Konsten & Nätet. Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten & Nätet. Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002"

Transkript

1 Konsten & Nätet Alexander Hall KV-01 Rapport LIA II VT 2002 Hur har Rhizome.org lyckats skapa och upprätthålla ett varaktigt forum för konst på Internet?

2 2 Innehållsförteckning Huvudsaklig frågeställning... 3 Målgrupp... 3 Bakgrund... 3 Rhizome.org en kort presentation... 3 Metod... 4 Frågor... 4 Organisationen & pengarna... 5 Den virtuella gemenskapen Rhizome.orgs community... 6 Slutdiskussion... 8 English Abstract... 9 Kontaktinformation... 9

3 3 Det är som när ett nytt språk blir till. De första användarna avsätter spår i språket som sedan finns kvar i generationer framåt. Det är det ansvaret, men också den möjligheten, vi står inför de kommande decennierna. Tor Nørretranders om Internets utveckling. (ur Platsen som inte finns, 1997) It s still such a new place, everything s in flux, lots of room to create new spaces and write new rules. Mark Tribe, Rhizome.orgs VD och grundare. Alexander Hall KV-01 VT 2002 Rapport LIA II Rhizome.org Huvudsaklig frågeställning Hur har Rhizome.org lyckats skapa och upprätthålla ett varaktigt forum för konst på Internet? Målgrupp Målgruppen för denna rapport är först och främst Kulturverkstans elever och anställda, men även allmänt intresserade kulturarbetare eller ej som funderar på att driva projekt med hjälp av Internet. Bakgrund Hur översätter man konst till ettor och nollor? Jag har under arbetet med mitt lilla konstförlag Oktobra ofta funderat kring vilka möjligheter, respektive svårigheter, förmedlande av konst via Internet innebär. Det knepiga med att sprida konst via Internet tror jag egentligen inte alltid är att nå ut, utan att nå fram. Vad krävs för att ett forum för konst på Internet verkligen ska fungera? Hur uppstår hos betraktaren/användaren den där viljan att engagera sig att aktivt delta? Just detta engagemang tror jag är oerhört viktigt för att ett forum ska kännas levande och meningsfullt. Men kan detta engagemang på något sätt skapas eller styras? I så fall hur? Under tre intensiva veckor i April, 2002, fick jag möjligheten att på nära håll studera och jobba med några som verkligen lyckats skapa ett både levande och varaktigt forum för konst på Internet: Rhizome.org. 1 Rhizome.org en kort presentation Rhizome.org är en icke-kommersiell organisation, med huvudsäte i New York, som jobbar för att skapa en global plattform för digital konst 2 på Internet. Rhizome är egentligen en botanisk term för ett slags underjordiskt rotsystem som binder samman små växter i ett stort nätverk. Metaforen är talande ett icke-hierarkiskt nätverk där alla som vill ska kunna medverka och på lika villkor uttrycka sina åsikter. Rhizome har närmare medlemmar från 113 olika länder i sitt community 3. Dessa medlemmar kan bland annat via Rhizomes sju olika mailinglistor, såväl som den dagligen uppdaterade hemsidan, diskutera och upptäcka digital konst, utbyta kunskaper samt publicera sina verk. Enkelt utryckt skulle man kunna säga att Rhizome.org är ett internetcommunity med arkiv för text och digital konst tillhandahållen av communityts medlemmar. 1. Istället för att varje gång skriva ut www-suffixet.org efter Rhizome, kommer jag i denna rapport, både för min egen skull och för att texten ska flyta bättre, ibland bara skriva Rhizome istället för Rhizome.org. Det är dock ingen skillnad mellan de två. Organisationens anställda både skrev och sade oftast bara Rhizome, trots att Rhizome.org är det officiella namnet. 2. Vanligtvis kallat New Media Art, eller net.art på engelska. Digital konst är inte en helt korrekt översättning, men är nog det svenska begrepp som mig veterligen kommer närmast. 3. Det talas i Internet-sammanhang istället för forum ofta om communitys, d.v.s. nätverk av människor som delar ett visst intresse och på olika sätt träffas och diskuterar detta. Ordet community översätts ibland till svenska som virtuell gemenskap, men jag har i denna rapport valt att använda det engelska ordet community, då jag tycker detta känns mer flexibelt och inkluderande. Dessutom används ordet redan (åtminstone i Internet-sammanhang) ganska friskt i det svenska språket.

4 4 Rhizome.org grundades februari 1996 i Berlin av nuvarande VD:n Mark Tribe, och var då enbart en mailinglista där konstnärer, kritiker och curatorer kunde utbyta idéer och information om digital konst. Strax därefter flyttade Mark Tribe till New York, där han byggde upp webbsidan Rhizome.org. Webbsidan fungerar i första hand som ett grafiskt komplement till mailinglistan, med sökbara arkiv innehållande text och konst hämtade från mailinglistan. Verksamheten har sedan dess vidgats en hel del och idag erbjuder Rhizome t.ex. sju olika mailinglistor, en kalender för konstrelaterade aktiviteter, jobbannonser, CD-ROM- och bokförsäljning, konstutställningar samt konferenser och workshops runt om i världen. Rhizome har även flera utförliga planer för framtiden. Bland annat planerar man ett projekt som går under namnet Grok, som i korthet går ut på att sprida digital konst i arkadspelsformat. Grok kommer att åka runt till grupper som har liten eller ingen tillgång till digital konst. Rhizome planerar även att anordna distanskurser i digital konst, samt starta ett webbhotell där medlemmar kan lägga upp sina egna webbsidor. Metod Väl på plats i Rhizome.orgs kontor, satte jag mig ner med Mark Tribe för att diskutera vilka arbetsuppgifter som vore lämpliga för mig. Detta utifrån vad jag personligen ville få ut av min LIA-praktik, de tidsramar som fanns, samt vad Rhizome hade för önskemål och behov. Det visade sig att det fanns en väldig massa jobb att göra. Min huvudsakliga arbetsuppgift blev att i detalj kartlägga och analysera the Rhizome Community, i syfte att se var och hur communityt kunde växa. Jag skrev en rapport: Rhizome.org Community Demographics Analysis & Recommendations, innehållande diagram och slutsatser jag dragit utifrån dessa(vilka jag inte kommer att gå in på i detalj i just denna rapport). Det som gjorde att just denna arbetsuppgift kändes relevant för mig, var först och främst att jag fick väldigt bra insyn i hur ett community för konst kan fungera och se ut, samt hur man aktivt kan jobba för att nå fler människor. Jag känner dessutom att jag genom att jobba på Rhizome.orgs kontor timmar i veckan fick en bra förståelse för hur organisationen fungerar, formellt såväl som informellt. I tillägg till denna deltagande observation, passade jag på att intervjua Mark Tribe, samt läsa en väldig massa rapporter och artiklar om Rhizome. Mycket bra information finns för övrigt redan publicerad på deras hemsida, vilket har varit till stor hjälp. För att kunna dra slutsatser och göra lämpliga jämförelser utifrån ett större perspektiv, har jag har även tittat närmre på olika teorier om Internet och virtuella gemenskaper. Teorier formulerade av författare och böcker hämtade från Kulturverkstans litteraturlista, däribland Manuel Castells, Sven-Eric Liedman och Tor Nørretranders. Frågor Förutom min huvudsakliga frågeställning, hade jag en hel del underfrågor som jag hoppades få svar på under min LIA-praktik. De flesta av dessa knyter an till huvudfrågan, och har hjälpt mig att bättre förstå de olika faktorer som jag tror krävs för skapandet och upprätthållandet av ett forum för konst på Internet. Några av dessa underfrågor var: Hur ser Rhizomes organisation ut rent konkret? Hur finansieras verksamheten? Kräver bidragsgivare några motprestationer? Jobbar Rhizome mycket i projektform? Hur påverkar Internet & IT organisationens struktur? Skulle det fungera att driva ett liknande projekt helt virtuellt? Hur bygger man upp ett community? Hur stort vill Rhizome att communityt ska vara? Hur viktig är New York som stad för Rhizomes verksamhet? Skulle man kunna driva liknande projekt varsomhelst ifrån?

5 5 Jag kan såhär i efterhand konstatera att jag fått mer eller mindre utförliga svar på alla dessa frågor. Jag har dock inte för avsikt att i denna rapport gå igenom och punktvis presentera tydliga svar på varje fråga, utan har mer använt dem som komplement till min huvudsakliga frågeställning. Organisationen & pengarna Rhizome.org är alltså en icke-kommersiell organisation (Non-Profit Organization), och måste som en sådan enligt amerikansk lagstiftning ha en styrelse. Rhizomes styrelse utgörs av tio inom IT- och konstvärlden inflytelserika personer. Styrelsen möts fyra gånger om året, och dess huvudsakliga uppgift är att se till att pengarna används som de ska. Inom styrelsen finns olika kommittéer som ser över olika områden i Rhizomes verksamhet. För tillfället håller man utöver styrelsen även på att bilda en rådgivande kommitté, bestående av folk som är involverade och intresserade av verksamheten. Denna kommitté kommer dock inte att ha de lagliga befogenheter styrelsen har. Mark Tribe är av styrelsen anställd som verkställande direktör. Tillsammans med honom på kontoret i New York arbetar utvecklingschefen Lauren Wisbauer Nuzzi, teknik- och innehållslige chefen Alex Galloway, samt administrativa samordnaren Mary West. Dessa titlar är inte alls missvisande, men det är uppenbart att man växlar en hel del mellan olika uppgifter, även om det finns vissa tydligt avgränsade områden. Det är tydligt att det är Mark Tribe som är chefen, han har koll på det mesta som händer och alla rapporterar i slutändan till honom. Rhizome.org har alltså fyra heltidsanställda. Utöver dessa har de även sex halvtidsanställda konsulter som jobbar vid behov från olika platser i världen. Rhizome har dessutom en väl utvecklad strategi vad gäller praktikanter, och har oftast två eller tre praktikanter samtidigt. Oftast jobbar en av dessa i New York och de andra via Internet. En intressant aspekt av Rhizomes utveckling, är att organisationen tidigare faktiskt varit ett kommersiellt företag. När Mark Tribe 1996 kom till New York för att starta upp Rhizome på allvar, tyckte han att dot.com -branschen verkade vara den smartaste vägen att gå, eftersom det finansiella stödet för konst i USA inte var alltför stort. Men efter ett flertal möten med potentiella investerare tvingades han inse att marknaden för digital konst då var alldeles för liten för att investerare skulle satsa några pengar. Istället kom Rhizome att under två års tid fungera som en underavdelning för det kommersiella e-handelsbolaget StockObjects (vilka sålde upphovsrättsskyddad programkod och animationer etc. till webbföretag). Rhizome.com, som de då hette, hade som huvudsaklig funktion att marknadsföra det betydligt större StockObjects. Trots att communityt växte avsevärt under dessa två år var det enligt Mark Tribe inte en tillfredställande situation att hela tiden känna press från investerare. Det var svårt att uppfylla lönsamhetskraven, så 1998 valde Rhizome att bli en icke-kommersiell organisation och istället försöka söka bidrag från olika fonder. Man lyckades få loss en hel del pengar från några av de stora bidragsgivarna i New York (bl.a. National Endowment for the Arts, Daniel Langlois Foundation och The Rockefeller Foundation) och kunde anställa kompetent personal. Däribland en professionell bidragssökare. Idag får Rhizome bidrag från ett tiotal stora amerikanska bidragsgivare. De krav på motprestationer dessa bidragsgivare ställer, sträcker sig inte längre än att Rhizome i efterhand måste redovisa att de gjort vad de sagt de skulle göra med pengarna. Om de inte kan visa att de lyckats med vad de föresatt sig att göra, är det betydligt mindre chans att få pengar från bidragsgivaren nästa gång. Det finns alltså en väldigt stor osäkerhet i detta finansieringssystem. Dessutom finns det en tydlig tendens att ansökningar och projekt styrs utifrån vad man tror bidragsgivarna vill ge pengar till, istället för att göra vad man själv verkligen känner för. Med anledning av denna osäkerhet satsar Rhizome nu istället hårt på att försöka få fler individuella medlemmar att ge bidrag. Man har genom olika kampanjer via mail och webb lyckats ganska bra med detta, och idag utgörs 30% av Rhizomes intäkter av bidrag från medlemmar. Till saken hör även att det i USA är avdragsgillt för enskilda personer och företag att ge bidrag till Non-Profit Organizations (66% av Rhizome individuella bidragsgivare kommer från USA).

6 6 Planen är att Rhizomes intäkter om fem år ska utgöras till 70% av individuella bidragsgivare och bara till 30% av fonder och offentliga finansiärer istället för tvärtom, som det är idag. Detta är tänkt att skapa en tryggare, mer stabil ekonomi eftersom individuella bidragsgivare tydligen tenderar att fortsätta ge bidrag över åren. Dessutom ger de ofta mer och mer för varje år. Det finns nu heller inte särskilt många stora fonder och bidragsgivare kvar för Rhizome att mjölka pengar ifrån, om de inte vill försöka hitta utländska bidragsgivare vilket kan vara svårt. Planen är att öka omsättningen rejält de närmsta fem åren, och för att lyckas med det krävs att fler medlemmar ger pengar. Man har även andra planer för framtiden vad gäller finansiering. Som det ser ut just nu är alla Rhizomes tjänster gratis. Meningen är dock att man snart ska införa ett slags shareware-system på webbsidan. Grundidén är att alla som registrerar sig som medlemmar ska få välja mellan en gratisversion (Free Trial Mode) och en bidragsgivarversion (Contributing Mode). Båda versioner ger medlemmarna samma befogenheter och tillgång till Rhizomes tjänster. Den enda skillnaden är att det i gratisversionen med jämna mellanrum poppar upp ett meddelande som ber en byta till bidragsgivarversionen. Dessa små meddelanden skickas också ut via till de icke-bidragsgivande medlemmarna. Rhizome kommer så småningom även att införa vissa renodlade betaltjänster, såsom webbhotell och distanskurser via Internet. Det är uppenbart att nätverkstänkandet och den moderna IT-tekniken spelar en oerhört stor roll för Rhizome som organisation. är ett ovärderligt verktyg för Rhizome. Man skulle förmodligen inte kunna överleva ekonomiskt utan det. Den största delen av all kommunikation sker via , ofta även mellan de anställda på kontoret. Som tidigare nämnts, anlitar Rhizome så kallade Virtual Interns, virtuella praktikanter som de många gånger aldrig träffar öga mot öga, utan bara håller kontakt med via , telefon och livechat. Dessutom jobbar många av de halvtidsanställda i andra städer, och kommer sällan in till kontoret i New York. Emellanåt hålls även video- och telefonkonferenser om exempelvis någon eller några styrelsemedlemmar inte kan komma till ett styrelsemöte. Att Rhizome använder så mycket teknik beror helt enkelt på att det i längden spar oerhört mycket tid och pengar. Dessutom är det Rhizomes önskan att vara en så global organisation som möjligt, man vill kunna samarbeta så mycket och smidigt som möjligt med folk i Europa och andra delar av världen. Egentligen kräver den synliga delen av Rhizome.org, dvs. webbsidan och mailinglistorna, relativt lite tid och jobb. Det räcker egentligen att en person sköter lite programmering några timmar i veckan. Det är andra delar av verksamheten som att söka pengar, hålla kontakter med folk runt om i världen, skriva rapporter och planera osv. som tar mest tid i anspråk. Mark Tribe tror att Rhizome teoretiskt sett skulle kunna fungera som en virtuell organisation, utan kontor eller någon annan verklig mötesplats. Men det har sina fördelar att ha en plats där folk kan träffas, en plats där man kan lagra de papper som folk då och då oundvikligen behöver ta del av. Det skulle kanske vara svårt för en anställd eller utomstående att verkligen förstå vad Rhizome är, om det inte fanns någon fysisk plats att komma till. Rhizome jobbar enligt Mark Tribe inte särskilt mycket i projektform. Han brukar åtminstone inte använda det ordet för att beskriva vad Rhizome sysslar med, utan ser på det hela mer som ett fortlöpande flöde. Inom detta flöde iscensätter man däremot många olika program, vilka om de är framgångsrika i sin tur kan möjliggöra nya program och möjligheter till utveckling. Den virtuella gemenskapen Rhizome.orgs community Med medlemmar från 113 olika länder kan man nog för en gångs skull utan att överdriva säga att Rhizomes community är globalt (även om 75% av medlemmarna är vita). Mer än hälften av Rhizomes medlemmar arbetar med digital konst och/eller nya medier i någon form, och lite mindre än hälften anser sig själva vara konstnärer. Utöver dessa utgörs communityt till stor del av studenter, designers, lärare, IT-folk, curators och journalister från olika platser i världen.

7 7 Rhizomes community har alltid växt mycket snabbare än dess organisation. Så vill man att det ska fortsätta. Eftersom planen är att få fler medlemmar att ge bidrag prioriteras communityts tillväxt väldigt högt. Allt enligt den logiska devisen: fler medlemmar lika med fler potentiella bidragsgivare. Dessutom tycker Rhizome självklart att det de gör har ett värde, och vill därför att så många som möjligt ska få chans att ta del av det. Digital teknik har ju den fördelen att information kan dupliceras och spridas i stora mängder utan särskilt stora kostnader. Planen är därför att växa, både ekonomiskt och i medlemsantal, utan att behöva lägga pengar på att anställa mer folk. En strategisk plan och budget har lagts fram för de närmsta fem åren, och meningen är att man år 2006 ska ha närmare medlemmar i sitt community. Rhizomes mailinglistor är som Mark Tribe uttrycker det Rhizomes livskälla. Det är från mailinglistorna det mesta som hamnar på webbsidan kommer. Det är via mailinglistorna den mest aktiva diskussionen tar plats. Och det är framför allt genom mailinglistorna känslan av ett icke-hierarkiskt community verkligen skapas. För Rhizome fungerar webbsidan, som tidigare nämnts, mest som ett komplement till mailinglistorna. Det är medlemmarna själva som styr över vad som kommer att finnas på webbsidan. Denna känsla av delaktighet att man själv påverkar och att man i mångt och mycket som medlem faktiskt är Rhizome är oerhört värdefull. Problemet med webbsidor är att man på något vis måste få besökaren att aktivt ta sig till sidan. är mer av ett s.k. push media, som inte kräver lika mycket ansträngning att reagera på. För att få folk att ta sig till Rhizomes webbsida använder man sig bland annat av traditionell marknadsföring, såsom reklam i tidskrifter etc. Även de workshops och utställningar man anordnar fungerar i viss mån som marknadsföring. Det är via webbsidan de flesta blir medlemmar och sidan har unika besökare varje månad. Mark medger att webbsidan estetiskt sett är ganska trist och avskalad. Man har medvetet valt att följa de flesta konventioner som finns och istället inrikta sig på att göra sidan så tydlig och användbar som möjligt. Det är inte meningen att besökaren ska behöva lära sig använda sidan. Den ska vara intuitiv och enkel men med mycket och bra innehåll. Rhizome har dessutom, av två anledningar, valt att inte använda sig av programmet Flash (med vars hjälp man kan lägga animationer och mer avancerad grafik till sina webbsidor). För det ena vill man att alla ska kunna använda sidan, även de som har en gammal dator med ett långsamt modem, och för det andra vill man inte tvinga folk att använda ett program som ägs av ett kommersiellt företag. Det man enligt Mark Tribe måste göra om man vill försöka bygga upp ett nytt community, är först och främst att identifiera vilket slags forum som borde finnas, men som inte finns. Det är även viktigt att tydligt definiera sin nisch, och utifrån det hitta de minsta gemensamma nämnarna. Man måste samtidigt också vara väldigt bestämd angående vad som är relevant och inte. Detta är ett område de anställda på Rhizome verkar tycka är viktigt att Rhizome.org aldrig ska vara något det inte är. Om man vill experimentera och hitta nya vägar och samarbeten, måste man samtidigt vara försiktig så man inte förlorar det som gör ens community unikt. Om denna känsla går förlorad, förlorar man antagligen också snabbt sina medlemmar. Detta är en svår balansgång som Rhizome uppenbarligen lyckats bra med. Vad gäller mailinglistan, krävdes det till en början mycket jobb för att sparka igång folk. Mark Tribe hade samlat på sig en lista med adresser till kompisar och kollegor han trodde skulle vara intresserade av att delta i en mailinglista för digital konst. De första månaderna hände egentligen ingenting, det var nästan bara Mark Tribe som postade inlägg till listan. Men efter att idogt ha skrivit och ringt runt till kompisar och bett dem posta inlägg bara för att få igång diskussionen började saker och ting röra på sig efter ungefär ett år. Sedan dess har Rhizomes mailinglista växt stadigt. Som Rhizome fungerar nu är det medlemmarna som postar konst, recensioner, intervjuer m.m. till mailinglistan. De anställda plockar sedan några dagar i veckan ut de i deras tycke mest intressanta inläggen och presenterar på webbsidan. Detta ska snart förändras, så att medlemmarna får större inflytande över vad som syns på webbsidan. Ett slags röstningssystem, där medlemmarna kan rösta på vilka inlägg de tycker har varit bra, ska införas. Detta

8 8 främst för att medlemmarna ska känna sig mer delaktiga i Rhizomes utveckling. Dessutom kan detta enkelt automatiseras, vilket innebär mindre jobb för de anställda på Rhizome då de slipper läsa igenom alla inlägg varje dag. Detta är en viktig innovation i och med att man planerar för att communityt ska växa, vilket oundvikligen medför fler inlägg på mailinglistorna. Slutdiskussion Hur har Rhizome.org lyckats skapa och upprätthålla ett varaktigt forum för konst på Internet? Det var den enkla frågan jag ställde som dock inte har ett riktigt lika enkelt svar. Givetvis har ett flertal olika faktorer varit viktiga för Rhizome.orgs skapande och upprätthållande av ett varaktigt forum för konst på Internet. Jag tror och hoppas att jag i denna rapport lyckas beskriva de faktorer jag personligen tror varit viktigast. Det finns oerhört mycket att lära av Rhizome.org. Inte minst för de som vill kombinera konst med Internet på ett eller annat sätt. För att göra mina slutsatser så överskådliga och användbara som möjligt kommer jag nedan att dela upp och sammanfatta de faktorer jag tror är de viktigaste för att forum för konst på Internet ska fungera. Community Den känsla av gemenskap och samhörighet (Liedman, S-E. sid.81. Ord&Bild nr.3, 1999) som enligt idéhistorikern Sven-Eric Liedman präglar de nätverk som skapats utifrån en kulturell identitet (i motsats till det renodlade, sterila nätverket), är något som tydligt kan återfinnas i Rhizomes community. Detta slags nätverk kräver ett känsloengagemang i själva saken, och just detta är nog den viktigaste slutsatsen jag dragit (eller fått bekräftad, beroende på hur man ser det) utifrån min frågeställning: Det krävs någon form av känsloengagemang för att de sterila nätverk som Internet erbjuder ska hjälpa konsten nå fram, och inte bara nå ut. Tillgänglighet Något som är intressant vad gäller Rhizome, är att de på ett väldigt medvetet sätt lyckats hålla detta känsloengagemang levande. Alla har via deras väl använda mailinglistor lika stora möjligheter att påverka Rhizomes innehåll. Känslan av delaktighet är viktig. Communityt, eller nätverket om man så vill, är dessutom väldigt icke-hierarkiskt och alla tjänster är gratis. Man har därför väldigt många aktiva medlemmar, och communityt växer snabbt. En inte oviktig anledning till detta tror jag är webbsidans tillgänglighet och intuitiva gränssnitt, som tillåter även folk med dåliga datorer och uppkopplingar att få ut något av Rhizome. Pengar Rhizome.org drivs inte i vinstsyfte. Trots detta behövs det en hel del pengar för att göra det de gör. Att påstå att Internet är ett billigt medium, tror jag inte alltid är hela sanningen. För att driva ett internet-projekt i större skala måste man betala personal, serverplats, marknadsföring och teknisk utrustning m.m. En fördel med Internet är dock att man kan nå ut till många, utan att det behöver kosta mycket mer än att nå ut till några få. Rhizome försöker medvetet få sitt community att växa utan att behöva anställa mer folk. Just detta är något Rhizome lyckats bra med att tack vare enkla tekniska lösningar hålla nere sina kostnader, oberoende av communityts antalsmässiga såväl som geografiska storlek. Rhizome.org har även varit lyckosamma när de sökt pengar från fonder och offentliga bidragsgivare. Detta beror förmodligen till viss del på att intresset för digital konst på senare år har varit hyfsat stort bland kulturetablissemanget i USA. Rhizome har dock också varit väldigt seriösa i sina ansökningar och har t.o.m. anställt en professionell bidragssökare. Samtidigt har Rhizomes beroende av bidrag från stora fonder gjort organisationen väldigt sårbar. Därför har man försökt få fler individuella medlemmar att ge bidrag. Medlemmarnas relativt höga känsloengagemang har också gjort det möjligt för Rhizome att få bidrag från dessa. Kampanjer där Rhizome inför sina medlemmar förklarat sin ekonomiska situation och mer eller mindre tiggt om pengar har resulterat i många bidrag. Storleken på dessa bidrag har varierat mellan allt ifrån två apelsinkärnor till tusentals kronor. Lokalisering Inte alls oviktigt för Rhizome är det faktum att man som Manuel Castells uttrycker det (Castells, M. sid.462. Nätverkssamhällets framväxt, 1998) befinner sig mitt i en av nätverkets noder : New York. Enligt Mark Tribe har det varit oerhört värdefullt för Rhizome, varande en icke-kommersiell organisation, att hålla till i New York. Anledningen till detta är att så gott som alla stora fonder och bidragsgivare finns inom en

9 9 radie av ett par hundra meter ifrån Rhizomes kontor i SoHo. Detta gör att man lättare kan träffa bidragsgivare, och dessutom har Rhizome väldigt bra koll på allt som händer i New Yorks konstvärld. Detta är dock också något Rhizome ibland kritiseras för av sina medlemmar att vara alldeles för new york-centrerade. Marknadsföring Rhizome har varit bra på att utveckla och vårda sin identitet som ett globalt community för digital konst. Man skulle även kunna uttrycka det som att Rhizome har ett väl utvecklat varumärke. Det har för Rhizome alltid varit viktigt att inte försöka vara något de inte är, eftersom den gemensamma identiteten som medlemmarna i communityt delar är väldigt viktig att behålla intakt. Rhizome har också byggt upp ett brett nätverk av kontakter världen över, och anstränger sig för att informera folk om Rhizomes existens och verksamhet. Innovation Trots att man tydligt värnar om själva grundidén med Rhizome ett globalt forum för digital konst via Internet så har man många nya idéer och vågar prova nya vägar och lösningar. Många av de tekniska lösningar och system Rhizome använder har de programmerat själva, skräddarsydda efter befintliga behov. Som Mark Tribe uttrycker det: We don t want to imitate. We innovate. English Abstract During three weeks in April, 2002, I worked as an intern for a Non-Profit Organization in New York called Rhizome.org. As a student at The Culture Laboratory in Gothenburg, this internship was one of my four mandatory on-the-job experiences this one with it s main focus lying on organizational structure. For quite some time I ve been wanting to learn more about the possibilities of combining art with the Internet. Thus, the main question I wanted to find an answer to during my Rhizome internship was: How has Rhizome.org managed to create and maintain a durable forum for art on the Internet? Rhizome.org is an online global platform for New Media Art, with almost members in 113 different countries. In short, the main reasons for why I personally believe Rhizome.org has become such a succesful forum for art on the Internet are as follows: Community Rhizome.org has managed to create a sense of community, without which the commitment necessary for maintaining a forum for art on the Internet wouldn t be possible. Availability I believe that the non-hierarchical feel of the Rhizome network makes their members want to be more active. Rhizome.org provides a lot of free services that anyone who is interested may use. Money It has been of high priority for Rhizome.org to be scalable and efficient, which has been made possible much thanks to information technology. This saves a lot of money. Rhizome.org has also been good at finding contributors individual contributors as well as bigger foundations. Location The fact that Rhizome.org is based in New York has meant a lot to the organization, having useful people and foundations around you. Marketing Rhizome.org has been succesful in defining their community, and are very good at promoting themselves to new potential members. Innovation A wish to innovate and find solutions that no-one has really tried before, has been a crucial factor concerning Rhizome.org s ability to survive as a forum for art on the Internet. Kontaktinformation Rhizome.org 115 Mercer New York, NY 10012, USA tel: ,

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Galleri eller stadens minsta konsthall? en projektrapport om Frilagrets nya utställningsrum

Galleri eller stadens minsta konsthall? en projektrapport om Frilagrets nya utställningsrum Galleriellerstadensminsta konsthall? enprojektrapportomfrilagrets nyautställningsrum Projektgrupp: HannaHymna CarolineHögrud AnnaThomasson JohannaBrandels KajsaÅhlanderPersson 2012 12 13 20122020 Abstract

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Vet hur man hittar en lockande och förståndig flicka i ditt land

Vet hur man hittar en lockande och förståndig flicka i ditt land Vet hur man hittar en lockande och förståndig flicka i ditt land Vänskap & dating är en viktig del av en individs liv som det är en av de vanligaste sätten att slappna av och minska ansträngande stressen

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Att använda flipped classroom i statistisk undervisning. Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala

Att använda flipped classroom i statistisk undervisning. Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala Att använda flipped classroom i statistisk undervisning Inger Persson Statistiska institutionen, Uppsala Program Vad är flipped classroom? Vad jag har gjort Videoföreläsningar Klassrumstillfällen Resultat

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 02 Innehåll - Listen to the boss 03 Verksamhetsbeskrivning - Affärsidé, Mission, Vision 03 Ledstjärnor - Välmående, personligt, trygghet 04 Who are we? - Organisation 05 Swot och mål

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang Medborgarbudget Kongressbeslut 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

REPUBLIC OF INNOVATION

REPUBLIC OF INNOVATION - We are the - REPUBLIC OF INNOVATION we make products easy to use... REPUBLIC OF INNOVATION Vi hjälper företag med innovation. Vi är designers och ingenjörer som utvecklar produkter och tjänster som är

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Vem bestämmer om Tämnaren?

Vem bestämmer om Tämnaren? Vem bestämmer om Tämnaren? Tämnarens Vattenråd 1 Ett demokratiskt perspektiv på det framtida samspelet mellan natur och samhälle Hans Peter Hansen, forskare, SLU Nadarajah Sriskandarajah, professor, SLU

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Design + Innovation = Entreprenörskap 2

Design + Innovation = Entreprenörskap 2 Design + Innovation = Entreprenörskap 2 Daniel Hjorth (Fil.Dr., Docent) ESBRI, Malmö Högskola och Växjö Universitet 2005-05-09 (C) Daniel Hjorth 1 Var har design hållit hus? Design tillhör det som estetiken

Läs mer

Liten introduktion till akademiskt arbete

Liten introduktion till akademiskt arbete Högskolan Väst, Inst för ekonomi och IT, Avd för medier och design 2013-09-14 Pierre Gander, pierre.gander@hv.se Liten introduktion till akademiskt arbete Den här texten introducerar tankarna bakom akademiskt

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige En nykomling frågar Anonyma Alkoholister i Sverige AA Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Sammanställning av brukarenkät till deltagare vid ToRa 2017

Sammanställning av brukarenkät till deltagare vid ToRa 2017 Sida 1 (13) Sammanställning av brukarenkät till deltagare vid ToRa 17 Sammanfattning En brukarenkät lämnades ut under mars 17 till brukarna som deltar i verksamheten ToRa. 3 besvarade enkäter har lämnats

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Welcome to become an Urbanista!

Welcome to become an Urbanista! 3.5 billion people live in the Urban environment, where even though space has become scarce, the urge and need for urban mobility has become greater. Time consumed in a state of mobility has increase dramatically.

Läs mer

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring.

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. ATT LEDA FÖRÄNDRING Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. Innehåll Sida Leda från fronten 2 MBWA saker att prata

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Ha en röst som räknas? Förutsättningar för inflytande och självbestämmande. Presentation vid HSO lunchföreläsning 2016 Veronica Lövgren

Ha en röst som räknas? Förutsättningar för inflytande och självbestämmande. Presentation vid HSO lunchföreläsning 2016 Veronica Lövgren Ha en röst som räknas? Förutsättningar för inflytande och självbestämmande Presentation vid HSO lunchföreläsning 2016 Veronica Lövgren 1 Dagens meny Sammanhang Rätten till röst Tillgång till denna röst?

Läs mer

Nätverka med Bergsskolan en kort startguide

Nätverka med Bergsskolan en kort startguide Nätverka med Bergsskolan en kort startguide STEG 1: Registrera dig på http://www.linkedin.com STEG 2: Bjud in vänner Väl registrerad möts du av ovanstående välkomstskärm. Här kan du bjuda in eller importera

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer