når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar en viktig roll i Sverige och världen. Har det insamlande organet ett posteller bankgironummer som börjar med 90 kan du som givare känna dig trygg. Sverige har den mest utvecklade kontrollverksamheten bland liknande organisationer i Europa. MEDFÖLJER SOM BILAGA I SVD JUNI Foto: UNICEF ANNONS ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS A WORLD OF FRIENDS, ABC - AKTIVA INSATSER MED VÄRLDENS BARN I CENTRUM, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR ABRIGO RAINHA SILVIA, SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN, AFRIKAGRUPPERNA, AFTONBLADET HJÄLPER, AGAPE FOUNDATION, AKADEMISKA SJUKHUSETS UTVECKLINGSFÖRBUND, AKTIVA SYNSKADADES RIKSFÖR- ENING, RIKSFÖRBUNDET MOT ALKOHOL OCH NARKOTIKAMISSBRUK, ALTERNATIV VÅRD, ALVOM ALZHEIMER OCH DEMENSFORSKNING, ALZHEIMERFONDEN, AMALGAMSKADEFONDEN, AMAZONASFÖRENINGEN I HÄRRYDA, AMNESTY INTERNATIONAL, SVENSKA AMNESTYFONDEN, AMNINGSHJÄLPEN, AMREF SWEDEN - AFRI- Krig, miljöförstöring, knark. Kollapsade samhällen, korrupta regeringar och etniska motsättningar. Barnmisshandel, sexhandel, religion och skövling av regnskogar. Människans girighet och oförmåga att lära av sina misstag. Stormar, vulkanutbrott och jordbävningar. Dessa är några av många tragiska skäl till varför hjälpbehovet på vår jord är så oändligt stort. Och vi vill verkligen hjälpa, det visar all tillgänglig statistik av insamlade medel via 90- konton i Sverige. Men vi vill också veta var pengarna tar vägen. börjar på 90 kan man som givare känna sig helt trygg. I Sverige finns över 400 aktörer som innehar ett 90-konto. Vissa kämpar för en sakfråga, andra för en djurart och en tredje jobbar med socialt arbete. Vissa är stora organisationer med ett etablerat internationellt samarbete som del av sin verksamhet. Andra är små ideella föreningar som sköts med hjälp av papper, penna, kuvert och frimärken från ett köksbord någonstans i Sverige. Gemensamt för dem alla är engagemanget och målmedvetenheten. Deras arbete är i stora delar baserat på oavlönat arbete Utan allmänhetens stöd skulle inte någon av dessa kunna bedriva sin verksamhet. Det är i sig en självsanerande faktor men kontrollen av deras förehavanden är något som måste fungera, både för givarnas och mottagarnas skull. SFI för Din skull 1980 bildade man SFI. Syftet med denna stiftelse var att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. SFI grundades av den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer LO, SACO, TCO, SAF ersatt av Svenskt Näringsliv och FAR som är föreningen för revisionsbyråbranschen. I Sverige är det endast SFI som kan utfärda ett 90- konto. Reglerna för att få inneha ett sådant konto är mycket stränga och ansökare får räkna med att bli ordentligt synade i sömmarna. SFI ser till att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll. En annan viktig uppgift är att följa upp insamlingarna och försäkra sig om att dessa inte belastas med oskäliga kostnader. Man kontrollerar också att sunda marknadsföringsmetoder används och att effektiva och ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. Det är inte bara utomlands som hjälpbehovet finns. På hemmaplan har bilden av vår välfärd förändrats kraftigt det senaste decenniet. I takt med att den svenska socialpolitiken fått utstå enorma besparingar har ideella organisationer övertagit mycket av det sociala och medmänskliga ansvar som tidigare skedde i statlig och kommunal regi. Utan frivilliga arbetsinsatser och generösa gåvor skulle många människor lida i det tysta och fler frågor lämnas obesvarade. Opinion och matpaket Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar alltså en viktig roll på flera plan. De väcker opinion och lyfter fram frågor som annars skulle lämnas obesvarade eller bortglömda. Denna roll ställer krav på seriositet och långsiktighet. I Sverige finns ett välbekant kännetecken för att en aktör är seriös. Har det insamlande organet ett post- eller bankgirokonto som Ideellt arbete får en alltmer framskjuten betydelse i vårt samhälle. För att vi ska vilja stödja denna verksamhet i den utsträckning som sker idag måste vi känna oss trygga med att våra gåvor förvaltas såsom de var ämnade att göra. Därför finns Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. Vi vill med denna tidning ge en inblick i vårt arbete och visa på mångfalden och det stora engagemanget bland landets många 90- kontoinnehavare. Vi vill också försöka klargöra vad det innebär att inneha ett 90-konto, vilka skyldigheter det medför och var pengarna tar vägen. SFI (www.insamlingskontroll.a.se) bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning, förutsättningarna för att erhålla, inneha och återkalla kontrollgirokonto. SFI samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO International Committee on Fundraising Organizations. Ulla Wandell, Regeringsråd och ordförande SFI Just nu pågår det krig i världen. Och värst drabbade i krigen är barnen. Det mänskliga lidande som blir följden är ofattbart för oss som lever i tryggare delar av världen. Mycket värre än vi någonsin kan föreställa oss. Så hjälp oss att kämpa för de utsatta barnen. De behöver dig. För oavsett vem som startade krigen så vet vi en sak säkert. Det var inte barnen. GÖR VAD DU KAN. SÅ KAN VI GÖRA ÄNNU MER. GE EN GÅVA IDAG PÅ ELLER RING Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus DITT BIDRAG NÅR FRAM - EN BILAGA FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL Annonsförsäljning: Rickard Wilton MediaPlanet Grafisk form: P&E tel: Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För info. om bilagor i dags och kvällspress: Daniel Pasztor, MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet juni 2003.

3 SOL Network HUR NÅR DU HELA VÄGEN FRAM? När du lämnar ett bidrag till Röda Korset kan du vara säker på att hjälpen verkligen når fram. Antingen dina pengar gör det möjligt för oss att dela ut en filt, rena dricksvatten, återförena en familj som skingrats i krig eller göra en mänsklig insats för någon här hemma. Vi är världens största mänskliga skyddsnät och finns på plats där hjälpen behövs, antingen det är på andra sidan jordklotet eller tvärs över gatan. Det är ditt och andras bidrag som gör vårt arbete möjligt, som räddar liv, som lindrar smärta, som skapar framtidstro. Som gör att vi tillsammans kan nå ända fram. Använd postgiro , gåvotelefon eller gå in på vår hemsida. Varmt tack för din hjälpande hand.

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS KAS FLYGANDE LÄKARE, ANDERS GERNANDTS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN ANKARET, ANN-MARIE NÄSSÉNS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BEVARANDE AV ASIATISKA LEJON, STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND FÖR KLINISK FORSKNING SPECIELLT CANCERSJUKDOMAR, ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUN- DETS FORSKNINGSFOND, ASTMA OCH ALLERGIFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN, BLOMSTERFONDEN, ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET/BARNALLERGIFONDEN, ASTRID LINDGRENS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ETT BÄTTRE DJURSKYDD, BALTIKUM-HJÄLPEN I GÖTEBORG / STOCKHOLM, BARN I TREDJE VÄRLDEN, INSAMLINGSSTIF- Vem kan få ett 90-konto? En privatperson kan aldrig inneha ett 90-konto. För att kunna ansöka krävs att man är en juridisk person dvs. en stiftelse, en ideell eller en ekonomisk förening. Innan man fyller i sin ansökan måste man ha bildat en stiftelse eller en förening som har minst tre styrelsemedlemmar och tre suppleanter. Det måste också ha upprättats något som kallas stiftelseurkund och stadgar för stiftelsen. Har man bildat en ideell förenig måste man kunna presentera en ändamålsbeskrivning och även i detta fall stadgar. Vidare måste en auktoriserad, alternativt godkänd revisor kunna presenteras, och det måste också uppges en firmatecknare. Det krävs också ett godkänt organisationsnummer som fås av behörig myndighet, i det här fallet skattemyndigheterna eller länsstyrelsen. Övrig information som måste kunna anges är: En preliminär budget för verksamheten Stiftelseurkund Stadgar för organisationen Organisationsnummer Ett protokoll från konstituerande möte En undertecknad giroförbindelse SFI utför en soliditetskontroll av samtliga styrelseledamöter, och om inga anmärkningar finns beviljas 90-kontot för en period om maximalt 3 år. Efter den perioden kan beviljandet förlängas efter ansökan. Om SFI finner att allt gått rätt till i verksamheten förlängs tillståndet att inneha sitt 90-konto. Varje kontoinnehavare redovisar årligen till SFI: Balans- och resultaträkning Årsredovisning Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Det är inte helt gratis att öppna och inneha ett 90-konto. Vid öppnandet av kontot debiteras en enhetlig avgift om kronor. Man betalar också en årsavgift som är avhängig omfattningen av de insamlade medlen. Avgiften varierar mellan och kronor. För att betala den högsta avgiften krävs att man samlat in över 30 miljoner kronor. KRISTIN RYDBERG Man måste ha bildat en stiftelse eller en förenig som har minst tre styrelsemedlemmar och tre suppleanter PETTER BOLME En andra chans för öknens flickor GLOBAL REPORTING»Nu kan jag läsa jag har till och med läst en bok! Och så kan jag några ord på engelska.«indiska Sunitha är tolv år och går i skolan för första gången i sitt liv. Balik Shivir är en lägerskola som drivs med stöd av Plan mitt i Tharöknen i Rajasthan. I ett halvår läser, bor och äter unga flickor tillsammans. Här lyckas de flesta ta sin examen och kan sedan fortsätta studera i vanliga skolor. Rajasthan är en av Indiens fattigaste delstater där flickorna gifts bort tidigt. Nio av tio kvinnor i Tharöknen kan inte läsa. Genom lägerskolorna arbetar Plan med jämställdhet, utbildning och hälsa allt på en gång. Möt världen bli fadder För Plan är barn och unga en resurs som själva kan bidra till att förbättra sina livsvillkor. Plan arbetar inte i första hand för barn utan tillsammans med barn. Som fadder i Plan betalar du 200 kronor i månaden. Pengarna går till både pojkar och flickor i över 40 länder. Genom att vara fadder bidrar du till att många får det bättre

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS TELSEN BARNSAMARITEN, BARNALLERGIFONDEN, BARNCANCERFONDEN, BARNCANCERFÖRENINGEN I GÄVLE-DALA-REGIONEN / STOCKHOLMSREGIONEN / SÖDRA REGIONEN / UMEÅ SJUKVÅRDSREGION / UPPSALAREGIONEN / VÄSTRA SVERIGE / ÖSTRA GÖTALAND, BARNDIABETESFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BAR- NEN FRÅN SCREBRENICA OCH ZEPA, INTERNATIONELLA STIFTELSEN BARNENS ARK, BARNENS HOPP BARNENS RÄDDNINGSARK, BARNENS SJUKHUS (INSAMLINGSSTIFTELSE HUDDINGE SJUKHUS), BARNFONDEN, BARNHJÄLPSFONDEN CHILD WELFARE SERVICE, BARNMISSION I U-LAND, BASSESTIFTELSEN, FÖRENINGEN FÖR DEN kronor per år för hjälp att orka leva KVINNA TILL KVINNA för varaktig förändring i oroshärdar BRIS hjälptelefon tar varje år emot hundratusentals samtal från barn och ungdomar, men även vuxna, i behov av stöd och hjälp. Antalet samtal speglar tydligt det enorma behov av hjälp som finns, och som bara tycks öka. Statens, kommunernas och landstingens insatser riktade mot barn räcker inte till. Frivilligorganisationer och ideella föreningar är i ett stort behov av volontärer för att kunna upprätthålla sin viktiga verksamhet. Vuxenvärlden - och dit hör de resursstarka företagen måste inse att allt fler barn mår dåligt och på allvar engagera sig i denna fråga som också på längre sikt berör hela vårt samhälles välfärd och framtid. Ett medlemskap i BRIS kostar 250 kronor per år. Pengarna behövs, och gör så att ännu fler barn får hjälp att orka leva och se en framtid bortom sin förtvivlan. - Allt för många av oss vuxna lever i tron att någon annan eller något annat ska ta hand om våra barn. Fler ansvarskännande företag och vuxna med civilkurage måste engagera sig aktivt för att hjälpa barn och ungdomar. Alla frivilligorganisationer och ideella organisationer riktade mot barn och ungdomar behöver allt stöd och den hjälp de kan få, säger Göran Harnesk, generalsekretare BRIS. Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm När nöden är som störst finns vi där och inger hopp i modiga kvinnor. Mitt under brinnande krig värnar Kvinna till Kvinna utsatta kvinnors självkänsla samt deras fysiska och mentala hälsa. Stödet behövs även efter krig och konflikter då vi uppmuntrar kvinnors aktiva deltagande i uppbyggnaden av demokratiska samhällen. Varaktig förändring skapas bäst av lokalbefolkningen. Vår viktigaste roll är därför att ge ekonomiskt stöd, råd och vägledning till kvinnoorganisationer på plats i Mellanöstern, Kaukasus och på Balkan, säger Kvinna till Kvinnas ordförande Kerstin Grebäck. Kvinna till Kvinna agerar även här hemma genom information om hur krig slår mot kvinnor och hur viktigt kvinnors engagemang är i arbetet för fred och demokrati. Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm har till syfte att: dels öka möjligheten för personer boende i Stockholm med omnejd att få hjälp av Föreningen S:t Lukas i Stockholm med psykoterapeutisk behandling. dels öka förekomsten av forskning eller fortbildning inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området för föreningens medlemmar och anställda. Postgiro Tel PG God prognos sa doktorn. Det enda jag hörde var prostatacancer. Radiumhemmets Forskningsfonder stöder forskning vars mål är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling för cancersjuka. Tack vare gåvor från privatpersoner är fonderna en viktig forskningsfinansiär. Vill du ge ett bidrag, eller om du vill veta mer är du alltid välkommen att ringa oss på tel Datlas/Ina Agency Radiumhemmets Forskningsfonder är befriade från skatt och verksamheten bedrivs med låga omkostnader. Postgiro eller Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset, Box 25, Solna. Tel:

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS BERIDNA HÖGVAKTEN, BEVARA VASA, BHARAT INDIEN-BISTÅND, SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET, BIRGITTAFONDEN FÖR HEMLÖSA I HELSINGBORG, KUNGSLJUSET - BLEKINGE CANCERFÖRENING, BLLF SWEDEN, BLODCANCERFONDEN, FÖRENINGEN BLOMSTERFONDEN, FBIS - FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE, BOLIVIAGRUPPEN, BRIS, BROTTSKADEHJÄLPEN, BRO - BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION, CANCER OCH HJÄRTFONDEN, CANCER- OCH ALLERGIFONDEN, CTRF - CANCER- OCH TRAFIKSKADADES RIKSFÖRBUND, CANCERFONDEN, CANCERFÖRENINGEN GÄVLEBORG, CANCERFÖRENINGEN I STOCKHOLM - RADIUMHEMMETS Hjälpen kan vara stor fast liten och tvärtom Hjälpinsatser vid exempelvis krig eller naturkatastrofer kan bestå av allt från en flaska vatten till ett helt vattenreningsverk. När ett lands infrastruktur är helt raserat och ingenting av de livsviktiga basfunktionerna i samhället fungerar kan hjälp med återuppbyggnadsarbete vara viktigare än några andra hjälpinsatser, även om det är svårt att prioritera när nöden är som störst. De gåvor som exempelvis Röda Korset får fördelas efter de behov som uppstår i olika delar av världen. Hur dessa behov kommer att se ut går självklart aldrig att förutse. Ett år då världen drabbas av många krig eller naturkatastrofer är hjälpbehovet närmast Foto: SOS-barnbyar oändligt och det krävs skickliga och insiktsfulla människor för att på plats avgöra var resurserna skall sättas in och hur de bäst fördelas. Därför är det också viktigt att som givare veta att den organisation man skänkt pengar till också har resurser och kompetens att förvalta sitt kapital på bästa sätt. Det är inte bara penninggåvor som är aktuella när man som givare vill stödja en organisation. Man kan i många fall även hjälpa till genom att skänka bort kläder och saker som sedan omsätts i secondhandaffärer eller på loppmarknader. Vissa organisationer transporterar allt från kläder, skor, leksaker till sjukvårdsutrustning, hygienartiklar och möbler till det land där de behövs, vilket även inkluderar Sverige. Stadsmissionen, Convictus och andra som verkar lokalt tar tacksamt emot andra gåvor än pengar, även om dessa är nödvändiga och utgör navet i verksamheten. Välgörenhet kan bestå i en rad olika insatser. Vissa är handfasta, lätta att sätta prislapp på och väldigt konkreta. Exempelvis hjälp med mat, mediciner, filtar och tält. Sedan finns det en rad insamlingsstiftelser som arbetar med mera långsiktiga projekt i olika drabbade delar av världen. Kvinna till Kvinna är ett exempel på verksamhet som arbetar på plats tillsammans med lokala organsationer i krigsdrabbade delar av europa. De insamlade medlen används i Kvinna till Kvinnas fall främst till finansiering av traumabearbetning, kvinnohälsovård, utbildning och juridisk rådgivning på plats. I Sverige består deras arbete av att sprida kunskap om krigets effekter och om kvinnans viktiga roll i arbetet med att bygga upp nya demokratiska samhällen. Dessutom stödjer de studier av hur krig påverkar kvinnor. SOS-Barnbyar arbetar med långsiktig hjälp till övergivna och föräldralösa barn. Genom att förbinda sig att via deras 90-konto betala en viss summa varje månad blir man fadder till ett barn någonstans i världen. Barnet får ett nytt hem i en barnby som sköts av en SOS organisation och det bidrag man ger är en kollektiv hjälp till hela byn. Denna form av hjälp är uppskattad av många eftersom man får en bild av "sitt" fadderbarn. Detta gör barnet till en del av den egna familjen vilket gör engagemanget större både bland barn och vuxna. Via brev kan man följa barnets utveckling och många väljer även att åka och hälsa på sitt barn. Amnesty är ett annat exempel på hur insamlade medel finansierar långsiktigt arbete på plats i olika delar av världen. Amnestys verksamhet syftar till att hjälpa människor som fängslas för sina åsikters skull, torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin fysiska eller psykiska integritet allvarligt kränkt. Foto: SOS-barnbyar Det närmaste en del människor kommer doften av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol är när de spolar i toaletten. Trevlig sommar behöver inte bara vara något man önskar någon, det kan också vara något man ger. Till exempel genom ett bidrag till Stockholms Stadsmissions sommarverksamhet för barn, familjer och gamla. Pg På kan du se hur du kan stödja oss.

7 ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS FORSKNINGSFONDER, CANCERHJÄLPEN, SVERIGES CANCERSJUKAS RIKSFÖRBUND, CARITAS SVERIGE, CISV INTERNATIONELLA BARNBYAR, CONVICTUS, CP- BARNENS HJÄLPFOND, CURO-RIKSFÖRENINGEN FÖR CANCERSJUKA, RIKSFÖRBUNDET CYSTISK FIBROS, DALAFONDEN FÖR CANCERSJUKA, DE HANDIKAPPADES De stödjer även människor som utsätts för allvarlig och systematisk diskriminering på grund av politisk eller religiös åsikt, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning. Amnestys arbete uppmärksammas i media och är därför relativt välkänt för den breda massan. Detta är en fördel när det gäller att säkra ett gott tillflöde av penninggåvor. Dessutom kan man genom medias uppmärksamhet relativt lätt visa på när arbetet givit resultat och givarnas pengar kommit till nytta. Exempel på detta i Amnestys fall är när när en politisk fånge friges eller när ett land avskaffar dödsstraffet. Sådana händelser återges ofta i nyhetsprogram och givarnas insatser blir väldigt konkreta. Oavsett var i världen de arbetar är deras huvudsakliga uppdrag att inom sitt område utreda och dokumentera, utöva påtryckningar samt informera, utbilda och skapa opinion kring aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter. Amnesty verkar också inom FN. Vill man helst av allt stödja djur och natur finns många organisationer att välja mellan. Allt från små ideella föreningar som oftast riktar sitt stöd till en specifik djurart till stora internationella organisationer som Världsnaturfonden, WWF. De stödjer en mängd olika djur- och naturprojekt, och för 50 kronor i månaden kan man exempelvis bli späckhuggarfadder! För att få en bild av hur Din gåva kan komma att användas har vi med hjälp av uppgifter från Röda Korset omvandlat kronor och ören till några faktiska saker. Då kan man lättare föreställa sig hur stor nytta ett bidrag gör där det för ögonblicket behövs. KRISTIN RYDBERG Exempel: Ett tält som ger tak över huvudet åt en hel flyktingfamilj kostar1 400 kronor. En filt som kan rädda liv bara genom att hålla en människa varm kostar 30 kronor. Ett matpaket som räcker för att hålla en människa vid liv under en hel månad kostar 100 kronor, innehåller saker som olja, ris, vita bönor, socker, salt och jäst Ett hygienpaket för tre månader kostar 30 kronor och kan göra skillnad på värdighet och total förnedring för en människa i nöd. Paketet innehåller schampo, tvättmedel, tvål, tandborste och tandkräm självklarheter för oss men ren lyx för en människa på flykt undan krig och förtryck. För Sveriges Ungdom SverigesFramtid Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond i samarbete med Ersta diakonisällskap och Ridskolornas Riksorganisation. Stiftelsen ställer hästar till förfogande för rehabilitering av ungdomar med olika problem. Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond, Pilgatan 3, Stockholm. Tel , Fax , Pg , Bg

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS RIKSFÖRBUND, DE HUNGRIGAS VÄNNER, DEMENSFONDEN, RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN, DET GODA ALTERNATIVET, SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND, DIAKONIA, STIFTELSEN FÖR DJURHÄLSA OCH DJURVÅRD, RIKSORGANISATIONEN FÖR ETT DROGFRITT SVERIGE, DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS DYSLEXIFONDEN, DÖVAS RIKSFÖRBUND, DÖVAS STUDIE- OCH UNGDOMSGÅRD, ECPAT SVERIGE, EDEN FOUNDATION, ELEVORGANISATIONEN I SVERIGE, EN RÖKFRI GENERATION, ERIK EDINS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ALKOHOLENS OCH NARKOTIKANS OFFER, ERIKSHJÄLPEN, ETT DROGFRITT SVERIGE, Hjälpverksamhet både När och Fjärran Många innehavare av 90-konton skickar sin hjälp utanför landets gränser. Så långt det är möjligt kontrollerar SFI att insamlade medel verkligen kommer i rätta händer. För att den här kontrollen ska bli så effektiv som det bara är möjligt samarbetar SFI med en rad internationella organisationer med lokal verksamhet. Det här samarbetet är möjligt genom SFIs medlemskap i ICFO, som står för International Committee on Fundraising Organisations, på svenska internationella kommittén för insamlingsorganisationer. De länder som för närvarande är anslutna till ICFO är, förutom Sverige, Kanada, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. En viktig och prioriterad uppgift för SFI är att verka för att fler länder ansluter sig till ICFO. Skälet är att alltfler hjälpinsatser sträcker sig över nationsgränser och behovet av internationell samverkan hela tiden ökar. När SFI ska kontrollera en organisation eller stiftelse utomlands tar man ibland hjälp av SIDA och UD för att få fram uppgifter. Ibland kan också internationella revisionsbyråer vara till stor hjälp, om de har lokala kontor i det aktuella landet. SFI kan även göra personliga besök för att försäkra sig om att den aktuella verksamheten är seriös och att uppgifterna de fått är korrekta. KRISTIN RYDBERG Dyrt att ge Frågor som engagerar branschorganisationen FRII är möjligheten att slopa arvskatten på alla gåvor via testamenten och att de ideella organisationerna ska befrias från momsbeskattning. Dessutom upprörs FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison av de kommersiella villkoren kring insamling. - Det kostar för mycket att skänka pengar! Om du t ex vill skänka 100 kronor och går till t ex Svensk Kassaservice så får du betala 35 kronor för att sätta in pengar på ett 90-konto. På Handelsbanken betalar du t o m upp till 60 kronor. Det innebär att du får betala 160 kronor för att ge en gåva på 100 kronor! För dem som skänker pengar via sin Internetbank försvinner det enligt Erik också pengar på vägen. - På ditt kontoutdrag ser det ut som du skänkt 100 kronor medan mottagaren med 90-kontot kanske får en tia mindre, berättar han. ANNMARIE PALM Ska Svens forskning göra livet lättare för alla med diabetes? Diabetes är en folksjukdom. Minst svenskar har den. Huvudorsaken till åldersdiabetes, den vanligaste typen, är störd frisättning av hormoner från de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Öarna består av olika celltyper som påverkar blodsockerhalten. Sven Göpels forskning syftar till att förstå hur hormonfrisättning från öarna regleras. Han är idag ensam om att undersöka celler som sitter intakta i dessa öar. Normalt studeras cellerna isolerade från varandra. Det är en stor nackdel, eftersom deras egenskaper då förändras. Kunskapen om cellernas funktion tillsammans med förståelsen för hur cellerna påverkar varandra, kan leda till en bättre behandling av diabetes. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Sven en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Sven Göpel, SSMF-stipendiat, Lunds Universitet. Stöd unga medicinska forskare Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSEN, FAMILJENS HOPP RUMÄNIENHJÄLP, STIFTELSEN FISTULASJUKHUSET, FORSKNING OCH UTVECKLING VID SPENSHULTS REUMATIKERSJUKHUS, SVERIGES FREDSRÅDSFOND, FRIENDS-ELEVER MOT MOBBING, FRÖSUNDA SOLIDARITET FUB-RIKSFÖRBUNDET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA BARN, UNG- DOMAR OCH VUXNA, FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA, FÖRBUNDET DJURENS RÄTT, FÖRENINGEN AFRIKAS BARN, FÖRENINGEN STÖD TILL AVANCERAD HEMSJUKVÅRD, FÖRENINGSALLIANSEN GNOSJÖ HJÄLPER FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA - RIKSFÖRBUNDET FMN, FÖRÄLDRAFÖRENINGEN SPÄDBARNSDÖD, 9 Varför väljer du att engagera dig? foto: Att jag just valde att skaffa mig ett fadderbarn via Plan Sverige beror på att jag tillfrågades att bli programledare för Plans TV-sända Faddergala tillsammans med Agneta Sjödin, berättar Bengt Magnusson. Bengt Magnusson, programledare för bl a Faddergalan i TV 4- har ett fadderbarn via organisationen Plan Sverige. - Anledningen till att man överhuvudtaget engagerar sig är ju förstås uppenbar. Det är bara att titta ut över Sveriges gränser för att finna människor som är i behov av hjälp. Att jag just valde att skaffa mig ett fadderbarn via Plan Sverige beror på att jag tillfrågades att bli programledare för Plans TV-sända Faddergala. Plan är en av de organisationer som har en väl fungerande verksamhet som baseras på hjälp till självhjälp, vilket jag också tycker är en förnuftig väg att gå. Foto: Karl Beckman / TV4 Foto: Marie-Louise Heiman - En av de fördelar jag har genom att vara programledare för just Faddergalan är att jag får förmånen att resa runt för att på plats se att pengarna kommer till nytta. Jag blir då övertygad om att verksamheten bedrivs exakt på det sätt som jag blivit informerad om. (REDS. ANM. FADDERGALAN I TV 4 ÄR ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE OCH NÄSTA FADDERGALA GÅR AV STAPELN I NOVEMBER) Liselotte Forslin, matskribent/matstylist skänker bl a pengar till Rädda Barnen och Svenska Naturskyddsföreningen. - Jag började engagera mig för välgörande ändamål i samband med att jag själv fick barn. Att få barn gav mig en mer ödmjuk inställning och numera värderar jag helt enkelt att lägga pengar på annat än förut. - Det som ligger mig närmast om hjärtat är barn, djur och natur. Förutom barn som svälter blir jag mest tagen av att se barn på barnhemmen i öststaterna. Dessa barnhem fungerar endast som förvaring för barnen. De har ingen som bryr sig om, ingen som ger dem kärlek eller närhet. Just nu letar jag efter någon organisation som har till uppgift att hjälpa just dessa barn. - Jag funderar också på att göra något konkret, t ex be mina barn samla ihop leksaker och skicka iväg. Vi lever jämförelsevis i ett sådant överflöd i Sverige. Därför är det viktigt att lära och visa sina barn att det finns de som har det sämre. Kent Härstedt, riksdagsledamot för Socialdemokraterna är ordförande i Svenska Unicef. Efter några timmars resa från huvudstaden kom vi fram till matutskänkningsplatser för barn. (Unicef har arrangerat "matstationer" på hundratals platser i landet). Här samlades dagligen byinvånare för att tillsammans tillaga och dela ut mat till byns barn. Det rådde en märklig stämning. Framför mig satt barn sida vid sida i nästan total tystnad medan den näringsfyllda gröten tillagades. Inga skratt hördes, ingen lek, knappt ens någon gråt. Förklaringen var att barnen var trötta. De flesta hade inte ätit sedan i går. De hade inget bränsle kvar. Att de var fullständigt orkeslösa blev smärtsamt tydligt då "energigröten" sattes framför dem. Flera av barnen var så uthungrade att de inte orkade lyfta skeden till munnen. De fick hjälp att matas och man kunde riktigt se hur livet återvände i deras ögon. - Få gånger har jag känt att en svensk biståndskrona kan göra en så omedelbar skillnad. Men ytterst handlar engagemanget i humanitära organisationer om att vara med och se till att sådana här situationer inte uppkommer. Jag är övertygad om att bra bistånd spelar en avgörande roll för att göra världen mer rättvis och säker. ANNMARIE PALM Foto: Björn Månsson - Jag intresserade mig för humanitära frågor redan som tonåring. Detta ledde så småningom fram till att jag engagerade mig i Unicef, FNs barnfond. Här upplevde jag att det fanns en konkret möjlighet att göra skillnad. - Genom åren har jag många gånger sett bevis för hur bra bistånd på ett omedelbart sätt kan förändra eller rädda liv. Så var fallet då jag besökte Zimbabwe. Jag reste runt på landsbygden och besökte biståndsprojekt.

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening

når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening Vad är egentligen

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Polstjärna Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Vi stödjer eldsjälar som brinner för ett medmänskligare samhälle Allt för många svenska barn och ungdomar växer upp i

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag?

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? Läs hur du kan hjälpa till att öka den medicinska forskningen! Niklas

Läs mer

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag?

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? Läs hur du kan hjälpa till att öka den medicinska forskningen! Niklas

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Det är inte roligt med medicin men det är medicin att ha roligt

Det är inte roligt med medicin men det är medicin att ha roligt Det är inte roligt med medicin men det är medicin att ha roligt Curo Riksföreningen för Cancersjuka är en allmännyttig, ideell förening som verkar för att göra livet lättare för cancerdrabbade och deras

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Handikappförbunden Enheten för Nationella Handlingsplanen Vår referens: Anne Sjöberg. Handikappförbundens synpunkter

Handikappförbunden Enheten för Nationella Handlingsplanen Vår referens: Anne Sjöberg. Handikappförbundens synpunkter 2009-05-29 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Afasiförbundet i Sverige Astma- och Allergiförbundet Blodcancerförbundet Bröstcancerföreningarnas riksorganisation De Handikappades Riksförbund Dyslexiförbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer