Prefabmästarna Sverige AB s YBT:s leveranser för gruvindustrin får en fortsättning i Svappavaara s. 6-7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prefabmästarna Sverige AB s. 4-5. YBT:s leveranser för gruvindustrin får en fortsättning i Svappavaara s. 6-7"

Transkript

1 BETONGNYTT YBT Oy:s kundtidning Prefabmästarna Sverige AB s. 4-5 YBT:s leveranser för gruvindustrin får en fortsättning i Svappavaara s. 6-7 Martti Oja bygger av grafisk betong s Stolpfundament för VR:s elektrifierade järnväg s. 20 Svappavaara s. 6 Esbo s. 9 Obbola s. 17

2 YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI YLITORNIO tel fax YBT OY RAAHE Betonimyllärinkatu 1 FI RAAHE tel KUHMON BETONI OY Valimontie 11 FI KUHMO tel Innehållsförteckning Ledare 3 Prefabmästarna Sverige AB 4-5 Northlands terminal i Svappavaara 6 YBT lever av gruvorna 8 Villa Turkulainen 9 YBT och YIT bygger bostäder i högattraktiva områden 10 YBT:s fabrik i Brahestad expanderar 11 Martti Oja bygger av grafisk betong Eero Pöllänen 60 år ung Krister Jansson 16 SCA Obbola 17 Isoleringslösningar i betongelement Sömlös vägg för Helsingfors 19 Vadsø Miljøstasjon 20 YBT Ylitornio Stolpfundament för VR:s elektrifierade järnväg 20 Kundnöjdhetsenkät Prefabmästarna Sverige AB, Öjebyn Luleå Uleåborg YBT Raahe, Brahestad Kuhmon Betoni YBT:s fadderidrottare berättar Porträtt Erkki Alapuranen 24 Toni Koivisto 25 Ville Pokka 25 The Buraset serie 28 YBT Betongnytt 9 (12/2012) Korkein luottoluokitus Soliditet 2012 Helsinki Utgivare: Upplaga: Chefredaktör: Redaktörer: Översättning: Layout: Omslagsfoto: Tryck: YBT Oy 2000 ex Mika Alapuranen Mika Kulju, Sami Korkala Kerstin Johansson Avalon Oy Tero Sivula, Kuvatoimisto Rodeo Arkmedia Oy 2 Stockholm

3 BETONGNYTT Tjugoåriga YBT ser utmaningarna som möjligheter Det är en intressant tillfällighet, att den allmänna konjunkturen inom byggnadsindustrin på många sätt är lika utmanande som den var då YBT grundades år Då genomlevde hela Finland den värsta lågkonjunkturen i landets historia och det krävdes verkligen framtidstro. De gångna åren har bevisat att en positiv attityd alltid lönar sig. Vi har varit lyckosamma och mäktat med att utveckla vår verksamhet under såväl bra som dåliga år. Trots utmaningen som det allmänna ekonomiska läget innebär, är YBT:s situation positiv. Av objekten på denna tidnings sida vill jag lyfta fram terminalen i Svappavaara, som varit vårt största arbetsobjekt under år Vi är mycket tillfreds med företagsköpet i somras och som resulterade i vårt delägda bolag Prefabmästarna Sverige AB. Under hela vår historia har vi gjort affärer med Sverige och nu stärks vår ställning på vår västliga grannes marknad. Vi kan i än större utsträckning erbjuda våra produkter på den svenska marknaden. Den svenska och norska marknaden är en stor möjlighet för YBT, och som fungerat som en buffert under konjunktursvängningarna. Vårt familjeföretag har sin hemmamarknad i tre länder. Vi har också märkt att den finska staten i många fall borde följa de övriga nordiska ländernas exempel. Ett sådant är transportstödet, som är på väg att avskaffas i Finland. De många utmaningarna till trots vill YBT även i fortsättningen vara en föregångare inom utvecklingen av vår industribransch. Vi har bland annat lycksts utveckla vårt arbetsskydd väl under de senaste åren. För våra utvecklingsreultat talar det faktum att vi i den finska branschjämförelsen placerade oss bland de tio bästa bland 40 tävlande fabriker. Med tanke på kvalitéten ser vi också positivt på att CE-märkningen för byggprodukter blir obligatorisk nästa år. Det kommer att styra byggandet i rätt riktning. För tjugo år sedan tvingades YBT att även mitt i lågkonjunkturen förlita sig på den gamla visdomen byggandet tar aldrig slut. Även idag är den filosofin utomordentligt aktuell. Under resans gång kan konjunkturerna svänga, men det finns alltid behov av en kvalitativ leverantör av betongelement. Därför kan vi än en gång se framtiden an med tillförsikt. Juha Alapuranen verkställande direktör 3

4 BETONGNYTT Prefabmästarna Sverige AB - Det samägda bolaget stärker ställningarna på den svenska betongmarknaden YBT Oy och Lujabetoni Oy köpte i juli till lika stora andelar av Betongmästarna Sverige AB:s konkursbo samtliga tillgångar vid Öjebyns fabrik samt projekteringskontoret i Sundsvall. Det nya samägda bolaget heter Prefabmästarna Sverige AB, vars budgeterade omsättning för nästa år är 20 miljoner euro. Fabriken sysselsätter hundra personer och fabrikstomten är 12 hektar med totalt m2 produktionslokaler med omfattande maskinpark. I fabriksutbudet ingår fasad- och väggelement, stomelement, håldäck, plattbärlag, sockelelement, stödmurar samt specialprodukter av olika slag. För framtiden förväntar vi oss många bra samarbetsprojekt med YBT, särskilt med tanke på fasadelementen, berättar Rolf Skoog, vd vid Prefabmästarna Sverige AB. Ägarna har sedan tidigare en stark ställning på betongmarknaden såväl i Finland som i Sverige. Bägge ägarföretag är i grunden familjeföretag med vardera i det närmaste 60 års erfarenhet av byggande i betong. Sedan många år har närmare hälften av YBT:s produktion gått till den svenska marknaden. Vi har under en längre tid planerat en expansion på den svenska marknaden. Jag tror starkt på ett väl fungerande samarbete Lujabetoni. YBT:s produktion har främst haft tyngdpunkten på fasad- och väggelement och samarbetet med Prefabmästarna Sverige AB förstärker bådas verksamhet på den svenska marknaden, berättar YBT:s verkställande direktör Juha Alapuranen. 4

5 BETONGNYTT Lujabetonis kundtidning Luja-Viesti skrev följande i artikeln Fabrik till salu eller hur Prefabmästarna Sverige AB:s historia började. Maj Mikko Isotalo, vd för Lujabetoni, sitter vid sitt bord och funderar på det rykte hans precis hört. Det här måste bekräftas. Han öppnar sin webbläsare och börjar bläddra i en svensk nättidning. Betongleverantör i konkurs. Betongleverantören för Stockholmsarenan har verkligen sökt sig i konkurs. ( ) - Fabriken är den enda i sitt slag i hela norra Sverige, och har därför lockande utsikter. Fabriks- och gruvbyggena i norr utgör en bra marknad för tunga betongstommar, just för sådant som fabriken i Piteå tillverkar, minns Isotalo att han tänkte. Det finns dock konkurrens inom området. Till exempel fasad- och väggelementtillverkarexperten YBT med säte i Ylitornio, vars produktion sedan många år till hälften exporterats till den svenska marknaden. Isotalos bild av YBT:s ägare, bröderna Alapuranen var att de var rakryggade och ärliga, och bakgrunden som familjeföretag hade de också gemensamt. Isotalo ville att de skulle vara med. - De här frågorna förutsätter förtroende. Jag hade fått bekanta mig med Juhas verksamhetsområde vid gemensamma träffar och arbetsgrupper redan tidigare. Hade inte Juha varit bekant, skulle jag inte kommit med ett förslag om ett gemensamt köp. Ett gemensamt anbud passade bröderna Alapuranen alldeles utmärkt. - Vi hade under en längre tid siktat in oss på en utökning på den svenska marknaden. Vår produktion har främst haft tyngdpunkten på väggkonstruktioner, och därför stärker samarbetet med Lujabetoni bådas verksamheter, berättar YBT:s verkställande direktör Juha Alapuranen. - Juha kände redan till projekt inom om- rådet. Och det är knappast någon av oss som skulle lämnat ett bud på fabriken var för sig. Det här var en bra kombination, funderar Isotalo. I juni tog så bröderna Alapuranen och Isotalo varann i hand om ett gemensamt anbud och som förtagspartners. Mikko och Juha började direkt med att ta fram anbudshandlingarna. Till anbudsgivningens deadline, den 25 juni, återstod endast en vecka. Men anbudets storlek? Indikationer de hade var fabrikens omsättning, som föregående år uppgick till drygt 350 miljoner kronor, den egna budgeten och en mycket vag gissning om konkurrenternas anbud. Även om anbudet gällde alla fabrikstillgångar, beslutade de sig slutligen för ett relativt försiktigt anbud. (...) Då affären slutförts, stod YBT och Lujabetoni där med en tomt på 12 hektar och produktionslokaler på närmare kvadratmeter. Snart skulle fabriken åter vara i full gång med att tillverka stomelement, fasad- och väggelement, håldäcks- och TT-kassetter samt fabrikens egna specialprodukter. Officiellt startade verksamheten den sista augusti. Prefabmästarna Sverige AB:s VD Rolf Skoog. 5

6 YBT:s leveranser f gruvindustrin får fortsättning i Svap BETONGNYTT YBT levererade betongelementen till Northlands terminal i Svappavaara. Affären omfattade sammanlagt 4000 ton betongelement från projektering till montering och dess värde var 1,5 miljoner euro, berättar YBT:s vd Juha Alapuranen. Northland Resources är ett internationellt gruvbolag, som utvecklar två projekt. Järnmalmsfyndigheten Kaunisvaara ligger i norra Sverige i Pajala. Malmfyndigheten Hannukainen ligger i norra Finland i Kolari, och där finns förutom järn även koppar och guld. Svappavaara projektet är en naturlig fortsättning på YBT:s leveranser för gruvindustrins helhetsleveranser, som kommit att bli ett av våra specialkompetenser, betonar Juha Alapuranen. Terminalen är 150 meter lång och hallen är 60 meter bred. Stödmurarna i terminalen fodras med 12 mm tjock Ruukin Raex 400 stålskivor. Genom hallen byggs en järnväg, där pellets som fraktas med bilar från Northlands gruvor i Pajala lastas om i tågvagnar för transport till Narvik. För projekteringen av YBT:s helhetsleverans svarar Arkins Suunnittelu Oy från Uleåborg. YBT:s flexibilitet tillriktas ett tack Beställare var ABL i Boden AB (PEAB-ägt dotterbolag), vars platschef är den mycket erfarne och kunnige Vesa Kreivi. Förhållandet pris-kvalitet är naturligtvis alltid en av de viktigaste faktorerna vid val av leverantör, men även andra faktorer såsom leveranssäkerhet, yrkeskunnighet, samarbetsvillighet, flexibilitet samt intresse gentemot våra projekt har påverkat vårt val av leverantör. Vidare är naturligtvis leverantörens geografiska placering en viktig faktor med tanke på miljön, berättar Kreivi. Kreivi riktar stort tack till den flexibla attityden hos YBT: Med tanke på projektets snäva tidplan och de ständiga förändringarna som krävt flexibilitet, kapacitet och kompetens av leverantören har samarbetet med YBT fungerat utmärkt och utan större malörer. Slutligen vill jag också tacka YBT och monteringspersonalen för deras samarbetsvillighet och yrkeskunnande då vi löst problem som dykt upp, konstaterar Kreivi. 6

7 BETONGNYTT ör en pavaara Vid mottagningskontrollen av elementen deltog från vänster i bild ABL:s platschef Vesa Kreivi, YBT:s representant Krister Jansson, Northlands projektledare Roger Tano, ABL:s projektledare Bo Andreé samt YBT:s montagechef Timo Huhtanen. Bo Andreé var synnerligen nöjd med YBT:s verksamhet, deras förmåga att lösa problem samt verksamhetens planmässighet och flexibilitet. Tack vare Arkins alternativplan för hallens fundament kunde projektet genomföras tidigare än enligt ursprungsplanen. 7

8 BETONGNYTT YBT lever av gruvorna YBT levererar tillsammans med Prefabmästarna Sverige AB element för utbyggnaden av Bolidens Garpenberg gruva. YBT svarar för leveransen av väggelementen från fabriken i Ylitornio och YBT:s team svarar för monteringen. Enligt Rolf Skoog, vd för Prefabmästarna Sverige AB är denna samleverans ett intressant projekt ur flera perspektiv: Vårt jobb i Garpenberg består dels av byggandet av fundament till de stora flotationstankarna i processen en lösning som vi först utförde i Bolidens projekt i Aitik. Leveransen består också av bjälklag för kvarnhusen och ställverk samt diverse byggnader för kontor och manöverrum/ fläkthus. Vi kommer också att leverera en ramp till primarkvarnarna. Garpenberg gruva är en av Boliden Groups fyra gruvor och ligger 20 mil nordväst om Stockholm. Gruvans produktion av slig utgjorde år ton zink, ton bly och 140 ton silver. Garpenberg gruva producerar årligen 1,4 miljoner ton malm och beslutet om gruvans expansion togs i januari Investeringen består av anrikningsverk, nya YBT:s montageteam i Garpenberg. schakt samt konstruktioner under jord och infrastruktur. Investeringen slutförs i januari 2014 då produktionen av malm ökar till 2,5 miljoner ton till slutet av år

9 BETONGNYTT Enkelt och stilrent byggande i YBT-stil Esbobon och företagaren Janne Turkulainen är en nöjd husbonde för sin nya villa, och under byggprojektet fanns ingen anledning till stress. Projektet blev nöjsamt tack vare byggmaterialet YBT:s betongelement. Det är lätt att bygga av betongelement och YBT kände jag till sedan min yrkeskarriär hos Jekura Oy. YBT:s produkter håller en jämn kvalitet, vilket gör att några överraskningar inte förekommer, ler Turkulai- nen, som bebor huset tillsammans med sin fru och de två barnen som ännu inte uppnått skolålder. Bygget av den närmare 200 kvadrat stora villan påbörjades i december 2011 och Turkulainen som jobbar som arbetsplatsingenjör var själv arbetsledare. För fasaderna användes prefabricerade betongelement och den stiliga finishen skapades genom putsning av fasaden på plats. 9

10 BETONGNYTT YIT och YBT bygger bostäder i högattraktiva områden YIT Rakennus Oy Oulu region bygger bostäder i de mest attraktiva områdena i Norra Österbotten och de har tilltro till YBT:s kompetens för betongelementleveranserna. YBT levererar element bland annat till området vid älvmynningen i anslutning till centrala Uleåborg där As Oy Oulun Merijalinraitti bygger samt till stadsstranden i Brahestad där As Oy Raahen Merihelmi bygger. Merijalinraitti och Merihelmi är objekt i liknande stil. Placeringsmässigt ligger de verkligen attraktivt vid vattnet och nära centrum med dess tjänster. Båda tillhör våra flaggskepp inom bostadsbyggande inom vår bransch, säger Tauno Kestilä regionchef vid YIT Rakennus Oulu. YBT levererade balkongerna och balkongskärmarna, totalt 111 element till den första etappen i Merihelmi. Merihelmi är det första objektet som bebyggs i det nya området vid stadsstranden i Brahestad och består av totalt 24 bostäder. Totalt kommer på detta havsnära område att under decenniet byggas flera flervåningsbostadskomplex. I elementleveransen till Merijalinraitti ingick totalt 214 element bestående av socklar, pelare, väggar och balkonger samt balkongskärmar. På samma strandområde kommer att byggas fler bostadshus de kommande åren. Båda har anor YBT var ett naturligt val som samarbetspartner för YIT. För byggherren är det viktigaste, att tidplaner och kvalité kan säkras för elementleveranserna. YBT uppfyller dessa kriterier väl. Därtill fungerar samarbetet i projekten tack vare yrkeskompetens och samarbetsvilja. Kestilä har verkat inom YIT i olika roller under närmare 25 år och känner till YBTsamarbetet sedan länge. Bägge företagen har lång erfarenhet och anor inom byggande. YIT har en 100- årig historia som företag och även YBT har en lång och fin historia som familjeföretag. As Oy Raahen Merihelmi 10

11 BETONGNYTT Plus också för logistiken YBT har förutom fabriken i Ylitornio även produktionsfabriker i Brahestad och Kuhmo. Med tanke på logistiken och leveranserna är placeringen av YBT:s fabriker inom vårt verksamhetsområde av yttersta vikt. YBT levererar element även till övriga YIT:s byggobjekt i Uleåborg, nämligen As Oy Revonpiha i Haukipudas, As Oy Oulus Jatulinmetsä samt As Oy Oulus Genoa i Tolppilansalmi i Uleåborg, som är under uppförande. Kestilä ser lovande utsikter för byggbranschen i norr, även om det för dagen också finns en del utmaningar på marknaden. Vi ser ljust på framtiden. Förutom bostadsbyggande är även bl.a. stora infrastruktur - och gruvprojekt på gång. Dessutom har vi Fennovoimas projekt i Pyhäjoki och det börjar röra på sig också i centrala Uleåborg, konstaterar Kestilä. YBT:s fabrik i Brahestad expanderar YBT har tillsammans med Ruskon Betoni under det gångna året satsat på fabrikens utbyggnad i Brahestad. Elementlagret byggs ut med 550 m 2. Företagets kalla lagerutrymmen för element är efter utbyggnaden 1000 m 2. Dessutom finns cirka 250 m 2 uppvärmda utrymmen för elementlagring. Utbyggnaden av elementlagret möjliggör lagring av en större mängd element, vilket gör att vi än bättre kan säkra leveranstiderna för våra kunder, säger Maliniemi. I år har elementleveranserna från fabriken i Brahestad främst gällt bostadsproduktion. De mest betydande objekten om måttstocken är antal element - är As Oy Oulun Merijalinraitti, As Oy Ison-Antintie 5 Hesingfors, Asuuli Palvelutalo Kauhajoki och As Oy Raahen Merihelmi, berättar fabrikschefen Erkki Maliniemi. Även i Brahestad finns i grunden en positiv attityd inför 2013, trots tidens utmanande tecken. Stämningen vid fabriken i Brahestad är förväntansfull, som den också är inom ekonomin, konstaterar Maliniemi. 11

12 BETONGNYTT Martti Oja bygger av grafisk betong Martti Oja är mannen som kanske lämnar de mest påtagliga spåren av sitt arbete i YBT:s produktutbud. Det förklaras av att han svarar för den grafiska betongen på det praktiska planet. Det första av Ojas objekt var konstverket i Leonardo da Vinci-anda vid bostadsmässan i Uleåborg år Det senaste verket finns i Torneå där Tornedalens landsbygdsmuseum fått en ny ståtlig vägg. Det var verkligen ett utmanande projekt, då jag för första gången gjorde motivet på en sugbädd. Arbetet kräver stor exakthet då minsta lilla korn på bädden stör motivet för en yrkesmans öga, säger Oja. I grafisk betong används tryckteknik där retardern tillförs över en specialfolie. Ett typiskt användningsområde för grafisk betong är fasadytor med stora och återupprepade mönster, därför är objektet som uppförs i Torneå verkligen något nytt i YBT:s historia. Martti Ojas tid hos YBT är i det närmaste lika lång som företagets historia. Han var med vid bygget av fabriken i Ylitornio, som stod färdig år 1992 och fyra år senare blir han fast anställd i företaget. I juni 1996 kom jag hit för att sommarjobba. Nog har somrarna varit varierande, då jag fortfarande jobbar här, skrattar Oja. Martti Oja som kommer från en idrottssläkt uppskattar stort YBT:s satsningar på välbefinnandet i arbetet. Jag har deltagit i rehabilitering i Rokua tre gånger och ytterligare en gång återstår. Det viktigaste jag fått lära mig, är hur man förbättrar sin hälsa. Konditionstesternas resultat är också intressanta, säger Oja. Från vänster Pertti Pirttikoski, produktionschef vid Ylitornio fabriken, arbetsledare Mika Ylitalo och Martti. Tornedalens landsbygdsmuseum Avsikten är att vernissagen för den nya basutställningen samt firandet av Tornedalens landsbygdsmuseums 100 år sker i ny inramning år För ombyggnaden svarar Rakennusmega Oy. För projekteringen svarar Arkkitehtitoimisto SIPARK. Motivet för den närmare hundra kvadratmeter stora väggen i grafisk betong är postlinbanan från första världskriget. Förutom den grafiska betongen, levererar YBT även håldäckselement och fasadelement för objektet. 12

13 BETONGNYTT 13

14 BETONIUUTISET BETONGNYTT Alapuranens 60-årsgåva till Eero, en björn i betong med ungar, håller nu vakt hos familjen Pöllänen i Kuhmo. Eero Pöllänen 60 år ung Eero Pöllänen, Vd vid Kuhmon Betoni, drar inte ner på takten, trots att han den 12 oktober fyllde 60 år. Jag tillhör den gamla stammen, som stiger upp och börjar jobba redan klockan sex. Emellanåt på Shells bar kan jag känna mig som vd, men nog är det mest springpojkskneg, ler Pöllänen. Jag genomgick 60-års service och allt var okay med några små undantag. Livet känns lika härligt som det alltid gjort, fortsätter Pöllänen. Pöllänen är en andra generationens betongman, som blev färdig byggnadsingenjör år Samma år förvärvade han 10 procent av företaget. Inte en endaste dag har jag jobbat med något annat. År 1983 skaffade jag mig kompetens som betongarbetsledare för klass 1-arbeten och samma år övertog jag hela aktiestocken i företaget som min far grundat, minns Pöllänen. Enligt Pöllänen var den svåraste perioden i hans företagarkarriär lågkonjunkturåren under 1990-talets början. Erfarenhetsmässigt är de numera konjunkturkänsliga tiderna inget nytt. Just nu verkar det lite mulet, men förhoppningsvis klarnar det under 2013, konstaterar Pöllänen. Företaget fyller ett halvsekel år 2013 Kuhmon Betoni Oy grundades 1963 och är ett företag inom betongbranschen vars huvudprodukter är betongfasader, broelement, bullerskyddselement, källare, krävande specialelement och fabriksbetong. Företagets produkter levereras till hela Finland. År 2009 blev bröderna Alapuranen majoritetsdelägare i Kuhmon Betoni. Vi har på flera sätt stor nytta av en stark ägare, som förbättrar vår konkurrenskraft. Vi kompletterar YBT:s produktutbud på ett bra sätt och samtidigt det geografiska verksamhetsområdet, berättar Eero Pöllänen. Kuhmon Betonis betongelementen och vägverkets broelement ingår i Inspecta Sertifiointi Oy:s kontrollverksamhet för byggprodukter. Kuhmon Betoni tillhör den bästa AAA-kreditvärdighetsklassen. För närvarande pågår en utbyggnad i två steg vid Kuhmon Betoni fabriken, och den står helt färdig våren Totalt tillförs nya lokaliteter på 700 kvadrat, varav två tredjedelar produktionsyta. För mig är det ytterst viktigt, att företaget som min far grundat fortfarande är livskraftigt och arbetstillfällena blir kvar, summerar Pöllänen sitt hittillsvarande livsverk. 14

15 BETONIUUTISET BETONGNYTT Kuhmon Betonis utbyggnad som ska stå klar Betongelementleveransen där As Oy Kuhmon Seppälä svarade för monteringen genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan YBT och Kuhmon Betoni. Kunden, Kuhmon Rakennuspojat Oy, riktade ett särskilt tack för hur monteringen utfördes samt för att tidplanerna kunde hållas, de utmanande förhållandena till trots. 15

16 BETONIUUTISET BETONGNYTT YBT:s exportförsäljare Krister Jansson, Kalle Hautajärvi från Arkins Suunnittelu Oy och Andreas Nilsson, Nåiden Bygg AB vid projekteringsmöte för Pontushallen i Luleå. Krister Jansson YBT:s förtrodde på den svenska och norska marknaden Civilingenjör Krister Jansson (61) har i 35 år verkat inom betongindustrin med olika arbetsuppgifter och i olika företag. År 2000 startade Jansson det egna företaget Bygg-Const Nord AB med syfte att hjälpa de finska företagen inom betongindustrin på den svenska och den norska marknaden. Han har sedan dess samarbetat med YBT. Från och med år 1996 har jag och familjen bott i Örnsköldsvik i Sverige. I det här arbetet har jag haft stor nytta av språk- och yrkeskunskaperna samt det breda kontaktnätet inom betongindustrin och entreprenörs- och byggkretsar, säger Jansson. Det har varit till stor fördel och glädje att få samarbeta med YBT under de här åren, följa företagets utveckling och de nya utmaningar de antagit och hur de erövrat nya marknader. Samarbetet med familjeföretaget har varit särdeles intressant. Beslutsprocessen är kort, vilekt skapar flexibilitet och dynamik. Företaget har utvecklats, expanderat och följt produktutvecklingen inom branschen på det sätt att det hela tiden nyttjat den bästa tekniken och därmed kunnat bibehålla sin konkurrenskraft, fortsätter Jansson. YBT:s största bestämmelseorter för export i Sverige har varit LKAB:s anrikningsoch pelletsverk i Malmberget, Söderenergi AB:s panncentral i Södertälje, lyxhotellet Copperhill Mountain Lodge i Åre, Boden Energis panncentral, SCA Obbolas kemikalieline och transformatorbyggnad samt Pontushallen i Luleå. De nyaste objekten finns inom gruvindustrin med Bolidens Garpenbergs ventilatorbyggnad och Northlands omlastningsterminal i Svappavaara. Enligt Jansson är YBT:s delägarskap i Prefabmästarna Sverige AB en indikation på att man ser Nordkalottens marknad som viktig ur företagets utvecklingsperspektiv. Samarbetet med YBT:s fabriker i Finland och det delägda bolaget som ligger i Öjebyn kommer att förstärka YBT:s ställning på den svenska marknaden samtidigt som det kompletterar produktpaletten, konstaterar Jansson. 16

17 BETONIUUTISET BETONGNYTT SCA OBBOLA TRANSFORMATORBYGGNAD Byggherre: SCA Packaging Obbola Ab Beställare: Peab Sverige Ab Huvudprojektör: WSP Byggprojektering Uumaja Hans Lindberg Elementprojektör: Arkins Oy Kalle Hautajärvi Leveransens omfattning: Betongpelare- stomme Håldäckselement mellanbjälklag och översta bjälklag Sandwichelement med fasad i frilagd ballast Balkonger Montering Elementleveransens värde: ca Euro samt omfattning 400 ton. Byggnadens byggarea: ca. 350 m 2 samt höjd 16 m. 17

18 BETONGNYTT Isoleringslösningar i betongelement Levi utbildnings- och arbetshälsocenter har för avsikt att skapa ett såväl nationellt som internationellt uppskattat testcenter som fungerar i kallt klimat för företag och forsknings- och utbildningsorganisationer. Testcentret fungerar som en ny studiemiljö för studerande inom energieffektivitet, byggnads- och automationsteknik för såväl teoretiska som praktiska studier och på olika nivåer. Målsättningen för studiemiljöprojektet Isoleringslösningar i betongelement inom byggnads- och husteknik är att skapa en anpassad inlärningsmiljö för mätningsanordningar i den fastighet som Kommunalförbundet för utbildning i Rovaniemi låtit bygga i Levi. Under projektet kommer studiemiljön att utrustas med för forskning nödvändiga mätningsanordningar, vilka kommer att byggas in i fastigheten. Studiemiljön kommer att öka yrkeshögskolans kompetens för tester utförda i kallt klimat. Projektets främsta målgrupper är forsknings- och utbildningsanläggningar, för vilka man vill skapa en inlärnings- och testningsmiljö för att utveckla byggnadstekni- kens energieffektivitet. Även företag inom branschen samt byggnadernas produkttillverkare kan dra nytta av den kunskap forskningsorganisationerna gett. Samarbetspartners är förutom YBT, isoleringsmaterialtillverkarna Paroc, Termisol och SPU. Syftet är att studera egenskaperna hos olika isoleringsmaterial i kallt klimat. För utformningen av betongelementen har Rovaniemen Insinööritoimisto Oy svarat. Fastighetens A-del byggs av betongelement. Elementlösningar som forskningsobjekt: I betongelement S11 och S12 används CORTEX-isolering. Elementen bygger 370 mm. Betong 150 mm och CORTEX-isolering 220 mm. Sockeldelen i betong. I betongelement S21 och S22 används PreCast-isolering. Elementen bygger 430 mm. Betong 120 mm, PreCast-isolering 220 mm och 90 mm betong. I betongelementen S31 och S32 används ThermisolPlatina-isolering. Elementen bygger 390 mm. Betong 120 mm, ThermisolPlatina-isolering 180 mm och 90 mm betong. I betongelementen S41 och S42 används ParocFAL1c isolering. Elementen bygger 405 mm. Betong 150 mm, lamellull av Paroc FAL1c 250 mm, 5 mm puts. Sockeldelen i betong. I betongelementen S51 och S52 används SPU:s isolering. Elementen bygger 350 mm. Betong 150 mm, SPU-isolering 140 mm och 90 mm betong Elementen S11 och S41 är monterade mot norr, elementen S21, S31 och S51 mot öster, elementen S12 och S42 mot söder och S22, S32 och S52 mot väster. Elementens U-värde är 0,17 W/m 2 K. Då värmeisolering görs tjockare ökar värmens överföringsmotstånd i stenkonstruktioner. Beroende på isoleringsmaterial och teoretiskt kontrollerat i vinterförhållanden kan bl.a. följande risker uppkomma: - Ökad konvektion i isoleringslagret beroende på större temperazrskillnader och därmed förändrad fuktighetsfördelning och minskning av effektiv isoleringsförmåga. - Minskad värmegenomströmning genom konstruktionen på grund av ökat värmemotstånd och därmed en försämring av konstruktionens uttorkningsegenskaper. - Tätningsproblem i ytterväggens insida samt fuktproblem av slagregn och därmed risk för frostsprängning. Sandwich-elementen är tillverkade vid YBT:s fabriker bl.a. med ytskikt i puts. Ytskiktet har utelämnats helt. På det sättet undviks ovanstående risker. Betongelementen har försetts med urtag för mätningspunkterna. Dessa monterades den Insamling av uppmätta värden startas i november. Mätningarna gäller elementens temperatur och fuktighet. I mätprogrammet finns fyra olika mätpunkter. Mätprogrammen monteras på olika höjder. Med ledning av resultaten kan man utläsa hur elementkonstruktionerna uppträder under kalla förhållanden. Inom utbildningsprogrammet för byggnadsteknik vid yrkeshögskolan i Rovaniemi presenteras våren 2013 två examensarbeten om isoleringslösningar i betongelement. De uppnådda resultatens syfte är att utveckla bättre sandwich-konstruktioner som fungerar i svåra klimatförhållanden. T&K:s mål för verksamheten är att stärka YBT:s konkurrensfördelar som producent av betongelement samt att öka olika aktörers yrkeskompetens vid betongelementtillverkning. 18

19 BETONIUUTISET BETONGNYTT Sömlös vägg i Helsingfors YBT levererade fasadelementen, sockelelementen, terrasselementen och mellanväggelementen till Asunto Oy Helsingin Ison-Antintie 5, som består av fyra villor på vardera 125 m 2. De putsade fasaderna som tillverkats vid fabriken i Brahestad är närmare tusen kvadrat. Vi ville ha fasader utan sömmar. Tack vare YBT:s leverans kunde vi få en enhetlig vägg där även den energieffektiva nyttan framhävs, säger Hannu Taskinen, vd vid Ramilsol Oy, som stod för bygget av objektet. Petri Kuisma Rovaniemi yhs Överlärare, TkT Specialsakkunnig (energiteknik) 19

20 BETONIUUTISET BETONGNYTT Vadsø Miljøstasjon FosseByggs verkställande direktör Roy Ivar Aslaksen. En bestämmelseort för YBT:s exporter till Norge under år 2012 var den 1000 m2 stora Vadsø Miljøstasjon. Leveransen vars beställare var FosseBygg AS omfattade fundament-, sockel- och stödmurselement. Roy Ivar Aslaksen, vd vid FosseBygg, har sedan länge förlitat sig på YBT:s och ArkIns Suunnittelu:s leveranser i de nordnorska projekten. YBT levererar stolpfundamenten till den elektrifierade järnvägen YBT:s yrkeskompetens tas till vara då järnvägen mellan Rovaniemi Kemijärvi elektrifieras och vars projektering VR Track Oy (Statens Järnvägar) startade i början av år Entreprenaden planeras vara helt fullföljd före årsslutet Under år 2012 monterades fundamenten till stolparna för den elektrifierade järnvägen, och de levererades av YBT. Enligt VR:s projektledare Jooel Juntunen påverkas leverantörvalet av, förutom priset, även leveranssäkerheten. Leverantören måste kunna leverera elementen enligt tidplan, betonar Juntunen. Juntunen riktar också ett speciellt tack till YBT för att de kunde hålla, den i inledningsfasen, snäva tidplanen. Samarbetet med YBT har alltid varit sakligt, vi har kunnat komma med kritik och våra synpunkter har alltid uppmärksammats på ett bra sätt. Även vid förändringar gällande tidplan och leveransvolymer har de svarat upp snabbt, säger Juntunen. På endast fyra månader levererade YBT mer än 500 st / 2300 ton stolpfundament till VR. 20

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre 130 smidigare år Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre Sjölins smide AB Företaget är ett privatägt aktiebolag och har ca 70 anställda. Vi ligger i Sveriges hjärttrakt, lika nära till det

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2010 UNG OCH LOVANDE Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O Logistikansvarig ser fördelar med trånga

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN Nummer 9 Ökad jämställdhet skapar BALANS och DYNAMIK Midroc är ny partner när Boliden INVESTERAR I NY GRUVA Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN GRUPPDYNAMIK SKAPAR vinnande team Foto: Hans Berggren

Läs mer

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier.

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier. Kunderna vill köpa mer än vi kan producera, sid 1 Tillvaron i Kiruna saknade onödigt bukfett Gästkrönikör Markus Larsson SID 7 Nr Mars 010 www.lkabframtid.com LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr Fuglesang och satsning på rymdturism i Kiruna Skellefteå blev årets stadskärna Storsatsning

Läs mer

Tilt& Grävandets ädla konst. Den hemliga avdelningen. Årets nykomling. engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan. Världsnyheten EC-oil

Tilt& Grävandets ädla konst. Den hemliga avdelningen. Årets nykomling. engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan. Världsnyheten EC-oil Tilt& ROTATE engcon magasin 2007 Grävandets ädla konst engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan Den hemliga avdelningen vi gläntar på dörren Årets nykomling Världsnyheten EC-oil e g a rt on o p

Läs mer

Festlig invigning av ny monteringshall. För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion September 2008 www.insidenr.se. Vattenskärningsindustri

Festlig invigning av ny monteringshall. För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion September 2008 www.insidenr.se. Vattenskärningsindustri För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion September 2008 www.insidenr.se Tror på ökat nyföretagande och tillväxt Grannarna positiva till Västra Backabo Vårdar och värnar helheten Festlig invigning av

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

Kontakt WIKSTRÖMS. med Mora IK dragracing i tierp. om bröder, ledarskap och Midroc Electro. TEMA: Nyetableringar Besök i Umeå och Skellefteå

Kontakt WIKSTRÖMS. med Mora IK dragracing i tierp. om bröder, ledarskap och Midroc Electro. TEMA: Nyetableringar Besök i Umeå och Skellefteå Kontakt Nr 1 2011 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Nyetableringar Besök i Umeå och Skellefteå Bra samarbete med Mora IK dragracing i tierp WIKSTRÖMS om bröder, ledarskap och Midroc Electro www.midrocelectro.se

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer