KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv."

Transkript

1 SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010

2 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på kvinnor och flickor. Vårt arbete når idag 13 miljoner människor i över 40 länder. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige. ActionAids vision En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. ActionAids uppdrag Att arbeta med fattiga och utsatta människor för att utrota fattigdom och orättvisa. ActionAids mål: Kvinnor och flickor ska få makt att säkra sina rättigheter. Fattiga och utsatta människor och samhällen ska utöva sina rättigheter. Medborgarorganisationer runt om i världen ska kämpa för rättigheter och rättvisa. Stater och deras myndigheter ska vara ansvariga och demokratiska och ska skydda och stärka mänskliga rättigheter för alla. Bild på omslaget: Josephine Suglo, Agustina Gabue, Cynthia Yiriyella and Pascalina Tinga visar stolt upp sina cyklar på väg till skolan. Cyklarna kommer från ett projekt som ActionAid stöder i Ghana. Cyklarna hjälper dem att ta sig till skolan trots de stora avstånden. Bild: Nana Kofi Acquah/ActionAid

3 INLEDNING -- TACK FÖR DITT ENGAGEMANG Vi vet att förändring tar tid På ActionAid-kontoret i Addis Abeba sitter en stor karta över Etiopien på väggen. Den är fylld med röda och gula häftstift. De röda representerar områden där ActionAid är aktiva och arbetar tillsammans med utsatta människor för att stärka deras egna initiativ att ta sig ur fattigdomen. De gula markerar platser där vi funnits länge, men inte längre behövs. Här har människorna med hjälp av ActionAid och med egen kraft lyckats lyfta sig ur fattigdom och klarar nu sin försörjning. Att ta ett område ur fattigdom tar tid. Lång tid. Därför åtar sig ActionAid att arbeta i utsatta områden i minst tio år. Många gånger kan det kännas frustrerande när de snabba resultaten uteblir. Det går inte alltid att se en skillnad från ett år till ett annat men ofta händer det att vi kan lämna ett område efter tio år. Och på kartorna på våra kontor runt om i världen kan personalen sätta upp ytterligare ett gult häftstift. Nassams väg ur fattigdom Chereponi är en by i Ghana där ActionAid under lång tid arbetat med utvecklings- och förändringsarbete, bland annat finansierat av fadderbidrag. Under årens lopp har vi kunnat följa Nassam Zeriatur, en ung kvinna från området. Tack vare fadderbidragen kunde Nassam och de andra barnen i byn Chereponi gå i skolan. När Nassam blev äldre utbildade hon sig till lärare. Nu undervisar hon i skolan där hon själv gick en gång. Det är enormt tillfredsställande att få vara med om den typen av varaktiga förändringar. Det handlar inte bara om materiella förändringar. Att själv bestämma över sin kropp, att kunna påverka sitt liv och kunna göra sin röst hörd i det samhälle man lever i är grundläggande mänskliga rättigheter som är minst lika viktiga. Därför fokuserar vi på flickor och kvinnor i alla våra projekt och kampanjer. ActionAid i Sverige Nu har ActionAid funnits i Sverige i fem år. Det har varit fem händelserika år. Bland det roligaste är förstås att vi kan se många positiva resultat av vårt insamlingsarbete och det påverkansarbete vi bedriver. Att förändra på sikt innebär också att förändra på ett politiskt plan. Internationellt har ActionAid varit med och påverkat länders regeringar för att de ska ändra lagar som håller kvar människor i fattigdom. Det har lett till att skolavgifterna slopats i till exempel Kenya och Tanzania. Tillsammans har vi kämpat för Kondhfolkets rättigheter i Indien. Deras heliga berg som riskerade att borras sönder av ett brittiskt gruvbolag är nu säkrat och fredat. Ett tredje exempel på lyckat påverkansarbete är hur ActionAid i Tanzania och i Sverige gjorde gemensam sak och stoppade svenska Sekabs biobränsleprojekt i Tanzania - ett projekt som hotade såväl miljön som fattiga människors försörjning. Efter fem år i Sverige är vi stolta och glada över vad vi har varit med och förändrat från det lilla till det stora. Tack för ditt angagemang.. Carl Tham Styrelseordförande Ylva Jonsson Strömberg Generalsekreterare

4 ACTIONAID I VÄRLDEN STEG MOT FÖRÄNDRING Följ med ut i världen och möt några av de människor vars liv har förändrats genom våra projekt. För oss är det människorna som står i centrum. Det är tillsammans med dem som vi hittar vägar ut ur fattigdom. Det är deras vilja och kraft som driver våra projekt framåt. Det är de som tar steg efter steg mot ett värdigare liv! GUATEMALA Vuxenutbildning ger kraft till kvinnor Amalia López Gramajo bor i samhället Los Cerros i kommunen Coatepeque. Hon är 41 år, har sex barn och är ordförande i samhällets styrgrupp. Det är något som har förändrat hela hennes liv. Jag började engagera mig för fem år sedan på grund av de höga transportkostnaderna. Vi fick hjälp att organisera oss. Genom olika aktiviteter lärde vi oss både att organisera bättre och att inte låta någon marginalisera oss. Vi behöver göra kvinnor medvetna om kvinnors värde. Kvinnor har av tradition alltid blivit marginaliserade. Många tycker att kvinnor inte har några rättigheter och att de ska hållas sig hemma. Amalia delar sin tid mellan arbete i hemmet och i samhället där hon bor. Att delta i utbildningar och kurser har förändrat Amalias liv, liksom livet för många andra kvinnor i området. Kurserna har gett oss de verktyg vi behöver för att organisera oss och leta efter alternativa lösningar. På så sätt kan vi genomföra förändringar och kämpa för våra rättigheter. Ett land drabbat av våld Guatemala har bland de högsta siffrorna av antalet undernärda i hela Amerika. Medellivslängden är bland den lägsta och det är ett av de mest våldsamma länderna i hela Latinamerika. ActionAid började arbeta i Guatemala redan år Vi fokuserar vårt arbete främst på hälsa, utbildning, vatten, rättigheter och på att skapa hållbara inkomstbringande aktiviteter. En viktig del av varje projekt är att organisera så att byarna själva kan driva utvecklande projekt i framtiden. Vi samarbetar med lokala organisationer, som Amalias, för att se till att alla förbättringar är långsiktiga. Vi arbetar också med påverkansarbete gentemot makthavare för att se till att alla i landet får tillgång till sina grundläggande rättigheter. Utrymme att vara starka Kvinnor har ofta mycket små möjligheter att få sina röster hörda i dagens Guatemala. När det inte finns så mycket möjligheter för oss kvinnor att vara aktiva, måste vi själva vilja engagera sig och delta. Vi måste vara villiga att ta oss tid att skapa mer utrymme för oss själva. Det här året har jag fått utbildning i grisuppfödning och jag praktiserade på ett bageri, berättar Amalia. Den här typen av aktiviteter ger oss mer än bara kunskap, de erbjuder oss kvinnor ett utrymme som vi annars inte skulle ha tillgång till. Vi känner oss starkare nu, säger Amalia. Vi är medvetna om att arbetsuppgifterna åtföljs av skyldigheter, även för kvinnor. Vi behöver praktisera det vi lärt oss -- och att dela med oss till andra kvinnor.

5 GEMENSAM SKÖRD Glädje i ett kvinnoprojekt i Hierba Buena. Kvinnorna skördar kål på det land som de odlar tillsammans. Skörden delas lika inom gruppen. Foto: Antonio Olmos/ActionAid

6 BUDGETMÖTE Ett bymöte i Kiharake byn i Tanzania. Mötet leds av ordförande Zuberi Kijoga. Foto: ActionAid ACTIONAID I VÄRLDEN - STEG MOT FÖRÄNDING TANZANIA Budget ger möjlighet att ställa krav Det kanske låter tråkigt, men genom att lära sig granska en budget kan medborgarna ställa krav på sina ledare för samhället. Ledarna kan sedan, i sin tur, göra ett bättre jobb och ställa krav högre upp i samhällshierarkin. I Tanzania har ActionAid använt en metod som kallas ELBAG - Economic Literacy and Budget Accountability for Governance. Metoden går bland annat ut på att lära sig budgetplanering - men också att lära sig hur man kritiskt granskar en budget, till exempel budgeten för byn eller samhället. Det är ett sätt att skapa offentlig öppenhet som ger medborgare möjlighet att delta i opinionsbildning och beslutsfattande. I Bagamoyo-distrikten var kvinnorna från Kiaraka Village till en början inte särskilt motiverade att delta i budgetplaneringen. Du kan inte åta dig budgetplanering om du inte ens har en gymnasieutbildning. Jag är själv utbildad men det är väldigt svårt, säger Idd Konde från Bagamoyo. ActionAid gick därför in med utbildningsinsatser. Idag har 60 byar börjat diskutera nästa budgetår med de lokala regeringstjänstemännen. I Kiaraka Village har deltagandet tredubblats både bland kvinnor och män. Kvinnors deltagande har ökat med 25 procent, från 10 procent år 2008 till 35 procent år Det bästa sättet att förändra är att visa att förändring är möjlig. SOLIDARISK DANS Almay, 17 år, dansar under en högtid på berget. Stammar från hela området reste detta år till Niyamgiri för att visa sin solidaritet med folkets kamp mot Vedanta. Foto: Sanjit Das/ActionAid

7 INDIEN Kondhfolkets kamp mot gruvbolaget Vedanta gav resultat Kampen mellan Kondhfolket I Indien och det brittiska gruvbolaget Vedanta beskrivs bäst som en David-mot-Goliat-kamp. I generationer har Kondhfolket bott på Niyamgiriberget i delstaten Orissa, Indien. Deras identitet, kulturella och religiösa traditioner är knutna till berget, som Kondhfolket menar förser dem med allt de behöver i livet. Sedan några år har det brittiska gruvbolaget Vedanta planerat att starta en bauxitgruva vid Niyamgiriberget. Man har redan uppfört ett smältverk i området. Föroreningarna från smältverket förstör bland annat vattendrag och personer har blivit påverkade av luft- och vattenföroreningarna. Sedan 2006 har ActionAid stöttat ursprungsbefolkningens kamp för sina rättigheter och bedrivit flera olika kampanjer och påverkansarbete världen över för att belysa Kondhfolkets situation. Ansträngningarna har gett resultat och det heliga berget som riskerade att borras sönder av Vedanta är nu säkrat och fredat. I augusti 2010 beslutade den indiska regeringen att dra tillbaka Vedantas tillstånd att bryta bauxit i Niyamgiriberget. Det är en seger som ingen trodde var möjlig. En liten marginaliserad stam kunde hävda sina rättigheter mot ett enormt multinationellt företag med en hel armé av lobbyister och PR-firmor. - Vi välkomnar det här tillkännagivandet som en hyllning till den kamp som drivits framåt av den inhemska befolkningen, sa Bratindi Jena som lett kampanjen från ActionAid i Indien.

8 TANZANIA Tillfälligt stopp för biobränsleodling hjälper bönder Vi lever i en global värld och vilka beslut som fattas i Norrland kan påverka bönder i Tanzania. Just därför arbetar ActionAid med politiska påverkanskampanjer på alla plan -- lokalt, nationellt och internationellt. Hösten 2008 inledde ActionAid i Sverige, tillsammans med kolleger i Tanzania, en undersökning kring hur det svenska företaget SEKAB agerade i Tanzania. SEKAB är ägt av tre norrlandskommuner och hade förhandlat till sig mark i Tanzania med syfte att producera etanol. DIREKT FRÅN FÄLTBESÖKET När ActionAid i Sverige och Tanzania tillsammans gjorde en fältstuide på plats visade det sig att bönderna kände sig lurade. Foton: Kate Holt och Karin Wall Härdfeldt / ActionAid Biobränslefrågan Inom ActionAid började frågan om biobränslen växa fram år I den globala matkrisens spår visar vår analys att det är orimligt att använda fattiga och hungrande människors mark till att odla grödor som omvandlas till bränsle för den rika världens bilar. (För att lösa ett problem förstärker man ett annat.) Biobränsleprojekten är en del av en utveckling där utländska intressen köper upp mark i till exempel Afrika eller Brasilien, så kallad landgrabbing

9 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER SEKABs projekt hotade tillgången till mat och rent vatten för bönderna i området. Fton: Kate Holt och Karin Wall Härdfeldt/ActionAid ActionAid gjorde flera undersökningar som visade att biobränsleodlingar har direkt negativ inverkan på livsmedelstillgången. Vad som sker med mijön är heller inte klarlagt. ActionAid och biobränsle Inom ActionAid fortsätter arbetet med att titta på hur biobränsleodling påverkar hur mijön. Vi bedriver också kampanjer för att påverka företag, institutioner och länders regeringar kring biobränslefrågan. I Europa blev ett av kampanjmålen att påverka EU:s mål att 10 procent av allt bränsle inom transportsektorn ska vara förnyelsebart till år Det låter bra och är samtidigt en faktor som bidrar till landgrabbing och biobränsleodling. Tillbaka till Sverige 2009 förhandlade svenska SEKAB till sig mark på Tanzanias östkust för att odla sockerrör. Sockerrören skulle omvandlas till etanol för att driva bilar i Sverige. De planerade biobränsleodlingarna innebar stora risker för lokalbefolkningen. Tanzanias regelverk var för svagt för att skydda deras intressen. Vad som hotades var så grundläggande rättighter som tillgång till mat och vatten. I brist på finansiärer strandade först projektet. SE- KAB valde då att ansöka om SIDA-medel för att kunna fortsätta. Fältstudie på plats När ActionAid gjorde en fältstudie på plats visade det sig att lokalbefolkningen kände sig djupt lurade. De ville komma ur det avtal de gjort med SEKAB om att låta företaget hyra deras mark i utbyte mot låga kompensationer och löfte om anställningar. Vår kampanj ActionAid bedrev en politisk kampanj med syfte att se till att SIDA avslog SEKABs ansökan. Vi använde oss av medier, allmänheten och lobbyarbete. Hösten 2009 avslog Sida SEKABs ansökan. Vad händer nu? Internationellt fortsätter ActionAid att driva kampanj kring frågorna. På flera ställen har man lyckats förändra politiska beslut - lokalt, nationellt coh lokalt. Just i Tanzania till exempel har kampanjen varit framgångsrik. Tanzanias regering har infört ett moratorium (tillfälligt stopp) för nya biobränsleprojekt i landet.

10 ÅRSREDOVISNING Förvaltningberättelse för ActionAid i Sverige 2010 Styrelsen för ActionAid International Sweden, , får härmed avge årsredovisning för , föreningens femte räkenskapsår. Alla siffror är i tusental kr (kkr) om inget annat anges. För mer information om ActionAids verksamhet hänvisar vi till ActionAid Internationals årsredovisning och vår hemsida Kort om ActionAid ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på kvinnor och flickor. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige. ActionAids mål: Kvinnor och flickor ska få makt att säkra sina rättigheter. Fattiga och utsatta människor och samhällen ska utöva sina rättigheter. Medborgarorganisationer runt om i världen ska kämpa för rättigheter och rättvisa. Stater och deras myndigheter ska vara ansvariga och demokratiska och ska skydda och stärka mänskliga rättigheter för alla. ActionAids vision: En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. ActionAids uppdrag: Att arbeta med fattiga och utsatta människor för att utrota fattigdom och orättvisa. ActionAid i Sverige ActionAid i Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen arbetar helt ideellt. Årsmötet utser även en valberedning och en revisor för organisationen. Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med påverkanskampanjer, insamling av pengar och opinionsbildning. Volontärer och praktikanter arbetar också som frivilliga på sekretariatet. Där gör de en värdefull insats för sektionens kampanjer, administration och insamling. Carl Tham är ordförande för ActionAid i Sverige och Ylva J Strömberg är generalsekreterare sedan augusti Kvinnor och flickor i fokus ActionAid fokuserar på fattiga och utsatta kvinnor i alla projekt och kampanjer eftersom jämställdhet och kvinnors rättigheter är nyckeln till framgång i arbetet mot fattigdom. Fattiga kvinnor och flickor är världens mest utsatta. Varje dag förnekas de sina rättigheter och diskriminering av kvinnor och flickor är en viktig orsak till fattigdomen i världen. Vi vet att kvinnor som får det bättre också lyfter sina familjer ur fattigdom. Om man till exempel utbildar en kvinna så för hon över kunskaperna till sina barn och om hennes inkomst ökar investerar hon i sina barns utbildning. Effektiv fattigdomsbekämpning börjar med kvinnorna. Tillsammans mot hunger i världen ActionAid i Sverige började 2007 tillsammans med våra kollegor i fattiga länder att driva en global kampanj för att stoppa hungern. I den arbetar vi bland annat för att påverka regeringar i både fattiga och rika länder att ta sitt ansvar i hungerfrågan. Med protester och politiskt arbete tvingar vi beslutsfattare att diskutera frågor som till exempel hur klimatförändringarna påverkar fattiga kvinnor och hur den rika världen ska betala sin klimatskuld. Vi riktar också ljuset mot företag som utnyttjar fattiga människor och riskerar deras tillgång till vatten, ved och odlingsmark. Hur multinationella företag betalar skatt i fattigländer är ett annat fokusområde i kampanjen.

11 GHANA Nassam från Ghana undervisar i matte Det är den 18:e augusti 2010, och Nassam Zeriatur, 20 år är på väg till skolan i Chereponi för att undervisa i matte. Chereponi är en by i Ghana där ActionAid under lång tid arbetat med utvecklings- och förändringsarbete, bland annat finansierat av fadderbidrag. Under årens lopp har vi kunnat följa Nassam Zeriatur. Tack vare fadderbidragen kunde Nassam och de andra barnen i byn Chereponi gå i skolan. När Nassam blev äldre utbildade hon sig till lärare. Nu undervisar hon i skolan där hon själv gick en gång.

12 POLITISK FÖRÄNDRING VIA KAMPANJVERKSAMHET Företags skatteflykt i fattiga länder Under 2010 påbörjade vi en kampanj för att uppmärksamma problematiken med multinationella företags skatteflykt i fattiga länder. Även lågt räknat förlorar utvecklingsländer en summa många gånger större än det samlade globala biståndet på grund av företagens skattesmitning och skatteplanering. Kraven på hur företag ska redovisa sin ekonomiska verksamhet över landsgränser är idag mycket låg. Det gör det möjligt för multinationella företag att i hög grad placera sina vinster där man vill ha dem. I många fall innebär det att vinsten placeras i skatteparadis. Skatteflykt och uteblivna skatteintäkter i utvecklingsländer är globala problem som inga enskilda länder kan hantera på egen hand. Det krävs internationella samarbeten och överrenskommelser. ActionAid vill att Sveriges regering ska arbeta mer aktivt för två förslag som behandlas inom OECD (Organisation for Economic Corporation and Development), G20 och EU och som gör det svårare för multinationella företag att obemärkt flytta sina vinster mellan olika länder. H&M som fallstudie För att skapa förståelse hos allmänheten för de här problemet genomförde ActionAid en fallstudie på svenska H&M:s inköpsverksamhet i Bangladesh. Fallstudien visar att trots att Bangladesh är ett av H&M:s största inköpsländer betalade företaget bara 585 kronor i bolagsskatt i landet H&M:s företagsstruktur innebär att Bangladesh går miste om kanske 100 miljoner kronor i skatteintäkter varje år. Pengar som landet behöver för att ta sig ur sin fattigdom. H&M VERKSAMHET I BANGLADESH I samband med H&M:s halvårsredovisning överlämnade ActionAid en betalningspåminnelse på 100 miljoner kronor till H&M:s VD Karl Johan Persson från folket i Bangladesh. Foto: ActionAid Fallstudien fick stor uppmärksamhet i svensk och internationell media och i sociala medier och mikrobloggar som Facebook och Twitter. Studien ledde också till ett möte med H&M:s VD och ledning då ActionAid fick chans att förklara problematiken och skapa en dialog kring hur företaget kan förbättra sin CSR-policy på området. Studien lyfts ofta fram och används som referens i samhällsdebatten kring skatteflykt. Biobränsle som hot mot hungern Under 2010 fortsatte vi också vårt arbete med att påverka EU-direktivet kring förnyelsebart bränsle, som i dagsläget riskerar att öka hunger och fattigdom i utvecklingsländer. Medlemsländerna inom EU har antagit ett mål om att

13 ELISA I MOZAMBIQUE Elisa Mongue är en ensamstående mamma som förlorade sitt land till ett biobränslebolag. Hon överlever genom att sälja mattor i byn. Vi är hungriga men om jag letar efter ny mark så kommer de bara ta den igen. Foto: James Oatway/Panos/ActionAid RAPPORT OM BIOBRÄNSLE Med hjälp av rapporten Meals per Gallon nådde ActionAid ut i media med biobänslefrågan. tio procent av allt bränsle inom den europeiska transportsektorn ska vara förnyelsebart år Bakom målet finns goda avsikter att minska transportsektorns påverkan på kliamtet. Men EU-målet kan komma att leda till akut matbrist och svält i fattiga länder. För att uppnå tioprocentsmålet kommer EU:s medlemsländer att kraftigt öka användningen av biobränslen. Idag odlar europeiska företag biobränsle på en miljon hektar mark i fem afrikanska länder. De närmsta åren har företag från EU säkrat ytterligare fem miljoner hektar mark i länder med fattigdomsproblematik. Det är en yta större än Danmark. Rapporten Meals per Gallon Under 2010 släppte ActionAid en rapport, Meals per Gallon, om hur biobränsleodlingar orsakar exploatering av jordbruksmark i Afrika. Rapporten fick mycket uppmärksamhet i media. AcionAid träffade samtliga politiska partier i Sveriges riksdag för att diskutera hur Sveriges regering avser att möta tioprocentsmålet inom EU. ActionAid träffade också flera svenska europaparlamentariker för att få dem att engagera sig i frågan.

14 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN Våldet mot kvinnor hindrar fattigdomsbekämpning På internationella kvinnodagen lanserade ActionAid rapporten Destined to fail som visar att våldet mot kvinnor och flickor hindrar fattigdomsbekämpning och innebär att utvecklingen av millenniemålen är dömda att misslyckas.. Rapporten uppmärksammades bland annat av Dagens Nyheter. Våld mot kvinnor är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen. Kvinnoförtrycket har olika grader, men grunden är densamma. Inom ActionAid är vi övertygade om att när kvinnor och flickor får det bättre bidrar det till att lösa fattigdomsproblematiken i världen. Vi ser det dagligen i vårt arbete i fält -- hur familjer, byar och hela samhällen kan resa sig ur fattigdomen och bli självförsörjande genom att flickor och kvinnor får tillgång till sina rättigheter. Utbildning är en central del av detta och våld mot flickor -- till exempel sexuella övergrepp i och på väg till skolan, tidiga äktenskap och könstympning -- är en bidragande orsak till att flickor inte går i skolan. Ett exempel: Förhindra tidiga äktenskap bland flickor I Bangladesh driver ActionAid ett projekt där vi organiserar ungdomsarcirklar, engagerar föräldrar och utbildar skolpersonal i kvinnors och flickors rättigheter och vikten av utbildning. Så här berättar Arifa från byn Miapur. Hon går i nionde klass. - Mina föräldrar hade bestämt sig för att jag skulle giftas bort och då var jag tvungen att sluta skolan. Men mina vänner i ungdomscirkeln blev oroliga och berättade om mig för ActionAid, som tog kontakt med mina föräldrar. - Nu är mina föräldrar engagerade i ActionAids projekt och jag ska inte längre gifta mig! Jag får gå ut skolan och vill verkligen fortsätta utbilda mig. Mina föräldrar uppmuntrar mig till det också., berättar Arifa.

15 Hur samlade vi in och använde pengarna? Vi kan med glädje konstatera att stödet och intresset för ActionAid i Sverige fortsätter att växa. Under 2010 samlade vi in 28 miljoner kronor, varav 26 miljoner kom från privatpersoner i form av fadderskap, regelbundet givande och engångsgåvor medan 2 miljoner var bidrag från olika företag. Dessutom fick den svenska verksamheten stöd från ActionAid International, från Radiohjälpen och från Forum Syd. Faddrar ger både ekonomiskt och solidariskt stöd. När människor runt om i världen är informerade, stärkta och sammankopplade kan de tillsammans utrota fattigdom och orättvisa. Ett sätt ActionAid i Sverige arbetar för att engagera och möjliggöra detta är genom att uppmana människor att bli faddrar. Faddrar i Sverige får direktlänk till ett av ActionAids projektområden och kontakt med ett fadderbarn. Det ger en djupare koppling till både problemen och lösningarna. Som fadder ger man på så sätt inte bara ekonomiskt stöd till området utan uppfattas även av barnen, familjerna och byarna som ett solidariskt stöd. Majoriteten av ActionAids globala arbete mot fattigdom finansieras av fadderbidrag från faddrar i olika delar av världen. Under 2010 bidrog över svenska faddrar med 17 miljoner kronor till projekten som sker i fadderbarnens byar och närområden. 14 projektområden i 11 länder finansierade av svenska faddrar Åttio procent av faddrarnas bidrag är öronmärkt till respektive fadderbarns land och projektområde. Över världen driver ActionAid hundratals fadderstödda projektområden. Varje projektområde finansieras av ett specifikt ActionAid-land och under 2010 hade ActionAid i Sverige ansvarat för finansieringen av projekten i följande områden: Khwaja Du Koh i Afghanistan Sirajganj i Bangladesh Alagoas i Brasilien Bangalore i Indien Karnataka i Indien Sakar i Indien GBS i Indien Lue Yang i Kina Deltaregionen i Nigeria Tonkoliliregionen i Sierra Leone Koussanar i Senegal Mafia i Tanzania Nebbi i Uganda Eakar i Vietnam En bättre framtid för fadderbarnen Tillsammans med ActionAid ger de svenska faddrarna barnen och deras familjer de förutsättningar de behöver för att själva ta sig ur fattigdom. Vi arbetar för att barnen ska få tillgång till en ordentlig utbildning, att familjerna ska få möjlighet att försörja sig själva och kunna påverka och förändra sitt samhälle. Allt bidrar till en bättre framtid för barnen och deras familjer.

16 AFGHANISTAN Tack vare fadderprojektet i kan Naija gå i skolan När åttaåriga Najia från Khwaha Du Koh i norra Afghanistan ska berätta om hur det brukade vara att gå i skolan är det två saker hon framför allt kommer ihåg. Hon var blyg och hon var rädd för läraren. Jag brukade sitta längst bak i klassrummet för att slippa få frågor. Jag ville inte bli slagen om jag sa fel Under talibanernas styre förbjöds flickor att gå i skolan, och många föräldrar började glömma hur viktigt det är med utbildning. De flesta skolor totalförstördes i kriget eller användes av militären som kontrollstationer. När talibanerna förlorade sin makt år 2001 fick flickor återigen möjlighet att gå i skolan, men fortfarande får bara pojkar ta studenten. Kulturella strukturer behöver förändras Den extremt dåliga tillgången till utbildning är ett stort problem för flickor och kvinnor i Afghanistan. På den fattiga landsbygden är våldet de utsätts för också ett särskilt allvarligt problem, och många blir slagna både hemma och av lärarna i skolan. Med stöd från svenska faddrar driver ActionAid ett fadderbarnsprojekt i Khwaja Du Koh. Ett viktigt fokus i arbetet är att förändra de kulturella strukturer som gör att flickorna växer upp till kvinnor som inte känner till att de har rättigheter och saknar självkänsla. Det gör ActionAid bland annat genom att reformera skolsystemet. Tio nya barncenter ActionAid har grundat tio barncenter i lika många byar i fadderbarnsområdet. Två dagar i veckan kommer barnen hit för att under tre timmar få tid att göra sina läxor och leka med varandra. På centret får barnen i lugn och ro möjlighet att umgås med varandra och få stöd av den lyhörda personalen. Personalen i sin tur har också ett nära samarbete med skolorna för att förändra sättet lärarna arbetar på och göra miljön i klassrummet mindre stressande, och inte minst: mindre våldsam. Lärarna får också utbildning i barns och kvinnors rättigheter. En dröm som blivit sann Det är som om en dröm blivit sann nu när jag kan komma till barncentret, säger Najia. Jag älskar att vara här! När jag inte gör läxor och pratar med de vuxna brukar jag rita, läsa och leka med mina kompisar. Jag tycker att det är kul att spela pingis och hoppa hopprep. Najia berättar att hon inte är rädd i skolan längre. Hennes lärare har blivit snällare och hon känner sig mer säker på att hon verkligen lär sig något på lektionerna. Jag går igenom vad vi pratar om i skolan här på centret. Jag kommer ihåg mycket mer och det känns skönt. Nu känner jag mig säker om jag får en fråga i klassrummet. Jag är jätteglad för att det finns faddrar i Sverige som hjälpt oss med det här!

17 Alternativa presenter mot fattigdom ActionAids alternativa presenter och julklappar blev återigen en stor succé. Nästan människor valde 2010 att beställa bland de 14 olika symboliska presenter som ActionAid erbjuder på sin presentsajt (www.presentermotfattigdom.se). Samtidigt hjälpte de några av världens fattigaste och mest utsatta familjer till ett bättre liv. Genom att till exempel ge en fattig kvinna en kurs i boskapsskötsel och därefter dräktig get kan hon starta en getuppfödning, få näringsrik mjölk både för eget bruk och för försäljning på marknaden. Fikiro och hennes grannar har fått getter av ActionAid Fikiro bor i södra Etiopien med sin man och sina fem barn. Familjerna i byn försörjer sig på enklare jordbruk, men det är svårt för dem att få tillräckliga skördar. För att hjälpa familjerna i Fikiros by till en mer hållbar försörjning har ActionAid gett kvinnorna getter. I getprojekten ingår även utbildning i hur getterna ska skötas, bland annat i hur de ska undvika sjukdomar. Ett stort problem för boskapshållningen är tsetse-flugor, varför ActionAid i getprojekten även hjälper till med att vaccinera djuren. Fikiro fick två getter av ActionAid förra året, en hona och en hane. För oss blev det en omedelbar skillnad när vi fick getterna, säger Fikiro. Jag kunde ge barnen mjölk varje dag. Jag gör också ost av mjölken. En hel del äter vi själva, men blir det över säljer jag den på marknaden. Gethonan fick snart en killing som hon kunde sälja på marknaden, som inte ligger långt från byn där Fikiro bor. För den fick hon 280 birr, vilket motsvarar ungefär 114 kronor. Tack vare pengarna kunde hon skicka de äldsta barnen till skolan tidigare var de tvungna att hjälpa till med familjens försörjning. GETTERNA HJÄLPER BARNEN Inkomsten från getterna gör att Fikiros barn kan gå i skolan. Foto: Catrin Rising /ActionAid

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Årsredovisning och förvaltningsberättelse SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Innehåll Inledning... 3 2013 i siffror... 5 Livet är en gåva som kan ges vidare...

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

PUSSELBITEN. fadderprojekt. i Mali. Möt ett fadderbarn från Bolivia. Fadderresa till Guatemala. Projekt mot könsstympning

PUSSELBITEN. fadderprojekt. i Mali. Möt ett fadderbarn från Bolivia. Fadderresa till Guatemala. Projekt mot könsstympning PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2012 Nytt fadderprojekt i Mali Möt ett fadderbarn från Bolivia Fadderresa till Guatemala Projekt mot könsstympning En inspirerande resa till Mali De positiva

Läs mer