Commodity Quest Ett undervärderat investeringsbolag inom råvaror Analys av Glepar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Commodity Quest Ett undervärderat investeringsbolag inom råvaror Analys av Glepar 2012-01-26"

Transkript

1 Commodity Quest Ett undervärderat investeringsbolag inom råvaror Analys av Glepar

2 Commodity Quest Commodity Quest är ett högintressant investeringsbolag inom råvaror. Bolaget är noterat på Aktietorget sedan en tid tillbaka. Bolaget härstammar från det gamla oljebolaget Benchmark Oil. Gamla Benchmark Oil var föga framgångsrikt. Aktieägarna har fått se ständiga utspädningar och ständigt sjunkande aktiekurser.gamle VD som löstes ut ur bolaget under 2010 hade minst sagt dålig kontroll på kostnaderna och pengarna rann ut ur bolaget i snabb takt. I början av 2010 tillträdde en ny styrelse som insåg att detta inte kunde fortsätta. Man har nu bytt inriktning, styrelse och VD och är därmed ett helt nytt bolag. Commodity Quest affärsidé är att: via ett aktivt ägande i företag inom råvaru- och energisektorn inneha en väl diversifierad portfölj av investeringar vilka tillsammans skall skapa ökande och bestående värde för Bolagets aktieägare. Nyligen avgångna VD Petter Elmstedt var en ung advokat med erfarenhet av bolagstransaktioner. Han har framförallt sett till att göra oljebolaget Benchmark lönsamt samt lyckats ge aktieägarna en gratis utdelning i form av aktier i oljebolaget Crown Energy idag värda c:a 8 öre per aktie i COMQ. Nye VD:n, norrmannen Pål Mörch har fått en flygande start när han nyligen sålde 26% av Benchmark Oil&Gas till en asiatisk investerargrupp för hela 17,7 MKR. Arbetande styrelseordföranden Håkan Gustavsson har lång erfarenhet både av råvarubranschen och av styrelsearbete. I skrivande stund är aktiekursen 19 öre vilket motsvarar ett MCAP på c:a 40 MSEK med 213,482,197 aktier. Då har jag räknat med full utspädning av utestående konvertibler. Portföljen Commodity Quest investeringsportfölj består för närvarande av följande delar: Benchmark Oil & Gas Benchmark Oil And Gas är det som finns kvar av det gamla oljebolaget Benchmark. Bolaget hade förr lönsamhetsproblem och dålig kostnadskontroll under många år. Man utvinner olja ur ett stort antal mindre oljekällor på Orangefältet i Texas. Commodity Quest har sett till att dra ner bolagets kostnader kraftigt. Den 21:a januari 2011 kom så också ett PM om att man förvärvat ytterligare produktion om c:a 40 fat per dag. Därigenom uppnådde man kritisk volym och positivt kassaflöde. Den 20:e januari 2012 sålde man 26% av Benchmark till en Singaporebaserad investmentgrupp. Man uppnådde priset 17,7 MKR. Man har nu tillräckligt med kapital för att genomföra ett aggresivt borrprogram och räknar med kraftigt ökad produktion framöver.

3 Kopy Goldfields Guldbolaget Kopy Goldfields är noterat på Nasdaq/OMX First North. Kopylovskoye bedriver prospekteringsverksamhet i Ryssland och bedriver sex olika prospekteringsprojekt i Irkutskregionen i Ryssland. Man räknar med produktionsstart under På bolagets huvudlicens Kopylovskoye rapporterades under 2011 guldhalter under de förväntade. Dett har gjort att aktiekursen i Kopy sjunkit kraftigt. Andra licenser som Krasnyy ser bättre ut. Dock har man här inte tillräckliga resultat för att formulera en Jorc-rapport vilket gjort att den låga värderingen bestått. En mycket positiv nyhet för Kopy Goldfields är att det kanadensiska storbolaget Eldorado Gold gått in som storägare. De har gjort sin investering på c:a dubbla nuvarande aktiekursen. Commodity Quest har även lånat ut 2,5 MKR till Kopy Goldfields. Länk till Kopys hemsida: Ilocano Minerals & Construction Ilocano Minerals & Construction (IMCC) är ett skandinaviskt/filippinskt joint venture som ska bedriva utvinning och försäljning av sand och grus vid Abra-floden i Norra Fillipinerna. Vid full produktion hoppas man nå en inledande produktion av 200,000 ton i månaden vilket säljs till ett pris av c:a 8 USD / ton. Produktionen ska senare öka till det dubbla. IMCC letar nu aktivt efter större långtidskontrakt. Svenska ÅF är rådgivare till projektet som man bland annat kan läsa om i ÅF:s tidning Green Advisor Report: Vad jag erfar behöver bolaget c:a 20 MKR för att komma igång med fullt utbyggd produktion och dessa pengar har ännu så länge saknats. Commodity Quest har därför förhandlat under en längre tid med olika intressenter om andra typer av lösningar som kanske kan innebära att kunden till att börja

4 med hämtar sanden själv till ett lägre pris, men ännu så länge har inget kontrakt slutits. Intensiva förhandlingar pågår fortfarande. Commodity Quest äger aktier i IMCC betalade med aktier i gamla Benchmark för 3,9 öre st vilket motsvarar totalt nästan 16 MKR. Abra-flodens delta där Ilocano Minerals ska utvinna stora mängder sand&grus Tomsk Refining Tomsk Refining var förut det svenska moderbolaget till ett raffinaderi beläget utanför Tomsk i Ryssland. Under 2011 såldes deras huvudsakliga tillgång, raffinaderiet, och bolaget är under likvidation med avsikt att dela ut tillgångarna till aktieägarna. Commodity Quest erhöll också 8,6 MSEK i oktober. Man väntar nu på slutlikviden som ska betalas ut under första kvartalet Efter att nyligen ha ökat sitt innehav till aktier så förväntas en slutlikvid om c:a 5,6 MKR, c:a 5 kr per aktie. Geotermica Geotermica prospekterar efter geotermisk värme, t.ex. vid gamla vulkaner, och planen är att så småningom bygga geotermiska anläggningar för elproduktion. Commodity Quest äger 1,000,000 aktier i Geotermica motsvarande 13,4% av aktierna och man har investerat 1 MKR. Länk till Geotermicas hemsida: Övrigt Commodity Quest har även då och då mer kortsiktiga innehav. Just nu bör de uppgå till drygt 1 MKR och består bl.a. av aktier i Wiking Mineral.

5 Värdering och målkurs Benchmark Oil and Gas Commodity Quest sålde nyligen 26% av Benchmark Oil&Gas för 17,7 MKR. Marknaden har därmed värderat bolaget till 68 MKR varav Commodity Quest del uppgår till 50,4 MKR. Kop Goldfields I dagsläget äger Commodity Quest aktier i Kopy Goldfields. På dagens aktiekurs värderas innehavet således till c:a 4,2 MKR. Dessutom har man lånat ut 2,5 MKR till Kopy Goldfields. Ilocano Minerals Här har man investerat uppemot 16 MKR och äger runt 22% av aktierna. Den långsiktiga planen är att IMCC ska börja dra in runt 11 MKR i månaden när produktionen startar. Denna summa ska sedan öka till det dubbla. Om allt går som det ska kommer man då att omsätta över 200 MKR om några år. Det finns också möjlighet att börja i mindre skala då kunden själv kan gräva upp sanden för ett lägre pris. För full produktion krävs uppenbarligen en del större investeringar. Bokfört värde hos Commodity Quest är den ursprungliga investeringen på c:a 16 MKR men så länge man inte lyckas redovisa ett kontrakt känns den värderingen för hög. Jag räknar med hälften, c:a 8 MKR. Tomsk Refining Commodity Quest äger aktier i Tomsk Refining. Man förväntar sig en slutlikvid om c:a 5,6 MKR. Geotermica I Geotermica har man investerat 1 MKR. Jag väljer att här använda det bokförda värdet. Likvida medel och medel på ingång Man bör just nu ha c:a 2 MSEK i kassan. Till detta är 5 MSEK på väg in från en konvertibelemission per samt 17,7 MSEK som är köpeskillingen för 26% av Benchmark Oil&Gas. Underskottsavdrag Slutligen underskottsavdragen. De ligger på c:a 150 MKR i Sverige + 17,5 MUSD i Usa. Axier skriver i sin analys från december 2010: "Den största triggern som Axier ser i bolaget är inte emellertid dess eventuella förmåga att kunna skapa positiva kassaflöden. Det är istället de stora underskottsavdragen. I dag har Benchmark Oil & Gas underskottsavdrag om cirka 150 Mkr, även om föregående års taxering ännu inte har godkänts.

6 Inte heller den stora nedskrivningen om 100 Mkr som gjordes i år som en följd av att bolagets olyckliga äventyr i Alaska avvecklades är godkända då de ännu inte prövats. Observera, dessa underskott är inte upptagna i bokföringen så som uppskjutna skattefordringar, något som kan komma att överraska marknaden positivt" Underskottsavdragen är värda runt 42 MSEK i skatt, som man inte behöver betala, i en framtida vinstdrivande verksamhet. Dock finns det numera gott om begränsningsregler i svensk lagstiftning som det gör svårt för nya huvudägare att komma åt avdragen men runt 10% av detta, alltså 4 MKR bör avdragen allra minst vara värda. Avdragen i Usa värderar vi inte alls pga oklarheter om de går att utnyttja. Substansvärde Benchmark Oil And Gas Kopylovskoye IMCC Tomsk Refining Geotermica Kortsiktiga innehav Underskottsavdrag Kassa Medel på ingång Totalt 50,4 MKR 4,2+2,5 = 6,7 MKR 8 MKR 5,6 MKR 1 MKR C:a 1 MKR 4 MKR 2 MKR 5+17,7=22,7 MKR 101,4 MKR Antalet aktier är i dagsläget 213,482,197 om man räknar med full utspädning för utestående konvertibler. Räknar vi med en substansrabatt på 25% så kan Commodity Quest värderas till c:a 76 MKR och i dagens läge borde en rimlig kurs vara c:a 36 öre. Idag värderas bolaget till bara drygt hälften av det. Det är en extrem felvärdering som i längden inte kommer att kunna fortsätta. Antingen uppvärderas bolaget på börsen eller så kommer några driftiga personer att lägga bud på bolaget. Varför? Hur kan det då komma sig att bolaget värderas till en bra bit mindre än hälften av vad som vore rimligt? Orsaken stavas förmodligen förtroendekris. Den förtroendekrisen kan delas upp i två delar. Gamla Benchmark Den gamla ledningen, både den svenska Gamla Benchmark Oil var ett bolag som i stort sett levde på nyemissioner. De aktieägare som varit med länge i bolaget har förlorat nästan hela sitt kapital. Den gamla ledningen, både den svenska och den amerikanska, lät pengarna rinna ut som ur ett såll

7 medan de berikade sig själva med mycket höga löner. Det här är ett problem för Commodity Quest än idag men Petter Elmstedt lyckades strypa pengaflödet på ett föredömligt sätt och lyckades med konststycket att uppnå positivt kassaflöde i gamla Benchmark, något som den gamla ledningen misslyckades med i åratal. Både han och nye VD:n Pål Mörch har också gjort mycket för att återställa förtroendet genom att dela ut gratisaktier i Crown Energy och genomföra en enormt bra strukturaffär i försäljningen av 26% av Benchmark. Kritik mot en del större aktieägare Två av bolagets aktieägare har ett visst dåligt rykte i småspararkretsar. Det gäller Bernhard von Osten-Sacken, dömd i Svea Hovrätt för grovt skattebrott och Joakim Christiansson, misstänkt för grovt bokföringsbrott. Ingen av dessa två har dock någon befattning alls i bolaget med undantag av vissa konsulttjänster. Vad gäller Osten-Sacken har bolaget t.o.m. tydliggjort med ett PM att han inte kommer att ha någon position i bolaget innan eventuell friande dom. Spekulationer Snart kommer Commodity Quest att ha över 30 MKR i kassan. Man har sagt att man bland annat kommer att använda pengarna till att aggresivt borrprogram i Texas. Men det skulle inte förvåna mig om man också tänkt tanken att använda en del av pengarna till att få igång storskalig verksamhet i det fillipinska sandbolaget Ilocano Minerals. I PM:et om försäljningen stod också: Investorerna har ett stort asiatiskt nätverk som vi avser att utnyttja för att främja bolagets projekt. och Commodity Quests enda asiatiska projekt är just Ilocano Minerals. En annan tanke som slår mig är att Commodity Quest tidigare uttalat en målsättning att äga max 49% av sina portföljbolag. Nyligen sålde man 26% av Benchmark. 26% är en lite konstig siffra, varför inte 25%? Ja, en tanke är att om man säljer ¼ (25%) av bolaget till någon annan intressent så kommer man att äga just 49% efteråt. När Crown Energy delades ut till aktieägarna så skrev bolaget att man var mycket glada över att för första gången kunna ge något tillbaka till aktieägarna och att detta var något man hoppades kunna upprepa. Man undrar hur de kan hoppas på det? Kändes som en once-in-a-lifetime-deal! Kan de verkligen få en del av ett bolag gratis igen och dela ut det till sina aktieägare för att bolaget vill åt en existerande stock av aktieägare? Ja, det vete katten men bara för info så har Ulric Jansson som grundade Crown Energy och gav bort 10% till Commodity Quest aktieägare minst ett till bolag på gång vid namn Eastmed Energy. Sedan är det inte alls omöjligt att något helt annat dyker upp som gubben i lådan nu när bolaget har gott om pengar. Slutsats Commodity Quest handlas idag med en extrem rabatt. Det kommer inte att fortsätta i längden. Aktien är mycket köpvärd på nuvarande kurs då kassan snart kommer att närma sig börsvärdet och man dessutom har stora tillgångar!

8

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) Delårsrapport april till juni 2013 Andra kvartalet april till juni Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till tsek 4 647 (5 208) Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till tsek -152 (-6

Läs mer

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) Commodity Quest AB (publ) Delårsrapport januari till september 2011 Perioden januari till september Periodens resultat uppgick till tsek -8 398 (-11 006) Rörelseresultat från oljeverksamheten uppgick till

Läs mer

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) Delårsrapport januari till mars 2012 Perioden januari till mars Periodens nettoomsättning uppgick till tsek 5 012 (5 066) Periodens resultat uppgick till tsek -3 608 (-4 415) Rörelseresultat från oljeverksamheten

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) Delårsrapport juli till september 2012 Tredje kvartalet juli till september Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till tsek 43 889 (-2 210) o Varav oljeverksamheten tsek 45 299 (251) Resultat

Läs mer

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) Delårsrapport april till juni 2012 Andra kvartalet april till juni Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till tsek 5 208 (5 051) Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till tsek -6 538 (934)

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Innehåll Det här är Commodity Quest 4 2011 i korthet 6 VD har ordet 7 Strategi och affärsmodell 8 Vår portfölj 10 Kopy Goldfields 13 Benchmark Oil & Gas 14 Tomsk

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr 556541-8869 Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK Q2.2010 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q2 2010 Årets första sex månader 2010 Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 995 (7 446). EBITDA uppgick till ksek -4 570 (-5 084). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) Commodity Quest AB (publ) Org nr 556533-0189 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 1 Innehållsförteckning Det här är Commodity Quest... 3 2012 i korthet... 4 VD har ordet... 5 Strategi

Läs mer

Commodity Quest AB (publ) Delårsrapport januari till mars Viktiga händelser under första kvartalet. Perioden januari till mars

Commodity Quest AB (publ) Delårsrapport januari till mars Viktiga händelser under första kvartalet. Perioden januari till mars Delårsrapport januari till mars 2013 Perioden januari till mars Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till tsek 3 245 (5 012) o Varav oljeverksamheten tsek 3 245 (5 012) Rörelseresultatet för

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) DISCLAIMER While this information has been prepared in good faith, no representation or warranty, express or implied, is made and no responsibility is or will be accepted by Commodity Quest AB (publ) or

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsstämma 28 april 2009

Årsstämma 28 april 2009 Årsstämma 28 april 2009 VD Carl Backman Innehåll Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget & Portföljbolagen Bure framtid -2- Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Stockholm, 22 Maj 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Vita Nova Ventures AB (publ) DELÅRSRAPPORT. för perioden januari mars Moderbolagets resultat för perioden blev 0,1 Mkr (-0,59 Mkr).

Vita Nova Ventures AB (publ) DELÅRSRAPPORT. för perioden januari mars Moderbolagets resultat för perioden blev 0,1 Mkr (-0,59 Mkr). DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2006 Moderbolagets resultat för perioden blev 0,1 Mkr (-0,59 Mkr). Det helägda dotterbolaget Palliums resultat för perioden blev 1,4 Mkr. Koncernresultatet efter

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) (Under namnändring till Commodity Quest AB (publ)) Delårsrapport Q3 2010 Årets första nio månader Nettoomsättningen uppgick till tsek 9 046 (11 417) EBITDA uppgick till tsek

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 Försäljningen av produktionsbolaget STS-Service genomförd Extra bolagsstämma beslutar att anta ny affärsplan innebärande bland annat att Malka Oil AB (publ)

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Commodity Quest AB (publ)

Commodity Quest AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Fjärde kvartalet oktober till december Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till tsek -3 672 (-6 250) o Varav oljeverksamheten tsek 15 (-2 064) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Innehåll Det här är Commodity Quest 4 2010 i korthet 6 VD har ordet 7 Strategi och affärsmodell 8 Vår portfölj 10 Kopylovskoye 13 Nordic Petroleum 14 Benchmark Oil

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch 15 november

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Stockholm, 21 maj 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014 Agenda 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Bokslutskommuniké och fjärde kvartalsrapport, 2014

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Bokslutskommuniké och fjärde kvartalsrapport, 2014 Stockholm, 26 februari 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Bokslutskommuniké och fjärde kvartalsrapport, Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2010 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av året Kraftig omsättningsökning, nettointäkterna uppgick till TSEK 5.957 (2.357) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 PRESSMEDDELANDE 27 april Delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet uppgick till 30,9 (79,6) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 28,0 (60,4) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

PALLAS GROUP AB (publ)

PALLAS GROUP AB (publ) First North: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - mars 2011/2012 Leverans av nybygget M/T Pallas M/T Pallas påbörjar timecharter för Topoil AB Beslut om avyttring av Pallas Oil AB och Pallas

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör SkiStar 2015-10-06 Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK.

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Stockholm 7 februari 2008 PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 18 september 2006 31 december 2007 Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,8 (-4,2) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,06) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer