Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte"

Transkript

1 Månadsöversikt januari 2011 SEB GYLLENBERG Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Konjunkturbilden på global nivå ser fortfarande ljus ut Skuldtyngda Europas, USA:s och Japans ekonomiska problem har inte satt stopp för tillväxten Positiva resultatförväntningar bäddar för en fortsatt uppgång på aktiemarknaderna, samtidigt som samtliga marknadsområden visar en i genomsnitt neutral värdering Stjärnorna på räntemarknaderna, företags- och tillväxtmarknadsobligationer, ger fortfarande god avkastning Intresset för penningmarknaden och statsobligationer är svagt 1

2 Allokering Riskplaceringar i övervikt Stigande konjunkturer och låga räntor motiverar modellportföljens övervikt i riskplaceringar Övervikten förlagd till den finska marknaden och tillväxtmarknaderna består; konjunkturläget respektive strukturella faktorer stöder övervikten Kraftiga rörelser i valutakurserna grumlar bedömningen av Europas, USA:s och Japans marknadsutveckling; huvudmarknaderna är neutralt viktade Modellportföljens ränteplaceringar underviktar fortfarande euroområdets statsobligationer; stora skuldbördor och låg avkastning i de ledande ländernas obligationer sänker intresset för investeringsklassen Penningmarknaden avkastar fortfarande historiskt svagt Modellportföljen överviktar företagsobligationer och tillväxtmarknadslån med konjunktur- och strukturfaktorer som främsta motiveringar neutral Aktiv risk maximi Aktiv risk beskriver hur mycket modellportföljens över/undervikter avviker mot index Undervikt Neutral Övervikt AKTIER Finland Europa Nordamerika Japan Tillväxtmarknader MASSKULDEBREV Statsobligationer (euro) High Yield företagsobligationer Investment Grade företagsobligationer Tillväxtmarknadslån PENNINGMARKNAD 2

3 Makroekonomi Globalekonomin repar sig Den globala konjunkturbilden är fortsättningsvis positiv Sista kvartalet 2010 avslutades med snabbare tillväxt än väntat, också i USA Uppåttryck i räntorna, goda tillväxtförutsättningar och skuldproblematiken i vissa EMU-länder höjer nu räntenivån i Tyskland Trots att så många länder tampas med överstora statsskulder fortsätter konjunkturkurvan att klättra uppåt globalt sett. Industrins inköpschefsindex låg i december kvar på höga nivåer eller stärktes, vilket var en överraskning. Framtiden ser ljus ut då ny beställningar i otippat snabb takt rullar in. Farhågor om US-marknadens svaghet på hemmaplan kom en aning på skam då nya ansökningar om arbetslöshetsersättning i december minskade kraftigt; till en nivå som vi senast har sett i juli Så det nya året inleds i ett rejält korsdrag som orsakas delvis av positiva konjunkturfaktorer, delvis av de massiva skulder som Europa, USA och Japan brottas med ISM (vasen akseli) IFO (oikea akseli) 02/91 02/94 02/97 02/00 02/03 02/06 02/ arbetsmarknadsstatistiken att nya arbetsplatser skapades i alltför långsam takt. Under julmånaden skedde dock en snabb vändning då den veckovisa statistiken över antalet nya bidragsansökningar uppnådde lägsta nivå sedan sommaren Också siffrorna gällande kapacitetens nyttjandegrad fortsätter att klättra snabbare än väntat. Det ger hopp om nya investeringsbeslut så länge räntorna håller till på marknivå US retail sales, bill USD, 3m ma. 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 Source: Bloomberg Tillväxten i Tyskland ångar på med industrin som drivkraft. Industrins förtroendeindikator IFO fortsatte att klättra i december och nådde nu högsta nivå sedan öst och väst länderna förenades. Europas konjunkturbild ritas med Tyskland i spetsen och Storbritannien som andra land i ledet. Storbritanniens uppsving skuggas dock av inflationen som i november steg till 3,3 procent i jämförelse med ett år tidigare. Deflationen i Japan visar små tecken på en tillbakagång. Takten i kärninflationens utveckling har halverats från vårens -1,6 procentenheter till -0,9 i november. Kinas inköpschefsindex, som lades fram i december, var inte fullt så starka som väntat. Men nivån är fortfarande hög och tillväxten fortsätter med full fart; industrin växer med över 13 och detaljhandeln med över 18 procentenheter mätt som årlig förändring. Source: Bloomberg Decembers makrorapportering från USA var huvudsakligen bättre än estimat. Detaljhandeln växer klart kraftigare än väntat och osäkerheten på arbetsmarknaden, som har pinat de amerikanska konsumenterna redan länge, visar äntligen tydliga tecken på en bättring. Ännu i början av december visade 3

4 Investeringsklasser Goda utsikter på aktiemarknaderna Alla aktiemarknadsområden är i genomsnitt neutralt värderade Förutsättningar för en fortsatt god avkastning finns, särskilt för Finlands och tillväxtmarknadernas del High yield företagasobligationer och tillväxtmarknadslån var räntemarknadernas toppavkastare i december Japans aktiemarknad avkastade likt de övriga huvudmarknaderna positivt i december. För europlaceraren inverkar valutakursernas utveckling väsentligt på aktieavkastningen. Därför behåller vi Japan i neutral vikt. Tillväxtmarknaderna, som för tillfället rider på en rad fördelar i förhållande till de mogna marknaderna, är överviktade. 16,0 14,0 12,0 PE 12 mån framöver 10,0 Europas aktiemarknader steg kraftigt i december, trots att de statsfinansiella problemen tärde på handeln. Oron kanaliserades dock främst till de spanska storbankerna. Prognoserna för det nya årets resultattillväxt ligger på ungefär samma nivå som tidigare, kring 15 procentenheter, och prisnivån bedöms som neutral eller köpvärd. I vår modellportfölj är Europas aktiemarknader neutralt viktade. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Finland Europa USA Japan Tillväxtmarknader Källa: Bloomberg Också USA:s aktiemarknad upplevde en period med kraftig kursuppgång i december. Till den pigga stämningen på börsen bidrog också goda nyheter i makrorapporteringen. Europlaceraren skinnades dock till en del på avkastningen på grund av dollarns försvagning mot euron med två procentenheter. Värderingen på marknaden är, med hänvisning till de förväntade resultaten, neutral eller köpvärd. USA är neutralt viktad i modellportföljen HEXPY MSCI Europe TR MSCI North AM TR MSCI Emerg TR MSCI Japan TR För den finska börsen var 2010 det andra året i följd med utmärkt kursutveckling. Med dividenderna inkluderade steg kurserna med nästan 30 procent. Orsaken till uppsvinget var i första hand de starka resultaten som i många fall slog förväntningarna med god marginal. Under året hann resultatförväntningarna justeras uppåt i flera omgångar; från 25 procent i början av året till 65 procent. Kursstegringen till trots har den resultatbaserade värderingen därför sjunkit under året. Gällande det nya året bedömer analytikerna att resultaten växer 22 procent, vilket vi på basis av våra företagsbesök upplever som en fullständigt realistisk siffra. Totalt sett är Helsingforsbörsen neutralt/billigt värderad om man jämför med tidigare medelvärden. Samtidigt är resultattillväxten bättre än på andra mogna marknader. Därmed är motiveringarna för övervikten i Finland klara /10 04/10 07/10 10/10 01/

5 Lugn avslutning på året för EMU-statsobligationer Efter en period präglad av oro i november var december betydligt lugnare på Europas obligationsmarknad. Också krisande Irland och Medelhavsländerna (PIIGS) räntemarknader lugnade sig mot slutet av året och differenserna mot de tyska referensräntorna minskade betydligt i början av månaden. Men i slutet av december vidgades skillnaderna igen. Euroområdets ledande lands, Tysklands, obligationsräntor steg i december en liten uppgång för korta och medellånga räntor medan de längre obligationsräntorna steg betydligt mera. Avkastningskurvan blev därmed brantare i december. Förändringen i penningmarknadsräntorna var endast marginella. De stora centralbankerna, ECB, Fed och BoE, behöll som väntat styrräntorna på oförändrad nivå. Det finns fortfarande inget direkt tryck på att höja räntenivån. Modellportföljen underviktar euroområdets statsobligationer och penningmarknadsplaceringar Portugali 2v Espanja 2v Irlanti 2v Italia 2v Kreikka 2v 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 Source: Bloomberg High yield marknaden slutspurtade High yield marknaden tog i december revansch för föregående månads skrala avkastning. Avkastningen i december var klart på plus då Europa nådde över två procent och USA just under två procents strecket. Saldot för hela året blev över 14 procent för såväl europeiska som amerikanska high yield obligationer. Investeringsklassen förnyade dessutom sin position som bästa avkastare inom räntesfären. Investment grade klassen, obligationer av företag med högre riskbetyg, avkastade däremot negativt, vilket främst berodde på uppgången i statsobligationsräntorna. Riskpremierna i Europa var i det närmaste oförändrade. I USA sjönk premierna med ca 15 punkter. Enligt vår bedömning avkastar investment grade klassen måttligt också i fortsättningen och för high yield företagsobligationer förväntar vi en fortsatt god utveckling. Båda investeringsklasserna är överviktade i modellportföljen Corporate Credit Spreads Tudelat för tillväxtmarknadslån En månatlig avkastningsprocent på över tre procent var en storstilad avslutning på året för tillväxtmarknadslån i lokal valuta. Största delen av avkastningen skapades via valutornas förstärkning men också ränteavkastningen var positiv. Hard currency lån avkastade betydligt sämre, -0,37 procentenheter, på grund av uppgången i de amerikanska statsobligationsräntorna. Riskpremierna kom ner med ca 30 räntepunkter i december men det räckte inte för att nå positiv avkastning. Bästa avkastningen kom igen från de mest riskförknippade länderna: Venezuela och Argentina. Elfenbenskustens politiska spänningar skickade låneavkastningen ner med -26,5 procentenheter, vilket gav landet en första plats på decembers förlorarlista. På årsnivå gav local currency lån, tack vare slutspurten i december, en avkastning på närmare 13 procent. Hard currency var ca en procent sämre. I modellportföljer behåller vi övervikten för båda klasserna, även om avkastningsförväntningarna för 2011 inte är lika högt ställda som det gångna årets. Spread Euro Investment Grade (vasen akseli) Euro High Yield (oikea akseli) Source: Merrill Lynch EMBI GLOBAL DIV (Hard Currency) 2-Jan Jun Dec Jun Dec May Nov May Nov-2010 Spread Return YTD Eur Hedged ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Return 5

6 Fonder Siktet högre med All Cap strategi Vår nya strategi för USA-marknaden täcker bolag av alla storlekar Större flexibilitet med All Cap strategi utan att risknivån påverkas Nya fonder: William Blair US All Cap Growth och CRM US Equity Opportunities Vi har förnyat vår US-strategi och tagit upp två nya fonder i modellportföljen: William Blair US All Cap Growth och CRM US Equity Opportunities. De nya fonderna är sk All Cap fonder som med aktiva aktieval placerar i bolag av alla storlekar. Bakgrunden till förnyelsen av USA-strategin är SEB Fund Researchs omfattande analysarbete i syfte att hitta en effektiv lösning för den amerikanska marknaden. Slutledningen av analysen, som pågått cirka ett år, var att bästa mervärdet ger fonder som placerar mycket aktivt och som utnyttjar hela placeringssfären med allt från små- till internationella storbolag. En annan aspekt som analysresultaten betonar var att uttryckligen aktievalet borde styra avkastningsutvecklingen i förhållande till index. men utan att begränsa avkastningspotentialen. Fonden har en övertygande avkastningshistoria och aktievalsprocessen har lyckats skapa mervärde både från stora och små placeringsobjekt. CRM US Equity Opportunities placerar i såväl stora som små bolag. Typiska placeringsobjekt är värdeaktier som marknaden har vänt ryggen men som väntas hitta medvind inom en överskådlig framtid. Också den här fonden sköts att ett starkt och erfaret förvaltarteam. Placeringsprocessen baserar sig på ett disciplinerat val av aktier, stycken, men stilen är förhållandevis liberal och små variationer tillåts. Riskkontrollen är jordnära och stöder verksamheten väl. Avkastningsutvecklingen har historiskt varit stark och vi förväntar att fonden fungerar väl i olika markandssituationer också i framtiden. I speciella situationer, då stora olje- och finansaktier utvecklas betydligt bättre än övriga branscher, kan fonden ha svårt att hävda sig eftersom den normalt har lägre exponering mot dylika bolag än index. I en strukturerad placeringsportfölj är det viktigt att kombinera förvaltare och placeringsstilar som kompletterar varandra. Därför ville vi i placeringsportföljen ta upp flexibla fonder som dessutom placerar enligt olika stilar. I portföljerna ledde detta till två nya fonder varav den ena placearar utgående från en klar värdebolagsfilosofi, medan den andra kan kan klassas som en tillväxtbolagsfond. Inom sina egna stilar är båda fonderna dock flexiblare än de fonder vi tidigare placerat i. Båda är också All Cap fonder "på riktigt", d.v.s. fonderna har alltid placeringar i bolag av olika storlekar, men med variationer i viktningen naturligtvis. En väsentlig aspekt är också att viktningen i fonden är ett utfall av aktievalet, och inte ett separat beslut baserat på marknadssituationen. William Blair US All Cap Growth sköts av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på välskötta tillväxtbolag. Placeringsbeslut fattas enligt en klar process som baserar sig på renodlade aktiva aktieval (40 55 aktier). Riskkontroll har en tung roll processen 6

7 Index och fonder Avkastning Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Lipper INDEX 1 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) FOND 1 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) Finland Finland (aktie) OMX Helsinki CAP 8,2 % 29,8 % -1,3 % SEB Gyllenberg Finlandia 8,2 % 29,8 % 3,0 % SEB Gyllenberg Small Firm 9,4 % 27,4 % 16,0 % Europa SEB Gyllenberg Momentum 10,0 % 31,1 % -4,2 % MSCI Europe 5,2 % 11,1 % -17,6 % Europa (aktie) Nordamerika TT International European Equity Fund 3,9 % 11,7 % -27,4 % S&P 500 3,7 % 23,3 % -1,0 % BGF European Fund A2 5,6 % 13,0 % -6,2 % MSCI North America 3,8 % 24,3 % 0,8 % SEB European Equity Small Caps 9,1 % 22,6 % -1,6 % SEB Gyllenberg European Equity Value Fund 5,3 % 6,0 % -29,6 % Världen MSCI World 4,4 % 20,5 % -5,1 % Nordamerika (aktie) CRM US Equity Opportunities 4,5 % Japan William Blair US All Cap Growth Fund 1,4 % Topix 5,2 % 23,4 % -1,0 % T.Rowe Price US Large Cap Growth Fund 2,1 % 20,9 % 8,5 % Eaton Vance Emerald US Value Fund 4,1 % 16,0 % -12,9 % Tillväxtmarknader Pictet Funds US Equity Selection 2,0 % 19,1 % -4,3 % MSCI Emerging Markets 4,2 % 28,2 % 9,1 % MSCI China 10/40-3,4 % 12,7 % -5,8 % Japan (aktie) MSCI Russia 10/40 8,8 % 38,7 % -5,3 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A 5,3 % 26,2 % MSCI India 10/40 4,5 % 31,2 % -2,0 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund 5,7 % 20,3 % -16,4 % MSCI Latin America 10/40 3,1 % 26,5 % 32,1 % SEB Choice Japan Fund 5,3 % 24,6 % -9,7 % Penningmarknaden Tillväxtmarknader (aktie) 3 mån Euribor 0,1 % 0,7 % 8,0 % JPMorgan Emerging Markets Equity Fund 3,1 % 26,5 % 3,9 % HSBC Indian Equity 2,8 % 20,9 % -15,2 % Statslån East Capital Östeuropafonden 4,9 % 34,3 % -17,1 % JPMorgan Emu Govt Bond Index -0,5 % 1,2 % 15,4 % BGF Latin American Fund 1,9 % 25,6 % 27,2 % GAM Star China -4,0 % 23,0 % 69,0 % Olja Eaton Vance Emerald PPA EM Equity 3,0 % 29,7 % Crude Oil (USD) 8,6 % 15,1 % -4,8 % SEB Russia Fund 8,7 % 39,3 % 0,5 % Goldman Sachs BRIC 0,6 % 16,2 % -11,0 % Guld Gold Price (USD) 2,5 % 29,5 % 70,4 % Räntemarknader SEB Gyllenberg Euro Bond -1,0 % 3,1 % 16,7 % Valuta SEB Gyllenberg Money Manager 0,1 % 1,3 % 8,2 % EUR/USD 2,8 % -7,2 % -9,2 % SEB Gyllenberg High Yield 1,7 % 12,6 % 20,1 % SEB Corporate Bond Fund EUR -0,1 % 4,1 % 12,4 % BlueBay Investment Grade Bond -0,5 % 4,2 % 25,7 % BlueBay High Yield Bond Fund 1,4 % 11,9 % 32,3 % BlueBay Emerging Market Select Bond 2,0 % 13,0 % 27,9 % Alternativa placeringar SEB Currency Multimanager Defensive 0,0 % -1,7 % BGF New Energy Fund 3,0 % -6,4 % -46,9 % Vontobel Commodity Fund 11,1 % 14,4 % Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB Gyllenberg bedömt som tillförlitliga. SEB Gyllenberg ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 7

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017 Månadsöversikt Oktober 2017 Stark ekonomisk statistik från Europa och USA, fortsatt bra tempo i makroekonomin USA:s centralbank påbörjar en uppluckring av balansen i oktober, inget nytt från ECB Förbättrad

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

Räntemarknaden avkastade bra i april

Räntemarknaden avkastade bra i april Månadsöversikt maj 2014 8.5.2014 Räntemarknaden avkastade bra i april Statistiken i Europa och USA i enlighet med förväntningarna, fortsättningsvis sämre siffror från Kina På tillväxtmarknaderna har de

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013 Månadsöversikt november 2013 6.11.2013 Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) Färre överraskningar i makrostatistiken Höga ekonomiska tillväxtförväntningar i USA Stigande förväntningar i eurozonen

Läs mer

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014 Månadsöversikt april 2014 4.4.2014 Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden Bättre statistik i USA i mars Svag makrodata från Kina, det nya året delorsak Den amerikanska centralbanken

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Månadsöversikt Januari 2016 Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Goda nyheter från bostadsmarknaden i USA Bra stämning inom industrin i Europa Den ekonomiska statistiken i Kina fortfarande

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka Månadsöversikt September 2015 Svag ekonomisk statistik Den globala ekonomiska tillväxten något långsammare Tillväxten i USA och Europa ökar, problem med tillväxten på tillväxtmarknaderna Kinas bekymmer

Läs mer

Utmärkta avkastningar i februari

Utmärkta avkastningar i februari Månadsöversikt mars 2014 7.3.2014 Utmärkta avkastningar i februari Nivån på den ekonomiska statistiken intakt Goda ekonomiska tillväxtsiffror från Tyskland och England Bra avkastning på aktie- och räntemarknaderna

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat Månadsöversikt Februari 2016 Den ekonomiska statistiken sämre än väntat I USA var den ekonomiska aktiviteten något sämre Tillväxtförväntningarna i Europa oförändrade Tillväxtmarknadsländerna lider av osäkerheten

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Månadsöversikt Maj 2016 Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Bättre tillväxt än väntat i Europa under årets första kvartal, Kina rapporterat bra statistik Minskat stöd från centralbankerna

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Börserna på toppnivå i Europa och USA

Börserna på toppnivå i Europa och USA Månadsöversikt december 2013 9.12.2013 Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Månadsöversikt Mars 2016 Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Tillväxtprognoserna för Ryssland, Brasilien och USA har sänkts Fortsättningsvis svag statistik från Kina, nya stödåtgärder

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa.

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa. Månadsöversikt Augusti 2015 Bra statistik från USA och Europa Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter Osäkerhet i Kina Flera osäkerhetskällor på tillväxtmarknaderna Greklandsförhandlingarna

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Månadsöversikt December 2015 Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Tilläggsåtgärder från den Europeiska centralbanken, den låga inflationen tynger Tillväxten fortfarande blygsam på

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Månadsöversikt Januari 2017 I USA står ekonomin på stadig grund FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Oljepriset fortsatte stiga i december Bra avkastning för aktieoch ränteplaceringarna i

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under oktober utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 3 %, detta tack vare en kraftig försvagning av svenska kronan. Stockholmsbörsen

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Placeringsmarknaderna i motvind

Placeringsmarknaderna i motvind Månadsöversikt oktober 2014 6.10.2014 Placeringsmarknaderna i motvind Bra statistik från USA, inget nytt i Europa Tredje kvartalets tillväxt i Kina blir svagare än väntat Centralbankspolitiken i fokus,

Läs mer

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag Månadsöversikt April 2016 Något bättre ekonomisk statistik ECB ökade sitt köpprogram Hemmamarknadsefterfrågan i Europa och USA på skälig nivå, exporten svag De grundläggande elementen i den asiatiska ekonomin

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016 Månadsöversikt Oktober 2016 Svag ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar tajmade till årsskiftet Europa rapporterade starka inköpschefsindex, ingen förändring i penningpolitiken

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016 Månadsöversikt September 2016 Bra ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar flyttas närmare Stora förändringar i inköpschefsindexen i Europa, tillväxtförväntningarna oförändrade

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI78 4790 0010 0002 10 FI77

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Juli månad var en stark börsmånad för de globala börserna som steg runt 5 %. Även svenska börsen återhämtade fallet från juni och slutade månaden upp cirka 5

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

MÅNA D SBR E V AU G U S TI, : BLOX SAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V AU G U S TI, : BLOX SAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V AU G U S TI, 2 01 6 : BLOX SAMMANFATTNING Augusti månad så utvecklades globala aktiemarknaden (MSCI World) oförändrat, Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en bättre utveckling och slutade månaden

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under september utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 0,50 % under månaden. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades starkt

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag. PRESSMEDDELANDE 4/2008 5.6.2008 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2008 Försäkringsbolagens solvens sjönk under årets första kvartal. Den viktigaste orsaken till försämringen av solvensen var den exceptionellt

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer