Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies"

Transkript

1 Kommentarer till Sydsvenskans artiklar angående Obducat AB: Från: Obducat AB European Nano Invest AB Samt som privat personer: Henri Bergstrand Lars Montelius Patrik Lundström Babak Heidari Till: Sydsvenskan SDS AB Johan Ståhl Thomas Frostberg Viktor Ström Pia Rehnquist Innehållsförteckning: 1. Inledande text 2. Artiklarna samt faktafel/kommentarer. Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies

2 2 Inledande text: Innan vi startar med att beskriva samt korrigera de faktafel som finns i artikeln och i krönikan så vill vi ta tillfället i akt och förklara ett par saker angående Obducat och Nanoteknologi i allmänhet. Nedan text är skriven av Lars Montelius. Låt mig börja med : Hur stort är nanotekologi? Nanoteknologi som term och område hade sin start på slutet av 80-talet. Vi på Lunds Universitet var en av pionjärerna inom området. De två andra var Questcentrat på UCSB+UCLA samt Nano på Riken utanför Tokyo. På LU bildades då nanometerkonsortiet av Lars Samuelson, mig själv samt ytterligare 5 forskare. Av oss grundare är det just nu bara jag o Lars S som är kvar inom verksamheten och han o jag kan nog anses vara de drivande de senaste åren, Lars S med inriktning mot elektronik och fysik och jag med inriktning mot teknologi samt bio/medicin. Nanometerkonsortiet har som ni vet under dess drygt 20-åriga period utvecklats kraftigt och omfattar numera mer än 150 forskare verksamma vid fyra fakulteter inom LU och vi använder numera följande verksamhetssymbol: Flera teknologier och uppfinningar har gett avtryck åt innovativa bolag, däribland företagssfären kring Lars S (Qu-nano bolagen) och sfären kring mig (bl a ENI-bolagen). I ett internationellt perspektiv är nanoteknologi ett mycket stort område, det är det i dag särklass starkaste område som alla nationer (med några få undantag, bla Sverige) har ett nationellt initiativ inom. Man kan säga att starten på dessa nationella initiativ kom efter Clintons NNI (National Nanotechnology Initiative) år I bilden nedan visas spending in Nano; Millions of USD i perioden (Anm: med 7,000 menas alltså 7 Miljarder dollar). Fig 1: Nano funding by World Region Numbers in Million USD. Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec 2010.

3 3 Bara i USA har man via deras NNI hitintills spenderat 12 miljarder USD. För att få en uppfattning på storheten av Nano så kan man titta i figuren nedan som visar på den världsmarknad som man idag uppskattar att dessa Nano-program kommer att generera. Siffran för år 2009, dvs för den första 10-årsperioden av NNI, är en marknad som omsätter 254 miljarder USD, en omsättning som man förväntar sig skall växa mer än en faktor tio inom nästa 10-årsperiod och då nå siffran miljarder USD. Fig 2: Estimated Market Returns Numbers in Billion USD Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec Vad är då orsaken till detta? Förklaringen är att nano kan användas inom i stort sett alla områden allt från medicinska implantat, bilar, flygplan, hushållsmaskiner, kläder, glasrutor, mattor, sanitetsporslin, solceller, lysdioder, telefoner, sjulkdomsdiagnostik, terapi Och inte bara kan användas, men när nano används i dessa olika produkter så får dessa produkter extremt förbättrade prestanda och/eller helt nya funktionaliteter. Nanoteknologin är således en generisk teknologi som kan användas i stort sett för allting som produceras. Och nanoteknologin är inte bara en logisk evolution det är en revolution som mycket väsentligt kommer att förändra vårt sätt att arbeta, producera, leva och bo, dvs leda till transformativa genombrott. Införandet av nano anses vara en ny industriell revolution som kommer att kunna få följder som vida överstiger den revolution som följde på införandet av maskiner. I bilden nedan visas bara tre områden inom vilka man anser att nano kan leda till transformativa genombrott i närtid:

4 4 Fig 3: Transformational Breakthroughs Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec Efter att ha läst ovanstående så blir det nog uppenbart för alla att nano inte bara är en enkel mans uppfinning och inte bara en dagsslända. Varför nano just nu? Varför inte 1950 eller 2050? Orsaken står att finna i materialforskningen som under de senaste 25 åren firat stora genombrott. Det allra största kanske var uppfinningen bakom ett speciellt sorts mikroskop (Nobelpriset i Fysik 1986) det sk Sveptunnelmikroskopet med vars hjälp man urspungligen kunde avbilda materiens minsta beståndsdelar - enskilda atomer och snart lärde man sig inte bara avbilda dessa utan också flytta på dem på ett kontrollerat sätt, atom för atom. Detta var startpunkten för vår förmåga att förstå material på nano-skalan, att manipulera material deterministiskt, att bygga material med helt nya egenskaper och att kunna studera materialen på nanoskalan. Sedan dess har en mängd nya spännande material upptäckts tex kolnanorör samt Grafen (årets Nobelpris). Det är således vår förmåga att hantera material på nanoskalan som lagt grunden för vår förståelse att kunna producera material med helt nya funktionaliteter. Låt mig nu svara på frågan: Hur svårt är nano egentligen? Det enkla svaret är att luta sig mot utbildningar, dvs söka svaret på frågan: kan man utbilda sig till att jobba med nano? Och hur lång tid tar en sådan utbildning? Och som ni säkert vet så har LU en sådan civilingenjörsutbildning som utbildar civilingenjörer under 5 års tid inom området Teknisk Nanovetenskap. Därefter tillkommer för vissa ytterligare 4 års doktorsutbildning medan andra går till våra industrier. Så även om nano relativt enkelt kan förklaras för en lekman så

5 5 är det inte en sysselsättning som man bara kommer in från gatan och gör. Om vi tar ett exempel på nanoteknologi så är det just området nanoimprint som Obducat syselsätter sig med. En enkel beskrivning är att nanoimprint är som ett våffeljärn fast i nanoskalan och med en annan smet. Så kan nanoimprint rent kvalitativt och ganska enkelt görs begripligt. Men självfallet är det ju oerhört komplicerat om det krävs en 5-10 års universitetsutbildning för att kunna utveckla nanoimprint-området. Lika självklart är det så att när våffeljärnet är rätt inställt och smeten är den rätta att då kan nästan vem som helst trycka på en knapp som gör att våfflan skapas. Men för att förstå hur järnet skall ställas in samt vilken smet man skall använda för att få ett specifikt resultat så krävs det gedigen kunskap. Så låt man nu avsluta denna extremt kortfattade och enkla inledning om nano med att besvara frågan: Hur passar då Obducat in i denna stora bild? Obducat är ett företag som levererar teknologi och teknik inom Nanoimprintområdet och dess omkringliggande område. Kärnan i Obducat utgörs av nanoimprint. Nanoimprint är ett teknikområde som startade på slutet av 90- talet. Initiativtagare var min gode vän och professorskollega Stephen Chou, nu vid Princeton. I Europa så startade jag all aktivitet inom Nanoimprint dels var jag projektledare för ett Nutek-stött projekt men mer viktigt för den Europeiska utvecklingen var att jag var koordinator för de två första EU-projekten inom nanoimprint-området och Babak var då min doktorand. På LU byggde vi de allra första Imprint-maskinerna och vi var först i världen med att göra den allra första stor-area tryckningen av ett nanomönster. Detta skedde runt slutet på 90-talet. Eftersom jag redan då satt i Obducats styrelse erbjöd jag Obducat att förvärva denna tekniken eftersom jag insåg dess generiska potential inom det stora nano-området styrelsen (utan att jag deltog) beslutade att så göra och då startade Obducats resa in i nanoimprintområdet. I början som ett eget affärsområde parallellt med andra affärsområden och efter ytterligare några år som Obducats enda affärsområde. Inom LU och nmc fortsatte vår forskning och jag anordnade vintern 2000 i Lund den första internationella konferensen inom nanoimprint-området. Sedan 2001 är den årligen återkommande och jag har sedan dess varit dess chairman två gånger senast i oktober 2010 då den avhölls i Köpenhamn. Jag har tidigare berört att nanoimprint är en generisk teknologi inom nanoområdet. Man brukar dela in nano-området i olika etapper, den första etappen har vi redan haft och den är relatvit okomplicerad - det innebar tillverkning av produkter baserade på nanopartiklar utan att det fanns krav på deras anordnande, exempelvis kolnanorörförstärkta kompositmaterial som används i cykelramar, badmintonrackets etc samt i krämer inom det kosmetiska produktområdet (anti-ageing, sol-krämer mm) och i diverse andra konsumentprodukter. Kännetecknande för dessa produkter var att de inte kräver en positionering sinsemellan nanopartiklarna/nanostrukturerna utan det är mer en smet med tillräckligt många partiklar/strukturer som krävs.

6 6 Andra redan existerande områden är inom elektronik, t ex processorer, hårddiskar, minneskort, displayer mm där de vertikala kraven är i nanometerskalan medan de laterala kraven på positionering ännu inte kräver extrem nanoteknik. Dessa områden kommer dock inom en mycket snar framtid kräva även lateral nano-skalig positionering av strukturer. På skalan mindre än 10 nm finns idag inga riktigt gångbara industriella alternativ till nanoimprint. Således är Nanoimprint en generisk teknologi inom hela det stora och mycket omfattande IT-området. De krav som nu kommer från tillverkare inom LEDområdet och inom PV-området (solceller etc) handlar om för att nå optimal effektivitet att kunna strukturera substratmaterial på nanoskalan applikationsområden som passar utmärkt för nanoimprint. Obducats arbetssätt är att erbjuda lösningar till kunder. De kunder vi idag arbetar med är flera av världens största företag. De krav som ställs på Obducat är extremt stora och i flera fall har de själva ej lyckats men de vet att de måste lyckas för att kunna behålla sina framtida marknadsandelar. Att de vänder sig till lilla Obducat är naturligtvis hedrande men det är ingen slump- Obducat är idag det marknadsledande bolaget inom nanoimprint-området. Ingen av våra konkurrenter har lika många installationer som Obducat. Ingen av våra konkurrenter deltar i lika många EU-projekt inom nanoimprint-området. Ingen av våra konkurrenter har levererat utrustning som används i produktion av komponenter som sedan integreras i konsumentprodukter som vi alla kan köpa hos våra detaljister. Ingen av våra konkurrenter har levererat en helautomatisk industriell nanoimprintmaskin som står i en produktionskedja hos en av världens ledande LED-bolag. Obducat är det företag som har funnits allra längst. Obducat var pionjärer. Tekniken nanoimprint fanns inte inom industrin när Obducat startade, ej heller fanns det kunskap om nanoimprint att hämta hem på ett lätt sätt. De doktorander som kom ut ifrån min forskningsverksamhet inom nanoimprint har nästan alla i någon period blivit anställda av Obducat. Det fanns heller ingen kunskap om att översätta forskningsbaserad nanoimprint till industriell nanoimprint allt har Obducat fått göra själva. Allt ifrån att designa maskinerna till att tekniskt kravspecificera och utveckla dem. Ej heller fanns det lämpliga industriella metoder för att avbilda de mönster som trycktes, ej heller recept på smeten som skulle användas etc. Det fanns ej heller tillgänglig teknik för att skriva cirkulära mönster som behövs i våffeljärnet för vissa applikationer. Allt detta har utvecklats av Obducat sedan 2001 och Obducat har idag 178 patent inom området samt 282 pågående patentärenden.

7 7 I rapporten A European roadmap for photonics and nanotechnologies som bifogas har jag lyft ut ett avsnitt från konklusionen: (s 49) som befäster Obducats styrkeposition i det Euopeiska perspektivet: Although the situation in Europe for manufacturing nanophotonic devices is not so strong compared to Asia and the US (except for LEDs with Philips and Osram) and the majority of the manufacturing of semiconductor or photonic devices is done outside Europe, there is a strong equipment industry in Europe. This is the case for MBE, MOCVD, lithography, ALD, etching, OVPD, CNT CVD equipment, but also for equipment that is required for more exotic processes. European players are among the top ones for: MOCVD with Aixtron (Germany) MBE with Riber (France) CVD/PVD with Oerlikon (Switzerland) Photolithography with ASML (Netherlands) NIL with Obducat (Sweden) (Deep) etching with STS (GB), Adixen (France) ALD with ASM (Finland) Låt mig nu avsluta denna inledning med några allmänna kommentarer: Obducat : en folkaktie Vi är stolta över att vi har så många aktieägare. Obducat är en folkaktie- med våra många aktieägare kan den uppsida som kan åstadkommas av Obducat ge alla våra trogna aktieägare en mycket välförtjänt återbetalning. I kontrast till det som verkar vara state-of-play för svenska innovationsbolag så anser vi nämligen att det inte enbart skall vara förbehållet några få grundare att få ta del av en eventuell uppsida. Vi anser också, även om det verkar vara i bjärt kontrast till de hyllningar som förekommer i massmedia när en stark och tung icke-svensk ägare köper kontrollen i ett svenskt innovationsbolag, att det bästa för AB Sverige är att våra innovationsbolag kan stanna i Sverige och där skapa arbetstillfällen. Obducat i Skåne: Under de år som Obducat varit verksamma inom nanoimprint-området så har det arbetat drygt 40 personer vid Obducat i Malmö samt ytterligare ett 20-tal i England. Om vi bara tittar på Malmö så har det alltså genererat 400 primära årsarbetstillfällen och ytterligare 2000 sekundära arbetstillfällen i Malmö. De framtidsplaner vi har för bolaget är att det skall förbli ett skånskt bolag. Vi vill att det skall skapas ännu fler arbetstillfällen i Skåne. Vi vill att Obducat skall kunna

8 8 utvecklas till att bli en stor svensk nanoindustri. För att detta skall ske måste många saker sammanfalla: Ett svenskt klimat som tillvaratar uppfinningar och innovationer som medger att företag kan förbli svenska. Att Obducat bibehåller vårt teknologiförsprång, att Obducat lyckas erhålla erforderlig finansiell styrka samt att Obducat skaffar sig ett bättre massmedialt avtryck. Jag hoppas att vi tillsammans med er på Sydsvenskan kan finna varandra så att vi kan hjälpas åt med det sistnämnda. Obducats beröringspunkter med andra initiativ. I Skåne sker som bekant just nu flera satsningar av materialvetenskaplig karaktär. Dels har byggnationen av den nationella Max IV anläggningen påbörjats och dels har den Europeiska ESS-satsningen nu stadigt etablerats i Lund och Köpenhamn. Detta kan sammanfattas att det sker inom ramen för TITA-projektet. Tillsammans med Lennart Svensson på Region Skåne har jag initierat att det tillsatts en styrgrupp i syfte att pröva möjligheter för en clusterbildning inom nano-området på motsvarande sätt som Mobile Heights. Jag och Lars Samuelson sitter bl a i den styrgruppen. Likaså förs det sedan en tid tillbaka diskussioner om en nano-inkubator att placeras vid LU i syfte att skapa fler innovativa företag från Jag har tillsammans med bl a fd forskningsministern Lars Leijonborg initierat SwedNanotech med syfte att marknadsföra svensk nanoteknik. SwedNanotech har precis fått 2 M SEK från regeringen. Inom ramen för ÖSK-projektet NanoConnect Scandinavia med en budget på 3,5MEuro (jag är projektansvarig) arbetar vi med att få integrera skandinavisk nanoteknik till företag vilka har produkter som skulle kunna lämpas för sådan integration och eller som ännu ej är verksamma inom nanoområdet. Inom Öresundsprojektet Ö-MIC (Öresund Materials Innovation Community), som jag också är projektansvarig för, arbetar vi med att bygga basen för att utveckla regionen till att bli en innovationsregion inom materialområdet. Vi arbetar också just nu med Hamburg om att etablera en makro-region inom materialvetenskap i vår del av Östersjön. Inom projektet Sound of Science samlar vi i ett governance-perspektiv många av dessa olika aktiviteter. De materialvetenskapliga projekten ovan samlas nu under min ledning vid en enhet vid LU. Obducat berörs självklart av dessa satsningar såsom varande en av nanopionjärerna och genom att samverka med ovan satsningar kan positiva effekter skapas som på sikt gynnar Obducats aktieägare. Obducat samverkar självklart också med de andra nano-bolagen i regionen, primärt micro-resist i Berlin samt med Qu-nanobolagen i Lund samt med bolagen i Köpenhamn och sist men inte minst med ENI-bolagen. Det hade varit väldigt trevligt om vi tillsammans med Sydsvenskan kunde belysa alla dessa aktiviteter och presentera en samlad bild en bild som hade strålat av entreprenörsanda och jävlar anamma.

9 9 Artiklarna samt faktafel och kommentarer. Nedan kommentar är skrivna av Lars Montelius (LM), Patrik Lundström (PL), samt Henri Bergstrand (HB) (om ej annat särskilt noteras). Innan vi blir helt konkreta vill vi dock poängtera en sak. När man skriver en artikel och använder fakta blandat med olika människors uppfattning så kan vi ju vara överens om att den som skriver har ett övertag gentemot läsaren. Och att en duktig skribent som är van att arbeta med ord kan på ett rätt så enkelt sätt presentera ett material så att en läsare leds åt ett visst håll. Både ni och vi är tillräckligt begåvade för att inse att detta görs medvetet - i syfte att låta en speciell åsikt komma fram i texten. Både ni och vi är också tillräckligt begåvade att inse att ni genom att inte låta oss få läsa texten i förväg och därmed få en chans att kommentera den skulle nå era syften. Vad era syften är vet inte vi och vill inte heller spekulera i och omkring. Men vi kan nog vara helt överens med varandra om att det sätt som fakta och annat material presenterats medför att en oinsatt läsare ges en tvivelaktig bild av bolaget Obducat. Vi är alla så kloka att vi inser att så är fallet. Att skriva : Pengarna slut tillhör t ex ett mer förnedrande anslag och denna typ av negativa antydningar förekommer på flera ställen i artikeln - utan att vi i sig kan kalla dessa för sakfel. Men likväl är det en otrevlig attityd som förmedlas om ett hårt arbetande bolag med anställda och med ägarebas i Malmö. Och denna attityd har ni valt att torgföra och ni vet mycket väl att det är en negativ attityd som förmedlas med denna typ av ordval ni på er tidning är ju experter på ord och ordval. Internationellt drabbas vi inte av denna attityd ö.h.t. Där är man mer imponerad över de resultat vi åstadkommit, även om vi i ledning och styrelse självfallet hade förväntat oss ännu bättre resultat i form av försäljningar och intäkter. Vi från Obducats ledning kan bara beklaga att vi återigen läser inlägg i Sydsvenskan om Obducat där skribenterna valt att presentera faktaurval på ett sådant sätt att det framkallar dylika negativa vibrationer hos en läsare av texten. Vi förstår också att det inte är slumpen utan det är en mycket medveten journalistik. Vi kan dock inte förstå varför Sydsvenskan väljer en sådan utgångspunkt. Vi skall nu nedan dels kommentera faktafel men också förklara vad det är vi menar när vi säger att det känns som om Sydsvenskan motarbetar Obducat - en känsla som vi hoppas är felaktig.

10 10 Så, för att nå fram med våra inlägg så har vi valt att färgkoda våra svar och kommentarer. Nedan är en förklaring av färgkodningen. Svart text: artikeln avskriven från SDS. (reservation för ev. enstaka fel). Blå text: det är den text som vi valt att kommentera. Röd text: kommentarer, främst faktajustering. Utsagor och historiebeskrivning har bara korrigerats inom ram som redovisats i artikeln. En komplett historiebeskrivning kan erhållas vid en senare intervju eller motsvarande. Sid 1 Huvudsida Thomas Frostberg om Obducat skumpig resa för småägare Kommentar: Småägare används i artikel som om de vore riskomedvetna, okunniga och oskyldiga personer. Detta är enligt vårt förmenande en generellt nedlåtande ton om Obducats aktieägare. Som säkert framgått är kunskapsnivån och engagemanget stort bland Obducats ägare. I Obducats prospekt finns alltid en gedigen riskredovisning. Därtill står prospekt under finansinspektionens kontroll och det finns ett omfattande tillhörande regelverk. Sid L1 Bilaga Lördag Näringsliv,(BILD på HB), OBDUCATS PENGAR SLUT s 4. Kommentar: Formuleringen OBDUCATS PENGAR SLUT är självklart negativ. En alternativ formulering som: Kassan behöver fyllas på eller något annat sätt att uttrycka detta hade varit mer relevant om man nu inte avsiktligt vill framhålla en negativ känsla. Sid L2 Bilaga Lördag HALLÅ HELA PRESSEN Det är rena döden för Obducats aktiekurs Aktieägaren Zelman Silberthau kommenterar förslaget att låta finansbolaget Yorkville investera 30 miljoner kronor i Obducat genom ett upplägg med 75 miniemissioner, där finansbolaget löpande säljer av aktier de nyligen tecknat. Sagt på Obducats extrastämma i måndags. Kommentar: Sydsvenskan framför en enda aktieägares röst tyvärr valdes Zelman Silberthau som har personliga intressen då han tidigare uttryckt att det för honom skulle varit mer intressant att kunna deltaga som emissionsgarant i den nu planerade emissionen. Vad det gäller upplägget med Yorkville så gäller

11 11 att antalet emissioner (eg. draw down) ej nödvändigtvis blir 75 st eftersom det är Obducat som själv avgör i vilken utsträckning bolaget vill använda detta finansieringsinstrument. Sid L4 & 5, Bilaga lördag NÄRINGSLIV Styrelseordförande Henri bergstrand håller ett förmaningstal till aktieägarna vid bolagets extrastämma i måndags. Han uppmanade dem att hålla ut och jämförde Kommentar: Förmaningstal är en tråkig formulering men skribenten har självklart sin egen uppfattning. (Fotot är därtill ej relaterat till uttalandet.) (Bild L5:3, Bild av substrat bildtext.) Substrat liknande små cd-skivor med nanomönster tillverkas i Obducats maskiner. Faktafel: Bilden visar ett LED-substrat med nanoimprintat mönster tillverkat i Obducats maskiner. (Sid L5 Faktaruta) FAKTA Det här gör Obducat. - Bolaget är verksamt inom två delsegment av nanoteknologimarknaden elektronstråleteknik (EBR) och nanoimprintlitografi (NIL) Faktafel: Delsegment skall bytas mot teknikområden. - Tekniken kan bland annat användas vid tillverkning av hårddiskar, dvd, och platta bildskärmar. Faktafel: Tekniken kan bland annat användas vid tillverkning av LED, HDD. Displayer (såsom platta bildskärmar), PV-komponenter etc. (Sid L5 Speciellt markerat uttalande i högermarginal) Aktieägarnas intresse var närmast fanatiskt När vi hade företag på besök hissade vi flaggor från företagens länder för att vara trevliga. Det här höll ju aktieägarna koll på och ringde sen och

12 12 undrade vilka som varit där. Det var nästan som en fars. Det var helt absurt. Lennart Olsson grundare. Kommentar: Detta uttalande från Lennart Olsson är absurt. Att likna aktieägares intresse och engagemang för bolaget vid en fars anser vi vara djupt kränkande och det är något som vi absolut tar avstånd ifrån. (Sid L5 Fakta ruta insprängd i nedan artikel L4-5) FAKTA - Huvudägare: Clearstream banking 13 procent, Avanza pension 5,1 procent, Nordnet pension 5,1 procent, European Nano Invest 3,1 procent. Kommentar: CS är en clearing central representerande ett för bolaget okänt antal ägare. På samma sätt representerar Avanza Pension och Nordnet ett stort antal individuella aktieägare (Sid L 4-5 Sidornas huvudartikel text) Småspararna måste rädda Obducat igen Malmöföretaget Obducat har i tretton år lovat en ljus framtid och fått aktieägarna att skjuta till 580 miljoner kronor. Pengar som gett ledningen miljoner och gjort småspararna till förlorare. Nu är pengarna slut igen. Kommentar: Alla aktieägare i Obducat har möjlighet att investera proportionellt i förhållande till sin andel av ägandet. Bolagets huvudägare bidrar följaktligen med den större delen av emissionen. Fakta är att av Obducats c:a aktieägare så representerar de 25 största ägarna närmare fyrtio procent av ägandet, och de 500 största ägarna representerar runt 70 %. Dessa huvudägare har alltså stått för större delen av finansieringen av bolaget. Det är alltså inte sant att det är småägare som står för större delen av Obducats finansiering. Det är likväl viktigt att påpeka att alla våra aktieägare är proportionellt sett lika viktiga för Obducat.. Men stämman i lunchmatsalen är egentligen bara en formalitet. Obducatledningen egna ägarebolag, som till hälften ägs av Henri Bergstrand har så många röster att de själva kan driva igenom vilket beslut de vill. Fast Henri Bergstrand behöver å andra sidan få med sig aktieägarna i emissionen för att ha råd att driva bolaget vidare. Genombrottet står för dörren belöningen kommer, försäkrar Henri Bergstrand aktieägarna och de båda nyemissionerna klubbas igenom.

13 13 Kommentar: En stämma är bolagets högsta beslutande organ som är stadfäst i ABL. Att uttrycka detta som bara en formalitet är djupt kränkande för bolagets aktieägare och styrelse och ger en underton att inte ABL regler tillämpas strikt. Därtill skall noteras att det finns regler för majoritetsbeslut beroende på art av beslut. Att ett fåtal större ägare skulle kunna göra hur de vill är rent felaktigt och antyder att dessa ägare ej skulle respektera sina ägarkolleger och bolagsstämman som det högsta beslutande organet en antydan som är både kränkande, djupt felaktig och gränsande till förtal. -belöningen som det talades om vid stämman handlade om att nå break-even inom 1-2 år samt därefter möjligheter till tillväxt och lönsamhet. I artikeln så framställs detta som om det vore leverans på fredag! Styrelseordföranden Henri Bergstrand är den finansiella hjärnan, och b:et, i Obducat. Han är också den person som sannolikt fått ut mest pengar ur bolaget. Bara under de senaste fem åren, när Obducat har förlorat 211 miljoner kronor, har Henri Bergstrand fått ersättning till ett värde av runt 13 miljoner kronor. Faktafel: 13 Mkr är ett sakfel. I årsredovisningar så framgår de ersättningar som gäller. Den sammanlagda bruttoersättningen (styrelsearvode + lön) för HB var för 2004: 42 kkr, 2005: 692 kkr, 2006: 773 kkr, 2007: 834 kkr, 2008: 895 kkr samt 2009: 895 kkr. Kommentar: Att HB skulle vara en finansiell hjärna är självklart felaktigt. Obducat är ett noterat bolag som strikt följer gällande arbetsordning för styrelse SO, VD, samt andra tillsatta organ som revisionskommitte, ersättningskommitte och valberedning. - Totalt sett tror jag att det har sänkts. Men jag har inte räknat efter. Ens privata väl och ve är inte vad jag tänker på ljust nu, säger Henri Bergstrand, som vanligt representativt klädd i kostym med kustjägarmärke på kavajslaget och en Rolexklocka runt handleden. Kommentar av HB: Att jag är f.d. kapten vid kustjägareförband är något jag är stolt över. Rolex klockan fick jag av familj och vänner i 50 års present och bär därför med stolthet. Jag känner undertonen i ovan skrivning som personligt kränkande. Henri Bergstrand lärde känna Lennart Olsson, O:et i Obducat, när de på talet läste vid Pauli Gymnasium i Malmö. I mitten av 1980-talet arbetade Lennart Olsson med bolaget CD-Plant i Malmö som han varit med och grundat. För att få fart på bolaget tog han in Henri Bergstrand som chef för den operationella delen av bolaget. Bolaget växte snabbt men försattes i konkurs i slutet av 1980-talet efter en schism med huvudägaren.

14 14 Kommentar av HB: Eftersom LO intervjuats och givit en rad fakta om historien, utan jag fått ens frågan att ge mina dito av SDS, så tillåter jag ge min bild som i stort är den samma men avviker på en rad väsentliga punkter. Jag var klasskamrat med LO under 2 av fyra år på Malmö Tekniska Gymnasium där vi tog studenten (G4Ma) 1972 innan militärtjänst och vidare studier vid Lunds Universitet. Ben Hedenberg som på 80 talet ägde skivbolaget Big Ben, som främst producerade klassisk musik med kända internationella dirigenter och orkestrar, var intresserad av att starta en CD-fabrik. Han kände LO, som i sin tur kände mig. Vid den tiden (1984) drev jag en framgångsrik konsultfirma, Neprovente AB, med kontor i Lund, London och Stockholm. LO kontaktade mig för en förutsättningslös diskussion tillsammans med Ben H. Herrarna hade ambitioner men inget kapital eller företagsledande kunnande. Diskussionen ledde till att vi tre grundade CD Plant moderbolag med sinsemellan lika ägande. Efter en genomförd konsultperiod så avslutade jag planenligt mitt engagemang i CD Plant-bolagen och sålde då mina aktier till Hedenberg Invest. Någon tid senare så försattes ett av CD Plant-bolagen i konkurs. Plötsligt var duon utkastade ur sitt eget företag. HB kommentar: Jag blev alltså som framgår ovan ej utkastad. Enligt bolagets egen information grundades Obducat redan 1989, strax efter CD- Plant konkursen. Grundaren Lennart Olsson menar dock att den verkliga starten kom först sju år senare. - Jag tog kontakt med Henri runt 1996 och presenterade ideérna jag hade om att rita mönster som motsvarar mönstret på en CD. Han nappade på det, säger Lennart Olsson. Kommentar från HB: Att SDS relaterar Obducats bildande till CD Plants konkurs är felaktigt. LO och jag grundade efter diskussion 1989 bolaget Obducator AB, ett standardbolag som LO köpte och som successivt togs i bruk i syfte att testa en ny masteringteknik. Bolagets namn ändrades rätt så snart till Obducat. Bolaget hade redan från start sitt faktiska kontor på min kontorsadress. Den egentliga uppbyggnaden av bolaget skedde sedan med start under början av 90-talet, en period då Babak Heidari blev engagerad och även kontakterna med nanometerkonsortiet och docenten Lars Montelius inleddes. Obducat noterades 1997, på den lilla handelsplatsen för högriskbolag. Innovationsmarknaden. Ur ett finansieringsperspektiv blev noteringen en lyckträff. Bolaget fick direkt in tolv miljoner kronor. Ytterligare ett par nyemissioner genomfördes och pengarna strömmade in. Den förmånliga ekonomin gjorde det möjligt att köpa bolaget Camscan i Cambridge och Xicon i Malmö. Dessutom fick Obducat snart ett spin-off bolag. Etch-tech, som också det noterades. Faktafel: Det kan noteras att Camscan köptes som konkursbo för ett pund då styrelsen gjorde bedömningen att det var värdefullt att säkra tillgång till elektronstråleteknik.

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Utländskt ägande i SKF

Utländskt ägande i SKF UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen, VT- 2011 Utländskt ägande i SKF En fallstudie i utvecklingen av utländskt ägande och dess påverkan på ett svenskt börsföretag Författare: Mattias

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Ägarskiften med förnuft och känsla Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Denna bok är utgiven av Nutek och framtagen i samarbete med CeFEO vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Framfabs säregna kultur

Framfabs säregna kultur Lunds universitet Sociologiska institutionen Framfabs säregna kultur Författare: Uppsats: Jenny Åsenlund Soc 240, 41-60 p Framläggning: Vårterminen 2001 Handledare: Mats Beronius Abstract Abstract Författare:

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008 Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren Herr ordförande.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Obducat AB (publ) 556378-5632 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning 1 Ordlista och förkortningar 2 2014 i korthet samt väsentliga

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Dnvesror. Kära aktieägare, mina damer och herrar.

Dnvesror. Kära aktieägare, mina damer och herrar. (Bilaga 1) Dnvesror Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs inledande anförande vid årsstämman i Investor AB den 6 maj 2014 Kära aktieägare, mina damer och herrar. Varmt välkomna till aktieägarnas dag

Läs mer