Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna"

Transkript

1 Vida Vyer Nr 1/2014 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg bg

2 Vida Vyer Tidning för ISSN Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan Mullsjö Tel Ing-Britt Filipsson Gunnarsbovägen Mullsjö Mobil: Vill du skriva i Vida Vyer, sänd då texten i Times New Roman och i Word till båda redaktionsadresserna, skicka bilderna separat i jpg. Citera gärna, men ange alltid källan! Prenumeration År 100:- Lösnummer / st 40:- Plusgiro Bankgiro Märk talongen " Vida Vyer" Manusstopp: nr 1 1 febr. nr 2 1 maj, nr 3 1 okt. Gambiagruppernas kansli: Ordförande Siv Kanon tel , Hemsida: FIOHG i Gambia: e-post: Annonspriser 1/1 sida 2000:- 1/2 sida 1200:- 1/3 sida 900:- 1/4 sida 600:- 1/8 sida 300:- 1/16 sida 150:- Säljes/köpes (två rader) 50:- Annonstext skickas till Omslagsbild: Anna Löfving, Mariefreds Tidning 2 Vida Vyer 1/2014 Hans Rosling ger eko i Gambia Före julen 2013 sände gambisk TV fakta om utvecklingen i världen ur svenska hemsidan Gapminder. Man fick veta att 80 procent av världens befolkning nu är läs- och skrivkunniga, 80 procent av alla ettåringar är vaccinerade mot mässling och att förväntad medellivslängd är 70 år. Ordförande i och skaparen av stiftelsen Gapminder är Hans Rosling, professor i internationell hälsa. De flesta känner väl till att han turnerar jorden runt med lidelsefulla föreläsningar om att världens utveckling går bättre än vi tror. Svensk TV har då och då gett honom utrymme, nu senast i förra veckan, då jag satt som klistrad och smittades av den passionerade glöd inför framtiden han visar med hjälp av animerade bubbeldiagram. Det är underbart att Roslings föreläsningar har hittat vägen till gambisk TV. Vad han visar i sin statistik är ju snittsiffror för hela världen, som gäller uppfyllandet av millenniemålen. Hur just Gambia ligger till får vi inte veta. Portalmålet halverad fattigdom har upp- Från red. 2 Rapport från ordföranden 3 Klimatkompensera 4 Hur började det hela? 5 Ur Barbro Eketorps 5 Uppföljning... 6 Grönsaksodling 7 Tandhälsa 8 SEGRA 8 Karlskogalärare... 9 nåtts men i Afrika söder om Sahara har antalet människor som lever i extrem fattigdom ökat. På 1970-talet hade Gambia 96 Primary Schools, 20 procent av barnen (5-14 år) gick i skola, mest i Banjul-området. I provinsen gick tio procent i skola, endast fyra procent flickor. Hur har Gambiagruppernas arbete påverkat utvecklingen? Av Barbro Eketorps rapport från maj 1981 framgår att det fanns många problem att avhjälpa. Sedan följde drygt två decennier med byggande av skolor (över 800 klassrum), toaletter, kök med mera. Under 90-talet såg vi en tydlig ökning av flickors deltagande, idag är det balans mellan pojkars och flickors möjligheter till skolgång. Men någon siffra på procenttalet barn i skola finns ej att tillgå för närvarande. Numera gäller vårt arbete byutveckling med stöd till demokrati, hälsa, jämställdhet, kvinnokooperativ med mera. Resultaten av detta är svårmätt, men syns ändå med blotta ögat. Vi vet att vi gör gott. Ruth Plate Utbildning 10 Reseberättelse 12 Bildkavalkad 15 Studerande 16 Festival i Kartong 16 Matfestival 16 En plats i mitt 17 Program samrådsmöte 18 Kallelse Solvatten 20

3 Ordförandens besök i Gambia Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation, citerar Tage Danielsson som säger: Den som inte kan se bakåt och inte vill se framåt måste se opp! Han menar att Sverige har tre konkreta problem, varav ett gäller miljön. Miljötänk borde gå hand i hand med tillväxten, men gör ofta inte det. Detta gäller naturligtvis också det gambiska samhället. Vid varje resa jag gjort till Gambia så har jag sett en utveckling. Så även denna gång under min vistelse där den 26 november till den 11 december Men att inte tillväxten i samma takt löst miljöproblemen blev jag mycket uppmärksammad på. När jag året därförinnan besökte Gambia och bodde på compounden så blev jag irriterad och oroad av att grannarna brände sina sopor och det kom en ohälsosam rök. Det hade jag också känt av tidigare år, men det hade skett en ökning av eldningen. Denna gång så bodde jag återigen på compounden. Jag brukar öppna fönstren mellan 7.00 och 9.00, just innan solen blir som hetast och även på kvällen efter mörkrets inbrott. Detta fick jag denna gång helt avstå från, då grannarna runt omkring eldade sina sopor så gott som oavbrutet med en obehaglig stickande rök som resultat. Jag tänkte då att detta är utvecklingens avigsida. Tidigare år har man inte haft så mycket sopor, det vill säga plastpåsar med mera att elda. När man får råd att skaffa sig lite mer av litets nödtorft så blir det mer avfall. Vi bidrar till utveckling som möjliggör lite mera inköp, inte i överflöd men så att gambierna får tillgång till lite mer, men vi borde kanske i samma takt bidra till hela proceduren. Man kan åtminstone glädja sig åt vår egen klimatkompensation. Ett gäng hade uppmärksammat vår hemsida och där speciellt vår klimatkompensation med trädplantering i Tabajang. De tog kontakt med Kristina och fick råd och hjälp att komma till Tabajang för att filma. De blev mycket imponerade av vårt arbete, inte bara vår klimatkompensation utan allt vad vi gör i Gambia. Vi har i dagarna fått en förhandstitt på filmen de spelat in. Den är inte färdig, men det som jag nu sett är mycket glädjande. Det är alltid så trevligt, intressant och upplyftande att träffa den gambiska personalen. Denna gång fick jag även tillfälle att träffa fyra av ledmötena och ordföranden i den nya Siv, Kristina,och FIOHTG:s Country Director Yahya samt delar av den gambiska styrelsen gambiska styrelsen. Alla fem hade mycket positivt att säga om vår organisation och tyckte att frågan om styrelseuppdrag var ett hedersuppdrag som man inte kunde säga nej till. Ledamöterna ställde många intressanta frågor och vi hade en mycket givande diskussion. Jag fick tillfälle att redogöra och förklara. När mötet var slut fick Kristina, Alhadgi och jag biljetter av ordföranden, som tillika är regiondirektör för region två, till kvällens stora händelse. Miss 22 Juli skulle koras. Vice presidenten skulle också närvara. Vi i Gambiagrupperna arbetar oavbrutet med jämställdhet, det vill säga att stärka flickor 1/2014 Vida Vyer 3

4 och kvinnor. Här fick jag uppleva något som jag inte trodde var möjligt för år sedan. Kristina, Alagie och jag kom alltså till evenemanget Miss 22 Juli. Nej, det var ingen misstävling i skönhet. Det var en tävling för kvinnor i att vilja göra något för någon/några. Tjugotre flickor fick presentera för publiken vad de skulle vilja arbeta för. En flicka ville arbeta för att de handikappade skulle få det bättre. En annan ville arbeta för att alla barn skulle få gå i skolan. En tredje ville arbeta för att förbättra sjukvården. En fjärde ville arbeta mot tidiga äktenskap och en femte mot kvinnlig könsstympning. Ja ni läste rätt. Var och en av kandidaterna fick fem minuter var att redogöra för varför och hur. Ämnen som nästan varit tabu blev nu presenterade under stort jubel. Nästa punkt i flickornas program var att framföra något speciellt. Här visades de traditionella danserna med mera. Det som imponerade mest på mig var den flicka som hade cement, sand och mudblock med sig som rekvisita och på scenen under applåder murade för att visa att kvinnor kan. Klockan tre på morgonsidan hade de två vinnande flickorna korats. En i collegeåldern och en i universitetsåldern. Priset var ett stipendium under ett år på universitet. Vi var trötta men ändå glada för att vi fått uppleva att flickor i Gambia räknas, även om titeln miss Juli inte riktigt stämmer överens med mina tankar om utveckling. Men detta var trots allt en viktig öppning för kvinnorna i Gambia. Det bådar gott för framtiden. Siv Kanon Personalen i Gambia Klimatkompensera dina (flyg)resor! Skänk ett bidrag till Gambiagruppernas Klimatkompensationsfond så planterar vi träd i Gambia. En plantskola har etablerats i Tabajang i övre flodregionen där trädplantor planteras och drivs upp i samarbete med byinvånarna. Rekommenderat belopp för flygresa till Gambia är 200 kr. Bidraget betalas in på Gambiagruppernas Plus- eller Bankgiro Märk talongen Klimatfond Plusgiro Bankgiro Vida Vyer 1/2014

5 Hur började det hela? Barbro Eketorp läste 1977 Erik Dammanns bok Framtiden i våra händer och beslöt genast att bli medlem i föreningen med samma namn. Hon blev kontaktman för Norrort, som kommunerna norr om Stockholm kallas. Våren 1978 startade hon Framtiden i våra händer Norrortsgruppen, efter att Margareta Edenius hållit ett föredrag och visat bilder från ett biståndsarbete i Gambia. Barbro brevväxlade under sommaren med irländske Father Jim White, som arbetat inom missionen i Gambia i närmare 40 år. Intresset för Gambia och bistånd spreds runt om i Sverige, grupper bildades varav många hade Jim White som kontaktman där. Detta var före Sida-bidragstiden. Barbro blev spindeln i nätet, samlade in rapporter från de olika projekten och vidarebefordrade dem till ansvariga grupper. Denna uppgift övertogs senare av våra anställda volontärer. R.P. Ur Barbro Eketorps rapport maj 1981 MANDUAR (Ulricehamn. Jim White) När skolan i Bonto stängde, öppnade Jim i stället skolan i Manduar, en liten fattig by med 4 5 Mandiagofamiljer. 22 elever, varav några av Jolastammen och några Karaninkas från närliggande byar. Läraren, Bisenty Mendy, måtte vara duktig, för så fina böcker ser man sällan enligt skolinspektören Jim. Barnen hade gått i skolan bara fyra månader. Därtill sker ju all undervisning på engelska eftersom de inte har något eget skriftspråk. Headmannen i byn, Fara Mendy, och hans fru intresserar sig för skolan. De är mycket pålitliga och fru Mendy, som lagar skolmaten, anförtros ris för två veckor i taget. ( ) SAMBANG (Stockholms lokalgrupp. Kontaktman Ed Grimes) Byn ligger åtminstone 20 mil inåt landet nära Gambiafloden. Under nästan hela 50-talet bodde Jim White i byn eller såg till den och det var han som byggde den första skolan och två lärarhus där. För Stockholmsgruppens pengar har skolan nu börjat repareras och fått skolmaterial. Ett nytt skolhus planeras det är för närvarande 180 barn med tre klassrum, bibliotek och kontor. Men mest akut är nu ett nytt tak till gamla skolhuset (cirka 2000 kr) och skolmöbler (cirka 2000 kr). Jim beskriver byn som mycket primitiv. Inga trädgårdar de äter aldrig grönsaker men de har fina risfält (normala år). De tillhör Fulastammen som har mycket boskap. Den är deras rikedom. Men nu, med väntad svält, måste de säkert sälja sina kor, tror Jim. Det är en stor olycka för dem. ( ) KANDONKO (Tyresö. Ed Grimes) En succé enligt Ed. Allt fungerar. Byborna är samarbetsvilliga, lärarna duktiga. Men det behövs regelbundna pengar till ännu en lärarlön. Och som överallt extra pengar till mat detta svältens år. KAFUTA (Västerås. Ed Grimes) Här har däremot varit trassel. Häxproblem, som Ed skrev i höstas. Två små barn i samma familj dog, byn utpekade äldste brodern som häxa, hela familjen fick flytta. Det är tydligen efterdyningar av detta i byn. Efter den här händelsen har Hjördis och Ingemar Erlandsson från Västerås besökt byn tillsammans med Ed och de är fast beslutna att inte släppa taget om Kafuta. 1/2014 Vida Vyer 5

6 Västeråsgruppen har fler projekt: BULOK (Ed Grimes) Den här byn har Västerås givit startbidrag till husdjursuppfödning, ett engångsbidrag. Skolan i Bulok är statlig, men skolmat saknas liksom de flesta skolmaterial. Det här kan bli ett variationsrikt projekt. Byn är reserverad för Ekshärads lokalgrupp, som kommer igång lagom till skolstarten i oktober. BASSE (Västerås. Hugh Fagan) Sista delen av vägen till Basse, 38 mil från Banjul, har just blivit klar. Hugh Fagan sägs vara något av en idealist; han har återvänt till Gambia från Australien, för där var allt för bra! Skolan i Basse är stor och lider brist på det mesta. Kan Hugh Fagan och Västeråsgruppen även klara skolmaten är det en prestation. BESSI (Skutskär. Ed Grimes) Nystartat byprojekt. Så här rapporterade Ingemar Erlandsson om den i oktober nystartade skolan: I en palmbladshydda satt 21 barn som tända ljus under lärarinnan Rosas glada överinseende. Så här har alla våra skolor börjat, sa Ed, hoppas vi kan bygga ett riktigt skolhus före regnen i juni! Från Skutskär meddelar man att det är flera föreningar som bidrar men även enskilda kr är redan på väg. KANILAI (Bromma. Ed Grimes) Så olika våra byar är! Det kan vara bra för oss att komma ihåg, vi som gärna skär 6 Vida Vyer 1/2014 **************** hela Afrika över en kam. I Kanilai bor folk av Jolastammen. Samarbetsvilliga enligt Ed och med festtraditioner byarna emellan. Jolas var bland de första att sända även flickor till skolan. Skolan är nu fullständigt återuppbyggd och kommer att hålla i tio år, skriver Ed. Hälsa alla medlemmar i gruppen att barnen är så tacksamma för sin nya skola och för maten! Breven handlar mycket om maten: Barnen har fått bra mat under året, fortsätter han. man kan verkligen iaktta hur barnen utvecklas, blir bättre, när de kommer tillbaka till skolan med den goda näringen de får där. Det är ingen överdrift att påstå att er grupp håller Kanilais barn vid liv. Goda näringen!? Det måste väl betyda både grönsaker och fisk till det kokta riset, vetekornen eller den coos, säd som liknar hirs, som de odlar själva. Grönsaksodlingar brukar Jolas ha, men fisk? Byn ligger långt från Gambiafloden. Brommapengarna har räckt långt, tack vare att staten här hela tiden stått för lärarlönerna. Byn har fått oxar till och med och utsäde. Brommagruppen har skickat sina bidragsgivare en utförlig rapport på basis av Ed Grimes brev, med många detaljer från bylivet och skolan. Det har gjort susen (i kassan)! Flera andra grupper gör likadant och de interna rapporter även jag fått läsa har gett mycket stoff till den här rapporten. Uppföljning av skolträdgården i Tabajang (ur v.brev 49/2013) Som vi tidigare skrivit om hade vi för en tid sedan trädgårdsmästarstudenter från Enköpings Yrkeshögskola på besök. En utav dessa grupper spenderade en vecka i Tabajang (övre flodregionen), en utav våra byutvecklingsbyar, och hjälpte där till med att bygga upp en skolträdgård. När SDU-teamet förra veckan var ute för klassrumsobservationer passade de på att även ta sig en titt på skolträdgården för att se vad som hänt sedan sist. Trots att det tar tid börjar man odla mer och mer och trädgården är fortfarande i ett mycket fint och välstädat skick. Roligast att se är dock inte själva odlingarna utan att man flitigt använder den kompost- och skräphörna som studenterna gjorde i ordning under sitt besök. Förhoppningsvis kommer nu odlingarna att ta fart på riktigt när skördesäsongen för grödor är över och man nu kan börja fokusera på odling.

7 Grönsaksodling i Sukuta (ur veckobrev 51/2013) Ett välstädat växthus som flödar av tomatplantor. Kvinnorna i Sukuta säljer sina grönsaker i ett marknadsstånd just utanför trädgården. De är kända för att alltid ha färska grönsaker och fin frukt. Därför tar många en extra sväng dit. Under veckoslutet gjordes en uppföljning av det arbete som några av våra trädgårdsstuderande från Enköpings Yrkeshögskola utförde under sitt besök i oktober. Kvinnorna som har sin gemensamma trädgård i utkanten av Sukuta var mycket entusiastiska och berättade att de kommit igång mycket bättre med sina odlingar i år tack vare det stöd som de fick i starten. De fick bland annat lära sig hur växthuset, som en organisation från Taiwan bidragit med, ska användas och nu drar man upp småplantor för fullt. Det som slog oss allra mest var att växthuset nu hölls rent och snyggt och att kvinnorna lärt sig värdet av att hålla ogräs borta. Kvinnorna i Sukuta garden uttrycker stor förhoppning om en fortsättning av samarbetet. Vi känner att vi har så mycket att lära av och om varandra 1/2014 Vida Vyer 7

8 Fredagen den 24 januari for ett team från FIOH upp till Soma för att delta i utbildningen som våra klusterutbildare genomför. De har nu avverkat åtta utbildningstillfällen för Mother s club i Soma Proper LBS och Soma New LBS. Deltagandet har varit helt fantastiskt. I Soma New har samtliga 150 medlemmar i Mother s club infunnit sig. Tre utbildningstillfällen erbjöds och klubben delade själv in sig i grupper om 50 deltagare. På Soma Proper skola är 200 mammor medlemmar i Mother s club och de föredrog grupper om 40 så där erbjöds fem tillfällen. Intresset var så stort att mammor som inte är medlemmar i klubben kom och ville delta, vilket de naturligtvis fick. All utbildning sker på lokalspråken och det har diskuterats om grupperna ska delas in i språkgrupper. Nu har dock Mother s club själva bestämt att de inte vill ha det så. Det är viktigt att umgås över språkgränserna och känna att man hör ihop. 8 Vida Vyer 1/2014 Tandhälsa i Soma (ur v.brev 5/2014) Deltagarna i fredags fick bland annat lära sig om hur tänder utvecklas, orsaker till karies och hur man kan förbygga karies. Dagen avslutades med att de fick se hur mycket bakterier som kan finnas kvar i munnen, före borstning, efter tandborstning samt efter att en av deltagarna använt chewing stick. Vi kunde konstatera att det var mycket rent i den munnen. Nu återstår utbildning av lärarna i de båda skolorna. Det kommer att ske i början av februari. Sedan hoppas vi naturligtvis att skolan för upp det här på sin agenda, så att eleverna får del av informationen. Ur veckobrev 5/2014 Utbildningen i tandhälsa, Fluoride Project, är ett samarbete mellan Afrikaade Teeth Savers och Future In Our Hands. Planen är att inom tre år ha försett 6000 barn med förebyggande tandvård. Afrikaade Teeth Savers är medlem i Gambiagrupperna. (red:s anm.) *************************************** Utbildningsministeriet har avsatt ett startbidrag till SEGRA så att de kan påbörja planeringen av fortsatt utbildning i de sju kluster som FIOHTG har tilldelats. Nya pengar kommer att finnas tillgängliga från och med den första april 2014 och bidraget är avsett att täcka den basstudie som alltid görs, innan lärarfortbildarna påbörjar en ny utbildningsserie samt vidareutbildning av klusterutbildarna. Den utbildning som klusterutbildarna ska genomgå kommer att baseras på basstudien. Åk 1 och 4 kommer att studeras för att se inom vilka områden lärarna behöver lära sig mer. Vi kan redan nu se, att om man använder SEGRA på det sätt som avses blir det bra resultat. Madina Sancha Lower Basic School i Region 4 var bästa skola när resultat av 2013 års nationella prov i åk 3 sammanställdes. Den skolan har arbetat med SEGRA sedan den startades SEGRA (ur v.brev 5/2014) Entusiasmen för SEGRA sätter inga gränser, varken för lärare eller elever!

9 Karlskogalärare fortbildar sig i Gambia Under en veckas tid har sex lärare i Karlskoga, som undervisar i svenska för invandrare, SFI, besökt skolor i Gambia. Gruppen har intervjuat rektorer och lärare och observerat lektioner både i tätorten och på landsbygden. Allt detta för att få en ökad förståelse och kunskap om vilka förhållanden många av invandrareleverna kommer ifrån. Bodde du i villa eller i lägenhet i ditt hemland? är en fråga som Christina Blomquist många gånger ställt i klassrummet till eleverna. Idag inser hon att den frågan kanske inte är så relevant. Det efter att ha sett att många människor i Gambia bor i hyddor och plåtskjul. Hur många år har du gått i skolan? är en annan fråga som ställs till eleverna i Karlskoga. Nu vet sfi-lärarna att man inte kan jämföra svensk skolgång med afrikansk skolgång. Lärarutbildningen i Gambia är treårig, men av ekonomiska skäl är en stor del av tiden praktik. Då skolas lärarna in i en metodik som består av korusläsning och kopiering av texter som läraren skriver på svarta tavlan. Det råder stor brist på läromedel i skolorna och det är många elever i klasserna. I skolan pågick undervisning. Skolan har fått fortbildning i läsinlärningsmetodik av Gambiagrupperna som arbetar i Gambia genom Future In Our Hands, FIOH, som är en lokal NGO. Gambiagruppen i Karlskoga sponsrar lärarfortbildning i Gambia och skolan i Karantaba är Karlbergsskolans partnerskola. Jag blir bedrövad av att se hur pennstumpar skickas runt i klassrummet, eftersom alla inte har pennor, säger Christina och jämför med slöseriet i svenska skolor. Pennstumparna vässar barnen med rakblad. Alla barn har inte skrivhäften och det fattas läroböcker i skolorna. Lärarna skriver av lärobokstexten på svarta tavlan och det är kopiering av texten på svarta tavlan och korusläsning som är den rådande metodiken i gambiska skolor. Gambiagrupperna arbetar framgångsrikt med att ändra på det. Katarina Pettersson Gruppen besökte byn Karantaba, vandrade runt i byn och hälsade på hos olika familjer. I en av gårdarna pågick en namngivningsceremoni och barnet fick namn efter en i sfi-gruppen. Det nyfödda barnet var mammans sjunde barn och hon såg ganska trött ut. En man berättade att han hade fyra fruar och trettiotvå barn. 1/2014 Vida Vyer 9

10 Artikeln nedan är ANNA LÖFVING:s ledare i Mariefreds Tidning v. 2/2014. Hon är tidningens chefredaktör och skriver om det mesta - smått som stort. Ett av hennes intressen är andra länder och kulturer och efter senaste resan till Afrika är livsmottot det typiskt gambiska : A wise man/women will always find a way! UTBILDNING TILL ALLA Svenskt bistånd har debatterats mycket under senare år. Är det rätt att Sverige har som mål att bidra med en procent av BNP till länder i Afrika, Asien och Latinamerika? På vilket sätt utvärderas och effektiviseras det svenska biståndet? Bör en del av biståndspengarna användas för flyktingmottagande på hemmaplan? Det som ursprungligen var missionsarbete i främst södra delarna av Afrika på talet och som alltmer blev ett stöd till fattiga människor genom organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen, för att sedan övergå till statligt bistånd i mitten av 1900-talet har fått utstå hård kritik. Gör inte västerländska pengar och idéer egentligen mer skada än nytta, är det en naturligare utveckling att minska handelsbarriärer mellan länder och så vidare och så vidare? Ingen har svaret, men att debatten förs är viktigt. Sedan 1980-talet heter den myndighet i Sverige som ansvarar för det statliga biståndet Sida, Swedish international development authority. Stora delar av biståndet, det vill säga våra skattepengar, har under senare år även kanaliserats genom FN:s olika organ. Många av de frivilliga organisationer som startade under 60- och 70-talen lever också kvar och flera av dem får via organisationen Forum Syd del av Sida:s pengar. En av dem heter Gambiagrupperna och verkar, som namnet säger, i Gambia Afrikas minsta land och ett av världens allra fattigaste. I Gambia är över 50 procent av den vuxna befolkningen analfabeter. I dag går de flesta barn i landet i skolan, men undervisningen är ofta undermålig, vägen till skolan är lång och eftersom föräldrarna måste köpa skoluniform hålls många barn i stället hemma för att hjälpa till i hushållet, med jordbruket eller med småsyskonen. Medellivslängden för en gambier är cirka 55 år. Till detta land, då ännu sämre förhållanden rådde, kom en grupp svenskar för trettio år sedan och i stället för att semestra svenskarna var de första turisterna i Gambia redan på 1960-talet beslutade de att börja arbeta mot fattigdomen. De startade Gambiagrupperna, främst för att samla in medel till skolor. 10 Vida Vyer 1/2014

11 I dag har Gambiagrupperna byggt över 800 klassrum i de inre delarna av landet där de sämsta förhållandena råder. De har startat kvinnokooperativ och på många olika sätt bidragit till utvecklingen i de fattigaste byarna i landet. Mer och mer har gruppernas arbete övergått i gambiernas egen regi och sedan januari 2013 heter organisationen på plats Future In Our Hands och har enbart gambisk personal. Svenskarnas insatser består av att stödja och påverka utvecklingen inom jämställdhet, demokrati, hygien och förstås utbildning. Med denna organisation kom jag i kontakt under min resa i Gambia över jul och nyår. Jag besökte kontoret i staden Bakau och jag följde med på en guidad tur till en av de skolor där Gambiagrupperna arbetat under lång tid. Rektorn för skolan uttryckte sin stora glädje över samarbetet med Sverige och intygade hur mycket det betytt för många barn under många år. Ett besök i ett av kvinnokollektiven gjordes också och kvinnorna från de tio byarna visade upp batikarbeten de gjort och som de nu sålde på marknader. För mig, som tidigare arbetat på såväl Sida som Röda Korset, känns denna typ av bistånd mycket gediget och konkret. För varje krona som Gambiagrupperna samlar in i Sverige bistår Sida med nio kronor. Vi svenskar, oavsett om vi är medlemmar i Gambiagrupperna eller ej, bidrar alltså tillsammans till att fler barn i det fattiga landet i västra Afrika ska få möjlighet att gå i skolan. Svenskt bistånd kommer att fortsätta att debatteras och kritiseras. Förhoppningen är att så länge det behövs, innan vi uppnått en jämlik värld, kommer det att göras bättre och bättre. Naturligtvis kommer det alltid att se olika ut i olika delar av världen. Mariefreds Tidning/Måsen har genom åren på olika sätt visat sitt engagemang i utvecklingsfrågor i världen. Att stödja Gambiagrupperna, som vi från och med nu gör, är ett sätt. Vill du bidra till just deras arbete, gå in på hemsidan gambiagrupperna.org eller kontakta oss. ***** Anna reste tillsammans med sina båda tonåringar den här gången, vilket hon tyckte var väldigt, väldigt roligt. Sonen Petter, 17 år, blev mycket engagerad i landet och människorna och pratar nu ofta om att åka tillbaka eller på annat sätt fortsätta engagera sig. Dottern Klara, som tog studenten i våras, fortsatte från Gambia till Zambia, där hon nu arbetar som volontär. Jättespännande! 1/2014 Vida Vyer 11

12 RESEBERÄTTELSE november 2013 Åhhh...sitter här och låter bildspelet rulla och drömmer mig tillbaka till Afrika kontinenten som intagit mitt hjärta. Värmen, solen, poolen, människorna - ja huga vad härligt vi hade det. Men vi kanske ska börja från början. Den 29/10 kl. 3 på natten ringde väckarklockan och det var bara att pallra sig ur sängen. Taxin kom som den skulle och jag släpade ner min tunga väska och så bar det iväg till Arlanda. Jag skulle kl åka iväg på en mycket spännande resa tillsammans med ett gäng som kände varandra men inte mig. Äntligen skulle jag - efter 10 år som sponsor - få träffa mitt fadderbarn Isatou. När jag står i kön till incheckningen letar jag efter Margaretas ansikte. Det var hon som engagerade mig i det här, när jag under en kort period jobbade på Magtarmenheten på Ersta sjukhus. Insåg att jag nog inte skulle känna igen henne bland alla människor, så jag ringde. Där stod hon ju med sina båda vackra döttrar. Där stod också Yvonne, Nalle, Elisabeth, Kjell-Åke, Karin och hennes man. Nu var vi samlade och drog iväg till planet. Tiden före resan var intensiv som alltid innan man ska iväg på semester. Hade så mycket att avsluta på jobbet, så jag hann knappt förbereda mig för resan. Glömde både ficklampan och schweizerkniven som jag brukar ha med mig och tog med mig en paket för lite med Malarone. Men det mesta löser sig. Mina medpassagerare som varit i Gambia förut hade allt och lite därtill med sig. Efter några timmar i ett trångt och stort plan mellanlandade vi på Kanarieholmarna och man kunde sticka ut näsan och känna den ljumma vinden. I Gambia bodde vi på Bakotu Hotel, trevligt med rum grupperade runt en liten gård med pool. Första veckan satt jag tillsammans med Margareta, som intervjuade många skolbarn i alla åldrar och förhörde sig om familje- förhållanden och skolresultat. Fantastiskt att få träffa så många duktiga barn och ungdomar med drömmar om en bättre framtid. En del har etsat sig fast mer än andra, till exempel tjejerna som så gärna ville börja studera på universitetet. Dom hade bra betyg och hade noga kollat upp kostnaden och annat som gällde de utbildningar som var aktuella. Kändes tråkigt att behöva släcka deras drömmar med beskedet att sponsring inte är möjlig på den nivån. Extra roligt var det då att träffa den ambitiöse unge mannen som hade lyckats få en sponsor till sina universitetsstudier i political science. Han hade redan hunnit gå några kurser och hade mycket goda betyg. Han är en man att hålla ögonen på. Unga människor som han, med en medveten strategi att försöka förändra, är väl precis vad Gambia behöver. Vi träffade också barn som det inte gick så bra för, och då kunde det ibland bero på sjukdom och ibland på att studieförhållanden hemma kanske inte var dom allra bästa. När vi lite senare kom på hembesök till en del elever och såg hur dom bodde, blev jag än mer imponerad av deras studieresultat. Att sitta inför två vitingar och ibland två till tre andra vuxna och prata om sin framtid är nog inte alltid så lätt och flera var ganska försagda och svarade lite mekaniskt på frågorna, allt efter vad dom trodde vi ville höra. 12 Vida Vyer 1/2014

13 Hårt jobb i svettig miljö, hjärnan blev trött efter en dags lyssnande. Desto skönare att då komma hem till hotellet och slänga sig i poolen. Vi hann även med några lata dagar på stranden, där fanns det wifi där vi telefonnördar äntligen kunde tanka ner några mail och göra en liten gir in på FB. Shoppande fanns det alla möjligheter till - så mycket vackra saker till en för oss billig penning! Synd att jag precis bestämt mig för att jag inte behövde fylla min lilla lägenhet i Gröndal med fler prylar. Två väskor hos vår vän Yaya fick det dock bli. Han är en skräddare av Guds nåde som sydde vackra klänningar, kjolar och blusar till familjen Danelius kvinnor. Till slut kom dagen vi alla pratat om, när vi klämde in oss i lilla bussen och styrde kosan inåt landet. Vi fick med oss Marie Cocker, vår gambiska medarbetare i Kololi som hjälper oss med fadderbarnen, Alimatou Marong samt chauffören Dudo Senghore. Till slut hamnade vi i en liten by, Nyawurlung, en bit från allfarvägen. Vi fick ett sedvanligt afrikanskt välkomnande med sång och dans som fick till och med Marie att gråta. Efter allt dansande och sjungande kom ett mycket vackert tal och sen var det vår tur att dela ut gåvor. Den här gången var det utöver de sedvanliga mjukisdjuren fina solcellsdrivna lampor som ett företag i Värmland sponsrat. Skrivmaterial, kläder, brännbollsset och fyra fotbollar fanns också med. Alimatou var välkänd i byn, hon har varit där flera gånger och haft seminarium om jämlikhet, omskärelse, familjeplanering och mänskliga rättigheter. Vi fick låna de fina lärarbostäderna som byggts sen Gambiagruppen var där sist. För oss enkla rum med dusch under bar himmel med en uppmurad säng, tjock madrass och myggnät. Det gällde att ha ficklampan med om man ville hitta till toaletten i mörkret. Toaletten är fyra väggar, ett hål i marken och två fotspår att stå på. Det gick det med. Lustigt hur snabbt man anpassar sig till enklare standard ändå. Härligt många barn var där som följde oss som små klister och upprepade ens namn hur många gånger som helst tills dom lärt sig det. Det gambiska folket är ju enligt min mening ett mycket vackert folk generellt sett och är också otroligt vänliga mot oss främlingar. Då har jag ju ändå varit runt lite i olika delar av Afrika. Byns stolthet, bageriet, förevisades. Där jobbade männen(!) på nätterna och bakade mycket gott ljust bröd. Det var dock ordentligt rökigt därinne och vi diskuterade en hel del hur man skulle kunna ordna med någon form av utsug utan att förlora den dyrbara värmen. Tror inte att vi kom till någon bra slutsats. 1/2014 Vida Vyer 13

14 Till slut var det dags att säga adjö och vi for hem till vår varma dusch och vår pool samt vårt nescafe. Huga! Margareta och Elisabeth fick sen tyvärr träffa ett litet, mycket sjukt barn som skickades till sjukhus men sen dog där. Vi fick möjlighet att skicka några barn till sjukhus för att behandla deras malaria. Jag och Margareta satt med under ett samtal, där några gambiska konsulter utvärderade vårt byprojekt. Svårt att få kvinnorna att ta ton vilket alla var överens om. En kväll senare satt vi och pratade med ungdomsgruppen, och då framkom det att man nu slutat att omskära sina flickor och vi kunde även diskutera huruvida tidiga äktenskap var bra eller inte. Det fanns en modern syn på mycket bland de unga huruvida dom har gamlingarna med sig var dock svårt att få fram. De var lyckliga över sin nya skola med ljusa ändamålsenliga lokaler. Till slut fick jag också träffa Isatou och det var något alldeles speciellt. Hennes uncle hade sagt till henne att hon skulle säga att hon ville bli accountant, men när hon fick veta att jag var doktor berättade hon för mig att det var ju det hon egentligen ville bli. Vi får väl se vad hennes betyg räcker till. Hon är nu 17 år och har 1½ år kvar på highschool. Lång och vacker var hon, hennes mamma är 14 år äldre än sin dotter. Pappa är död men uncle tar hand om hela familjen och var en mycket trevlig man. Jag fick träffa alla som bodde på samma gård. Fick bjuda med Isatou till havet, som hon aldrig sett, och sen gick vi ut och åt pizza. Vi hade förmånen att få gå runt och vara med på lektioner. Man använde även den gamla skolbyggnaden, men det var väldigt mörkt därinne. Nu ska man dock starta ett skillcenter med byns smed som lärare, och så småningom kan man kanske öppna upp lite mer fönster och få in ljus till de små barnen också. Det var ganska skönt att se att man även här hade lite problem med ordningen i klassen ibland. Byns ålderman fick vi träffa en kort stund och det värkte i mitt läkarhjärta att se honom skaka som ett asplöv av sin parkinson, eftersom jag vet att det finns mediciner för att avhjälpa det där. Tänk vad fantastiskt bra vi har det i Sverige. Det som fascinerade mig mycket var att muslimer och kristna levde bredvid varandra i samma by, som jag uppfattade det fanns det en god acceptans mellan grupperna, även om jag tror att den höga alkoholkonsumtionen i den kristna delen inte sågs med så blida ögon. 14 Vida Vyer 1/2014 Nu hade det gått två veckor och jag hade varvat ner på ett sätt som jag inte gjort på länge. Då var det dags att bege sig hem. Kändes trots allt bra men regnet och mörkret som mötte oss på Arlanda var ingen hit. Kom hem kl på natten och kl var jag på jobbet. Synd att dom hade bokat just den dagen för mottagningens fotografering!! Gambia, jag kommer nog tillbaka!! vid pennan // Lilianne Boij Sthlm

15 Bildkavalkad från Bageriet i Nyawurlung 1/2014 Vida Vyer 15

16 Vi heter Johannes och My, är 27 och 22 år gamla. Vi läser sjuksköterskeprogrammet på Kristianstads högskola. Vi går nu vår tredje termin och fick chansen att göra praktik utomlands. Vi valde att åka till Gambia eftersom vi ville se hur sjukvården fungerar i ett fattigt land. Vi har varit här en vecka nu och gjort praktik på en avdelning där de vårdar förtidigt födda och sjuka bebisar. Sammanlagt ska vi vara fem veckor på Sir Edward Francis Small Teaching Hospital i Banjul och sedan tre veckor på ett health care center. Vår första praktikvecka har varit intensiv och full av nya intryck och upplevelser. Vi föreställde oss att det skulle vara fattigt och att sjukvården skulle ha låg standard, men blev trots det chockade av vad vi fick se denna vecka. Vi såg naturligtvis stora skillnader mot den svenska sjukvården. Framför allt när det gäller hygienrutiner, arbetstider och resurser. Mycket tid går åt till att skaffa materiel och vi ser att mycket materiel återanvänds. Tekniska hjälpmedel finns inte och detta gör till exempel att hjärt- och andningsövervakning får göras manuellt, ibland hinner inte personalen reagera innan det är försent. Positiva skillnader jämfört med Sverige som vi har sett, Matfestival (v.brev 7) Under veckoslutet anordnades det en matfestival i anslutning till restaurangen Green Mamba. Musik dans och mat i överflöd serverades. De indiska kockarna serverar här tandorikryddade kycklingspett. 16 Vida Vyer 1/2014 Studerande (ur veckobrev 7/2014) är att sjuksköterskan inte dokumenterar utan kan lägga all sin tid på patienten, samt att de har bra stämning på avdelningen. Handledarna vi haft hittills har varit helt underbara och väldigt hjälpsamma. De har svarat på våra frågor och stöttat oss. Det verkar som om de tycker att det är roligt att lära oss det de kan. Gambia har gjort ett väldigt bra första intryck på oss. Människorna är trevliga, solen är härlig och maten är god. Vi trivs i vår lägenhet här hos Future In Our Hands och Kristina tar väl hand om oss! Vi vet att vi kommer lära oss otroligt mycket här och vi ser fram emot de kommande veckorna, både med praktiken och allt annat Gambia har att erbjuda. * * * * * * * * * * * * * * * * Johannes Pålsson och My Kristoffersson Festival i Kartong (v.brev 7) Varje år anordnas en festival i Kartong. I år gick den av stapeln 7-9 februari. Grundskolan fungerade som arena, stolar hade satts upp så att en skådeplats bildades och sol/vindskydd hade byggts. Fyra personer från FIOH for på lördagskvällen ner till Kartong för att delta i festligheterna. Det bjöds på musik av lokala band, dansgrupper, uppvisning av ungdomar som tränar den brasilianska kampsporten Capoira, magiker från Sierra Leone samt mycket, mycket mer. När vi inte var fullt upptagna med att lyssna och titta på föreställningarna fanns det möjlighet att köpa lokala delikatesser och något att dricka. Redan i öppningsanförandet påpekade konferencieren att alla skulle värna om miljön i Kartong. Papperskorgar var uppsatta och användes!! Under kvällens gång fick vi också veta var toaletterna fanns, att de var välstädade och skulle användas. Mycket trevligt initiativ!

17 En plats i mitt hjärta Gambia Saskia Gedin, Naffie Sowe och Rebecka Gedin i Gambia Så fort jag klev ut ur flygplanet och andades in den varma, fuktiga luften kände jag igen den bekanta doften. Fastän jag inte varit här på mer än fem år kom jag fortfarande ihåg den doften, det var den salta, mättade doften av Gambia. Det hade aldrig slagit mig förut att ett land kunde ha en speciell doft, men i det här ögonblicket blev det uppenbart. Första gången jag åkte till Gambia var jag runt fem år gammal. Jag hade aldrig varit i ett så exotiskt land förut. De evighetslånga stränderna, det varma klimatet och de höga palmträden, som jag endast sett i filmer tidigare, var överväldigande. Mina syskon och jag lekte vid havet hela dagarna, försökte hoppa över vågorna, samlade fina snäckskal och byggde sandslott. Vad vi än gjorde kunde vi alltid höra vågorna slå mot stranden och känna havsbrisen fläkta. Det är en händelse från andra gången jag var i Gambia som jag speciellt kommer ihåg; en dag åkte min familj och jag på en utflykt till en liten och fattig by som heter Mariama Kunda. Vi körde på mark som förmodligen varit väg innan regnsäsongen förstörde den. Nu var den inget mer än ojämna kullar och gropar med sand som yrde likt rök när vi körde förbi. När vi kom till en skola hoppade en liten tjej, i ungefär min ålder, in i bilen för att visa oss vägen till byn. Hon hade på sig sin skoluniform och hennes hår var kort och flätat tätt intill hennes huvud. Det syntes att hon var fattig, men ändå lyste hennes leende av hopp. Bara att få åka i samma buss som vi gjorde henne glad. Jag sa till min mamma: Jag vill hjälpa henne och vara hennes fadder. Sen dess har det gått åtta år och jag har varit i Gambia flera gånger till. Varje år betalar min familj för Naffies utbildning så att hon ska få gå i skolan. Fastän det är hjälpen som är viktigast, är våra besök det som gör henne gladast. Det är vad jag älskar mest med Gambia: jag kan visa att jag bryr mig bara genom att vara där! Saskia Gedin 1/2014 Vida Vyer 17

18 Preliminärt program för Gambiagruppernas samrådsmöte Fredag 28/3 Eventuell övernattning ordnas av var och en separat. Se anmälan! Lördag 29/ Registrering och fika Årsmötesförhandlingar Lunch forts. Årsmötesförhandlingar Fika Kristina Lundahl, FIOH Swedens ansvariga volontär i Gambia, ger en nulägesbeskrivning och redogör för ansökan till Forum Syd för Rapporter från resenärer (Dan, Kerstin, Anders, Sonja, Inger och Hans) som nyligen varit i Gambia. Gruppdiskussioner Forts. diskussioner Avslutning Hjärtligt välkomna! Önskar Gambia Öst och Gambiagruppernas samordningsgrupp 18 Vida Vyer 1/2014.

19 Kallelse Gambiagrupperna kallar alla medlemsgrupper och övriga intresserade till seminarium och samrådsmöte 29 mars 2014 På Valla folkhögskola i Linköping För värdskapet står Gambia Öst Varje Gambiagrupps kontaktperson informerar gruppens medlemmar om samrådsmötet Kallelse och inbjudan skickas till gruppernas e-postadresser Kallelsen finns också på hemsidan Alla intresserade önskas Välkomna Gambiagruppernas samordningsgrupp 1/2014 Vida Vyer 19

20 Petra Wadström fick besök av Barack Obama Svenska Dagbladets Peter Alestig skrev 19 november om hur uppfinnaren av SOLVATTEN, Petra Wadström, demonstrerade sin svarta plastdunk för president Obama vid dennes besök i Stockholm. Han visade sig märkbart imponerad av hennes uppfinning. I Vida Vyer 1/2010 hade vi för första gången en artikel om SOLVATTEN av Ingemar Unge, lånad ur tidningen Vi. Unge återkom i Vida Vyer 1/2012 med en lång artikel, när Petra Wadström hade fått Änglamarks stipendium. Den var lånad ur Coop Med Mera. I nummer 3/2013 beskrev Paul Rimmerfors hur den svarta plastdunken kan förvandla smutsigt vatten till rent dricksvatten med solens hjälp. Då hade Petra Wadström fått Polhemspriset av Sveriges Ingenjörer, vilket också var orsaken till artikeln i SvD. I nummer 1/2014 av OmVärlden skriver också Per Engström om detta. Han tar upp ytterligare en aspekt av nyttan med SOL- VATTEN: ett energibesparande sätt att få varmvatten. Familjerna behöver inte köpa eller samla ved för att värma vatten över öppen eld och den skonar klimatet, då utsläpp från vedeldning minskar. Om fem familjer använder SOLVATTEN i sju till tio år sparas ett hektar skog, säger Petra Wadström. Hon har en minst sagt färgstark karriär: Forskningsassistent inom biokemi vid Karolinska Institutet, konstnär, grafiker, lärare på konstskola för barn. Och numera uppfinnare och VD för familjeföretaget SOLVATTEN AB. R.P. Regnvatten blir dricksvatten Bangladesh: När monsunregnen drar in om hösten är vattnet rent och det är gott om dricksvatten. Men under resten av året fylls floderna vid kusten av havsvatten och grundvattnet är rejält förorenat. Det här går att göra något åt. Tillsammans med teknikspecialister har vi utvecklat ett smart sätt att spara regnvatten under hösten för att använda senare under torrperioden. Regnvattnet filtreras genom sand för att renas och samlas i en nedgrävd reservoar. Under marken håller vattnet sig friskt och skyddas från översvämningar. Sedan 2010 har vi installerat 20 vattenreservoarer. Vattnet smakar gott och barnen blir inte sjuka längre. Resultatet är så lyckat att regeringen i höstas bestämde sig för att utöka projektet med ytterligare 100 vattenreservoarer. Ur UNICEF:s nyhetsbrev 2013

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Vården i Kina En liten reseberättelse om vår tid i Kina hösten 2014.

Vården i Kina En liten reseberättelse om vår tid i Kina hösten 2014. Vården i Kina En liten reseberättelse om vår tid i Kina hösten 2014. Vården i Kina skiljer sig på olika sätt från Sveriges sjukvård. Det finns vård som vi inte använder i Sverige och tvärtom. Vi har märkt

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Rapport från besök i Rameshwari school, Khamare 14-16 oktober 2011

Rapport från besök i Rameshwari school, Khamare 14-16 oktober 2011 Rapport från besök i Rameshwari school, Khamare 14-16 oktober 2011 Jag, Jenny Adhikari, min man MadhuSudan, samt vår halvåriga dotter Agnes i sällskap med två svenska kvinnor vid namn Isabella och Veronique,

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden FTMS Filipino Tribe Mission Sweden NYHETSBREV NYHETER I DETTA NYHETSBREV 1. CHP4051 Undervisning till Mamanwa Adlay 2. Övrigt Nr.4 2011 G o d J u l & G o t t N y t t Å r Kära Fadder/Sponsor/läsare Det

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Lions Club Löddeköpinge Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Vi har den senaste

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

(Det här är Roundhay Park som är en stor park i Leeds)

(Det här är Roundhay Park som är en stor park i Leeds) (Det här är Roundhay Park som är en stor park i Leeds) Barn och fritidsprogrammet Sabina Dahlström BF2C 2007 Boende Jag bodde i en underbar familj. Det var pappan som heter Simon och mamman som heter Helen.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Mitt liv. Dans. Dagbok. Av Lina Sjögren. Jag heter Ella. Sovmorgon BFF Milla

Mitt liv. Dans. Dagbok. Av Lina Sjögren. Jag heter Ella. Sovmorgon BFF Milla Mitt liv Dagbok Dans Jag heter Ella Sovmorgon BFF Milla Av Lina Sjögren Söndag 21 augusti 2016 Hej dagboken! Jag är en tjej som är tio år och heter Ella. Jag älskar att dansa och jag är jättemorgontrött.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Om midsommar Anika: Snart är det midsommar, hur tänkte du fira midsommar Siv? Siv: Jag åker alltid ut till mitt sommarställe ute i Roslagen. Anika: Mm, det låter trevligt! Och vad gör ni där? Siv: Ja dit

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Jag var i Italien i nästan 3 veckor, i en stad som heter Reggio Emilia som ligger i Norra Italien. Jag bodde hos Francesca och hennes familj som bor i en liten stad som

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK Namn: Kerstin Berghman Resa: Dressyr andalusier Mallorca Datum: 18-25 /5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: -Fick bara vänta 30 minuter på flygplatsen,helt OK 2. Hur

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Gambiagruppernas kansli

Gambiagruppernas kansli s adresslista 2015 2020112012012 s kansli e-post: kansli@gambiagrupperna.org Hemsida: www.gambiagrupperna.org Organisationsnummer: 867200-7393 Plusgiro 90 02 38 7 Bankgiro 900-2387 Ordförande/kansli Sverige

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Kvällspromenad i Sundals Ryr 1/ ett bildkollage

Kvällspromenad i Sundals Ryr 1/ ett bildkollage Kvällspromenad i Sundals Ryr 1/7-2016 ett bildkollage Då var det dags igen. Det finns ingen hejd på promenaderna. Men det kan inte hjälpas för som jag tidigare nämnt har det blivit ett beroende. Angenämt

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Svenska från början 2

Svenska från början 2 Svenska från början 2 1 Fyll i rätt ord Dygn landskap frisk län sjuk kommun Sjuksköterska behöver vårdcentral akut 1. Det finns 13 kommuner i Jönköpings. 2. Ett är 24 timmar. 3. Forserum, Anneberg och

Läs mer