Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)"

Transkript

1 Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets guide Juni 2013 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

2 Om guiden Detta är en guide till några av de vanligaste materialtyperna vid referenshantering enligt Vancouversystemet. Samtliga exempel är hämtade ur ICMJEs exempelsamling (numreringen följer exempelsamlingen). Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket står bakom tolkningen. Generellt för material på internet är att man ofta kan skriva en referens på olika sätt. Det beror på att det kan vara svårt att bestämma vilken typ av material det är. Välj ett exempel och var sedan konsekvent. Det viktigaste när du skriver referenser är att vara tydlig och att det ska vara enkelt för läsaren att hitta tillbaka till originalkällan. Den fullständiga versionen hittar du på:

3 I texten I Sverige diagnosticeras ungefär fall av lungcancer årligen (1). Antalet fall bland kvinnor har ökat med ca 3 % per år, medan ökningen bland män har avstannat (2). Skillnaderna mellan könen hänger samman med skillnader i rökvanor hos män respektive kvinnor. Eftersom det tar lång tid innan lungcancer utvecklats avspeglas förändringarna i rökvanor med många års fördröjning. Smith et al. har påvisat en fördröjning på i genomsnitt 30 år (3). Referenserna anges med siffror i texten. Referenserna numreras löpande. Referenslistan numreras och ställs upp i den ordning som referenserna förekommer i texten. Siffrorna placeras inom parentes Även hakparenteser och upphöjda siffror förekommer i Vancouverstilen. Endast en författare skrivs ut i texten, följt av et al.

4 Flera referenser Bland icke-rökare är lungcancer betydligt vanligare hos kvinnor än män. Femton procent av alla kvinnor som fått lungcancer har aldrig rökt, medan fem procent av de män som drabbas av lungcancer är icke-rökare (1, 3). Orsakerna till detta är ännu inte klarlagda. Flera studier har undersökt kvinnors exponering till kända riskfaktorer för lungcancer som radon (4, 5) och passiv rökning (4, 6-7), men inte funnit några statistiskt signifikanta samband. Vad gäller sambandet mellan hormonersättningsterapi och lungcancer har studier kommit till motstridiga resultat (4, 8). Varje källa förekommer i referenslistan endast en gång, och när man refererar till en källa flera gånger används samma siffra som första gången man refererade till källan. Om man refererar till flera källor samtidigt anger man dem med ett komma och mellanslag mellan. Om man refererar till fler än två källor som kommer i följd skriver man dem med bindestreck mellan.

5 Placering av referenser Lungcancer är vanligare bland rökande kvinnor än bland rökande män (1), och en möjlig orsak är större känslighet för cigarettrökens kancerogena effekter hos kvinnor. Flera studier kommer till resultatet att kvinnor har en större känslighet (9-11), medan Bain et al. i en stor kohortstudie inte kunde påvisa någon skillnad i känslighet mellan könen (12). Referenserna placeras i anslutning till det påstående den gäller, och före punkten när de kommer sist i meningen. Om man använder upphöjda siffror placeras de efter punkten när referensen kommer sist i meningen.

6 Flera påståenden med samma källa Studier tyder på att lungcancer kan växa långsammare hos kvinnor. Lindell et al. (13) visade att 85 % av de lungtumörer som hade längre volymdubbleringstid än 400 dagar fanns hos kvinnor. I detta resultat avspeglar sig kvinnors högre incidens av cancerformer med långsamma förlopp, som kioloalveolarcellscancer och adenokarcinom, men Lindell et al. fann att volymdubbleringstiden hos kvinnor var längre oavsett histologisk typ av lungcancer. Deras studie visade också att Om ett helt stycke eller flera påståenden i följd har samma källa kan man visa detta i texten och ange referensen bara en gång.

7 1. Standardartikel i tidskrift Efternamn Initial(er). Artikelns titel. Tidskriftens titel. Årtal; volym (nummer):sidor. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med Jul 25;347(4): Allmänt: Författarnas efternamn och initial, om fler än sex stycken: et al. Tidskriftens namn, använd den förkortade formen som finns i PubMed. Följ exemplet för tryckt format, oavsett om artikeln är i elektroniskt eller i tryckt format. Ibland anges datum i PubMed (t.ex. Jul 25). Finns inte denna uppgift så utelämnas informationen. Om en tidskrift använder löpande paginering i en hel volym så kan information om månad och nummer utelämnas. Man kan välja att ta med referensens unika siffersvit från databasen, t.ex. PMID-numret i PubMed. Efter sidnumret lägger du till: PubMed PMID:

8 19. Bok (monografi) Efternamn Initial(er). Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag, Publiceringsår. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; Först när en bok kommer i andra upplagan eller senare, anges detta. Finns det ingen uppgift om upplaga, får man anta att det är den första och då behöver man inte ange det.

9 20. Bok med redaktör(er) som författare Efternamn redaktör Initial redaktör, editors. Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; Viktigt att redaktörskap markeras med editors efter namnen.

10 23. Referens till bokkapitel Efternamn kapitelförfattare Initial kapitelförfattare. Kapiteltitel. In: Redaktörens Efternamn Redaktörens Initial, editor(s). Bokens titel. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. p. sidnummer. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; p p. står för pages.

11 27. Avhandling Efternamn Initial. Avhandlingens titel [dissertation]. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; Vad gäller förlag och avhandlingar är det den akademiska institutionen som är förlaget. En avhandling från KI ser ut så här: Stockholm: Karolinska institutet; 2010.

12 31. Lag/förordning Titel (Serienamn Serienummer). Utgivningsort: Utgivare Exempel Personuppgiftslag (SFS 1998:204). Stockholm: Justistiedepartementet Serienamn och serienummer utformas så här för lagar som ingår i Svensk författningssamling (SFS). Andra exempel på serienamn för svenska lagar och förordningar är Socialstyrelsens föreskrifter & allmänna råd (SOSFS) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS). Utgivare är det departement eller den myndighet som utfärdat lagen eller förordningen.

13 33. Uppslagsverk Titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. Författare; sidnummer. Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; Filamin; p Observera att detta gäller för ett tryckt uppslagsverk.

14 37. Bok/Rapport på Internet (fritt tillgänglig) Efternamn Initial. Bokens titel [Internet]. Utgivningsort: Utgivare; Publiceringsår [cited år månad dag]. Available from: URL. Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: En referens till en e-bok skrivs på samma sätt som till en tryckt bok. Till det lägger du var den är tillgänglig ifrån, dvs URL.

15 Bok (monografi) på Internet (tillgänglig via t.ex. ett biblioteks katalog) Efternamn Initial. Bokens titel [Elektronisk resurs]. Upplaga. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. Koolman J, Röhm K. Color atlas of biochemistry [Elektronisk resurs]. 2nd ed. Stuttgart: Thieme; 2005.

16 38. Hemsida/webbsida Titel [Internet]. Utgivningsort: Utgivare; publiceringsdatum [updated år månad dag; cited år månad dag]. Available from: URL. Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: Exempel på en svensk hemsida/webbsida är Cancerfonden.

17 40a. Databas på Internet (öppen) Databasens namn [Internet]. Utgivningsort: Utgivare. Startår [cited år månad dag]. Available from: URL Who's Certified [Internet]. Evanston (IL): The American Board of Medical Specialists. c [cited 2001 Mar 8]. Available from: En öppen databas är en databas vars innehåll uppdateras kontinuerligt, t.ex. Wikipedia. Då man citerar en sådan databas anges startår. Det är inte så vanligt att denna typ av referens används.

18 40b. Databas på Internet (stängd) Databasens namn [Internet]. Utgivningsort: Utgivare; startår [updated år månad dag; cited år månad dag]. Available from: URL Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available from: syndrome_title.html En stängd databas är en databas vars innehåll uppdateras under en tidsperiod. Då man citerar en sådan databas anges startår och slutår (om det inte är samma år). Det är inte så vanligt att denna typ av referens används.

19 41. Del av databas på Internet Databasens namn [Internet]. Utgivningsort: Utgivare; Startår -. Deltitel [cited år månad datum]. Available from: URL. Svensk MeSH [Internet]. Stockholm: Karolinska institutet. Universitetsbiblioteket; Hypotyreos [cited 2012 Jul 24]. Available from: esh_no=c Det här är ett användbart exempel om du vill referera till en text i Internetmedicin, eller Nationalencyklopedin (NE).

20 Bild hämtad från en tidskrift och med tillstånd Alternativ 1: Bildtext, Källa i direkt anslutning till bilden Exempel BILD Fig. 1. Participant flow diagram.locf, last observation carried forward. Source: Larsen RN, Mann NJ, Maclean E, Shaw JE. The effect of high-protein, low-carbohydrate diets in the treatment of type 2 diabetes: a 12 month randomised controlled trial. Diabetologia. 2011;54(4): Obs! För att använda en bild i sitt arbete (då det inte rör sig om privat bruk) måste man vara säker på att det är tillåtet. Man kan behöva be om tillstånd för att få använda en bild. I många tidskrifter finns det färdiga formulär för detta Alternativ 2: Bildtext, Källa angiven som referens, återkommer i referenslistan Exempel BILD Fig. 1. Participant flow diagram.locf, last observation carried forward. Reproduced from Larsen et al. (4). I referenslistan 4. Larsen RN, Mann NJ, Maclean E, Shaw JE. The effect of high-protein, lowcarbohydrate diets in the treatment of type 2 diabetes: a 12 month randomised controlled trial. Diabetologia. 2011;54(4):

21 Bild hämtad från en webbsida och med tillstånd Alternativ 1: Bildtext. Source: URL Exempel BILD Alternativ 2: Bildtext, Källa angiven som referens, återkommer i referenslistan Exempel BILD Fig.1. Example of melanoma. Source: Fig.1. Example of melanoma. Reproduced from (4). I referenslistan 4. Image reproduced from

22 Bild med Creative Commons-licens i ett digitalt dokument Alternativ 1: Bildtext. Source: Bildtitel (länk till bilden) by upphovsman (länk till upphovsman) (licens) (länk till licensen). Exempel Alternativ 2: Bildtext, Källa angiven som referens, återkommer i referenslistan Exempel Fig.1. Surgery preparations. Source: El Samaritano Surgical Clinic by Austin Samaritans (CC BY-SA 2.0) Fig.1. Surgery preparations. Reproduced from (4) I referenslistan 4.El Samaritano Surgical Clinic by Austin Samaritans (CC BY-SA 2.0) OBS! Bilder med Creative Commons-licens är tillåtna att använda under vissa bestämda villkor. Det är viktigt att du anger både källa och typ av licens. Läs mer på Creative Commons webbsida:

23 Bild med Creative Commons-licens i ett tryckt dokument Alternativ 1: Bildtext. Bildtitel av upphovsman (licens), URL till bilden Exempel Alternativ 2: Bildtext, Källa angiven som referens, återkommer i referenslistan Exempel Fig.1. Surgery preparations. El Samaritano Surgical Clinic av Austin Samaritans (CC BY-SA 2.0), Fig.1. Surgery preparations. Reproduced from (4) I referenslistan 4. Surgery preparations. El Samaritano Surgical Clinic av Austin Samaritans (CC BY-SA 2.0), OBS! Bilder med Creative Commons-licens är tillåtna att använda under vissa bestämda villkor. Det är viktigt att du anger både källa och typ av licens. Läs mer på Creative Commons webbsida:

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2012 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket Sjunde upplagan Senast ändrad 2014-01-23 INNEHÅLL INLEDNING... 1 DU SOM

Läs mer

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET INLEDNING En bibliografisk referens hänvisar till ett dokument som du använt i din framställning. Läsaren av din text ska alltid kunna veta vem som ansvarar för

Läs mer

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets Högskola Senast ändrad 2014-01-15 INNEHÅLL 1. INLEDNING TILL REFERENSHANTERING 1 2. REFERENSER I LÖPANDE

Läs mer

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets Högskola 2011-11-24 INNEHÅLL 1. Inledning till referenshantering 1 2. Referenser i löpande text 2 2.1 Ett

Läs mer

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna 2011-10-11 (Reviderad,

Läs mer

Guide till Harvardsystemet

Guide till Harvardsystemet HÖGSKOLAN I BORÅS Guide till Harvardsystemet Bibliotek & Läranderesurser Högskolan i Borås 4/24/2013 Version 8 Innehåll Inledning och källor... 4 Harvardguiden en kort historik... 5 Generellt om att referera...

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET

MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET MINIGUIDE TILL HARVARDSYSTEMET Margareta Melén, bibliotekarie, Högskolan Väst. Reviderad version, utförd av gruppen för Lärande och Bibliotek vid Högskolan Väst mars 2005. Att skriva referenser I en rapport,

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen ( Lathund )

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen ( Lathund ) Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen ( Lathund ) Innehåll: Introduktion... 3 Referenshantering i löpande text... 4 Olika typer av källor i samma textavsnitt... 4 Flera författare/verk stödjer

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Illustration framsida:

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa?

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Eva Mörk Anna Sjögren Helena Svaleryd RAPPORT 2014:6 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer