når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar en viktig roll i Sverige och världen. Har det insamlande organet ett posteller bankgironummer som börjar med 90 kan du som givare känna dig trygg. Sverige har den mest utvecklade kontrollverksamheten bland liknande organisationer i Europa. MEDFÖLJER SOM BILAGA I SVD JUNI Foto: UNICEF ANNONS ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS A WORLD OF FRIENDS, ABC - AKTIVA INSATSER MED VÄRLDENS BARN I CENTRUM, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR ABRIGO RAINHA SILVIA, SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN, AFRIKAGRUPPERNA, AFTONBLADET HJÄLPER, AGAPE FOUNDATION, AKADEMISKA SJUKHUSETS UTVECKLINGSFÖRBUND, AKTIVA SYNSKADADES RIKSFÖR- ENING, RIKSFÖRBUNDET MOT ALKOHOL OCH NARKOTIKAMISSBRUK, ALTERNATIV VÅRD, ALVOM ALZHEIMER OCH DEMENSFORSKNING, ALZHEIMERFONDEN, AMALGAMSKADEFONDEN, AMAZONASFÖRENINGEN I HÄRRYDA, AMNESTY INTERNATIONAL, SVENSKA AMNESTYFONDEN, AMNINGSHJÄLPEN, AMREF SWEDEN - AFRI- Krig, miljöförstöring, knark. Kollapsade samhällen, korrupta regeringar och etniska motsättningar. Barnmisshandel, sexhandel, religion och skövling av regnskogar. Människans girighet och oförmåga att lära av sina misstag. Stormar, vulkanutbrott och jordbävningar. Dessa är några av många tragiska skäl till varför hjälpbehovet på vår jord är så oändligt stort. Och vi vill verkligen hjälpa, det visar all tillgänglig statistik av insamlade medel via 90- konton i Sverige. Men vi vill också veta var pengarna tar vägen. börjar på 90 kan man som givare känna sig helt trygg. I Sverige finns över 400 aktörer som innehar ett 90-konto. Vissa kämpar för en sakfråga, andra för en djurart och en tredje jobbar med socialt arbete. Vissa är stora organisationer med ett etablerat internationellt samarbete som del av sin verksamhet. Andra är små ideella föreningar som sköts med hjälp av papper, penna, kuvert och frimärken från ett köksbord någonstans i Sverige. Gemensamt för dem alla är engagemanget och målmedvetenheten. Deras arbete är i stora delar baserat på oavlönat arbete Utan allmänhetens stöd skulle inte någon av dessa kunna bedriva sin verksamhet. Det är i sig en självsanerande faktor men kontrollen av deras förehavanden är något som måste fungera, både för givarnas och mottagarnas skull. SFI för Din skull 1980 bildade man SFI. Syftet med denna stiftelse var att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. SFI grundades av den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer LO, SACO, TCO, SAF ersatt av Svenskt Näringsliv och FAR som är föreningen för revisionsbyråbranschen. I Sverige är det endast SFI som kan utfärda ett 90- konto. Reglerna för att få inneha ett sådant konto är mycket stränga och ansökare får räkna med att bli ordentligt synade i sömmarna. SFI ser till att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll. En annan viktig uppgift är att följa upp insamlingarna och försäkra sig om att dessa inte belastas med oskäliga kostnader. Man kontrollerar också att sunda marknadsföringsmetoder används och att effektiva och ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. Det är inte bara utomlands som hjälpbehovet finns. På hemmaplan har bilden av vår välfärd förändrats kraftigt det senaste decenniet. I takt med att den svenska socialpolitiken fått utstå enorma besparingar har ideella organisationer övertagit mycket av det sociala och medmänskliga ansvar som tidigare skedde i statlig och kommunal regi. Utan frivilliga arbetsinsatser och generösa gåvor skulle många människor lida i det tysta och fler frågor lämnas obesvarade. Opinion och matpaket Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar alltså en viktig roll på flera plan. De väcker opinion och lyfter fram frågor som annars skulle lämnas obesvarade eller bortglömda. Denna roll ställer krav på seriositet och långsiktighet. I Sverige finns ett välbekant kännetecken för att en aktör är seriös. Har det insamlande organet ett post- eller bankgirokonto som Ideellt arbete får en alltmer framskjuten betydelse i vårt samhälle. För att vi ska vilja stödja denna verksamhet i den utsträckning som sker idag måste vi känna oss trygga med att våra gåvor förvaltas såsom de var ämnade att göra. Därför finns Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. Vi vill med denna tidning ge en inblick i vårt arbete och visa på mångfalden och det stora engagemanget bland landets många 90- kontoinnehavare. Vi vill också försöka klargöra vad det innebär att inneha ett 90-konto, vilka skyldigheter det medför och var pengarna tar vägen. SFI (www.insamlingskontroll.a.se) bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning, förutsättningarna för att erhålla, inneha och återkalla kontrollgirokonto. SFI samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO International Committee on Fundraising Organizations. Ulla Wandell, Regeringsråd och ordförande SFI Just nu pågår det krig i världen. Och värst drabbade i krigen är barnen. Det mänskliga lidande som blir följden är ofattbart för oss som lever i tryggare delar av världen. Mycket värre än vi någonsin kan föreställa oss. Så hjälp oss att kämpa för de utsatta barnen. De behöver dig. För oavsett vem som startade krigen så vet vi en sak säkert. Det var inte barnen. GÖR VAD DU KAN. SÅ KAN VI GÖRA ÄNNU MER. GE EN GÅVA IDAG PÅ ELLER RING Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus DITT BIDRAG NÅR FRAM - EN BILAGA FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL Annonsförsäljning: Rickard Wilton MediaPlanet Grafisk form: P&E tel: Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För info. om bilagor i dags och kvällspress: Daniel Pasztor, MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet juni 2003.

3 SOL Network HUR NÅR DU HELA VÄGEN FRAM? När du lämnar ett bidrag till Röda Korset kan du vara säker på att hjälpen verkligen når fram. Antingen dina pengar gör det möjligt för oss att dela ut en filt, rena dricksvatten, återförena en familj som skingrats i krig eller göra en mänsklig insats för någon här hemma. Vi är världens största mänskliga skyddsnät och finns på plats där hjälpen behövs, antingen det är på andra sidan jordklotet eller tvärs över gatan. Det är ditt och andras bidrag som gör vårt arbete möjligt, som räddar liv, som lindrar smärta, som skapar framtidstro. Som gör att vi tillsammans kan nå ända fram. Använd postgiro , gåvotelefon eller gå in på vår hemsida. Varmt tack för din hjälpande hand.

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS KAS FLYGANDE LÄKARE, ANDERS GERNANDTS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN ANKARET, ANN-MARIE NÄSSÉNS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BEVARANDE AV ASIATISKA LEJON, STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND FÖR KLINISK FORSKNING SPECIELLT CANCERSJUKDOMAR, ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUN- DETS FORSKNINGSFOND, ASTMA OCH ALLERGIFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN, BLOMSTERFONDEN, ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET/BARNALLERGIFONDEN, ASTRID LINDGRENS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ETT BÄTTRE DJURSKYDD, BALTIKUM-HJÄLPEN I GÖTEBORG / STOCKHOLM, BARN I TREDJE VÄRLDEN, INSAMLINGSSTIF- Vem kan få ett 90-konto? En privatperson kan aldrig inneha ett 90-konto. För att kunna ansöka krävs att man är en juridisk person dvs. en stiftelse, en ideell eller en ekonomisk förening. Innan man fyller i sin ansökan måste man ha bildat en stiftelse eller en förening som har minst tre styrelsemedlemmar och tre suppleanter. Det måste också ha upprättats något som kallas stiftelseurkund och stadgar för stiftelsen. Har man bildat en ideell förenig måste man kunna presentera en ändamålsbeskrivning och även i detta fall stadgar. Vidare måste en auktoriserad, alternativt godkänd revisor kunna presenteras, och det måste också uppges en firmatecknare. Det krävs också ett godkänt organisationsnummer som fås av behörig myndighet, i det här fallet skattemyndigheterna eller länsstyrelsen. Övrig information som måste kunna anges är: En preliminär budget för verksamheten Stiftelseurkund Stadgar för organisationen Organisationsnummer Ett protokoll från konstituerande möte En undertecknad giroförbindelse SFI utför en soliditetskontroll av samtliga styrelseledamöter, och om inga anmärkningar finns beviljas 90-kontot för en period om maximalt 3 år. Efter den perioden kan beviljandet förlängas efter ansökan. Om SFI finner att allt gått rätt till i verksamheten förlängs tillståndet att inneha sitt 90-konto. Varje kontoinnehavare redovisar årligen till SFI: Balans- och resultaträkning Årsredovisning Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Det är inte helt gratis att öppna och inneha ett 90-konto. Vid öppnandet av kontot debiteras en enhetlig avgift om kronor. Man betalar också en årsavgift som är avhängig omfattningen av de insamlade medlen. Avgiften varierar mellan och kronor. För att betala den högsta avgiften krävs att man samlat in över 30 miljoner kronor. KRISTIN RYDBERG Man måste ha bildat en stiftelse eller en förenig som har minst tre styrelsemedlemmar och tre suppleanter PETTER BOLME En andra chans för öknens flickor GLOBAL REPORTING»Nu kan jag läsa jag har till och med läst en bok! Och så kan jag några ord på engelska.«indiska Sunitha är tolv år och går i skolan för första gången i sitt liv. Balik Shivir är en lägerskola som drivs med stöd av Plan mitt i Tharöknen i Rajasthan. I ett halvår läser, bor och äter unga flickor tillsammans. Här lyckas de flesta ta sin examen och kan sedan fortsätta studera i vanliga skolor. Rajasthan är en av Indiens fattigaste delstater där flickorna gifts bort tidigt. Nio av tio kvinnor i Tharöknen kan inte läsa. Genom lägerskolorna arbetar Plan med jämställdhet, utbildning och hälsa allt på en gång. Möt världen bli fadder För Plan är barn och unga en resurs som själva kan bidra till att förbättra sina livsvillkor. Plan arbetar inte i första hand för barn utan tillsammans med barn. Som fadder i Plan betalar du 200 kronor i månaden. Pengarna går till både pojkar och flickor i över 40 länder. Genom att vara fadder bidrar du till att många får det bättre

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS TELSEN BARNSAMARITEN, BARNALLERGIFONDEN, BARNCANCERFONDEN, BARNCANCERFÖRENINGEN I GÄVLE-DALA-REGIONEN / STOCKHOLMSREGIONEN / SÖDRA REGIONEN / UMEÅ SJUKVÅRDSREGION / UPPSALAREGIONEN / VÄSTRA SVERIGE / ÖSTRA GÖTALAND, BARNDIABETESFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BAR- NEN FRÅN SCREBRENICA OCH ZEPA, INTERNATIONELLA STIFTELSEN BARNENS ARK, BARNENS HOPP BARNENS RÄDDNINGSARK, BARNENS SJUKHUS (INSAMLINGSSTIFTELSE HUDDINGE SJUKHUS), BARNFONDEN, BARNHJÄLPSFONDEN CHILD WELFARE SERVICE, BARNMISSION I U-LAND, BASSESTIFTELSEN, FÖRENINGEN FÖR DEN kronor per år för hjälp att orka leva KVINNA TILL KVINNA för varaktig förändring i oroshärdar BRIS hjälptelefon tar varje år emot hundratusentals samtal från barn och ungdomar, men även vuxna, i behov av stöd och hjälp. Antalet samtal speglar tydligt det enorma behov av hjälp som finns, och som bara tycks öka. Statens, kommunernas och landstingens insatser riktade mot barn räcker inte till. Frivilligorganisationer och ideella föreningar är i ett stort behov av volontärer för att kunna upprätthålla sin viktiga verksamhet. Vuxenvärlden - och dit hör de resursstarka företagen måste inse att allt fler barn mår dåligt och på allvar engagera sig i denna fråga som också på längre sikt berör hela vårt samhälles välfärd och framtid. Ett medlemskap i BRIS kostar 250 kronor per år. Pengarna behövs, och gör så att ännu fler barn får hjälp att orka leva och se en framtid bortom sin förtvivlan. - Allt för många av oss vuxna lever i tron att någon annan eller något annat ska ta hand om våra barn. Fler ansvarskännande företag och vuxna med civilkurage måste engagera sig aktivt för att hjälpa barn och ungdomar. Alla frivilligorganisationer och ideella organisationer riktade mot barn och ungdomar behöver allt stöd och den hjälp de kan få, säger Göran Harnesk, generalsekretare BRIS. Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm När nöden är som störst finns vi där och inger hopp i modiga kvinnor. Mitt under brinnande krig värnar Kvinna till Kvinna utsatta kvinnors självkänsla samt deras fysiska och mentala hälsa. Stödet behövs även efter krig och konflikter då vi uppmuntrar kvinnors aktiva deltagande i uppbyggnaden av demokratiska samhällen. Varaktig förändring skapas bäst av lokalbefolkningen. Vår viktigaste roll är därför att ge ekonomiskt stöd, råd och vägledning till kvinnoorganisationer på plats i Mellanöstern, Kaukasus och på Balkan, säger Kvinna till Kvinnas ordförande Kerstin Grebäck. Kvinna till Kvinna agerar även här hemma genom information om hur krig slår mot kvinnor och hur viktigt kvinnors engagemang är i arbetet för fred och demokrati. Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm har till syfte att: dels öka möjligheten för personer boende i Stockholm med omnejd att få hjälp av Föreningen S:t Lukas i Stockholm med psykoterapeutisk behandling. dels öka förekomsten av forskning eller fortbildning inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området för föreningens medlemmar och anställda. Postgiro Tel PG God prognos sa doktorn. Det enda jag hörde var prostatacancer. Radiumhemmets Forskningsfonder stöder forskning vars mål är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling för cancersjuka. Tack vare gåvor från privatpersoner är fonderna en viktig forskningsfinansiär. Vill du ge ett bidrag, eller om du vill veta mer är du alltid välkommen att ringa oss på tel Datlas/Ina Agency Radiumhemmets Forskningsfonder är befriade från skatt och verksamheten bedrivs med låga omkostnader. Postgiro eller Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset, Box 25, Solna. Tel:

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS BERIDNA HÖGVAKTEN, BEVARA VASA, BHARAT INDIEN-BISTÅND, SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET, BIRGITTAFONDEN FÖR HEMLÖSA I HELSINGBORG, KUNGSLJUSET - BLEKINGE CANCERFÖRENING, BLLF SWEDEN, BLODCANCERFONDEN, FÖRENINGEN BLOMSTERFONDEN, FBIS - FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE, BOLIVIAGRUPPEN, BRIS, BROTTSKADEHJÄLPEN, BRO - BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION, CANCER OCH HJÄRTFONDEN, CANCER- OCH ALLERGIFONDEN, CTRF - CANCER- OCH TRAFIKSKADADES RIKSFÖRBUND, CANCERFONDEN, CANCERFÖRENINGEN GÄVLEBORG, CANCERFÖRENINGEN I STOCKHOLM - RADIUMHEMMETS Hjälpen kan vara stor fast liten och tvärtom Hjälpinsatser vid exempelvis krig eller naturkatastrofer kan bestå av allt från en flaska vatten till ett helt vattenreningsverk. När ett lands infrastruktur är helt raserat och ingenting av de livsviktiga basfunktionerna i samhället fungerar kan hjälp med återuppbyggnadsarbete vara viktigare än några andra hjälpinsatser, även om det är svårt att prioritera när nöden är som störst. De gåvor som exempelvis Röda Korset får fördelas efter de behov som uppstår i olika delar av världen. Hur dessa behov kommer att se ut går självklart aldrig att förutse. Ett år då världen drabbas av många krig eller naturkatastrofer är hjälpbehovet närmast Foto: SOS-barnbyar oändligt och det krävs skickliga och insiktsfulla människor för att på plats avgöra var resurserna skall sättas in och hur de bäst fördelas. Därför är det också viktigt att som givare veta att den organisation man skänkt pengar till också har resurser och kompetens att förvalta sitt kapital på bästa sätt. Det är inte bara penninggåvor som är aktuella när man som givare vill stödja en organisation. Man kan i många fall även hjälpa till genom att skänka bort kläder och saker som sedan omsätts i secondhandaffärer eller på loppmarknader. Vissa organisationer transporterar allt från kläder, skor, leksaker till sjukvårdsutrustning, hygienartiklar och möbler till det land där de behövs, vilket även inkluderar Sverige. Stadsmissionen, Convictus och andra som verkar lokalt tar tacksamt emot andra gåvor än pengar, även om dessa är nödvändiga och utgör navet i verksamheten. Välgörenhet kan bestå i en rad olika insatser. Vissa är handfasta, lätta att sätta prislapp på och väldigt konkreta. Exempelvis hjälp med mat, mediciner, filtar och tält. Sedan finns det en rad insamlingsstiftelser som arbetar med mera långsiktiga projekt i olika drabbade delar av världen. Kvinna till Kvinna är ett exempel på verksamhet som arbetar på plats tillsammans med lokala organsationer i krigsdrabbade delar av europa. De insamlade medlen används i Kvinna till Kvinnas fall främst till finansiering av traumabearbetning, kvinnohälsovård, utbildning och juridisk rådgivning på plats. I Sverige består deras arbete av att sprida kunskap om krigets effekter och om kvinnans viktiga roll i arbetet med att bygga upp nya demokratiska samhällen. Dessutom stödjer de studier av hur krig påverkar kvinnor. SOS-Barnbyar arbetar med långsiktig hjälp till övergivna och föräldralösa barn. Genom att förbinda sig att via deras 90-konto betala en viss summa varje månad blir man fadder till ett barn någonstans i världen. Barnet får ett nytt hem i en barnby som sköts av en SOS organisation och det bidrag man ger är en kollektiv hjälp till hela byn. Denna form av hjälp är uppskattad av många eftersom man får en bild av "sitt" fadderbarn. Detta gör barnet till en del av den egna familjen vilket gör engagemanget större både bland barn och vuxna. Via brev kan man följa barnets utveckling och många väljer även att åka och hälsa på sitt barn. Amnesty är ett annat exempel på hur insamlade medel finansierar långsiktigt arbete på plats i olika delar av världen. Amnestys verksamhet syftar till att hjälpa människor som fängslas för sina åsikters skull, torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin fysiska eller psykiska integritet allvarligt kränkt. Foto: SOS-barnbyar Det närmaste en del människor kommer doften av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol är när de spolar i toaletten. Trevlig sommar behöver inte bara vara något man önskar någon, det kan också vara något man ger. Till exempel genom ett bidrag till Stockholms Stadsmissions sommarverksamhet för barn, familjer och gamla. Pg På kan du se hur du kan stödja oss.

7 ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS FORSKNINGSFONDER, CANCERHJÄLPEN, SVERIGES CANCERSJUKAS RIKSFÖRBUND, CARITAS SVERIGE, CISV INTERNATIONELLA BARNBYAR, CONVICTUS, CP- BARNENS HJÄLPFOND, CURO-RIKSFÖRENINGEN FÖR CANCERSJUKA, RIKSFÖRBUNDET CYSTISK FIBROS, DALAFONDEN FÖR CANCERSJUKA, DE HANDIKAPPADES De stödjer även människor som utsätts för allvarlig och systematisk diskriminering på grund av politisk eller religiös åsikt, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning. Amnestys arbete uppmärksammas i media och är därför relativt välkänt för den breda massan. Detta är en fördel när det gäller att säkra ett gott tillflöde av penninggåvor. Dessutom kan man genom medias uppmärksamhet relativt lätt visa på när arbetet givit resultat och givarnas pengar kommit till nytta. Exempel på detta i Amnestys fall är när när en politisk fånge friges eller när ett land avskaffar dödsstraffet. Sådana händelser återges ofta i nyhetsprogram och givarnas insatser blir väldigt konkreta. Oavsett var i världen de arbetar är deras huvudsakliga uppdrag att inom sitt område utreda och dokumentera, utöva påtryckningar samt informera, utbilda och skapa opinion kring aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. Amnesty verkar också inom FN. Vill man helst av allt stödja djur och natur finns många organisationer att välja mellan. Allt från små ideella föreningar som oftast riktar sitt stöd till en specifik djurart till stora internationella organisationer som Världsnaturfonden, WWF. De stödjer en mängd olika djur- och naturprojekt, och för 50 kronor i månaden kan man exempelvis bli späckhuggarfadder! För att få en bild av hur Din gåva kan komma att användas har vi med hjälp av uppgifter från Röda Korset omvandlat kronor och ören till några faktiska saker. Då kan man lättare föreställa sig hur stor nytta ett bidrag gör där det för ögonblicket behövs. KRISTIN RYDBERG Exempel: Ett tält som ger tak över huvudet åt en hel flyktingfamilj kostar1 400 kronor. En filt som kan rädda liv bara genom att hålla en människa varm kostar 30 kronor. Ett matpaket som räcker för att hålla en människa vid liv under en hel månad kostar 100 kronor, innehåller saker som olja, ris, vita bönor, socker, salt och jäst Ett hygienpaket för tre månader kostar 30 kronor och kan göra skillnad på värdighet och total förnedring för en människa i nöd. Paketet innehåller schampo, tvättmedel, tvål, tandborste och tandkräm självklarheter för oss men ren lyx för en människa på flykt undan krig och förtryck. För Sveriges Ungdom SverigesFramtid Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond i samarbete med Ersta diakonisällskap och Ridskolornas Riksorganisation. Stiftelsen ställer hästar till förfogande för rehabilitering av ungdomar med olika problem. Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond, Pilgatan 3, Stockholm. Tel , Fax , Pg , Bg

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS RIKSFÖRBUND, DE HUNGRIGAS VÄNNER, DEMENSFONDEN, RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN, DET GODA ALTERNATIVET, SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND, DIAKONIA, STIFTELSEN FÖR DJURHÄLSA OCH DJURVÅRD, RIKSORGANISATIONEN FÖR ETT DROGFRITT SVERIGE, DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS DYSLEXIFONDEN, DÖVAS RIKSFÖRBUND, DÖVAS STUDIE- OCH UNGDOMSGÅRD, ECPAT SVERIGE, EDEN FOUNDATION, ELEVORGANISATIONEN I SVERIGE, EN RÖKFRI GENERATION, ERIK EDINS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ALKOHOLENS OCH NARKOTIKANS OFFER, ERIKSHJÄLPEN, ETT DROGFRITT SVERIGE, Hjälpverksamhet både När och Fjärran Många innehavare av 90-konton skickar sin hjälp utanför landets gränser. Så långt det är möjligt kontrollerar SFI att insamlade medel verkligen kommer i rätta händer. För att den här kontrollen ska bli så effektiv som det bara är möjligt samarbetar SFI med en rad internationella organisationer med lokal verksamhet. Det här samarbetet är möjligt genom SFIs medlemskap i ICFO, som står för International Committee on Fundraising Organisations, på svenska internationella kommittén för insamlingsorganisationer. De länder som för närvarande är anslutna till ICFO är, förutom Sverige, Kanada, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. En viktig och prioriterad uppgift för SFI är att verka för att fler länder ansluter sig till ICFO. Skälet är att alltfler hjälpinsatser sträcker sig över nationsgränser och behovet av internationell samverkan hela tiden ökar. När SFI ska kontrollera en organisation eller stiftelse utomlands tar man ibland hjälp av SIDA och UD för att få fram uppgifter. Ibland kan också internationella revisionsbyråer vara till stor hjälp, om de har lokala kontor i det aktuella landet. SFI kan även göra personliga besök för att försäkra sig om att den aktuella verksamheten är seriös och att uppgifterna de fått är korrekta. KRISTIN RYDBERG Dyrt att ge Frågor som engagerar branschorganisationen FRII är möjligheten att slopa arvskatten på alla gåvor via testamenten och att de ideella organisationerna ska befrias från momsbeskattning. Dessutom upprörs FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison av de kommersiella villkoren kring insamling. - Det kostar för mycket att skänka pengar! Om du t ex vill skänka 100 kronor och går till t ex Svensk Kassaservice så får du betala 35 kronor för att sätta in pengar på ett 90-konto. På Handelsbanken betalar du t o m upp till 60 kronor. Det innebär att du får betala 160 kronor för att ge en gåva på 100 kronor! För dem som skänker pengar via sin Internetbank försvinner det enligt Erik också pengar på vägen. - På ditt kontoutdrag ser det ut som du skänkt 100 kronor medan mottagaren med 90-kontot kanske får en tia mindre, berättar han. ANNMARIE PALM Ska Svens forskning göra livet lättare för alla med diabetes? Diabetes är en folksjukdom. Minst svenskar har den. Huvudorsaken till åldersdiabetes, den vanligaste typen, är störd frisättning av hormoner från de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Öarna består av olika celltyper som påverkar blodsockerhalten. Sven Göpels forskning syftar till att förstå hur hormonfrisättning från öarna regleras. Han är idag ensam om att undersöka celler som sitter intakta i dessa öar. Normalt studeras cellerna isolerade från varandra. Det är en stor nackdel, eftersom deras egenskaper då förändras. Kunskapen om cellernas funktion tillsammans med förståelsen för hur cellerna påverkar varandra, kan leda till en bättre behandling av diabetes. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Sven en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Sven Göpel, SSMF-stipendiat, Lunds Universitet. Stöd unga medicinska forskare Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSEN, FAMILJENS HOPP RUMÄNIENHJÄLP, STIFTELSEN FISTULASJUKHUSET, FORSKNING OCH UTVECKLING VID SPENSHULTS REUMATIKERSJUKHUS, SVERIGES FREDSRÅDSFOND, FRIENDS-ELEVER MOT MOBBING, FRÖSUNDA SOLIDARITET FUB-RIKSFÖRBUNDET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA BARN, UNG- DOMAR OCH VUXNA, FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA, FÖRBUNDET DJURENS RÄTT, FÖRENINGEN AFRIKAS BARN, FÖRENINGEN STÖD TILL AVANCERAD HEMSJUKVÅRD, FÖRENINGSALLIANSEN GNOSJÖ HJÄLPER FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA - RIKSFÖRBUNDET FMN, FÖRÄLDRAFÖRENINGEN SPÄDBARNSDÖD, 9 Varför väljer du att engagera dig? foto: Att jag just valde att skaffa mig ett fadderbarn via Plan Sverige beror på att jag tillfrågades att bli programledare för Plans TV-sända Faddergala tillsammans med Agneta Sjödin, berättar Bengt Magnusson. Bengt Magnusson, programledare för bl a Faddergalan i TV 4- har ett fadderbarn via organisationen Plan Sverige. - Anledningen till att man överhuvudtaget engagerar sig är ju förstås uppenbar. Det är bara att titta ut över Sveriges gränser för att finna människor som är i behov av hjälp. Att jag just valde att skaffa mig ett fadderbarn via Plan Sverige beror på att jag tillfrågades att bli programledare för Plans TV-sända Faddergala. Plan är en av de organisationer som har en väl fungerande verksamhet som baseras på hjälp till självhjälp, vilket jag också tycker är en förnuftig väg att gå. Foto: Karl Beckman / TV4 Foto: Marie-Louise Heiman - En av de fördelar jag har genom att vara programledare för just Faddergalan är att jag får förmånen att resa runt för att på plats se att pengarna kommer till nytta. Jag blir då övertygad om att verksamheten bedrivs exakt på det sätt som jag blivit informerad om. (REDS. ANM. FADDERGALAN I TV 4 ÄR ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE OCH NÄSTA FADDERGALA GÅR AV STAPELN I NOVEMBER) Liselotte Forslin, matskribent/matstylist skänker bl a pengar till Rädda Barnen och Svenska Naturskyddsföreningen. - Jag började engagera mig för välgörande ändamål i samband med att jag själv fick barn. Att få barn gav mig en mer ödmjuk inställning och numera värderar jag helt enkelt att lägga pengar på annat än förut. - Det som ligger mig närmast om hjärtat är barn, djur och natur. Förutom barn som svälter blir jag mest tagen av att se barn på barnhemmen i öststaterna. Dessa barnhem fungerar endast som förvaring för barnen. De har ingen som bryr sig om, ingen som ger dem kärlek eller närhet. Just nu letar jag efter någon organisation som har till uppgift att hjälpa just dessa barn. - Jag funderar också på att göra något konkret, t ex be mina barn samla ihop leksaker och skicka iväg. Vi lever jämförelsevis i ett sådant överflöd i Sverige. Därför är det viktigt att lära och visa sina barn att det finns de som har det sämre. Kent Härstedt, riksdagsledamot för Socialdemokraterna är ordförande i Svenska Unicef. Efter några timmars resa från huvudstaden kom vi fram till matutskänkningsplatser för barn. (Unicef har arrangerat "matstationer" på hundratals platser i landet). Här samlades dagligen byinvånare för att tillsammans tillaga och dela ut mat till byns barn. Det rådde en märklig stämning. Framför mig satt barn sida vid sida i nästan total tystnad medan den näringsfyllda gröten tillagades. Inga skratt hördes, ingen lek, knappt ens någon gråt. Förklaringen var att barnen var trötta. De flesta hade inte ätit sedan i går. De hade inget bränsle kvar. Att de var fullständigt orkeslösa blev smärtsamt tydligt då "energigröten" sattes framför dem. Flera av barnen var så uthungrade att de inte orkade lyfta skeden till munnen. De fick hjälp att matas och man kunde riktigt se hur livet återvände i deras ögon. - Få gånger har jag känt att en svensk biståndskrona kan göra en så omedelbar skillnad. Men ytterst handlar engagemanget i humanitära organisationer om att vara med och se till att sådana här situationer inte uppkommer. Jag är övertygad om att bra bistånd spelar en avgörande roll för att göra världen mer rättvis och säker. ANNMARIE PALM Foto: Björn Månsson - Jag intresserade mig för humanitära frågor redan som tonåring. Detta ledde så småningom fram till att jag engagerade mig i Unicef, FNs barnfond. Här upplevde jag att det fanns en konkret möjlighet att göra skillnad. - Genom åren har jag många gånger sett bevis för hur bra bistånd på ett omedelbart sätt kan förändra eller rädda liv. Så var fallet då jag besökte Zimbabwe. Jag reste runt på landsbygden och besökte biståndsprojekt.

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening

når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening Vad är egentligen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 78 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 106 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår:

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår: FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Planering värdefull hjälp för de anhöriga Advokat Lotta Insulander-Lindh; Skriv testamente, det underlättar för din

Läs mer

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Innehåll. Reportage- och uppföljningsresor 20 - Världens Barn 21 - Tsunamin 23

Innehåll. Reportage- och uppföljningsresor 20 - Världens Barn 21 - Tsunamin 23 Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Sid Därför gör varje insamlad krona verklig nytta 4 En 70-årig historia 5 Så arbetar Radiohjälpen idag 6 - Olika insamlingsvägar 6 - Förvaltning av medlen 7 - Kontroll

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

Brev. högtflygande. planer om att pengarna ska forsa in! God Jul. nr 4/01. Alla har vi. Det går framåt för etiska fonder.

Brev. högtflygande. planer om att pengarna ska forsa in! God Jul. nr 4/01. Alla har vi. Det går framåt för etiska fonder. Brev nr 4/01 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av ett 70-tal frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 110 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Charity Ratings ideella julklappsguide 2008

Charity Ratings ideella julklappsguide 2008 Charity Ratings ideella julklappsguide 2008 Julen är här igen! Och det är hög tid att fundera på julklappsinköpen. Som så många andra kanske även du funderar på vad det egentligen är som kan göra din bästa

Läs mer

Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Charity Ratings ideella julklappsguide 2009 Charity Ratings ideella julklappsguide 2009 Julen är här igen! Och det är hög tid att fundera på julklappsinköpen. Som så många andra kanske även du funderar på vad det egentligen är som kan göra din bästa

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet.

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.IDEELLTENGAGEMANG.NU Nr 11 DECEMBER 2014 IDEELLT ENGAGEMANG BARNCANCER- FONDEN LÄS OM VISIONEN, JOBBET OCH FORSKNINGEN

Läs mer

NUMMER 1 2009 ÅRGÅNG 55. Putte stolt ambassadör Full beredskap för katastrof Konsten att vara medmänniska Vart tar kläderna vägen?

NUMMER 1 2009 ÅRGÅNG 55. Putte stolt ambassadör Full beredskap för katastrof Konsten att vara medmänniska Vart tar kläderna vägen? NUMMER 1 2009 ÅRGÅNG 55 Putte stolt ambassadör Full beredskap för katastrof Konsten att vara medmänniska Vart tar kläderna vägen? Foto: Kjell Israelsson Besök oss gärna på www.erikshjalpen.se Rosemarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer