15.00 Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15.00 Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt"

Transkript

1 Program Välkomna till Soundingboard avstamp inför framtiden Rapport från FIRS Tillväxts nya roll regionalt EU:s strukturfonder bakåt och framåt Paus Region Skånes arbete med att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt Micropaus Region Skånes nya roll för att gå från vision till handling Workshop Framtida projektsamarbeten 17:00 Slut

2 Soundingboard 2.0 en öppen mötesplats för Skånes innovationsstödsaktörer

3

4 2014

5 Behov: Kontinuerligt utveckla stödstrukturen Sydsvenskan, 14 december 2013

6 Soundingboard 2.0 Mötesplatser aktörssystemet 2014

7 Soundingboard 2.0 Mötesplatser aktörssystemet 2015

8 Nationella aktörer Näringslivschefer Affärsrådgivningsaktörer Inkubatorer Universitet/Höskolor Science Parks Kluster/branschnätverk Business Region Skåne Institut Region Skåne Politik Riskkapitalaktörer

9 Aktörsvisualisering Kartbild för aktörerna i Skåne Över 90 aktörer Sortering på FAS Verksamhetsområde Huvudman

10 Starta Driva Utveckla en guide för entreprenörer i Skåne Entreprenören i fokus Över 50 aktörer Renodlat verktyg Steg-för-steg-guide Skane.com/starta företag

11 FIRS, Forsknings och innovationsrådet i Skåne Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, ska arbeta för att Skåne ska utvecklas till en kunskaps- och innovationsregion av högsta klass. Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, består av representanter från ledningsnivå i Region Skåne, universitet och högskolor, kommunrepresentanter från Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg samt näringsliv i regionen..

12 Ledamöterna i FIRS Charlotta Falvin, egen företagare, föredetta vd TAT AB Christine Axelsson (S), regionråd Region Skåne Cristina Glad, vd Bioinvent AB Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd Malmö stad Katarina Erlingson (C), regionråd Region Skåne Mats Boström, koncernchef Epsilon ab Mats Helmfrid (M), kommunalråd Lunds kommun Per Eriksson, rektor Lunds Universitet Peter Danielsson (M), kommunalråd Helsingborg Pia Kinhult (M), regionråd Region Skåne Pierre Månsson (FP), kommunalråd Kristianstad Stefan Bengtsson, rektor Malmö högskola Stefan Lundgren (M), kommunalråd Kommunförbundet Skåne Torbjörn Lövendahl (S), kommunalråd Staffanstorp Spyridon Mylonopoulos, Bergendahls Kerstin Lindell, vd Bona Bert Nordberg, ordförande Vesta.

13 Information och beslut från FIRS oktobermöte Agenda FIRS den 13 oktober 2014, Naturum Vattenriket, Kristianstad Information Kommunikationsinsatser (Christian Österlind/Joen Garsén) Resultat från de tre innovationsområdena och finansieringsnätverket (Magnus Jörgel) Förslag till strategisk grupp kopplad till finansieringsnätverket (Stefan Bengtsson) ESS/MAX IV/Science Village Scandinavia (Helene Vogelmann/Per Eriksson) Beredning/diskussion Soundingboard 2.0/Nya samarbetsformer (Carin Daal) Långsiktig finansiering (Lennart Svensson) Skåne på världskartan (Sofia Nerbrand) Nästa mötestid (internat lunch till lunch januari 2015, Ystad Saltsjöbad)

14 Finansieringsnätverk Alignment of funding Tampere NANOVA Ekosystem för innovation runt ESS och Maxlab Privata investeringarriskkapital Filantropi i Skåne?

15 Strukturfondsprogram Helhet Finansiera IISS Internationellt Kombinera med Horisont 2020, Interreg ÖKS, etc. Idéer för nästa programperiod

16 Tillväxtverkets nya roll regionalt Stefan Larsson Tillväxtverket

17 EU:s strukturfonder bakåt och framåt Anna Bäckman Tillväxtverket Carin Daal & Sara Persson Region Skåne

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Soundingboard 3 november 2014 Anna Bäckman Tillväxtverket Kontorschef Skåne-Blekinge 18

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter - medel & medfinansiering Region Antal projekt Summa av beslutat stöd Skåne (hela) Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Nordöstra Skåne Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne och Blekinge Skåne och Blekinge Blekinge Totalsumma * Topp 5 medfinansiärer i Skåne Belopp SEK 1. Region Skåne Malmö stad Sydsvensk Entreprenörfond AB Invest in Skåne AB Lunds Universitet

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter resultat Mål: 500 nya företag och 1900 nya arbetstillfällen Inrapporterade resultat hittills: 638 nya företag och 1967 nya arbetstillfällen Utmaningar med uppföljning av resultat 20

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter lärdomar program Ett ökat fokus på strukturförändringar Framgångsrikt med riskkapitalsatsningar I Skåne-Blekinge framhålls satsningar på näringslivs- och innovationsfrämjanden system En ökad samverkan mellan Skåne och Blekinge Återföring av erfarenheter/lärande kan förbättras Näringslivets medverkan kan förbättras 21

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Innehållsmässigt Erfarenheter lärdomar projekt Viktigt med förankring & aktivt ägarskap (vem är mottagare av förändringen?) Behov av tydlig projektlogik och realistisk ambitionsnivå (vad förväntas projektet egentligen förändra?) Projektets redovisning/ekonomi om vi inte vill tappa tid och pengar! Varje projekt kräver en ekonom och en egen projekthuvudbok Alla parter i projektet måste känna till rutin för ex. tidredovisning, informationsplikt och inte minst upphandling/affärsmässig villkor Ej genomförd eller felaktigt genomförd upphandling vanligaste orsaken till strukna kostnader 22

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH ESI ERUF 23

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH ERUF-medel i relation till övriga landet Program ERUF (miljoner euro) Övre Norrland 212 Mellersta Norrland 154 Norra Mellansverige 147 Öresund Kattegat Skagerrak 136 Nationella programmet 136 Östra Mellansverige 70 Småland och Öarna 66 Skåne Blekinge 61 Västsverige 56 Stockholm 37 24

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH ERUF Skåne-Blekinge - tidplan 11 nov lansering ESI-fonderna gemensamt nationellt 20 nov fortsatt planering för lärande Skåne-Blekinge 2 dec möte SFP & lansering ESI-fonderna regionalt 3-4 dec (Malmö) / jan (Karlskrona) Testa projektidéer Prel. 15 dec godkänt program Prel. 18 dec möte Övervakningskommittén Prel. jan-mars första utlysningen Skåne-Blekinge Prel. juni första besluten Skåne-Blekinge 25

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 26

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH VAD vill Ni förändra? 27

28 Region Skånes erfarenheter som största medfinansiär

29 Programöversikt Havs- och fiskeriprogrammet Landsbygds programmet INTERREG -Öresund- Kattegat- Skagerrak -Nordsjön -Södra Östersjön Regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge Socialfondsprogrammet - Östersjön ERUF

30 Region Skånes engagemang i regionalfondsprojekt Programmet:176 projekt Region Skånes medverkan: 67 Region Skåne har medfinansierat med nästan 127 miljoner kr Antal projekt och fördelning av medel på insatsområde (totalt) Antal projekt Totalt Kr RS kr (ink. Bolag) 1.1 Entreprenörskap Utveckling av nya och befintliga företag Innovativa miljöer En sammanhållen region Ett utvecklat informationssamhälle Storstadsområdets roll som tillväxtpool Lokala områdesinsatser Totalt Innovation och förnyelse Tillgänglighet Särskilda storstadsinsatser

31

32

33 Typ av satsning/bransch Namn Total summa (kr) RS (kr) Bolagen (kr) Media Evolution/Framtidens lärandmoving media southern Sweden Malmö Nya Medier Nya flexibla utbildningsformer Framtidens lärande Training Regions Nesst Pack Bridge PackBridge Bas Skåne Packaging & Food Livsmedel Centrum för Livsmedelsutveckling CLUK II Riskkapital Sydsvensk Entr. Fond II Sydsvensk Entr. Fond III Analyser OECD territorial review för Skåne Strukturbild för Skåne Förstudie analys av OECD

34 Typ av satsning/bransch Namn Total summa (kr) RS (kr) Bolagen (kr) ÖVRIGT Informations,kommunikations och mediei T som i Talang Öppna Innovationsplattformar Running start Kombi Syd KombiSyd II Tillhåll Tillhåll Innovation genom testbeds och innovationsupphandling Selfmade krativ storstad Affärsutveckling för kvinnor Why not? Utredning av samhällsekonomiska effekter Förstudie Innovations & utbildningscentrum Bo och verka i ystad österlen Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutets innovationscenter Stationsområdet Hässleholm C Utveckling av landanslutningar till Åhus hamn Kollektivtrafikutredning Kvinnligt Mentorskap

35 Nu tänker vi framåt!

36 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge Insatsområde Andel Euro Smart tillväxt innovation 17% Smart tillväxt SME 36% (inkl. 20% riskkapital) Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi 15% Inkluderande tillväxt bredband 10% Hållbar stadsutveckling 18% Tekniskt stöd 4% Totalt 100%

37 Smart tillväxt innovation Foto: Master isolated images/ FreeDigitalPhotos.net!!! Målsättningar 1. Ökad samverkan för en hållbar och effektiv innovationsinfrastruktur 2. Fler hållbara och konkurrenskraftiga resultat från innovationsinfrastrukturen 3. Fler efterfrågestyrda innovationer inom regionens strategiska områden 4. Ökad regional innovationsförmåga

38 Smart tillväxt små och medelstora företag Målsättningar 1. Stärkt entreprenörskap och företagande 2. Fler nya företag med tillväxtpotential 3. Ökad tillväxt i små och medelstora företag Foto: jscreationzs/ FreeDigitalPhotos.net

39 Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi Foto: Feelart/ FreeDigitalPhotos.net Målsättningar 1. Minskad energianvändning i företagen inom el, värme, kyla, produktionsprocesser och transporter. 2. Ökad användning av förnybar energi i företagen 3. Minskad energianvändning i offentlig sektor och bostadssektorn inom el, uppvärmning, kyla, resurser och transporter. 4. Ökad användning av förnybar energi i offentlig sektor och bostadssektorn för el, uppvärmning, kyla och transporter

40 Inkluderande tillväxt bredband Målsättningar 1. Förbättra möjligheten för tillgång till bredband Foto: adamr/ FreeDigitalPhotos.net

41 Hållbar stadsutveckling Målsättningar 1. Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling 2. Stärkt lokalt entreprenörskap för social inkludering Insatsområdet omfattar Malmö stad Foto: KROMKRATHOG/ FreeDigitalPhotos.net

42 Vad har vi lärt oss och hur måste vi tänka nu? Majoriteten av projekten syftar till att skapa strukturomvandling. Fokus är på långsiktiga effekter snarare än kortsiktigt skapa nya jobb och nya företag. Fortsätta att knyta projekten tätt till regionala utvecklingsstrategier Behöver höja ambitionen för näringslivets medverkan. Nytt privat medfinansiering. Klustersatsningarna upplevs som positiva och har lett till en bred samverkan mellan regionerna, företag och akademin. Behov av aktivt ägarskap, samverkan och utvecklingsinriktat lärande Social inkludering vår viktigaste tillväxtfråga!

43 Region Skånes olika roller i Skåne- Blekingeprogrammen Regeringsuppdrag Samordnare programskrivandet Regionalt samråd regionalt utvecklingsansvarig i länet Lagen om strukturfondspartnerskap Ansökan kommer in till Tillväxtverket/ ESF rådet Beredning Förvaltande myndighet Sammanvägd bedömning förvaltande myndighet och sekretariatet Strukturfondspartnerskapet Skåne Blekinge prioriterar mellan ansökningarna Formellt beslut Tillväxtverket

44 Region Skånes olika roller i Skåne- Blekingeprogrammen Eget initiativ som regionalt tillväxtansvarig Regional kunskapsutveckling och lärande från EU-programmen Fondsamordning Projektägare Medfinansiär

45 Coacher för projektutveckling - ett verktyg i programgenomförandet Varför? Som ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne tar Region Skåne en tydlig roll i att stötta regionala och lokala aktörer i utveckling av projekt med medfinansiering från EU:s regionala strukturfondsprogram (regionalfonden och socialfonden). Vad? Coachningsfunktionen är ett verktyg i den regionala utvecklingsprocessen som ska bidra till att hållbara, resultatinriktade projekt utvecklas. Projekt som bidrar till programmålen och i förlängningen till den regionala utvecklingsstrategin. Social inkludering som är regionens viktigaste tillväxtfråga genomsyrar även arbetet som coachningsfunktionen utför. Hur? Coachningsmöten med feedback på projektupplägg, informationsinsatser, insatser för kunskapsutbyte osv i nära samverkan med samarbetspartners.

46 Region Skåne som projektägare och medfinansiär Projektägare - Strategiskt viktiga regionala projekt där annan möjlig projektägare saknas - För att kunna fungera som likviditetsgarant (bank) Medfinansiär - Regionala projekt med samverkan mellan rätt aktörer - Tydlig process för medverkan i projektet - God framförhållning - Alla medfinansieringsbeslut tas i ledningsgruppen

47 Vad kommer Region Skåne att kunna/vilja medfinansiera ?

48 PAUS

49 Regionen som vill något Bodil Rosvall Jönsson Näringslivschef Region Skåne och VD Business Region Skåne

50

51

52

53 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Peab Alfa Laval Trelleborg Aarhuskarlshamn Hexpol G & L Beijer Lindab Axis Nolato Cdon BE Group Haldex Duni Nederman Bong Midway Partnertech Wihlborgs Fastigheter Beijer Electronics Eolus Wind Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Stockholm Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Ericsson Skanska H&M Electrolux Teliasonera Ica-gruppen SCA Nordea Sandvik Scania Atlas Copco Securitas NCC Assa Abloy SAS SEB Axfood Swedbank Handelsbanken SSAB Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

54 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Peab Alfa Laval Trelleborg Aarhuskarlshamn Hexpol G & L Beijer Lindab Axis Nolato Cdon BE Group Haldex Duni Nederman Bong Midway Partnertech Wihlborgs Fastigheter Beijer Electronics Eolus Wind Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Västra Götaland Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Volvo SKF Bilia Latour Gunnebo Kappahl New Wave Group Castellum FinnvedenBulten Transatlantic Semcon Elanders Balder Wallenstam MQ VBG Group Opus Group Hemtex Geveko Global Health Partner 738 Totalt

55 De 20 största onoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Sony Mobile Comm E.On Sverige Tetra Pak Perstorp Bergendahl & Son Mellby Gård Hilding Anders Gambro Lundia Höganäs Lindéngruppen Thule Group Mercedes-Benz Sve Saferoad Everfresh DSVM Group Elektrokoppar Kwintet Helsingborg Hamn Skånemejerier ÅR Packaging Group Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Stockholm Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Vattenfall Preem Postnord Astrazeneca Autoliv KF Lantmännen St Statoil Sverige Bonnier Systembolaget Alecta OK-Q Ahlsell Nynäs Volkswagen Sve Apoteket AMF Pension Samsung Nordic Arla Foods Totalt

56 De 20 största onoterade företagen Skåne Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Sony Mobile Comm E.On Sverige Tetra Pak Perstorp Bergendahl & Son Mellby Gård Hilding Anders Gambro Lundia Höganäs Lindéngruppen Thule Group Mercedes-Benz Sve Saferoad Everfresh DSVM Group Elektrokoppar Kwintet Helsingborg Hamn Skånemejerier ÅR Packaging Group Totalt Källa: Largest Companies Börsspecial 2014 Västra Götaland Bolag Omsättning miljoner kronor 1. Volvo Car Group Stena Stena Metall Cellmark Akzo Nobel Finance Papyrus Capio Schenker Ekman & Co Göteborgs Stadshus Tamro Dunross & Co Mölnlycke Healthcare Stena Line Scand Västtrafik Elof Hansson GKN Aerospace Akademiska Hus Anders Hedin Invest Jula Totalt

57 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Total omsättning miljoner kronor Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

58 De 20 största onoterade företagen Skåne Total omsättning miljoner kronor Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

59 De 20 största börsnoterade företagen Skåne Totalt antal anställda Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

60 De 20 största onoterade företagen Skåne Totalt antal anställda Skåne Källa: Largest Companies Börsspecial 2014

61 Näringslivet i Skåne Tillväxt av antal sysselsatta efter arbetsställestorlek och region. Exklusive vård, utbildning och omsorg. Tillväxt av antal sysselsatta 20% 15% 10% Skåne Riket Stockholm 5% 0% -5% 1-4 anställda 5-9 anställda anställda anställda 250 eller fler anställda -10% Källa: SCB Företagsregistret

62 Näringslivet i Skåne Anställda efter arbetsställets storlek 2013 samt tillväxt Exklusive vård, utbildning och omsorg. Antal anställda 2013 Tillväxt procent procent procent procent 250 eller fler procent Totalt procent Källa: SCB Företagsregistret

63 Inkubatorernas bidrag till tillväxt Inkubator (grundade årtal inom parentes) Antal inkubatorbolag sedan start Antal genererade arbetstillfällen Minc ( ) Medeon (2007) Ideon Innovation (1993) Lund Life Science Incubator (2010) Lift (2008) Think (2011) Krinova (2012) Totalt

64 Regional Utveckling Ca 140 miljoner kr Långsiktiga satsningar som ger önskad effekt Politiskt beslutad i Regionala Utvecklingsnämnden - RUN Målsättning att alltid arbeta tillsammans med externa aktörer Uppväxlingsgrad

65 Tillväxtmodell för Skåne 3 strategiska områden för Skåne: Personlig hälsa Smarta Material Hållbara städer Öka Skånes möjligheter för offentlig finansiering Hållbara städer Smarta material Personlig hälsa Engagerat näringslivet genom plattformssatsningar (kluster/science parks/nätverksorg) Kombinationsmöjligheter på tvärs över branschgränser ger tillväxtmöjligheter och morgondagens globala tillväxtföretag Telekom Mobile Heights Digital media Media Evolution Besöksnäring Kluster? Miljöteknik Sustainable business hub Logistik & Retail Kluster? Förpackning Packbridge Livsmedel Livsmedelsakademien Life science Medicon Valley Alliance Säkerhet Resillient Regions Generell infrastruktur för företagandet: Kapitalförsörjning Kompetensförsörjning Rådgivning och innovationsmiljöer Global konkurrenskraft genom internationell uppkoppling Kapitalförsörjning Lån, kreditter samt riskkapital Konferens/kongress ; Ledande och återkommande Innovationsstödsystem Inkubator, Science Park, mötesplatser Entreprenörskultur Nyföretagande Kompetensförsörjning Matchning, kvalitet, heltäckande Forskning Världsklass Affärsutveckling - Exportandel och global konkurrenskraft Internationell uppkoppling Vanguard, String, andra regioner

66 Skånes innovationsområden smarta material, personlig hälsa och smarta hållbara städer Lennart Svensson Enhetschef innovation, Region Skåne

67 Omvärld

68 Styrdokument EU, nationellt, regionalt

69 Regionala Utvecklingsstrategin Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt

70 Internationell Innovationsstrategi för Skåne (IISS) Utveckla det systemiska ledarskapet Vidga synen på innovation Effektivisera stödstrukturen för innovation Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer Utveckla internationell samhandling Stärk innovationskraften i befintligt näringsliv och offentlig verksamhet Kluster vem kan delta, på vilket sätt? Konkreta exempel på verksamhet

71 Strategiska innovationsområden Personlig Hälsa Smarta material Smarta Hållbara Städer Samhandling! Smart Specialisering Samhällsutmaningar Skåne, våra kort Klusterinitiativ/Arenor (teman/utmaningar) Science Parks mm. (platser/miljöer) Mycket händer! Arbetsgrupper Strategigrupper Nätverk -ICT - Sociala innovationer Finansieringsnätverk Exempel

72 Smarta Material Materials Business Center Skånsk funktion för samverkan anläggningarna - forskningsresultat - företag Industriell plattform NANOVA - avancerad produktionsanläggning för nanostrukturer eller Heiner Linke, LU/ NmC)

73 Personlig Hälsa SIO Folksjukdomar 98 miljoner sek. (LU) Strategisk innovationsagenda - Vår Hälsa - (MaH) Innovationsupphandling indikationsområde kopplade till bl.a hjärtsvikt Snabbväxande företag inom mhealth (MHBC) RS Life Science strategi (del av PH) innan årsskiftet

74 Smarta Hållbara Städer Innovationsplattformen i Malmö lägenheter och 10 arbetslösa i jobb per år (Malmö stad och Trianon) Innovationsplattformen i Lund 10% energiminskning på KK i Lund. (RS, Kraftringen, Schneider Electrics och KK) Tampere-Skåne en modell för smart finansiering (RS, Vinnova, TEKES, Tampere)

75 Nyckelbudskap Strukturfondsprogrammet finansierar ambitionerna i strategierna Innovationsområdena en central del i Smart Specialstation strategin (IISS)! Sträva efter samhandling och adressera innovationsområdena! Fokusera på utmaningar och nyttja våra innovationsmiljöer Stäva efter större långsiktiga initiativ! Bygg länkar regionalt/nationalt och internationellt!

76 Till sist Samhandling! From I-mode to We-mode! Helheten! Innovationsområdena är en del av IISS som är en del av RUS! Koppla utmaningar/kluster/arenor till miljöer/science parks/inkubatorer Bygga på och utnyttja det som redan sker inom innovationsområdena Låt oss gemensamt bli ambassadörer för helheten /RUS/IISS/Innovationsområden Nyttja strukturfondsmedlen som en resurs och bygga vidare på det som redan sker!

77 Skåne som plats för entreprenörskap och företagande Carin Daal Enhetschef Entreprenörskap, Region Skåne

78 Mångfald för tillväxt Idag står alltför många grupper utanför den skånska arbetsmarknaden. Detta hämmar den regionala tillväxten. Skatteintäkterna minskar och talangen bland utlandsfödda, ungdomar och kvinnor är en outnyttjad potential. Dessa resurser måste tas tillvara!

79 Prioriterade utvecklingsområden Säkerställa mångfaldsperspektivet i hela det skånska tillväxtarbetet Öka andelen utlandsfödda, ungdomar och kvinnor i de satsningar mm som vi finansierar

80 Utveckla stödstrukturen Idag finns ett stort antal offentligfinansierade aktörer som på olika sätt främjar tillväxt, företagande och utvecklingen av nya innovationer i regionen. Denna stödstruktur behöver hela tiden anpassas, utvecklas och samordnas för att fungera optimalt i det regionala innovationssystemet.

81 Prioriterade utvecklingsområden Utvecklat stöd för tjänsteinnovation/nya branscher Utvecklade metoder/arbetssätt för att driva öppna innovationsprocesser Säkerställa mångfaldsperspektivet i hela innovationsstödstrukturen Stärkt samverkan aktörerna emellan Utveckling av inkubatorerna i Skåne kopplat till inkubatorstrategin Stärka den internationella dimensionen

82 Behov av stärkt entreprenörskap och innovationskultur Omvandlingen av arbetsmarknaden gör att små och medelstora företag blir allt viktigare för sysselsättning och tillväxt och därför ökar betydelsen av den entreprenöriella individen. För att stimulera detta krävs både satsningar på att få fler att vilja bli entreprenörer, på att stärka befintliga entreprenörer så att de hela tiden blir bättre samt på att attrahera fler entreprenörer till Skåne. Innovationskulturen är avgörande för att detta ska lyckas.

83 Prioriterade utvecklingsområden Plattformssatsning kopplat till entreprenörskap i utbildningssystemet/ssa Satsningar för att främja samhällsentreprenörskap/sociala innovationer Satsningar för att främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar Satsningar för att stärka Skåne som attraktiv plats för världens entreprenörer

84 Skånes företag och deras behov av utveckling Jennika Gill Noltorp Enhetschef Affärsutveckling, Region Skåne

85 Skånes företag och deras behov av tillväxt Förmågan att behålla, attrahera och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för ökad konkurrenskraft. Stärka fler företags kompetens & tillväxtvilja och öka tillgången till marknadskompletterande kapital.

86 Prioriterade utvecklingsområden Marknadskompletterande kapital identifiera och möjliggöra för företag med tillväxtpotential Stärka företags förmåga att växa regionalt, nationellt och internationellt Satsningar som utvecklar företags förmåga att ta till sig kunskap och affärsmodeller Satsningar som stärker företags exportkompetens och internationalisering Satsningar som utvecklar strukturer för kunskapsöverföring mellan företag och forskningsaktörer Stärkt samverkan mellan aktörer

87 Samverkan för SME i Tillväxtfas

88 Skånes kompetensutvecklingsbehov Gudmundur Kristjansson Biträdande näringslivschef, Region Skåne

89 Kompetensutveckling/-försörjning Bakgrund Regeringsuppdrag Nationella strategin Regionala Utvecklingsstrategin Regionala tillväxtnämndens mål

90 Kompetensplattform Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkan Skåne är inte ett beslutsfattande organ utan ett samverkande organ med följande uppgifter: Kraftsamla offentliga aktörer i Skåne och när möjligt, agera samlat i dialog med regeringskansli och statliga myndigheter Forum för utvecklingsdiskussioner och dialog Identifiera och genomföra analyser och kunskapsutveckling Samverka kring regionala målbilder och omvärldsbevakning Samverka med andra aktörer i utbildnings och kompetensfrågor

91 Kompetensplattform Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. I KoSS samverkar: Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne (ordförande).

92 8 prioriterade områden Insatser för att främja utlandsföddas möjligheter på arbetsmarknaden Insatser för att främja en könsintegrerad arbetsmarknad Insatser för att främja ungas väg till utbildning och arbete Insatser för att främja lärar, utbildnings, och skolutveckling Insatser för att främja intresset för teknik och naturvetenskapliga utbildningar Insatser för att främja kompetensförsörjning inom vård och omsorg Insatser för att främja samverkan mellan arbetslivet och utbildningssystemen Insatser för att främja och utveckla vuxenutbildningen

93 Skånes arbete för en koldioxidsnål ekonomi Oddvar Fiskesjö Enhetschef Miljöstrategiska, Region Skåne

94 Paus

95 Region Skånes nya roll för att gå från vision till handling

96 Workshop framtida projektsamarbeten Hur kan Region Skåne verka för ett ökat samarbete mellan aktörerna i Skåne? Hur skulle ni vilja att arenan 1 dec designas för bästa resultat?

97 Tack så mycket!

98 Kontaktuppgifter Bodil Rosvall Jönsson, Carin Daal, Lennart Svensson, Anna Nilsson, Stefan Bengtsson, Stefan Larsson, Anna Bäckman, Gudmundur Kristjansson, Sara Persson, Oddvar Fiskesjö,

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan 2015-2018 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer