1/12. Arkivcentrum Syd i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/12. Arkivcentrum Syd i Lund"

Transkript

1 1/12 35:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö: 2 Ledaren: Sorg i koncernen 3 Några Livsfunderingar 4 Till minne av min syster 5 PERSONALINFO 6 Karl Axel Erixon 7 Tommy Ivarsson 65 år 7 Krister Åstedt - pensionär 8 Jan Hildingsson - pensionär 8 Nya Jobb 8 Ann-Christin Olsson fyller år 9 Willy Eriksson 60 år 9 Gulli Elizon fyller jämnt 10 Kire Dyfvelsten 40 år 10 Hej - Michael Böss 11 Hej - Marcus Nilsson 11 Hej - Maria Helin 11 Hej - André Ilvemark 12 Hej - och på återseende 12 Nya uppgifter 13 Bo Larsson och Uno Wilhelmsson 13 Yrkesbevis 14 Koncerngemensam utbildning års jubilarer på August Lundbergs 15 Håkan Bendroth - 25 år i företaget 15 Thage Anderssons Byggnads AB Kundträff med SEB 16 Invigning 16 Kunskapscenter 17 Akvamarinen 18 Lägesrapport HQ Lund 19 Arkivcenter Syd 20 Norrevångshallen Eslöv 21 Emporia 22 Inköpsråd skapat för hela TAB 23 Slutspurt på östfronten 24 Räddningstjänsten i Kristianstad 24 Livet som mekaniker 25 Kv Sundholmen på Limhamn 25 Håltagningsavdelningen 26 Vevstaken 10 i Kristianstad 27 LRQA följer upp 27 NEP rapporterar: VD Joakim har ordet 28 SPA på Ystad Saltsjöbad 29 Byggföretag i Sjöbo bygger åt Atos 30 Sege Park Malmö 31 Atos Medical i Hörby 32 NEP Service 33 Kronodirektören i Malmö 34 Aug Lundberg rapporterar: Några ord från koncernchefen: 35 Byggservice Avd Gott Samarbete 36 Helsingborgsavdelningen rapporterar 37 Villa Nilsson i Falsterbo 38 Plåtexpressen, RE väla plåt och Östra Vrams smide rapporterar: VD Henry har ordet 39 Rapport från Östra Vrams Smide 40 Sommarro i Kristianstad 41 Kranexpressen rapporterar: VD Per-Erik har ordet 42 Klippans Pappersbruk 43 Här och där med Kranexpressen 47 Högtryck på Kranexpressen 48 Arkivcentrum Syd i Lund Arkivcentrum Syd i Lund är nu färdigställt och överlämnat. Cirka kvadratmeter arkiv- forsknings- och kontorslokaler har nu tagits i bruk för att inrymma arkiv för bl.a. Riks arkivet/landsarkivet i Lund, Region Skåne och Lunds Universitet.

2 Thage Anderssons Byggnads AB Kretslopp och miljö Produktion och konsumtion påverkar miljön i alla länder Elavfall ökar snabbast Jämfört med andra länder samlar vi in mycket elektriska och elektroniska produkter för återvinning och det är ju bra. Men samtidigt är vår stora konsumtion av elprylar ohållbar. Det vore bättre om vi kunde använda sakerna längre innan vi kasserade dom. SMED (Svenska MiljöEmmissions- Data) har, på uppdrag av Naturvårdsverket, tagit fram en ny studie över flöden av konsumentnära elektronik- och elavfall i Sverige. Studien visar, att vi har en bra överblick över vilka typer av flöden av elektronik och elavfall vi har till, från och inom Sverige. Enligt beräkningarna använder vi minst 160 kilo elektriska och elektroniska produkter per person och år i Sverige. Och varje år ökar mängden datorer, kylskåp, telefoner och andra produkter vi använder i hem och på arbetsplatser med fyra kilo. Utöver denna mängd tillkommer elektronik, som finns i våra hem, men som inte längre används (till exempel mobiltelefoner m.m. som ligger i byrålådan). Det är därför också viktigt att dessa uttjänta prylar lämnas in till återvinning, så att materialet kan tas till vara. Snabbast växande Alla produkter vi använder blir så småningom avfall. Elavfall är det snabbast växande avfallsslaget, och prognoser visar att vi på global nivå snart når 50 miljoner ton per år. Ett omarbetat EU-direktiv om producentansvar för elektroniska och elektriska produkter är på gång. Direktivet kommer bl.a. att ställa hårdare krav på insamling. Idag finns krav på att samla in fyra kilo elavfall per person och år. I Sverige samlar vi in c:a sexton kilo per person och år. I framtiden ska mängderna som samlas in relateras till hur mycket produkter som säljs, vilket innebär hårdare krav på insamlingen i Sverige. Ökade kunskaper De som tillverkar eller importerar en vara till Sverige klassificeras som producenter. Producenterna rapporterar till Naturvårdsverket hur mycket som har sålts, samlats in och återvunnits av elprodukter. De mängder som studien fått fram stämmer i stort med de som rapporteras in. Däremot känner vi idag inte till storleken på andra flöden, till exempel fastighetsnära insamling i hyreshus. Detta ligger utanför de insamlingssystem, som är knutna till producentansvaret. Vi skulle också ha nytta av att kunna skilja ny och begagnad elektronik åt i de mängder som exporteras och importeras. Sortera bättre Sedan tidigare är känt, att det kastas en del elavfall i hushållssoporna och i förpackningsinsamlingen. Totalt beräknas c:a ton per år hamna på fel ställe - detta motsvarar c:a 1,3 kg per invånare som skulle kunna materialåtervinnas. Därför måste insamlingen, speciellt av smått elavfall som lätt hamnar i soppåsen, utvecklas för att underlätta för människor att göra rätt. Avvägda behov Elavfall kan bland annat innehålla kvicksilver, bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Om avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det skada miljön och människors hälsa. Dessutom kan värdefulla resurser, bl.a. metaller, gå förlorade ur kretsloppet. EU vill att medlemsländerna ska bli mer resurseffektiva med tanke på att Artikeln fortsätter på nästa sida PersonAL Information Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Marie-Luise Oberlies Anders Nilsson Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp 2 PI nr

3 Thage Anderssons Byggnads AB Sorg i koncernen Helene Andersson, min syster och tidigare delägare i Thage-koncernen, avled på skottdagen den 29 februari efter en längre tids sjukdom. Vår saknad är mycket stor, och mina tankar går till hennes familj. Jag har tecknat mina minnesord över Helene på annan plats i PI. Det är i år tjugo år sedan min företrädare Gösta Nilsson dog. Märkligt nog också på skottdagen. Det är sorg också i byggbranschen. I Konjunkturinstitutets senaste rapport har byggkonfidensindikatorn sjunkit med 18 enheter. Det är historiskt sett ett stort fall på en månad, och siffran är nu nere på genomsnittet sedan undersökningen startade år Största fallet är på husbyggnadssidan - där vi verkar. På anläggningsområdet är tappet mindre. Även Sveriges Byggindustrier skriver ner byggbranschen i sin senaste konjunkturrapport. Efter jul och nyår har antalet anbud att räkna på minskat dramatiskt, och likaså har prisbilden fallit på de jobb som vi lämnat anbud på under denna tid. Vi har lyckats behålla alla medarbetare sedan krisen efter Lehman & Brothers konkurs i september Vi har uttömt alla möjligheter och haft stor uthållighet och vi har ej varslat medarbetare sedan Arbetsbrist har under senare tid uppstått inom vissa områden, och vi har varslat medarbetare i August Lundbergs Byggnads AB. Framöver ser vi ingen ljusning utan vi lär nog få leva med en dålig byggkonjunktur minst ett år till. Trots detta fortsätter vi våra investeringar i koncernen. Plåtexpressen bygger ny smidesverkstad åt Östra Vrams Smides AB i anslutning till anläggningen i Fosie. Östra Vrams Smides AB bygger nya omklädningsrum, matsal och kontor i Tollarp. Thage Anderssons Byggnads AB bygger nya förråd i Tollarp och Thages Kunskapscenter i vårt tidigare huvudkontor. Dessa idéer kommer från mina medarbetare inom koncernen. Det är härligt att vara ägare med så många duktiga medarbetare som vill driva koncernen framåt. Njut av våren Forts från s 2. Kretslopp... jordens resurser är ändliga. Det finns flera sätt att minska miljöproblemen som är förknippade med elavfall. Lämna in gamla mobiltelefoner och andra uttjänta elprylar till återvinningscentralen eller butiker som säljer sådana produkter. Och kasta inte elavfall i soporna! På sikt handlar det också om att förlänga livslängden på produkter och att reparera och återanvända saker i större utsträckning. Som konsument bör vi också fundera en extra gång över vårt behov innan vi köper en ny el- och/eller elektronikprodukt. En av vår tids stora utmaningar är minska de ständigt ökande avfallsmängderna. I vårt land är Naturvårdsverket den myndighet, som arbetar med program för att förebygga avfall. Och i detta arbete fokuseras det på dessa typer av frågeställningar. (källa: Naturvårdsverket m.fl.) Lars Larsson PI nr

4 Thage Anderssons Byggnads AB Några Livsfunderingar Har precis kommit hem från en underbar vecka i Kläppen, där jag och livskamraten haft skidsemester. En sådan där skön, lagom lat vecka där det funnits tid för lite Livsfunderingar. En sådan fundering är, att livet ibland kan liknas vid att åka slalom. Man har inte riktigt koll på vad som händer. Visst har de flesta åtminstone lite koll. Sen finns det de som har full kontroll på vart skidorna tänker ta vägen.. Så finns vi andra. Vi som inte har någon koll alls på vart det bär. Det mest påtagliga är fartvinden, backens lutning och alla de mänskliga hinder, som svänger fram och tillbaka på sin väg utför berget. Till min livskamrats glädje provade jag för några år sedan på att åka utför. Även om det är många år sedan, finns minnet kvar, inte minst hos min livskamrat. Det är faktiskt sällan hon är så glad och skrattar så mycket, som när hon berättar om mitt sista åk. Ankarliften upp gick bra, vilket i sig kändes som en prestation. Nu skulle jag ner igen. Jag tog ut svängarna, vågade inte riktigt åka i fallinjen. Tyckte det gick fort nog. Så kommer han som ett jehu och åker förbi, och just då av alla tillfällen svängde jag, rakt på honom. Där låg vi, skidläraren och jag. - Vad f-n gör du, ser du inte? Förbannade skåning. Idiot! Slokörad och med skidor och stavar under armen tog jag mig ner för backen. Min karriär som utförsåkare var därmed avslutad. Förnedringen blev total då jag mötte min livskamrat nere vid liften och jag hoppades på ett tröstande ord och kram - jag levde ju. Krama mig kunde hon inte eftersom hon låg dubbel av skratt och det uppmuntrande ordet blev istället: - Du ska då alltid klanta till det. Den enda tröst jag kunde hitta, var vetskapen om att många bra uppfinningar har kommit fram ur ett till synes stort misslyckande. Eller uttrycket att det finns en mening med allt. Jag väntar fortfarande. Nej, i fortsättningen är det längdspåret som gäller. Då kan man kasa sig fram i en mer behaglig takt. Man hinner se sig omkring och framför allt går det att tänka eller inte tänka, vilket ibland både är bättre och kanske skönare. Det blev inte särskilt långa dagsturer, men skönt, lugnt och behagligt gled jag fram där i spåret. Det blev ett par mil varje dag i ett underbart vinterväder. Många gånger tänkte jag så här skulle livet vara när det är som sämst. Vi människor är en berättelse. Varje dag tillkommer ett nytt kapitel i vår livsbok. Ibland blir det ett roligt kapitel och ibland ett kanske mindre roligt, eller sorgligt, eller spännande. Ingen vet hur dagen kommer att bli när vi vaknar på morgonen. Kapitel läggs till kapitel och allt blir till en tjockare och tjockare bok om vårt liv. En bok vi bär i en ryggsäck. En ryggsäck som kan vara lätt och behaglig att bära. Tyvärr kan den också, åtminstone för en del medmänniskor, vara tung - det skaver lite överallt på ryggen. Det finns för mycket tråkigt och eländigt i livets ryggsäck. Det påstås av expertisen att vi vet cirka 20 % om oss själva. Resten ligger någonstans i det fördolda. En sådan där Livsfundering som dök upp var, att hur kan vi veta nästan allt om vår medmänniska när vi bara vet en liten del om oss själva? Tänk vad vi kan prata om andra människor, speciellt om deras fel och tillkortakommanden, men.. Känner vi verkligen den andre? Vi har inte åkt med den andres skidor. Vi har inte vallat som den andre. Vi har kanske inte valt samma spår som den andre. Vi har kanske inte slitit i samma backar som den andre. Vi har kanske inte heller åkt utför i samma utförslöpor som den andre. Ändå pratar vi om den andre som om vi visste allt det där. Det är nog så som någon vis människa har sagt Vi ser inte saker som de är utan som vi är. En förmiddag efter en riktigt go runda satte jag på TV:n. Inte oväntat var Björn Ranelid där. Givetvis började jag fundera över denne man och hans enorma självförtroende. När han sa ungefär så här ryckte det till i båda ögonlocken. Vad är Zlatans 3 0 segrar mot mina 3 miljoner mot noll seger? Men visst är det väl ändå så att många andra är lika duktiga som herr Ranelid. Ändå har de inget självförtroende alls. Varför? Vi vill gärna jämföra oss med andra. Vi skapar oss ideal som egentligen inte finns. Ibland tror jag att vi letar efter den perfekta människan. En människa som med all säkerhet inte finns. Och vem skulle vilja vara perfekt, vad det nu står för? Det finns bara en enda människa i världen som är som du. Visst är det väl något att vara stolt över. Bara det faktumet borde ge Dig ett enormt självförtroende. Tänk att vara världsmästare bara genom att Du är Dig själv. Då behöver Du vare sig göra 3 0 eller PS Vi hälsar Kai välkommen åter i PI / PI-red. Kai 4 PI nr

5 Personalinformation Till minne av min syster Heléne Andersson Heléne - min, vår saknad är stor. Det känns overkligt att Du lämnat oss och sorgen är dövande. Det är så tidigt för Dig och för oss alla Du lämnar. Du är inte bara en syster, utan för mig var Du en stor vän. En samtalspartner - någon jag delade allt med. Mina innersta tankar och mina idéer om att driva koncernen. Du lyssnade, kritiserade och hade alltid synpunkter. Dessa var en viktig del i hur vi skulle driva koncernen. Vår vänskap grundlades när jag var liten och Du tog mycket hand om mig. Ibland för mycket dockliknande tyckte mor. Du har alltid varit revolutionerande och som jag sett upp till och Du har gått Din egen väg. Vår kunskap fördjupades ytterligare då jag började i koncernen för tjugosex år sedan. Efter femårigt flickgymnasium började Du i Thage Anderssons Byggnads AB. Du hade redan börjat förvalta fars fastigheter. Du hjälpte mig när jag var liten, nu försökte jag hjälpa fram Dig. Vi utvecklade fastighetsförvaltningen. Du jobbade mycket och hårt. Vi jobbade bra ihop både i företaget och i styrelsen. Du hade alltid en tydlig och praktisk syn på saker och ting. Många av Dina hyresgäster blev Dina vänner. Du värnade om dem och tog väl hand om dem. Du har ett stort hjärta som också värnar om rättvisan. Du var en perfekt hyresvärd som månade om hyresgästerna samt att det var ordning och reda. Du tog på Dig en stor arbetsinsats och jobbade hårt i många år. Du skötte fastigheterna perfekt och på Ditt sätt. Jag behövde aldrig bekymra mig. Vår vänskap fördjupades ju mer vi jobbade tillsammans. Du var mycket omtänksam om mig och visade ofta Din uppskattning. Vi har talats vid nästan varje dag i tjugosex år. Speciellt efter att mor tystnade för fem år sedan. Från att gå från vän blev Du en extra mor till mig. Vi pratades vid per telefon nästan dagligen fram tills Du inte orkade längre. Vi har jobbat hårt tillsammans, fått många bakslag, kämpat vidare, haft roligt tillsammans och skördat många stora framgångar. Många stora arrangemang har vi planerat tillsammans, då Du var en hejare på planering. Bl.a. tänker jag på vår resa till Berlin med massor av studiebesök och konsert med Van Morrison. Vilket minne! Ditt stora intresse för antikviteter kom väl till pass då vi skulle flytta huvudkontoret till Haganderska Palatset. Du och Monika inredde hela Palatset med möbler från Gamlegård. Det som inte fanns handlade ni tillsammans med Pernilla in på auktion. Det är två år sedan, och då var Du i Ditt esse. Allt blev smakfullt, vackert och med stor känsla. Du lever med i Palatset och gör det levande. Du har tystnat men ej minnena kring Dig. De lever i våra hjärtan och påminner oss ständigt om alla våra ljusa stunder. Tack för allt. PI nr

6 PERSONALINFO Personalinformation HJÄRTLIGT TACK HJÄRTLIGT TACK till företaget Och till arbetskamrater för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Och TACK till alla arbetskamrater för de gångna åren tillsammans. TACK TACK för all uppvaktning i samband med min födelsedag. Ann-Christin Olsson Krister Åstedt TACK TACK för all uppvaktning i samband med min födelsedag. Gulli Elizon TACK Hjärtligt TACK till företaget och till mina arbetskamrater för all uppvaktning i samband med min födelsedag. TACK Vi vill tacka alla för en fantastisk tid i N-E Persson Byggnads AB:s styrelse. Det har varit en mycket inspirerande tid med alla styrelsemöten och med det årliga strategimötet i Brantevik. Vi vill även tacka för avtackningen vid bolagsstämman på Haganderska Palatset i Kristianstad, där vi fick avnjuta en fantastisk måltid från Branteviks Byakrog. Lycka till framöver. MICKE Östra Vrams Smides AB Uno Wilhelmsson och Bo Larsson HJÄRTLIGT TACK HJÄRTLIGT TACK för uppvaktningen i samband med min pensionsavgång. Och TACK till alla arbetskamrater för de gångna åren tillsammans. Tommy Ivarsson TACK TACK för all uppvaktning i samband med min födelsedag. Willy Eriksson 6 PI nr

7 Personalinformation Karl Axel Erixon 65 år Du är den, vad jag vet, som jobbat näst längst i Koncernen endast Marianne Stedt har jobbat här längre än Du. Den 20 augusti i år är det 50 år sedan Du började Din anställning på TAB - det är helt fantastiskt. Dessutom är Du plåt- slagare, ett tufft jobb - utsatt för väder och vind. Det senaste året har Du fått pendla till Emporia i Malmö. Här är det fullt engagemang hela vägen. Du har skolat in många nya medarbetare i plåtslagaryrket och i vår Thage anda, bl.a. vår VD Henry Svensson, som Du tog hand om från hans första dag på företaget. Ni lade plåt på Rådhuset i Kristianstad. Sedan har Du skolat vår arbetsledare Henrik Sylwan. Man ser vilken mästare Du varit. Det första året på TAB var Du hos Evert Linde på lagret (idag Interna Service hos Tony). Sedan tyckte Du att Du lika gärna kunde bli plåtslagare som snickare, för dom tjänade lika bra, och Emil på plåtavdelningen behövde hjälp. Och på den vägen blev det. Du är och har alltid varit en stor tillgång för vår koncern, fylld med kompetens. Du fyllde 65 år den 2 januari och ska fortsätta att arbeta ett tag till. Din kropp är ungdomlig och lätt, och Din hälsa är god. Vi ser fram emot att Dina kunskaper nyttjas minst fram till och med den 20 augusti. Ett stort TACK för allt arbete och GRATTIS till de 65 åren. Anders Tommy Ivarsson 65 år Du började Din anställning på TAB Det är nästan exakt 42 år sedan - en lång och trogen tjänst. Du var bara 22 år när Du började. Din yrkesskicklighet och hantverksskicklighet har gjort Dig attraktiv i bolaget. Som lagbas har Du alltid ställt upp och tagit stort ansvar. Ditt glada humör har också varit viktigt för stämningen och sammanhållningen ute på byggarbetsplatserna. Du har också varit en bra läromästare för medarbetare som skolats in i vår anda av Dig. Vi önskar Dig stort GRATTIS till Dina 65 år och önskar Dig god hälsa i framtiden. Ett stort TACK för alla år. Anders PI nr

8 Personalinformation Krister Åstedt - pensionär Du är en av dom som jobbat längst i koncernen - i hela 45 år. Du började en lång, trogen och fantastisk karriär i TAB. Du började som dumperförare och sedan gick Du över till anläggningsavdelningen. När den lades ner började Du på håltagningsavdelningen hos Per-Åke Strömbäck. Din arbetsinsats och lojalitet mot företaget är unik. Du har ställt upp i alla turer som varit och i alla förändringar. Du har också lärt upp många nya medarbetare. Det är tufft att vara byggnadsarbetare och speciellt håltagare, därför tycker vi Du gör rätt som tar hand om Dig själv och går hem lite i förtid. Du blir 65 år den 20 juli. Vi kommer att sakna Dig mycket. Vi önskar Dig god hälsa och ett härligt fortsatt liv. Stort Tack för Din stora insats. Anders Jan Hildingsson - pensionär Du började Din anställning hos oss Din yrkesskicklighet har varit viktig för oss. Du har gjort ett mycket bra jobb under Dina år på företaget. Vi önskar Dig en frisk och god framtid nu när Du nu trappar ner och lämnar oss i förtid - Du blir ju inte pensionär förrän Ta väl vara på Din tid. Ett stort TACK för dessa åren. Anders Nya Jobb sedan förra utgåvan av PI Norrevångshallen i Eslöv åt Eslövs Kommun /TAB Fulltofta Naturcentrum åt Hörby Kommun /TAB 8 PI nr

9 Personalinformation Ann-Christin Olsson fyller år Du började i koncernen den 16 mars Det är nästan exakt 48 år sedan. Du har sysslat med det mesta och kan det mesta inom administration, löner, fakturering, leverantörsfakturor och bokföring samt är Du även ordningsman för de vilda grabbarna i Kran expressen. För det är där Du varit nu i många år. Du har också engagerat Dig hårt i våra olika fritidsintressen i koncernen. Bl.a. i Thages konstklubb, där Du varit tongivande. För mig har Du representerat stabilitet i koncernen då det blåst hårt. Jag har kunnat komma till Dig och ställa de svåra frågorna och fått ärliga och raka svar. Din lojalitet har varit total. Du har varit och är en klippa för Kranexpressen. Jag är glad att Du väljer att jobba fram till semestern. Ett stort TACK för alla år och stort GRATTIS på födelsedagen. En kvinnas ålder skall man inte diskutera, fast Du skulle kunna få en statlig anställning om Du velat den 5 mars. Nu har Du valt att stanna till semestern och skola in Din efterträdare, som Du varit med om att välja ut. Anders Willy Eriksson 60 år GRATTIS!!! säger vi till Willy Eriksson, som fyllt 60 år. Willy är högt uppsatt - han kör en av tornkranarna på Rådhusbygget i Kristianstad, men kom ner för att bli firad av VD Per-Erik, Lars Persson och övriga medarbetare. Stort GRATTIS Willy! Henrik H PI nr

10 Personalinformation Gulli Elizon fyller jämnt Gulli Elizon, vår lokalvårdare på depån i Kristianstad, har fyllt 80 år och uppvaktades av VD Per- Erik, Ann-Christin och övriga medarbetare på arbetsplatsen. Stort GRATTIS Gulli!!! Henrik H Kire Dyfvelsten 40 år TAB-koncernen har med åren vuxit starkt på IT-sidan och behovet av support för det hela följde givetvis den trenden. I Augusti 2007 anställdes Du efter att jag hade hållit Dig på halster ett tag koncernen var nu redo för IT-direktör nummer två som Anders Andersson presenterar Dig som. Din och min historia går dock längre tillbaks än så... I mitten av 90-talet satt vi båda uppkopplade via var sitt superlångsamt modem. Du drev en BBS, en sorts elektronisk anslagstavla och vi kommunicerade via datorer i gemensamma nätverk redan då. När vi på TAB upptäckte behovet av att förstärka IT-avdelningen kom frågan upp om vem och hur vi skulle anställa någon. Jag tillfrågades då om jag hade nån tänkbar kandidat. Då vi båda tidigare arbetat med IT inom Kristianstads Kommun förekom visst samarbete, och därför var mitt förslag redan klart så fort frågan kom upp. Vi var ganska ofta ute och åt lunch tillsammans och utbytte där idéer och erfarenheter. Vi i TAB-koncernen vill utbringa ett stort GRATTIS till Dina 40 år på jordens yta! Tom H 10 PI nr

11 Personalinformation Hej! Mitt namn är Michael Böss. Jag är 46 år och bor i ett litet hus i den lilla byn Håstad med min flickvän och två döttrar. Jag är utbildad möbelsnickare med 3-årig utbildning i Reykjavik När jag därefter flyttade hem till Sverige igen, öppnade jag eget möbelsnickeri i Lund, vilket jag drev några år tills det genom sammanslagningar växte till det som kom att bli Fabriksgatan 2 möbel och inredningssnickeri AB. Där arbetade jag sedan som produktionschef under 8 år. Nu är jag sedan den 27 februari i år anställd på snickeriet hos August Lundbergs Byggnads AB som arbetsledare och har just upptäckt att jag har ett par rejält stora skor att fylla efter Erik Lindahl. Det är många nya intryck och delvis nya rutiner, men ett spännande och utmanande jobb, som jag trivs mycket bra med! Fritid? Ja, om det nån gång skulle uppstå nån lucka för sånt, tycker jag bland annat om att cykla, segla, fotografera, laga mat, spela musik och så klart att resa. Vi ses! Michael Böss Hej! Jag heter Marcus Nilsson, är 28 år och bor i Åhus med min sambo och en dotter som är 1 år. Jag började på Thage Anderssons Byggnads AB den 2 januari och kör lastbilen som Anders Gunnarsson tidi- gare har kört. Jag har tidigare jobbat hos Malmbergs i Yngsjö som chaufför. Marcus HEJ! Maria Helin heter jag, och jag började på TAB den 9 januari Jag kommer att arbeta som projektingenjör. Efter cirka tio års erfarenhet inom fastighetsbranschen, bestämde jag mig för att göra något annat. Studerade på Yrkeshögskolan i Hässleholm och fick efter avslutad utbildning arbete på TAB. Jag bor på en liten gård i utkanten i Äsperöd tillsammans med man och två barn på åtta respektive fyra år. Fritiden ängar jag åt min familj och åt min trädgård, som är mitt stora intresse - det flyttas och grävs från tidig vår till sen höst. Maria PI nr

12 Personalinformation Hej! Jag heter André Ilvemark och är 43 år. Mitt arbetsliv, så här långt, har präglats av en blandning av husbyggnation, lärarutövning och historieforskning. Jag kommer närmast från JM AB, där jag arbetat i 14 år, de senaste 8 åren med inköp och avtalsförhandling på såväl regional som rikstäckande nivå. Något som också ligger mig varmt om hjärtat är att driva frågor kring kvalitets- och miljöarbete. 1989, direkt efter militärtjänsten på P6 i Kristianstad, blev jag anställd som arbetsledare på Nils P Lundh Bygg (NPL) i Malmö. Några år efter det att NPL gick i konkurs 1992, började jag studera historia vid Lunds universitet där jag efter min fil.kand. blev antagen som doktorand på Historiska Institutionen kom jag tillbaka till byggbranschen och började arbeta som arbetsle- dare och sedan platschef på JM AB. Jag tycker om att planera, men också att arbeta med händerna, har bl.a. tillsammans med släkt och vänner byggt två st 1½-plans villor till familjen åren 2004 och På fritiden är jag, så mycket som det går, tillsammans med frun och mina två döttrar i åldrarna 10 och 12 år. Tennis i Staffanstorp, golf på någon av Skånes golfbanor, innebandy i Tygelsjö, sportfiske i insjöar och längs Skånes och Blekinges kuster samt läsning av historisk litteratur (gärna om järnåldern fram till 1720 samt om 1:a och 2:a världskrigen) står också högt på listan över fritidsaktiviteter. Vi bor idag i V. Klagstorp, en liten kyrkby strax söder om Malmö. Min plan är att nästa gång jag flyttar så blir det inom samhället... till kyrkogården ett stenkast ifrån huset. Ser fram emot att lära känna er alla i Thage-koncernen. André Hej och på återseende Jörgen Stridsberg, mångårig medarbetare på NEP, har valt att lämna sin post för att gå vidare till nya utmaningar. Jörgen började sin bana hos Nils Erik Persson i oktober månad Efter att ha arbetat många år som träarbetare, ville han spänna bågen lite mer och undrade vad det fanns för möjligheter i företaget. Vi kom överens om att han skulle prova på en arbetsledande roll, och då tillfälle gavs, fick han hoppa in på serviceavdelningen för att stötta den dåvarande arbetsledaren där. Det tog sedan inte lång tid innan han stod där ensam på Byggservice och fick ta över arbetsledaransvaret. Han har sedan skött denna syssla på ett föredömligt sätt. Efter alla de goda erfarenheter han skaffat sig erbjöds han för en tid sedan anställning hos en av NEP:s Servicadelnings större beställare, LENY fastigheter. Så från att ha servat LENY med olika projekt, kommer han nu att fungera som beställare för nämnda företag - förhoppningsvis fortfarande av oss på NEP. Uno S 12 PI nr

13 Personalinformation Nya uppgifter Jörgen Knutsson heter jag och jag har utsetts till ny produktionschef på August Lundbergs Byggnads AB. Jag är 48 år och bor med min familj strax söder om Sjöbo och kommer närmast från moderbolaget Thage Anders sons Byggnads AB, där jag varit verksam under många år (c:a 23 år... och i två omgångar). Jag ser mitt nya uppdrag som en ny utmaning i livet. Det kommer säkert att ta lite tid innan man kommer in i rutinerna, och jag får god hjälp av mina medarbetare. Glad påsk önskar Jörgen Bo Larsson och Uno Wilhelmsson träder ur NEP:s styrelse Bo och Uno var två av fyra tidigare ägare till NEP. De var med och startade företaget 1995 tillsammans med Nils- Erik och Tobias Persson, och har suttit med i styrelsen sedan vi förvärvade bolaget Båda har gjort en stor insats i NEP - både som medarbetare och som styrelsemedlemmar. De har också varit en starkt bidragande orsak till NEP:s stora framgångar. Bo och Uno har lovat och ska fortsätta jobba kvar i NEP efter behag och behov. De har ställt upp på ett fantastiskt sätt i samband med generationsskiftet i NEP. Båda är unika i sina byggkunskaper samt har haft ett framgångsrikt byggliv. Jag är tacksam för deras insatser. Efterträdare i NEP:s styrelse blir Joakim Backström, tillika VD i bolaget, samt Lars Helgesen, tidigare auktoriserad revisor i TAB-koncernen. Vid förra årets bolagsstämma ställde Bo Larsson och Uno Wilhelmsson upp för ytterligare ett år i NEP:s styrelse. Detta år är nu till ända, och vid vår bolagsstämma i februari avgick de från styrelsen. Anders Andersson PI nr

14 Personalinformation Yrkesbevis Nu har Tony Andersson fått sitt efterlängtade yrkesbevis och är då fullbetald även han. Tony har genomgått s.k. traditionell lärlings-utbildning och löst den teoretiska delen på distans. GRATTIS till yrkesbeviset. Anders o Uno Koncerngemensam utbildning - vinnande förhandling - Utbildningen har tagit 12 heldagar i anspråk och genomförts i våra kurslokaler i Kristianstad, och utbildningsledare har varit Johan Brandt och Caroline Lindahl från Aktivt Ledarskap i Helsingborg. Johan och Caroline genomförde utvecklingsdagarna väldigt väl och hade nog gärna haft hand om oss ytterligare någon dag. Att vi uppskattade deras insats går att utläsa av den utvärdering som de flesta deltagare lämnat efter sig. Lars-Eric N Utbildningsledarna från Aktivt Ledarskap, Johan Brandt och Caroline Lindahl. Under vintern(?), har vi åter ägnat en hel del resurser åt vidareutveckling av våra kunskaper. Denna gång har ämnet bland annat varit förhandling, och utbildningen har genomförts under titeln Vinnande förhandling. Utbild ningen har vänt sig till tjänstemän / -kvinnor i hela koncernen, vilket inneburit, att ett nittotal medarbetare suttit på skolbänken i en eller två dagar beroende på nivå. Några av kursdeltagarna. 14 PI nr

15 Personalinformation 25-års jubilarer på August Lundbergs Byggnads AB Vi har ytterligare två 25-års jubilarer på August Lundbergs Byggnads AB och som inte kunde deltaga vid firandet av företagets 75-års jubileum. Dessa båda fick istället sina guldklockor på vår julfest, som gick av stapeln på Stadsparkscaféet i Lund. Vi gratulerar och tackar Ulf Olsson och Niklas Nilsson för alla dessa år i företaget och för deras stora lojalitet. Anders Håkan Bendroth - 25 år i företaget Du började Din anställning som träarbetare hos N-E Persson i oktober månad 1986 och har när detta skrives jobbat 25 år och lite till i företaget. För denna Din gärning uppvaktades Du med den traditionella guldklockan. Alla som kommit i kontakt med Dig under dessa 25 år kan vidimera att Du är en yrkesman med en bredd och erfarenhet som gör Dig till en fullfjädrad snickare. Vi hoppas alla att Du fortfarande trivs och tycker det är lika roligt att arbeta för N-E Persson som den dagen Du började Trots att det skett en del förändringar under dessa 25 år. Uno S PI nr

16 Thage Anderssons Byggnads AB Kundträff med SEB på Haganderska Palatset Mats Torstendahl, vice VD i SEB, var för en tid sedan i Kristianstad för att träffa bankens kunder. Banken hade bjudit in ett antal kunder till en kundträff och frågade om man fick ha träffen hos oss på Haganderska Palatset. Vi blev glada för förfrågan och tackade naturligtvis ja till densamma. Jag visade stolt upp vårt nya kontor och berättade om husets spännande historia, samt om vår koncern. Anders Alla medarbetare, nya såväl som gamla, kunder leverantörer m.fl. är välkomna när vi inviger koncernens nya kunskapscenter i TAB:s tidigare huvudkontor i Tollarp fredagen den 13 april kl TAB bjuder på grillkorv och öl / läsk / vatten. För vår planering, anmäl Dig via mail till 16 PI nr

17 Thage Anderssons Byggnads AB Kunskapscenter Thage Anderssons tidigare HK i Tollarp blir nytt Kunskapscenter för hela Thagekoncernen. Under en tid har kontorsutrymmena på Thage Anderssons tidigare HK i Tollarp i princip stått oanvända. Ann Nordin, som arbetar på vårt fastighetsbolag Floresta, kom på idén att bygga om de gamla kontoren till salar för framtida ut bildningar och kurser. Arbetet med skapandet av Thagekoncern ens nya Kunskapscenter i Tollarp startade i mitten av februari. De som på plats har ansvaret för arbetet är PC/AL Mikael Johnsson och våra hantverkare Gert Gud mand sen och Robin Nilsson. All spackling och målning sköter vi dessutom själv, då Mikael har lång erfarenhet av måleriarbeten. Kunskapscentret kommer ha en större utbildningssal på 60 m2 och två utbildningssalar på 25 m2 vardera samt två grupprum på 15 m2. Samtidigt byggs även kök och matsal om. Allt arbete beräknas vara klart lagom till kursen i Byggsamordnaren den 17:e april. Orten där Thage Anders sons Byggnads AB grunda- des år 1947 blir genom skapandet av Kunskapscentret basen för framtida fortbildning och utveckling för alla våra medarbetare i koncernen. André Ilvemark PI nr

18 Thage Anderssons Byggnads AB Akvamarinen Lite yttre arbeten kvarstår med målning och markarbeten. En vy över A och B-huset med en skymt av Öresund i bakgrunden och i förgrunden NEP:S Själsö-hus. Nu har det tillfälle vi har väntat på i två år kommit: entreprenaden är godkänd! Efter en stor insats från det kvarvarande arbetslaget blev vi godkända fredagen den 2/ En mild vinter medförde att inga arbeten blev avbrutna och att alla underentreprenörer kunde slutföra det som återstod. De flesta lägenheterna är inflyttade och vi har lärt känna de boende väl. Avetableringen är i princip klar och vi har bytt ut de gamla bodarna mot nya lokaler. Nu kan man verkligen se hur arkitekten har tänkt sig att husen ska samverka med Malmös Grand Canyon. Vi tackar för ett väldigt gott samarbete med såväl HSB, alla underentreprenörer samt all Thage Anderssons Byggnads AB:s personal som vi har fått lära känna under byggets gång! Benjamin Ulfgard och Jörgen Svensson C-husets fasad sedd från väster. I bakgrunden C-huset med NEP:s radhus i mitten. 18 PI nr

19 Thage Anderssons Byggnads AB B-husets takvåning en stilla vårdag. Nu saknas det bara gräs på gården mellan A och B-huset. Så här fint blir det när HSB:s inredare inreder! Kök Lägesrapport HQ Lund Arbetsberedning inför lyft. Nu med hjälp av Anders: I början av året fick vi i uppdrag av Akademiska Hus att flytta 12 av deras bodar från Kemicentrum till Zoologen i Lund. Dessa bodar har utgjort kontor, m.m. under den tid som ombyggnaden av KC 3 pågick (2 år). Väl på plats blev det en hel del arbeten både in- och utvändigt. Detta skötte Conny och Mackan med hjälp av vår eminente chaufför Lasse Hult så bra, att vi fick uppdraget att flytta resterande också (30 st). Dessa kommer att användas i samband med ombyggnaden av HT Center i Lund. Därför tycker inte vi att det är lönt att plocka ner våra skyltar ( kanske ). Vi har även en del andra projekt som Affe och Kenneth tar väl hand om. Bl.a. pågår det mer eller mindre fortlöpande Artikeln fortsätter på nästa sida PI nr

20 Thage Anderssons Byggnads AB Forts från s 19 HQ Lund anpassningar till verksamheten på Sony (f.d. Sony/Ericsson) och ST-Ericsson. För närvarande är det en del ombyggnader av lab. samt nya förråd på Sony, ombyggnad av reception på ST-Ericsson. Och snart ska vi fortsätta med restaurangen. Företagsanpassningar åt Wihlborgs på Ideonområdet är också något grabbarna har sysslat en hel del med. Här är Kent Holm från Wihlborgs projektledare, en ny och mycket trevlig bekantskap. Många av dessa projekt som vi håller på med sker under tiden verksamheten är i full gång. Detta kräver en viss fingertoppskänsla av alla inblandade entreprenörer. Så därför - ett stort tack till er alla, framför allt Kenneth och Affe. Nu ser vi framåt ljusare tider. Här lyfter man ner ett kassaskåp, förmodligen ömtåligt innehåll med tanke på Affes gest. HQ-gänget Per-Åke I Arkivcenter Syd Hej alla PI-läsare! När ni läser detta, har vi lämnat Arkivcentrum för att ta oss an Eslövs nya sporthall - och Claes- Göran har dragit till Kristianstad för eget projekt. Så här kommer en sista rapport från Arkivcentrum Syd. Efter att redan från början ha haft en tuff tidplan, så blev slutet en riktig "rysare", då alla de fel och brister, som elinstallatören flaggat för blev till verklighet. Utan att få full respons för dessa påpekaden blev vi trots allt klara och nyckeln kunde överlämnas fyra dagar efter kontraktstiden. Våra egna snickeri- ock betongarbeten var klara, men även vi byggare blev drabbade när installatörer inte blev klara i tid. Men efter rådande omständigheter måste ändå APQ El få mer än Med beröm godkänt för att man kunde få igång allt med endast fyra dagars fördröjning ( enda återstående problemet var en B-anmärkning). Likt alla andra projekt numera tillkommer en del beställningar i samband med besiktningar och så är fallet även här. En del löser vi omgående, och när vi utför till dessa, får vi "slåss" med både nyttjare och med andra leverantörer till hyresgästerna. En hel del av de tillkommande be ställningarna är beroende av leveranstider på material. Vi kommer därför att få komma tillbaka lite senare och fixa dessa. Som tidigare nämnts har handlingarna inte alltid varit helt i sin ordning och detta har gällt för alla inblandade, så nu återstår ett tidsödande arbete att reda ut alla ÄTOR. Hälsningar från Arkivcenter Syd i Lund Göran / Rickard / Claes-Göran 20 PI nr

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Järvastaden Solvändan

Järvastaden Solvändan Stockholm 18 juni 2014 Solvändan informationsbrev juni 2014 Hej! Nu är sommaren på antågande och om bara ett par dagar så är det midsommar. Färdigställandet av Solvändan är inne i en hektisk fas och i

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Innehåll Organisation Lokalisering Projektet Viktiga moment Tidplan Påverkan på verksamheten Dialog & Information NCC AB 2010-12-03 2 Organisation Projektledning

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 TOTALENTREPRENAD A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 2 HUR VILL DU BYGGA DITT NYA HEM? När du nu har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 4 2011 Miljönären fick ett jätteuppdrag + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering Färgtrycket Information från

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN -Designerns bästa tips Underhållsfri mur En solid och prydlig lösning som du kanske inte bygger på egen hand. Men när den väl är på plats klarar den sig utan underhåll. En mur är

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Det är nu du ska slå till

Det är nu du ska slå till SVALKAR SIG I NERJA Håkan Eklund och sambon Anna Frånlund slog till på ett trevåningshus i Neja nära Malaga i januari i år. Och nu under sommaren har priset fallit ännu mer. Foto: Patrik Lundin Det är

Läs mer

Järvastaden Solvändan

Järvastaden Solvändan Stockholm 14 mars 2014 Solvändan informationsbrev mars 2014 Hej! Nu har det blivit dags för ytterligare ett informationsbrev för Solvändan. I takt med att ljuset börjar återkomma och att dagarna blir lite

Läs mer

1/14. Inflyttat på Sege Park

1/14. Inflyttat på Sege Park 1/14 37:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Våren är här 3 Pensionärsföreningen TAB 3 Årsmöte i TAB:s konstklubb 4 Vinstförteckning

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer