KÄLLBO SKOLA KÄLLBO SKOLA Arbetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄLLBO SKOLA KÄLLBO SKOLA 2014-2015. Arbetsplan"

Transkript

1 KÄLLBO SKOLA KÄLLBO SKOLA Arbetsplan 1

2 KÄLLBO SKOLA Innehållsförteckning Vision... 3 Källbo skolas mål och verksamhetsidé... 3 Tyngdpunktsområden Föräldrainflytande... 6 Samarbetet med hemmen... 7 Samarbetet med eleverna... 8 Här når ni oss på skolorna... 9 Läsårets arbetstider... 9 Lektionstider och raster Språkprogrammet Rastvärdar Gruppindelningar och klasser Skolans timresurs Stödundervisning och elevhandledning Samordnad specialundervisning och andra arrangemang Jämställdhetsarbetet Jämtplan IT i undervisningen- ikt-plan Elevvården Undervisning utanför ordinarie skolarbete Morgonsamlingar Trivselregler Elevklubbar Lärarnas planeringsarbete Ansvarsgrupper Fortbildning Uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet Specialklassen Sunnanäng Samarbete bibliotek - skola Samarbetet förskola - skola Skolskjutsar Arbetsplan för Källbo fritidshem Personal i Källbo skola Timfördelning Läsordning och lärarnas schema Källbo skola Elevförteckning Undervisningens innehåll Svenska

3 KÄLLBO SKOLA KÄLLBO SKOLA A R B E T S P L A N Vision Visionen som ska leda och inspirera oss till ett gott arbete är: - kunskap med glädje och trygghet Källbo skolas mål och verksamhetsidé Källbo skola är en skola för alla. Vi strävar efter att eleverna utvecklas var och en efter sin förmåga och sina förutsättningar. Elevernas lärande, utveckling och välmående skall sättas i centrum i allt arbete i skolan. Källbo skolas arbetssätt genomsyras av en positiv anda, hövlighet och tolerans för olikheter. I Källbo skola utvecklas elevernas förmåga att ta ansvar för det egna lärandet. I Källbo skola arbetar vi för att eleverna förbereds för vårt samhälle och för vidare skolgång såväl kunskapsmässigt som socialt. Det man hör - det glömmer man. Det man ser - det minns man. Det man gör - det kan man! 3

4 KÄLLBO SKOLA Tyngdpunktsområden Skolans undervisning skall varje år genomsyras av ett tyngdpunktsområde. Källbo skola jobbar enligt följande plan: År 1: Konst och historia - Åländska konstnärer, Finströms- och Ålands historia, Nordisk design. År 2: I äventyrens värld - Läsning, litteratur, media och drama År 3: Hälsa och välbefinnande - Musik, rörelse och sport. År 4: Hantverk kulturarv och hållbar utveckling. År 5: Maritimt tema Åländsk sjöfartshistoria, jakt, fiske och miljön runt Östersjön. År 6: Uppfinningar kreativitet, teknik och naturvetenskap Maritimt tema Syftet med temaåret är att ge eleverna en historisk anknytning till vårt sjöfartsarv, en inblick i den tid då olika fartygstyper och båtar var av stor vikt. Vi vill också betona havet i nutid, vad det ger oss och hur vi påverkar havet som är en så viktig del av våra liv. Avslutningsvis ämnar vi besöka platser med maritim anknytning till våra temaområdet samt delta i maritima aktiviteter. Källbo skola inleder sitt maritima temaår med den åländska Shantygruppen Rolling Home. Vi vill visa det traditionella kulturarvet från Nord- och Östersjökusten. Matrosernas olika sånger, takter och rytmer vid det hårda arbetet på segelfartygen och hur den internationella segelsjöfarten gjorde att sjömans- och folksånger spreds och ofta blandades med engelskspråkiga shantysångerna. Därefter startar en temavecka men huvudtema Fartyg. De sex årskurserna kommer att arbeta med varsitt tema för att få inblick i den sjöfartsnation som Åland en gång var och vilken betydelse sjöfarten har haft för vår ögrupp. Årskurserna har möjlighet att arbeta kreativt med olika och varierande metoder. Höstens temaområden är: Fartygstyper och syftet med dem Seglatser med åländska segelfartyg Längs Valdemarsleden Åländska vrak och deras historia Lotsstugor Segelfartyget Pommern Temaområdet avslutas med Vernissage då årskursernas arbete förevisas. Eleverna går tillsammans med sina faddrar från alla årskurser så att varje årskurs kan delge sitt arbete och svara på frågor. Därefter följer en månad när hela skolan fördjupar sig i maritima ord, en period när hela skolan läser böcker med sjöfart och hav som tema samt har temautställning på biblioteket. Skolan får även besök av Sjöscouterna och Ålands Sjöräddning. Skolans övriga evenemang såsom muskicafe och fester genomsyras av det maritima temat. Under hösten görs besök till Sjöfartsmuseets utställning Sally Jones. 4

5 KÄLLBO SKOLA Den andra temaveckan hålls under vårterminen (Påskveckan) och går under rubriken "HAVET. Här rör vi oss mestadels i nutid och även här har årskurserna ett tema var som de kan arbeta efter olika metoder. Temaområdet avslutas med en allmän utställning i biblioteket i maj. Skärtorsdagen kommer att bli en förkortad skoldag och alla elever slutar pga. temaveckan. Vårens temaområden är: Fiske Sälar och säljakt genom historien Alger Undervattensmiljö Växter vid och i stranden Snäckor, musslor Temaåret avslutas med valfria aktiviteter i åk 1-3 och 4-6 på två olika dagar. Aktiviterna har anknytning till årets teman. Flera av aktiviteterna är beroende om Källbo skola erhåller bidrag. Följande aktiviteter planeras: Musiebesök: Sjöfartsmuseet, Jakt- och fiskemuseet samt Pommern Besöka Ålands äldsta bemannade havsfyr som byggdes 1868 på Sälskärs Besöka lotstationen på Kobba klintar Besöka Rödhamns lots- och radiofyrstation Fiske på Silverskär Optimistjollesegling med Ålands segelsällskap Paddla kanot på Vårdö En tur med sjöräddningen i Mariehamn Överlevnadsstrategier med Sjöscouterna 5

6 KÄLLBO SKOLA Föräldrar kan medverka och påverka skolans verksamhet genom att: Föräldrainflytande - Ha en positiv syn på skolans verksamhet. - Visa intresse för barnens arbete genom att varje vecka ta del av skolans månadsbrev och den egna klassens veckobrev, hålla sig uppdaterad genom sina barn och Fronter. - Ta del av undervisningen. - Delta och hjälpa till vid klassmöten, talkor etc. Hem och skola föreningen. - ALLTID prioritera barnet KLASSFÖRÄLDRAR Åk 1 Sandra Karlsson, Nicolina Lindqvist, Anki Palin, Jörgen Sandell och Sofie Hansson 2 A Malin Sundström, Jenny Björklund 2 B Sandra Carlsson, Cecilia Johansson 3 A Madeleine Husell, Lotta Fagerlund 3 B Nora Rosenström, Anna Cooney 4 A Jonna Karlsson, Maria Johansson 4 B Conny Eklund, Jens Söderström 5 A Marie Laaksonen-Dimic, Jenny Jansson 5 B Petra Jalava, Lisbeth Vik 6 A Anna Nordberg, Anette Jansson 6 B Marian Gestranius, Heidi Vuokko Sunnanäng: Frei Heikfolk, Tove Eriksson 6

7 KÄLLBO SKOLA Samarbetet med hemmen Källbo skola är en öppen skola! Alla föräldrar, beslutsfattare och övrigt intresserade är välkomna att besöka skolan, men helst efter våra sex inskolningsveckor på hösten. I början av läsåret, torsdag 29 augusti, hålls ett gemensamt föräldramöte. På mötet ges allmän information om skolornas verksamhet, om personalen och om klassernas arbete. Utvecklingssamtal, då eleverna med föräldrar diskuterar enskilt med läraren, har vi en gång per termin och då behov finns. Elevernas omdömen för höstterminen delas ut i slutet av terminen. Klasslärarna informerar hem via Fronter eller mejl. Vi håller telefonkontakt med föräldrar och uppmanar föräldrar att ta kontakt med oss så fort det uppstår frågor. Fronter är den viktiga informationsportalen mellan hemmet och skolan. Där finns alla information som månadsbrev, veckobrev mm. Under skolåret arrangerar skolan olika evenemang t.ex. musikcafé, lucia, fester och öppet-husdagar dit föräldrarna inbjuds att delta. Klassevenemang arrangeras i första hand av klassföräldrarna i samråd med läraren. I skolans hem- och skolaförening som leds av en vald styrelse, där både lärare och föräldrar är representerade. HEM OCH SKOLA Styrelsen för läsåret Åsa Rosenberg Lärarrepresentant Lena Isaksson-Ahlskog - Lärarrepresentant 7

8 KÄLLBO SKOLA Samarbetet med eleverna Varje år väljs 1 elev + 1 suppleant från varje klass till ett elevråd. Elevrådsrepresentanterna har ett klassmöte med sin klass före elevrådsmötet och om det på dessa möten kommer upp något som berör hela skolan tar vi upp det på elevrådsmötet. Elevrådet sammanstrålar den första torsdagen varje månad. Elevrådsrepresentanten informerar även klassen om sådant vi bestämt i elevrådet. Pia Engblom och Sofi Ekholm är lärarrepresentanter i elevrådet. Elevrådsrepresentanter: 1a Scott Mattsson 1b Victor Fallström 2a Maja Savolainen 2b Ellida Lindborg 3a Röskva Gottberg 3b Nicolai Axelsson 4a Liv Johansson 4b Matilda Cederberg 5a 5b Emmanuel Berndtsson 6a Ludwig Nordqvist 6b Alma Himberg Sunnanäng/Storäng Filip Vieru Sunnanäng/Lilläng - Alexander Heikfolk 8

9 KÄLLBO SKOLA Här når ni oss på skolorna KÄLLBO SKOLA Källbo skola * Föreståndare Lärarrum , Sunnanäng Fritids Fax Kök Skolhälsovårdare / Skolpsykolog / Skolkurator / Läsårets arbetstider Hösttermin to fr Vårtermin: on fre d 98d 189 d Under läsåret infaller följande lov: Höstlov: tor fre Jullov: lö on Vinterlov: må fre Övriga ledigheter: Påskhelgen: fre må Lov i samband m Kristi himmelsfärd: fr

10 Åk 1-3 Åk 4-6 Lektion Lektion Lektion Lektion Rast Rast MATLAG Lektion Lektion MATLAG Rast Rast Lektion Lektion Rast Rast Lektion Lektion Mellanmål Mellanmål Lektion Lektion KÄLLBO SKOLA Lektionstider och raster 10

11 KÄLLBO SKOLA Språkprogrammet Skolans språkprogram följer skolstadgan och erbjuder finskan som frivilligt språk från åk 5. I år innebär språkprogrammet följande grupper och antal elever. Finska Inget språk Källbo åk (1 fl+3 p) Källbo åk (3 p) Läsåret finns 5 elever med annat modersmål än svenska. Dessa elever ges stödundervisning i svenska 13 vt. Undervisningen ges såväl enskilt som i små grupper. Lärare är Pia Engblom 13 vt. 11

12 KÄLLBO SKOLA Rastvärdar Vi har lärare ute på rasterna enligt schemat. Assistenterna och specialklassenspersonal är också ute på rasterna. Totalt är det minst fem vuxna ute varje rast. På morgonen innan skolan börjar är två rastvärdar ute. Skolgården är indelad i innergård, fotbollsplanen, skogen och Sunnanäng. Rastvärdarna är tilldelade olika övervakningsområden. Alla rastvärdar har på sig en gul reflexväst, bussvaktens väst är orange. Rast Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Kursiv= bussvakt 1: Britt 2: Sofie L /20 1. Annika 2. Ann-Kristin 3. Fanny 4. Tomas Mellanmål 1: Gunilla 2: Sofi 3. Camilla 4. Johanna 1. Mia 2. Ann-Louise Buss: Benita 1: Annika 2: Niclas 1: Åsa 2: Ann-Kristin 1. Britt 2. Annika 3. Sofi 4. Niclas 1: Tomas 2: Sofie L 3. Benita 4. Gunilla 1: Britt 2: Johanna 3: Pia 1. Sofi 2. Fanny Buss: Tina 1: Tina 2: Camilla 1. Benita 2. Sofie L 3. Johanna 4. Tina 1: Camilla 2: Britt 3. Mia 4. Niclas 1: Sofi 2: Ann-Kristin Mellis: Åsa Buss: Annika 1: Tomas 2: Gunilla Bussen Buss: Niclas Buss: Mia Buss: Ann- Louise 1: Benita 2: Niclas 1. Pia 2. Camilla 3. Mia 4. Åsa 1: Johanna 2: Tomas 3. Gunilla 4. Annika 1: Ann-Kristin 2: Fanny Mellis: Tina Buss: Sofie L 1: Åsa 2: Camilla Buss: Fanny 1: Tomas 2: Sofi 1. Tina 2. Gunilla 3. Johanna 4. Sofie L 1: Fanny 2: Britt 3. Mia 4. Ann- Kristin Buss: Benita Buss: Åsa 12

13 KÄLLBO SKOLA Gruppindelningar och klasser Källbo skola har vid skolstarten 185 elever i åk 1-6, varav 14 elever tillhör Norra Ålands specialklass Sunnanäng. Eleverna i specialklassen integreras i vissa ämnen i Källbos klasser och deltar i skolans övriga verksamhet. Åk Tot Klasslärare Elever 1 28 Britt Lundberg-Skantze Benita Gustafsson a Sofie Lyyski 14 Vik. Lena Isaksson-Ahlskog 2 b Annika Karlsson a Tina Jansson 16 3 b Åsa Rosenberg a Thomas Mattsson 14 4 b Camilla Landin a Niclas Hage 12 5 b Fanny Sonntag a Mia Åkerholm 14 6 b Johanna Strömberg 14 Su 14 Eivor Larpes 6 Markus Öhrling Kälbo skola

14 KÄLLBO SKOLA Timresursens storlek och användning Elevernas bastimmar 288 vt Frivilligt språk åk 5-6 Resurstimmar Sammanlagt 8 vt 34 vt 330 vt = 1,93 vt/ elev Skolans timresurs Användning av resurstimmar: Delning av klass 27 vt Stödundervisning 7 vt Resurser utöver allmänundervisningen: 6 h för ikt-handledare/ ikt-ansvarig 46 vt för samordnad specialundervisning Musikframträdanden 1 vt Viceföreståndare 2 vt Allmänundervisningens 27 delningstimmar används för att dela klasser och årskurser. I första hand används resursen för att minska gruppstorlekarna i svenska, matematik, språk och slöjd. 14

15 KÄLLBO SKOLA Stödundervisning och elevhandledning Stödundervisning får eleven då det behövs. Stödundervisning ges främst av klassläraren i samråd med specialläraren då någon elev halkat efter i något ämne på grund av t.ex. sjukdom. De elever som inte valt ett frivilligt språk erbjuds istället stödundervisning i främst svenska, matematik och engelska då de får håltimmar. Tre lektioner i veckan finns inplanerade som läxläsningstimmar på årets schema. Elevhandledning ger vi eleverna dagligen under lektionerna och även på rasterna. Utvecklingssamtal och uppgörandet av utvecklingsprogram är en mycket viktig del av elevhandledningen och elevvården. Samordnad specialundervisning och andra arrangemang Skolan har två speciallärare. Specialundervisningen fördelas mellan alla skolans klasser och undervisningen ges såväl i klass som enskilt och inriktas främst på läs-, skriv och matematiksvårigheter. Då man konstaterat att ett barn är i behov av specialundervisning gör specialläraren och klassläraren upp ett åtgärdsprogram som följs. Föräldrarna ger sitt samtycke till att deras barn får specialundervisning. För elever med anpassade kurser görs individuella planer upp av specialläraren och klassläraren. Planerna skrivs under av alla berörda parter och sparas i skolan. 15

16 KÄLLBO SKOLA Jämställdhetsarbetet Jämtplan Jämställdhet innebär i allmänhet att eftersträva flickor och pojkars lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter genom att ställa samma krav på flickor och pojkar. En ökad kunskap om genus och jämställdhet behövs hos alla i skolan. Jämställdhetsarbetet är ett förändringsarbete och därför viktigt att kontinuerligt och i olika sammanhang diskutera och fundera över våra värderingar och attityder. Vi har påbörjat ett förhållningssätt som så småningom skall genomsyra hela skolverksamheten. Vårt arbete skall i första hand leda till att Alla lärare och personal blir mer uppmärksam på sitt förhållningssätt till pojkar och flickor och bemöta dem lika oberoende av kön Flickor och pojkar skall bli medvetna om de likheter/ olikheter som finns mellan könen och hur de påverkas av dessa. Övergripande mål: - I vår skola bemöts alla på ett jämbördigt sätt. Förväntningar, krav och rättigheter skall vara likvärdiga för såväl flickor som pojkar. - I vår skola får både pojkar och flickor utvecklas optimalt. - Vår skola är lika motiverande, anpassad och intressant för pojkar och flickor Delmål: - Få bort våldsamt beteende. - Få bort kränkande ord och handlingar. - Fånga upp barn som lever med våld i hemmet. - Stärk elevernas sunda självkänsla. - Ge pojkar och flickor lika mycket utrymme. - En saklig bedömning. Jämställdhets övningar och diskussioner finns med i materialet Livskunskap som alla klasser följer. 16

17 KÄLLBO SKOLA IT i undervisningen- ikt-plan Skolans omfattande ikt-strategi finns i ett externt dokument på Fronter och på hemsidan. Vi vill se It som en naturlig del av undervisningen. It är ett verktyg för elevaktivitet och ett undersökande arbetssätt. Eleverna lär sig dokumentera, presentera och kommunicera och att skapa egna arbeten. Det handlar inte längre om att undervisa i själva tekniken utan hur man undervisar med hjälp av IT. Konkret arbete i klassrummet Lärplattformen Fronter skall användas av alla lärare, elever och vårdnadshavare varje vecka. All information om skolans verksamhet ligger på Fronter. Datorn skall användas som ett verktyg i all undervisning, tex. som skriv-, sök-, dokumentations-, presentations- och kommunikationsverktyg. Alla klassrum är utrustade med interaktiva projektorer och lärarnas uppgift är att använda dem på ett månsidigt sätt och stimulera eleverna till ett aktivt deltagande i undervisningen. Undervisning inom nätetik sker i varje årskurs s s upphovsrätt, källkritik och nätmobbning. Vi samarbetar med Rädda Barnen på Åland när det gäller mobbning på nätet och diskuterar vad som är rätt och fel med barnen. Elever i behov av särskilt stöd har datorer som kompensatoriska hjälpmedel. Framtiden och fortbildning Se vidare i Källbo skolas ikt-strategi

18 KÄLLBO SKOLA Elevvården Stora EVG Lilla EVG Elevvård ELEVEN KiVateamet Stödinstaser Klassen ELEVVÅRDSGRUPPEN Elevvårdsgruppen (EVG) träffas varannan vecka på onsdagar kl Sammankallare är specialläraren, i år Benita. Ärenden man vill lyfta till elevvården är ärenden som berör elevens inlärning eller mående. Ärenden anmäls till Cicci eller Benita. LILLA EVG FÖRBEREDER OCH SÄTTER SIG IN I ÄRENDEN. I lilla EVG finns Cicci, Benita och Annika. I Lilla EVG förbereds ärenden till stora EVG. Till lilla EVG anmäler lärarna sina ärenden som t.ex funderingar över undervisningssituationer, specifika elevärenden eller önskan om handledning. Lärarna kallas sedan till lilla EVG. STORA EVG EXPERTGRUPPEN I stora EVG finns: Skolans föreståndare: Cecilia Johansson, ansvarig för skolans elevvårdsfrågor Annika Karlsson, ansvarig för KiVa-teamet, då relevanta frågor för KiVa-teamet behandlas. Speciallärare Ann-Kristin Häggblom, sammankallare och sekreterare Skolpsykologen Skolkurator Lisette Isaksson Skolhälsovårdare Heli Pasanen Representanter för Finströms socialkansli. Elevvårdsärenden i Källbo skola diskuteras främst i skolans elevvårdsgrupp.elevvårdsärenden anmäls till gruppen och då ett specifikt elevärende är uppe till diskussion kallas berörd klasslärare till elevvårdsmötet. Problem som uppstår i klasserna gås igenom, och vi försöker på bästa sätt lägga in stödåtgärder för att hjälpa och stötta lärarna i arbetet med eleverna. Skolkuratorn arbetar med enskilda elever och leder gruppsamtal vid behov. Skolan har en mobbningsplan och en beredskapsplan för oväntade händelser. Där finns riktlinjer för hur vi skall gå till väga då vi upptäcker att en elev mår dåligt eller far illa och om något tragiskt inträffat i familjen. I klasserna jobbar lärarna kontinuerligt med materialet Livskunskap i samtliga klasser. I åk 1 och 4 följer vi KiVa-skola för att stärka elevernas självkänsla och förebygga mobbning. All personal i skolan är skyldiga att ingripa eller meddela berörd klasslärare om de ser eller hör någon typ av mobbning. KiVa- teamet är 18

19 KÄLLBO SKOLA skolans mobbningsteam, som består av Niclas Hage och Annika Karlsson. Den fysiska elevvården sköts av skolhälsovårdare Heli Pasanen samarbete med ÅHS och skolläkare från Godby. Heli finns på skolan varje onsdag och torsdag kl Tandläkare från ÅHS sköter tandvården för elever i åk1, åk 3 och åk 5. Elevvårdspersonal Skolpsykolog obesatt Skolkurator Lisette Isaksson Hälsovårdare Heli Pasanen (onsd. och tors.) Fadderverksamhet För att stärka samarbetet och Vi-andan i skolan arbetar skolorna med fadderverksamhet. Alla elever i åk 4-6 har ett fadderbarn i åk 1-3. De blivande klasslärarna i åk 1 och de som haft åk 3 (blivande åk 4) sätter ihop faddrar i respektive fadderklass. Fadderverksamheten håller vi så ofta som möjligt. Vid skolårets början och slut hålls en gemensam utedag då olika fadderaktiviteter praktiseras. Kontinuerliga aktiviteter är Livskunskap med dess övningar. 19

20 KÄLLBO SKOLA Undervisning utanför ordinarie skolarbete Skolan deltar i och arrangerar egna idrotts och friluftsdagar samt teater och författarbesök. Skolorna deltar i Barnens Litteraturdagar, Finlands Svenska Idrotts Skidkul och Naturskolan samt i Ålands Idrottsförbunds skolidrottsdagar och stafettkarnevalen. Vårt mål är att samarbeta runt dessa arrangemang med andra skolor och daghem så ofta vi kan. Ett gott samarbete med biblioteket finns och vi erbjuds många fina evenemang av dem. Eleverna simmar i Godbysimhall under Folkhälsans ledning hela läsåret. Studiebesök till kyrkan och församlingen sker under året. Vi uppmärksammar historiska händelser med lokal anknytning bl a genom att besöka olika historiska platser såsom bl.a. Finströms kyrka, Prästgårdsnäset, Storberget och Kalle Glads stuga, Stenåldersbyn, Godby högar, Vikingabyn, Borgboda, Kungsö batteri, Bomarsund, Kastelholms slott, Geta bergen och Medeltidsstigen. Dessa platser besöks oftast under vårutfärderna. Klasserna erbjuds göra studiebesök till bl.a. Mariehamn för att lära känna Mariehamn och dess kultursymboler, Ålands museum, Sjöfartsmuseet, Museifartyget Pommern, Posten på Åland, Tidningen Åland eller Nya Åland, Reningsverket och Räddningsverket. Alla elever i åk 6 deltar årligen i en seglats på Albanus i slutet av vårterminen. Åk 6 i deltar i Ålands Centralandelslags tecknetävling och studiebesök. Åk 5 erbjuds Rädda Barnens Plåsterkurs och Barnens Internet erbjuds främst åk 4-6. Kulturevenemang som teatrar och författarbesök försöker vi ta del av så ofta det ordnas. 20

21 KÄLLBO SKOLA Evenemang under läsåret Augusti Första skoldagen med faddersamling, 14.8 Fadderdag, 15.8 Ansvarig: samtliga klasslärare Skolfotografering, Ansvarig: Marika Marttinen Pröva på dag på WHA åk Ansvarig: Niclas Hage och Fanny Sonntag Läsfest för sommarens läsprojekt 29.8 Ansvarig: Skolbibba-Anki December Julpysseldag i början av december Ansvarig: Julpyssel-gruppen och samtliga lärare Lucia i skolan Lucia i kyrkan Ansvarig: Klasslärarna i åk 6, Cicci och Gunilla Julfest Avsvarig: Julfestgruppen September Pröva på dag på WHA åk 6 Ansvarig: Mia Åkerholm och Johanna Strömberg Åk 6 lägerskola i Stockholm, Ansvarig: Mia Åkerholm och Johanna Strömberg Röda Korsets Hungerdag Norra Ålands studiedag 26.9 För alla pedagogiskpersonal Inkludering Oktober Musikcafé åk 4-6, Ansvarig: Musicafé-gruppen Temavecka Höstlov FN-dagen Utvecklingssamtal v November Utvecklingssamtal v Nordisk biblioteksvecka, kura gryning Disco åk 1-3 Ansvarig: Hem och skola Adventskyrka

22 KÄLLBO SKOLA Januari Innebandydagen 13.1 Ansvarig: Idrottsgruppen Februari Skidkul åk 1-3 / åk 4-6 Sportlov v. 8 Vändag fadderverksamhet 14.2 Mars Musikcafé åk Ansvarig: musikcafé-gruppen Disco åk 4-6 Ansvarig: Hem och skola Utvecklingssamtal April Åk 1 besöker 4H-gården Skolmästerskap i simning Temavecka Maritimt Alla slutar på skärtorsdagen. Ansvarig: Temaårsgruppen Vårbal Maj Biblioteksutställning över temaåret Ansvarig: Årstemagruppen Klassvisa utfärder; Åk 1:?, Åk 2 Finström runt, Åk 3 Åland-tur, Åk 4 Vikingabyn, Åk 5 Kastelholm Åk 6 Albanus Ansvarig: Klasslärarna Åk 6 ÅCA-jippodag Ansvarig: Klasslärarna Pröva på dag WHA åk 3-4 Ansvarig: Klasslärarna Skolmästerskap ifriidrott Ansvarig: Idrottsgruppen, Gy-läraren Skolmästerskap i stafetter Ansvarig: Idrottsgruppen,Gy-läraren Stafettkarneval Ansvarig: Stafettkarnevalsgruppen. Vårfest på skolgården Ansvarig: vårfestgruppen i samarbete med hem och skola. Minimaraton 29.5 Juni Utegugstjänst 4.6 Åk 6 lärarfotboll Skolavslutning 5.6. Kl

23 KÄLLBO SKOLA 23

24 KÄLLBO SKOLA Morgonsamlingar En två gånger i månaden samlas hela skolan till gemensam morgonsamling. Morgonsamlingarna arrangeras av klasserna själva som då har eget program eller som bjudit in någon gäst. Församlingen håller morgonsamlingar i skolan en gång i månaden. Vid dessa morgonsamlingar försöker de att lyfta fram kyrkans högtider. Förutom de gemensamma samlingarna är det upp till var och en lärare att fritt forma dagens samling i klassen. 24

25 KÄLLBO SKOLA Trivselregler Allmänt i skolan: Visa hänsyn. Alla får vara med. Vi ger varandra beröm. Här bryr vi oss om varandra. Var hjälpsam och ställ upp för andra. Vi ger varandra arbetsro I matsalen Vi vill ha lugn och ro i matsalen. Vi tackar för maten Skollunchen är en del av skolans vardag och den förmedlar kunskap om hälsosamma matvanor på ett mycket praktiskt sätt. Den är också en del av vår matkultur, och för kulturarvet vidare till kommande generationer. Många matvanor skapas i ung ålder, varför skollunchen och matfostran är i en särskild ställning för att främja hälsosamma matvanor. I matsalen har vi ofta blommor eller ljus på borden för att skapa trivsel och harmoni. Vi uppmuntrar alla att smaka på allt och eleverna får själva komponera sin sallad. Två dagar i veckan får eleverna frukt efter maten. Eleverna torkar borden alla dagar. Skolan får närproducerade produkter. Vid huvudingången: I den här skolan hälsar vi på varandra! Det är artigt att hålla upp dörren! Trivselregler i skolskjutsen Var ute i god tid Använd säkerhetsbälte och reflexer Trevligt och artigt uppförande av både chaufför och passagerare Man tar den plats som är ledig 25

26 KÄLLBO SKOLA Elevklubbar Skolan erbjuder inga egna elevklubbar däremot är samarbetet mycket gott med kommunens fritidsledare. Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett digert program av fritidsaktiviteter. 4H arrangerar även de kurser i skolan. 4H kurserna är främst för 4H-medlemmar, men övriga brukar få delta om det finns plats. Lärarnas planeringsarbete Måndag- och torsdag morgnar kl samlas den personal som inte har rastvakt till morgonmöte i lärarrummet. På mötet, vilket är enda gången hela kollegiet finns samlat under en arbetsdag, ges allmän information, brådskande ärenden diskuteras och praktiska saker rörande skoldagen gås igenom. Planeringarna för kollegiet hålls på tisdagar kl På torsdagar kar kollegiet valt att sitta kvar efter skoltid för att kunna sköta sin egen planering med sina övriga arbetskamrater. Det upplevs positivt att ha tillgång till varandra åtminstone en eftermiddag i veckan. 26

27 KÄLLBO SKOLA Ansvarsgrupper Alla lärare, timlärare och assistenter är delaktiga i evenemang som rör hela skolan. All pedagogisk personal deltar i ansvarsgrupper som planerar evenemangen, alla hjälper sedan till med genomförandet. LEDNINGSGRUPP Förest. Cecilia Johansson Vice Sofi Ekholm Ikt: Niclas Hage Pedagogisk visionär: Mia Åkerholm ELEVVÅRDSGRUPP Föreståndare Cecilia Johansson Speciallärare Ann-Kristin Häggblom KiVa-teamet: Annika Karlsson Skolhälsovårdare Heli Pasanen Skolpsykolog Skolkurator Lisette Isaksson KiVa-teamet Annika Karlsson Niclas Hage TEMAÅRET Maritimt med morgonsamlingar och biblioteksutställning i maj Eivor Larpes Tina Jansson Johanna Strömberg Karin Johansson Sussi Cosgrove Kim Åstrand IKT-gruppen Niclas Hage Benita Gustafsson Thomas Mattsson Bibliotekssamarbete Anki Sjölund Sofi Ekholm MUSIKEVENEMANG Café x2, julfest och avslutning Gunilla Boman Sussi Häggblom-Karlsson Britt Lundberg-Skantze Annika Karlsson Ann-Charlott Sundby ELEVRÅDET och vårbalen Pia Engblom Sofi Ekholm HEM och SKOLA vårfesten Åsa Rosenberg Sofie Lyyski/Lena Isaksson-Ahlskog IDROTTSGRUPPEN - Skidkul, innebandy, minimaraton Markus Öhrling Gy-lärare: Maria Johansson/ Linn Sundblom Johanna Åberg Annica Häggblom Thomas Mattsson Jessica Wahlberg Sari Sandell SKOLMÄSTERSKAP (friidrott, simning 2 pers) och STAFETTKARNEVAL (stafetterna och karnevalen 2 pers) Fanny Sonntag Gy-läraren: Maria Johansson/ Linn Sundblom Mia Åkerholm Benita Gustafsson Ann-Louise Törnqvist Camilla Landin 27

28 KÄLLBO SKOLA Fortbildning Personalens gemensamma fortbildning under läsåret riktar in sig på användningen av lärplattformen Fronter. Kollegiet kommer också att fördjupa oss i ämnet svenska under året. Lite ikt-fortbildning kommer att ges på planeringstiden på tisdagar. All personal i skolan deltar i handledning kring våra roller. Den 26 september ordnas en fortbildning för all pedagogiskpersonal på norra Åland under temat inkludering där Källbos personal deltar. Övriga fortbildningar som arrangeras av t.ex Uppsala universitet, Högskolan och skolbyrån deltar vi i enligt behov, intresse och ekonomi. Uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet Vi följer kontinuerligt upp arbetet genom utvärderingar och diskussioner för att se hur vi lever upp till våra mål. En utmaning är att få vår Källbo- kultur att synas utåt! Vi utvärderar vår verksamhet genom diskussioner på planeringar och i arbetslag. Föreståndaren har uppföljande personsamtal med de olika personalgrupperna. I och med uppgörandet av arbetsplanen utvärderas den gamla och vi uppdaterar vår nya arbetsplan med områden som bör utvecklas. Personalen deltar i handledning under året för att förtydliga roller och ansvarsområden. Viceföreståndarens och ledningsgruppens roll har stärkts genom ersättning för arbetet. Elev och föräldrakontakten är en viktig del vid utvärderingen. De uppgifter som kommer fram vid utvecklingssamtalen är av stor vikt. Vid utvecklingssamtalet diskuteras frågor eleverna och föräldrarna gemensamt funderat kring på förhand och det är ett sätt för skolan att erhålla viktiga synpunkter för utvecklingsarbetet. Eleverna får två skriftliga omdömen under läsåret, ett vid höstens utvecklingssamtal eller vid höstterminens slut och ett vid vårterminens slut. Vi bedömningen av elevens ansvar och samarbete har vi valt att utgå från kriterierna: berömligt, bra och bör förbättras. Vi har gemensamt kommit fram till dessa formuleringar. Skolan utvärderas också externt i och med deltagande i lokala och nationella utvärderingar. Resultaten ger en tydlig bild hur skolan står sig jämfört med övriga Åland/ Finland. 26

29 KÄLLBO SKOLA Specialklassen Sunnanäng Specialklassen Sunnanäng inom Norra Ålands högstadiedistrikt. Sunnanäng är specialklassverksamheten för barn i behov av särskilt stöd från kommunerna inom Norra Ålands skoldistrikt. Specialklassen är placerad i Källbo skola och i Godby center. Läsåret är 14 elever inskrivna i specialklassen. Målsättningen för verksamheten är att barnen skall få lära i egen takt och efter sin förmåga och sina förutsättningar, tränas i socialt uppförande samt bli accepterade och upptagna i gemenskapen i skolan och i samhället. Eleverna i Sunnanäng är integrerade i skolans verksamhet där det är ändamålsenligt. Eleverna tar del av skolans tyngdpunktsområden när de integreras i de övriga klasserna samt till en viss del i vår verksamhet. I Sunnanäng finns i år två specialklasslärare och fem assistenter. Samarbete bibliotek - skola Mål: Biblioteket skall vara öppet och tillgängligt för elever, lärare och övrig personal. Tillsammans ge eleverna kunskap om litteratur och författare. Vi vill i mån av möjlighet tillmötesgå önskemål vad gäller media. Ge möjlighet till rekreation. Visa eleverna att biblioteket är en källa till kunskap både genom böcker, tidningar och Internet. Besöket i biblioteket skall vara något att se fram emot. 27

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer