Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spring för Haiti. Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti. Anna Näsström. Johan Lundin"

Transkript

1 Spring för Haiti Mitt projektarbete för att samla in pengar till barnen på Haiti Anna Näsström Datum: Projektarbete Handledare: Lars Hägglund Johan Lundin

2 Sammanfattning Många människor i världen lever i fattigdom och elände, människor som förtjänar ett bättre liv och människor som vi faktiskt kan hjälpa. Genom välgörenhet kan man hjälpa många utsatta människor och det är viktigt att vi tar vårt ansvar och gör det. Syftet med mitt projektarbete är att samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti genom att arrangera ett motionslopp tillsammans med en god vän. Jag har även fördjupat mig inom välgörenhet och då specifikt Hoppets Stjärnas verksamhet. För att genomföra detta har jag intervjuat ansvariga på Hoppets Stjärna, sökt fakta via internet men även tagit hjälp av mina egna uppleverser och de erfarenheter jag har fått under mina två resor till Haiti. I mitt resultat beskriver jag hur vi gick till väga för att arrangera vårt motionslopp och i min diskussion tar jag upp mina egna tankar om välgörenhet, Hoppets Stjärnas verksamhet samt motionsloppet som vi anordnade..

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Bakgrund Jordbävningen och vår resa Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Metod Resultat Hoppets Stjärna Hoppets Stjärnas verksamhet i Haiti Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Spring för Haiti Planering och förberedelser Genomförande av motionslopp Diskussion Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Spring för Haiti Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Källförteckning Bilagor Bilaga 1 Affisch.. 18 Bilaga 2 Informationsblad Bilaga 3Frågor till tipsslinga o Bilaga4 Frågor till tipsslinga Bilaga 5 Frågor till tipsslinga Bilaga 6 Bilder från resan Bilaga 7 Bilder från resan Bilaga 8 Spring för Haiti Bilaga 9 Spring för Haiti

4 1. Inledning Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Gal. 6:9 Idag finns det nästan 800 miljoner människor i världen som inte kan läsa en bok eller skriva sitt namn, nästan 1 miljard människor i världen är undernärda och 780 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. 1 Det här är problem som har pågått under en väldigt lång tid och kommer att fortsätta lång tid framöver. Man kan lätt känna sig liten när man ser dessa siffror och känna att det jag gör inte är tillräckligt. Att själv ha fått möjligheten att åka till Haiti, som är ett av världens fattigaste länder, har verkligen gett mig ett nytt perspektiv på livet. Jag har insett hur viktigt det är med välgörenhet och organisationer som jobbar hårt för att göra världen lite bättre. Det är just det vi måste göra, att ta vårt ansvar och agera innan det är för sent. Som ovanstående Bibelcitat säger kan vi alltså inte tröttna på att hjälpa andra bara för att uppgiften synes oss övermäktig. Den största och absolut viktigaste delen i mitt projektarbete är att jag tillsammans en god vän har arrangerat ett motionslopp i Skorped för att samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti. Jag har även valt att fördjupa mig mer om Hoppets Stjärnas organisation, av framförallt tre anledningar. För det första för att jag fick möjligheten att besöka Haiti genom Hoppets Stjärna, för det andra att det är många människor i min hemtrakt Skorped som har sitt fadderbarn på någon av Hoppets Stjärnas skolor och för det tredje för att jag helt enkelt tycker att det är en bra organisation som har ett bra syfte

5 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med mitt projektarbete är dels att genom ett motionslopp samla ihop pengar till byn Bois Negresse i Haiti och dels att fördjupa mig inom välgörenhet och då specifikt Hoppets Stjärnas verksamhet. Följande frågeställningar kommer att användas: - Är ett motionslopp ett lämpligt arrangemang för att samla in pengar? - Vilka förberedelser krävs för att arrangera ett motionslopp? - Vad har Hoppets Stjärna för syfte? - Vilken typ av verksamhet bedriver Hoppets Stjärna på Haiti? - Vilka metoder använder sig Hoppets Stjärna av för att få folk att vilja bidra och hjälpa behövande? 1.2 Bakgrund Välgörenhet är osjälvisk hjälp till människor som har det svårt på ett eller annat sätt. Under mitten av 1800-talet började en rad föreningar inom välgörenhet att växa fram. Utgångspunkten var att de sociala problemen, till exempel trångboddhet och sjukdomar, skulle lösas genom sammanslutningar där de som hade mer pengar skulle ta ansvar att hjälpa de fattiga. Genom frivilliga bidrag utan kommunal och statlig blandning ansåg välgörenhetsföreningarna att fattigdom och nöd kunde åtgärdas. I den brytningstid då det moderna samhället växte fram verkade dessa föreningar. Förutsättningarna för dessa föreningar förändrades i slutet av 1800-talet då de sociala problemen blev allt mer synliga, speciellt i storstäderna. Det var många människor som sökte sig till städerna, det blev trångbebott och det blev svårt för föreningarna att klara av de uppgifter de hade tagit på sig. 2 Det var även många som menade att den privata välgörenheten ledde till orättvisa, passivitet, undanfallenhet och svårigheter för de fattiga att ställa rättmätiga krav. Vid sekelskiftet 1900 började också staten ta ett större ansvar. Det tillkom flera lagar inom det sociala området, vilket gjorde att utrymmet för den privata välgörenheten minskade. I stället började det växa fram andra typer av 2 2

6 intresseorganisationer på det socialpolitiska området vilka blev ett komplement till den statliga verksamheten. 3 De mest kända hjälporganisationerna Idag finns det många olika sorters hjälporganisationer och det satsas allt mer på välgörenhet. Det sänds olika välgörenhetsgalor på tv där svenska folket kan ringa in och bidra. Några av de vanligaste hjälporganisationerna är SOS Barnbyar, UNICEF och Rädda barnen. SOS Barnbyar har varit verksam i över 60 år och de satsar på barn och deras framtid. De har över 500 barnbyar runt om i världen och driver barnbyar i 133 länder. SOS Barnbyar står på barnens sida och de vill att alla barn ska få växa upp i en trygg miljö och få en god utbildning. 4 UNICEF (United Nations Children's Fund) arbetar i över 190 länder och satsar först och främst på utsatta barn. De arbetar för att FN:s barnkonvention ska följas överallt i världen. Barnkonvention innebär att alla barn ska ha samma rättigheter oavsett religion, nationalitet eller under vilken regim de lever. För att bedriva organisationen är UNICEF helt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. Hjälpen går först till de barn som är mest utsatta. 5 Rädda barnen är en organisation som arbetar både i Sverige och i andra länder. Rädda barnen arbetar i Sverige för att politiker och makthavare att sätta barn i första hand. I resten av världen arbetar de för barns rättigheter och de är även på plats vid olika katastrofer för att rädda barn från de faror som uppstår. Rädda barnen är verksamma i 120 länder och de utgår från barnkonventionen. 6 Haiti Haiti är ett av de fattigaste länderna i världen och klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Det bor ca 10 miljoner personer i Haiti, varav 2,3 miljoner i huvudstaden Port-au-Prince. Landets totala area är km², alltså något

7 mindre än Småland, vilket ger en befolkningstäthet på 366,6 inv./km² vilket kan jämföras med Sverige som har 21 inv./km². Det är många barn som inte har möjlighet att gå i skolan. Det kan bero på att familjen inte har råd eller att barnet måste stanna hemma och arbeta för att hjälpa familjen att överleva. Utbildning ger hopp om ett bättre liv. En dag i skolan innebär en dags förlorad inkomst och därmed mindre mat. Eftersom att det är ett väldigt fattigt land lider många haitier av undernäring Jordbävningen på Haiti och vår resa Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning som uppmättes till 7,0 på Richterskalan. Jordbävningen hade dess epicentrum 25 kilometer från Port-au- Prince, Haitis huvudstad. Över människor omkom och enligt Dagens Nyheter blev över en miljon människor hemlösa i samband med katastrofen. 8 Det är lätt att i en så svår katastrof känna sig liten och tro att man inte kan hjälpa till eller bidra med något. Så är dock inte fallet en enda person eller en enda grupp människor kan göra stor skillnad. Jag är med i en kör i Skorped som heter E-team. Vi i kören bestämde oss för att vi tillsammans ville göra skillnad. Under hela 2010 anordnade E-team konserter i hela Sverige för att samla in pengar till ett vattenprojekt på skolan Jeanton i Haiti, som Hoppets Stjärna driver. Målet för insamlingen var kr, men efter att året var slut hade vi samlat in närmare kr. Pengarna användas till att bygga två brunnar. Tidigare var barnen i byn tvungna att gå fem kilometer, enkel väg, fyra-fem gånger per dag för att hämta vatten, men nu har de alltså vatten i byn fick jag möjligheten tillsammans med fem andra ur kören att resa till Haiti och se allt med egna ögon. Målet med resan var att vi ungdomar skulle göra något konkret. Vi fick åka upp till en bergsby, Bois Negresse, som ligger cirka 1300 meter över havet. Hoppets Stjärna har nyligen byggt en ny skola i denna by som vi skulle måla, vi befann oss i Bois Negresse i sex dagar och jobbade hela dagarna. Förutom att måla så fick vi gå runt i byn, leka med barnen och träffa

8 massor av trevliga människor. Med denna resa fick jag verkligen en tankeställare och insåg att de har ingenting och vi har massor att ge. 1.4 Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse På väg hem efter denna fantastiska upplevelse föddes vår idé. Vi fem som hade besökt Haiti tänkte att om vi i Skorped, på samma sätt som enskilda människor har fadderbarn, skulle kunna ha Bois Negresse som fadderby. Folk skulle kunna bli månadsgivare och stödja skolan och barnen i Bois Negresse men man skulle också kunna arrangera evenemang för att göra punktinsatser och samla in pengar. När vi kom hem berättade vi för människorna i Skorped om vår idé och de nappade på detta. Vi tog reda på vad som behövs i Bois Negresse och vad detta skulle kosta för att sedan kunna sätta upp mål att sträva efter. När vi sedan nått upp till ett mål så får ett gäng människor från Skorped resa till Haiti och göra något konkret för pengarna vi fått ihop. När dessa personer kommer hem sätter vi upp ett nytt mål och börjar då samla ihop pengar till detta och en ny resa sker, så man kan säga att det här projektet aldrig tar slut eftersom det alltid finns något som kan förbättras i byn. Det här projektet har blivit väldigt stort i Skorped, många människor är engagerade och villiga att hjälpa till. Det har arrangerats många evenemang i byn vilket har genererat mycket pengar, bland annat har två tjejer haft ett sommarcafé i några veckor där de fick ihop kr, en modevisning där det skänktes kr och vårt motionslopp där vi sammanlagt fick ihop kr. Tillsammans kan man verkligen göra skillnad! 1.5 Metod Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som i huvudsak är baserad på observationsstudie och djupintervju. De observationer jag själv gjort under min resa till Haiti, mina upplevelser och erfarenheter utgör fundamentet för min undersökning. Utöver detta har jag också gjort en djupintervju med en ansvarig person på Hoppets stjärna i Örnsköldsvik. Jag har också subjektivt tolkat, utvärderat och sammanställt resultat av det motionslopp jag utfört även det i 5

9 formen av en individuell observationsstudie. De informationskällor jag använt mig av är till största delen internetsökningar, bl.a. allmänna informationssidor om välgörenhet och Hoppets Stjärnas egen hemsida. Jag har intervjuat en lokalt ansvarig person på Hoppets Stjärna i Haiti. Konversationen är förd via mail och hennes svar är inte redigerade. 2. Resultat 2.1 Hoppets Stjärna Om man går in på Hoppets Stjärnas hemsida så beskriver de sin organisation och hur de arbetar så här: Star of Hope/Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet. 9 Det som står i centrum för organisationen är barn i utvecklingsländer som lever i fattigdom och deras närmiljö. Enligt Hoppets Stjärna har alla barn i världen rätt till en bra start i livet och det kan Hoppets Stjärna hjälpa till med. De ger barnen en bra grund att stå på genom deras insatser, erfarenheter, passion, kunskap och ett stort hjärta. De bidrar även med de verktyg som krävs för att barnen ska kunna förändra sina liv och de samhällen de lever i. 10 Genom att ge barnen utbildning, hälsovård och näringsrik mat får de en trygg miljö att leva i så att de själva kan skapa en hållbar utveckling i de samhällen och länder som de lever i. Vi människor ska göra val här i livet och påverka vår situation och det är svårt för barn och ungdomar att göra det om han eller hon svälter, är sjuk eller inte kan läsa nyhetstidningar

10 Hoppets Stjärna är verksam i 14 länder världen över. Det är inom dessa geografiska områden de arbetar: Latinamerika & Haiti 50 % Asien 12,4% Afrika 15,7% Östeuropa 20,1% Övriga 2,3 % 12 Afrika 15,7 % Östeuropa 20,1% Övrigt 2,3 % Asien 12,4 % Latinamerika & Haiti 50 % 2.2 Hoppets Stjärnas verksamhet i Haiti Hoppets Stjärnas arbete på Haiti är väldigt stort, de har ett kontor i Haiti med tre anställda. De driver många olika projekt så som skolor, barnhem för gatubarn, de ger stöd till utbyggnad av vattentillgångar, hälsovårdsprojekt och vägar samt utlåningsbanker, där fattiga bönder kan låna verktyg, gödsel, plantor och utsäde. Hoppets Stjärna driver sju skolor med sammanlagt ca 5000 barn. Lärare, rektorer och annan personal är anställda och får sin lön av Hoppets Stjärna. Alla dessa problem på Haiti försöker Hoppets Stjärna att förbättra och jobbar därför främst med att driva skolor och ge barn en utbildning. På pappret är grundskolan i Haiti tillgänglig för alla, då den är både gratis och obligatorisk. Det råder stor brist på skolbyggnader i landet så verkligheten är tyvärr en annan. Även om det finns en skola kan många barn inte gå dit, då de inte har råd att köpa skolmaterial och uniform. Hoppets Stjärna vill därför visa dessa barn och deras föräldrar att det finns människor som ser deras svåra situation och som vill hjälpa dem att förändra den Intervjuer med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Intervju med en lokalt ansvarig person på Hoppets Stjärna i Haiti. What is Star of Hope's purpose with their work?

11 Star of Hope work purpose it s to give the children in our school project a good start in life through education and at the same time work with group leaders in these children village helping them developing their community. What is Star of Hope first priority in Haiti, education, children, adults, clean water or something else? Our first priority in Haiti is children s education in a safe environment. How many teams 14 do you receive each year? After the earthquake in 2010 we had receive 20 teams for the same year. In 2011 it was almost the same. It decreased in 2012 to 1 team nearly every month and in 2013 it remains the same. It might increase upon our need Are there any of your schools that you focus more on? Why? All of our schools have the same programs and so we deal with them on the same level. Only their budget is differs as for instance we have schools with more than 600 children while some have 300 children. But, although our program stays the same for all of them, we do focus more since last year on Bois Negresse and Marigot because their needs are more. We are running 7 school projects in total: Hesse, Rigaud, Jeanton, Boyer, Dano (the all 5 have new school construction to hold children from preschool to 6 th grade). Bois Negresse only has a preschool compound and needs classrooms for children from 1-6 grades. In Marigot we have done a make-up in the building to make the environment safer for the children because it became degraded by many hurricanes for located always on the trajectory of hurricanes. It became really in bad condition to receive the children, our plan it s to buy a piece of land and relocated the school in other for the children not only to be safer but also to find some space to play when in recess. Intervju med personal- och Ekonomiansvarig på Hoppets Stjärna i Sverige. 14 Med team avses i det här fallet en grupp på högst tio personer som åker till Haiti för att hjälpa till 8

12 Vilket är Hoppets Stjärnas syfte? Syftet är i grund och botten att hjälpa barn, att ge barn en bra start i livet. Om man ger barn en bra utbildning medför det att de kan förändra sin omgivning och fler människor påverkas. Vad prioriterar Hoppets Stjärna först, skolgång, barn, vuxna, rent vatten eller något annat? Vilka bestämmer vilka barn som ska få gå i Hoppets Stjärnas skolor? Utbildning. Organisationen bestämmer vilka barn som ska få gå i skola och de kollar efter de som är i störst behov. Föräldrarna måste betala lite för att deras barn ska få gå i skola, de måste också jobba lite för att få deras barn att gå i skola menar Hoppets Stjärna. Vilket land satsar ni mest på och varför? Vi satsar på alla länder lika mycket eftersom att vi har en utvecklingsplan för varje land och ett kontrakt med alla sammarbetspartner. Det finns några undantag, när det händer något speciellt i ett land som till exempel när Haiti drabbades av jordbävningen 2010 blir det automatiskt att den största hjälpen hamnar där. Det behövs mest hjälp på den platsen katastrofen inträffar vilket hänger ihop med det större engagemanget i just det landet. Vilka metoder använder ni för att få folk att hjälpa till och engagera sig? Allt möjligt. Det kan ibland vara en utmaning att få människor att engagera sig. Därför är det viktigt att vi marknadsför oss, genom annonser i tidningar eller att vi syns mycket i stora sammanhang. Ett viktigt engagemang är att vara fadder för ett barn eller att starta projekt som ni i Skorped har gjort. 2.4 Spring för Haiti Det var på väg hem från Haiti som jag och min goda vän Maria Sundberg kom på idén till våra projektarbeten. Vi ville samla in pengar till byfadderprojektet och bestämde oss för att arrangera ett motionslopp i Skorped. Tanken med motionsloppet var såklart att samla ihop så mycket pengar som möjligt till Haiti, men även att engagera många människor i byn och att få inspirera och informera 9

13 om vår fadderby, Bois Negresse. Vi valde att arrangera ett motionslopp för att det är en väldigt enkel form av arrangemang, många människor kan medverka och de som medverkar får verkligen ut något av att vara med. Människor får göra det bästa efter sina egna förutsättningar. Sedan skulle mitt projektarbete även koppla till det program som jag går, Hälsa, Idrott och Livsstil, så det passade bra för mig att arrangera ett motionslopp. 2.5 Planering och förberedelser När man arrangerar ett stort evenemang så är det mycket som ska planeras och fixas. Vi började med att bestämma vad loppet skulle heta och sätta ett datum som passade. Sedan bestämde vi hur mycket det skulle kosta att delta. Det var svårt att bestämma en sträcka eftersom alla har olika förutsättningar och vi ville inte att man skulle korsa vägen allt för många gånger eftersom det var barn som deltog. Tillslut valde vi en sträcka på 5 km, där man både sprang på grus, asfalt och i skogen. Vi skrev informationsblad 15 som vi delade ut i alla postlådor i Skorped, vilket tog mycket längre tid än vi hade trott, vi var ute i minst fyra timmar och delade ut. Sedan gjorde vi affischer 16 som vi hängde upp på Konsum i Skorped, Lunds specialaffär och guld i Skorped, anslagstavla i Skorped, anslagstavla i Bredbyn och polarbageriet i Bredbyn. Det är svårt att veta hur många som nappar på ett sådant här evenemang så vi skrev på informationsbladen och affischerna att anmälan skulle ske innan den 14 oktober, bara för att veta på ett ungefär hur många som deltar och hur mycket fika det behövdes. Priser till deltagarna var vi tvungna att fixa, genom att ringa olika företag och be om priser fick vi tillslut ihop 60 stycken blandade priser. Till den första kille och tjej som kom i mål hade vi ett speciellt pris, de fick en hink full med ätbara saker. Våra sponsorer: Rexroth Bosch Group Samsound Toriro AB, el och förvaltning 15 Se bilaga 2 16 Se bilaga 1 10

14 Euromaster Polarbröd Lunds specialaffär och guld Högland såg & hyvleri BE transport & maskin AB Nätraälven skog Sundbergs åkeri Skorped Klippverkstan Örnfrakt Wist Sidensjö Sparbank Fler och fler kontaktade oss för anmälning, vi märkte att det skulle bli många deltagare vilket gjorde att vår planering och organisering blev allt mer viktig. Vi ringde till Birger Johanson som är ordförande för Skorpeds Baptistförsamling och frågade honom om det gick bra att vi hade fikat och prisutdelningen efter loppet där, vilket gick hur bra som helst. Eftersom att folk skulle motionera ville vi inte bara bjuda på fikabröd så jag tog kontakt med Niklas Lundqvist som jobbar på Polarbröd i Bredbyn och frågade om de kunde sponsra med mackor till alla deltagare och det gick bra. Maria och jag bestämde oss för att baka allt fikabröd själv så vi började i god tid. Alla som motionerade sprang inte så för de som gick hade vi gjort en tipsslinga där alla frågor handlade om Haiti. (se bilaga 3,4 och 5) Vi satte även upp tipsslingan inne i kyrkan för att de som sprang också skulle ha möjlighet att svara på frågorna, eftersom att den som hade flest rätt vann ett pris. Det sista som skulle ordnas innan loppet var skyltar med pilar och att tillfråga några funktionärer som skulle stå ute vid vägen. 2.6 Genomförande av motionslopp Lördagen den 20 oktober kl. 11 gick startskottet med 103 motionärer. När människorna anlände till baptistkyrkan fick de betala avgiften, 100 kr för vuxna och 50 kr för barn under årskurs 9, och sedan var det information för alla om var slingan skulle gå. Efter informationen gick alla ut till startplatsen och loppet startade. Tidtagning togs på de första tio killarna som kom i mål och de tio första tjejerna. 11

15 Roger Kristofferson blev segrare av hela loppet och Amelia Westman blev första tjejen att korsa mållinjen. När alla hade gått i mål gick alla in i Baptistkyrkan för fika och prisutdelning. Alla som deltog fick fika gratis, sedan kunde människor som bara kom till kyrkan köpa fika. Vi insåg att det skulle bli väldigt stressigt om Maria och jag skulle servera fika så vi frågade våra mammor om hjälp och de ställde gärna upp. Vi hade inte priser åt precis alla utan vi hade skrivit ner alla deltagares namn på ett papper där de hade tilldelas en siffra var och då lottade vi vilka som skulle få gå och välja ett pris. När alla priser hade delas ut berättade vi svaren till tipsslingan och en vinnare utsågs som fick ett pris. Människorna var mycket glada och positiva till det här evenemanget. Allt som allt fick vi ihop kr vilket var helt fantastiskt bra. En lyckad dag för oss och alla deltagare. 3. Diskussion 3.1 Byfadderprojekt Skorped Bois Negresse Det fanns en stor vikt i att åka till Haiti och se det med egna ögon. Arbetet hade troligtvis inte kunnat genomföras utan att besöka landet eftersom vi fick vår idé efter att vi hade besökt Haiti och verkligen fått upp ögonen och insett att vi lever i en enormt orättvis värld. Om jag inte åkt dit hade det varit mycket svårare att förstå. Det är svårt att föreställa sig hur situationen i landet verkligen ser ut med hjälp av tv-skärmen och bilder som visas. Det är lättare att jämföra om man själv befunnit sig på platsen i fråga. Jag kände sådant stort sug efter att verkligen sätta mig in i ett projekt och försöka samla ihop så mycket pengar som var möjligt, att få hjälpa alla barn som vi fick möta och ge dem en ljusare framtid. Byfadderprojektet har verkligen varit något som många människor har nappat på och det är många som är månadsgivare vilket visar att människor vill hjälpa till. Det är även många som kommer med nya idéer på hur vi ska kunna samla ihop pengar. Jag tror att människorna i Skorped känner en samhörighet till Haiti trots att de inte besökt landet. Skorped är en så pass liten by med endast 600 invånare så om det anordnas något i byn är folk snabba att haka på vilket är roligt. Det blir också mer konkret när vi har en by att jobba mot och att vi sätter upp mål att sikta mot gör att det går lättar att få folk att engagera sig. Det bästa av allt är att när målet är nått får en grupp människor från byn åka till Haiti och göra något konkret och förmodligen är de lika peppade som vi var när vi kom hem från vår resa. 12

16 Tillslut vill bara fler och fler människor vara med att stödja Haiti. Detta projekt hoppas vi ska få fortsätta lång tid framöver. 3.2 Spring för Haiti Att ta sig an ett sådant här projekt är en utmaning, dels för att det krävs mycket planering, dels för att det är svårt att veta om folk kommer att nappa på idén. Vi trodde att ett motionslopp var ett bra koncept eftersom deltagarna får ut två saker i att delta. De får skänka pengar till behövande och de får motion. Det var många som kom fram till oss efteråt och tycket att det var ett bra initiativ med just ett motionslopp. Jag tror att det kom så många människor bland annat för att det var så fint väder den dagen, hade det till exempel regnat hade det inte kommit lika många. Att ordna med sponsorer trodde jag skulle vara svårt men nästan alla vi tillfrågade vill gärna bidra med antingen pengar eller priser. Det går så bra att vara ansvarig för något när människor är villiga att ställa upp och hjälpa till, utan all hjälp som vi fått hade det blivit betydligt stressigare att få ihop allt. Det är helt klart en fantastisk känsla att jag och Maria lyckades arrangera något som genererade i kr och sedan att veta att pengarna går direkt till skolan i Bois Negresse känns ännu mer fantastiskt. 3.3 Intervju med ansvarig personal på Hoppets Stjärna Genom de intervjuer jag gjort och framförallt att jag har fått åka till Haiti via Hoppets Stjärna så inser jag vilket otroligt arbete de lägger ner. Hela syftet för dem är att hjälpa så många barn som möjligt och att genom barnen få dem att förändra sin omgivning. Utbildning är det första de prioriterar vilket är otroligt viktigt, att ge barn en utbildning kan förändra hela deras liv. Det är svårare för mig att sätta mig in i deras arbete i andra länder än Haiti men som Ulrika nämnde i intervjun så får alla länder de arbetar i samma hjälp. Jag har besökt tre av Hoppets Stjärnas sju skolor på Haiti och man kunde verkligen se att barnen tyckte om att gå i skola. Hoppets Stjärna har och kommer i fortsättningen att förändra många människors liv. 13

17 Tony Boursiqot och Myrtha Dor som är anvariga i Haiti gör en helt fantastisk insatts, det går inte att beskriva deras brinnande engagemang och hur mycket tid de lägger ner på alla projekt. De arbetar hela tiden för att hjälpa sina medmänniskor och ge Haitis barn en bra start i livet. Deras arbete har resulterat i att alla skolor som förstördes under jordbävningen idag står färdigbyggda och invigda, så de återigen kan ta emot tusentals barn och ge dem utbildning, hopp och framtidstro. Det jag märkte när jag befann mig i Haiti var att Tony och Myrtha alltid står redo att hjälpa till, utveckla och jobba framåt med de olika projekten. Tony har svar på det mesta om Haitis historia och om hur samhället fungerar medan Myrtha lagar all mat och tar verkligen hand om en. Tacksamheten till dem båda är enorm och jag hoppas att de ska få fortsätta med deras arbete för det gör verkligen skillnad. 14

18 4. Källförteckning Detta är vi, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Haiti, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Haiti efter jordbävningen, Haiti haltar än, Dagens Nyheter, hämtad Haiti; health profile, World Health Organization, hämtad Hunger, WFP, hämtad Länder vi arbetar i, Star of Hope, hoppets stjärna, hämtad Utbildning, UNICEF, hämtad Vatten och Sanitet, UNICEF, hämtad Vad vi gör, UNICEF Sverige, hämtad Vad vi gör i världen, Rädda Barnen, hämtad Vår organisation, Barnbyar/organisation/sverige/Pages/default.aspx, SOS Barnbyar Sverige, hämtad Välgörenhet, Nationalencyklopedin, hämtad Överlevnad största utmaningen för Haitis barn, UNICEF Sverige, hämtad

19 Bilaga 1 Affisch 16

20 Bilaga 2 Informationsblad Den här lappen fick alla Skorpedsbor i sin brevlåda. 17

21 Bilaga 3 Frågor till tipsslinga. 18

22 Bilaga 4 19

23 Bilaga 5 20

24 Bilaga 6 Bilder från resan. Första mötet med barnen på skolan. 21

25 Bilaga 7 Bilder från resan Här äter barnen sin skollunch. De måste dela sked eftersom alla inte äger en egen sked. Vi delade ut tandkräm och tandborstar till alla barnen. Skolan före Skolan efter. Det hölls en fest för oss, där sjöng vi bland annat en svensk sång för alla. 22

26 Bilaga 8 Spring för Haiti Vinnaren Roger Kristoffersson. 23

27 Bilaga 9 Spring för Haiti Våra sponsorer. Priser 24

En bra start i livet förändrar allt!

En bra start i livet förändrar allt! RAPPORT RESULTAT NR 1 2012 En bra start i livet förändrar allt! star of hope hoppets stjärna INNEHÅLL I FOKUS: En bra start i livet förändrar allt! COLOMBIA Hoppet återvänder till Mirandita 6 FILIPPINERNA

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 Svensk titel: Ny i organisationen? ur ett mellanchefsperspektiv Engelsk titel:

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

3. VÅRA OKÖTTSLIGA LUSTAR 7. LUKINZINE 12. TJEJREJV 15. BÖGMINISTERIET 18. EQUALIZER

3. VÅRA OKÖTTSLIGA LUSTAR 7. LUKINZINE 12. TJEJREJV 15. BÖGMINISTERIET 18. EQUALIZER 1 3. VÅRA OKÖTTSLIGA LUSTAR 7. LUKINZINE 12. TJEJREJV 15. BÖGMINISTERIET 18. EQUALIZER Tidningen GÖR Maj 2014 info@tidningengor.se www.tidningengor.se Tidningen är gjord av: Elias Lanninge www.lanninge.se

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Yrkesrelevant Gymnasiearbete på ELoch energiprogrammet

Yrkesrelevant Gymnasiearbete på ELoch energiprogrammet Yrkesrelevant Gymnasiearbete på ELoch energiprogrammet Work-related high school project within Electrical and Energy Program Johan Rungberg Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet

Läs mer