Konsten & Nätet. Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten & Nätet. Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002"

Transkript

1 Konsten & Nätet Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002 Hur har Rhizome.org lyckats skapa och upprätthålla ett varaktigt forum för konst på Internet?

2 2 Innehållsförteckning Huvudsaklig frågeställning... 3 Målgrupp... 3 Bakgrund... 3 Rhizome.org en kort presentation... 3 Metod... 4 Frågor... 4 Organisationen & pengarna... 5 Den virtuella gemenskapen Rhizome.orgs community... 6 Slutdiskussion... 8 English Abstract... 9 Kontaktinformation... 9

3 3 Det är som när ett nytt språk blir till. De första användarna avsätter spår i språket som sedan finns kvar i generationer framåt. Det är det ansvaret, men också den möjligheten, vi står inför de kommande decennierna. Tor Nørretranders om Internets utveckling. (ur Platsen som inte finns, 1997) It s still such a new place, everything s in flux, lots of room to create new spaces and write new rules. Mark Tribe, Rhizome.orgs VD och grundare. Alexander Hall KV-01 VT 2002 Rapport LIA II Rhizome.org Huvudsaklig frågeställning Hur har Rhizome.org lyckats skapa och upprätthålla ett varaktigt forum för konst på Internet? Målgrupp Målgruppen för denna rapport är först och främst Kulturverkstans elever och anställda, men även allmänt intresserade kulturarbetare eller ej som funderar på att driva projekt med hjälp av Internet. Bakgrund Hur översätter man konst till ettor och nollor? Jag har under arbetet med mitt lilla konstförlag Oktobra ofta funderat kring vilka möjligheter, respektive svårigheter, förmedlande av konst via Internet innebär. Det knepiga med att sprida konst via Internet tror jag egentligen inte alltid är att nå ut, utan att nå fram. Vad krävs för att ett forum för konst på Internet verkligen ska fungera? Hur uppstår hos betraktaren/användaren den där viljan att engagera sig att aktivt delta? Just detta engagemang tror jag är oerhört viktigt för att ett forum ska kännas levande och meningsfullt. Men kan detta engagemang på något sätt skapas eller styras? I så fall hur? Under tre intensiva veckor i April, 2002, fick jag möjligheten att på nära håll studera och jobba med några som verkligen lyckats skapa ett både levande och varaktigt forum för konst på Internet: Rhizome.org. 1 Rhizome.org en kort presentation Rhizome.org är en icke-kommersiell organisation, med huvudsäte i New York, som jobbar för att skapa en global plattform för digital konst 2 på Internet. Rhizome är egentligen en botanisk term för ett slags underjordiskt rotsystem som binder samman små växter i ett stort nätverk. Metaforen är talande ett icke-hierarkiskt nätverk där alla som vill ska kunna medverka och på lika villkor uttrycka sina åsikter. Rhizome har närmare medlemmar från 113 olika länder i sitt community 3. Dessa medlemmar kan bland annat via Rhizomes sju olika mailinglistor, såväl som den dagligen uppdaterade hemsidan, diskutera och upptäcka digital konst, utbyta kunskaper samt publicera sina verk. Enkelt utryckt skulle man kunna säga att Rhizome.org är ett internetcommunity med arkiv för text och digital konst tillhandahållen av communityts medlemmar. 1. Istället för att varje gång skriva ut www-suffixet.org efter Rhizome, kommer jag i denna rapport, både för min egen skull och för att texten ska flyta bättre, ibland bara skriva Rhizome istället för Rhizome.org. Det är dock ingen skillnad mellan de två. Organisationens anställda både skrev och sade oftast bara Rhizome, trots att Rhizome.org är det officiella namnet. 2. Vanligtvis kallat New Media Art, eller net.art på engelska. Digital konst är inte en helt korrekt översättning, men är nog det svenska begrepp som mig veterligen kommer närmast. 3. Det talas i Internet-sammanhang istället för forum ofta om communitys, d.v.s. nätverk av människor som delar ett visst intresse och på olika sätt träffas och diskuterar detta. Ordet community översätts ibland till svenska som virtuell gemenskap, men jag har i denna rapport valt att använda det engelska ordet community, då jag tycker detta känns mer flexibelt och inkluderande. Dessutom används ordet redan (åtminstone i Internet-sammanhang) ganska friskt i det svenska språket.

4 4 Rhizome.org grundades februari 1996 i Berlin av nuvarande VD:n Mark Tribe, och var då enbart en mailinglista där konstnärer, kritiker och curatorer kunde utbyta idéer och information om digital konst. Strax därefter flyttade Mark Tribe till New York, där han byggde upp webbsidan Rhizome.org. Webbsidan fungerar i första hand som ett grafiskt komplement till mailinglistan, med sökbara arkiv innehållande text och konst hämtade från mailinglistan. Verksamheten har sedan dess vidgats en hel del och idag erbjuder Rhizome t.ex. sju olika mailinglistor, en kalender för konstrelaterade aktiviteter, jobbannonser, CD-ROM- och bokförsäljning, konstutställningar samt konferenser och workshops runt om i världen. Rhizome har även flera utförliga planer för framtiden. Bland annat planerar man ett projekt som går under namnet Grok, som i korthet går ut på att sprida digital konst i arkadspelsformat. Grok kommer att åka runt till grupper som har liten eller ingen tillgång till digital konst. Rhizome planerar även att anordna distanskurser i digital konst, samt starta ett webbhotell där medlemmar kan lägga upp sina egna webbsidor. Metod Väl på plats i Rhizome.orgs kontor, satte jag mig ner med Mark Tribe för att diskutera vilka arbetsuppgifter som vore lämpliga för mig. Detta utifrån vad jag personligen ville få ut av min LIA-praktik, de tidsramar som fanns, samt vad Rhizome hade för önskemål och behov. Det visade sig att det fanns en väldig massa jobb att göra. Min huvudsakliga arbetsuppgift blev att i detalj kartlägga och analysera the Rhizome Community, i syfte att se var och hur communityt kunde växa. Jag skrev en rapport: Rhizome.org Community Demographics Analysis & Recommendations, innehållande diagram och slutsatser jag dragit utifrån dessa(vilka jag inte kommer att gå in på i detalj i just denna rapport). Det som gjorde att just denna arbetsuppgift kändes relevant för mig, var först och främst att jag fick väldigt bra insyn i hur ett community för konst kan fungera och se ut, samt hur man aktivt kan jobba för att nå fler människor. Jag känner dessutom att jag genom att jobba på Rhizome.orgs kontor timmar i veckan fick en bra förståelse för hur organisationen fungerar, formellt såväl som informellt. I tillägg till denna deltagande observation, passade jag på att intervjua Mark Tribe, samt läsa en väldig massa rapporter och artiklar om Rhizome. Mycket bra information finns för övrigt redan publicerad på deras hemsida, vilket har varit till stor hjälp. För att kunna dra slutsatser och göra lämpliga jämförelser utifrån ett större perspektiv, har jag har även tittat närmre på olika teorier om Internet och virtuella gemenskaper. Teorier formulerade av författare och böcker hämtade från Kulturverkstans litteraturlista, däribland Manuel Castells, Sven-Eric Liedman och Tor Nørretranders. Frågor Förutom min huvudsakliga frågeställning, hade jag en hel del underfrågor som jag hoppades få svar på under min LIA-praktik. De flesta av dessa knyter an till huvudfrågan, och har hjälpt mig att bättre förstå de olika faktorer som jag tror krävs för skapandet och upprätthållandet av ett forum för konst på Internet. Några av dessa underfrågor var: Hur ser Rhizomes organisation ut rent konkret? Hur finansieras verksamheten? Kräver bidragsgivare några motprestationer? Jobbar Rhizome mycket i projektform? Hur påverkar Internet & IT organisationens struktur? Skulle det fungera att driva ett liknande projekt helt virtuellt? Hur bygger man upp ett community? Hur stort vill Rhizome att communityt ska vara? Hur viktig är New York som stad för Rhizomes verksamhet? Skulle man kunna driva liknande projekt varsomhelst ifrån?

5 5 Jag kan såhär i efterhand konstatera att jag fått mer eller mindre utförliga svar på alla dessa frågor. Jag har dock inte för avsikt att i denna rapport gå igenom och punktvis presentera tydliga svar på varje fråga, utan har mer använt dem som komplement till min huvudsakliga frågeställning. Organisationen & pengarna Rhizome.org är alltså en icke-kommersiell organisation (Non-Profit Organization), och måste som en sådan enligt amerikansk lagstiftning ha en styrelse. Rhizomes styrelse utgörs av tio inom IT- och konstvärlden inflytelserika personer. Styrelsen möts fyra gånger om året, och dess huvudsakliga uppgift är att se till att pengarna används som de ska. Inom styrelsen finns olika kommittéer som ser över olika områden i Rhizomes verksamhet. För tillfället håller man utöver styrelsen även på att bilda en rådgivande kommitté, bestående av folk som är involverade och intresserade av verksamheten. Denna kommitté kommer dock inte att ha de lagliga befogenheter styrelsen har. Mark Tribe är av styrelsen anställd som verkställande direktör. Tillsammans med honom på kontoret i New York arbetar utvecklingschefen Lauren Wisbauer Nuzzi, teknik- och innehållslige chefen Alex Galloway, samt administrativa samordnaren Mary West. Dessa titlar är inte alls missvisande, men det är uppenbart att man växlar en hel del mellan olika uppgifter, även om det finns vissa tydligt avgränsade områden. Det är tydligt att det är Mark Tribe som är chefen, han har koll på det mesta som händer och alla rapporterar i slutändan till honom. Rhizome.org har alltså fyra heltidsanställda. Utöver dessa har de även sex halvtidsanställda konsulter som jobbar vid behov från olika platser i världen. Rhizome har dessutom en väl utvecklad strategi vad gäller praktikanter, och har oftast två eller tre praktikanter samtidigt. Oftast jobbar en av dessa i New York och de andra via Internet. En intressant aspekt av Rhizomes utveckling, är att organisationen tidigare faktiskt varit ett kommersiellt företag. När Mark Tribe 1996 kom till New York för att starta upp Rhizome på allvar, tyckte han att dot.com -branschen verkade vara den smartaste vägen att gå, eftersom det finansiella stödet för konst i USA inte var alltför stort. Men efter ett flertal möten med potentiella investerare tvingades han inse att marknaden för digital konst då var alldeles för liten för att investerare skulle satsa några pengar. Istället kom Rhizome att under två års tid fungera som en underavdelning för det kommersiella e-handelsbolaget StockObjects (vilka sålde upphovsrättsskyddad programkod och animationer etc. till webbföretag). Rhizome.com, som de då hette, hade som huvudsaklig funktion att marknadsföra det betydligt större StockObjects. Trots att communityt växte avsevärt under dessa två år var det enligt Mark Tribe inte en tillfredställande situation att hela tiden känna press från investerare. Det var svårt att uppfylla lönsamhetskraven, så 1998 valde Rhizome att bli en icke-kommersiell organisation och istället försöka söka bidrag från olika fonder. Man lyckades få loss en hel del pengar från några av de stora bidragsgivarna i New York (bl.a. National Endowment for the Arts, Daniel Langlois Foundation och The Rockefeller Foundation) och kunde anställa kompetent personal. Däribland en professionell bidragssökare. Idag får Rhizome bidrag från ett tiotal stora amerikanska bidragsgivare. De krav på motprestationer dessa bidragsgivare ställer, sträcker sig inte längre än att Rhizome i efterhand måste redovisa att de gjort vad de sagt de skulle göra med pengarna. Om de inte kan visa att de lyckats med vad de föresatt sig att göra, är det betydligt mindre chans att få pengar från bidragsgivaren nästa gång. Det finns alltså en väldigt stor osäkerhet i detta finansieringssystem. Dessutom finns det en tydlig tendens att ansökningar och projekt styrs utifrån vad man tror bidragsgivarna vill ge pengar till, istället för att göra vad man själv verkligen känner för. Med anledning av denna osäkerhet satsar Rhizome nu istället hårt på att försöka få fler individuella medlemmar att ge bidrag. Man har genom olika kampanjer via mail och webb lyckats ganska bra med detta, och idag utgörs 30% av Rhizomes intäkter av bidrag från medlemmar. Till saken hör även att det i USA är avdragsgillt för enskilda personer och företag att ge bidrag till Non-Profit Organizations (66% av Rhizome individuella bidragsgivare kommer från USA).

6 6 Planen är att Rhizomes intäkter om fem år ska utgöras till 70% av individuella bidragsgivare och bara till 30% av fonder och offentliga finansiärer istället för tvärtom, som det är idag. Detta är tänkt att skapa en tryggare, mer stabil ekonomi eftersom individuella bidragsgivare tydligen tenderar att fortsätta ge bidrag över åren. Dessutom ger de ofta mer och mer för varje år. Det finns nu heller inte särskilt många stora fonder och bidragsgivare kvar för Rhizome att mjölka pengar ifrån, om de inte vill försöka hitta utländska bidragsgivare vilket kan vara svårt. Planen är att öka omsättningen rejält de närmsta fem åren, och för att lyckas med det krävs att fler medlemmar ger pengar. Man har även andra planer för framtiden vad gäller finansiering. Som det ser ut just nu är alla Rhizomes tjänster gratis. Meningen är dock att man snart ska införa ett slags shareware-system på webbsidan. Grundidén är att alla som registrerar sig som medlemmar ska få välja mellan en gratisversion (Free Trial Mode) och en bidragsgivarversion (Contributing Mode). Båda versioner ger medlemmarna samma befogenheter och tillgång till Rhizomes tjänster. Den enda skillnaden är att det i gratisversionen med jämna mellanrum poppar upp ett meddelande som ber en byta till bidragsgivarversionen. Dessa små meddelanden skickas också ut via till de icke-bidragsgivande medlemmarna. Rhizome kommer så småningom även att införa vissa renodlade betaltjänster, såsom webbhotell och distanskurser via Internet. Det är uppenbart att nätverkstänkandet och den moderna IT-tekniken spelar en oerhört stor roll för Rhizome som organisation. är ett ovärderligt verktyg för Rhizome. Man skulle förmodligen inte kunna överleva ekonomiskt utan det. Den största delen av all kommunikation sker via , ofta även mellan de anställda på kontoret. Som tidigare nämnts, anlitar Rhizome så kallade Virtual Interns, virtuella praktikanter som de många gånger aldrig träffar öga mot öga, utan bara håller kontakt med via , telefon och livechat. Dessutom jobbar många av de halvtidsanställda i andra städer, och kommer sällan in till kontoret i New York. Emellanåt hålls även video- och telefonkonferenser om exempelvis någon eller några styrelsemedlemmar inte kan komma till ett styrelsemöte. Att Rhizome använder så mycket teknik beror helt enkelt på att det i längden spar oerhört mycket tid och pengar. Dessutom är det Rhizomes önskan att vara en så global organisation som möjligt, man vill kunna samarbeta så mycket och smidigt som möjligt med folk i Europa och andra delar av världen. Egentligen kräver den synliga delen av Rhizome.org, dvs. webbsidan och mailinglistorna, relativt lite tid och jobb. Det räcker egentligen att en person sköter lite programmering några timmar i veckan. Det är andra delar av verksamheten som att söka pengar, hålla kontakter med folk runt om i världen, skriva rapporter och planera osv. som tar mest tid i anspråk. Mark Tribe tror att Rhizome teoretiskt sett skulle kunna fungera som en virtuell organisation, utan kontor eller någon annan verklig mötesplats. Men det har sina fördelar att ha en plats där folk kan träffas, en plats där man kan lagra de papper som folk då och då oundvikligen behöver ta del av. Det skulle kanske vara svårt för en anställd eller utomstående att verkligen förstå vad Rhizome är, om det inte fanns någon fysisk plats att komma till. Rhizome jobbar enligt Mark Tribe inte särskilt mycket i projektform. Han brukar åtminstone inte använda det ordet för att beskriva vad Rhizome sysslar med, utan ser på det hela mer som ett fortlöpande flöde. Inom detta flöde iscensätter man däremot många olika program, vilka om de är framgångsrika i sin tur kan möjliggöra nya program och möjligheter till utveckling. Den virtuella gemenskapen Rhizome.orgs community Med medlemmar från 113 olika länder kan man nog för en gångs skull utan att överdriva säga att Rhizomes community är globalt (även om 75% av medlemmarna är vita). Mer än hälften av Rhizomes medlemmar arbetar med digital konst och/eller nya medier i någon form, och lite mindre än hälften anser sig själva vara konstnärer. Utöver dessa utgörs communityt till stor del av studenter, designers, lärare, IT-folk, curators och journalister från olika platser i världen.

7 7 Rhizomes community har alltid växt mycket snabbare än dess organisation. Så vill man att det ska fortsätta. Eftersom planen är att få fler medlemmar att ge bidrag prioriteras communityts tillväxt väldigt högt. Allt enligt den logiska devisen: fler medlemmar lika med fler potentiella bidragsgivare. Dessutom tycker Rhizome självklart att det de gör har ett värde, och vill därför att så många som möjligt ska få chans att ta del av det. Digital teknik har ju den fördelen att information kan dupliceras och spridas i stora mängder utan särskilt stora kostnader. Planen är därför att växa, både ekonomiskt och i medlemsantal, utan att behöva lägga pengar på att anställa mer folk. En strategisk plan och budget har lagts fram för de närmsta fem åren, och meningen är att man år 2006 ska ha närmare medlemmar i sitt community. Rhizomes mailinglistor är som Mark Tribe uttrycker det Rhizomes livskälla. Det är från mailinglistorna det mesta som hamnar på webbsidan kommer. Det är via mailinglistorna den mest aktiva diskussionen tar plats. Och det är framför allt genom mailinglistorna känslan av ett icke-hierarkiskt community verkligen skapas. För Rhizome fungerar webbsidan, som tidigare nämnts, mest som ett komplement till mailinglistorna. Det är medlemmarna själva som styr över vad som kommer att finnas på webbsidan. Denna känsla av delaktighet att man själv påverkar och att man i mångt och mycket som medlem faktiskt är Rhizome är oerhört värdefull. Problemet med webbsidor är att man på något vis måste få besökaren att aktivt ta sig till sidan. är mer av ett s.k. push media, som inte kräver lika mycket ansträngning att reagera på. För att få folk att ta sig till Rhizomes webbsida använder man sig bland annat av traditionell marknadsföring, såsom reklam i tidskrifter etc. Även de workshops och utställningar man anordnar fungerar i viss mån som marknadsföring. Det är via webbsidan de flesta blir medlemmar och sidan har unika besökare varje månad. Mark medger att webbsidan estetiskt sett är ganska trist och avskalad. Man har medvetet valt att följa de flesta konventioner som finns och istället inrikta sig på att göra sidan så tydlig och användbar som möjligt. Det är inte meningen att besökaren ska behöva lära sig använda sidan. Den ska vara intuitiv och enkel men med mycket och bra innehåll. Rhizome har dessutom, av två anledningar, valt att inte använda sig av programmet Flash (med vars hjälp man kan lägga animationer och mer avancerad grafik till sina webbsidor). För det ena vill man att alla ska kunna använda sidan, även de som har en gammal dator med ett långsamt modem, och för det andra vill man inte tvinga folk att använda ett program som ägs av ett kommersiellt företag. Det man enligt Mark Tribe måste göra om man vill försöka bygga upp ett nytt community, är först och främst att identifiera vilket slags forum som borde finnas, men som inte finns. Det är även viktigt att tydligt definiera sin nisch, och utifrån det hitta de minsta gemensamma nämnarna. Man måste samtidigt också vara väldigt bestämd angående vad som är relevant och inte. Detta är ett område de anställda på Rhizome verkar tycka är viktigt att Rhizome.org aldrig ska vara något det inte är. Om man vill experimentera och hitta nya vägar och samarbeten, måste man samtidigt vara försiktig så man inte förlorar det som gör ens community unikt. Om denna känsla går förlorad, förlorar man antagligen också snabbt sina medlemmar. Detta är en svår balansgång som Rhizome uppenbarligen lyckats bra med. Vad gäller mailinglistan, krävdes det till en början mycket jobb för att sparka igång folk. Mark Tribe hade samlat på sig en lista med adresser till kompisar och kollegor han trodde skulle vara intresserade av att delta i en mailinglista för digital konst. De första månaderna hände egentligen ingenting, det var nästan bara Mark Tribe som postade inlägg till listan. Men efter att idogt ha skrivit och ringt runt till kompisar och bett dem posta inlägg bara för att få igång diskussionen började saker och ting röra på sig efter ungefär ett år. Sedan dess har Rhizomes mailinglista växt stadigt. Som Rhizome fungerar nu är det medlemmarna som postar konst, recensioner, intervjuer m.m. till mailinglistan. De anställda plockar sedan några dagar i veckan ut de i deras tycke mest intressanta inläggen och presenterar på webbsidan. Detta ska snart förändras, så att medlemmarna får större inflytande över vad som syns på webbsidan. Ett slags röstningssystem, där medlemmarna kan rösta på vilka inlägg de tycker har varit bra, ska införas. Detta

8 8 främst för att medlemmarna ska känna sig mer delaktiga i Rhizomes utveckling. Dessutom kan detta enkelt automatiseras, vilket innebär mindre jobb för de anställda på Rhizome då de slipper läsa igenom alla inlägg varje dag. Detta är en viktig innovation i och med att man planerar för att communityt ska växa, vilket oundvikligen medför fler inlägg på mailinglistorna. Slutdiskussion Hur har Rhizome.org lyckats skapa och upprätthålla ett varaktigt forum för konst på Internet? Det var den enkla frågan jag ställde som dock inte har ett riktigt lika enkelt svar. Givetvis har ett flertal olika faktorer varit viktiga för Rhizome.orgs skapande och upprätthållande av ett varaktigt forum för konst på Internet. Jag tror och hoppas att jag i denna rapport lyckas beskriva de faktorer jag personligen tror varit viktigast. Det finns oerhört mycket att lära av Rhizome.org. Inte minst för de som vill kombinera konst med Internet på ett eller annat sätt. För att göra mina slutsatser så överskådliga och användbara som möjligt kommer jag nedan att dela upp och sammanfatta de faktorer jag tror är de viktigaste för att forum för konst på Internet ska fungera. Community Den känsla av gemenskap och samhörighet (Liedman, S-E. sid.81. Ord&Bild nr.3, 1999) som enligt idéhistorikern Sven-Eric Liedman präglar de nätverk som skapats utifrån en kulturell identitet (i motsats till det renodlade, sterila nätverket), är något som tydligt kan återfinnas i Rhizomes community. Detta slags nätverk kräver ett känsloengagemang i själva saken, och just detta är nog den viktigaste slutsatsen jag dragit (eller fått bekräftad, beroende på hur man ser det) utifrån min frågeställning: Det krävs någon form av känsloengagemang för att de sterila nätverk som Internet erbjuder ska hjälpa konsten nå fram, och inte bara nå ut. Tillgänglighet Något som är intressant vad gäller Rhizome, är att de på ett väldigt medvetet sätt lyckats hålla detta känsloengagemang levande. Alla har via deras väl använda mailinglistor lika stora möjligheter att påverka Rhizomes innehåll. Känslan av delaktighet är viktig. Communityt, eller nätverket om man så vill, är dessutom väldigt icke-hierarkiskt och alla tjänster är gratis. Man har därför väldigt många aktiva medlemmar, och communityt växer snabbt. En inte oviktig anledning till detta tror jag är webbsidans tillgänglighet och intuitiva gränssnitt, som tillåter även folk med dåliga datorer och uppkopplingar att få ut något av Rhizome. Pengar Rhizome.org drivs inte i vinstsyfte. Trots detta behövs det en hel del pengar för att göra det de gör. Att påstå att Internet är ett billigt medium, tror jag inte alltid är hela sanningen. För att driva ett internet-projekt i större skala måste man betala personal, serverplats, marknadsföring och teknisk utrustning m.m. En fördel med Internet är dock att man kan nå ut till många, utan att det behöver kosta mycket mer än att nå ut till några få. Rhizome försöker medvetet få sitt community att växa utan att behöva anställa mer folk. Just detta är något Rhizome lyckats bra med att tack vare enkla tekniska lösningar hålla nere sina kostnader, oberoende av communityts antalsmässiga såväl som geografiska storlek. Rhizome.org har även varit lyckosamma när de sökt pengar från fonder och offentliga bidragsgivare. Detta beror förmodligen till viss del på att intresset för digital konst på senare år har varit hyfsat stort bland kulturetablissemanget i USA. Rhizome har dock också varit väldigt seriösa i sina ansökningar och har t.o.m. anställt en professionell bidragssökare. Samtidigt har Rhizomes beroende av bidrag från stora fonder gjort organisationen väldigt sårbar. Därför har man försökt få fler individuella medlemmar att ge bidrag. Medlemmarnas relativt höga känsloengagemang har också gjort det möjligt för Rhizome att få bidrag från dessa. Kampanjer där Rhizome inför sina medlemmar förklarat sin ekonomiska situation och mer eller mindre tiggt om pengar har resulterat i många bidrag. Storleken på dessa bidrag har varierat mellan allt ifrån två apelsinkärnor till tusentals kronor. Lokalisering Inte alls oviktigt för Rhizome är det faktum att man som Manuel Castells uttrycker det (Castells, M. sid.462. Nätverkssamhällets framväxt, 1998) befinner sig mitt i en av nätverkets noder : New York. Enligt Mark Tribe har det varit oerhört värdefullt för Rhizome, varande en icke-kommersiell organisation, att hålla till i New York. Anledningen till detta är att så gott som alla stora fonder och bidragsgivare finns inom en

9 9 radie av ett par hundra meter ifrån Rhizomes kontor i SoHo. Detta gör att man lättare kan träffa bidragsgivare, och dessutom har Rhizome väldigt bra koll på allt som händer i New Yorks konstvärld. Detta är dock också något Rhizome ibland kritiseras för av sina medlemmar att vara alldeles för new york-centrerade. Marknadsföring Rhizome har varit bra på att utveckla och vårda sin identitet som ett globalt community för digital konst. Man skulle även kunna uttrycka det som att Rhizome har ett väl utvecklat varumärke. Det har för Rhizome alltid varit viktigt att inte försöka vara något de inte är, eftersom den gemensamma identiteten som medlemmarna i communityt delar är väldigt viktig att behålla intakt. Rhizome har också byggt upp ett brett nätverk av kontakter världen över, och anstränger sig för att informera folk om Rhizomes existens och verksamhet. Innovation Trots att man tydligt värnar om själva grundidén med Rhizome ett globalt forum för digital konst via Internet så har man många nya idéer och vågar prova nya vägar och lösningar. Många av de tekniska lösningar och system Rhizome använder har de programmerat själva, skräddarsydda efter befintliga behov. Som Mark Tribe uttrycker det: We don t want to imitate. We innovate. English Abstract During three weeks in April, 2002, I worked as an intern for a Non-Profit Organization in New York called Rhizome.org. As a student at The Culture Laboratory in Gothenburg, this internship was one of my four mandatory on-the-job experiences this one with it s main focus lying on organizational structure. For quite some time I ve been wanting to learn more about the possibilities of combining art with the Internet. Thus, the main question I wanted to find an answer to during my Rhizome internship was: How has Rhizome.org managed to create and maintain a durable forum for art on the Internet? Rhizome.org is an online global platform for New Media Art, with almost members in 113 different countries. In short, the main reasons for why I personally believe Rhizome.org has become such a succesful forum for art on the Internet are as follows: Community Rhizome.org has managed to create a sense of community, without which the commitment necessary for maintaining a forum for art on the Internet wouldn t be possible. Availability I believe that the non-hierarchical feel of the Rhizome network makes their members want to be more active. Rhizome.org provides a lot of free services that anyone who is interested may use. Money It has been of high priority for Rhizome.org to be scalable and efficient, which has been made possible much thanks to information technology. This saves a lot of money. Rhizome.org has also been good at finding contributors individual contributors as well as bigger foundations. Location The fact that Rhizome.org is based in New York has meant a lot to the organization, having useful people and foundations around you. Marketing Rhizome.org has been succesful in defining their community, and are very good at promoting themselves to new potential members. Innovation A wish to innovate and find solutions that no-one has really tried before, has been a crucial factor concerning Rhizome.org s ability to survive as a forum for art on the Internet. Kontaktinformation Rhizome.org 115 Mercer New York, NY 10012, USA tel: ,

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Futuredrome. Därför kommer denna rapport att delvis beröra organisationsstrukturen och delvis mina arbetsuppgifter och observationer.

Futuredrome. Därför kommer denna rapport att delvis beröra organisationsstrukturen och delvis mina arbetsuppgifter och observationer. Johan Landströms rapport från LIA2. Futuredrome English abstract I have during my LIA worked with the epic organisation Futuredrome. Futurdrome is going to be a cultural festival taking place in Kinnekulle

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Att bygga nätverk via sociala medier: fördelar och nackdelar. Alumni nätverksdag 101022 Mats Eriksson, Örebro universitet

Att bygga nätverk via sociala medier: fördelar och nackdelar. Alumni nätverksdag 101022 Mats Eriksson, Örebro universitet Att bygga nätverk via sociala medier: fördelar och nackdelar Alumni nätverksdag 101022 Mats Eriksson, Örebro universitet Nya kommunikativa sammanhang Identitetsförvirring Medialisering Risk Globalisering

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

3D skulptering Cinema4D

3D skulptering Cinema4D GUC VT 2015 3D skulptering Cinema4D Grupp Kristofer Pehrs Handledare Per Djerf Abstract The point with my project is that I wanted to learn how to sculpt in a 3D-program and to develop my ability to think

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 (Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 Äter upp det ouppklarade. Sväljer i förbifarten det förbigående. Spyr upp det kringgående. -Allt för att undvika det pågående. K r y p e r in under ditt bord,

Läs mer

ArtShortCut. Arts&Business utveckling i Finland. Kira Sjöberg

ArtShortCut. Arts&Business utveckling i Finland. Kira Sjöberg ArtShortCut Arts&Business utveckling i Finland Kira Sjöberg Kulturmarknaden här Domineras av non-profit och starka stödstrukurer: 1,03 miljarder stöd per år (2006)* Privata sektorns andel marginell Inom

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll och upplägg Kursens innehåll och upplägg 17 april 2015 Affärsarkitektur och affärsarkitekten Vi myntade begreppet affärsarkitektur 2006 och lanserade utbildningen Certifierad Affärsarkitekt i februari 2007 Sedan dess

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll?

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll? Lärandemiljön spelar den någon roll? Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Bakgrunden Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Kursen Sociologi helt på nätet, nivå A-D Inga möten på campus Textbaserad, ingen variation

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer