Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte"

Transkript

1 Månadsöversikt januari 2011 SEB GYLLENBERG Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Konjunkturbilden på global nivå ser fortfarande ljus ut Skuldtyngda Europas, USA:s och Japans ekonomiska problem har inte satt stopp för tillväxten Positiva resultatförväntningar bäddar för en fortsatt uppgång på aktiemarknaderna, samtidigt som samtliga marknadsområden visar en i genomsnitt neutral värdering Stjärnorna på räntemarknaderna, företags- och tillväxtmarknadsobligationer, ger fortfarande god avkastning Intresset för penningmarknaden och statsobligationer är svagt 1

2 Allokering Riskplaceringar i övervikt Stigande konjunkturer och låga räntor motiverar modellportföljens övervikt i riskplaceringar Övervikten förlagd till den finska marknaden och tillväxtmarknaderna består; konjunkturläget respektive strukturella faktorer stöder övervikten Kraftiga rörelser i valutakurserna grumlar bedömningen av Europas, USA:s och Japans marknadsutveckling; huvudmarknaderna är neutralt viktade Modellportföljens ränteplaceringar underviktar fortfarande euroområdets statsobligationer; stora skuldbördor och låg avkastning i de ledande ländernas obligationer sänker intresset för investeringsklassen Penningmarknaden avkastar fortfarande historiskt svagt Modellportföljen överviktar företagsobligationer och tillväxtmarknadslån med konjunktur- och strukturfaktorer som främsta motiveringar neutral Aktiv risk maximi Aktiv risk beskriver hur mycket modellportföljens över/undervikter avviker mot index Undervikt Neutral Övervikt AKTIER Finland Europa Nordamerika Japan Tillväxtmarknader MASSKULDEBREV Statsobligationer (euro) High Yield företagsobligationer Investment Grade företagsobligationer Tillväxtmarknadslån PENNINGMARKNAD 2

3 Makroekonomi Globalekonomin repar sig Den globala konjunkturbilden är fortsättningsvis positiv Sista kvartalet 2010 avslutades med snabbare tillväxt än väntat, också i USA Uppåttryck i räntorna, goda tillväxtförutsättningar och skuldproblematiken i vissa EMU-länder höjer nu räntenivån i Tyskland Trots att så många länder tampas med överstora statsskulder fortsätter konjunkturkurvan att klättra uppåt globalt sett. Industrins inköpschefsindex låg i december kvar på höga nivåer eller stärktes, vilket var en överraskning. Framtiden ser ljus ut då ny beställningar i otippat snabb takt rullar in. Farhågor om US-marknadens svaghet på hemmaplan kom en aning på skam då nya ansökningar om arbetslöshetsersättning i december minskade kraftigt; till en nivå som vi senast har sett i juli Så det nya året inleds i ett rejält korsdrag som orsakas delvis av positiva konjunkturfaktorer, delvis av de massiva skulder som Europa, USA och Japan brottas med ISM (vasen akseli) IFO (oikea akseli) 02/91 02/94 02/97 02/00 02/03 02/06 02/ arbetsmarknadsstatistiken att nya arbetsplatser skapades i alltför långsam takt. Under julmånaden skedde dock en snabb vändning då den veckovisa statistiken över antalet nya bidragsansökningar uppnådde lägsta nivå sedan sommaren Också siffrorna gällande kapacitetens nyttjandegrad fortsätter att klättra snabbare än väntat. Det ger hopp om nya investeringsbeslut så länge räntorna håller till på marknivå US retail sales, bill USD, 3m ma. 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 Source: Bloomberg Tillväxten i Tyskland ångar på med industrin som drivkraft. Industrins förtroendeindikator IFO fortsatte att klättra i december och nådde nu högsta nivå sedan öst och väst länderna förenades. Europas konjunkturbild ritas med Tyskland i spetsen och Storbritannien som andra land i ledet. Storbritanniens uppsving skuggas dock av inflationen som i november steg till 3,3 procent i jämförelse med ett år tidigare. Deflationen i Japan visar små tecken på en tillbakagång. Takten i kärninflationens utveckling har halverats från vårens -1,6 procentenheter till -0,9 i november. Kinas inköpschefsindex, som lades fram i december, var inte fullt så starka som väntat. Men nivån är fortfarande hög och tillväxten fortsätter med full fart; industrin växer med över 13 och detaljhandeln med över 18 procentenheter mätt som årlig förändring. Source: Bloomberg Decembers makrorapportering från USA var huvudsakligen bättre än estimat. Detaljhandeln växer klart kraftigare än väntat och osäkerheten på arbetsmarknaden, som har pinat de amerikanska konsumenterna redan länge, visar äntligen tydliga tecken på en bättring. Ännu i början av december visade 3

4 Investeringsklasser Goda utsikter på aktiemarknaderna Alla aktiemarknadsområden är i genomsnitt neutralt värderade Förutsättningar för en fortsatt god avkastning finns, särskilt för Finlands och tillväxtmarknadernas del High yield företagasobligationer och tillväxtmarknadslån var räntemarknadernas toppavkastare i december Japans aktiemarknad avkastade likt de övriga huvudmarknaderna positivt i december. För europlaceraren inverkar valutakursernas utveckling väsentligt på aktieavkastningen. Därför behåller vi Japan i neutral vikt. Tillväxtmarknaderna, som för tillfället rider på en rad fördelar i förhållande till de mogna marknaderna, är överviktade. 16,0 14,0 12,0 PE 12 mån framöver 10,0 Europas aktiemarknader steg kraftigt i december, trots att de statsfinansiella problemen tärde på handeln. Oron kanaliserades dock främst till de spanska storbankerna. Prognoserna för det nya årets resultattillväxt ligger på ungefär samma nivå som tidigare, kring 15 procentenheter, och prisnivån bedöms som neutral eller köpvärd. I vår modellportfölj är Europas aktiemarknader neutralt viktade. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Finland Europa USA Japan Tillväxtmarknader Källa: Bloomberg Också USA:s aktiemarknad upplevde en period med kraftig kursuppgång i december. Till den pigga stämningen på börsen bidrog också goda nyheter i makrorapporteringen. Europlaceraren skinnades dock till en del på avkastningen på grund av dollarns försvagning mot euron med två procentenheter. Värderingen på marknaden är, med hänvisning till de förväntade resultaten, neutral eller köpvärd. USA är neutralt viktad i modellportföljen HEXPY MSCI Europe TR MSCI North AM TR MSCI Emerg TR MSCI Japan TR För den finska börsen var 2010 det andra året i följd med utmärkt kursutveckling. Med dividenderna inkluderade steg kurserna med nästan 30 procent. Orsaken till uppsvinget var i första hand de starka resultaten som i många fall slog förväntningarna med god marginal. Under året hann resultatförväntningarna justeras uppåt i flera omgångar; från 25 procent i början av året till 65 procent. Kursstegringen till trots har den resultatbaserade värderingen därför sjunkit under året. Gällande det nya året bedömer analytikerna att resultaten växer 22 procent, vilket vi på basis av våra företagsbesök upplever som en fullständigt realistisk siffra. Totalt sett är Helsingforsbörsen neutralt/billigt värderad om man jämför med tidigare medelvärden. Samtidigt är resultattillväxten bättre än på andra mogna marknader. Därmed är motiveringarna för övervikten i Finland klara /10 04/10 07/10 10/10 01/

5 Lugn avslutning på året för EMU-statsobligationer Efter en period präglad av oro i november var december betydligt lugnare på Europas obligationsmarknad. Också krisande Irland och Medelhavsländerna (PIIGS) räntemarknader lugnade sig mot slutet av året och differenserna mot de tyska referensräntorna minskade betydligt i början av månaden. Men i slutet av december vidgades skillnaderna igen. Euroområdets ledande lands, Tysklands, obligationsräntor steg i december en liten uppgång för korta och medellånga räntor medan de längre obligationsräntorna steg betydligt mera. Avkastningskurvan blev därmed brantare i december. Förändringen i penningmarknadsräntorna var endast marginella. De stora centralbankerna, ECB, Fed och BoE, behöll som väntat styrräntorna på oförändrad nivå. Det finns fortfarande inget direkt tryck på att höja räntenivån. Modellportföljen underviktar euroområdets statsobligationer och penningmarknadsplaceringar Portugali 2v Espanja 2v Irlanti 2v Italia 2v Kreikka 2v 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 Source: Bloomberg High yield marknaden slutspurtade High yield marknaden tog i december revansch för föregående månads skrala avkastning. Avkastningen i december var klart på plus då Europa nådde över två procent och USA just under två procents strecket. Saldot för hela året blev över 14 procent för såväl europeiska som amerikanska high yield obligationer. Investeringsklassen förnyade dessutom sin position som bästa avkastare inom räntesfären. Investment grade klassen, obligationer av företag med högre riskbetyg, avkastade däremot negativt, vilket främst berodde på uppgången i statsobligationsräntorna. Riskpremierna i Europa var i det närmaste oförändrade. I USA sjönk premierna med ca 15 punkter. Enligt vår bedömning avkastar investment grade klassen måttligt också i fortsättningen och för high yield företagsobligationer förväntar vi en fortsatt god utveckling. Båda investeringsklasserna är överviktade i modellportföljen Corporate Credit Spreads Tudelat för tillväxtmarknadslån En månatlig avkastningsprocent på över tre procent var en storstilad avslutning på året för tillväxtmarknadslån i lokal valuta. Största delen av avkastningen skapades via valutornas förstärkning men också ränteavkastningen var positiv. Hard currency lån avkastade betydligt sämre, -0,37 procentenheter, på grund av uppgången i de amerikanska statsobligationsräntorna. Riskpremierna kom ner med ca 30 räntepunkter i december men det räckte inte för att nå positiv avkastning. Bästa avkastningen kom igen från de mest riskförknippade länderna: Venezuela och Argentina. Elfenbenskustens politiska spänningar skickade låneavkastningen ner med -26,5 procentenheter, vilket gav landet en första plats på decembers förlorarlista. På årsnivå gav local currency lån, tack vare slutspurten i december, en avkastning på närmare 13 procent. Hard currency var ca en procent sämre. I modellportföljer behåller vi övervikten för båda klasserna, även om avkastningsförväntningarna för 2011 inte är lika högt ställda som det gångna årets. Spread Euro Investment Grade (vasen akseli) Euro High Yield (oikea akseli) Source: Merrill Lynch EMBI GLOBAL DIV (Hard Currency) 2-Jan Jun Dec Jun Dec May Nov May Nov-2010 Spread Return YTD Eur Hedged ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Return 5

6 Fonder Siktet högre med All Cap strategi Vår nya strategi för USA-marknaden täcker bolag av alla storlekar Större flexibilitet med All Cap strategi utan att risknivån påverkas Nya fonder: William Blair US All Cap Growth och CRM US Equity Opportunities Vi har förnyat vår US-strategi och tagit upp två nya fonder i modellportföljen: William Blair US All Cap Growth och CRM US Equity Opportunities. De nya fonderna är sk All Cap fonder som med aktiva aktieval placerar i bolag av alla storlekar. Bakgrunden till förnyelsen av USA-strategin är SEB Fund Researchs omfattande analysarbete i syfte att hitta en effektiv lösning för den amerikanska marknaden. Slutledningen av analysen, som pågått cirka ett år, var att bästa mervärdet ger fonder som placerar mycket aktivt och som utnyttjar hela placeringssfären med allt från små- till internationella storbolag. En annan aspekt som analysresultaten betonar var att uttryckligen aktievalet borde styra avkastningsutvecklingen i förhållande till index. men utan att begränsa avkastningspotentialen. Fonden har en övertygande avkastningshistoria och aktievalsprocessen har lyckats skapa mervärde både från stora och små placeringsobjekt. CRM US Equity Opportunities placerar i såväl stora som små bolag. Typiska placeringsobjekt är värdeaktier som marknaden har vänt ryggen men som väntas hitta medvind inom en överskådlig framtid. Också den här fonden sköts att ett starkt och erfaret förvaltarteam. Placeringsprocessen baserar sig på ett disciplinerat val av aktier, stycken, men stilen är förhållandevis liberal och små variationer tillåts. Riskkontrollen är jordnära och stöder verksamheten väl. Avkastningsutvecklingen har historiskt varit stark och vi förväntar att fonden fungerar väl i olika markandssituationer också i framtiden. I speciella situationer, då stora olje- och finansaktier utvecklas betydligt bättre än övriga branscher, kan fonden ha svårt att hävda sig eftersom den normalt har lägre exponering mot dylika bolag än index. I en strukturerad placeringsportfölj är det viktigt att kombinera förvaltare och placeringsstilar som kompletterar varandra. Därför ville vi i placeringsportföljen ta upp flexibla fonder som dessutom placerar enligt olika stilar. I portföljerna ledde detta till två nya fonder varav den ena placearar utgående från en klar värdebolagsfilosofi, medan den andra kan kan klassas som en tillväxtbolagsfond. Inom sina egna stilar är båda fonderna dock flexiblare än de fonder vi tidigare placerat i. Båda är också All Cap fonder "på riktigt", d.v.s. fonderna har alltid placeringar i bolag av olika storlekar, men med variationer i viktningen naturligtvis. En väsentlig aspekt är också att viktningen i fonden är ett utfall av aktievalet, och inte ett separat beslut baserat på marknadssituationen. William Blair US All Cap Growth sköts av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på välskötta tillväxtbolag. Placeringsbeslut fattas enligt en klar process som baserar sig på renodlade aktiva aktieval (40 55 aktier). Riskkontroll har en tung roll processen 6

7 Index och fonder Avkastning Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Lipper INDEX 1 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) FOND 1 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) Finland Finland (aktie) OMX Helsinki CAP 8,2 % 29,8 % -1,3 % SEB Gyllenberg Finlandia 8,2 % 29,8 % 3,0 % SEB Gyllenberg Small Firm 9,4 % 27,4 % 16,0 % Europa SEB Gyllenberg Momentum 10,0 % 31,1 % -4,2 % MSCI Europe 5,2 % 11,1 % -17,6 % Europa (aktie) Nordamerika TT International European Equity Fund 3,9 % 11,7 % -27,4 % S&P 500 3,7 % 23,3 % -1,0 % BGF European Fund A2 5,6 % 13,0 % -6,2 % MSCI North America 3,8 % 24,3 % 0,8 % SEB European Equity Small Caps 9,1 % 22,6 % -1,6 % SEB Gyllenberg European Equity Value Fund 5,3 % 6,0 % -29,6 % Världen MSCI World 4,4 % 20,5 % -5,1 % Nordamerika (aktie) CRM US Equity Opportunities 4,5 % Japan William Blair US All Cap Growth Fund 1,4 % Topix 5,2 % 23,4 % -1,0 % T.Rowe Price US Large Cap Growth Fund 2,1 % 20,9 % 8,5 % Eaton Vance Emerald US Value Fund 4,1 % 16,0 % -12,9 % Tillväxtmarknader Pictet Funds US Equity Selection 2,0 % 19,1 % -4,3 % MSCI Emerging Markets 4,2 % 28,2 % 9,1 % MSCI China 10/40-3,4 % 12,7 % -5,8 % Japan (aktie) MSCI Russia 10/40 8,8 % 38,7 % -5,3 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A 5,3 % 26,2 % MSCI India 10/40 4,5 % 31,2 % -2,0 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund 5,7 % 20,3 % -16,4 % MSCI Latin America 10/40 3,1 % 26,5 % 32,1 % SEB Choice Japan Fund 5,3 % 24,6 % -9,7 % Penningmarknaden Tillväxtmarknader (aktie) 3 mån Euribor 0,1 % 0,7 % 8,0 % JPMorgan Emerging Markets Equity Fund 3,1 % 26,5 % 3,9 % HSBC Indian Equity 2,8 % 20,9 % -15,2 % Statslån East Capital Östeuropafonden 4,9 % 34,3 % -17,1 % JPMorgan Emu Govt Bond Index -0,5 % 1,2 % 15,4 % BGF Latin American Fund 1,9 % 25,6 % 27,2 % GAM Star China -4,0 % 23,0 % 69,0 % Olja Eaton Vance Emerald PPA EM Equity 3,0 % 29,7 % Crude Oil (USD) 8,6 % 15,1 % -4,8 % SEB Russia Fund 8,7 % 39,3 % 0,5 % Goldman Sachs BRIC 0,6 % 16,2 % -11,0 % Guld Gold Price (USD) 2,5 % 29,5 % 70,4 % Räntemarknader SEB Gyllenberg Euro Bond -1,0 % 3,1 % 16,7 % Valuta SEB Gyllenberg Money Manager 0,1 % 1,3 % 8,2 % EUR/USD 2,8 % -7,2 % -9,2 % SEB Gyllenberg High Yield 1,7 % 12,6 % 20,1 % SEB Corporate Bond Fund EUR -0,1 % 4,1 % 12,4 % BlueBay Investment Grade Bond -0,5 % 4,2 % 25,7 % BlueBay High Yield Bond Fund 1,4 % 11,9 % 32,3 % BlueBay Emerging Market Select Bond 2,0 % 13,0 % 27,9 % Alternativa placeringar SEB Currency Multimanager Defensive 0,0 % -1,7 % BGF New Energy Fund 3,0 % -6,4 % -46,9 % Vontobel Commodity Fund 11,1 % 14,4 % Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB Gyllenberg bedömt som tillförlitliga. SEB Gyllenberg ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 7

Börserna på toppnivå i Europa och USA

Börserna på toppnivå i Europa och USA Månadsöversikt december 2013 9.12.2013 Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer