GRÖNA. affärer. Insikt. Miljö är business. gav nya utsikter SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÖNA. affärer. Insikt. Miljö är business. gav nya utsikter SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT"

Transkript

1 GRÖNA affärer Insikt gav nya utsikter En berättelse om halländska företags satsning på mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus. Miljö är business SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT Projektet lönsammare miljöaffärer har genomförts i samarbete mellan Region Halland, Tillväxtverket, Alexandersoninstitutet och Science Park i Halmstad.

2 Varumärke SJÄL miljö VARUMÄRKE själ MILJÖ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2 Sid 3 16 GRÖNA Sid 4-5 Över 90 % av Sveriges näringsliv består av små och medelstora företag. Halland är inget undantag. Småföretagandet dominerar stort. Den regionala utvecklingsstrategin har sedan några år tillbaka varit inriktad på att bygga företag med kunskap, se till att skapa kreativa miljöer för företagsutveckling och goda förutsättningar för ett näringsliv i utveckling. Men hur gör man det bäst? Vilket stöd till företagsutveckling krävs för att något verkligen ska hända hos företagen? Att hitta en metod för företagsutveckling som inte bara inspirerar utan kan skapa en bestående förändring är en utmaning. Ledare i små och medelstora företag är dessutom ett svårflörtat släkte med ont om tid. Men vissa väljer ändå att satsa. I det här magasinet berättar några halländska företag om sitt arbete med att skapa ett mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus. De har alla sammanförts i ett nätverk som startade i september De deltar i en gemensam process. De har tagit fram handlingsplaner för att stärka sin konkurrenskraft. Processen har drivits med hjälp av ett projekt (Lönsammare Miljöaffärer) i regi av Region Halland i samarbete med Tillväxtverket, Alexanderssoninstitutet i Varberg samt Science Park i Halmstad. Vad finns det då för anledning att satsa på varumärke och miljö? Miljöfrågan är idag en outnyttjad potential i företagens affärsutveckling. Företagen saknar nämligen många gånger kunskaper och insikter om att det går att tjäna pengar på miljö. Många företag har miljönyttiga produkter och tjänster - men talar inte om det. Varumärkesbyggandet kräver redan idag, men framför allt i en framtid, tydlighet i vilka miljövärden företaget står för. Den här satsningen har handlat om hur man åstadkommer lönsammare miljöaffärer genom en tydligare varumärkesprofilering. Detta har genomförts med hjälp av en modell från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Redan under projekttiden har flera företag märkt skillnad när de har ändrat sitt arbetssätt. Det har blivit fler affärer, nya anställningar, nya kunder eller positiva reaktioner från medarbetarna. Och erfarenhetsutbytet i nätverket har lagt grunden för en mängd nya kontakter och samarbeten. Det kan du läsa mer om i det här magasinet. Vi hoppas du låter dig inspireras till förändring. Lönsammare miljöaffärer Nyvunna insikter - FöretagENs EGNA berättelser ECO TYPEr NYvUNNA INSIKTER - FöretagENs EGNA berättelser MYTOLIA - VI HAR BÖRJAT BERÄTTA OM VÅR KUNSKAP INSIKTSANALYS ELEIKO AB - LADDAD FÖR EN GRÖN FRAMTID TRIVENtUS AB - TRIVENTUS BYGGER AFFÄRER LÄrande nätverk - Ett sätt att utveckla företag VATTEN & MILJÖ I VÄST AB - NU HAR VI FÅTT EN HELT ANNAN RYGGRAD DELARNA SOM BYGGER HELHETEN REGIONALA NÄTVERK MEDVERKANDE I PROJEkTET - LÖNSAMMARE MILJÖAFFÄRER MEDVERKANDE FÖRETAG Sid 6-7 Sid 8-11 Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid 30 Sid 31 Sid Vi var den man ringde till när något hade hänt. Insiktsanalysen öppnade våra ögon När jag såg hur mycket tid VD:arna lade ner i nätverket så blev jag nyfiken. Men lärande nätverk ger idéer, inspiration och kunskaper av en annan sort än andra ledarstöd EN PRODUKTION FRÅN Region Halland/ Miljödrivna Marknader i Halland - ett pilotprojekt, år 2011 Adress Region Halland, Box 517, Halmstad KONTAKT Åsa Tegelberg, projektledare, REDAKTION Charlotte Nilsson Bibin (Redaktör), Åsa Tegelberg. RESEARCH Magnus Falk, Hans Leghammar DESIGN Treativ Reklambyrå TRYCK Trydells Tryckeri AB, Laholm foto Mikael Göthage, Magnus Andersson och redaktionen Så hur gör man då? Kan man stötta företag i deras utveckling genom kunskap eller är det något annat som krävs? 2 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 3

3 Miljödrivna marknader De marknader där det finns en efterfrågan på varor och tjänster som bidrar till minskad miljöbelastning. GRÖNA MILJÖKUNSKAP LEDER TILL AFFÄRSMÖJLIGHETER Kunskap om miljö leder till affärsmöjligheter, förändringarna och erbjuda ökad konkur- miljöteknikprodukter än renskraft och värdeutveckling. vad de företag är vars ledningsgrupper i låg grad betraktas Ju mer insatt man är i klimatfrågan som insatta. desto större benägenhet har man att se affärsmöjligheter och erbjuda miljöteknikprodukter. Detta visade en studie* med 200 vd:ar i Västsverige som Västsvenska Handelskammaren genomförde hösten En nyligen genomförd undersökning av Styrelseakademin/PWC som presenterades i Miljöaktuellt nr 3 (2011) visar också att det finns kompetensglapp i flera styrelser när det gäller kunskapen om den nödvändiga omställningen mot en hållbar Företag med ledningsgrupper som i hög grad betraktas som insatta i miljöproblematiken är både mer benägna att se klimataffärsutveckling. I undersökningen är det endast 22 % som anger att börsbolagens styrelser har tillräcklig kompetens inom det här området. Varför är det ett problem? Mot bakgrund av att det råder total enighet i undersökningen om att arbetet med hållbar utveckling påverkar flera företagsvärden i börsbolagen är det förvånande att inte fler satsningar görs för att öka kompetensen bland beslutsfattarna i styrelsen. Bland annat anses varumärket stärkas, börsvärdet höjas och resurseffektiviteten öka. Samtidigt påverkas också förmågan att attrahera dagens och morgondagens kunder och medarbetartalanger på ett positivt sätt. *Västsvenska Handelskammaren: Rapport: Klimatet och affärerna, 2009:3, ISSN Miljöaktuellt, Debatt: Därför måste styrelseproffsen lära sig hållbarhet. Bristande kommunikation från miljöteknikföretag påverkar försäljningen negativt. Det visar en rapport från undersökningsföretaget KRC Research. Och det är inte brist på kunder med behov av miljötekniklösningar. 8 av 10 europeiska företag har inköpsregler som stödjer miljöteknik. Med tanke på det borde det göras fler affärer. Men två tredjedelar av de tillfrågade 400 företagen menar att miljöteknikföretagen inte lyckats kommunicera sina budskap till kunderna. Hela 29 procent uppger att de inte får någon information alls från företagen. En fjärdedel tycker inte att informationen är tillräckligt bra. Dessutom har ofta kommunikationen fel mottagare. Enligt rapporten är det ofta företagens styrelser som driver miljöfrågorna. Det är alltså med styrelserna som miljöteknikföretagen borde kommunicera. Så kan miljöteknikbolagen sälja mer Av Jonnie Wistrand, Teknik 360, MILJÖTEKNIK All teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Miljöteknik innefattar varor, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar, sett ur ett livscykelperspektiv. Miljötekniken genomsyrar alla ekonomiska verksamheter och sektorer. Den gör det ofta möjligt att skära ned kostnaderna och förbättra konkurrenskraften genom att den minskar förbrukningen av energi och resurser och leder till minskade utsläpp och mindre avfall // GRÖNA AFFÄRER 5

4 Arkitekten Karin Nykvist föreläste på workshopen om Kundmötet. Studiebesök på Wapnö. Christoffer Jönsson, Falkenbergs Värmeteknik och Bjarne Johansson, Systeminstallation AB lyssnar uppmärksamt. Fjorton företag åtta möten Christer Ericson, SVID och Hanna Berggren, SEE U. Bo-Lennart Thuresson och Roger Thuresson från PH bygg AB Leif Emanuelsson, Noab hus AB. Lönsammare miljöaffärer Lönsammare miljöaffärer handlar övergripande om insikten om hur viktigt det är med ett trovärdigt varumärke. I dagens tuffa affärsklimat blir det allt viktigare att vårda och utveckla företagens varumärken. Att bygga ett starkt varumärke innebär att man skapar en tydlig identitet på marknaden. När det handlar om produkter och tjänster med koppling till miljö blir det än mer väsentligt. Vi har pratat om begrepp som delarna som bygger helheten, att allt måste hänga ihop och genomsyras av kvalitet och trovärdighet. I detta projekt så tycker jag att företagen ställt sig utanför sin box och tittat in på sig själva precis som kunden ser företaget. Detta har skapat en insikt i hur man på kort och lång sikt skall utveckla företaget i stort och smått vilket hos de flesta företagen har lett till en konkret handlingsplan. Företagen förefaller också på ett bättre sätt förstå kundens behov och om de anpassar sina tjänster och produkter till det, ja då är förutsättningarna betydligt större för att bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer Jag tycker att projektidén känns helt rätt i tiden och att projektet har genomförts på ett framgångsrikt sätt där företagen som det ytterst handlar om omsätter kunskapen i konkret handlande. Christer Ericson, Stiftelsen Svensk Industridesign Lars-Erik Ottosson, Mantum AB, Kajsa Nylander Holst, Triventus AB, Roger Thuresson, PH B ygg AB samt Bobbo Ekelundh från Systeminstallation AB Martin Stuhre, Slöinge elektriska AB, Jonas Karp, Elhjältarna, Cecilia Zryd, Vivab AB. Mats Hallström, Eleiko AB, Conny Wiberg, Falkenbergs värmeteknik minglar på den avslutande workshopen. Deltagarna i projektet Lönsammare miljöaffärer. 6 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 7

5 Nyvunna INSIKTER Miljöarbete kan bidra till lönsamhet och affärsutveckling TEXT Charlotte Nilsson Bibin Det här är berättelsen om en process. Och om företagarna som satsade tid och tankemöda för att skapa ett mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus. Det blev många steg och en hel del svett. Hanna Norrman är en av ägarna bakom SEE U. Tillsammans med Hanna Berggren startade hon företaget Affärsidén går ut på att hjälpa företag att analysera sin energi- och klimatpåverkan och ge olika typer av miljöutbildning. - Vi har märkt att när våra kunder analyserat sin egen miljöpåverkan och hur vi ska kundanpassa våra erbjudanden. Spetsa till våra kommer de ofta fram till miljöargument att använda erbjudanden, helt enkelt. i marknadsföringen. - Miljöarbete kan bidra till lönsamhet och Och möjligheten som projektet gav - att dela erfarenheter med affärsutveckling. andra - har gett snabbt resultat. När SEE U gick med i projektet hade de behov av att paketera - Genom det här projektet har vi fått flera nya kunder. Företagen sina tjänster tydligare. De behövde också lära sig mer om hur andra i vårt nätverk har insett behovet av att ha ett eget miljö- företag arbetar och tänker. Även för en miljökonsult är det arbete som håller måttet och att man ska vara trovärdig inför viktigt att se över sin marknadsföring och sina argument. kunden. - Vi har lärt oss vilka kundgrupper vi ska koncentrera oss på SEE U HALMSTAD AB // Grundat: Säte: Halmstad Anställda: 2 Omsättning 2010: 456 tkr Bolagets verksamhet: Skall vara att kartlägga energianvändning, beräkna koldioxidutsläpp och ta fram förbättringsåtgärder för företag samt därmed förenlig verksamhet. INSIKTEN OCH FÖRÄNDRINGEN HAR KOMMIT SUCCESSIVT TEXT Charlotte Nilsson Bibin optimerad styrning av en fastighets värme, kyla- och ventilationssystem samt fastighetsövervakning, ingår i företaget systeminstallation abs AFFÄRSIDÉ. DE erbjuder dessutom företag att koppla upp sig mot ett webbhotell för att övervaka fastighetens tekniska system. Trots miljöinriktningen på företaget upplevde Bjarne Johansson, Men trots den stora fördelen med att Systeminstallations kunder får tillgång till det senaste utvecklingsarbetet i form av stan- en av delägarna, att kommunikationen var otydlig. - Vi behövde bli tydligare med miljöfrågorna i varumärket. dardlösningar har man inte pratat om detta. Miljöprofilen borde också märkas tydligare i de interna arbetssätten. det interna miljöarbetet redan har kommit en bit på väg. När man Företaget expanderar och har byggt större lokaler. Där märks att Insikten och förändringen har kommit successivt. Men nu har Systeminstallation en strävan som driver på arbetet. tering, glaskannor och märkta gästmuggar. Och Bjarne berättar; besöker de nya lokalerna möts man av det nya köket med källsor- Vårt mål är att alltid erbjuda kunden en energismartare lösning. Så fort vi kommit på en energismartare produkt inför vi Det känns bra att berätta att det är en del av vårt miljöarbete. - Det syns direkt för våra kunder och flera har börjat diskutera. den som standard. Då blir det billigare än speciallösningar. Och Dessutom ska energianvändningen inte öka trots att vi nästan det kommer alla till del. fördubblat lokalerna. VARBERG SYSTEMINSTALLATION AB // Grundat: Säte: Varberg Anställda: 40 Omsättning 2010: tkr Bolagets VERKSAMHET: Skall bedriva projektering, programmering, konstruktion, installation och idrifttagning av fastighetsautomation, samt därmed förenlig verksamhet // GRÖNA AFFÄRER 9

6 MER AFFÄRER OCH MILJÖTÄNK GÖR OSS STARKARE TEXT Charlotte Nilsson Bibin Arbetet startade för flera år sedan TEXT Charlotte Nilsson Bibin - Vi hoppades på mer affärer och att miljötänket skulle göra oss starkare. Conny Wiberg är en av delägarna i Falkenbergs Värmeteknik tillsammans med Ulf och Christoffer Jönsson. Projektet Lönsammare Miljöaffärer kom PRECIS vid rätt tidpunkt. Lars Erik Ottosson hade precis börjat som miljöchef. Han berättar att företaget är väletablerat och känt som det företag jönytta till sina kunder genom sin VVS-kompetens. Ska tankarna i Falkenberg som levererar användarvänliga och energieffektiva få genomslag och ge resultat är medarbetarnas agerande avgörande. och vattenbesparande lösningar åt sina kunder. Det handlar om uppvärmningssystem. Och företaget sitter med sina 16 anställda - De insikter vi fått måste vi ge vidare till all vår personal. För på hög kompetens inom biogas, naturgas och pelletssystem. att vara trovärdiga och sälja miljökunnande måste vi jobba rätt Men trots medvetenheten är det inget företaget framhållit som på hemmaplan. Vi ska bli bättre på att hushålla med material en miljöfördel. och se över hur vi jobbar med miljöfarliga ämnen. - Vi behövde få konkreta och tydliga idéer till hur vi kan använda miljöbegreppet, berättar Conny Rörläggare är en bristvara och en tydligare miljöframtoning gör Detta är också ett led i att bli attraktiva som arbetsgivare. För Falkenbergs Värmeteknik handlar det om hur man förmedlar miljökunskapen till kunderna och hur företaget ger mil- Falkenbergs Värmeteknik starkare i konkurrensen, tror Conny Wiberg. FALKENBERGS VÄRMETEKNIK AB // Grundat: Säte: Falkenberg Anställda: 16 Omsättning 2010: tkr BolagetS VERKSAMHET: Skall utföra VVS-installationer samt därmed förenlig verksamhet. - För mig har projektet varit enormt lärorikt och det har på flera sätt stöttat mig i det varumärkesarbete som redan pågick när jag började på företaget. Mantums arbete startade för flera år sedan. Företaget ville bredda sina tjänster kring logistik, transporter, bygg & anläggning, miljö, lager och tull. Lars Erik Ottosson berättar om betydelsen som insiktsanalysen fick. - Den skapade en väldigt bra diskussion i vår ledningsgrupp. Vi har sällan tid att sätta oss ner och analysera hur vår image uppfattas från utsidan. Det gav oss en hel del tankeställare. Vår miljöprofil var väldigt osynlig. Vilka var våra målgrupper? Vi förstod att vi behövde bli ännu mer profilerade och ännu mer tydliga i våra budskap mot våra målgrupper. Idag har företaget bytt namn till Mantum. Det betyder mantel och det är så namnet ska uppfattas som en vid mantel som rymmer allt. Den nya hemsidan är på plats men än kvarstår en del utvecklingsarbete, säger Lars Erik Ottosson. Arbetet med att möta olika målgrupper behöver ständigt förnyas. En annan effekt av deltagandet i projektet förvånar Lars Erik Ottosson. - Ja, jag hade aldrig trott att vi så direkt skulle skapa nya kontakter som skulle leda till nya affärer. Vi har kunnat jobba fram flera lösningar för andra företag som medverkade i projektet. Hemligheten är att regelbundet, under lång tid, träffa ledare från olika branscher. Man hinner få stor förståelse för varandras verksamheter, menar Lars Erik Ottosson. Mantum som har breddat sitt sätt att se på och erbjuda transporter har levererat miljöeffektiva lösningar både till Mytolia, Eleiko och Vivab, alla deltagare i projektet. - Vi märker att fler och fler kunder diskuterar miljö och kvalitet i affärsuppgörelser. Det kräver en ökad kompetens i vår organisation. Så med mer miljökunskap kan vi skapa lönsamma miljöaffärer, säger Lars Erik Ottosson. För oss är trovärdighet kunskap TEXT Charlotte Nilsson Bibin Mantum HOLDING AB (tidigare LBC) // Grundat: 1963 Säte: Varberg ANSTÄLLDA: 45 Omsättning 2010: tkr (LBC Varberg) BolagetS VERKSAMHET: Skall bedriva transportverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta aktier och andelar i bolag inom bolagets angivna verksamhetsområden. P & H Bygg var tidiga med att bygga lågenergihus. I arbetet med att skapa ETT mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus har man redan satt igång en satsning på utbildning. - För oss är trovärdighet kunskap, säger Bo Lennart Thuresson på P & H Bygg. I arbetet med att skapa mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus har man redan satt igång en satsning på utbildning. P & H Bygg var tidiga med att bygga lågenergihus. För att profilera sig ännu tydligare på området och kunna erbjuda kvalificerad rådgivning, besiktning och provtagning av lågenergihus ligger nu två medarbetare i startgroparna för att bli certifierade enligt den internationella CEPH- utbildningen, som har hårdare regler än den svenska varianten. För P & H Bygg AB innebär det att deras profil som lågenergihusbyggare kommer att stärkas. - Det är ännu så länge ett fåtal i Sverige som har blivit certifierade fullt ut, säger Bo Lennart P&H Bygg ser också stora möjligheter till nya samarbeten genom det affärsnätverk som skapats mellan deltagarna i projektet Lönsammare Miljöaffärer. Flera av de andra företagen kan förstärka vår kompetens genom sina kvalificerade lösningar och metoder, säger Bo Lennart. De insikter vi fått måste vi ge vidare till all personal. För att vara trovärdiga och sälja miljökunnande måste vi jobba rätt på hemmaplan. Vi ska bli bättre på att hushålla med material och se över hur vi jobbar med miljöfarliga ämnen. Peterson & Hansson Byggnads AB // Grundat: Säte: Falkenberg Anställda: 78 Omsättning 2009: tkr Bolagets verksamhet: Skall bedriva byggnadsrörelse, fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet. Conny Wiberg // FALKENBERGS VÄRMETEKNIK AB 10 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 11

7 Eco Typer ett sätt att förstå företagets och kundernas position i miljöfrågan. TEXT Åsa Tegelberg och Charlotte Nilsson Bibin ILLUSTRATION TNS/NeedScope DET ÄR KUL ATT VARA grön SPONTANISTEN PIONJÄREN Hur övertygar man en dynamisk kund med drag av pionjär? Om man själv är en kompetent tänkare? Eco Typer kallas modellen som författarna lanserar i boken Eco-Branding ( Mats Persson & Sune Hemberg, Liber 2010). Det är ett sätt att integrera miljöfrågan i varumärkesstrategin. Det vill säga använda miljöargument på ett medvetet sätt för att forma företagets identitet och för att attrahera kunder rätt kunder. UTGÅR FRÅN JUNGS ARKETYPER Modellen med Eco Typer utgår från arketyperna som lanserades av Carl Gustav Jung ( ), schweizisk psykiater och psykolog. Arketyperna kan beskrivas som symboler för olika personlighetstyper och deras utmärkande drag, medvetna och omedvetna. Eco Typerna har utvecklats efter flera omfattande studier. Fokus har legat på att förstå olika konsumenters attityder till miljöproblem och deras inställningar till olika typer av lösningar på problemen. Man skulle kunna uttrycka det som att man tittar på sitt företag, produkter/tjänster, kunder, konkurrenter som om de hade mänskliga drag och personligheter. Eco Typerna i undersökningen visar att det i huvudsak finns sex helt olika inställningar i miljöfrågan. Dessa inställningar, typer, styr hur kunderna ser på miljöproblemen och hur mycket de själva är villiga att bidra till möjliga förbättringar, till exempel i sin konsumtion. När man med hjälp av modellen identifierat sina kunder gäller det att vända sig till dem med rätt argument beroende på kundens inställning och företagets profil. Och här finns lärdom att hämta både för att bli mer effektiv i sin försäljning och för att undvika fallgropar för man övertygar inte en dynamisk kund med samma argument som en försiktig. OLIKA UTGÅNGSLÄGEN Olika branscher har olika utgångsläge i miljöfrågan. Ju mer en bransch upplevs bidra negativt till miljön desto större är varumärkets potential för att fokusera på miljöfrågan. Det är till exempel intressant att fundera över hur olika bilmärken profileras med miljöargument. Banker har ytterligare ett annat utgångsläge om de vill använda miljöargument. En annan aspekt är hur konsumenter värderar olika produkters/tjänsters miljöpåverkan beroende på hur mycket de själva använder produkten/tjänsten. Ju mer frekvent användning, desto större miljöpåverkan upplevs hos konsumenten. På företagsnivå behöver man välja ambitionsnivå. De företag som ser miljöfrågan som en hygienfaktor väljer den mindre ambitiösa vägen för dem räcker det med att de är med i matchen. På det viset skapas dock inte den differentiering som gör att man upplever skillnad mellan produkten/ tjänsten och dess konkurrenter. Att se miljöfrågan som en hygienfaktor visar sig ofta bero på bristande engagemang i frågan, den kanske bara drivs av miljöchefen. Företagsledningar som inte engagerar sig i miljöfrågan utsätter sig för en påtaglig risk att underskatta målgruppens intresse för miljömässigt bra produkter och tjänster. MILJÖFRÅGAN INGEN BELASTning Miljöfrågan är inte längre den belastning för lönsamheten som vi har vant oss vid att se den som. Miljöfrågan innebär idag en stor affärsmöjlighet. Rätt hanterad kan miljöfrågan ge varumärket ny kraft och skapa förutsättningar både för kostnadssänkningar och ökade intäkter, säger författarna. Men den långsiktiga integrationen av miljöfrågan i varumärkesstrategin kräver arbete. Det handlar om fyra nyckelfrågor man behöver ställa sig: Hur viktig är miljöfrågan för varumärkets totala uttryck? Vad skall miljöfrågan fokusera på? Hur skall miljöargumenten uttryckas? På vilken nivå i varumärkessystemet skall miljöfrågan aktiveras? LAGSPELAREN ALLA SKA MED PÅ DET GRÖNA TÅGET GRÖNT BETYDER ATT VÄLJA BORT UPPOFFRAREN TÄNKAREN Det är coolt att vara grön SOLISTEN SKULLE JAG VARA GRÖN JAG VET HUR MAN BLIR grön Arketyperna enligt Jung - De dynamiska - De självsäkra - De kompetenta - De försiktiga - De vänliga - De lättsamma Eco Typer Det är coolt att vara grön Pionjären Skulle jag vara grön? Solisten Jag vet hur man blir grön Tänkaren Grönt betyder att välja bort Uppoffraren Alla skall med på det gröna tåget Lagspelaren Det är kul att vara grön Spontanisten 12 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 13

8 VI HAR FÅTT JÄTTEMYCKET BRA IDéER TEXT Charlotte Nilsson Bibin NUMERA KÖR INSTALLATÖRERerna GASBIL TEXT Charlotte Nilsson Bibin Vi har lärt oss att mer tydligt berätta om miljöfördelarna i våra produkter och tjänster. Det har också påverkat oss att erbjuda ännu mer miljövänliga produkter. Det genererar ofta mer pengar för oss. Personalen på Slöinge Elektriska håller på att bli miljömedvetna. Numera kör installatörerna gasbil, de är utbildade i eco-driving och inköpsrutinerna är under lupp. Patrik Olsson är en i kvartetten bakom El-hjältarna. Han berättar vad det inneburit att El-hjältarna under några månader arbetat med frågan om vilket slags företag de egentligen är och vilka kunder som borde vara deras. - Vi har lärt oss att vi måste nischa oss hårdare och trycka mer på miljöfrågorna. Vi har också fått upp ögonen för hur viktigt det är att alla är med i båten, anställda och chefer. På hemsidan beskriver sig El-hjältarna som den nya moderna, snabbfotade elinstallatören med spetskompetens inom design, belysning och styrning. Företaget arbetar också med KNX-system. Det är en form av styrsystem som kan påverka belysning, värme och säkerhet. Systemet kan också styra jalusier och markiser på ett hus. Företaget består av Johan Ivarsson, Jonas Karp, Patrik Olsson och Daniel Bergén. Under projekttiden har framförallt Johan deltagit men även Jonas och Patrik. Föräldraledige Daniel har påbörjat en utbildning till brandman under tiden. Hjältar är viktiga. Genom Eco Typer blev det klart vilka kunder som motsvarar firmans inriktning. Det blev möjligt att visualisera vilka de vill vara och vilka kunder de vill inrikta sig på. För El-hjältarnas del handlade det om den så kallade pionjär-kunden. Det är kunden som gärna är först med det senaste och kan tänka sig att det får kosta. - Vi har fått jättemycket bra idéer, berättar Patrik Olsson. Utmaningen är dock att omsätta idéerna till verklighet. Ännu så länge har de inte satt sig ner och försökt göra upp en plan. - Men en stor behållning för oss är att vi nu vet vem vi ska ringa. Vi fick väldigt fina kontakter genom att vara med, säger Patrik. Att kunna komplettera sitt eget utbud med hjälp av ett annat företag ger bredd och djup i tjänsterna. El-hjältarna har påbörjat ett samarbete med SEE U när det gäller energideklarationer. - Våra privatkunder är ju villaägare och vi tror att efterfrågan på energideklarationer kommer att öka. När vi får sådana signaler så vet vi nu vem vi kan rekommendera. Det stärker även vår profil att vi är lyhörda för sådana signaler. Projektet har bidragit till affärsutveckling, strategier, värderingar och arbetssätt, avslutar Johan Ivarsson. Elhjältarna AB // Grundat: Säte: Kungsbacka Anställda: 9 Omsättning 2009: tkr Bolagets VERKSAMHET: Skall bedriva elinstallationer samt även idka annan därmed förenlig verksamhet. - Vi gick med i projektet för att få jobba med vad miljö betyder för oss, på vårt företag. Vi har fått verktyg och tips för att kunna stå för kunskap, teknik och tjänster inom miljöområdet, berättar Jörgen Eliasson, VD på Slöinge elektriska. Vändpunkten i arbetet är tydlig. Genom Eco Typer fick elfirman insikt om sin position på marknaden och vilka kunder man ska inrikta sig på. - För oss har det betytt att vi börjat lära oss hur vi ska kunna utveckla och sälja smarta helhetslösningar genom vår kompetens. Jörgen Eliasson pratar om system för intelligenta hem och smarta fastighetsinstallationer. Just nu utbildas medarbetarna. Så kallande intelligenta installationer skapar komfort, men sparar även energi! Olika eldrivna funktioner kan styras efter behov för att på så vis sänka elförbrukningen. Man kan styra systemet med hjälp av PC, mobil eller läsplatta. Med hjälp av den mer avancerade KNX-tekniken kan man till exempel styra all belysning, vägguttag, högtalaranläggningen, frånluftsfläktar via sensorer och programmerade funktioner. Användningen är störst i industrifastigheter och större anläggningar. Men man har även satsat på en enklare teknikstandard som kallas Smart House och är inriktad på villaägare. Nästa steg är att installera ett Smart House system i samarbete med en entreprenör i Halmstad som skall uppföra ett visningshus. - Den här tekniken måste ses i full skala, säger Jörgen Eliasson, VD på Slöinge elektriska. SLÖINGE ELEKTRISKA AB // Grundat: (Tidigare AB Slöinge Elektriska, grundat 1992) Säte: Halmstad Anställda: 13 Omsättning 2010: tkr Bolagets VERKSAMHET: Skall bedriva elektriska installationer samt försäljning av el- och hushållsprodukter samt även idka därmed förenlig verksamhet. För mig blev det en vändpunkt när vi gjorde insiktsanalysen TEXT Charlotte Nilsson Bibin FOTO: Johnér Bildbyrå - Vi erbjuder individuella kundanpassade hus som byggs i fabrik för att säkerställa kraven på en torr byggprocess med hög kvalité. För oss är ett viktigt försäljningsargument att vi är med från första pennstrecket tills du sätter nyckeln i låset och flyttar in. Leif Emanuelsson äger och driver Noab Hus, ett litet typhusföretag i Veinge, Laholm. De har lång erfarenhet som underleverantör. Sedan en tid vänder de sig direkt till privatkunder. Leif menar att den ekonomiska verkligheten är en stor utmaning för ett företag som vill erbjuda miljöanpassade lösningar. Som exempel nämner han belysning. En miljöanpassad spot kostar betydligt mer i investering än en vanlig men har en längre livslängd. - Kunden måste uppleva en fördel för att välja den spot som är mer miljöanpassad. Där är det viktigt att vi kan kommunicera tydligt med kunderna. Utbytet med andra företagsledare och vd:ar har gett Leif nya infallsvinklar. - För mig blev det en vändpunkt när vi gjorde insiktsanalysen. Jag fick ett verktyg för att kunna åstadkomma ett trovärdigt miljö- och energiarbete. Konkret har det betytt att Leif Emanuelsson börjat ställa nya och andra krav på sina underleverantörer. Han har avslutat samarbetet med en av dem utifrån energiprofileringen. Nu står materialval och avfallshantering på tur. - Vi har fått ett helt nytt sätt att se på hur man kan implementera miljötänkandet inom företaget. Och hur vi kan erbjuda attraktiva produkter med miljöbesparande effekter. Utan den här processen hade vi inte varit i närheten av det miljötänkande vi har idag. Jag har fått en tydligare bild av var jag själv befinner mig och vart jag vill. Och inte minst vilka kundgrupper jag ska profilera mig mot. Kanske blir några av de andra företagen i projektet dessutom underleverantörer. NOABhus NOAB NORDIKA BYGGSYSTEM AB // Grundat: Säte: Veinge, Laholm Anställda: 3 Omsättning 2010: tkr BolagetS VERKSAMHET: Skall bedriva tillverkning och försäljning av vägg- och takelement i stål- och trä samt även idka därmed förenlig verksamhet. 14 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 15

9 VI HAR BÖRJAT BERÄTTA OM VÅR KUNSKAP Vi var den man ringde till när något hade hänt. Insiktsanalysen öppnade våra ögon TEXT Åsa Tegelberg och Charlotte Nilsson Bibin FOTO Magnus Andersson - Vi har börjat berätta om vår kunskap. Inte bara om sanering som är vår ursprungliga tjänst. Och det säljer! Tommie Karlsson är delägare och vd för Mytolia Process AB. Företaget har många stora kunder inom livsmedelsindustrin. Kunder som behöver hjälp med sanering, rengöring och desinfektion av silos, bulksystem, ventilationssystem, maskiner mm. Mytolias inriktning har varit att lösa akuta problem för företag inom livsmedelsindustrin. Det har handlat om bakterier, mögel eller andra ämnen som är på fel ställe och snabbt måste elimineras. - Vi var den man ringde till när något hade hänt. Det var dags att städa efter häng i silo eller efter utbrott av salmonella. Idag arbetar företaget mycket mer med förebyggande åtgärder och hjälper kunderna med riskminimering. Metoderna för rengöring som Mytolia använder har klara miljöfördelar. Det var under arbetet i projektet som något hände, berättar Tommie Karlsson. - Vi upptäckte att vi egentligen är ett kunskapsföretag, inte bara ett saneringsföretag. Insiktsanalysen öppnade ögonen. Vi kan nu rikta oss mot helt nya kategorier av kunder. När företaget började dela med sig av sin kunskap till kunderna hände något. Snabbt. Efter att ha nyanställt både säljare och tekniker har företaget på kort tid träffat 40 nya kunder. Av dem är 25 intresserade av att köpa konsulttjänster. - Det betyder att vi kan sälja kunskap som gör att kunden kan minimera risken för en olycka som leder till en sanering. Både för att blästra och göra rent används produkter med låg miljöbelastning. Det hänger ihop med att företaget har miljömål som handlar om att begränsa de kemiska och fossila utsläppen. - Vi har kunnat renodla vårt erbjudande. Idag säljer vi riskminimering istället. Vi har ett helt annat tänkande. I praktiken betyder det att Mytolia idag arbetar annorlunda i mötet med kunden. - Om de nu ringer från Företag X och har fått problem med mögel i sin silo tänker vi inte bara på att lösa det akuta problemet. Till exempel kan det nu gå till såhär: medarbetarna åker till kunden och sanerar silos med Mytolias miljövänliga teknik som innebär att man blästrar insidan med specialgryn, ungefär sådana vi kokar gröt på. Sedan saneras ytskikten i silosarna med miljövänliga desinfektionsmedel som inte lämnar några rester. Det kan vara väteperoxid eller denaturerad alkohol. Men medarbetarna löser inte bara det akuta problemet. Med kunskap kring flöden och processer i industriell livsmedelshantering kan de nu även erbjuda riskminimering och förebyggande åtgärder. Vi har kunnat renodla vårt erbjudande. Idag säljer vi riskminimering istället. Vi har ett helt annat tänkande. Tommie Karlsson är delägare och vd för MyTolia Process AB MYTOLIA PROCESS AB // Grundat: Säte: Falkenberg Anställda: 9 Omsättning 2010: tkr Bolagets verksamhet: Skall bedriva preventiv renhetsteknik inom livsmedel- och foderbranschen jämte därmed förenlig verksamhet. 16 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 17

10 INSIKTSANALYS TEXT Kaj Abbestam Stiftelsen Svensk Industridesign FOTO SVID Insiktsanalysen är ett sätt att se på företaget utifrån. Vanligen leder det till ny insikt och öppnar också för förändring som kan skapa tydlighet i fråga om allt som sägs och görs i företaget. Genom insiktsanalysen får företaget stöd att se sig själv ur olika betraktares synvinklar. Betraktare som tolkar företaget helt olika beroende på om det är en kund, presumtiv kund, finansiär, anställd, etc. Det här är en analysmetod som kan användas av såväl hemmablinda mogna företag, som fartblinda snabbväxande cleantechföretag. Alla uttryck ger Intryck som lämnar AVTRYCK Anställda Hemsidan Engagerade Trycksaker Logotyp Effektiva Bäst i klassen Vittnen Kunniga Tydlig organisation Flexibla Kan man lita på Tydligt uttalad affärsidé Kvalitetsstyrda Fastighet M.fl Företag har många kommunikativa uttryck, som ger intryck hos kund. Men är det rätt eller fel avtryck, som fastnar hos kund? Initialt handlar det om hur företaget är synligt på nätet genom egen och andras försorg och hur detta kan uppfattas. Därefter analyseras kommunikationen av produkter, tjänster, miljöer, kultur, beteenden, trycksaker, med mera. Analysen presenteras som en resa in i företaget, med kommentarer om möjliga förändringsbehov och exempel på åtgärder. Med detta som grund initieras ett handlingsprogram med fokus på att förbättra det som är sämst, men också på att förstärka det som är bäst. Med andra ord en förflyttning av företaget Uttryck att arbeta med mot kund Vittnen VIKTIGA INTRYCK HOS KUND Effektiva Kunniga ÖNSKAT AVTRYCK PÅ KUND Bäst i klassen Kan man lita på till en högre nivå. Tydlig organisation Kvalitetsstyrda Kompetensprofil Insiktsanalysen genomförs bl.a. för att bestämma vilka avtryck som är viktigast och vilka uttryck som ger bäst genomslag, samt hur dessa skall utvecklas. 18 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 19

11 LADDAD FÖR EN GRÖN FRAMTID Trots att vi allt mer blivit ett miljöteknikföretag har vi inte agerat så TEXT Charlotte Nilsson Bibin FOTO Magnus Andersson Vi hade behov av att få in ett bra miljötänk i bolaget. - Man kan nog säga att vi klivit ur vår egen kostym och lärt oss titta på oss själva med kundens ögon. Det har varit nyttigt. Det blev tydligt vad vi är för bolag och vad vi vill vara. Vilka kunder vi har och vilka vi vill ha. Eleiko är det traditionella verkstadsföretaget i Halmstad som funnits sedan Företaget utvecklar och konstruerar system inom avfallsteknik, kärltvättsystem och retursystem för dryckesförpackningar. Deras sopsugssystem är helt slutet. Kärltvättsystemen är både stationära och mobila. Många av produkterna har en tydlig miljöprofil. - Vi hade behov av att få in ett bra miljötänk i bolaget. Trots att vi alltmer blivit ett miljöteknikföretag har vi inte agerat så, berättar Mats Hallström, Plats- och försäljningschef för Eleiko AB i Halmstad Det gäller till exempel både lösningarna för kärltvätt och för sophantering. Båda systemen har helt klart miljömässiga fördelar men det är inget som Eleiko hittills har poängterat. De har agerat som ett verkstadsföretag som sålt en teknisk lösning. - Nu behöver vi engagera hela personalen om vi ska bli det hållbara företag som vi strävar efter. Vi ser tydligt att det kommer att ge oss nya kunder och affärer. Vi kommer också att miljödiplomera oss. En nybildad grupp med medarbetare inom teknik, produktion och marknad ska arbeta med hur miljövärdena i Eleikos produkter ska bli tydligare för kunderna. Företaget jobbar redan med att ta fram nya produkter med tydlig miljönytta. Under det gångna året har man konstruerat en ny typ av mobil kärltvätt. Det är en bil som drivs helt på gas, både bil och tvätt-system. Den är unik på marknaden och ger Eleiko en tydlig konkurrensfördel vid upphandlingar. Redan nu har tre gasdrivna kärltvättbilar sålts till ett företag i Örebro som levererar tjänster till Örebro kommun. MATS HALLSTRÖM, PLATS- och försäljningschef för ELEIKO AB i HALMSTAD OCH JANOS TOT, ProdUKTIONSchef ELEIKO AB // Grundat: Säte: Halmstad Anställda: 13 Omsättning 2009: tkr Bolagets VERKSAMHET: Skall utveckla, tillverka och marknadsföra produkter för avfallshantering, samt även idka därmed förenlig verksamhet. 20 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 21

12 TRIVENTUS BYGGER AFFÄRER Vi har stort behov av att kunna kommunicera på ett trovärdigt sätt. Ett snabbt växande företag med en unik företagskultur har en del att kommunicera både internt och externt. TEXT Charlotte Nilsson Bibin FOTO Magnus Andersson När Triventus ska göra en affär innebär det att ett samarbete utöver det vanliga inleds. I uppgörelsen tar de ofta själva även en roll som kund och slutmottagare av leveransen. I många fall äger de ett eller flera vindkraftverk i en vindkraftpark som de själva har varit med att projektera. Kajsa Nylander Holst säger: - Vi bygger affärer i en win-win-modell. Alla intressenter kring en vindkraftpark skall tjäna på satsningen. Vi försöker till exempel alltid se till att alla markägare som vill får en andel i vindkraftparken. Triventus är en koncern med högt ställda mål. Deras arbetsmodell ska bidra till att den årliga elproduktionen från förnybara källor ökar med 2,4 TWh innan 2014 inom Nordpols affärsområde. Genom att bokstavligt talat sätta sig in i kundens perspektiv och alltid själva äga en del av vindkraftparken växer trovärdigheten. Då ökar också förutsättningarna för lyckade etableringar. En vindkraftpark involverar ett stort antal intressenter och kräver både tålamod och långsiktighet i satsningen. Detta är ett förhållningssätt som alla i personalen behöver förstå. Triventus dubbla engagemang som både leverantör och ägare ger också en god insyn i den fortsatta driften och till en kvalitetssäkrad leverans. - Vi skapar en större acceptans, säger Kajsa Nylander-Holst. På Triventus är man inte omedvetna om de kritiska diskussioner som förekommer i samband med vindkraftsetableringar. - Det är bland annat därför vi skräddarsyr våra modeller och lösningar beroende på var vi är. Vi måste vara väldigt lyhörda och har stort behov av att kunna kommunicera på ett trovärdigt sätt. Under de senaste två åren har verksamheten utökats med 55 personer. Plötsligt är det inte längre möjligt att enkelt samla personalen och informera alla om vad som händer på företaget. I juni 2011 har företaget totalt 108 anställda. Under processen med Lönsammare Miljöaffärer har det blivit tydligt hur betydelsefulla medarbetarna är som bärare av företagets miljötänk. Det har inneburit att Triventus nu är igång med att skapa en tydligare kommunikationsplan och strategi för både den interna och externa kommunikationen som extern kommunikation. - Vi ser nu klart att vi behöver förstärka våra kompetenser på området kommunikation och marknadsföring, säger Kajsa Nylander Holst. Bakom behovet finns ett förändrat synsätt på hur företaget kommunicerar mot olika målgrupper. Från att ha varit generella och pratat på liknande sätt med alla tänker man nu vara mer inriktad på att möta kunderna olika. - Vi behöver översätta vårt speciella sätt att arbeta med kunderna så att vi också kan kommunicera det, sammanfattar Kajsa Nylander-Holst. Kajsa Nylander Holst, ansvarig marknadsföring TRIVENTUS AB // Grundat: Säte: Falkenberg Anställda: 110 Omsättning 2010: tkr Bolagets verksamhet: Skall bedriva projektering, service, underhåll, konsultation inom vind- och energibranschen i Sverige och utomlands samt förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. 22 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 23

13 LÄRANDE NÄTVERK ETT SÄTT ATT UTVECKLA FÖRETAG Viktiga förutsättningar för ett lärande nätverk Det skall vara frivilligt att vara med. Horisontella relationer det får inte finnas hierarkier mellan deltagarna. VD från stort företag har samma status som VD på litet företag. Tillit (bygger på föregående). Alla erfarenheter måste vara lika värda. Det skall finnas en viss likhet mellan deltagarna för att gemenskapen skall uppstå. I Mats studerade nätverk är det yrkesrollen. Olikhet som skapar dynamik. Är det för mycket olikhet blir det obalans. Ett urval blir alltid nödvändigt i nätverksbildandet men måste ske med fingertoppskänsla. Någon bör bära denna kunskap kring hur ett nätverk skall sättas ihop för att en optimal blandning skall ske. När jag såg hur mycket tid VD:arna lade ner i nätverket så blev jag nyfiken. Men lärande nätverk ger idéer, inspiration och kunskaper av en annan sort än andra ledarstöd TEXT Åsa Tegelberg FOTO Anna Holmquist Samma personer bör träffas regelbundet under en längre period. En bra lärprocess kräver regelbundenhet. En dokumentation bidrar till att nätverket fungerar bättre. Tid en lärande process tar sin tid. Nätverk har upphört för att deltagarna har varit för otåliga. Antalet. Gruppdynamiken och utbytet kräver minst 6 och helst inte fler än 10 personer. En koordinator, processledare eller facilitator. Koordinatorn kan sätta igång samtalet men med stor ödmjukhet. Koordinatorn kan också stödja och stimulera samtalet. Personen måste vara engagerad men på ett distanserat sätt. En som är expert på processer den kompetensen behövs. Även dokumentationen som bidrar till lärandet mellan träffarna, görs av koordinatorn. Att nätverka en trend? utvecklingsområde i fokus. Det är detta ursprungliga produktutvecklingen fick et och låta det ta hand om kommu- manar det normala tänkandet. Man Mats studier Nätverk är visserligen en trend, menar och deltagarnas roll som är anledningen betydelse nikationen med personalen. Genom får möjlighet att analysera frågor visar att om inte Mats Holmquist, men inget tillfälligt. till att de deltar i nätverket. Man träffar Att komma ifrån företaget till en nätverket fick han idéer kring hur på ett utvecklingsinriktat sätt: Vad deltagaren i nät- Det finns olika drivkrafter som gör att återkommande samma deltagare under oas där de fick möjlighet att reflek- han istället kunde samla hela per- beror problemet på? Varför händer verket är högste människor söker sig till nätverk. På Hög- en relativt lång tid. Nätverken har en so- tera. sonalen. Nätverket gav stöd genom detta? Detta angreppssätt leder dju- chefen stannar skolan i Halmstad har Mats under flera cial dimension men har inte som huvud- Hitta bollplank som kunde lyssna. hela processen och efterhand växte pare. Gör vi rätt saker? Det blir ett utvecklingspoten- års tid studerat nätverk, deras funktion syfte att skapa ett brett kontaktnätverk. Det växte fram att de i själva verket en ökad kommunikationskompe- utvecklingsinriktat lärande. tialen hos indivi- och nyligen doktorerat på området. behövde verksamhetsutveckling tens fram hos den här ledaren. En- - I de flesta organisationer äg- den. Organisationen - Det finns absolut behov av en social oas i de nätverk jag studerat drivkraften när det gäller den delen är ensamhet och osäkerhet. Det är svårt att ta beslut för att tillvaron är så komplex. Att träffas utanför den dagliga verksamheten och inte ha en konkurrenssituation med andra ledare kan öppna upp för svåra frågor man inte kan dela med någon annan. Nätverket blir då ett viktigt och kompletterande stöd för ledare och chefer i deras verksamhet. Men samtidigt är det risk att man inte i organisationen tar vara på nätverkets potential och resultat, visar Mats Holmquists forskning. Det som kännetecknar de fem nätverken som Mats Holmquist studerat är att deltagarna har ett speciellt gemensamt VARFÖR SÅ MYCKET TID I NÄTVERK? Ett av de nätverk Mats kommit i kontakt med via sitt arbete på Högskolan i Halmstad var ett VD-nätverk, - När jag såg hur mycket tid VD:arna lade ner i nätverket blev jag nyfiken. De kunde satsa en dag i månaden och en studieresa tog flera dagar. VD-nätverket hade startats av två doktorander på Högskolan i Halmstad som intresserade sig för produktutveckling hos små- och medelstora företag. De hade läst om nätverksteori och ville helt enkelt testa formen och nyttan. Nätverket startade och fortsatte i 10 år finansierat av huvudsakligen KK-stiftelsen och med ledning av doktoranderna. Det som hände när VD:arna väl börjat träffas var att helt andra saker än den inte hjälp med produktutveckling. En av de frågor som togs upp i nätverket var olika satsningar på IT-system. Just den frågan ledde till att en expert kom och berättade om för- och nackdelar med olika IT-system och IT-strategier. - Det här ledde till att en VD beslutade sig för att inte satsa på ett stort dyrt etablerat system utan valde att ta mindre steg och investera i ett billigare, och inte så komplext system, berättar Mats Holmquist. För VD:n fick nätverket en direkt inverkan på hans sätt att leda och utveckla sitt företag. Och Mats Holmquist berättar vidare om en VD för ett annat företag som kämpade med hur han skulle få personalen engagerad. Han brukade informera fack- ligt Mats Holmquist är det här ett bra exempel på ett lärande nätverk. Vad utmärker ett lärande nätverk? Lärande nätverk har en gemensam startpunkt. Det finns en arena och idé som förenar i första hand förutom den sociala kontakten. Det finns ett syfte till utveckling och det finns en koppling till organisationen. Det finns en tyst överenskommelse att förbinda sig till att delta och att vara aktiv. Vad händer i ett lärande nätverk? Ett lärande nätverk skapar och stimulerar till kreativt lärande. Det ut- nar man sig istället åt anpassningsinriktat lärande, menar Mats Holmquist. Det betyder att kända lösningar anpassas på problemet. Gör vi sakerna rätt? Följer vi ISOcertifieringen osv. Man anpassar sig utan att gå till botten med problemet. Mats menar att lärande nätverk ger idéer, inspiration och kunskaper av en annan sort än andra ledarstöd. Det finns dock svårigheter. När individen kommer tillbaka till sin organisation möts han/hon av de gängse uppfattningarna. - Organisationen är snarare intresserad av om det finns något som snabbt kan användas. Och vad händer då? absorberar inte nätverkslärandet eller gör det dåligt. Individen har mer att ge än vad organisationen suger upp. Mats råd till nätverkskoordinatorer är att ta upp frågan om utvecklingsstrategi och förankring av deltagandet i nätverket hos respektive företag så att nätverkets agenda inte bara grundar sig på individernas önskan om agenda. Detta blir extra viktigt när de deltagande personerna är på mellanchefsnivå. 24 GRÖNA AFFÄRER // 2011

14 Vivab ett kommunalt bolag som bygger sin identitet med miljö i fokus Nu har vi fått en helt annan ryggrad TEXT Åsa Tegelberg och Charlotte Nilsson Bibin FOTO Vivab Vi vill ju kunna ha ett tydligt kundfokus och inser att vi måste låta kunderna förstå vad som styr vårt arbetssätt. Margareta Björksund, VD VIVAB Vatten & Miljö i Väst AB // (Även kallat: Vivab) Grundat: Säte: Falkenberg Anställda: 136 Omsättning 2009: tkr Bolagets VERKSAMHET: Skall driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen samt kommunal renhållning. - Vivab är ett ungt företag som precis har börjat bli känt av kommuninvånarna. Vi hade kommit till en punkt där vi insåg att vi behövde förhålla oss till miljöfrågan och det var rätt tajming att börja titta på oss själva. Vi behövde också lära oss mer om vad miljöarbete kan innebära. För mig har därför frågor kring företagets image fått en högre prioritet än tidigare. Marknadschefen på Vivab heter Cecilia Zryd. Kommunerna Falkenberg och Varberg sköter numera driften av vatten och avlopp i ett gemensamt bolag. VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB bildades i september 2008 och verksamheten kom igång under Vivab som organisation är ett nytt företag men med gamla verksamheter som tidigare utfördes av kommunerna var för sig. Den nya organisationen har arbetat med att hitta gemensamma mål för de båda ägarna, Varbergs och Falkenbergs kommun. Margareta Björksund har varit med som VD från starten. - När vi gick med i projektet hade vi börjat ta fram en del mål men målen hade inte någon tydlig miljötouch. Hur skulle vi få det och samtidigt ha ett ökat fokus på kunderna, frågade vi oss. Projektet inleddes med en insiktsanalys. Margareta Björksund säger att det var en intressant upplevelse - och nyttigt, att bli betraktad med helt nya ögon. - Det blev väldigt tydligt att vi inte själva ser vår egen verksamhet. Under insiktsanalysen besökte vi en enhet hos oss och fick frågan, Men varför har ni lamporna tända mitt på dagen? säger Margareta Björksund och skrattar lite. Ja det är de enkla frågorna som visar att vi behöver gå igenom våra egna processer och förstå hur resurser och energi används. Under arbetet i projektet har Vivab fått möjlighet att arbeta igenom företagets kärnvärden. Och eftersom Vivab egentligen inte ordentligt arbetat igenom vilka värderingar som ska vara vägledande i arbetet för att nå bolagets mål blev detta en viktig pusselbit. - Vi upplever att det inte är så vanligt att kommunala bolag sätter igång den typen av diskussioner. Nu har vi fått en helt annan ryggrad än tidigare, säger Cecilia Zryd. Och Margareta Björksund menar att detta också är viktig information för kunderna. - Vi vill ju ha ett tydligt kundfokus och inser att vi måste låta kunderna förstå vad som styr vårt arbetssätt. Vivabs föresats att skapa ett mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus har satt igång många nya uppgifter. Det interna miljöarbetet pågår och ska mynna ut i en miljöcertifiering under På vägen dit kommer Vivab att sätta miljömål för verksamheten, hur stora resurser varje del av verksamheten tar i anspråk och hur resursförbrukningen kan minska och energianvändningen bli mer effektiv. Därefter ska medarbetarna utbildas i miljöfrågor, vilket blir en utmaning i sig. För miljöfrågan får olika innehåll för ett vattenreningsverk jämfört med en soptipp. Då är tiden också mogen för Vivab att berätta för kunder och invånare i kommunerna vilken nytta för miljön det innebär att Vivab sköter vatten, avlopp och avfall i Varberg och Falkenberg. Troligen kommer man då att få nytta av arbetet som gjorts med att ta fram ett budskap för verksamheten. Tillsammans skapar vi en god livsmiljö - Det betyder många saker, säger Margareta Björksund. Vår verksamhet bidrar i grunden till att skapa en god livsmiljö i kommunerna Varberg och Falkenberg. Ordet tillsammans har många bottnar. Det står dels för att bolaget samlar både Varberg och Falkenberg tillsammans. Företagets verksamheter finns i ett system tillsammans med andra verksamheter. Inom Vivab arbetar vi tillsammans för att skapa en god livsmiljö och Vivab arbetar även tillsammans med sina kunder. Med ordet skapar vill vi ange att vi ständigt arbetar framåt och att detta alltid är en pågående process. 26 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 27

15 Delarna som bygger helheten TEXT Redaktionen Så hur gör man då? Kan man stötta företag i deras utveckling re Miljöaffärer. Miljöfrågan handlar här inte om idealism. genom kunskap eller är det något annat som krävs? Alltför Inte heller om att pliktskyldigast uppfylla en miljöstandard. ofta skapas insatser som ger inspiration för stunden men sällan kan omsättas i handling. Att hitta en metod för företagstog hade alla miljönyttiga produkter eller tjänster. Men före Istället handlar det om affärsutveckling. Företagen som delutveckling som inte bara inspirerar utan som faktiskt skapar projektet var det endast ett fåtal som använde miljöargument en bestående förändring är en utmaning. i sin marknadsföring. Målet har varit att medverka till att starta en process hos varje företag som fortsätter efter projektets slut. Vi ska berätta hur vi gjorde för att skapa mer transpiration än Kronologin inspiration. Det ligger i sakens natur att en process handlar om tid. Det tar tid att ta till sig olika delar, se ur olika synvinklar och låta en förändring ske. What s in it for me? Under 9 månader erbjöds deltagarna en mötesplattform i Företagen som valde att satsa genom att delta i en process form av 8 workshops. såg möjligheten att utveckla företaget inom ett aktuellt område. Området har en direkt koppling till fler affärer skapa komma ifrån den dagliga verksamheten och träffa andra Varannan träff innebar övernattning. Företagarna fick ett trovärdigt varumärke med miljö i fokus. Företagen var företagsledare från andra branscher. De fick ta del av föreläsningar, rådgivning, delta i interaktiva övningar och dela intresserade av att öka sin konkurrenskraft. Och de hade en stor förväntan på att få möjlighet att delta i nätverk och få erfarenheter kring en gemensam fråga hur man kan skapa erfarenhetsutbyte. ett mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus. Erbjudandet som företagen nappade på hette Lönsamma- PROCESSEN ERFARENHETSUTBYTE Det egna miljöarbetet Erfarenhetsutbyte mellan kollegor inte konkurrenter En del av pedagogiken går ut på att ge företagarna möjlighet att dela erfarenheter. Deltagarna har till exempel fått i uppgift att redovisa delar av sin insiktsanalys. Vid varje träff har skapats dialogforum för att ge möjlighet till erfarenhetsutbytet mellan företagen och ibland även gentemot föreläsarna. Redan från början har vi kommunicerat budskapet du måste ge för att kunna få för att stimulera utbyte på olika sätt. Ett lärande nätverk kan vara ett viktigt komplement till företagsledare i deras utvecklingsarbete. Erfarenhetsutbytet har även lett till att affärer har uppstått mellan deltagarna. Några deltagare utvärderar förutsättningarna för gemensamma affärslösningar. Insiktsanalys en arbetsmodell för varumärkesarbete Modellen utgår från företagets image, nuläge och målbild. Den hjälper företagaren att ta kundens perspektiv och genom det se företaget utifrån och in. I detta fall med glasögon färgade av expertis inom design, varumärkesarbete och miljöarbete. Workshops delarna som bygger helheten Efter den inledande presentationen följde fem workshops med syfte att ge ny kunskap inom strategiskt varumärkesarbete; målgrupper, kundmötet, produkten/tjänsten, det egna miljöarbetet och varumärket. Huvudsakligen användes en mix av externa föreläsare, experter inom sina områden och mycket dialog mellan deltagarna. Genom att se och analysera en fråga ur olika perspektiv kan man skapa en nulägesbild över företagets läge ur olika dimensioner. Vid det näst sista workshoptillfället var fokus företagens kärnvärden och handlingsplanen. Sista träffen redovisade företagen sina handlingsplaner och fick stöd i det förändringsarbete de nu skulle hem och fortsätta. Handlingsplan De olika delarna i projektet ställer olika frågor och sakta men säkert växer en målbild fram. Vad betyder miljöfrågan för vår bransch? För vårt företag? Vilka målgrupper skall vi profilera oss mot i miljöfrågan? När man vet vart man vill inser man också vad man måste göra för att komma dit. Om du inte vet vart du är på väg spelar det ingen roll vilken väg du tar. ( L. Caroll Alice i Underlandet ) Utveckling i grupp och enskilt Projektet har balanserat mellan att ge stöd till företagsutveckling i grupp och samtidigt låta varje företag arbeta efter sin egen utvecklingskurva. Under sammanlagt åtta workshops har företagen gemensamt fått ta del av expertkunskap. Kunskapen har omsatts i gemensamma diskussioner för att sedan till sist landa hemma i företaget. Varje deltagare har uppmärksammats på vad det är som gjort störst avtryck vad bär man med sig från det ena tillfället till det andra? Vilka insikter har man fått under resans gång? Det har även funnits individuella moment där fokus har legat på det egna företagets handlingsplan, insiktsanalys eller presentation inför gruppen. I en process i grupp har mixen av dessa perspektiv bidragit till att få fram en förändring för det enskilda företaget. Det har varit styrkan med projektet Lönsammare Miljöaffärer och skiljer det från traditionellt stöd inom företagsutveckling. INSIKTSANALYS Varumärket Kundmötet Produkten/Tjänsten Målgrupp/profilering HANDLINGSPLAN 28 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 29

16 REGIONALA NÄTVERK Medverkande i projektet Lönsammare Miljöaffärer Science Park Halmstad För att utveckla en affärsidé och etablera ett företag krävs människor med starkt engagemang för sin sak. Förutom rätt idé krävs också att man är beredd att lägga ner mycket tid och kraft för att företaget ska ta fart och växa. I kombination med coachning och utbildning från rätt personer ökar möjligheterna att lyckas. Utöver faktorerna ovan så är vårt nätverk nyckeln till Science Park Halmstad-företagens framgångar. Det ger ovärderlig tillgång till specialistkontakter inom flertalet olika områden. Att människor möts anser vi vara väldigt viktigt så därför skapar vi även en kontorsmiljö där människor dagligen möts på ett naturligt sätt. Att vara med och stödja projektet Lönsammare Miljöaffärer var med vårt tankesätt ett naturligt val för oss. Projektet handlar om saker vi tror på, som att skapa affärsutvecklingsprocesser, trovärdigt varumärke (i det här fallet med miljö i fokus) samt affärsnätverk. Företagen i projektet tillsammans med experter gav och kommer fortsätta att ge varandra ett unikt nätverk där man kan dra nytta av varandras kunskaper för att i fortsättningen göra lönsammare miljöaffärer. Projektteam: Åsa Tegelberg, projektledare, Region Halland Hans Leghammar, processledare, Region Halland Magnus Falk, processledare, Energi & Miljöcentrum Charlotte Nilsson Bibin, kommunikationsstrateg, Region Halland Utvecklingscoacher/Föredragshållare: Löfgren Branding AB, Johan Löfgren Stefaco Grape AB, Mats Johansson SVID, Kaj Abbestam SVID, Christer Ericson Goda företagsexempel: Ekelund Linneväveriet i Horred AB, Christer Ekelund, Styrelseordförande Fabo, Marcello Olmedo, projektledare Varbergs Energi AB, Madeleine Dragstedt, marknadschef Axfood, Åsa Domeij, miljöchef Föredragshållare: Swerea IVF, Karin Wilson Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, Catharina Hedar Shiftdesign AB, Patrik Westerlund, industridesigner Stefaco Grape AB, Bodil Czarnecki Gröna livsstilsmagasinet Camino, Tobias Jansson, redaktör Arkitekt Karin Nykvist SOI, Sveriges Offentliga inköpare, Lisbeth Jonsson, ordförande SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Susanna Kindberg Högskolan i Halmstad, Mats Holmquist, Forskare nätverk Miljökompassen, Håkan Nordin, miljöstrateg Futerra, Victoria Olausson, VD (författare av Grön Kommunikation ) SEE U, Hanna Berggren, miljöekonom, Hanna Norrman, Miljötekn. The Core Company, Thomas Sundberg, brand manager, Sune Hemberg, brand manager (Författare Eco-Branding) Alexandersoninstitutet och EMC Alexandersoninstitutet är en utvecklingsarena vars uppdrag är att stimulera och skapa förutsättningar för efterfrågad utveckling i regionen. Vår roll är att vara motor, mötesplats och mäklare. Hela vår verksamhet bygger på samverkan, nätverk samt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan människor, i Sverige och internationellt. Ur detta arbete växer olika spin-off effekter fram i form av nya projekt, nya affärsmöjligheter och nya samarbeten mellan involverade aktörer. Energi- och Miljöcentrum (EMC) är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet. Sedan starten 2007 har nätverket vuxit snabbt och driver idag flera projekt tillsammans med Alexandersoninstitutet för att olika aktörer skall kunna utveckla energi-, miljö och klimateffektiv kunskap samt främja intresset för dessa tjänster och produkter. Projektet Lönsammare Miljöaffärer har medvetet ett mycket resultatinriktat upplägg. För de deltagande företagen bidrar projektet med ökad affärskompetens, möjlighet till samarbete och affärer på nya marknader. Det bidrar också med en nuläges- och riskanalys utifrån ett trovärdigt miljöperspektiv samt miljöfokuserade verktyg för varumärkesbyggande och kommunikation. Det är ett mycket relevant projekt för oss att stödja och vi ser redan de positiva resultaten. Johan Löfgren, Löfgren Branding AB och Magnus Falk, EMC. Charlotte Nilsson Bibin, Region Halland Mats Johansson, Stefaco Grape, Åsa Tegelberg, Region Halland och Hans Leghammar, Region Halland 30 GRÖNA AFFÄRER // // GRÖNA AFFÄRER 31

17 ELHJÄLTARNA AB Epw Electro Pro West AB TSR AB Mantum AB Systeminstallation AB Triventus AB Mytolia Process AB VIVAB Falkenberg Värmeteknik AB FÖRETAG Pettersson & Hansson Byggnads AB FÖRETAG Slöinge Elektriska AB ELEIKO AB FÖRETAG SeeU HALMSTAD AB FÖRETAG Noab Nordiska Byggsystem AB MEDVERKANDE FÖRETAG Eleiko AB Halmstad // Elhjältarna AB Kungsbacka // Epw Electro Pro West AB Varberg // Falkenberg Värmeteknik AB Falkenberg // Mantum AB Varberg // Mytolia Process AB Falkenberg // Noab Nordiska Byggsystem AB Veinge // Pettersson & Hansson Byggnads AB Falkenberg // SeeU Halmstad AB Halmstad // Slöinge Elektriska AB Halmstad // Systeminstallation AB Varberg // Triventus AB Vessigebro // TSR AB Varberg // VIVAB Falkenberg

GRÖNA. affärer. Insikt. Miljö är business. gav nya utsikter SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT

GRÖNA. affärer. Insikt. Miljö är business. gav nya utsikter SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT GRÖNA affärer Insikt gav nya utsikter En berättelse om halländska företags satsning på mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus. Miljö är business SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT Projektet

Läs mer

Green wash EU2050. LCC multidisciplinärt. klimatneutral FSC ekologiskt fotavtryck kretsloppsprincipenemas WEEE COP15 Copenhagen

Green wash EU2050. LCC multidisciplinärt. klimatneutral FSC ekologiskt fotavtryck kretsloppsprincipenemas WEEE COP15 Copenhagen TRÄNINGSPROGRAM För att möta utmaningar och skapa affärsmöjligheter för dig som företagare Företagsutveckling med miljö och design i fokus skapar lönsammare affärer Innehåll Företagsutveckling med miljö

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Utveckling av. Cleantechföretag. med design

Utveckling av. Cleantechföretag. med design Utveckling av Cleantechföretag med design Projektrapport 010 011 Design gör skillnad! Maria Wallner, Globala Rummet/Almi Företagspartner Medverkande företag För de flesta företag som är under utveckling

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Miljöfrågorna berör oss alla

Miljöfrågorna berör oss alla Miljöfrågorna berör oss alla Vi måste alla förhålla oss till miljön. Inte minst industri, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Förutom att följa aktuell lagstiftning och ta ett miljömässigt ansvar

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Inspirationsförmiddag Ästad Gård

Inspirationsförmiddag Ästad Gård Utvärderingsrapport 2 av Lust H projektet Inspirationsförmiddag Ästad Gård 6 november 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-02-23 1. Bakgrund Den 6 november 2003 arrangerade Lust H-teamet en inspirationsförmiddag

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer