Personligt Brev Personal Letter Ulrika Ehrenstråhle Please see page 2 for English

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt Brev Personal Letter Ulrika Ehrenstråhle 2014-03-11 Please see page 2 for English"

Transkript

1 Personligt Brev Personal Letter Please see page 2 for English PERSONUPPGIFTER Härmed ansöker jag om posten som Ledamot för Internationalisering med placeringsort Växjö. Hej! I snart två år har jag suttit som Studiesocialt ansvarig med placeringsort Växjö i Linnéstudenternas kårstyrelse. Eftersom jag är klar med min kandidat inom Internationella samhällsvetenskapliga programmet, så jag har så att säga legat mellan min kandidat och fortsatta studier på avancerad nivå. Nu har tiden kommit för att söka mig tillbaka till studierna och en magister i Fred och Utveckling även den på Linnéuniversitetet. Samtidigt vill jag fortsätta vara aktiv inom det studentengagemang inom internationalisering som ha speglat hela min studietid. Eftersom Ledamot för Internationalisering är ett deltidsuppdrag och jag därför kan bedriva mina studier och arbeta för mina medstudenter på samma gång, så är det här det perfekta valet för mig. Under mina 5 år vid Växjö Universitet/Linnéuniversitetet har mitt studentengagemang bland annat fyllts av ordförandeskap i Växjö Internationella Studenter; medverkan i LNUs Internationaliseringskommitté; visionsarbete och planering av Linnaeus University Summer Academy; nationellt Bolognaseminarium; suttit i paneldebatt tillsammans med lokala och nationella eldsjälar för internationalisering; varit buddy (mentor) för totalt 13 utbytesstudenter; samt fört de internationella studenternas talan gentemot universitet, bostadsföretag och omgivande samhälle. Som ledamot för internationalisering vill jag dels fortsätta uppmärksamma de internationella studenternas situation vid Linnéuniversitetet, fortsätta vara med och påverka i de forum där internationalisering diskuteras, samt arbeta för att alla Linnéstudenter, svensk som internationell, ska kunna ta del av det internationella universitetet som Linnéuniversitetet utlovar sig att vara. För mig är det viktigt med lojalitet, engagemang och att man kan ta i där det behövs när man är en del av Linnéstudenternas organisation. Även om man har olika roller så har organisationen samma mål och förhållanden att följa. Jag vill fortsätta vara en del av den kedjan som främjar målen och syftet med kårarbetet. Nu står jag alltså inför det som ska bli mitt sista år vid Linnéuniversitetet. För mig finns det ingen tvekan om att jag vill avsluta min studietid på samma sätt som jag började det. Med internationalisering som intresse och utmaning. Jag hoppas därför att medlemmarna även detta år finner förtroende för mitt engagemang och anser att jag passar som Ledamot för Internationalisering i 2014/2015 års kårstyrelse. Vänliga Hälsningar

2 Personligt Brev Personal Letter Please see page 2 for English PERSONAL DETAILS Hereby I m applying for the position as Board member in charge of internationalization, Växjö Hello! Soon it is two years since I started as the Board member in charge of students social matters in Växjö at Linnéstudenterna. Since I am done with my Bachelor degree within the International Social Science Program, I have been between my bachelor studies and a continuation at advanced level. The time has occurred for me to go on to a one-year-master program in Peace and Development also at Linnaeus University. However I would like to continue my commitment within the subject that has reflected my whole study time internationalization. Since the Board member in charge of internationalization is a part time position and therefore allows me to both study and work for my co-students rights at the same time, this is my perfect choice. During my 5 years at Växjö University / Linnaeus University, I have for example; been President of Växjö International Students; been student representative in the Internationalization Committee of LNU; worked with the vision and planning of Linnaeus University Summer Academy; taken part of Bologna seminar; took part in a LNU panel debate together with national and local internationalization-experts; been buddy (mentor) to exchange students each semester; and protected the international students rights in negotiations with both LNU, the housing companies and other parts of the society. As the Board member in charge of Internationalization, I want to continue emphasis the international students situation at Linnaeus University, keep affect the internationalization strategies and also work towards a situation where ALL students at LNU, Swedish or International, can take part of the International university Linnaeus claims to be. As a part of Linnéstudenterna, it is important to be loyal, committed, and capable to step in when necessary. Even if everyone has different tasks, there are common goals and a purpose to fulfill. I want to continue to be a link in that chain through student union board work. In front of me I have my last year at Linnaeus University. There are no doubts that I want my time here to end as it started: with internationalization as interest and challenge. Therefore, I hope that the members this year as well as the two last years can put trust in my commitment and vote on me as the Board member in charge of internationalization in the student union election of 2014/2015 Kind regards

3 CV PERSONUPPGIFTER STYRELSEUPPDRAG (pågående) Studentföretag I Växjö AB. Ordförande. Ordförande och därav ytterst ansvarig för aktiebolaget som driver verksamheten vid studentpuben Slottsstallarna (pågående) Linnéstudenterna. Studiesocialt ansvarig i kårstyrelsen, Växjö. Under mitt andra år som förtroendevald till Studiesocialt ansvarig så har jag utöver det som beskrivs nedan, även suttit med i Linnéuniversitetets universitetsstyrelse, ledningsgruppen, kommittén för Hållbar utveckling, Arbetsmiljökommittén samt Internationaliseringskommittén. Även detta år är jag vice ordförande Linnéstudenterna. Studiesocialt ansvarig i kårstyrelsen, Växjö. Som studiesocialt ansvarig i kårstyrelsen är man heltidsarvoderad och arbetar enligt uppdrag med dem studiesociala frågorna för studenterna vid Linnéuniversitetet; deltagande i förhandlingar och att föra studenters talan i möten med universitetet, bostadsbolag, kommun, näringsliv samt andra aktörer som berör studenternas vardag. Samordning av, samt kontaktperson för och administrator för diverse utbildningar för Växjös 49 ideella studentföreningar tillhör arbetsuppgifterna. Jag har även varit vice ordförande under mitt uppdrag Växjö International Students (VIS). Ordförande. Den ideella, politiskt och religiöst obundna föreningen vid Linnéuniversitetet har som mål att integrera utbytesstudenterna i det svenska samhället och bland de svenska studenterna. Föreningen anordnar resor, fester, sporter och kulturellt betingade evenemang samt har ca 500 medlemmar varje termin. Som ordförande är man övergripande ansvarig för föreningen samt enskild firmatecknare Växjö International Students (VIS). Aktivitetsansvarig. Som aktivitetsansvarig planerar man aktiviteter, föreningens schema samt uppdaterar utgående information. ANDRA STUDIESOCIALA MERITER Hogeschool Arnhem Nijmegen, Föredragshållare. Inbjuden talare vid Symposium för studenter med en framtida resa till Växjö Campus. Uppdrag att tala om studentlivet i Växjö samt svara på frågor Radboud University, Föredragshållare. Inbjuden talare vid Symposium för kemistudenter med en framtida resa till Sverige. Uppdrag att tala om svenskt studentliv samt kulturella skillnader mellan Nederländerna och Sverige Internationaliseringskommittén (IK) vid Linnéuniversitetet, Studentrepresentant. IK fungerar som rektors rådgivande kommitté gällande fördelningen av Linnéuniversitetets internationaliseringsmedel Växjö International Students (VIS). Aktivitetsutskottsmedlem. Aktivitetsutskottet hjälper styrelsen att

4 Ospecifierad tid Ospecifierad tid CV komma på och utföra mindre lokala event. Deltagande på Ordförandetorg samt sekreterare för 4 av dessa. Vandrat för Vårt Campus på Växjö Campus. AKADEMISK UTBILDNING - Linnéuniversitetet; Kandidatexamen: Internationella Samhällsvetarprogrammet inriktning Fred och Utveckling. Utbildning skedde helt och hållet på engelska. - Kandidatuppsats Fred & Utveckling: Roma Discrimination in Europe: an Investigation using the Analytical Framework of Zygmunt Bauman. (Publiceras på DIVA April 2012) 15 hp, HT Radboud University, Nijmegen, Nederländerna; ERASMUS utbytestermin, statsvetenskapliga kurser, 24 ECTS, januari juni Radboud In to Languages, Nijmegen; Erasmus Intensive Language Course. Nederländska A1, 4 ECTS, januari Stockholms Universitet; Nederländska Språkfärdighetskurs, HT Stockholms Universitet; Läskunnighet i Nederländska, 7,5 hp, VT Linnéuniversitetet; Business Wirting 8 hp, HT Stockholms Universitet; Globalisering, Utveckling och Miljö 7,5hp, VT Stockholms Universitet; Argumentation 15hp, VT Lärarhögskolan; Diskriminering och Mänskliga Rättigheter 7,5hp, VT Stockholms Universitet; Skrivande i Yrkeslivet 7,5hp, HT Stockholms Universitet; Praktisk retorik 15hp, HT Saltsjöbadens Samskola; Samhällsvetenskapliga Programmet med Global inriktning. Studentexamen I studentexamen ingick bland annat 1 veckas fältstudier i Estland och 1 års projektarbete rörande Indien, inklusive 2 veckors fältstudier på plats i sydöstra Indien. ÖVRIG UTBILDNING - Gröna Lund; Service och Värdskap 1, April Gröna Lund; Befattningsutbildning Kassa och Kassaredovisning, April Gröna Lund; Vidareutbildning för återanställda, April Cherry Casino AB; Certifiering för Croupier Black Jack, Jan-Feb Gröna Lund; Befattningsutbildning Enhetsansvarig Butik, April Gröna Lund; Vidareutbildning för återanställda, April Linnéstudenterna; Styrelseutbildning, HT10 - Studenthälsan, Linnéuniversitetet; Krishanteringssamtal, HT10 - Linnéuniversitetet; Lokal och säkerhetsutbildning, HT12 - Linnéstudenterna; Styrelseutbildning anordnad av StyrelseAkademien SydOst, VT13 - Linnéstudenterna; Grundläggande utbildning i Fortnox, VT13 - Linnéstudenterna; Grundläggande utbildning i bokföring, VT13 - Linnéstudenterna; Grundläggande utbildning i Fortnox, VT14 ARBETSLIVSERFARENHET 2010 (Jun) Gröna Lunds Tivoli, Säsongsanställd, Butiksbiträde Golden Horseshoe Caino; BlackJack Croupier på Nattklubb, Växjö Gröna Lunds Tivoli, Säsongsanställd Enhetsansvarig för butik ( Insanbutiken ). Leda arbetet i butiken, beställa varor från leverantör, skylta, samt sköta daglig försäljning. Då butiken var ny för året så ingick även i mitt arbete att sätta upp fungerande rutiner samt påverka sortimentet Cherry Casino AB; Croupier å nattklubbar runt om i to k o lm. eal a la k a k, men jag deltog även vid okerevent f r e as ol d Em Gröna Lunds Tivoli, Säsongsanställd, Kombi (innefattar arbete i butik, tivolits nalleverkstad, s e lstånd samt bakom-kulissernaarbete; inventering, lager mm.).

5 CV Gröna Lunds Tivoli, Julmarknad, Spelbiträde Gröna Lunds Tivoli, Säsongsanställd, Butiksbiträde SPRÅKKUNSKAPER Svenska - Flytande Engelska - Flytande Spanska - Steg 1 & 2 Franska - Steg 1 & 2 Nederländska - A1 samt godkänd kurs i Läskunnighet DATORKUNSKAPER Word - Mycket goda kunskaper Power Point - Mycket goda kunskaper Excel - Grundläggande kunskaper Visma lön - Nybörjare Fortnox Bokföring - Nybörjare REFERENSER Referenser, meriter, kursbevis och / eller avgångsbetyg från utbildning lämnas på begäran.

6 PERSONAL DETAILS CV BOARD MISSIONS (ongoing) Studentföretag I Växjö AB. President. President and therefore furthermost responsible of the limited company that runs the activity at Slottsstallarna (ongoing) Linnéstudenterna. Board member in charge of Student s social matters, Växjö. During my second year as a trustee in Linnéstudenterna, I have, apart from what is stated below, also been in the University Board, the directorate of LNU, the committees of Sustainable Development, Internationalization and Work environment. I am also the Vice president of Linnéstudenterna Linnéstudenterna. Board member in charge of Student s social matters, Växjö. Full time working according to the students issues in matters concerning the study social environment; participating in negotiations and represent students in meetings with the university, housing companies, council, business industry and other actors present in a student s life. The position also includes being administrator of educations and the contact person for all the 50 student associations in Växjö. During my mandate I have also been the Vice president Växjö International Students (VIS). President. The non-profit, and non-bound of politics or religion association at Linnaeus univeristy has the goal to intergrate international students in the Swedish society and among Swedish students. VIS arrange trips, parties, sports and cultural events and has around 500 members per semester. As the President you are furthermost responsible of the association including authorized signatory Växjö International Students (VIS). Activity Coordinator. As the Activity Coordinator I planned activities, the activity schedule and up-dated advertising information. RECORD OF OTHER STUDY SOCIAL COMMITMENTS Hogeschool Arnhem Nijmegen, Discourser. Invited speaker at a Symposium for Dutch Teacher students with the aim to go to Sweden and Växjö Campus. The subject was student life in Växjö/Sweden and answering questions Radboud University, Discourser. Invited speaker at a Symposium for Dutch Chemistry students with a future trip to Sweden in front of them. The subject was Swedish life and cultural differences between the Netherlands and Sweden The committee of Internationalization at Linnaeus Univeristy Student representative. The committee is the Vice chancellor s concultative organ concerning internationalizing questions Växjö International Students (VIS). Activity Committee. The activity committee helped the board to create events

7 CV ACADEMIC EDUCATION - Linnaeus University; Bachelor: International Social Science Program, major in Peace and development. Language of instruction: English. - Bachelor Thesis Peace & Development: Roma Discrimination in Europe: an Investigation using the Analytical Framework of Zygmunt Bauman. (Publicated at DIVA April 2012) 15 ECTS, Fall Radboud University, Nijmegen, Nederländerna; ERASMUS, political science, 24 ECTS January June Radboud In to Languages, Nijmegen; Erasmus Intensive Language Course. Ducth A1, 4 ECTS, January Stockholm University; Ducth Speaking & Writing course, 7,5 ECTS, Fall Stockholm University; Reading Dutch, 7,5 ECTS, Spring Linnéuniversitetet; Business Wirting 8 ECTS, Fall Stockholm University; Globalization, Development and Environment 7,5 ECTS, Spring Stockholm University; Argumentation 15 ECTS, Spring Lärarhögskolan; Discrimination and Human Rights 7,5 ECTS, Spring Stockholm University; Professional Writing (Swedish) 7,5 ECTS, Fall Stockholm University; Practical speech 15 ECTS, Fall Saltsjöbadens Samskola; High schools in Social Science program, major Global Studies Graduated OTHER EDUCATIONS - Gröna Lund; Service 1, April Gröna Lund; Befattningsutbildning Kassa och Kassaredovisning, April Gröna Lund; Service 2, April Cherry Casino AB; Certification Croupier Black Jack, Jan-Feb Gröna Lund; Befattningsutbildning Enhetsansvarig Butik, April Gröna Lund; Service 3, April Linnéstudenterna; Board training, Fall Student Wealth Center, Linnéuniversitetet; How to handle crisis, Fall Linnéuniversitetet; Facility & Safety, Fall Linnéstudenterna; Board training with StyrelseAkademien SydOst, Spring Linnéstudenterna; Fortnox, Spring Linnéstudenterna; Book keeping, Spring Linnéstudenterna; Fortnox, Spring 2014 ARBETSLIVSERFARENHET 2010 (Jun) Gröna Lunds Tivoli, Season employment, Store Assistant Golden Horseshoe Caino; BlackJack Croupier at a night club in Växjö Gröna Lunds Tivoli, Season employment Store Manager Cherry Casino AB; Croupier at night clubs in Stockholm. Dealing Black Jack, but also a e as ol d Em event Gröna Lunds Tivoli, Season employment, Combination Gröna Lunds Tivoli, Season employment, Game Host Gröna Lunds Tivoli, Season employment, Store Assistans LANGUAGE SKILLS Swedish - Fluently English - Fluently Spanish - Step 1 & 2 French - Step 1 & 2 Dutch - A1 and approved course in reading skills. COMPUTER SKILLS Word - Very good knowledge

8 CV Power Point - Very good knowledge Excel - Good knowledge Visma salary - Beginner Fortnox Bookkeeping - Beginner REFERENCES AND RECORD References, records, transcripts and / or grades from education will be sent over after a request.

Arbetslivserfarenhet. CV Jenny Lindén. Jenny Lindén 87. 392 33 Kalmar Mobil:

Arbetslivserfarenhet. CV Jenny Lindén. Jenny Lindén 87. 392 33 Kalmar Mobil: CV Jenny Lindén 87 392 33 Kalmar Mobil: Arbetslivserfarenhet 2013 09 pågår Kalmar kommun, Smedbackens motivation och utredningsenhet Behandlingsassistent Mina främsta arbetsuppgifterna är att tillsammans

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs Postbeskrivningar English versions further down. Ordförande: Rollen som ordförande innebär främst att tillsammans med föreningens vice ordförande samordna föreningens olika utskott och se till att arbetet

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s.

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s. 03/2013 H ankeiten Svenska Handelshögskolans Studentkår Utlandspraktik i London - alternativ till utbytesstudier, s. 24 Det nya studiekortet - Hur påverkar det dig? s. 30 HankenES - Inspirerar och sprider

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 12 Basic Information 1. Name Alexander Trennemark 2. E-mail address: alexander.trennemark@hotmail.com 3. Exchange university University of Alberta 4. City Edmonton 5. Country Kanada 6. First semester

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare

Läs mer

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015 Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015 Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor s corner Lägg särskilt märke till allt som händer under den närmaste månaden och som ni kan läsa om

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att

Läs mer