KonsumentMakt. BEUC, den europeiska konsumentorganisationen,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KonsumentMakt. BEUC, den europeiska konsumentorganisationen,"

Transkript

1 KonsumentMakt NYHETSBREV FRÅN SVERIGES KONSUMENTRÅD NR 3 JUNI 2003 LEDAREN / CHARLOTTE HEDIN EMU: Tjänsterna knäckfrågan Sveriges Konsumentråd granskar frågan om euron ur ett renodlat konsumentperspektiv utan att ta ställning för eller emot ett svenskt medlemskap i EMU. Risken för prishöjningar i samband med en eventuell övergång till euron får inte ignoreras. Oberoende konsumentorganisationer som Konsumentrådet och dess medlemsorganisationer behövs för att granska hur priserna utvecklas före och efter övergången till euron. Det huvudsakliga ansvaret för prismätning bör dock tas av statsmakterna, i samarbete med företrädare för berörda branscher och konsumenterna. Prisutvecklingen i tjänstesektorn, såväl privat som offentlig, bör granskas särskilt. Många konsumenter är mindre priskänsliga för tjänster än för varor. Valmöjligheterna är få för vissa typer av tjänster såsom sotning, hem- och färdtjänst och sophämtning. Många tjänster köps också relativt sällan och det kan innebära svårigheter för konsumenterna att hålla reda på om priserna i euro blir högre för t ex el, restaurangbesök, hantverkartjänster och hemförsäkringar. Dubbel prismärkning är givetvis nödvändig för att konsumenterna ska lära sig att räkna i den nya valutan. Finansdepartementet har under våren haft en referensgrupp till sin hjälp, där Sveriges Konsumentråd varit representerat. Regeringen har på grundval av referensgruppens arbete tagit fram en handlingsplan för stabila priser. Den innefattar bl a överenskommelser med branschorganisationer om korrekt omräkning till euro, dubbel prismärkning från 1 Främst tjänsteföretag prishöjer vid euroinförande visar kartläggning BEUC, den europeiska konsumentorganisationen, har studerat övergången till euro ute i Europa och konstaterar att priserna stigit i ungefär samma sektorer i alla länder. Det är främst tjänsteföretag som passat på att höja priserna. Flitiga höjare är till exempel frisörer, kafeer och kemtvättar, men prishöjningar rapporteras även på livsmedel. Det är viktigt att ha dubbel prismärkning, både i landets gamla valuta och i euro, under tillräckligt lång övergångstid. Sex månader är minimum, gärna nio eller tolv. Den dubbla prismärkningen kan gärna börja några månader före euroövergången och fortsätta efteråt. Detta menar BEUC-ekonomen september 2005 till 30 juni 2006 samt en prisfrysning mellan 1 december 2005 och 31 januari Konsumentrådet anser att ett års dubbel prismärkning är tillräckligt på dagligvaruområdet, men att det krävs längre period för sällanköpsvaror och för tjänster. Att prisfrysningen skulle hållas kort var ett krav från Konsumentrådet och detta har hörsammats. En lång prisfrysning skulle innebära att fokus tas bort från prisfrågan. Samma risk för prishöjningar skulle finnas efter prisfrysningens slut men med mindre intresse för frågan från politiker, media och allmänhet. Konsumenternas egna företrädare Dominique Forest i en intervju med Konsument-Makt. Dubbel prismärkning underlättar inte minst för utsatta grupper som äldre och psykiskt funktionshindrade. Men det visade sig att konsumenterna inte började räkna i euro särskilt långt före övergången på nyåret Det var mer praktiskt att börja räkna i euro när man hade sedlarna och mynten i handen. Det är svårast att tänka om när det gäller kapitalvaror som man köper sällan, till empel bil, konstaterar Dominique Forest. Då jämför man gärna med gamla priser. Det går fortare när det gäller dagligvaror som livsmedel och kläder. Där får man ju nästan daglig träning. Läs mer på sid. 6-7 måste finnas representerade när olika avtal ska slutas med handeln och tjänsteföretagen om deras ansvar för att undvika prishöjningar, för dubbel prismärkning etc. Tyvärr har regeringen hittills valt att göra överenskommelser med enbart Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), utan några konsumentföreträdare inblandade. Om det blir ett ja till euron avser man att uppdra åt Konsumentverket att sluta avtal med berörda branscher. För att konsumentintresset ska vara ordentligt tillgodosett bör Konsumentrådet ingå som en ytterligare part när avtalen sluts.

2 Sidan 2 KonsumentMakt nr 3 juni 2003 Sveriges Konsumentråd Konsumentrådet är en fristående, partipolitiskt obunden samarbetsorganisation för organisationer som i sin verksamhet företräder medlemmarnas konsumentintressen. Konsumentrådet består av 22 medlemsorganisationer. Ordförande: Inger Persson Generalsekreterare: Charlotte Hedin Kansli: Christine Blomgren, assistent Jens Henriksson, internationell sekreterare Emelie Löthgren, informationsansvarig Anne-Marie Nelander, projektmedarbetare Jan-Erik Nyberg, projektledare Marie Rubertsson Nerén, projektledare Kansliets e-postadresser: Medlemsorganisationer: Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Halmstads Konsumentråd Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO Hushållningssällskapens förbund KILEN Konsumentinstitutet Läkemedel & Hälsa Konsumentföreningen Väst Konsumentgillesförbundet Konsumentgruppen i Nyköping Konsumentrådet i Väst Konsumentrådet i Östersunds kommun Kooperativa Förbundet, KF Landsorganisationen i Sverige, LO Pensionärernas Riksorganisation, PRO Riksförbundet FUB Riksförbundet Hem och Samhälle Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS SKTF:s senior- och pensionärsverksamhet Sveriges Kvinnolobby Studieförbundet Vuxenskolan, SV Sveriges Pensionärsförbund, SPF Synskadades Riksförbund, SRF Tjänstemännens Centralorganisation, TCO Unga Örnars Riksförbund KonsumentMakt ges ut av Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Inger Persson Redaktion: Sverker Björk Emelie Löthgren Medarbetare i detta nummer: Ingrid Jacobsson Sveriges Konsumentråd Får citeras med angivande av källa. Tryckt av Litorapid, Göteborg B-Post. Distribution: Posten AB Ny parlamentarisk organisation Konsumentrådet har fått en ny styrelse. Från och med årsmötet 2003 har Konsumentrådet en ny parlamentarisk organisation. Styrelsen består nu av åtta ledamöter samt ordförande, men inga ersättare. Vidare har arbetsutskottet tagits bort. Ledamöter i den nya styrelsen blir på två år Inger Persson, LO (ordförande), Gunilla Johansson, Riksförbundet Hem och samhälle, Elisabeth Rooth-Eriksson, Hushållningssällskapet, Hans Lindholm, TCO, Carl-Erik Thörngren, PRO och Johnny Sellmar, Unga Örnar. På ett år har valts Caterina Franceschi, KF, Berndt Carlborg, ABF och Anita Östling Beventorp, Riksförbundet FUB. I samband med omorganisationen har också ett representantskap inrättats, där samtliga medlemsorganisationer kommer att kunna delta. Representantskapet skall bli ett forum för levande konsumentpolitisk debatt där också förslag till styrelsen kan formuleras. Årsmöte och budgetmöte (tidigare kallat höstmöte) kommer som tidigare att hållas varje vår och höst. En skön sommar önskar alla vi på Konsumentrådet! Övre raden: Jens Henriksson, internationell sekreterare, Charlotte Hedin, generalsekreterare, Jan-Erik Nyberg, projektledare Finansiella tjänster, Eva Ax, ekonomiansvarig. Undre raden: Ingrid Jacobsson, frilansjournalist, Marie Rubertsson Nerén, projektledare Säker mat, Christine Blomgren, assistent, Annelie Persson, generalsekreterare på Goodgame, Anne-Marie Nelander, projektledare Konsument i Europatävlingen, Emelie Löthgren, informationsansvarig. Saknas på bilden gör Konsument- Makts redaktör Sverker Björk Tävling för unga avgjord Vinnarna i Konsument i Europa - Tävling för unga är utsedda. I klassen 14 år och yngre kan Konsumentrådet härmed gratulera klass 3c från Oxiegårdens skola i Malmö. I klassen 15 år och uppåt vann Fruängens skola i Hägersten. Temat för tävlingen var sundare livsstil och produktmärkning. När detta nummer av KonsumentMakt kommer ut har prisutdelningen nyligen genomförts av konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Tävlingen genomfördes av Sveriges Konsumentråd tillsammans med Konsumentverket och Skolverket. De vinnande bidragen kommer att gå vidare till den europeiska finalen.

3 KonsumentMakt nr 3 juni 2003 Sidan 3 Viktigt att regelverk för GMO-produkter efterföljs I och med den nya EU-förordningen om genmodifierade organismer har Sveriges Konsumentråd fått igenom en hel del av sina tidigare krav. Det viktiga är nu att reglerna efterföljs i de olika länderna. Det säger Herbert Lundström ordförande i Livsmedelsgruppen med anledning av Konsumentrådets nya GMO-policy som är en anpassning till den nya förordningen. Med den nya GMO-policyn vill Sveriges Konsumentråd poängtera att frågan fortfarande är viktig, säger Herbert Lundström. Rätt att välja Den nya EU-förordningen innehåller en rad krav som Sveriges Konsumentråd tidigare har drivit, bland annat när det gäller märkning och förbud mot markörgener med resistensegenskaper. Vi kan inte säga nej till tekniken - gentekniken har kommit för att stanna. Det viktiga är att vi inte rusar iväg. Vi har nu fått ett bra regelverk, menar Herbert Lundström. Det viktiga är nu att svenska myndigheterna skaffar sig kunskap och kompetens för att kunna se till att reglerna efterföljs. Det vore mycket pinsamt om en produkt som tillåts i Sverige blir förbjuden i Europa. Det är dock viktigt att alla konsumenter har rätt att kunna välja om de vill köpa produkter som innehåller GMO eller ej kommer en ny EU-förordning om märkning och spårbarhet att antas. Sveriges Konsumentråd anser att det är viktigt att GMO-märkningen Elrådgivning behövs I maj 2002 startade Konsumenternas elrådgivningsbyrå. Att byrån var efterlängtad visar första årets statistik: drygt förfrågningar har chefen Bo Hesselgren och hans medarbetare klarat av. Ja, det har varit otroligt mycket jobb, suckar Bo Hesselgren. Vi är egentligen bara fyra personer, men för tillfället är vi förstärkta med en person på grund av nya frågor om elcertifikat. Vissa dagar kan vi ha haft 1000 telefonpåringningar, men vi kan bara svara på max 100 samtal under de tre timmar vi har öppet per dag. Inga rättsliga prövningar 90 procent av alla frågor har kommit via telefon, resten via fax eller brev. Byråns hemsida, där man har en lista med vanliga frågor och svar, har varit otroligt välbesökt: besökare på ett år. Byrån svarar på frågor och ger goda råd, men man gör inte rättsliga prövningar av tvister dessa hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol. Hälften av frågorna har varit klagomål, hälften har gällt vilket är tydlig och obligatorisk. Det är också viktigt att beteckningen GMO-fri undviks, något som den europeiska konsumentorganisationen BEUC har drivit. Eliminera spår På en punkt är dock Konsumentrådet kritisk till den nya EUförordningen. Förordningen anger att spår av genetiskt modifierade organismer i produkter kan vara tillfälliga och tekniskt oundvikliga och att dessa därför inte ska leda till märknings- och spårbarhetskrav. Denna skrivning riskerar att bli en bolag man ska välja för att få bästa elpris, berättar Bo Hesselgren. Där har vi stor hjälp av Konsumentverkets hemsida, som har en köpguide där man kan jämföra olika elavtal. Den tipsar vi ofta om och har en länk till på vår hemsida. Fakturaproblem Av de tusentals klagomål som kommit in har nästan alla, 90 procent, på något sätt varit relaterade till fakturaproblem. Det är framförallt tre situationer som många konsumenter klagar på: 1) Man har inte fått någon faktura alls under lång tid har helt enkelt ramlat ur systemet. 2) Nätföretaget har inte gjort avläsning enligt avtalet, det vill säga en gång/år. 3) Nätföretaget har gjort avläsning men elleverantören har inte gjort årsavstämning. När något av detta inträffat riskerar konsumenten att få en mycket hög faktura, om preliminärdebiteringen varit för låg. Och många får svårt att betala det stora beloppet inom föreskriven tid. Då inträffar nästa problem elbolagen forts. på sidan 5 gummiparagraf. Konsumentrådet kräver att man så långt det är tekniskt möjligt eliminerar spår av GMO i produkter som inte ska innehålla detta. Noggranna konsekvensbeskrivningar måste göras inför behandling av varje ansökan. Den vetenskapliga bevisbördan måste självklart ligga hos företaget som ansöker, inte hos myndigheten, avslutar Lundström. EMELIE LÖTHGREN

4 Sidan 4 KonsumentMakt nr 3 juni 2003 Nordiskt seminarium om konsumentfrågor: : Delade meningar om lågpriskonkurrensens välsignelse Dominans eller konkurrens hur fungerar livsmedelsmarknaden? Kan hög kvalitet och låga priser gå hand i hand? Vilken betydelse har butikskedjornas egna märkesvaror? Det var några av frågorna som ställdes när Sveriges Konsumentråd tillsammans med Sveriges Konsumenter i Samverkan arrangerade ett seminarium i Nordiska konsumentutskottets (NKU) regi. Ett fåtal stora På seminariet, som hölls i Stockholm 24 april, deltog representanter för myndigheter, handeln och konsumentforskningen. Konkurrensfrågorna belystes alltså ur flera synvinklar. Från forskarhåll framfördes bland annat att vi sett en gemensam utveckling i de nordiska länderna - livsmedelsmarknaden domineras överallt av ett fåtal stora kedjor. I Sverige är det COOP, ICA och Axfood, i Danmark COOP, Dansk supermarked och Supergross, i Norge Norgesgruppen, Hakongruppen, Reitangruppen och COOP. Detta har medfört att det skett en stark nedgång i antalet dagligvarubutiker. Det har blivit en koncentration av butikerna till tättbefolkade områden och ett fåtal detaljistgrupper har kontroll över hela butiksnätet i respektive land. Många stora lågprisbutiker har vuxit upp utanför storstäderna, och slagit ut de små butikerna inne i städerna. Prisfokusering Bengt Ingerstam, Sveriges Konsumenter i Samverkan, var kritisk till detta, och särskilt till lågpriskedjornas utbredning. Konkurrens kan inte lösa alla problem. Varför står just stora transnationella kedjor i kö för att få konkurrera och slåss med de redan etablerade handelsblocken? Varför är det så lönsamt att sälja till lågpris? undrade Bengt Ingerstam, och gav sin syn på saken: Med lågpriskonkurrensen kan stora och finansiellt starka företag sälja mera och skaffa sig möjligheter till ännu större inköp och lägre inköpspriser för att ytterligare kunna konkurrera med ännu lägre priser och så vidare. På så sätt kan storföretagen både slå sig in på en marknad och skaffa sig en ökande marknadsandel. Det är ett problem med den ensidiga fokuseringen på priset, tyckte Bent Ingerstam, och menade att omsorg, hänsyn, kvalitet, nyttighet, uthållighet och andra värderingar inte får plats längre. Stordriftsfördelar Från handelns sida ville man naturligtvis betona stordriftens fördelar. De närvarande representanterna för ICA och Axfood (COOP lämnade återbud i sista stund) påpekade att de har flera olika butikskoncept inom varje kedja, både lågprisbutiker, stormarknader, specialbutiker och så vidare. Detta kan ge konsumenten fördelar, sade Peder Larsson, ansvarig för ICA:s stormarknader. Butikerna konkurrerar inte bara med pris, utan också med bekvämlighet, kvalitet och service. Svenskarna har också blivit vana att hitta alla varor i en butik de vill inte handla bröd på ett ställe, kött på ett annat och frukt och grönt på ett tredje. Handelns egna märkesvaror (förkortat EMV) diskuterades också på seminariet. EMV blir ett problem, när de blir starka, tyckte Anders Nyberg, Dagligvaruleverantörers förbund. Butikskedjorna sätter alla villkor; på priser, marknadsföring, placering i butik med mera. Valfriheten minskar Från konsumentorganisationernas sida framhölls problemet med att EMV är anonyma det framgår inte av förpackningarna vem producenten är. Dagen efter seminariet samlades representanter för konsumentorganisationer från alla nordiska länder - utom Danmark - till ett möte, där man antog ett uttalande om EMV. I uttalandet står bland annat att man kräver att producenternas namn och information om ursprungsland ska finnas på alla förpackningar som marknadsförs som handelns egna märkesvaror. Konsumentorganisationerna är oroade över att konsumenternas valfrihet minskar i samband med de egna märkesvarornas inträde och över att konsumenten oftast inte kan få information om var varan producerats eller av vem. Egna märkesvaror kan innebära att produkterna producerats av olika tillverkare och att kvaliteten därmed skiftar. INGRID JACOBSSON

5 KonsumentMakt nr 3 juni 2003 Sidan 5 forts. från sidan 3 har mycket olika rutiner för att handlägga dessa typer av ärenden. Alla kan vara villiga att göra upp någon form av avbetalningsplan, men vissa ger dessutom kompensation eller avdrag, om fakturan blivit oskäligt hög. Preskriptionsproblem Ett annat problem är att preskriptionslagen säger att det ska ha gått tre år innan fordran avskrivs. Konsumentverket har föreslagit en ny, ettårig, preskriptionsregel, men en lagändring måste beslutas av riksdagen, och tar tid. Reglerna är inte bra för konsumenterna, säger Bo Hesselgren. Myndigheterna och elföretagen borde samverka för att det ska fungera bättre, och för att göra elräkningarna enklare. Nu innehåller en räkning tio olika poster, sex av dem är statligt reglerade (energiskatt, moms på skatten, elcertifikatsavgift m fl). De borde gå att föra ihop på något sätt. Det senaste årets höjda elpriser har givetvis också varit en källa till många frågor. Och ja, ett elbolag kan höja ett tillsvidarepris hur många gånger som helst på ett år, förutsatt att de aviserar höjningen 15 dagar i förväg. Många konsumenter har fått en obehaglig överraskning när de inte uppmärksammat detta och förstått att de bör träffa avtal om elpriset. Foto:Per Westergård Konsumenternas Elrådgivningsbyrå har telefontid varje vardag mellan , telefon Du kan också faxa till eller skicka brev till adress; Klara Norra kyrkogatan 33, Stockholm. På byråns hemsida finns mer information: Byrån drivs gemensamt av Konsumentverket, Energimyndigheten och branschorganisationen Svensk Energi. Aktiv konsument Ska man tjäna pengar på avregleringen måste man vara en aktiv konsument, säger Bo Hesselgren. Och det är jobbigt. Jag törs säga att alla med tillsvidareavtal har förlorat på avregleringen. Men det känns som om vi på Elrådgivningsbyrån kan spela en roll för att göra livet lite lättare för elkunderna! INGRID JACOBSSON Bra jobbat, SVT! Ni missade väl inte SVT:s eminenta initiativ lördagen den 10 maj då man hade överkonsumtion och frosseri som tema hela kvällen. Mycket tänkvärd och välgjord var framför allt dokumentären Surplus som följdes av en intressant diskussion. Temakvällen avslutades sedan med det bisarra franska mästerverket Brakfesten från Mera sånt, SVT! Demokrati i snabbköpet SNS demokratiråd har funnit att svenskar i allt större utsträckning bojkottar varor för att förbättra, eller motverka försämringar, i någon samhällsfråga. Demokratirådet drar slutsatsen att demokratin har dragit in i snabbköpet. En Sifoundersökning från 2001 visar att 69 procent av svenskarna anser att de kan påverka samhället genom att handla varor och tjänster av företag som är etiska föredömen. Dessutom anser 77 procent att de genom sitt val av företag har ett eget ansvar för samhällsutvecklingen när de handlar varor och tjänster. Källa: DN Debatt 13 maj 2003 Miljömärkt servicesektor Nu finns chansen att semestra miljövänligt! Hotell, stugor, vandrarhem och turism-arrangörer kan från 1 maj i år ansöka om att bli miljömärkta med EU:s miljöblomma. Det är första gången EUkommissionen har fastställt miljökriterier för en servicesektor. Miljökommissionär Margot Wallström betonar i ett uttalande att turistsektorn måste gå hand i hand med en hållbar miljöutveckling och med respekt för naturen. I en reseundersökning som nyligen gjorts i Tyskland visar det sig att 42 procent av turisterna gärna ville ha ett miljövänligt boende på sin semesterort.

6 Sidan 6 KonsumentMakt nr 3 juni 2003 BEUC-kartläggning visar: Prisokänsliga branscher passar på att höja vid euroinförande Det finns fördelar och nackdelar med allting. Så även med euron. BEUC den europeiska konsumentorganisationen har kartlagt vad som hände när halva Europa bytte valuta. Övergången till euro var tekniskt lätt, men förvirrande för konsumenterna. Detta menar Dominique Forest, ekonom på BEUC. Problemet var att man gjorde det i två steg: först EMU-inträdet 1999, sedan övergången till eurosedlar och mynt först Många var förvirrade och undrade om de var i Euroland ännu eller inte. Det var mycket viktigt att ha dubbel prismärkning, både i landets gamla valuta och i euro, under en övergångsperiod, betonar Dominique Forest. Att det kan ta lång tid att vänja sig vid en ny valuta vet Dominique, som är fransman. Frankrike gjorde ju en valutareform i början av 1950-talet, då man bytte från gamla francs till nya. Dominique berättar att många äldre människor fortfarande räknade i gamla francs ännu femtio år efter reformen. Och nu har de fått uppleva en reform till till euro. Svårast med kapitalvaror Om det tar så lång tid att ändra sig kommer vi att vara döda innan vi börjar tänka i euro, säger Dominique med ett skratt. Men jag tror nog att konsumenterna har tänkt om när det gäller dagligvaror, som livsmedel och kläder. Det är svårare att tänka om när det gäller kapitalvaror som man köper sällan, en bil t ex. Då gör man nog gärna jämförelser med gamla priser. BEUC har gjort två stora prisundersökningar i Euroland, en i början av 2002, en ett halvår senare. I den andra undersökningen, som gjordes med hjälp av konsumentorganisationer i alla euroländer utom Belgien, visade det sig att priserna stigit inom ungefär samma sektorer i alla länder. Frisörer, kaféer, parkeringsplatser, kemtvättar var de som varit flitigast med att höja priserna. Dessa företag är ju i allmänhet småföretag, och många av småföretagarna kan ha känt sig osäkra vid euroövergången. Samtidigt vet de ju att kunderna inte är speciellt priskänsliga när det gäller den här typen av tjänster. Man är van vid sin frisör och sitt kafé och går dit även om de höjer priset! Höjda matpriser Dominique Forest har även här en jämförelse med Frankrike. När man slopade prisregleringen där 1986 blev det höjningar i exakt samma tjänstesektorer som efter euroinförandet. Men den franska konsumentorganisationen Que choisir rapporterar också höjningar på matpriserna efter euroinförandet. Efter mars 2002 höjdes priserna på kött, mejeriprodukter och delikatessvaror med upp till 30 procent! Ett av argumenten för att Foto: Ingrid Jacobsson

7 KonsumentMakt nr 3 juni 2003 Sidan 7 införa euron är ju att det ska bli lättare att göra prisjämförelser och att handla över gränserna. Omfattningen av den gränsöverskridande handeln är dock fortfarande låg, utom för dem som bor i en gränstrakt. Belgare som bor nära franska gränsen passar t ex gärna på att köpa mineralvatten i Frankrike, berättar Dominique. Men det som skulle kunna löna sig bättre är kapitalvaror som bilar och hemelektronik. Kanske köper man en kamera i Spanien om man ändå är på semester där och hittar en billig apparat? Funktionshindrade utsatta 14 september röstar ju svenskarna om vi ska gå över till euro eller ej. Om det blir ett ja, så hälsar Dominique Forest till alla svenska konsumentorganisationer att de ska trycka på för att få dubbel prismärkning i minst sex månader, gärna nio eller tolv. Och den dubbla prismärkningen kan gärna börja några månader före euro-övergången och fortsätta efteråt. Det underlättar för konsumenterna att jämföra priserna. Detta är särskilt viktigt för utsatta konsumentgrupper som äldre och begåvningshandikappade, som kan ha svårt att snabbt räkna om i butiken vad det nya priset motsvarar. Visst var det stora kampanjer i varje land före övergången, säger Dominique Forest. Om man ville, så kunde man börja räkna i euro långt före övergången på nyåret Men det gjorde inte konsumenterna inte av lathet, utan för att de är praktiska. Det var helt enkelt mer praktiskt att börja räkna i euro först när man hade sedlarna och mynten i handen! INGRID JACOBSSON Nytt nätverk för konsumentnära livsmedelsforskning Den forskning som finns om mat, livsmedel och konsumtion har hittills antingen fokuserat på produktion, produkter och marknadsföring eller konsumtion, matkultur och hälsa. Det finns en stor brist på kunskap om hur producenters och konsumenters tänkande och agerande inom livsmedelsområdet fungerar och förhåller sig till varandra. Detta tänker ett nytt nätverk för konsumentnära livsmedelsforskning vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp ändra på.gemensamt för det konsumentnära perspektivet är ett kulturperspektiv i vilket innebörden hos livsmedel och mat fokuseras. Skillnader i sätt att tänka och handla i förhållande till livsmedel och mat uppmärksammas också särskilt. De skillnader som finns ses i ett kommunikationsperspektiv med inriktning på förutsättningar för kommunikationen sedda i relation till konsumenters handlande, berättar Eva Svederberg, forskare vid pedagogiska institutionen vid Lunds universitetoch koordinator för nätverket. Vi vet för lite om konsumenters förutsättningar att ta till sig exempelvis information på livsmedelsförpackningar. Vet t ex den genomsnittlige konsumenten vad Omega-3 är? Kommunikationsfrågan är också viktig då det gäller marknadsföring och reklam och har accentuerats på senare tid då fetmaproblematik och därmed snabbmatsindustrins roll (eller Big Food som man kallar det i USA) alltmer hamnat i fokus. Visonen är att genom ökad kunskap skapa förutsättningar så att konsumenterna i ökad utsträckning kan göra informerade val. Det handlar i grund och botten om en demokratifråga, menar Eva Svederberg. Det spenderas enorma pengar för att få konsumenter att välja det ena eller andra. I dagens läge har konsumenten små möjligheter att göra informerade val, säger Eva Svederberg. Nätverkets flervetenskapliga karaktär ger unika möjligheter att stärka den konsumentnära forskningen inom området mat, livsmedel och konsumtion. I visionen om en förstärkt konsumentnära livsmedelsforskning i regionen ingår också att samarbetet skall utvidgas till att även inkludera universitet och högskolor på den danska sidan av Öresund. Seminarier gemensamma för i projekten ingående forskare och doktorander kommer att vara en viktig del av forskningsmiljön. En seminarieserie pågår sedan våren Eva Svederberg har t ex hållit seminarium om Förutsättningar för förändring av matvanor. En undersökning bland industriarbetare med olika etnisk bakgrund. Andra intressanta seminarier har handlat om Vad är främmande mat? och Livsmedelsindustrin roll i skapandet av svenskt och danskt. Seminarierna är öppna för forskare och doktorander, representanter för näringslivet samt andra intresserade. SVERKER BJÖRK Fotnot: Mer om dessa frågor finns att läsa i Kulturella perspektiv (Svensk etnologisktidskrift) som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet. Konsumtionens mening, McDonald s och Arbete, konsumtion och kulturell ekonomi är exempel på ämnen som olika humanistiska forskare ger sin syn på i nummer 1/2003.

8 Internationellt POSTTIDNING B Avsändare: Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Greklands ordförandeskap: Viktig konferens om EU:s konsumentskydd På den historiska ön Evia höll Grekland som ordförandeland i EU en konferens om EU:s konsumentskydd och dess efterlevnad. Konferensen hölls dagen före det informella ministermötet den åttonde maj. Detta för att i likhet med det svenska ordförandeskapets initiativ 2001 inbjuda konsumentföreträdarna att ge sin syn på konsumentpolitiken inför ministerrådets möte. Skapa tradition Konsumentrådets internationelle sekreterare Jens Henriksson deltog som svensk representant. Enligt Jens är det grekiska ordförandeskapets initiativ en god fortsättning på det nytänkande initiativet under Sveriges ordförandeskap Nu är det upp till framtida ordförandeskap att skapa en tradition för att höra konsumenternas röster i samband med att de europeiska konsumentministrarna möts. Konsumentorganisationerna formulerade sina ståndpunkter på tre områden som skulle behandlas av ministrarna vid det informella ministermötet. De tre konsumentpolitiska förslagen och konsumenternas krav på de tre sakområdena lyder som följer: 1) Kunskapsbas för konsumentpolitiska beslut EU-kommissionen följer upp det danska ordförandeskapets initiativ om en kunskapsbas. Ett administrativt samarbete utvecklas med målet att åstadkomma en gemensam metod samt en webbaserad plattform för utbyte av data. Målet är att skapa ett systematiserat underlag för nya initiativ, utvärdering samt underlag för marknadsövervakningen. Kunskapsbasen kommer bl a att innehålla statistik från Eurostat, uppgifter om konsumenters nivå av förtroende, prisjämförelser, olika Eurobarometerundersökningar osv. Konsumentorganisationerna ger sitt fulla stöd till utvecklande av kunskapsbasen. Särskilt betonar man behovet av harmoniserad och fullt jämförbar statistik över tid och landsgränser. Dessutom bör kunskapsbasen utgöra ett verktyg även för EU:s konkurrenspolitik men avsaknaden av statistiskt beslutsunderlag får aldrig omöjliggöra snabba konsumentpolitiska beslut baserade på försiktighetsprincipen. 2) Samarbete mellan marknadsövervakande organisationer I grönboken om konsumentskydd som presenterades 2001 tydliggjordes behovet av samarbete mellan de marknadsövervakande myndigheterna på konsumentområdet. För att överkomma legala hinder för samarbetet krävs en ny lagstiftning som bygger på ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Utvidgningen med 10 nya medlemsstater gör behovet av en gemensam lagstiftning än mer påtagligt. Konsumentorganisationerna välkomnar en lagstiftning och uppmanar ministrarna att stödja det kommande förslaget om samarbete mellan marknadsövervakande myndigheter. Dessutom kräver konsumentrepresentanterna att nödvändiga nationella resurser tillförs samt att konsumentorganisationer på adekvat sätt involveras i marknadsövervakningen. 3) Direktiv om otillbörlig marknadsföring Grönboken om konsumentskydd föreslår en reform av EU:s konsumentlagstiftning. Mot denna bakgrund presenterar snart EU-kommissionen ett förslag till harmoniserad ramlagstiftning på konsumentområdet. Till skillnad från den nordiska modellen med god marknadsföringssed kommer Kommissionens förslag att utgå från vad som anses vara otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Konsumentorganisationerna har länge väntat på ett förslag till harmoniserad ramlagstiftning. Det är nödvändigt för konsumenternas skydd och för förtroendet för den inre marknaden. En hög nivå av konsumentskydd tillsammans med hänsynstagande till utsatta konsumenters situation är nödvändigt. Europas konsumenter kräver snabb handling och effektiva metoder för ramdirektivets implementering i Europa.

Högre priser med euron

Högre priser med euron Högre priser med euron Föreningen Medborgare Mot EMU Box 45050, 104 30 Stockholm Tel. +46 8 540 23 395 info@mmemu.org Den svenska ja-kampanjen har hävdat att priserna sjunker om Sverige ansluter sig till

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Konsumentmakt - bara för de starka?

Konsumentmakt - bara för de starka? 2006-08-31 Konsumentmakt - bara för de starka? Moderaternas angrepp mot konsumenterna 2(11) Socialdemokraterna STOCKHOLM Inledning Konsumentfrågorna berör oss alla. Aldrig förr har vi som konsumenter haft

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Miljönämndens beslut om GMO 2009 09 17

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Miljönämndens beslut om GMO 2009 09 17 Beredning 2009 10 14 39 42 Konsumentnämnden 2009 10 28 39 42 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Miljönämnden, beslut från Kommunstyrelsen, skrivelse från kommunrevisionen/kpmg,

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 150617 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Har regeringens uppdrag att främja deltagande i standardiseringsarbetet både i Sverige och

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Enkät Val 2010 Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Allmänna frågor Fråga 1 Har ert parti tagit fram ett eget konsumentpolitiskt program inför valet? Om ni

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Remissvar 2008-12-02 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter Vårt diarienr: Sundbyberg 2010-05-25 10-018 Till: Hans Ytterberg Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

KonsumentMakt. Ett intressant år till ända LEDAREN / CHARLOTTE HEDIN

KonsumentMakt. Ett intressant år till ända LEDAREN / CHARLOTTE HEDIN KonsumentMakt NYHETSBREV FRÅN SVERIGES KONSUMENTRÅD NR 7-8 DECEMBER 2002 LEDAREN / CHARLOTTE HEDIN Ett intressant år till ända Mitt första år som generalsekreterare på Konsumentrådet är snart till ända.

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer