Presentation av innehåll i arbetsprogrammet 11 december 2013 Clas Tegerstrand, Susbiz

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av innehåll i arbetsprogrammet 11 december 2013 Clas Tegerstrand, Susbiz"

Transkript

1 Presentation av innehåll i arbetsprogrammet 11 december 2013 Clas Tegerstrand, Susbiz

2 Målen med samhällsutmaningen Att uppnå ett resurs- och vatteneffektivt samhälle Att uppnå ett klimattåligt samhälle Att skydda och nyttja naturens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt Att uppnå ett hållbart utbud av råmaterial som möter behoven i en värld där befolkningen ständigt ökar inom ramen för vad jordens resurser och ekosystem tål

3 Målen med samhällsutmaningen Hjälpa att bygga en grön ekonomi där kretsloppsekonomin synkar med den naturliga miljön Arbetsprogrammet fokuserar på att investera I den gröna ekonomin Detta kräver stora framsteg vad gäller både sociala innovationer och innovationer inom offentlig sektor

4 Olika typer av projekt Research and Innovation action Innovation action Coordination and Support Actions SME Initiative ERA-NET Cofund

5 SME instrumentet Alla typer av småföretag kan söka Marknadsorienterade projekt Bottom-up inom samhällsutmaningar eller keyenabling technologies Endast småföretag kan söka Europeiskt mervärde

6 SME instrumentet Affärsplan I Fas I - Förstudie av koncept - Riskbedöming - IPR - Partnersök Affärsplan II Fas II - FoU - Piloter på innovativa processer, produkter och tjänster Affärsplan III Fas III Kommersialisering Privat riskfinansiering Cirka Cirka 6 månader 1 3 miljoner månader Kvalitetsstämpel Ingen direkt EU finansiering Key Account Manager

7 SC /2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials Innovative SMEs are to be supported and guided to reach and accelerate their full green growth potential. This topic is targeted at all types of eco-innovative SMEs in all areas addressing the climate action, environment, resource efficiency and raw materials challenge, focusing on SMEs showing a strong ambition to develop, grow and internationalise. All kinds of promising ideas, products, processes, services and business models, notably cross-sectoral and multi-disciplinary ones, are eligible.

8 Avfall och vatten i fokus Water Innovation: Boosting its value for Europe Treasuring our water Avfalls- och vattenfrågor är särskilt prioriterade eftersom det finns en stor affärsutvecklingspotential där som också kan skapa nya jobb samtidigt som det möter viktiga utmaningar vad gäller resurseffektivitet Programmet ger många öppningar mot småföretag, både vad gäller Innovationsprojekt och SME initiativet

9 Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials Kampen mot klimatförändringar och anpassning till klimatet Skydda miljön, hållbar förvaltning av naturresurser, vatten, biologisk mångfald och ekosystem Säkra en hållbar tillgång till råmaterial Dock inte inom energi och jordbruk Möjliggöra övergången till en grön ekonomi genom eco-innovation Utveckla omfattande och väl underhållna globala miljöobservations- och informationssystem

10 Analys av en topic Först kommer en rubrik eller topic med ett referensnummer Varje topic har alltid en specific challenge text som analyserar behovet av en viss forskning och innovation och sammanhanget Därfter kommmer en text under scope som anger vilka typer av aktiviteter som kan få finansiering. Relatera detta till TRL (se nästa sida) Därefter en text kring expected impact som anger vad ett projekt förväntas leda till och leverera Type of action anger vilken projektform som efterfrågas (och finansieringsgrad, 100% eller 70%) Specific requirements anger om t.ex. slutanvändare, vissa typer av nätverk eller små och medelstora företag till en viss utsträckning bör vara med i konsortiet

11 Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials This call addresses the whole production and consumption cycle, from waste prevention and the design of processes and products for recyclability to reuse and waste management. This will involve economic actors from different sectors working together in new ways. A systemic approach to innovative waste prevention and management will benefit from a better understanding of the environmental impact of human behaviour and the participation of citizens in co-developing and co-testing new solutions, particularly in urban areas, a field with great potential for public sector innovation.

12 Exempel på rubriker inom Avfallsområdet WASTE : Moving towards a circular economy through industrial symbiosis WASTE : A systems approach for the reduction, recycling and reuse of food waste WASTE : Recycling of raw materials from products and buildings WASTE /2015: Towards near-zero waste at European and global level WASTE : Preparing and promoting innovation procurement for resource efficiency WASTE : Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development WASTE : ensuring sustainable use of agricultural waste, coproducts and by-products Första deadline 8 april 2014

13 Minska och återvänd livsmedelsavfall WASTE : A systems approach for the reduction, recycling and reuse of food waste Scope: Actions should both address approaches to reducing food waste and packaging materials generated at relevant stages of the food system and investigate ways of converting food waste into value-added byproducts. Research and innovation action

14 Återvinning av material från produkter och byggnader WASTE : Recycling of raw materials from products and buildings Scope: Developing innovative technological solutions for the recovery of technology metals from complex end-of-life products, including pre-processing technologies, comprehensive metallurgical recovery and advanced information and communication technologies; Scope: developing solutions for a better recovery of raw materials (metals, aggregates, concrete, bricks, plasterboard, glass and wood) from construction and demolition (C&D) waste, particularly in the most promising targets, such as deconstruction of non-residential buildings. Research and innovation action

15 Främja eco-innovativ avfallshantering som en del av hållbar stadsutveckling WASTE : Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development a) Eco-innovative solutions: demonstration, at an appropriate pilot scale, of integrated eco-innovative cost- and energy-efficient technologies, processes and services for waste treatment, enhanced collection, recycling and recovery of high-grade valuable materials from waste. Industry participation, including by SMEs, is considered essential. b) Eco-innovative strategies: Development of innovative and sustainable strategies for waste prevention and management in urban and peri-urban areas. Activities should highlight how urban patterns, drivers, consumer behaviour, lifestyles, culture, architecture and socioeconomic issues can influence the metabolism of cities. Innovation action

16 Användning av avfall och biprodukter från jordbruk WASTE : ensuring sustainable use of agricultural waste, coproducts and by-products Scope: Activities should evaluate existing techniques and develop new and innovative approaches for efficient use of agricultural waste, co-products and by-products, thereby contributing to the creation of sustainable value chains in the farming and processing sectors Nutrient recovery from manure Improved knowledge on environmental impact of manure, further developing measurements and good manufacturing practices, minimising impact on water and air quality (emissions and odors) Sanitary implications of pathogens that can be transmitted from manure and possible control options Management chains, from processing to transport and application.

17 Water Innovation: Boosting its value for Europe Treasuring our water The aim of this challenge is to seize new and significant market opportunities by positioning Europe as a global market leader in water related innovative solutions The objective of the Water Framework Directive (WFD) to achieve good status by 2015 will be met only in around half of the European waters, making major additional action necessary. Activities in this call address: integrated approaches to water and climate change adaptation and mitigation; bringing innovative water solutions to the market; and harnessing water research and innovation results for the benefit of industry, policy makers and citizens in Europe and globally.

18 Exempel på rubriker inom Vattenområdet WATER /2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication WATER /2015: Integrated approaches to water and climate change WATER /2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area WATER_4 2014: Harnessing EU water research and innovation results for industry, policy makers and citizens WATER /2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Deadline 8 april 2014

19 Innovativa vattenlösningar förs till marknad WATER /2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication a) 2014: first application and market replication of near-market water solutions, addressing the thematic priorities identified in the EIP on water. b) 2015: demonstration/pilot activities of new or improved innovative water solutions in a real environment, with a focus on the cross cutting priorities identified in the EIP on water, while addressing the thematic priorities. The European Innovation Partnership (EIP) on Water has identified 8 priority areas: 5 thematic priorities (water reuse and recycling; water and waste water treatment, including recovery of resources; water and energy integration; flood and drought risk management; and the role of ecosystem services in the provision of water related services) and 3 crosscutting priorities (water governance; decision support systems and monitoring; and financing for innovation). Innovation Actions

20 Låta industrin, policymakers och medborgare dra nytta av vattenforskning och innovativa resultat WATER_4 2014: Harnessing EU water research and innovation results for industry, policy makers and citizens Specific challenge: Effective use and market exploitation of water research results Scope: Actions should aim to promote water-related innovation and business development, help cluster ecoinnovative companies and develop innovative financial instruments promote the dissemination and exploitation of EU funded activities, including relevant ICT-based tools develop a coordinated approach to the integration of the water and waste sectors in the 'Smart Cities and Communities' European Innovation Partnership (EIP) identify research gaps with a view to avoiding overlaps between key regional, national, European and international activities,

21 F&I samarbete med Afrika på Vatten området WATER /2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Specific challenge: Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survival, societal well-being and economic growth in developing countries, especially in Africa. Scope: a) 2015: development of water supply and sanitation technology, systems and tools, and/or methodologies to manage risks associated with water supply and sanitation b) 2015: a coordination platform for scientists, decision makers, practitioners and other key stakeholders (in Africa) c) 2014: a strategic cooperation partnership for water research and innovation between Europe and the rest of the world Expected impacts: Application of innovative technological approaches/solutions adapted to local conditions Creation of market opportunities for European water innovations outside Europe, thus

22 Andra rubriker i Klimat och miljöutmaningen, exempel SC : Preparing and promoting innovation procurement for soil decontamination SC : Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities SC /2015: New solutions for sustainable production of raw materials SC /2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials

23 Förbättra luftkvalitet i städer SC : Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities Scope: Development of technological options and strategies to fight against air pollution in urban environments and climate change ensuring the involvement of the main pollution-generation sectors. Proposals should include the development and application of tools in support of integrated air quality and climate change governance Proposals should foster the integration of advanced tools for the assessment, monitoring, modelling including source apportionment with innovative technological options and strategies to improve air quality and reduce the carbon footprint of urban areas.

24 Marksanering - innovationsupphandling SC : Preparing and promoting innovation procurement for soil decontamination Scope: Proposals should establish and promote a network of public procurers in the area of soil decontamination/remediation, with a focus on sustainable methods which in particular avoid 'dig and dump', in order to raise awareness, share knowledge, debate common procurement needs and draw up common specifications, taking into account longer-term public sector requirements and socio-economic aspects, with the aim of investigating the feasibility of launching joint pre-commercial procurement (PCP) to find common innovative solutions in the field.

25 Hållbar produktion av råmaterial SC /2015: New solutions for sustainable production of raw materials All proposals should facilitate the market uptake of solutions developed through industrially-driven multidisciplinary consortia Mining of small and complex deposits and alternative mining Mining of small, complex or difficult to access mineral deposits, including mining wastes and abandoned mining sites, particularly addressing the challenges of accessibility, industrial viability and environmental impacts. Flexible processing technologies Proposals should focus on processing and refining of feeds containing ores, industrial and construction minerals, and wood-based fibres, if justified also with secondary materials feeds. Deep mining on continent and in sea-bed New metallurgical systems New sustainable exploration technologies and geomodels develop new or improved highly efficient and cost-effective, sustainable exploration technologies develop new geo-models of mineral deposits or belts formation, interpreting in a useful form the data and information obtained from integrated geological, geophysical, geochemical and other methods

26 Ersätta råmaterial SC /2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials alternative solutions to replace certain CRM in concrete applications, or to diversify the supply of raw materials sources. Materials for electronic devices substitution of critical and scarce raw materials in electronic devices, including substitution of indium in transparent conductive layers and substitution of CRMs in light sources Materials under extreme conditions such as substitution of CRM in heat resistant super alloys, in hard materials, critical alloying elements in bulk metals (steel, aluminium) or in corrosion resistant materials

27 TRL skalan TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 Basic Research Technology Formulation proof of concept Applied research Validation lab small scale prototype Validation environment large scale prototype Demonstration prototype system Demonstration operational environment First of the kind commercial system Full commercial application

28 Finansieringsmöjligheter även i andra temaprogram i H2020 Som relaterar till avfall FoF : Reuse and re-manufacturing technologies and equipment for sustainable product life cycle management SPIRE : Recovery technologies for metals and other minerals. Projekt som relaterar till klimat, miljö, resurseffektivitet och råmaterial kan hittas i andra arbetsprogram inom H2020 t.ex. Blue growth: unlocking the potential of the oceans Energy-efficiency Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change

29 Hjälp från EEN och Susbiz Matcha ett företags utvecklingsidé med rubriker i Horizon 2020 Matcha ett företag med samarbetspartners i Sverige och i Europa för att kunna delta i Horizon 2020 Som partner eller koordinator För en egen projektidé eller generellt under en viss rubrik i Horizon 2020 Rådgivning via telefon, e-post eller personliga möten under ansökningsprocessen Hjälpa till att söka förberedelsebidrag (SMINT på Vinnova) Matcha med skrivarkonsult om sådan behövs Förutvärdera ansökan Kontakt med EU-kommissionen eller Vinnova Förhandsinformation

30 Kontakt Clas Tegerstrand, Susbiz, telefon

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Horisont 2020 Digital Säkerhet 18 november 2014

Horisont 2020 Digital Säkerhet 18 november 2014 Anpas sidfot 1. Klic Sidhu Infog 2. Krys du vill Observ sidnum syns i rediger presen Horisont 2020 Digital Säkerhet 18 november 2014 Anna Halldén och Johan Lindberg Internationella avdelningen, VINNOVA

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office Mobile:+46 70 5555 117 E-mail: lars.wikman@northsweden.eu Homepage: www.northsweden.eu Horizon 2020 Umeå 2013-01-24 Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office 20 Bil Innovation

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

NORDTEK Grön Tillväxt BILAGOR

NORDTEK Grön Tillväxt BILAGOR NORDTEK Grön Tillväxt BILAGOR Island Vedlegg 5.5.1 Green Growth Researcher/Research group information 1. Please fill in the following fields (in English or Scandinavian language): University: University

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Globale trender og teknologiske utviklingstrekk. Pär Weihed GeoNor-konferansen 2012 2012-02-01 Mo I Rana

Globale trender og teknologiske utviklingstrekk. Pär Weihed GeoNor-konferansen 2012 2012-02-01 Mo I Rana Globale trender og teknologiske utviklingstrekk Pär Weihed GeoNor-konferansen 2012 2012-02-01 Mo I Rana Raw materials produced by the extractive sector are a key factor for sustainable growth in industrialised,

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action

02 Oktober 2012. Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen. Climate Action Klimatanpassning i europeiskt perspektiv 02 Oktober 2012 Jürgen Salay Generaldirektoratet för klimatpolitik Europeiska kommissionen Innehåll 1. EU:s klimatpolitik: bakgrund 2. Varför engagerar sig EU i

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Report on Research Infrastructure at Uppsala University

Report on Research Infrastructure at Uppsala University Report on Research Infrastructure at Uppsala University Table of Contents Preface... 2 Executive summary... 3 Background... 5 The surveys... 6 Summary of inventorial survey... 7 Summary of deep survey...

Läs mer

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE The Linnaeus University School of Social Sciences Peace and Development Work, Master Programme, 60 credits Course: Methods of Field Work Teacher: Gunilla Åkesson Spring 2012 HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES

Läs mer

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Working paper/pm 2011:16 Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Stigande råvarupriser är ett återkommande tema i ekonomiska prognoser och politiska debatter. Denna rapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer