1/12. Arkivcentrum Syd i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/12. Arkivcentrum Syd i Lund"

Transkript

1 1/12 35:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Sorg i koncernen 3 Några Livsfunderingar 4 Till minne av min syster 5 PERSONALINFO 6 Karl Axel Erixon 7 Tommy Ivarsson 65 år 7 Krister Åstedt - pensionär 8 Jan Hildingsson - pensionär 8 Nya Jobb 8 Ann-Christin Olsson fyller år 9 Willy Eriksson 60 år 9 Gulli Elizon fyller jämnt 10 Kire Dyfvelsten 40 år 10 Hej - Michael Böss 11 Hej - Marcus Nilsson 11 Hej - Maria Helin 11 Hej - André Ilvemark 12 Hej - och på återseende 12 Nya uppgifter 13 Bo Larsson och Uno Wilhelmsson 13 Yrkesbevis 14 Koncerngemensam utbildning års jubilarer på August Lundbergs 15 Håkan Bendroth - 25 år i företaget 15 Thage Anderssons Byggnads AB Kundträff med SEB 16 Invigning 16 Kunskapscenter 17 Akvamarinen 18 Lägesrapport HQ Lund 19 Arkivcenter Syd 20 Norrevångshallen Eslöv 21 Emporia 22 Inköpsråd skapat för hela TAB 23 Slutspurt på östfronten 24 Räddningstjänsten i Kristianstad 24 Livet som mekaniker 25 Kv Sundholmen på Limhamn 25 Håltagningsavdelningen 26 Vevstaken 10 i Kristianstad 27 LRQA följer upp 27 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 28 SPA på Ystad Saltsjöbad 29 Byggföretag i Sjöbo bygger åt Atos 30 Sege Park Malmö 31 Atos Medical i Hörby 32 NEP Service 33 Kronodirektören i Malmö 34 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från koncernchefen: 35 Byggservice Avd Gott Samarbete 36 Helsingborgsavdelningen rapporterar 37 Villa Nilsson i Falsterbo 38 Plåtexpressen, RE väla plåt och Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 39 Rapport från Östra Vrams Smide 40 Sommarro i Kristianstad 41 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 42 Klippans Pappersbruk 43 Här och där med Kranexpressen 47 Högtryck på Kranexpressen 48 Arkivcentrum Syd i Lund Arkivcentrum Syd i Lund är nu färdigställt och överlämnat. Cirka kvadratmeter arkiv- forsknings- och kontorslokaler har nu tagits i bruk för att inrymma arkiv för bl.a. Riks arkivet/landsarkivet i Lund, Region Skåne och Lunds Universitet.

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Produktion och konsumtion påverkar miljön i alla länder Elavfall ökar snabbast Jämfört med andra länder samlar vi in mycket elektriska och elektroniska produkter för återvinning och det är ju bra. Men samtidigt är vår stora konsumtion av elprylar ohållbar. Det vore bättre om vi kunde använda sakerna längre innan vi kasserade dom. SMED (Svenska MiljöEmmissions- Data) har, på uppdrag av Naturvårdsverket, tagit fram en ny studie över flöden av konsumentnära elektronik- och elavfall i Sverige. Studien visar, att vi har en bra överblick över vilka typer av flöden av elektronik och elavfall vi har till, från och inom Sverige. Enligt beräkningarna använder vi minst 160 kilo elektriska och elektroniska produkter per person och år i Sverige. Och varje år ökar mängden datorer, kylskåp, telefoner och andra produkter vi använder i hem och på arbetsplatser med fyra kilo. Utöver denna mängd tillkommer elektronik, som finns i våra hem, men som inte längre används (till exempel mobiltelefoner m.m. som ligger i byrålådan). Det är därför också viktigt att dessa uttjänta prylar lämnas in till återvinning, så att materialet kan tas till vara. Snabbast växande Alla produkter vi använder blir så småningom avfall. Elavfall är det snabbast växande avfallsslaget, och prognoser visar att vi på global nivå snart når 50 miljoner ton per år. Ett omarbetat EU-direktiv om producentansvar för elektroniska och elektriska produkter är på gång. Direktivet kommer bl.a. att ställa hårdare krav på insamling. Idag finns krav på att samla in fyra kilo elavfall per person och år. I Sverige samlar vi in c:a sexton kilo per person och år. I framtiden ska mängderna som samlas in relateras till hur mycket produkter som säljs, vilket innebär hårdare krav på insamlingen i Sverige. Ökade kunskaper De som tillverkar eller importerar en vara till Sverige klassificeras som producenter. Producenterna rapporterar till Naturvårdsverket hur mycket som har sålts, samlats in och återvunnits av elprodukter. De mängder som studien fått fram stämmer i stort med de som rapporteras in. Däremot känner vi idag inte till storleken på andra flöden, till exempel fastighetsnära insamling i hyreshus. Detta ligger utanför de insamlingssystem, som är knutna till producentansvaret. Vi skulle också ha nytta av att kunna skilja ny och begagnad elektronik åt i de mängder som exporteras och importeras. Sortera bättre Sedan tidigare är känt, att det kastas en del elavfall i hushållssoporna och i förpackningsinsamlingen. Totalt beräknas c:a ton per år hamna på fel ställe - detta motsvarar c:a 1,3 kg per invånare som skulle kunna materialåtervinnas. Därför måste insamlingen, speciellt av smått elavfall som lätt hamnar i soppåsen, utvecklas för att underlätta för människor att göra rätt. Avvägda behov Elavfall kan bland annat innehålla kvicksilver, bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Om avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det skada miljön och människors hälsa. Dessutom kan värdefulla resurser, bl.a. metaller, gå förlorade ur kretsloppet. EU vill att medlemsländerna ska bli mer resurseffektiva med tanke på att Artikeln fortsätter på nästa sida PersonAL Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Marie-Luise Oberlies Anders Nilsson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Sorg i koncernen Helene Andersson, min syster och tidigare delägare i Thage-koncernen, avled på skottdagen den 29 februari efter en längre tids sjukdom. Vår saknad är mycket stor, och mina tankar går till hennes familj. Jag har tecknat mina minnesord över Helene på annan plats i PI. Det är i år tjugo år sedan min företrädare Gösta Nilsson dog. Märkligt nog också på skottdagen. Det är sorg också i byggbranschen. I Konjunkturinstitutets senaste rapport har byggkonfidensindikatorn sjunkit med 18 enheter. Det är historiskt sett ett stort fall på en månad, och siffran är nu nere på genomsnittet sedan undersökningen startade år Största fallet är på husbyggnadssidan - där vi verkar. På anläggningsområdet är tappet mindre. Även Sveriges Byggindustrier skriver ner byggbranschen i sin senaste konjunkturrapport. Efter jul och nyår har antalet anbud att räkna på minskat dramatiskt, och likaså har prisbilden fallit på de jobb som vi lämnat anbud på under denna tid. Vi har lyckats behålla alla medarbetare sedan krisen efter Lehman & Brothers konkurs i september Vi har uttömt alla möjligheter och haft stor uthållighet och vi har ej varslat medarbetare sedan Arbetsbrist har under senare tid uppstått inom vissa områden, och vi har varslat medarbetare i August Lundbergs Byggnads AB. Framöver ser vi ingen ljusning utan vi lär nog få leva med en dålig byggkonjunktur minst ett år till. Trots detta fortsätter vi våra investeringar i koncernen. Plåtexpressen bygger ny smidesverkstad åt Östra Vrams Smides AB i anslutning till anläggningen i Fosie. Östra Vrams Smides AB bygger nya omklädningsrum, matsal och kontor i Tollarp. Thage Anderssons Byggnads AB bygger nya förråd i Tollarp och Thages Kunskapscenter i vårt tidigare huvudkontor. Dessa idéer kommer från mina medarbetare inom koncernen. Det är härligt att vara ägare med så många duktiga medarbetare som vill driva koncernen framåt. Njut av våren Forts från s 2. Kretslopp... jordens resurser är ändliga. Det finns flera sätt att minska miljöproblemen som är förknippade med elavfall. Lämna in gamla mobiltelefoner och andra uttjänta elprylar till återvinningscentralen eller butiker som säljer sådana produkter. Och kasta inte elavfall i soporna! På sikt handlar det också om att förlänga livslängden på produkter och att reparera och återanvända saker i större utsträckning. Som konsument bör vi också fundera en extra gång över vårt behov innan vi köper en ny el- och/eller elektronikprodukt. En av vår tids stora utmaningar är minska de ständigt ökande avfallsmängderna. I vårt land är Naturvårdsverket den myndighet, som arbetar med program för att förebygga avfall. Och i detta arbete fokuseras det på dessa typer av frågeställningar. (källa: Naturvårdsverket m.fl.) Lars Larsson PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Några Livsfunderingar Har precis kommit hem från en underbar vecka i Kläppen, där jag och livskamraten haft skidsemester. En sådan där skön, lagom lat vecka där det funnits tid för lite Livsfunderingar. En sådan fundering är, att livet ibland kan liknas vid att åka slalom. Man har inte riktigt koll på vad som händer. Visst har de flesta åtminstone lite koll. Sen finns det de som har full kontroll på vart skidorna tänker ta vägen.. Så finns vi andra. Vi som inte har någon koll alls på vart det bär. Det mest påtagliga är fartvinden, backens lutning och alla de mänskliga hinder, som svänger fram och tillbaka på sin väg utför berget. Till min livskamrats glädje provade jag för några år sedan på att åka utför. Även om det är många år sedan, finns minnet kvar, inte minst hos min livskamrat. Det är faktiskt sällan hon är så glad och skrattar så mycket, som när hon berättar om mitt sista åk. Ankarliften upp gick bra, vilket i sig kändes som en prestation. Nu skulle jag ner igen. Jag tog ut svängarna, vågade inte riktigt åka i fallinjen. Tyckte det gick fort nog. Så kommer han som ett jehu och åker förbi, och just då av alla tillfällen svängde jag, rakt på honom. Där låg vi, skidläraren och jag. - Vad f-n gör du, ser du inte? Förbannade skåning. Idiot! Slokörad och med skidor och stavar under armen tog jag mig ner för backen. Min karriär som utförsåkare var därmed avslutad. Förnedringen blev total då jag mötte min livskamrat nere vid liften och jag hoppades på ett tröstande ord och kram - jag levde ju. Krama mig kunde hon inte eftersom hon låg dubbel av skratt och det uppmuntrande ordet blev istället: - Du ska då alltid klanta till det. Den enda tröst jag kunde hitta, var vetskapen om att många bra uppfinningar har kommit fram ur ett till synes stort misslyckande. Eller uttrycket att det finns en mening med allt. Jag väntar fortfarande. Nej, i fortsättningen är det längdspåret som gäller. Då kan man kasa sig fram i en mer behaglig takt. Man hinner se sig omkring och framför allt går det att tänka eller inte tänka, vilket ibland både är bättre och kanske skönare. Det blev inte särskilt långa dagsturer, men skönt, lugnt och behagligt gled jag fram där i spåret. Det blev ett par mil varje dag i ett underbart vinterväder. Många gånger tänkte jag så här skulle livet vara när det är som sämst. Vi människor är en berättelse. Varje dag tillkommer ett nytt kapitel i vår livsbok. Ibland blir det ett roligt kapitel och ibland ett kanske mindre roligt, eller sorgligt, eller spännande. Ingen vet hur dagen kommer att bli när vi vaknar på morgonen. Kapitel läggs till kapitel och allt blir till en tjockare och tjockare bok om vårt liv. En bok vi bär i en ryggsäck. En ryggsäck som kan vara lätt och behaglig att bära. Tyvärr kan den också, åtminstone för en del medmänniskor, vara tung - det skaver lite överallt på ryggen. Det finns för mycket tråkigt och eländigt i livets ryggsäck. Det påstås av expertisen att vi vet cirka 20 % om oss själva. Resten ligger någonstans i det fördolda. En sådan där Livsfundering som dök upp var, att hur kan vi veta nästan allt om vår medmänniska när vi bara vet en liten del om oss själva? Tänk vad vi kan prata om andra människor, speciellt om deras fel och tillkortakommanden, men.. Känner vi verkligen den andre? Vi har inte åkt med den andres skidor. Vi har inte vallat som den andre. Vi har kanske inte valt samma spår som den andre. Vi har kanske inte slitit i samma backar som den andre. Vi har kanske inte heller åkt utför i samma utförslöpor som den andre. Ändå pratar vi om den andre som om vi visste allt det där. Det är nog så som någon vis människa har sagt Vi ser inte saker som de är utan som vi är. En förmiddag efter en riktigt go runda satte jag på TV:n. Inte oväntat var Björn Ranelid där. Givetvis började jag fundera över denne man och hans enorma självförtroende. När han sa ungefär så här ryckte det till i båda ögonlocken. Vad är Zlatans 3 0 segrar mot mina 3 miljoner mot noll seger? Men visst är det väl ändå så att många andra är lika duktiga som herr Ranelid. Ändå har de inget självförtroende alls. Varför? Vi vill gärna jämföra oss med andra. Vi skapar oss ideal som egentligen inte finns. Ibland tror jag att vi letar efter den perfekta människan. En människa som med all säkerhet inte finns. Och vem skulle vilja vara perfekt, vad det nu står för? Det finns bara en enda människa i världen som är som du. Visst är det väl något att vara stolt över. Bara det faktumet borde ge Dig ett enormt självförtroende. Tänk att vara världsmästare bara genom att Du är Dig själv. Då behöver Du vare sig göra 3 0 eller PS Vi hälsar Kai välkommen åter i PI / PI-red. Kai 4 PI nr

5 Personalinformation Till minne av min syster Heléne Andersson Heléne - min, vår saknad är stor. Det känns overkligt att Du lämnat oss och sorgen är dövande. Det är så tidigt för Dig och för oss alla Du lämnar. Du är inte bara en syster, utan för mig var Du en stor vän. En samtalspartner - någon jag delade allt med. Mina innersta tankar och mina idéer om att driva koncernen. Du lyssnade, kritiserade och hade alltid synpunkter. Dessa var en viktig del i hur vi skulle driva koncernen. Vår vänskap grundlades när jag var liten och Du tog mycket hand om mig. Ibland för mycket dockliknande tyckte mor. Du har alltid varit revolutionerande och som jag sett upp till och Du har gått Din egen väg. Vår kunskap fördjupades ytterligare då jag började i koncernen för tjugosex år sedan. Efter femårigt flickgymnasium började Du i Thage Anderssons Byggnads AB. Du hade redan börjat förvalta fars fastigheter. Du hjälpte mig när jag var liten, nu försökte jag hjälpa fram Dig. Vi utvecklade fastighetsförvaltningen. Du jobbade mycket och hårt. Vi jobbade bra ihop både i företaget och i styrelsen. Du hade alltid en tydlig och praktisk syn på saker och ting. Många av Dina hyresgäster blev Dina vänner. Du värnade om dem och tog väl hand om dem. Du har ett stort hjärta som också värnar om rättvisan. Du var en perfekt hyresvärd som månade om hyresgästerna samt att det var ordning och reda. Du tog på Dig en stor arbetsinsats och jobbade hårt i många år. Du skötte fastigheterna perfekt och på Ditt sätt. Jag behövde aldrig bekymra mig. Vår vänskap fördjupades ju mer vi jobbade tillsammans. Du var mycket omtänksam om mig och visade ofta Din uppskattning. Vi har talats vid nästan varje dag i tjugosex år. Speciellt efter att mor tystnade för fem år sedan. Från att gå från vän blev Du en extra mor till mig. Vi pratades vid per telefon nästan dagligen fram tills Du inte orkade längre. Vi har jobbat hårt tillsammans, fått många bakslag, kämpat vidare, haft roligt tillsammans och skördat många stora framgångar. Många stora arrangemang har vi planerat tillsammans, då Du var en hejare på planering. Bl.a. tänker jag på vår resa till Berlin med massor av studiebesök och konsert med Van Morrison. Vilket minne! Ditt stora intresse för antikviteter kom väl till pass då vi skulle flytta huvudkontoret till Haganderska Palatset. Du och Monika inredde hela Palatset med möbler från Gamlegård. Det som inte fanns handlade ni tillsammans med Pernilla in på auktion. Det är två år sedan, och då var Du i Ditt esse. Allt blev smakfullt, vackert och med stor känsla. Du lever med i Palatset och gör det levande. Du har tystnat men ej minnena kring Dig. De lever i våra hjärtan och påminner oss ständigt om alla våra ljusa stunder. Tack för allt. PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation HJÄRTLIGT TACK HJÄRTLIGT TACK till företaget Och till arbetskamrater för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Och TACK till alla arbetskamrater för de gångna åren tillsammans. TACK TACK för all uppvaktning i samband med min födelsedag. Ann-Christin Olsson Krister Åstedt TACK TACK för all uppvaktning i samband med min födelsedag. Gulli Elizon TACK Hjärtligt TACK till företaget och till mina arbetskamrater för all uppvaktning i samband med min födelsedag. TACK Vi vill tacka alla för en fantastisk tid i N-E Persson Byggnads AB:s styrelse. Det har varit en mycket inspirerande tid med alla styrelsemöten och med det årliga strategimötet i Brantevik. Vi vill även tacka för avtackningen vid bolagsstämman på Haganderska Palatset i Kristianstad, där vi fick avnjuta en fantastisk måltid från Branteviks Byakrog. Lycka till framöver. MICKE Östra Vrams Smides AB Uno Wilhelmsson och Bo Larsson HJÄRTLIGT TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Och TACK till alla arbetskamrater för de gångna åren tillsammans. Tommy Ivarsson TACK TACK för all uppvaktning i samband med min födelsedag. Willy Eriksson 6 PI nr

7 Personalinformation Karl Axel Erixon 65 år Du är den, vad jag vet, som jobbat näst längst i Koncernen endast Marianne Stedt har jobbat här längre än Du. Den 20 augusti i år är det 50 år sedan Du började Din anställning på TAB - det är helt fantastiskt. Dessutom är Du plåt- slagare, ett tufft jobb - utsatt för väder och vind. Det senaste året har Du fått pendla till Emporia i Malmö. Här är det fullt engagemang hela vägen. Du har skolat in många nya medarbetare i plåtslagaryrket och i vår Thage anda, bl.a. vår VD Henry Svensson, som Du tog hand om från hans första dag på företaget. Ni lade plåt på Rådhuset i Kristianstad. Sedan har Du skolat vår arbetsledare Henrik Sylwan. Man ser vilken mästare Du varit. Det första året på TAB var Du hos Evert Linde på lagret (idag Interna Service hos Tony). Sedan tyckte Du att Du lika gärna kunde bli plåtslagare som snickare, för dom tjänade lika bra, och Emil på plåtavdelningen behövde hjälp. Och på den vägen blev det. Du är och har alltid varit en stor tillgång för vår koncern, fylld med kompetens. Du fyllde 65 år den 2 januari och ska fortsätta att arbeta ett tag till. Din kropp är ungdomlig och lätt, och Din hälsa är god. Vi ser fram emot att Dina kunskaper nyttjas minst fram till och med den 20 augusti. Ett stort TACK för allt arbete och GRATTIS till de 65 åren. Anders Tommy Ivarsson 65 år Du började Din anställning på TAB Det är nästan exakt 42 år sedan - en lång och trogen tjänst. Du var bara 22 år när Du började. Din yrkesskicklighet och hantverksskicklighet har gjort Dig attraktiv i bolaget. Som lagbas har Du alltid ställt upp och tagit stort ansvar. Ditt glada humör har också varit viktigt för stämningen och sammanhållningen ute på byggarbetsplatserna. Du har också varit en bra läromästare för medarbetare som skolats in i vår anda av Dig. Vi önskar Dig stort GRATTIS till Dina 65 år och önskar Dig god hälsa i framtiden. Ett stort TACK för alla år. Anders PI nr

8 Personalinformation Krister Åstedt - pensionär Du är en av dom som jobbat längst i koncernen - i hela 45 år. Du började en lång, trogen och fantastisk karriär i TAB. Du började som dumperförare och sedan gick Du över till anläggningsavdelningen. När den lades ner började Du på håltagningsavdelningen hos Per-Åke Strömbäck. Din arbetsinsats och lojalitet mot företaget är unik. Du har ställt upp i alla turer som varit och i alla förändringar. Du har också lärt upp många nya medarbetare. Det är tufft att vara byggnadsarbetare och speciellt håltagare, därför tycker vi Du gör rätt som tar hand om Dig själv och går hem lite i förtid. Du blir 65 år den 20 juli. Vi kommer att sakna Dig mycket. Vi önskar Dig god hälsa och ett härligt fortsatt liv. Stort Tack för Din stora insats. Anders Jan Hildingsson - pensionär Du började Din anställning hos oss Din yrkesskicklighet har varit viktig för oss. Du har gjort ett mycket bra jobb under Dina år på företaget. Vi önskar Dig en frisk och god framtid nu när Du nu trappar ner och lämnar oss i förtid - Du blir ju inte pensionär förrän Ta väl vara på Din tid. Ett stort TACK för dessa åren. Anders Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI Norrevångshallen i Eslöv åt Eslövs Kommun /TAB Fulltofta Naturcentrum åt Hörby Kommun /TAB 8 PI nr

9 Personalinformation Ann-Christin Olsson fyller år Du började i koncernen den 16 mars Det är nästan exakt 48 år sedan. Du har sysslat med det mesta och kan det mesta inom administration, löner, fakturering, leverantörsfakturor och bokföring samt är Du även ordningsman för de vilda grabbarna i Kran expressen. För det är där Du varit nu i många år. Du har också engagerat Dig hårt i våra olika fritidsintressen i koncernen. Bl.a. i Thages konstklubb, där Du varit tongivande. För mig har Du representerat stabilitet i koncernen då det blåst hårt. Jag har kunnat komma till Dig och ställa de svåra frågorna och fått ärliga och raka svar. Din lojalitet har varit total. Du har varit och är en klippa för Kranexpressen. Jag är glad att Du väljer att jobba fram till semestern. Ett stort TACK för alla år och stort GRATTIS på födelsedagen. En kvinnas ålder skall man inte diskutera, fast Du skulle kunna få en statlig anställning om Du velat den 5 mars. Nu har Du valt att stanna till semestern och skola in Din efterträdare, som Du varit med om att välja ut. Anders Willy Eriksson 60 år GRATTIS!!! säger vi till Willy Eriksson, som fyllt 60 år. Willy är högt uppsatt - han kör en av tornkranarna på Rådhusbygget i Kristianstad, men kom ner för att bli firad av VD Per-Erik, Lars Persson och övriga medarbetare. Stort GRATTIS Willy! Henrik H PI nr

10 Personalinformation Gulli Elizon fyller jämnt Gulli Elizon, vår lokalvårdare på depån i Kristianstad, har fyllt 80 år och uppvaktades av VD Per- Erik, Ann-Christin och övriga medarbetare på arbetsplatsen. Stort GRATTIS Gulli!!! Henrik H Kire Dyfvelsten 40 år TAB-koncernen har med åren vuxit starkt på IT-sidan och behovet av support för det hela följde givetvis den trenden. I Augusti 2007 anställdes Du efter att jag hade hållit Dig på halster ett tag koncernen var nu redo för IT-direktör nummer två som Anders Andersson presenterar Dig som. Din och min historia går dock längre tillbaks än så... I mitten av 90-talet satt vi båda uppkopplade via var sitt superlångsamt modem. Du drev en BBS, en sorts elektronisk anslagstavla och vi kommunicerade via datorer i gemensamma nätverk redan då. När vi på TAB upptäckte behovet av att förstärka IT-avdelningen kom frågan upp om vem och hur vi skulle anställa någon. Jag tillfrågades då om jag hade nån tänkbar kandidat. Då vi båda tidigare arbetat med IT inom Kristianstads Kommun förekom visst samarbete, och därför var mitt förslag redan klart så fort frågan kom upp. Vi var ganska ofta ute och åt lunch tillsammans och utbytte där idéer och erfarenheter. Vi i TAB-koncernen vill utbringa ett stort GRATTIS till Dina 40 år på jordens yta! Tom H 10 PI nr

11 Personalinformation Hej! Mitt namn är Michael Böss. Jag är 46 år och bor i ett litet hus i den lilla byn Håstad med min flickvän och två döttrar. Jag är utbildad möbelsnickare med 3-årig utbildning i Reykjavik När jag därefter flyttade hem till Sverige igen, öppnade jag eget möbelsnickeri i Lund, vilket jag drev några år tills det genom sammanslagningar växte till det som kom att bli Fabriksgatan 2 möbel och inredningssnickeri AB. Där arbetade jag sedan som produktionschef under 8 år. Nu är jag sedan den 27 februari i år anställd på snickeriet hos August Lundbergs Byggnads AB som arbetsledare och har just upptäckt att jag har ett par rejält stora skor att fylla efter Erik Lindahl. Det är många nya intryck och delvis nya rutiner, men ett spännande och utmanande jobb, som jag trivs mycket bra med! Fritid? Ja, om det nån gång skulle uppstå nån lucka för sånt, tycker jag bland annat om att cykla, segla, fotografera, laga mat, spela musik och så klart att resa. Vi ses! Michael Böss Hej! Jag heter Marcus Nilsson, är 28 år och bor i Åhus med min sambo och en dotter som är 1 år. Jag började på Thage Anderssons Byggnads AB den 2 januari och kör lastbilen som Anders Gunnarsson tidi- gare har kört. Jag har tidigare jobbat hos Malmbergs i Yngsjö som chaufför. Marcus HEJ! Maria Helin heter jag, och jag började på TAB den 9 januari Jag kommer att arbeta som projektingenjör. Efter cirka tio års erfarenhet inom fastighetsbranschen, bestämde jag mig för att göra något annat. Studerade på Yrkeshögskolan i Hässleholm och fick efter avslutad utbildning arbete på TAB. Jag bor på en liten gård i utkanten i Äsperöd tillsammans med man och två barn på åtta respektive fyra år. Fritiden ängar jag åt min familj och åt min trädgård, som är mitt stora intresse - det flyttas och grävs från tidig vår till sen höst. Maria PI nr

12 Personalinformation Hej! Jag heter André Ilvemark och är 43 år. Mitt arbetsliv, så här långt, har präglats av en blandning av husbyggnation, lärarutövning och historieforskning. Jag kommer närmast från JM AB, där jag arbetat i 14 år, de senaste 8 åren med inköp och avtalsförhandling på såväl regional som rikstäckande nivå. Något som också ligger mig varmt om hjärtat är att driva frågor kring kvalitets- och miljöarbete. 1989, direkt efter militärtjänsten på P6 i Kristianstad, blev jag anställd som arbetsledare på Nils P Lundh Bygg (NPL) i Malmö. Några år efter det att NPL gick i konkurs 1992, började jag studera historia vid Lunds universitet där jag efter min fil.kand. blev antagen som doktorand på Historiska Institutionen kom jag tillbaka till byggbranschen och började arbeta som arbetsle- dare och sedan platschef på JM AB. Jag tycker om att planera, men också att arbeta med händerna, har bl.a. tillsammans med släkt och vänner byggt två st 1½-plans villor till familjen åren 2004 och På fritiden är jag, så mycket som det går, tillsammans med frun och mina två döttrar i åldrarna 10 och 12 år. Tennis i Staffanstorp, golf på någon av Skånes golfbanor, innebandy i Tygelsjö, sportfiske i insjöar och längs Skånes och Blekinges kuster samt läsning av historisk litteratur (gärna om järnåldern fram till 1720 samt om 1:a och 2:a världskrigen) står också högt på listan över fritidsaktiviteter. Vi bor idag i V. Klagstorp, en liten kyrkby strax söder om Malmö. Min plan är att nästa gång jag flyttar så blir det inom samhället... till kyrkogården ett stenkast ifrån huset. Ser fram emot att lära känna er alla i Thage-koncernen. André Hej och på återseende Jörgen Stridsberg, mångårig medarbetare på NEP, har valt att lämna sin post för att gå vidare till nya utmaningar. Jörgen började sin bana hos Nils Erik Persson i oktober månad Efter att ha arbetat många år som träarbetare, ville han spänna bågen lite mer och undrade vad det fanns för möjligheter i företaget. Vi kom överens om att han skulle prova på en arbetsledande roll, och då tillfälle gavs, fick han hoppa in på serviceavdelningen för att stötta den dåvarande arbetsledaren där. Det tog sedan inte lång tid innan han stod där ensam på Byggservice och fick ta över arbetsledaransvaret. Han har sedan skött denna syssla på ett föredömligt sätt. Efter alla de goda erfarenheter han skaffat sig erbjöds han för en tid sedan anställning hos en av NEP:s Servicadelnings större beställare, LENY fastigheter. Så från att ha servat LENY med olika projekt, kommer han nu att fungera som beställare för nämnda företag - förhoppningsvis fortfarande av oss på NEP. Uno S 12 PI nr

13 Personalinformation Nya uppgifter Jörgen Knutsson heter jag och jag har utsetts till ny produktionschef på August Lundbergs Byggnads AB. Jag är 48 år och bor med min familj strax söder om Sjöbo och kommer närmast från moderbolaget Thage Anders sons Byggnads AB, där jag varit verksam under många år (c:a 23 år... och i två omgångar). Jag ser mitt nya uppdrag som en ny utmaning i livet. Det kommer säkert att ta lite tid innan man kommer in i rutinerna, och jag får god hjälp av mina medarbetare. Glad påsk önskar Jörgen Bo Larsson och Uno Wilhelmsson träder ur NEP:s styrelse Bo och Uno var två av fyra tidigare ägare till NEP. De var med och startade företaget 1995 tillsammans med Nils- Erik och Tobias Persson, och har suttit med i styrelsen sedan vi förvärvade bolaget Båda har gjort en stor insats i NEP - både som medarbetare och som styrelsemedlemmar. De har också varit en starkt bidragande orsak till NEP:s stora framgångar. Bo och Uno har lovat och ska fortsätta jobba kvar i NEP efter behag och behov. De har ställt upp på ett fantastiskt sätt i samband med generationsskiftet i NEP. Båda är unika i sina byggkunskaper samt har haft ett framgångsrikt byggliv. Jag är tacksam för deras insatser. Efterträdare i NEP:s styrelse blir Joakim Backström, tillika VD i bolaget, samt Lars Helgesen, tidigare auktoriserad revisor i TAB-koncernen. Vid förra årets bolagsstämma ställde Bo Larsson och Uno Wilhelmsson upp för ytterligare ett år i NEP:s styrelse. Detta år är nu till ända, och vid vår bolagsstämma i februari avgick de från styrelsen. Anders Andersson PI nr

14 Personalinformation Yrkesbevis Nu har Tony Andersson fått sitt efterlängtade yrkesbevis och är då fullbetald även han. Tony har genomgått s.k. traditionell lärlings-utbildning och löst den teoretiska delen på distans. GRATTIS till yrkesbeviset. Anders o Uno Koncerngemensam utbildning - vinnande förhandling - Utbildningen har tagit 12 heldagar i anspråk och genomförts i våra kurslokaler i Kristianstad, och utbildningsledare har varit Johan Brandt och Caroline Lindahl från Aktivt Ledarskap i Helsingborg. Johan och Caroline genomförde utvecklingsdagarna väldigt väl och hade nog gärna haft hand om oss ytterligare någon dag. Att vi uppskattade deras insats går att utläsa av den utvärdering som de flesta deltagare lämnat efter sig. Lars-Eric N Utbildningsledarna från Aktivt Ledarskap, Johan Brandt och Caroline Lindahl. Under vintern(?), har vi åter ägnat en hel del resurser åt vidareutveckling av våra kunskaper. Denna gång har ämnet bland annat varit förhandling, och utbildningen har genomförts under titeln Vinnande förhandling. Utbild ningen har vänt sig till tjänstemän / -kvinnor i hela koncernen, vilket inneburit, att ett nittotal medarbetare suttit på skolbänken i en eller två dagar beroende på nivå. Några av kursdeltagarna. 14 PI nr

15 Personalinformation 25-års jubilarer på August Lundbergs Byggnads AB Vi har ytterligare två 25-års jubilarer på August Lundbergs Byggnads AB och som inte kunde deltaga vid firandet av företagets 75-års jubileum. Dessa båda fick istället sina guldklockor på vår julfest, som gick av stapeln på Stadsparkscaféet i Lund. Vi gratulerar och tackar Ulf Olsson och Niklas Nilsson för alla dessa år i företaget och för deras stora lojalitet. Anders Håkan Bendroth - 25 år i företaget Du började Din anställning som träarbetare hos N-E Persson i oktober månad 1986 och har när detta skrives jobbat 25 år och lite till i företaget. För denna Din gärning uppvaktades Du med den traditionella guldklockan. Alla som kommit i kontakt med Dig under dessa 25 år kan vidimera att Du är en yrkesman med en bredd och erfarenhet som gör Dig till en fullfjädrad snickare. Vi hoppas alla att Du fortfarande trivs och tycker det är lika roligt att arbeta för N-E Persson som den dagen Du började Trots att det skett en del förändringar under dessa 25 år. Uno S PI nr

16 Thage Anderssons Byggnads AB Kundträff med SEB på Haganderska Palatset Mats Torstendahl, vice VD i SEB, var för en tid sedan i Kristianstad för att träffa bankens kunder. Banken hade bjudit in ett antal kunder till en kundträff och frågade om man fick ha träffen hos oss på Haganderska Palatset. Vi blev glada för förfrågan och tackade naturligtvis ja till densamma. Jag visade stolt upp vårt nya kontor och berättade om husets spännande historia, samt om vår koncern. Anders Alla medarbetare, nya såväl som gamla, kunder leverantörer m.fl. är välkomna när vi inviger koncernens nya kunskapscenter i TAB:s tidigare huvudkontor i Tollarp fredagen den 13 april kl TAB bjuder på grillkorv och öl / läsk / vatten. För vår planering, anmäl Dig via mail till 16 PI nr

17 Thage Anderssons Byggnads AB Kunskapscenter Thage Anderssons tidigare HK i Tollarp blir nytt Kunskapscenter för hela Thagekoncernen. Under en tid har kontorsutrymmena på Thage Anderssons tidigare HK i Tollarp i princip stått oanvända. Ann Nordin, som arbetar på vårt fastighetsbolag Floresta, kom på idén att bygga om de gamla kontoren till salar för framtida ut bildningar och kurser. Arbetet med skapandet av Thagekoncern ens nya Kunskapscenter i Tollarp startade i mitten av februari. De som på plats har ansvaret för arbetet är PC/AL Mikael Johnsson och våra hantverkare Gert Gud mand sen och Robin Nilsson. All spackling och målning sköter vi dessutom själv, då Mikael har lång erfarenhet av måleriarbeten. Kunskapscentret kommer ha en större utbildningssal på 60 m2 och två utbildningssalar på 25 m2 vardera samt två grupprum på 15 m2. Samtidigt byggs även kök och matsal om. Allt arbete beräknas vara klart lagom till kursen i Byggsamordnaren den 17:e april. Orten där Thage Anders sons Byggnads AB grunda- des år 1947 blir genom skapandet av Kunskapscentret basen för framtida fortbildning och utveckling för alla våra medarbetare i koncernen. André Ilvemark PI nr

18 Thage Anderssons Byggnads AB Akvamarinen Lite yttre arbeten kvarstår med målning och markarbeten. En vy över A och B-huset med en skymt av Öresund i bakgrunden och i förgrunden NEP:S Själsö-hus. Nu har det tillfälle vi har väntat på i två år kommit: entreprenaden är godkänd! Efter en stor insats från det kvarvarande arbetslaget blev vi godkända fredagen den 2/ En mild vinter medförde att inga arbeten blev avbrutna och att alla underentreprenörer kunde slutföra det som återstod. De flesta lägenheterna är inflyttade och vi har lärt känna de boende väl. Avetableringen är i princip klar och vi har bytt ut de gamla bodarna mot nya lokaler. Nu kan man verkligen se hur arkitekten har tänkt sig att husen ska samverka med Malmös Grand Canyon. Vi tackar för ett väldigt gott samarbete med såväl HSB, alla underentreprenörer samt all Thage Anderssons Byggnads AB:s personal som vi har fått lära känna under byggets gång! Benjamin Ulfgard och Jörgen Svensson C-husets fasad sedd från väster. I bakgrunden C-huset med NEP:s radhus i mitten. 18 PI nr

19 Thage Anderssons Byggnads AB B-husets takvåning en stilla vårdag. Nu saknas det bara gräs på gården mellan A och B-huset. Så här fint blir det när HSB:s inredare inreder! Kök Lägesrapport HQ Lund Arbetsberedning inför lyft. Nu med hjälp av Anders: I början av året fick vi i uppdrag av Akademiska Hus att flytta 12 av deras bodar från Kemicentrum till Zoologen i Lund. Dessa bodar har utgjort kontor, m.m. under den tid som ombyggnaden av KC 3 pågick (2 år). Väl på plats blev det en hel del arbeten både in- och utvändigt. Detta skötte Conny och Mackan med hjälp av vår eminente chaufför Lasse Hult så bra, att vi fick uppdraget att flytta resterande också (30 st). Dessa kommer att användas i samband med ombyggnaden av HT Center i Lund. Därför tycker inte vi att det är lönt att plocka ner våra skyltar ( kanske ). Vi har även en del andra projekt som Affe och Kenneth tar väl hand om. Bl.a. pågår det mer eller mindre fortlöpande Artikeln fortsätter på nästa sida PI nr

20 Thage Anderssons Byggnads AB Forts från s 19 HQ Lund anpassningar till verksamheten på Sony (f.d. Sony/Ericsson) och ST-Ericsson. För närvarande är det en del ombyggnader av lab. samt nya förråd på Sony, ombyggnad av reception på ST-Ericsson. Och snart ska vi fortsätta med restaurangen. Företagsanpassningar åt Wihlborgs på Ideonområdet är också något grabbarna har sysslat en hel del med. Här är Kent Holm från Wihlborgs projektledare, en ny och mycket trevlig bekantskap. Många av dessa projekt som vi håller på med sker under tiden verksamheten är i full gång. Detta kräver en viss fingertoppskänsla av alla inblandade entreprenörer. Så därför - ett stort tack till er alla, framför allt Kenneth och Affe. Nu ser vi framåt ljusare tider. Här lyfter man ner ett kassaskåp, förmodligen ömtåligt innehåll med tanke på Affes gest. HQ-gänget Per-Åke I Arkivcenter Syd Hej alla PI-läsare! När ni läser detta, har vi lämnat Arkivcentrum för att ta oss an Eslövs nya sporthall - och Claes- Göran har dragit till Kristianstad för eget projekt. Så här kommer en sista rapport från Arkivcentrum Syd. Efter att redan från början ha haft en tuff tidplan, så blev slutet en riktig "rysare", då alla de fel och brister, som elinstallatören flaggat för blev till verklighet. Utan att få full respons för dessa påpekaden blev vi trots allt klara och nyckeln kunde överlämnas fyra dagar efter kontraktstiden. Våra egna snickeri- ock betongarbeten var klara, men även vi byggare blev drabbade när installatörer inte blev klara i tid. Men efter rådande omständigheter måste ändå APQ El få mer än Med beröm godkänt för att man kunde få igång allt med endast fyra dagars fördröjning ( enda återstående problemet var en B-anmärkning). Likt alla andra projekt numera tillkommer en del beställningar i samband med besiktningar och så är fallet även här. En del löser vi omgående, och när vi utför till dessa, får vi "slåss" med både nyttjare och med andra leverantörer till hyresgästerna. En hel del av de tillkommande be ställningarna är beroende av leveranstider på material. Vi kommer därför att få komma tillbaka lite senare och fixa dessa. Som tidigare nämnts har handlingarna inte alltid varit helt i sin ordning och detta har gällt för alla inblandade, så nu återstår ett tidsödande arbete att reda ut alla ÄTOR. Hälsningar från Arkivcenter Syd i Lund Göran / Rickard / Claes-Göran 20 PI nr

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

1/14. Inflyttat på Sege Park

1/14. Inflyttat på Sege Park 1/14 37:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Våren är här 3 Pensionärsföreningen TAB 3 Årsmöte i TAB:s konstklubb 4 Vinstförteckning

Läs mer

Niagara Malmö Högskola

Niagara Malmö Högskola Niagara Malmö Högskola Efter c:a tre års byggande är vi nu inne på upploppet. El-, styr-, lås- och larminstallatörer jobbar frenetiskt med att få alla funktioner att klaffa, vilket emellanåt resulterar

Läs mer

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22 2/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Nu är det sommar 3 Bara ett par vardagsfunderingar 4 Sven Färgare

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre 130 smidigare år Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre Sjölins smide AB Företaget är ett privatägt aktiebolag och har ca 70 anställda. Vi ligger i Sveriges hjärttrakt, lika nära till det

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

HSB där möjligheterna bor

HSB där möjligheterna bor HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2009 HSB där möjligheterna bor Vi är Sveriges största bostadskooperation och ägs och drivs av våra medlemmar enligt principen en medlem en röst. Vi vill skapa en trygg boendemiljö

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

HAN ANSTÄLLER BARA SEXIGA GAYBYGGARE

HAN ANSTÄLLER BARA SEXIGA GAYBYGGARE HAN ANSTÄLLER BARA SEXIGA GAYBYGGARE Här byggs STÖRSTA trädhuset Lättare lyft med smarta TJEJKNEP Varannan föredrar MINIMIlön TOPPLÖN I VILDMARKEN MICHAEL HAR VVS-JOBB I ISBJÖRNARNAS LAND NUMMER 11/ 17

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

NÄRINGSLIVET I STAFFANSTORP VISAR MUSKLERNA

NÄRINGSLIVET I STAFFANSTORP VISAR MUSKLERNA BUSINESS PORT STAFFANSTORP Nr 1 2014 NÄRINGSLIVET I STAFFANSTORP VISAR MUSKLERNA 2 Business Port Staffanstorp Staffanstorp växer T rots att vår omvärld varit orolig under året som har gått så har Staffanstorp

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv.

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv. nr 5 2011 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Personalledare med utifrånperspektiv Sid 4-5 Det är huvudsakligen människorna, deras kunskap som i slutändan bestämmer

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Strategiskt köp öppnar dörren till Skåne För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion December 2008 www.insidenr.se God Jul & Kristianstad ska växa till 90 000 invånare Gott Nytt År! Viktigt stödja personal

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03. Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03. Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/03 Vandrarhemmet bygger ut Taubeafton Försäkringsspecial Ledare styrelsens syn på saken Det verkar som kylan äntligen släppt sitt grepp om Masthugget. Isgatorna har

Läs mer

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12 #2-14 Alla hjälper till när det är dags för gårdsstädning! 10 Wilma och kompisen Nicole hjälpte till att rulla trädgårdsavfall till den gemensamma uppsamlingsplatsen. Är det Din förening som blir första

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer