Vindkraft? inte. om grannarna får bestämma TEMA: VIND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft? inte. om grannarna får bestämma TEMA: VIND"

Transkript

1 Nr. 3 oktober 2001 TEMA: VIND Per Botvid i Barsebäcks hamn vill gärna behålla utsikten över Sundet. Vindkraft? inte Henrik går en runda på hemmabanan i Barsebäck. Sving i spelet Henrik Stenson är Barsebäcks i särklass mest kände golfare. När han ska beskriva sig själv använder han adjektiv som envis, koncentrerad och målmedveten. Han betonar att Barsebäck fortfarande är hans hemmaklubb även om postadressen numera är Monaco. Och flickvännen bor i Hjärup. Sidan 6 Fungerar inte elsystemet slås samhället ut Barsebäck går inte att stänga. Det säger Torsten Cegrell, professor vid institutionen för elektrotekniska system, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Då blir det nämligen obalans i elsystemet och södra Sverige kommer att befinna sig i ett mycket utsatt läge. Vi ska inte stänga elproduktion här i landet, säger han, utan i stället se till att bygga nya produktionsanläggningar. Sidan 3 om grannarna får bestämma Spanskt hos amatörteatern Per Botvid i Barsebäcks hamn är hamnalagets vindkraftkoordinator. Han är sysselsatt med att väcka en stark opinion mot planerna på att bygga 30 havsbaserade vindkraftverk utanför Barsebäck. Redan i dag syns 35 vindkraftverk från hamnen, och kärnkraftverket är ju inte heller särskilt vackert, säger han. Så nu räcker det. Jag tänker kämpa tills alla planer på vindkraftutbyggnad i Barsebäck läggs ner. Så enkelt är det. Mikael Jakobsson vid vindkraftföretaget Airicole hoppas att han ändrar uppfattning: Vi kommer att skapa nya arbetstillfällen och vara en god granne, säger han. Dessutom är vindkraft i Barsebäck helt i enlighet med Energimyndighetens önskemål. Samtidigt har förre energiministern Anders Sundström kritiserat subventionerna till vindkraft. Vi bad Ulf Stjernfeldt, VD för Sydkraft Vind, att räkna ut vad vindkraften kostar. Mitten Söndagsmorgon i Kävlinge och teatergänget är i full gång med repetitionerna. Närmast står förväxlingskomedin och musikalen Spanska Flugan på repertoaren hos Kävlinge amatörteaterförening. Förutom nyårsproduktionerna vilar verksamheten på sommarteatern och de våldsamt populära rockgalorna. Och även om Spanska Flugan inte har premiär förrän den 5 januari, pågår repetitionerna för fullt. Biljettsläpp blir det traditionsenligt hos Hellbergs bokhandel. Sista sidan Enkät: Vad skulle du tycka om en vindkraftpark utanför Barsebäck? Sidan 8

2 Kooperation i Barsebäck Ledare: Skatter och vind ger galopperande elpriser Detta nummer av vår tidning till våra grannar handlar mycket om vind och elpriser. Ämnen som de flesta har synpunkter på. Så även vi på Barsebäck! Näringsminister Rosengren har tillsatt utredningar för att försöka att klarlägga varför elpriserna går upp. Men en del av svaret är ganska enkelt. Genom politisk styrning har regeringen sett till att flera fossileldade kraftverk och en reaktor i Barsebäck lagts ner. Resultatet är risk för elbrist och utlandsberoende som leder till stigande priser. Samtidigt är de samlade skatterna på el 30 miljarder kronor per år. Hushållens samlade elnota är inklusive skatt i år 28 miljarder kronor. Året för avregleringen på el, 1996, var den 26 miljarder kronor. Avregleringen och de regnrika år vi har haft sen dess sänkte notan. Även i år är själva elpriset utan skatt lägre än Det är hushållens elskatter som ökat från 7 till 13 miljarder! Vindkraften är en ren energikälla som har en plats i vår energimix, men den svenska vindkraften subventioneras med stora belopp. Det går inte att hitta uppgifter om hur mycket skattebetalarna skjuter till, men i år torde det vara med cirka 120 miljoner kronor. Den så kallade miljörörelsen vill ha mer dyr vindkraft, som utan bidrag är dubbelt så dyr som den el hushållen köper i dag. En reaktor i Barsebäck producerar mer än tio gånger mer el än den svenska vindkraften och priset är bara en tredjedel per kilowattimme. Detta trots att Barsebäcks elproduktion straffbeskattas med cirka 3 öre per producerad kilowattimme. Den orättfärdiga produktionskatten blir faktiskt samma belopp som det beräknade bidraget till vindkraftverken konor. Sverige har ett av värdens effektivaste och ekonomiska system för elproduktion. Om politikerna låter fri konkurrens gälla skulle Sverige ha bland världens lägsta elpriser. Till gagn för nya industriella investeringar i Sverige och lägre elpriser och lägre skatter för hushållen. Genom att Sverige har hälften vardera av vatten och kärnkraft har man också ett utsläppsfritt produktionssystem. Den förre energiministern Anders Sundström är numera själv kritisk till de vindkraftregler han var med att införa. Bidraget är i dag 32 öre per kilowattimme vindel. Investeringsbidraget är cirka 5 öre, miljöbonusen cirka 18 öre och det särskilda stödet 9 öre. Av den faktiska produktionskost- naden på 50 öre per kilowattimme återstår alltså kostnaden 18 öre för producenten. Det är en bra affär om man kan sälja elen för 28 öre. En vinst på närmare en halv miljon per år för ett stort vindkraftverk. Miljövänner applåderar bidragen och höjda elpriser och inser inte att miljarderna skulle kunna användas betydligt bättre om vi vill värna om vår hälsa, vår miljö och vårt klimat på jorden. Vintern närmar sig Med vintern ökar elförbrukningen. Det är då tryggt att Sveriges kärnkraftverk efter sommarens underhåll nu levererar el till det svenska elnätet till nytta för en stabil elförsörjning, låga elpriser och en ren miljö. El är ren energi om den som i Sverige - produceras med vatten- och kärnkraft. I debatten finns det de som hävdar att minskad elanvändning är bra för miljön. Därför bör elskatten höjas! Det är något som vi och till exempel professor Torsten Cegrell i intervjun här intill tycker är märkligt. Att använda mycket el innebär nämligen i sig inga problem för miljö och hälsa om den produceras med vatten, vind eller kärnkraft snarare tvärt om. Att höja skatten på el styr fel. Det är utsläppen som borde beskattas! Barsebäck behövs Barsebäck 2 kan inte stängas 2002 det är det besked som regeringen troligen ger till riksdagen i höst. De krav som har satts upp är inte uppfyllda. Detta framgick också tydligt vid en hearing på näringsdepartementet i somras. Barsebäck behövs både för att klara elförsörjning i södra Sverige och för att värna om hälsa och miljö. På Barsebäck räknar vi med drift i många år framöver. Ökad elförbrukning och klimatfrågorna talar till vår fördel. Det är intressant att konstatera att det i dag är tre riksdagspartier i Sverige som kräver att kärnkraften ska kunna utvecklas. Det kommer också positiva signaler från USA, Storbritannien och Finland. Där räknar man med att kärnkraften kommer att spela en betydande roll för elförsörjningen i framtiden. Lars-Gunnar Fritz Informationschef på Barsebäck BILD: ROBERT WAHLSTRÖM BILD: MATHIAS SCHNEIDER Sommaren 2001 utsattes Barsebäck för en attack från oväntat håll. Över hundra individer forcerade stängslet och tog sig olovligt in på området. Inkräktarna ägnade sitt största intresse åt diverse blomsterarrangemang samt åt att duscha i den automatiska biltvätten. Barsebäcks vaktstyrka lyckades snabbt stävja aktionen, och man kunde återgå till ordningen. 5 frågor till Gunnar Hökmark Den 4 september besökte riksdagsman Gunnar Hökmark (m) Barsebäck för att få veta mer om stämningen och för att tala om vikten av el i ett välfärdssamhälle. Här är fem frågor han fick från personalen i Barsebäck: 1. Blir kärnkraften en valfråga för moderaterna? Nej. Då ska det hända något speciellt; som att den sittande regeringen och dess stödpartier börjar avveckla Barsebäck 2 nu. 2. Vilka eftergifter är ni beredda att göra mot centern i kärnkraftfrågan för att kunna regera tillsammans med dem i en kommande borgerlig regering? Det blir en fråga för kommande förhandlingar. Principiellt kan jag säga att jag vill se en stabilitetspakt vad gäller svensk energipolitik, inte minst för att stora utländska företag ska betrakta Sverige som ett stabilt land där det är möjligt att göra långsiktiga investeringar. 3. Ni moderater säger att ni vill starta Barsebäck 1 igen. Hur ska ni i så fall hantera danskarna? Vi skulle slå vakt om svensk integritet, i kombination med en intensiv debatt om kolkraft och vad den har för inverkan på människors hälsa och miljö. Det är inte vi i Sverige som ska skämmas för vår elproduktion! Gunnar Hökmark diskuterar energipolitik med Barsebäcks informationschef Lars-Gunnar Fritz. 4. Den svenska opinionen är för kärnkraft. Alla undersökningar visar att cirka 80 procent vill se en fortsatt drift av de svenska kärnkraftverken. Varför kan vi inte ha en ny folkomröstning? Jag kan mycket väl tänka mig en ny folkomröstning, inte minst för att få till stånd den där långsiktiga stabilitetspakten som jag vill ha inom energisektorn. 5.Varför samarbetar ni inte med socialdemokraterna, så att de slipper samarbeta med vänstern och miljöpartiet? Vi är oerhört tydliga med vad vi tycker. Och när det går bra för ett parti, så har man också inflytande, även om man befinner sig i opposition. Ett exempel är den ökade valfriheten vad gäller skolor. Där har skolpengen betytt oerhört mycket. Men för att besvara frågan så samarbetar vi gärna. En stabil energipolitik, är ett bra exempel på något vi gärna medverkar till. Nyheter från Barsebäck ges ut av Barsebäck Kraft AB. Ansvarig utgivare: Lars-Gunnar Fritz. Redaktion: Ann-Christine Buch, Lars-Gunnar Fritz, Peter Andersen, Agneta Hansson och Evastina Törnqvist (projektledare). Produktion: Reklambyrån Replik AB. Tryckeri: Bergslagspostens Tryckeri, Lindesberg Adress: Barsebäck Kraft AB Box 524, Löddeköpinge. Telefon: 046/ Telefax: 046/ Nästa nummer kommer ut i februari

3 Professor Torsten Cegrell, KTH: Omöjligt att stänga Barsebäck Fungerar inte elsystemet slås hela vårt samhälle ut. Det är ett skräckscenario. Därför är jag minst sagt häpen när jag ser myndigheternas konsekvensbehandling av hanteringen av vårt framtida energisystem. Det säger Torsten Cegrell, professor vid institutionen för elektrotekniska system, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han anser att det är omöjligt att stänga Barsebäck innan det finns nybyggda anläggningar med motsvarande prestanda. Och de ska finnas innanför landets gränser. Torsten Cegrell har en enkel liknelse för att åskådliggöra skillnaden mellan effekt och energi: Min första bil var en VW Bagge. Den hade ungefär 30 hästkrafter, och det är det Barsebäck 2 i fortsatt drift Efter Näringsdepartementets hearing den 28 augusti gör regeringen enligt uppgifter i media bedömningen att det inte går att stänga reaktorn Barsebäck 2 förrän tidigast år Och vänsterpartiet har beslutat sig för att inte ta strid i frågan: Hellre 2003 än aldrig, säger vänsterpartiets förhandlare Lennart Wärmby till Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Energiminister Björn Rosengrens argument för att skjuta upp avvecklingen är att koldioxidhalten skulle fördubblas genom att Sverige utan Barsebäck skulle tvingas importera dansk kolkraft. Ett annat skäl är den uppenbara risken för elbrist i södra Sverige under en sträng vinter. Näringsdepartementet har i uppdrag att i samband med budgetpropositionen varje år för riksdagen redovisa om de av riksdagen uppsatta villkoren för en stängning av Barsebäck 2 är uppfyllda. De viktigaste villkoren är att stängningen inte medför påtagligt negativa effekter för elpriset, tillgången på el för industrin, effektbalansen samt för miljön och klimatet. Deltagarna vid årets hearing var eniga om att riksdagens villkor inte är eller kommer att vara uppfyllda på länge än. Tvärtom påpekade flera att Sverige nu snart står inför en elenergibrist och att effektbalansen för södra Sverige är mycket svag om det skulle bli en riktig vinter. När det gäller energiförsörjningen konstaterade bland andra svensk Energi att redan år 2000 nådde elförbrukningen de 151 terawattimmar som Energimyndigheten i sina prognoser beräknar att förbrukningen ska vara år Jan Edberg, VD för Ringhals Barsebäck, konstaterade att Barsebäck 2 har en produktionsförmåga på 4,6 terawattimmar, och inte de ungefär 3 TWh som brukar anges som ersättningsbehov. En representant för småskalig energi konstaterade att Norden utom Danmark nu har ett elenergiunderskott på 50 terawattimmar om det blir torrår som det var Ett sådant underskott skulle var omöjligt att kompensera med import. Energiöverenskommelsen mellan regeringen, centern och vänsterpartiet gjordes i februari Den löper ut nästa år. som är bilens effekt. Energin är det man stoppar i tanken. Ska jag köra min bil i konstant 80 km/h i backig terräng, så vet alla som liksom jag har haft en gammal bil att det inte fungerar. Den sackar i backarna. Inte därför att tanken är tom, utan därför att effekten är för dålig. Precis likadant är det med det svenska kraftsystemet. Om inte effekten är tillräckligt stark så kan det inte hålla konstant hastighet frekvensen 50 Hz - och då kan det braka ihop. Vad kostar elen? Skatter 45% Nättjänst 29% Elenergi 26% Vad kostar egentligen elektriciteten? Fördelningen i diagrammet gäller i elvärmd villa med bundet ettårsavtal. Proportionerna mellan de tre kostnaderna varierar med bostad och avtal. I eluppvärmda villor med tillsvidareavtal svarar t. ex. energin för 29% av kostnaden, nättjänsterna för 27% och skatterna för 44%. Lägst är skatten i lägenheter med tillsvidareavtal. Då är den 36% av kostnaden, medan nättjänsterna svarar för 39% och elen för 25%. En sak bör hur som helst vara uppenbar: det är inte elektriciteten som är dyr när man använder el! Bra att flytta Lule älv Det är just effekten som är det stora problemet, eftersom det svenska kraftnätet är i detta avseende obalanserat. En överväldigande andel av den el vi förbrukar produceras i norr, medan en rad sydsvenska elkraftverk lagts ner, till exempel delar av det oljeeldade kraftverket i Karlshamn och inte minst Barsebäck 1. Hade vi kunnat flytta ner Lule älv med alla vidhängande kraftstationer till Småland, så skulle balansen varit bra, säger Torsten Cegrell. Men eftersom vi inte kan det, krävs andra lösningar. Låt mig ta en liknelse till: du ska hålla konstant nivå med vatten i badkaret och plötsligt släpper du ut en större mängd. Även om kranen är på för fullt och det finns tillgång till så mycket vatten du behöver i systemet får du problem om rören är för klena. Hur mycket du än vrider på kranen, så kan du inte hålla konstant nivå. Det här var Torsten Cegrell inbjuden att förklara för Näringsdepartementet i Stockholm den 18 augusti vid den hearing som hölls för att sakkunniga skulle ge en bild av möjligheterna att stänga Barsebäck 2. Behöver ersättning inom vårt eget nät Han har inga problem att ge tydliga och koncisa synpunkter på kärnkraftavvecklingen. Den kan inte fortsätta i nuläget utan förödande konsekvenser: Det behövs ett antal injektionspunkter (det vill säga tillförsel) av effekt och energi i södra Sverige eftersom vi har denna obalans i landet. Vi har förvisso ett ganska starkt elnät från norra Sverige, men det har sina begränsningar tänk på de klena rören till badkaret! Uppstår det i nuläget en brist i södra Sverige så kan den inte kompenseras. Effektunderskottet i södra Sverige är nu så stort att vi lever farligt. Jag lägger inga aspekter på att Barsebäck är ett kärnkraftverk, utan vad jag säger är att om man tar bort en produktionskälla, så uppstår en brist. Den effektbristen kan inte fyllas av till exempel vindkraft, Nytt produktionsrekord i Barsebäck? Den kvarvarande reaktorn Barsebäck 2 är för närvarande på god väg att överträffa sitt tidigare bästa produktionsresultat, som uppnåtts två gånger för respektive 19 och 10 år sedan. Till följd av den torra sommaren i år råder det inget överskott på vattenkraft, medan efterfrågan på elektricitet är fortsatt stor och snarare ökar än minskar. Under första halvåret 2001 hade Barsebäck 2 ett mycket bra produktionsresultat. Totalt producerade reaktorn hela 2,4 terawatttimmar el. Fortsatt stabil drift under hösten kommer sannolikt att leda till att reaktorn i år tangerar rekordet från de hittills bästa produktionsåren, som var respektive 1982 och Under vart och ett av de båda åren producerade Barsebäck 2 totalt 4,6 miljarder kilowattimmar elektrisk energi. det är omöjligt. Den skulle kunna fyllas av nybyggda gaseldade kraftverk, men några sådana finns inte än. Vi skulle också kunna modernisera våra vattenkraftstationer så att de ger mer, men vi måste samtidigt komma ihåg att elkonsumtionen hela tiden ökar. Vi är snart uppe i den förbrukning som är beräknad till år En annan del av problemet är att de kraftverk som måste ersätta Barsebäck innan det går att stänga måste finnas på vårt eget elnät. Ledningarna till utlandet är främst byggda för att vi ska kunna hjälpa varandra att utjämna variationer och vid tillfälliga bristsituationer. Ska de fyllas med en permanent import, har vi över huvudtaget inga marginaler kvar. Dessutom ska man komma ihåg att vi inte kan kontrollera den elproduktionen. Skulle våra grannländer drabbas av elbrist kommer de naturligtvis att i första hand tillgodose sitt eget behov. Och då står vi utan. Förvånad över underlagen Mot den bakgrunden uttryckte Torsten Cegrell under hearingen i Näringsdepartementet sin förvåning över de underlag myndigheterna tagit fram inför ett beslut om vår framtida energiförsörjning: Underlagen var helt enkelt undermåliga, särskilt det från Energimyndigheten. Rapporten handlar nästan enbart om elproduktionen. Man diskuterar nästan enbart antalet terawattimmar. Effektbalansen och situationen i södra Sverige nämns knappt, och att bortse från något sådant finner jag anmärkningsvärt. Det andra underlaget kommer från Svenska Kraftnät. I det diskuteras den kalla dag som inträffade den 2 februari i år. Men det säger ingenting om andra driftstörningar, och sådana kan inträffa mitt i sommaren. Vad man borde göra är att ta fram ett antal olika scenarier med driftstörningar, för att utreda stabiliteten i elnätet i södra Sverige. Elproduktionen ökar Vad krävs då för att stänga Barsebäck 2? Det krävs en ny produktion av samma storleksordning inom vårt eget nät. Någon sådan existerar inte. Däremot ökar elkonsumtionen hela tiden, så vi behöver fler energikällor, inte färre. Debatten handlar ofta om att vi måste spara el: det är trams. Däremot behöver vi spara energi. Distinktionen är, att om vi går in för att till exempel effektivisera ett företags energi, så leder det ofta till att man ökar eluttaget. El är nämligen lätt att styra och lätt att kontrollera. Det finns inga likhetstecken mellan el och kärnkraft, men jag kan konstatera att jag inte sett några vettiga alternativ. Text: Evastina Törnqvist Elen från Barsebäck är i år mycket efterfrågad. Fjolårets överskott på vattenkraft har i år förbytts i underskott efter sommarens torka. Det har pressat upp elpriserna och lett till ökad användning av kolkraft i det nordiska elsystemet. Förändrade nederbördsförhållanden kan snabbt ändra situationen. Det är bara vattenkraften som har lägre produktionskostnader än kärnkraften. 3

4 TEMA: VIND 30 nya vindkraftverk längs danska gränsen i Sundet Bakom planerna på en vindkraftpark utanför Barsebäck finns företaget Airicole, som planerar att bygga uppemot 30 vindkraftverk med tre fyra megawatts effekt, lokaliserade mellan 6 och 9 kilometer från kusten. För några år sedan startade vindkraftföretag Enron Wind ett projekt som syftar till att bygga en havsbaserad vindkraftpark utanför Barsebäck. Statliga Energimyndigheten nämner speciellt platser där det redan finns ett utbyggt elnät som lämpliga för vindkraftutbyggnaden, och Barsebäck är en av de platser man särskilt omnämnt. I dag är det företaget Airicole som driver projektet. Airicole är en avknoppning till Enron Wind och Mikael Jakobsson vid Airicole var tidigare ansvarig för Enron Winds skandinaviska aktiviteter. Det är väldigt tidigt att tala konkret om Barsebäck, säger han, och konstaterar att Kävlinge kommun är negativ till planerna. Jag tror det hänger samman med besvikelsen över kärnkraftnedläggningen, men vi har ingen särskild inställning till kärnkraft. Airicole är ett vindkraftföretag, och vi vill inte vara med i kärnkraftdiskussionen. Skjutit upp planerna flera gånger Den känsliga situationen gör att man ännu inte tagit kontakt med allmänheten, något Mikael Jakobsson tror kommer att ske i början av nästa år. Vi har redan skjutit upp och ändrat på Barsebäcksprojektet flera gånger efter synpunkter från kommun och allmänhet. Från början var planen att kraftverken skulle vara lokaliserade nära kusten, men nu har vi flyttat dem ända ut till den danska territorialgränsen. Planerna går ut på att bygga uppemot 30 vindkraftverk på tre fyra megawatt vardera. Ett sådant kraftverk har en rotordiameter på 100 meter, och har en masthöjd på meter. Vi har tidigare deltagit i byggandet av sju mindre vindkraftverk i Kalmarsund. Där har människor nu levt med dem i nästan ett år, och hela samhället är generellt positivt till etableringen. Vi har skapat nya arbetstillfällen och personer har besökt det lilla vindkraftexpo som kommunen arrangerat bara under sommaren. Hur konkreta är planerna för Barsebäck och hur långt in i framtiden ligger de? De är konkreta så tillvida att vi utreder förutsättningarna att bygga i Barsebäck, precis som Energimyndigheten föreslår. Vi kommer att ha en öppen dialog med allmänheten, så att de kan skapa sig en uppfattning som baserar sig på fakta. Kommer de boende att besväras av lågfrekventa ljud? Eller skugg- och ljusfenomen? Eftersom verken kommer att ligga så långt ut i havet kommer de boende inte att besväras av några ljud, och inte heller av några ljud- eller ljuseffekter. Studier i Danmark visar att vindkraftverk i havet skapar artificiella rev som är gynnsamma för fisken. Andra danska undersökningar visar att varken rast- eller sjöfåglar kring dessa projekt påverkas av verken. Själva håller vi tillsammans med Statens Energimyndighet på att undersöka hur vindkraftverken i Kalmarsund påverkar flyttfåglarna. När planerar ni att börja bygga? Om alla är positiva och handläggningen går snabbt tror jag att vi skulle kunna börja bygga vid slutet av år 2003 och vara färdiga i slutet av Och om alla inte är positiva? Kan en negativ allmänhet få er att avstå från projektet? Givetvis. Om det är så att dessa vindkraftverk leder till negativ inverkan av betydande slag så kommer aldrig ett sådant projekt att godkännas. Då är givetvis ett engagemang ett spill av tid. När det gäller den lokala politiska diskussionen, så är den inte vår sak att föra. Airicole vill inte diskutera kärnkraftnedläggningen, varken konsekvenser, planer eller inverkan av denna. Och jag tror och hoppas, att den allmänna opinionen kommer att vara öppensinnad när vi berättat för dem hur vindkraftverken kommer att se ut och hur de fungerar. Vi hoppas att kunna tillföra något positivt med nya aktiviteter i området, nya engagemang, arbetstillfällen och att bli en god granne. Svårt att räkna ut priset för vindkraft Den 3 augusti i år kritiserade Anders Sundström, före detta energiminister, de vindkraftsregler som han själv var med och tog fram under talet. Reglerna gäller stödet till vindkraften i Sverige. Enligt Sundström får vindkraften i dag nästan 40 öre per producerad kilowattimme. Det handlar om ett särskilt stöd på 9 öre, en miljöbonus på 18 öre och ett investeringsbidrag bestående av 15 procent av investeringen i ett nytt vindkraftverk. År 2000 producerade svensk vindkraft 0,45 terawattimmar el från ungefär 500 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 240 megawatt. Inom en års period kan man räkna med att vindkraften i Sverige kommer att öka. Energimyndigheten har i rapporten Vindkraften i Sverige satt upp som mål att svensk vindkraft inom år ska kunna generera 10 terawattimmar el. Enligt Energimyndighetens skrift Vindkraft - en översikt kostar 1 kilowattimme mellan 30 och 40 öre att producera, att jämföras med kärnkraften som producerar 1 kilowattimme för mellan 15 och 25 öre. Men kostnaden för vindkraft kan vara besvärlig att reda ut: Vad är subventioner och vad är faktisk produktionskostnad? Och ska man räkna ut en snittkostnad för alla existerande vindkraftverk, eller ska man beräkna den på nybyggda vindkraftverk med gynnsamma placeringar? Ulf Stjernfeldt, VD för Sydkraft Vind, använder en mall beräknad för ett nybyggt vindkraftverk på 1,5 megawatt, placerat på en gynnsam (det vill säga optimalt blåsig) plats: Ett sådant kraftverk kostar ungefär 15 miljoner kronor att bygga. Då kan vi räkna ut den årliga räntekostnaden till kronor vid 6.5 procents ränta, en miljon kronor i avskrivningar och fasta kostnader till ungefär kronor. Beräknar vi sedan produktionen till 4.7 miljoner kilowattimmar, så får vi en produktionskostnad på 45 öre per kilowattimme. Till den kommer ungefär 5 öre i personal- och övriga overheadkostnader. Summan blir alltså 50 öre per kilowattimme. Sedan avgår investeringsbidraget på 15 procent av investeringskostnaden, som blir cirka 5 öre per kilowattimme. Efter det avgår 18.1 öre i miljöbonus och 9 öre i särskilt statligt stöd. Kvar blir 17.9 öre. Stöden till vindkraften gäller till och med den 31 december Sedan är det tänkt att de ska ersättas av så kallade gröna certifikat som konsumenten får köpa för en del av sin elkonsumtion. Denna handel ska bekosta omläggningen av energisystemet. Vilka konsumentgrupper som måste köpa certifikaten och hur mycket är ännu inte klart. Ulf Stjärnfeldt tillägger dock att det i en inte alltför avlägsen framtid kommer att vara de stora anläggningarna till havs som gäller för att kunna få fram lägre produktionskostnader för vindelen och inte minst få ett större tillskott av förnybar energi i systemet. I södra Sverige planeras närmast byggnaden av Lillgrund, som regeringen nyligen gett tillstånd att bygga. Det kommer att bli en stor havsbaserad vindkraftspark strax söder om Öresundsbron som är tänkt att bestå av 48 vindkraftverk, där vart och ett kommer ha en effekt på ungefär 1,5 megawatt. Det är företaget Örestads Vindkraftpark AB som har givit i uppdrag åt Swedpower att bygga parken. 4

5 Per protesterar mot vindkraft utanför Barsebäck Per Botvid är bosatt i Barsebäcks hamn sedan tre år tillbaka. Han tycker det räcker med de 35 vindkraftverk han i dag kan se från Barsebäcks hamn och vill inte ha en vinkraftpark med 30 till. Per Botvid, bosatt i Barsebäcks hamn sedan tre år tillbaka, leder motståndet mot 30 planerade havsbaserade vindkraftverk. Per Botvid höll på att sätta kaffet i vrångstrupen en morgon i våras när han i tidningen läste en artikel om att det finns planer på att bygga 30 havsbaserade vindkraftverk i havet utanför Barsebäcks hamn. Han hade inte hört ett ljud om saken. Hamnalaget visste ingenting och kontroller visade att inte heller kommunen kände till planerna. Jag tycker att vi redan är drabbade här i Barsebäck, säger Per och räknar på fingrarna: där hemifrån har han redan utsikt över tolv vindkraftverk på Gipsön utanför Landskrona, han ser ett par till vid infarten till samma stad, en bit söderut skymtar barsebäcksgrevens Barsebäck 3 och längst bort ungefär tjugo vindkraftverk utanför Köpenhamn. Och det trots att man talar om att man inte bör ha utsikt över mer än en vindkraftpark från den plats man befinner sig. Lägger du ihop dem jag ser åt olika håll, så är vi uppe i fyra stycken sådana ( det vill säga totalt 35 vindkraftverk). Och, ja, vi ska inte glömma kärnkraftverket, för det anser jag är felplacerat. Där tycker jag att det räcker. Vi ska inte ha vindkraftverk utanför hamninloppet också, så enkelt är det. korna här tycker, säger Per Botvid och betonar att han därför uttalar sig om vindkraftparken för egen del, inte som förespråkare för hamnalaget. Men han arbetar för fullt med att samla in namnunderskrifter på protestenkäten mot vindkraftverken, och säger att alla indikationer tyder på en mangrann uppslutning. På en vecka har han samlat ihop ett par hundra namn. Och då är det Per Botvid som på egen hand stått utanför bland annat Center Syd och bett människor att skriva på. Nu ska arbetet intensifieras och fler människor kommer att arbeta med projektet. Argumenten mot Arbetet intensifieras Per Botvid är fullt sysselsatt med att samla in namn mot byggnaden av vindkraftverk i Barsebäck. Här spikar han upp en lista utanför kaféet i hamnen. Motståndet håller på att organiseras, konstaterar Per Botvid och visar fram en lista han ställt samman med sina argument mot vindkraft: Ekonomi. Vindkraft är statligt subventionerad och därför dyr för skattebetalarna. Den har låg verkningsgrad; när det inte blåser produceras ingen ström. Energiåtgången är hög. Per Botvid vill se en livscykelanalys över ett vindkraftverk, för att försäkra sig om att själva uppförandet inte kräver mer energi än vad det Per, som till vardags är driftchef vid Akzo Nobel Industrial Coatings i Malmö, vände sig till hamnalaget. Han var medlem sedan tidigare, men inte aktiv. I dag, ett halvår senare, sitter han i styrelsen och är med och planerar den enkät till de kringboende som ska visa vad barsebäckarna tycker, inte bara om planerad vindkraft, utan även om kommande utbyggnad av byn. Enkäten är inte färdig än, så vi har ingen klar uppfattning om vad männis- 5 färdiga kraftverket sedan kommer att producera. Den pågående utbyggnaden av vindkraften stör landskapsbilden. Det krävs vindkraftverk som de på Gipsön för att ersätta Barsebäck. Det blir ingen vacker syn längs våra kuster, och jag menar att det skulle sänka människors livskvalitet. Dessutom undrar jag verkligen vilka ljus- och skuggfenomen vi skulle tvingas utstå. En negativ inverkan på fisk- och fågelliv. Faran med lågfrekventa ljud. Per Botvid berättar att han blivit uppringd av tinnitussällskapet som berättat om människor som fått flytta upp till fyra gånger sedan de drabbats av besvär med susningar i öronen efter att ha bott nära vindkraftverk. Tänker inte ge upp På frågan hur länge han tänker engagera sig i motståndet mot vindkraft har han ett kort och enkelt svar: Så länge som krävs. Tills vi har fått stopp på planerna att bygga vindkraftverk utanför Barsebäck. Vi ska inte ha någon vindkraft här! Text: Evastina Törnqvist

6 Ett slag för hemmabanan Henrik Stenson på sin hemmabana. Numera är han ute och tävlar i Europa ungefär 30 veckor om året. Sydkraft står det på Henrik Stensons väst när han kommer promenerande längs hemmabanan i Barsebäck med klubborna efter sig. Och sponsringen är viktig, förklarar Henrik, som är Barsebäcks i särklass mest kände golfare. Jag är envis, säger Henrik när han ska beskriva sig själv, som spelare och som människa. Envis. Och tålmodig. Sådan är jag och så hade jag fungerat i vilket jobb som helst. Det råkar bara vara så att jag har valt golfen. Ja, Henrik Stenson valde tidigt golfen. Så till den milda grad att han aldrig bekymrat sig om det han kallar för back up-plan Många golfare går ju på college i USA på golfstipendium. På så sätt får de både utbildningen och golfträningen. Jag var inte road av skolan, utan satsade helt på golfen. Både och tenderar ju så lätt att bli varken eller. Nu verkar det inte finnas någon direkt anledning till oro. Prispengarna från Benson&Hedges på Belfrybanan i våras gav honom 2.4 miljoner, och han säger sig inte länge få några frågor om han inte ska skaffa sig något riktigt jobb. Spelmässigt tuffare i Skåne Henrik flyttade med sin familj till Bjärred Han var 15 år och hade växt upp i Göteborg. Jag hade börjat spela golf när jag var tolv. Ingen i familjen spelar, så jag följde med en kompis och hans familj och fick slå lite. Jag blev sugen på att fortsätta och två år senare lade jag av helt med fotbollen. De där första bollarna slog han på Guldbringen utåt Marstrand till. När han blev skåning kändes det viktigt att hitta en ny golfbana. Jag sökte mig till Barsebäck blev jag medlem i Barsebäcks golfklubb. I dag verkar han vara en synnerligt populär medlem. Att äta lunch med Henrik i klubbrestaurangen innebär att sakta tugga maten medan alla som får syn på Henrik Stenson kommer fram och pratar. Henriks säger att hans golfspel fick ett uppsving när han kom till Skåne. Säsongen är längre här nere, och banan är spelmässigt tuffare. Över huvudtaget håller de skånska banorna hög standard jämfört med de i resten av landet. För hans egen del innebar uppsvinget att han började tävla så smått i lokala klubbtävlingar, och strax därefter i lite större, regionala sammanhang. Jag blev fast för golfen och hade självförtroende nog att ägna mig åt den. Jag är en utpräglad tävlingsmänniska som alltid strävar framåt. Duggregn och 6:48 Numera är Henrik ute och tävlar runt om i Europa i ungefär 30 veckor om året. Lägg sedan till olika träningsläger. Jag reser oerhört mycket, säger Henrik och konstaterar att resorna består nästan uteslutande av golfbanor, middagar med tränare och övriga spelare samt hotellrum. På hotellrummen har han lärt sig att koppla av med läsning; Mankells Ystadsdeckare och Guillous medeltidsvärld. Läsning är en ny vana för Henrik, och en direkt följd av ensamma kvällar på hotellrum. Blir du aldrig trött på den tillvaron? Jo, ibland. I sommar har jag varit inne i en svacka när spelet inte gått så bra. Då är det inte kul. Många tror att det är en förskräckligt glamourös tillvaro, men det är inte alltid sant. Ibland regnar det och jag har starttid 6:48. Då känner man sig inte direkt som någon lyxlirare. Sedan början av sommaren är han skriven i Monaco. Flickvännen bor kvar i Hjärup, och i början av hösten var han uppe hos hennes föräldrar i Umeå och plockade svamp: Henrik talar entusiastiskt om 30 liter trattkantareller. Viktigt med humöret Svackan i spelet har Henrik arbetat med genom att ägna sin sving en vecka på Hylliekrokens driving-range under överinseende av tränaren Hans Bergdahl. Det känns bättre, konstaterar han, men jag har en del kvar att putsa på. Men om det är något man lär sig som golfare, säger han, så är det att inte tappa humöret: Det är mycket som ska stämma i det här spelet. Även när det går bra, så är det egentligen bara ett par enstaka slag man är nöjd med. Golf är ett spel för tålmodiga perfektionister. Mest perfektionist är man under träningen. När man väl tävlar gäller det att satsa på acceptans. Andra viktiga egenskaper är koncentrationsförmåga, och förmåga att hantera dåliga slag. Och förstås, förmåga att prestera särskilt väl under tävlingar. Många, säger Henrik, glömmer att golf är ett mentalt spel rakt igenom. Efter teknikträningen i Hyllie ägnade han några dagar åt spel i Barsebäck. Sedan bar det av till tävlingar i Paris, några dagar i nya hemmet i Monaco, besök vid Ryder Cup trots att han inte lyckats kvalificera sig för att spela. Sedan väntar tävlingar i German Masters, i Estoril i Portugal, i Alfred Dunhill i Skottland den sista i mitten av oktober. Då blir det dubbla långkalsonger, konstaterar Henrik. Säsongen avslutas med Volvo Masters i Spanien i början av november. Efter det väntar vinterträningen, men först hoppas Henrik kunna kasta sig på en strand i någon vecka. I dag är Henrik Stenson 25 år. Medelåldern för en riktigt duktig golfspelare är 26, säger han, för så gammal är Tiger Woods. Det finns många duktiga spelare som är runt 20. Men det poppar upp allt fler åringar. Även golf håller på att bli en sport där de rent fysiska prestationerna är viktiga. Själv räknar han med att tävla länge än: Frågar du vad jag gör om tio år säger jag: spelar golf. Fast om 20 år vet jag inte. Vad som händer efter golfen har jag inte ens funderat på. Än så länge. Text: Evastina Törnqvist Bild: Pierre Mens 6

7 Samarbetet med Ringhals fördjupas Samarbetet mellan de båda kärnkraftverken Barsebäck och Ringhals går nu in i en andra fas. Del två av det som internt kallas för BRO-arbete (det vill säga Barsebäck-Ringhals-Organisation) drog i gång vid slutet av augusti. Målsättningen är att ha en en ny organisation på plats från den första mars år Bildandet av Ringhalsgruppen ger oss en unik möjlighet att klara av två av de största utmaningar vi står inför, säger Jan Edberg, VD för Barsebäck och Ringhals. Vi ska ta tillvara och integrera resurserna i både Barsebäck och Ringhals. Dels så att vi når ägarnas krav på värdeskapande, dels för att säkra den kompetens vi långsiktigt behöver. Samtidigt ska vi naturligtvis behålla vårt fokus på säkerhet och miljö, som också är viktiga för värdeskapandet. Syftet med BRO 2 är att se till att använda resurser och kompetens på bästa tänkbara sätt inom företagsgruppen som fortfarande kommer att bestå av två företag, men där så stora delar som möjligt ska vara gemensamma. Projektets uppgift är att komma med förslag på hur det ska lösas. Nya möjligheter Det kommer att uppstå ett överskott av kompetens inom vissa områden och ett underskott inom andra. Vi kommer att se till att berörda medarbetare får den utbildning som behövs för att i stället kunna uppfylla de behov som uppstår, säger Jan Edberg. När arbetet med att samordna de båda företagen är klart i mars nästa år kommer det att finnas arbeten för alla medarbetare vid Ringhals Barsebäck. Men för en del människor kommer det inte att vara samma arbete som de har i dag: Å andra sidan öppnas nu nya möjligheter att utvecklas och få mer ansvarsfulla och spännande arbeten. Jag vill uppmana alla som vill börja på något nytt att ta chansen, säger Jan Edberg. Finskt-svenskt samarbete om förvaringen av kärnavfall Svensk Kärnbränslehanering AB och det finska kärnavfallsföretaget Posiva har undertecknat ett samarbetsavtal om forskning och teknikutveckling kring kärnavfallshantering. Avtalen som undertecknats rör bland annat inkapslingsteknik, där SKB:s kapsellaboratorium i Oskarshamn kommer att spela en viktig roll i det nya samarbetet. Avtalen är giltiga i fem år. Barsebäck 1 töms på bränsle Fram till årsskiftet pågår arbetet med det vi kallar för avnuklifiering av Barsebäck 1. Det innebär att vi tömmer anläggningen på allt bränsle. Det berättar Georg Bissmarck, chef för verksamheten vid den avvecklade reaktorn. När Barsebäck 1 väl blivit tömd på sina cirka 600 bränslepatroner kommer anläggningen inte längre att vara föremål för någon kärnsäkerhetstillsyn från myndigheternas sida. Av de 600 bränslepatronerna har 200 förts över till Barsebäck 2. Det är första gången en sådan bränsleförflyttning sker i Sverige, och de har föregåtts av tillstånd från statliga myndigheter. Det resterande bränslet transporteras på vanligt vis med fartyget Sigyn till förvaring i Oskarshamn. Revision utan överrumplingar Onsdagen den 3 augusti kopplades Barsebäck 2 åter upp på elnätet efter sommarens underhåll och bränslebyte. Reaktorn hade då stått stilla sedan den 27 juni. Årets revision gick planenligt och utan problem. Inga allvarliga tillbud inträffade, trots att 800 inhyrda entreprenörer arbetade tillsammans med Barsebäcks egen personal på 360 personer. I det ständigt pågående arbetet med att höja säkerheten, fick två säkerhetsrelaterade pumpar helt egen kraftförsörjning och styrning. Investeringen på drygt 30 miljoner kronor ger en stor förbättring av vattenmatningen till reaktorn vid elavbrott och stärker anläggningens brandsäkerhet. Söndagen den 12 augusti var Barsebäck 2 utan drift i 17 timmar. Det berodde på ett kompletterande underhåll av generatorns kylsystem. Ett kylrör till generatorn lagades. Två dagar senare kunde Barsebäcks personal mäta vibrationer kring generatorn och beslutade därför att byta hela det skadade röret. Den 15 augusti togs reaktorn i drift efter avslutade reparationer. Nästa år blir avställningen dubbelt så lång, ungefär två månader. Det beror på det stora investeringsprojekt som pågår i Barsebäck, och som går ut på att byta ett antal rör nära reaktorn. Amerikanska företag ansöker om förlängda drifttillstånd Under sommaren har hittills tre amerikanska energiföretag Dominion Resources, Duke Energy och Exelon hos den amerikanska regeringen ansökt om förlängda drifttillstånd för fyra kärnkraftverk. Dominion Resources ansökan gäller verken North Anna och Surrey. Företaget har ansökt om att de inalles fyra reaktorerna ska beviljas drifttillstånd för perioder fram till mellan 2032 och Duke Energys gäller kraftverken McGuire och Catawba, som förser delar av North och South Carolina med elektrisk energi. Förlängs tillstånden kommer kärnkraftverken att drivas vidare till 2040-talet. Exelon, som är USA:s största kärnkraftproducent, har begärt förlängt drifttillstånd för två av reaktorerna vid kärnkraftverket Peach Bottom. Förlängningarna skulle leda till att reaktorerna kan drivas fram till respektive 2033 och EU-kommissionens vice ordförande: Oansvarigt bortse från kärnkraftens värde I ett anförande vid Franska institutet för internationella relationer (IFRI) i Paris, betonade EU-kommissionens vice ordförande Loyola de Palacio att hon anser det Oansvarigt att förespråka avveckling av kärnkraft utan att för allmänheten redovisa att kärnkraften erbjuder ett antal fördelar vad beträffar prisstabilitet, energisjälvförsörjning och avsaknad av koldioxidutsläpp. Jag är fast förvissad om, att om vi överger kärnkraftsalternativet blir det omöjligt att förverkliga de mål vi ställt upp i kampen mot klimatförändringar, sade hon vidare, och frågade publiken: Kan det med tanke på Kyotoöverenskommelsen, fossilbränslenas prisutveckling och vårt ökande energiberoende verkligen vara rimligt att förkasta kärnkraften? Italien kan komma att ompröva kärnkraftsnej I en intervju i tidningen La Stampa säger Italiens nye EU-minister Rocco Buttiglione bland annat: Jag vill klargöra att vi hyser lika stort intresse för miljön som den politiska vänstern. Men vi kan inte låtsas att det inte existerar något energiproblem i västvärlden. Jag planerar inte att satsa allt på kärnkraften. De alternativa energikällorna måste tas i beaktande. Men visar de sig otillräckliga kan vi inte utesluta möjligheten att ompröva vår kärnkraftspolitik. De sista av de fyra italienska kärnkraftverken stängdes Så sent som 1999 meddelade den tidigare italienska regeringen att man börjat utarbeta en plan för att montera ned de fyra enheterna, som legat i malpåse sedan driften avbröts. Kärnkraften framhävd vid klimatkonferensen I ett öppet brev till världens regeringschefer, utdelat vid FN:s klimatkonferens i Bonn, framhåller 99 kärnkraftsproducenter från alla världsdelar vikten av att man i diskussionerna kring åtgärder för att motverka klimatförändringar medger att kärnkraften kan spela en betydande och positiv roll. Kärnkraften tillhandahåller nödvändig elenergi, värnar miljön och bidrar till en hållbar utveckling, skriver man. Ett fortsatt säkert, effektivt utnyttjande av kärnenergi och vidareutveckling av avancerad kärnkraftsteknologi spelar en betydelsefull roll i de internationella ansträngningarna att motverka riskerna för global uppvärmning. Vi uppmanar er att stödja en politik som ger varje land som utvecklar program för att kontrollera utsläppen av växthusgaser rätten att efter behov utnyttja all tillgänglig teknologi, inklusive kärnkraftsteknologin. Kärnkraft är ett effektivt sätt att producera el. Det uppger EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Grunden till påståendet är en rapport från det EU-finansierade forskningsprojektet Externe E, som redovisar inte bara produktionskostnaderna för olika energislag, utan också vad energislagen kostar samhället till exempel i form av skador på miljö och hälsa. Den externa kostnaden för kärnkraft uppgår enligt Externe E till 0,004 euro per kilowattimme, vilket är ungefär detsamma som för vattenkraft. Kostnaderna är betydligt högre för olja, kol och gas. För kol och olja är kostnaden mellan 0,04 och 0,07 euro och för gas mellan 0,013 och 0,023 Utblick Låga externa kostnader för kärnkraftsproduktion euro per kilowattimme el. Vindkraft är den energiform som har lägst externa kostnader, mellan 0,001 och 0,002 euro per kwh. I rapporten skriver man att kärnkraften har relativt små externa kostnader eftersom den har en liten påverkan på den globala uppvärmningen. Man påpekar också att risken för en olycka i något kärnkraftverk inom EU är mycket liten. Fotnot: Euro är från och med den 1 februari nästa år den gemensamma EU-valutan för alla EU-länder utom Sverige, Danmark och Storbritannien. I mitten av september var 1 euro ungefär 9:60 svenska kronor. 7

8 SYDKRAFT AB MALMÖ Spansk fluga i Kävlinge Kävlinge amatörteater är synnerligen aktiv med tre spralliga ben att stå på. Närmst står situationsfarsen Spanska Flugan på repertoaren. Söndag morgon. Ljusen tänds på scenen i Kävlinge Teater och en grupp nymornade amatörskådespelare börjar öva Moralvisan. Tröttast är kanske regissören, Clas Göran Söllgård, som kvällen innan stod på Malmö Dramatiska teaters scen och spelade Gogols Revisorn. Han är teaterföreningens ende professionelle medlem, inledde sin bana vid studentteatern Proteus i Lund och började på scenskolan Ordförande och primus motor är Jan Ottosson, glad amatör på scenen och annars marknadsförare vid Sparbanken Finn i Lund. De andra som släpat sig upp ur sängen är Agneta Eklund, Emma Johansson, Elin Maria Nilsson, Håkan Ekström och Pelle Nilsson. Totalt kommer Spanska Flugan att engagera nära 25 personer, smink, ateljé och snickeri inräknat. Sextiotalscovers, gratisteater och nyårsproduktioner Kävlinge teater byggdes 1983, och då bildades även amatörteaterföreningen började man spela revy och 1985 grundade föreningen vikingaspelen i Hög. När vi slutade med dem fick vi tid över, säger Jan Ottosson. Då knyckte vi helt enkelt Pildammsteaterns idé med gratisteater. Vi spelar om somrarna i gamla Kävlinges Folkets park, och folk här i trakten går man ur huse. Det Välkomna till Spanska Flugan! Trots att premiären inte är förrän den 5 januari pågår repetitionerna för fullt. Fr v: Jan Ottosson, Emma Johansson, Pelle Nilsson, Elin Maria Nilsson, Agneta Eklund, Clas Göran Söllgård och Håkan Ekström. Bild: Pierre Mens är ingen hemlighet att vår publik finns här i Kävlinge. Så somrarnas gratisteater är det första spralliga benet. Det andra är de årliga rockgalorna med sextiotalscovers: Numera börjar människor köa för att få biljetter klockan fem på morgonen, säger Jan Ottosson belåtet. Det tredje benet är nyårsproduktionerna, som ofta varit egenhändigt författade nyårsrevyer, ett koncept man övergett den här gången för att i stället spela Franz Arnolds och Ernst Bachs Spanska Flugan, en klassisk musikal och förväxlingskomedi. Premiären begås den 5 januari. Vad skulle du tycka om en park med vindkraftverk i havet utanför Barsebäck? Aldrig i livet! Jag har redan full utsikt över vindkraftverken vid Landskrona, och det är fult så det räcker. Jag är i och för sig inte emot vindkraft, men de får faktiskt ta och lägga dem där ingen ser dem. Cecilia Stridh, Järavallen Barsebäckskrysset Grattis! Säger vi till fem korsordslösare som lyckats få rätt på korsordet i förra numret av Nyheter från Barsebäck. Rätt lösning ser du nedan. De fem är: Jan Johansson, Brännmästarevägen 30, ÅKARP Carina Jansson, Köpenhamnsvägen 46 b, MALMÖ Karin Hanson, Råkvägen 26, BJÄRRED Barbro Sjöberg, Önnerup 3, BJÄRRED Sarah Artman, Pilvägen 5, VIKEN Vinsterna har skickats ut! Det tycker jag skulle vara utmärkt. När de har lagt ner kärnkraftverket behövs något annat. Jörgen Andersson, Vellinge Det tycker jag är en bra idé. Vindkraft är miljövänligt. Marianne Pettersson, Landskrona Nästa gång lottar vi ut fem stycken flasköppnare med Barsebäcks logotype. Skicka lösningen till: Barsebäck Kraft, Box 524, Löddeköpinge, och märk kuvertet Krysset. Svaren vill vi ha före den 1 december. Rena tramset. Vindkraft är och förblir en droppe i havet jämfört med vad Barsebäck kan producera. Dessutom är det fult med en hel rad vindkraftverk som förstör utsikten. Det hade man kanske fått acceptera om det varit nödvändigt för att kunna få el. Men när vi nu har väl fungerande kärnkraftverk som producerar billig el utan utsläpp så varför inte ta och behålla dem? Arne Pettersson, Löddeköpinge BILDER: PIERRE MENS att vindkraftverk är estetiskt störande. Camilla Hanson, Lund Vindkraft är ett alternativ som vi måste acceptera, även om jag tycker det är synd att stänga Barsebäck. En annan sak är att även en vindkraftpark ute i sundet kommer att bli gammal och farlig. Vad händer då? Till sist måste man konstatera 8

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 I dag saknar två miljarder människor tillgång till el, med allt vad det innebär. Naturligtvis är det då rätt att producera el med alla medel som står till buds. Men det ställer

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

Sista numret av Nyheter från Barsebäck

Sista numret av Nyheter från Barsebäck Från starten nr. 45 december 2006 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäck inför framtiden Efter nyår inträder Barsebäck i en ny organisation. Syftet med den är att förbereda

Läs mer

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck Nr. 2 juni 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäcks informatör Maria Swartling-Jung intervjuas av dansk TV. Barsebäck möter danskarna på bortaplan Måndagen den 24 maj reste

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:?

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:? förnybar energi förnybar energi & ENERGiEFFEKtiviSERiNG Nummer 4/2013 tema:? Få makroekonomiska nyheter skapar lugn på marknaden. Att producera förnybar el kan tyckas svårt nog. Men utöver det gäller det

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2 Efter att medierna presenterat rubriker som att "kärnkraften på väg att slå produktionsrekord", kom regeringens ödesdigra

Läs mer

Market Design 2006 2009

Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet och dess forskning kring den avreglerade elmarknaden. Market Design 2006 2009 En presentation av Market Design-programmet

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 2 2011 Dags för handel med effekt? Hur ska marknadsreglerna utformas för att säkerställa att det finns kraftverk när vi behöver dem. Sid 14 BIOBRÄNSLENAS

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar v i n d k r a f nummer 1 norrbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 3 wpd planerar miljardinvesteringar sid 10 Vindmätande familjeföretag expanderar sid 20 Piteå snart självförsörjande

Läs mer

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 1 2008 Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu PÅVEN FÖRDÖMER KLIMATHYSTERIN KOMMUNER OCH LANDSTING VILL HA KÄRNKRAFT FIEs VÅRMÖTE: FRAMTID

Läs mer