Samarbetspartner för hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport. Läs mer om PwC Finlands företagsansvar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetspartner för hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport. Läs mer om PwC Finlands företagsansvar: www.pwc."

Transkript

1 Samarbetspartner för hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport 2012 Läs mer om PwC Finlands företagsansvar:

2 PwC Finlands företagsansvarsrapport 2012 PwC Finlands referensram för företagsansvar Kunder Kvalitet och expertis För oss innebär ansvarsfullhet att vi är en del av den utveckling som leder mot en hållbar framtid både i vår egen verksamhet och i de tjänster genom vilka vi stödjer våra kunders företagsansvarsfullhet. I båda dessa är vi en ledande aktör inom vår bransch. I denna företagsansvarsrapport presenterar vi en sammanfattning av våra åtgärder och resultat under räkenskapsperioden 2012 ( ). Ytterligare information om ansvarsfrågorna finns på vår webbplats pwc.fi/yritysvastuu. Våra ekono miska prestationer framkommer mer i detalj i vår bokslut (www.pwc.fi/2012). Läs även på vår webbplats om överblicken från vår verkställande direktör och direktör för företagsansvarstjänster! Miljö Egen miljöpåverkan Tjänster till kunder Etiska principer och oberoende Hantering av miljöpåverkan Ansvarsfullt sätt att arbeta Samhällspåverkan Kunder och tjänster Personal Kunnande Personalens välmående Jämställdhet Personal I slutet av räkenskapsperioden 2012 förnyade PwC-kedjan sin företagsansvarsstrategi och omdefinierade referensramen för ansvarsfullhet. PwC Finlands referensram för ansvarsfullhet utgår från både en global strategi och de företagsansvarsteman som vi själva har definierat som viktiga. Samarbete med intressentgrupper Thought leadership Samhälle och lokala samfund Välgörenhet och pro bono 2 PwC Företagsansvarsrapport 2012

3 En samarbetspartner för hållbar tillväxt I slutet av räkenskapsperioden publicerade vi vår förnyade affärsstrategi som fick namnet 3 K: Kestävän kasvun kumppani (en samarbetspartner för hållbar tillväxt). Hållbar betyder för oss att vi hjälper våra kunder att bygga en hållbar framgång en affärsverksamhet som är byggd korrekt och på en hållbar grund. Vår strategi för oss ett steg närmare en kundorienterad verksam- het samt en företagskultur som är mer transparent och interaktiv. Vad gäller ansvarsfullhet koncentrerar vi oss på vårt eget ansvarsfulla sätt att arbeta samt på våra möjligheter att påverka samhället genom vårt eget tjänsteutbud, vår expertis och genom att samarbeta med intressentgrupper. Hållbar betyder för oss att vi hjälper våra kunder att bygga en hållbar framgång en affärsverksamhet som är byggd korrekt och på en hållbar grund. 3 PwC Företagsansvarsrapport 2012

4 Interaktion med intressentgrupper Vi samarbetade aktivt med intressentgrupper under den gångna räkenskapsperioden. Vi arrangerade över 200 evenemang för kunder, samarbetspartners, personal och media. Företagsansvarsteman syntes starkt i utbildningarna och evenemangen som arrangerades av våra företagsansvarstjänster. Företagsansvarsbarometern, som publicerades våren 2011, har ofta tagits upp i media och den är en av de PwC Finlands publikationer som fått mest utrymme i media. Med hjälp av barometern har vi även hjälpt många av våra kunder att utveckla sitt företagsansvar. Under räkenskapsperioden deltog vil i Finnish Business & Society rf:s verksamhet och fortsatte att sitta med i arbetsgruppen som bedömer tävlingen om ansvarsrapportering. Som en del av tävlingen arrangerade våra experter inom företagsansvar en möjlighet för fem högskolestuderande att välja den bästa ansvarsrapporten. Samtidigt fick vi möjligheten att höra hur studerande ser på det aktuella läget för företagsansvar och rapportering. Dessutom presenterade de sina förväntningar på företagsansvarsrapportering. Vi fortsatte att samarbeta med det finländska företagsledargemenskapet Yllätetään yhteiskunta ( Vi överraskar samhället ) som träffas regelbundet för att främja pågående och att utveckla nya företagsansvarsprojekt. Under räkenskapsperioden 2012 fungerade vi även som samarbetspartner till hockey- VM, som till storleken sett var ett unikt evenemang i Finland och erbjöd oss en möjlighet att stödja våra kundrelationer. Interaktion med vår personal fortsatte genom samtal, personalenkäter och ett elektroniskt diskussionsforum. Forumet har visat sig vara ett sätt för personalen att ta upp svåra eller känsliga frågor förknippade med exempelvis ersättningar eller jämställdhet. Genom forumet har vi fått många betydelsefulla praktiska utvecklingsförslag varav en del har behandlats i ledningsgruppen. 4 PwC Företagsansvarsrapport 2012

5 Kundtillfredsställelse Vid flera sammanhang under räkenskapsperioden betonade vi vikten av att lyssna på kunder och att skapa mervärde. Vi arrangerade bl.a. ett evenemang om kundservice för hela personalen, där vi tog upp temat PwC Experience: vårt sätt att möta varandra och våra kunder. I den årliga kundtillfredsställelseundersökningen nådde vi vårt mål för hur nöjda kunderna är på det stora hela. Resultatet var 8,3 på en skala från 0 till 10. Vi nådde vårt mål även för hur villiga kunderna är att rekommendera oss (NPS = Net Promoter Score): NPS var 47,7 procent medan vårt mål var 40 procent. Vi frågade efter feedback av drygt kunder. Svarsprocenten för vår elektroniska undersökning var 40. Vårt mål för de följande fyra åren är att höja ribban ännu mer genom att sätta upp målet för hur nöjda kunderna är på det stora hela till 9 och för NPS-procenten till över PwC Företagsansvarsrapport 2012

6 PwC gör gott Under räkenskapsperioden arrangerade vi flera jippon under temat PwC gör gott. Temat togs upp även i personalevenemang såsom på julfesten och på sommarfesten. Hösten 2011 satte vi ihop projektgrupper som själva fick välja aktivitet och välgörenhetsobjekt. Grupperna besökte till exempel funktionshindrade vid Lyhty ry och äldre på Dals sjukhus. I aktiviteterna ingick även utlåning av motionsutrustning som startades i Matinlahden koulu i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund, inredning av ett mötesrum för de bostadslösas förbund Vailla vakinaista asuntoa ry samt leverans av utrustning till Helsingfors djurskyddsförening. PwC gör gott-projekten fick mycket positiv respons från personalen, och tanken är att arrangera motsvarande aktiviteter även i fortsättningen. PwC har redan under flera år donerat julpengar till ett välgörenhetsobjekt som personalen röstar fram. Mottagaren av julpengarna 2011 röstades fram bland dem som kom vidare bland kandidaterna i PwC:s tävling Öppen rapport. Donationerna gick till föreningen för småfamiljer, Pienperheyhdistys, och till Autism- och Aspergerförbundet. Läs mer om den årliga tävlingen Öppen rapport, som är riktad till föreningar och stiftelser, på vår webbplats (www.pwc.fi/ar). Perjantai Vanha Ylioppilastalo Ovet aukeavat kello 18.00, gaalaillallinen tarjoillaan kello PwC Esiintymässä Företagsansvarsrapport tulevaisuuden 2012 Mannerheimintie 3 tähdet Sibelius-Akatemiasta. Helsinki Tilaisuus päättyy kello

7 750 proffs Inom personalledningen fokuserade vi på coachande interaktion, öppenhet, försäljnings- och kundrelationsträning, arbetsvälmående och intensifiering av det nordiska samarbetet. Under räkenskapsperioden deltog drygt 70 personer i utbildningen om coachande interaktion. Som en del av utbildningsprogrammet samlade deltagarna feedback på sitt beteende från sina egna team men också från kunderna. Dessutom förnyade vi coachningsutbildningen som gäller över 200 personliga coacher, det vill säga interna coacher. I utbildningen poängteras betydelsen av personligt samspel och ledning av människor. Vi främjade öppenhet genom att publicera en första insynsrapport. I rapporten berättar man mer i detalj om personalfrågor såsom personalstruktur, klassförändringar och ersättningar. Dessutom publicerade vi en slutrapport av jämställdhetsarbetsgruppen som grundades hösten Utifrån slutsatserna i rapporten förverkligas jämställdheten i genomsnitt väl i vårt företag. Under räkenskapsperioden som avslutades i juni 2012 hade vi i genomsnitt 747 (734) anställda. Under räkenskapsperioden rekryterade vi 100 nya fastanställda och 66 praktikanter, det vill säga gesäller, på viss tid. Personalens åldersfördelning Av vår personal var 55 % kvinnor och 45 % män. Anställdas genomsnittsålder var 37,7 år. -30 år 10 % 17 % år 26 % 31 % 50 år - 7 % 9 % Kvinna Man 7 PwC Företagsansvarsrapport 2012

8 Svarsprocenten för den årligen genomförda personalundersökningen (Global People Survey) var 63 i Finland (under föregående räkenskapsperiod 66 procent). Vårt mål är att få samtliga anställda att delta i undersökningen. Undersökningens generalindex (People Engagement Index = PEI) låg för vår del på samma nivå som förra året alltså 64 procent (63 procent) medan vårt mål var 70 procent. Internationellt var PwC-kedjans PEI-medeltal 72 procent. De bästa resultaten fick vi av vårt kundorienterade arbetssätt, kvalitet, genomgång av resultaten från föregående års atmosfärundersökning, spridning av erfarenhetskunskaper samt utmanande arbetsinnehåll. Den största positiva utvecklingen hade skett i uttryckande av åsikter, socialt ansvar, värdegrundsriktig verksamhet och utbildning. Det finns fortfarande saker att förbättra bland annat vad gäller ersättningar och användbarheten av verktyg för informationstillgång. Vi har intensifierat det nordiska samarbetet mellan PwC-bolag med hänsyn till bland annat personalledning, IT och kommunikation. Dessutom arrangerades för första gången ett samnordiskt 36 seats-studentevenemang i Köpenhamn. Under räkenskapsperioden fick vi rekordmånga gesällansökningar till vårt praktikantprogram för studerande. Vi erbjöd fast anställning till 46 av våra 66 praktikanter. Andelen personal som slutat frivilligt var 15,3 % (12,8 %). Global People Survey-resultat och svarsprocent FY2012 FY2011 FY % % % Global People Survey svarsprocent People Engagement Index (PEI) Utbildningstimmar per grade Päivät/henkilö Partner Director Senior Manager Manager Senior Associate/ Senior Consultant Associate/ Consultant Trainee 4,4 6,0 6,2 7,8 6,9 10,4 12,6 8 PwC Företagsansvarsrapport 2012

9 Miljöpåverkan av vår egen verksamhet I fråga om minskning av vår egen miljöpåverkan nådde vi vårt mål för minskning av pappersförbrukning. Pappersförbrukningen minskade med 10 % per person under 2011, och i två år har vår pappersförbrukning minskat med nästan 30 % per person. Vårt mål för nästa år är att fortsätta minska el- och pappersförbrukningen. Elförbrukningen ökade med nästan en femtedel från året innan, vilket delvis berodde på en förbättrad mätprecision och -omfattning av förbrukningen. Utsläppen från flygresor minskade med 5 % från året innan och utsläppen från bilresor med 11 %. Under den pågående räkenskapsperioden 2013 kommer vi att kartlägga möjligheterna till utrymmeseffektivitet och rörligt arbete, vilka även bidrar till att minska vår miljöpåverkan. 9 PwC Företagsansvarsrapport 2012

10 PwC Finlands nyckeltal för affärsverksamhet och företagsansvar Affärsverksamhet FY2012 FY2011 FY2010 Omsättning milj. 97,6 91,4 87,0 Revision milj. 61,9 58,4 57,5 Skatterådgivning milj. 22,3 19,4 18,1 Konsultering och företagstransaktioner milj. 13,4 13,6 11,3 Personalkostnader milj. 63,3 61,2 58,5 Köpta varor och tjänster milj. 30,5 26,4 24,8 Räkenskapsperiodens resultat milj. 2,1 1,8 1,8 Rörelsevinst milj. 2,8 2,5 2,6 Skatt milj. 0,7 0,6 0,8 Hur nöjda kunderna är i det stora hela (0-10) Hur villiga kunderna är att rekommendera oss (NPS) % 47,7 - - Samhällspåverkan Allmännyttiga stöd och sponsorering t Omsättningens fördelning per tjänsteområde 23 % 14 % 63 % Revision Skatterådgivning Konsultering och företagstransaktioner Miljö FY2012 FY2011 FY2010 Koldioxidutsläpp Scope 1 tn CO2e N/A N/A N/A Scope 2: elförbrukning* tn CO2e Scope 3: flygresor tn CO2e Scope 3: bilresor** tn CO2e Scope 3: pappersförbrukning*** tn CO2e Utsläpp sammanlagt tn CO2e Utsläpp sammanlagt per person (i genomsnitt) kg CO2e 1,07 1,18 1,05 Affärsresor Flygkilometrar km Körkilometrar km Energi Energiförbrukning* kwh Materialanvändning Pappersförbrukning* ris Relativ papp.förbr./pers. ris/pers. 10,3 11,5 13,2 * El- och pappersförbrukningen omfattar Helsingforskontoret ** Utsläppskoefficienten för bilresor är uppdaterad i enlighet med den genomsnittliga utsläppskoefficienten i VTT:s beräkningssystem LIPASTO ***Minskningen av utsläpp från pappersförbrukning beror delvis på förändringar av beräkningsprinciperna i WWF:s klimatkalkylator. 10 PwC Företagsansvarsrapport 2012

11 Personal FY2012 FY2011 FY2010 Antalet personalmedarbetare i genomsnitt under räkenskapsperioden pers Antalet personalmedarbetare i slutet av räkenskapsperioden pers Revision pers Skatterådgivning pers Konsultering och företagstransaktioner pers Förvaltning och stödverksamheter pers Andel personer som slutat frivilligt % 15,3 12,8 8,9 Anställningar under räkenskapsperioden (fastanställda) pers Antalet praktikanter under räkenskapsperioden pers Genomsnittligt antal deltidsarbetande under räkenskapsperioden pers Genomsnittligt antal föräldralediga under räkenskapsperioden pers Personer som återvänt till arbetet efter föräldraledighet pers Anställningstiden i genomsnitt år 7,6 7,8 7,5 Diversitet och jämställdhet hos personalen Könsfördelning hos personalen (andel kvinnor) % Styrelsen (K/M) pers 1/6 1/6 0/6 Ledningsgruppen (K/M) pers 0/7 0/7 0/7 Utvidgad ledningsgrupp (K/M) pers 1/11 1/11 1/9 Personalens medelålder år 37,7 38,7 38,2 Personalens tillfredsställelse och välbefinnande på arbetet Global People Survey-svarsprocent % People Engagement Index (PEI) % Sjukfrånvarograd % 2,3 2,4 2,7 Arbetsolyckor antal Utveckling av personalkompetens Utbildningsdagar sammanlagt dagar Utbildningsdagar/person (FTE) dagar 7,2 8,2 6,7 Utbildningskostnader/pers. (FTE) /pers Utbildning som erbjudits av egna experter dagar Antalet nya CGR/CRM/OFR/CIA-revisorer pers Ersättningar till personalen Löner och ersättningar till personalen milj. 51,2 49,6 47,7 Resultatpremier milj. 2,2 2,2 2,3 Utdelningar till aktieägare milj. 1,4 1,4 1,3 Personalantal per tjänsteområde Partner Director Senior Manager Manager 13 % 19 % Personalens könsfördelning per grade Senior Associate/ SeniorConsultant Associate/ Consultant Praktikant 10 % 58 % Man Kvinna Revision Skatterådgivning Konsultering och företagstransaktioner Förvaltning och stödverksamheter 11 PwC Företagsansvarsrapport 2012

12 PricewaterhouseCoopers Oy, PB 1015 (Östersjötorget 2), Helsingfors. Telefon , fax PwC hjälper företag att växa, verka effektivt och rapportera pålitligt. Till din tjänst står i Finland över 750 sakkunniga i olika delar av landet. Vi har åtagit oss att producera tjänster med hög kvalitet inom konsultering av företagsledningen, företagsstrukturering, beskattning, revision och annan kvalitetssäkring. Vår målsättning är att skapa hållbar framgång. Kontakta oss eller läs mer på: PwC verkar i 158 länder genom över sakkunniga medarbetare. PwC är en förkortning som hänvisar till PwC-kedjan och/eller till en eller flera av dess medlemsföretag som alla är självständiga bolag. Mer information:

Tillsammans mot hållbar tillväxt

Tillsammans mot hållbar tillväxt www.pwc.fi/yritysvastuu Tillsammans mot hållbar tillväxt PwC Finlands företagsansvarsrapport 2013 PwC Finlands företagsansvarsrapport 2013 I denna företagsansvarsrapport ger vi en sammanfattning av PwC

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 PwC Verksamhetsberättelse

Läs mer

www.pwc.com/fi Ansvarsfullt kompanjonskap

www.pwc.com/fi Ansvarsfullt kompanjonskap www.pwc.com/fi Ansvarsfullt kompanjonskap PwC Finlands företagsansvarsrapport 2011 Vårt företag i ett nötskal Norra Finland 26 anställda Rovaniemi PwC Finland* är ett finskt företag som hör till den internationella

Läs mer

Tillsammans mot hållbar tillväxt

Tillsammans mot hållbar tillväxt Tillsammans mot hållbar tillväxt PwC Finlands Tillsammans mot hållbar tillväxt PwC Finlands I denna presenteras en sammanfattning över de åtgärder som vidtagits och resultat för PwC Finland (PricewaterhouseCoopers

Läs mer

www.pwc.fi Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015

www.pwc.fi Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015 www.pwc.fi Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015 PwC Rapport om öppenhet och insyn 2015 2 Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015 PwC i ett nötskal 3 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR

FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR FJÄRRVÄRMEBOLAGENS SAMHÄLLSANSVAR De långsiktiga verksamhetsförutsättningarna tryggas av att företagen tar sitt samhällsansvar 2004 Åbo Energi, år 2003 i korthet Omsättningen 128 milj.euro Rörelsevinsten

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 PricewaterhouseCoopers Oy grundades 1954 och är ett CGR-samfund med finska ägare. Aktieägarna är våra CGR-revisorer och experter på beskattning, företagsstrukturering,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

OP-GRUPPEN. av år 2004 fanns det 239 andelsbanker. I huvudstadsregionen

OP-GRUPPEN. av år 2004 fanns det 239 andelsbanker. I huvudstadsregionen OP-GRUPPEN 2 OP-GRUPPEN SAMHÄLLSANSVAR 2004 OP-gruppen är en ledande finländsk bankgrupp, och den består av självständiga andelsbanker och deras centralinstitut Andelsbankscentralen Anl (ABC) samt dess

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Principer för ansvarsfull verksamhet

Principer för ansvarsfull verksamhet Principer för ansvarsfull verksamhet Innehåll Principer för ansvarsfull verksamhet... 3 Vår framgång bygger på att värdegrunden är starkt integrerad i all vår verksamhet... 4 God förvaltningssed... 5 Vi

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss!

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Att jobba hos oss Som försäljare på Qall arbetar du med att ringa nya och befintliga kunder. Den första tiden, under utbildningen, är det främst nykundsbearbetning

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Jämställdhetsindex Nyckeltalsinstitutet Nyckeltal framtagna i samverkan med JämO Staten leder Jämt jämställdhetsprojekt 2009

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produktion: Valentin&Byhr. Tryck: Strokirk-Landströms. Papper: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.se Om oss. EFG är en ledande europeisk leverantör

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant Internationell praktik Bli internationell anställ en utländsk praktikant Bästa arbetsgivare! CIMO ordnar tillsammans med läroanstalter, studentorganisationer och arbetsförvaltningen praktikmöjligheter

Läs mer

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden En livskraftig och lärande stadsregion Strategiskt mål framgångsfaktor En mångsidig och attraktiv kultur- och utbildningscentral Staden är föregångare inom kultur och motion Uppdatering av kultur- och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

TEHYS FYRA PUNKTER TILL DEN NYA REGERINGEN

TEHYS FYRA PUNKTER TILL DEN NYA REGERINGEN TEHYS FYRA PUNKTER TILL DEN NYA REGERINGEN TEHYS FYRA PUNKTER Har människor tillgång till den vård de behöver? Finns det tillräckligt med sjukskötare i framtiden? Räcker pengarna till? 1. 2. 3. 4. Välfärdssamhällets

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Strategi 2020 Mot ett genuint vidsynt Finland

Strategi 2020 Mot ett genuint vidsynt Finland Strategi 2020 Mot ett genuint vidsynt Finland CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället. CIMOs dröm är ett genuint vidsynt Finland. GENUIN INTERNATIONALISERING,

Läs mer

KUNDORIENTERING BLAND REVISIONS- OCH REDOVISNINGSBYRÅER - ÄR BYRÅERNA TILLRÄCKLIGT NÄRA SINA KUNDER?

KUNDORIENTERING BLAND REVISIONS- OCH REDOVISNINGSBYRÅER - ÄR BYRÅERNA TILLRÄCKLIGT NÄRA SINA KUNDER? KUNDORIENTERING BLAND REVISIONS- OCH REDOVISNINGSBYRÅER - ÄR BYRÅERNA TILLRÄCKLIGT NÄRA SINA KUNDER? INLEDNING, FAKTA & INLEDANDE KONKLUSIONER I de flesta tillfällen undersöks behov, nöjdhet och lojalitet

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG ENTREPRENÖR

ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG ENTREPRENÖR 8.1.2007 ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG ENTREPRENÖR Innehåll: Destia i korthet Nyckeltal Erfarenheter Summering 7.11.2007 / Anders Nordström Teekaru AS Turgel Grupp AS 1 ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG

Läs mer

Elos Företagarmätare (8)

Elos Företagarmätare (8) Elos Företagarmätare 2016 1 (8) Elos Företagarmätare 2016 Sammandrag av undersökningen Utvecklingschef i arbetsvälmående Annarita Koli, Arbetspensionsbolaget Elo Arbetspensionsbolaget Elo genomförde på

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

KLIMATREDOVISNING Verksamhetsåret 2015

KLIMATREDOVISNING Verksamhetsåret 2015 KLIMATREDOVISNING Verksamhetsåret 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Verksamhetens totala utsläpp (ton CO 2 e) 2015 298 10% 433 14% 1 165 38% 1 186 38% Energi Material Tjänsteresor Transporter Figur

Läs mer