Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna"

Transkript

1 Vida Vyer Nr 1/2014 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg bg

2 Vida Vyer Tidning för ISSN Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan Mullsjö Tel Ing-Britt Filipsson Gunnarsbovägen Mullsjö Mobil: Vill du skriva i Vida Vyer, sänd då texten i Times New Roman och i Word till båda redaktionsadresserna, skicka bilderna separat i jpg. Citera gärna, men ange alltid källan! Prenumeration År 100:- Lösnummer / st 40:- Plusgiro Bankgiro Märk talongen " Vida Vyer" Manusstopp: nr 1 1 febr. nr 2 1 maj, nr 3 1 okt. Gambiagruppernas kansli: Ordförande Siv Kanon tel , Hemsida: FIOHG i Gambia: e-post: Annonspriser 1/1 sida 2000:- 1/2 sida 1200:- 1/3 sida 900:- 1/4 sida 600:- 1/8 sida 300:- 1/16 sida 150:- Säljes/köpes (två rader) 50:- Annonstext skickas till Omslagsbild: Anna Löfving, Mariefreds Tidning 2 Vida Vyer 1/2014 Hans Rosling ger eko i Gambia Före julen 2013 sände gambisk TV fakta om utvecklingen i världen ur svenska hemsidan Gapminder. Man fick veta att 80 procent av världens befolkning nu är läs- och skrivkunniga, 80 procent av alla ettåringar är vaccinerade mot mässling och att förväntad medellivslängd är 70 år. Ordförande i och skaparen av stiftelsen Gapminder är Hans Rosling, professor i internationell hälsa. De flesta känner väl till att han turnerar jorden runt med lidelsefulla föreläsningar om att världens utveckling går bättre än vi tror. Svensk TV har då och då gett honom utrymme, nu senast i förra veckan, då jag satt som klistrad och smittades av den passionerade glöd inför framtiden han visar med hjälp av animerade bubbeldiagram. Det är underbart att Roslings föreläsningar har hittat vägen till gambisk TV. Vad han visar i sin statistik är ju snittsiffror för hela världen, som gäller uppfyllandet av millenniemålen. Hur just Gambia ligger till får vi inte veta. Portalmålet halverad fattigdom har upp- Från red. 2 Rapport från ordföranden 3 Klimatkompensera 4 Hur började det hela? 5 Ur Barbro Eketorps 5 Uppföljning... 6 Grönsaksodling 7 Tandhälsa 8 SEGRA 8 Karlskogalärare... 9 nåtts men i Afrika söder om Sahara har antalet människor som lever i extrem fattigdom ökat. På 1970-talet hade Gambia 96 Primary Schools, 20 procent av barnen (5-14 år) gick i skola, mest i Banjul-området. I provinsen gick tio procent i skola, endast fyra procent flickor. Hur har Gambiagruppernas arbete påverkat utvecklingen? Av Barbro Eketorps rapport från maj 1981 framgår att det fanns många problem att avhjälpa. Sedan följde drygt två decennier med byggande av skolor (över 800 klassrum), toaletter, kök med mera. Under 90-talet såg vi en tydlig ökning av flickors deltagande, idag är det balans mellan pojkars och flickors möjligheter till skolgång. Men någon siffra på procenttalet barn i skola finns ej att tillgå för närvarande. Numera gäller vårt arbete byutveckling med stöd till demokrati, hälsa, jämställdhet, kvinnokooperativ med mera. Resultaten av detta är svårmätt, men syns ändå med blotta ögat. Vi vet att vi gör gott. Ruth Plate Utbildning 10 Reseberättelse 12 Bildkavalkad 15 Studerande 16 Festival i Kartong 16 Matfestival 16 En plats i mitt 17 Program samrådsmöte 18 Kallelse Solvatten 20

3 Ordförandens besök i Gambia Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation, citerar Tage Danielsson som säger: Den som inte kan se bakåt och inte vill se framåt måste se opp! Han menar att Sverige har tre konkreta problem, varav ett gäller miljön. Miljötänk borde gå hand i hand med tillväxten, men gör ofta inte det. Detta gäller naturligtvis också det gambiska samhället. Vid varje resa jag gjort till Gambia så har jag sett en utveckling. Så även denna gång under min vistelse där den 26 november till den 11 december Men att inte tillväxten i samma takt löst miljöproblemen blev jag mycket uppmärksammad på. När jag året därförinnan besökte Gambia och bodde på compounden så blev jag irriterad och oroad av att grannarna brände sina sopor och det kom en ohälsosam rök. Det hade jag också känt av tidigare år, men det hade skett en ökning av eldningen. Denna gång så bodde jag återigen på compounden. Jag brukar öppna fönstren mellan 7.00 och 9.00, just innan solen blir som hetast och även på kvällen efter mörkrets inbrott. Detta fick jag denna gång helt avstå från, då grannarna runt omkring eldade sina sopor så gott som oavbrutet med en obehaglig stickande rök som resultat. Jag tänkte då att detta är utvecklingens avigsida. Tidigare år har man inte haft så mycket sopor, det vill säga plastpåsar med mera att elda. När man får råd att skaffa sig lite mer av litets nödtorft så blir det mer avfall. Vi bidrar till utveckling som möjliggör lite mera inköp, inte i överflöd men så att gambierna får tillgång till lite mer, men vi borde kanske i samma takt bidra till hela proceduren. Man kan åtminstone glädja sig åt vår egen klimatkompensation. Ett gäng hade uppmärksammat vår hemsida och där speciellt vår klimatkompensation med trädplantering i Tabajang. De tog kontakt med Kristina och fick råd och hjälp att komma till Tabajang för att filma. De blev mycket imponerade av vårt arbete, inte bara vår klimatkompensation utan allt vad vi gör i Gambia. Vi har i dagarna fått en förhandstitt på filmen de spelat in. Den är inte färdig, men det som jag nu sett är mycket glädjande. Det är alltid så trevligt, intressant och upplyftande att träffa den gambiska personalen. Denna gång fick jag även tillfälle att träffa fyra av ledmötena och ordföranden i den nya Siv, Kristina,och FIOHTG:s Country Director Yahya samt delar av den gambiska styrelsen gambiska styrelsen. Alla fem hade mycket positivt att säga om vår organisation och tyckte att frågan om styrelseuppdrag var ett hedersuppdrag som man inte kunde säga nej till. Ledamöterna ställde många intressanta frågor och vi hade en mycket givande diskussion. Jag fick tillfälle att redogöra och förklara. När mötet var slut fick Kristina, Alhadgi och jag biljetter av ordföranden, som tillika är regiondirektör för region två, till kvällens stora händelse. Miss 22 Juli skulle koras. Vice presidenten skulle också närvara. Vi i Gambiagrupperna arbetar oavbrutet med jämställdhet, det vill säga att stärka flickor 1/2014 Vida Vyer 3

4 och kvinnor. Här fick jag uppleva något som jag inte trodde var möjligt för år sedan. Kristina, Alagie och jag kom alltså till evenemanget Miss 22 Juli. Nej, det var ingen misstävling i skönhet. Det var en tävling för kvinnor i att vilja göra något för någon/några. Tjugotre flickor fick presentera för publiken vad de skulle vilja arbeta för. En flicka ville arbeta för att de handikappade skulle få det bättre. En annan ville arbeta för att alla barn skulle få gå i skolan. En tredje ville arbeta för att förbättra sjukvården. En fjärde ville arbeta mot tidiga äktenskap och en femte mot kvinnlig könsstympning. Ja ni läste rätt. Var och en av kandidaterna fick fem minuter var att redogöra för varför och hur. Ämnen som nästan varit tabu blev nu presenterade under stort jubel. Nästa punkt i flickornas program var att framföra något speciellt. Här visades de traditionella danserna med mera. Det som imponerade mest på mig var den flicka som hade cement, sand och mudblock med sig som rekvisita och på scenen under applåder murade för att visa att kvinnor kan. Klockan tre på morgonsidan hade de två vinnande flickorna korats. En i collegeåldern och en i universitetsåldern. Priset var ett stipendium under ett år på universitet. Vi var trötta men ändå glada för att vi fått uppleva att flickor i Gambia räknas, även om titeln miss Juli inte riktigt stämmer överens med mina tankar om utveckling. Men detta var trots allt en viktig öppning för kvinnorna i Gambia. Det bådar gott för framtiden. Siv Kanon Personalen i Gambia Klimatkompensera dina (flyg)resor! Skänk ett bidrag till Gambiagruppernas Klimatkompensationsfond så planterar vi träd i Gambia. En plantskola har etablerats i Tabajang i övre flodregionen där trädplantor planteras och drivs upp i samarbete med byinvånarna. Rekommenderat belopp för flygresa till Gambia är 200 kr. Bidraget betalas in på Gambiagruppernas Plus- eller Bankgiro Märk talongen Klimatfond Plusgiro Bankgiro Vida Vyer 1/2014

5 Hur började det hela? Barbro Eketorp läste 1977 Erik Dammanns bok Framtiden i våra händer och beslöt genast att bli medlem i föreningen med samma namn. Hon blev kontaktman för Norrort, som kommunerna norr om Stockholm kallas. Våren 1978 startade hon Framtiden i våra händer Norrortsgruppen, efter att Margareta Edenius hållit ett föredrag och visat bilder från ett biståndsarbete i Gambia. Barbro brevväxlade under sommaren med irländske Father Jim White, som arbetat inom missionen i Gambia i närmare 40 år. Intresset för Gambia och bistånd spreds runt om i Sverige, grupper bildades varav många hade Jim White som kontaktman där. Detta var före Sida-bidragstiden. Barbro blev spindeln i nätet, samlade in rapporter från de olika projekten och vidarebefordrade dem till ansvariga grupper. Denna uppgift övertogs senare av våra anställda volontärer. R.P. Ur Barbro Eketorps rapport maj 1981 MANDUAR (Ulricehamn. Jim White) När skolan i Bonto stängde, öppnade Jim i stället skolan i Manduar, en liten fattig by med 4 5 Mandiagofamiljer. 22 elever, varav några av Jolastammen och några Karaninkas från närliggande byar. Läraren, Bisenty Mendy, måtte vara duktig, för så fina böcker ser man sällan enligt skolinspektören Jim. Barnen hade gått i skolan bara fyra månader. Därtill sker ju all undervisning på engelska eftersom de inte har något eget skriftspråk. Headmannen i byn, Fara Mendy, och hans fru intresserar sig för skolan. De är mycket pålitliga och fru Mendy, som lagar skolmaten, anförtros ris för två veckor i taget. ( ) SAMBANG (Stockholms lokalgrupp. Kontaktman Ed Grimes) Byn ligger åtminstone 20 mil inåt landet nära Gambiafloden. Under nästan hela 50-talet bodde Jim White i byn eller såg till den och det var han som byggde den första skolan och två lärarhus där. För Stockholmsgruppens pengar har skolan nu börjat repareras och fått skolmaterial. Ett nytt skolhus planeras det är för närvarande 180 barn med tre klassrum, bibliotek och kontor. Men mest akut är nu ett nytt tak till gamla skolhuset (cirka 2000 kr) och skolmöbler (cirka 2000 kr). Jim beskriver byn som mycket primitiv. Inga trädgårdar de äter aldrig grönsaker men de har fina risfält (normala år). De tillhör Fulastammen som har mycket boskap. Den är deras rikedom. Men nu, med väntad svält, måste de säkert sälja sina kor, tror Jim. Det är en stor olycka för dem. ( ) KANDONKO (Tyresö. Ed Grimes) En succé enligt Ed. Allt fungerar. Byborna är samarbetsvilliga, lärarna duktiga. Men det behövs regelbundna pengar till ännu en lärarlön. Och som överallt extra pengar till mat detta svältens år. KAFUTA (Västerås. Ed Grimes) Här har däremot varit trassel. Häxproblem, som Ed skrev i höstas. Två små barn i samma familj dog, byn utpekade äldste brodern som häxa, hela familjen fick flytta. Det är tydligen efterdyningar av detta i byn. Efter den här händelsen har Hjördis och Ingemar Erlandsson från Västerås besökt byn tillsammans med Ed och de är fast beslutna att inte släppa taget om Kafuta. 1/2014 Vida Vyer 5

6 Västeråsgruppen har fler projekt: BULOK (Ed Grimes) Den här byn har Västerås givit startbidrag till husdjursuppfödning, ett engångsbidrag. Skolan i Bulok är statlig, men skolmat saknas liksom de flesta skolmaterial. Det här kan bli ett variationsrikt projekt. Byn är reserverad för Ekshärads lokalgrupp, som kommer igång lagom till skolstarten i oktober. BASSE (Västerås. Hugh Fagan) Sista delen av vägen till Basse, 38 mil från Banjul, har just blivit klar. Hugh Fagan sägs vara något av en idealist; han har återvänt till Gambia från Australien, för där var allt för bra! Skolan i Basse är stor och lider brist på det mesta. Kan Hugh Fagan och Västeråsgruppen även klara skolmaten är det en prestation. BESSI (Skutskär. Ed Grimes) Nystartat byprojekt. Så här rapporterade Ingemar Erlandsson om den i oktober nystartade skolan: I en palmbladshydda satt 21 barn som tända ljus under lärarinnan Rosas glada överinseende. Så här har alla våra skolor börjat, sa Ed, hoppas vi kan bygga ett riktigt skolhus före regnen i juni! Från Skutskär meddelar man att det är flera föreningar som bidrar men även enskilda kr är redan på väg. KANILAI (Bromma. Ed Grimes) Så olika våra byar är! Det kan vara bra för oss att komma ihåg, vi som gärna skär 6 Vida Vyer 1/2014 **************** hela Afrika över en kam. I Kanilai bor folk av Jolastammen. Samarbetsvilliga enligt Ed och med festtraditioner byarna emellan. Jolas var bland de första att sända även flickor till skolan. Skolan är nu fullständigt återuppbyggd och kommer att hålla i tio år, skriver Ed. Hälsa alla medlemmar i gruppen att barnen är så tacksamma för sin nya skola och för maten! Breven handlar mycket om maten: Barnen har fått bra mat under året, fortsätter han. man kan verkligen iaktta hur barnen utvecklas, blir bättre, när de kommer tillbaka till skolan med den goda näringen de får där. Det är ingen överdrift att påstå att er grupp håller Kanilais barn vid liv. Goda näringen!? Det måste väl betyda både grönsaker och fisk till det kokta riset, vetekornen eller den coos, säd som liknar hirs, som de odlar själva. Grönsaksodlingar brukar Jolas ha, men fisk? Byn ligger långt från Gambiafloden. Brommapengarna har räckt långt, tack vare att staten här hela tiden stått för lärarlönerna. Byn har fått oxar till och med och utsäde. Brommagruppen har skickat sina bidragsgivare en utförlig rapport på basis av Ed Grimes brev, med många detaljer från bylivet och skolan. Det har gjort susen (i kassan)! Flera andra grupper gör likadant och de interna rapporter även jag fått läsa har gett mycket stoff till den här rapporten. Uppföljning av skolträdgården i Tabajang (ur v.brev 49/2013) Som vi tidigare skrivit om hade vi för en tid sedan trädgårdsmästarstudenter från Enköpings Yrkeshögskola på besök. En utav dessa grupper spenderade en vecka i Tabajang (övre flodregionen), en utav våra byutvecklingsbyar, och hjälpte där till med att bygga upp en skolträdgård. När SDU-teamet förra veckan var ute för klassrumsobservationer passade de på att även ta sig en titt på skolträdgården för att se vad som hänt sedan sist. Trots att det tar tid börjar man odla mer och mer och trädgården är fortfarande i ett mycket fint och välstädat skick. Roligast att se är dock inte själva odlingarna utan att man flitigt använder den kompost- och skräphörna som studenterna gjorde i ordning under sitt besök. Förhoppningsvis kommer nu odlingarna att ta fart på riktigt när skördesäsongen för grödor är över och man nu kan börja fokusera på odling.

7 Grönsaksodling i Sukuta (ur veckobrev 51/2013) Ett välstädat växthus som flödar av tomatplantor. Kvinnorna i Sukuta säljer sina grönsaker i ett marknadsstånd just utanför trädgården. De är kända för att alltid ha färska grönsaker och fin frukt. Därför tar många en extra sväng dit. Under veckoslutet gjordes en uppföljning av det arbete som några av våra trädgårdsstuderande från Enköpings Yrkeshögskola utförde under sitt besök i oktober. Kvinnorna som har sin gemensamma trädgård i utkanten av Sukuta var mycket entusiastiska och berättade att de kommit igång mycket bättre med sina odlingar i år tack vare det stöd som de fick i starten. De fick bland annat lära sig hur växthuset, som en organisation från Taiwan bidragit med, ska användas och nu drar man upp småplantor för fullt. Det som slog oss allra mest var att växthuset nu hölls rent och snyggt och att kvinnorna lärt sig värdet av att hålla ogräs borta. Kvinnorna i Sukuta garden uttrycker stor förhoppning om en fortsättning av samarbetet. Vi känner att vi har så mycket att lära av och om varandra 1/2014 Vida Vyer 7

8 Fredagen den 24 januari for ett team från FIOH upp till Soma för att delta i utbildningen som våra klusterutbildare genomför. De har nu avverkat åtta utbildningstillfällen för Mother s club i Soma Proper LBS och Soma New LBS. Deltagandet har varit helt fantastiskt. I Soma New har samtliga 150 medlemmar i Mother s club infunnit sig. Tre utbildningstillfällen erbjöds och klubben delade själv in sig i grupper om 50 deltagare. På Soma Proper skola är 200 mammor medlemmar i Mother s club och de föredrog grupper om 40 så där erbjöds fem tillfällen. Intresset var så stort att mammor som inte är medlemmar i klubben kom och ville delta, vilket de naturligtvis fick. All utbildning sker på lokalspråken och det har diskuterats om grupperna ska delas in i språkgrupper. Nu har dock Mother s club själva bestämt att de inte vill ha det så. Det är viktigt att umgås över språkgränserna och känna att man hör ihop. 8 Vida Vyer 1/2014 Tandhälsa i Soma (ur v.brev 5/2014) Deltagarna i fredags fick bland annat lära sig om hur tänder utvecklas, orsaker till karies och hur man kan förbygga karies. Dagen avslutades med att de fick se hur mycket bakterier som kan finnas kvar i munnen, före borstning, efter tandborstning samt efter att en av deltagarna använt chewing stick. Vi kunde konstatera att det var mycket rent i den munnen. Nu återstår utbildning av lärarna i de båda skolorna. Det kommer att ske i början av februari. Sedan hoppas vi naturligtvis att skolan för upp det här på sin agenda, så att eleverna får del av informationen. Ur veckobrev 5/2014 Utbildningen i tandhälsa, Fluoride Project, är ett samarbete mellan Afrikaade Teeth Savers och Future In Our Hands. Planen är att inom tre år ha försett 6000 barn med förebyggande tandvård. Afrikaade Teeth Savers är medlem i Gambiagrupperna. (red:s anm.) *************************************** Utbildningsministeriet har avsatt ett startbidrag till SEGRA så att de kan påbörja planeringen av fortsatt utbildning i de sju kluster som FIOHTG har tilldelats. Nya pengar kommer att finnas tillgängliga från och med den första april 2014 och bidraget är avsett att täcka den basstudie som alltid görs, innan lärarfortbildarna påbörjar en ny utbildningsserie samt vidareutbildning av klusterutbildarna. Den utbildning som klusterutbildarna ska genomgå kommer att baseras på basstudien. Åk 1 och 4 kommer att studeras för att se inom vilka områden lärarna behöver lära sig mer. Vi kan redan nu se, att om man använder SEGRA på det sätt som avses blir det bra resultat. Madina Sancha Lower Basic School i Region 4 var bästa skola när resultat av 2013 års nationella prov i åk 3 sammanställdes. Den skolan har arbetat med SEGRA sedan den startades SEGRA (ur v.brev 5/2014) Entusiasmen för SEGRA sätter inga gränser, varken för lärare eller elever!

9 Karlskogalärare fortbildar sig i Gambia Under en veckas tid har sex lärare i Karlskoga, som undervisar i svenska för invandrare, SFI, besökt skolor i Gambia. Gruppen har intervjuat rektorer och lärare och observerat lektioner både i tätorten och på landsbygden. Allt detta för att få en ökad förståelse och kunskap om vilka förhållanden många av invandrareleverna kommer ifrån. Bodde du i villa eller i lägenhet i ditt hemland? är en fråga som Christina Blomquist många gånger ställt i klassrummet till eleverna. Idag inser hon att den frågan kanske inte är så relevant. Det efter att ha sett att många människor i Gambia bor i hyddor och plåtskjul. Hur många år har du gått i skolan? är en annan fråga som ställs till eleverna i Karlskoga. Nu vet sfi-lärarna att man inte kan jämföra svensk skolgång med afrikansk skolgång. Lärarutbildningen i Gambia är treårig, men av ekonomiska skäl är en stor del av tiden praktik. Då skolas lärarna in i en metodik som består av korusläsning och kopiering av texter som läraren skriver på svarta tavlan. Det råder stor brist på läromedel i skolorna och det är många elever i klasserna. I skolan pågick undervisning. Skolan har fått fortbildning i läsinlärningsmetodik av Gambiagrupperna som arbetar i Gambia genom Future In Our Hands, FIOH, som är en lokal NGO. Gambiagruppen i Karlskoga sponsrar lärarfortbildning i Gambia och skolan i Karantaba är Karlbergsskolans partnerskola. Jag blir bedrövad av att se hur pennstumpar skickas runt i klassrummet, eftersom alla inte har pennor, säger Christina och jämför med slöseriet i svenska skolor. Pennstumparna vässar barnen med rakblad. Alla barn har inte skrivhäften och det fattas läroböcker i skolorna. Lärarna skriver av lärobokstexten på svarta tavlan och det är kopiering av texten på svarta tavlan och korusläsning som är den rådande metodiken i gambiska skolor. Gambiagrupperna arbetar framgångsrikt med att ändra på det. Katarina Pettersson Gruppen besökte byn Karantaba, vandrade runt i byn och hälsade på hos olika familjer. I en av gårdarna pågick en namngivningsceremoni och barnet fick namn efter en i sfi-gruppen. Det nyfödda barnet var mammans sjunde barn och hon såg ganska trött ut. En man berättade att han hade fyra fruar och trettiotvå barn. 1/2014 Vida Vyer 9

10 Artikeln nedan är ANNA LÖFVING:s ledare i Mariefreds Tidning v. 2/2014. Hon är tidningens chefredaktör och skriver om det mesta - smått som stort. Ett av hennes intressen är andra länder och kulturer och efter senaste resan till Afrika är livsmottot det typiskt gambiska : A wise man/women will always find a way! UTBILDNING TILL ALLA Svenskt bistånd har debatterats mycket under senare år. Är det rätt att Sverige har som mål att bidra med en procent av BNP till länder i Afrika, Asien och Latinamerika? På vilket sätt utvärderas och effektiviseras det svenska biståndet? Bör en del av biståndspengarna användas för flyktingmottagande på hemmaplan? Det som ursprungligen var missionsarbete i främst södra delarna av Afrika på talet och som alltmer blev ett stöd till fattiga människor genom organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen, för att sedan övergå till statligt bistånd i mitten av 1900-talet har fått utstå hård kritik. Gör inte västerländska pengar och idéer egentligen mer skada än nytta, är det en naturligare utveckling att minska handelsbarriärer mellan länder och så vidare och så vidare? Ingen har svaret, men att debatten förs är viktigt. Sedan 1980-talet heter den myndighet i Sverige som ansvarar för det statliga biståndet Sida, Swedish international development authority. Stora delar av biståndet, det vill säga våra skattepengar, har under senare år även kanaliserats genom FN:s olika organ. Många av de frivilliga organisationer som startade under 60- och 70-talen lever också kvar och flera av dem får via organisationen Forum Syd del av Sida:s pengar. En av dem heter Gambiagrupperna och verkar, som namnet säger, i Gambia Afrikas minsta land och ett av världens allra fattigaste. I Gambia är över 50 procent av den vuxna befolkningen analfabeter. I dag går de flesta barn i landet i skolan, men undervisningen är ofta undermålig, vägen till skolan är lång och eftersom föräldrarna måste köpa skoluniform hålls många barn i stället hemma för att hjälpa till i hushållet, med jordbruket eller med småsyskonen. Medellivslängden för en gambier är cirka 55 år. Till detta land, då ännu sämre förhållanden rådde, kom en grupp svenskar för trettio år sedan och i stället för att semestra svenskarna var de första turisterna i Gambia redan på 1960-talet beslutade de att börja arbeta mot fattigdomen. De startade Gambiagrupperna, främst för att samla in medel till skolor. 10 Vida Vyer 1/2014

11 I dag har Gambiagrupperna byggt över 800 klassrum i de inre delarna av landet där de sämsta förhållandena råder. De har startat kvinnokooperativ och på många olika sätt bidragit till utvecklingen i de fattigaste byarna i landet. Mer och mer har gruppernas arbete övergått i gambiernas egen regi och sedan januari 2013 heter organisationen på plats Future In Our Hands och har enbart gambisk personal. Svenskarnas insatser består av att stödja och påverka utvecklingen inom jämställdhet, demokrati, hygien och förstås utbildning. Med denna organisation kom jag i kontakt under min resa i Gambia över jul och nyår. Jag besökte kontoret i staden Bakau och jag följde med på en guidad tur till en av de skolor där Gambiagrupperna arbetat under lång tid. Rektorn för skolan uttryckte sin stora glädje över samarbetet med Sverige och intygade hur mycket det betytt för många barn under många år. Ett besök i ett av kvinnokollektiven gjordes också och kvinnorna från de tio byarna visade upp batikarbeten de gjort och som de nu sålde på marknader. För mig, som tidigare arbetat på såväl Sida som Röda Korset, känns denna typ av bistånd mycket gediget och konkret. För varje krona som Gambiagrupperna samlar in i Sverige bistår Sida med nio kronor. Vi svenskar, oavsett om vi är medlemmar i Gambiagrupperna eller ej, bidrar alltså tillsammans till att fler barn i det fattiga landet i västra Afrika ska få möjlighet att gå i skolan. Svenskt bistånd kommer att fortsätta att debatteras och kritiseras. Förhoppningen är att så länge det behövs, innan vi uppnått en jämlik värld, kommer det att göras bättre och bättre. Naturligtvis kommer det alltid att se olika ut i olika delar av världen. Mariefreds Tidning/Måsen har genom åren på olika sätt visat sitt engagemang i utvecklingsfrågor i världen. Att stödja Gambiagrupperna, som vi från och med nu gör, är ett sätt. Vill du bidra till just deras arbete, gå in på hemsidan gambiagrupperna.org eller kontakta oss. ***** Anna reste tillsammans med sina båda tonåringar den här gången, vilket hon tyckte var väldigt, väldigt roligt. Sonen Petter, 17 år, blev mycket engagerad i landet och människorna och pratar nu ofta om att åka tillbaka eller på annat sätt fortsätta engagera sig. Dottern Klara, som tog studenten i våras, fortsatte från Gambia till Zambia, där hon nu arbetar som volontär. Jättespännande! 1/2014 Vida Vyer 11

12 RESEBERÄTTELSE november 2013 Åhhh...sitter här och låter bildspelet rulla och drömmer mig tillbaka till Afrika kontinenten som intagit mitt hjärta. Värmen, solen, poolen, människorna - ja huga vad härligt vi hade det. Men vi kanske ska börja från början. Den 29/10 kl. 3 på natten ringde väckarklockan och det var bara att pallra sig ur sängen. Taxin kom som den skulle och jag släpade ner min tunga väska och så bar det iväg till Arlanda. Jag skulle kl åka iväg på en mycket spännande resa tillsammans med ett gäng som kände varandra men inte mig. Äntligen skulle jag - efter 10 år som sponsor - få träffa mitt fadderbarn Isatou. När jag står i kön till incheckningen letar jag efter Margaretas ansikte. Det var hon som engagerade mig i det här, när jag under en kort period jobbade på Magtarmenheten på Ersta sjukhus. Insåg att jag nog inte skulle känna igen henne bland alla människor, så jag ringde. Där stod hon ju med sina båda vackra döttrar. Där stod också Yvonne, Nalle, Elisabeth, Kjell-Åke, Karin och hennes man. Nu var vi samlade och drog iväg till planet. Tiden före resan var intensiv som alltid innan man ska iväg på semester. Hade så mycket att avsluta på jobbet, så jag hann knappt förbereda mig för resan. Glömde både ficklampan och schweizerkniven som jag brukar ha med mig och tog med mig en paket för lite med Malarone. Men det mesta löser sig. Mina medpassagerare som varit i Gambia förut hade allt och lite därtill med sig. Efter några timmar i ett trångt och stort plan mellanlandade vi på Kanarieholmarna och man kunde sticka ut näsan och känna den ljumma vinden. I Gambia bodde vi på Bakotu Hotel, trevligt med rum grupperade runt en liten gård med pool. Första veckan satt jag tillsammans med Margareta, som intervjuade många skolbarn i alla åldrar och förhörde sig om familje- förhållanden och skolresultat. Fantastiskt att få träffa så många duktiga barn och ungdomar med drömmar om en bättre framtid. En del har etsat sig fast mer än andra, till exempel tjejerna som så gärna ville börja studera på universitetet. Dom hade bra betyg och hade noga kollat upp kostnaden och annat som gällde de utbildningar som var aktuella. Kändes tråkigt att behöva släcka deras drömmar med beskedet att sponsring inte är möjlig på den nivån. Extra roligt var det då att träffa den ambitiöse unge mannen som hade lyckats få en sponsor till sina universitetsstudier i political science. Han hade redan hunnit gå några kurser och hade mycket goda betyg. Han är en man att hålla ögonen på. Unga människor som han, med en medveten strategi att försöka förändra, är väl precis vad Gambia behöver. Vi träffade också barn som det inte gick så bra för, och då kunde det ibland bero på sjukdom och ibland på att studieförhållanden hemma kanske inte var dom allra bästa. När vi lite senare kom på hembesök till en del elever och såg hur dom bodde, blev jag än mer imponerad av deras studieresultat. Att sitta inför två vitingar och ibland två till tre andra vuxna och prata om sin framtid är nog inte alltid så lätt och flera var ganska försagda och svarade lite mekaniskt på frågorna, allt efter vad dom trodde vi ville höra. 12 Vida Vyer 1/2014

13 Hårt jobb i svettig miljö, hjärnan blev trött efter en dags lyssnande. Desto skönare att då komma hem till hotellet och slänga sig i poolen. Vi hann även med några lata dagar på stranden, där fanns det wifi där vi telefonnördar äntligen kunde tanka ner några mail och göra en liten gir in på FB. Shoppande fanns det alla möjligheter till - så mycket vackra saker till en för oss billig penning! Synd att jag precis bestämt mig för att jag inte behövde fylla min lilla lägenhet i Gröndal med fler prylar. Två väskor hos vår vän Yaya fick det dock bli. Han är en skräddare av Guds nåde som sydde vackra klänningar, kjolar och blusar till familjen Danelius kvinnor. Till slut kom dagen vi alla pratat om, när vi klämde in oss i lilla bussen och styrde kosan inåt landet. Vi fick med oss Marie Cocker, vår gambiska medarbetare i Kololi som hjälper oss med fadderbarnen, Alimatou Marong samt chauffören Dudo Senghore. Till slut hamnade vi i en liten by, Nyawurlung, en bit från allfarvägen. Vi fick ett sedvanligt afrikanskt välkomnande med sång och dans som fick till och med Marie att gråta. Efter allt dansande och sjungande kom ett mycket vackert tal och sen var det vår tur att dela ut gåvor. Den här gången var det utöver de sedvanliga mjukisdjuren fina solcellsdrivna lampor som ett företag i Värmland sponsrat. Skrivmaterial, kläder, brännbollsset och fyra fotbollar fanns också med. Alimatou var välkänd i byn, hon har varit där flera gånger och haft seminarium om jämlikhet, omskärelse, familjeplanering och mänskliga rättigheter. Vi fick låna de fina lärarbostäderna som byggts sen Gambiagruppen var där sist. För oss enkla rum med dusch under bar himmel med en uppmurad säng, tjock madrass och myggnät. Det gällde att ha ficklampan med om man ville hitta till toaletten i mörkret. Toaletten är fyra väggar, ett hål i marken och två fotspår att stå på. Det gick det med. Lustigt hur snabbt man anpassar sig till enklare standard ändå. Härligt många barn var där som följde oss som små klister och upprepade ens namn hur många gånger som helst tills dom lärt sig det. Det gambiska folket är ju enligt min mening ett mycket vackert folk generellt sett och är också otroligt vänliga mot oss främlingar. Då har jag ju ändå varit runt lite i olika delar av Afrika. Byns stolthet, bageriet, förevisades. Där jobbade männen(!) på nätterna och bakade mycket gott ljust bröd. Det var dock ordentligt rökigt därinne och vi diskuterade en hel del hur man skulle kunna ordna med någon form av utsug utan att förlora den dyrbara värmen. Tror inte att vi kom till någon bra slutsats. 1/2014 Vida Vyer 13

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 3/2014. Gambiagrupperna. pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 3/2014. Gambiagrupperna. pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Gambiagrupperna Nr 3/2014 Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Nr 2/2012 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Mon. Nr 3. 2010. Det lilla lånet får hans by på fötter. Att stå upp för sina rättigheter. Graceland fann ett sätt att hjälpa. Lär dig laga chapati

Mon. Nr 3. 2010. Det lilla lånet får hans by på fötter. Att stå upp för sina rättigheter. Graceland fann ett sätt att hjälpa. Lär dig laga chapati Nr 3. 2010 Lär dig laga chapati Att stå upp för sina rättigheter Graceland fann ett sätt att hjälpa tema försörjning Mon Det lilla lånet får hans by på fötter I backspegeln Från leprabyn tillbaka till

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis, tor: 13.00-15.00.

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Barnen som utnyttjas på tobaksfälten

Barnen som utnyttjas på tobaksfälten BARNENS #2 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 2 : 2007 FRAMTID tema tobak och fattigdom: Barnen som utnyttjas på tobaksfälten Vinn en resa till ditt fadderbarn! Ungdomar granskar svensk press Varje leende

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins Nr 3.2012 Tävla om boken Värma en liten Barnen i guldindustrins skugga Josephat om ett utsatt liv med albinism Sök, finn och bli retrorätt Vinn boken om Grodan Flynner Tema: pappa Nya tider för papparollen

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

En bra start i livet förändrar allt!

En bra start i livet förändrar allt! RAPPORT RESULTAT NR 1 2012 En bra start i livet förändrar allt! star of hope hoppets stjärna INNEHÅLL I FOKUS: En bra start i livet förändrar allt! COLOMBIA Hoppet återvänder till Mirandita 6 FILIPPINERNA

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år Göteborg 2011 Bladet Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Jubileumsnummer 25 år SWEA i ett nötskal eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är: SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

En vecka som riksdagsledamot

En vecka som riksdagsledamot Karis-Billnäs gymnasium Nr. 15 Våren 2012 Från Gambia till L.A. Cosplay - en okänd hobby Erica Kaskinen har intervjuat Tove Anttonen, som sysslar med den ännu rätt så okända hobbyn cosplay. Vad cosplay

Läs mer