når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar en viktig roll i Sverige och världen. Har det insamlande organet ett posteller bankgironummer som börjar med 90 kan du som givare känna dig trygg. Sverige har den mest utvecklade kontrollverksamheten bland liknande organisationer i Europa. MEDFÖLJER SOM BILAGA I SVD JUNI Foto: UNICEF ANNONS ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS A WORLD OF FRIENDS, ABC - AKTIVA INSATSER MED VÄRLDENS BARN I CENTRUM, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR ABRIGO RAINHA SILVIA, SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN, AFRIKAGRUPPERNA, AFTONBLADET HJÄLPER, AGAPE FOUNDATION, AKADEMISKA SJUKHUSETS UTVECKLINGSFÖRBUND, AKTIVA SYNSKADADES RIKSFÖR- ENING, RIKSFÖRBUNDET MOT ALKOHOL OCH NARKOTIKAMISSBRUK, ALTERNATIV VÅRD, ALVOM ALZHEIMER OCH DEMENSFORSKNING, ALZHEIMERFONDEN, AMALGAMSKADEFONDEN, AMAZONASFÖRENINGEN I HÄRRYDA, AMNESTY INTERNATIONAL, SVENSKA AMNESTYFONDEN, AMNINGSHJÄLPEN, AMREF SWEDEN - AFRI- Krig, miljöförstöring, knark. Kollapsade samhällen, korrupta regeringar och etniska motsättningar. Barnmisshandel, sexhandel, religion och skövling av regnskogar. Människans girighet och oförmåga att lära av sina misstag. Stormar, vulkanutbrott och jordbävningar. Dessa är några av många tragiska skäl till varför hjälpbehovet på vår jord är så oändligt stort. Och vi vill verkligen hjälpa, det visar all tillgänglig statistik av insamlade medel via 90- konton i Sverige. Men vi vill också veta var pengarna tar vägen. börjar på 90 kan man som givare känna sig helt trygg. I Sverige finns över 400 aktörer som innehar ett 90-konto. Vissa kämpar för en sakfråga, andra för en djurart och en tredje jobbar med socialt arbete. Vissa är stora organisationer med ett etablerat internationellt samarbete som del av sin verksamhet. Andra är små ideella föreningar som sköts med hjälp av papper, penna, kuvert och frimärken från ett köksbord någonstans i Sverige. Gemensamt för dem alla är engagemanget och målmedvetenheten. Deras arbete är i stora delar baserat på oavlönat arbete Utan allmänhetens stöd skulle inte någon av dessa kunna bedriva sin verksamhet. Det är i sig en självsanerande faktor men kontrollen av deras förehavanden är något som måste fungera, både för givarnas och mottagarnas skull. SFI för Din skull 1980 bildade man SFI. Syftet med denna stiftelse var att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. SFI grundades av den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer LO, SACO, TCO, SAF ersatt av Svenskt Näringsliv och FAR som är föreningen för revisionsbyråbranschen. I Sverige är det endast SFI som kan utfärda ett 90- konto. Reglerna för att få inneha ett sådant konto är mycket stränga och ansökare får räkna med att bli ordentligt synade i sömmarna. SFI ser till att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll. En annan viktig uppgift är att följa upp insamlingarna och försäkra sig om att dessa inte belastas med oskäliga kostnader. Man kontrollerar också att sunda marknadsföringsmetoder används och att effektiva och ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. Det är inte bara utomlands som hjälpbehovet finns. På hemmaplan har bilden av vår välfärd förändrats kraftigt det senaste decenniet. I takt med att den svenska socialpolitiken fått utstå enorma besparingar har ideella organisationer övertagit mycket av det sociala och medmänskliga ansvar som tidigare skedde i statlig och kommunal regi. Utan frivilliga arbetsinsatser och generösa gåvor skulle många människor lida i det tysta och fler frågor lämnas obesvarade. Opinion och matpaket Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar alltså en viktig roll på flera plan. De väcker opinion och lyfter fram frågor som annars skulle lämnas obesvarade eller bortglömda. Denna roll ställer krav på seriositet och långsiktighet. I Sverige finns ett välbekant kännetecken för att en aktör är seriös. Har det insamlande organet ett post- eller bankgirokonto som Ideellt arbete får en alltmer framskjuten betydelse i vårt samhälle. För att vi ska vilja stödja denna verksamhet i den utsträckning som sker idag måste vi känna oss trygga med att våra gåvor förvaltas såsom de var ämnade att göra. Därför finns Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. Vi vill med denna tidning ge en inblick i vårt arbete och visa på mångfalden och det stora engagemanget bland landets många 90- kontoinnehavare. Vi vill också försöka klargöra vad det innebär att inneha ett 90-konto, vilka skyldigheter det medför och var pengarna tar vägen. SFI (www.insamlingskontroll.a.se) bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning, förutsättningarna för att erhålla, inneha och återkalla kontrollgirokonto. SFI samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO International Committee on Fundraising Organizations. Ulla Wandell, Regeringsråd och ordförande SFI Just nu pågår det krig i världen. Och värst drabbade i krigen är barnen. Det mänskliga lidande som blir följden är ofattbart för oss som lever i tryggare delar av världen. Mycket värre än vi någonsin kan föreställa oss. Så hjälp oss att kämpa för de utsatta barnen. De behöver dig. För oavsett vem som startade krigen så vet vi en sak säkert. Det var inte barnen. GÖR VAD DU KAN. SÅ KAN VI GÖRA ÄNNU MER. GE EN GÅVA IDAG PÅ ELLER RING Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus DITT BIDRAG NÅR FRAM - EN BILAGA FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL Annonsförsäljning: Rickard Wilton MediaPlanet Grafisk form: P&E tel: Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För info. om bilagor i dags och kvällspress: Daniel Pasztor, MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet juni 2003.

3 SOL Network HUR NÅR DU HELA VÄGEN FRAM? När du lämnar ett bidrag till Röda Korset kan du vara säker på att hjälpen verkligen når fram. Antingen dina pengar gör det möjligt för oss att dela ut en filt, rena dricksvatten, återförena en familj som skingrats i krig eller göra en mänsklig insats för någon här hemma. Vi är världens största mänskliga skyddsnät och finns på plats där hjälpen behövs, antingen det är på andra sidan jordklotet eller tvärs över gatan. Det är ditt och andras bidrag som gör vårt arbete möjligt, som räddar liv, som lindrar smärta, som skapar framtidstro. Som gör att vi tillsammans kan nå ända fram. Använd postgiro , gåvotelefon eller gå in på vår hemsida. Varmt tack för din hjälpande hand.

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS KAS FLYGANDE LÄKARE, ANDERS GERNANDTS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN ANKARET, ANN-MARIE NÄSSÉNS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BEVARANDE AV ASIATISKA LEJON, STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND FÖR KLINISK FORSKNING SPECIELLT CANCERSJUKDOMAR, ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUN- DETS FORSKNINGSFOND, ASTMA OCH ALLERGIFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN, BLOMSTERFONDEN, ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET/BARNALLERGIFONDEN, ASTRID LINDGRENS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ETT BÄTTRE DJURSKYDD, BALTIKUM-HJÄLPEN I GÖTEBORG / STOCKHOLM, BARN I TREDJE VÄRLDEN, INSAMLINGSSTIF- Vem kan få ett 90-konto? En privatperson kan aldrig inneha ett 90-konto. För att kunna ansöka krävs att man är en juridisk person dvs. en stiftelse, en ideell eller en ekonomisk förening. Innan man fyller i sin ansökan måste man ha bildat en stiftelse eller en förening som har minst tre styrelsemedlemmar och tre suppleanter. Det måste också ha upprättats något som kallas stiftelseurkund och stadgar för stiftelsen. Har man bildat en ideell förenig måste man kunna presentera en ändamålsbeskrivning och även i detta fall stadgar. Vidare måste en auktoriserad, alternativt godkänd revisor kunna presenteras, och det måste också uppges en firmatecknare. Det krävs också ett godkänt organisationsnummer som fås av behörig myndighet, i det här fallet skattemyndigheterna eller länsstyrelsen. Övrig information som måste kunna anges är: En preliminär budget för verksamheten Stiftelseurkund Stadgar för organisationen Organisationsnummer Ett protokoll från konstituerande möte En undertecknad giroförbindelse SFI utför en soliditetskontroll av samtliga styrelseledamöter, och om inga anmärkningar finns beviljas 90-kontot för en period om maximalt 3 år. Efter den perioden kan beviljandet förlängas efter ansökan. Om SFI finner att allt gått rätt till i verksamheten förlängs tillståndet att inneha sitt 90-konto. Varje kontoinnehavare redovisar årligen till SFI: Balans- och resultaträkning Årsredovisning Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Det är inte helt gratis att öppna och inneha ett 90-konto. Vid öppnandet av kontot debiteras en enhetlig avgift om kronor. Man betalar också en årsavgift som är avhängig omfattningen av de insamlade medlen. Avgiften varierar mellan och kronor. För att betala den högsta avgiften krävs att man samlat in över 30 miljoner kronor. KRISTIN RYDBERG Man måste ha bildat en stiftelse eller en förenig som har minst tre styrelsemedlemmar och tre suppleanter PETTER BOLME En andra chans för öknens flickor GLOBAL REPORTING»Nu kan jag läsa jag har till och med läst en bok! Och så kan jag några ord på engelska.«indiska Sunitha är tolv år och går i skolan för första gången i sitt liv. Balik Shivir är en lägerskola som drivs med stöd av Plan mitt i Tharöknen i Rajasthan. I ett halvår läser, bor och äter unga flickor tillsammans. Här lyckas de flesta ta sin examen och kan sedan fortsätta studera i vanliga skolor. Rajasthan är en av Indiens fattigaste delstater där flickorna gifts bort tidigt. Nio av tio kvinnor i Tharöknen kan inte läsa. Genom lägerskolorna arbetar Plan med jämställdhet, utbildning och hälsa allt på en gång. Möt världen bli fadder För Plan är barn och unga en resurs som själva kan bidra till att förbättra sina livsvillkor. Plan arbetar inte i första hand för barn utan tillsammans med barn. Som fadder i Plan betalar du 200 kronor i månaden. Pengarna går till både pojkar och flickor i över 40 länder. Genom att vara fadder bidrar du till att många får det bättre

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS TELSEN BARNSAMARITEN, BARNALLERGIFONDEN, BARNCANCERFONDEN, BARNCANCERFÖRENINGEN I GÄVLE-DALA-REGIONEN / STOCKHOLMSREGIONEN / SÖDRA REGIONEN / UMEÅ SJUKVÅRDSREGION / UPPSALAREGIONEN / VÄSTRA SVERIGE / ÖSTRA GÖTALAND, BARNDIABETESFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BAR- NEN FRÅN SCREBRENICA OCH ZEPA, INTERNATIONELLA STIFTELSEN BARNENS ARK, BARNENS HOPP BARNENS RÄDDNINGSARK, BARNENS SJUKHUS (INSAMLINGSSTIFTELSE HUDDINGE SJUKHUS), BARNFONDEN, BARNHJÄLPSFONDEN CHILD WELFARE SERVICE, BARNMISSION I U-LAND, BASSESTIFTELSEN, FÖRENINGEN FÖR DEN kronor per år för hjälp att orka leva KVINNA TILL KVINNA för varaktig förändring i oroshärdar BRIS hjälptelefon tar varje år emot hundratusentals samtal från barn och ungdomar, men även vuxna, i behov av stöd och hjälp. Antalet samtal speglar tydligt det enorma behov av hjälp som finns, och som bara tycks öka. Statens, kommunernas och landstingens insatser riktade mot barn räcker inte till. Frivilligorganisationer och ideella föreningar är i ett stort behov av volontärer för att kunna upprätthålla sin viktiga verksamhet. Vuxenvärlden - och dit hör de resursstarka företagen måste inse att allt fler barn mår dåligt och på allvar engagera sig i denna fråga som också på längre sikt berör hela vårt samhälles välfärd och framtid. Ett medlemskap i BRIS kostar 250 kronor per år. Pengarna behövs, och gör så att ännu fler barn får hjälp att orka leva och se en framtid bortom sin förtvivlan. - Allt för många av oss vuxna lever i tron att någon annan eller något annat ska ta hand om våra barn. Fler ansvarskännande företag och vuxna med civilkurage måste engagera sig aktivt för att hjälpa barn och ungdomar. Alla frivilligorganisationer och ideella organisationer riktade mot barn och ungdomar behöver allt stöd och den hjälp de kan få, säger Göran Harnesk, generalsekretare BRIS. Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm När nöden är som störst finns vi där och inger hopp i modiga kvinnor. Mitt under brinnande krig värnar Kvinna till Kvinna utsatta kvinnors självkänsla samt deras fysiska och mentala hälsa. Stödet behövs även efter krig och konflikter då vi uppmuntrar kvinnors aktiva deltagande i uppbyggnaden av demokratiska samhällen. Varaktig förändring skapas bäst av lokalbefolkningen. Vår viktigaste roll är därför att ge ekonomiskt stöd, råd och vägledning till kvinnoorganisationer på plats i Mellanöstern, Kaukasus och på Balkan, säger Kvinna till Kvinnas ordförande Kerstin Grebäck. Kvinna till Kvinna agerar även här hemma genom information om hur krig slår mot kvinnor och hur viktigt kvinnors engagemang är i arbetet för fred och demokrati. Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm har till syfte att: dels öka möjligheten för personer boende i Stockholm med omnejd att få hjälp av Föreningen S:t Lukas i Stockholm med psykoterapeutisk behandling. dels öka förekomsten av forskning eller fortbildning inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området för föreningens medlemmar och anställda. Postgiro Tel PG God prognos sa doktorn. Det enda jag hörde var prostatacancer. Radiumhemmets Forskningsfonder stöder forskning vars mål är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling för cancersjuka. Tack vare gåvor från privatpersoner är fonderna en viktig forskningsfinansiär. Vill du ge ett bidrag, eller om du vill veta mer är du alltid välkommen att ringa oss på tel Datlas/Ina Agency Radiumhemmets Forskningsfonder är befriade från skatt och verksamheten bedrivs med låga omkostnader. Postgiro eller Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset, Box 25, Solna. Tel:

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS BERIDNA HÖGVAKTEN, BEVARA VASA, BHARAT INDIEN-BISTÅND, SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET, BIRGITTAFONDEN FÖR HEMLÖSA I HELSINGBORG, KUNGSLJUSET - BLEKINGE CANCERFÖRENING, BLLF SWEDEN, BLODCANCERFONDEN, FÖRENINGEN BLOMSTERFONDEN, FBIS - FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE, BOLIVIAGRUPPEN, BRIS, BROTTSKADEHJÄLPEN, BRO - BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION, CANCER OCH HJÄRTFONDEN, CANCER- OCH ALLERGIFONDEN, CTRF - CANCER- OCH TRAFIKSKADADES RIKSFÖRBUND, CANCERFONDEN, CANCERFÖRENINGEN GÄVLEBORG, CANCERFÖRENINGEN I STOCKHOLM - RADIUMHEMMETS Hjälpen kan vara stor fast liten och tvärtom Hjälpinsatser vid exempelvis krig eller naturkatastrofer kan bestå av allt från en flaska vatten till ett helt vattenreningsverk. När ett lands infrastruktur är helt raserat och ingenting av de livsviktiga basfunktionerna i samhället fungerar kan hjälp med återuppbyggnadsarbete vara viktigare än några andra hjälpinsatser, även om det är svårt att prioritera när nöden är som störst. De gåvor som exempelvis Röda Korset får fördelas efter de behov som uppstår i olika delar av världen. Hur dessa behov kommer att se ut går självklart aldrig att förutse. Ett år då världen drabbas av många krig eller naturkatastrofer är hjälpbehovet närmast Foto: SOS-barnbyar oändligt och det krävs skickliga och insiktsfulla människor för att på plats avgöra var resurserna skall sättas in och hur de bäst fördelas. Därför är det också viktigt att som givare veta att den organisation man skänkt pengar till också har resurser och kompetens att förvalta sitt kapital på bästa sätt. Det är inte bara penninggåvor som är aktuella när man som givare vill stödja en organisation. Man kan i många fall även hjälpa till genom att skänka bort kläder och saker som sedan omsätts i secondhandaffärer eller på loppmarknader. Vissa organisationer transporterar allt från kläder, skor, leksaker till sjukvårdsutrustning, hygienartiklar och möbler till det land där de behövs, vilket även inkluderar Sverige. Stadsmissionen, Convictus och andra som verkar lokalt tar tacksamt emot andra gåvor än pengar, även om dessa är nödvändiga och utgör navet i verksamheten. Välgörenhet kan bestå i en rad olika insatser. Vissa är handfasta, lätta att sätta prislapp på och väldigt konkreta. Exempelvis hjälp med mat, mediciner, filtar och tält. Sedan finns det en rad insamlingsstiftelser som arbetar med mera långsiktiga projekt i olika drabbade delar av världen. Kvinna till Kvinna är ett exempel på verksamhet som arbetar på plats tillsammans med lokala organsationer i krigsdrabbade delar av europa. De insamlade medlen används i Kvinna till Kvinnas fall främst till finansiering av traumabearbetning, kvinnohälsovård, utbildning och juridisk rådgivning på plats. I Sverige består deras arbete av att sprida kunskap om krigets effekter och om kvinnans viktiga roll i arbetet med att bygga upp nya demokratiska samhällen. Dessutom stödjer de studier av hur krig påverkar kvinnor. SOS-Barnbyar arbetar med långsiktig hjälp till övergivna och föräldralösa barn. Genom att förbinda sig att via deras 90-konto betala en viss summa varje månad blir man fadder till ett barn någonstans i världen. Barnet får ett nytt hem i en barnby som sköts av en SOS organisation och det bidrag man ger är en kollektiv hjälp till hela byn. Denna form av hjälp är uppskattad av många eftersom man får en bild av "sitt" fadderbarn. Detta gör barnet till en del av den egna familjen vilket gör engagemanget större både bland barn och vuxna. Via brev kan man följa barnets utveckling och många väljer även att åka och hälsa på sitt barn. Amnesty är ett annat exempel på hur insamlade medel finansierar långsiktigt arbete på plats i olika delar av världen. Amnestys verksamhet syftar till att hjälpa människor som fängslas för sina åsikters skull, torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin fysiska eller psykiska integritet allvarligt kränkt. Foto: SOS-barnbyar Det närmaste en del människor kommer doften av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol är när de spolar i toaletten. Trevlig sommar behöver inte bara vara något man önskar någon, det kan också vara något man ger. Till exempel genom ett bidrag till Stockholms Stadsmissions sommarverksamhet för barn, familjer och gamla. Pg På kan du se hur du kan stödja oss.

7 ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS FORSKNINGSFONDER, CANCERHJÄLPEN, SVERIGES CANCERSJUKAS RIKSFÖRBUND, CARITAS SVERIGE, CISV INTERNATIONELLA BARNBYAR, CONVICTUS, CP- BARNENS HJÄLPFOND, CURO-RIKSFÖRENINGEN FÖR CANCERSJUKA, RIKSFÖRBUNDET CYSTISK FIBROS, DALAFONDEN FÖR CANCERSJUKA, DE HANDIKAPPADES De stödjer även människor som utsätts för allvarlig och systematisk diskriminering på grund av politisk eller religiös åsikt, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning. Amnestys arbete uppmärksammas i media och är därför relativt välkänt för den breda massan. Detta är en fördel när det gäller att säkra ett gott tillflöde av penninggåvor. Dessutom kan man genom medias uppmärksamhet relativt lätt visa på när arbetet givit resultat och givarnas pengar kommit till nytta. Exempel på detta i Amnestys fall är när när en politisk fånge friges eller när ett land avskaffar dödsstraffet. Sådana händelser återges ofta i nyhetsprogram och givarnas insatser blir väldigt konkreta. Oavsett var i världen de arbetar är deras huvudsakliga uppdrag att inom sitt område utreda och dokumentera, utöva påtryckningar samt informera, utbilda och skapa opinion kring aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. Amnesty verkar också inom FN. Vill man helst av allt stödja djur och natur finns många organisationer att välja mellan. Allt från små ideella föreningar som oftast riktar sitt stöd till en specifik djurart till stora internationella organisationer som Världsnaturfonden, WWF. De stödjer en mängd olika djur- och naturprojekt, och för 50 kronor i månaden kan man exempelvis bli späckhuggarfadder! För att få en bild av hur Din gåva kan komma att användas har vi med hjälp av uppgifter från Röda Korset omvandlat kronor och ören till några faktiska saker. Då kan man lättare föreställa sig hur stor nytta ett bidrag gör där det för ögonblicket behövs. KRISTIN RYDBERG Exempel: Ett tält som ger tak över huvudet åt en hel flyktingfamilj kostar1 400 kronor. En filt som kan rädda liv bara genom att hålla en människa varm kostar 30 kronor. Ett matpaket som räcker för att hålla en människa vid liv under en hel månad kostar 100 kronor, innehåller saker som olja, ris, vita bönor, socker, salt och jäst Ett hygienpaket för tre månader kostar 30 kronor och kan göra skillnad på värdighet och total förnedring för en människa i nöd. Paketet innehåller schampo, tvättmedel, tvål, tandborste och tandkräm självklarheter för oss men ren lyx för en människa på flykt undan krig och förtryck. För Sveriges Ungdom SverigesFramtid Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond i samarbete med Ersta diakonisällskap och Ridskolornas Riksorganisation. Stiftelsen ställer hästar till förfogande för rehabilitering av ungdomar med olika problem. Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond, Pilgatan 3, Stockholm. Tel , Fax , Pg , Bg

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS RIKSFÖRBUND, DE HUNGRIGAS VÄNNER, DEMENSFONDEN, RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN, DET GODA ALTERNATIVET, SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND, DIAKONIA, STIFTELSEN FÖR DJURHÄLSA OCH DJURVÅRD, RIKSORGANISATIONEN FÖR ETT DROGFRITT SVERIGE, DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS DYSLEXIFONDEN, DÖVAS RIKSFÖRBUND, DÖVAS STUDIE- OCH UNGDOMSGÅRD, ECPAT SVERIGE, EDEN FOUNDATION, ELEVORGANISATIONEN I SVERIGE, EN RÖKFRI GENERATION, ERIK EDINS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ALKOHOLENS OCH NARKOTIKANS OFFER, ERIKSHJÄLPEN, ETT DROGFRITT SVERIGE, Hjälpverksamhet både När och Fjärran Många innehavare av 90-konton skickar sin hjälp utanför landets gränser. Så långt det är möjligt kontrollerar SFI att insamlade medel verkligen kommer i rätta händer. För att den här kontrollen ska bli så effektiv som det bara är möjligt samarbetar SFI med en rad internationella organisationer med lokal verksamhet. Det här samarbetet är möjligt genom SFIs medlemskap i ICFO, som står för International Committee on Fundraising Organisations, på svenska internationella kommittén för insamlingsorganisationer. De länder som för närvarande är anslutna till ICFO är, förutom Sverige, Kanada, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. En viktig och prioriterad uppgift för SFI är att verka för att fler länder ansluter sig till ICFO. Skälet är att alltfler hjälpinsatser sträcker sig över nationsgränser och behovet av internationell samverkan hela tiden ökar. När SFI ska kontrollera en organisation eller stiftelse utomlands tar man ibland hjälp av SIDA och UD för att få fram uppgifter. Ibland kan också internationella revisionsbyråer vara till stor hjälp, om de har lokala kontor i det aktuella landet. SFI kan även göra personliga besök för att försäkra sig om att den aktuella verksamheten är seriös och att uppgifterna de fått är korrekta. KRISTIN RYDBERG Dyrt att ge Frågor som engagerar branschorganisationen FRII är möjligheten att slopa arvskatten på alla gåvor via testamenten och att de ideella organisationerna ska befrias från momsbeskattning. Dessutom upprörs FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison av de kommersiella villkoren kring insamling. - Det kostar för mycket att skänka pengar! Om du t ex vill skänka 100 kronor och går till t ex Svensk Kassaservice så får du betala 35 kronor för att sätta in pengar på ett 90-konto. På Handelsbanken betalar du t o m upp till 60 kronor. Det innebär att du får betala 160 kronor för att ge en gåva på 100 kronor! För dem som skänker pengar via sin Internetbank försvinner det enligt Erik också pengar på vägen. - På ditt kontoutdrag ser det ut som du skänkt 100 kronor medan mottagaren med 90-kontot kanske får en tia mindre, berättar han. ANNMARIE PALM Ska Svens forskning göra livet lättare för alla med diabetes? Diabetes är en folksjukdom. Minst svenskar har den. Huvudorsaken till åldersdiabetes, den vanligaste typen, är störd frisättning av hormoner från de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Öarna består av olika celltyper som påverkar blodsockerhalten. Sven Göpels forskning syftar till att förstå hur hormonfrisättning från öarna regleras. Han är idag ensam om att undersöka celler som sitter intakta i dessa öar. Normalt studeras cellerna isolerade från varandra. Det är en stor nackdel, eftersom deras egenskaper då förändras. Kunskapen om cellernas funktion tillsammans med förståelsen för hur cellerna påverkar varandra, kan leda till en bättre behandling av diabetes. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Sven en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Sven Göpel, SSMF-stipendiat, Lunds Universitet. Stöd unga medicinska forskare Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSEN, FAMILJENS HOPP RUMÄNIENHJÄLP, STIFTELSEN FISTULASJUKHUSET, FORSKNING OCH UTVECKLING VID SPENSHULTS REUMATIKERSJUKHUS, SVERIGES FREDSRÅDSFOND, FRIENDS-ELEVER MOT MOBBING, FRÖSUNDA SOLIDARITET FUB-RIKSFÖRBUNDET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA BARN, UNG- DOMAR OCH VUXNA, FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA, FÖRBUNDET DJURENS RÄTT, FÖRENINGEN AFRIKAS BARN, FÖRENINGEN STÖD TILL AVANCERAD HEMSJUKVÅRD, FÖRENINGSALLIANSEN GNOSJÖ HJÄLPER FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA - RIKSFÖRBUNDET FMN, FÖRÄLDRAFÖRENINGEN SPÄDBARNSDÖD, 9 Varför väljer du att engagera dig? foto: Att jag just valde att skaffa mig ett fadderbarn via Plan Sverige beror på att jag tillfrågades att bli programledare för Plans TV-sända Faddergala tillsammans med Agneta Sjödin, berättar Bengt Magnusson. Bengt Magnusson, programledare för bl a Faddergalan i TV 4- har ett fadderbarn via organisationen Plan Sverige. - Anledningen till att man överhuvudtaget engagerar sig är ju förstås uppenbar. Det är bara att titta ut över Sveriges gränser för att finna människor som är i behov av hjälp. Att jag just valde att skaffa mig ett fadderbarn via Plan Sverige beror på att jag tillfrågades att bli programledare för Plans TV-sända Faddergala. Plan är en av de organisationer som har en väl fungerande verksamhet som baseras på hjälp till självhjälp, vilket jag också tycker är en förnuftig väg att gå. Foto: Karl Beckman / TV4 Foto: Marie-Louise Heiman - En av de fördelar jag har genom att vara programledare för just Faddergalan är att jag får förmånen att resa runt för att på plats se att pengarna kommer till nytta. Jag blir då övertygad om att verksamheten bedrivs exakt på det sätt som jag blivit informerad om. (REDS. ANM. FADDERGALAN I TV 4 ÄR ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE OCH NÄSTA FADDERGALA GÅR AV STAPELN I NOVEMBER) Liselotte Forslin, matskribent/matstylist skänker bl a pengar till Rädda Barnen och Svenska Naturskyddsföreningen. - Jag började engagera mig för välgörande ändamål i samband med att jag själv fick barn. Att få barn gav mig en mer ödmjuk inställning och numera värderar jag helt enkelt att lägga pengar på annat än förut. - Det som ligger mig närmast om hjärtat är barn, djur och natur. Förutom barn som svälter blir jag mest tagen av att se barn på barnhemmen i öststaterna. Dessa barnhem fungerar endast som förvaring för barnen. De har ingen som bryr sig om, ingen som ger dem kärlek eller närhet. Just nu letar jag efter någon organisation som har till uppgift att hjälpa just dessa barn. - Jag funderar också på att göra något konkret, t ex be mina barn samla ihop leksaker och skicka iväg. Vi lever jämförelsevis i ett sådant överflöd i Sverige. Därför är det viktigt att lära och visa sina barn att det finns de som har det sämre. Kent Härstedt, riksdagsledamot för Socialdemokraterna är ordförande i Svenska Unicef. Efter några timmars resa från huvudstaden kom vi fram till matutskänkningsplatser för barn. (Unicef har arrangerat "matstationer" på hundratals platser i landet). Här samlades dagligen byinvånare för att tillsammans tillaga och dela ut mat till byns barn. Det rådde en märklig stämning. Framför mig satt barn sida vid sida i nästan total tystnad medan den näringsfyllda gröten tillagades. Inga skratt hördes, ingen lek, knappt ens någon gråt. Förklaringen var att barnen var trötta. De flesta hade inte ätit sedan i går. De hade inget bränsle kvar. Att de var fullständigt orkeslösa blev smärtsamt tydligt då "energigröten" sattes framför dem. Flera av barnen var så uthungrade att de inte orkade lyfta skeden till munnen. De fick hjälp att matas och man kunde riktigt se hur livet återvände i deras ögon. - Få gånger har jag känt att en svensk biståndskrona kan göra en så omedelbar skillnad. Men ytterst handlar engagemanget i humanitära organisationer om att vara med och se till att sådana här situationer inte uppkommer. Jag är övertygad om att bra bistånd spelar en avgörande roll för att göra världen mer rättvis och säker. ANNMARIE PALM Foto: Björn Månsson - Jag intresserade mig för humanitära frågor redan som tonåring. Detta ledde så småningom fram till att jag engagerade mig i Unicef, FNs barnfond. Här upplevde jag att det fanns en konkret möjlighet att göra skillnad. - Genom åren har jag många gånger sett bevis för hur bra bistånd på ett omedelbart sätt kan förändra eller rädda liv. Så var fallet då jag besökte Zimbabwe. Jag reste runt på landsbygden och besökte biståndsprojekt.

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

en garanti för givarens trygghet

en garanti för givarens trygghet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM NUMMER 3. 2004 90-konto en garanti för givarens trygghet Stiftelsen

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013)

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Gåvor från allmänheten 7 128 6 152 5 821 Intäkter från myndigheter

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden Gör ditt testamente Om Cancerfonden till en gåva för livet Cancerfonden bildades 1951. Under 60 år har Cancerfonden samlat in 7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Material för årskurs 7-9

Material för årskurs 7-9 Material för årskurs 7-9 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer Välgörenhetsbarometern är ett samarbete mellan: Är du nyfiken på hur svenskarna ser på välgörenhet? Vi har förstått att många funderar på hur vi svenskar ser

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Anvisningar för ansökan om 90-konto

Anvisningar för ansökan om 90-konto Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Kontrollera att organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i Svensk

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2015 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Behöver du ännu mer hjälp kan du kostnadsfritt mejla frågor till vår testaments- expert. Kontaktformulär finns även det på godatestamentet.se.

Behöver du ännu mer hjälp kan du kostnadsfritt mejla frågor till vår testaments- expert. Kontaktformulär finns även det på godatestamentet.se. Testamentsmall information HEJ. Här får du hjälp på vägen om du vill skriva ett testamente där en del av kvarlåtenskapen ska gå till ideella hjälpinsatser. Förutom kom-ihåg-punkterna nedan hittar du frågor

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg Stadgar för Ökenodlarn Sida 1 av 5 Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte 2016-05-03 i Annes hus Hjulmakaregatan 35, 41261 Göteborg NAMN OCH SÄTE 1. Föreningen är en ideell förening vars

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer