Årsredovisning Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer."

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer. Christian Omander och Kajsa Knapp, grundare CoolStuff INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Aktien VD har ordet Spiltan en bra historia Varför välja Spiltan? Spiltans styrelse och personal Året som gick - Årets aktieägare - Spiltans årsstämma Ur Spiltans e-postskörd Övrig information - Spiltans Ägarmanual - Guide till Spiltans redovisning Ekonomisk Redovisning - Förvaltningsberättelse - Revisionsberättelse Sid Inbjudan till årsstämma 2015 Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, lördagen den 6 juni 2015, kl till ca på Biskopsudden, Biskopsvägen 5, på Djurgården i Stockholm. I samband med stämman bjuds på förtäring och dryck. Deltagande på stämman För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 1 juni och dels anmäla deltagandet senast måndagen den 25 maj (om anmälan se nedan). Anmälan till stämman Anmälan görs företrädesvis direkt på Spiltans hemsida: Om aktieägare ska företrädas genom ombud finns fullmakt på Spiltans hemsida. Registrering i aktiebok Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste omregistrera sitt innehav i god tid före den 1 juni Kontakta i så fall förvaltaren. Inbjudan till cirkusföreställning I år hålls stämman i Cirkus Olympias cirkustält och i direkt anslutning till stämman, ca önskar vi alla aktieägare med nära och kära välkomna, att till det ringa priset av 75 kr/biljett, bevista en cirkusföreställning. Program den 6 juni Registering VD-anförande och frågestund Lunch Presentation av nominerade till Sollos Minnesfond samt prisutdelning Spiltans årsstämma Ca - Cirkusföreställning Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Telefon: E-post: Aktuell information finns på vår hemsida och på facebook: Intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden och bokning görs på barncancerfondens hemsida. Se separat inbjudan. Spiltanhymnen Nu grönskar det i Spiltans halm, vår vinnande väg är solid. Kom med, kom med på uppgångstrend i Spiltans glada tid! Var dag är som en gyllne skål, till brädden fylld med vin. Så drick, min vän, drick Spiltans skål, ty dagen den är din. Den svenska ursprungstexten skriven av Evelyn Lindström, till en något omarbetad sats ur Bondekantaten (BWV 212) av J. S.Bach. Texten till Spiltanhymnen är ursprungligen skriven av Sollo Bäckman, år 1994, och omarbetad av Nalle Rösell år INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

3 Spiltans substansvärde INVESTMENT AB SPILTAN - AKTIEN Spiltans substansvärde per den 31 december 2014 % av portföljen i % av portföljen i SEK/Aktie MSEK Investeringar i onoterade bolag 83, Paradox 42,0 Ägande i Spiltan Fonder 9,6 Kuststaden 8,9 CoolStuff 3,5 Qvalia 3,5 JLM 2,1 Spiltan Fastigheter 1,5 Aktiv Bo 1,3 Övriga onoterade innehav 11,1 Placeringar på Alternativa 7, Garpco 2,5 Ägande i Alternativa 1,0 Övriga Alternativabolag 3,7 Investeringar i likvida tillgångar 9, Spiltan Högräntefond 3,3 Cinnober 2,1 Berkshire Hathaway 1,5 Övriga noterade innehav 2,4 Totalt innehav Lån Totalt substansvärde Fördelning i branscher Energi 2% Hälsovård 1% Fastigheter 13% Verkstad 7% Underhållning 44% Konsument 7% IT 13% Finans 13% INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

4 INVESTMENT AB SPILTAN - AKTIEN Aktien kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 950 kr 900 kr 850 kr 800 kr 750 kr 700 kr 650 kr 600 kr 550 kr 500 kr 450 kr 400 kr 350 kr 300 kr 250 kr 200 kr Spiltanaktiens substansvärde och aktiekurs relativt generalindex (GX) och småbolagsindex (CSX) - september 1997 till mars 2015 Substansvärde Spiltan aktiekurs Generalindex CSX Generalindex GX och Småbolagsindex innehåller inte utdelning. Spiltans stamaktie gav utdelningen 5 kr år 2000 och preferensaktien 56 kr år Återinvesterad utdelning är inte med i Spiltans kursutveckling. Nyckeltal per aktie Substansvärde /aktie, kr ** Eget kapital/aktie, kr Vinst/aktie, kr ** Substansvärdet vid handelsperioden i januari 2015 var 1284 kr/aktie. Efter nya värderingar av de onoterade bolagen blev det nya substansvärdet 1322 kr/aktie per den 31/ Definitioner av nyckeltal: Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Värderingsprinciper onoterade aktier på sid 29-31) vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut. Eget kapital/aktie: Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Vinst/aktie: Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut Aktiekapitalet Vid 2014 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till kr. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. De preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktier till en årlig utdelning för räkenskapsåren Under 2014 omsattes totalt aktier. Information om substansvärde per handelsperiod finns på Spiltans hemsida: Utdelning Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr per stamaktie och 56 kr per preferensaktie för verksamhetsåret INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

5 INVESTMENT AB SPILTAN - AKTIEN Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Antal nya aktier Aktiekapital i kr Totalt antal aktier Teckningskurs i kr Premiesparklubb Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Teckning enligt optioner Nyemission Nyemission Konvertibellån Preferensaktier Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31 december 2014 Per H Börjesson (s)* Br Börjessons Pensionstift Chiffonjén, Investment AB Kasper Ljungkvist (s) Joakim Levin* Bo Forsslund* Thord Wilkne* Jochum Pihl* Per Bouveng (s) Charlotte Magnusson Lars Klingstedt(s)* Jerry Fredriksson* Spiltans Gem. Pensionsstift Anders Lönnqvist* Lennart Börjesson Lennart Sten* Lars Alm Sven Günther Hansen Mikael Börjesson* Lars Tunberg* Sven-Olof Kulldorff* Christer Ohlsson Lars Holmqvist Stefan Öström * Inkl bolag (s) = Styrelse Börjessons Pensionsstiftelse Mikael Ahlström* Johan Virgin Björn Pehrson Lindell Johan Sjöberg (s) Jan Olof Börjesson THG Axet AB Johan Koch* Per-Olof Kirke* Magnus Mannerson* Hans Wernstedt Per Dahlqvist* Arne Roglar Ulf Geijer (s) Björn Boström* Håkan Blomdahl* Bengt Bergström Johan Heverius Järfälla Församling Björn Andersson Willy Gerbaulet* Olle Florén* Jonas Danielsson Lennart Blomdahl* Margareta Börjesson Lennart Jeansson Ivar Kistner * Thomas Wernhoff Christer Jakobsson Nils-Erik Cedergren Bo Lundqvist * Eva Lannek Ann Kristin Bäckman* Jan Rejler Anssi Atterby * Mathias Engdahl* Anders Bergholtz Klas Amvall Björn Hall Johan Källqvist Christer Dahlström Anders Jansson* Kay Pollak Eva Forsell Jan Wäreby Övriga aktieägare (1 766 st) Totalt antal aktier Inklusive preferensaktier Handla i onoterade bolag på Alternativa aktiemarknaden Handla Spiltanaktien på Alternativa. Handel sker varje månad i små och medelstora bolag inom spännande branscher som medicinsk teknik, cleantech, IT, investment och vindkraft. Registrera dig kostnadsfritt som kund på se. Du får då tillgång till marknadsplatsens aktiehandel. Här finns information om bolagen, handelsstatistik, handelsregler mm. Notera också möjligheten att handla större poster mellan handelsperioderna - s k blockorder. Handelsdagar maj juni augusti september oktober november 9-14 december För mer information kontakta oss på: Tel: INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

6 VD har ordet Foto: Rickard Forsberg Spiltan 2014 = kronor (+ 27 %) i substansutveckling Under 2014 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 27 % eller 79 miljoner kronor vilket återigen är ett av bolagets bästa år. Under året omsattes Spiltanaktier på Alternativa aktiemarknaden eller ca 7 % av det totala antalet aktier ( st). Varje månad hade alla aktieägare som ville köpa eller sälja mindre kvantiteter av aktier god likviditet. Mellan handelsperioderna omsattes ibland lite större poster, så kallade blockorder, på Alternativa. När även mindre likvida aktier med daglig handel hemsöks av robothandlare är det glädjande att den marknadsplats som Spiltan varit med och startat fungerar så bra, med minimala kostnader för alla långsiktiga ägare i Spiltan. Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014 Stora framgångar för samtliga av Spiltans större innehav som står för ca 70 % av substansvärdet: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Kuststaden, CoolStuff och Qvalia. Ökad likviditet genom försäljningar av en mindre del av innehavet i Paradox och hela innehavet i Rindi Energi. Nyinvestering i videoannonseringsbolaget Emerse och utökat innehav i Garpco. Bolag Bolagets omsättning i Mkr Bolagets resultat i Mkr före skatt Spiltans andel av omsättning i Mkr Spiltans andel av resultat i Mkr Spiltans värdering i Mkr Andel i portföljen Period Paradox ,7 65,5 13,9 195,1 42,0 2014* Spiltan Fonder 35 6,7 32,3 6,2 44,7 9, Kuststaden 70 15,0 11,6 2,5 41,5 8,9 2014* CoolStuff 123 7,5 33,2 2,0 16,2 3,5 Progn 2015** Qvalia 53 8,5 14,3 2,3 16,2 3,5 2014* Totalt: ,4 156,9 26,9 313,7 67,5 * Alla siffror är preliminära ** Prognos per maj INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

7 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET NYTT BOLAG EMERSE (www.emerse.com) En av Spiltans största utmaningar är att hitta nya investeringsobjekt. Under 2014 har vi fått ett ökat inflöde av entreprenörer som kontaktat oss för att de vill ha en långsiktig partner som köper för att behålla när andra aktörer är mer kortsiktiga. Genom att behålla majoriteten av ägandet i sina bolag har entreprenörerna kvar den största andelen av värdepotentialen samtidigt som de får in en ägare som kan hjälpa dem att utveckla bolaget. I december förvärvade Spiltan 36 % av aktierna i videoannonseringsbolaget Emerse i Lund. Bolaget har en avancerad algoritm som hjälper reklamköpare att hitta sin målgrupp för videoreklam och samtidigt sänka sina kostnader. Emerse kan på några mikrosekunder bedöma hur intressant en besökare är på en site och kan sedan lägga ett bud på en videovisning. Utmaningen för bolaget är att skapa kontakter med reklamköpare och övertyga dem om att visa video över nätet istället för att köpa TV-reklam. Genom kapital från Spiltan kan nu grundaren Carl- Johan Grund öka marknadsinsatserna och antalet säljare samt öppna nya lokala kontor där de globala reklamköparna finns. Emerse tjänar pengar genom att ta en andel av reklambudgeten som provision för det utförda arbetet. Då människor i allt mindre omfattning ser på TV med fasta tider utan tittar när det passar dem själva via nätet har Emerse mycket spännande framtidsutsikter. Alla bolag som idag gör reklam på TV borde lägga en del av budgeten hos Emerse. Kontakta grundaren Carl-Johan Grund (e-post: com) om du har kontakter med annonsörer som har stora reklambudgetar. Emerse omsatte 13 Mkr med lönsamhet under Bolaget har 11 anställda. Värdering: Åtminstone under det närmaste året kommer Spiltan att ha kvar inköpsvärdet i vårt uppskattade substansvärde. Grundaren kan också få en tilläggsköpeskilling beroende på hur bolaget utvecklas under de närmaste åren. Di, skrev en stor artikel om Emerses framgångar där även Spiltan nämndes, 17 februari Många företag med kända varumärken anlitar Emerse för sin videoannonsering. INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

8 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET PARADOX INTERACTIVE: 42 % AV SPILTANS SUBSTANSVÄRDE Paradox är ett av Sveriges mest spännande bolag i den starkt växande dataspelsbranschen. Bolaget utvecklar och förlägger dataspel under egna varumärken inom fyra nischer: historiska strategispel, rollspel, action och management. De egna spelutvecklingsstudiorna arbetar främst inom historiska strategispel vilka haft stora framgångar under 2014 med titlar som Crusaders Kings 2 och Europa Universalis IV. Då spelarna ofta lagt ned flera hundra timmar på att sätta sig in i spelen har Paradox en stabilare kundbas än många andra spelföretag. Paradox har över 2 miljoner kunder/fans som regelbundet använder spelen och följer bolaget på olika nätforum. Paradox är också en förläggare av spel för externa spelutvecklare över hela världen. Exempel är det finska spelföretaget Colossal Order som utvecklar stadsbyggnadsspel och det amerikanska spelutvecklingsföretaget Obsidian som fokuserar på rollspel. Som förläggare kvalitetssäkrar Paradox spelen och marknadsför dem i olika kanaler. Paradox äger oftast varumärkena och betalar ut löpande förskott till spelutvecklarna som också får en del av intäkterna när Paradox fått tillbaka satsat kapital i spelen. Under 2014 lanserades inte så många nya spel vilket gjorde att omsättningen inte steg men tack vare den goda lönsamheten i nya releaser av existerande spel blev vinsten ändå bra. Under 2015 kommer flera nya spel att lanseras vilket innebär att omsättingen kan komma att öka betydligt. Efter att Spiltan investerade i bolaget 2010 har bolaget förstärkt ledningsgruppen och växt kraftigt under ledning av VD, Fredrik Wester, som tillsammans med Spiltan är huvudägare i bolaget. Under 2014 har bland annat vice VD, Susana Meza, varit med på Veckans Affärers lista över Sveriges 101 största supertalanger som inte fyllt 40 år. Den vanligaste kommentaren när jag träffar aktieägare i Spiltan är att vi borde sälja mer av Paradox då det innebär en stor risk att vi har en så stor del av substansen i ett innehav. Mitt svar är att det var precis därför vi tog in en ny extern investerare i Paradox under Samtidigt kan jag konstatera att några av Spiltans historiskt sämsta affärer är när vi sålt bra bolag för tidigt (läs t ex om Förstaden, en av Spiltans första investeringar, på sid 22). Dessutom är det svårt att hitta både en lika het bransch eller andra bolag med lika goda framtidsutsikter som Paradox. Man kan också konstatera att de investmentbolag som haft en riktigt god värdeutveckling har haft en stor ägarandel i några få bolag i portföljen vilka haft en stark tillväxt. Som exempel kan nämnas Latour med Assa Abloy och Securitas. Notera också att då vi under 2014 gjorde en extern transaktion i Paradox har vi nu fått ett marknadsvärde på Paradoxaktierna. Våra andra innehav utan sådana marknadsvärden värderas mer konservativt. Om vi hade gjort liknande transaktioner i alla våra portföljbolag skulle Paradox andel av vår portfölj ha varit betydligt mindre. Men givetvis gäller fortfarande (vilket har varit positivt men kan bli negativt) det vi skrivit i de tre senaste årsredovisningarna: Paradox fortsatta utveckling kommer att ha stor betydelse för Spiltans framtida utveckling. Värdering: I maj 2014 köpte entreprenören Peter Lindell ca 14 % av Paradox genom en kombination av nyemission i bolaget och köp av aktier av de tidigare aktieägarna. Genom denna transaktion ökade Spiltans kassa och i Spiltans uppskattade substansvärde används numera värderingen i denna transaktionen. Förläggare av spel från hela världen. Egen spelutveckling av T historiska strategispel. År 2014 År 2013 Under våren 2015 släpptes nya stadsbyggnadsspelet Cities Skylines med rekordartad efterfrågan. Andel av Spiltans substansvärde: 42 % Spiltans ägarandel på 37 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 195,1 Mkr 177 Mkr 37,7 Mkr 170 st 143,6 Mkr 199 Mkr 33,8 Mkr 100 st 8 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

9 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET SPILTAN FONDER: 10 % AV SPILTANS SUBSTANSVÄRDE Framgångarna för fondbolaget fortsätter och det förvaltade kapitalet ökade under 2014 med 57 % till ca 11 miljarder kronor. Efter många års debatterande om dolda indexfonder märks nu att en allt större andel av nysparandet går till billiga indexfonder. Då har Spiltan Fonder en unik position då bolaget både har lågt prissatta indexliknande fonder och aktiva fonder som faktiskt är aktiva och slår index. Studera fondbolagets årsrapport för 2014 så kan ni konstatera att de flesta av fonderna under året, på 3 år, på 5 år och sedan start faktiskt slagit sina jämförelseindex efter det att fonderna belastats med förvaltningsavgifter. Då får du som kund mervärde när du väljer Spiltan Fonder. Under 2014 påstod några svenska forskare att det inte finns några aktiva fondförvaltare som på lång sikt slår börsindex. Det är enligt min uppfattning en felaktig slutsats som ni kan läsa om i Sparrebellen 96: Svenska Warren Buffettaktier och fonder slår börsindex på Om ni inte tror att Spiltan Fonders aktiva fonder faktiskt kan slå index kan ni välja den indexliknande Spiltan Aktiefond Investmentbolag, som samtliga år sedan start varit bättre än alla andra svenska indexfonder. När vi för sju år sedan startade Spiltan Räntefond Sverige satte vi förvaltningsavgiften till 0,1 %. I början hade fonden bara 20 miljoner kronor i förvaltat kapital vilket innebar en årlig intäkt på kronor. Bara kostnaden att ansöka om tillståndet för fonden hos Finansinspektionen var ca kronor vilket innebar att fonden initialt var en förlustaffär för fondbolaget. Men då Spiltan Räntefond Sverige sedan dess utpekats som billigast och bäst har fonden idag ca 8 miljarder kronor i förvaltat kapital och är en lönsam produkt för fondbolaget. Under 2014 har dessutom några av storbankerna också sänkt sina förvaltningsavgifter på korträntefonder till 0,1 % (från tidigare ca 0,5 %) vilket kan innebära att Spiltan Fonder bidragit till att svenska sparare tjänar hundratals miljoner kronor varje år då storbankernas korträntefonder har så mycket kapital. Personligen hade jag aldrig trott att storbankerna skulle sänka sina fondavgifter på grund av konkurrenstrycket. Framgångarna har gjort att personalen utökats med ytterligare en person så VD, Erik Brändström, leder nu ett totalt team på 9 personer som framgångsrikt förvaltar och administrerar fonderna samt åker landet runt för att marknadsföra fonderna. Under 2014 fick Spiltan 2,4 miljoner kronor i utdelning av fondbolaget och 2015 beräknas utdelningen öka till ca 4,5 miljoner kronor vilket innebär att en stor del av moderbolagets förvaltningskostnader täcks av utdelning från fondbolaget. Något som vi inte ens kunde drömma om när vi startade fondbolaget för 12 år sedan. Värdering: Inför varje handelsperiod för Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden beräknas ett nytt värde på Spiltan Fonder i vårt uppskattade substansvärde. Det är baserat på en procentsats av respektive fonds förvaltade kapital plus kassan i fondbolaget. Procentsatsen är varje fonds årliga förvaltningsavgift som till exempel innebär att Spiltan Aktiefond Sverige tas upp till 1,5 % av 556 miljoner kronor. Totalt innebär det att vi värderar fondbolaget till 44,7 miljoner kronor per den 31/ Trots framgångarna har Spiltan Fonder fortfarande mindre än 0,3 % av den totala svenska fondmarknaden så det finns stor potential för fortsatt tillväxt. Dessutom fortsätter huvudkonkurrenterna, som framförallt har dolda indexfonder, att förlora marknadsandelar samtidigt som nya regelkrav från statsmakterna gör det i princip omöjligt att starta nya fondbolag. Spiltan Fonder har därför alla förutsättningar att vara en viktig värdedrivare för Investment AB Spiltans substansvärde under många år framöver. Fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning, låga avgifter och Sverige. B Erik Brändström, VD på Spiltan Fonder deltog även i år i ett rundabordetsamtal med fem toppförvaltare som återges i tidningen Aktiespararen, januari Temat var: Hur går börsen År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 9,6 % Spiltans ägarandel på 92,4 % är värderad till: Förvaltat kapital, ca: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: 44,7 Mkr Mkr 35 Mkr 6,7 Mkr 9 st 28,2 Mkr Mkr 21,5 Mkr 2,8 Mkr 8 st INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

10 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET KUSTSTADEN: 9 % AV SUBSTANSVÄRDET Under 2014 expanderade Kuststaden med ett bestånd i Västervik. Fastighetsbolaget har nu ca 70% bostäder och 30 % kommersiella lokaler i Oskarshamn, Visby och Västervik. Med lägre räntenivåer har alla fastighetsbolag levt under gynnsamma förhållanden vilket även påverkat Kuststaden positivt. Dessutom kan man på mindre orter som Oskarhamn fortfarande köpa bostadsfastigheter med relativt höga direktavkastningar. Om man till exempel köper en fastighet för 100 med en direktavkastning på 6 % ser kalkylen ut på följande sätt: Intäkt 6 % 70-% belåning med räntan 3 % - ca 2 % Kvar till ägarna 4 % Om den egna kapitalinsatsen är 30 % av köpeskillingen ger det en årlig avkastning på 4/30 = 13% på den egna insatsen. Den faktiska avkastningen på Kuststadeninvesteringen har för Spiltan varit betydligt högre då de duktiga entreprenörerna, VD Patrick Johansson och Magnus Klintheim, med sin lokalkännedom även har lyckats med kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt. Värdering: Löpande gör Kuststaden värderingar av fastighetsbeståndet tillsammans med bolagets kreditgivare. Då värderingen per den 31/ kraftigt översteg värdet vid den emission som gjordes i augusti 2013 beslöt Spiltans styrelse att per årsskiftet höja värderingen av Kuststaden till den externa värderingen minus ca 20 % då alla värderingar har en osäkerhetsmarginal. COOLSTUFF: 4 % AV SUBSTANSVÄRDET När man nämner att Spiltan är delägare i får man ofta höra kommentaren där brukar jag handla roliga prylar. En som lyssnade på ett av mina föredrag berättade att han inför varje jul beställde 7-8 grejor från CoolStuff så att han hade ett förråd av julklappar till julafton. Min personliga favorit är äggklockan som man lägger i vattnet tillsammans med äggen och som sedan börjar spela Killing me softly när äggen är löskokta. En annan reflektion är hur enkelt det är att handla på nätet. Om man beställer varorna den ena dagen så finns varorna hos det lokala paketombudet på eftermiddagen nästa dag. Gå in på siten och gör själv ett köp när du behöver en cool gåva. Lägg också upp ett förråd av presenter som du kan ha när du går bort. Satsa på de produkter där du får 3 stycken för priset av 2 för på dessa har CoolStuff mest marginal. Med hjälp av kapitalet från Spiltan, som investerades under våren 2013, har CoolStuff kunnat utöka sortimentet. Bolaget har också ökat antalet egendesignade produkter vilket ökar marginalerna på försäljningen. Grundarna Kajsa Knapp och Christian Omander startade bolaget när de var studenter och bolaget har sedan växt successivt under 10 år, bland annat för att de varit fantastiskt duktiga på sökordsoptimering och underfundiga beskrivningar av produkterna på hemsidan. Värdering: När vi efter sommaren konstaterade omsättningsökningen och vinstökningen för verksamhetsåret 2014/15 valde vi att dubbla värderingen på CoolStuff i Spiltans uppskattade substansvärde. Trots det tycker vi att bolaget är konservativt värderat i jämförelse med andra e-handelsbolag. Notera också att CoolStuff växer under lönsamhet och har ett mycket litet antal returer. Returer är ett stort problem för många andra e-handelsbolag. Fastighetsbolag med fastighetsinnehav i bl a Oskarshamn och Visby. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 8,9 % Spiltans ägarandel på 16,6 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 41,5 Mkr 70 Mkr 15 Mkr 14 st B 29,7 Mkr 48 Mkr 9 Mkr 11 st E-handel med unika coola produkter / /14 Andel av Spiltans substansvärde: 3,5 % Spiltans ägarandel på 27 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prognos 16,2 Mkr 123 Mkr 7,5 Mkr 23 st B 11 Mkr 105 Mkr 5 Mkr 22 st 10 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

11 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET QVALIA: 4 % AV SUBSTANSVÄRDET Qvalia går igenom stora företagsavtal och ekonomitransaktioner för att hitta felaktigheter med hjälp av avancerade algoritmer, så kallad recovery audit. Företagen betalar ingen fast avgift för arbetet utan Qvalia får en procentandel av de pengar som bolagen kan få tillbaka från leverantörer eller skattemyndigheten. Vanliga fel är uteblivna rabatter, prisfel, dubbelbetalningar, momsredovisning mm. Kontrollerar transaktioner för stora företag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 3,5 % Spiltans ägarandel på 27 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 16,2 Mkr 53 Mkr 8,5 Mkr 39 st B (16 mån) 11 Mkr 38 Mkr 1,3 Mkr 30 st Med det kapital som Spiltan investerade i bolaget 2011 har företaget expanderat till Danmark, Norge och Holland. Entreprenören/VD Henri Taipale har utvecklat en mycket effektiv och systematisk säljprocess baserat på ett avancerat CRM- (Customer Relations Management) system. När Spiltan hade sin årliga VD-konferens för alla Spiltanbolag fick Henri berätta om hur han utvecklat processen och infört CRM-systemet. En intressant ny affärsmöjlighet för Qvalia är att arbeta med precovery som innebär att man förhindrar felaktiga transaktioner genom att proaktivt filtrera fakturaflödet. Det innebär att man både eliminerar fel och radikalt minskar företagens arbete med felsökningar och korrigeringar. Då blir också affärsmodellen annorlunda med en avgift baserad på hur mycket man använder systemet. Värdering: Under de senaste åren har Qvalia lagt ned stora resurser på att expandera verksamheten vilket påverkat resultatet. Men 2014 blev ett genombrott och bolaget ökade omsättningen och resultatet betydligt. Spiltans styrelse ökade därför värdet på bolaget i det uppskattade substansvärdet med 50 % per den 31/ SPILTANS VISION & MISSION Vision Vi är det självklara valet för svenska entreprenörsledda bolag som behöver en ny aktiv ägare. Mission Vi är investmentbolaget som köper minoritetsposter och genom aktivt ägande tillsammans med entreprenören utvecklar företaget för långsiktig framgång. INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

12 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET ÖVRIGA ONOTERADE INNEHAV: 17 % AV SUBSTANSVÄRDET I rutorna nedan kan ni studera siffror och substansvärden för några av de onoterade bolag som utgör en mindre del av Spiltans uppskattade substansvärde. Notera att bolagen är lönsamma med undantag för Alternativa aktiemarknaden som hade ett besvärligt år Ni kan få information om de övriga bolagen genom att gå in på respektive bolags hemsida. Arbetar med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning. B Specialmaskiner för horisontalborrning. B År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,3 % Spiltans ägarandel på 36 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 6 Mkr 24,6 Mkr 1,6 Mkr 21 st 6 Mkr 19 Mkr 1 Mkr 17 st År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 2,1 % Spiltans ägarandel på 27,9 % är värderad till: Omsättning, ca Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 9,8 Mkr 150,5 Mkr 3.1 Mkr 44 st 14 Mkr 120 Mkr 5,6 Mkr 43 st Aktiv Bo: Genombrott i Tyskland efter många års arbete vilket ger stor framtida potential. Årets träff för VD:arna i Spiltanbolag hölls på Aktiv Bo. JLM: Stabil verksamhet och försäljningen ökade igen i Polen. En gång om året anordnar Aktiv Bo Benchmark Event på Berns Salonger i Stockholm, där de företag som lyckats bäst i olika avseenden uppmärksammas. Vinnaren i varje klass får en Kundkristall. Priserna delas ut till de företag som gjort största förbättringen av sin service, jämfört med den förra mätningen, samt till företagen med bästa totalresultat i kategorierna Service, Produkt och Profil. Här delas priset ut till Svenska Bostäder. 12 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

13 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET Marknadsplats för onoterade aktier med spridd ägarbild. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1 % Spiltans ägarandel på 48 % är värderad till: Handelsomsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 4,7 Mkr 45 Mkr -1,7 Mkr 4 st Alternativa: Tio nya bolag varav tre från listor med daglig handel. Startade med populära PUB-träffar i samband med handelsdagarna. P 5,7 Mkr 44 Mkr -0,8 Mkr 3 st Finansiering till små och medelstora företag genom bl a fakturabelåning / /04 Andel av Spiltans substansvärde: 1,1 % Spiltans ägarandel på 31 % är värderad till: Balansomslutning, ca: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prognos 5 Mkr 55 Mkr 15,4 Mkr 2,6 Mkr 10 st 5 Mkr 55 Mkr 15,1 Mkr 1,6 Mkr 11 st Mfin: Ökad vinstnivå igen och flytt av Linde Factoring till Uppsala. B Berkway och Vitrinen: Är två bolag som investerar i lite mindre bolag på samma sätt som Spiltan. Berkway investerade under året i bemanningsbolaget FemtioFemPlus och fick kontakt med bolaget via Spiltan. Berkways VD, Kasper Ljungkvist, är styrelseledamot i Spiltan och har relevant erfarenhet av den branschen. Vitrinen investerar i onoterade bolag och drivs av småländska entreprenörer med anknytning till Investment AB Chiffonjén. SPILTAN FASTIGHETER Förvaltning av den bostadsrätt där Spiltan har sitt kontor samt diverse konsulttjänster. B År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,5 % Spiltans ägarandel på 100 % är värderad till: Fastigheternas värde, ca: Hyresintäkter, ca: Antal anställda: 7,2 Mkr 12,4 Mkr 1 Mkr 4 st 7,2 Mkr 12,4 Mkr 0,9 Mkr 4 st Spiltan Underhållning: Spiltan köpte ut övriga mindre aktieägare under året. Portföljbolaget Nordsvensk Filmunderhållning gör investeringar i svenska filmprojekt. Den senaste filmen som haft premiär är Micke och Veronica, med David Hellenius och Izabella Scorupco i huvudrollerna och som blivit en stor publiksuccé med över biobesökare. Under 2015 kommer filmen En Man som heter Ove med Rolf Lassgård i titelrollen, baserad på den otroligt framgångsrika boken av Fredrik Backman. Berkways portföljbolag FemtioFemPlus blev utsedd till årets Gasellvinnare i Skåne län under Nischen är att hyra ut seniorer som utför hushållsnära tjänster. Övriga onoterade investeringar Spiltan Underhållning * Mindre innehav Andel av Spiltans substansvärde: ca 11,1 % Värderad till: ca 51,6 Mkr INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

14 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET LIKVIDA PLACERINGAR GARPCO: 3 % AV SUBSTANSEN Under sommaren ökade Spiltan innehavet i Garpco och vi äger nu nästan 10 % av bolaget. Garpco äger ett antal industribolag bland annat Swedex som tillverkar sågklingor och UW-PLAST som gör polymera material bland annat till offshorebranschen. Garpco är ett bra exempel på att det går att hitta fördelaktigt värderade bolag på Alternativa aktiemarknaden. Marknadsvärdet på bolaget vid kursen 130 kronor är 118 miljoner kronor vilket innebär ett p/e tal på 10. Det egna kapitalet är 111 miljoner kronor och det finns också en kassa på 38 miljoner kronor. Jämför dessa siffror med liknande börsföretag. Ägare av industribolag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 2,5 % Spiltans ägarandel på 9,6 % är värderad till: Omsättning, ca Vinst, ca: Antal anställda: 11,5 Mkr 274,3 Mkr 14,8 Mkr 195 st Övriga placeringar på Alternativa Information om alla bolag finns på 5,3 Mkr 251,2 Mkr 8,5 Mkr 191 st Andel av Spiltans substansvärde: 3,7 % Värderad till: ca 17,3 Mkr. P BERKSHIRE HATHAWAY: 2 % AV SUBSTANSEN Efter några år där kursen stått och stampat har Berkshire haft en fantastisk utveckling och A-aktien står nu i dollar. Ni kan läsa om mina reflektioner efter årets besök på stämman i Sparrebellen Nr 89: Berkshire Hathaway-aktien som inte kan gå ner mer än 20 % på För fem år sedan kom min bok Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Förutom en sammanfattande biografi gick jag också igenom vilka svenska börsbolag och investmentbolag Buffett kanske kunnat vara intresserad av att investera i. Man kan nu konstatera att när börsen stigit med ungefär 100 % sedan boken kom ut har de två portföljerna med Buffettbolag stigit med ungefär 150 %. Ni kan läsa om bolagen i Sparrebellen Nr 91. Det visar väl att alla kan bli rika på aktier bara man inte har bråttom genom att bara köpa och behålla bra bolag. Konstigt att det skall vara så svårt för de flesta att följa dessa enkla principer. Berkshire Hathaway Inc Försäkringsrörelse, helägda dottervbolag och börs- P portföljbolag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,5 % Spiltans ägarandel på 0,00024 % är värderad till: Omsättning (miljarder dollar): Vinst, ca (miljarder dollar): Antal anställda: (varav 25 på huvudkontoret) 7,1 Mkr ,6 Mkr , När jag nu håller på med en uppdatering av boken inser jag också hur mycket som har hänt i Berkshire Hathaway under de senaste fem åren. Genom ett gigantiskt förvärv av järnvägsbolaget BNSF och ytterligare expansion av Midatlantic Energy samt utköp av börsbolaget Lubrizol och en stor aktiepost i IBM är Berkshire idag ett mycket större bolag. Det är kul att Warren Buffett expanderar ju äldre han blir istället för att gå i pension som andra 80-åringar. I årets brev till aktieägarna har Buffett och Munger också reflekterat över 50 års investeringar med Berkshire Hathaway. Går att läsa på Ett mål för Spiltan är att precis som Berkshire vara den valda partnern för entreprenörer när de inte vill sälja sina bolag till industriella köpare eller finansiella aktörer. Det är en stor del av Buffetts framgång att han nu bara kan sitta och vänta på att telefonen ringer och sedan kunna köpa attraktiva bolag till lägre priser än andra aktörer kan göra. När någon säger att 2+2 är mer än 4 - stäng plånboken, ta semester och kom tillbaka om några år och köp aktier till lägre priser. WARREN BUFFETT Övriga noterade investeringar Andel av Spiltans substansvärde: 7,8 % Värderad till: ca 36,2 Mkr. 14 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

15 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET ÖVRIG INFORMATION Till skillnad från många andra företag försöker Spiltan ha synpunkter på och vara en aktiv debattör i en rad frågor. Den viktigaste målsättningen med dessa aktiviteter är att marknadsföra Spiltan som en attraktiv investerare för entreprenörer som söker en partner. Då det finns få aktörer som köper minoritetsposter i onoterade bolag försöker vi få publicitet när vi gör nya affärer. Men även allmänna inlägg som till exempel Premiera långsiktigt ägande på SvD Brännpunkt bygger förhoppningsvis Spiltans image som en positiv röst bland Sveriges företagare. När det gäller böckerna om sparande och föredrag om hur man blir miljonär är det Spiltan Fonder som har mest nytta av aktiviteterna. Under några år har jag även hållit i delen om Företagarens privatekonomi i företagarutbildningen Academy of Excellence. Ett inlägg nyligen som fick stor uppmärksamhet var Sparrebellen Nr 97: Svenska ungdomar missar stora pensionspengar... Några föräldrar hörde av sig och hade blivit upprörda över hur deras barns pensionsslattar till slut inte skulle ge någon pension då de minskar varje år på grund av höga avgifter och dålig avkastning. Ett annat exempel är ett reportage i tidningen Motorbranschen efter det att jag i ett debattinlägg hävdat att bilhandlare tvärt emot den allmänna uppfattningen är mer ärliga än banker (man märker när man blir lurad av en bilhandlare men inte om man tappar 2 % i årligt sparande hos en storbank). Boken Flash Boys som beskriver hur robothandlare tagit över börshandeln satte fart på debatten om hur man skall minska deras framfart. När börserna bara blir ett casino för dem som har de snabbaste datorerna och fiberkablarna tappar allmänheten förtroendet för aktiehandeln. Spiltan har varit med och startat Alternativa aktiemarknaden så långt bort från börsrobotarna man kan komma. Se även Sparrebell Nr 91: Så här vinner du över börsrobotarna som också visar vilka starka lobbyingkrafter robothandlarna har. Dessutom har Affärsängelakademin som utbildar affärsänglar fortsatt sin verksamhet där Spiltan är med och bidrar på ett hörn. Syftet är att öka Spiltans nätverk och om vi kan få bättre förutsättningar för bolag i tidiga faser kommer vi också att få fler potentiella bolag att investera i senare faser. Sollos Minnesfond Vid stämman 2014 presenterade vi tre kandidater till priset och vinnare till de kronorna blev Johan Wendt, grundare av Mattecentrum. Priset till världens bästa studentorkester gick även detta år till LiTHe Blås från Linköping. Notera också att medlen i Sollos Minnesfond förvaltas av Spiltan och fonden får samma avkastning som Spiltans substansutveckling. Det innebär att fonden, tack vare ökningen av substansvärdet de två senaste åren, nästan är tillbaka på de ursprungliga 1,4 miljoner kronorna trots att vi delat ut priser på ca kronor per år under fyra år. De nominerade till Sollos Pris år 2014 var Camilla Ljunggren, Sebastian Fuchs och Johan Wendt. Vinnare blev Johan Wendt, grundare av Mattecentrum (t.h.). INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

16 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET Årsstämma 2015 Hjärtligt välkomna till stämman den 6 juni. I år kommer vi att hålla till på fältet framför Biskopsuddens Marina och Café Ekorren, Biskopsvägen 5 på Djurgården i Stockholm. Vi börjar kl med information om Spiltan och en frågestund. Registrering från kl Förbered gärna frågor! Förbered frågor då stämman är det tillfälle under året då ni kan ställa frågor om Spiltans verksamhet eller andra saker ni vill ha belysta. Det går också bra att skicka din fråga med e-post före stämman till Efter frågestunden presenterar vi de nominerade till årets pris i Sollos Minnesfond - Prisutdelningen hålls efter ett uppehåll för förtäring av mat och dryck. Den formella stämman inleds kl Nyhetsbrev - Twitter - Facebook Nyhetsbrev: Som vanligt påminner vi om att meddela oss din e-postadress om du inte får våra Nyhetsbrev. Skicka ett mail till Elin på så lägger hon in dig i vår sändlista. På facebook: kan du enkelt ta del av vad som händer i Spiltansfären. Evenemang vi deltar i, vad som händer på kontoret och kommentarer från personer i vårt nätverk. Följ oss gärna också på Twitter. Själv twittrar jag regelbundet på och har idag närmare 2800 följare. När man har synpunkter på många saker är det roligt att snabbt få återkoppling och kommentarer på det man skriver. Läs några av mina inlägg på sid. 23. Följ gärna också Niklas Larson på Spiltan Fonder på Cirkus Olympia - cirkusföreställning till förmån för Barncancerfonden I direkt anslutning till Investment AB Spiltans årsstämma, ca kl 16.30, bjuder vi in till en cirkusföreställning dit alla anhöriga, barn och närstående är välkomna. Biljetterna kostar 75 kr per person och intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden. Du reserverar dina biljetter direkt på Barncancerfondens hemsida (max 4 biljetter per aktieägare). Vi hoppas på stor uppslutning - och det är först till kvarn som gäller! I år samarbetar vi med Cirkus Olympia. Vi kommer att ha något färre platser (tältet rymmer 600 personer) men vi lovar att det blir en toppenföreställning! Gå gärna in på och se förra årets föreställning på SVT Play. 16 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

17 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET SLUTORD Börsen har återigen nått All time high och media börjar tala om en bubbla som kan spricka. Det är idag exakt 15 år sedan haussen för Internetaktier nådde sin peak. Men samtidigt ger framförallt de låga räntorna nytt bränsle till börsen när det inte finns några andra investeringsalternativ. Jag brukar säga att det är enkelt med aktier för det gäller bara att köpa och behålla aktier eller aktiefonder när man har pengar. Men när andra är giriga är det kanske läge att börja bli rädd och börja samla lite i ladorna. Samtidigt är det där med timing oerhört svårt då det kräver två korrekta beslut att gå ur vid rätt tidpunkt och sedan köpa aktier igen vid rätt tidpunkt. Därför är det inte timing utan tiden man är exponerad mot aktiemarknaden som ger fantastiska avkastningar på lång sikt med ränta-på-räntaeffekten. I denna börsmiljö lever Investment AB Spiltan ett helt annat liv med vår exponering mot lönsamma onoterade bolag. Det innebär att det är framtidsutsikterna för bolagen som är avgörande och inte hur börsen går (med undantag av Spiltan Fonder som givetvis får mindre intäkter om börsen skulle rasa). Till exempel kommer de som lagt hundratals timmar på att spela något av Paradox dataspel att fortsätta att spela och köpa nya tillägg även om börsen går ned 30 %. Invånarna i Oskarhamn kommer att behöva Kuststadens bostäder och folk kommer att köpa julklappar hos CoolStuff oberoende av börsklimatet. Men om börsen rasar så kommer i alla fall Warren Buffett att bli glad för då kan han köpa fler aktier, med en kassa på 40 miljarder dollar i Berkshire Hathaway, precis som han gjorde i oktober 2008 när de flesta andra var rädda istället för att vara giriga. Även om man själv blivit äldre kan man i alla fall glädja sig åt att Buffett, idag 84 år, skapat 95 % av sin förmögenhet genom sitt ägande i Berkshire Hathaway efter det att han fyllde 60 år. Spiltan kanske inte får samma utveckling de närmaste 24 åren men vi skall göra vårt bästa för att ge en betydligt bättre avkastning än att vara exponerad mot den manodepressiva börsen. Per H Börjesson 6 mars 2015 PS. Tack också för all uppvaktning på min 60-årsdag den 28 oktober. Det värmde i hjärtat. Problemet med bubblor är att de tvingar en att bestämma sig för om man vill se ut som en idiot innan toppen är nådd eller en idiot efter det att toppen är nådd JOHN B HUSSMAN Moderator Jan Sterner intervjuar Cecilia Stegö Chiló om hennes syn på styrelsearbete, på ett seminarium i samband med VDs 60-årsdag i oktober. Imitatören Göran Gabrielsson förmedlande en rad kända personers råd till 60-åringen. INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

18 Spiltan en bra historia INVESTMENT AB SPILTAN - SPILTAN EN BRA HISTORIA Spiltans verksamhet startade i Stockholm 1985 med premiesparklubben Galten, med ca 40 medlemmar, som till största delen hade den gemensamma nämnaren att de studerade på I-linjen vid Linköpings Tekniska Högskola på 70-talet. Det satsade kapitalet på kr dubblades på ett år och Investment AB Spiltan bildades med ett kapital på totalt kr året därpå. Namnet Spiltan kommer från att en av de första aktieägarna, Jan Dafnäs från Vretstorp i Närke, tyckte att bolaget skulle ha en lantlig profil för: Vi bor i Stockholm men egentligen är vi bönner allihopa. 1992: Spiltans lågvattenmärke inträffade när bolagsstämman avslutades med korv i Kungsan. Samtliga börsnoterade aktier såldes och Spiltan satsade det kvarvarande kapitalet på två onoterade placeringar. 1994: Temafest på reklambyrån Paradiset Happy days are here again. Spiltansången (se omslagsbladets insida) såg dagens ljus för första gången. 1997: VD sedan starten, Per H Börjesson, började arbeta heltid med investeringarna. En nyemission genomfördes till ca 50 personer i Spiltans nätverk och tillförde bolaget 13 Mkr. Ny strategi - 70 % onoterade och 30 % noterade innehav. 1998: försäljning av innehavet i Bostadsaktiebolaget Förstaden vilket gav en avkastning på 120 % på drygt ett år. Dock såldes bolaget alldeles för tidigt med facit i hand. 1999: Spiltan gör en publik nyemission samt en aktieteckning av styrelsen via teckningsoptioner som totalt tillför bolaget 48 Mkr. 2000: Spiltan satsar pengar i filmen Jönssonligan spelar högt. Investering i Unibet. 2001: Nyemission som tillförde Spiltan 37 Mkr och 100 nya aktieägare. Nu ca 800 aktieägare. 2002: Nysatsningar inom finansiella tjänster - Spiltan Fonder (Spiltan & Pelaro Fonder) och Alternativa aktiemarknaden. Årets investering blev investeringen i filmen Grabben i graven bredvid som gav tillbaka ca 3 gånger de satsade pengarna. 2003: Spiltan motarbetade bud på Hoist. Spiltan ansluter sig till Alternativa aktiemarknaden. Spiltan Aktiefond Sverige utses till bästa Sverigefonden. VD startar siten Persea köps ut från börsen. Spiltan Underhållning investerar i bl a Sju miljonärer, Hoppet och Ett öga rött. 2007: Investeringsfokus på minoritetsposter i onoterade bolag med ny Investment Manager Håkan Sjunnesson. Spiltan lanserar ny hemsida. 2008: Aktiefond Småland startas. Spiltans VD ger ut Så här kan alla svenskar bli miljonärer som senare även kommer ut i Månpocket och säljs i över exemplar. Per H åker för första gången till Almedalsveckan. Årsstämman hölls på Gröna Lund i för varma lokaler. 2009: VDs nästa bok Så här blev Warren Buffett världens rikaste person kom ut i slutet av året. Nya investeringar i Aktiv Bo och JLM Ditch Witch. Spiltans årsstämma hölls för sista gången i Sollos Trädgård på Lidingö. Den första Millenniumfilmen Män som hatar kvinnor har premiär. Spiltan Underhållnings investering i Millennieprojektet kommer att visa sig bli en stor succé för aktieägarna. 2010: Lars-Olof Sollo Bäckman - Spiltans ordförande och en av Spiltans grundare gick hastigt bort och lämnade ett stort tomrum efter sig. Sollos devis var Om man skämtar och är glad kan man inte samtidigt luras i affärer. Strikta gubbar däremot vet man aldrig var man har. Sollos Minnesfond startas och varje år delas pris ut på kr till ett entreprenöriellt initiativ värt att uppmuntras. Spiltan investerar i spelförläggaren Paradox. startas. 2011: Spiltan ökar sitt innehav i Paradox från 34 % till 41 % och Paradox blir därmed det största innehavet. Nyemission av preferensaktier på 38,7 Mkr - antalet aktier i Spiltan ökar till och antalet aktieägare med ca 400 till ca Spiltan Fonder utses till Årets Fondbolag av Privata Affärer och Aktiefond Investmentbolag startas. Nyinvestering i Qvalia. Spiltan firar 25-årsjubiléum i Kungsan och redovisar sina misstag genom åren. 2004: Till årets investering utsågs Spiltan Fonder som nu har ett totalt förvaltat kapital på ca 150 Mkr. Första numret av Sparrebellen kommer ut. 2005: Spiltan Underhållning bildas med 34 ägare. VD tar upp kampen mot bud på Realia. Försäljningen av aktier i Unibet stod för en stor del av Spiltans ökade substansvärde. VD forsätter sin kamp mot 3:12-reglerna. 2006: Spiltan gör en konvertibelemission och ökar antalet aktier från till Spiltan flyttar in i egna lokaler på Grevgatan : Så här får du ett rikt liv som pensionär - sluta pensionsspara ges ut. Byter namn när den senare kommer ut i Månpocket till Så här blir du miljonär som pensionär. Spiltan investerar i Fastighetsbolaget Kuststaden och StoreVision som sysslar med kassaövervakning. Spiltan Fonder har nu ett förvaltat kapital på ca 4 miljarder och 7 anställda. Försäljning av API PRO och Persea - bra affärer! 2013: Alternativa fyller 10 år. Spiltan investerar i e-handelsbolaget CoolStuff. Kraftigt ökat substansvärde till följd av stora framgångar för Paradox. 18 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

19 Tjäna pengar Med en portfölj som ger god riskspridning bör Spiltan kunna ge bättre avkastning än andra sparformer. Spiltan har också låg risk då företaget i begränsad omfattning använder belåning. Vara aktiv investerare i onoterade bolag Genom att vara med i Spiltans nätverk finns det möjligheter att vara en aktiv investerare i onoterade bolag. Ibland får Spiltans aktieägare möjlighet att vara med i utvärderingar och aktieägare har också erbjudits att vara med i nyemissioner i portföljbolag. Vara passiv investerare i onoterade bolag Genom att vara aktieägare i Spiltan får man en portfölj av lönsamma onoterade bolag vilket är svårt att bygga upp på egen hand. Vara med i ett intressant nätverk Spiltans aktieägarkrets utgör ett mycket intressant nätverk som alla aktieägare är med i. Få privatekonomiska råd Spiltans VD för via debattartiklar och sin bok Så här kan alla svenskar bli miljonärer en aktiv kamp mot inkompetenta INVESTMENT AB SPILTAN - VARFÖR VÄLJA SPILTAN? Varför ska man vara aktieägare i Spiltan? och dyra fonder och försäkringssparande. Senaste boken Så här blir du miljonär som pensionär tar upp problematiken runt dyrt pensionssparande. Många av Spiltans e-postutskick till aktieägarna innehåller också denna typ av råd. Läs gärna mer på samt www. sparklubben.se och missa inte heller våra facebooksidor: och sparklubben.se. Få ett skattemässigt effektivt långsiktigt sparande Spiltans investmentbolagsstatus innebär att vi inte skattar för reavinster, vilket gör att det är mer skatteeffektivt att långsiktigt spara i Spiltan än att ha en egen aktieportfölj med beskattningen 30 %. Om ni köper aktier i Spiltan via ett svenskt aktiebolag är reavinsterna på Spiltanaktien skattefria. Få möjlighet att etablera kontakt med en långsiktig ägare Spiltan köper minoritetsposter i onoterade bolag med målsättningen att behålla dem. Därför kan det vara intressant för ägare i små eller medelstora företag att vara med i Spiltans nätverk. Ha roligt Förutom att vara långsiktiga och seriösa har vi också roligt. Varför välja Spiltan som minoritetägare i ditt bolag? Fördelar med att få Spiltan som minoritetsägare i ett entreprenörsbolag: - ger entreprenören möjlighet att behålla stort inflytande och en stor andel av sin bästa tillgång - det egna bolaget. - en långsiktig partner utan krav på förutbestämd exit -plan. - kunskap och erfarenhet för att uppnå snabb tillväxt och utveckling. - tillgång till ett starkt nätverk och ökade möjligheter att rekrytera kvalificerade medarbetare. - finansiell stabilitet och förbättrad tillgång till konkurrenskraftig extern finansiering. Om du har förslag och tips på bolag som har behov av en ny minoritetsägare som kan hjälpa till att förbättra bolagets utveckling och tillväxt kontakta gärna Spiltans Investment Manager: Håkan Sjunnesson Tel: , E-post: INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

20 INVESTMENT AB SPILTAN - STYRELSE OCH PERSONAL Spiltans styrelse Spiltans styrelse besökte under hösten Skåne för att bl a inspektera CoolStuff och JLM i Malmö. Här provsitter man en av JLMs vertikalborrmaskiner - stående från vänster: Per Bouveng, Cecilia Stegö Chiló, Johan Sjöberg och Kasper Ljungkvist. Sittandes från vänster: Jessica von Otter, Ulf Geijer och Per H Börjesson. Saknas på bilden gör Lars Klingstedt. Ulf Geijer (Ordf) F Styrelseledamot i Spiltan sedan Bakgrund inom finansiering och fastighetsverksamhet. Under de senaste 15 åren arbetat med olika typer av egna investeringar samt styrelseuppdrag i onoterade bolag. Övriga styrelseuppdrag: Svea Ekonomi AB (Ordf.), Kuststaden Holding AB samt flera av Spiltans helägda dotterbolag. Utbildning: Civ.ek. HHS. Aktieinnehav i Spiltan: Per Bouveng F Styrelseledamot i Spiltan sedan Entreprenör inom IT-branschen mellan Idag fristående konsult och aktieplacerare. Övriga styrelseuppdrag: Spiltan Underhållning (Ordf), DIF Invest, Ingate Systems, Nordsvensk Filmunderhållning. Utbildning: Civ. ing. LiTH. Aktieinnehav i Spiltan: Per H Börjesson F Spiltans VD sedan 1986 (heltid sedan 1997). Erfarenheter från familjeföretag, onoterade aktier och kapitalförvaltning. Under 80-talet marknadsförare på Ericsson i USA och företagskonsult på SIAR i Stockholm. Författare till böckerna Så här kan alla svenskar bli miljonärer, Så här blev Warren Buffett världens rikaste person samt Så här blir du miljonär som pensionär. Övriga styrelseuppdrag: Alternativa aktiemarknaden (ordf), Spiltan Fonder (ordf), Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse, mfin.se och Bröderna Börjesson Bil. Utbildning: Civ. ing. LiTH, MBA Columbia University. Aktieinnehav i Spiltan: * optioner på aktier. Lars Klingstedt F 1954, Styrelseledamot i Spiltan sedan Entreprenör i IT-branschen sedan början av 80-talet. Startat, utvecklat och börsnoterat två dataföretag. Numera styrelseproffs och investerare i IT-branschen. Övriga styrelseuppdrag: Alternativa aktiemarknaden, MWM, Roxen, Navetti AB och Paradox Interactive AB. Utbildning: Civ. ing. LiTH. Aktieinnehav i Spiltan: 3 540*. 20 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014 Kasper Ljungkvist F Styrelseledamot i Spiltan sedan Grundare av bland annat Suitcom, Kebne International, Perido Skills och Berkway. Tidigare medlem i styrelsen på börsnoterade TeleComputing ASA (huvudlistan, Oslo börs). Idag fristående investerare. Övriga styrelseuppdrag: Perido Skills, (Ordf), Berkway AB. Utbildning: Civ. ing. LiTH. Aktieinnehav i Spiltan: Jessica von Otter F Styrelseledamot i Spiltan sedan VD för kommunikationsbyrån Svensk Information. Arbetade tidigare under 11 år som informationschef för Nordnet. Utbildning: Civ. Ek. Lunds universitet. Aktieinnehav i Spiltan: 50. Johan Sjöberg F Styrelseledamot i Spiltan sedan Har lång erfarenhet som ägare av småländska bolag som bland annat AB Bröderna Sjöbergs hyvelbänkar och möbelföretaget Svenssons i Lammhult. Övriga styrelseuppdrag: Svenskt Näringslivs SME - kommitté och Investmentbolaget Chiffonjén som är Spiltan Fonders samarbetspartner med Aktiefond Småland samt Möbelriket AB. Dessutom styrelseledamot i några småländska familjeföretag. Utbildning: LHS, Livets Hårda Skola. Aktieinnehav i Spiltan: Cecilia Stegö Chiló F 1959, Styrelseledamot i Spiltan sedan 2012 Konsult och rådgivare. Tidigare verksam bland annat som politisk kommentator i SvD och SR, rådgivare till moderata partiledningar och chef för näringslivets tankesmedja Timbro. Övriga styrelseuppdrag: Fortum Värme (vice ordf.), Gotlands Bryggeri (ordf), Spendrup Bryggeri, Saab AB, Linköpings Universitets Holding AB, Stiftelsen Expo. Utbildning: Studier i statskunskap, nationalekonomi och språk vid svenska och utländska universitet. Aktieinnehav i Spiltan: 100. * Inkl bolag

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014. Spiltans andel av omsättning i Mkr

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014. Spiltans andel av omsättning i Mkr VD har ordet Foto: Rickard Forsberg Spiltan 2014 = + 278 kronor (+ 27 %) i substansutveckling Under 2014 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 27 % eller 79 miljoner kronor vilket återigen är ett

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid

Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid Börsplus Aktieanalys Daniel Hniopek: Sugen på Paradox? Köp Spiltan Följ skribent Det välskötta dataspelsbolaget Paradox fick en raketstart vid noteringen i våras. För den som är intresserad av att vara

Läs mer

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper VD ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMA 2008 Vad har det största värdet i Spiltan? Många skulle nog svara att det är innehaven i vår aktieportfölj. År 2007 är också ett exempel på ett år när vi gjort många försäljningar

Läs mer

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar

Läs mer

Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan

Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan Somliga sitter i skuggan idag för att andra planterade ett träd för länge sedan Kom med i Spiltans aktieägarnätverk! WARREN BUFFETT Innehåll Kort om Spiltan 2 Spiltans investeringar 3 Sveriges trevligaste

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC.

Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2012 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2012 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015 Spiltan Fonder AB Årsberättelse 2015 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2015 Spiltan Aktiefond Sverige Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Stabil Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till ett mediokert.

Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till ett mediokert. Tiden är en vän till ett fantastiskt företag och fiende till ett mediokert. WARREN BUFFETT Årsredovisning 2004 Innehåll SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2004 Inbjudan till bolagsstämma 2005 Kort om Spiltan 1 Bolagsstämma

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17%

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17% % 70 60 50 AktivBo 40 30 Berkway FASTIGHETER 20 10 BERKSHIRE 0 10 Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% HATHAWAY INC. Noterade bolag 22% Lån 17% 20 Årsredovisning 2009

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2007. www.spiltan.se. Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2007. www.spiltan.se. Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se www.spiltan.se Besök Spiltans nya portalsida på www.spiltan.se Årsredovisning 2007 Innehåll Spiltans substansvärde 1 Sveriges trevligaste årsstämma 2 Aktien 4 VD har ordet 6 Investeringar i finansiella

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

BERKSHIRE HATHAWAY INC. BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2011 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2011 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Omsättningen i de rörelsedrivande dotterbolagen visar stark tillväxt och bolagen visar positiv resultatutveckling.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2008. Investeringar i bolag anslutna till Alternativa. Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC.

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2008. Investeringar i bolag anslutna till Alternativa. Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC. Finansiella Tjänster Investeringar i onoterade bolag Investeringar i bolag anslutna till Alternativa Investeringar i noterade bolag BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2008 Innehåll Spiltans substansvärde

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips Fördel Fonder för dig som fondsparar i Handelsbanken #1 2009 sex gyllene regler för fondsparande Rådgivarens bästa tips Dags att flytta hem dina fonder? tävling! Vinn en högaktuell bok om fonder! bistrare

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg Välkommen till Aktiespararna 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg 1 BLI MEDLEM Medlemskap: 0-28 år: 275 kr Över 28 år: 465 kr per år Familjemedlem:

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer