22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING"

Transkript

1 22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING GEMENSAMT PROGRAM BÅDA KONFERENSDAGARNA 22 APRIL OCH LOKAL: DE GEERHALLEN INLEDNING OCH MOVEX ANVÄNDARFÖRENING OM VERKSAMHETEN Movex användarförening och Lawson Sverige hälsar alla välkomna till årets konferens med årsmöte. Movex användarförening informerar om verksamheten höjdpunkter från året som gått, kommande aktiveter mm. Mats Ahlbäck, ordförande Movex användarförening, Peter Hagström, VD Lawson Sverige samt Olle Ludvigsson, VD, och Hima Frenning, vice VD, Movex användarförening 22 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN VART ÄR VÄDRET PÅ VÄG VART ÄR VÄRLDEN PÅ VÄG? Hur hänger klimatfrågan ihop med andra stora globala frågor och varför börjar det bli så bråttom? Det handlar inte bara om problem det handlar mest om att tänka i nya banor och där kan IT-branschen göra mycket. Lösningarna handlar om energieffektivisering och teknikutveckling, inte bara på energisidan utan även när vi använder energin. Pär Holmgren, Meteorolog, Sveriges television 22 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN DEAN HAGER, LAWSON Dean Hager är vice VD och Lawsons globala produktchef. Här delar han med sig av de allra senaste nyheterna inom Lawsons produktutbud. Dean Hager, vice VD och global produktchef, Lawson (Dean pratar engelska) 22 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN ÅRSMÖTE MOVEX ANVÄNDAFÖRENING 23 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN GOD MORGON MED THOMAS OREDSSON Snacka går ju Hur pratar vi med varandra? Då och nu, och hela tiden. Thomas Oredsson, konferensens konferencier och ståuppkomiker 23 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN TRAVIS WHITE, LAWSON Travis White är Lawsons globalt ansvarige för strategi och marknad. Han uppdaterar oss om senaste nytt inom Lawson. Travis är också insatt i begreppet corporate social responsibility (CSR) och klargör hur företagens arbete med styrningsprinciper, produktsäkerhet och miljöpåverkan är en klar konkurrensfördel. Travis White, Vice VD och global marknadschef, Lawson (Travis pratar engelska) 23 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING MAFs ordförande summerar och avslutar årets konferens Mats Ahlbäck, Ordförande i Movex användarförening Sidan 1/8

2 FÖRETAGSLEDNING Spårvärd: Hans Bäckström, Lawson Movex användarförenings grundläggande verksamhetsidé är att stödja medlemsföretagen för att dessa ska få mesta möjliga nytta av sin investering i affärssystemen från Lawson. Företagsledningsspåret kommer i år att fokusera på metoder och utmaningar kring att "optimera och effektivisera sin användning av Movex/M3". Här tar vi upp hur man på ett strukturerat sätt tar sig an uppgiften och får ta del av erfarenheter från ett par företag. Vi pratar också om de faktorer och omständigheter som driver förändringsarbetet. Seminariespåret avslutas med ett rundabordssamtal. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A1. AFFÄRSSYSTEMET EN KUGGE I FÖRETAGETS KONKURRENSFÖRMÅGA Affärssystemet och stödet runt ett företags processer måste utvecklas och förädlas i takt med de förändringar och utmaningar som löpande uppstår. Under senare år har nya faktorer och tuffare villkor adderats till den traditionella kravbilden vilket gör att gamla arbetssätt, processer och rutiner måste omprövas för att man ska uppnå optimal överliggande effektivitet. Vi hör Hans Bäckström utveckla sina tankar runt detta ämne. Hans Bäckström, Solution consultant, Lawson 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A2. ELFA FRÅN LOKALT FÖRETAG TILL GLOBAL MARKNADSLEDARE Anette Alsteryd, Elfa International, berättar hur Elfa utvecklats från att vara ett lokalt verksamt företag till en global ledare inom sin nisch. Vilka är utmaningarna som uppstår relaterat till affärssystemet? Elfa har sedan länge Movex. Anette beskriver de strategiska och taktiska frågor som uppstått i samband med Elfas utveckling samt de metoder och tillvägagångssätt som använts för att utveckla affärssystemslösningen. Anette Alsteryd, IT-chef, Elfa International AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A3. PROCESSORIENTERAD VERKSAMHETSSTYRNING Svenska företag bedriver allt fler processrelaterade initiativ. En implementering av ett affärssystem, ett införande av ITIL samt krav som ISO 9000 och SOX de relaterar alla till processer i verksamheten. Trots detta saknar många företag en övergripande helhetsbild samt en styrmodell för verksamhetens processer. Risken är därför stor att organisationen fortsatt agerar, styrs och utvecklas i silos. Samtidigt återanvänds inte processrelaterad kompetens, erfarenheter och resurser. Resultatet blir projekt som genomförs till en högre kostnad, längre ledtid samt minskad möjlighet till ett varaktigt resultat. Det här seminariet presenterar ett angreppssätt och framgångsfaktorer för etablering av en företagsgemensam syn på verksamhetens processer stöttad av en styrmodell för att driva kontinuerliga förbättringar. I seminariets praktikfall berättar Seco Tools om sitt pågående projekt. Ett projekt som inleddes som en klassiskt planerad affärssystemutrullning men som nu utvecklats till ett strategiskt verksamhetsprojekt för att förverkliga ett koncerngemensamt förändringsprogram. Petter Arvidsson, Partner, Magnificent och Lennart Svegander, CIO, Seco Tools AB 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A4. STRATEGISK VERKSAMHETSUTVECKLING MED OPERATIV UPPFÖLJNING/STYRNING HOS IKEA COMPONENTS IKEA Components arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med målstyrd processutveckling baserat på de överordnade affärsstrategierna. Under 2004 och 2007 tog man hjälp av Lawson Opportunity Analyzer för att sätta detaljerade mål för de viktigaste KPI:erna för verksamheten. Samtidigt identifierades de "best practices" som behövde införas i verksamheten för att man skulle uppnå dessa mål. Med hjälp av datalagret BPW mäts utfallet direkt från M3 och redovisas i styrkort till medarbetarna för att skapa förståelse och engagemang hos ledning och medarbetare för att ständigt jobba med att förbättra resultaten. Dennis och Ulf berättar hur man drivit projektet samt vilka resultat man uppnått i verksamheten. Dennis Larsson, Processägare Manage and Develope the Company, Ikea Components och Ulf Casten Carlberg, globalt ansvarig för Opportunity Analyzer, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: FÖRETAGSLEDNING I en gemensam diskussion pratar vi om hur man på bästa sätt får verksamheten att ta ansvar för att processerna utvecklas och tillämpas på bästa sätt. Vi diskuterar också hur man bäst tar tillvara affärssystemets stora möjligheter att skapa effektivitet. Rundabordssamtalet leds av Hans Bäckström och Ulf Casten Carlberg, Lawson Sidan 2/8

3 ANSKAFFNING OCH INKÖP Spårvärd: Fredrik Wikberg, Lawson Inköp investerar stora delar av ett företags tillgängliga kapital. Hur kan man försäkra sig om att detta görs mest optimalt baserat på verksamhetens styrningsprinciper. Vad krävs av organisationen för att lyckas hur kan Lawson M3 bidra till ett effektivt inköp. Spåret anskaffning och inköp ger dig verktyg för bättre inköp och inköpsplanering och du får erfarenheter från andra som också arbetar med inköp. 22 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B1. FRAMGÅNGSRIKT INKÖP KRÄVER KOMPETENS Morten Brenden och Lars Nesteng från konsultföretaget Lean fokuserar på förväntningar på inköpsfunktionen vilka roller och resurser bör man ha i organisationen och hur ser framtidens krav och förväntningar ut? Morten och Lars arbetar med en studie som ger signaler om var problemen inom inköpsområdet ofta uppstår. Du som planerar att delta i spåret anskaffning och inköp kan kostnadsfritt och i förväg delta i denna studie. För att delta: skicka ett mejl senast 15 april till På konferensen tar sedan Morten och Lars upp resultatet av studien (alla företag som deltar är anonyma) tillsammans med erfarenheter från praktisk användning av undersökningen. Morten Brenden och Lars Nesteng, Lean Consulting 22 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B2. ANALYS OCH UTVÄRDERING INFÖR E-HANDELSPROJEKT HOS SECO TOOLS Seco Tools har under 2007 initierat ett projekt för att undersöka vilka besparingsmöjligheter som finns med att använda e- Procurement för self-service procurement. I det arbetet har Seco Tools gjort en grund spend-analys för att undersöka vilka leverantörer och produktgrupper som ger störst utväxling. Antalet orders utan beställning (vilda orders), antalet leverantörsfakturor och leverantörens potential att leverera elektroniska produktkataloger har utvärderats och jämförts. Resultatet är en sammanställning av vilka leverantörer som har störst potential att hjälpa Seco Tools sänka kostnader för indirekt material. Med utgångspunkt från den listan har nu Seco Tools initierat ett implementeringsprojekt för nästa fas i sin strävan att effektivisera inköpsprocessen. Kenneth Lennholm, Inköpschef, Seco Tools AB 22 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B3. MÖTESPLATS RUNDABORDET: EFFEKTIVARE INKÖPSPROCESS Hur får man till effektivitet inom inköp och de gånger man inte lyckas, vad beror det på? Alla föredragshållarna deltar i rundabordsdiskussionen och delar med sig av sina erfarenheter, besvarar frågor och viktigast av allt: du bidrar med dina synpunkter, erfarenheter och problemställningar. Mötesplats rundabordet leds av Fredrik Wikberg, Lawson 23 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B4. LEVERANTÖRSUTVECKLING UTGÅR! NY PROGRAMPUNKT: WAREHOUSE MOBILITY Claes Bengtsson, Solution Consultant, Lawson 23 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B5. NYHETER I M3 INOM INKÖP Här presenteras nyheter inom M3 och inköpsområdet, bland annat: Vad är nytt inom importspårning ASN (Advanced Shipping Note) Hur standard M3 kan ge bättre lagereffektivitet Förbättringar inom fraktavtal, automatiska beställningar etc. Arild Aasgaard, Solution Consultant, Lawson Ny talare: Arild ersätts av Per Osmar, Solution Consultant, Lawson Sidan 3/8

4 PLANERING OCH PRODUKTION Spårvärdar: Ulrika Kullander och Gunilla Andersson, Lawson En fungerande produktionsprocess med välmående utrustning är en målsättning som har direkt påverkan på företagets resultat. TAK-värdet (Tillgänglighet-Anläggningsutnyttjande-Kvalitetsutbyte) är ett mått som speglar detta. Inom planering och produktion ger konferensen dig möjlighet att ta del av andra företags erfarenheter. Du får också en inblick i hur M3 används som verktyg för att mäta företagets effektivitet samt hur produktion och underhåll samverkar. Spåret avslutas med ett rundabordssamtal. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C1. HÖGANÄS VALDE LAWSON EAM QUICKSTEP Höganäs produktionsanläggning för höglegerade produkter i Belgien var först ut med Lawsons förkonfigurerade lösning för Plant Maintenance. Anläggningen i Ath hade ett akut behov av att snabbt ersätta underhållssystemet, och till låg kostnad. Lawson EAM Quickstep driftsattes efter 10 veckors heltidsarbete under 20 kalenderveckor. Lösningen körs på en Intel-plattform och fungerar mycket bra. Höganäs har under projektets gång kunnat minska mängden förebyggande fabriksunderhåll med 80 procent. Inom projektet har man också kunnat fastställa en strategi för framtida fabriksunderhåll som syftar till att reducera stopptid och öka nyttjandet av produktionsanläggningen. Pilotinstallationen ledde till att Höganäs AB valde Lawson M3 som global lösning för integrerat fabriksunderhåll. Höganäs AB påbörjar tillsammans med Value by Sigma införandet på global basis i augusti nästa år. Höganäs AB har produktion i Sverige, USA, Brasilien, Storbritannien, Indien Kina och Japan. Här berättar Per Westman övergripande om bakgrunden till projektet och hur lösningen används idag. Per Westman, Underhållskoordinator, Höganäs AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C2. EFFEKTIV PRODUKTION GENOM AVANCERAD PLANERING HOS ELFA Med all säkerhet har de flesta av oss någon produkt från Elfa i vårt hem måttbeställda skjutdörrar, trådbackar eller någon typ av hyllset. Elfa har sin största marknad i USA. Efterfrågan på Elfas produkter har en kraftig säsongsvariation. Här berättar produktionschef Sylvia Sundell och huvudplanerare Daniel Nilsson, hur produktionen hos Elfa ser ut. Bland annat har de med hjälp av Lawson Multi-site Planner (MSP) etablerat ett automatiskt planeringsflöde som säkerställer en hög leveransförmåga och ser till att utnyttja befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Sylvia Sundell, Produktionschef och Daniel Nilsson, Huvudplanerare, Elfa Sweden 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C3. PRODUKTIONSEFFEKTIVITET I M3 Under ledning av Gunilla Andersson och Ulrika Kullander, båda från Lawson, tittar vi närmare på hur produktion och underhåll samverkar i Lawson M3. Detta genom ett praktikfall som startar med att en produktionsstörning uppstår. Vi följer hur produktionen ger indata till underhållsplanen vi gör en felanmälan och rapporterar produktionsutfallet. Med Lawson Business Intelligence ser vi hur produktionseffektiviteten kan följas upp. Gunilla och Ulrika beskriver också vilka element som ingår i en TAK-mätning och var du hittar dem i M3. Gunilla Andersson och Ulrika Kullander, Solution consultants, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C4. BEYOND LEAN Många tecken tyder på att Leanvågen nått sin kulmen. Företagens behov att utveckla sin produktion har dock inte minskat. Vilka filosofier kommer att styra företagens produktivitetsutveckling framöver? Du träffar Anders Kinnander som är professor i produktionsteknik vid Chalmers. Han tar upp frågor som: Hur undviker man fällorna med Lean och vilka är alternativen till Lean? Vilka är de största resurstjuvarna i svenska verkstadsföretag? Hur mäter man och följer upp produktionen mest effektivt? Hur startar man ett jordnära och varaktigt förbättringsarbete? Anders Kinnander, Professor i produktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: HUR HÖJER VI TAK-VÄRDET? Tillsamman med Anders Kinnander, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, diskuterar vi hur vi mäter produktionseffektivitet och hur den kan förbättras. Rundabordsmötet leds av Ulrika Kullander, Solution consultant, Lawson Sidan 4/8

5 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Spårvärd: Jens Stenquist, Optilon och Claes Bengtsson, Lawson Hur är det möjligt att återspegla strategiska beslut genom hela verksamheten så att styrning och genomförande ligger i linje med vad som bestämts i ledningsgruppen? För att lyckas ställs höga krav på den strategiska och taktiska planeringen i företaget dessa är huvudområdena för presentationerna i konferensens SCM-spår. Vi tittar på hur processerna ska utformas och vilka krav som ställs på uppsättningen av M3. Vi får också ta del av erfarenheter från företag som är framgångsrika inom området. Under konferensen gör vi också reflektioner inom området miljölogistik Environmental Supply Chain Management. Seminariespåret avslutas med ett rundabordssamtal. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D1. ÄR DITT FÖRETAGS FÖRSÖRJNINGSKEDJA OPTIMAL? Hos många nordiska företag pågår en ständig jakt på minskade kostnader i försörjningskedjan men få har ställt sig frågan hur den optimala lösningen ser ut och hur stora kostnadsminskningar som är möjliga? En av anledningarna är bristande strategisk planering. Martin Rudberg är assisterande professor vid Linköpings tekniska högskola. Han presenterar de olika beståndsdelarna i strategisk planering tillsammans med ett antal praktikfall. Vilken är potentialen och vilka är de största utmaningarna? Martin Rudberg, Assisterande professor vid Linköpings Tekniska Högskola 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D2. TAKTISK PLANERING GER BÄTTRE KOSTNADSANALYS HOS SWEDWOOD Att vara leverantör till IKEA betyder krav på att ständigt erbjuda mer kapacitet till mindre kostnad. För att kunna uppfylla detta krav och styra sin verksamhet på ett effektivt sätt är Swedwood AB i stort behov av att kunna se hur framtida kostnader och kapacitetskrav förväntas bli utifrån efterfrågan. Lösningen heter M3 Supply Chain Planner. Olle Carlsson har en lång erfarenhet inom Swedwood AB och arbetar idag med affärsutveckling hos Swedwood AB i Älmhult. Han har varit ansvarig för att införa en ny process för taktisk planering som inkluderar M3 Supply Chain Planner. Olle presenterar bakgrunden till projektet och hur lösningen används. Du får höra om Swedwoods erfarenheter och effekter av verktyget. Olle Carlsson, Affärsutvecklare, Swedwood AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D3. FRÅN STRATEGISKT BESLUT TILL STYRNING HOS BOSTIK Bostik är en av världens största tillverkare av lim, spackel och tätningsmedel. Genom att lyckas omsätta sina strategiska målsättningar till tydliga styrningsprinciper i M3 har Bostik lyckats reducera sin kapitalbindning på ett anmärkningsvärt sätt. Håkan Hemåker var ytterst ansvarig för projektet här presenterar han hur projektet gick till, vilka förändringar som gjordes samt effekterna av ändringarna. Håkan Hemåker, Logistikchef, Bostik 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D4. EFFEKTIVARE BUDGET- OCH PLANERINGSPROCESS Har ditt företag behov av att effektivisera budgeteringsprocessen för funktionerna ekonomi, marknad, produktion och inköp? Varför inte använda metoden "Constraint Based Budgeting"? Genom att använda M3 Demand Planner och M3 Supply Chain Planner ges möjlighet att se de verkliga kostnadseffekterna av investeringsbeslut. Vidare ges möjlighet att få mer korrekta kalkyler i M3 eftersom hänsyn tas till såväl rörliga som fasta kostnader. Föredraget presenteras av Fredrik Jersby, affärsutvecklare på Optilon. Fredrik Jersby, Affärsutvecklare, Optilon 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: ÄR DU STRATEGISK OCH TAKTISK I DIN PLANERING? I vilken utsträckning arbetar ditt företag med strategisk och taktisk planering? Här har du chansen att diskutera och inspireras av andra företag. Programpunkten har formatet rundabordssamtal och leds av Fredrik Jersby, Optilon och Claes Bengtsson, Lawson. Sidan 5/8

6 FINANS OCH EKONOMI Spårvärd: Pernilla Janlert, Lawson Ekonomifunktionen organisation, yrkesroller och teknik utvecklas ständigt. I detta spår belyser vi några utvecklingsområden och får konkreta exempel från några medlemsföretag vad de gjort och vilka resultat de uppnått. Som avslutning erbjuds möjlighet till ett öppet samtal mellan alla deltagare för att ytterligare ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E1. EKONOMIFUNKTIONEN I FÖRÄNDRING Här träffar vi Ulf Grunander som är CFO för Getingekoncernen. Utifrån sina personliga erfarenheter talar Ulf om de utmaningar som ekonomifunktionen i ett modernt företag står inför. Han belyser ekonomiavdelningens och ekonomichefens olika roller med de kompetenser och den utveckling han anser kommer att krävas för att aktivt bidra till att nå företagets strategiska mål. Medicinteknikföretaget Getinge verkar framgångsrikt på en global marknad med skarp konkurrens vilket resulterat i att man samlat på sig många värdefulla erfarenheter när det gäller kraven på utveckling av ekonomifunktionen och dess roll i företaget. Ulf Grunander, CFO, Getinge Group Ny talare: Ulf ersätts av Ingeborg Brenton, Deloitte 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E2. HÖGANÄS ANVÄNDER WEBBRAPPORTER FÖR EFFEKTIV VERKSAMHETSANALYS Inom Höganäs AB har man tagit fram egenutvecklade webbrapporter som ett enkelt verktyg för uppföljning och analys. Rapporter finns för produktion, inköp, lager och försäljning kopplat till internredovisning. Veronica och Fredrik berättar om projektet och resultaten de uppnått. De visar också lösningarna. Fredrik Borgqvist och Veronica Börtemark, Höganäs AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E3. ATLAS COPCO OM FRAMGÅNGAR MED SHARED SERVICES En viktig förutsättning för ett lyckat projekt inom shared services är att man noggrant tänker igenom upplägg, och omfattning innan man startar. Tillsammans med Maria Stedfelt, Atlas Copco, diskuterar vi vad man bör tänka på: Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med ett shared services-projekt? Och vilka processer är mest lämpade för ett projekt? Maria delar med sig av erfarenheterna från projektet på Atlas Copco och vilka vinsterna varit. Maria Stedfeldt, Ekonomichef, Atlas Copco 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E4. NYHETER I LAWSON M3 7.1 FÖR EKONOMI Pernilla Janlert visar nyheter i Lawson M Med det nya gränssnittet, Smart Client, introducerar Lawson stora möjligheter att effektivisera arbetsflöden inom ekonomifunktionen. Pernilla Janlert presenterar på övergripande nivå nyheterna i Lawson M3 för ekonomifunktionen med djupdykningar inom kalkylering och internredovisning. Pernilla Janlert, Solution consultant, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: EKONOMI Här erbjuds möjligheten att diskutera med föredragshållarna i formatet rundabordssamtal. Frågeställningar hämtas från konferensprogrammet men också från andra aktuella områden inom finans och ekonomi. Vi erbjuder ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med de många yrkeskollegor som deltar i konferensen. Rundabordssamtalet leds av Pernilla Janlert på Lawson. Sidan 6/8

7 MARKNAD, FÖRSÄLJNING OCH EFTERMARKNAD Spårvärd: Eva Björnsdotter-Lantz För att uppnå en lönsam kundrelation krävs att hela organisationen förstår vikten av att vårda kunderna och vad den egna rollen i arbetet är. Det låter kanske inte så svårt men varför misslyckas då så många företag? Typiska orsaker är för stort fokus på IT och applikationer samt bristande förankring hos ledning och engagemang I hela organisationen. Nyckeln till framgång är att ha en väl genomtänkt och förankrad filosofi och en metod som försäkrar att filosofin genomsyrar projektet och förstås verktyg som stödjer såväl filosofi som metod. Kom och lär av andras erfarenheter! 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F1. HUR FÅR MAN CRM-FÖRÄNDRINGAR ATT FÅ FÄSTE? Ett lyckat CRM-projekt är ett projekt som hela organisationen känner att de äger och där projektet baseras på nyttan av goda kundrelationer. Vid ett förändringsprojekt ska filosofi, processer, information och systemstöd gå hand i hand med verksamhetens överordnade mål. Nyckelorden är kundfokusering, ägarskap och enkelhet. Presentationen belyser angreppssättet och ger dig konkreta tips om vilka framgångsfaktorer som säkrar ett lyckat CRM-projekt. Petter Arvidsson, Partner, Magnificent 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F2. INVOLVERA HELA ORGANISATIONEN I CRM-ARBETET Förbättrad kvalitet, ökade intäkter och minskade kostnader. Det är Arjo/Getinge Extended Cares vision när de nu arbetar med att införa Lawson Sales and Marketing System 6.0, i hela sin organisation. Vi får här höra hur Ewa Ivarsson, CRM-manager, Arjo/Getinge Extended Care tänker och arbetar för att förankra lösningen i organisationen. Ewa Ivarsson, CRM-manager, Arjo International AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F3. LYCKADE KUNDRELATIONSLÖSNINGAR Eva har plockat ut några relevanta exempel från Lawsons kunder och presenterar varje lösning kort. Här får du ta del av erfarenheter och idéer som kan fungera som inspiration i ditt arbete med CRM. Eva Björnsdotter-Lantz, Solution Consultant, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F4. LAWSON FOKUSERAR HELHETEN I KUNDRELATIONSARBETET Presentationen belyser helhetslösningar utvalda M3-verktyg och nyheter, med fokus på interaktion i multikanaler med kunderna och även internt. Eva Björnsdotter-Lantz och Johan Nilsson, Solution consultants, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: ERFARENHETER FRÅN CRM-PROJEKT Hur uppnår vi lönsamma kundrelationer varför misslyckas så många CRM-projekt? Här deltar alla föredragshållarna i en rundabordsdiskussion och delar med sig av sina erfarenheter i en dialog med deltagarna. Och viktigast av allt du bidrar med dina synpunkter, erfarenheter och problemställningar. Rundabordsmötet leds av Eva Björnsdotter-Lantz, Lawson Sidan 7/8

8 TEKNIK OCH IT Spårvärd: Björn Torold, Lawson I teknik- och IT-spåret fokuserar vi teknikens möjligheter som plattform för verksamhetsutveckling. Vi följer upp Pär Holmgrens inlägg i klimatfrågan med att titta närmare på så kallad Grön IT. Dessutom borrar vi djupare i några viktiga teknikfrågor som serverplattform och möjligheter i moderna klienter. Tekniknyheter direkt från USA kommer att presenteras och du får möjlighet att delta i en het diskussion som avslutning på teknik och IT-spåret. 22 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G1. BÄTTRE AFFÄRER MED GRÖN IT Vi står inför stora utmaningar vad gäller att minska miljöbelastningen i samhället. Med hjälp av innovativa IT- och telekomlösningar kan vi bidra till att vända en negativ trend i samhället. Vi kan redan idag tillhandahålla teknik som både effektiviserar och ersätter resandet, som minskar uppvärmning av bostäder och som ökar effektiviteten av produktion och processer. Vi rör oss från produkter till tjänster. Ewa Thorslund är näringspolitisk expert inom IT och telekom hos Almega och också och ansvarig för projektet "Grön IT". Hon berättar hur vi med hjälp av teknik som till stora delar redan har idag kan vi åstadkomma både en lägre energianvändning, minskade kostnader och ett drägligare liv för individen Ewa Thorslund, Näringspolitisk expert, IT- och telekomföretagen inom Almega 22 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G2. M3 PÅ WINDOWS OCH SQL-SERVER Den senaste versionen M3 7.1 öppnar dörrarna för helt nya tekniska möjligheter med bland annat clusterhantering, virtualisering och SanDisk-system. Vi visar några konfigureringsförslag och hur olika belastningar påverkar de olika M3-enheterna. Magnus Annerfalk, IT-chef, Cejn och Bruno Petrusson, Senior system engineer, Lawson 22 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G3. SMART CLIENT I VERKLIGHETEN Vid det här laget har de flesta av er sett någon från Lawson demonstrera Smart Client. Men hur fungerar det i verkligheten? Vilka funktioner ger verklig affärsnytta och hur skapar man en standard inom företaget? Finns det barnsjukdomar? Hur är prestandan? Hur fungerar det med Citrix? Hur reagerar olika användargrupper? Vi spänner bågen och ser vad Smart Client håller för i verkligheten. Daniel Johnson, Affärskonsult, Lawson med exempel från Findus med flera. 23 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G4. M3 TEKNISKA NYHETER Förra året delades M3 upp i två delar 7.1 Technology och 7.1 Applications. Vi tittar lite på vilka av nyheterna som rönt mest intresse och Lawson delar med sig av den feedback man fått från sina kunder som är igång med lösningarna. Med hjälp av Lori Riesselman tittar vi också lite på nyheterna i M3 8.1 som till största delen är så nya att de inte nått hit från andra sidan Atlanten ännu. Lori Riesselman, Product Technology Director, Lawson (Lori pratar engelska) 23 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: HET TEKNIK Vilka faktorer är viktigast för Lawsons M3-teknologi framöver? Vi listar de 20 hetaste teknikpunkterna och diskuterar vilka tre av dessa som bör lyftas fram till Lawsons utvecklingsbolag som de absolut viktigaste under 2008/2009. En stentuff gallring där bara de starkaste överlever Rundabordsmötet led av Björn Torold, Solution consultant, Lawson Sidan 8/8

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

EFFEKTIV KUNDSERVICE

EFFEKTIV KUNDSERVICE inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 MODERATOR Pål Burman Fairshopping.se VÅRA TALARE Arla Ulrika Kullander Director Customer Service & Support IBM Torbjörn Hägglöf Client Executive Life

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 VÅRA TALARE Ordförande: Anders Bley PriceGain Praktikfall från: Handelshögskolan Göteborgs universitet

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Nominerade till Postens Logistikpris 2004 och 2009! Ruter Dam 2010! Christina Bentzel Möller Director Parts Supply & Logistics,

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015.

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Jury BRANISLAV SLAVIC VICE PRESIDENT OF COMMODITIES NORDIC Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

A. Företagsledning. Sidan 1/12

A. Företagsledning. Sidan 1/12 A. Företagsledning Företagsledningsspåret fokuserar i år helt på förändringsarbetet i företag. Vi vill belysa metoder och erfarenheter för kontinuerlig förbättring både i teori och praktik. Hur kan företag

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN strategy NYCKELTAL FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 13 april 2011 TALARE FRÅN Moderator Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet Helena Forslund Volvo Aero Catarina Bovik Atlas Copco Construction

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Inbjudan till kompetensutveckling

Inbjudan till kompetensutveckling Ny ekonomroll Inbjudan till kompetensutveckling Ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget Halland, Landstinget Dalarna och Jämtlands läns landsting ESF-projektet

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning P2P Summit 2012 Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning Jan Svedman & Per Hedenborn från PEAB delade med sig av sitt arbete och PEABs visioner kring P2P Anna Bjärkerud, VD, EBG e-businessguide

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER

FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIKER inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2011 TALARE FRÅN Jurgen Polak Andreas Skillstedt Swedwood Fredrik Dahlman Lunds universitet Jan-Eric Ståhl Din viktiga roll för produktions- och processutvecklingen

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vision som ger växtkraft

Vision som ger växtkraft Lean on Leab Här får du veta hur vi arbetar för att ständigt bli en ännu bättre kontraktstillverkare som lever upp till nyckelorden Långsiktighet, Pålitlighet och Stabilitet. Vision som ger växtkraft

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan Agenda 08:45 09:00-09:45 09:45-10:15 10:30-11.15 11:30-12:15 12:15-13:30 13:30-14:15 14:15-15:00 15:00-15:45 16:00 16:45 Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt Registrering Välkomsttal

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

KVALITET I PRODUKTIONSPROCESSEN

KVALITET I PRODUKTIONSPROCESSEN KVALITET I inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 mars 2014 VÅRA TALARE SKF Thomas Lundberg Quality Manager Gothenburg Factory ThyssenKrupp Marine Systems Mattias Olsson SVP Quality Management &

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 MODERATOR Swerea IVF Gunnar Bäckstrand VÅRA TALARE Scania Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering ABB Components Hans Linder

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering

IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering IS Lifecycle Management - Governance av en stor investering Sven Lindskog, CFO Höganäs AB Jonas Nilsson, BAM Tacticus AB Agenda Vad är IS Lifecycle Management? (Jonas Nilsson) IS Lifecycle Management på

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

AVANCERAD PROGNOSTISERING FMCG

AVANCERAD PROGNOSTISERING FMCG inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 DU FÅR MÖTA Andreas Sjöblom Per Sundeck Findus Kristian Ahlgren Supply Chain Planning Manager & Masterdata Manager Arla Jonas Vännström Demand Planner

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA konferens working together Ny marknadschef på Lawson I detta nummer: Konferensprogram Workshop-succé

Läs mer

Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet

Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet (Keep it simple!) Ove Karlsson Hushållningssällskapet Halland Jordbruks- och trädgårdskonferensen Alnarp 2013 Vilken är den vanligaste

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

P2P Summit 2011. Tema: Förändringsledning - people & process

P2P Summit 2011. Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit 2011 Tema: Förändringsledning - people & process Inför P2P Summit ställde EBG frågor till ca 100 chefer på svenska bolag och organisationer. Ca 2/3 var ekonomichefer och ca 1/3 inköpschefer.

Läs mer