22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING"

Transkript

1 22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING GEMENSAMT PROGRAM BÅDA KONFERENSDAGARNA 22 APRIL OCH LOKAL: DE GEERHALLEN INLEDNING OCH MOVEX ANVÄNDARFÖRENING OM VERKSAMHETEN Movex användarförening och Lawson Sverige hälsar alla välkomna till årets konferens med årsmöte. Movex användarförening informerar om verksamheten höjdpunkter från året som gått, kommande aktiveter mm. Mats Ahlbäck, ordförande Movex användarförening, Peter Hagström, VD Lawson Sverige samt Olle Ludvigsson, VD, och Hima Frenning, vice VD, Movex användarförening 22 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN VART ÄR VÄDRET PÅ VÄG VART ÄR VÄRLDEN PÅ VÄG? Hur hänger klimatfrågan ihop med andra stora globala frågor och varför börjar det bli så bråttom? Det handlar inte bara om problem det handlar mest om att tänka i nya banor och där kan IT-branschen göra mycket. Lösningarna handlar om energieffektivisering och teknikutveckling, inte bara på energisidan utan även när vi använder energin. Pär Holmgren, Meteorolog, Sveriges television 22 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN DEAN HAGER, LAWSON Dean Hager är vice VD och Lawsons globala produktchef. Här delar han med sig av de allra senaste nyheterna inom Lawsons produktutbud. Dean Hager, vice VD och global produktchef, Lawson (Dean pratar engelska) 22 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN ÅRSMÖTE MOVEX ANVÄNDAFÖRENING 23 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN GOD MORGON MED THOMAS OREDSSON Snacka går ju Hur pratar vi med varandra? Då och nu, och hela tiden. Thomas Oredsson, konferensens konferencier och ståuppkomiker 23 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN TRAVIS WHITE, LAWSON Travis White är Lawsons globalt ansvarige för strategi och marknad. Han uppdaterar oss om senaste nytt inom Lawson. Travis är också insatt i begreppet corporate social responsibility (CSR) och klargör hur företagens arbete med styrningsprinciper, produktsäkerhet och miljöpåverkan är en klar konkurrensfördel. Travis White, Vice VD och global marknadschef, Lawson (Travis pratar engelska) 23 APRIL LOKAL: DE GEERHALLEN SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING MAFs ordförande summerar och avslutar årets konferens Mats Ahlbäck, Ordförande i Movex användarförening Sidan 1/8

2 FÖRETAGSLEDNING Spårvärd: Hans Bäckström, Lawson Movex användarförenings grundläggande verksamhetsidé är att stödja medlemsföretagen för att dessa ska få mesta möjliga nytta av sin investering i affärssystemen från Lawson. Företagsledningsspåret kommer i år att fokusera på metoder och utmaningar kring att "optimera och effektivisera sin användning av Movex/M3". Här tar vi upp hur man på ett strukturerat sätt tar sig an uppgiften och får ta del av erfarenheter från ett par företag. Vi pratar också om de faktorer och omständigheter som driver förändringsarbetet. Seminariespåret avslutas med ett rundabordssamtal. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A1. AFFÄRSSYSTEMET EN KUGGE I FÖRETAGETS KONKURRENSFÖRMÅGA Affärssystemet och stödet runt ett företags processer måste utvecklas och förädlas i takt med de förändringar och utmaningar som löpande uppstår. Under senare år har nya faktorer och tuffare villkor adderats till den traditionella kravbilden vilket gör att gamla arbetssätt, processer och rutiner måste omprövas för att man ska uppnå optimal överliggande effektivitet. Vi hör Hans Bäckström utveckla sina tankar runt detta ämne. Hans Bäckström, Solution consultant, Lawson 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A2. ELFA FRÅN LOKALT FÖRETAG TILL GLOBAL MARKNADSLEDARE Anette Alsteryd, Elfa International, berättar hur Elfa utvecklats från att vara ett lokalt verksamt företag till en global ledare inom sin nisch. Vilka är utmaningarna som uppstår relaterat till affärssystemet? Elfa har sedan länge Movex. Anette beskriver de strategiska och taktiska frågor som uppstått i samband med Elfas utveckling samt de metoder och tillvägagångssätt som använts för att utveckla affärssystemslösningen. Anette Alsteryd, IT-chef, Elfa International AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A3. PROCESSORIENTERAD VERKSAMHETSSTYRNING Svenska företag bedriver allt fler processrelaterade initiativ. En implementering av ett affärssystem, ett införande av ITIL samt krav som ISO 9000 och SOX de relaterar alla till processer i verksamheten. Trots detta saknar många företag en övergripande helhetsbild samt en styrmodell för verksamhetens processer. Risken är därför stor att organisationen fortsatt agerar, styrs och utvecklas i silos. Samtidigt återanvänds inte processrelaterad kompetens, erfarenheter och resurser. Resultatet blir projekt som genomförs till en högre kostnad, längre ledtid samt minskad möjlighet till ett varaktigt resultat. Det här seminariet presenterar ett angreppssätt och framgångsfaktorer för etablering av en företagsgemensam syn på verksamhetens processer stöttad av en styrmodell för att driva kontinuerliga förbättringar. I seminariets praktikfall berättar Seco Tools om sitt pågående projekt. Ett projekt som inleddes som en klassiskt planerad affärssystemutrullning men som nu utvecklats till ett strategiskt verksamhetsprojekt för att förverkliga ett koncerngemensamt förändringsprogram. Petter Arvidsson, Partner, Magnificent och Lennart Svegander, CIO, Seco Tools AB 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A4. STRATEGISK VERKSAMHETSUTVECKLING MED OPERATIV UPPFÖLJNING/STYRNING HOS IKEA COMPONENTS IKEA Components arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med målstyrd processutveckling baserat på de överordnade affärsstrategierna. Under 2004 och 2007 tog man hjälp av Lawson Opportunity Analyzer för att sätta detaljerade mål för de viktigaste KPI:erna för verksamheten. Samtidigt identifierades de "best practices" som behövde införas i verksamheten för att man skulle uppnå dessa mål. Med hjälp av datalagret BPW mäts utfallet direkt från M3 och redovisas i styrkort till medarbetarna för att skapa förståelse och engagemang hos ledning och medarbetare för att ständigt jobba med att förbättra resultaten. Dennis och Ulf berättar hur man drivit projektet samt vilka resultat man uppnått i verksamheten. Dennis Larsson, Processägare Manage and Develope the Company, Ikea Components och Ulf Casten Carlberg, globalt ansvarig för Opportunity Analyzer, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 1+2 A5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: FÖRETAGSLEDNING I en gemensam diskussion pratar vi om hur man på bästa sätt får verksamheten att ta ansvar för att processerna utvecklas och tillämpas på bästa sätt. Vi diskuterar också hur man bäst tar tillvara affärssystemets stora möjligheter att skapa effektivitet. Rundabordssamtalet leds av Hans Bäckström och Ulf Casten Carlberg, Lawson Sidan 2/8

3 ANSKAFFNING OCH INKÖP Spårvärd: Fredrik Wikberg, Lawson Inköp investerar stora delar av ett företags tillgängliga kapital. Hur kan man försäkra sig om att detta görs mest optimalt baserat på verksamhetens styrningsprinciper. Vad krävs av organisationen för att lyckas hur kan Lawson M3 bidra till ett effektivt inköp. Spåret anskaffning och inköp ger dig verktyg för bättre inköp och inköpsplanering och du får erfarenheter från andra som också arbetar med inköp. 22 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B1. FRAMGÅNGSRIKT INKÖP KRÄVER KOMPETENS Morten Brenden och Lars Nesteng från konsultföretaget Lean fokuserar på förväntningar på inköpsfunktionen vilka roller och resurser bör man ha i organisationen och hur ser framtidens krav och förväntningar ut? Morten och Lars arbetar med en studie som ger signaler om var problemen inom inköpsområdet ofta uppstår. Du som planerar att delta i spåret anskaffning och inköp kan kostnadsfritt och i förväg delta i denna studie. För att delta: skicka ett mejl senast 15 april till På konferensen tar sedan Morten och Lars upp resultatet av studien (alla företag som deltar är anonyma) tillsammans med erfarenheter från praktisk användning av undersökningen. Morten Brenden och Lars Nesteng, Lean Consulting 22 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B2. ANALYS OCH UTVÄRDERING INFÖR E-HANDELSPROJEKT HOS SECO TOOLS Seco Tools har under 2007 initierat ett projekt för att undersöka vilka besparingsmöjligheter som finns med att använda e- Procurement för self-service procurement. I det arbetet har Seco Tools gjort en grund spend-analys för att undersöka vilka leverantörer och produktgrupper som ger störst utväxling. Antalet orders utan beställning (vilda orders), antalet leverantörsfakturor och leverantörens potential att leverera elektroniska produktkataloger har utvärderats och jämförts. Resultatet är en sammanställning av vilka leverantörer som har störst potential att hjälpa Seco Tools sänka kostnader för indirekt material. Med utgångspunkt från den listan har nu Seco Tools initierat ett implementeringsprojekt för nästa fas i sin strävan att effektivisera inköpsprocessen. Kenneth Lennholm, Inköpschef, Seco Tools AB 22 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B3. MÖTESPLATS RUNDABORDET: EFFEKTIVARE INKÖPSPROCESS Hur får man till effektivitet inom inköp och de gånger man inte lyckas, vad beror det på? Alla föredragshållarna deltar i rundabordsdiskussionen och delar med sig av sina erfarenheter, besvarar frågor och viktigast av allt: du bidrar med dina synpunkter, erfarenheter och problemställningar. Mötesplats rundabordet leds av Fredrik Wikberg, Lawson 23 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B4. LEVERANTÖRSUTVECKLING UTGÅR! NY PROGRAMPUNKT: WAREHOUSE MOBILITY Claes Bengtsson, Solution Consultant, Lawson 23 APRIL LOKAL: TROZELLIRUMMET B5. NYHETER I M3 INOM INKÖP Här presenteras nyheter inom M3 och inköpsområdet, bland annat: Vad är nytt inom importspårning ASN (Advanced Shipping Note) Hur standard M3 kan ge bättre lagereffektivitet Förbättringar inom fraktavtal, automatiska beställningar etc. Arild Aasgaard, Solution Consultant, Lawson Ny talare: Arild ersätts av Per Osmar, Solution Consultant, Lawson Sidan 3/8

4 PLANERING OCH PRODUKTION Spårvärdar: Ulrika Kullander och Gunilla Andersson, Lawson En fungerande produktionsprocess med välmående utrustning är en målsättning som har direkt påverkan på företagets resultat. TAK-värdet (Tillgänglighet-Anläggningsutnyttjande-Kvalitetsutbyte) är ett mått som speglar detta. Inom planering och produktion ger konferensen dig möjlighet att ta del av andra företags erfarenheter. Du får också en inblick i hur M3 används som verktyg för att mäta företagets effektivitet samt hur produktion och underhåll samverkar. Spåret avslutas med ett rundabordssamtal. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C1. HÖGANÄS VALDE LAWSON EAM QUICKSTEP Höganäs produktionsanläggning för höglegerade produkter i Belgien var först ut med Lawsons förkonfigurerade lösning för Plant Maintenance. Anläggningen i Ath hade ett akut behov av att snabbt ersätta underhållssystemet, och till låg kostnad. Lawson EAM Quickstep driftsattes efter 10 veckors heltidsarbete under 20 kalenderveckor. Lösningen körs på en Intel-plattform och fungerar mycket bra. Höganäs har under projektets gång kunnat minska mängden förebyggande fabriksunderhåll med 80 procent. Inom projektet har man också kunnat fastställa en strategi för framtida fabriksunderhåll som syftar till att reducera stopptid och öka nyttjandet av produktionsanläggningen. Pilotinstallationen ledde till att Höganäs AB valde Lawson M3 som global lösning för integrerat fabriksunderhåll. Höganäs AB påbörjar tillsammans med Value by Sigma införandet på global basis i augusti nästa år. Höganäs AB har produktion i Sverige, USA, Brasilien, Storbritannien, Indien Kina och Japan. Här berättar Per Westman övergripande om bakgrunden till projektet och hur lösningen används idag. Per Westman, Underhållskoordinator, Höganäs AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C2. EFFEKTIV PRODUKTION GENOM AVANCERAD PLANERING HOS ELFA Med all säkerhet har de flesta av oss någon produkt från Elfa i vårt hem måttbeställda skjutdörrar, trådbackar eller någon typ av hyllset. Elfa har sin största marknad i USA. Efterfrågan på Elfas produkter har en kraftig säsongsvariation. Här berättar produktionschef Sylvia Sundell och huvudplanerare Daniel Nilsson, hur produktionen hos Elfa ser ut. Bland annat har de med hjälp av Lawson Multi-site Planner (MSP) etablerat ett automatiskt planeringsflöde som säkerställer en hög leveransförmåga och ser till att utnyttja befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Sylvia Sundell, Produktionschef och Daniel Nilsson, Huvudplanerare, Elfa Sweden 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C3. PRODUKTIONSEFFEKTIVITET I M3 Under ledning av Gunilla Andersson och Ulrika Kullander, båda från Lawson, tittar vi närmare på hur produktion och underhåll samverkar i Lawson M3. Detta genom ett praktikfall som startar med att en produktionsstörning uppstår. Vi följer hur produktionen ger indata till underhållsplanen vi gör en felanmälan och rapporterar produktionsutfallet. Med Lawson Business Intelligence ser vi hur produktionseffektiviteten kan följas upp. Gunilla och Ulrika beskriver också vilka element som ingår i en TAK-mätning och var du hittar dem i M3. Gunilla Andersson och Ulrika Kullander, Solution consultants, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C4. BEYOND LEAN Många tecken tyder på att Leanvågen nått sin kulmen. Företagens behov att utveckla sin produktion har dock inte minskat. Vilka filosofier kommer att styra företagens produktivitetsutveckling framöver? Du träffar Anders Kinnander som är professor i produktionsteknik vid Chalmers. Han tar upp frågor som: Hur undviker man fällorna med Lean och vilka är alternativen till Lean? Vilka är de största resurstjuvarna i svenska verkstadsföretag? Hur mäter man och följer upp produktionen mest effektivt? Hur startar man ett jordnära och varaktigt förbättringsarbete? Anders Kinnander, Professor i produktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 8 C5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: HUR HÖJER VI TAK-VÄRDET? Tillsamman med Anders Kinnander, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, diskuterar vi hur vi mäter produktionseffektivitet och hur den kan förbättras. Rundabordsmötet leds av Ulrika Kullander, Solution consultant, Lawson Sidan 4/8

5 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Spårvärd: Jens Stenquist, Optilon och Claes Bengtsson, Lawson Hur är det möjligt att återspegla strategiska beslut genom hela verksamheten så att styrning och genomförande ligger i linje med vad som bestämts i ledningsgruppen? För att lyckas ställs höga krav på den strategiska och taktiska planeringen i företaget dessa är huvudområdena för presentationerna i konferensens SCM-spår. Vi tittar på hur processerna ska utformas och vilka krav som ställs på uppsättningen av M3. Vi får också ta del av erfarenheter från företag som är framgångsrika inom området. Under konferensen gör vi också reflektioner inom området miljölogistik Environmental Supply Chain Management. Seminariespåret avslutas med ett rundabordssamtal. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D1. ÄR DITT FÖRETAGS FÖRSÖRJNINGSKEDJA OPTIMAL? Hos många nordiska företag pågår en ständig jakt på minskade kostnader i försörjningskedjan men få har ställt sig frågan hur den optimala lösningen ser ut och hur stora kostnadsminskningar som är möjliga? En av anledningarna är bristande strategisk planering. Martin Rudberg är assisterande professor vid Linköpings tekniska högskola. Han presenterar de olika beståndsdelarna i strategisk planering tillsammans med ett antal praktikfall. Vilken är potentialen och vilka är de största utmaningarna? Martin Rudberg, Assisterande professor vid Linköpings Tekniska Högskola 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D2. TAKTISK PLANERING GER BÄTTRE KOSTNADSANALYS HOS SWEDWOOD Att vara leverantör till IKEA betyder krav på att ständigt erbjuda mer kapacitet till mindre kostnad. För att kunna uppfylla detta krav och styra sin verksamhet på ett effektivt sätt är Swedwood AB i stort behov av att kunna se hur framtida kostnader och kapacitetskrav förväntas bli utifrån efterfrågan. Lösningen heter M3 Supply Chain Planner. Olle Carlsson har en lång erfarenhet inom Swedwood AB och arbetar idag med affärsutveckling hos Swedwood AB i Älmhult. Han har varit ansvarig för att införa en ny process för taktisk planering som inkluderar M3 Supply Chain Planner. Olle presenterar bakgrunden till projektet och hur lösningen används. Du får höra om Swedwoods erfarenheter och effekter av verktyget. Olle Carlsson, Affärsutvecklare, Swedwood AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D3. FRÅN STRATEGISKT BESLUT TILL STYRNING HOS BOSTIK Bostik är en av världens största tillverkare av lim, spackel och tätningsmedel. Genom att lyckas omsätta sina strategiska målsättningar till tydliga styrningsprinciper i M3 har Bostik lyckats reducera sin kapitalbindning på ett anmärkningsvärt sätt. Håkan Hemåker var ytterst ansvarig för projektet här presenterar han hur projektet gick till, vilka förändringar som gjordes samt effekterna av ändringarna. Håkan Hemåker, Logistikchef, Bostik 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D4. EFFEKTIVARE BUDGET- OCH PLANERINGSPROCESS Har ditt företag behov av att effektivisera budgeteringsprocessen för funktionerna ekonomi, marknad, produktion och inköp? Varför inte använda metoden "Constraint Based Budgeting"? Genom att använda M3 Demand Planner och M3 Supply Chain Planner ges möjlighet att se de verkliga kostnadseffekterna av investeringsbeslut. Vidare ges möjlighet att få mer korrekta kalkyler i M3 eftersom hänsyn tas till såväl rörliga som fasta kostnader. Föredraget presenteras av Fredrik Jersby, affärsutvecklare på Optilon. Fredrik Jersby, Affärsutvecklare, Optilon 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 4 D5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: ÄR DU STRATEGISK OCH TAKTISK I DIN PLANERING? I vilken utsträckning arbetar ditt företag med strategisk och taktisk planering? Här har du chansen att diskutera och inspireras av andra företag. Programpunkten har formatet rundabordssamtal och leds av Fredrik Jersby, Optilon och Claes Bengtsson, Lawson. Sidan 5/8

6 FINANS OCH EKONOMI Spårvärd: Pernilla Janlert, Lawson Ekonomifunktionen organisation, yrkesroller och teknik utvecklas ständigt. I detta spår belyser vi några utvecklingsområden och får konkreta exempel från några medlemsföretag vad de gjort och vilka resultat de uppnått. Som avslutning erbjuds möjlighet till ett öppet samtal mellan alla deltagare för att ytterligare ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration. 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E1. EKONOMIFUNKTIONEN I FÖRÄNDRING Här träffar vi Ulf Grunander som är CFO för Getingekoncernen. Utifrån sina personliga erfarenheter talar Ulf om de utmaningar som ekonomifunktionen i ett modernt företag står inför. Han belyser ekonomiavdelningens och ekonomichefens olika roller med de kompetenser och den utveckling han anser kommer att krävas för att aktivt bidra till att nå företagets strategiska mål. Medicinteknikföretaget Getinge verkar framgångsrikt på en global marknad med skarp konkurrens vilket resulterat i att man samlat på sig många värdefulla erfarenheter när det gäller kraven på utveckling av ekonomifunktionen och dess roll i företaget. Ulf Grunander, CFO, Getinge Group Ny talare: Ulf ersätts av Ingeborg Brenton, Deloitte 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E2. HÖGANÄS ANVÄNDER WEBBRAPPORTER FÖR EFFEKTIV VERKSAMHETSANALYS Inom Höganäs AB har man tagit fram egenutvecklade webbrapporter som ett enkelt verktyg för uppföljning och analys. Rapporter finns för produktion, inköp, lager och försäljning kopplat till internredovisning. Veronica och Fredrik berättar om projektet och resultaten de uppnått. De visar också lösningarna. Fredrik Borgqvist och Veronica Börtemark, Höganäs AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E3. ATLAS COPCO OM FRAMGÅNGAR MED SHARED SERVICES En viktig förutsättning för ett lyckat projekt inom shared services är att man noggrant tänker igenom upplägg, och omfattning innan man startar. Tillsammans med Maria Stedfelt, Atlas Copco, diskuterar vi vad man bör tänka på: Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med ett shared services-projekt? Och vilka processer är mest lämpade för ett projekt? Maria delar med sig av erfarenheterna från projektet på Atlas Copco och vilka vinsterna varit. Maria Stedfeldt, Ekonomichef, Atlas Copco 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E4. NYHETER I LAWSON M3 7.1 FÖR EKONOMI Pernilla Janlert visar nyheter i Lawson M Med det nya gränssnittet, Smart Client, introducerar Lawson stora möjligheter att effektivisera arbetsflöden inom ekonomifunktionen. Pernilla Janlert presenterar på övergripande nivå nyheterna i Lawson M3 för ekonomifunktionen med djupdykningar inom kalkylering och internredovisning. Pernilla Janlert, Solution consultant, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 6 E5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: EKONOMI Här erbjuds möjligheten att diskutera med föredragshållarna i formatet rundabordssamtal. Frågeställningar hämtas från konferensprogrammet men också från andra aktuella områden inom finans och ekonomi. Vi erbjuder ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med de många yrkeskollegor som deltar i konferensen. Rundabordssamtalet leds av Pernilla Janlert på Lawson. Sidan 6/8

7 MARKNAD, FÖRSÄLJNING OCH EFTERMARKNAD Spårvärd: Eva Björnsdotter-Lantz För att uppnå en lönsam kundrelation krävs att hela organisationen förstår vikten av att vårda kunderna och vad den egna rollen i arbetet är. Det låter kanske inte så svårt men varför misslyckas då så många företag? Typiska orsaker är för stort fokus på IT och applikationer samt bristande förankring hos ledning och engagemang I hela organisationen. Nyckeln till framgång är att ha en väl genomtänkt och förankrad filosofi och en metod som försäkrar att filosofin genomsyrar projektet och förstås verktyg som stödjer såväl filosofi som metod. Kom och lär av andras erfarenheter! 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F1. HUR FÅR MAN CRM-FÖRÄNDRINGAR ATT FÅ FÄSTE? Ett lyckat CRM-projekt är ett projekt som hela organisationen känner att de äger och där projektet baseras på nyttan av goda kundrelationer. Vid ett förändringsprojekt ska filosofi, processer, information och systemstöd gå hand i hand med verksamhetens överordnade mål. Nyckelorden är kundfokusering, ägarskap och enkelhet. Presentationen belyser angreppssättet och ger dig konkreta tips om vilka framgångsfaktorer som säkrar ett lyckat CRM-projekt. Petter Arvidsson, Partner, Magnificent 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F2. INVOLVERA HELA ORGANISATIONEN I CRM-ARBETET Förbättrad kvalitet, ökade intäkter och minskade kostnader. Det är Arjo/Getinge Extended Cares vision när de nu arbetar med att införa Lawson Sales and Marketing System 6.0, i hela sin organisation. Vi får här höra hur Ewa Ivarsson, CRM-manager, Arjo/Getinge Extended Care tänker och arbetar för att förankra lösningen i organisationen. Ewa Ivarsson, CRM-manager, Arjo International AB 22 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F3. LYCKADE KUNDRELATIONSLÖSNINGAR Eva har plockat ut några relevanta exempel från Lawsons kunder och presenterar varje lösning kort. Här får du ta del av erfarenheter och idéer som kan fungera som inspiration i ditt arbete med CRM. Eva Björnsdotter-Lantz, Solution Consultant, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F4. LAWSON FOKUSERAR HELHETEN I KUNDRELATIONSARBETET Presentationen belyser helhetslösningar utvalda M3-verktyg och nyheter, med fokus på interaktion i multikanaler med kunderna och även internt. Eva Björnsdotter-Lantz och Johan Nilsson, Solution consultants, Lawson 23 APRIL LOKAL: KONFERENSRUM 7 F5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: ERFARENHETER FRÅN CRM-PROJEKT Hur uppnår vi lönsamma kundrelationer varför misslyckas så många CRM-projekt? Här deltar alla föredragshållarna i en rundabordsdiskussion och delar med sig av sina erfarenheter i en dialog med deltagarna. Och viktigast av allt du bidrar med dina synpunkter, erfarenheter och problemställningar. Rundabordsmötet leds av Eva Björnsdotter-Lantz, Lawson Sidan 7/8

8 TEKNIK OCH IT Spårvärd: Björn Torold, Lawson I teknik- och IT-spåret fokuserar vi teknikens möjligheter som plattform för verksamhetsutveckling. Vi följer upp Pär Holmgrens inlägg i klimatfrågan med att titta närmare på så kallad Grön IT. Dessutom borrar vi djupare i några viktiga teknikfrågor som serverplattform och möjligheter i moderna klienter. Tekniknyheter direkt från USA kommer att presenteras och du får möjlighet att delta i en het diskussion som avslutning på teknik och IT-spåret. 22 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G1. BÄTTRE AFFÄRER MED GRÖN IT Vi står inför stora utmaningar vad gäller att minska miljöbelastningen i samhället. Med hjälp av innovativa IT- och telekomlösningar kan vi bidra till att vända en negativ trend i samhället. Vi kan redan idag tillhandahålla teknik som både effektiviserar och ersätter resandet, som minskar uppvärmning av bostäder och som ökar effektiviteten av produktion och processer. Vi rör oss från produkter till tjänster. Ewa Thorslund är näringspolitisk expert inom IT och telekom hos Almega och också och ansvarig för projektet "Grön IT". Hon berättar hur vi med hjälp av teknik som till stora delar redan har idag kan vi åstadkomma både en lägre energianvändning, minskade kostnader och ett drägligare liv för individen Ewa Thorslund, Näringspolitisk expert, IT- och telekomföretagen inom Almega 22 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G2. M3 PÅ WINDOWS OCH SQL-SERVER Den senaste versionen M3 7.1 öppnar dörrarna för helt nya tekniska möjligheter med bland annat clusterhantering, virtualisering och SanDisk-system. Vi visar några konfigureringsförslag och hur olika belastningar påverkar de olika M3-enheterna. Magnus Annerfalk, IT-chef, Cejn och Bruno Petrusson, Senior system engineer, Lawson 22 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G3. SMART CLIENT I VERKLIGHETEN Vid det här laget har de flesta av er sett någon från Lawson demonstrera Smart Client. Men hur fungerar det i verkligheten? Vilka funktioner ger verklig affärsnytta och hur skapar man en standard inom företaget? Finns det barnsjukdomar? Hur är prestandan? Hur fungerar det med Citrix? Hur reagerar olika användargrupper? Vi spänner bågen och ser vad Smart Client håller för i verkligheten. Daniel Johnson, Affärskonsult, Lawson med exempel från Findus med flera. 23 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G4. M3 TEKNISKA NYHETER Förra året delades M3 upp i två delar 7.1 Technology och 7.1 Applications. Vi tittar lite på vilka av nyheterna som rönt mest intresse och Lawson delar med sig av den feedback man fått från sina kunder som är igång med lösningarna. Med hjälp av Lori Riesselman tittar vi också lite på nyheterna i M3 8.1 som till största delen är så nya att de inte nått hit från andra sidan Atlanten ännu. Lori Riesselman, Product Technology Director, Lawson (Lori pratar engelska) 23 APRIL LOKAL: HEMERYCKSALEN G5. MÖTESPLATS RUNDABORDET: HET TEKNIK Vilka faktorer är viktigast för Lawsons M3-teknologi framöver? Vi listar de 20 hetaste teknikpunkterna och diskuterar vilka tre av dessa som bör lyftas fram till Lawsons utvecklingsbolag som de absolut viktigaste under 2008/2009. En stentuff gallring där bara de starkaste överlever Rundabordsmötet led av Björn Torold, Solution consultant, Lawson Sidan 8/8

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA konferens working together Ny marknadschef på Lawson I detta nummer: Konferensprogram Workshop-succé

Läs mer

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer:

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer: Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA globalisering I detta nummer: 14 IKEA Components I pipeline hos Lawson Dennis Larsson om Kompetensgruppsmöte

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan WORKING Iggesund Tools rätt flis i massan ger flis i kassan Spendrups grönt ansvar i högsta ledningen Debatt MAF frågar, Lawson svarar Working Together Conference 22-23/3 2011 WORKING Ansvarig utgivare

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone WORKING TOGETHER Nr 2 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer