Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin"

Transkript

1 Spring för Haiti Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti Anna Näsström Datum: Projektarbete Handledare: Lars Hägglund Johan Lundin

2 Sammanfattning Många människor i världen lever i fattigdom och elände, människor som förtjänar ett bättre liv och människor som vi faktiskt kan hjälpa. Genom välgörenhet kan man hjälpa många utsatta människor och det är viktigt att vi tar vårt ansvar och gör det. Syftet med mitt projektarbete är att samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti genom att arrangera ett motionslopp tillsammans med en god vän. Jag har även fördjupat mig inom välgörenhet och då specifikt Hoppets Stjärnas verksamhet. För att genomföra detta har jag intervjuat ansvariga på Hoppets Stjärna, sökt fakta via internet men även tagit hjälp av mina egna uppleverser och de erfarenheter jag har fått under mina två resor till Haiti. I mitt resultat beskriver jag hur vi gick till väga för att arrangera vårt motionslopp och i min diskussion tar jag upp mina egna tankar om välgörenhet, Hoppets Stjärnas verksamhet samt motionsloppet som vi anordnade..

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Bakgrund Jordbävningen och vår resa Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Metod Resultat Hoppets Stjärna Hoppets Stjärnas verksamhet i Haiti Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Spring för Haiti Planering och förberedelser Genomförande av motionslopp Diskussion Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Spring för Haiti Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Källförteckning Bilagor Bilaga 1 Affisch.. 18 Bilaga 2 Informationsblad Bilaga 3Frågor till tipsslinga o Bilaga4 Frågor till tipsslinga Bilaga 5 Frågor till tipsslinga Bilaga 6 Bilder från resan Bilaga 7 Bilder från resan Bilaga 8 Spring för Haiti Bilaga 9 Spring för Haiti

4 1. Inledning Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Gal. 6:9 Idag finns det nästan 800 miljoner människor i världen som inte kan läsa en bok eller skriva sitt namn, nästan 1 miljard människor i världen är undernärda och 780 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. 1 Det här är problem som har pågått under en väldigt lång tid och kommer att fortsätta lång tid framöver. Man kan lätt känna sig liten när man ser dessa siffror och känna att det jag gör inte är tillräckligt. Att själv ha fått möjligheten att åka till Haiti, som är ett av världens fattigaste länder, har verkligen gett mig ett nytt perspektiv på livet. Jag har insett hur viktigt det är med välgörenhet och organisationer som jobbar hårt för att göra världen lite bättre. Det är just det vi måste göra, att ta vårt ansvar och agera innan det är för sent. Som ovanstående Bibelcitat säger kan vi alltså inte tröttna på att hjälpa andra bara för att uppgiften synes oss övermäktig. Den största och absolut viktigaste delen i mitt projektarbete är att jag tillsammans en god vän har arrangerat ett motionslopp i Skorped för att samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti. Jag har även valt att fördjupa mig mer om Hoppets Stjärnas organisation, av framförallt tre anledningar. För det första för att jag fick möjligheten att besöka Haiti genom Hoppets Stjärna, för det andra att det är många människor i min hemtrakt Skorped som har sitt fadderbarn på någon av Hoppets Stjärnas skolor och för det tredje för att jag helt enkelt tycker att det är en bra organisation som har ett bra syfte

5 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med mitt projektarbete är dels att genom ett motionslopp samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti och dels att fördjupa mig inom välgörenhet och då specifikt Hoppets Stjärnas verksamhet. Följande frågeställningar kommer att användas: - Är ett motionslopp ett lämpligt arrangemang för att samla in pengar? - Vilka förberedelser krävs för att arrangera ett motionslopp? - Vad har Hoppets Stjärna för syfte? - Vilken typ av verksamhet bedriver Hoppets Stjärna på Haiti? - Vilka metoder använder sig Hoppets Stjärna av för att få folk att vilja bidra och hjälpa behövande? 1.2 Bakgrund Välgörenhet är osjälvisk hjälp till människor som har det svårt på ett eller annat sätt. Under mitten av 1800-talet började en rad föreningar inom välgörenhet att växa fram. Utgångspunkten var att de sociala problemen, till exempel trångboddhet och sjukdomar, skulle lösas genom sammanslutningar där de som hade mer pengar skulle ta ansvar att hjälpa de fattiga. Genom frivilliga bidrag utan kommunal och statlig blandning ansåg välgörenhetsföreningarna att fattigdom och nöd kunde åtgärdas. I den brytningstid då det moderna samhället växte fram verkade dessa föreningar. Förutsättningarna för dessa föreningar förändrades i slutet av 1800-talet då de sociala problemen blev allt mer synliga, speciellt i storstäderna. Det var många människor som sökte sig till städerna, det blev trångbebott och det blev svårt för föreningarna att klara av de uppgifter de hade tagit på sig. 2 Det var även många som menade att den privata välgörenheten ledde till orättvisa, passivitet, undanfallenhet och svårigheter för de fattiga att ställa rättmätiga krav. Vid sekelskiftet 1900 började också staten ta ett större ansvar. Det tillkom flera lagar inom det sociala området, vilket gjorde att utrymmet för den privata välgörenheten minskade. I stället började det växa fram andra typer av 2 2

6 intresseorganisationer på det socialpolitiska området vilka blev ett komplement till den statliga verksamheten. 3 De mest kända hjälporganisationerna Idag finns det många olika sorters hjälporganisationer och det satsas allt mer på välgörenhet. Det sänds olika välgörenhetsgalor på tv där svenska folket kan ringa in och bidra. Några av de vanligaste hjälporganisationerna är SOS Barnbyar, UNICEF och Rädda barnen. SOS Barnbyar har varit verksam i över 60 år och de satsar på barn och deras framtid. De har över 500 barnbyar runt om i världen och driver barnbyar i 133 länder. SOS Barnbyar står på barnens sida och de vill att alla barn ska få växa upp i en trygg miljö och få en god utbildning. 4 UNICEF (United Nations Children's Fund) arbetar i över 190 länder och satsar först och främst på utsatta barn. De arbetar för att FN:s barnkonvention ska följas överallt i världen. Barnkonvention innebär att alla barn ska ha samma rättigheter oavsett religion, nationalitet eller under vilken regim de lever. För att bedriva organisationen är UNICEF helt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. Hjälpen går först till de barn som är mest utsatta. 5 Rädda barnen är en organisation som arbetar både i Sverige och i andra länder. Rädda barnen arbetar i Sverige för att politiker och makthavare att sätta barn i första hand. I resten av världen arbetar de för barns rättigheter och de är även på plats vid olika katastrofer för att rädda barn från de faror som uppstår. Rädda barnen är verksamma i 120 länder och de utgår från barnkonventionen. 6 Haiti Haiti är ett av de fattigaste länderna i världen och klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Det bor ca 10 miljoner personer i Haiti, varav 2,3 miljoner i huvudstaden Port-au-Prince. Landets totala area är km², alltså något

7 mindre än Småland, vilket ger en befolkningstäthet på 366,6 inv./km² vilket kan jämföras med Sverige som har 21 inv./km². Det är många barn som inte har möjlighet att gå i skolan. Det kan bero på att familjen inte har råd eller att barnet måste stanna hemma och arbeta för att hjälpa familjen att överleva. Utbildning ger hopp om ett bättre liv. En dag i skolan innebär en dags förlorad inkomst och därmed mindre mat. Eftersom att det är ett väldigt fattigt land lider många haitier av undernäring Jordbävningen på Haiti och vår resa Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning som uppmättes till 7,0 på Richterskalan. Jordbävningen hade dess epicentrum 25 kilometer från Port-au- Prince, Haitis huvudstad. Över människor omkom och enligt Dagens Nyheter blev över en miljon människor hemlösa i samband med katastrofen. 8 Det är lätt att i en så svår katastrof känna sig liten och tro att man inte kan hjälpa till eller bidra med något. Så är dock inte fallet en enda person eller en enda grupp människor kan göra stor skillnad. Jag är med i en kör i Skorped som heter E-team. Vi i kören bestämde oss för att vi tillsammans ville göra skillnad. Under hela 2010 anordnade E-team konserter i hela Sverige för att samla in pengar till ett vattenprojekt på skolan Jeanton i Haiti, som Hoppets Stjärna driver. Målet för insamlingen var kr, men efter att året var slut hade vi samlat in närmare kr. Pengarna användas till att bygga två brunnar. Tidigare var barnen i byn tvungna att gå fem kilometer, enkel väg, fyra-fem gånger per dag för att hämta vatten, men nu har de alltså vatten i byn fick jag möjligheten tillsammans med fem andra ur kören att resa till Haiti och se allt med egna ögon. Målet med resan var att vi ungdomar skulle göra något konkret. Vi fick åka upp till en bergsby, Bois Negresse, som ligger cirka 1300 meter över havet. Hoppets Stjärna har nyligen byggt en ny skola i denna by som vi skulle måla, vi befann oss i Bois Negresse i sex dagar och jobbade hela dagarna. Förutom att måla så fick vi gå runt i byn, leka med barnen och träffa

8 massor av trevliga människor. Med denna resa fick jag verkligen en tankeställare och insåg att de har ingenting och vi har massor att ge. 1.4 Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse På väg hem efter denna fantastiska upplevelse föddes vår idé. Vi fem som hade besökt Haiti tänkte att om vi i Skorped, på samma sätt som enskilda människor har fadderbarn, skulle kunna ha Bois Negresse som fadderby. Folk skulle kunna bli månadsgivare och stödja skolan och barnen i Bois Negresse men man skulle också kunna arrangera evenemang för att göra punktinsatser och samla in pengar. När vi kom hem berättade vi för människorna i Skorped om vår idé och de nappade på detta. Vi tog reda på vad som behövs i Bois Negresse och vad detta skulle kosta för att sedan kunna sätta upp mål att sträva efter. När vi sedan nått upp till ett mål så får ett gäng människor från Skorped resa till Haiti och göra något konkret för pengarna vi fått ihop. När dessa personer kommer hem sätter vi upp ett nytt mål och börjar då samla ihop pengar till detta och en ny resa sker, så man kan säga att det här projektet aldrig tar slut eftersom det alltid finns något som kan förbättras i byn. Det här projektet har blivit väldigt stort i Skorped, många människor är engagerade och villiga att hjälpa till. Det har arrangerats många evenemang i byn vilket har genererat mycket pengar, bland annat har två tjejer haft ett sommarcafé i några veckor där de fick ihop kr, en modevisning där det skänktes kr och vårt motionslopp där vi sammanlagt fick ihop kr. Tillsammans kan man verkligen göra skillnad! 1.5 Metod Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som i huvudsak är baserad på observationsstudie och djupintervju. De observationer jag själv gjort under min resa till Haiti, mina upplevelser och erfarenheter utgör fundamentet för min undersökning. Utöver detta har jag också gjort en djupintervju med en ansvarig person på Hoppets stjärna i Örnsköldsvik. Jag har också subjektivt tolkat, utvärderat och sammanställt resultat av det motionslopp jag utfört även det i 5

9 formen av en individuell observationsstudie. De informationskällor jag använt mig av är till största delen internetsökningar, bl.a. allmänna informationssidor om välgörenhet och Hoppets Stjärnas egen hemsida. Jag har intervjuat en lokalt ansvarig person på Hoppets Stjärna i Haiti. Konversationen är förd via mail och hennes svar är inte redigerade. 2. Resultat 2.1 Hoppets Stjärna Om man går in på Hoppets Stjärnas hemsida så beskriver de sin organisation och hur de arbetar så här: Star of Hope/Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet. 9 Det som står i centrum för organisationen är barn i utvecklingsländer som lever i fattigdom och deras närmiljö. Enligt Hoppets Stjärna har alla barn i världen rätt till en bra start i livet och det kan Hoppets Stjärna hjälpa till med. De ger barnen en bra grund att stå på genom deras insatser, erfarenheter, passion, kunskap och ett stort hjärta. De bidrar även med de verktyg som krävs för att barnen ska kunna förändra sina liv och de samhällen de lever i. 10 Genom att ge barnen utbildning, hälsovård och näringsrik mat får de en trygg miljö att leva i så att de själva kan skapa en hållbar utveckling i de samhällen och länder som de lever i. Vi människor ska göra val här i livet och påverka vår situation och det är svårt för barn och ungdomar att göra det om han eller hon svälter, är sjuk eller inte kan läsa nyhetstidningar

10 Hoppets Stjärna är verksam i 14 länder världen över. Det är inom dessa geografiska områden de arbetar: Latinamerika & Haiti 50 % Asien 12,4% Afrika 15,7% Östeuropa 20,1% Övriga 2,3 % 12 Afrika 15,7 % Östeuropa 20,1% Övrigt 2,3 % Asien 12,4 % Latinamerika & Haiti 50 % 2.2 Hoppets Stjärnas verksamhet i Haiti Hoppets Stjärnas arbete på Haiti är väldigt stort, de har ett kontor i Haiti med tre anställda. De driver många olika projekt så som skolor, barnhem för gatubarn, de ger stöd till utbyggnad av vattentillgångar, hälsovårdsprojekt och vägar samt utlåningsbanker, där fattiga bönder kan låna verktyg, gödsel, plantor och utsäde. Hoppets Stjärna driver sju skolor med sammanlagt ca 5000 barn. Lärare, rektorer och annan personal är anställda och får sin lön av Hoppets Stjärna. Alla dessa problem på Haiti försöker Hoppets Stjärna att förbättra och jobbar därför främst med att driva skolor och ge barn en utbildning. På pappret är grundskolan i Haiti tillgänglig för alla, då den är både gratis och obligatorisk. Det råder stor brist på skolbyggnader i landet så verkligheten är tyvärr en annan. Även om det finns en skola kan många barn inte gå dit, då de inte har råd att köpa skolmaterial och uniform. Hoppets Stjärna vill därför visa dessa barn och deras föräldrar att det finns människor som ser deras svåra situation och som vill hjälpa dem att förändra den Intervjuer med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Intervju med en lokalt ansvarig person på Hoppets Stjärna i Haiti. What is Star of Hope's purpose with their work?

11 Star of Hope work purpose it s to give the children in our school project a good start in life through education and at the same time work with group leaders in these children village helping them developing their community. What is Star of Hope first priority in Haiti, education, children, adults, clean water or something else? Our first priority in Haiti is children s education in a safe environment. How many teams 14 do you receive each year? After the earthquake in 2010 we had receive 20 teams for the same year. In 2011 it was almost the same. It decreased in 2012 to 1 team nearly every month and in 2013 it remains the same. It might increase upon our need Are there any of your schools that you focus more on? Why? All of our schools have the same programs and so we deal with them on the same level. Only their budget is differs as for instance we have schools with more than 600 children while some have 300 children. But, although our program stays the same for all of them, we do focus more since last year on Bois Negresse and Marigot because their needs are more. We are running 7 school projects in total: Hesse, Rigaud, Jeanton, Boyer, Dano (the all 5 have new school construction to hold children from preschool to 6 th grade). Bois Negresse only has a preschool compound and needs classrooms for children from 1-6 grades. In Marigot we have done a make-up in the building to make the environment safer for the children because it became degraded by many hurricanes for located always on the trajectory of hurricanes. It became really in bad condition to receive the children, our plan it s to buy a piece of land and relocated the school in other for the children not only to be safer but also to find some space to play when in recess. Intervju med personal- och Ekonomiansvarig på Hoppets Stjärna i Sverige. 14 Med team avses i det här fallet en grupp på högst tio personer som åker till Haiti för att hjälpa till 8

12 Vilket är Hoppets Stjärnas syfte? Syftet är i grund och botten att hjälpa barn, att ge barn en bra start i livet. Om man ger barn en bra utbildning medför det att de kan förändra sin omgivning och fler människor påverkas. Vad prioriterar Hoppets Stjärna först, skolgång, barn, vuxna, rent vatten eller något annat? Vilka bestämmer vilka barn som ska få gå i Hoppets Stjärnas skolor? Utbildning. Organisationen bestämmer vilka barn som ska få gå i skola och de kollar efter de som är i störst behov. Föräldrarna måste betala lite för att deras barn ska få gå i skola, de måste också jobba lite för att få deras barn att gå i skola menar Hoppets Stjärna. Vilket land satsar ni mest på och varför? Vi satsar på alla länder lika mycket eftersom att vi har en utvecklingsplan för varje land och ett kontrakt med alla sammarbetspartner. Det finns några undantag, när det händer något speciellt i ett land som till exempel när Haiti drabbades av jordbävningen 2010 blir det automatiskt att den största hjälpen hamnar där. Det behövs mest hjälp på den platsen katastrofen inträffar vilket hänger ihop med det större engagemanget i just det landet. Vilka metoder använder ni för att få folk att hjälpa till och engagera sig? Allt möjligt. Det kan ibland vara en utmaning att få människor att engagera sig. Därför är det viktigt att vi marknadsför oss, genom annonser i tidningar eller att vi syns mycket i stora sammanhang. Ett viktigt engagemang är att vara fadder för ett barn eller att starta projekt som ni i Skorped har gjort. 2.4 Spring för Haiti Det var på väg hem från Haiti som jag och min goda vän Maria Sundberg kom på idén till våra projektarbeten. Vi ville samla in pengar till byfadderprojektet och bestämde oss för att arrangera ett motionslopp i Skorped. Tanken med motionsloppet var såklart att samla ihop så mycket pengar som möjligt till Haiti, men även att engagera många människor i byn och att få inspirera och informera 9

13 om vår fadderby, Bois Negresse. Vi valde att arrangera ett motionslopp för att det är en väldigt enkel form av arrangemang, många människor kan medverka och de som medverkar får verkligen ut något av att vara med. Människor får göra det bästa efter sina egna förutsättningar. Sedan skulle mitt projektarbete även koppla till det program som jag går, Hälsa, Idrott och Livsstil, så det passade bra för mig att arrangera ett motionslopp. 2.5 Planering och förberedelser När man arrangerar ett stort evenemang så är det mycket som ska planeras och fixas. Vi började med att bestämma vad loppet skulle heta och sätta ett datum som passade. Sedan bestämde vi hur mycket det skulle kosta att delta. Det var svårt att bestämma en sträcka eftersom alla har olika förutsättningar och vi ville inte att man skulle korsa vägen allt för många gånger eftersom det var barn som deltog. Tillslut valde vi en sträcka på 5 km, där man både sprang på grus, asfalt och i skogen. Vi skrev informationsblad 15 som vi delade ut i alla postlådor i Skorped, vilket tog mycket längre tid än vi hade trott, vi var ute i minst fyra timmar och delade ut. Sedan gjorde vi affischer 16 som vi hängde upp på Konsum i Skorped, Lunds specialaffär och guld i Skorped, anslagstavla i Skorped, anslagstavla i Bredbyn och polarbageriet i Bredbyn. Det är svårt att veta hur många som nappar på ett sådant här evenemang så vi skrev på informationsbladen och affischerna att anmälan skulle ske innan den 14 oktober, bara för att veta på ett ungefär hur många som deltar och hur mycket fika det behövdes. Priser till deltagarna var vi tvungna att fixa, genom att ringa olika företag och be om priser fick vi tillslut ihop 60 stycken blandade priser. Till den första kille och tjej som kom i mål hade vi ett speciellt pris, de fick en hink full med ätbara saker. Våra sponsorer: Rexroth Bosch Group Samsound Toriro AB, el och förvaltning 15 Se bilaga 2 16 Se bilaga 1 10

14 Euromaster Polarbröd Lunds specialaffär och guld Högland såg & hyvleri BE transport & maskin AB Nätraälven skog Sundbergs åkeri Skorped Klippverkstan Örnfrakt Wist Sidensjö Sparbank Fler och fler kontaktade oss för anmälning, vi märkte att det skulle bli många deltagare vilket gjorde att vår planering och organisering blev allt mer viktig. Vi ringde till Birger Johanson som är ordförande för Skorpeds Baptistförsamling och frågade honom om det gick bra att vi hade fikat och prisutdelningen efter loppet där, vilket gick hur bra som helst. Eftersom att folk skulle motionera ville vi inte bara bjuda på fikabröd så jag tog kontakt med Niklas Lundqvist som jobbar på Polarbröd i Bredbyn och frågade om de kunde sponsra med mackor till alla deltagare och det gick bra. Maria och jag bestämde oss för att baka allt fikabröd själv så vi började i god tid. Alla som motionerade sprang inte så för de som gick hade vi gjort en tipsslinga där alla frågor handlade om Haiti. (se bilaga 3,4 och 5) Vi satte även upp tipsslingan inne i kyrkan för att de som sprang också skulle ha möjlighet att svara på frågorna, eftersom att den som hade flest rätt vann ett pris. Det sista som skulle ordnas innan loppet var skyltar med pilar och att tillfråga några funktionärer som skulle stå ute vid vägen. 2.6 Genomförande av motionslopp Lördagen den 20 oktober kl. 11 gick startskottet med 103 motionärer. När människorna anlände till baptistkyrkan fick de betala avgiften, 100 kr för vuxna och 50 kr för barn under årskurs 9, och sedan var det information för alla om var slingan skulle gå. Efter informationen gick alla ut till startplatsen och loppet startade. Tidtagning togs på de första tio killarna som kom i mål och de tio första tjejerna. 11

15 Roger Kristofferson blev segrare av hela loppet och Amelia Westman blev första tjejen att korsa mållinjen. När alla hade gått i mål gick alla in i Baptistkyrkan för fika och prisutdelning. Alla som deltog fick fika gratis, sedan kunde människor som bara kom till kyrkan köpa fika. Vi insåg att det skulle bli väldigt stressigt om Maria och jag skulle servera fika så vi frågade våra mammor om hjälp och de ställde gärna upp. Vi hade inte priser åt precis alla utan vi hade skrivit ner alla deltagares namn på ett papper där de hade tilldelas en siffra var och då lottade vi vilka som skulle få gå och välja ett pris. När alla priser hade delas ut berättade vi svaren till tipsslingan och en vinnare utsågs som fick ett pris. Människorna var mycket glada och positiva till det här evenemanget. Allt som allt fick vi ihop kr vilket var helt fantastiskt bra. En lyckad dag för oss och alla deltagare. 3. Diskussion 3.1 Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Det fanns en stor vikt i att åka till Haiti och se det med egna ögon. Arbetet hade troligtvis inte kunnat genomföras utan att besöka landet eftersom vi fick vår idé efter att vi hade besökt Haiti och verkligen fått upp ögonen och insett att vi lever i en enormt orättvis värld. Om jag inte åkt dit hade det varit mycket svårare att förstå. Det är svårt att föreställa sig hur situationen i landet verkligen ser ut med hjälp av tv-skärmen och bilder som visas. Det är lättare att jämföra om man själv befunnit sig på platsen i fråga. Jag kände sådant stort sug efter att verkligen sätta mig in i ett projekt och försöka samla ihop så mycket pengar som var möjligt, att få hjälpa alla barn som vi fick möta och ge dem en ljusare framtid. Byfadderprojektet har verkligen varit något som många människor har nappat på och det är många som är månadsgivare vilket visar att människor vill hjälpa till. Det är även många som kommer med nya idéer på hur vi ska kunna samla ihop pengar. Jag tror att människorna i Skorped känner en samhörighet till Haiti trots att de inte besökt landet. Skorped är en så pass liten by med endast 600 invånare så om det anordnas något i byn är folk snabba att haka på vilket är roligt. Det blir också mer konkret när vi har en by att jobba mot och att vi sätter upp mål att sikta mot gör att det går lättar att få folk att engagera sig. Det bästa av allt är att när målet är nått får en grupp människor från byn åka till Haiti och göra något konkret och förmodligen är de lika peppade som vi var när vi kom hem från vår resa. 12

16 Tillslut vill bara fler och fler människor vara med att stödja Haiti. Detta projekt hoppas vi ska få fortsätta lång tid framöver. 3.2 Spring för Haiti Att ta sig an ett sådant här projekt är en utmaning, dels för att det krävs mycket planering, dels för att det är svårt att veta om folk kommer att nappa på idén. Vi trodde att ett motionslopp var ett bra koncept eftersom deltagarna får ut två saker i att delta. De får skänka pengar till behövande och de får motion. Det var många som kom fram till oss efteråt och tycket att det var ett bra initiativ med just ett motionslopp. Jag tror att det kom så många människor bland annat för att det var så fint väder den dagen, hade det till exempel regnat hade det inte kommit lika många. Att ordna med sponsorer trodde jag skulle vara svårt men nästan alla vi tillfrågade vill gärna bidra med antingen pengar eller priser. Det går så bra att vara ansvarig för något när människor är villiga att ställa upp och hjälpa till, utan all hjälp som vi fått hade det blivit betydligt stressigare att få ihop allt. Det är helt klart en fantastisk känsla att jag och Maria lyckades arrangera något som genererade i kr och sedan att veta att pengarna går direkt till skolan i Bois Negresse känns ännu mer fantastiskt. 3.3 Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Genom de intervjuer jag gjort och framförallt att jag har fått åka till Haiti via Hoppets Stjärna så inser jag vilket otroligt arbete de lägger ner. Hela syftet för dem är att hjälpa så många barn som möjligt och att genom barnen få dem att förändra sin omgivning. Utbildning är det första de prioriterar vilket är otroligt viktigt, att ge barn en utbildning kan förändra hela deras liv. Det är svårare för mig att sätta mig in i deras arbete i andra länder än Haiti men som Ulrika nämnde i intervjun så får alla länder de arbetar i samma hjälp. Jag har besökt tre av Hoppets Stjärnas sju skolor på Haiti och man kunde verkligen se att barnen tyckte om att gå i skola. Hoppets Stjärna har och kommer i fortsättningen att förändra många människors liv. 13

17 Tony Boursiqot och Myrtha Dor som är anvariga i Haiti gör en helt fantastisk insatts, det går inte att beskriva deras brinnande engagemang och hur mycket tid de lägger ner på alla projekt. De arbetar hela tiden för att hjälpa sina medmänniskor och ge Haitis barn en bra start i livet. Deras arbete har resulterat i att alla skolor som förstördes under jordbävningen idag står färdigbyggda och invigda, så de återigen kan ta emot tusentals barn och ge dem utbildning, hopp och framtidstro. Det jag märkte när jag befann mig i Haiti var att Tony och Myrtha alltid står redo att hjälpa till, utveckla och jobba framåt med de olika projekten. Tony har svar på det mesta om Haitis historia och om hur samhället fungerar medan Myrtha lagar all mat och tar verkligen hand om en. Tacksamheten till dem båda är enorm och jag hoppas att de ska få fortsätta med deras arbete för det gör verkligen skillnad. 14

18 4. Källförteckning Detta är vi, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Haiti, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Haiti efter jordbävningen, Haiti haltar än, Dagens Nyheter, hämtad Haiti; health profile, World Health Organization, hämtad Hunger, WFP, hämtad Länder vi arbetar i, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Utbildning, UNICEF, hämtad Vatten och Sanitet, UNICEF, hämtad Vad vi gör, UNICEF Sverige, hämtad Vad vi gör i världen, Rädda Barnen, hämtad Vår organisation, Barnbyar/organisation/sverige/Pages/default.aspx, SOS Barnbyar Sverige, hämtad Välgörenhet, Nationalencyklopedin, hämtad Överlevnad största utmaningen för Haitis barn, UNICEF Sverige, hämtad

19 Bilaga 1 Affisch 16

20 Bilaga 2 Informationsblad Den här lappen fick alla Skorpedsbor i sin brevlåda. 17

21 Bilaga 3 Frågor till tipsslinga. 18

22 Bilaga 4 19

23 Bilaga 5 20

24 Bilaga 6 Bilder från resan. Första mötet med barnen på skolan. 21

25 Bilaga 7 Bilder från resan Här äter barnen sin skollunch. De måste dela sked eftersom alla inte äger en egen sked. Vi delade ut tandkräm och tandborstar till alla barnen. Skolan före Skolan efter. Det hölls en fest för oss, där sjöng vi bland annat en svensk sång för alla. 22

26 Bilaga 8 Spring för Haiti Vinnaren Roger Kristoffersson. 23

27 Bilaga 9 Spring för Haiti Våra sponsorer. Priser 24

Sphil3. Varför välgörenhet?

Sphil3. Varför välgörenhet? Varför välgörenhet? Sammanfattning Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Hoppets Stjärna.. 2 1.3 Resan.. 3 1.4 Syfte 4 1.5 Frågeställningar.. 4 2. Metod... 5 3. Resultat 5 3.1 Byfadderprojekt

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg Feel Good by Doing Good Gary Fleming Åsa Blomberg Maj 2001 CANCER 26:e november CANCER kom beskedet CANCER Cancer CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER BESLUT! 27:e november 2002 Start: Fredagen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

VILL NI VARA MED OCH SKAPA

VILL NI VARA MED OCH SKAPA VILL NI VARA MED OCH SKAPA spring i bena Lärarhandledning www.activestep.se Susanna Norén Sjukgymnast och initiativtagare till Active Step Människor, hälsa och motion har engagerat mig så länge jag kan

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00 www.teamsportiahuset.se TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 Succén återkommer missa inte årets löparfest! Passa på att springa i vackra Kiruna med Kebnekaise som kuliss. Ett lopp för alla! Löp, lunka ellergå. Välkommen!

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling En hållbar utveckling Önnerödsskolan startade upp arbetet Hållbar utveckling som går ihop med det årliga Amazonassammarbetet. Eleverna har under vecka 42 fått jobba med olika ämnesområden. Ämnesområdena

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds CHANGE OMVÄRLDEN STÅR ALDRIG STILL TIME INGET BESTÄMS AV FRAMTIDEN ALLT BESTÄMS AV NUET ÄVEN DIN FRAMTID. VAD ÄR DITT NU? NOWABILITY FÖRMÅGAN ATT OMSÄTTA NUETS

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer