Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin"

Transkript

1 Spring för Haiti Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti Anna Näsström Datum: Projektarbete Handledare: Lars Hägglund Johan Lundin

2 Sammanfattning Många människor i världen lever i fattigdom och elände, människor som förtjänar ett bättre liv och människor som vi faktiskt kan hjälpa. Genom välgörenhet kan man hjälpa många utsatta människor och det är viktigt att vi tar vårt ansvar och gör det. Syftet med mitt projektarbete är att samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti genom att arrangera ett motionslopp tillsammans med en god vän. Jag har även fördjupat mig inom välgörenhet och då specifikt Hoppets Stjärnas verksamhet. För att genomföra detta har jag intervjuat ansvariga på Hoppets Stjärna, sökt fakta via internet men även tagit hjälp av mina egna uppleverser och de erfarenheter jag har fått under mina två resor till Haiti. I mitt resultat beskriver jag hur vi gick till väga för att arrangera vårt motionslopp och i min diskussion tar jag upp mina egna tankar om välgörenhet, Hoppets Stjärnas verksamhet samt motionsloppet som vi anordnade..

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Bakgrund Jordbävningen och vår resa Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Metod Resultat Hoppets Stjärna Hoppets Stjärnas verksamhet i Haiti Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Spring för Haiti Planering och förberedelser Genomförande av motionslopp Diskussion Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Spring för Haiti Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Källförteckning Bilagor Bilaga 1 Affisch.. 18 Bilaga 2 Informationsblad Bilaga 3Frågor till tipsslinga o Bilaga4 Frågor till tipsslinga Bilaga 5 Frågor till tipsslinga Bilaga 6 Bilder från resan Bilaga 7 Bilder från resan Bilaga 8 Spring för Haiti Bilaga 9 Spring för Haiti

4 1. Inledning Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Gal. 6:9 Idag finns det nästan 800 miljoner människor i världen som inte kan läsa en bok eller skriva sitt namn, nästan 1 miljard människor i världen är undernärda och 780 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. 1 Det här är problem som har pågått under en väldigt lång tid och kommer att fortsätta lång tid framöver. Man kan lätt känna sig liten när man ser dessa siffror och känna att det jag gör inte är tillräckligt. Att själv ha fått möjligheten att åka till Haiti, som är ett av världens fattigaste länder, har verkligen gett mig ett nytt perspektiv på livet. Jag har insett hur viktigt det är med välgörenhet och organisationer som jobbar hårt för att göra världen lite bättre. Det är just det vi måste göra, att ta vårt ansvar och agera innan det är för sent. Som ovanstående Bibelcitat säger kan vi alltså inte tröttna på att hjälpa andra bara för att uppgiften synes oss övermäktig. Den största och absolut viktigaste delen i mitt projektarbete är att jag tillsammans en god vän har arrangerat ett motionslopp i Skorped för att samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti. Jag har även valt att fördjupa mig mer om Hoppets Stjärnas organisation, av framförallt tre anledningar. För det första för att jag fick möjligheten att besöka Haiti genom Hoppets Stjärna, för det andra att det är många människor i min hemtrakt Skorped som har sitt fadderbarn på någon av Hoppets Stjärnas skolor och för det tredje för att jag helt enkelt tycker att det är en bra organisation som har ett bra syfte

5 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med mitt projektarbete är dels att genom ett motionslopp samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti och dels att fördjupa mig inom välgörenhet och då specifikt Hoppets Stjärnas verksamhet. Följande frågeställningar kommer att användas: - Är ett motionslopp ett lämpligt arrangemang för att samla in pengar? - Vilka förberedelser krävs för att arrangera ett motionslopp? - Vad har Hoppets Stjärna för syfte? - Vilken typ av verksamhet bedriver Hoppets Stjärna på Haiti? - Vilka metoder använder sig Hoppets Stjärna av för att få folk att vilja bidra och hjälpa behövande? 1.2 Bakgrund Välgörenhet är osjälvisk hjälp till människor som har det svårt på ett eller annat sätt. Under mitten av 1800-talet började en rad föreningar inom välgörenhet att växa fram. Utgångspunkten var att de sociala problemen, till exempel trångboddhet och sjukdomar, skulle lösas genom sammanslutningar där de som hade mer pengar skulle ta ansvar att hjälpa de fattiga. Genom frivilliga bidrag utan kommunal och statlig blandning ansåg välgörenhetsföreningarna att fattigdom och nöd kunde åtgärdas. I den brytningstid då det moderna samhället växte fram verkade dessa föreningar. Förutsättningarna för dessa föreningar förändrades i slutet av 1800-talet då de sociala problemen blev allt mer synliga, speciellt i storstäderna. Det var många människor som sökte sig till städerna, det blev trångbebott och det blev svårt för föreningarna att klara av de uppgifter de hade tagit på sig. 2 Det var även många som menade att den privata välgörenheten ledde till orättvisa, passivitet, undanfallenhet och svårigheter för de fattiga att ställa rättmätiga krav. Vid sekelskiftet 1900 började också staten ta ett större ansvar. Det tillkom flera lagar inom det sociala området, vilket gjorde att utrymmet för den privata välgörenheten minskade. I stället började det växa fram andra typer av 2 2

6 intresseorganisationer på det socialpolitiska området vilka blev ett komplement till den statliga verksamheten. 3 De mest kända hjälporganisationerna Idag finns det många olika sorters hjälporganisationer och det satsas allt mer på välgörenhet. Det sänds olika välgörenhetsgalor på tv där svenska folket kan ringa in och bidra. Några av de vanligaste hjälporganisationerna är SOS Barnbyar, UNICEF och Rädda barnen. SOS Barnbyar har varit verksam i över 60 år och de satsar på barn och deras framtid. De har över 500 barnbyar runt om i världen och driver barnbyar i 133 länder. SOS Barnbyar står på barnens sida och de vill att alla barn ska få växa upp i en trygg miljö och få en god utbildning. 4 UNICEF (United Nations Children's Fund) arbetar i över 190 länder och satsar först och främst på utsatta barn. De arbetar för att FN:s barnkonvention ska följas överallt i världen. Barnkonvention innebär att alla barn ska ha samma rättigheter oavsett religion, nationalitet eller under vilken regim de lever. För att bedriva organisationen är UNICEF helt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. Hjälpen går först till de barn som är mest utsatta. 5 Rädda barnen är en organisation som arbetar både i Sverige och i andra länder. Rädda barnen arbetar i Sverige för att politiker och makthavare att sätta barn i första hand. I resten av världen arbetar de för barns rättigheter och de är även på plats vid olika katastrofer för att rädda barn från de faror som uppstår. Rädda barnen är verksamma i 120 länder och de utgår från barnkonventionen. 6 Haiti Haiti är ett av de fattigaste länderna i världen och klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Det bor ca 10 miljoner personer i Haiti, varav 2,3 miljoner i huvudstaden Port-au-Prince. Landets totala area är km², alltså något

7 mindre än Småland, vilket ger en befolkningstäthet på 366,6 inv./km² vilket kan jämföras med Sverige som har 21 inv./km². Det är många barn som inte har möjlighet att gå i skolan. Det kan bero på att familjen inte har råd eller att barnet måste stanna hemma och arbeta för att hjälpa familjen att överleva. Utbildning ger hopp om ett bättre liv. En dag i skolan innebär en dags förlorad inkomst och därmed mindre mat. Eftersom att det är ett väldigt fattigt land lider många haitier av undernäring Jordbävningen på Haiti och vår resa Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning som uppmättes till 7,0 på Richterskalan. Jordbävningen hade dess epicentrum 25 kilometer från Port-au- Prince, Haitis huvudstad. Över människor omkom och enligt Dagens Nyheter blev över en miljon människor hemlösa i samband med katastrofen. 8 Det är lätt att i en så svår katastrof känna sig liten och tro att man inte kan hjälpa till eller bidra med något. Så är dock inte fallet en enda person eller en enda grupp människor kan göra stor skillnad. Jag är med i en kör i Skorped som heter E-team. Vi i kören bestämde oss för att vi tillsammans ville göra skillnad. Under hela 2010 anordnade E-team konserter i hela Sverige för att samla in pengar till ett vattenprojekt på skolan Jeanton i Haiti, som Hoppets Stjärna driver. Målet för insamlingen var kr, men efter att året var slut hade vi samlat in närmare kr. Pengarna användas till att bygga två brunnar. Tidigare var barnen i byn tvungna att gå fem kilometer, enkel väg, fyra-fem gånger per dag för att hämta vatten, men nu har de alltså vatten i byn fick jag möjligheten tillsammans med fem andra ur kören att resa till Haiti och se allt med egna ögon. Målet med resan var att vi ungdomar skulle göra något konkret. Vi fick åka upp till en bergsby, Bois Negresse, som ligger cirka 1300 meter över havet. Hoppets Stjärna har nyligen byggt en ny skola i denna by som vi skulle måla, vi befann oss i Bois Negresse i sex dagar och jobbade hela dagarna. Förutom att måla så fick vi gå runt i byn, leka med barnen och träffa

8 massor av trevliga människor. Med denna resa fick jag verkligen en tankeställare och insåg att de har ingenting och vi har massor att ge. 1.4 Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse På väg hem efter denna fantastiska upplevelse föddes vår idé. Vi fem som hade besökt Haiti tänkte att om vi i Skorped, på samma sätt som enskilda människor har fadderbarn, skulle kunna ha Bois Negresse som fadderby. Folk skulle kunna bli månadsgivare och stödja skolan och barnen i Bois Negresse men man skulle också kunna arrangera evenemang för att göra punktinsatser och samla in pengar. När vi kom hem berättade vi för människorna i Skorped om vår idé och de nappade på detta. Vi tog reda på vad som behövs i Bois Negresse och vad detta skulle kosta för att sedan kunna sätta upp mål att sträva efter. När vi sedan nått upp till ett mål så får ett gäng människor från Skorped resa till Haiti och göra något konkret för pengarna vi fått ihop. När dessa personer kommer hem sätter vi upp ett nytt mål och börjar då samla ihop pengar till detta och en ny resa sker, så man kan säga att det här projektet aldrig tar slut eftersom det alltid finns något som kan förbättras i byn. Det här projektet har blivit väldigt stort i Skorped, många människor är engagerade och villiga att hjälpa till. Det har arrangerats många evenemang i byn vilket har genererat mycket pengar, bland annat har två tjejer haft ett sommarcafé i några veckor där de fick ihop kr, en modevisning där det skänktes kr och vårt motionslopp där vi sammanlagt fick ihop kr. Tillsammans kan man verkligen göra skillnad! 1.5 Metod Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som i huvudsak är baserad på observationsstudie och djupintervju. De observationer jag själv gjort under min resa till Haiti, mina upplevelser och erfarenheter utgör fundamentet för min undersökning. Utöver detta har jag också gjort en djupintervju med en ansvarig person på Hoppets stjärna i Örnsköldsvik. Jag har också subjektivt tolkat, utvärderat och sammanställt resultat av det motionslopp jag utfört även det i 5

9 formen av en individuell observationsstudie. De informationskällor jag använt mig av är till största delen internetsökningar, bl.a. allmänna informationssidor om välgörenhet och Hoppets Stjärnas egen hemsida. Jag har intervjuat en lokalt ansvarig person på Hoppets Stjärna i Haiti. Konversationen är förd via mail och hennes svar är inte redigerade. 2. Resultat 2.1 Hoppets Stjärna Om man går in på Hoppets Stjärnas hemsida så beskriver de sin organisation och hur de arbetar så här: Star of Hope/Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet. 9 Det som står i centrum för organisationen är barn i utvecklingsländer som lever i fattigdom och deras närmiljö. Enligt Hoppets Stjärna har alla barn i världen rätt till en bra start i livet och det kan Hoppets Stjärna hjälpa till med. De ger barnen en bra grund att stå på genom deras insatser, erfarenheter, passion, kunskap och ett stort hjärta. De bidrar även med de verktyg som krävs för att barnen ska kunna förändra sina liv och de samhällen de lever i. 10 Genom att ge barnen utbildning, hälsovård och näringsrik mat får de en trygg miljö att leva i så att de själva kan skapa en hållbar utveckling i de samhällen och länder som de lever i. Vi människor ska göra val här i livet och påverka vår situation och det är svårt för barn och ungdomar att göra det om han eller hon svälter, är sjuk eller inte kan läsa nyhetstidningar

10 Hoppets Stjärna är verksam i 14 länder världen över. Det är inom dessa geografiska områden de arbetar: Latinamerika & Haiti 50 % Asien 12,4% Afrika 15,7% Östeuropa 20,1% Övriga 2,3 % 12 Afrika 15,7 % Östeuropa 20,1% Övrigt 2,3 % Asien 12,4 % Latinamerika & Haiti 50 % 2.2 Hoppets Stjärnas verksamhet i Haiti Hoppets Stjärnas arbete på Haiti är väldigt stort, de har ett kontor i Haiti med tre anställda. De driver många olika projekt så som skolor, barnhem för gatubarn, de ger stöd till utbyggnad av vattentillgångar, hälsovårdsprojekt och vägar samt utlåningsbanker, där fattiga bönder kan låna verktyg, gödsel, plantor och utsäde. Hoppets Stjärna driver sju skolor med sammanlagt ca 5000 barn. Lärare, rektorer och annan personal är anställda och får sin lön av Hoppets Stjärna. Alla dessa problem på Haiti försöker Hoppets Stjärna att förbättra och jobbar därför främst med att driva skolor och ge barn en utbildning. På pappret är grundskolan i Haiti tillgänglig för alla, då den är både gratis och obligatorisk. Det råder stor brist på skolbyggnader i landet så verkligheten är tyvärr en annan. Även om det finns en skola kan många barn inte gå dit, då de inte har råd att köpa skolmaterial och uniform. Hoppets Stjärna vill därför visa dessa barn och deras föräldrar att det finns människor som ser deras svåra situation och som vill hjälpa dem att förändra den Intervjuer med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Intervju med en lokalt ansvarig person på Hoppets Stjärna i Haiti. What is Star of Hope's purpose with their work?

11 Star of Hope work purpose it s to give the children in our school project a good start in life through education and at the same time work with group leaders in these children village helping them developing their community. What is Star of Hope first priority in Haiti, education, children, adults, clean water or something else? Our first priority in Haiti is children s education in a safe environment. How many teams 14 do you receive each year? After the earthquake in 2010 we had receive 20 teams for the same year. In 2011 it was almost the same. It decreased in 2012 to 1 team nearly every month and in 2013 it remains the same. It might increase upon our need Are there any of your schools that you focus more on? Why? All of our schools have the same programs and so we deal with them on the same level. Only their budget is differs as for instance we have schools with more than 600 children while some have 300 children. But, although our program stays the same for all of them, we do focus more since last year on Bois Negresse and Marigot because their needs are more. We are running 7 school projects in total: Hesse, Rigaud, Jeanton, Boyer, Dano (the all 5 have new school construction to hold children from preschool to 6 th grade). Bois Negresse only has a preschool compound and needs classrooms for children from 1-6 grades. In Marigot we have done a make-up in the building to make the environment safer for the children because it became degraded by many hurricanes for located always on the trajectory of hurricanes. It became really in bad condition to receive the children, our plan it s to buy a piece of land and relocated the school in other for the children not only to be safer but also to find some space to play when in recess. Intervju med personal- och Ekonomiansvarig på Hoppets Stjärna i Sverige. 14 Med team avses i det här fallet en grupp på högst tio personer som åker till Haiti för att hjälpa till 8

12 Vilket är Hoppets Stjärnas syfte? Syftet är i grund och botten att hjälpa barn, att ge barn en bra start i livet. Om man ger barn en bra utbildning medför det att de kan förändra sin omgivning och fler människor påverkas. Vad prioriterar Hoppets Stjärna först, skolgång, barn, vuxna, rent vatten eller något annat? Vilka bestämmer vilka barn som ska få gå i Hoppets Stjärnas skolor? Utbildning. Organisationen bestämmer vilka barn som ska få gå i skola och de kollar efter de som är i störst behov. Föräldrarna måste betala lite för att deras barn ska få gå i skola, de måste också jobba lite för att få deras barn att gå i skola menar Hoppets Stjärna. Vilket land satsar ni mest på och varför? Vi satsar på alla länder lika mycket eftersom att vi har en utvecklingsplan för varje land och ett kontrakt med alla sammarbetspartner. Det finns några undantag, när det händer något speciellt i ett land som till exempel när Haiti drabbades av jordbävningen 2010 blir det automatiskt att den största hjälpen hamnar där. Det behövs mest hjälp på den platsen katastrofen inträffar vilket hänger ihop med det större engagemanget i just det landet. Vilka metoder använder ni för att få folk att hjälpa till och engagera sig? Allt möjligt. Det kan ibland vara en utmaning att få människor att engagera sig. Därför är det viktigt att vi marknadsför oss, genom annonser i tidningar eller att vi syns mycket i stora sammanhang. Ett viktigt engagemang är att vara fadder för ett barn eller att starta projekt som ni i Skorped har gjort. 2.4 Spring för Haiti Det var på väg hem från Haiti som jag och min goda vän Maria Sundberg kom på idén till våra projektarbeten. Vi ville samla in pengar till byfadderprojektet och bestämde oss för att arrangera ett motionslopp i Skorped. Tanken med motionsloppet var såklart att samla ihop så mycket pengar som möjligt till Haiti, men även att engagera många människor i byn och att få inspirera och informera 9

13 om vår fadderby, Bois Negresse. Vi valde att arrangera ett motionslopp för att det är en väldigt enkel form av arrangemang, många människor kan medverka och de som medverkar får verkligen ut något av att vara med. Människor får göra det bästa efter sina egna förutsättningar. Sedan skulle mitt projektarbete även koppla till det program som jag går, Hälsa, Idrott och Livsstil, så det passade bra för mig att arrangera ett motionslopp. 2.5 Planering och förberedelser När man arrangerar ett stort evenemang så är det mycket som ska planeras och fixas. Vi började med att bestämma vad loppet skulle heta och sätta ett datum som passade. Sedan bestämde vi hur mycket det skulle kosta att delta. Det var svårt att bestämma en sträcka eftersom alla har olika förutsättningar och vi ville inte att man skulle korsa vägen allt för många gånger eftersom det var barn som deltog. Tillslut valde vi en sträcka på 5 km, där man både sprang på grus, asfalt och i skogen. Vi skrev informationsblad 15 som vi delade ut i alla postlådor i Skorped, vilket tog mycket längre tid än vi hade trott, vi var ute i minst fyra timmar och delade ut. Sedan gjorde vi affischer 16 som vi hängde upp på Konsum i Skorped, Lunds specialaffär och guld i Skorped, anslagstavla i Skorped, anslagstavla i Bredbyn och polarbageriet i Bredbyn. Det är svårt att veta hur många som nappar på ett sådant här evenemang så vi skrev på informationsbladen och affischerna att anmälan skulle ske innan den 14 oktober, bara för att veta på ett ungefär hur många som deltar och hur mycket fika det behövdes. Priser till deltagarna var vi tvungna att fixa, genom att ringa olika företag och be om priser fick vi tillslut ihop 60 stycken blandade priser. Till den första kille och tjej som kom i mål hade vi ett speciellt pris, de fick en hink full med ätbara saker. Våra sponsorer: Rexroth Bosch Group Samsound Toriro AB, el och förvaltning 15 Se bilaga 2 16 Se bilaga 1 10

14 Euromaster Polarbröd Lunds specialaffär och guld Högland såg & hyvleri BE transport & maskin AB Nätraälven skog Sundbergs åkeri Skorped Klippverkstan Örnfrakt Wist Sidensjö Sparbank Fler och fler kontaktade oss för anmälning, vi märkte att det skulle bli många deltagare vilket gjorde att vår planering och organisering blev allt mer viktig. Vi ringde till Birger Johanson som är ordförande för Skorpeds Baptistförsamling och frågade honom om det gick bra att vi hade fikat och prisutdelningen efter loppet där, vilket gick hur bra som helst. Eftersom att folk skulle motionera ville vi inte bara bjuda på fikabröd så jag tog kontakt med Niklas Lundqvist som jobbar på Polarbröd i Bredbyn och frågade om de kunde sponsra med mackor till alla deltagare och det gick bra. Maria och jag bestämde oss för att baka allt fikabröd själv så vi började i god tid. Alla som motionerade sprang inte så för de som gick hade vi gjort en tipsslinga där alla frågor handlade om Haiti. (se bilaga 3,4 och 5) Vi satte även upp tipsslingan inne i kyrkan för att de som sprang också skulle ha möjlighet att svara på frågorna, eftersom att den som hade flest rätt vann ett pris. Det sista som skulle ordnas innan loppet var skyltar med pilar och att tillfråga några funktionärer som skulle stå ute vid vägen. 2.6 Genomförande av motionslopp Lördagen den 20 oktober kl. 11 gick startskottet med 103 motionärer. När människorna anlände till baptistkyrkan fick de betala avgiften, 100 kr för vuxna och 50 kr för barn under årskurs 9, och sedan var det information för alla om var slingan skulle gå. Efter informationen gick alla ut till startplatsen och loppet startade. Tidtagning togs på de första tio killarna som kom i mål och de tio första tjejerna. 11

15 Roger Kristofferson blev segrare av hela loppet och Amelia Westman blev första tjejen att korsa mållinjen. När alla hade gått i mål gick alla in i Baptistkyrkan för fika och prisutdelning. Alla som deltog fick fika gratis, sedan kunde människor som bara kom till kyrkan köpa fika. Vi insåg att det skulle bli väldigt stressigt om Maria och jag skulle servera fika så vi frågade våra mammor om hjälp och de ställde gärna upp. Vi hade inte priser åt precis alla utan vi hade skrivit ner alla deltagares namn på ett papper där de hade tilldelas en siffra var och då lottade vi vilka som skulle få gå och välja ett pris. När alla priser hade delas ut berättade vi svaren till tipsslingan och en vinnare utsågs som fick ett pris. Människorna var mycket glada och positiva till det här evenemanget. Allt som allt fick vi ihop kr vilket var helt fantastiskt bra. En lyckad dag för oss och alla deltagare. 3. Diskussion 3.1 Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Det fanns en stor vikt i att åka till Haiti och se det med egna ögon. Arbetet hade troligtvis inte kunnat genomföras utan att besöka landet eftersom vi fick vår idé efter att vi hade besökt Haiti och verkligen fått upp ögonen och insett att vi lever i en enormt orättvis värld. Om jag inte åkt dit hade det varit mycket svårare att förstå. Det är svårt att föreställa sig hur situationen i landet verkligen ser ut med hjälp av tv-skärmen och bilder som visas. Det är lättare att jämföra om man själv befunnit sig på platsen i fråga. Jag kände sådant stort sug efter att verkligen sätta mig in i ett projekt och försöka samla ihop så mycket pengar som var möjligt, att få hjälpa alla barn som vi fick möta och ge dem en ljusare framtid. Byfadderprojektet har verkligen varit något som många människor har nappat på och det är många som är månadsgivare vilket visar att människor vill hjälpa till. Det är även många som kommer med nya idéer på hur vi ska kunna samla ihop pengar. Jag tror att människorna i Skorped känner en samhörighet till Haiti trots att de inte besökt landet. Skorped är en så pass liten by med endast 600 invånare så om det anordnas något i byn är folk snabba att haka på vilket är roligt. Det blir också mer konkret när vi har en by att jobba mot och att vi sätter upp mål att sikta mot gör att det går lättar att få folk att engagera sig. Det bästa av allt är att när målet är nått får en grupp människor från byn åka till Haiti och göra något konkret och förmodligen är de lika peppade som vi var när vi kom hem från vår resa. 12

16 Tillslut vill bara fler och fler människor vara med att stödja Haiti. Detta projekt hoppas vi ska få fortsätta lång tid framöver. 3.2 Spring för Haiti Att ta sig an ett sådant här projekt är en utmaning, dels för att det krävs mycket planering, dels för att det är svårt att veta om folk kommer att nappa på idén. Vi trodde att ett motionslopp var ett bra koncept eftersom deltagarna får ut två saker i att delta. De får skänka pengar till behövande och de får motion. Det var många som kom fram till oss efteråt och tycket att det var ett bra initiativ med just ett motionslopp. Jag tror att det kom så många människor bland annat för att det var så fint väder den dagen, hade det till exempel regnat hade det inte kommit lika många. Att ordna med sponsorer trodde jag skulle vara svårt men nästan alla vi tillfrågade vill gärna bidra med antingen pengar eller priser. Det går så bra att vara ansvarig för något när människor är villiga att ställa upp och hjälpa till, utan all hjälp som vi fått hade det blivit betydligt stressigare att få ihop allt. Det är helt klart en fantastisk känsla att jag och Maria lyckades arrangera något som genererade i kr och sedan att veta att pengarna går direkt till skolan i Bois Negresse känns ännu mer fantastiskt. 3.3 Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Genom de intervjuer jag gjort och framförallt att jag har fått åka till Haiti via Hoppets Stjärna så inser jag vilket otroligt arbete de lägger ner. Hela syftet för dem är att hjälpa så många barn som möjligt och att genom barnen få dem att förändra sin omgivning. Utbildning är det första de prioriterar vilket är otroligt viktigt, att ge barn en utbildning kan förändra hela deras liv. Det är svårare för mig att sätta mig in i deras arbete i andra länder än Haiti men som Ulrika nämnde i intervjun så får alla länder de arbetar i samma hjälp. Jag har besökt tre av Hoppets Stjärnas sju skolor på Haiti och man kunde verkligen se att barnen tyckte om att gå i skola. Hoppets Stjärna har och kommer i fortsättningen att förändra många människors liv. 13

17 Tony Boursiqot och Myrtha Dor som är anvariga i Haiti gör en helt fantastisk insatts, det går inte att beskriva deras brinnande engagemang och hur mycket tid de lägger ner på alla projekt. De arbetar hela tiden för att hjälpa sina medmänniskor och ge Haitis barn en bra start i livet. Deras arbete har resulterat i att alla skolor som förstördes under jordbävningen idag står färdigbyggda och invigda, så de återigen kan ta emot tusentals barn och ge dem utbildning, hopp och framtidstro. Det jag märkte när jag befann mig i Haiti var att Tony och Myrtha alltid står redo att hjälpa till, utveckla och jobba framåt med de olika projekten. Tony har svar på det mesta om Haitis historia och om hur samhället fungerar medan Myrtha lagar all mat och tar verkligen hand om en. Tacksamheten till dem båda är enorm och jag hoppas att de ska få fortsätta med deras arbete för det gör verkligen skillnad. 14

18 4. Källförteckning Detta är vi, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Haiti, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Haiti efter jordbävningen, Haiti haltar än, Dagens Nyheter, hämtad Haiti; health profile, World Health Organization, hämtad Hunger, WFP, hämtad Länder vi arbetar i, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Utbildning, UNICEF, hämtad Vatten och Sanitet, UNICEF, hämtad Vad vi gör, UNICEF Sverige, hämtad Vad vi gör i världen, Rädda Barnen, hämtad Vår organisation, Barnbyar/organisation/sverige/Pages/default.aspx, SOS Barnbyar Sverige, hämtad Välgörenhet, Nationalencyklopedin, hämtad Överlevnad största utmaningen för Haitis barn, UNICEF Sverige, hämtad

19 Bilaga 1 Affisch 16

20 Bilaga 2 Informationsblad Den här lappen fick alla Skorpedsbor i sin brevlåda. 17

21 Bilaga 3 Frågor till tipsslinga. 18

22 Bilaga 4 19

23 Bilaga 5 20

24 Bilaga 6 Bilder från resan. Första mötet med barnen på skolan. 21

25 Bilaga 7 Bilder från resan Här äter barnen sin skollunch. De måste dela sked eftersom alla inte äger en egen sked. Vi delade ut tandkräm och tandborstar till alla barnen. Skolan före Skolan efter. Det hölls en fest för oss, där sjöng vi bland annat en svensk sång för alla. 22

26 Bilaga 8 Spring för Haiti Vinnaren Roger Kristoffersson. 23

27 Bilaga 9 Spring för Haiti Våra sponsorer. Priser 24

Sphil3. Varför välgörenhet?

Sphil3. Varför välgörenhet? Varför välgörenhet? Sammanfattning Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Hoppets Stjärna.. 2 1.3 Resan.. 3 1.4 Syfte 4 1.5 Frågeställningar.. 4 2. Metod... 5 3. Resultat 5 3.1 Byfadderprojekt

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

VILL NI VARA MED OCH SKAPA

VILL NI VARA MED OCH SKAPA VILL NI VARA MED OCH SKAPA spring i bena Lärarhandledning www.activestep.se Susanna Norén Sjukgymnast och initiativtagare till Active Step Människor, hälsa och motion har engagerat mig så länge jag kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Tjäna pengar på din blogg

Tjäna pengar på din blogg Köp och ladda ner den kompletta e-boken Tjäna pengar på din blogg Den kompletta e-boken är på 65 sidor, fullmatade med inspiration, konkreta tips, förslag och idéer. Boken kostar 179 kr, men håll utkik

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

LÖPARFEST FÖR HELA FAMILJEN

LÖPARFEST FÖR HELA FAMILJEN INBJUDAN TILL VÄXJÖLOPPET 1 MAJ 2014 LÖPARFEST FÖR HELA FAMILJEN Huvudsponsorer: Arrangör: www.vaxjoloppet.nu Bredden ger spetsen VÄLKOMMEN TILL Växjöloppet 2014 Den 1 maj är det, för 47:e året i rad,

Läs mer

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Material för årskurs 7-9

Material för årskurs 7-9 Material för årskurs 7-9 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Redo för Operation Dagsverke?

Redo för Operation Dagsverke? Redo för Operation Dagsverke? unicef.se/operationdagsverke 1 UNICEF/TANZANIA/2014 UNICEF/MOÇAMBIQUE/2013 En dag för dig kan förändra hela livet för någon annan! 2 Var med och fyll Tanzanias skolbänkar

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Projektrapport Vision For All

Projektrapport Vision For All Projektrapport Vision For All Jeanette Blom, Stephanie Korolija Folkungaskolan Linköping 2007-03-01 Innehållsförteckning INLEDNING 3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3 METOD OCH VAL AV KÄLLOR 3 RESULTAT 4 VAD

Läs mer

Projektarbete. Inledning

Projektarbete. Inledning Projektarbete Inledning Som projektarbete har vi valt att arrangera klassen studentskiva och flaket. Varför vi just valde detta projektarbete var för att vi under våren i årskurs 2 insåg att ingen ville

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

BLODOMLOPPET MALMÖ 15 MAJ 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET MALMÖ 15 MAJ 2012. www.blodomloppet.se MALMÖ BLODOMLOPPET 15 MAJ 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information hittar

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Dokumentation och uppföljning av föreläsning för Skistar den 15 mars 2013 i Tandådalen.

Dokumentation och uppföljning av föreläsning för Skistar den 15 mars 2013 i Tandådalen. Dokumentation och uppföljning av föreläsning för Skistar den 15 mars 2013 i Tandådalen. www.klashallberg.se I fear not the man who has practised ten thousand kicks - I fear the man who has practised ONE

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Projektarbete om HIV i Laos

Projektarbete om HIV i Laos Projektarbete om HIV i Laos Rapport från min vistelse i Laos under ett par veckor för insamling av information kring HIV-situationen i landet. (december 2004) Jag har tidigare rest i Laos några gånger

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa.

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Kapitel 1 - skeppet Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Jag och min bästa kompis skulle åka flygplan till Madagaskar, men de flygplanet hade kraschat. Så vi var tvungna att åka med ett skepp, så

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer