Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies"

Transkript

1 Kommentarer till Sydsvenskans artiklar angående Obducat AB: Från: Obducat AB European Nano Invest AB Samt som privat personer: Henri Bergstrand Lars Montelius Patrik Lundström Babak Heidari Till: Sydsvenskan SDS AB Johan Ståhl Thomas Frostberg Viktor Ström Pia Rehnquist Innehållsförteckning: 1. Inledande text 2. Artiklarna samt faktafel/kommentarer. Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies

2 2 Inledande text: Innan vi startar med att beskriva samt korrigera de faktafel som finns i artikeln och i krönikan så vill vi ta tillfället i akt och förklara ett par saker angående Obducat och Nanoteknologi i allmänhet. Nedan text är skriven av Lars Montelius. Låt mig börja med : Hur stort är nanotekologi? Nanoteknologi som term och område hade sin start på slutet av 80-talet. Vi på Lunds Universitet var en av pionjärerna inom området. De två andra var Questcentrat på UCSB+UCLA samt Nano på Riken utanför Tokyo. På LU bildades då nanometerkonsortiet av Lars Samuelson, mig själv samt ytterligare 5 forskare. Av oss grundare är det just nu bara jag o Lars S som är kvar inom verksamheten och han o jag kan nog anses vara de drivande de senaste åren, Lars S med inriktning mot elektronik och fysik och jag med inriktning mot teknologi samt bio/medicin. Nanometerkonsortiet har som ni vet under dess drygt 20-åriga period utvecklats kraftigt och omfattar numera mer än 150 forskare verksamma vid fyra fakulteter inom LU och vi använder numera följande verksamhetssymbol: Flera teknologier och uppfinningar har gett avtryck åt innovativa bolag, däribland företagssfären kring Lars S (Qu-nano bolagen) och sfären kring mig (bl a ENI-bolagen). I ett internationellt perspektiv är nanoteknologi ett mycket stort område, det är det i dag särklass starkaste område som alla nationer (med några få undantag, bla Sverige) har ett nationellt initiativ inom. Man kan säga att starten på dessa nationella initiativ kom efter Clintons NNI (National Nanotechnology Initiative) år I bilden nedan visas spending in Nano; Millions of USD i perioden (Anm: med 7,000 menas alltså 7 Miljarder dollar). Fig 1: Nano funding by World Region Numbers in Million USD. Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec 2010.

3 3 Bara i USA har man via deras NNI hitintills spenderat 12 miljarder USD. För att få en uppfattning på storheten av Nano så kan man titta i figuren nedan som visar på den världsmarknad som man idag uppskattar att dessa Nano-program kommer att generera. Siffran för år 2009, dvs för den första 10-årsperioden av NNI, är en marknad som omsätter 254 miljarder USD, en omsättning som man förväntar sig skall växa mer än en faktor tio inom nästa 10-årsperiod och då nå siffran miljarder USD. Fig 2: Estimated Market Returns Numbers in Billion USD Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec Vad är då orsaken till detta? Förklaringen är att nano kan användas inom i stort sett alla områden allt från medicinska implantat, bilar, flygplan, hushållsmaskiner, kläder, glasrutor, mattor, sanitetsporslin, solceller, lysdioder, telefoner, sjulkdomsdiagnostik, terapi Och inte bara kan användas, men när nano används i dessa olika produkter så får dessa produkter extremt förbättrade prestanda och/eller helt nya funktionaliteter. Nanoteknologin är således en generisk teknologi som kan användas i stort sett för allting som produceras. Och nanoteknologin är inte bara en logisk evolution det är en revolution som mycket väsentligt kommer att förändra vårt sätt att arbeta, producera, leva och bo, dvs leda till transformativa genombrott. Införandet av nano anses vara en ny industriell revolution som kommer att kunna få följder som vida överstiger den revolution som följde på införandet av maskiner. I bilden nedan visas bara tre områden inom vilka man anser att nano kan leda till transformativa genombrott i närtid:

4 4 Fig 3: Transformational Breakthroughs Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec Efter att ha läst ovanstående så blir det nog uppenbart för alla att nano inte bara är en enkel mans uppfinning och inte bara en dagsslända. Varför nano just nu? Varför inte 1950 eller 2050? Orsaken står att finna i materialforskningen som under de senaste 25 åren firat stora genombrott. Det allra största kanske var uppfinningen bakom ett speciellt sorts mikroskop (Nobelpriset i Fysik 1986) det sk Sveptunnelmikroskopet med vars hjälp man urspungligen kunde avbilda materiens minsta beståndsdelar - enskilda atomer och snart lärde man sig inte bara avbilda dessa utan också flytta på dem på ett kontrollerat sätt, atom för atom. Detta var startpunkten för vår förmåga att förstå material på nano-skalan, att manipulera material deterministiskt, att bygga material med helt nya egenskaper och att kunna studera materialen på nanoskalan. Sedan dess har en mängd nya spännande material upptäckts tex kolnanorör samt Grafen (årets Nobelpris). Det är således vår förmåga att hantera material på nanoskalan som lagt grunden för vår förståelse att kunna producera material med helt nya funktionaliteter. Låt mig nu svara på frågan: Hur svårt är nano egentligen? Det enkla svaret är att luta sig mot utbildningar, dvs söka svaret på frågan: kan man utbilda sig till att jobba med nano? Och hur lång tid tar en sådan utbildning? Och som ni säkert vet så har LU en sådan civilingenjörsutbildning som utbildar civilingenjörer under 5 års tid inom området Teknisk Nanovetenskap. Därefter tillkommer för vissa ytterligare 4 års doktorsutbildning medan andra går till våra industrier. Så även om nano relativt enkelt kan förklaras för en lekman så

5 5 är det inte en sysselsättning som man bara kommer in från gatan och gör. Om vi tar ett exempel på nanoteknologi så är det just området nanoimprint som Obducat syselsätter sig med. En enkel beskrivning är att nanoimprint är som ett våffeljärn fast i nanoskalan och med en annan smet. Så kan nanoimprint rent kvalitativt och ganska enkelt görs begripligt. Men självfallet är det ju oerhört komplicerat om det krävs en 5-10 års universitetsutbildning för att kunna utveckla nanoimprint-området. Lika självklart är det så att när våffeljärnet är rätt inställt och smeten är den rätta att då kan nästan vem som helst trycka på en knapp som gör att våfflan skapas. Men för att förstå hur järnet skall ställas in samt vilken smet man skall använda för att få ett specifikt resultat så krävs det gedigen kunskap. Så låt man nu avsluta denna extremt kortfattade och enkla inledning om nano med att besvara frågan: Hur passar då Obducat in i denna stora bild? Obducat är ett företag som levererar teknologi och teknik inom Nanoimprintområdet och dess omkringliggande område. Kärnan i Obducat utgörs av nanoimprint. Nanoimprint är ett teknikområde som startade på slutet av 90- talet. Initiativtagare var min gode vän och professorskollega Stephen Chou, nu vid Princeton. I Europa så startade jag all aktivitet inom Nanoimprint dels var jag projektledare för ett Nutek-stött projekt men mer viktigt för den Europeiska utvecklingen var att jag var koordinator för de två första EU-projekten inom nanoimprint-området och Babak var då min doktorand. På LU byggde vi de allra första Imprint-maskinerna och vi var först i världen med att göra den allra första stor-area tryckningen av ett nanomönster. Detta skedde runt slutet på 90-talet. Eftersom jag redan då satt i Obducats styrelse erbjöd jag Obducat att förvärva denna tekniken eftersom jag insåg dess generiska potential inom det stora nano-området styrelsen (utan att jag deltog) beslutade att så göra och då startade Obducats resa in i nanoimprintområdet. I början som ett eget affärsområde parallellt med andra affärsområden och efter ytterligare några år som Obducats enda affärsområde. Inom LU och nmc fortsatte vår forskning och jag anordnade vintern 2000 i Lund den första internationella konferensen inom nanoimprint-området. Sedan 2001 är den årligen återkommande och jag har sedan dess varit dess chairman två gånger senast i oktober 2010 då den avhölls i Köpenhamn. Jag har tidigare berört att nanoimprint är en generisk teknologi inom nanoområdet. Man brukar dela in nano-området i olika etapper, den första etappen har vi redan haft och den är relatvit okomplicerad - det innebar tillverkning av produkter baserade på nanopartiklar utan att det fanns krav på deras anordnande, exempelvis kolnanorörförstärkta kompositmaterial som används i cykelramar, badmintonrackets etc samt i krämer inom det kosmetiska produktområdet (anti-ageing, sol-krämer mm) och i diverse andra konsumentprodukter. Kännetecknande för dessa produkter var att de inte kräver en positionering sinsemellan nanopartiklarna/nanostrukturerna utan det är mer en smet med tillräckligt många partiklar/strukturer som krävs.

6 6 Andra redan existerande områden är inom elektronik, t ex processorer, hårddiskar, minneskort, displayer mm där de vertikala kraven är i nanometerskalan medan de laterala kraven på positionering ännu inte kräver extrem nanoteknik. Dessa områden kommer dock inom en mycket snar framtid kräva även lateral nano-skalig positionering av strukturer. På skalan mindre än 10 nm finns idag inga riktigt gångbara industriella alternativ till nanoimprint. Således är Nanoimprint en generisk teknologi inom hela det stora och mycket omfattande IT-området. De krav som nu kommer från tillverkare inom LEDområdet och inom PV-området (solceller etc) handlar om för att nå optimal effektivitet att kunna strukturera substratmaterial på nanoskalan applikationsområden som passar utmärkt för nanoimprint. Obducats arbetssätt är att erbjuda lösningar till kunder. De kunder vi idag arbetar med är flera av världens största företag. De krav som ställs på Obducat är extremt stora och i flera fall har de själva ej lyckats men de vet att de måste lyckas för att kunna behålla sina framtida marknadsandelar. Att de vänder sig till lilla Obducat är naturligtvis hedrande men det är ingen slump- Obducat är idag det marknadsledande bolaget inom nanoimprint-området. Ingen av våra konkurrenter har lika många installationer som Obducat. Ingen av våra konkurrenter deltar i lika många EU-projekt inom nanoimprint-området. Ingen av våra konkurrenter har levererat utrustning som används i produktion av komponenter som sedan integreras i konsumentprodukter som vi alla kan köpa hos våra detaljister. Ingen av våra konkurrenter har levererat en helautomatisk industriell nanoimprintmaskin som står i en produktionskedja hos en av världens ledande LED-bolag. Obducat är det företag som har funnits allra längst. Obducat var pionjärer. Tekniken nanoimprint fanns inte inom industrin när Obducat startade, ej heller fanns det kunskap om nanoimprint att hämta hem på ett lätt sätt. De doktorander som kom ut ifrån min forskningsverksamhet inom nanoimprint har nästan alla i någon period blivit anställda av Obducat. Det fanns heller ingen kunskap om att översätta forskningsbaserad nanoimprint till industriell nanoimprint allt har Obducat fått göra själva. Allt ifrån att designa maskinerna till att tekniskt kravspecificera och utveckla dem. Ej heller fanns det lämpliga industriella metoder för att avbilda de mönster som trycktes, ej heller recept på smeten som skulle användas etc. Det fanns ej heller tillgänglig teknik för att skriva cirkulära mönster som behövs i våffeljärnet för vissa applikationer. Allt detta har utvecklats av Obducat sedan 2001 och Obducat har idag 178 patent inom området samt 282 pågående patentärenden.

7 7 I rapporten A European roadmap for photonics and nanotechnologies som bifogas har jag lyft ut ett avsnitt från konklusionen: (s 49) som befäster Obducats styrkeposition i det Euopeiska perspektivet: Although the situation in Europe for manufacturing nanophotonic devices is not so strong compared to Asia and the US (except for LEDs with Philips and Osram) and the majority of the manufacturing of semiconductor or photonic devices is done outside Europe, there is a strong equipment industry in Europe. This is the case for MBE, MOCVD, lithography, ALD, etching, OVPD, CNT CVD equipment, but also for equipment that is required for more exotic processes. European players are among the top ones for: MOCVD with Aixtron (Germany) MBE with Riber (France) CVD/PVD with Oerlikon (Switzerland) Photolithography with ASML (Netherlands) NIL with Obducat (Sweden) (Deep) etching with STS (GB), Adixen (France) ALD with ASM (Finland) Låt mig nu avsluta denna inledning med några allmänna kommentarer: Obducat : en folkaktie Vi är stolta över att vi har så många aktieägare. Obducat är en folkaktie- med våra många aktieägare kan den uppsida som kan åstadkommas av Obducat ge alla våra trogna aktieägare en mycket välförtjänt återbetalning. I kontrast till det som verkar vara state-of-play för svenska innovationsbolag så anser vi nämligen att det inte enbart skall vara förbehållet några få grundare att få ta del av en eventuell uppsida. Vi anser också, även om det verkar vara i bjärt kontrast till de hyllningar som förekommer i massmedia när en stark och tung icke-svensk ägare köper kontrollen i ett svenskt innovationsbolag, att det bästa för AB Sverige är att våra innovationsbolag kan stanna i Sverige och där skapa arbetstillfällen. Obducat i Skåne: Under de år som Obducat varit verksamma inom nanoimprint-området så har det arbetat drygt 40 personer vid Obducat i Malmö samt ytterligare ett 20-tal i England. Om vi bara tittar på Malmö så har det alltså genererat 400 primära årsarbetstillfällen och ytterligare 2000 sekundära arbetstillfällen i Malmö. De framtidsplaner vi har för bolaget är att det skall förbli ett skånskt bolag. Vi vill att det skall skapas ännu fler arbetstillfällen i Skåne. Vi vill att Obducat skall kunna

8 8 utvecklas till att bli en stor svensk nanoindustri. För att detta skall ske måste många saker sammanfalla: Ett svenskt klimat som tillvaratar uppfinningar och innovationer som medger att företag kan förbli svenska. Att Obducat bibehåller vårt teknologiförsprång, att Obducat lyckas erhålla erforderlig finansiell styrka samt att Obducat skaffar sig ett bättre massmedialt avtryck. Jag hoppas att vi tillsammans med er på Sydsvenskan kan finna varandra så att vi kan hjälpas åt med det sistnämnda. Obducats beröringspunkter med andra initiativ. I Skåne sker som bekant just nu flera satsningar av materialvetenskaplig karaktär. Dels har byggnationen av den nationella Max IV anläggningen påbörjats och dels har den Europeiska ESS-satsningen nu stadigt etablerats i Lund och Köpenhamn. Detta kan sammanfattas att det sker inom ramen för TITA-projektet. Tillsammans med Lennart Svensson på Region Skåne har jag initierat att det tillsatts en styrgrupp i syfte att pröva möjligheter för en clusterbildning inom nano-området på motsvarande sätt som Mobile Heights. Jag och Lars Samuelson sitter bl a i den styrgruppen. Likaså förs det sedan en tid tillbaka diskussioner om en nano-inkubator att placeras vid LU i syfte att skapa fler innovativa företag från Jag har tillsammans med bl a fd forskningsministern Lars Leijonborg initierat SwedNanotech med syfte att marknadsföra svensk nanoteknik. SwedNanotech har precis fått 2 M SEK från regeringen. Inom ramen för ÖSK-projektet NanoConnect Scandinavia med en budget på 3,5MEuro (jag är projektansvarig) arbetar vi med att få integrera skandinavisk nanoteknik till företag vilka har produkter som skulle kunna lämpas för sådan integration och eller som ännu ej är verksamma inom nanoområdet. Inom Öresundsprojektet Ö-MIC (Öresund Materials Innovation Community), som jag också är projektansvarig för, arbetar vi med att bygga basen för att utveckla regionen till att bli en innovationsregion inom materialområdet. Vi arbetar också just nu med Hamburg om att etablera en makro-region inom materialvetenskap i vår del av Östersjön. Inom projektet Sound of Science samlar vi i ett governance-perspektiv många av dessa olika aktiviteter. De materialvetenskapliga projekten ovan samlas nu under min ledning vid en enhet vid LU. Obducat berörs självklart av dessa satsningar såsom varande en av nanopionjärerna och genom att samverka med ovan satsningar kan positiva effekter skapas som på sikt gynnar Obducats aktieägare. Obducat samverkar självklart också med de andra nano-bolagen i regionen, primärt micro-resist i Berlin samt med Qu-nanobolagen i Lund samt med bolagen i Köpenhamn och sist men inte minst med ENI-bolagen. Det hade varit väldigt trevligt om vi tillsammans med Sydsvenskan kunde belysa alla dessa aktiviteter och presentera en samlad bild en bild som hade strålat av entreprenörsanda och jävlar anamma.

9 9 Artiklarna samt faktafel och kommentarer. Nedan kommentar är skrivna av Lars Montelius (LM), Patrik Lundström (PL), samt Henri Bergstrand (HB) (om ej annat särskilt noteras). Innan vi blir helt konkreta vill vi dock poängtera en sak. När man skriver en artikel och använder fakta blandat med olika människors uppfattning så kan vi ju vara överens om att den som skriver har ett övertag gentemot läsaren. Och att en duktig skribent som är van att arbeta med ord kan på ett rätt så enkelt sätt presentera ett material så att en läsare leds åt ett visst håll. Både ni och vi är tillräckligt begåvade för att inse att detta görs medvetet - i syfte att låta en speciell åsikt komma fram i texten. Både ni och vi är också tillräckligt begåvade att inse att ni genom att inte låta oss få läsa texten i förväg och därmed få en chans att kommentera den skulle nå era syften. Vad era syften är vet inte vi och vill inte heller spekulera i och omkring. Men vi kan nog vara helt överens med varandra om att det sätt som fakta och annat material presenterats medför att en oinsatt läsare ges en tvivelaktig bild av bolaget Obducat. Vi är alla så kloka att vi inser att så är fallet. Att skriva : Pengarna slut tillhör t ex ett mer förnedrande anslag och denna typ av negativa antydningar förekommer på flera ställen i artikeln - utan att vi i sig kan kalla dessa för sakfel. Men likväl är det en otrevlig attityd som förmedlas om ett hårt arbetande bolag med anställda och med ägarebas i Malmö. Och denna attityd har ni valt att torgföra och ni vet mycket väl att det är en negativ attityd som förmedlas med denna typ av ordval ni på er tidning är ju experter på ord och ordval. Internationellt drabbas vi inte av denna attityd ö.h.t. Där är man mer imponerad över de resultat vi åstadkommit, även om vi i ledning och styrelse självfallet hade förväntat oss ännu bättre resultat i form av försäljningar och intäkter. Vi från Obducats ledning kan bara beklaga att vi återigen läser inlägg i Sydsvenskan om Obducat där skribenterna valt att presentera faktaurval på ett sådant sätt att det framkallar dylika negativa vibrationer hos en läsare av texten. Vi förstår också att det inte är slumpen utan det är en mycket medveten journalistik. Vi kan dock inte förstå varför Sydsvenskan väljer en sådan utgångspunkt. Vi skall nu nedan dels kommentera faktafel men också förklara vad det är vi menar när vi säger att det känns som om Sydsvenskan motarbetar Obducat - en känsla som vi hoppas är felaktig.

10 10 Så, för att nå fram med våra inlägg så har vi valt att färgkoda våra svar och kommentarer. Nedan är en förklaring av färgkodningen. Svart text: artikeln avskriven från SDS. (reservation för ev. enstaka fel). Blå text: det är den text som vi valt att kommentera. Röd text: kommentarer, främst faktajustering. Utsagor och historiebeskrivning har bara korrigerats inom ram som redovisats i artikeln. En komplett historiebeskrivning kan erhållas vid en senare intervju eller motsvarande. Sid 1 Huvudsida Thomas Frostberg om Obducat skumpig resa för småägare Kommentar: Småägare används i artikel som om de vore riskomedvetna, okunniga och oskyldiga personer. Detta är enligt vårt förmenande en generellt nedlåtande ton om Obducats aktieägare. Som säkert framgått är kunskapsnivån och engagemanget stort bland Obducats ägare. I Obducats prospekt finns alltid en gedigen riskredovisning. Därtill står prospekt under finansinspektionens kontroll och det finns ett omfattande tillhörande regelverk. Sid L1 Bilaga Lördag Näringsliv,(BILD på HB), OBDUCATS PENGAR SLUT s 4. Kommentar: Formuleringen OBDUCATS PENGAR SLUT är självklart negativ. En alternativ formulering som: Kassan behöver fyllas på eller något annat sätt att uttrycka detta hade varit mer relevant om man nu inte avsiktligt vill framhålla en negativ känsla. Sid L2 Bilaga Lördag HALLÅ HELA PRESSEN Det är rena döden för Obducats aktiekurs Aktieägaren Zelman Silberthau kommenterar förslaget att låta finansbolaget Yorkville investera 30 miljoner kronor i Obducat genom ett upplägg med 75 miniemissioner, där finansbolaget löpande säljer av aktier de nyligen tecknat. Sagt på Obducats extrastämma i måndags. Kommentar: Sydsvenskan framför en enda aktieägares röst tyvärr valdes Zelman Silberthau som har personliga intressen då han tidigare uttryckt att det för honom skulle varit mer intressant att kunna deltaga som emissionsgarant i den nu planerade emissionen. Vad det gäller upplägget med Yorkville så gäller

11 11 att antalet emissioner (eg. draw down) ej nödvändigtvis blir 75 st eftersom det är Obducat som själv avgör i vilken utsträckning bolaget vill använda detta finansieringsinstrument. Sid L4 & 5, Bilaga lördag NÄRINGSLIV Styrelseordförande Henri bergstrand håller ett förmaningstal till aktieägarna vid bolagets extrastämma i måndags. Han uppmanade dem att hålla ut och jämförde Kommentar: Förmaningstal är en tråkig formulering men skribenten har självklart sin egen uppfattning. (Fotot är därtill ej relaterat till uttalandet.) (Bild L5:3, Bild av substrat bildtext.) Substrat liknande små cd-skivor med nanomönster tillverkas i Obducats maskiner. Faktafel: Bilden visar ett LED-substrat med nanoimprintat mönster tillverkat i Obducats maskiner. (Sid L5 Faktaruta) FAKTA Det här gör Obducat. - Bolaget är verksamt inom två delsegment av nanoteknologimarknaden elektronstråleteknik (EBR) och nanoimprintlitografi (NIL) Faktafel: Delsegment skall bytas mot teknikområden. - Tekniken kan bland annat användas vid tillverkning av hårddiskar, dvd, och platta bildskärmar. Faktafel: Tekniken kan bland annat användas vid tillverkning av LED, HDD. Displayer (såsom platta bildskärmar), PV-komponenter etc. (Sid L5 Speciellt markerat uttalande i högermarginal) Aktieägarnas intresse var närmast fanatiskt När vi hade företag på besök hissade vi flaggor från företagens länder för att vara trevliga. Det här höll ju aktieägarna koll på och ringde sen och

12 12 undrade vilka som varit där. Det var nästan som en fars. Det var helt absurt. Lennart Olsson grundare. Kommentar: Detta uttalande från Lennart Olsson är absurt. Att likna aktieägares intresse och engagemang för bolaget vid en fars anser vi vara djupt kränkande och det är något som vi absolut tar avstånd ifrån. (Sid L5 Fakta ruta insprängd i nedan artikel L4-5) FAKTA - Huvudägare: Clearstream banking 13 procent, Avanza pension 5,1 procent, Nordnet pension 5,1 procent, European Nano Invest 3,1 procent. Kommentar: CS är en clearing central representerande ett för bolaget okänt antal ägare. På samma sätt representerar Avanza Pension och Nordnet ett stort antal individuella aktieägare (Sid L 4-5 Sidornas huvudartikel text) Småspararna måste rädda Obducat igen Malmöföretaget Obducat har i tretton år lovat en ljus framtid och fått aktieägarna att skjuta till 580 miljoner kronor. Pengar som gett ledningen miljoner och gjort småspararna till förlorare. Nu är pengarna slut igen. Kommentar: Alla aktieägare i Obducat har möjlighet att investera proportionellt i förhållande till sin andel av ägandet. Bolagets huvudägare bidrar följaktligen med den större delen av emissionen. Fakta är att av Obducats c:a aktieägare så representerar de 25 största ägarna närmare fyrtio procent av ägandet, och de 500 största ägarna representerar runt 70 %. Dessa huvudägare har alltså stått för större delen av finansieringen av bolaget. Det är alltså inte sant att det är småägare som står för större delen av Obducats finansiering. Det är likväl viktigt att påpeka att alla våra aktieägare är proportionellt sett lika viktiga för Obducat.. Men stämman i lunchmatsalen är egentligen bara en formalitet. Obducatledningen egna ägarebolag, som till hälften ägs av Henri Bergstrand har så många röster att de själva kan driva igenom vilket beslut de vill. Fast Henri Bergstrand behöver å andra sidan få med sig aktieägarna i emissionen för att ha råd att driva bolaget vidare. Genombrottet står för dörren belöningen kommer, försäkrar Henri Bergstrand aktieägarna och de båda nyemissionerna klubbas igenom.

13 13 Kommentar: En stämma är bolagets högsta beslutande organ som är stadfäst i ABL. Att uttrycka detta som bara en formalitet är djupt kränkande för bolagets aktieägare och styrelse och ger en underton att inte ABL regler tillämpas strikt. Därtill skall noteras att det finns regler för majoritetsbeslut beroende på art av beslut. Att ett fåtal större ägare skulle kunna göra hur de vill är rent felaktigt och antyder att dessa ägare ej skulle respektera sina ägarkolleger och bolagsstämman som det högsta beslutande organet en antydan som är både kränkande, djupt felaktig och gränsande till förtal. -belöningen som det talades om vid stämman handlade om att nå break-even inom 1-2 år samt därefter möjligheter till tillväxt och lönsamhet. I artikeln så framställs detta som om det vore leverans på fredag! Styrelseordföranden Henri Bergstrand är den finansiella hjärnan, och b:et, i Obducat. Han är också den person som sannolikt fått ut mest pengar ur bolaget. Bara under de senaste fem åren, när Obducat har förlorat 211 miljoner kronor, har Henri Bergstrand fått ersättning till ett värde av runt 13 miljoner kronor. Faktafel: 13 Mkr är ett sakfel. I årsredovisningar så framgår de ersättningar som gäller. Den sammanlagda bruttoersättningen (styrelsearvode + lön) för HB var för 2004: 42 kkr, 2005: 692 kkr, 2006: 773 kkr, 2007: 834 kkr, 2008: 895 kkr samt 2009: 895 kkr. Kommentar: Att HB skulle vara en finansiell hjärna är självklart felaktigt. Obducat är ett noterat bolag som strikt följer gällande arbetsordning för styrelse SO, VD, samt andra tillsatta organ som revisionskommitte, ersättningskommitte och valberedning. - Totalt sett tror jag att det har sänkts. Men jag har inte räknat efter. Ens privata väl och ve är inte vad jag tänker på ljust nu, säger Henri Bergstrand, som vanligt representativt klädd i kostym med kustjägarmärke på kavajslaget och en Rolexklocka runt handleden. Kommentar av HB: Att jag är f.d. kapten vid kustjägareförband är något jag är stolt över. Rolex klockan fick jag av familj och vänner i 50 års present och bär därför med stolthet. Jag känner undertonen i ovan skrivning som personligt kränkande. Henri Bergstrand lärde känna Lennart Olsson, O:et i Obducat, när de på talet läste vid Pauli Gymnasium i Malmö. I mitten av 1980-talet arbetade Lennart Olsson med bolaget CD-Plant i Malmö som han varit med och grundat. För att få fart på bolaget tog han in Henri Bergstrand som chef för den operationella delen av bolaget. Bolaget växte snabbt men försattes i konkurs i slutet av 1980-talet efter en schism med huvudägaren.

14 14 Kommentar av HB: Eftersom LO intervjuats och givit en rad fakta om historien, utan jag fått ens frågan att ge mina dito av SDS, så tillåter jag ge min bild som i stort är den samma men avviker på en rad väsentliga punkter. Jag var klasskamrat med LO under 2 av fyra år på Malmö Tekniska Gymnasium där vi tog studenten (G4Ma) 1972 innan militärtjänst och vidare studier vid Lunds Universitet. Ben Hedenberg som på 80 talet ägde skivbolaget Big Ben, som främst producerade klassisk musik med kända internationella dirigenter och orkestrar, var intresserad av att starta en CD-fabrik. Han kände LO, som i sin tur kände mig. Vid den tiden (1984) drev jag en framgångsrik konsultfirma, Neprovente AB, med kontor i Lund, London och Stockholm. LO kontaktade mig för en förutsättningslös diskussion tillsammans med Ben H. Herrarna hade ambitioner men inget kapital eller företagsledande kunnande. Diskussionen ledde till att vi tre grundade CD Plant moderbolag med sinsemellan lika ägande. Efter en genomförd konsultperiod så avslutade jag planenligt mitt engagemang i CD Plant-bolagen och sålde då mina aktier till Hedenberg Invest. Någon tid senare så försattes ett av CD Plant-bolagen i konkurs. Plötsligt var duon utkastade ur sitt eget företag. HB kommentar: Jag blev alltså som framgår ovan ej utkastad. Enligt bolagets egen information grundades Obducat redan 1989, strax efter CD- Plant konkursen. Grundaren Lennart Olsson menar dock att den verkliga starten kom först sju år senare. - Jag tog kontakt med Henri runt 1996 och presenterade ideérna jag hade om att rita mönster som motsvarar mönstret på en CD. Han nappade på det, säger Lennart Olsson. Kommentar från HB: Att SDS relaterar Obducats bildande till CD Plants konkurs är felaktigt. LO och jag grundade efter diskussion 1989 bolaget Obducator AB, ett standardbolag som LO köpte och som successivt togs i bruk i syfte att testa en ny masteringteknik. Bolagets namn ändrades rätt så snart till Obducat. Bolaget hade redan från start sitt faktiska kontor på min kontorsadress. Den egentliga uppbyggnaden av bolaget skedde sedan med start under början av 90-talet, en period då Babak Heidari blev engagerad och även kontakterna med nanometerkonsortiet och docenten Lars Montelius inleddes. Obducat noterades 1997, på den lilla handelsplatsen för högriskbolag. Innovationsmarknaden. Ur ett finansieringsperspektiv blev noteringen en lyckträff. Bolaget fick direkt in tolv miljoner kronor. Ytterligare ett par nyemissioner genomfördes och pengarna strömmade in. Den förmånliga ekonomin gjorde det möjligt att köpa bolaget Camscan i Cambridge och Xicon i Malmö. Dessutom fick Obducat snart ett spin-off bolag. Etch-tech, som också det noterades. Faktafel: Det kan noteras att Camscan köptes som konkursbo för ett pund då styrelsen gjorde bedömningen att det var värdefullt att säkra tillgång till elektronstråleteknik.

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Positiva marknadsutsikter för Obducat

Positiva marknadsutsikter för Obducat Positiva marknadsutsikter för Obducat För investerare är det av intresse att gissa vad som händer i framtiden. Man kan naturligtvis gissa både det ena och det andra, men tittar man på tekniken, kunderna

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande Valberedningens förslag Valberedningen, som består av Aril Isacson

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 22 april, 2015 Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Michael

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Datum 2013-04-08. Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl 8.30-10.30. Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund

Datum 2013-04-08. Tid: Måndagen den 8 april 2013, kl 8.30-10.30. Plats: Ekska huset, S:t Petri Kyrkogata, Lund Revisionskontoret Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se Datum 2013-04-08 Minnesanteckningar vid möte mellan revisionen och Science Village Scandinavia AB Tid: Måndagen den 8 april

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 Första kvartalet Q1 2012 för CEAB-koncernen (Q1 2011 inom parentes för jämförelse). NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2010 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2010 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Första kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773) Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer