Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies"

Transkript

1 Kommentarer till Sydsvenskans artiklar angående Obducat AB: Från: Obducat AB European Nano Invest AB Samt som privat personer: Henri Bergstrand Lars Montelius Patrik Lundström Babak Heidari Till: Sydsvenskan SDS AB Johan Ståhl Thomas Frostberg Viktor Ström Pia Rehnquist Innehållsförteckning: 1. Inledande text 2. Artiklarna samt faktafel/kommentarer. Bilaga: A European roadmap for photonics and nanotechnologies

2 2 Inledande text: Innan vi startar med att beskriva samt korrigera de faktafel som finns i artikeln och i krönikan så vill vi ta tillfället i akt och förklara ett par saker angående Obducat och Nanoteknologi i allmänhet. Nedan text är skriven av Lars Montelius. Låt mig börja med : Hur stort är nanotekologi? Nanoteknologi som term och område hade sin start på slutet av 80-talet. Vi på Lunds Universitet var en av pionjärerna inom området. De två andra var Questcentrat på UCSB+UCLA samt Nano på Riken utanför Tokyo. På LU bildades då nanometerkonsortiet av Lars Samuelson, mig själv samt ytterligare 5 forskare. Av oss grundare är det just nu bara jag o Lars S som är kvar inom verksamheten och han o jag kan nog anses vara de drivande de senaste åren, Lars S med inriktning mot elektronik och fysik och jag med inriktning mot teknologi samt bio/medicin. Nanometerkonsortiet har som ni vet under dess drygt 20-åriga period utvecklats kraftigt och omfattar numera mer än 150 forskare verksamma vid fyra fakulteter inom LU och vi använder numera följande verksamhetssymbol: Flera teknologier och uppfinningar har gett avtryck åt innovativa bolag, däribland företagssfären kring Lars S (Qu-nano bolagen) och sfären kring mig (bl a ENI-bolagen). I ett internationellt perspektiv är nanoteknologi ett mycket stort område, det är det i dag särklass starkaste område som alla nationer (med några få undantag, bla Sverige) har ett nationellt initiativ inom. Man kan säga att starten på dessa nationella initiativ kom efter Clintons NNI (National Nanotechnology Initiative) år I bilden nedan visas spending in Nano; Millions of USD i perioden (Anm: med 7,000 menas alltså 7 Miljarder dollar). Fig 1: Nano funding by World Region Numbers in Million USD. Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec 2010.

3 3 Bara i USA har man via deras NNI hitintills spenderat 12 miljarder USD. För att få en uppfattning på storheten av Nano så kan man titta i figuren nedan som visar på den världsmarknad som man idag uppskattar att dessa Nano-program kommer att generera. Siffran för år 2009, dvs för den första 10-årsperioden av NNI, är en marknad som omsätter 254 miljarder USD, en omsättning som man förväntar sig skall växa mer än en faktor tio inom nästa 10-årsperiod och då nå siffran miljarder USD. Fig 2: Estimated Market Returns Numbers in Billion USD Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec Vad är då orsaken till detta? Förklaringen är att nano kan användas inom i stort sett alla områden allt från medicinska implantat, bilar, flygplan, hushållsmaskiner, kläder, glasrutor, mattor, sanitetsporslin, solceller, lysdioder, telefoner, sjulkdomsdiagnostik, terapi Och inte bara kan användas, men när nano används i dessa olika produkter så får dessa produkter extremt förbättrade prestanda och/eller helt nya funktionaliteter. Nanoteknologin är således en generisk teknologi som kan användas i stort sett för allting som produceras. Och nanoteknologin är inte bara en logisk evolution det är en revolution som mycket väsentligt kommer att förändra vårt sätt att arbeta, producera, leva och bo, dvs leda till transformativa genombrott. Införandet av nano anses vara en ny industriell revolution som kommer att kunna få följder som vida överstiger den revolution som följde på införandet av maskiner. I bilden nedan visas bara tre områden inom vilka man anser att nano kan leda till transformativa genombrott i närtid:

4 4 Fig 3: Transformational Breakthroughs Källa: L Montelius, NNI, Washington Dec Efter att ha läst ovanstående så blir det nog uppenbart för alla att nano inte bara är en enkel mans uppfinning och inte bara en dagsslända. Varför nano just nu? Varför inte 1950 eller 2050? Orsaken står att finna i materialforskningen som under de senaste 25 åren firat stora genombrott. Det allra största kanske var uppfinningen bakom ett speciellt sorts mikroskop (Nobelpriset i Fysik 1986) det sk Sveptunnelmikroskopet med vars hjälp man urspungligen kunde avbilda materiens minsta beståndsdelar - enskilda atomer och snart lärde man sig inte bara avbilda dessa utan också flytta på dem på ett kontrollerat sätt, atom för atom. Detta var startpunkten för vår förmåga att förstå material på nano-skalan, att manipulera material deterministiskt, att bygga material med helt nya egenskaper och att kunna studera materialen på nanoskalan. Sedan dess har en mängd nya spännande material upptäckts tex kolnanorör samt Grafen (årets Nobelpris). Det är således vår förmåga att hantera material på nanoskalan som lagt grunden för vår förståelse att kunna producera material med helt nya funktionaliteter. Låt mig nu svara på frågan: Hur svårt är nano egentligen? Det enkla svaret är att luta sig mot utbildningar, dvs söka svaret på frågan: kan man utbilda sig till att jobba med nano? Och hur lång tid tar en sådan utbildning? Och som ni säkert vet så har LU en sådan civilingenjörsutbildning som utbildar civilingenjörer under 5 års tid inom området Teknisk Nanovetenskap. Därefter tillkommer för vissa ytterligare 4 års doktorsutbildning medan andra går till våra industrier. Så även om nano relativt enkelt kan förklaras för en lekman så

5 5 är det inte en sysselsättning som man bara kommer in från gatan och gör. Om vi tar ett exempel på nanoteknologi så är det just området nanoimprint som Obducat syselsätter sig med. En enkel beskrivning är att nanoimprint är som ett våffeljärn fast i nanoskalan och med en annan smet. Så kan nanoimprint rent kvalitativt och ganska enkelt görs begripligt. Men självfallet är det ju oerhört komplicerat om det krävs en 5-10 års universitetsutbildning för att kunna utveckla nanoimprint-området. Lika självklart är det så att när våffeljärnet är rätt inställt och smeten är den rätta att då kan nästan vem som helst trycka på en knapp som gör att våfflan skapas. Men för att förstå hur järnet skall ställas in samt vilken smet man skall använda för att få ett specifikt resultat så krävs det gedigen kunskap. Så låt man nu avsluta denna extremt kortfattade och enkla inledning om nano med att besvara frågan: Hur passar då Obducat in i denna stora bild? Obducat är ett företag som levererar teknologi och teknik inom Nanoimprintområdet och dess omkringliggande område. Kärnan i Obducat utgörs av nanoimprint. Nanoimprint är ett teknikområde som startade på slutet av 90- talet. Initiativtagare var min gode vän och professorskollega Stephen Chou, nu vid Princeton. I Europa så startade jag all aktivitet inom Nanoimprint dels var jag projektledare för ett Nutek-stött projekt men mer viktigt för den Europeiska utvecklingen var att jag var koordinator för de två första EU-projekten inom nanoimprint-området och Babak var då min doktorand. På LU byggde vi de allra första Imprint-maskinerna och vi var först i världen med att göra den allra första stor-area tryckningen av ett nanomönster. Detta skedde runt slutet på 90-talet. Eftersom jag redan då satt i Obducats styrelse erbjöd jag Obducat att förvärva denna tekniken eftersom jag insåg dess generiska potential inom det stora nano-området styrelsen (utan att jag deltog) beslutade att så göra och då startade Obducats resa in i nanoimprintområdet. I början som ett eget affärsområde parallellt med andra affärsområden och efter ytterligare några år som Obducats enda affärsområde. Inom LU och nmc fortsatte vår forskning och jag anordnade vintern 2000 i Lund den första internationella konferensen inom nanoimprint-området. Sedan 2001 är den årligen återkommande och jag har sedan dess varit dess chairman två gånger senast i oktober 2010 då den avhölls i Köpenhamn. Jag har tidigare berört att nanoimprint är en generisk teknologi inom nanoområdet. Man brukar dela in nano-området i olika etapper, den första etappen har vi redan haft och den är relatvit okomplicerad - det innebar tillverkning av produkter baserade på nanopartiklar utan att det fanns krav på deras anordnande, exempelvis kolnanorörförstärkta kompositmaterial som används i cykelramar, badmintonrackets etc samt i krämer inom det kosmetiska produktområdet (anti-ageing, sol-krämer mm) och i diverse andra konsumentprodukter. Kännetecknande för dessa produkter var att de inte kräver en positionering sinsemellan nanopartiklarna/nanostrukturerna utan det är mer en smet med tillräckligt många partiklar/strukturer som krävs.

6 6 Andra redan existerande områden är inom elektronik, t ex processorer, hårddiskar, minneskort, displayer mm där de vertikala kraven är i nanometerskalan medan de laterala kraven på positionering ännu inte kräver extrem nanoteknik. Dessa områden kommer dock inom en mycket snar framtid kräva även lateral nano-skalig positionering av strukturer. På skalan mindre än 10 nm finns idag inga riktigt gångbara industriella alternativ till nanoimprint. Således är Nanoimprint en generisk teknologi inom hela det stora och mycket omfattande IT-området. De krav som nu kommer från tillverkare inom LEDområdet och inom PV-området (solceller etc) handlar om för att nå optimal effektivitet att kunna strukturera substratmaterial på nanoskalan applikationsområden som passar utmärkt för nanoimprint. Obducats arbetssätt är att erbjuda lösningar till kunder. De kunder vi idag arbetar med är flera av världens största företag. De krav som ställs på Obducat är extremt stora och i flera fall har de själva ej lyckats men de vet att de måste lyckas för att kunna behålla sina framtida marknadsandelar. Att de vänder sig till lilla Obducat är naturligtvis hedrande men det är ingen slump- Obducat är idag det marknadsledande bolaget inom nanoimprint-området. Ingen av våra konkurrenter har lika många installationer som Obducat. Ingen av våra konkurrenter deltar i lika många EU-projekt inom nanoimprint-området. Ingen av våra konkurrenter har levererat utrustning som används i produktion av komponenter som sedan integreras i konsumentprodukter som vi alla kan köpa hos våra detaljister. Ingen av våra konkurrenter har levererat en helautomatisk industriell nanoimprintmaskin som står i en produktionskedja hos en av världens ledande LED-bolag. Obducat är det företag som har funnits allra längst. Obducat var pionjärer. Tekniken nanoimprint fanns inte inom industrin när Obducat startade, ej heller fanns det kunskap om nanoimprint att hämta hem på ett lätt sätt. De doktorander som kom ut ifrån min forskningsverksamhet inom nanoimprint har nästan alla i någon period blivit anställda av Obducat. Det fanns heller ingen kunskap om att översätta forskningsbaserad nanoimprint till industriell nanoimprint allt har Obducat fått göra själva. Allt ifrån att designa maskinerna till att tekniskt kravspecificera och utveckla dem. Ej heller fanns det lämpliga industriella metoder för att avbilda de mönster som trycktes, ej heller recept på smeten som skulle användas etc. Det fanns ej heller tillgänglig teknik för att skriva cirkulära mönster som behövs i våffeljärnet för vissa applikationer. Allt detta har utvecklats av Obducat sedan 2001 och Obducat har idag 178 patent inom området samt 282 pågående patentärenden.

7 7 I rapporten A European roadmap for photonics and nanotechnologies som bifogas har jag lyft ut ett avsnitt från konklusionen: (s 49) som befäster Obducats styrkeposition i det Euopeiska perspektivet: Although the situation in Europe for manufacturing nanophotonic devices is not so strong compared to Asia and the US (except for LEDs with Philips and Osram) and the majority of the manufacturing of semiconductor or photonic devices is done outside Europe, there is a strong equipment industry in Europe. This is the case for MBE, MOCVD, lithography, ALD, etching, OVPD, CNT CVD equipment, but also for equipment that is required for more exotic processes. European players are among the top ones for: MOCVD with Aixtron (Germany) MBE with Riber (France) CVD/PVD with Oerlikon (Switzerland) Photolithography with ASML (Netherlands) NIL with Obducat (Sweden) (Deep) etching with STS (GB), Adixen (France) ALD with ASM (Finland) Låt mig nu avsluta denna inledning med några allmänna kommentarer: Obducat : en folkaktie Vi är stolta över att vi har så många aktieägare. Obducat är en folkaktie- med våra många aktieägare kan den uppsida som kan åstadkommas av Obducat ge alla våra trogna aktieägare en mycket välförtjänt återbetalning. I kontrast till det som verkar vara state-of-play för svenska innovationsbolag så anser vi nämligen att det inte enbart skall vara förbehållet några få grundare att få ta del av en eventuell uppsida. Vi anser också, även om det verkar vara i bjärt kontrast till de hyllningar som förekommer i massmedia när en stark och tung icke-svensk ägare köper kontrollen i ett svenskt innovationsbolag, att det bästa för AB Sverige är att våra innovationsbolag kan stanna i Sverige och där skapa arbetstillfällen. Obducat i Skåne: Under de år som Obducat varit verksamma inom nanoimprint-området så har det arbetat drygt 40 personer vid Obducat i Malmö samt ytterligare ett 20-tal i England. Om vi bara tittar på Malmö så har det alltså genererat 400 primära årsarbetstillfällen och ytterligare 2000 sekundära arbetstillfällen i Malmö. De framtidsplaner vi har för bolaget är att det skall förbli ett skånskt bolag. Vi vill att det skall skapas ännu fler arbetstillfällen i Skåne. Vi vill att Obducat skall kunna

8 8 utvecklas till att bli en stor svensk nanoindustri. För att detta skall ske måste många saker sammanfalla: Ett svenskt klimat som tillvaratar uppfinningar och innovationer som medger att företag kan förbli svenska. Att Obducat bibehåller vårt teknologiförsprång, att Obducat lyckas erhålla erforderlig finansiell styrka samt att Obducat skaffar sig ett bättre massmedialt avtryck. Jag hoppas att vi tillsammans med er på Sydsvenskan kan finna varandra så att vi kan hjälpas åt med det sistnämnda. Obducats beröringspunkter med andra initiativ. I Skåne sker som bekant just nu flera satsningar av materialvetenskaplig karaktär. Dels har byggnationen av den nationella Max IV anläggningen påbörjats och dels har den Europeiska ESS-satsningen nu stadigt etablerats i Lund och Köpenhamn. Detta kan sammanfattas att det sker inom ramen för TITA-projektet. Tillsammans med Lennart Svensson på Region Skåne har jag initierat att det tillsatts en styrgrupp i syfte att pröva möjligheter för en clusterbildning inom nano-området på motsvarande sätt som Mobile Heights. Jag och Lars Samuelson sitter bl a i den styrgruppen. Likaså förs det sedan en tid tillbaka diskussioner om en nano-inkubator att placeras vid LU i syfte att skapa fler innovativa företag från Jag har tillsammans med bl a fd forskningsministern Lars Leijonborg initierat SwedNanotech med syfte att marknadsföra svensk nanoteknik. SwedNanotech har precis fått 2 M SEK från regeringen. Inom ramen för ÖSK-projektet NanoConnect Scandinavia med en budget på 3,5MEuro (jag är projektansvarig) arbetar vi med att få integrera skandinavisk nanoteknik till företag vilka har produkter som skulle kunna lämpas för sådan integration och eller som ännu ej är verksamma inom nanoområdet. Inom Öresundsprojektet Ö-MIC (Öresund Materials Innovation Community), som jag också är projektansvarig för, arbetar vi med att bygga basen för att utveckla regionen till att bli en innovationsregion inom materialområdet. Vi arbetar också just nu med Hamburg om att etablera en makro-region inom materialvetenskap i vår del av Östersjön. Inom projektet Sound of Science samlar vi i ett governance-perspektiv många av dessa olika aktiviteter. De materialvetenskapliga projekten ovan samlas nu under min ledning vid en enhet vid LU. Obducat berörs självklart av dessa satsningar såsom varande en av nanopionjärerna och genom att samverka med ovan satsningar kan positiva effekter skapas som på sikt gynnar Obducats aktieägare. Obducat samverkar självklart också med de andra nano-bolagen i regionen, primärt micro-resist i Berlin samt med Qu-nanobolagen i Lund samt med bolagen i Köpenhamn och sist men inte minst med ENI-bolagen. Det hade varit väldigt trevligt om vi tillsammans med Sydsvenskan kunde belysa alla dessa aktiviteter och presentera en samlad bild en bild som hade strålat av entreprenörsanda och jävlar anamma.

9 9 Artiklarna samt faktafel och kommentarer. Nedan kommentar är skrivna av Lars Montelius (LM), Patrik Lundström (PL), samt Henri Bergstrand (HB) (om ej annat särskilt noteras). Innan vi blir helt konkreta vill vi dock poängtera en sak. När man skriver en artikel och använder fakta blandat med olika människors uppfattning så kan vi ju vara överens om att den som skriver har ett övertag gentemot läsaren. Och att en duktig skribent som är van att arbeta med ord kan på ett rätt så enkelt sätt presentera ett material så att en läsare leds åt ett visst håll. Både ni och vi är tillräckligt begåvade för att inse att detta görs medvetet - i syfte att låta en speciell åsikt komma fram i texten. Både ni och vi är också tillräckligt begåvade att inse att ni genom att inte låta oss få läsa texten i förväg och därmed få en chans att kommentera den skulle nå era syften. Vad era syften är vet inte vi och vill inte heller spekulera i och omkring. Men vi kan nog vara helt överens med varandra om att det sätt som fakta och annat material presenterats medför att en oinsatt läsare ges en tvivelaktig bild av bolaget Obducat. Vi är alla så kloka att vi inser att så är fallet. Att skriva : Pengarna slut tillhör t ex ett mer förnedrande anslag och denna typ av negativa antydningar förekommer på flera ställen i artikeln - utan att vi i sig kan kalla dessa för sakfel. Men likväl är det en otrevlig attityd som förmedlas om ett hårt arbetande bolag med anställda och med ägarebas i Malmö. Och denna attityd har ni valt att torgföra och ni vet mycket väl att det är en negativ attityd som förmedlas med denna typ av ordval ni på er tidning är ju experter på ord och ordval. Internationellt drabbas vi inte av denna attityd ö.h.t. Där är man mer imponerad över de resultat vi åstadkommit, även om vi i ledning och styrelse självfallet hade förväntat oss ännu bättre resultat i form av försäljningar och intäkter. Vi från Obducats ledning kan bara beklaga att vi återigen läser inlägg i Sydsvenskan om Obducat där skribenterna valt att presentera faktaurval på ett sådant sätt att det framkallar dylika negativa vibrationer hos en läsare av texten. Vi förstår också att det inte är slumpen utan det är en mycket medveten journalistik. Vi kan dock inte förstå varför Sydsvenskan väljer en sådan utgångspunkt. Vi skall nu nedan dels kommentera faktafel men också förklara vad det är vi menar när vi säger att det känns som om Sydsvenskan motarbetar Obducat - en känsla som vi hoppas är felaktig.

10 10 Så, för att nå fram med våra inlägg så har vi valt att färgkoda våra svar och kommentarer. Nedan är en förklaring av färgkodningen. Svart text: artikeln avskriven från SDS. (reservation för ev. enstaka fel). Blå text: det är den text som vi valt att kommentera. Röd text: kommentarer, främst faktajustering. Utsagor och historiebeskrivning har bara korrigerats inom ram som redovisats i artikeln. En komplett historiebeskrivning kan erhållas vid en senare intervju eller motsvarande. Sid 1 Huvudsida Thomas Frostberg om Obducat skumpig resa för småägare Kommentar: Småägare används i artikel som om de vore riskomedvetna, okunniga och oskyldiga personer. Detta är enligt vårt förmenande en generellt nedlåtande ton om Obducats aktieägare. Som säkert framgått är kunskapsnivån och engagemanget stort bland Obducats ägare. I Obducats prospekt finns alltid en gedigen riskredovisning. Därtill står prospekt under finansinspektionens kontroll och det finns ett omfattande tillhörande regelverk. Sid L1 Bilaga Lördag Näringsliv,(BILD på HB), OBDUCATS PENGAR SLUT s 4. Kommentar: Formuleringen OBDUCATS PENGAR SLUT är självklart negativ. En alternativ formulering som: Kassan behöver fyllas på eller något annat sätt att uttrycka detta hade varit mer relevant om man nu inte avsiktligt vill framhålla en negativ känsla. Sid L2 Bilaga Lördag HALLÅ HELA PRESSEN Det är rena döden för Obducats aktiekurs Aktieägaren Zelman Silberthau kommenterar förslaget att låta finansbolaget Yorkville investera 30 miljoner kronor i Obducat genom ett upplägg med 75 miniemissioner, där finansbolaget löpande säljer av aktier de nyligen tecknat. Sagt på Obducats extrastämma i måndags. Kommentar: Sydsvenskan framför en enda aktieägares röst tyvärr valdes Zelman Silberthau som har personliga intressen då han tidigare uttryckt att det för honom skulle varit mer intressant att kunna deltaga som emissionsgarant i den nu planerade emissionen. Vad det gäller upplägget med Yorkville så gäller

11 11 att antalet emissioner (eg. draw down) ej nödvändigtvis blir 75 st eftersom det är Obducat som själv avgör i vilken utsträckning bolaget vill använda detta finansieringsinstrument. Sid L4 & 5, Bilaga lördag NÄRINGSLIV Styrelseordförande Henri bergstrand håller ett förmaningstal till aktieägarna vid bolagets extrastämma i måndags. Han uppmanade dem att hålla ut och jämförde Kommentar: Förmaningstal är en tråkig formulering men skribenten har självklart sin egen uppfattning. (Fotot är därtill ej relaterat till uttalandet.) (Bild L5:3, Bild av substrat bildtext.) Substrat liknande små cd-skivor med nanomönster tillverkas i Obducats maskiner. Faktafel: Bilden visar ett LED-substrat med nanoimprintat mönster tillverkat i Obducats maskiner. (Sid L5 Faktaruta) FAKTA Det här gör Obducat. - Bolaget är verksamt inom två delsegment av nanoteknologimarknaden elektronstråleteknik (EBR) och nanoimprintlitografi (NIL) Faktafel: Delsegment skall bytas mot teknikområden. - Tekniken kan bland annat användas vid tillverkning av hårddiskar, dvd, och platta bildskärmar. Faktafel: Tekniken kan bland annat användas vid tillverkning av LED, HDD. Displayer (såsom platta bildskärmar), PV-komponenter etc. (Sid L5 Speciellt markerat uttalande i högermarginal) Aktieägarnas intresse var närmast fanatiskt När vi hade företag på besök hissade vi flaggor från företagens länder för att vara trevliga. Det här höll ju aktieägarna koll på och ringde sen och

12 12 undrade vilka som varit där. Det var nästan som en fars. Det var helt absurt. Lennart Olsson grundare. Kommentar: Detta uttalande från Lennart Olsson är absurt. Att likna aktieägares intresse och engagemang för bolaget vid en fars anser vi vara djupt kränkande och det är något som vi absolut tar avstånd ifrån. (Sid L5 Fakta ruta insprängd i nedan artikel L4-5) FAKTA - Huvudägare: Clearstream banking 13 procent, Avanza pension 5,1 procent, Nordnet pension 5,1 procent, European Nano Invest 3,1 procent. Kommentar: CS är en clearing central representerande ett för bolaget okänt antal ägare. På samma sätt representerar Avanza Pension och Nordnet ett stort antal individuella aktieägare (Sid L 4-5 Sidornas huvudartikel text) Småspararna måste rädda Obducat igen Malmöföretaget Obducat har i tretton år lovat en ljus framtid och fått aktieägarna att skjuta till 580 miljoner kronor. Pengar som gett ledningen miljoner och gjort småspararna till förlorare. Nu är pengarna slut igen. Kommentar: Alla aktieägare i Obducat har möjlighet att investera proportionellt i förhållande till sin andel av ägandet. Bolagets huvudägare bidrar följaktligen med den större delen av emissionen. Fakta är att av Obducats c:a aktieägare så representerar de 25 största ägarna närmare fyrtio procent av ägandet, och de 500 största ägarna representerar runt 70 %. Dessa huvudägare har alltså stått för större delen av finansieringen av bolaget. Det är alltså inte sant att det är småägare som står för större delen av Obducats finansiering. Det är likväl viktigt att påpeka att alla våra aktieägare är proportionellt sett lika viktiga för Obducat.. Men stämman i lunchmatsalen är egentligen bara en formalitet. Obducatledningen egna ägarebolag, som till hälften ägs av Henri Bergstrand har så många röster att de själva kan driva igenom vilket beslut de vill. Fast Henri Bergstrand behöver å andra sidan få med sig aktieägarna i emissionen för att ha råd att driva bolaget vidare. Genombrottet står för dörren belöningen kommer, försäkrar Henri Bergstrand aktieägarna och de båda nyemissionerna klubbas igenom.

13 13 Kommentar: En stämma är bolagets högsta beslutande organ som är stadfäst i ABL. Att uttrycka detta som bara en formalitet är djupt kränkande för bolagets aktieägare och styrelse och ger en underton att inte ABL regler tillämpas strikt. Därtill skall noteras att det finns regler för majoritetsbeslut beroende på art av beslut. Att ett fåtal större ägare skulle kunna göra hur de vill är rent felaktigt och antyder att dessa ägare ej skulle respektera sina ägarkolleger och bolagsstämman som det högsta beslutande organet en antydan som är både kränkande, djupt felaktig och gränsande till förtal. -belöningen som det talades om vid stämman handlade om att nå break-even inom 1-2 år samt därefter möjligheter till tillväxt och lönsamhet. I artikeln så framställs detta som om det vore leverans på fredag! Styrelseordföranden Henri Bergstrand är den finansiella hjärnan, och b:et, i Obducat. Han är också den person som sannolikt fått ut mest pengar ur bolaget. Bara under de senaste fem åren, när Obducat har förlorat 211 miljoner kronor, har Henri Bergstrand fått ersättning till ett värde av runt 13 miljoner kronor. Faktafel: 13 Mkr är ett sakfel. I årsredovisningar så framgår de ersättningar som gäller. Den sammanlagda bruttoersättningen (styrelsearvode + lön) för HB var för 2004: 42 kkr, 2005: 692 kkr, 2006: 773 kkr, 2007: 834 kkr, 2008: 895 kkr samt 2009: 895 kkr. Kommentar: Att HB skulle vara en finansiell hjärna är självklart felaktigt. Obducat är ett noterat bolag som strikt följer gällande arbetsordning för styrelse SO, VD, samt andra tillsatta organ som revisionskommitte, ersättningskommitte och valberedning. - Totalt sett tror jag att det har sänkts. Men jag har inte räknat efter. Ens privata väl och ve är inte vad jag tänker på ljust nu, säger Henri Bergstrand, som vanligt representativt klädd i kostym med kustjägarmärke på kavajslaget och en Rolexklocka runt handleden. Kommentar av HB: Att jag är f.d. kapten vid kustjägareförband är något jag är stolt över. Rolex klockan fick jag av familj och vänner i 50 års present och bär därför med stolthet. Jag känner undertonen i ovan skrivning som personligt kränkande. Henri Bergstrand lärde känna Lennart Olsson, O:et i Obducat, när de på talet läste vid Pauli Gymnasium i Malmö. I mitten av 1980-talet arbetade Lennart Olsson med bolaget CD-Plant i Malmö som han varit med och grundat. För att få fart på bolaget tog han in Henri Bergstrand som chef för den operationella delen av bolaget. Bolaget växte snabbt men försattes i konkurs i slutet av 1980-talet efter en schism med huvudägaren.

14 14 Kommentar av HB: Eftersom LO intervjuats och givit en rad fakta om historien, utan jag fått ens frågan att ge mina dito av SDS, så tillåter jag ge min bild som i stort är den samma men avviker på en rad väsentliga punkter. Jag var klasskamrat med LO under 2 av fyra år på Malmö Tekniska Gymnasium där vi tog studenten (G4Ma) 1972 innan militärtjänst och vidare studier vid Lunds Universitet. Ben Hedenberg som på 80 talet ägde skivbolaget Big Ben, som främst producerade klassisk musik med kända internationella dirigenter och orkestrar, var intresserad av att starta en CD-fabrik. Han kände LO, som i sin tur kände mig. Vid den tiden (1984) drev jag en framgångsrik konsultfirma, Neprovente AB, med kontor i Lund, London och Stockholm. LO kontaktade mig för en förutsättningslös diskussion tillsammans med Ben H. Herrarna hade ambitioner men inget kapital eller företagsledande kunnande. Diskussionen ledde till att vi tre grundade CD Plant moderbolag med sinsemellan lika ägande. Efter en genomförd konsultperiod så avslutade jag planenligt mitt engagemang i CD Plant-bolagen och sålde då mina aktier till Hedenberg Invest. Någon tid senare så försattes ett av CD Plant-bolagen i konkurs. Plötsligt var duon utkastade ur sitt eget företag. HB kommentar: Jag blev alltså som framgår ovan ej utkastad. Enligt bolagets egen information grundades Obducat redan 1989, strax efter CD- Plant konkursen. Grundaren Lennart Olsson menar dock att den verkliga starten kom först sju år senare. - Jag tog kontakt med Henri runt 1996 och presenterade ideérna jag hade om att rita mönster som motsvarar mönstret på en CD. Han nappade på det, säger Lennart Olsson. Kommentar från HB: Att SDS relaterar Obducats bildande till CD Plants konkurs är felaktigt. LO och jag grundade efter diskussion 1989 bolaget Obducator AB, ett standardbolag som LO köpte och som successivt togs i bruk i syfte att testa en ny masteringteknik. Bolagets namn ändrades rätt så snart till Obducat. Bolaget hade redan från start sitt faktiska kontor på min kontorsadress. Den egentliga uppbyggnaden av bolaget skedde sedan med start under början av 90-talet, en period då Babak Heidari blev engagerad och även kontakterna med nanometerkonsortiet och docenten Lars Montelius inleddes. Obducat noterades 1997, på den lilla handelsplatsen för högriskbolag. Innovationsmarknaden. Ur ett finansieringsperspektiv blev noteringen en lyckträff. Bolaget fick direkt in tolv miljoner kronor. Ytterligare ett par nyemissioner genomfördes och pengarna strömmade in. Den förmånliga ekonomin gjorde det möjligt att köpa bolaget Camscan i Cambridge och Xicon i Malmö. Dessutom fick Obducat snart ett spin-off bolag. Etch-tech, som också det noterades. Faktafel: Det kan noteras att Camscan köptes som konkursbo för ett pund då styrelsen gjorde bedömningen att det var värdefullt att säkra tillgång till elektronstråleteknik.

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande Valberedningens sammansättning. Valberedningen inför årsstämman

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:25 2007-07-26 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juli 2007 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av ett utländskt bolag. Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014) LTV 2014 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 11 april 2014 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:19 2016-07-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-07-05.

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

NOTERING AV MEDIROX B-AKTIER?

NOTERING AV MEDIROX B-AKTIER? NOTERING AV MEDIROX B-AKTIER? Utredning avseende möjligheten att genom fondemission och efterföljande notering av bolagets B-aktier skapa en ökad handel i bolagets aktier. Utförd av advokat Anders Angelstig

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - DECEMBER 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - DECEMBER 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - DECEMBER 2015 o Omsättningen för perioden 4,5 MSEK (5,0) o Resultat efter finansnetto - 12,3 MSEK (- 8,0) o Resultat per aktie - 0,58 kr (- 0,37) o Likvida

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:38 2013-09-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-10-04.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:26 2009-11-08 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-10.

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 LTV 2010 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2010 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Michael

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:15 2007-04-27 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 april 2007 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå. BAKGRUND I framställningen till nämnden anförs

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6 LTV 2011 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2011 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande, 2004-12-28 Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i OMX AB (publ) ( OMX ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 februari 2005 klockan 16.00 i OMX huvudkontor på Tullvaktsvägen

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Positiva marknadsutsikter för Obducat

Positiva marknadsutsikter för Obducat Positiva marknadsutsikter för Obducat För investerare är det av intresse att gissa vad som händer i framtiden. Man kan naturligtvis gissa både det ena och det andra, men tittar man på tekniken, kunderna

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR Nasdaq First North: PALS B PRESSMEDDELANDE 2017-07-12 Kl: 08:30 CET NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:32 2015-11-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer