meddelad i Huddinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-07-30 meddelad i Huddinge"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm 2. Sekretess B Målsägandebiträde: Advokat Elisabeth Massi Fritz Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB Box Stockholm 3. Sekretess C Målsägandebiträde: Advokat Berenike Alfvén Berenike Alfvén Advokatbyrå AB Polhemsgatan Stockholm 4. Sekretess D Målsägandebiträde: Advokat Jan Kyrö Advokatfirman Silbersky HB Box Stockholm 5. Sekretess E Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

2 2 Målsägandebiträde: Advokat Max Fredriksson Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB Box Stockholm 6. Sekretess F Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm 7. Sekretess G Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte Westlund Advokatfirman Anne-Charlotte Westlund AB Östermalmsgatan Stockholm 8. Sekretess H Målsägandebiträde: Advokat Sofia Björksten Sju Advokater KB Box Stockholm 9. Sekretess I Målsägandebiträde: Advokat Sofia Björksten Sju Advokater KB Box Stockholm 10. Sekretess J Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman Caroline Reiner Box Stockholm

3 3 Tilltalad Karl GÖRAN Gustav Lindberg, Frihetsberövande: Häktad Matilda Jungstedts Väg Enskededalen Offentlig försvarare: Advokat Karl Harling Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Våldtäkt 6 kap 1 1 st brottsbalken 3. Grov våldtäkt 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken 4. Köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st brottsbalken 5. Försök till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st och 15 samt 23 kap 1 brottsbalken 6. Medhjälp till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st samt 23 kap 4 brottsbalken 7. Medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st och 15 samt 23 kap 1 och 4 brottsbalken 8. Koppleri 6 kap 12 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 6 år 6 månader Följande åtal ogillas 1. Våldtäkt, åtalspunkten 4.

4 Förberedelse till grov våldtäkt mot barn, åtalspunkten 5. Köp av sexuell tjänst, del av åtalspunkten 18. Koppleri, åtalspunkten 10. Koppleri, åtalspunkten 14. Koppleri, åtalspunkten 15. Skadestånd Göran Lindberg ska utge skadestånd till målsägande A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från och med den 8 januari 2009 till dess betalning sker. Göran Lindberg ska utge skadestånd till målsägande C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från och med den 31 januari 2007 till dess betalning sker. Göran Lindberg ska utge skadestånd till målsägande G med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2010 till dess betalning sker. Målsägande B:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägande D:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägande F:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägande I:s skadeståndsyrkande ogillas. Målsägandena A-C, F och I:s yrkande om kvarstad lämnas utan bifall. Förverkande och beslag I beslag tagen väska med innehåll förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Stockholms län; beslagsliggare BG2028, punkterna 3-40). Häktning m.m. Göran Lindberg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå dels beträffande bilaga A till denna dom, dels beträffande de uppgifter om målsägande A-K:s och vittnena L-M:s identitet som förebringats vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar, innefattande identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att identiteten klarläggs i vid förhandlingen förebringade handlingar samt i bild- och ljudupptagningar från förhandlingen. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

5 5 Ersättning 1. Caroline Reiner tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr och 50 öre. Av beloppet avser kr och 50 öre mervärdesskatt samt kr utlägg för målsägandens inställelse. 2. Elisabeth Massi Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr och 50 öre. Av beloppet avser kr och 50 öre mervärdesskatt. 3. Berenike Alfvén tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt samt 704 kr utlägg för målsägandens inställelse. 4. Jan Kyrö tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 5. Max Fredriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 6. Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt samt kr utlägg för målsägandens inställelse. 7. Sofia Björksten tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt samt kr utlägg för målsägandenas inställelse. 8. Karl Harling tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 9. Av kostnaden för försvar och målsägandebiträde ska Göran Lindberg till staten återbetala kr.

6 Mål nr meddelad i Huddinge 6 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Nils Rickard JOAKIM Cramner, Sandhamnsplan Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Anders Pethrus Advokatfirman af Petersens KB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Köp av sexuell tjänst Lagrum 6 kap 11 1 st brottsbalken 2. Försök till köp av sexuell tjänst 6 kap 11 1 st och 15 samt 23 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. Dagsböter 80 å 180 kr Sekretess Sekretessförordnande, se domslutet för Göran Lindberg. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

7 7 Ersättning Anders Pethrus tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Joakim Cramner till staten återbetala kr.

8 Mål nr meddelad i Huddinge 8 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Per URBAN Jakobsson, Duvkullavägen Sundbyberg SLUT Begångna brott Köp av sexuell tjänst Lagrum 6 kap 11 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Dagsböter 80 å 290 kr Sekretess Sekretessförordnande, se domslutet för Göran Lindberg. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

9 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida 1. Yrkanden m.m Åtalspunkterna 1 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkten Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 4, 10 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkten Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 6, 13, 14, 16 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 7, 8, 17, 25, 27 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 9, 18 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 11, 12 och Tingsrättens bedömning Åtalspunkten Tingsrättens bedömning Åtalspunkterna 22 och Påföljd Övriga frågor 91

10 10 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar på Göran Lindberg och framställt särskilt yrkande enligt vad som framgår nedan under domskäl och respektive åtalspunkt. Målsägandenas yrkanden framgår nedan under domskäl och respektive åtalspunkt. Målsägandenas namn framgår av hemlig bilaga, bilaga A. Av bilagan framgår även namnen på vittnena under åtalspunkterna Göran Lindbergs inställning framgår nedan under domskäl och respektive åtalspunkt. Joakim Cramners inställning framgår nedan under domskäl och åtalspunkterna 25 samt 26. Urban Jakobssons inställning framgår nedan under domskäl och åtalspunkterna 27 och 28. Den åberopade bevisningen framgår nedan under respektive punkt. Åklagaren har vidare uppgett att samtlig bevisning är åberopad under samtliga punkter. Göran Lindberg har varit frihetsberövad såsom anhållen och häktad från den 25 januari SKÄL Skuldfrågan Åtalspunkterna 1 och 2, våldtäkt respektive grov våldtäkt, 6 kap. 1 1 och 4 st. brottsbalken Lindberg har någon gång mellan den 20 och 24 januari 2007 i en bil parkerad i Täby kyrkby genom misshandel och annat våld tvingat målsägande C till samlag och till sexuell handling som är jämförlig med samlag.

11 11 Lindberg har före samlaget och de sexuella handlingarna tilldelat målsägande C omkring fem slag med öppen hand i ansiktet samt tryckt isär hennes ben med sina händer samt lagt sina egna ben mellan målsägande C:s ben. De sexuella handlingarna har utöver ett vaginalt samlag bestått i att Lindberg fört in sina fingrar i målsägande C:s vagina samt därefter stoppat in två av dessa fingrar i hennes mun. Lindberg har natten till den 31 januari 2007 i ett rum på Såstaholms konferensanläggning i Täby kommun genom misshandel och genom annat våld tvingat målsägande C, då 17 år gammal, till flera samlag och till sexuella handlingar som är jämförliga med samlag. Lindberg har i samband med samlagen och de sexuella handlingarna tilldelat målsägande C fyra slag med öppen hand i ansiktet, tilldelat henne flera slag med handen i rumpan, dragit i hennes hår, slagit henne med handen i underlivet, fjättrat hennes armar och ben med läderremmar samt med våld tryckt ner henne i en säng. De sexuella handlingarna har utöver flera vaginala samlag bestått i att Lindberg fört in sina fingrar i målsägande C:s vagina och anal, tvingat henne till att suga på hans penis, slicka på Lindbergs pung och anal, själv med sin tunga berört målsägande C:s vagina samt fört in tre olika föremål i hennes vagina respektive anal vilket medfört fysiska skador. Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till målsägande C:s ålder, det utdragna händelseförloppet och till att målsäganden utsatts för sadistiskt sexuellt våld som medfört fysiska skador i hennes analöppning och i hennes vagina. Omständigheterna är sådana att Lindberg måste anses ha visat särskild hänsynslöshet och råhet.

12 12 Målsägande C, som biträtt åtalet, har yrkat att Göran Lindberg till henne ska betala skadestånd med kr, varav kr för kränkning ( kr avseende åtalspunkten 1 och kr avseende åtalspunkten 2), samt kr för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 räntelagen från och med den 31 januari Hon har vidare yrkat att så mycket av Göran Lindbergs egendom ska tas i kvarstad att skadeståndsanspråket kan bli täckt. Göran Lindberg har förnekat gärningarna och bestritt skadestånds- och kvarstadsyrkandet. Han har vitsordat dels ett belopp om kr för kränkning och kr för sveda och värk avseende åtalspunkten 1, under förutsättning att tingsrätten endast fäller till ansvar för denna punkt, dels ett belopp om kr för kränkning och kr för sveda och värk avseende åtalspunkten 2, under förutsättning att tingsrätten endast fäller till ansvar för denna punkt. Om åtalspunkten 2 rubriceras som våldtäkt av normalgraden vitsordas kr för kränkning och kr för sveda och värk. Om tingsrätten fäller till ansvar för båda punkterna ska det ske en sammanvägning; om åtalspunkten 2 rubriceras som grov vitsordas kr för kränkning och kr för sveda och värk, om åtalspunkten 2 rubriceras som våldtäkt av normalgraden vitsordas kr för kränkning och kr för sveda och värk. Sättet att beräkna ränta har vitsordats. Åklagaren har som bevisning åberopat dels förhör med målsägande C, målsägande F, målsägande I och med vittnet Per Östgärd, dels händelserapport, tjänsteanteckning, undersökningsprotokoll, sakkunnigutlåtande, träffrapport, rättsintyg, fotografier, bilder och avlyssnad telekommunikation. Målsägande C har som bevisning åberopat läkarintyg och journalanteckningar. Göran Lindberg har som bevisning åberopat dels förhör med vittnet Martina Olsson Frisk, dels sakkunnigutlåtande.

13 13 Målsägande C har i huvudsak berättat följande. Hon bodde vid den aktuella tiden på ett behandlingshem på grund av sitt självdestruktiva beteende. Hon skadade sig själv genom att skära sig på armarna. Hon drack även alkohol för att dämpa sin ångest. En tjej som hon träffade på hemmet pratade om att tjäna pengar genom att sälja sex. De ringde till en dejtinglinje, Telefiket, och tjejen tyckte att hon skulle börja sälja sex. Hon var inte så intresserad av att göra det men den andra tjejen sade saker som fick henne att dras med. När den andra tjejen ringde Telefiket satt hon och lyssnade. De träffade sedan män som de hade fått kontakt med via Telefiket. Den andra tjejen tyckte efter några gånger att hon skulle träffa män ensam. När hon gjorde det så ville den andra tjejen ha del i betalningen. Genom Telefiket fick hon kontakt med en man som kallade sig Peter. Hon berättade för Peter att hon mådde dåligt. Peter sade att han kunde hjälpa henne att komma bort från behandlingshemmet. Eftersom hon inte hade det bra på hemmet och ville hem tänkte hon att mannen (Göran Lindberg) skulle kunna hjälpa henne. De bestämde att de skulle träffas och ha sex. Hon skulle få betalt för det och priset var bestämt innan de träffades. Efteråt fick hon kr. De skulle ha ett vaginalt skyddat samlag. Göran Lindberg hade inte innan de träffades talat om att han ville binda henne eller använda våld mot henne. Första gången hon träffade Göran Lindberg var en vecka före händelsen den 31 januari Göran Lindberg hämtade henne med bil vid Täby kyrkby. De åkte till en parkering. Hon tror att Göran Lindberg låste bilens dörrar med centrallåset. De pratade lite grann och Göran Lindberg tog fram en flaska med alkohol som hon drack ur. Hon hade nog frågat efter alkohol. När Göran Lindberg tyckte att hon inte drack tillräckligt tog han tag i flaskan och höll den så att hon inte kunde låta bli att dricka. Hon drack fem till tio klunkar. Göran Lindberg knäppte upp byxorna och ville att hon skulle suga på hans penis. Hon hade gjort detta vid ett tillfälle tidigare och hon gillade inte att göra det. Göran Lindberg märkte att hon tvekade. Han tog tag i hennes hår och tryckte henne mot sitt underliv. Hon sade att hon inte ville och gjorde motstånd men han tryckte ned henne så hon kände att hon var tvungen att ta hans penis i munnen. Göran Lindberg höll ett stadigt grepp på hennes huvud och förde det upp och ned. Hon tyckte det var äckligt. Han tryckte ned huvudet så långt att hon fick kväljningar. Under tiden detta pågick kallade Göran Lindberg henne för slyna, hora, sexslav och slynig hora. Efter ett tag slutade Göran Lindberg. Vid något tillfälle fick Göran Lindberg ett telefonsamtal, det kan ha varit därför han slutade. Göran Lindberg gav henne fyra till fem örfilar, det var slag med öppen hand som gjorde ont. Hon blev rädd av slagen och situationen kändes obehaglig. Hon minns inte när det första slaget kom. Göran Lindberg lutade sig sedan över henne och vek stolsryggen bakåt och drog bak sätet. Han lade sig med sitt huvud mellan hennes ben och slickade henne. Han tryckte in fingrar i hennes slida och sedan tryckte han in flera fingrar i hennes mun och sade att hon skulle få smaka sin egen fittsaft. Hon försökte böja undan huvudet utan att lyckas. Hon sade även att hon inte ville. Hon blev väldigt äcklad och kände sig kränkt. Han lade sig sedan över henne och försökte kyssa henne. Hon sade även då att han skulle sluta och hon försökte trycka bort honom. Han slog henne med

14 14 örfilar och kallade henne saker. Hon märkte att Göran Lindberg ville bestämma över henne och att han blev upphetsad av att kalla henne slyna m.m. och av att slå henne. Göran Lindberg tryckte in sin penis i hennes slida och genomförde ett samlag utan skydd. Samlaget slutade med att han fick utlösning inne i henne. Hon försökte slita sig loss men kunde inte. Det kan ha varit efter samlaget som Göran Lindbergs telefon ringde. Hon minns inte när Göran Lindberg låste upp bilens dörrar eller hur han eller hon kom ur bilen. Hon skämdes över att hon träffade äldre män och klandrade sig själv över vad som hänt, därför gjorde hon ingen polisanmälan. Efter den första händelsen hade hon kontakt med Göran Lindberg igen. Han sade att han kunde hjälpa henne bort från behandlingshemmet. Han skulle ta med sig en kvinna till nästa träff som skulle vara ett stöd för henne. De kom överens om att träffas för att ha en trekant, det skulle vara sex och hon tolkade det som vanliga samlag. Till denna träff skulle Göran Lindberg ta med sig kvinnan. Hon sade till Göran Lindberg att hon inte ville bli behandlad så som hon blev vid den första träffen. Göran Lindberg sade att han skulle vara snäll mot henne. De skulle träffas på kvällen vid kyrkan i Täby kyrkby. När hon kom dit satt Göran Lindberg i sin bil och väntade. Hon hoppade in och Göran Lindberg körde iväg. Kvinnan som Göran Lindberg sagt skulle vara med var inte det. Göran Lindberg sade att hon inte hade kunnat komma. Det tog emot att åka med men Göran Lindberg sade att han skulle vara snäll. Han blev även arg och sade att han redan hade bokat ett rum. På grund av detta då hon trodde att Göran Lindberg skulle kunna hjälpa henne med att komma ifrån behandlingshemmet åkte hon med honom. Han körde till Såstaholms konferensanläggning. Göran Lindberg gick mot anläggningen och hon gick efter. Det var lugnt på anläggningen och hon såg ingen i receptionen. Göran Lindberg hade redan nyckel till rummet. När de kom in på rummet stod hon kvar i hallen. Hon har svårt att minnas i vilken ordning saker hände och alla små detaljer. Hon hade inte haft några sexuella erfarenheter innan hon kom till behandlingshemmet. När hon stod i hallen kände hon att hon helst ville gå därifrån. Det kändes inte bra. Hon tvekade. När hon försökte gå drog Göran Lindberg henne till sig, han tog henne på rumpan och mellan benen. Han sade att han inte var färdig med henne. Hon försökte backa men hon kände att Göran Lindberg var bestämd över vad som skulle hända. I polisförhör från den 5 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Han hade fingrarna innanför hennes trosa och stack in dem i hennes underliv så att det gjorde ont. Hon började kvida och försökte trycka bort honom samtidigt som hon sa att han skulle sluta. Han fortsatte och verkade bli upphetsad av det han gjorde. Hon minns idag att han inte var försiktig, att han hade fingrarna i slidan och att det gjorde ont samt att hon försökte trycka bort honom.

15 15 Han visade henne svarta kläder som låg på sängen och sade att hon skulle ta på sig dem. Det var ett linne, trosor och stay-ups. Hon hade aldrig haft sådana kläder och sade att hon inte ville ta på sig dem. Göran Lindberg ville att hon skulle ta av sig sina kläder. När hon tvekade började han försöka ta av henne kläderna. När hon försökte hindra det slog han henne och han lyckades ta av henne något plagg. Hon blev rädd och vågade inte riktigt säga ifrån, men hon visade med sitt kroppsspråk att hon inte ville. Han sade sedan att hon skulle ta på sig kläderna som låg på sängen. Hon gjorde så för att slippa vara naken. Göran Lindberg måste ha märkt att hon blev osäker och tystlåten. Vid ett tillfälle drack hon av det vin Göran Lindberg hade haft med sig. Han kallade henne saker, slyna och sexslav m.m. Han gav henne även örfilar. Han sade att hon skulle slicka ren honom men det ville hon inte, men han sade att hon skulle lyda honom. Han slog henne på rumpan och kallade henne för slyna/sexslav för att hetsa upp sig. På nattduksbordet hade Göran Lindberg lagt olika massagestavar (dildos). Han sade att han ville använda dem på henne. Hon lät honom göra det och då frågade Göran Lindberg varför hon inte njöt. I polisförhör från den 5 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Det var tre stycken apparater i olika storlekar som han använde. Han höll en stav först mot hennes underliv efter att han tryckt isär hennes ben. Detta gjorde inte ont men hon tyckte inte heller om det. Det var dock bättre än att suga av honom. Han bytte sedan apparat. Hon försökte då dra bort benen men kom inte loss eftersom han satt på dem. Han försökte vrida henne så att han kunde trycka in den i hennes anal. Hon stretade emot men han fick in den och förde den fram och tillbaka men inte så länge. Det gjorde ont och hon sade aj, men så fort hon väsnades satte han handen eller sin mun över hennes mun. Han sa, håll käft så inte grannarna hör och så de inte kommer hit. Sedan tog han den tredje apparaten, den gjorde mest ont. Den var mycket större och han körde den långt in och troligen in och ut, men inte så länge. Det gjorde jätteont och hon skrek men då hindrade han henne. Hon har idag ett svagt minne av att han höll på med något i analen och att det gjorde ont. Hon stretade emot och sade aj. Han höll för munnen när hon väsnades. Den stora apparaten gjorde ont och Göran Lindberg var hårdhänt. Det verkade som han var ute efter att det skulle göra ont på henne. Detta var dock inte lika äckligt som det som sedan hände. När det gjorde ont skrek hon av smärta. Hon uppfattade att Göran Lindberg slog henne för att visa att det var han som bestämde, han slog henne när hon satte sig på tvären. Göran Lindberg sade sedan att han ville att hon skulle slicka honom ren. Han ville att hon skulle slicka hans analöppning. När hon sade att hon inte ville det slog han henne med örfilar och sade hårda kränkande ord. Han var bestämd över hur han ville ha det. Trots att hon inte ville slickade hon honom vid analöppningen. Det var äckligt. I polisförhör från den 5 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Han tog tag i hennes hår och tryckte

16 16 ned hennes huvud mot sitt underliv och sade att hon skulle suga av honom och slicka honom ren på pungen och baken. När hon inte ville göra det slog han henne flera gånger och det gjorde rejält ont. Därför började hon hålla på med honom först lite med fingrarna men sedan använde hon även munnen för så fort hon slutade slog han henne. Hon sade vid flera tillfällen att hon ville gå. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Hon tror att hon drack lite vin och sedan sa hon något liknande som att hon hade bråttom och ville gå. Han svarade att han inte var färdig och att han skulle tränga in i hennes trånga fitta. Han la sig på henne och trängde in i henne och hon började skrika av dels smärta och dels i förhoppning att någon kanske skulle höra henne, för att han skulle bli rädd och inte fortsätta. På fråga säger hon att hon tyckte att hon skrek högt. Hon hann inte skrika mycket för han satt sin hand för hennes mun. Hon säger att hon fick panik. Hon kände rädsla men hon kunde andas genom näsan. Hon minns tydligt att han hade satt fast henne med läderremmar. Han låg på henne när han gjorde det. Han tog tag i ena armen och satte på henne ett läderarmband. Hon hade aldrig varit med om något liknande och hon förstod först inte vad Göran Lindberg tänkte göra. Först när en arm satt fast förstod hon. Hon sade då att han skulle släppa henne och försökte dra sig undan och tryckte ifrån med sina händer. Göran Lindberg sade att han inte var färdig med henne. Hon upprepade flera gånger att han skulle släppa henne. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Hon började sparka med hälarna mot hans rygg och förmodligen blev det svårare för honom för det är då han spände fast henne. Hon berättar att hon först nu såg att det var läderremmar, ca 5-8 cm breda som var fastsatta vid snören som satt från sängbenen. Han tog ena armen och spände fast den och sedan spände han fast den andra armen och sedan benen. Hon säger att hon försökte förhindra honom genom att sparka men hon lyckades inte då han var mycket starkare. Innan han spände fast henne sa han att hon var en vild jävla slyna eller något sådant. På fråga om hon sa något under fastspännandet säger hon först var mest koncentrerad på att sparka men sedan när hon var fastspänd började hon skrika, släpp loss mig men han tryckte sin hand för hennes mun. Hon säger att hon låg som ett kryss i sängen och att han då hon skrek daskade till henne mellan benen, på underlivet, och sa något att det skulle gå fortare om hon höll sig lugn. Slaget mot underlivet var varken löst eller hårt men det smärtade till och hon slutade att skrika. Hon minns att hon försökte sparka honom och rycka undan benen. Armbanden satt redan fast i sängen så hon kunde bara röra armarna lite grann. Hennes armar låg utåt sidorna men hon upplevde det som att händerna fortfarande låg på sängen. Benen låg mera ut mot hörnen på nedre delen av sängen. Hennes huvud låg på kudden.

17 17 Benen kunde hon lyfta lite grann. Hon sade att han skulle släppa henne men han sade att han inte var klar än. Han slog henne mot underlivet med sin handflata. När han hade fått fast båda hennes armar och sedan benen lade sig Göran Lindberg på henne och hade samlag med henne. I början försökte hon röra sig och säga ifrån men efter ett tag gav hon upp. Hon upplevde det som att Göran Lindberg blev mera upphetsad när hon sade ifrån. Under samlaget, som hon tyckte varade länge, tog han i väldigt mycket ibland och det gjorde då mer ont. Han tryckte in sin penis långt i henne. Först sade hon bara ifrån men sedan fick hon panik och skrek ljud av smärta. Göran Lindberg höll då för hennes mun med sin hand eller med sin mun. När hon tystnade tog han bort handen/munnen. Han sade att hon skulle vara tyst så att ingen skulle höra. Hon skrek inte ord utan det var ljud av smärta, men det var inte gallskrik. Hon vet inte om hennes ljud kan ha uppfattats som stönanden. Det kändes som hon hade sagt ifrån men att Göran Lindberg var väldigt bestämd och att hon var väldigt underlägsen. Han hade makten över henne och hon kunde inte sätta sig emot honom. Han visste vad han ville göra. Under hela händelsen fortsatte Göran Lindberg att ge henne örfilar och säga nedsättande saker. När han skulle få utlösning drog han sig ur hennes slida, satte sig gränsle över henne och sprutade sperman över hennes ansikte. Han försökte spruta i hennes mun och tog då tag i hennes haka. Hon försökte undvika detta genom att vrida ansiktet. En liten del av sperman hamnade i hennes mun. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Hela tiden smärtade det i underlivet men hon tänkte inte så mycket på det utan, fast hon visste att hon inte kunde komma loss, slet hon och drog i armarna och benen för att komma loss. När det började göra ännu mera ont började hon skrika igen och då höll han sin mun för hennes mun och på det viset kvävde han hennes skrik. Han fortsätter att ha sex och att ha sin mun över henne mun. När hon försökte vrida undan huvudet greppade han tag i det och höll fast det. Hon kände att hennes krafter började ta slut av att slita och dra i armarna och benen och att de båda var svettiga. Hon tror inte att det gick för honom utan han drog ur sin snopp och spottade några gånger på hennes underliv. Sedan tog han sina fingrar och drog dem lite in och ut i hennes underliv. Därefter stoppade han åter in snoppen och fortsatte att ha sex. Hon skrek i omgångar och han tystande henne på samma sätt som hon beskrivit, med handen eller munnen. Göran Lindberg spände loss henne och sade att hon skulle gå och duscha. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Han satt kvar och pustade lite sedan flyttade han sig ner till hennes underliv och där började han hålla på med sin tunga. Hon tror att han samtidigt höll på med något finger i hennes bak. Han höll på ett tag och sedan sa han att hon skulle gå och duscha. Hon kände sig äcklig och trodde att hon skulle få gå, att Göran Lindberg var nöjd. När hon kom ut ur duschen ville han ha sex igen. Hon kände sig maktlös.

18 18 Göran Lindberg sade att han inte var färdig med henne än och att hon var trång. Hon satt på sängen och han tryckte ned hennes överkropp bakåt så att hon låg med ryggen på sängen. Hon kände att det inte spelade någon roll vad hon sade, hon hade gett upp. Sade hon ifrån blev Göran Lindberg bara mera upphetsad. Han hade ytterligare ett samlag med henne. I polisförhör från den 6 februari 2007, vilka uppgifter hon bekräftat att hon lämnat och att de är riktiga, har hon uppgett följande. Under det sista samlaget försökte hon inledningsvis hindra honom från att tränga in genom att knipa ihop benen men att hon sedan inte gjorde något mera utan bara hoppades att han skulle bli fort färdig. När hon lämnade rummet tog hon med sig ett badlakan som han hade torkat av sig på. Hon blev skjutsad tillbaka till kyrkan. Hon var tyst och ville bara därifrån. Hon hoppade ur bilen. Sedan grät och spydde hon. För att lindra smärtan i underlivet stoppade hon snö innanför trosorna. Hon ringde en kamrat som i sin tur ringde polisen. Pengarna som Göran Lindberg gav henne ville hon inte ta emot. Han stoppade pengarna i hennes BH. Hon lade pengarna i en mössa och gömde dem utomhus. Hon ville inte tillbaka till behandlingshemmet. Hon skulle få problem för att hon hade varit ute utan lov. Hon skämdes över det som hade hänt. Efter händelsen mådde hon dåligt med mycket ångest. Hon hade svårt att äta och dricka. Det var även svårt att andas och hon fick hjärtklappning. Underlivet smärtade när hon var på toaletten. På grund av återkommande ångest efter händelsen har hennes självdestruktiva beteende ökat. Hon har skurit sig och överdoserat. Hon har haft svårt med det motsatta könet och särskilt att möta äldre män som påminner om Göran Lindberg. Med tiden har dock problemen avtagit och förra sommaren mådde hon bättre. Problemen kommer dock tillbaka då och då. När hon fick veta att mannen blivit gripen blev hon dålig och tvångsintagen för vård. Hon har tidigare anmält en man för våldtäkt men detta lades ned. Göran Lindberg har i huvudsak berättat följande. Han började köpa sex under år 2006, efter att han hade slutat som länspolismästare i Uppsala. Han var medveten om att det är olagligt och det var ett medvetet val. Det gav lite spänning i tillvaron. Han fick kontakt med målsägande C genom Telefiket. Han visste inte att hon var på ett behandlingshem. Han fick inte heller veta detta vid senare kontakt, men när de träffades andra gången sade hon precis när han hämtat henne med bilen att hon inte kunde vara borta länge då hon bodde på fostringshem, vilket han tolkade som att hon bodde på fosterhem. Hon sade även att inte hon fick bestämma någonting själv. Han tror att han reagerade på hennes presentation, som var någonting i stil med 19 åring tjej söker träff. Han tyckte att hon lät pigg på telefonen och hon frågade om han ville träffas och vad han ville göra. Han har förtydligat ordet pigg med alert och att hon hade en glad röst. Han pratade lite allmänt och frågade vad hon menade med

19 19 träff och då sade hon att hon ville ha betalt. Han frågade om kr var okej och det tyckte hon. Han fick hennes telefonnummer och ringde upp senare. Då talade han om för henne vad han tyckte om sexuellt, som att han tyckte om att bli slickad och att han gillade missionärsställningen, men helst ville han att hon skulle rida honom. Hon sade att hon hade en kompis som hade en lägenhet i Täby kyrkby. De kom överens om att träffas vid Statoilmacken i Täby kyrkby. Han hade vid denna tidpunkt en silvrig Mercedes av lite större modell och det gick att fälla ned framsätena för att vila, men det gick inte att göra en säng av dem. När han hade hämtat henne med bilen talade hon om att de inte kunde vara i lägenheten utan att de fick vara i bilen. Han gillar inte att ha sex i bil, bland annat då han inte är så vig och det inte heller är så skönt, så han sade att han helst inte ville det. Han vägde cirka 130 kilo vid denna tidpunkt. Hon sade att de skulle åka till en parkeringsplats, men det var inte tillräckligt ostört. De åkte vidare på stora vägen och sedan in på en mindre väg, men det var inte heller bra. De åkte då tillbaka till Statoil, till ett industriområde, men det var inte heller bra. Hon sade att hon hade en tid att passa. Sedan kom de till en öppen plats, där det bara fanns ett lastbilssläp på motsatt sida. Han stängde av bilen och de pratade först. Sedan började de hångla. Han tog på hennes bröst och hon tog på hans ben. Det kom en bil från ingenstans och han blev störd, men de fortsatte. Han drog ner blixtlåset på jackan och hon smekte hans penis utanför kläderna. Då kom det två män gående på andra sidan vägen. Han sade att de måste åka någon annanstans, men hon sade återigen att hon hade en tid att passa. Han föreslog att de skulle träffas vid ett annat tillfälle. Hon ville ha sina pengar ändå. Det blev en diskussion kring detta. När han stannade bilen vid busshållplatsen vid Statoilmacken fick hon lite pengar, men inte allt. Han tyckte att hon hade rätt till lite av pengarna då det inte bara var hennes fel att det inte blivit något. Hon hade ju varit beredd att ha sex i bilen. Hon tittade på honom och sade skit i det, skyll dig själv eller någonting sådant. Angående vad som skulle hända i bilen hade han inte bestämt något. Hon visste vad han tyckte om. Hans tanke var kanske att hångla eller så. Han gillar inte att ha samlag i bilen så han kanske inte hade tänkt ha samlag, men kanske oralsex. Han hade inte kunnat få plats i bilen på det sätt hon påstår. Han tog kontakt med henne några dagar senare och ville träffas igen. Han använder orden hora och sexslav sällan. Slyna säger han ofta. Han vet att det kan uppfattas som nedvärderande, men han menar det inte som någonting negativt. Det är för honom en person som, oavsett kön, lever ut sina sexuella fantasier och ger och får njutning. De som känner honom vet att när han säger ordet slyna i en sexuell akt betyder det att han ger dem en komplimang. Han vet att partnern uppfattar det som en komplimang på grund av hans tonfall och att de pratat om det. De kom överens om att träffas igen för att ha sex. Han minns inte vem som kontaktade vem. Det kan ha varit han som kontaktade henne. Han brukar vara den som tar initiativet. Det var inte aktuellt att en annan kvinna skulle vara med. Han kände målsägande F vid denna tidspunkt. Han vet inte vad hon jobbar med, om det är på restaurang eller inte. Det stämmer att han brukade åka runt med olika kvinnor, men det kan inte ha varit tal om trekant denna gång. Han tror inte att han och målsägande C bestämde någon summa. Hon ville träffas sent på kvällen. Han fick tag på

20 20 ett hotellrum och checkade in vid 19 tiden. De träffades vid samma ställe där han släppt av henne tidigare, vid hållplatsen vid Statoil. Hon kunde inte säga någon tidpunkt som hon skulle komma utan han fick vänta på henne i cirka tjugo minuter. Han tror att det var vid midnatt. Han tror att han frågade målsägande C om hon tyckte kr var bra och det tyckte hon. De körde mot Såstaholm. Hon frågade vart de skulle och han berättade. Då sade hon att hon inte fick vara borta hela natten och han sade att de inte skulle vara borta så länge. Han stannade bilen. Hon sade att hon inte fick bestämma något själv där hon bodde. Det var då hon berättade om fostringshemmet. Han förstod inte om hon var där frivilligt eller ej. Han tog upp hennes ålder och sade att de måste lyssna på henne om hon är 19 år. Då sade hon att hon skulle fylla 19 år. Han gav henne råd för vad hon kunde göra om folk inte lyssnade på henne. Hon fick en metod och hon verkade tycka att det var bra. Han tror att han redan hade berättat om sig själv vid det första tillfället. Han tyckte hon skulle göra en lista på positiva och negativa saker. Hon frågade om han kunde hjälpa henne i kontakten med sociala myndigheter, men han sade att det var bäst att hon pratade själv, eftersom det då verkade som om hon tänkt själv. De åkte vidare och gick sedan in till hotellet. De letade efter rummet på bottenvåningen, men hittade det inte. Sedan gick de upp två halvtrappor och hittade rummet. Det var ett sutteränghus. De gick båda direkt in. Han höll upp dörren för henne, men han gick in först. De stannade inte i hallen. Han ställde in sin väska och hon satte sig på sängen. Han är osäker på om det är samma väska som togs i beslag i Falun. Det fanns en massagestav, glidmedel, stay-ups, två toppar, läderarmband och fyra läderremmar, en meter långa, i väskan. Han klädde av sig jackan och gick sedan tillbaka till sängen. Då satt hon vid huvudändan av sängen utan jacka. Hon drack ur en flaska och frågade om han ville smaka. Han ville inte. Han hade inte druckit alkohol. Han dricker sällan alkohol. Hon verkade inte berusad. Han tror att hon hade mjukisbyxor och en jacka. Han minns inte färgen på kläderna. De pratade. Sedan började han smeka henne. Han smekte henne utanför kläderna, på brösten. Han frågade henne om hon ville ta av sig sina kläder och byta. Hon frågade till vilka kläder hon skulle byta och han tog då fram kläderna ur väskan och lade dem i en hög på sängen. Hon tittade på dem och när de kom till armbanden tog hon upp ett av dem och lade det på handleden. Hon sade att man kunde ha dem på sig jämt och att de var häftiga. Hon såg att det var flera armband. Han tror inte att hon spände fast det. Han reste sig och klädde av sig. Han bad henne sätta på sig något. Hon klädde av sig och tog på sig strumporna och toppen. Han är osäker på om toppen var öppen eller stängd. Hon hade på sig sina trosor. Han började smeka henne. Hon satt på sängkanten och han stod. Han frågade om hon kunde suga honom. Hon började göra det och han lade sig på rygg på sängen. Hon fortsatte. Han drog upp benen och bad henne slicka pungen, men det ville hon inte. Hon lade sig då på rygg på sängen. Han slickade henne på vaginan och nedanför. När han hade gjort det ett tag tog han fram den enda massagestaven han hade med sig. Han frågade inte om det var okej med henne, men han gjorde det försiktigt så att hon kunde avbryta honom. Han använde den på hennes klitoris när han slickade hennes vagina. Hon började låta, stöna. Det var oerhört lyhört i rummet man

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt RättsPM 2005:6 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - November 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 2. Våldtäkt av normalgraden

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 meddelad i Hudiksvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ture LARS Åke Wallin, 19981127-2997 Myra Nygårns Gata 15 820 40 Järvsö Offentlig försvarare: Advokat Jan Nyman Krokströms Advokatbyrå

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

meddelad i Skövde

meddelad i Skövde DOM Mål nr B 3073-13 meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Marianne Aldén Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2013-03-19 meddelad i Visby

2013-03-19 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Erik Öström Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Tilltalad Mahdi Rahimi, 970124 c/o Hassela

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Kriminellt.com. VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 2 Grupp 4. 2014-05-05 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 2 Grupp 4. 2014-05-05 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christian Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MORA TINGSRÄTT Rotel 6 Rotel 6:1. DOM meddelad i Mora

1 MORA TINGSRÄTT Rotel 6 Rotel 6:1. DOM meddelad i Mora 1 :1 meddelad i Mora Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hawkar Karim, 19820485-8511 c/o Advokaterna Söderman & Bergsten Hb Box 83 795 22 Rättvik Medborgare i Irak Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

2013-03-13 meddelad i Östersund

2013-03-13 meddelad i Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Östersund 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

BHaea A. FALU TINGSRÄTT Enhet 4 4:2. DOM 2013-02-11 meddelad i Falun. Mål nr B 4403-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BHaea A. FALU TINGSRÄTT Enhet 4 4:2. DOM 2013-02-11 meddelad i Falun. Mål nr B 4403-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) BHaea A FALU TINGSRÄTT Enhet 4 DOM 2013-02-11 meddelad i Falun Mål nr B 4403-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Fredrik Skoglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle Mål nr meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Jonatan Espinoza Lopez Norra Harnäsvägen 53 814

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Sören Viktor KRISTOFFER Lindström, 19820416-5974 Frihetsberövande: Häktad Almvägen 30 545 34 Töreboda Offentlig försvarare: Advokat Kerstin

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 10367-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per-Ola Ingemar Knutsson, 19541203-2574 Persikovägen 1 333 33 Smålandsstenar Offentlig försvarare: Advokat Bo Petersson Advokatfirman

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM 2012-04-20 Malmö

DOM 2012-04-20 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-04-20 Malmö Mål nr B 294-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer