Årsredovisning Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer."

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer. Christian Omander och Kajsa Knapp, grundare CoolStuff INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Aktien VD har ordet Spiltan en bra historia Varför välja Spiltan? Spiltans styrelse och personal Året som gick - Årets aktieägare - Spiltans årsstämma Ur Spiltans e-postskörd Övrig information - Spiltans Ägarmanual - Guide till Spiltans redovisning Ekonomisk Redovisning - Förvaltningsberättelse - Revisionsberättelse Sid Inbjudan till årsstämma 2015 Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, lördagen den 6 juni 2015, kl till ca på Biskopsudden, Biskopsvägen 5, på Djurgården i Stockholm. I samband med stämman bjuds på förtäring och dryck. Deltagande på stämman För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 1 juni och dels anmäla deltagandet senast måndagen den 25 maj (om anmälan se nedan). Anmälan till stämman Anmälan görs företrädesvis direkt på Spiltans hemsida: Om aktieägare ska företrädas genom ombud finns fullmakt på Spiltans hemsida. Registrering i aktiebok Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste omregistrera sitt innehav i god tid före den 1 juni Kontakta i så fall förvaltaren. Inbjudan till cirkusföreställning I år hålls stämman i Cirkus Olympias cirkustält och i direkt anslutning till stämman, ca önskar vi alla aktieägare med nära och kära välkomna, att till det ringa priset av 75 kr/biljett, bevista en cirkusföreställning. Program den 6 juni Registering VD-anförande och frågestund Lunch Presentation av nominerade till Sollos Minnesfond samt prisutdelning Spiltans årsstämma Ca - Cirkusföreställning Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Telefon: E-post: Aktuell information finns på vår hemsida och på facebook: Intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden och bokning görs på barncancerfondens hemsida. Se separat inbjudan. Spiltanhymnen Nu grönskar det i Spiltans halm, vår vinnande väg är solid. Kom med, kom med på uppgångstrend i Spiltans glada tid! Var dag är som en gyllne skål, till brädden fylld med vin. Så drick, min vän, drick Spiltans skål, ty dagen den är din. Den svenska ursprungstexten skriven av Evelyn Lindström, till en något omarbetad sats ur Bondekantaten (BWV 212) av J. S.Bach. Texten till Spiltanhymnen är ursprungligen skriven av Sollo Bäckman, år 1994, och omarbetad av Nalle Rösell år INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

3 Spiltans substansvärde INVESTMENT AB SPILTAN - AKTIEN Spiltans substansvärde per den 31 december 2014 % av portföljen i % av portföljen i SEK/Aktie MSEK Investeringar i onoterade bolag 83, Paradox 42,0 Ägande i Spiltan Fonder 9,6 Kuststaden 8,9 CoolStuff 3,5 Qvalia 3,5 JLM 2,1 Spiltan Fastigheter 1,5 Aktiv Bo 1,3 Övriga onoterade innehav 11,1 Placeringar på Alternativa 7, Garpco 2,5 Ägande i Alternativa 1,0 Övriga Alternativabolag 3,7 Investeringar i likvida tillgångar 9, Spiltan Högräntefond 3,3 Cinnober 2,1 Berkshire Hathaway 1,5 Övriga noterade innehav 2,4 Totalt innehav Lån Totalt substansvärde Fördelning i branscher Energi 2% Hälsovård 1% Fastigheter 13% Verkstad 7% Underhållning 44% Konsument 7% IT 13% Finans 13% INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

4 INVESTMENT AB SPILTAN - AKTIEN Aktien kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 950 kr 900 kr 850 kr 800 kr 750 kr 700 kr 650 kr 600 kr 550 kr 500 kr 450 kr 400 kr 350 kr 300 kr 250 kr 200 kr Spiltanaktiens substansvärde och aktiekurs relativt generalindex (GX) och småbolagsindex (CSX) - september 1997 till mars 2015 Substansvärde Spiltan aktiekurs Generalindex CSX Generalindex GX och Småbolagsindex innehåller inte utdelning. Spiltans stamaktie gav utdelningen 5 kr år 2000 och preferensaktien 56 kr år Återinvesterad utdelning är inte med i Spiltans kursutveckling. Nyckeltal per aktie Substansvärde /aktie, kr ** Eget kapital/aktie, kr Vinst/aktie, kr ** Substansvärdet vid handelsperioden i januari 2015 var 1284 kr/aktie. Efter nya värderingar av de onoterade bolagen blev det nya substansvärdet 1322 kr/aktie per den 31/ Definitioner av nyckeltal: Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Värderingsprinciper onoterade aktier på sid 29-31) vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut. Eget kapital/aktie: Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Vinst/aktie: Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut Aktiekapitalet Vid 2014 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till kr. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. De preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktier till en årlig utdelning för räkenskapsåren Under 2014 omsattes totalt aktier. Information om substansvärde per handelsperiod finns på Spiltans hemsida: Utdelning Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr per stamaktie och 56 kr per preferensaktie för verksamhetsåret INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

5 INVESTMENT AB SPILTAN - AKTIEN Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Antal nya aktier Aktiekapital i kr Totalt antal aktier Teckningskurs i kr Premiesparklubb Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Teckning enligt optioner Nyemission Nyemission Konvertibellån Preferensaktier Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31 december 2014 Per H Börjesson (s)* Br Börjessons Pensionstift Chiffonjén, Investment AB Kasper Ljungkvist (s) Joakim Levin* Bo Forsslund* Thord Wilkne* Jochum Pihl* Per Bouveng (s) Charlotte Magnusson Lars Klingstedt(s)* Jerry Fredriksson* Spiltans Gem. Pensionsstift Anders Lönnqvist* Lennart Börjesson Lennart Sten* Lars Alm Sven Günther Hansen Mikael Börjesson* Lars Tunberg* Sven-Olof Kulldorff* Christer Ohlsson Lars Holmqvist Stefan Öström * Inkl bolag (s) = Styrelse Börjessons Pensionsstiftelse Mikael Ahlström* Johan Virgin Björn Pehrson Lindell Johan Sjöberg (s) Jan Olof Börjesson THG Axet AB Johan Koch* Per-Olof Kirke* Magnus Mannerson* Hans Wernstedt Per Dahlqvist* Arne Roglar Ulf Geijer (s) Björn Boström* Håkan Blomdahl* Bengt Bergström Johan Heverius Järfälla Församling Björn Andersson Willy Gerbaulet* Olle Florén* Jonas Danielsson Lennart Blomdahl* Margareta Börjesson Lennart Jeansson Ivar Kistner * Thomas Wernhoff Christer Jakobsson Nils-Erik Cedergren Bo Lundqvist * Eva Lannek Ann Kristin Bäckman* Jan Rejler Anssi Atterby * Mathias Engdahl* Anders Bergholtz Klas Amvall Björn Hall Johan Källqvist Christer Dahlström Anders Jansson* Kay Pollak Eva Forsell Jan Wäreby Övriga aktieägare (1 766 st) Totalt antal aktier Inklusive preferensaktier Handla i onoterade bolag på Alternativa aktiemarknaden Handla Spiltanaktien på Alternativa. Handel sker varje månad i små och medelstora bolag inom spännande branscher som medicinsk teknik, cleantech, IT, investment och vindkraft. Registrera dig kostnadsfritt som kund på se. Du får då tillgång till marknadsplatsens aktiehandel. Här finns information om bolagen, handelsstatistik, handelsregler mm. Notera också möjligheten att handla större poster mellan handelsperioderna - s k blockorder. Handelsdagar maj juni augusti september oktober november 9-14 december För mer information kontakta oss på: Tel: INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

6 VD har ordet Foto: Rickard Forsberg Spiltan 2014 = kronor (+ 27 %) i substansutveckling Under 2014 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 27 % eller 79 miljoner kronor vilket återigen är ett av bolagets bästa år. Under året omsattes Spiltanaktier på Alternativa aktiemarknaden eller ca 7 % av det totala antalet aktier ( st). Varje månad hade alla aktieägare som ville köpa eller sälja mindre kvantiteter av aktier god likviditet. Mellan handelsperioderna omsattes ibland lite större poster, så kallade blockorder, på Alternativa. När även mindre likvida aktier med daglig handel hemsöks av robothandlare är det glädjande att den marknadsplats som Spiltan varit med och startat fungerar så bra, med minimala kostnader för alla långsiktiga ägare i Spiltan. Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014 Stora framgångar för samtliga av Spiltans större innehav som står för ca 70 % av substansvärdet: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Kuststaden, CoolStuff och Qvalia. Ökad likviditet genom försäljningar av en mindre del av innehavet i Paradox och hela innehavet i Rindi Energi. Nyinvestering i videoannonseringsbolaget Emerse och utökat innehav i Garpco. Bolag Bolagets omsättning i Mkr Bolagets resultat i Mkr före skatt Spiltans andel av omsättning i Mkr Spiltans andel av resultat i Mkr Spiltans värdering i Mkr Andel i portföljen Period Paradox ,7 65,5 13,9 195,1 42,0 2014* Spiltan Fonder 35 6,7 32,3 6,2 44,7 9, Kuststaden 70 15,0 11,6 2,5 41,5 8,9 2014* CoolStuff 123 7,5 33,2 2,0 16,2 3,5 Progn 2015** Qvalia 53 8,5 14,3 2,3 16,2 3,5 2014* Totalt: ,4 156,9 26,9 313,7 67,5 * Alla siffror är preliminära ** Prognos per maj INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

7 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET NYTT BOLAG EMERSE (www.emerse.com) En av Spiltans största utmaningar är att hitta nya investeringsobjekt. Under 2014 har vi fått ett ökat inflöde av entreprenörer som kontaktat oss för att de vill ha en långsiktig partner som köper för att behålla när andra aktörer är mer kortsiktiga. Genom att behålla majoriteten av ägandet i sina bolag har entreprenörerna kvar den största andelen av värdepotentialen samtidigt som de får in en ägare som kan hjälpa dem att utveckla bolaget. I december förvärvade Spiltan 36 % av aktierna i videoannonseringsbolaget Emerse i Lund. Bolaget har en avancerad algoritm som hjälper reklamköpare att hitta sin målgrupp för videoreklam och samtidigt sänka sina kostnader. Emerse kan på några mikrosekunder bedöma hur intressant en besökare är på en site och kan sedan lägga ett bud på en videovisning. Utmaningen för bolaget är att skapa kontakter med reklamköpare och övertyga dem om att visa video över nätet istället för att köpa TV-reklam. Genom kapital från Spiltan kan nu grundaren Carl- Johan Grund öka marknadsinsatserna och antalet säljare samt öppna nya lokala kontor där de globala reklamköparna finns. Emerse tjänar pengar genom att ta en andel av reklambudgeten som provision för det utförda arbetet. Då människor i allt mindre omfattning ser på TV med fasta tider utan tittar när det passar dem själva via nätet har Emerse mycket spännande framtidsutsikter. Alla bolag som idag gör reklam på TV borde lägga en del av budgeten hos Emerse. Kontakta grundaren Carl-Johan Grund (e-post: com) om du har kontakter med annonsörer som har stora reklambudgetar. Emerse omsatte 13 Mkr med lönsamhet under Bolaget har 11 anställda. Värdering: Åtminstone under det närmaste året kommer Spiltan att ha kvar inköpsvärdet i vårt uppskattade substansvärde. Grundaren kan också få en tilläggsköpeskilling beroende på hur bolaget utvecklas under de närmaste åren. Di, skrev en stor artikel om Emerses framgångar där även Spiltan nämndes, 17 februari Många företag med kända varumärken anlitar Emerse för sin videoannonsering. INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

8 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET PARADOX INTERACTIVE: 42 % AV SPILTANS SUBSTANSVÄRDE Paradox är ett av Sveriges mest spännande bolag i den starkt växande dataspelsbranschen. Bolaget utvecklar och förlägger dataspel under egna varumärken inom fyra nischer: historiska strategispel, rollspel, action och management. De egna spelutvecklingsstudiorna arbetar främst inom historiska strategispel vilka haft stora framgångar under 2014 med titlar som Crusaders Kings 2 och Europa Universalis IV. Då spelarna ofta lagt ned flera hundra timmar på att sätta sig in i spelen har Paradox en stabilare kundbas än många andra spelföretag. Paradox har över 2 miljoner kunder/fans som regelbundet använder spelen och följer bolaget på olika nätforum. Paradox är också en förläggare av spel för externa spelutvecklare över hela världen. Exempel är det finska spelföretaget Colossal Order som utvecklar stadsbyggnadsspel och det amerikanska spelutvecklingsföretaget Obsidian som fokuserar på rollspel. Som förläggare kvalitetssäkrar Paradox spelen och marknadsför dem i olika kanaler. Paradox äger oftast varumärkena och betalar ut löpande förskott till spelutvecklarna som också får en del av intäkterna när Paradox fått tillbaka satsat kapital i spelen. Under 2014 lanserades inte så många nya spel vilket gjorde att omsättningen inte steg men tack vare den goda lönsamheten i nya releaser av existerande spel blev vinsten ändå bra. Under 2015 kommer flera nya spel att lanseras vilket innebär att omsättingen kan komma att öka betydligt. Efter att Spiltan investerade i bolaget 2010 har bolaget förstärkt ledningsgruppen och växt kraftigt under ledning av VD, Fredrik Wester, som tillsammans med Spiltan är huvudägare i bolaget. Under 2014 har bland annat vice VD, Susana Meza, varit med på Veckans Affärers lista över Sveriges 101 största supertalanger som inte fyllt 40 år. Den vanligaste kommentaren när jag träffar aktieägare i Spiltan är att vi borde sälja mer av Paradox då det innebär en stor risk att vi har en så stor del av substansen i ett innehav. Mitt svar är att det var precis därför vi tog in en ny extern investerare i Paradox under Samtidigt kan jag konstatera att några av Spiltans historiskt sämsta affärer är när vi sålt bra bolag för tidigt (läs t ex om Förstaden, en av Spiltans första investeringar, på sid 22). Dessutom är det svårt att hitta både en lika het bransch eller andra bolag med lika goda framtidsutsikter som Paradox. Man kan också konstatera att de investmentbolag som haft en riktigt god värdeutveckling har haft en stor ägarandel i några få bolag i portföljen vilka haft en stark tillväxt. Som exempel kan nämnas Latour med Assa Abloy och Securitas. Notera också att då vi under 2014 gjorde en extern transaktion i Paradox har vi nu fått ett marknadsvärde på Paradoxaktierna. Våra andra innehav utan sådana marknadsvärden värderas mer konservativt. Om vi hade gjort liknande transaktioner i alla våra portföljbolag skulle Paradox andel av vår portfölj ha varit betydligt mindre. Men givetvis gäller fortfarande (vilket har varit positivt men kan bli negativt) det vi skrivit i de tre senaste årsredovisningarna: Paradox fortsatta utveckling kommer att ha stor betydelse för Spiltans framtida utveckling. Värdering: I maj 2014 köpte entreprenören Peter Lindell ca 14 % av Paradox genom en kombination av nyemission i bolaget och köp av aktier av de tidigare aktieägarna. Genom denna transaktion ökade Spiltans kassa och i Spiltans uppskattade substansvärde används numera värderingen i denna transaktionen. Förläggare av spel från hela världen. Egen spelutveckling av T historiska strategispel. År 2014 År 2013 Under våren 2015 släpptes nya stadsbyggnadsspelet Cities Skylines med rekordartad efterfrågan. Andel av Spiltans substansvärde: 42 % Spiltans ägarandel på 37 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 195,1 Mkr 177 Mkr 37,7 Mkr 170 st 143,6 Mkr 199 Mkr 33,8 Mkr 100 st 8 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

9 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET SPILTAN FONDER: 10 % AV SPILTANS SUBSTANSVÄRDE Framgångarna för fondbolaget fortsätter och det förvaltade kapitalet ökade under 2014 med 57 % till ca 11 miljarder kronor. Efter många års debatterande om dolda indexfonder märks nu att en allt större andel av nysparandet går till billiga indexfonder. Då har Spiltan Fonder en unik position då bolaget både har lågt prissatta indexliknande fonder och aktiva fonder som faktiskt är aktiva och slår index. Studera fondbolagets årsrapport för 2014 så kan ni konstatera att de flesta av fonderna under året, på 3 år, på 5 år och sedan start faktiskt slagit sina jämförelseindex efter det att fonderna belastats med förvaltningsavgifter. Då får du som kund mervärde när du väljer Spiltan Fonder. Under 2014 påstod några svenska forskare att det inte finns några aktiva fondförvaltare som på lång sikt slår börsindex. Det är enligt min uppfattning en felaktig slutsats som ni kan läsa om i Sparrebellen 96: Svenska Warren Buffettaktier och fonder slår börsindex på Om ni inte tror att Spiltan Fonders aktiva fonder faktiskt kan slå index kan ni välja den indexliknande Spiltan Aktiefond Investmentbolag, som samtliga år sedan start varit bättre än alla andra svenska indexfonder. När vi för sju år sedan startade Spiltan Räntefond Sverige satte vi förvaltningsavgiften till 0,1 %. I början hade fonden bara 20 miljoner kronor i förvaltat kapital vilket innebar en årlig intäkt på kronor. Bara kostnaden att ansöka om tillståndet för fonden hos Finansinspektionen var ca kronor vilket innebar att fonden initialt var en förlustaffär för fondbolaget. Men då Spiltan Räntefond Sverige sedan dess utpekats som billigast och bäst har fonden idag ca 8 miljarder kronor i förvaltat kapital och är en lönsam produkt för fondbolaget. Under 2014 har dessutom några av storbankerna också sänkt sina förvaltningsavgifter på korträntefonder till 0,1 % (från tidigare ca 0,5 %) vilket kan innebära att Spiltan Fonder bidragit till att svenska sparare tjänar hundratals miljoner kronor varje år då storbankernas korträntefonder har så mycket kapital. Personligen hade jag aldrig trott att storbankerna skulle sänka sina fondavgifter på grund av konkurrenstrycket. Framgångarna har gjort att personalen utökats med ytterligare en person så VD, Erik Brändström, leder nu ett totalt team på 9 personer som framgångsrikt förvaltar och administrerar fonderna samt åker landet runt för att marknadsföra fonderna. Under 2014 fick Spiltan 2,4 miljoner kronor i utdelning av fondbolaget och 2015 beräknas utdelningen öka till ca 4,5 miljoner kronor vilket innebär att en stor del av moderbolagets förvaltningskostnader täcks av utdelning från fondbolaget. Något som vi inte ens kunde drömma om när vi startade fondbolaget för 12 år sedan. Värdering: Inför varje handelsperiod för Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden beräknas ett nytt värde på Spiltan Fonder i vårt uppskattade substansvärde. Det är baserat på en procentsats av respektive fonds förvaltade kapital plus kassan i fondbolaget. Procentsatsen är varje fonds årliga förvaltningsavgift som till exempel innebär att Spiltan Aktiefond Sverige tas upp till 1,5 % av 556 miljoner kronor. Totalt innebär det att vi värderar fondbolaget till 44,7 miljoner kronor per den 31/ Trots framgångarna har Spiltan Fonder fortfarande mindre än 0,3 % av den totala svenska fondmarknaden så det finns stor potential för fortsatt tillväxt. Dessutom fortsätter huvudkonkurrenterna, som framförallt har dolda indexfonder, att förlora marknadsandelar samtidigt som nya regelkrav från statsmakterna gör det i princip omöjligt att starta nya fondbolag. Spiltan Fonder har därför alla förutsättningar att vara en viktig värdedrivare för Investment AB Spiltans substansvärde under många år framöver. Fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning, låga avgifter och Sverige. B Erik Brändström, VD på Spiltan Fonder deltog även i år i ett rundabordetsamtal med fem toppförvaltare som återges i tidningen Aktiespararen, januari Temat var: Hur går börsen År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 9,6 % Spiltans ägarandel på 92,4 % är värderad till: Förvaltat kapital, ca: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: 44,7 Mkr Mkr 35 Mkr 6,7 Mkr 9 st 28,2 Mkr Mkr 21,5 Mkr 2,8 Mkr 8 st INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

10 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET KUSTSTADEN: 9 % AV SUBSTANSVÄRDET Under 2014 expanderade Kuststaden med ett bestånd i Västervik. Fastighetsbolaget har nu ca 70% bostäder och 30 % kommersiella lokaler i Oskarshamn, Visby och Västervik. Med lägre räntenivåer har alla fastighetsbolag levt under gynnsamma förhållanden vilket även påverkat Kuststaden positivt. Dessutom kan man på mindre orter som Oskarhamn fortfarande köpa bostadsfastigheter med relativt höga direktavkastningar. Om man till exempel köper en fastighet för 100 med en direktavkastning på 6 % ser kalkylen ut på följande sätt: Intäkt 6 % 70-% belåning med räntan 3 % - ca 2 % Kvar till ägarna 4 % Om den egna kapitalinsatsen är 30 % av köpeskillingen ger det en årlig avkastning på 4/30 = 13% på den egna insatsen. Den faktiska avkastningen på Kuststadeninvesteringen har för Spiltan varit betydligt högre då de duktiga entreprenörerna, VD Patrick Johansson och Magnus Klintheim, med sin lokalkännedom även har lyckats med kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt. Värdering: Löpande gör Kuststaden värderingar av fastighetsbeståndet tillsammans med bolagets kreditgivare. Då värderingen per den 31/ kraftigt översteg värdet vid den emission som gjordes i augusti 2013 beslöt Spiltans styrelse att per årsskiftet höja värderingen av Kuststaden till den externa värderingen minus ca 20 % då alla värderingar har en osäkerhetsmarginal. COOLSTUFF: 4 % AV SUBSTANSVÄRDET När man nämner att Spiltan är delägare i får man ofta höra kommentaren där brukar jag handla roliga prylar. En som lyssnade på ett av mina föredrag berättade att han inför varje jul beställde 7-8 grejor från CoolStuff så att han hade ett förråd av julklappar till julafton. Min personliga favorit är äggklockan som man lägger i vattnet tillsammans med äggen och som sedan börjar spela Killing me softly när äggen är löskokta. En annan reflektion är hur enkelt det är att handla på nätet. Om man beställer varorna den ena dagen så finns varorna hos det lokala paketombudet på eftermiddagen nästa dag. Gå in på siten och gör själv ett köp när du behöver en cool gåva. Lägg också upp ett förråd av presenter som du kan ha när du går bort. Satsa på de produkter där du får 3 stycken för priset av 2 för på dessa har CoolStuff mest marginal. Med hjälp av kapitalet från Spiltan, som investerades under våren 2013, har CoolStuff kunnat utöka sortimentet. Bolaget har också ökat antalet egendesignade produkter vilket ökar marginalerna på försäljningen. Grundarna Kajsa Knapp och Christian Omander startade bolaget när de var studenter och bolaget har sedan växt successivt under 10 år, bland annat för att de varit fantastiskt duktiga på sökordsoptimering och underfundiga beskrivningar av produkterna på hemsidan. Värdering: När vi efter sommaren konstaterade omsättningsökningen och vinstökningen för verksamhetsåret 2014/15 valde vi att dubbla värderingen på CoolStuff i Spiltans uppskattade substansvärde. Trots det tycker vi att bolaget är konservativt värderat i jämförelse med andra e-handelsbolag. Notera också att CoolStuff växer under lönsamhet och har ett mycket litet antal returer. Returer är ett stort problem för många andra e-handelsbolag. Fastighetsbolag med fastighetsinnehav i bl a Oskarshamn och Visby. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 8,9 % Spiltans ägarandel på 16,6 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 41,5 Mkr 70 Mkr 15 Mkr 14 st B 29,7 Mkr 48 Mkr 9 Mkr 11 st E-handel med unika coola produkter / /14 Andel av Spiltans substansvärde: 3,5 % Spiltans ägarandel på 27 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prognos 16,2 Mkr 123 Mkr 7,5 Mkr 23 st B 11 Mkr 105 Mkr 5 Mkr 22 st 10 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

11 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET QVALIA: 4 % AV SUBSTANSVÄRDET Qvalia går igenom stora företagsavtal och ekonomitransaktioner för att hitta felaktigheter med hjälp av avancerade algoritmer, så kallad recovery audit. Företagen betalar ingen fast avgift för arbetet utan Qvalia får en procentandel av de pengar som bolagen kan få tillbaka från leverantörer eller skattemyndigheten. Vanliga fel är uteblivna rabatter, prisfel, dubbelbetalningar, momsredovisning mm. Kontrollerar transaktioner för stora företag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 3,5 % Spiltans ägarandel på 27 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 16,2 Mkr 53 Mkr 8,5 Mkr 39 st B (16 mån) 11 Mkr 38 Mkr 1,3 Mkr 30 st Med det kapital som Spiltan investerade i bolaget 2011 har företaget expanderat till Danmark, Norge och Holland. Entreprenören/VD Henri Taipale har utvecklat en mycket effektiv och systematisk säljprocess baserat på ett avancerat CRM- (Customer Relations Management) system. När Spiltan hade sin årliga VD-konferens för alla Spiltanbolag fick Henri berätta om hur han utvecklat processen och infört CRM-systemet. En intressant ny affärsmöjlighet för Qvalia är att arbeta med precovery som innebär att man förhindrar felaktiga transaktioner genom att proaktivt filtrera fakturaflödet. Det innebär att man både eliminerar fel och radikalt minskar företagens arbete med felsökningar och korrigeringar. Då blir också affärsmodellen annorlunda med en avgift baserad på hur mycket man använder systemet. Värdering: Under de senaste åren har Qvalia lagt ned stora resurser på att expandera verksamheten vilket påverkat resultatet. Men 2014 blev ett genombrott och bolaget ökade omsättningen och resultatet betydligt. Spiltans styrelse ökade därför värdet på bolaget i det uppskattade substansvärdet med 50 % per den 31/ SPILTANS VISION & MISSION Vision Vi är det självklara valet för svenska entreprenörsledda bolag som behöver en ny aktiv ägare. Mission Vi är investmentbolaget som köper minoritetsposter och genom aktivt ägande tillsammans med entreprenören utvecklar företaget för långsiktig framgång. INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

12 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET ÖVRIGA ONOTERADE INNEHAV: 17 % AV SUBSTANSVÄRDET I rutorna nedan kan ni studera siffror och substansvärden för några av de onoterade bolag som utgör en mindre del av Spiltans uppskattade substansvärde. Notera att bolagen är lönsamma med undantag för Alternativa aktiemarknaden som hade ett besvärligt år Ni kan få information om de övriga bolagen genom att gå in på respektive bolags hemsida. Arbetar med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning. B Specialmaskiner för horisontalborrning. B År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,3 % Spiltans ägarandel på 36 % är värderad till: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 6 Mkr 24,6 Mkr 1,6 Mkr 21 st 6 Mkr 19 Mkr 1 Mkr 17 st År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 2,1 % Spiltans ägarandel på 27,9 % är värderad till: Omsättning, ca Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 9,8 Mkr 150,5 Mkr 3.1 Mkr 44 st 14 Mkr 120 Mkr 5,6 Mkr 43 st Aktiv Bo: Genombrott i Tyskland efter många års arbete vilket ger stor framtida potential. Årets träff för VD:arna i Spiltanbolag hölls på Aktiv Bo. JLM: Stabil verksamhet och försäljningen ökade igen i Polen. En gång om året anordnar Aktiv Bo Benchmark Event på Berns Salonger i Stockholm, där de företag som lyckats bäst i olika avseenden uppmärksammas. Vinnaren i varje klass får en Kundkristall. Priserna delas ut till de företag som gjort största förbättringen av sin service, jämfört med den förra mätningen, samt till företagen med bästa totalresultat i kategorierna Service, Produkt och Profil. Här delas priset ut till Svenska Bostäder. 12 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

13 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET Marknadsplats för onoterade aktier med spridd ägarbild. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1 % Spiltans ägarandel på 48 % är värderad till: Handelsomsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prel. 4,7 Mkr 45 Mkr -1,7 Mkr 4 st Alternativa: Tio nya bolag varav tre från listor med daglig handel. Startade med populära PUB-träffar i samband med handelsdagarna. P 5,7 Mkr 44 Mkr -0,8 Mkr 3 st Finansiering till små och medelstora företag genom bl a fakturabelåning / /04 Andel av Spiltans substansvärde: 1,1 % Spiltans ägarandel på 31 % är värderad till: Balansomslutning, ca: Omsättning, ca: Resultat, ca: Antal anställda: Prognos 5 Mkr 55 Mkr 15,4 Mkr 2,6 Mkr 10 st 5 Mkr 55 Mkr 15,1 Mkr 1,6 Mkr 11 st Mfin: Ökad vinstnivå igen och flytt av Linde Factoring till Uppsala. B Berkway och Vitrinen: Är två bolag som investerar i lite mindre bolag på samma sätt som Spiltan. Berkway investerade under året i bemanningsbolaget FemtioFemPlus och fick kontakt med bolaget via Spiltan. Berkways VD, Kasper Ljungkvist, är styrelseledamot i Spiltan och har relevant erfarenhet av den branschen. Vitrinen investerar i onoterade bolag och drivs av småländska entreprenörer med anknytning till Investment AB Chiffonjén. SPILTAN FASTIGHETER Förvaltning av den bostadsrätt där Spiltan har sitt kontor samt diverse konsulttjänster. B År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,5 % Spiltans ägarandel på 100 % är värderad till: Fastigheternas värde, ca: Hyresintäkter, ca: Antal anställda: 7,2 Mkr 12,4 Mkr 1 Mkr 4 st 7,2 Mkr 12,4 Mkr 0,9 Mkr 4 st Spiltan Underhållning: Spiltan köpte ut övriga mindre aktieägare under året. Portföljbolaget Nordsvensk Filmunderhållning gör investeringar i svenska filmprojekt. Den senaste filmen som haft premiär är Micke och Veronica, med David Hellenius och Izabella Scorupco i huvudrollerna och som blivit en stor publiksuccé med över biobesökare. Under 2015 kommer filmen En Man som heter Ove med Rolf Lassgård i titelrollen, baserad på den otroligt framgångsrika boken av Fredrik Backman. Berkways portföljbolag FemtioFemPlus blev utsedd till årets Gasellvinnare i Skåne län under Nischen är att hyra ut seniorer som utför hushållsnära tjänster. Övriga onoterade investeringar Spiltan Underhållning * Mindre innehav Andel av Spiltans substansvärde: ca 11,1 % Värderad till: ca 51,6 Mkr INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

14 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET LIKVIDA PLACERINGAR GARPCO: 3 % AV SUBSTANSEN Under sommaren ökade Spiltan innehavet i Garpco och vi äger nu nästan 10 % av bolaget. Garpco äger ett antal industribolag bland annat Swedex som tillverkar sågklingor och UW-PLAST som gör polymera material bland annat till offshorebranschen. Garpco är ett bra exempel på att det går att hitta fördelaktigt värderade bolag på Alternativa aktiemarknaden. Marknadsvärdet på bolaget vid kursen 130 kronor är 118 miljoner kronor vilket innebär ett p/e tal på 10. Det egna kapitalet är 111 miljoner kronor och det finns också en kassa på 38 miljoner kronor. Jämför dessa siffror med liknande börsföretag. Ägare av industribolag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 2,5 % Spiltans ägarandel på 9,6 % är värderad till: Omsättning, ca Vinst, ca: Antal anställda: 11,5 Mkr 274,3 Mkr 14,8 Mkr 195 st Övriga placeringar på Alternativa Information om alla bolag finns på 5,3 Mkr 251,2 Mkr 8,5 Mkr 191 st Andel av Spiltans substansvärde: 3,7 % Värderad till: ca 17,3 Mkr. P BERKSHIRE HATHAWAY: 2 % AV SUBSTANSEN Efter några år där kursen stått och stampat har Berkshire haft en fantastisk utveckling och A-aktien står nu i dollar. Ni kan läsa om mina reflektioner efter årets besök på stämman i Sparrebellen Nr 89: Berkshire Hathaway-aktien som inte kan gå ner mer än 20 % på För fem år sedan kom min bok Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Förutom en sammanfattande biografi gick jag också igenom vilka svenska börsbolag och investmentbolag Buffett kanske kunnat vara intresserad av att investera i. Man kan nu konstatera att när börsen stigit med ungefär 100 % sedan boken kom ut har de två portföljerna med Buffettbolag stigit med ungefär 150 %. Ni kan läsa om bolagen i Sparrebellen Nr 91. Det visar väl att alla kan bli rika på aktier bara man inte har bråttom genom att bara köpa och behålla bra bolag. Konstigt att det skall vara så svårt för de flesta att följa dessa enkla principer. Berkshire Hathaway Inc Försäkringsrörelse, helägda dottervbolag och börs- P portföljbolag. År 2014 År 2013 Andel av Spiltans substansvärde: 1,5 % Spiltans ägarandel på 0,00024 % är värderad till: Omsättning (miljarder dollar): Vinst, ca (miljarder dollar): Antal anställda: (varav 25 på huvudkontoret) 7,1 Mkr ,6 Mkr , När jag nu håller på med en uppdatering av boken inser jag också hur mycket som har hänt i Berkshire Hathaway under de senaste fem åren. Genom ett gigantiskt förvärv av järnvägsbolaget BNSF och ytterligare expansion av Midatlantic Energy samt utköp av börsbolaget Lubrizol och en stor aktiepost i IBM är Berkshire idag ett mycket större bolag. Det är kul att Warren Buffett expanderar ju äldre han blir istället för att gå i pension som andra 80-åringar. I årets brev till aktieägarna har Buffett och Munger också reflekterat över 50 års investeringar med Berkshire Hathaway. Går att läsa på Ett mål för Spiltan är att precis som Berkshire vara den valda partnern för entreprenörer när de inte vill sälja sina bolag till industriella köpare eller finansiella aktörer. Det är en stor del av Buffetts framgång att han nu bara kan sitta och vänta på att telefonen ringer och sedan kunna köpa attraktiva bolag till lägre priser än andra aktörer kan göra. När någon säger att 2+2 är mer än 4 - stäng plånboken, ta semester och kom tillbaka om några år och köp aktier till lägre priser. WARREN BUFFETT Övriga noterade investeringar Andel av Spiltans substansvärde: 7,8 % Värderad till: ca 36,2 Mkr. 14 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

15 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET ÖVRIG INFORMATION Till skillnad från många andra företag försöker Spiltan ha synpunkter på och vara en aktiv debattör i en rad frågor. Den viktigaste målsättningen med dessa aktiviteter är att marknadsföra Spiltan som en attraktiv investerare för entreprenörer som söker en partner. Då det finns få aktörer som köper minoritetsposter i onoterade bolag försöker vi få publicitet när vi gör nya affärer. Men även allmänna inlägg som till exempel Premiera långsiktigt ägande på SvD Brännpunkt bygger förhoppningsvis Spiltans image som en positiv röst bland Sveriges företagare. När det gäller böckerna om sparande och föredrag om hur man blir miljonär är det Spiltan Fonder som har mest nytta av aktiviteterna. Under några år har jag även hållit i delen om Företagarens privatekonomi i företagarutbildningen Academy of Excellence. Ett inlägg nyligen som fick stor uppmärksamhet var Sparrebellen Nr 97: Svenska ungdomar missar stora pensionspengar... Några föräldrar hörde av sig och hade blivit upprörda över hur deras barns pensionsslattar till slut inte skulle ge någon pension då de minskar varje år på grund av höga avgifter och dålig avkastning. Ett annat exempel är ett reportage i tidningen Motorbranschen efter det att jag i ett debattinlägg hävdat att bilhandlare tvärt emot den allmänna uppfattningen är mer ärliga än banker (man märker när man blir lurad av en bilhandlare men inte om man tappar 2 % i årligt sparande hos en storbank). Boken Flash Boys som beskriver hur robothandlare tagit över börshandeln satte fart på debatten om hur man skall minska deras framfart. När börserna bara blir ett casino för dem som har de snabbaste datorerna och fiberkablarna tappar allmänheten förtroendet för aktiehandeln. Spiltan har varit med och startat Alternativa aktiemarknaden så långt bort från börsrobotarna man kan komma. Se även Sparrebell Nr 91: Så här vinner du över börsrobotarna som också visar vilka starka lobbyingkrafter robothandlarna har. Dessutom har Affärsängelakademin som utbildar affärsänglar fortsatt sin verksamhet där Spiltan är med och bidrar på ett hörn. Syftet är att öka Spiltans nätverk och om vi kan få bättre förutsättningar för bolag i tidiga faser kommer vi också att få fler potentiella bolag att investera i senare faser. Sollos Minnesfond Vid stämman 2014 presenterade vi tre kandidater till priset och vinnare till de kronorna blev Johan Wendt, grundare av Mattecentrum. Priset till världens bästa studentorkester gick även detta år till LiTHe Blås från Linköping. Notera också att medlen i Sollos Minnesfond förvaltas av Spiltan och fonden får samma avkastning som Spiltans substansutveckling. Det innebär att fonden, tack vare ökningen av substansvärdet de två senaste åren, nästan är tillbaka på de ursprungliga 1,4 miljoner kronorna trots att vi delat ut priser på ca kronor per år under fyra år. De nominerade till Sollos Pris år 2014 var Camilla Ljunggren, Sebastian Fuchs och Johan Wendt. Vinnare blev Johan Wendt, grundare av Mattecentrum (t.h.). INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

16 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET Årsstämma 2015 Hjärtligt välkomna till stämman den 6 juni. I år kommer vi att hålla till på fältet framför Biskopsuddens Marina och Café Ekorren, Biskopsvägen 5 på Djurgården i Stockholm. Vi börjar kl med information om Spiltan och en frågestund. Registrering från kl Förbered gärna frågor! Förbered frågor då stämman är det tillfälle under året då ni kan ställa frågor om Spiltans verksamhet eller andra saker ni vill ha belysta. Det går också bra att skicka din fråga med e-post före stämman till Efter frågestunden presenterar vi de nominerade till årets pris i Sollos Minnesfond - Prisutdelningen hålls efter ett uppehåll för förtäring av mat och dryck. Den formella stämman inleds kl Nyhetsbrev - Twitter - Facebook Nyhetsbrev: Som vanligt påminner vi om att meddela oss din e-postadress om du inte får våra Nyhetsbrev. Skicka ett mail till Elin på så lägger hon in dig i vår sändlista. På facebook: kan du enkelt ta del av vad som händer i Spiltansfären. Evenemang vi deltar i, vad som händer på kontoret och kommentarer från personer i vårt nätverk. Följ oss gärna också på Twitter. Själv twittrar jag regelbundet på och har idag närmare 2800 följare. När man har synpunkter på många saker är det roligt att snabbt få återkoppling och kommentarer på det man skriver. Läs några av mina inlägg på sid. 23. Följ gärna också Niklas Larson på Spiltan Fonder på Cirkus Olympia - cirkusföreställning till förmån för Barncancerfonden I direkt anslutning till Investment AB Spiltans årsstämma, ca kl 16.30, bjuder vi in till en cirkusföreställning dit alla anhöriga, barn och närstående är välkomna. Biljetterna kostar 75 kr per person och intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden. Du reserverar dina biljetter direkt på Barncancerfondens hemsida (max 4 biljetter per aktieägare). Vi hoppas på stor uppslutning - och det är först till kvarn som gäller! I år samarbetar vi med Cirkus Olympia. Vi kommer att ha något färre platser (tältet rymmer 600 personer) men vi lovar att det blir en toppenföreställning! Gå gärna in på och se förra årets föreställning på SVT Play. 16 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

17 INVESTMENT AB SPILTAN - VD HAR ORDET SLUTORD Börsen har återigen nått All time high och media börjar tala om en bubbla som kan spricka. Det är idag exakt 15 år sedan haussen för Internetaktier nådde sin peak. Men samtidigt ger framförallt de låga räntorna nytt bränsle till börsen när det inte finns några andra investeringsalternativ. Jag brukar säga att det är enkelt med aktier för det gäller bara att köpa och behålla aktier eller aktiefonder när man har pengar. Men när andra är giriga är det kanske läge att börja bli rädd och börja samla lite i ladorna. Samtidigt är det där med timing oerhört svårt då det kräver två korrekta beslut att gå ur vid rätt tidpunkt och sedan köpa aktier igen vid rätt tidpunkt. Därför är det inte timing utan tiden man är exponerad mot aktiemarknaden som ger fantastiska avkastningar på lång sikt med ränta-på-räntaeffekten. I denna börsmiljö lever Investment AB Spiltan ett helt annat liv med vår exponering mot lönsamma onoterade bolag. Det innebär att det är framtidsutsikterna för bolagen som är avgörande och inte hur börsen går (med undantag av Spiltan Fonder som givetvis får mindre intäkter om börsen skulle rasa). Till exempel kommer de som lagt hundratals timmar på att spela något av Paradox dataspel att fortsätta att spela och köpa nya tillägg även om börsen går ned 30 %. Invånarna i Oskarhamn kommer att behöva Kuststadens bostäder och folk kommer att köpa julklappar hos CoolStuff oberoende av börsklimatet. Men om börsen rasar så kommer i alla fall Warren Buffett att bli glad för då kan han köpa fler aktier, med en kassa på 40 miljarder dollar i Berkshire Hathaway, precis som han gjorde i oktober 2008 när de flesta andra var rädda istället för att vara giriga. Även om man själv blivit äldre kan man i alla fall glädja sig åt att Buffett, idag 84 år, skapat 95 % av sin förmögenhet genom sitt ägande i Berkshire Hathaway efter det att han fyllde 60 år. Spiltan kanske inte får samma utveckling de närmaste 24 åren men vi skall göra vårt bästa för att ge en betydligt bättre avkastning än att vara exponerad mot den manodepressiva börsen. Per H Börjesson 6 mars 2015 PS. Tack också för all uppvaktning på min 60-årsdag den 28 oktober. Det värmde i hjärtat. Problemet med bubblor är att de tvingar en att bestämma sig för om man vill se ut som en idiot innan toppen är nådd eller en idiot efter det att toppen är nådd JOHN B HUSSMAN Moderator Jan Sterner intervjuar Cecilia Stegö Chiló om hennes syn på styrelsearbete, på ett seminarium i samband med VDs 60-årsdag i oktober. Imitatören Göran Gabrielsson förmedlande en rad kända personers råd till 60-åringen. INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

18 Spiltan en bra historia INVESTMENT AB SPILTAN - SPILTAN EN BRA HISTORIA Spiltans verksamhet startade i Stockholm 1985 med premiesparklubben Galten, med ca 40 medlemmar, som till största delen hade den gemensamma nämnaren att de studerade på I-linjen vid Linköpings Tekniska Högskola på 70-talet. Det satsade kapitalet på kr dubblades på ett år och Investment AB Spiltan bildades med ett kapital på totalt kr året därpå. Namnet Spiltan kommer från att en av de första aktieägarna, Jan Dafnäs från Vretstorp i Närke, tyckte att bolaget skulle ha en lantlig profil för: Vi bor i Stockholm men egentligen är vi bönner allihopa. 1992: Spiltans lågvattenmärke inträffade när bolagsstämman avslutades med korv i Kungsan. Samtliga börsnoterade aktier såldes och Spiltan satsade det kvarvarande kapitalet på två onoterade placeringar. 1994: Temafest på reklambyrån Paradiset Happy days are here again. Spiltansången (se omslagsbladets insida) såg dagens ljus för första gången. 1997: VD sedan starten, Per H Börjesson, började arbeta heltid med investeringarna. En nyemission genomfördes till ca 50 personer i Spiltans nätverk och tillförde bolaget 13 Mkr. Ny strategi - 70 % onoterade och 30 % noterade innehav. 1998: försäljning av innehavet i Bostadsaktiebolaget Förstaden vilket gav en avkastning på 120 % på drygt ett år. Dock såldes bolaget alldeles för tidigt med facit i hand. 1999: Spiltan gör en publik nyemission samt en aktieteckning av styrelsen via teckningsoptioner som totalt tillför bolaget 48 Mkr. 2000: Spiltan satsar pengar i filmen Jönssonligan spelar högt. Investering i Unibet. 2001: Nyemission som tillförde Spiltan 37 Mkr och 100 nya aktieägare. Nu ca 800 aktieägare. 2002: Nysatsningar inom finansiella tjänster - Spiltan Fonder (Spiltan & Pelaro Fonder) och Alternativa aktiemarknaden. Årets investering blev investeringen i filmen Grabben i graven bredvid som gav tillbaka ca 3 gånger de satsade pengarna. 2003: Spiltan motarbetade bud på Hoist. Spiltan ansluter sig till Alternativa aktiemarknaden. Spiltan Aktiefond Sverige utses till bästa Sverigefonden. VD startar siten Persea köps ut från börsen. Spiltan Underhållning investerar i bl a Sju miljonärer, Hoppet och Ett öga rött. 2007: Investeringsfokus på minoritetsposter i onoterade bolag med ny Investment Manager Håkan Sjunnesson. Spiltan lanserar ny hemsida. 2008: Aktiefond Småland startas. Spiltans VD ger ut Så här kan alla svenskar bli miljonärer som senare även kommer ut i Månpocket och säljs i över exemplar. Per H åker för första gången till Almedalsveckan. Årsstämman hölls på Gröna Lund i för varma lokaler. 2009: VDs nästa bok Så här blev Warren Buffett världens rikaste person kom ut i slutet av året. Nya investeringar i Aktiv Bo och JLM Ditch Witch. Spiltans årsstämma hölls för sista gången i Sollos Trädgård på Lidingö. Den första Millenniumfilmen Män som hatar kvinnor har premiär. Spiltan Underhållnings investering i Millennieprojektet kommer att visa sig bli en stor succé för aktieägarna. 2010: Lars-Olof Sollo Bäckman - Spiltans ordförande och en av Spiltans grundare gick hastigt bort och lämnade ett stort tomrum efter sig. Sollos devis var Om man skämtar och är glad kan man inte samtidigt luras i affärer. Strikta gubbar däremot vet man aldrig var man har. Sollos Minnesfond startas och varje år delas pris ut på kr till ett entreprenöriellt initiativ värt att uppmuntras. Spiltan investerar i spelförläggaren Paradox. startas. 2011: Spiltan ökar sitt innehav i Paradox från 34 % till 41 % och Paradox blir därmed det största innehavet. Nyemission av preferensaktier på 38,7 Mkr - antalet aktier i Spiltan ökar till och antalet aktieägare med ca 400 till ca Spiltan Fonder utses till Årets Fondbolag av Privata Affärer och Aktiefond Investmentbolag startas. Nyinvestering i Qvalia. Spiltan firar 25-årsjubiléum i Kungsan och redovisar sina misstag genom åren. 2004: Till årets investering utsågs Spiltan Fonder som nu har ett totalt förvaltat kapital på ca 150 Mkr. Första numret av Sparrebellen kommer ut. 2005: Spiltan Underhållning bildas med 34 ägare. VD tar upp kampen mot bud på Realia. Försäljningen av aktier i Unibet stod för en stor del av Spiltans ökade substansvärde. VD forsätter sin kamp mot 3:12-reglerna. 2006: Spiltan gör en konvertibelemission och ökar antalet aktier från till Spiltan flyttar in i egna lokaler på Grevgatan : Så här får du ett rikt liv som pensionär - sluta pensionsspara ges ut. Byter namn när den senare kommer ut i Månpocket till Så här blir du miljonär som pensionär. Spiltan investerar i Fastighetsbolaget Kuststaden och StoreVision som sysslar med kassaövervakning. Spiltan Fonder har nu ett förvaltat kapital på ca 4 miljarder och 7 anställda. Försäljning av API PRO och Persea - bra affärer! 2013: Alternativa fyller 10 år. Spiltan investerar i e-handelsbolaget CoolStuff. Kraftigt ökat substansvärde till följd av stora framgångar för Paradox. 18 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014

19 Tjäna pengar Med en portfölj som ger god riskspridning bör Spiltan kunna ge bättre avkastning än andra sparformer. Spiltan har också låg risk då företaget i begränsad omfattning använder belåning. Vara aktiv investerare i onoterade bolag Genom att vara med i Spiltans nätverk finns det möjligheter att vara en aktiv investerare i onoterade bolag. Ibland får Spiltans aktieägare möjlighet att vara med i utvärderingar och aktieägare har också erbjudits att vara med i nyemissioner i portföljbolag. Vara passiv investerare i onoterade bolag Genom att vara aktieägare i Spiltan får man en portfölj av lönsamma onoterade bolag vilket är svårt att bygga upp på egen hand. Vara med i ett intressant nätverk Spiltans aktieägarkrets utgör ett mycket intressant nätverk som alla aktieägare är med i. Få privatekonomiska råd Spiltans VD för via debattartiklar och sin bok Så här kan alla svenskar bli miljonärer en aktiv kamp mot inkompetenta INVESTMENT AB SPILTAN - VARFÖR VÄLJA SPILTAN? Varför ska man vara aktieägare i Spiltan? och dyra fonder och försäkringssparande. Senaste boken Så här blir du miljonär som pensionär tar upp problematiken runt dyrt pensionssparande. Många av Spiltans e-postutskick till aktieägarna innehåller också denna typ av råd. Läs gärna mer på samt www. sparklubben.se och missa inte heller våra facebooksidor: och sparklubben.se. Få ett skattemässigt effektivt långsiktigt sparande Spiltans investmentbolagsstatus innebär att vi inte skattar för reavinster, vilket gör att det är mer skatteeffektivt att långsiktigt spara i Spiltan än att ha en egen aktieportfölj med beskattningen 30 %. Om ni köper aktier i Spiltan via ett svenskt aktiebolag är reavinsterna på Spiltanaktien skattefria. Få möjlighet att etablera kontakt med en långsiktig ägare Spiltan köper minoritetsposter i onoterade bolag med målsättningen att behålla dem. Därför kan det vara intressant för ägare i små eller medelstora företag att vara med i Spiltans nätverk. Ha roligt Förutom att vara långsiktiga och seriösa har vi också roligt. Varför välja Spiltan som minoritetägare i ditt bolag? Fördelar med att få Spiltan som minoritetsägare i ett entreprenörsbolag: - ger entreprenören möjlighet att behålla stort inflytande och en stor andel av sin bästa tillgång - det egna bolaget. - en långsiktig partner utan krav på förutbestämd exit -plan. - kunskap och erfarenhet för att uppnå snabb tillväxt och utveckling. - tillgång till ett starkt nätverk och ökade möjligheter att rekrytera kvalificerade medarbetare. - finansiell stabilitet och förbättrad tillgång till konkurrenskraftig extern finansiering. Om du har förslag och tips på bolag som har behov av en ny minoritetsägare som kan hjälpa till att förbättra bolagets utveckling och tillväxt kontakta gärna Spiltans Investment Manager: Håkan Sjunnesson Tel: , E-post: INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING

20 INVESTMENT AB SPILTAN - STYRELSE OCH PERSONAL Spiltans styrelse Spiltans styrelse besökte under hösten Skåne för att bl a inspektera CoolStuff och JLM i Malmö. Här provsitter man en av JLMs vertikalborrmaskiner - stående från vänster: Per Bouveng, Cecilia Stegö Chiló, Johan Sjöberg och Kasper Ljungkvist. Sittandes från vänster: Jessica von Otter, Ulf Geijer och Per H Börjesson. Saknas på bilden gör Lars Klingstedt. Ulf Geijer (Ordf) F Styrelseledamot i Spiltan sedan Bakgrund inom finansiering och fastighetsverksamhet. Under de senaste 15 åren arbetat med olika typer av egna investeringar samt styrelseuppdrag i onoterade bolag. Övriga styrelseuppdrag: Svea Ekonomi AB (Ordf.), Kuststaden Holding AB samt flera av Spiltans helägda dotterbolag. Utbildning: Civ.ek. HHS. Aktieinnehav i Spiltan: Per Bouveng F Styrelseledamot i Spiltan sedan Entreprenör inom IT-branschen mellan Idag fristående konsult och aktieplacerare. Övriga styrelseuppdrag: Spiltan Underhållning (Ordf), DIF Invest, Ingate Systems, Nordsvensk Filmunderhållning. Utbildning: Civ. ing. LiTH. Aktieinnehav i Spiltan: Per H Börjesson F Spiltans VD sedan 1986 (heltid sedan 1997). Erfarenheter från familjeföretag, onoterade aktier och kapitalförvaltning. Under 80-talet marknadsförare på Ericsson i USA och företagskonsult på SIAR i Stockholm. Författare till böckerna Så här kan alla svenskar bli miljonärer, Så här blev Warren Buffett världens rikaste person samt Så här blir du miljonär som pensionär. Övriga styrelseuppdrag: Alternativa aktiemarknaden (ordf), Spiltan Fonder (ordf), Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse, mfin.se och Bröderna Börjesson Bil. Utbildning: Civ. ing. LiTH, MBA Columbia University. Aktieinnehav i Spiltan: * optioner på aktier. Lars Klingstedt F 1954, Styrelseledamot i Spiltan sedan Entreprenör i IT-branschen sedan början av 80-talet. Startat, utvecklat och börsnoterat två dataföretag. Numera styrelseproffs och investerare i IT-branschen. Övriga styrelseuppdrag: Alternativa aktiemarknaden, MWM, Roxen, Navetti AB och Paradox Interactive AB. Utbildning: Civ. ing. LiTH. Aktieinnehav i Spiltan: 3 540*. 20 INVESTMENT AB SPILTAN - ÅRSREDOVISNING 2014 Kasper Ljungkvist F Styrelseledamot i Spiltan sedan Grundare av bland annat Suitcom, Kebne International, Perido Skills och Berkway. Tidigare medlem i styrelsen på börsnoterade TeleComputing ASA (huvudlistan, Oslo börs). Idag fristående investerare. Övriga styrelseuppdrag: Perido Skills, (Ordf), Berkway AB. Utbildning: Civ. ing. LiTH. Aktieinnehav i Spiltan: Jessica von Otter F Styrelseledamot i Spiltan sedan VD för kommunikationsbyrån Svensk Information. Arbetade tidigare under 11 år som informationschef för Nordnet. Utbildning: Civ. Ek. Lunds universitet. Aktieinnehav i Spiltan: 50. Johan Sjöberg F Styrelseledamot i Spiltan sedan Har lång erfarenhet som ägare av småländska bolag som bland annat AB Bröderna Sjöbergs hyvelbänkar och möbelföretaget Svenssons i Lammhult. Övriga styrelseuppdrag: Svenskt Näringslivs SME - kommitté och Investmentbolaget Chiffonjén som är Spiltan Fonders samarbetspartner med Aktiefond Småland samt Möbelriket AB. Dessutom styrelseledamot i några småländska familjeföretag. Utbildning: LHS, Livets Hårda Skola. Aktieinnehav i Spiltan: Cecilia Stegö Chiló F 1959, Styrelseledamot i Spiltan sedan 2012 Konsult och rådgivare. Tidigare verksam bland annat som politisk kommentator i SvD och SR, rådgivare till moderata partiledningar och chef för näringslivets tankesmedja Timbro. Övriga styrelseuppdrag: Fortum Värme (vice ordf.), Gotlands Bryggeri (ordf), Spendrup Bryggeri, Saab AB, Linköpings Universitets Holding AB, Stiftelsen Expo. Utbildning: Studier i statskunskap, nationalekonomi och språk vid svenska och utländska universitet. Aktieinnehav i Spiltan: 100. * Inkl bolag

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014. Spiltans andel av omsättning i Mkr

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2014. Spiltans andel av omsättning i Mkr VD har ordet Foto: Rickard Forsberg Spiltan 2014 = + 278 kronor (+ 27 %) i substansutveckling Under 2014 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 27 % eller 79 miljoner kronor vilket återigen är ett

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

BERKSHIRE HATHAWAY INC. BERKSHIRE HATHAWAY INC. Årsredovisning 2011 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2011 Aktien VD har ordet Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster Minoritetsposter i lönsamma

Läs mer

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17%

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17% % 70 60 50 AktivBo 40 30 Berkway FASTIGHETER 20 10 BERKSHIRE 0 10 Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% HATHAWAY INC. Noterade bolag 22% Lån 17% 20 Årsredovisning 2009

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010 Du som vill läsa mer om vad som händer på Investment AB Spiltan går till www.spiltan.se/spiltan eller klicka på rutan Investment AB Spiltan på portalsidan www.spiltan.se. Där hittar du vår uppdaterade

Läs mer

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom.

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. WARREN BUFFETT Årsredovisning 2005 Innehåll Kort om Spiltan 1 Bolagsstämma 6 juni 2005 2 Aktien 4 VD har ordet 6 Debatt: Riskkapital utan några

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2002 Innehåll Kort om Spiltan...1 Bolagsstämma 2002...2 Aktien...4 VD har ordet...5 Årsredovisningspyssel...15 Fördelar med att vara med i Spiltans portfölj...16 Årets aktieägarprofil...17

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr.

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr. Senaste VD-brev Åter till första sidan Åter till handel med Spiltanaktien 2007-01-12 Bästa Spiltanaktieägare! Handel med Spiltanaktien pågår t o m 15 januari Du har nu möjlighet att köpa och sälja aktier

Läs mer

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper VD ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMA 2008 Vad har det största värdet i Spiltan? Många skulle nog svara att det är innehaven i vår aktieportfölj. År 2007 är också ett exempel på ett år när vi gjort många försäljningar

Läs mer

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV>

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV> 4.13 Fond&Bank SVENSKA NYHETS BREV> 26 mars Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Nya börser jagar fastighetsbolag I december lanserade Nasdaq OMX sin marknadsplats för mindre och medelstora

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar.

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar. Årsredovisning 2014 Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Namnet Creades kommer från uttrycket Creative

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 6% Sparkonto med förtur Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i 1999

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 1 : 2 0 0 9

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 1 : 2 0 0 9 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 1 : 2 0 0 9 Vinter i konjunkturen men vår i luften Inledningen av 2009 har präglats av den vikande konjunkturen och både den globala och den

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer