Birka Nytt - Maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birka Nytt - Maj 2014"

Transkript

1 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka Nytt är bröderna Alf Nede, Björn Persson och Bertil Garpland. Birka Nytt är tänkt komma ut tre gånger per år, strax innan sommaren, i augusti före terminen börjar och vid jultid. Manus till nästa Birka Nytt ska sändas in senast den 20 augusti. Utvecklingsplan Varje år gör logerna en utvecklingsplan som sedan redovisas till i första hand Distriktsstorsiren. Den här storlogeperioden är planen inriktad på hur vi skall arbeta för att öka antal medlemmar, och även se till att flera besöker våra möten. Vi har beslutat att skicka ut planen och även de idéer vi har för att nå målen. Logeledningen hoppas att ni tar er tid att gå igenom materialet och gärna komma med synpunkter. En viktig del är att öka aktiviteten bland våra äldre bröder. Det är inte enbart en uppgift för TMU utan samtliga kan hjälpa till. Tag gärna kontakt med någon broder ni inte sett på länge. Kanske behöver han hjälp att ta sig ner till logen. Även om brodern inte har möjlighet att besöka logen blir ert telefonsamtal uppskattat. Många äldre bröder har inte så stort kontaktnät längre och vill gärna prata med någon. Kommande logeprogram 27 maj Vårlunch för Birkadamer. Kl 1130 Restaurang Djurgårdsbrunn. Bröder som vill deltaga är hjärtligt välkomna. Info ges av Tjg ExÖM. 3 juni Exp sammanträde med besök vid logegraven, måltid vid Frösundavik, se särskild kallelse 28 augusti Exp sammanträde, kräftskiva Frösundavik, se särskild kallelse. Material till Birka Nytt skickas till Sida 1

2 Kaplans tankar Den blomstertid är inne och med den följer en förhoppningsvis varm, solig och avkopplande sommar. En sommar som oftast innebär ett lugnare tempo än den hektiska tid vi just nu befinner oss i. Visst har vårterminen gått fort. I januari hade vi ämbetsmannainstallering och i skrivande stund är det endast ett ordinarie logemöte och ett expeditionssammanträde kvar innan vi får ta sommarlov från ordensarbetet. Eller? Oavsett om vi är ämbetsmän eller bara är vanliga bröder har vi ju alla en gång högtidligt lovat att vi efter bästa förmåga skall söka tillägna oss ordens etiska budskap. Detta skall ske genom att i vänskap, kärlek, sanning följa vår ordens bud att besöka de sjuka, att hjälpa de nödställda, att begrava de döda och att uppfostra de föräldralösa. Det är plikter som ständigt gäller, inte bara i ordenshuset den första och tredje torsdagen varje månad under vår och hösttermin. Odd Fellows är vi på heltid och oavsett var vi befinner oss skall vi vara beredda på att helhjärtat och med full kraft i vår ordens anda verka för en bättre värld. Stora ord och en hög ambitionsnivå kan tyckas, men knappast några tomma fraser. Jag vet att alla Birkabröder är med och gör skillnad. Oavsett om vi befinner oss på golfbanan, ligger och slappar i hängmattan eller ger oss ut på någon trevlig semesterresa är vi Odd Fellow bröder på heltid. Kom ihåg det mina bröder, glöm det aldrig och framför allt inpränta i era hjärtan att varje god gärning är till välsignelse även om den synes ringa. En riktigt skön sommar tillönskar jag er mina bröder! In Memoriam Vår broder, Tore Tillberg, har lämnat brödraskaran. Broder Tore invigdes den 21 november 1968 i logen 116 Birka och avled 19 februari Han skulle ha fyllt 100 år den 30 september i år om han fått leva och var logens äldste medlem. Broder Tore var veteran. Frid över hans ljusa minne BRÖDRAGÅVAN Bli medlem i brödragåvan. Brödragåvan har tillkommit för att ge snabb hjälp, genom att ett belopp överlämnas till efterlevande direkt vid en Birkabroders bortgång. När sorgebrev når bröderna, betalar de in ett belopp per postgiro. Vänd dig till broder Jan-Åke Tegebro som lämnar dig upplysningar. Brödragåvan har postgiro Material till Birka Nytt skickas till Sida 2

3 Hänt i logen Vårterminen avslutades med arbetsmöte och sommarmat i klubben. Vårterminen avslutades med arbetsmöte, med bl.a. introduktionsföredrag till nyinvigda bröder och första nominering till nomineringsutskott. ExÖM Björn Persson i instruktionsutskottet repeterade logesalens inredning med avseende på symboler, färger etc.. I klubben serverades midsommarmat. Vi hälsar tre nya bröder välkomna till 116 Birka. Magnus Eriksson, Jörgen Edin och Benny Fredriksson fick invigningsgraden den 29 april. I den efterföljande klubben höll broder StRepr Yngwe Ekström talet till recipienderna och vår nya broder Magnus Eriksson tacktalet. Material till Birka Nytt skickas till Sida 3

4 Tre Birka bröder fick vänskapens grad. Den 3 april hade vi en gemensam reception tillsammans med logen 59 Sten Sture. Sten Sture stod för värdskapet denna kväll. En väl genomförd reception och trevlig samvaro i klubben. 20 mars hade vi i logen förutom sedvanliga förhandlingar även parentation och ballotering för första graden. I den efterföljande klubben fick vi lyssna på ett föredrag om hur man bygger en råseglare, en brigg. Men också hur projektet när båten var klar - gick vidare till något större. Nu Material till Birka Nytt skickas till Sida 4

5 engagerar sig föreningen Briggen Tre Kronor i miljöfrågor - ett renare och hållbarare hav, i det här fallet Östersjön. Där har båten blivit ett medel i det arbetet. Logen är numera medlem i föreningen. Den 6 mars för 66 år sedan instituerades logen 116 Birka. Detta firades bl.a. genom att det i klubben bjöds på födelsedagstårta. I klubben hade vi också besök från Röda Korset, som informerade om vad vi kan göra om man misstänker att någon drabbats av stroke eller hjärtinfarkt. Vidare om hur man använder de hjärtstartare som finns på varje våningsplan i Ordenshuset. PS spalt Vårterminen i B-116 Birka startade med ett sista arbetsmöte för avgående ämbetsmän 2 januari, innan det den 16 januari var dags att installera ämbetsmannabesättningen för Ämbetsmannainstallationen besöktes av hela 83 bröder varav 34 bröder kom från våra vänloger i Norge och Finland - 9 bröder från logen no 10 Sibbesborg och hela 25 bröder från logen no 67 Castrum. Material till Birka Nytt skickas till Sida 5

6 Av viktiga händelser under terminen kan följande nämnas: Logen har utsett en arbetsgrupp bestående av bröderna Bertil Garpland, Björn Persson, och under en övergångsperiod även Claes Thörnblom, för att vidareutveckla och förbättra Birka Nytt till en mer modern och tidsenlig medlemstidning för distribution i pdf-format. En analys av närvaron under 2013 visar att besöksfrekvensen hos sällanbesökare har ökat jämfört med tidigare år. För att förbättra medlemsrekryteringen i B-116 Birka, har TMU utsett en arbetsgrupp som består av ett antal yngre bröder under ledning av broder Daniel Mälsjö. Första åtgärd blev att göra vänafton mer lättillgänglig, och ett nytt koncept testades med framgång den 11 mars då 7 presumtiva bröder närvarade tillsammans med sina faddrar. Logen har även beslutat att förbättra välgörenhetsarbetet, och har utsett en arbetsgrupp för välgörenhet bestående av bröderna Gunnar Etzell, Kenneth Forslund och Åke Eriksson. Efter förslag från arbetsgruppen, blev B-116 Birkas första åtgärd att stödja Plan Internationals katastroffadderverksamhet, som logen numera stöder med ett bidrag om 200 kr per månad. När B-116 Birkas sedan tidigare fadderbarn inom kort fyller 18 år, överförs även detta bidrag till Plan Internationals katastroffadderverksamhet. B-116 Birkas förslag till Storlogen gällande nytt riksprojekt för välgörenhet, är att Odd Fellows välgörenhet de kommande åren riktas mot den stora gruppen av ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Vid logemötet den 20 februari presenterades logens uppdaterade rutin vid akut sjukdom under pågående logemöte. Logen beslöt vid möte den 29 april att använda kr från gravvårdsfonden för att rusta upp logegraven. Gradgivningar: Vid mötet den 20 februari hölls gradgivning i II graden för bröderna Kjell Ahlbin, Mats Frank, Johan Hagerfors och Richard Widén. Den 3 april hade vi gemensam gradgivning tillsammans med 59 Sten Sture, och gradgivning hölls i I graden för bröderna Peter Håkansson, Andreas Högström och Björn Lindblad. Den 29 april invigdes nya bröderna Magnus Eriksson, Jörgen Edin och Benny Fredriksson i Orden och Logen. Material till Birka Nytt skickas till Sida 6

7 Vad gör en lägervärd? Två lägervärdar väljs av medlemmarna i den egna logen och installeras i lägret vid installeringen av ämbetsmännen i lägret vartannat år. De fungerar som lägrets talesperson i logen och skall ta ansvar för att logens medlemmar vandrar vidare i graderna i lägret. Gradvandringen i lägret skall ses som ett naturligt steg för att uppnå Odd Fellows mål en bättre medmänniska. Vandringen innebär en fördjupning av logegraderna och är av stor vikt för karaktärsdaningen. Det senare är en lång process över flera år där man tar till sig litet i taget. Lägervärden skall öka nyfikenheten och inspirera logens lägermedlemmar att delta i lägersammankomsterna. Han skall vara uppdaterad på aktuella lägermöten, programpunkter och underhållning i detalj samt upplysa i logen vilka logemedlemmar som kommer att få en grad. Vidare skall han verka för samåkning eller ordna med transport för patriarker som av olika orsaker som ålder och sjukdom har svårt att besöka sitt läger. Lägret har vissa krav för erhållande av nästa grad. Lägervärden skall påpeka detta för patriarken så att han uppfyller kraven för den fortsatta gradvandringen. Man kan t.ex. besöka ett annat läger för att uppfylla kvalifikationskraven i det egna lägret. Lägervärden skall ha regelbunden kontakt med huvudpatriarken och klubbmästaren i sitt läger för att inhämta information om vad som kommer att ske. Det är tänkt att bröderna i egna logen skall blanda sig med medlemmar från andra loger vid lägermötena så att deras kontaktnät vidgas och förädlas. Lägervärden har därvid ett ansvar. Ingen broder skall heller känna sig utanför gemenskapen. Minst en representant för logeledningen (ÖM,UM,StRepr) bör alltid närvara vid Lägermötena. När logen har patriarker i gradvandringen bör alla tre närvara. Logens lägervärdar bör kallas till logens ämbetsmannamöten. Lägrets ledning kommer från och med nu att informera lägervärdarna vilka logemedlemmar i egna logen som är patriarker samt om deras närvaro i lägret samt vidare om vilka som skall upptas i lägret eller kallas till högre grad. Björn Persson ExÖM loge 116 Birka Lägervärd Material till Birka Nytt skickas till Sida 7

8 Några ord om vårt syfte Odd Fellow Orden fostrar till medmänsklighet Alla världens medlemmar inom den oberoende Odd Fellow Orden lovar då de invigs i vår världsomspännande gemenskap, att alltid sträva mot att bli bättre medmänniskor. Det är ett omfattande arbetsfält, men var och en av oss har i våra edsvurna löften förbundit oss att göra det bästa vi kan för att hjälpa dem som har det svårt - både i världen och i vår absoluta närhet. Det börjar med den enskilda människan Många undrar vad medlemmarna i Odd Fellow Orden egentligen sysslar med. Den frågan är inte lätt att besvara i några korta ord, men den går att kondensera ner till en enda kort sammanfattning: VI SKA LÄRA OSS ATT BLI BÄTTRE MEDMÄNNISKOR. När vi gör det lär vi oss också att se när någon behöver hjälp - och träna oss till att ha lätt för att räcka ut en hjälpande hand. Vi har ett månghundraårigt arv När våra föregångare, dem vi i vackrare ord brukar kalla "våra fäder", någon gång under 1700-talet formade Odd Fellow Ordens grundsatser talade de om att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa. För oss nutidsmänniskor med alla de trygghetsfunktioner vi har i vår samtid, är det kanske svårt att förstå hur livet och tillvaron såg ut för dessa "fäder". Vi har så lätt att ta allt för givet; barnomsorg, sjuk- och hälsovård, sociala skyddsnät, försäkringar, skolor, äldreomsorg och så vidare. För fyrahundra år sedan fanns inget av detta om man inte sökte sig till organisationer där medlemmarna lovade varandra hjälp. Det är lätt att inte se bristerna Vi som lever i välordnade samhällssystem av modell 2000 är kanske lite bortskämda. Vi är så vana vid att aldrig själva behöva ta ansvar för det som våra förfäder tvingades till under talet. Vi glömmer lätt att vår tids "skyddsnät" tyvärr är både grovmaskigt och delvis trasigt. Det som är stort, viktigt och lagstiftat sköter samhället åt oss. Ofta på ett bra sätt. Men det som gäller det lilla, det ytterst vardagliga och det riktigt individnära fungerar inte alltid som det borde. Det är där Odd Fellow Ordens medlemmar tar vid; med personligt engagemang, utan krav på ens ett tack, utan att tänka på oss själva för varje minut och varje krona. Det har vi ju lovat - och det gör oss mer lyhörda och benägna att se och agera när någon har det svårt. ÖM får sista ordet Stunden är inne. Efter ett antal timmars förberedelser och ett antal samtal med hjälpande äldre bröder så tar jag tunnelbanan ner till logen. Material till Birka Nytt skickas till Sida 8

9 Lite spänd inför logemötet kommer jag in bakom kopparporten. Då möts jag av en Birka broder som med ett leende hälsar mig välkommen och jag känner hur all spänning i kroppen bara faller bort. Så har det varit vid många tillfällen under det första halvåret. Att som ÖM känna sådant stöd bland alla bröder är helt fantastiskt. Det kan inte gå fel på detta logemöte nu heller, och så är det med riktiga goa bröder som finns i vår loge. Tiden har gått så snabbt att det nästan känns overkligt att det redan är sommar och vad med detta innebär. Inom logen har vi många härliga utmaningar under 2014 och Vi har tidigare arbetat med vår visions skrift. Där tar vi avstamp mot nya mål för förändringsarbetet i vår loge, samt i hela vår broderrörelse. Arbetet kommer att gå vidare med en förhoppning om ett vinnande koncept. Jag vill passa på att önska er en mycket god och trevlig sommar samt hälsa er alla bröder hjärtligt välkomna till en ny termin som startar med kräftskiva i augusti månad. Sommarhälsningar Kalle Larsson Material till Birka Nytt skickas till Sida 9

Birka nytt - augusti 2014

Birka nytt - augusti 2014 Birka nytt - augusti 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Inledning Välkommen till höstens verksamhet i logen 116 Birka. Programmet ser du nedan.

Läs mer

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar Medlemsblad febr/mars 2008 Bröder i loge nr 73 Tre Länkar En ny arbetstermin tar sin början, med nya bröder på de flesta ämbetsmannastolar. Jag vill inleda med att tacka för det förtroende Ni givit mig

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Kommande evenemang. År 2002 MINA BRÖDER. Tisdagen den 15 Jan kl. 19:00. Tisdagen den 29 jan. kl. 19.00 Loge, MK

Kommande evenemang. År 2002 MINA BRÖDER. Tisdagen den 15 Jan kl. 19:00. Tisdagen den 29 jan. kl. 19.00 Loge, MK Medlemsblad Dec. 2001 LÅT OSS MÖTAS IGEN MINA BRÖDER Två år går fort, ibland alldeles för fort. Inför årets sista möte och mitt sista möte som övermästare sitter jag här framför datorn och vill jag nu

Läs mer

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling.

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling. Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn B-90 Clementia, Helsingborg Planen avser perioden 2010-2011 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås. Nr 3-2004 ODD FELLOW

Logen Nr 150 CALLUNA Borås. Nr 3-2004 ODD FELLOW Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 3-2004 ODD FELLOW Kära Bröder! Nu går sommaren mot sitt slut. Hann vi med att ta tillvara sommarledigheten och de långa ljusa dagarna? Vi behöver ta oss tid för reflexion

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Dörrposten. Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ

Dörrposten. Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ Dörrposten Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ En okänd gud? Åt en okänd gud det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning

Årgång 34 Nr 1/2014. Våraning Årgång 34 Nr 1/2014 Våraning Övermästare Monica Wickström har ordet Tradition är temat som Rebeckarådet utlyst för denna termin. Vi Ylvor har på varierande vis fått oss åskådliggjort detta under perioden.

Läs mer

NYHETERNA. 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan. Nr 3 2007

NYHETERNA. 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan. Nr 3 2007 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan NYHETERNA Nr 3 2007 Skumsläckning. Jonny Björkman visade att han kunde hantera en skumsläckare på rätt sätt. Säkerhetsutskotten fick agera brandmän vid

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

S:t Erikskrönikan Information från brödralägret nr 24 S:t Erik HP Ruta juni 2013 Bröder Patriarker Detta är valterminens första S:t Eriks krönika Jag vill därför presentera mig Jag installerades i logen

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

NR 83 VÅGBRYTARENS HISTORIA SAMMANFATTNING. Lars Löfgren Webbredaktör

NR 83 VÅGBRYTARENS HISTORIA SAMMANFATTNING. Lars Löfgren Webbredaktör SAMMANFATTNING Denna historik omfattar perioden 1918 2015. Den bygger på den sammanställning broder Lennart Svensson gjort. Anpassning till digital form liksom all bildhantering har gjorts av undertecknad.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer