Korsholms pensionärsförening rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsholms pensionärsförening rf"

Transkript

1 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2013

2 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdistys ry. har det 43:dra verksamhetsåret 2013 haft 844 mar vid årets slut. Föreningens uppgift är att arbeta för sina mars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna intressen, samt att i Korsholm grunda och upprätthålla pensionärshem som kan uthyras åt i huvudsak pensionärer, som är hemmahörande i Korsholm eller tidigare varit Korsholmsbor. Medlemsstatistik Registret över mar i föreningen utvisar per att det finns; mar av vilka 498 är kvinnor och 346 män Under verksamhetsåret har föreningen fått; - 70 nya mar varav 38 kvinnor och 32 män Åldersstrukturen bland mar är inte utredd Föreningens årsmöte Korsholms pensionärsförening rf Mustasaren eläkeläisyhdistys ry höll årsmöte den kl på Seniorpunkten i Smedsby. Vid årsmötet behandlades i föreningens stadgar 12 uppräknade ärendena. Föreningens styrelse för år 2013 ( >) Ordinarie: Mandatperiod Monica Sirén-Aura ordförande 2013 Per-Erik Backlund sekreterare Olle Fransholm viceordförande Berts Johan-Erik Iilahti Helena Rosbäck Inga-Britt Svarfvar Carita Örn Gunnel Swanljung Rosie-Marie Mäkinen Gunhild Ersättare Bonn Stig tillika direktionsordförande för Weikarshemmet Nygård Nils tillika direktionsordförande för Helsinghörnan Håkans Stefan tillika direktionsordförande för Jungsbo Åkersten Agneta 2013 Revision: Ann-Britt Edberg (GRM) Yngve Hämäläinen Per-Olof Ståhl och Henrik Ingo ersättare ersättare

3 3 Webbmaster: Fredrik Björk Pensionärshemmens direktioner Mandatperiod (2 år) Helsinghörnan Nils Nygård ordförande Jörgen Holm Siv Nordlund Swanljung Rosie- Marie Sigel Ek ersättare Birgitta Södergård ersättare Jungsbo Håkans Stefan ordförande Backholm Anita Renkonen John Ingmar Örn Gunnel Loo Lars ersättare Lund Birgitta ersättare Weikarshemmet Bonn Stig ordförande Berg Birgit Pått Anna-Lisa Smeds Saimi ersättare Berg Ingeborg ersättare (Avlidit ) Valberedningsutskott Smeds Folke Ståhl Per-Olof Holm Klas-Erik Härtull Siv Swanljung Rose-Marie ordförande Fest- och aktivitetskommitte för året 2013 Svafvar Henrik Lillas Dan Båtman Tor-Erik Pått Kaj-Erik Pörn Gun-Britt Wikberg Helena Ehnström Marlene Sabel Else-Maj Skur Göta Willför Ann-Charlotte ordförande Föreningens kassör Börje Paro har under verksamhetsåret fungerat som föreningens kassör.

4 4 Renoveringen av bostad vid Helsinghörnan. Dränering av gårdsplanen har verkställs så, att bl.a. tak- och övrigt regnvatten skall avledas bort från byggnaderna. Kostnaden översteg rejält det budgeterade förslaget, detta p.g.a. sprängnings- och andra oförutsedda svåra jordbyggnadsarbeten jämte transporter. En bostad vid Helsinghörnan har som renoverats som s.k. försöksrenovering. Byggmästaren Bengt Vestlund från Helsingby har fungerat som sakkunnig i projektet. Kostnaden för den renoverade bostaden underskred budgeten men 1000 euro. Direktionen arbetar vidare med renovering av de övriga bostäderna. Kostnaden för renoveringen har uppskattats till ca euro per bostad. Totalt skulle renoveringsprojektet fordra ca euro i kapital. Avsikten är, att renoveringen skulle ske i den takt bostäder blir lediga, så att hyresgästerna inte behöver flytta ut och in. Direktionen kommer att undersöka olika finansieringsmöjligheter. Styrelsen har vid syn konstaterat att renoveringsarbetet utförts till största belåtenhet. Föreningens ekonomi Årsmötet, hållet den , har godkänt bokslutet för Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. Budgetförslaget för år 2013 godkändes och fastställdes. Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi i detta nu är stabil. Styrelsen har bett bokföringsbyrå Bäck & Vilen att köra ett mellanbokslut, Styrelsen har tagit del av mellanbokslutet vid möte Vattentjänstverket i Korsholm kommun har konstaterat att avloppsvattenavgiften för perioden är obetald, en summa om 4180,62 euro. Direktionen vi Jungsbo har vid möte föreslagit att en amortering av skulden kan ske med 100 euro per månad, vilket även godkänts av vattentjänstverket. Vid verksamhetspunkten Jungsbo har styrelsen dock varit tvungen att omdirigera penningmedel mellan vissa bankonton för att tillgodose betalningen av amorterings- och ränteutgifter för aravalånen uppkomna för byggandet av pensionärshemmet. Även interna tillfälliga lån mellan verksamhetspunkter och Jungsbo har tagits till hjälp. Räkningarnas behandling i föreningen Allmänt. Direktionsordförandena för pensionärshemmen samt köksföreståndarinnan vid Helsinghörnans matservering, har var och en för enheten anskaffad egen stämpel. Stämpeln innehåller enhetens kontonummer samt plats för direktionsordförandens eller föreståndarinnans initialer. Räkningar till föreningen Räkning till pensionärshem.

5 5 Direktionsordföranden eller föreståndarinnan för matserveringen granskar räkningen, godkänner den med stämpling och initial. Härefter postas räkningen eller förs den vidare till bokföringsbyrå Bäck & Vilén för betalning från kontot som finns på räkningens stämpel. När räkningen är betald går den vidare till föreningens bokförare, Andreas Kallio, Bäck & Vilén. Övriga allmänna räkningar Övriga allmänna räkningar, såsom styrelsens och aktivitets-och festkommitens, behandlar föreningens kassör ensam och sköter betalningen. Räkningarna betalas från ett eget konto, allmänna kontot. Kassören har via nätbanken tillgång till föreningens samtliga konton och ger rapporter enligt behov och överenskommelse till föreningens styrelse. Övriga räkningar Förutom ovan uppräknade räkningar betalar kassören 4 st. räkningar, som fördelas på de olika verksamhetspunkterna enligt av styrelsen fastställd procentsats. De är följande: - Fennia, brand och vattenskada m.m. som fördelas på följande sätt: Helsinghörnan 34 %, Helsinghörnan köket 12 %, Jungsbo 26 % och Weikarshemmet 28%. - Bokföring- och revision. Bäck & Vilens bokföringskostnader, Ann-Britt Edbergs revisions kostnader enligt följande: Fest- och aktivitetskommitte n 7 %, Helsinghörnan 15 %, Helsinghörnan kök 56 %, Jungsbo 11 % och Weikarshemmet 11 %. - Uppsamlingskonto för savgifter och adresser. För savgifter och adresser finns öppnat ett eget konto dit adresser och savgifter bokförs i klump. (Detta för minimering av bokföringsposter) Kontot som redovisas, överförs till allmänna kontot sista dagen i varje månad. Fest- och aktivitetskommitte n i föreningen Föreningen har en aktiv fest- och aktivitetskommitte. Denna avger skild verksamhetsberättelse. Pensionärshemmen Föreningen har tre pensionärshem. Dessa administreras av egen direktion. Direktionerna underlyder styrelsen som övervakar deras verksamhet. Pensionärshemmen är; Helsinghörnan färdigställt 1975 med 20 bostäder Weikarshemmet färdigställt 1984 med 12 bostäder Jungsbo första delen färdigställd 1992 med 8 bostäder, andra delen färdigställd 1996 med 6 bostäder Köksfunktionen vid Helsinghörnan. Personal

6 6 - Linda Dahlvik ansvarig köksa - Nancy Nyström köksbiträde från och med Ekonomi Köksfunktionens ekonomi har under verksamhetsåret gett ett negativt resultat. Budgetförslaget för köket som inlämnats på hösten visar ett underskott på 5980.för år Intäkterna för 2014 är baserade på uppskattade portionen á 7,20 + 0,30 kommunbidrag Kommunens portionsbidrag för år 2013 hade sänkts från 0,60 till 0,17 per portion. Portionsbidraget för 2014 torde höjas till 0,52 per matportion, vilket kunde ge ett 0-resultat.. I styrelsen år 2013 behandlade särskilda ärenden Styrelsen har sammanträtt till 7 möten under verksamhetsåret. Nr Genomgång av bokslutet , SPF:s Österbotten vårmöte i Korsnäs Uf 9. SPF:s förbundsmöte i Pargas 11. Korsholms Senioren avtal med Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb 12. UPC-Print offert för Korsholmssenioren 13. Medlemsavgiften för Övrigt ärende avloppsvattenavgift för Jungsbo Nr Helsinghörnans grundrenovering - utförlig utredning 7. Förslag till höjning av savgift för år Budgetförslag för Verksasmhetsberättelse, bokslut och noter 10. Revisionsberättelsen 11. Verksamhetsgranskningsberättelse 12. Verksasmhetsplan för Beslut om årsmöte till Kallelse till årsmöte 15. Utlåtande till regionstyrelsen - utkastet till stadgar 18. Övrigt ärende fortsatt behandling av avloppsvattenavgiften vid Jungsbo Nr Verkssamhetsplan, fört till årsmötet 7. Stadgar för regionen Nr Konstitution 3. Styrelsens konstituering 5, Redaktionen för Korsholms Senioren 6. Medlemsförteckningen Stig Landing Nr Helsinghörans renovering 6 likviditetsrapporten - Jungsbo 10. Obetalda savgifter 11. Ny ombudsman för svärvning 12. Betalningsplan av avloppsvattenavgiften vid Jungsbo Nr likviditesrapport - låne- m.fl. arrangemang 7. Bankfackets användning vid Aktia i Smedsby 8 Slutligt beslut om amorteringen av avloppsvattenavgiften vid Jungsbo

7 7 9 Rapporter från pensionärshemmen; - Helsinghörnan bergvärmens ekonomiska resultat - Helsinghörnans fortsatta renovering - Serveringens budgetförslag för Jungsbo - höjning av gårdskarls arvode - Weikarshemmet, hyresgästen Ingeborg Berg avlidit Amälningsärende - avtal om företagshälsovård 11 Årets pensionär inom förbundet 12 Socialcentralens inbegäran av budgetförslag - köket NR Nyrenoverade bostaden vid Helsinghörnan 8. Mellanbokslut per Medelmsärenden, nya och avförda mar 11. Avtal mellan Korsholms kommun och pensionärsföreningen om anordnande av hemservice. Representation Föreningsmen Henrik Svarfvar är ordförande i SPF Österbottniska regionstyrelsen samt styrelse i Svenska Pensionärsförbundet Övrigt - Kassören Börje Paro har närvarit vid samtliga styrelsemöten och härvid avgett, i allmänhet, muntligt ekonomiska rapporter. - Fest- och aktivitetskommitténs ordförande Henrik Svarfvar har likaså närvarit vid styrelsens möten och avgett rapporter om Svenska pensionärsförbundets samt Österbottniska regionens verkställda såsom också kommande verksamhet. - Föreningen upprätthåller en egen webplats på nätet, med Fredrik Björk som webmaster. Styrelsens mar har getts läsrätt till styrelseprotokollen som presenteras på hemsidan. Föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kan läsas av världen. - Föreningen ger två gånger i året ut en egen tidning Korsholmssenioren i samarbete med Kvevlaxnejdens pensionärsklubb. Finansieringen av utgivningen sker delvis via sponsorer med annons. Redaktionsgruppen för Korsholmssenioren består av: Börje Paro, sammankallare Henrik Svarfvar, ordförande för fest- och aktivitetskommitte'n Håkan Wikberg, Marlene Ehnström, Fredrik Björk, webbmaster Monica Sirén-Aura, styrelseordförande samt ansvarig utgivare Styrelsen

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2012 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdisty ry. har det 42:dra verksamhetsåret 2012 haft kring 800 mar.

Läs mer

Birgitta Lindros i Solf har tidigare

Birgitta Lindros i Solf har tidigare Korsholms senioren Nr 2 Oktober 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6 En dam med tusen järn i elden Birgitta Lindros i Solf har tidigare varit mycket aktiv inom nejdens musikliv. Hon har sjungit

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna.

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna. Tid: Lördagen den 15 juni 2013 Plats: Närvarande: Kulturmagasinet i Bergkvara Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp Solbrith

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer