meddelad i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-07-30 meddelad i Huddinge"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm 2. Sekretess B Målsägandebiträde: Advokat Elisabeth Massi Fritz Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB Box Stockholm 3. Sekretess C Målsägandebiträde: Advokat Berenike Alfvén Berenike Alfvén Advokatbyrå AB Polhemsgatan Stockholm 4. Sekretess D Målsägandebiträde: Advokat Jan Kyrö Advokatfirman Silbersky HB Box Stockholm 5. Sekretess E Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

2 2 Målsägandebiträde: Advokat Max Fredriksson Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB Box Stockholm 6. Sekretess F Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm 7. Sekretess G Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte Westlund Advokatfirman Anne-Charlotte Westlund AB Östermalmsgatan Stockholm 8. Sekretess H Målsägandebiträde: Advokat Sofia Björksten Sju Advokater KB Box Stockholm 9. Sekretess I Målsägandebiträde: Advokat Sofia Björksten Sju Advokater KB Box Stockholm 10. Sekretess J Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm

3 3 Tilltalad Karl GÖRAN Gustav Lindberg, Frihetsberövande: Häktad Matilda Jungstedts Väg Enskededalen Offentlig försvarare: Advokat Karl Harling Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Våldtäkt 6 kap 1 1 st brottsbalken 3. Grov våldtäkt 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken 4. Köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st brottsbalken 5. Försök till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st och 15 samt 23 kap 1 brottsbalken 6. Medhjälp till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st samt 23 kap 4 brottsbalken 7. Medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st och 15 samt 23 kap 1 och 4 brottsbalken 8. Koppleri 6 kap 12 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 6 år 6 månader Följande åtal ogillas 1. Våldtäkt, åtalspunkten 4.

4 Förberedelse till grov våldtäkt mot barn, åtalspunkten 5. Köp av sexuell tjänst, del av åtalspunkten 18. Koppleri, åtalspunkten 10. Koppleri, åtalspunkten 14. Koppleri, åtalspunkten 15. Skadestånd Göran Lindberg ska utge skadestånd till målsägande A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från och med den 8 januari 2009 till dess betalning sker. Göran Lindberg ska utge skadestånd till målsägande C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från och med den 31 januari 2007 till dess betalning sker. Göran Lindberg ska utge skadestånd till målsägande G med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2010 till dess betalning sker. Målsägande B:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägande D:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägande F:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägande I:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägandena A-C, F och I:s yrkande om kvarstad lämnas utan bifall. Förverkande och beslag I beslag tagen väska med innehåll förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Stockholms län; beslagsliggare BG2028, punkterna 3-40). Häktning m.m. Göran Lindberg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå dels beträffande bilaga A till denna dom, dels beträffande de uppgifter om målsägande A-K:s och vittnena L-M:s identitet som förebringats vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar, innefattande identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att identiteten klarläggs i vid förhandlingen förebringade handlingar samt i bild- och ljudupptagningar från förhandlingen. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

5 5 Ersättning 1. Caroline Reiner tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr och 50 öre. Av beloppet avser kr och 50 öre mervärdesskatt samt kr utlägg för målsägandens inställelse. 2. Elisabeth Massi Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr och 50 öre. Av beloppet avser kr och 50 öre mervärdesskatt. 3. Berenike Alfvén tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt samt 704 kr utlägg för målsägandens inställelse. 4. Jan Kyrö tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 5. Max Fredriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 6. Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt samt kr utlägg för målsägandens inställelse. 7. Sofia Björksten tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt samt kr utlägg för målsägandenas inställelse. 8. Karl Harling tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 9. Av kostnaden för försvar och målsägandebiträde ska Göran Lindberg till staten återbetala kr.

6 Mål nr meddelad i Huddinge 6 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Nils Rickard JOAKIM Cramner, Sandhamnsplan Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Anders Pethrus Advokatfirman af Petersens KB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Köp av sexuell tjänst Lagrum 6 kap 11 1 st brottsbalken 2. Försök till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st och 15 samt 23 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. Dagsböter 80 å 180 kr Sekretess Sekretessförordnande, se domslutet för Göran Lindberg. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

7 7 Ersättning Anders Pethrus tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Joakim Cramner till staten återbetala kr.

8 Mål nr meddelad i Huddinge 8 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Per URBAN Jakobsson, Duvkullavägen Sundbyberg SLUT Begångna brott Köp av sexuell tjänst Lagrum 6 kap 11 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Dagsböter 80 å 290 kr Sekretess Sekretessförordnande, se domslutet för Göran Lindberg. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

9 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida 1. Yrkanden m.m Åtalspunkterna 1 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkten Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 4, 10 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkten Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 6, 13, 14, 16 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 7, 8, 17, 25, 27 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 9, 18 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 11, 12 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkten Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 22 och Påföljd Övriga frågor 91

10 10 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar på Göran Lindberg och framställt särskilt yrkande enligt vad som framgår nedan under domskäl och respektive åtalspunkt. Målsägandenas yrkanden framgår nedan under domskäl och respektive åtalspunkt. Målsägandenas namn framgår av hemlig bilaga, bilaga A. Av bilagan framgår även namnen på vittnena under åtalspunkterna Göran Lindbergs inställning framgår nedan under domskäl och respektive åtalspunkt. Joakim Cramners inställning framgår nedan under domskäl och åtalspunkterna 25 samt 26. Urban Jakobssons inställning framgår nedan under domskäl och åtalspunkterna 27 och 28. Den åberopade bevisningen framgår nedan under respektive punkt. Åklagaren har vidare uppgett att samtlig bevisning är åberopad under samtliga punkter. Göran Lindberg har varit frihetsberövad såsom anhållen och häktad från den 25 januari SKÄL Skuldfrågan Åtalspunkterna 1 och 2, våldtäkt respektive grov våldtäkt, 6 kap. 1 1 och 4 st. brottsbalken Lindberg har någon gång mellan den 20 och 24 januari 2007 i en bil parkerad i Täby kyrkby genom misshandel och annat våld tvingat målsägande C till samlag och till sexuell handling som är jämförlig med samlag.

11 11 Lindberg har före samlaget och de sexuella handlingarna tilldelat målsägande C omkring fem slag med öppen hand i ansiktet samt tryckt isär hennes ben med sina händer samt lagt sina egna ben mellan målsägande C:s ben. De sexuella handlingarna har utöver ett vaginalt samlag bestått i att Lindberg fört in sina fingrar i målsägande C:s vagina samt därefter stoppat in två av dessa fingrar i hennes mun. Lindberg har natten till den 31 januari 2007 i ett rum på Såstaholms konferensanläggning i Täby kommun genom misshandel och genom annat våld tvingat målsägande C, då 17 år gammal, till flera samlag och till sexuella handlingar som är jämförliga med samlag. Lindberg har i samband med samlagen och de sexuella handlingarna tilldelat målsägande C fyra slag med öppen hand i ansiktet, tilldelat henne flera slag med handen i rumpan, dragit i hennes hår, slagit henne med handen i underlivet, fjättrat hennes armar och ben med läderremmar samt med våld tryckt ner henne i en säng. De sexuella handlingarna har utöver flera vaginala samlag bestått i att Lindberg fört in sina fingrar i målsägande C:s vagina och anal, tvingat henne till att suga på hans penis, slicka på Lindbergs pung och anal, själv med sin tunga berört målsägande C:s vagina samt fört in tre olika föremål i hennes vagina respektive anal vilket medfört fysiska skador. Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till målsägande C:s ålder, det utdragna händelseförloppet och till att målsäganden utsatts för sadistiskt sexuellt våld som medfört fysiska skador i hennes analöppning och i hennes vagina. Omständigheterna är sådana att Lindberg måste anses ha visat särskild hänsynslöshet och råhet.

12 12 Målsägande C, som biträtt åtalet, har yrkat att Göran Lindberg till henne ska betala skadestånd med kr, varav kr för kränkning ( kr avseende åtalspunkten 1 och kr avseende åtalspunkten 2), samt kr för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 räntelagen från och med den 31 januari Hon har vidare yrkat att så mycket av Göran Lindbergs egendom ska tas i kvarstad att skadeståndsanspråket kan bli täckt. Göran Lindberg har förnekat gärningarna och bestritt skadestånds- och kvarstadsyrkandet. Han har vitsordat dels ett belopp om kr för kränkning och kr för sveda och värk avseende åtalspunkten 1, under förutsättning att tingsrätten endast fäller till ansvar för denna punkt, dels ett belopp om kr för kränkning och kr för sveda och värk avseende åtalspunkten 2, under förutsättning att tingsrätten endast fäller till ansvar för denna punkt. Om åtalspunkten 2 rubriceras som våldtäkt av normalgraden vitsordas kr för kränkning och kr för sveda och värk. Om tingsrätten fäller till ansvar för båda punkterna ska det ske en sammanvägning; om åtalspunkten 2 rubriceras som grov vitsordas kr för kränkning och kr för sveda och värk, om åtalspunkten 2 rubriceras som våldtäkt av normalgraden vitsordas kr för kränkning och kr för sveda och värk. Sättet att beräkna ränta har vitsordats. Åklagaren har som bevisning åberopat dels förhör med målsägande C, målsägande F, målsägande I och med vittnet Per Östgärd, dels händelserapport, tjänsteanteckning, undersökningsprotokoll, sakkunnigutlåtande, träffrapport, rättsintyg, fotografier, bilder och avlyssnad telekommunikation. Målsägande C har som bevisning åberopat läkarintyg och journalanteckningar. Göran Lindberg har som bevisning åberopat dels förhör med vittnet Martina Olsson Frisk, dels sakkunnigutlåtande.

13 13 Målsägande C har i huvudsak berättat följande. Hon bodde vid den aktuella tiden på ett behandlingshem på grund av sitt självdestruktiva beteende. Hon skadade sig själv genom att skära sig på armarna. Hon drack även alkohol för att dämpa sin ångest. En tjej som hon träffade på hemmet pratade om att tjäna pengar genom att sälja sex. De ringde till en dejtinglinje, Telefiket, och tjejen tyckte att hon skulle börja sälja sex. Hon var inte så intresserad av att göra det men den andra tjejen sade saker som fick henne att dras med. När den andra tjejen ringde Telefiket satt hon och lyssnade. De träffade sedan män som de hade fått kontakt med via Telefiket. Den andra tjejen tyckte efter några gånger att hon skulle träffa män ensam. När hon gjorde det så ville den andra tjejen ha del i betalningen. Genom Telefiket fick hon kontakt med en man som kallade sig Peter. Hon berättade för Peter att hon mådde dåligt. Peter sade att han kunde hjälpa henne att komma bort från behandlingshemmet. Eftersom hon inte hade det bra på hemmet och ville hem tänkte hon att mannen (Göran Lindberg) skulle kunna hjälpa henne. De bestämde att de skulle träffas och ha sex. Hon skulle få betalt för det och priset var bestämt innan de träffades. Efteråt fick hon kr. De skulle ha ett vaginalt skyddat samlag. Göran Lindberg hade inte innan de träffades talat om att han ville binda henne eller använda våld mot henne. Första gången hon träffade Göran Lindberg var en vecka före händelsen den 31 januari Göran Lindberg hämtade henne med bil vid Täby kyrkby. De åkte till en parkering. Hon tror att Göran Lindberg låste bilens dörrar med centrallåset. De pratade lite grann och Göran Lindberg tog fram en flaska med alkohol som hon drack ur. Hon hade nog frågat efter alkohol. När Göran Lindberg tyckte att hon inte drack tillräckligt tog han tag i flaskan och höll den så att hon inte kunde låta bli att dricka. Hon drack fem till tio klunkar. Göran Lindberg knäppte upp byxorna och ville att hon skulle suga på hans penis. Hon hade gjort detta vid ett tillfälle tidigare och hon gillade inte att göra det. Göran Lindberg märkte att hon tvekade. Han tog tag i hennes hår och tryckte henne mot sitt underliv. Hon sade att hon inte ville och gjorde motstånd men han tryckte ned henne så hon kände att hon var tvungen att ta hans penis i munnen. Göran Lindberg höll ett stadigt grepp på hennes huvud och förde det upp och ned. Hon tyckte det var äckligt. Han tryckte ned huvudet så långt att hon fick kväljningar. Under tiden detta pågick kallade Göran Lindberg henne för slyna, hora, sexslav och slynig hora. Efter ett tag slutade Göran Lindberg. Vid något tillfälle fick Göran Lindberg ett telefonsamtal, det kan ha varit därför han slutade. Göran Lindberg gav henne fyra till fem örfilar, det var slag med öppen hand som gjorde ont. Hon blev rädd av slagen och situationen kändes obehaglig. Hon minns inte när det första slaget kom. Göran Lindberg lutade sig sedan över henne och vek stolsryggen bakåt och drog bak sätet. Han lade sig med sitt huvud mellan hennes ben och slickade henne. Han tryckte in fingrar i hennes slida och sedan tryckte han in flera fingrar i hennes mun och sade att hon skulle få smaka sin egen fittsaft. Hon försökte böja undan huvudet utan att lyckas. Hon sade även att hon inte ville. Hon blev väldigt äcklad och kände sig kränkt. Han lade sig sedan över henne och försökte kyssa henne. Hon sade även då att han skulle sluta och hon försökte trycka bort honom. Han slog henne med

14 14 örfilar och kallade henne saker. Hon märkte att Göran Lindberg ville bestämma över henne och att han blev upphetsad av att kalla henne slyna m.m. och av att slå henne. Göran Lindberg tryckte in sin penis i hennes slida och genomförde ett samlag utan skydd. Samlaget slutade med att han fick utlösning inne i henne. Hon försökte slita sig loss men kunde inte. Det kan ha varit efter samlaget som Göran Lindbergs telefon ringde. Hon minns inte när Göran Lindberg låste upp bilens dörrar eller hur han eller hon kom ur bilen. Hon skämdes över att hon träffade äldre män och klandrade sig själv över vad som hänt, därför gjorde hon ingen polisanmälan. Efter den första händelsen hade hon kontakt med Göran Lindberg igen. Han sade att han kunde hjälpa henne bort från behandlingshemmet. Han skulle ta med sig en kvinna till nästa träff som skulle vara ett stöd för henne. De kom överens om att träffas för att ha en trekant, det skulle vara sex och hon tolkade det som vanliga samlag. Till denna träff skulle Göran Lindberg ta med sig kvinnan. Hon sade till Göran Lindberg att hon inte ville bli behandlad så som hon blev vid den första träffen. Göran Lindberg sade att han skulle vara snäll mot henne. De skulle träffas på kvällen vid kyrkan i Täby kyrkby. När hon kom dit satt Göran Lindberg i sin bil och väntade. Hon hoppade in och Göran Lindberg körde iväg. Kvinnan som Göran Lindberg sagt skulle vara med var inte det. Göran Lindberg sade att hon inte hade kunnat komma. Det tog emot att åka med men Göran Lindberg sade att han skulle vara snäll. Han blev även arg och sade att han redan hade bokat ett rum. På grund av detta då hon trodde att Göran Lindberg skulle kunna hjälpa henne med att komma ifrån behandlingshemmet åkte hon med honom. Han körde till Såstaholms konferensanläggning. Göran Lindberg gick mot anläggningen och hon gick efter. Det var lugnt på anläggningen och hon såg ingen i receptionen. Göran Lindberg hade redan nyckel till rummet. När de kom in på rummet stod hon kvar i hallen. Hon har svårt att minnas i vilken ordning saker hände och alla små detaljer. Hon hade inte haft några sexuella erfarenheter innan hon kom till behandlingshemmet. När hon stod i hallen kände hon att hon helst ville gå därifrån. Det kändes inte bra. Hon tvekade. När hon försökte gå drog Göran Lindberg henne till sig, han tog henne på rumpan och mellan benen. Han sade att han inte var färdig med henne. Hon försökte backa men hon kände att Göran Lindberg var bestämd över vad som skulle hända. I polisförhör från den 5 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Han hade fingrarna innanför hennes trosa och stack in dem i hennes underliv så att det gjorde ont. Hon började kvida och försökte trycka bort honom samtidigt som hon sa att han skulle sluta. Han fortsatte och verkade bli upphetsad av det han gjorde. Hon minns idag att han inte var försiktig, att han hade fingrarna i slidan och att det gjorde ont samt att hon försökte trycka bort honom.

15 15 Han visade henne svarta kläder som låg på sängen och sade att hon skulle ta på sig dem. Det var ett linne, trosor och stay-ups. Hon hade aldrig haft sådana kläder och sade att hon inte ville ta på sig dem. Göran Lindberg ville att hon skulle ta av sig sina kläder. När hon tvekade började han försöka ta av henne kläderna. När hon försökte hindra det slog han henne och han lyckades ta av henne något plagg. Hon blev rädd och vågade inte riktigt säga ifrån, men hon visade med sitt kroppsspråk att hon inte ville. Han sade sedan att hon skulle ta på sig kläderna som låg på sängen. Hon gjorde så för att slippa vara naken. Göran Lindberg måste ha märkt att hon blev osäker och tystlåten. Vid ett tillfälle drack hon av det vin Göran Lindberg hade haft med sig. Han kallade henne saker, slyna och sexslav m.m. Han gav henne även örfilar. Han sade att hon skulle slicka ren honom men det ville hon inte, men han sade att hon skulle lyda honom. Han slog henne på rumpan och kallade henne för slyna/sexslav för att hetsa upp sig. På nattduksbordet hade Göran Lindberg lagt olika massagestavar (dildos). Han sade att han ville använda dem på henne. Hon lät honom göra det och då frågade Göran Lindberg varför hon inte njöt. I polisförhör från den 5 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Det var tre stycken apparater i olika storlekar som han använde. Han höll en stav först mot hennes underliv efter att han tryckt isär hennes ben. Detta gjorde inte ont men hon tyckte inte heller om det. Det var dock bättre än att suga av honom. Han bytte sedan apparat. Hon försökte då dra bort benen men kom inte loss eftersom han satt på dem. Han försökte vrida henne så att han kunde trycka in den i hennes anal. Hon stretade emot men han fick in den och förde den fram och tillbaka men inte så länge. Det gjorde ont och hon sade aj, men så fort hon väsnades satte han handen eller sin mun över hennes mun. Han sa, håll käft så inte grannarna hör och så de inte kommer hit. Sedan tog han den tredje apparaten, den gjorde mest ont. Den var mycket större och han körde den långt in och troligen in och ut, men inte så länge. Det gjorde jätteont och hon skrek men då hindrade han henne. Hon har idag ett svagt minne av att han höll på med något i analen och att det gjorde ont. Hon stretade emot och sade aj. Han höll för munnen när hon väsnades. Den stora apparaten gjorde ont och Göran Lindberg var hårdhänt. Det verkade som han var ute efter att det skulle göra ont på henne. Detta var dock inte lika äckligt som det som sedan hände. När det gjorde ont skrek hon av smärta. Hon uppfattade att Göran Lindberg slog henne för att visa att det var han som bestämde, han slog henne när hon satte sig på tvären. Göran Lindberg sade sedan att han ville att hon skulle slicka honom ren. Han ville att hon skulle slicka hans analöppning. När hon sade att hon inte ville det slog han henne med örfilar och sade hårda kränkande ord. Han var bestämd över hur han ville ha det. Trots att hon inte ville slickade hon honom vid analöppningen. Det var äckligt. I polisförhör från den 5 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Han tog tag i hennes hår och tryckte

16 16 ned hennes huvud mot sitt underliv och sade att hon skulle suga av honom och slicka honom ren på pungen och baken. När hon inte ville göra det slog han henne flera gånger och det gjorde rejält ont. Därför började hon hålla på med honom först lite med fingrarna men sedan använde hon även munnen för så fort hon slutade slog han henne. Hon sade vid flera tillfällen att hon ville gå. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Hon tror att hon drack lite vin och sedan sa hon något liknande som att hon hade bråttom och ville gå. Han svarade att han inte var färdig och att han skulle tränga in i hennes trånga fitta. Han la sig på henne och trängde in i henne och hon började skrika av dels smärta och dels i förhoppning att någon kanske skulle höra henne, för att han skulle bli rädd och inte fortsätta. På fråga säger hon att hon tyckte att hon skrek högt. Hon hann inte skrika mycket för han satt sin hand för hennes mun. Hon säger att hon fick panik. Hon kände rädsla men hon kunde andas genom näsan. Hon minns tydligt att han hade satt fast henne med läderremmar. Han låg på henne när han gjorde det. Han tog tag i ena armen och satte på henne ett läderarmband. Hon hade aldrig varit med om något liknande och hon förstod först inte vad Göran Lindberg tänkte göra. Först när en arm satt fast förstod hon. Hon sade då att han skulle släppa henne och försökte dra sig undan och tryckte ifrån med sina händer. Göran Lindberg sade att han inte var färdig med henne. Hon upprepade flera gånger att han skulle släppa henne. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Hon började sparka med hälarna mot hans rygg och förmodligen blev det svårare för honom för det är då han spände fast henne. Hon berättar att hon först nu såg att det var läderremmar, ca 5-8 cm breda som var fastsatta vid snören som satt från sängbenen. Han tog ena armen och spände fast den och sedan spände han fast den andra armen och sedan benen. Hon säger att hon försökte förhindra honom genom att sparka men hon lyckades inte då han var mycket starkare. Innan han spände fast henne sa han att hon var en vild jävla slyna eller något sådant. På fråga om hon sa något under fastspännandet säger hon först var mest koncentrerad på att sparka men sedan när hon var fastspänd började hon skrika, släpp loss mig men han tryckte sin hand för hennes mun. Hon säger att hon låg som ett kryss i sängen och att han då hon skrek daskade till henne mellan benen, på underlivet, och sa något att det skulle gå fortare om hon höll sig lugn. Slaget mot underlivet var varken löst eller hårt men det smärtade till och hon slutade att skrika. Hon minns att hon försökte sparka honom och rycka undan benen. Armbanden satt redan fast i sängen så hon kunde bara röra armarna lite grann. Hennes armar låg utåt sidorna men hon upplevde det som att händerna fortfarande låg på sängen. Benen låg mera ut mot hörnen på nedre delen av sängen. Hennes huvud låg på kudden.

17 17 Benen kunde hon lyfta lite grann. Hon sade att han skulle släppa henne men han sade att han inte var klar än. Han slog henne mot underlivet med sin handflata. När han hade fått fast båda hennes armar och sedan benen lade sig Göran Lindberg på henne och hade samlag med henne. I början försökte hon röra sig och säga ifrån men efter ett tag gav hon upp. Hon upplevde det som att Göran Lindberg blev mera upphetsad när hon sade ifrån. Under samlaget, som hon tyckte varade länge, tog han i väldigt mycket ibland och det gjorde då mer ont. Han tryckte in sin penis långt i henne. Först sade hon bara ifrån men sedan fick hon panik och skrek ljud av smärta. Göran Lindberg höll då för hennes mun med sin hand eller med sin mun. När hon tystnade tog han bort handen/munnen. Han sade att hon skulle vara tyst så att ingen skulle höra. Hon skrek inte ord utan det var ljud av smärta, men det var inte gallskrik. Hon vet inte om hennes ljud kan ha uppfattats som stönanden. Det kändes som hon hade sagt ifrån men att Göran Lindberg var väldigt bestämd och att hon var väldigt underlägsen. Han hade makten över henne och hon kunde inte sätta sig emot honom. Han visste vad han ville göra. Under hela händelsen fortsatte Göran Lindberg att ge henne örfilar och säga nedsättande saker. När han skulle få utlösning drog han sig ur hennes slida, satte sig gränsle över henne och sprutade sperman över hennes ansikte. Han försökte spruta i hennes mun och tog då tag i hennes haka. Hon försökte undvika detta genom att vrida ansiktet. En liten del av sperman hamnade i hennes mun. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Hela tiden smärtade det i underlivet men hon tänkte inte så mycket på det utan, fast hon visste att hon inte kunde komma loss, slet hon och drog i armarna och benen för att komma loss. När det började göra ännu mera ont började hon skrika igen och då höll han sin mun för hennes mun och på det viset kvävde han hennes skrik. Han fortsätter att ha sex och att ha sin mun över henne mun. När hon försökte vrida undan huvudet greppade han tag i det och höll fast det. Hon kände att hennes krafter började ta slut av att slita och dra i armarna och benen och att de båda var svettiga. Hon tror inte att det gick för honom utan han drog ur sin snopp och spottade några gånger på hennes underliv. Sedan tog han sina fingrar och drog dem lite in och ut i hennes underliv. Därefter stoppade han åter in snoppen och fortsatte att ha sex. Hon skrek i omgångar och han tystande henne på samma sätt som hon beskrivit, med handen eller munnen. Göran Lindberg spände loss henne och sade att hon skulle gå och duscha. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Han satt kvar och pustade lite sedan flyttade han sig ner till hennes underliv och där började han hålla på med sin tunga. Hon tror att han samtidigt höll på med något finger i hennes bak. Han höll på ett tag och sedan sa han att hon skulle gå och duscha. Hon kände sig äcklig och trodde att hon skulle få gå, att Göran Lindberg var nöjd. När hon kom ut ur duschen ville han ha sex igen. Hon kände sig maktlös.

18 18 Göran Lindberg sade att han inte var färdig med henne än och att hon var trång. Hon satt på sängen och han tryckte ned hennes överkropp bakåt så att hon låg med ryggen på sängen. Hon kände att det inte spelade någon roll vad hon sade, hon hade gett upp. Sade hon ifrån blev Göran Lindberg bara mera upphetsad. Han hade ytterligare ett samlag med henne. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Under det sista samlaget försökte hon inledningsvis hindra honom från att tränga in genom att knipa ihop benen men att hon sedan inte gjorde något mera utan bara hoppades att han skulle bli fort färdig. När hon lämnade rummet tog hon med sig ett badlakan som han hade torkat av sig på. Hon blev skjutsad tillbaka till kyrkan. Hon var tyst och ville bara därifrån. Hon hoppade ur bilen. Sedan grät och spydde hon. För att lindra smärtan i underlivet stoppade hon snö innanför trosorna. Hon ringde en kamrat som i sin tur ringde polisen. Pengarna som Göran Lindberg gav henne ville hon inte ta emot. Han stoppade pengarna i hennes BH. Hon lade pengarna i en mössa och gömde dem utomhus. Hon ville inte tillbaka till behandlingshemmet. Hon skulle få problem för att hon hade varit ute utan lov. Hon skämdes över det som hade hänt. Efter händelsen mådde hon dåligt med mycket ångest. Hon hade svårt att äta och dricka. Det var även svårt att andas och hon fick hjärtklappning. Underlivet smärtade när hon var på toaletten. På grund av återkommande ångest efter händelsen har hennes självdestruktiva beteende ökat. Hon har skurit sig och överdoserat. Hon har haft svårt med det motsatta könet och särskilt att möta äldre män som påminner om Göran Lindberg. Med tiden har dock problemen avtagit och förra sommaren mådde hon bättre. Problemen kommer dock tillbaka då och då. När hon fick veta att mannen blivit gripen blev hon dålig och tvångsintagen för vård. Hon har tidigare anmält en man för våldtäkt men detta lades ned. Göran Lindberg har i huvudsak berättat följande. Han började köpa sex under år 2006, efter att han hade slutat som länspolismästare i Uppsala. Han var medveten om att det är olagligt och det var ett medvetet val. Det gav lite spänning i tillvaron. Han fick kontakt med målsägande C genom Telefiket. Han visste inte att hon var på ett behandlingshem. Han fick inte heller veta detta vid senare kontakt, men när de träffades andra gången sade hon precis när han hämtat henne med bilen att hon inte kunde vara borta länge då hon bodde på fostringshem, vilket han tolkade som att hon bodde på fosterhem. Hon sade även att inte hon fick bestämma någonting själv. Han tror att han reagerade på hennes presentation, som var någonting i stil med 19 åring tjej söker träff. Han tyckte att hon lät pigg på telefonen och hon frågade om han ville träffas och vad han ville göra. Han har förtydligat ordet pigg med alert och att hon hade en glad röst. Han pratade lite allmänt och frågade vad hon menade med

19 19 träff och då sade hon att hon ville ha betalt. Han frågade om kr var okej och det tyckte hon. Han fick hennes telefonnummer och ringde upp senare. Då talade han om för henne vad han tyckte om sexuellt, som att han tyckte om att bli slickad och att han gillade missionärsställningen, men helst ville han att hon skulle rida honom. Hon sade att hon hade en kompis som hade en lägenhet i Täby kyrkby. De kom överens om att träffas vid Statoilmacken i Täby kyrkby. Han hade vid denna tidpunkt en silvrig Mercedes av lite större modell och det gick att fälla ned framsätena för att vila, men det gick inte att göra en säng av dem. När han hade hämtat henne med bilen talade hon om att de inte kunde vara i lägenheten utan att de fick vara i bilen. Han gillar inte att ha sex i bil, bland annat då han inte är så vig och det inte heller är så skönt, så han sade att han helst inte ville det. Han vägde cirka 130 kilo vid denna tidpunkt. Hon sade att de skulle åka till en parkeringsplats, men det var inte tillräckligt ostört. De åkte vidare på stora vägen och sedan in på en mindre väg, men det var inte heller bra. De åkte då tillbaka till Statoil, till ett industriområde, men det var inte heller bra. Hon sade att hon hade en tid att passa. Sedan kom de till en öppen plats, där det bara fanns ett lastbilssläp på motsatt sida. Han stängde av bilen och de pratade först. Sedan började de hångla. Han tog på hennes bröst och hon tog på hans ben. Det kom en bil från ingenstans och han blev störd, men de fortsatte. Han drog ner blixtlåset på jackan och hon smekte hans penis utanför kläderna. Då kom det två män gående på andra sidan vägen. Han sade att de måste åka någon annanstans, men hon sade återigen att hon hade en tid att passa. Han föreslog att de skulle träffas vid ett annat tillfälle. Hon ville ha sina pengar ändå. Det blev en diskussion kring detta. När han stannade bilen vid busshållplatsen vid Statoilmacken fick hon lite pengar, men inte allt. Han tyckte att hon hade rätt till lite av pengarna då det inte bara var hennes fel att det inte blivit något. Hon hade ju varit beredd att ha sex i bilen. Hon tittade på honom och sade skit i det, skyll dig själv eller någonting sådant. Angående vad som skulle hända i bilen hade han inte bestämt något. Hon visste vad han tyckte om. Hans tanke var kanske att hångla eller så. Han gillar inte att ha samlag i bilen så han kanske inte hade tänkt ha samlag, men kanske oralsex. Han hade inte kunnat få plats i bilen på det sätt hon påstår. Han tog kontakt med henne några dagar senare och ville träffas igen. Han använder orden hora och sexslav sällan. Slyna säger han ofta. Han vet att det kan uppfattas som nedvärderande, men han menar det inte som någonting negativt. Det är för honom en person som, oavsett kön, lever ut sina sexuella fantasier och ger och får njutning. De som känner honom vet att när han säger ordet slyna i en sexuell akt betyder det att han ger dem en komplimang. Han vet att partnern uppfattar det som en komplimang på grund av hans tonfall och att de pratat om det. De kom överens om att träffas igen för att ha sex. Han minns inte vem som kontaktade vem. Det kan ha varit han som kontaktade henne. Han brukar vara den som tar initiativet. Det var inte aktuellt att en annan kvinna skulle vara med. Han kände målsägande F vid denna tidspunkt. Han vet inte vad hon jobbar med, om det är på restaurang eller inte. Det stämmer att han brukade åka runt med olika kvinnor, men det kan inte ha varit tal om trekant denna gång. Han tror inte att han och målsägande C bestämde någon summa. Hon ville träffas sent på kvällen. Han fick tag på

20 20 ett hotellrum och checkade in vid 19 tiden. De träffades vid samma ställe där han släppt av henne tidigare, vid hållplatsen vid Statoil. Hon kunde inte säga någon tidpunkt som hon skulle komma utan han fick vänta på henne i cirka tjugo minuter. Han tror att det var vid midnatt. Han tror att han frågade målsägande C om hon tyckte kr var bra och det tyckte hon. De körde mot Såstaholm. Hon frågade vart de skulle och han berättade. Då sade hon att hon inte fick vara borta hela natten och han sade att de inte skulle vara borta så länge. Han stannade bilen. Hon sade att hon inte fick bestämma något själv där hon bodde. Det var då hon berättade om fostringshemmet. Han förstod inte om hon var där frivilligt eller ej. Han tog upp hennes ålder och sade att de måste lyssna på henne om hon är 19 år. Då sade hon att hon skulle fylla 19 år. Han gav henne råd för vad hon kunde göra om folk inte lyssnade på henne. Hon fick en metod och hon verkade tycka att det var bra. Han tror att han redan hade berättat om sig själv vid det första tillfället. Han tyckte hon skulle göra en lista på positiva och negativa saker. Hon frågade om han kunde hjälpa henne i kontakten med sociala myndigheter, men han sade att det var bäst att hon pratade själv, eftersom det då verkade som om hon tänkt själv. De åkte vidare och gick sedan in till hotellet. De letade efter rummet på bottenvåningen, men hittade det inte. Sedan gick de upp två halvtrappor och hittade rummet. Det var ett sutteränghus. De gick båda direkt in. Han höll upp dörren för henne, men han gick in först. De stannade inte i hallen. Han ställde in sin väska och hon satte sig på sängen. Han är osäker på om det är samma väska som togs i beslag i Falun. Det fanns en massagestav, glidmedel, stay-ups, två toppar, läderarmband och fyra läderremmar, en meter långa, i väskan. Han klädde av sig jackan och gick sedan tillbaka till sängen. Då satt hon vid huvudändan av sängen utan jacka. Hon drack ur en flaska och frågade om han ville smaka. Han ville inte. Han hade inte druckit alkohol. Han dricker sällan alkohol. Hon verkade inte berusad. Han tror att hon hade mjukisbyxor och en jacka. Han minns inte färgen på kläderna. De pratade. Sedan började han smeka henne. Han smekte henne utanför kläderna, på brösten. Han frågade henne om hon ville ta av sig sina kläder och byta. Hon frågade till vilka kläder hon skulle byta och han tog då fram kläderna ur väskan och lade dem i en hög på sängen. Hon tittade på dem och när de kom till armbanden tog hon upp ett av dem och lade det på handleden. Hon sade att man kunde ha dem på sig jämt och att de var häftiga. Hon såg att det var flera armband. Han tror inte att hon spände fast det. Han reste sig och klädde av sig. Han bad henne sätta på sig något. Hon klädde av sig och tog på sig strumporna och toppen. Han är osäker på om toppen var öppen eller stängd. Hon hade på sig sina trosor. Han började smeka henne. Hon satt på sängkanten och han stod. Han frågade om hon kunde suga honom. Hon började göra det och han lade sig på rygg på sängen. Hon fortsatte. Han drog upp benen och bad henne slicka pungen, men det ville hon inte. Hon lade sig då på rygg på sängen. Han slickade henne på vaginan och nedanför. När han hade gjort det ett tag tog han fram den enda massagestaven han hade med sig. Han frågade inte om det var okej med henne, men han gjorde det försiktigt så att hon kunde avbryta honom. Han använde den på hennes klitoris när han slickade hennes vagina. Hon började låta, stöna. Det var oerhört lyhört i rummet man

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

2014-04-17 meddelad i Helsingborg

2014-04-17 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

DOM 2010-11-24 Stockholm

DOM 2010-11-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0810 2010-11-24 Stockholm Mål nr B 6956-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 30 juli 2010 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande och

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping 1 meddelad i Jönköping Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad ALHAKAM Khalifa Dhiydan, 19900802-3013 Frihetsberövande: Häktad Ekhagsringen 32 Lgh 1003 554 56 Jönköping Medborgare i Irak Offentlig

Läs mer

Begångna brott 1. Grov våldtäkt

Begångna brott 1. Grov våldtäkt Mål nr meddelad i Eksjö 1 PARTER (Antal tilltalade: 8) Åklagare Kammaråklagare Gunnar Brodin och assistentåklagare Adam Rullman Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Hanna Karlehall Vetlandavägen 20 A

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-11-04 meddelad i Sollentuna

2013-11-04 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Andreas Nyberg Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Caroline Adam Caglayan Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-04-05 Jönköping

DOM 2013-04-05 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 24 2013-04-05 Jönköping Mål nr B 435-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom den 30 januari 2013 i mål nr B 2984-12; se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Per Lind Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Göteborg Målsägande Eva Jakobsson Linnégatan 3 Lgh 1201 753 32 Uppsala

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

DOM 2013-02-22 Stockholm

DOM 2013-02-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0503 2013-02-22 Stockholm Mål nr B 268-13 Dok.Id 1056862 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn Mål nr meddelad i Luleå 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karin Hansson Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga 1 (hemlig) Målsägandebiträde: Advokat Christina Lehto

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-07-05 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2013-07-05 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Pia Hammar och Marcus Nyman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess C Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1005 2010-02-08 Stockholm Mål nr B 10088-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2013-09-27 Göteborg

DOM 2013-09-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 45 DOM 2013-09-27 Göteborg Mål nr B 3664-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 5 juli 2013 i mål nr B 1742-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

DOM 2014-02-14 Malmö

DOM 2014-02-14 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 2014-02-14 Malmö Mål nr B 3417-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 29 november 2013 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-28 meddelad i Falun

2012-12-28 meddelad i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Ann-Charlotte Ädling Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess C Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Grovt sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott Grovt sexuellt övergrepp mot barn GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1742-13 2013-07-05 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Per-Erik Rinsell Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer