KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv."

Transkript

1 SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010

2 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på kvinnor och flickor. Vårt arbete når idag 13 miljoner människor i över 40 länder. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige. ActionAids vision En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. ActionAids uppdrag Att arbeta med fattiga och utsatta människor för att utrota fattigdom och orättvisa. ActionAids mål: Kvinnor och flickor ska få makt att säkra sina rättigheter. Fattiga och utsatta människor och samhällen ska utöva sina rättigheter. Medborgarorganisationer runt om i världen ska kämpa för rättigheter och rättvisa. Stater och deras myndigheter ska vara ansvariga och demokratiska och ska skydda och stärka mänskliga rättigheter för alla. Bild på omslaget: Josephine Suglo, Agustina Gabue, Cynthia Yiriyella and Pascalina Tinga visar stolt upp sina cyklar på väg till skolan. Cyklarna kommer från ett projekt som ActionAid stöder i Ghana. Cyklarna hjälper dem att ta sig till skolan trots de stora avstånden. Bild: Nana Kofi Acquah/ActionAid

3 INLEDNING -- TACK FÖR DITT ENGAGEMANG Vi vet att förändring tar tid På ActionAid-kontoret i Addis Abeba sitter en stor karta över Etiopien på väggen. Den är fylld med röda och gula häftstift. De röda representerar områden där ActionAid är aktiva och arbetar tillsammans med utsatta människor för att stärka deras egna initiativ att ta sig ur fattigdomen. De gula markerar platser där vi funnits länge, men inte längre behövs. Här har människorna med hjälp av ActionAid och med egen kraft lyckats lyfta sig ur fattigdom och klarar nu sin försörjning. Att ta ett område ur fattigdom tar tid. Lång tid. Därför åtar sig ActionAid att arbeta i utsatta områden i minst tio år. Många gånger kan det kännas frustrerande när de snabba resultaten uteblir. Det går inte alltid att se en skillnad från ett år till ett annat men ofta händer det att vi kan lämna ett område efter tio år. Och på kartorna på våra kontor runt om i världen kan personalen sätta upp ytterligare ett gult häftstift. Nassams väg ur fattigdom Chereponi är en by i Ghana där ActionAid under lång tid arbetat med utvecklings- och förändringsarbete, bland annat finansierat av fadderbidrag. Under årens lopp har vi kunnat följa Nassam Zeriatur, en ung kvinna från området. Tack vare fadderbidragen kunde Nassam och de andra barnen i byn Chereponi gå i skolan. När Nassam blev äldre utbildade hon sig till lärare. Nu undervisar hon i skolan där hon själv gick en gång. Det är enormt tillfredsställande att få vara med om den typen av varaktiga förändringar. Det handlar inte bara om materiella förändringar. Att själv bestämma över sin kropp, att kunna påverka sitt liv och kunna göra sin röst hörd i det samhälle man lever i är grundläggande mänskliga rättigheter som är minst lika viktiga. Därför fokuserar vi på flickor och kvinnor i alla våra projekt och kampanjer. ActionAid i Sverige Nu har ActionAid funnits i Sverige i fem år. Det har varit fem händelserika år. Bland det roligaste är förstås att vi kan se många positiva resultat av vårt insamlingsarbete och det påverkansarbete vi bedriver. Att förändra på sikt innebär också att förändra på ett politiskt plan. Internationellt har ActionAid varit med och påverkat länders regeringar för att de ska ändra lagar som håller kvar människor i fattigdom. Det har lett till att skolavgifterna slopats i till exempel Kenya och Tanzania. Tillsammans har vi kämpat för Kondhfolkets rättigheter i Indien. Deras heliga berg som riskerade att borras sönder av ett brittiskt gruvbolag är nu säkrat och fredat. Ett tredje exempel på lyckat påverkansarbete är hur ActionAid i Tanzania och i Sverige gjorde gemensam sak och stoppade svenska Sekabs biobränsleprojekt i Tanzania - ett projekt som hotade såväl miljön som fattiga människors försörjning. Efter fem år i Sverige är vi stolta och glada över vad vi har varit med och förändrat från det lilla till det stora. Tack för ditt angagemang.. Carl Tham Styrelseordförande Ylva Jonsson Strömberg Generalsekreterare

4 ACTIONAID I VÄRLDEN STEG MOT FÖRÄNDRING Följ med ut i världen och möt några av de människor vars liv har förändrats genom våra projekt. För oss är det människorna som står i centrum. Det är tillsammans med dem som vi hittar vägar ut ur fattigdom. Det är deras vilja och kraft som driver våra projekt framåt. Det är de som tar steg efter steg mot ett värdigare liv! GUATEMALA Vuxenutbildning ger kraft till kvinnor Amalia López Gramajo bor i samhället Los Cerros i kommunen Coatepeque. Hon är 41 år, har sex barn och är ordförande i samhällets styrgrupp. Det är något som har förändrat hela hennes liv. Jag började engagera mig för fem år sedan på grund av de höga transportkostnaderna. Vi fick hjälp att organisera oss. Genom olika aktiviteter lärde vi oss både att organisera bättre och att inte låta någon marginalisera oss. Vi behöver göra kvinnor medvetna om kvinnors värde. Kvinnor har av tradition alltid blivit marginaliserade. Många tycker att kvinnor inte har några rättigheter och att de ska hållas sig hemma. Amalia delar sin tid mellan arbete i hemmet och i samhället där hon bor. Att delta i utbildningar och kurser har förändrat Amalias liv, liksom livet för många andra kvinnor i området. Kurserna har gett oss de verktyg vi behöver för att organisera oss och leta efter alternativa lösningar. På så sätt kan vi genomföra förändringar och kämpa för våra rättigheter. Ett land drabbat av våld Guatemala har bland de högsta siffrorna av antalet undernärda i hela Amerika. Medellivslängden är bland den lägsta och det är ett av de mest våldsamma länderna i hela Latinamerika. ActionAid började arbeta i Guatemala redan år Vi fokuserar vårt arbete främst på hälsa, utbildning, vatten, rättigheter och på att skapa hållbara inkomstbringande aktiviteter. En viktig del av varje projekt är att organisera så att byarna själva kan driva utvecklande projekt i framtiden. Vi samarbetar med lokala organisationer, som Amalias, för att se till att alla förbättringar är långsiktiga. Vi arbetar också med påverkansarbete gentemot makthavare för att se till att alla i landet får tillgång till sina grundläggande rättigheter. Utrymme att vara starka Kvinnor har ofta mycket små möjligheter att få sina röster hörda i dagens Guatemala. När det inte finns så mycket möjligheter för oss kvinnor att vara aktiva, måste vi själva vilja engagera sig och delta. Vi måste vara villiga att ta oss tid att skapa mer utrymme för oss själva. Det här året har jag fått utbildning i grisuppfödning och jag praktiserade på ett bageri, berättar Amalia. Den här typen av aktiviteter ger oss mer än bara kunskap, de erbjuder oss kvinnor ett utrymme som vi annars inte skulle ha tillgång till. Vi känner oss starkare nu, säger Amalia. Vi är medvetna om att arbetsuppgifterna åtföljs av skyldigheter, även för kvinnor. Vi behöver praktisera det vi lärt oss -- och att dela med oss till andra kvinnor.

5 GEMENSAM SKÖRD Glädje i ett kvinnoprojekt i Hierba Buena. Kvinnorna skördar kål på det land som de odlar tillsammans. Skörden delas lika inom gruppen. Foto: Antonio Olmos/ActionAid

6 BUDGETMÖTE Ett bymöte i Kiharake byn i Tanzania. Mötet leds av ordförande Zuberi Kijoga. Foto: ActionAid ACTIONAID I VÄRLDEN - STEG MOT FÖRÄNDING TANZANIA Budget ger möjlighet att ställa krav Det kanske låter tråkigt, men genom att lära sig granska en budget kan medborgarna ställa krav på sina ledare för samhället. Ledarna kan sedan, i sin tur, göra ett bättre jobb och ställa krav högre upp i samhällshierarkin. I Tanzania har ActionAid använt en metod som kallas ELBAG - Economic Literacy and Budget Accountability for Governance. Metoden går bland annat ut på att lära sig budgetplanering - men också att lära sig hur man kritiskt granskar en budget, till exempel budgeten för byn eller samhället. Det är ett sätt att skapa offentlig öppenhet som ger medborgare möjlighet att delta i opinionsbildning och beslutsfattande. I Bagamoyo-distrikten var kvinnorna från Kiaraka Village till en början inte särskilt motiverade att delta i budgetplaneringen. Du kan inte åta dig budgetplanering om du inte ens har en gymnasieutbildning. Jag är själv utbildad men det är väldigt svårt, säger Idd Konde från Bagamoyo. ActionAid gick därför in med utbildningsinsatser. Idag har 60 byar börjat diskutera nästa budgetår med de lokala regeringstjänstemännen. I Kiaraka Village har deltagandet tredubblats både bland kvinnor och män. Kvinnors deltagande har ökat med 25 procent, från 10 procent år 2008 till 35 procent år Det bästa sättet att förändra är att visa att förändring är möjlig. SOLIDARISK DANS Almay, 17 år, dansar under en högtid på berget. Stammar från hela området reste detta år till Niyamgiri för att visa sin solidaritet med folkets kamp mot Vedanta. Foto: Sanjit Das/ActionAid

7 INDIEN Kondhfolkets kamp mot gruvbolaget Vedanta gav resultat Kampen mellan Kondhfolket I Indien och det brittiska gruvbolaget Vedanta beskrivs bäst som en David-mot-Goliat-kamp. I generationer har Kondhfolket bott på Niyamgiriberget i delstaten Orissa, Indien. Deras identitet, kulturella och religiösa traditioner är knutna till berget, som Kondhfolket menar förser dem med allt de behöver i livet. Sedan några år har det brittiska gruvbolaget Vedanta planerat att starta en bauxitgruva vid Niyamgiriberget. Man har redan uppfört ett smältverk i området. Föroreningarna från smältverket förstör bland annat vattendrag och personer har blivit påverkade av luft- och vattenföroreningarna. Sedan 2006 har ActionAid stöttat ursprungsbefolkningens kamp för sina rättigheter och bedrivit flera olika kampanjer och påverkansarbete världen över för att belysa Kondhfolkets situation. Ansträngningarna har gett resultat och det heliga berget som riskerade att borras sönder av Vedanta är nu säkrat och fredat. I augusti 2010 beslutade den indiska regeringen att dra tillbaka Vedantas tillstånd att bryta bauxit i Niyamgiriberget. Det är en seger som ingen trodde var möjlig. En liten marginaliserad stam kunde hävda sina rättigheter mot ett enormt multinationellt företag med en hel armé av lobbyister och PR-firmor. - Vi välkomnar det här tillkännagivandet som en hyllning till den kamp som drivits framåt av den inhemska befolkningen, sa Bratindi Jena som lett kampanjen från ActionAid i Indien.

8 TANZANIA Tillfälligt stopp för biobränsleodling hjälper bönder Vi lever i en global värld och vilka beslut som fattas i Norrland kan påverka bönder i Tanzania. Just därför arbetar ActionAid med politiska påverkanskampanjer på alla plan -- lokalt, nationellt och internationellt. Hösten 2008 inledde ActionAid i Sverige, tillsammans med kolleger i Tanzania, en undersökning kring hur det svenska företaget SEKAB agerade i Tanzania. SEKAB är ägt av tre norrlandskommuner och hade förhandlat till sig mark i Tanzania med syfte att producera etanol. DIREKT FRÅN FÄLTBESÖKET När ActionAid i Sverige och Tanzania tillsammans gjorde en fältstuide på plats visade det sig att bönderna kände sig lurade. Foton: Kate Holt och Karin Wall Härdfeldt / ActionAid Biobränslefrågan Inom ActionAid började frågan om biobränslen växa fram år I den globala matkrisens spår visar vår analys att det är orimligt att använda fattiga och hungrande människors mark till att odla grödor som omvandlas till bränsle för den rika världens bilar. (För att lösa ett problem förstärker man ett annat.) Biobränsleprojekten är en del av en utveckling där utländska intressen köper upp mark i till exempel Afrika eller Brasilien, så kallad landgrabbing

9 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER SEKABs projekt hotade tillgången till mat och rent vatten för bönderna i området. Fton: Kate Holt och Karin Wall Härdfeldt/ActionAid ActionAid gjorde flera undersökningar som visade att biobränsleodlingar har direkt negativ inverkan på livsmedelstillgången. Vad som sker med mijön är heller inte klarlagt. ActionAid och biobränsle Inom ActionAid fortsätter arbetet med att titta på hur biobränsleodling påverkar hur mijön. Vi bedriver också kampanjer för att påverka företag, institutioner och länders regeringar kring biobränslefrågan. I Europa blev ett av kampanjmålen att påverka EU:s mål att 10 procent av allt bränsle inom transportsektorn ska vara förnyelsebart till år Det låter bra och är samtidigt en faktor som bidrar till landgrabbing och biobränsleodling. Tillbaka till Sverige 2009 förhandlade svenska SEKAB till sig mark på Tanzanias östkust för att odla sockerrör. Sockerrören skulle omvandlas till etanol för att driva bilar i Sverige. De planerade biobränsleodlingarna innebar stora risker för lokalbefolkningen. Tanzanias regelverk var för svagt för att skydda deras intressen. Vad som hotades var så grundläggande rättighter som tillgång till mat och vatten. I brist på finansiärer strandade först projektet. SE- KAB valde då att ansöka om SIDA-medel för att kunna fortsätta. Fältstudie på plats När ActionAid gjorde en fältstudie på plats visade det sig att lokalbefolkningen kände sig djupt lurade. De ville komma ur det avtal de gjort med SEKAB om att låta företaget hyra deras mark i utbyte mot låga kompensationer och löfte om anställningar. Vår kampanj ActionAid bedrev en politisk kampanj med syfte att se till att SIDA avslog SEKABs ansökan. Vi använde oss av medier, allmänheten och lobbyarbete. Hösten 2009 avslog Sida SEKABs ansökan. Vad händer nu? Internationellt fortsätter ActionAid att driva kampanj kring frågorna. På flera ställen har man lyckats förändra politiska beslut - lokalt, nationellt coh lokalt. Just i Tanzania till exempel har kampanjen varit framgångsrik. Tanzanias regering har infört ett moratorium (tillfälligt stopp) för nya biobränsleprojekt i landet.

10 ÅRSREDOVISNING Förvaltningberättelse för ActionAid i Sverige 2010 Styrelsen för ActionAid International Sweden, , får härmed avge årsredovisning för , föreningens femte räkenskapsår. Alla siffror är i tusental kr (kkr) om inget annat anges. För mer information om ActionAids verksamhet hänvisar vi till ActionAid Internationals årsredovisning och vår hemsida Kort om ActionAid ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på kvinnor och flickor. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige. ActionAids mål: Kvinnor och flickor ska få makt att säkra sina rättigheter. Fattiga och utsatta människor och samhällen ska utöva sina rättigheter. Medborgarorganisationer runt om i världen ska kämpa för rättigheter och rättvisa. Stater och deras myndigheter ska vara ansvariga och demokratiska och ska skydda och stärka mänskliga rättigheter för alla. ActionAids vision: En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. ActionAids uppdrag: Att arbeta med fattiga och utsatta människor för att utrota fattigdom och orättvisa. ActionAid i Sverige ActionAid i Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen arbetar helt ideellt. Årsmötet utser även en valberedning och en revisor för organisationen. Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med påverkanskampanjer, insamling av pengar och opinionsbildning. Volontärer och praktikanter arbetar också som frivilliga på sekretariatet. Där gör de en värdefull insats för sektionens kampanjer, administration och insamling. Carl Tham är ordförande för ActionAid i Sverige och Ylva J Strömberg är generalsekreterare sedan augusti Kvinnor och flickor i fokus ActionAid fokuserar på fattiga och utsatta kvinnor i alla projekt och kampanjer eftersom jämställdhet och kvinnors rättigheter är nyckeln till framgång i arbetet mot fattigdom. Fattiga kvinnor och flickor är världens mest utsatta. Varje dag förnekas de sina rättigheter och diskriminering av kvinnor och flickor är en viktig orsak till fattigdomen i världen. Vi vet att kvinnor som får det bättre också lyfter sina familjer ur fattigdom. Om man till exempel utbildar en kvinna så för hon över kunskaperna till sina barn och om hennes inkomst ökar investerar hon i sina barns utbildning. Effektiv fattigdomsbekämpning börjar med kvinnorna. Tillsammans mot hunger i världen ActionAid i Sverige började 2007 tillsammans med våra kollegor i fattiga länder att driva en global kampanj för att stoppa hungern. I den arbetar vi bland annat för att påverka regeringar i både fattiga och rika länder att ta sitt ansvar i hungerfrågan. Med protester och politiskt arbete tvingar vi beslutsfattare att diskutera frågor som till exempel hur klimatförändringarna påverkar fattiga kvinnor och hur den rika världen ska betala sin klimatskuld. Vi riktar också ljuset mot företag som utnyttjar fattiga människor och riskerar deras tillgång till vatten, ved och odlingsmark. Hur multinationella företag betalar skatt i fattigländer är ett annat fokusområde i kampanjen.

11 GHANA Nassam från Ghana undervisar i matte Det är den 18:e augusti 2010, och Nassam Zeriatur, 20 år är på väg till skolan i Chereponi för att undervisa i matte. Chereponi är en by i Ghana där ActionAid under lång tid arbetat med utvecklings- och förändringsarbete, bland annat finansierat av fadderbidrag. Under årens lopp har vi kunnat följa Nassam Zeriatur. Tack vare fadderbidragen kunde Nassam och de andra barnen i byn Chereponi gå i skolan. När Nassam blev äldre utbildade hon sig till lärare. Nu undervisar hon i skolan där hon själv gick en gång.

12 POLITISK FÖRÄNDRING VIA KAMPANJVERKSAMHET Företags skatteflykt i fattiga länder Under 2010 påbörjade vi en kampanj för att uppmärksamma problematiken med multinationella företags skatteflykt i fattiga länder. Även lågt räknat förlorar utvecklingsländer en summa många gånger större än det samlade globala biståndet på grund av företagens skattesmitning och skatteplanering. Kraven på hur företag ska redovisa sin ekonomiska verksamhet över landsgränser är idag mycket låg. Det gör det möjligt för multinationella företag att i hög grad placera sina vinster där man vill ha dem. I många fall innebär det att vinsten placeras i skatteparadis. Skatteflykt och uteblivna skatteintäkter i utvecklingsländer är globala problem som inga enskilda länder kan hantera på egen hand. Det krävs internationella samarbeten och överrenskommelser. ActionAid vill att Sveriges regering ska arbeta mer aktivt för två förslag som behandlas inom OECD (Organisation for Economic Corporation and Development), G20 och EU och som gör det svårare för multinationella företag att obemärkt flytta sina vinster mellan olika länder. H&M som fallstudie För att skapa förståelse hos allmänheten för de här problemet genomförde ActionAid en fallstudie på svenska H&M:s inköpsverksamhet i Bangladesh. Fallstudien visar att trots att Bangladesh är ett av H&M:s största inköpsländer betalade företaget bara 585 kronor i bolagsskatt i landet H&M:s företagsstruktur innebär att Bangladesh går miste om kanske 100 miljoner kronor i skatteintäkter varje år. Pengar som landet behöver för att ta sig ur sin fattigdom. H&M VERKSAMHET I BANGLADESH I samband med H&M:s halvårsredovisning överlämnade ActionAid en betalningspåminnelse på 100 miljoner kronor till H&M:s VD Karl Johan Persson från folket i Bangladesh. Foto: ActionAid Fallstudien fick stor uppmärksamhet i svensk och internationell media och i sociala medier och mikrobloggar som Facebook och Twitter. Studien ledde också till ett möte med H&M:s VD och ledning då ActionAid fick chans att förklara problematiken och skapa en dialog kring hur företaget kan förbättra sin CSR-policy på området. Studien lyfts ofta fram och används som referens i samhällsdebatten kring skatteflykt. Biobränsle som hot mot hungern Under 2010 fortsatte vi också vårt arbete med att påverka EU-direktivet kring förnyelsebart bränsle, som i dagsläget riskerar att öka hunger och fattigdom i utvecklingsländer. Medlemsländerna inom EU har antagit ett mål om att

13 ELISA I MOZAMBIQUE Elisa Mongue är en ensamstående mamma som förlorade sitt land till ett biobränslebolag. Hon överlever genom att sälja mattor i byn. Vi är hungriga men om jag letar efter ny mark så kommer de bara ta den igen. Foto: James Oatway/Panos/ActionAid RAPPORT OM BIOBRÄNSLE Med hjälp av rapporten Meals per Gallon nådde ActionAid ut i media med biobänslefrågan. tio procent av allt bränsle inom den europeiska transportsektorn ska vara förnyelsebart år Bakom målet finns goda avsikter att minska transportsektorns påverkan på kliamtet. Men EU-målet kan komma att leda till akut matbrist och svält i fattiga länder. För att uppnå tioprocentsmålet kommer EU:s medlemsländer att kraftigt öka användningen av biobränslen. Idag odlar europeiska företag biobränsle på en miljon hektar mark i fem afrikanska länder. De närmsta åren har företag från EU säkrat ytterligare fem miljoner hektar mark i länder med fattigdomsproblematik. Det är en yta större än Danmark. Rapporten Meals per Gallon Under 2010 släppte ActionAid en rapport, Meals per Gallon, om hur biobränsleodlingar orsakar exploatering av jordbruksmark i Afrika. Rapporten fick mycket uppmärksamhet i media. AcionAid träffade samtliga politiska partier i Sveriges riksdag för att diskutera hur Sveriges regering avser att möta tioprocentsmålet inom EU. ActionAid träffade också flera svenska europaparlamentariker för att få dem att engagera sig i frågan.

14 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN Våldet mot kvinnor hindrar fattigdomsbekämpning På internationella kvinnodagen lanserade ActionAid rapporten Destined to fail som visar att våldet mot kvinnor och flickor hindrar fattigdomsbekämpning och innebär att utvecklingen av millenniemålen är dömda att misslyckas.. Rapporten uppmärksammades bland annat av Dagens Nyheter. Våld mot kvinnor är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen. Kvinnoförtrycket har olika grader, men grunden är densamma. Inom ActionAid är vi övertygade om att när kvinnor och flickor får det bättre bidrar det till att lösa fattigdomsproblematiken i världen. Vi ser det dagligen i vårt arbete i fält -- hur familjer, byar och hela samhällen kan resa sig ur fattigdomen och bli självförsörjande genom att flickor och kvinnor får tillgång till sina rättigheter. Utbildning är en central del av detta och våld mot flickor -- till exempel sexuella övergrepp i och på väg till skolan, tidiga äktenskap och könstympning -- är en bidragande orsak till att flickor inte går i skolan. Ett exempel: Förhindra tidiga äktenskap bland flickor I Bangladesh driver ActionAid ett projekt där vi organiserar ungdomsarcirklar, engagerar föräldrar och utbildar skolpersonal i kvinnors och flickors rättigheter och vikten av utbildning. Så här berättar Arifa från byn Miapur. Hon går i nionde klass. - Mina föräldrar hade bestämt sig för att jag skulle giftas bort och då var jag tvungen att sluta skolan. Men mina vänner i ungdomscirkeln blev oroliga och berättade om mig för ActionAid, som tog kontakt med mina föräldrar. - Nu är mina föräldrar engagerade i ActionAids projekt och jag ska inte längre gifta mig! Jag får gå ut skolan och vill verkligen fortsätta utbilda mig. Mina föräldrar uppmuntrar mig till det också., berättar Arifa.

15 Hur samlade vi in och använde pengarna? Vi kan med glädje konstatera att stödet och intresset för ActionAid i Sverige fortsätter att växa. Under 2010 samlade vi in 28 miljoner kronor, varav 26 miljoner kom från privatpersoner i form av fadderskap, regelbundet givande och engångsgåvor medan 2 miljoner var bidrag från olika företag. Dessutom fick den svenska verksamheten stöd från ActionAid International, från Radiohjälpen och från Forum Syd. Faddrar ger både ekonomiskt och solidariskt stöd. När människor runt om i världen är informerade, stärkta och sammankopplade kan de tillsammans utrota fattigdom och orättvisa. Ett sätt ActionAid i Sverige arbetar för att engagera och möjliggöra detta är genom att uppmana människor att bli faddrar. Faddrar i Sverige får direktlänk till ett av ActionAids projektområden och kontakt med ett fadderbarn. Det ger en djupare koppling till både problemen och lösningarna. Som fadder ger man på så sätt inte bara ekonomiskt stöd till området utan uppfattas även av barnen, familjerna och byarna som ett solidariskt stöd. Majoriteten av ActionAids globala arbete mot fattigdom finansieras av fadderbidrag från faddrar i olika delar av världen. Under 2010 bidrog över svenska faddrar med 17 miljoner kronor till projekten som sker i fadderbarnens byar och närområden. 14 projektområden i 11 länder finansierade av svenska faddrar Åttio procent av faddrarnas bidrag är öronmärkt till respektive fadderbarns land och projektområde. Över världen driver ActionAid hundratals fadderstödda projektområden. Varje projektområde finansieras av ett specifikt ActionAid-land och under 2010 hade ActionAid i Sverige ansvarat för finansieringen av projekten i följande områden: Khwaja Du Koh i Afghanistan Sirajganj i Bangladesh Alagoas i Brasilien Bangalore i Indien Karnataka i Indien Sakar i Indien GBS i Indien Lue Yang i Kina Deltaregionen i Nigeria Tonkoliliregionen i Sierra Leone Koussanar i Senegal Mafia i Tanzania Nebbi i Uganda Eakar i Vietnam En bättre framtid för fadderbarnen Tillsammans med ActionAid ger de svenska faddrarna barnen och deras familjer de förutsättningar de behöver för att själva ta sig ur fattigdom. Vi arbetar för att barnen ska få tillgång till en ordentlig utbildning, att familjerna ska få möjlighet att försörja sig själva och kunna påverka och förändra sitt samhälle. Allt bidrar till en bättre framtid för barnen och deras familjer.

16 AFGHANISTAN Tack vare fadderprojektet i kan Naija gå i skolan När åttaåriga Najia från Khwaha Du Koh i norra Afghanistan ska berätta om hur det brukade vara att gå i skolan är det två saker hon framför allt kommer ihåg. Hon var blyg och hon var rädd för läraren. Jag brukade sitta längst bak i klassrummet för att slippa få frågor. Jag ville inte bli slagen om jag sa fel Under talibanernas styre förbjöds flickor att gå i skolan, och många föräldrar började glömma hur viktigt det är med utbildning. De flesta skolor totalförstördes i kriget eller användes av militären som kontrollstationer. När talibanerna förlorade sin makt år 2001 fick flickor återigen möjlighet att gå i skolan, men fortfarande får bara pojkar ta studenten. Kulturella strukturer behöver förändras Den extremt dåliga tillgången till utbildning är ett stort problem för flickor och kvinnor i Afghanistan. På den fattiga landsbygden är våldet de utsätts för också ett särskilt allvarligt problem, och många blir slagna både hemma och av lärarna i skolan. Med stöd från svenska faddrar driver ActionAid ett fadderbarnsprojekt i Khwaja Du Koh. Ett viktigt fokus i arbetet är att förändra de kulturella strukturer som gör att flickorna växer upp till kvinnor som inte känner till att de har rättigheter och saknar självkänsla. Det gör ActionAid bland annat genom att reformera skolsystemet. Tio nya barncenter ActionAid har grundat tio barncenter i lika många byar i fadderbarnsområdet. Två dagar i veckan kommer barnen hit för att under tre timmar få tid att göra sina läxor och leka med varandra. På centret får barnen i lugn och ro möjlighet att umgås med varandra och få stöd av den lyhörda personalen. Personalen i sin tur har också ett nära samarbete med skolorna för att förändra sättet lärarna arbetar på och göra miljön i klassrummet mindre stressande, och inte minst: mindre våldsam. Lärarna får också utbildning i barns och kvinnors rättigheter. En dröm som blivit sann Det är som om en dröm blivit sann nu när jag kan komma till barncentret, säger Najia. Jag älskar att vara här! När jag inte gör läxor och pratar med de vuxna brukar jag rita, läsa och leka med mina kompisar. Jag tycker att det är kul att spela pingis och hoppa hopprep. Najia berättar att hon inte är rädd i skolan längre. Hennes lärare har blivit snällare och hon känner sig mer säker på att hon verkligen lär sig något på lektionerna. Jag går igenom vad vi pratar om i skolan här på centret. Jag kommer ihåg mycket mer och det känns skönt. Nu känner jag mig säker om jag får en fråga i klassrummet. Jag är jätteglad för att det finns faddrar i Sverige som hjälpt oss med det här!

17 Alternativa presenter mot fattigdom ActionAids alternativa presenter och julklappar blev återigen en stor succé. Nästan människor valde 2010 att beställa bland de 14 olika symboliska presenter som ActionAid erbjuder på sin presentsajt (www.presentermotfattigdom.se). Samtidigt hjälpte de några av världens fattigaste och mest utsatta familjer till ett bättre liv. Genom att till exempel ge en fattig kvinna en kurs i boskapsskötsel och därefter dräktig get kan hon starta en getuppfödning, få näringsrik mjölk både för eget bruk och för försäljning på marknaden. Fikiro och hennes grannar har fått getter av ActionAid Fikiro bor i södra Etiopien med sin man och sina fem barn. Familjerna i byn försörjer sig på enklare jordbruk, men det är svårt för dem att få tillräckliga skördar. För att hjälpa familjerna i Fikiros by till en mer hållbar försörjning har ActionAid gett kvinnorna getter. I getprojekten ingår även utbildning i hur getterna ska skötas, bland annat i hur de ska undvika sjukdomar. Ett stort problem för boskapshållningen är tsetse-flugor, varför ActionAid i getprojekten även hjälper till med att vaccinera djuren. Fikiro fick två getter av ActionAid förra året, en hona och en hane. För oss blev det en omedelbar skillnad när vi fick getterna, säger Fikiro. Jag kunde ge barnen mjölk varje dag. Jag gör också ost av mjölken. En hel del äter vi själva, men blir det över säljer jag den på marknaden. Gethonan fick snart en killing som hon kunde sälja på marknaden, som inte ligger långt från byn där Fikiro bor. För den fick hon 280 birr, vilket motsvarar ungefär 114 kronor. Tack vare pengarna kunde hon skicka de äldsta barnen till skolan tidigare var de tvungna att hjälpa till med familjens försörjning. GETTERNA HJÄLPER BARNEN Inkomsten från getterna gör att Fikiros barn kan gå i skolan. Foto: Catrin Rising /ActionAid

18 KATASTROFHJÄLP Jordbävning i Haiti! Den 12 januari 2010 skakades Haiti av en jordbävning som mätte på 7,3 på Richterskalan och som FN kallar för den värsta katastrofen i historien människor dog, över skadades och över hus har totalförstörts eller skadades. ActionAid har arbetat i Haiti sedan 1996 och vi startade omedelbart en insamling till katastrofarbetet. Här i Sverige kontaktade vi alla våra faddrar och givare. TV4 Nyhetsmorgon (arrangerat av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII), inledde en stor insamling till förmån för Haiti. Stödet gick via ActionAid och 13 andra organisationer. Totalt kunde ActionAid i Sverige skicka 1,5 miljon kronor till ActionAids katatrofarbete i Haiti. ActionAid i Haiti fokuserade sitt katastrofarbete på de mest utsatta delarna av befolkningen, som kvinnor, barn, gamla och handikappade. I början låg fokus på den mest akuta hjälpen, vi delade ut mat, vatten, tält och mediciner till drabbade. Efter några månader började vi arbete med långsiktiga insatser som idag har nått familjer. Vi har bland annat arbetat med: Mikrolån för att få igång människors småföretag igen Psykosocial vård till de drabbade Återuppbyggnad av skolor Åtgärder vid ett kolerautbrott Cash for work program, vilket innebär att ActionAid betalar människor för att röja i rasmassorna eftre jordbävningen. Från ingenting till en parfymaffär När Haitis ekonomi förstördes i samband med jordbävningen stod många haitier utan arbete och medel till att försörja sig själva och sina familjer. ActionAids arbetsprogram Cash for work anställer haitier för att bygga upp landets infrastruktur. Det hjälper människor att få en inkomst samtidigt som det stödjer återuppbyggnaden av landet. Programmet ger omedelbara resultat samtidigt som det ger människor en chans att försörja sig. (Bilden till vänster) Marie Andrée från ActionAid berättar hur man ska använda högprotein måltiderna för barn som delades ut dagarna efter jordbävningen. Foto: ActionAid (Bilden till höger.) Ilianne Ilarion delltog i ActionAids Cash for work. Foto: ActionAid Ilianne Ilarion är 58 år gammal. Hon var en av de haitier som deltog i ActionAids program Cash for Work. Med pengarna som hon tjänade har hon kunnat starta en liten affärsrörelse där hon säljer örter och parfymer. Mitt hus totalförstördes i katastrofen. Men så hittade jag ett hus att hyra och flyttade dit med hela min familj. Jag hade ingen aning om hur jag skulle hitta pengar att för att kunna betala hyran, eftersom jag inte ens hade pengar till mat. Efter att ha fått matpaket av ActionAid började saker och ting bli lite bättre. Det som gjort den största skillnaden är arbetsprogrammet Cash for work som jag har deltagit i. Jag tjänade fem dollar per dag under 15 dagar. Jag betalade allt jag var skyldig i hyra för huset startade en liten parfym- och örtbutik.

19 FADDERBARN FÅR SKYDD OCH MAT Neliejelaine Jean, 4 år och and Milles Xavier Francois, 8 år är båda fadderbarn hose ActionAid i Haiti. Deras hus förstördes i jordbävningen och nu lever de i tältläger med sin mamma. De har bland annat fått hjälp av ActionAid med mat och kläder. Foto: Charles Eckert/ActionAid

20 SAMARBETEN Fortsatt samarbete med Amelia Under 2010 fortsatte ActionAids samarbete med tidningen Amelia. Vid två tillfällen uppmanade tidningen sina läsare att hjälpa ActionAid projekt i världen. I maj handlade det om att ge tonårsflickor i Kenya tillgång till bindor så de fortsätter gå i skolan. I november hjälpte tidningens läsare ActionAid med att bygga hem för flickor som utsatts för trafficking och våld i Guatemala flickor i Kenya fick tillgång till mensskydd När fattiga flickor i Kenya får sin mens är det inte ovanligt att de hoppar av skolan. Bristen på mensskydd är ett av problemen. Att köpa bindor är för dyrt för de flesta. I stället tar flickorna till andra metoder, allt från tygstycken till torkat kobajs, som har en viss uppsugningsförmåga, vilket innebär stora hälsorisker - infektioner i underlivet är vanligt. Många stannar hemma helt när de har sin mens och till slut hoppar de av skolan helt. I regionerna i västra Kenya driver ActionAid ett projekt som syftar till att flickorna ska stanna i skolan. Kampanjen handlar om flickors rättigheter, där det bland annat ingår att dela ut bindor. I två av fyra skolor i regionen lär sig ungdomarna att göra egna bindor. Det gör projektet mer hållbart och långsiktigt. Bidrag från Forum Syd Under 2010 fick ActionAid bidrag från Forum Syd till utvecklingsprojekt i Cambodia och Kina. I Cambodia används pengarna för att stärka rättigheter och organisering för 663 fiskarfamiljer och i Kina arbetade man med att stärka migrantsarbetares rättigheter. Bidrag från Radiohjälpen Under 2010 fick ActionAid bidrag för ett projekt i Liberia vars mål är att öka antalet flickor som går i skolan genom att minska våld mot flickor. Flickan är en av Perez skolkamrater. Foton: Catrin Rising/ActionAid FRIHET MED BINDOR Perez är 14 år. Hon bor ensam med sin mamma i en hydda i byn Usigo i Kenya. När Perez fick mens berättade hon det inte för sin mamma. Jag använde delar av gamla filtar som mensskydd. Jag gjorde bara likadant som jag sett mamma göra. Av ActionAid har vi fått bindor, både engångs- och sådana som går att tvätta och återanvända, berättar Perez.

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3 Förvaltning... 3 Styrelsen... 3 Allmänt om verksamheten... 4 Syfte och ändamål... 4 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer