Prefabmästarna Sverige AB s YBT:s leveranser för gruvindustrin får en fortsättning i Svappavaara s. 6-7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prefabmästarna Sverige AB s. 4-5. YBT:s leveranser för gruvindustrin får en fortsättning i Svappavaara s. 6-7"

Transkript

1 BETONGNYTT YBT Oy:s kundtidning Prefabmästarna Sverige AB s. 4-5 YBT:s leveranser för gruvindustrin får en fortsättning i Svappavaara s. 6-7 Martti Oja bygger av grafisk betong s Stolpfundament för VR:s elektrifierade järnväg s. 20 Svappavaara s. 6 Esbo s. 9 Obbola s. 17

2 YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI YLITORNIO tel fax YBT OY RAAHE Betonimyllärinkatu 1 FI RAAHE tel KUHMON BETONI OY Valimontie 11 FI KUHMO tel Innehållsförteckning Ledare 3 Prefabmästarna Sverige AB 4-5 Northlands terminal i Svappavaara 6 YBT lever av gruvorna 8 Villa Turkulainen 9 YBT och YIT bygger bostäder i högattraktiva områden 10 YBT:s fabrik i Brahestad expanderar 11 Martti Oja bygger av grafisk betong Eero Pöllänen 60 år ung Krister Jansson 16 SCA Obbola 17 Isoleringslösningar i betongelement Sömlös vägg för Helsingfors 19 Vadsø Miljøstasjon 20 YBT Ylitornio Stolpfundament för VR:s elektrifierade järnväg 20 Kundnöjdhetsenkät Prefabmästarna Sverige AB, Öjebyn Luleå Uleåborg YBT Raahe, Brahestad Kuhmon Betoni YBT:s fadderidrottare berättar Porträtt Erkki Alapuranen 24 Toni Koivisto 25 Ville Pokka 25 The Buraset serie 28 YBT Betongnytt 9 (12/2012) Korkein luottoluokitus Soliditet 2012 Helsinki Utgivare: Upplaga: Chefredaktör: Redaktörer: Översättning: Layout: Omslagsfoto: Tryck: YBT Oy 2000 ex Mika Alapuranen Mika Kulju, Sami Korkala Kerstin Johansson Avalon Oy Tero Sivula, Kuvatoimisto Rodeo Arkmedia Oy 2 Stockholm

3 BETONGNYTT Tjugoåriga YBT ser utmaningarna som möjligheter Det är en intressant tillfällighet, att den allmänna konjunkturen inom byggnadsindustrin på många sätt är lika utmanande som den var då YBT grundades år Då genomlevde hela Finland den värsta lågkonjunkturen i landets historia och det krävdes verkligen framtidstro. De gångna åren har bevisat att en positiv attityd alltid lönar sig. Vi har varit lyckosamma och mäktat med att utveckla vår verksamhet under såväl bra som dåliga år. Trots utmaningen som det allmänna ekonomiska läget innebär, är YBT:s situation positiv. Av objekten på denna tidnings sida vill jag lyfta fram terminalen i Svappavaara, som varit vårt största arbetsobjekt under år Vi är mycket tillfreds med företagsköpet i somras och som resulterade i vårt delägda bolag Prefabmästarna Sverige AB. Under hela vår historia har vi gjort affärer med Sverige och nu stärks vår ställning på vår västliga grannes marknad. Vi kan i än större utsträckning erbjuda våra produkter på den svenska marknaden. Den svenska och norska marknaden är en stor möjlighet för YBT, och som fungerat som en buffert under konjunktursvängningarna. Vårt familjeföretag har sin hemmamarknad i tre länder. Vi har också märkt att den finska staten i många fall borde följa de övriga nordiska ländernas exempel. Ett sådant är transportstödet, som är på väg att avskaffas i Finland. De många utmaningarna till trots vill YBT även i fortsättningen vara en föregångare inom utvecklingen av vår industribransch. Vi har bland annat lycksts utveckla vårt arbetsskydd väl under de senaste åren. För våra utvecklingsreultat talar det faktum att vi i den finska branschjämförelsen placerade oss bland de tio bästa bland 40 tävlande fabriker. Med tanke på kvalitéten ser vi också positivt på att CE-märkningen för byggprodukter blir obligatorisk nästa år. Det kommer att styra byggandet i rätt riktning. För tjugo år sedan tvingades YBT att även mitt i lågkonjunkturen förlita sig på den gamla visdomen byggandet tar aldrig slut. Även idag är den filosofin utomordentligt aktuell. Under resans gång kan konjunkturerna svänga, men det finns alltid behov av en kvalitativ leverantör av betongelement. Därför kan vi än en gång se framtiden an med tillförsikt. Juha Alapuranen verkställande direktör 3

4 BETONGNYTT Prefabmästarna Sverige AB - Det samägda bolaget stärker ställningarna på den svenska betongmarknaden YBT Oy och Lujabetoni Oy köpte i juli till lika stora andelar av Betongmästarna Sverige AB:s konkursbo samtliga tillgångar vid Öjebyns fabrik samt projekteringskontoret i Sundsvall. Det nya samägda bolaget heter Prefabmästarna Sverige AB, vars budgeterade omsättning för nästa år är 20 miljoner euro. Fabriken sysselsätter hundra personer och fabrikstomten är 12 hektar med totalt m2 produktionslokaler med omfattande maskinpark. I fabriksutbudet ingår fasad- och väggelement, stomelement, håldäck, plattbärlag, sockelelement, stödmurar samt specialprodukter av olika slag. För framtiden förväntar vi oss många bra samarbetsprojekt med YBT, särskilt med tanke på fasadelementen, berättar Rolf Skoog, vd vid Prefabmästarna Sverige AB. Ägarna har sedan tidigare en stark ställning på betongmarknaden såväl i Finland som i Sverige. Bägge ägarföretag är i grunden familjeföretag med vardera i det närmaste 60 års erfarenhet av byggande i betong. Sedan många år har närmare hälften av YBT:s produktion gått till den svenska marknaden. Vi har under en längre tid planerat en expansion på den svenska marknaden. Jag tror starkt på ett väl fungerande samarbete Lujabetoni. YBT:s produktion har främst haft tyngdpunkten på fasad- och väggelement och samarbetet med Prefabmästarna Sverige AB förstärker bådas verksamhet på den svenska marknaden, berättar YBT:s verkställande direktör Juha Alapuranen. 4

5 BETONGNYTT Lujabetonis kundtidning Luja-Viesti skrev följande i artikeln Fabrik till salu eller hur Prefabmästarna Sverige AB:s historia började. Maj Mikko Isotalo, vd för Lujabetoni, sitter vid sitt bord och funderar på det rykte hans precis hört. Det här måste bekräftas. Han öppnar sin webbläsare och börjar bläddra i en svensk nättidning. Betongleverantör i konkurs. Betongleverantören för Stockholmsarenan har verkligen sökt sig i konkurs. ( ) - Fabriken är den enda i sitt slag i hela norra Sverige, och har därför lockande utsikter. Fabriks- och gruvbyggena i norr utgör en bra marknad för tunga betongstommar, just för sådant som fabriken i Piteå tillverkar, minns Isotalo att han tänkte. Det finns dock konkurrens inom området. Till exempel fasad- och väggelementtillverkarexperten YBT med säte i Ylitornio, vars produktion sedan många år till hälften exporterats till den svenska marknaden. Isotalos bild av YBT:s ägare, bröderna Alapuranen var att de var rakryggade och ärliga, och bakgrunden som familjeföretag hade de också gemensamt. Isotalo ville att de skulle vara med. - De här frågorna förutsätter förtroende. Jag hade fått bekanta mig med Juhas verksamhetsområde vid gemensamma träffar och arbetsgrupper redan tidigare. Hade inte Juha varit bekant, skulle jag inte kommit med ett förslag om ett gemensamt köp. Ett gemensamt anbud passade bröderna Alapuranen alldeles utmärkt. - Vi hade under en längre tid siktat in oss på en utökning på den svenska marknaden. Vår produktion har främst haft tyngdpunkten på väggkonstruktioner, och därför stärker samarbetet med Lujabetoni bådas verksamheter, berättar YBT:s verkställande direktör Juha Alapuranen. - Juha kände redan till projekt inom om- rådet. Och det är knappast någon av oss som skulle lämnat ett bud på fabriken var för sig. Det här var en bra kombination, funderar Isotalo. I juni tog så bröderna Alapuranen och Isotalo varann i hand om ett gemensamt anbud och som förtagspartners. Mikko och Juha började direkt med att ta fram anbudshandlingarna. Till anbudsgivningens deadline, den 25 juni, återstod endast en vecka. Men anbudets storlek? Indikationer de hade var fabrikens omsättning, som föregående år uppgick till drygt 350 miljoner kronor, den egna budgeten och en mycket vag gissning om konkurrenternas anbud. Även om anbudet gällde alla fabrikstillgångar, beslutade de sig slutligen för ett relativt försiktigt anbud. (...) Då affären slutförts, stod YBT och Lujabetoni där med en tomt på 12 hektar och produktionslokaler på närmare kvadratmeter. Snart skulle fabriken åter vara i full gång med att tillverka stomelement, fasad- och väggelement, håldäcks- och TT-kassetter samt fabrikens egna specialprodukter. Officiellt startade verksamheten den sista augusti. Prefabmästarna Sverige AB:s VD Rolf Skoog. 5

6 YBT:s leveranser f gruvindustrin får fortsättning i Svap BETONGNYTT YBT levererade betongelementen till Northlands terminal i Svappavaara. Affären omfattade sammanlagt 4000 ton betongelement från projektering till montering och dess värde var 1,5 miljoner euro, berättar YBT:s vd Juha Alapuranen. Northland Resources är ett internationellt gruvbolag, som utvecklar två projekt. Järnmalmsfyndigheten Kaunisvaara ligger i norra Sverige i Pajala. Malmfyndigheten Hannukainen ligger i norra Finland i Kolari, och där finns förutom järn även koppar och guld. Svappavaara projektet är en naturlig fortsättning på YBT:s leveranser för gruvindustrins helhetsleveranser, som kommit att bli ett av våra specialkompetenser, betonar Juha Alapuranen. Terminalen är 150 meter lång och hallen är 60 meter bred. Stödmurarna i terminalen fodras med 12 mm tjock Ruukin Raex 400 stålskivor. Genom hallen byggs en järnväg, där pellets som fraktas med bilar från Northlands gruvor i Pajala lastas om i tågvagnar för transport till Narvik. För projekteringen av YBT:s helhetsleverans svarar Arkins Suunnittelu Oy från Uleåborg. YBT:s flexibilitet tillriktas ett tack Beställare var ABL i Boden AB (PEAB-ägt dotterbolag), vars platschef är den mycket erfarne och kunnige Vesa Kreivi. Förhållandet pris-kvalitet är naturligtvis alltid en av de viktigaste faktorerna vid val av leverantör, men även andra faktorer såsom leveranssäkerhet, yrkeskunnighet, samarbetsvillighet, flexibilitet samt intresse gentemot våra projekt har påverkat vårt val av leverantör. Vidare är naturligtvis leverantörens geografiska placering en viktig faktor med tanke på miljön, berättar Kreivi. Kreivi riktar stort tack till den flexibla attityden hos YBT: Med tanke på projektets snäva tidplan och de ständiga förändringarna som krävt flexibilitet, kapacitet och kompetens av leverantören har samarbetet med YBT fungerat utmärkt och utan större malörer. Slutligen vill jag också tacka YBT och monteringspersonalen för deras samarbetsvillighet och yrkeskunnande då vi löst problem som dykt upp, konstaterar Kreivi. 6

7 BETONGNYTT ör en pavaara Vid mottagningskontrollen av elementen deltog från vänster i bild ABL:s platschef Vesa Kreivi, YBT:s representant Krister Jansson, Northlands projektledare Roger Tano, ABL:s projektledare Bo Andreé samt YBT:s montagechef Timo Huhtanen. Bo Andreé var synnerligen nöjd med YBT:s verksamhet, deras förmåga att lösa problem samt verksamhetens planmässighet och flexibilitet. Tack vare Arkins alternativplan för hallens fundament kunde projektet genomföras tidigare än enligt ursprungsplanen. 7

8 BETONGNYTT YBT lever av gruvorna YBT levererar tillsammans med Prefabmästarna Sverige AB element för utbyggnaden av Bolidens Garpenberg gruva. YBT svarar för leveransen av väggelementen från fabriken i Ylitornio och YBT:s team svarar för monteringen. Enligt Rolf Skoog, vd för Prefabmästarna Sverige AB är denna samleverans ett intressant projekt ur flera perspektiv: Vårt jobb i Garpenberg består dels av byggandet av fundament till de stora flotationstankarna i processen en lösning som vi först utförde i Bolidens projekt i Aitik. Leveransen består också av bjälklag för kvarnhusen och ställverk samt diverse byggnader för kontor och manöverrum/ fläkthus. Vi kommer också att leverera en ramp till primarkvarnarna. Garpenberg gruva är en av Boliden Groups fyra gruvor och ligger 20 mil nordväst om Stockholm. Gruvans produktion av slig utgjorde år ton zink, ton bly och 140 ton silver. Garpenberg gruva producerar årligen 1,4 miljoner ton malm och beslutet om gruvans expansion togs i januari Investeringen består av anrikningsverk, nya YBT:s montageteam i Garpenberg. schakt samt konstruktioner under jord och infrastruktur. Investeringen slutförs i januari 2014 då produktionen av malm ökar till 2,5 miljoner ton till slutet av år

9 BETONGNYTT Enkelt och stilrent byggande i YBT-stil Esbobon och företagaren Janne Turkulainen är en nöjd husbonde för sin nya villa, och under byggprojektet fanns ingen anledning till stress. Projektet blev nöjsamt tack vare byggmaterialet YBT:s betongelement. Det är lätt att bygga av betongelement och YBT kände jag till sedan min yrkeskarriär hos Jekura Oy. YBT:s produkter håller en jämn kvalitet, vilket gör att några överraskningar inte förekommer, ler Turkulai- nen, som bebor huset tillsammans med sin fru och de två barnen som ännu inte uppnått skolålder. Bygget av den närmare 200 kvadrat stora villan påbörjades i december 2011 och Turkulainen som jobbar som arbetsplatsingenjör var själv arbetsledare. För fasaderna användes prefabricerade betongelement och den stiliga finishen skapades genom putsning av fasaden på plats. 9

10 BETONGNYTT YIT och YBT bygger bostäder i högattraktiva områden YIT Rakennus Oy Oulu region bygger bostäder i de mest attraktiva områdena i Norra Österbotten och de har tilltro till YBT:s kompetens för betongelementleveranserna. YBT levererar element bland annat till området vid älvmynningen i anslutning till centrala Uleåborg där As Oy Oulun Merijalinraitti bygger samt till stadsstranden i Brahestad där As Oy Raahen Merihelmi bygger. Merijalinraitti och Merihelmi är objekt i liknande stil. Placeringsmässigt ligger de verkligen attraktivt vid vattnet och nära centrum med dess tjänster. Båda tillhör våra flaggskepp inom bostadsbyggande inom vår bransch, säger Tauno Kestilä regionchef vid YIT Rakennus Oulu. YBT levererade balkongerna och balkongskärmarna, totalt 111 element till den första etappen i Merihelmi. Merihelmi är det första objektet som bebyggs i det nya området vid stadsstranden i Brahestad och består av totalt 24 bostäder. Totalt kommer på detta havsnära område att under decenniet byggas flera flervåningsbostadskomplex. I elementleveransen till Merijalinraitti ingick totalt 214 element bestående av socklar, pelare, väggar och balkonger samt balkongskärmar. På samma strandområde kommer att byggas fler bostadshus de kommande åren. Båda har anor YBT var ett naturligt val som samarbetspartner för YIT. För byggherren är det viktigaste, att tidplaner och kvalité kan säkras för elementleveranserna. YBT uppfyller dessa kriterier väl. Därtill fungerar samarbetet i projekten tack vare yrkeskompetens och samarbetsvilja. Kestilä har verkat inom YIT i olika roller under närmare 25 år och känner till YBTsamarbetet sedan länge. Bägge företagen har lång erfarenhet och anor inom byggande. YIT har en 100- årig historia som företag och även YBT har en lång och fin historia som familjeföretag. As Oy Raahen Merihelmi 10

11 BETONGNYTT Plus också för logistiken YBT har förutom fabriken i Ylitornio även produktionsfabriker i Brahestad och Kuhmo. Med tanke på logistiken och leveranserna är placeringen av YBT:s fabriker inom vårt verksamhetsområde av yttersta vikt. YBT levererar element även till övriga YIT:s byggobjekt i Uleåborg, nämligen As Oy Revonpiha i Haukipudas, As Oy Oulus Jatulinmetsä samt As Oy Oulus Genoa i Tolppilansalmi i Uleåborg, som är under uppförande. Kestilä ser lovande utsikter för byggbranschen i norr, även om det för dagen också finns en del utmaningar på marknaden. Vi ser ljust på framtiden. Förutom bostadsbyggande är även bl.a. stora infrastruktur - och gruvprojekt på gång. Dessutom har vi Fennovoimas projekt i Pyhäjoki och det börjar röra på sig också i centrala Uleåborg, konstaterar Kestilä. YBT:s fabrik i Brahestad expanderar YBT har tillsammans med Ruskon Betoni under det gångna året satsat på fabrikens utbyggnad i Brahestad. Elementlagret byggs ut med 550 m 2. Företagets kalla lagerutrymmen för element är efter utbyggnaden 1000 m 2. Dessutom finns cirka 250 m 2 uppvärmda utrymmen för elementlagring. Utbyggnaden av elementlagret möjliggör lagring av en större mängd element, vilket gör att vi än bättre kan säkra leveranstiderna för våra kunder, säger Maliniemi. I år har elementleveranserna från fabriken i Brahestad främst gällt bostadsproduktion. De mest betydande objekten om måttstocken är antal element - är As Oy Oulun Merijalinraitti, As Oy Ison-Antintie 5 Hesingfors, Asuuli Palvelutalo Kauhajoki och As Oy Raahen Merihelmi, berättar fabrikschefen Erkki Maliniemi. Även i Brahestad finns i grunden en positiv attityd inför 2013, trots tidens utmanande tecken. Stämningen vid fabriken i Brahestad är förväntansfull, som den också är inom ekonomin, konstaterar Maliniemi. 11

12 BETONGNYTT Martti Oja bygger av grafisk betong Martti Oja är mannen som kanske lämnar de mest påtagliga spåren av sitt arbete i YBT:s produktutbud. Det förklaras av att han svarar för den grafiska betongen på det praktiska planet. Det första av Ojas objekt var konstverket i Leonardo da Vinci-anda vid bostadsmässan i Uleåborg år Det senaste verket finns i Torneå där Tornedalens landsbygdsmuseum fått en ny ståtlig vägg. Det var verkligen ett utmanande projekt, då jag för första gången gjorde motivet på en sugbädd. Arbetet kräver stor exakthet då minsta lilla korn på bädden stör motivet för en yrkesmans öga, säger Oja. I grafisk betong används tryckteknik där retardern tillförs över en specialfolie. Ett typiskt användningsområde för grafisk betong är fasadytor med stora och återupprepade mönster, därför är objektet som uppförs i Torneå verkligen något nytt i YBT:s historia. Martti Ojas tid hos YBT är i det närmaste lika lång som företagets historia. Han var med vid bygget av fabriken i Ylitornio, som stod färdig år 1992 och fyra år senare blir han fast anställd i företaget. I juni 1996 kom jag hit för att sommarjobba. Nog har somrarna varit varierande, då jag fortfarande jobbar här, skrattar Oja. Martti Oja som kommer från en idrottssläkt uppskattar stort YBT:s satsningar på välbefinnandet i arbetet. Jag har deltagit i rehabilitering i Rokua tre gånger och ytterligare en gång återstår. Det viktigaste jag fått lära mig, är hur man förbättrar sin hälsa. Konditionstesternas resultat är också intressanta, säger Oja. Från vänster Pertti Pirttikoski, produktionschef vid Ylitornio fabriken, arbetsledare Mika Ylitalo och Martti. Tornedalens landsbygdsmuseum Avsikten är att vernissagen för den nya basutställningen samt firandet av Tornedalens landsbygdsmuseums 100 år sker i ny inramning år För ombyggnaden svarar Rakennusmega Oy. För projekteringen svarar Arkkitehtitoimisto SIPARK. Motivet för den närmare hundra kvadratmeter stora väggen i grafisk betong är postlinbanan från första världskriget. Förutom den grafiska betongen, levererar YBT även håldäckselement och fasadelement för objektet. 12

13 BETONGNYTT 13

14 BETONIUUTISET BETONGNYTT Alapuranens 60-årsgåva till Eero, en björn i betong med ungar, håller nu vakt hos familjen Pöllänen i Kuhmo. Eero Pöllänen 60 år ung Eero Pöllänen, Vd vid Kuhmon Betoni, drar inte ner på takten, trots att han den 12 oktober fyllde 60 år. Jag tillhör den gamla stammen, som stiger upp och börjar jobba redan klockan sex. Emellanåt på Shells bar kan jag känna mig som vd, men nog är det mest springpojkskneg, ler Pöllänen. Jag genomgick 60-års service och allt var okay med några små undantag. Livet känns lika härligt som det alltid gjort, fortsätter Pöllänen. Pöllänen är en andra generationens betongman, som blev färdig byggnadsingenjör år Samma år förvärvade han 10 procent av företaget. Inte en endaste dag har jag jobbat med något annat. År 1983 skaffade jag mig kompetens som betongarbetsledare för klass 1-arbeten och samma år övertog jag hela aktiestocken i företaget som min far grundat, minns Pöllänen. Enligt Pöllänen var den svåraste perioden i hans företagarkarriär lågkonjunkturåren under 1990-talets början. Erfarenhetsmässigt är de numera konjunkturkänsliga tiderna inget nytt. Just nu verkar det lite mulet, men förhoppningsvis klarnar det under 2013, konstaterar Pöllänen. Företaget fyller ett halvsekel år 2013 Kuhmon Betoni Oy grundades 1963 och är ett företag inom betongbranschen vars huvudprodukter är betongfasader, broelement, bullerskyddselement, källare, krävande specialelement och fabriksbetong. Företagets produkter levereras till hela Finland. År 2009 blev bröderna Alapuranen majoritetsdelägare i Kuhmon Betoni. Vi har på flera sätt stor nytta av en stark ägare, som förbättrar vår konkurrenskraft. Vi kompletterar YBT:s produktutbud på ett bra sätt och samtidigt det geografiska verksamhetsområdet, berättar Eero Pöllänen. Kuhmon Betonis betongelementen och vägverkets broelement ingår i Inspecta Sertifiointi Oy:s kontrollverksamhet för byggprodukter. Kuhmon Betoni tillhör den bästa AAA-kreditvärdighetsklassen. För närvarande pågår en utbyggnad i två steg vid Kuhmon Betoni fabriken, och den står helt färdig våren Totalt tillförs nya lokaliteter på 700 kvadrat, varav två tredjedelar produktionsyta. För mig är det ytterst viktigt, att företaget som min far grundat fortfarande är livskraftigt och arbetstillfällena blir kvar, summerar Pöllänen sitt hittillsvarande livsverk. 14

15 BETONIUUTISET BETONGNYTT Kuhmon Betonis utbyggnad som ska stå klar Betongelementleveransen där As Oy Kuhmon Seppälä svarade för monteringen genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan YBT och Kuhmon Betoni. Kunden, Kuhmon Rakennuspojat Oy, riktade ett särskilt tack för hur monteringen utfördes samt för att tidplanerna kunde hållas, de utmanande förhållandena till trots. 15

16 BETONIUUTISET BETONGNYTT YBT:s exportförsäljare Krister Jansson, Kalle Hautajärvi från Arkins Suunnittelu Oy och Andreas Nilsson, Nåiden Bygg AB vid projekteringsmöte för Pontushallen i Luleå. Krister Jansson YBT:s förtrodde på den svenska och norska marknaden Civilingenjör Krister Jansson (61) har i 35 år verkat inom betongindustrin med olika arbetsuppgifter och i olika företag. År 2000 startade Jansson det egna företaget Bygg-Const Nord AB med syfte att hjälpa de finska företagen inom betongindustrin på den svenska och den norska marknaden. Han har sedan dess samarbetat med YBT. Från och med år 1996 har jag och familjen bott i Örnsköldsvik i Sverige. I det här arbetet har jag haft stor nytta av språk- och yrkeskunskaperna samt det breda kontaktnätet inom betongindustrin och entreprenörs- och byggkretsar, säger Jansson. Det har varit till stor fördel och glädje att få samarbeta med YBT under de här åren, följa företagets utveckling och de nya utmaningar de antagit och hur de erövrat nya marknader. Samarbetet med familjeföretaget har varit särdeles intressant. Beslutsprocessen är kort, vilekt skapar flexibilitet och dynamik. Företaget har utvecklats, expanderat och följt produktutvecklingen inom branschen på det sätt att det hela tiden nyttjat den bästa tekniken och därmed kunnat bibehålla sin konkurrenskraft, fortsätter Jansson. YBT:s största bestämmelseorter för export i Sverige har varit LKAB:s anrikningsoch pelletsverk i Malmberget, Söderenergi AB:s panncentral i Södertälje, lyxhotellet Copperhill Mountain Lodge i Åre, Boden Energis panncentral, SCA Obbolas kemikalieline och transformatorbyggnad samt Pontushallen i Luleå. De nyaste objekten finns inom gruvindustrin med Bolidens Garpenbergs ventilatorbyggnad och Northlands omlastningsterminal i Svappavaara. Enligt Jansson är YBT:s delägarskap i Prefabmästarna Sverige AB en indikation på att man ser Nordkalottens marknad som viktig ur företagets utvecklingsperspektiv. Samarbetet med YBT:s fabriker i Finland och det delägda bolaget som ligger i Öjebyn kommer att förstärka YBT:s ställning på den svenska marknaden samtidigt som det kompletterar produktpaletten, konstaterar Jansson. 16

17 BETONIUUTISET BETONGNYTT SCA OBBOLA TRANSFORMATORBYGGNAD Byggherre: SCA Packaging Obbola Ab Beställare: Peab Sverige Ab Huvudprojektör: WSP Byggprojektering Uumaja Hans Lindberg Elementprojektör: Arkins Oy Kalle Hautajärvi Leveransens omfattning: Betongpelare- stomme Håldäckselement mellanbjälklag och översta bjälklag Sandwichelement med fasad i frilagd ballast Balkonger Montering Elementleveransens värde: ca Euro samt omfattning 400 ton. Byggnadens byggarea: ca. 350 m 2 samt höjd 16 m. 17

18 BETONGNYTT Isoleringslösningar i betongelement Levi utbildnings- och arbetshälsocenter har för avsikt att skapa ett såväl nationellt som internationellt uppskattat testcenter som fungerar i kallt klimat för företag och forsknings- och utbildningsorganisationer. Testcentret fungerar som en ny studiemiljö för studerande inom energieffektivitet, byggnads- och automationsteknik för såväl teoretiska som praktiska studier och på olika nivåer. Målsättningen för studiemiljöprojektet Isoleringslösningar i betongelement inom byggnads- och husteknik är att skapa en anpassad inlärningsmiljö för mätningsanordningar i den fastighet som Kommunalförbundet för utbildning i Rovaniemi låtit bygga i Levi. Under projektet kommer studiemiljön att utrustas med för forskning nödvändiga mätningsanordningar, vilka kommer att byggas in i fastigheten. Studiemiljön kommer att öka yrkeshögskolans kompetens för tester utförda i kallt klimat. Projektets främsta målgrupper är forsknings- och utbildningsanläggningar, för vilka man vill skapa en inlärnings- och testningsmiljö för att utveckla byggnadstekni- kens energieffektivitet. Även företag inom branschen samt byggnadernas produkttillverkare kan dra nytta av den kunskap forskningsorganisationerna gett. Samarbetspartners är förutom YBT, isoleringsmaterialtillverkarna Paroc, Termisol och SPU. Syftet är att studera egenskaperna hos olika isoleringsmaterial i kallt klimat. För utformningen av betongelementen har Rovaniemen Insinööritoimisto Oy svarat. Fastighetens A-del byggs av betongelement. Elementlösningar som forskningsobjekt: I betongelement S11 och S12 används CORTEX-isolering. Elementen bygger 370 mm. Betong 150 mm och CORTEX-isolering 220 mm. Sockeldelen i betong. I betongelement S21 och S22 används PreCast-isolering. Elementen bygger 430 mm. Betong 120 mm, PreCast-isolering 220 mm och 90 mm betong. I betongelementen S31 och S32 används ThermisolPlatina-isolering. Elementen bygger 390 mm. Betong 120 mm, ThermisolPlatina-isolering 180 mm och 90 mm betong. I betongelementen S41 och S42 används ParocFAL1c isolering. Elementen bygger 405 mm. Betong 150 mm, lamellull av Paroc FAL1c 250 mm, 5 mm puts. Sockeldelen i betong. I betongelementen S51 och S52 används SPU:s isolering. Elementen bygger 350 mm. Betong 150 mm, SPU-isolering 140 mm och 90 mm betong Elementen S11 och S41 är monterade mot norr, elementen S21, S31 och S51 mot öster, elementen S12 och S42 mot söder och S22, S32 och S52 mot väster. Elementens U-värde är 0,17 W/m 2 K. Då värmeisolering görs tjockare ökar värmens överföringsmotstånd i stenkonstruktioner. Beroende på isoleringsmaterial och teoretiskt kontrollerat i vinterförhållanden kan bl.a. följande risker uppkomma: - Ökad konvektion i isoleringslagret beroende på större temperazrskillnader och därmed förändrad fuktighetsfördelning och minskning av effektiv isoleringsförmåga. - Minskad värmegenomströmning genom konstruktionen på grund av ökat värmemotstånd och därmed en försämring av konstruktionens uttorkningsegenskaper. - Tätningsproblem i ytterväggens insida samt fuktproblem av slagregn och därmed risk för frostsprängning. Sandwich-elementen är tillverkade vid YBT:s fabriker bl.a. med ytskikt i puts. Ytskiktet har utelämnats helt. På det sättet undviks ovanstående risker. Betongelementen har försetts med urtag för mätningspunkterna. Dessa monterades den Insamling av uppmätta värden startas i november. Mätningarna gäller elementens temperatur och fuktighet. I mätprogrammet finns fyra olika mätpunkter. Mätprogrammen monteras på olika höjder. Med ledning av resultaten kan man utläsa hur elementkonstruktionerna uppträder under kalla förhållanden. Inom utbildningsprogrammet för byggnadsteknik vid yrkeshögskolan i Rovaniemi presenteras våren 2013 två examensarbeten om isoleringslösningar i betongelement. De uppnådda resultatens syfte är att utveckla bättre sandwich-konstruktioner som fungerar i svåra klimatförhållanden. T&K:s mål för verksamheten är att stärka YBT:s konkurrensfördelar som producent av betongelement samt att öka olika aktörers yrkeskompetens vid betongelementtillverkning. 18

19 BETONIUUTISET BETONGNYTT Sömlös vägg i Helsingfors YBT levererade fasadelementen, sockelelementen, terrasselementen och mellanväggelementen till Asunto Oy Helsingin Ison-Antintie 5, som består av fyra villor på vardera 125 m 2. De putsade fasaderna som tillverkats vid fabriken i Brahestad är närmare tusen kvadrat. Vi ville ha fasader utan sömmar. Tack vare YBT:s leverans kunde vi få en enhetlig vägg där även den energieffektiva nyttan framhävs, säger Hannu Taskinen, vd vid Ramilsol Oy, som stod för bygget av objektet. Petri Kuisma Rovaniemi yhs Överlärare, TkT Specialsakkunnig (energiteknik) 19

20 BETONIUUTISET BETONGNYTT Vadsø Miljøstasjon FosseByggs verkställande direktör Roy Ivar Aslaksen. En bestämmelseort för YBT:s exporter till Norge under år 2012 var den 1000 m2 stora Vadsø Miljøstasjon. Leveransen vars beställare var FosseBygg AS omfattade fundament-, sockel- och stödmurselement. Roy Ivar Aslaksen, vd vid FosseBygg, har sedan länge förlitat sig på YBT:s och ArkIns Suunnittelu:s leveranser i de nordnorska projekten. YBT levererar stolpfundamenten till den elektrifierade järnvägen YBT:s yrkeskompetens tas till vara då järnvägen mellan Rovaniemi Kemijärvi elektrifieras och vars projektering VR Track Oy (Statens Järnvägar) startade i början av år Entreprenaden planeras vara helt fullföljd före årsslutet Under år 2012 monterades fundamenten till stolparna för den elektrifierade järnvägen, och de levererades av YBT. Enligt VR:s projektledare Jooel Juntunen påverkas leverantörvalet av, förutom priset, även leveranssäkerheten. Leverantören måste kunna leverera elementen enligt tidplan, betonar Juntunen. Juntunen riktar också ett speciellt tack till YBT för att de kunde hålla, den i inledningsfasen, snäva tidplanen. Samarbetet med YBT har alltid varit sakligt, vi har kunnat komma med kritik och våra synpunkter har alltid uppmärksammats på ett bra sätt. Även vid förändringar gällande tidplan och leveransvolymer har de svarat upp snabbt, säger Juntunen. På endast fyra månader levererade YBT mer än 500 st / 2300 ton stolpfundament till VR. 20

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

BETONGNYTT. YBT levererar utbyggnaden till SCA Munksund s. 4-5. Glashjärtat s. 23. Villa Valles s. 20. Juha Sipilä s. 17

BETONGNYTT. YBT levererar utbyggnaden till SCA Munksund s. 4-5. Glashjärtat s. 23. Villa Valles s. 20. Juha Sipilä s. 17 YBT Oy:s kundtidning nr 10 2013 YBT levererar utbyggnaden till SCA Munksund s. 4-5 Glashjärtat s. 23 Svappavaara. Villa Valles s. 20 Juha Sipilä s. 17 YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI-95600 YLITORNIO tel.

Läs mer

BETONGNYTT. YBT:s kvalité syns på Uleåborgs landmärken s. 12 13. YBT har en egen olympisk. SCA Obbola s. 4 5. Riksdagsmän på besök s.

BETONGNYTT. YBT:s kvalité syns på Uleåborgs landmärken s. 12 13. YBT har en egen olympisk. SCA Obbola s. 4 5. Riksdagsmän på besök s. YBT:s kvalité syns på Uleåborgs landmärken s. 12 13 YBT har en egen olympisk SCA Obbola s. 4 5 Riksdagsmän på besök s. 19 guldmedaljör s. 10 Det Bästa av Betong. YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI-95600 YLITORNIO

Läs mer

Diplom för arbetsmiljöarbete. På gång: Vi levererar helprefab. Vi välkomnar nya kollegor. Första typhusen snart klara

Diplom för arbetsmiljöarbete. På gång: Vi levererar helprefab. Vi välkomnar nya kollegor. Första typhusen snart klara #3 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2012 Diplom för arbetsmiljöarbete På gång: Vi levererar helprefab Vi välkomnar nya kollegor Första typhusen snart klara Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Förankring av ledningar i havet. Projekt: Villa Thuresson. Höga väggar till mediacenter. Nordisk samhällsbyggare. NYHETER prefabricerade betongelement

Förankring av ledningar i havet. Projekt: Villa Thuresson. Höga väggar till mediacenter. Nordisk samhällsbyggare. NYHETER prefabricerade betongelement #1 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Förankring av ledningar i havet Projekt: Villa Thuresson Höga väggar till mediacenter Nordisk samhällsbyggare Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 2 VD HAR ORDET Bästa året någonsin trots tufft byggklimat Byggbranschen i Sverige ligger fortfarande

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 39 Torsdag 23 december 2010 NORRBOTTEN Gruva till Pajala Nu är det bestämt att det blir en gruva utanför Pajala. Flera hundra personer får jobb tack vare gruvan. -Nu börjar vi, säger

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 4 2011 Miljönären fick ett jätteuppdrag + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering Färgtrycket Information från

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling #3 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Ny avformningsenhet i fabriken Ny hemsida med smart upplägg Ett energibygge i exploativt område Årets sista Finn Fem Fel tävling Ansvarig utgivare: Inge Andersson

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Niklas Storbacka, VD Ab Liga Jaro Oy

Niklas Storbacka, VD Ab Liga Jaro Oy Under den gångna säsongen har vi fått njuta av underhållande fotboll och högklassiga prestationer av våra spelare. Stämningen på läktaren har varit hög och det pratas om en positiv image för klubben och

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen Upphandling material och underentreprenad Agenda Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader Ja tack Förfrågan Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö #2 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 LKB får stororder på flerbostadshus Nya lyftmarkeringar på plattbärlag En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö Bild: SBE Fabrik Katrineholm Ansvarig utgivare:

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013

NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 NORDREGIO FORUM ATTRAKTIONSKRAFT NORDEN 14-15.10 2013 TORNEDALSRÅDET Bildades 1987 EU 1995 14 Gränskommuner 33 Ledamöter; 14 styrelsen 75 000 inv.; ca. 50 000 km2 4 språk / 4 kulturer OUTOKUMPU TORNIO

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Havator Group Presentation av Deltagare

Havator Group Presentation av Deltagare ULTIMATE PROJECT SOLUTIONS Växjö krandagar - Industri 2011-11-09/10 Havator Group Presentation av Deltagare Hans Westerberg - Director Heavy Lifting & Technology 11 år i branschen i olika befattningar,

Läs mer

Vi har balkongen Du väljer vyn

Vi har balkongen Du väljer vyn Vi har balkongen Du väljer vyn Vi vidgar vyerna Trött på utsikten och på att bara kunna se en liten del av verkligheten? Då är det dags att ge sig ut på fasaden och vidga vyerna. På en balkong är himlen

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Bostäder För bättre boende och god ekonomi

Bostäder För bättre boende och god ekonomi Bostäder För bättre boende och god ekonomi Betong Abetong ett naturligt val ett unikt material Låt oss slå fast det med en gång: vi på Abetong är hängivna det vi jobbar med, men undra på det. Under de

Läs mer

Luja expert på betong i krävande omständigheter. En berättelse om stadig tillväxt

Luja expert på betong i krävande omständigheter. En berättelse om stadig tillväxt Luja expert på betong i krävande omständigheter I Finland måste byggverksamhetens kvalitet och effektivitet vara av högsta nivå. Våra årstidsbaserade, radikalt ombytliga klimatförhållanden ställer väldiga

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING

FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING Kvalitetssystemet är till nytta vid utvecklingen av föreningsledningen, idrottsverksamheten samt kommunikationen och marknadsföringen.

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGFORS TINGSRÄTT HELSINGFORS TINGSRÄTT PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 ASFALTSKARTELLRÄTTEGÄNGEN

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

SCANSTAR 2010. DELTA I ÅRETS SCANSTAR Den nordiska förpackningstävlingen som kombinerar teknik, material & design

SCANSTAR 2010. DELTA I ÅRETS SCANSTAR Den nordiska förpackningstävlingen som kombinerar teknik, material & design SCANSTAR 2010 DELTA I ÅRETS SCANSTAR Den nordiska förpackningstävlingen som kombinerar teknik, material & design På sidan några med Scanstar prisbelönta förpackningar från åren 2007, 2008 och 2009. SCANSTAR

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer