15.00 Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15.00 Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt"

Transkript

1 Program Välkomna till Soundingboard avstamp inför framtiden Rapport från FIRS Tillväxts nya roll regionalt EU:s strukturfonder bakåt och framåt Paus Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt Micropaus Region Skånes nya roll för att gå från vision till handling Workshop Framtida projektsamarbeten 17:00 Slut

2 Soundingboard 2.0 en öppen mötesplats för Skånes innovationsstödsaktörer

3

4 2014

5 Behov: Kontinuerligt utveckla stödstrukturen Sydsvenskan, 14 december 2013

6 Soundingboard 2.0 Mötesplatser aktörssystemet 2014

7 Soundingboard 2.0 Mötesplatser aktörssystemet 2015

8 Nationella aktörer Näringslivschefer Affärsrådgivningsaktörer Inkubatorer Universitet/Höskolor Science Parks Kluster/branschnätverk Business Region Skåne Institut Region Skåne Politik Riskkapitalaktörer

9 Aktörsvisualisering Kartbild för aktörerna i Skåne Över 90 aktörer Sortering på FAS Verksamhetsområde Huvudman

10 Starta Driva Utveckla en guide för entreprenörer i Skåne Entreprenören i fokus Över 50 aktörer Renodlat verktyg Steg-för-steg-guide Skane.com/starta företag

11 FIRS, Forsknings och innovationsrådet i Skåne Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, ska arbeta för att Skåne ska utvecklas till en kunskaps- och innovationsregion av högsta klass. Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, består av representanter från ledningsnivå i Region Skåne, universitet och högskolor, kommunrepresentanter från Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg samt näringsliv i regionen..

12 Ledamöterna i FIRS Charlotta Falvin, egen företagare, föredetta vd TAT AB Christine Axelsson (S), regionråd Region Skåne Cristina Glad, vd Bioinvent AB Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd Malmö stad Katarina Erlingson (C), regionråd Region Skåne Mats Boström, koncernchef Epsilon ab Mats Helmfrid (M), kommunalråd Lunds kommun Per Eriksson, rektor Lunds Universitet Peter Danielsson (M), kommunalråd Helsingborg Pia Kinhult (M), regionråd Region Skåne Pierre Månsson (FP), kommunalråd Kristianstad Stefan Bengtsson, rektor Malmö högskola Stefan Lundgren (M), kommunalråd Kommunförbundet Skåne Torbjörn Lövendahl (S), kommunalråd Staffanstorp Spyridon Mylonopoulos, Bergendahls Kerstin Lindell, vd Bona Bert Nordberg, ordförande Vesta.

13 Information och beslut från FIRS oktobermöte Agenda FIRS den 13 oktober 2014, Naturum Vattenriket, Kristianstad Information Kommunikationsinsatser (Christian Österlind/Joen Garsén) Resultat från de tre innovationsområdena och finansieringsnätverket (Magnus Jörgel) Förslag till strategisk grupp kopplad till finansieringsnätverket (Stefan Bengtsson) ESS/MAX IV/Science Village Scandinavia (Helene Vogelmann/Per Eriksson) Beredning/diskussion Soundingboard 2.0/Nya samarbetsformer (Carin Daal) Långsiktig finansiering (Lennart Svensson) Skåne på världskartan (Sofia Nerbrand) Nästa mötestid (internat lunch till lunch januari 2015, Ystad Saltsjöbad)

14 Finansieringsnätverk Alignment of funding Tampere NANOVA Ekosystem för innovation runt ESS och Maxlab Privata investeringarriskkapital Filantropi i Skåne?

15 Strukturfondsprogram Helhet Finansiera IISS Internationellt Kombinera med Horisont 2020, Interreg ÖKS, etc. Idéer för nästa programperiod

16 Tillväxtverkets nya roll regionalt Stefan Larsson Tillväxtverket

17 EU:s strukturfonder bakåt och framåt Anna Bäckman Tillväxtverket Carin Daal & Sara Persson Region Skåne

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Soundingboard 3 november 2014 Anna Bäckman Tillväxtverket Kontorschef Skåne-Blekinge 18

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter - medel & medfinansiering Region Antal projekt Summa av beslutat stöd Skåne (hela) Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Nordöstra Skåne Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne och Blekinge Skåne och Blekinge Blekinge Totalsumma * Topp 5 medfinansiärer i Skåne Belopp SEK 1. Region Skåne Malmö stad Sydsvensk Entreprenörfond AB Invest in Skåne AB Lunds Universitet

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter resultat Mål: 500 nya företag och 1900 nya arbetstillfällen Inrapporterade resultat hittills: 638 nya företag och 1967 nya arbetstillfällen Utmaningar med uppföljning av resultat 20

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter lärdomar program Ett ökat fokus på strukturförändringar Framgångsrikt med riskkapitalsatsningar I Skåne-Blekinge framhålls satsningar på näringslivs- och innovationsfrämjanden system En ökad samverkan mellan Skåne och Blekinge Återföring av erfarenheter/lärande kan förbättras Näringslivets medverkan kan förbättras 21

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Innehållsmässigt Erfarenheter lärdomar projekt Viktigt med förankring & aktivt ägarskap (vem är mottagare av förändringen?) Behov av tydlig projektlogik och realistisk ambitionsnivå (vad förväntas projektet egentligen förändra?) Projektets redovisning/ekonomi om vi inte vill tappa tid och pengar! Varje projekt kräver en ekonom och en egen projekthuvudbok Alla parter i projektet måste känna till rutin för ex. tidredovisning, informationsplikt och inte minst upphandling/affärsmässig villkor Ej genomförd eller felaktigt genomförd upphandling vanligaste orsaken till strukna kostnader 22

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH ESI ERUF 23

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH ERUF-medel i relation till övriga landet Program ERUF (miljoner euro) Övre Norrland 212 Mellersta Norrland 154 Norra Mellansverige 147 Öresund Kattegat Skagerrak 136 Nationella programmet 136 Östra Mellansverige 70 Småland och Öarna 66 Skåne Blekinge 61 Västsverige 56 Stockholm 37 24

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH ERUF Skåne-Blekinge - tidplan 11 nov lansering ESI-fonderna gemensamt nationellt 20 nov fortsatt planering för lärande Skåne-Blekinge 2 dec möte SFP & lansering ESI-fonderna regionalt 3-4 dec (Malmö) / jan (Karlskrona) Testa projektidéer Prel. 15 dec godkänt program Prel. 18 dec möte Övervakningskommittén Prel. jan-mars första utlysningen Skåne-Blekinge Prel. juni första besluten Skåne-Blekinge 25

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 26

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH VAD vill Ni förändra? 27

28 Region Skånes erfarenheter som största medfinansiär

29 Programöversikt Havs- och fiskeriprogrammet Landsbygds programmet INTERREG -Öresund- Kattegat- Skagerrak -Nordsjön -Södra Östersjön Regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge Socialfondsprogrammet - Östersjön ERUF

30 Region Skånes engagemang i regionalfondsprojekt Programmet:176 projekt Region Skånes medverkan: 67 Region Skåne har medfinansierat med nästan 127 miljoner kr Antal projekt och fördelning av medel på insatsområde (totalt) Antal projekt Totalt Kr RS kr (ink. Bolag) 1.1 Entreprenörskap Utveckling av nya och befintliga företag Innovativa miljöer En sammanhållen region Ett utvecklat informationssamhälle Storstadsområdets roll som tillväxtpool Lokala områdesinsatser Totalt Innovation och förnyelse Tillgänglighet Särskilda storstadsinsatser

31

32

33 Typ av satsning/bransch Namn Total summa (kr) RS (kr) Bolagen (kr) Media Evolution/Framtidens lärandmoving media southern Sweden Malmö Nya Medier Nya flexibla utbildningsformer Framtidens lärande Training Regions Nesst Pack Bridge PackBridge Bas Skåne Packaging & Food Livsmedel Centrum för Livsmedelsutveckling CLUK II Riskkapital Sydsvensk Entr. Fond II Sydsvensk Entr. Fond III Analyser OECD territorial review för Skåne Strukturbild för Skåne Förstudie analys av OECD

34 Typ av satsning/bransch Namn Total summa (kr) RS (kr) Bolagen (kr) ÖVRIGT Informations,kommunikations och mediei T som i Talang Öppna Innovationsplattformar Running start Kombi Syd KombiSyd II Tillhåll Tillhåll Innovation genom testbeds och innovationsupphandling Selfmade krativ storstad Affärsutveckling för kvinnor Why not? Utredning av samhällsekonomiska effekter Förstudie Innovations & utbildningscentrum Bo och verka i ystad österlen Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutets innovationscenter Stationsområdet Hässleholm C Utveckling av landanslutningar till Åhus hamn Kollektivtrafikutredning Kvinnligt Mentorskap

35 Nu tänker vi framåt!

36 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge Insatsområde Andel Euro Smart tillväxt innovation 17% Smart tillväxt SME 36% (inkl. 20% riskkapital) Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi 15% Inkluderande tillväxt bredband 10% Hållbar stadsutveckling 18% Tekniskt stöd 4% Totalt 100%

37 Smart tillväxt innovation Foto: Master isolated images/ FreeDigitalPhotos.net!!! Målsättningar 1. Ökad samverkan för en hållbar och effektiv innovationsinfrastruktur 2. Fler hållbara och konkurrenskraftiga resultat från innovationsinfrastrukturen 3. Fler efterfrågestyrda innovationer inom regionens strategiska områden 4. Ökad regional innovationsförmåga

38 Smart tillväxt små och medelstora företag Målsättningar 1. Stärkt entreprenörskap och företagande 2. Fler nya företag med tillväxtpotential 3. Ökad tillväxt i små och medelstora företag Foto: jscreationzs/ FreeDigitalPhotos.net

39 Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi Foto: Feelart/ FreeDigitalPhotos.net Målsättningar 1. Minskad energianvändning i företagen inom el, värme, kyla, produktionsprocesser och transporter. 2. Ökad användning av förnybar energi i företagen 3. Minskad energianvändning i offentlig sektor och bostadssektorn inom el, uppvärmning, kyla, resurser och transporter. 4. Ökad användning av förnybar energi i offentlig sektor och bostadssektorn för el, uppvärmning, kyla och transporter

40 Inkluderande tillväxt bredband Målsättningar 1. Förbättra möjligheten för tillgång till bredband Foto: adamr/ FreeDigitalPhotos.net

41 Hållbar stadsutveckling Målsättningar 1. Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling 2. Stärkt lokalt entreprenörskap för social inkludering Insatsområdet omfattar Malmö stad Foto: KROMKRATHOG/ FreeDigitalPhotos.net

42 Vad har vi lärt oss och hur måste vi tänka nu? Majoriteten av projekten syftar till att skapa strukturomvandling. Fokus är på långsiktiga effekter snarare än kortsiktigt skapa nya jobb och nya företag. Fortsätta att knyta projekten tätt till regionala utvecklingsstrategier Behöver höja ambitionen för näringslivets medverkan. Nytt privat medfinansiering. Klustersatsningarna upplevs som positiva och har lett till en bred samverkan mellan regionerna, företag och akademin. Behov av aktivt ägarskap, samverkan och utvecklingsinriktat lärande Social inkludering vår viktigaste tillväxtfråga!

43 Region Skånes olika roller i Skåne- Blekingeprogrammen Regeringsuppdrag Samordnare programskrivandet Regionalt samråd regionalt utvecklingsansvarig i länet Lagen om strukturfondspartnerskap Ansökan kommer in till Tillväxtverket/ ESF rådet Beredning Förvaltande myndighet Sammanvägd bedömning förvaltande myndighet och sekretariatet Strukturfondspartnerskapet Skåne Blekinge prioriterar mellan ansökningarna Formellt beslut Tillväxtverket

44 Region Skånes olika roller i Skåne- Blekingeprogrammen Eget initiativ som regionalt tillväxtansvarig Regional kunskapsutveckling och lärande från EU-programmen Fondsamordning Projektägare Medfinansiär

45 Coacher för projektutveckling - ett verktyg i programgenomförandet Varför? Som ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne tar Region Skåne en tydlig roll i att stötta regionala och lokala aktörer i utveckling av projekt med medfinansiering från EU:s regionala strukturfondsprogram (regionalfonden och socialfonden). Vad? Coachningsfunktionen är ett verktyg i den regionala utvecklingsprocessen som ska bidra till att hållbara, resultatinriktade projekt utvecklas. Projekt som bidrar till programmålen och i förlängningen till den regionala utvecklingsstrategin. Social inkludering som är regionens viktigaste tillväxtfråga genomsyrar även arbetet som coachningsfunktionen utför. Hur? Coachningsmöten med feedback på projektupplägg, informationsinsatser, insatser för kunskapsutbyte osv i nära samverkan med samarbetspartners.

46 Region Skåne som projektägare och medfinansiär Projektägare - Strategiskt viktiga regionala projekt där annan möjlig projektägare saknas - För att kunna fungera som likviditetsgarant (bank) Medfinansiär - Regionala projekt med samverkan mellan rätt aktörer - Tydlig process för medverkan i projektet - God framförhållning - Alla medfinansieringsbeslut tas i ledningsgruppen

47 Vad kommer Region Skåne att kunna/vilja medfinansiera ?

48 PAUS

49 Regionen som vill något Bodil Rosvall Jönsson Näringslivschef Region Skåne och VD Business Region Skåne

50

51

52

53 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Peab Alfa Laval Trelleborg Aarhuskarlshamn Hexpol G & L Beijer Lindab Axis Nolato Cdon BE Group Haldex Duni Nederman Bong Midway Partnertech Wihlborgs Fastigheter Beijer Electronics Eolus Wind Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Stockholm Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Ericsson Skanska H&M Electrolux Teliasonera Ica-gruppen SCA Nordea Sandvik Scania Atlas Copco Securitas NCC Assa Abloy SAS SEB Axfood Swedbank Handelsbanken SSAB Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

54 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Peab Alfa Laval Trelleborg Aarhuskarlshamn Hexpol G & L Beijer Lindab Axis Nolato Cdon BE Group Haldex Duni Nederman Bong Midway Partnertech Wihlborgs Fastigheter Beijer Electronics Eolus Wind Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Västra Götaland Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Volvo SKF Bilia Latour Gunnebo Kappahl New Wave Group Castellum FinnvedenBulten Transatlantic Semcon Elanders Balder Wallenstam MQ VBG Group Opus Group Hemtex Geveko Global Health Partner 738 Totalt

55 De 20 största onoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Sony Mobile Comm E.On Sverige Tetra Pak Perstorp Bergendahl & Son Mellby Gård Hilding Anders Gambro Lundia Höganäs Lindéngruppen Thule Group Mercedes-Benz Sve Saferoad Everfresh DSVM Group Elektrokoppar Kwintet Helsingborg Hamn Skånemejerier ÅR Packaging Group Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Stockholm Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Vattenfall Preem Postnord Astrazeneca Autoliv KF Lantmännen St Statoil Sverige Bonnier Systembolaget Alecta OK-Q Ahlsell Nynäs Volkswagen Sve Apoteket AMF Pension Samsung Nordic Arla Foods Totalt

56 De 20 största onoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Sony Mobile Comm E.On Sverige Tetra Pak Perstorp Bergendahl & Son Mellby Gård Hilding Anders Gambro Lundia Höganäs Lindéngruppen Thule Group Mercedes-Benz Sve Saferoad Everfresh DSVM Group Elektrokoppar Kwintet Helsingborg Hamn Skånemejerier ÅR Packaging Group Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Västra Götaland Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Volvo Car Group Stena Stena Metall Cellmark Akzo Nobel Finance Papyrus Capio Schenker Ekman & Co Göteborgs Stadshus Tamro Dunross & Co Mölnlycke Healthcare Stena Line Scand Västtrafik Elof Hansson GKN Aerospace Akademiska Hus Anders Hedin Invest Jula Totalt

57 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Total omsättning miljoner kronor Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

58 De 20 största onoterade företagen Skåne Total omsättning miljoner kronor Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

59 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Totalt antal anställda Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

60 De 20 största onoterade företagen Skåne Totalt antal anställda Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

61 Näringslivet i Skåne Tillväxt av antal sysselsatta efter arbetsställestorlek och region. Exklusive vård, utbildning och omsorg. Tillväxt av antal sysselsatta 20% 15% 10% Skåne Riket Stockholm 5% 0% -5% 1-4 anställda 5-9 anställda anställda anställda 250 eller fler anställda -10% Källa: SCB Företagsregistret

62 Näringslivet i Skåne Anställda efter arbetsställets storlek 2013 samt tillväxt Exklusive vård, utbildning och omsorg. Antal anställda 2013 Tillväxt procent procent procent procent 250 eller fler procent Totalt procent Källa: SCB Företagsregistret

63 Inkubatorernas bidrag till tillväxt Inkubator (grundade årtal inom parentes) Antal inkubatorbolag sedan start Antal genererade arbetstillfällen Minc ( ) Medeon (2007) Ideon Innovation (1993) Lund Life Science Incubator (2010) Lift (2008) Think (2011) Krinova (2012) Totalt

64 Regional Utveckling Ca 140 miljoner kr Långsiktiga satsningar som ger önskad effekt Politiskt beslutad i Regionala Utvecklingsnämnden - RUN Målsättning att alltid arbeta tillsammans med externa aktörer Uppväxlingsgrad

65 Tillväxtmodell för Skåne 3 strategiska områden för Skåne: Personlig hälsa Smarta Material Hållbara städer Öka Skånes möjligheter för offentlig finansiering Hållbara städer Smarta material Personlig hälsa Engagerat näringslivet genom plattformssatsningar (kluster/science parks/nätverksorg) Kombinationsmöjligheter på tvärs över branschgränser ger tillväxtmöjligheter och morgondagens globala tillväxtföretag Telekom Mobile Heights Digital media Media Evolution Besöksnäring Kluster? Miljöteknik Sustainable business hub Logistik & Retail Kluster? Förpackning Packbridge Livsmedel Livsmedelsakademien Life science Medicon Valley Alliance Säkerhet Resillient Regions Generell infrastruktur för företagandet: Kapitalförsörjning Kompetensförsörjning Rådgivning och innovationsmiljöer Global konkurrenskraft genom internationell uppkoppling Kapitalförsörjning Lån, kreditter samt riskkapital Konferens/kongress ; Ledande och återkommande Innovationsstödsystem Inkubator, Science Park, mötesplatser Entreprenörskultur Nyföretagande Kompetensförsörjning Matchning, kvalitet, heltäckande Forskning Världsklass Affärsutveckling - Exportandel och global konkurrenskraft Internationell uppkoppling Vanguard, String, andra regioner

66 Skånes innovationsområden smarta material, personlig hälsa och smarta hållbara städer Lennart Svensson Enhetschef innovation, Region Skåne

67 Omvärld

68 Styrdokument EU, nationellt, regionalt

69 Regionala Utvecklingsstrategin Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt

70 Internationell Innovationsstrategi för Skåne (IISS) Utveckla det systemiska ledarskapet Vidga synen på innovation Effektivisera stödstrukturen för innovation Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer Utveckla internationell samhandling Stärk innovationskraften i befintligt näringsliv och offentlig verksamhet Kluster vem kan delta, på vilket sätt? Konkreta exempel på verksamhet

71 Strategiska innovationsområden Personlig Hälsa Smarta material Smarta Hållbara Städer Samhandling! Smart Specialisering Samhällsutmaningar Skåne, våra kort Klusterinitiativ/Arenor (teman/utmaningar) Science Parks mm. (platser/miljöer) Mycket händer! Arbetsgrupper Strategigrupper Nätverk -ICT - Sociala innovationer Finansieringsnätverk Exempel

72 Smarta Material Materials Business Center Skånsk funktion för samverkan anläggningarna - forskningsresultat - företag Industriell plattform NANOVA - avancerad produktionsanläggning för nanostrukturer eller Heiner Linke, LU/ NmC)

73 Personlig Hälsa SIO Folksjukdomar 98 miljoner sek. (LU) Strategisk innovationsagenda - Vår Hälsa - (MaH) Innovationsupphandling indikationsområde kopplade till bl.a hjärtsvikt Snabbväxande företag inom mhealth (MHBC) RS Life Science strategi (del av PH) innan årsskiftet

74 Smarta Hållbara Städer Innovationsplattformen i Malmö lägenheter och 10 arbetslösa i jobb per år (Malmö stad och Trianon) Innovationsplattformen i Lund 10% energiminskning på KK i Lund. (RS, Kraftringen, Schneider Electrics och KK) Tampere-Skåne en modell för smart finansiering (RS, Vinnova, TEKES, Tampere)

75 Nyckelbudskap Strukturfondsprogrammet finansierar ambitionerna i strategierna Innovationsområdena en central del i Smart Specialstation strategin (IISS)! Sträva efter samhandling och adressera innovationsområdena! Fokusera på utmaningar och nyttja våra innovationsmiljöer Stäva efter större långsiktiga initiativ! Bygg länkar regionalt/nationalt och internationellt!

76 Till sist Samhandling! From I-mode to We-mode! Helheten! Innovationsområdena är en del av IISS som är en del av RUS! Koppla utmaningar/kluster/arenor till miljöer/science parks/inkubatorer Bygga på och utnyttja det som redan sker inom innovationsområdena Låt oss gemensamt bli ambassadörer för helheten /RUS/IISS/Innovationsområden Nyttja strukturfondsmedlen som en resurs och bygga vidare på det som redan sker!

77 Skåne som plats för entreprenörskap och företagande Carin Daal Enhetschef Entreprenörskap, Region Skåne

78 Mångfald för tillväxt Idag står alltför många grupper utanför den skånska arbetsmarknaden. Detta hämmar den regionala tillväxten. Skatteintäkterna minskar och talangen bland utlandsfödda, ungdomar och kvinnor är en outnyttjad potential. Dessa resurser måste tas tillvara!

79 Prioriterade utvecklingsområden Säkerställa mångfaldsperspektivet i hela det skånska tillväxtarbetet Öka andelen utlandsfödda, ungdomar och kvinnor i de satsningar mm som vi finansierar

80 Utveckla stödstrukturen Idag finns ett stort antal offentligfinansierade aktörer som på olika sätt främjar tillväxt, företagande och utvecklingen av nya innovationer i regionen. Denna stödstruktur behöver hela tiden anpassas, utvecklas och samordnas för att fungera optimalt i det regionala innovationssystemet.

81 Prioriterade utvecklingsområden Utvecklat stöd för tjänsteinnovation/nya branscher Utvecklade metoder/arbetssätt för att driva öppna innovationsprocesser Säkerställa mångfaldsperspektivet i hela innovationsstödstrukturen Stärkt samverkan aktörerna emellan Utveckling av inkubatorerna i Skåne kopplat till inkubatorstrategin Stärka den internationella dimensionen

82 Behov av stärkt entreprenörskap och innovationskultur Omvandlingen av arbetsmarknaden gör att små och medelstora företag blir allt viktigare för sysselsättning och tillväxt och därför ökar betydelsen av den entreprenöriella individen. För att stimulera detta krävs både satsningar på att få fler att vilja bli entreprenörer, på att stärka befintliga entreprenörer så att de hela tiden blir bättre samt på att attrahera fler entreprenörer till Skåne. Innovationskulturen är avgörande för att detta ska lyckas.

83 Prioriterade utvecklingsområden Plattformssatsning kopplat till entreprenörskap i utbildningssystemet/ssa Satsningar för att främja samhällsentreprenörskap/sociala innovationer Satsningar för att främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar Satsningar för att stärka Skåne som attraktiv plats för världens entreprenörer

84 Skånes företag och deras behov av utveckling Jennika Gill Noltorp Enhetschef Affärsutveckling, Region Skåne

85 Skånes företag och deras behov av tillväxt Förmågan att behålla, attrahera och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för ökad konkurrenskraft. Stärka fler företags kompetens & tillväxtvilja och öka tillgången till marknadskompletterande kapital.

86 Prioriterade utvecklingsområden Marknadskompletterande kapital identifiera och möjliggöra för företag med tillväxtpotential Stärka företags förmåga att växa regionalt, nationellt och internationellt Satsningar som utvecklar företags förmåga att ta till sig kunskap och affärsmodeller Satsningar som stärker företags exportkompetens och internationalisering Satsningar som utvecklar strukturer för kunskapsöverföring mellan företag och forskningsaktörer Stärkt samverkan mellan aktörer

87 Samverkan för SME i Tillväxtfas

88 Skånes kompetensutvecklingsbehov Gudmundur Kristjansson Biträdande näringslivschef, Region Skåne

89 Kompetensutveckling/-försörjning Bakgrund Regeringsuppdrag Nationella strategin Regionala Utvecklingsstrategin Regionala tillväxtnämndens mål

90 Kompetensplattform Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkan Skåne är inte ett beslutsfattande organ utan ett samverkande organ med följande uppgifter: Kraftsamla offentliga aktörer i Skåne och när möjligt, agera samlat i dialog med regeringskansli och statliga myndigheter Forum för utvecklingsdiskussioner och dialog Identifiera och genomföra analyser och kunskapsutveckling Samverka kring regionala målbilder och omvärldsbevakning Samverka med andra aktörer i utbildnings och kompetensfrågor

91 Kompetensplattform Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. I KoSS samverkar: Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne (ordförande).

92 8 prioriterade områden Insatser för att främja utlandsföddas möjligheter på arbetsmarknaden Insatser för att främja en könsintegrerad arbetsmarknad Insatser för att främja ungas väg till utbildning och arbete Insatser för att främja lärar, utbildnings, och skolutveckling Insatser för att främja intresset för teknik och naturvetenskapliga utbildningar Insatser för att främja kompetensförsörjning inom vård och omsorg Insatser för att främja samverkan mellan arbetslivet och utbildningssystemen Insatser för att främja och utveckla vuxenutbildningen

93 Skånes arbete för en koldioxidsnål ekonomi Oddvar Fiskesjö Enhetschef Miljöstrategiska, Region Skåne

94 Paus

95 Region Skånes nya roll för att gå från vision till handling

96 Workshop framtida projektsamarbeten Hur kan Region Skåne verka för ett ökat samarbete mellan aktörerna i Skåne? Hur skulle ni vilja att arenan 1 dec designas för bästa resultat?

97 Tack så mycket!

98 Kontaktuppgifter Bodil Rosvall Jönsson, Carin Daal, Lennart Svensson, Anna Nilsson, Stefan Bengtsson, Stefan Larsson, Anna Bäckman, Gudmundur Kristjansson, Sara Persson, Oddvar Fiskesjö,

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Soundingboard 2.0 6 okt 2015. Inkluderande tillväxt

Soundingboard 2.0 6 okt 2015. Inkluderande tillväxt Soundingboard 2.0 6 okt 2015 Inkluderande tillväxt Program 6 okt 2015 9.00-9.15 Välkomna till Soundingboard 2.0, Bodil Rosvall Jönsson & Anna Nilsson 9.15-9.25 Anna Haraldson, Projektledare Social Innovation

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Förändra, förbättra och förstärka!

Förändra, förbättra och förstärka! Förändra, förbättra och förstärka! Intryck och avtryck från Skåne-Blekinge april 2007 april 2013 Stefan Larsson Tillväxtverkets programkontor Skåne-Blekinge Sverige och sammanhållningspolitiken Under 2007

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg 100 STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Foto: Matton images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden: 1. Innovation och förnyelse Att bidra till fler och växande företag, ökad sysselsättning

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Hur stärker vi innovationskraften i företagen?

Hur stärker vi innovationskraften i företagen? Hur stärker vi innovationskraften i företagen? Lennart Svensson Näringsliv Skåne Region Skåne For a long time we have been building the Knowledge Society by using money to get knowledge Now it's time to

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Matton Images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer