- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 April 2014 Nr 2 Urban Öqvist vid staty av Marilyn Monroe - På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

2 Innehåll Ordförande har ordet... sid 3 Nytt datum för Höstträffen... sid 7 FSDB:s hemsida... sid 7 Växande behov av utbildade syn- och hörselinstruktörer...sid 8 Ett nytt liv med cochlea-implantat... sid 10 Fejjan för alla!... sid 13 Med huden som informationskanal... sid 14 Monitor... sid 17 Ridtest med Ready-Ride...sid 18 Föräldrarådet:......sid 20 - Verktyg för bättre hälsa... sid 20 DBU-sidorna:... sid 21 - Dennis Lindell har ordet... sid 21 På gång i FSDB...sid 22 Tips på aktiviteter:... sid 23 - Sommarkurs Data och Kommunikation... sid 23 - Rekreation på Salmi Gård... sid 24 Regionala föreningar:... sid 25 - FSDB Mälardalen... sid 25 - FSDB Väst... sid 26 - FSDB Uppsala och Gävleborgs län... sid 27 - FSDB Skåne... sid 28 Hjälp oss att bli fler!...sid 29 Palawan på Filippinerna...sid 30 2

3 Ordförande har ordet Denna gång kommer det att vara fokus på hur man kan arbeta med intressepolitiska frågor på landstingsnivå och kommunal nivå. Det kommer bland annat också att bli erfarenhetsutbyte och diskussion om samarbete inom FSDB. Pontus Degsell Tack för ditt medlemskap Jag vill tillsammans med styrelsen och våra tolv regionala föreningar och tre sektioner tacka dig som har betalat din medlemsavgift för år Som tack för att du har betalat medlemsavgiften för år 2014 kommer det en liten present med posten. FSDB:s ordförandemöte I skrivande stund närmar sig ordförandemötet som blir den 9-11 maj på Almåsa kursgård. På ordförandemötet träffas ordförandena och vice ordförandena för de regionala föreningarna och sektionerna. På ordförandemötet kommer också Lotta Sondell att berätta om Lika Unika. Vi får även besök av Bertil Sköld som ska informera om projektet Ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer. Det projektet håller på att avslutas och jag vill tillsammans med styrelsen och personalen passa på att tacka Bertil för alla hans betydelsefulla insatser som projektledare. Program och andra handlingar har skickats ut till alla anmälda. FSDB:s ekonomi Under de senaste åren har FSDB årligen haft ganska rejäla ekonomiska underskott. För år 2012 landade vårt resultat på kronor. För att FSDB ska få resurserna att räcka till försöker vi löpande öka intäkterna och minska kostnaderna genom att effektivisera verksamheten. Samtidigt som vi försöker hitta nya inkomst- 3

4 källor måste vi anpassa FSDB:s verksamhet till den ekonomi som vi lever med. Personalstyrkan har minskat och vi måste prioritera hårt bland arbetsuppgifterna. Styrelsen har länge arbetat för att framför allt få ner kostnaderna och därmed förbättra den ekonomiska situationen. Vi strävar efter att uppnå balans i ekonomin. I förra numret skrev jag om att arbetet med bokslutet för år 2013 pågick. Nu är det arbetet klart. Till vår glädje har vi lyckats få ner vårt underskott till kronor för år Hård kritik mot ny diskrimineringslag Regeringen har lämnat sitt lagförslag om otillgänglighet som diskrimineringsgrund till riksdagen. Förslaget ska slutbehandlas till den 24 juni. FSDB och många andra organisationer är inte alls nöjda med lagförslaget. Den största bristen är att företag med mindre än tio anställda inte ska omfattas av diskrimineringslagen. Från och med den 18 mars bytte Torsdagsaktionen namn till Tisdagsaktionen. Arbetet fokuseras nu på skärpta krav i lagförslaget. Tisdagsaktionen genomförs på Mynttorget på tisdagsmorgnar kl Den 20 mars skrev också de deltagande organisationerna itisdagsaktionen en debattartikel i Svenska Dagbladet. Artikeln hade rubriken Undantagen gör Ullenhags förslag tandlöst. LSS fyller 20 år I år fyller LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 20 år. LSS-reformen har betytt mycket för personer med funktionshinder och fortfarande finns det inget annat land i världen som har en motsvarande lag. Den 10 april anordnas ett seminarium om LSS i Riksdagen. Några av de medverkande föreläsarna är tidigare socialministern Bengt Westerberg som var med och drev igenom LSS-lagen, författaren Sören Olsson som har en son med Downs syndrom samt forskaren Barbro Lewin. SRF firar 125 år Den 17 maj kommer vår stora systerorganisation SRF att fira 125-årsjubileum i Örebro. FSDB och NKCdb medverkar med en gemensam utställning om bland annat socialhaptisk kommunikation. 4

5 Seminarier om juridik Tyvärr har det blivit allt svårare för personer med dövblindhet att få tillgång till insatser som t ex personlig assistans och ledsagning. Det händer också att de som haft insatser blir av med dem vid omprövningar eller får ett minskat antal timmar. För personer med dövblindhet får detta stora konsekvenser. I höst kommer NKCdb att anordna fyra olika seminariedagar kring juridik och dövblindhet. Seminariedagarna blir i Härnösand, Stockholm, Göteborg och Lund. Målgruppen för seminarierna är inte enskilda brukare utan istället bland andra kuratorer inom syn- och hörselvård samt dövblindteam och handläggare inom kommuner och Försäkringskassan. Jag som ordförande kommer att vara med på föreläsningarna för att informera om FSDB. Senaste styrelsemötet Den 19 mars hade vi i styrelsen vårt andra styrelsemöte för Här kommer några axplock. Utbildning av Fejjan för alla Den 7 februari lanserades det nya anpassade gränssnittet Fejjan för alla som gör Facebook mer tillgängligt för personer med dövblindhet och andra personer med synnedsättning. En del potentiella användare med dövblindhet behöver undervisning och stöd för att komma igång. FSDB har pågående diskussioner med en folkhögskola om att anordna en specifik aktiveringskurs just om Fejjan för alla (preliminärt vecka 40 i slutet av september). Vi håller tummarna för att kursen verkligen blir av. Håll utkik efter mer information! Forskningsfond Det är viktigt att FSDB månar om och visar engagemang för att främja forskning som rör dövblindhet, framför allt för den medicinska delen. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att starta en forskningsfond. Styrelsen har gett AU i uppdrag att utarbeta ett förslag med kriterier för forskningsfonden. Utbildning för döva tolkar och översättare SDR har fått medel från Arvsfonden för att göra en ettårig förstudie om utbildning för döva tolkar och översättare. FSDB är medsökande organisation. Den övergripande målsättningen med projektet är 5

6 att stärka döva personers konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk- och översättarbranschen. Kartläggningen kommer att användas för att utforma kurser som ger döva auktorisering inom området. SDR har annonserat efter en lämplig projektledare och sista ansökningsdag var den 21 mars. Vi håller tummarna för att det kommer att finnas en lämplig projektledare bland de inkomna ansökningarna. Seminarium om äldre Den 8 april anordnar Nordens Välfärdscenter seminarium om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre. Som föreläsare på seminariet medverkar bland andra Barbro Westerholm (riksdagsledamot, FP), PO Edberg (före detta hörselpedagog) och Lena Göransson (verksamhetschef, NKCdb). Jag som ordförande kommer att delta som representant för FSDB. I nästa nummer kan jag berätta mer. Sexuella övergrepp I slutet av 2013 rapporterade Expressen och andra medier om att flera före detta elever hade blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp på bland annat Manillaskolan och Birgittaskolan. FSDB har tillsammans med övriga berörda organisationer haft diskussioner och möte med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vi har diskuterat upplägget med samtalsstöd till de tidigare utsatta eleverna. Intresseorganisationerna har också formulerat ett skriftligt förslag till SPSM. Det är viktigt att försöka göra allt för att sådana trakasserier och övergrepp inte ska kunna återupprepas. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte blir den 9 maj på Almåsa kursgård. Hemsida, Facebook och Twitter Följ gärna Förbundet Sveriges Dövblinda på Facebook. Adressen är: forbundetsverigesdovblinda och på FSDB:s hemsida på har fräschats upp och besök också gärna den. Pontus Degsell Förbundsordförande 6

7 Kontakt med styrelsen Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen? Vår e-postadress är Det går också att skriva brev till: Styrelsen, FSDB, Enskede. Nytt datum för Höstträffen Vi har ändrat datumet för FSDB:s höstträff 2014 i Haninge. Observera att det nya datumet är den november. FSDB:s hemsida Besök gärna FSDB:s hemsida på som har fått en ny layout. Tanken med den nya layouten är att den ska vara tydligare och underlätta oavsett om man använder datorer, mobila enheter eller pekplattor. Hemsidan ska kunna läsas med olika skärmläsarprogram. För närvarande håller hemsidan på att tillgänglighetsgranskas av en konsult. Längst upp till höger finns också en funktion som vi kallar Anpassa. Där finns olika visningsalternativ som till exempel större text och dubbelt radavstånd. Nu arbetar vi vidare med själva innehållet på hemsidan. Några sidor kommer även att översättas till teckenspråk. Respons, förslag på förbättringar och andra synpunkter kan skickas till 7

8 Växande behov av utbildade syn- och hörselinstruktörer Många äldre har syn- och/eller hörselnedsättning. Kommunerna vinner mycket på att se till att denna växande grupp får bättre stöd och verktyg för att självständigt klara sina dagliga liv. När syn- och/eller hörseln blir sämre leder detta ofta till en stor och svår omställningsprocess. Då krävs det tillgång till konkreta insatser i kommunerna. Med stöd från synoch hörselinstruktörer kan fler människor fortsätta att leva självständigt både i hemmet och i samhället. Syn- och hörselinstruktörer ger råd och träning i att hantera vardagssituationen. Det kan till exempel vara genom att: - Arbeta med förebyggande insatser för ökad trygghet, säkerhet och minskad olycksrisk i hemmet. - Träna användande och skötsel av syn- och hörhjälpmedel. - Öva dagliga sysslor i och kring hemmet. - Förmedla kontakter med öronläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral. 8

9 - Informera och utbilda personal inom till exempel hemtjänsten och närstående om funktionsnedsättningarna och hur man minskar de negativa konsekvenserna. Till hösten kommer det att starta en utbildning till syn- och hörselinstruktörer på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Utbildningen är åtta veckor (fyra veckor på skolan och fyra veckor med distansundervisning.) Utbildningens fokus ligger på att ge bra stöd till den allt större befolkningsgruppen som har syn- och/eller hörselnedsättning. Utbildningen innehåller både teori och praktik och den vänder sig till personer med grundutbildning från vårdskola (eller motsvarande). Utbildningen har tagits fram inom Arvsfondsprojektet Utveckling av ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer med Bertil Sköld som projektledare. Inom projektet har också en film på ca 4 minuter producerats. Filmen beskriver vad syn- och hörselinstruktörer gör och på FSDB:s hemsida finns länk till filmen. Inom projektet har det också producerats annat material, till exempel en folder i elektronisk form samt olika dokument som bland annat gemensamt ställningstagande från FSDB, SRF och HRF. FSDB:s regionala föreningar kan använda materialet för att uppmana sina kommuner att inrätta tjänster med utbildade syn- och hörselinstruktörer. Kommunerna har mycket att vinna på att inrätta sådana tjänster. Det finns till exempel ekonomiska fördelar genom minskade olycksfallsrisker i hemmet och att behovet av särskilt stöd fördröjs. För personer med syn- och/eller hörselnedsättning kan stödet till exempel innebära förhöjd självständighet och kontroll över vardagen, säkerhet och ökad livskvalitet. Kort om projektet Projektet Utveckling av ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer startade hösten Projektet har finansierats med medel från Arvsfonden och bedrivits i samarbete mellan FSDB, SRF, HRF och Hagabergs folkhögskola. Syftet är att förbättra stödet för personer med hörselskada, synskada och dövblindhet inom kommunernas omsorg och hemtjänsten. Projektet har tagit fram en ny utbildning till syn- och hörselinstruktörer i samarbete med Hagabergs folkhögskola. 9

10 Ett nytt liv med cochlea-implantat Ett cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektronisk stimulering av hörselnerven kan ge gravt hörselskadade och döva möjlighet att uppfatta ljud. Ett CI består av två delar: en inopererad del (implantatet) i skallbenet strax ovanför örat och en yttre ljudprocessor som påminner om en vanlig hörapparat, men den har också till exempel en sändarspole som för över signaler till implantatet. - Var är min man och har han köpt nya skor? Det var de första orden som Amanda Lindberg sa när hon vaknade upp efter sin cochleaimplantatoperation på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Amanda är 29 år och har en grav syn- och hörselnedsättning. Ända sen Amanda var 6 år har hon haft dubbla hörapparater. Den 29 januari opererades ett cochleaimplantat in bakom hennes högra öra som var det öra som hon hörde sämst med. I förra numret delade Amanda med sig av sina tankar före operationen. Vad hände sen och hur har det gått? Efter operationen stannade Amanda kvar en natt på sjukhuset. Därefter blev Amanda sjukskriven under några veckor. Det var viktigt att hon skulle ta det lugnt och inte överanstränga sig med fysiska aktiviteter. - Det var ganska mycket som jag inte fick göra. Inte bära tunga saker. Vår katt Maxima är ju inte så tung så henne kunde jag som tur var kånka runt på. I övrigt skulle jag bland annat undvika att hosta, nysa genom att nypa ihop näsan och att krysta på toaletten. Under sjukskrivningstiden har Amanda tagit det lugnt, men också försökt att fylla dagarna med sådant som ger kraft. 10

11 mellanrum fått göra olika hörselprover. Det krävs mycket koncentration för att kunna höra. - Att få umgås med min man, familj och vänner ger energi. De betyder allt för mig och att vara tillsammans med dem är verkligen kvalitetstid. - Jag har mått bra och jag har inte haft några större komplikationer. Visst har jag känt mig lite trött och det har ömmat bakom höger öra, berättar Amanda. Redan några dagar efter operationen fick Amanda frågor om hon hade börjat höra bättre. Då, med bara ett plåster över det ömmande såret märktes ingen skillnad. Det var först fyra veckor efter operationen som den yttre ljudprocessorn som kan föra över signaler till implantatet kopplades in. - Det blir många nya ljudintryck och mycket att ta in. Det är lätt att bli trött. Det är inte heller alltid så lätt att koppla ihop rätt saker med de ljud som jag hör. Ibland kan upplevelserna bli överraskande. En ung tjej kan plötsligt få en onaturligt mörk basröst. Amanda har gjort flera tester tillsammans med hörselpedagogen. Först läser hörselpedagogen en text och sen ska Amanda upprepa det som har lästs upp. Testerna har gått väldigt bra och ibland till och med lite för bra. Eftersom Amanda är hörselskadad sedan barndomen är hon också en riktig hejare på att läsa på läpparna. - Jag är så van att jag inte tänker på att jag både lyssnar och läser på läpparna. Efter ett tag blev till slut hörselpedagogen lite misstänksam. Hörselpedagogen provade därför att täcka över sin mun och då blev det betydligt svårare att uppfatta texterna. Oväntade upplevelser Efter att ljudprocessorn har kopplats in har Amanda med jämna Intensiv träning Under sjukskrivningstiden har det också varit viktigt att stegvis öka 11

12 - Ja, i takt med att min hörsel försämrades blev det också svårt att klara av telefonsamtal. Med personer som jag känner går det ganska bra, men att prata med okända är svårt. Det är lätt att det blir missförstånd. Kanske kommer det en dag då jag kan vara helt avslappnad och prata i telefon med precis vem som helst! hörselträningen både inomhus och utomhus. Det kommer att ta tid att vänja sig vid alla nya ljudintryck. Amanda lyssnar på musik och DAISY-böcker samt tittar på filmer. Hon tränar också genom att promenera och försöka lyssna på olika ljud. Nu lyssnar hon mycket på olika sorters fågelkvitter. Ibland piper det lite i implantatet. Det blir någon slags tjutande signal ungefär som tinnitus. Antagligen kommer det ljudet att försvinna helt längre fram. Före CI-operationen vågade inte Amanda hoppas så mycket. Hur känns det nu när det har gått ungefär en och en halv månad sen ljudprocessorn kopplades in? - Det är stor skillnad. Jag hör ljud som jag inte kunde höra förut, till exempel när väggklockorna tickar. Även om Amandas CI-implantat är på plats och resultatet har överträffat alla hennes förväntningar så tycker hon att det är viktigt att fortsätta använda och öva på olika kommunikationssätt. - Jag är ju tvåspråkig och använder både tal och teckenspråk. Parallellt med hörselträningen fortsätter Amanda också att öva på punktskrift. - Det går bättre och bättre och nu kan jag läsa ganska långa texter utan anpassningar med stora mellanrum mellan raderna. I framtiden kanske det också kommer att bli aktuellt att operera in ett CI-implantat även bakom hennes vänstra öra. Finns det några drömmer i det nya hörsellivet? 12

13 Fejjan för alla! Tycker du att det är svårt att använda Facebook? Då kanske Fejjan för alla kan vara något för dig! Besök gärna se som är en tjänst med ett anpassat gränssnitt som gör det lättare för personer med dövblindhet och synskadade att använda Facebook. Tjänsten lanserades i början av februari och bakom den står Post- och telestyrelsen (PTS). Kom igång För att kunna använda Fejjan för alla måste du ha ett konto på Facebook. Om du saknar konto kan du ordna det på com Första gången som du kopplar ditt konto på Facebook till Fejjan för alla måste du godkänna att tjänsten får hämta information från ditt konto. Support, hjälp eller frågor E-post: Telefon (vardagar kl ):

14 Med huden som informationskanal Parivash Ranjbar Foto: Ulla-Carin Ekblom Parivash Ranjbar är teknikforskare på Audiologiskt forskningscentrum i Örebro. Hon har ägnat sin forskarkarriär åt att utforska hudens förutsättningar som informationskanal genom vibrationer och annan haptisk signalering. Här gör jag en djupdykning i hennes forskning och tittar närmare på de projekt som kan komma att förbättra dövblindas möjlighet att ta till sig information om sin omgivning. I projektet Pattern jobbar Parivash med att få fram en metod som ska ge dövblinda större rumsuppfattning. Man hoppas att projektet ska resultera i att användaren med hjälp av en app i sin läsplatta eller smartphone till exempel ska kunna ta en bild av rummet framför sig. Sedan ska appen kunna läsa av vad som finns i rummet och förmedla informationen med hjälp av vibrationer. Om det står en stol eller människa mitt i vägen ska användaren alltså få information om det utan att behöva ta fram sin vita käpp och känna sig fram. Appen ska även kunna tala om djupet i bilden och skiftningar i temperaturen. På så vis kan användaren avgöra om det är ett ting eller en människa på bilden. Det gör också att användaren kan ta en bild på en kaffebryggare och få information om ifall den är varm utan att känna på den med handen och riskera att bränna sig. Att vardagsteknik som smartphones och läsplattor blivit så tillgängliga och användarvänliga för alla med dövblindhet tycker Parivash är helt fantastiskt. Det underlättar hennes arbete på alla sätt och vis. - För 10 år sedan fick man uppfinna hela hjälpmedlet från början, berättar hon. Nu kan vi stoppa det i användarens iphone som hon/han redan kan hantera och känner sig trygg med. Det är bra. 14

15 Parivash berättar hur viktigt det är att hjälpmedel kan anpassas till användare på olika kunskapsnivåer. - Man ska inte behöva vara jätteduktig när man börjar, då blir man bara förvirrad. När jag designar tänker jag på alla nivåer så att man kan lägga till och ta bort funktion beroende på behov och önskemål. Projektet Pattern handlar om att tolka visuell information till dövblinda. Projektet Monitor går istället ut på att tolka ljud med hjälp av vibrationer. Den mänskliga hörseln kan uppfatta ljudfrekvenser mellan 20 och Hz. Huden uppfattar endast vibrationer från basljud som ligger under 800 Hz, så vad Parivash gjort är att hon skapat apparaten Monitor som fångar upp ljud och omvandlar dem till lägre frekvenser som huden kan uppfatta. Den första prototypen av Monitor tillverkades redan Den bestod då av mikrofoner och vibratorer kopplade till en laptop och testades på en grupp med döva. Prototyp nr 2 som tillverkades 2011 bestod också av flertalet mikrofoner och vibratorer kopplade med sladdar till en smartphone. Den testades först på en större grupp döva med full syn och sedan mer ingående av fyra döva personer med mycket små synrester. Dessa fyra personer använde Monitor under elva veckors tid i sin hemmiljö och ute i samhället med lyckat resultat. Nu finns den tredje prototypen av Monitor färdig. Den är nu så pass liten och smidig att den kan sitta på ett armband runt handleden och är helt sladdlös. Ingen smartphone behövs. Läs om när jag testar den nya prototypen på sidan 17. Med hjälp av vibrationer kan man också ledsaga en person på avstånd. Det öppnar upp för större frihet för de med dövblindhet som har aktiva fritidsintressen. Ready- Ride är ett projekt där man med vibratorer ledsagar en ryttare på häst. Den finns som två olika versioner. Den ena versionen av readyride består av fyra sladdlösa vibratorer som ryttaren kan placera på t.ex. huvud, rygg, armar eller mage. Vibratorerna är kopplade till en smartphone som tar emot signaler från en annan smartphone styrd av en ledsagare. Med hjälp av mobilen och de fyra vibratorerna kan ledsagare ge enkla anvisningar som t.ex. Stanna, höger, vänster, öka takten. Den andra versionen av Ready-Ride förmedlar ryttaren dess position i ridhuset eller padocken och kräver inte en annan människa som ledsagare. Ryttaren bär en väst med 16 olika vibratorer vars placering talar om vilken del av området ekipaget passerar. När ekipaget passerar ett visst område i ridhuset vibrerar ett visst område 15

16 - Jag vill inte jobba med robotar, säger hon. Jag vill jobba med människor och det får jag nu i den forskningsmiljön jag skapat mig på Audiologiskt forskningscentrum. Jag kommer personerna jag får hjälpa ganska nära och ser hur min teknik hjälper dem. Det är roligt. Hon utför alla tester själv tillsammans med testpersonerna. Teknikintresset växte försiktigt fram under barndomen då hon såg teknik i allt omkring sig. Hon växte upp i Iran som storasyster till fyra bröder. Det har gjort henne tuff och orädd. Parivash Ranjbar Foto: Ulla-Carin Ekblom av västen. Västen har upplevts som svår att använda och nu arbetar man på en tredje metod att ledsaga dövblinda ryttare på. Det projektet heter Horsekod och utgår från morsekodsalfabetet. Med hjälp av korta och långa vibrationer kan då ledsagaren få fram meddelanden till ryttaren på avstånd. Läs om när jag testar den nya prototypen på sidan 18. Att teknikforskaren Parivash Ranjbar har kommit att intressera sig för innovativa hjälpmedel är inte så konstigt. Innan hon utbildade sig inom teknik arbetade hon som undersköterska i flera år. Hon roas lite av att andra förvånas när hon utan att tveka kopplar in en lös sladd när något inte fungerar, eller klättrar för att undersöka en fläkt i taket. - Har man fyra bröder gäller det att vara starkare än dem och visa det, förklarar Parivash. Jag tvekade aldrig och kände heller aldrig att jag var i underläge bara för att jag var tjej. Den inställningen passar bra för någon som arbetar med dövblindas möjlighet att ta plats i en samhälle anpassat för seende och hörande. Text: Frida Inghamn 16

17 Monitor Den senaste prototypen är precis färdig. Parivash hämtade hem den från företaget i Västerås som tillverkat de första fem exemplaren åt henne. Jag har fått låna hem en av dem för att testa den. Två vita plastdosor hålls på plats av ett lila, elastiskt armband. Den ena dosan ska sitta mot insidan av handleden och är utrustad med en vibrator. Eller vibb som Parivash kallar dem. Den andra dosan är tjockare för den innehåller ett batteri och mikrofon. Den sitter på ovansidan av handleden och fångar upp allt ljud. Dosornas skal har tillverkats i en 3D-skrivare. Jag har hörselrester och CI så jag tillhör inte målgruppen för Monitor, men det kanske är bra. Nu kan jag ju faktiskt identifiera ljuden som förmedlas genom vibrationerna. På sidan av batteridosan finns två knappar. Under dem två upphöjda symboler som är lätta att känna med fingertopparna: + och -. Med dem kan man öka och sänka mikrofonens känslighet. Knapparna fungerar också som av- och påknappar om de hålls inne i någon sekund. Jag ställer in känsligheten så det känns lagom och tar sen av mig hörapparaterna. I vårt hem är det ganska mycket ljud. Förutom mig är alla andra hörande. Det första som slår mig är att vibrationerna känns tydligare när jag inte hör något. Jag vet inte om jag inbillar mig, men det är så det känns. Jag blir ensam i rummet en stund och Monitor blir stilla. Snart börjar den skaka igen, starkt och ihållande. Jag slänger på hörapparaten och känner igen ljudet från dammsugaren. Nästa haptiska signalering 17

18 som kommer är dzd dzzzd dzd dzd dzzzzd Det är Ottilia som pratar med mig. Det känns dzd dzd dzd när hon slår i bordet för att få min uppmärksamhet. Jag skrattar och det fångas också upp av mikrofonen dzdzzzzdzd. Att man ska kunna tolka dzzzd till något vettigt känns här och nu ganska omöjligt, men det var å andra sidan exakt vad jag tänkte när jag såg någon avläsa teckenspråk taktilt innan jag själv lärde mig det. Monitors testpersoner har efter timmar av träning kunnat särskilja olika ljud. Kanske kan en sådan här liten manick även ersätta varseblivningssystemet som vi idag har kopplat med ett antal olika mikrofoner till brandalarm, barnvaggan, dörrklockan o.s.v. En lockande tanke för mig, men just nu kan jag inte identifiera ljuden som får Monitor att vibrera på min arm. Det krävs nog mycket träning för att nå dit och det ska bli spännande att se hur det här projektet utvecklas i framtiden. Text: Frida Inghamn Ridtest med Ready-Ride Den stora hästen står lugnt och stilla. Jag är ny för henne och det var flera månader sen sist jag red. Jag lutar mig framåt med kinden mot hennes man och njuter av att sitta på en hästrygg igen. Runt oss fixas det och förbereds. Projektet Ready-Ride har en referensgrupp som samlats idag för att testa den nya prototypen. 18

19 I referensgruppen ingår ingenjörer, forskare och alla andra som jobbar kring projektet tillsammans med två ridlärare (som är vana att utbilda synskadade) och fyra ryttare med dövblindhet. Med tolkar inräknade är vi 25 personer och allas uppmärksamhet är nu riktad mot mig och ridläraren Agneta. Alla utom hästen är lite nervösa. Det ligger mycket pengar och arbete bakom hjälpmedlet som ska visas upp och testas. Min tolk står bredvid och tecknar taktilt i min hand vad som sägs och görs omkring mig. Jag har fått fyra vibratorer eller vibbar placerade på mig med hjälp av armband och silvertejp. En på bröstet, en på ryggen och en på vardera arm. I en magväska på ryggen ligger en mobiltelefon (smartphone) som styr vibbarna och tar emot signaler från mobilen som Agneta har i handen. Ingenjören får inte alla vibbar att fungera. Jag får nöja mig med två stycken, de på handlederna. Jag föreslår att vi ska låta båda vibbarna vibrera samtidigt för direktiven framåt och stopp. En gång för framåt, två gånger för stopp. Det visar sig fungera väldigt bra, men kräver mycket koncentration. Vad var det jag kände? Var det en vibration, var det två och var kände jag den någonstans? Agneta ger mig signal att göra halt på bestämda platser. Ibland dirigerar hon mig i cirklar och ibland får jag rida snett genom salen. Jag vet inte på förhand hur jag ska rida utan styrs helt och hållet av vibbarnas signaler. Jag är inte van att rida med ridlärare och bli styrd så här, men så är det också ett ridtest och inte en ridlektion. Agneta vill ge mig andra direktioner också. Sträck tyglarna eller Håll tyglarna lägre ner. Då hjälper det att jag kan höra henne via hörselslingan, men hur skulle man kunna förmedla den sortens instruktioner till någon som är helt döv och synskadad? Ridlärarna kan inte teckenspråk. Metoder som föreslagits är att kommunicera med morsekod via vibbarna, att ha en liten punktskriftsdisplay till mottagarmobilen så ryttaren kan ta emot sms från ridläraren eller att via sex vibbar förmedla bokstäver från alfabetet i punktskrift. Hur det ska gå till är en fråga för framtiden och idag testar vi bara enkla signaler. Fram emot sommaren kommer vi som ingår i testgruppen att få varsin prototyp av Ready-Ride att använda och utvärdera. Efter att ha cirkulerat i manegen i ungefär en halvtimme är ridtestet klart. Vi har sett att Ready-Ride fungerar. Testpersonerna kunde känna vibrationerna från de nya sladdlösa vibbarna. Det finns också en hel del kvar att jobba med och utforska. Text: Frida Inghamn 19

20 Föräldrarådet: Verktyg för bättre hälsa FSDB:s Föräldraråd arbetar med projektet Verktyg för bättre hälsa sedan början på året. Projektet är finansierat av Arvsfonden och kommer att pågå under Kortfattat är syftet att ge föräldrar, barn/ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och syskon möjlighet att prova på verktyg som kan ge en bättre hälsa, såväl psykiskt som fysiskt samtidigt som syskon får samtala om sin roll. På detta sätt kan hela familjen stärkas. Inom projektet kommer fyra familjevistelser att anordnas. Den första äger rum maj på Bohusgården i Uddevalla. Denna helg har snabbt blivit fullbokad och familjer står i kö för att få komma. Det ska bli spännande att genomföra den första helgen och få feedback på vårt upplägg. Styrgruppen har gjort sitt yppersta för att erbjuda ett spännande och stärkande program 20 för de deltagande familjerna. Våra samarbetspartners DBU, Mo Gård och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) kommer att ansvara för delar av programmet och vara medhjälpare under helgen. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Resurscenter dövblind kommer att vara representerade i programmet. Vi känner att vi verkligen har stort stöd för vårt projekt bland aktörerna ovan och av dövblindteamen i landet. Styrgruppen för projektet är Pontus Degsell, ordförande i FSDB, Teresia Lindberg, DBU representant, Torbjörn Freudenthal, ordförande i FSDB Föräldraråd och Gunilla Kvist, vice ordförande i FSDB Föräldraråd och Petra Liljeblad, projektledare FSDB. Styrgruppen har haft möte en gång i månaden sedan projektet startade i januari. Även Emil Bejersten och Klas Nelfelt medverkar mycket aktivt i projektet. En del i projektet är att vi ska

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Massage, ACT och cirkus på Bosön

Massage, ACT och cirkus på Bosön Massage, ACT och cirkus på Bosön Projektets eminente administratör Emil Bejersten informerar om helgens praktikaliteter Bosön ute på norra Lidingö har natursköna omgivningar och den sena hösten gör att

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Uppstartsdagar i projektet: NGU-s Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Ett 30-tal personer samlades vid Marieborgs Folkhögskola två dagar under vecka 40 för

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 Hej. Här kommer BOSSEs cirkel- och temakatalog. Vi ser fram emot en spännande höst! Vi har fått mycket positiv respons på den nya katalogen så vi fortsätter i samma

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

FUB bladet, februari 2016

FUB bladet, februari 2016 FUB bladet, februari 2016 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Läs även på www.fub.se/lokalt/fub-uppsala Våra medlemmar behöver dig! Vi i styrelsen behöver dig! Snart väntar årsmöte för FUB Uppsala.

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. FSDB Stockholm Gotland PROTOKOLL Fört vid medlemsmöte onsdagen den 17 februari 2016. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Tid: 17.00 20.15. Ordförande: Anita Örum Sekreterare: Guy Perdhe

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nr.3 Juli 2014 En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nu har redan maj och junimånad passerat och vi är mitt inne i den härliga sommaren. Vädret har varit varierande med

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Med löparskor till Mallorca Susanne Dalsätt & Miranda Kvist

Med löparskor till Mallorca Susanne Dalsätt & Miranda Kvist Lördag 20:e april Med löparskor till Mallorca Susanne Dalsätt & Miranda Kvist Ankomst till flygplatsen i Palma, Mallorca där vi möts upp av vår transfer som kör oss till vårt hotell. Ankomst till hotell

Läs mer

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Substantiv är namn på ting; t ex boll och ring Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är Verb det är vad man kan göra; skriva läsa, se och höra Ordklasser som vi lärt

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Spelregler. Mina första spel handdockor

Spelregler. Mina första spel handdockor Spelregler 3292 Mina första spel handdockor Copyright - Spiele Bad Rodach 2008 Habermaaß-Spiel Nr. 3292 Mina första spel handdockor SVENSKA En rolig spelsamling för 1-4 barn från 2 år. Redaktionell bearbetning:

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA

TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA TUFF Hösten 2015 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna= dövrealia och dövkultur. Kostnad

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer