Litteratur och intervjuer Notiser och länkar/länktips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteratur och intervjuer... 99 Notiser och länkar/länktips... 101"

Transkript

1

2 MUSIK SKALL BYGGAS UTAV GLÄDJE FÖRORD... 3 MUSIK FÖR ALLA - ELLER? Vad är musik?... 7 Musik för folkhälsa? Kropp och själ Ulrica Nilssons forskning Musik och hälsa Töres Theorell HÅKAN JOHANSSON OCH VERKSAMHETEN Håkan Johansson Metoder och verktyg FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ELEVERNA I FOKUS Peter Nordin, ordförande för HSO Dalarna Metha Wahlström-Halse, fritidskonsulent landstinget Dalarna Amanda M, elev till Håkan Amanda N, elev till Håkan Anders, elev till Håkan Lena Daniels, kontaktperson till Anders Andrea, elev till Håkan Christoffer, elev till Håkan Daniel, elev till Håkan Emil, elev till Håkan Fredrik, elev till Håkan Karl-Erik, elev till Håkan Krister, elev till Håkan Gunnel Lindborg, god man till Krister Markus, elev till Håkan Magnus Kindåker, före detta elev till Håkan EFTERORD - TANKAR OCH REFLEKTIONER FRÅN EN PROJEKTLEDARE Litteratur och intervjuer Notiser och länkar/länktips

3

4 FÖRORD Musik skall byggas utav glädje av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av båda dera, mitt hus det la dom grunden till för flera tusen år sen eller mera, så stig in känn er som hemma om ni vill. [ ] Text: Björn Barlach, sång och musik: Lill Lindfors Musikrummet är inte stort, men det är högt i tak och det spelar ingen roll vad du har för förutsättningar. Det viktiga är vem du är och vad du vill göra. Man bara spelar och är, resten brukar lösa sig menar Håkan Johansson, musikpedagog och eldsjäl. Håkan har lagt ner själ och hjärta i att skapa möjligheter för personer som har en funktionsnedsättning att skapa musik utifrån deras egna villkor och förutsättningar genom digitala hjälpmedel. När jag stolt visade upp projektets rykande färska logga på min facebook i juni månad fick jag frågan Men ska musik byggas av glädje?. Kommentaren ifråga var en blinkning mot ska:et och mitt svar var kort och gott I detta fallet ska det ;). Det är svårt att 3

5 inte smittas av den musikglädjen som ryms inom rummets fyra väggar och fullkomligen exploderar ibland. Det är ännu svårare att inte dra på munnen och bli varm i hjärtat när jag ser hur en del blomstrar i det de gör och tar steg i en riktning som en del människor har sagt åt dem att ge upp. Nog har musiken lockat till såväl personlig som fysisk utveckling. Det kan eleverna själva, Håkan och anhöriga runtomkring vittna om. Musiken som ett verktyg har jag själv använt mig av mer än en gång. Lindat in min melankoli i Leonard Cohens sammetstämma, sprungit ikapp med Scooter i löpspåret, skrivit så det rykt om tangentbordet till Industrial Legacy vol.1 och börjat en lat söndag tillsammans med Billie Holiday. Det finns musik för alla tillfällen och situationer oavsett om jag spelar, sjunger eller bara lyssnar. Musiken gör något med mig och påverkar mitt sinne. Men ibland räcker det inte bara med att ha verktyget musik. Hen måste veta hur och när det ska användas och vilka möjligheter som finns. Här kommer Håkan in i bilden. Det slog mig i ett tidigt skede vilken fingertoppskänsla han har för människorna och hur genuint intresserad han är av vilka de är och vad de vill. Frågan ställs vad man vill göra och sedan börjar dialogen, kreativiteten och Vi kan väl prova?. Sedan januari 2012 drivs projektet Musik ska Byggas utav Glädje i Falun som är dess födelseort. Siktet är inställt på tre år med uppstart av verksamhet i Sensus Mellansverige på orter där vi har kontor. Men vi vill naturligtvis sprida musikglädjen till alla som vill ta emot den! Projektet bedrivs i regi av Sensus Mellansverige, Allmänna Arvsfonden, Landstinget Dalarnas Vuxenhabilitering och Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) Dalarna. //Kerstin Björsson Projektledare Sensus 4

6 MUSIK FÖR ALLA ELLER?

7

8 MUSIK FÖR ALLA - ELLER? Vad är musik? Ordet musik kommer från latinskans mu sica som stammar från grekiskans mousik? (te chn?) vilket betyder musernas (konst). I grekisk och romersk mytologi var muserna poesins gudinnor till en början. De kom senare att vara en källa till inspiration även för andra konstnärer, filosofer och intellektuella. I dagens moderna språk hittar vi rester av dem i ord som musik och museum. Men vad är egentligen musik? Hur skulle du förklara begreppet musik för någon som aldrig har kommit i kontakt med fenomenet? Nationalencyklopedin säger att det är en kulturyttring som inte kan ringas in med någon allmän och heltäckande definition. Vad man lite generellt kan säga är att musik brukar bestå av ett organiserat ljud. Det är också vanligt att man ser flera olika fenomen inblandade som poesi och dans. Kanske har du sprungit på begreppet att det låter som musik i mina öron när du hört något du gillar. Vi kan också prata om oljud både när vi pratar om musik vi inte tycker vi förstår oss på, eller ens vill kalla för musik. Likväl som oljud kan vara slamret från gatuarbetare utanför fönstret när vi försöker sova eller någon som väsnas alldeles för högt i köket. Precis som de flesta begrepp har innebörden av begreppet musik växlat över tid och rum. Men från 1900-talet och framåt i takt med att vi har fått en ökad kunskap om världens alla kulturer, så har vi fått en mer särskild syn på begreppet musik. Idag när vi säger musik kan vi prata om alla slags ickespråkliga ljud som vi skapar med rösten eller olika ljudredskap. Med den tekniska och digitala utvecklingen har även helt nya världar öppnat sig inom begreppet ljud och musik. Vi pratar ofta om musik som ett globalt språk eller ett känslans språk. Vi behöver inte alltid kunna tala med varandra, eller förstå vad som sjungs för att ta till oss musik och lite 7

9 förstrött stampa takten, knäppa med fingrarna eller nynna med. Det finns de som hävdar att musiken som ett känsloframkallande språk bara är en metafor, men andra säger att det kan kommunicera icke-verbala meddelanden ett abstrakt och ordlöst språk. Ett historiskt perspektiv på musiken När började vi producera det vi idag kallar musik? Det är svårt att peka på en fast tidpunkt då människan börja göra musik, även om vi länge har använt ljud och ljudredskap. Att skriva EN global musikhistoria är också svårt. Det är bättre att tala om skilda framställningar och samtida skeenden som ibland kommer i kontakt med varandra. I Noter om musik och hälsa skriver Töres Theorell om att en del författare betonat vikten av musik hos vissa människogrupper för deras överlevnad i farliga miljöer. Under tidiga stadium i utvecklingen har musik använts i riter och religiösa sammanhang för att stärka grupper. Om nu musiken var något som var viktigt för överlevnad kan man spekulera i om de som inte klarade av att ingå i gruppens sammanhållning hade sämre förhållanden för överlevnad än andra. Var individens benägenhet att ingå i ett musikaliskt sammanhang viktigt för stärkandet av gruppen? Om man betraktar musiken som ett hjälpmedel och verktyg för gruppens överlevnad kan det vara lättare att se den musikaliska faktorn som en tänkbar del i gruppens fortlevnad. Att vara tondöv är mycket ovanligt i normalbefolkningen, liksom att vara genuint omusikalisk 1 (2009). Theorell lyfter fram en intressant aspekt i diskussionen kring människans förmåga att relatera till musik. Det kan vara något som har gynnats i utvecklingen. Det låter som en rätt spännande tanke att filosofera och forska i tycker jag personligen. Theorell framhåller dock en viktig poäng: svårigheten med att renodla musikens betydelse har att göra med 8 1 De flesta omusikaliska människor har egentligen musikalisk potential men är otränade i musik. Att vara tondöv innebär att man har svårt att bedöma tonernas intervall och sjunger falskt. De flesta som är tondöva kan ändå uppskatta musik och relatera till den. Att lida av riktig omusikalitet amusi är mycket ovanligt. Amusi innebär att man uppfattar musik som oljud och överhuvudtaget inte kan uppfatta någon mening med melodier.(theorell, 2009)

10 det faktum att den alltid ingår i ett sammanhang (2009). Det kan bli svårt att forska och få fram resultat i ett fenomen som är tätt sammanlänkat med andra fenomen. Var går gränserna? Vilka effekter och utvecklingar kan man se som bara är till följd av musiken? Kräver vissa effekter och utvecklingar ytterligare en faktor som samarbetar med musiken för att vi ska se resultat? Grunden till modern musikvetenskap tillkom under 1800-talet och sprang ur det allmänna intresset för historia och folkliga manifestationer. Det var under en tid då intresset för den egna nationen var stort och nationalromantiken spirade. När man började värdera musik som en av de stora konstarterna blev det också motiverat att ägna sig åt systematiska och vetenskapliga studier i ämnet. Sedan studier började bedrivas i ämnet vi idag kallar för musikvetenskap har mycket hänt. Nu inbegriper begreppet musikvetenskap områden som musikhistoria, musikteori, musiketnologi, musiksociologi, musikfilosofi/ estetik, musikpsykologi, musikakustik och instrumentforskning. Men tankar kring musik, teori och vilken inverkan musiken egentligen har på oss, eller vilken plats den kan tänkas ha i universum har funnits mycket tidigare. Pythagoras (ca f.kr.) var en grekisk filosof och matematiker från Samos. Han ska ha upptäckt ett matematiskt förhållande mellan tonens höjd och strängens längd. Med den upptäckten hoppades man att verkligheten kunde beskrivas genom förhållandet mellan tal. Begreppet sfärernas harmoni handlar om att planetsfärernas storlek kunde beskrivas som musikaliska intervall. I Ulrica Nilssons Vårdande musik kan man läsa att Pythagoras betecknas som musikvetenskapens fader och hade en matematisk färgad musikförståelse med inslag av mystik i sin musiklära. Han menade att musik påverkar själen och förordade musik och diet som behandling för att förbättra och underhålla harmonin mellan kropp och själ (2009). Några andra personer som även haft tankar kring kopplingen mellan musik och hälsa var till exempel sjuksköterskan Florence Nightingale ( ). Nightingale var en företrädare för musik vid behandling för ohälsa. Hon noterade att olika typer av musik gav 9

11 olika effekter på soldaternas hälsa. Musik med vindliknande ljud kunde verka positivt så tillvida att det associerades med frisk luft som verkade gott för de sjuka (Nilsson, 2009). Evan O Neill Kane ( ) var läkare och kirurg under tidigt 1900-tal och hävdade att de patienter som lyssnade på musik under operationen hade ett minskat behov av smärtstillande och mindre upplevd oro. Kane visade också på hur blodgenomströmningen i hjärtat påverkades av om musiken var livlig eller lugn (Nilsson, 2009). Lyfter vi blicken och tittar på musiken ur ett historiskt och geografiskt perspektiv idag är de musikaliska omvälvningarna stora och både tillgången och användandet av musik har ökat. Musiken finns närvarande i nästan alla vinklar och vrår av vårt moderna samhälle. Varför inte observera under en dag hur många gånger du kommer i kontakt med musik i dess olika former, eller räkna efter hur många människor du ser med hörlurar i öronen. Theorell pekar på att musikens snabba spridning och lättillgängligheten kan vara ett led i att den förstärker känslor och betraktas som en gränsöverskridande kanal för kommunikation. Historiskt sett precis som i dagens samhälle kan olika sociala grupper och åldersgrupper associeras med olika sorters musik. En logisk följd av musikens effekt på gruppsammanhållning och identitet som stammar från långt tillbaka i tiden (2009)? Musik för folkhälsa? På Kulturdepartementets hemsida kan man under kulturpolitiska mål läsa att: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 10 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

12 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet. Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Det flesta människor brukar vara rörande överens om vikten av kultur och att det finns i vårt samhälle. Vad kulturen ger oss för något, och vilken form av kultur som tillför oss något varierar. Det är ibland svårt att prata om sanningar som man kan väga, mäta och sedan presentera i diagram. Men på sista tiden har det börjat dyka upp allt mer forskning i ämnet kultur i relation till hälsa och sjukvård. Region Skåne har på uppdrag från regeringen bedrivit pilotprojektet Kultur på recept med goda resultat. Där har man observerat två hälsogenererande processer som påverkat projektdeltagarna positivt dels de kulturella aktiviteterna som sådana och dels den sociala samvaron och sammanhanget som man hamnat i. Att delta i eller utöva kulturaktiviteter i sig gör oss inte friska, men det är ett viktigt verktyg, en resurs och ett behov hos människor. Statens folkhälsoinstitut gav 2005 ut skriften Kultur för hälsa som då var en exempelsamling på forskning och praktik i ämnet. Där kan man konstatera att musiken hör till den kulturupplevelse som är den mest utforskade och där man exemplifierar med: En svensk studie om hur välbefinnandet ökar hos amatörmusiker som deltar i sångundervisning. Ett annat experiment visar hur fysiska prestationer kan öka hos människor som lyssnar till musik, eller att barn som fått musikundervisning har höjt sin intelligenskvot. En svensk pilotstudie pekar på att nivåerna av stresshormon kan sänkas vid utökad musikundervisning. 11

13 Musik har använts terapeutiskt i vården, där till exempel dementa patienter har blivit öppnare för kontakt och samarbete när vårdgivaren sjunger. I essän Kulturhjärnan som Hugo Lagercrantz skrivit kan man läsa om Jean-Pierre Changeux, professor och neurolog, som i boken The Good, the True, and the Beautiful a neuronal approach närmat sig vår drift till kultur ur ett neurologiskt perspektiv. Där pekar han på att människan har en biologisk drift att ägna sig åt vetenskap och kultur, bland annat för att hjärnans belöningssystem stimuleras. I rapporten Onödig ohälsa (2008) från Statens Folkhälsoinstitut står det att människor med en funktionsnedsättning har mycket lägre inkomst och sämre ekonomiska marginaler än vad den stora majoriteten av befolkningen har. De ekonomiska förutsättningarna blir således en bidragande faktor för att hälsotillståndet är sämre hos personer med en funktionsnedsättning. Att ha en funktionsnedsättning betyder inte per automatik att man har en sämre hälsa, men det är en hälsorisk att ha en funktionsnedsättning. En fråga som rapporten ställer sig är huruvida hälsan för personer med en funktionsnedsättning är sämre än vad den borde vara. Så hur ska vi nu knyta ihop allt det här? Att musiken kan vara potentiell friskvård som utvecklar, stimulerar och gör oss friskare? Samtidigt som det skulle kunna vara en biologisk drift som vi har och med en kulturpolitik som pratar om att främja allas rätt till kulturella upplevelser och uttryck. 12 Ovanpå det lägger vi att människor som har en funktionsnedsättning har sämre ekonomiska marginaler än den stora majoriteten av befolkningen och att en funktionsnedsättning kan vara en hälsorisk. Men vad kan egentligen musiken åstadkomma? Är det en dunderkur

14 som kommer göra oss alla till friska och glada individer om vi bara får förutsättningarna att ta del av den? Vi kikar närmare på lite mer forskning inom ämnet musik och hälsa för att se vad musikpillret kan tänkas ha för positiva effekter. Kropp och själ Ulrica Nilssons forskning Ulrica Nilsson är forskningshandledare och docent i vårdvetenskap. Hon har bland annat arbetat med att undersöka musikens betydelse för kropp och själ. I Vårdande musik (2009) berättar hon om hur musik kan främja hälsan och lindra lidande. Man kan komma åt känslor med musiken som en katalysator och förstärkare och på så vis få en terapeutisk effekt. Något som positivt kan påverka hjärtsjuka genom sänkt puls och blodtryck. Av Nilsson får vi lära oss att det inte finns något särskilt musikcentra i hjärnan, men att tinningloberna och den primära hörselbarken spelar en central roll. Allmänt kan man säga att detaljanalys av musik gör vi i vänster sida och melodisk helhet upplever vi i höger sida av hjärnan. Är vi otränade i musik använder vi framför allt höger hjärnhalva för att få helhetsintryck och göra allmänna bedömningar. Är vi musikaliskt tränade kopplar vi på vänster hjärnhalva för att göra analyser av tempo, toner, melodier och så vidare. Musik väcker känslor och kan uppkomma som en direkt reaktion vid lyssnande. Känslor är elementära och ursprungliga. Deras säte hittar vi i det så kallade limbiska systemet. Det limbiska systemet tillhör det centrala nervsystemet och kallas ibland för känslohjärnan. Stress, sexualitet, minne och inlärning är funktioner som står i nära relation till det limbiska systemet. En gång slank jag in på en Allhelgonakonsert i St Ignazio i Rom. När organisten öppnade konserterten med Bachs Toccata och fuga i d-moll reste sig vartenda hårstrå på mig. Det var en härlig musikupplevelse vars känsla jag minns än idag. Detta fenomen med kalla kårar, rysningar och frysningar kan man ibland få i samband med starka musikupplevelser förklarar Nilsson. Fenomenet kallas synestesier och innebär att man fått sinnesintryck från ett annat sinne än det som faktiskt stimuleras, såsom hörseln. Detta fenomen uppkommer framför allt när man lyssnar på musik som man känner till 13

15 bra och lärt sig tycka om. Detta förklaras genom att det sympatiska nervsystemet kopplas på. Det sympatiska nervsystemet styr kroppstemperaturen genom att reglera svettningar och hudgenomblödningar och kan även utsöndra endorfin. Musik kan också minska beteendestörningar och förbättra sociala, kognitiva och emotionella funktioner berättar Nilsson. Hos personer med Alzheimer och demens kan det reducera ett aggressivt och oroligt beteende. Musiken kan även stimulera den språkliga förmågan, sinnet, innehåll och ordflöde. Att lyssna till lugn och avslappnande musik när man ska lägga sig kan öka kvalitén på sömn. En längre sömn med mindre störningar ger en bättre vaken tid under dagen. Vilar du under dagen och samtidigt lyssnar på musik kan du känna dig mindre stressad, uppleva mindre smärta, få sänkt blodtryck och andningsfrekvens. Det var åtminstone vad patienterna upplevde när man undersökte det här. Musik och hälsa Töres Theorell Töres Theorell är professor emeritus i psykosocial miljömedicin och har arbetat mycket med stressforskning. Musiken har funnits med honom i forskning likväl som privat och han har frågat sig vad musiken kan ha för betydelse för människan. Theorell själv har alltid sjungit och spelat fiol, med föräldrar som arbetat med musik har den alltid funnits med honom i hemmet. Det finns musik som skapar ett lugn samtidigt som den stimulerar honom. I boken Noter om musik och hälsa (2009) intresserar han sig för folkhälsa och musik kan man hitta hälsoeffekter hos människor som gör och spelar musik? Theorell tror själv att musik har en positiv betydelse för vår hälsa. Men det bör dock inte vara något tvång i att sjunga, lyssna på musik eller gå på en konsert. Det tror han inte det finns några positiva effekter av, vare sig fysiska eller psykiska. 14 Forskning har konstaterat att ljud och ljusimpulser kan färdas via två vägar till hjärnan, en hög och en låg väg. När man samtalar tar samtalsimpulserna den höga vägen, medan en stor del av musikimpulserna tar den låga och snabba vägen. Man kan säga att musikimpulserna tar bakvägen in till centra i hjärnan som är oåtkomligt för de vanliga samtalen.

16 Detta kan vara intressanta aspekter när man har med hjärnor att göra som inte fungerar på samma sätt som den stora majoritetens och där vissa banor i hjärnan är avbrutna eller aldrig har fungerat. När vi försöker nå de inre delarna av hjärnan kanske det inte funkar via de vanliga vägarna, men funktionen finns ändå därinne. Det gäller bara att hitta en alternativ väg. Exempel på detta finns bland annat inom demensvård, personer som fått motorisk afasi till följd av stroke, vid Parkinson, hos personer med en utvecklingsstörning och barn med autism. Den mest avancerade användingen av musik i behandlingens tjänst är musikterapi. Det är en vidareutbildning för musiker med en psykologisk kompetens. Musikterapeuten har kunskaper i musik, psykologi och psykoterapi. En musikterapeut jobbar framförallt inom psykiatrin och behandlar vanligen psykiatriska eller psykologiska symptom. Men musikterapi kan även användas för kroppsliga besvär, till exempel vid kroniska smärttillstånd. Principen inom musikterapi är att förstärka känslomässiga tillstånd hos patienten som behövs för att den ska ta sig vidare i behandlingen. Utgångspunkten om att musik kan aktivera hjärnan via andra vägar än de vanliga kan vara en anledning till att musikterapi är verksamt. Så vad händer i kroppen när man sjunger? Vi får lära oss att det är lättare att förstå effekterna i kroppen av att lyssna på musik än att förstå effekterna av att sjunga. Det har delvis att göra med vilken inställning vi har till att sjunga. Är vi bekväma med det eller blir vi dödsförskräckta? Att sjunga innebär att man engagerar kroppsliga aktiviteter som påverkar andning, hjärtverksamhet och hormoner. Det man kan uttala sig om är den totala effekten av att sjunga. Det är i princip omöjligt att uttala sig om huruvida effekten kommer sig av estetiska eller kroppsliga processer. Det finns också en skillnad om jag är professionell sångare där sången mer är kopplad till prestation. Men sammantaget kan man konstatera att sångare blir mer avspända och energiska efter en lektion, oavsett om jag är glad amatör eller nitisk professionell. Under en sånglektion gick pulsen upp med omkring 20 slag per minut, vilket motsvarar 15

17 en lindrig fysisk ansträngning. När vi andas in ökar pulsen, och när vi andas ut sänks den. Detta kallas hjärtfrekvensvaribilitet. Att ha ett varierat mönster på den är positivt. Det kan läsas som att vi har lättare att anpassa oss i vår tillvaro om vi har en stor biologisk flexibilitet. Man ser till exempel en liten variation i pulsen hos människor som är sjuka och stressade, exempelvis har djup depression och utmattningssymptom. En stor hjärtfrekvensvariation tyder alltså på att vi mår bra och behärskar vår situation på ett biologiskt bra sätt. Har vi publik när vi sjunger brukar pulsen öka ytterligare. Musikupplevelser verkar också kunna stimulera förmågan hos vår kropp i reparation och ersättning av celler på samma vis som fysisk träning gör. Anabolism kallas den processen i kroppen som reparerar och bygger upp celler. Har vi en intensiv stressreaktion går anabolismen på sparlåga, vår kropp är istället på helspänn och redo att handla. Om anabolismen störs och går på sparlåga under en alltför lång tid kan vi bli sjuka. Viktiga inre organ som hjärta, lever och njurar kan då ta skada. Efter sånglektion kunde man konstatera att oxytocinhalten i blodet ökat. Hormonet oxytocin förknippas med lugn och ro samt minskar smärta och ångest. Det finns en del som talar om Mozarteffekten som innebär att den matematiska förmågan och intellektets utveckling ökar hos barn och studenter om de lyssnar på klassisk musik. Theorell understryker dock att han anser att det är känslorna som är människans drivkraft. Kan man inte tolka sina egna eller andras känslor är risken större att man blir förvirrad och stressad i jobbiga situationer eller feltolkar omgivningens signaler. Han är övertygad om att musiken hjälper barn i en känslomässig träning. 16

18 HÅKAN JOHANSSON OCH VERKSAM- HETEN

19

20 HÅKAN JOHANSSON OCH VERKSAMHETEN Håkan Johansson Håkan Johansson är uppväxt i Rättvik omkring Siljan. Med sig från barnsben har han musiken som hela tiden har funnits med i bilden. Arvet kommer från hans morfar, riksspelmannen Fyr-Olof Söderström. Håkan förklarar för mig att han alltid tyckt om skapandet: Just det här att jag får göra själv vad jag vill. I färger, eller i snickerier. Jag höll på mycket med sånt, finsnickerier och grejer. Och musiken också, jag började som sexåring att spela piano. För det var ju som tradition hemma att man skulle spela. Håkan berättar om hur hans far spelade fiol och trombon. Hur fadern som annars var bilelektriker kom upp från källaren på helgerna där hans verkstad var. Då spelade de tillsammans, något som fadern njöt av. Håkans intresse för trombonen kommer från fadern. Han började ta lektioner och gav sig ut att spela dansmusik, även om det blev att han spelade mycket Hammondorgel då. Håkan började nära tanken att han ville lära sig mer på riktigt. Det startade med lektioner på kyrkorgeln i Rättvik. Efter det gick han vidare till konservatoriet i Falun och musiklinjen. Huvudinstrumenten var då trombon och piano. Håkan fortsatte till musikhögskolan i Ingesund där han studerade till brasslärare. Det första jobbet som nybakad musiklärare blev i Borås. Det kommer ett godmodigt skratt från Håkan när han berättar: Men sen är det då den där patriotiska dalmasen inom en, man längtar tillbaka till det här klimatet kanske. När jag var hemma en gång så träffade jag en gammal spelkompis som jag frågade om det inte fanns något jobb i Falun eller. Jo, de skulle visst ha en brasslärare. Så jag sökte Och det gick ju bra, jag fick det. Så här har jag nu jobbat på Dans- och musikskolan i Falun i över 30 år. Som brasslärare och jag har haft mycket orkesterar. Jag gjorde något som jag tyckte var ganska kul i och med att jag spelade mycket storband själv. 19

21 Håkan berättar att han i ett tidigt stadie började sätta ihop ackompanjemang på kassettband till ungdomarna. Han noterade att när de stod och spelade själva var de ganska orytmiska. Men om man har något att spela till brukar det ordna upp sig förklarar han. Med en enkel trummaskin och Hammondorgel började Håkan alltså göra komp på kassettband och tryckte upp häften till det. Det var ett lyckat drag konstaterar han, för det började hända saker då. Och på ett sätt är det faktiskt en liten grund till hur han jobbar idag. Idag jobbar Håkan mycket med musik och komponerar själv. Just nu är det framförallt avslappningsmusik då han håller på och mediterar mycket själv. Det andliga och fysiska välmåendet är viktigt för honom. Genom åren har han simmat mycket och sysslat med triathlon. Sysslar man med blåsinstrument är det bra med ett gott flås menar han med ett leende. Håkan berättar för mig att hans strävan är balans i det yttre och inre, då blir man en lugnare människa. I slutändan är han intresserad av att alla ska må bra och att själv leva ett bra och enkelt liv. 20 Jag frågar Håkan hur han kom in på den verksamheten som han håller på med idag. Håkan drar sig till minnes att allt började med en förälder som tog kontakt med musikledaren på Dans- och musikskolan och undrade om det inte fanns något hans son kunde delta i, även om han inte riktigt hade samma motorik som alla andra. Musikledaren pratade med Håkan som antog utmaningen och fick träffa Christoffer för första gången. De började med att prova ett elpiano, men det fungerade inget bra. Då kom de på att det fanns trumpads, plattor, som man kunde spela på. En ny värld öppnades. Det var också i den här svängen som det digitala mediet kom in i Håkans liv.

22 Med ett skratt berättar Håkan: I samband med det här så fick vi en kurs på musikskolan om musikprogram på dator. Och då tänkte jag så här, musikprogram på datorn, vad kan det va för nåt. Det var första reaktionen det, vad är det för konstigt. Men jag gick den kursen till programmet som hette Notator. När jag fick det där och började titta på möjligheterna WOW, vilket grej! Precis det som jag har gjort, men det här kan man utveckla i princip hur mycket som helst kände jag. Tillsammans fortsatte Håkan och Christoffer att utforska de nya möjligheterna. Det började också komma fler elever, bland annat från habiliteringen, när ryktet om Håkan och hans verksamhet spred sig. När det kommer en ny elev till Håkan har han för det mesta bara ett namn och sen börjar dialogen dem emellan. Att det finns en diagnos med i bilden är inget de brukar tala om eller bry sig om. Håkan pratar varmt om de människorna han spelar med. De är raka och enkla på ett väldigt fint vis. Att de kommer hit och börjar med en grej öppnar dörren till så mycket annat konstaterar han: Vi är spelkompisar. Vi spelar tillsammans efter den förmågan vi allihop har. Det tycker jag har funkat väldigt bra. För då försvinner mycket det här det är lätt 21

23 att man kan få en stämpel på sig. Jaha, jag har det, då är det så och så Ju mer man kan få bort det där, vara som vanligt... Då börjar man uppleva andra saker. Och det visar sig sen i musiken, när man börjar uppleva rätt ljud och allting. Det försvinner, begränsningen. Det är min uppfattning. [ ] Man skiter i allt och bara spelar och är. Håkan understryker vikten av lyhördhet gentemot de människor som han möter, tillsammans med ödmjukheten och respekten är det de absolut viktigaste ingredienserna. Lyssna på vad de säger, låt dem berätta vad de vill göra, intressera dig för vad de är för personer. Sen är det bara att pröva sig fram kring vad som funkar menar Håkan. Han har själv inte gått några särskilda kurser i hur han ska arbeta med sina elever. Håkan säger bestämt att man ser det på deras ögon och hur de uppträder, vad de gör och vilka förmågor de har. Det är bara att lyssna in personen och försöka tillfredsställa önskningarna. Vad eleven vill är det som är viktigt, och det genuina intresset för det går aldrig att fejka. Det märker de på en gång säger Håkan med eftertryck. Håkans tips och tankar för dig som vill jobba med denna verksamhet Håkan poängterar att det är viktigt att vara bra på ett instrument, att kunna spela och behärska det. Även om det inte är det viktigaste. Han understryker bestämt att det framförallt handlar om att ha en känsla för människor och visa dem respekt. Man måste vara lyhörd och kunna lägga sig på rätt nivå, oavsett vilken bakgrund man har. Håkan lyfter också fram assistenternas roll i det hela. Man ska inte vara rädd för att prata med dem. De känner ju i regel eleven väldigt väl. Ofta är de med, men det är inget måste. Eleverna kan själva välja om de vill att assistenterna ska närvara eller ej. Vad gäller musiken som är aktuell blir det ofta dansband, en musik som är snäll och har en enkelhet. Men ju längre eleverna håller på, desto bredare brukar spektrumet bli. 22

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson 16 N R 1 6 2 0 0 8 I S S N 1 6 5 0 3 9 5 3 F Ö R B U N D E T F Ö R M U S I K T E R A P I I S V E R I G E M E D L E M S T I D N I N G Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander

Läs mer

MUSIKPEDAGOGIK. 6 0 - p o ä n g suppsats. Delaktighet och gemenskap genom det konstnärliga skapandet. Modjtaba Dadgar

MUSIKPEDAGOGIK. 6 0 - p o ä n g suppsats. Delaktighet och gemenskap genom det konstnärliga skapandet. Modjtaba Dadgar MUSIKPEDAGOGIK Delaktighet och gemenskap genom det konstnärliga skapandet Ett pedagogiskt utvecklingsarbete i ämnet musik i grundskolan Modjtaba Dadgar 6 0 - p o ä n g suppsats Handledare: Stephan Bladh

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer