Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte"

Transkript

1 Månadsöversikt januari 2011 SEB GYLLENBERG Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Konjunkturbilden på global nivå ser fortfarande ljus ut Skuldtyngda Europas, USA:s och Japans ekonomiska problem har inte satt stopp för tillväxten Positiva resultatförväntningar bäddar för en fortsatt uppgång på aktiemarknaderna, samtidigt som samtliga marknadsområden visar en i genomsnitt neutral värdering Stjärnorna på räntemarknaderna, företags- och tillväxtmarknadsobligationer, ger fortfarande god avkastning Intresset för penningmarknaden och statsobligationer är svagt 1

2 Allokering Riskplaceringar i övervikt Stigande konjunkturer och låga räntor motiverar modellportföljens övervikt i riskplaceringar Övervikten förlagd till den finska marknaden och tillväxtmarknaderna består; konjunkturläget respektive strukturella faktorer stöder övervikten Kraftiga rörelser i valutakurserna grumlar bedömningen av Europas, USA:s och Japans marknadsutveckling; huvudmarknaderna är neutralt viktade Modellportföljens ränteplaceringar underviktar fortfarande euroområdets statsobligationer; stora skuldbördor och låg avkastning i de ledande ländernas obligationer sänker intresset för investeringsklassen Penningmarknaden avkastar fortfarande historiskt svagt Modellportföljen överviktar företagsobligationer och tillväxtmarknadslån med konjunktur- och strukturfaktorer som främsta motiveringar neutral Aktiv risk maximi Aktiv risk beskriver hur mycket modellportföljens över/undervikter avviker mot index Undervikt Neutral Övervikt AKTIER Finland Europa Nordamerika Japan Tillväxtmarknader MASSKULDEBREV Statsobligationer (euro) High Yield företagsobligationer Investment Grade företagsobligationer Tillväxtmarknadslån PENNINGMARKNAD 2

3 Makroekonomi Globalekonomin repar sig Den globala konjunkturbilden är fortsättningsvis positiv Sista kvartalet 2010 avslutades med snabbare tillväxt än väntat, också i USA Uppåttryck i räntorna, goda tillväxtförutsättningar och skuldproblematiken i vissa EMU-länder höjer nu räntenivån i Tyskland Trots att så många länder tampas med överstora statsskulder fortsätter konjunkturkurvan att klättra uppåt globalt sett. Industrins inköpschefsindex låg i december kvar på höga nivåer eller stärktes, vilket var en överraskning. Framtiden ser ljus ut då ny beställningar i otippat snabb takt rullar in. Farhågor om US-marknadens svaghet på hemmaplan kom en aning på skam då nya ansökningar om arbetslöshetsersättning i december minskade kraftigt; till en nivå som vi senast har sett i juli Så det nya året inleds i ett rejält korsdrag som orsakas delvis av positiva konjunkturfaktorer, delvis av de massiva skulder som Europa, USA och Japan brottas med ISM (vasen akseli) IFO (oikea akseli) 02/91 02/94 02/97 02/00 02/03 02/06 02/ arbetsmarknadsstatistiken att nya arbetsplatser skapades i alltför långsam takt. Under julmånaden skedde dock en snabb vändning då den veckovisa statistiken över antalet nya bidragsansökningar uppnådde lägsta nivå sedan sommaren Också siffrorna gällande kapacitetens nyttjandegrad fortsätter att klättra snabbare än väntat. Det ger hopp om nya investeringsbeslut så länge räntorna håller till på marknivå US retail sales, bill USD, 3m ma. 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 Source: Bloomberg Tillväxten i Tyskland ångar på med industrin som drivkraft. Industrins förtroendeindikator IFO fortsatte att klättra i december och nådde nu högsta nivå sedan öst och väst länderna förenades. Europas konjunkturbild ritas med Tyskland i spetsen och Storbritannien som andra land i ledet. Storbritanniens uppsving skuggas dock av inflationen som i november steg till 3,3 procent i jämförelse med ett år tidigare. Deflationen i Japan visar små tecken på en tillbakagång. Takten i kärninflationens utveckling har halverats från vårens -1,6 procentenheter till -0,9 i november. Kinas inköpschefsindex, som lades fram i december, var inte fullt så starka som väntat. Men nivån är fortfarande hög och tillväxten fortsätter med full fart; industrin växer med över 13 och detaljhandeln med över 18 procentenheter mätt som årlig förändring. Source: Bloomberg Decembers makrorapportering från USA var huvudsakligen bättre än estimat. Detaljhandeln växer klart kraftigare än väntat och osäkerheten på arbetsmarknaden, som har pinat de amerikanska konsumenterna redan länge, visar äntligen tydliga tecken på en bättring. Ännu i början av december visade 3

4 Investeringsklasser Goda utsikter på aktiemarknaderna Alla aktiemarknadsområden är i genomsnitt neutralt värderade Förutsättningar för en fortsatt god avkastning finns, särskilt för Finlands och tillväxtmarknadernas del High yield företagasobligationer och tillväxtmarknadslån var räntemarknadernas toppavkastare i december Japans aktiemarknad avkastade likt de övriga huvudmarknaderna positivt i december. För europlaceraren inverkar valutakursernas utveckling väsentligt på aktieavkastningen. Därför behåller vi Japan i neutral vikt. Tillväxtmarknaderna, som för tillfället rider på en rad fördelar i förhållande till de mogna marknaderna, är överviktade. 16,0 14,0 12,0 PE 12 mån framöver 10,0 Europas aktiemarknader steg kraftigt i december, trots att de statsfinansiella problemen tärde på handeln. Oron kanaliserades dock främst till de spanska storbankerna. Prognoserna för det nya årets resultattillväxt ligger på ungefär samma nivå som tidigare, kring 15 procentenheter, och prisnivån bedöms som neutral eller köpvärd. I vår modellportfölj är Europas aktiemarknader neutralt viktade. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Finland Europa USA Japan Tillväxtmarknader Källa: Bloomberg Också USA:s aktiemarknad upplevde en period med kraftig kursuppgång i december. Till den pigga stämningen på börsen bidrog också goda nyheter i makrorapporteringen. Europlaceraren skinnades dock till en del på avkastningen på grund av dollarns försvagning mot euron med två procentenheter. Värderingen på marknaden är, med hänvisning till de förväntade resultaten, neutral eller köpvärd. USA är neutralt viktad i modellportföljen HEXPY MSCI Europe TR MSCI North AM TR MSCI Emerg TR MSCI Japan TR För den finska börsen var 2010 det andra året i följd med utmärkt kursutveckling. Med dividenderna inkluderade steg kurserna med nästan 30 procent. Orsaken till uppsvinget var i första hand de starka resultaten som i många fall slog förväntningarna med god marginal. Under året hann resultatförväntningarna justeras uppåt i flera omgångar; från 25 procent i början av året till 65 procent. Kursstegringen till trots har den resultatbaserade värderingen därför sjunkit under året. Gällande det nya året bedömer analytikerna att resultaten växer 22 procent, vilket vi på basis av våra företagsbesök upplever som en fullständigt realistisk siffra. Totalt sett är Helsingforsbörsen neutralt/billigt värderad om man jämför med tidigare medelvärden. Samtidigt är resultattillväxten bättre än på andra mogna marknader. Därmed är motiveringarna för övervikten i Finland klara /10 04/10 07/10 10/10 01/

5 Lugn avslutning på året för EMU-statsobligationer Efter en period präglad av oro i november var december betydligt lugnare på Europas obligationsmarknad. Också krisande Irland och Medelhavsländerna (PIIGS) räntemarknader lugnade sig mot slutet av året och differenserna mot de tyska referensräntorna minskade betydligt i början av månaden. Men i slutet av december vidgades skillnaderna igen. Euroområdets ledande lands, Tysklands, obligationsräntor steg i december en liten uppgång för korta och medellånga räntor medan de längre obligationsräntorna steg betydligt mera. Avkastningskurvan blev därmed brantare i december. Förändringen i penningmarknadsräntorna var endast marginella. De stora centralbankerna, ECB, Fed och BoE, behöll som väntat styrräntorna på oförändrad nivå. Det finns fortfarande inget direkt tryck på att höja räntenivån. Modellportföljen underviktar euroområdets statsobligationer och penningmarknadsplaceringar Portugali 2v Espanja 2v Irlanti 2v Italia 2v Kreikka 2v 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 Source: Bloomberg High yield marknaden slutspurtade High yield marknaden tog i december revansch för föregående månads skrala avkastning. Avkastningen i december var klart på plus då Europa nådde över två procent och USA just under två procents strecket. Saldot för hela året blev över 14 procent för såväl europeiska som amerikanska high yield obligationer. Investeringsklassen förnyade dessutom sin position som bästa avkastare inom räntesfären. Investment grade klassen, obligationer av företag med högre riskbetyg, avkastade däremot negativt, vilket främst berodde på uppgången i statsobligationsräntorna. Riskpremierna i Europa var i det närmaste oförändrade. I USA sjönk premierna med ca 15 punkter. Enligt vår bedömning avkastar investment grade klassen måttligt också i fortsättningen och för high yield företagsobligationer förväntar vi en fortsatt god utveckling. Båda investeringsklasserna är överviktade i modellportföljen Corporate Credit Spreads Tudelat för tillväxtmarknadslån En månatlig avkastningsprocent på över tre procent var en storstilad avslutning på året för tillväxtmarknadslån i lokal valuta. Största delen av avkastningen skapades via valutornas förstärkning men också ränteavkastningen var positiv. Hard currency lån avkastade betydligt sämre, -0,37 procentenheter, på grund av uppgången i de amerikanska statsobligationsräntorna. Riskpremierna kom ner med ca 30 räntepunkter i december men det räckte inte för att nå positiv avkastning. Bästa avkastningen kom igen från de mest riskförknippade länderna: Venezuela och Argentina. Elfenbenskustens politiska spänningar skickade låneavkastningen ner med -26,5 procentenheter, vilket gav landet en första plats på decembers förlorarlista. På årsnivå gav local currency lån, tack vare slutspurten i december, en avkastning på närmare 13 procent. Hard currency var ca en procent sämre. I modellportföljer behåller vi övervikten för båda klasserna, även om avkastningsförväntningarna för 2011 inte är lika högt ställda som det gångna årets. Spread Euro Investment Grade (vasen akseli) Euro High Yield (oikea akseli) Source: Merrill Lynch EMBI GLOBAL DIV (Hard Currency) 2-Jan Jun Dec Jun Dec May Nov May Nov-2010 Spread Return YTD Eur Hedged ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Return 5

6 Fonder Siktet högre med All Cap strategi Vår nya strategi för USA-marknaden täcker bolag av alla storlekar Större flexibilitet med All Cap strategi utan att risknivån påverkas Nya fonder: William Blair US All Cap Growth och CRM US Equity Opportunities Vi har förnyat vår US-strategi och tagit upp två nya fonder i modellportföljen: William Blair US All Cap Growth och CRM US Equity Opportunities. De nya fonderna är sk All Cap fonder som med aktiva aktieval placerar i bolag av alla storlekar. Bakgrunden till förnyelsen av USA-strategin är SEB Fund Researchs omfattande analysarbete i syfte att hitta en effektiv lösning för den amerikanska marknaden. Slutledningen av analysen, som pågått cirka ett år, var att bästa mervärdet ger fonder som placerar mycket aktivt och som utnyttjar hela placeringssfären med allt från små- till internationella storbolag. En annan aspekt som analysresultaten betonar var att uttryckligen aktievalet borde styra avkastningsutvecklingen i förhållande till index. men utan att begränsa avkastningspotentialen. Fonden har en övertygande avkastningshistoria och aktievalsprocessen har lyckats skapa mervärde både från stora och små placeringsobjekt. CRM US Equity Opportunities placerar i såväl stora som små bolag. Typiska placeringsobjekt är värdeaktier som marknaden har vänt ryggen men som väntas hitta medvind inom en överskådlig framtid. Också den här fonden sköts att ett starkt och erfaret förvaltarteam. Placeringsprocessen baserar sig på ett disciplinerat val av aktier, stycken, men stilen är förhållandevis liberal och små variationer tillåts. Riskkontrollen är jordnära och stöder verksamheten väl. Avkastningsutvecklingen har historiskt varit stark och vi förväntar att fonden fungerar väl i olika markandssituationer också i framtiden. I speciella situationer, då stora olje- och finansaktier utvecklas betydligt bättre än övriga branscher, kan fonden ha svårt att hävda sig eftersom den normalt har lägre exponering mot dylika bolag än index. I en strukturerad placeringsportfölj är det viktigt att kombinera förvaltare och placeringsstilar som kompletterar varandra. Därför ville vi i placeringsportföljen ta upp flexibla fonder som dessutom placerar enligt olika stilar. I portföljerna ledde detta till två nya fonder varav den ena placearar utgående från en klar värdebolagsfilosofi, medan den andra kan kan klassas som en tillväxtbolagsfond. Inom sina egna stilar är båda fonderna dock flexiblare än de fonder vi tidigare placerat i. Båda är också All Cap fonder "på riktigt", d.v.s. fonderna har alltid placeringar i bolag av olika storlekar, men med variationer i viktningen naturligtvis. En väsentlig aspekt är också att viktningen i fonden är ett utfall av aktievalet, och inte ett separat beslut baserat på marknadssituationen. William Blair US All Cap Growth sköts av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på välskötta tillväxtbolag. Placeringsbeslut fattas enligt en klar process som baserar sig på renodlade aktiva aktieval (40 55 aktier). Riskkontroll har en tung roll processen 6

7 Index och fonder Avkastning Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Lipper INDEX 1 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) FOND 1 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) Finland Finland (aktie) OMX Helsinki CAP 8,2 % 29,8 % -1,3 % SEB Gyllenberg Finlandia 8,2 % 29,8 % 3,0 % SEB Gyllenberg Small Firm 9,4 % 27,4 % 16,0 % Europa SEB Gyllenberg Momentum 10,0 % 31,1 % -4,2 % MSCI Europe 5,2 % 11,1 % -17,6 % Europa (aktie) Nordamerika TT International European Equity Fund 3,9 % 11,7 % -27,4 % S&P 500 3,7 % 23,3 % -1,0 % BGF European Fund A2 5,6 % 13,0 % -6,2 % MSCI North America 3,8 % 24,3 % 0,8 % SEB European Equity Small Caps 9,1 % 22,6 % -1,6 % SEB Gyllenberg European Equity Value Fund 5,3 % 6,0 % -29,6 % Världen MSCI World 4,4 % 20,5 % -5,1 % Nordamerika (aktie) CRM US Equity Opportunities 4,5 % Japan William Blair US All Cap Growth Fund 1,4 % Topix 5,2 % 23,4 % -1,0 % T.Rowe Price US Large Cap Growth Fund 2,1 % 20,9 % 8,5 % Eaton Vance Emerald US Value Fund 4,1 % 16,0 % -12,9 % Tillväxtmarknader Pictet Funds US Equity Selection 2,0 % 19,1 % -4,3 % MSCI Emerging Markets 4,2 % 28,2 % 9,1 % MSCI China 10/40-3,4 % 12,7 % -5,8 % Japan (aktie) MSCI Russia 10/40 8,8 % 38,7 % -5,3 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A 5,3 % 26,2 % MSCI India 10/40 4,5 % 31,2 % -2,0 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund 5,7 % 20,3 % -16,4 % MSCI Latin America 10/40 3,1 % 26,5 % 32,1 % SEB Choice Japan Fund 5,3 % 24,6 % -9,7 % Penningmarknaden Tillväxtmarknader (aktie) 3 mån Euribor 0,1 % 0,7 % 8,0 % JPMorgan Emerging Markets Equity Fund 3,1 % 26,5 % 3,9 % HSBC Indian Equity 2,8 % 20,9 % -15,2 % Statslån East Capital Östeuropafonden 4,9 % 34,3 % -17,1 % JPMorgan Emu Govt Bond Index -0,5 % 1,2 % 15,4 % BGF Latin American Fund 1,9 % 25,6 % 27,2 % GAM Star China -4,0 % 23,0 % 69,0 % Olja Eaton Vance Emerald PPA EM Equity 3,0 % 29,7 % Crude Oil (USD) 8,6 % 15,1 % -4,8 % SEB Russia Fund 8,7 % 39,3 % 0,5 % Goldman Sachs BRIC 0,6 % 16,2 % -11,0 % Guld Gold Price (USD) 2,5 % 29,5 % 70,4 % Räntemarknader SEB Gyllenberg Euro Bond -1,0 % 3,1 % 16,7 % Valuta SEB Gyllenberg Money Manager 0,1 % 1,3 % 8,2 % EUR/USD 2,8 % -7,2 % -9,2 % SEB Gyllenberg High Yield 1,7 % 12,6 % 20,1 % SEB Corporate Bond Fund EUR -0,1 % 4,1 % 12,4 % BlueBay Investment Grade Bond -0,5 % 4,2 % 25,7 % BlueBay High Yield Bond Fund 1,4 % 11,9 % 32,3 % BlueBay Emerging Market Select Bond 2,0 % 13,0 % 27,9 % Alternativa placeringar SEB Currency Multimanager Defensive 0,0 % -1,7 % BGF New Energy Fund 3,0 % -6,4 % -46,9 % Vontobel Commodity Fund 11,1 % 14,4 % Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB Gyllenberg bedömt som tillförlitliga. SEB Gyllenberg ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 7

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014 Månadsöversikt april 2014 4.4.2014 Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden Bättre statistik i USA i mars Svag makrodata från Kina, det nya året delorsak Den amerikanska centralbanken

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka Månadsöversikt September 2015 Svag ekonomisk statistik Den globala ekonomiska tillväxten något långsammare Tillväxten i USA och Europa ökar, problem med tillväxten på tillväxtmarknaderna Kinas bekymmer

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa.

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa. Månadsöversikt Augusti 2015 Bra statistik från USA och Europa Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter Osäkerhet i Kina Flera osäkerhetskällor på tillväxtmarknaderna Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Börserna på toppnivå i Europa och USA

Börserna på toppnivå i Europa och USA Månadsöversikt december 2013 9.12.2013 Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015

Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015 1 Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015 Konjunkturen OECD, Total industrial Production 110.0 107.5 105.0 102.5 100.0 97.5 95.0 index, 2005 = 100 92.5 90.0 15 10 5 0-5 Percent -10-15 Nov Mar Jul

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa...

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa... Augusti 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Navexas Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Räntemarknaden... 7 USA... 8 Europa... 9 Ryssland... 10 Argentina... 11 DISCLAIMER.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Pensioner hur svårt kan det va?

Pensioner hur svårt kan det va? Peter Malmqvist Pensioner hur svårt kan det va? Pensionsberäkningar Fondförsäkringens betydelse Aktiers svängningar ökar Historisk avkastning styr Valutautvecklingens effekt Obligationer viktiga Fredrik,

Läs mer

2012 6 Månadsöversikt

2012 6 Månadsöversikt 2012 6 Månadsöversikt Osäkerheten återvände till finansmarknaderna Osäkerheten återvände i maj till finansmarknaderna. Den dystra marknadsstämningen började redan påminna om förra höstens stämning. Samtalsämnet

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer