Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012"

Transkript

1 Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 En del av Gemensam Framtid

2 Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 INNEHÅLL Inledning... 5 Missionsstyrelsens redogörelse... 7 Sverige Internationellt Utbildning Kommunikation och insamling equmenia och SBUF SBKF Missionsstyrelsens förslag Årsredovisning Rambudget Pensionsstiftelsen Utvecklingsfonden Rätt och Sanning och Baptisternas Sociala Mission Statistik Stadgar för Svenska Baptistsamfundet Stadgar för Sällskapet Rätt och Sanning Stadgar för Baptisternas Sociala Mission Bestämmelser för Utvecklingsfonden Normalstadgar för församlingar Testamentesmedel Att testamentera Information om Kyrkoavgiften Visionsbärare Samfundsregister Församlingsregister Namnregister Församlingsnummer och sidhänvisningar

3 En del av Gemensam Framtid Svenska Baptistsamfundet Box 14038, Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg Tel: , Fax: e-post: alt: Hemsida: Plusgiro: , 90-konto för insamling: , Bankgiro: Direktnummer Ledning: Sören Carlsvärd, tf missionsföreståndare Lennart Gustafson Nationell mission Per Westblom, missionssekreterare Mikael Lindholm, assisterande missionssekreterare Noomi Tönnäng, föreståndare Brobygge Tomas Arvidson Jenny Bergh Mattias Neve Peringe Pihlström Internationell mission Christer Daelander, missionssekreterare Maria Brunander, projektsekreterare Kommunikation och insamling Susanna Järlund, kommunikationsansvarig Rebecka Hellquist, grafisk formgivare Administration och ekonomi Wolfgang Falk, kontors-och ekonomichef, pensioner Susan Kronberg, redovisningsekonom Sonja Ludwig, ekonomiassistent Mikael Lindholm, adressregister, försäkringar Arkiv och utställning Magnus Lindvall, arkivarie Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 Textbearbetning: Susanna Järlund. Layout: Rebecka Hellquist. Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan Svenska Baptistsamfundet 4 svenska baptistsamfundet

4 DU ÄR UTVALD LEV I GEMENSKAP Jesus ber: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. Jesus ber inte att vi ska växa ifrån vår svaghet och vårt beroende för att bli starka och oberoende av varandra. Guds mening med våra liv är i stället att vi ska ut ur vår instängdhet och bli medvetna om att vi hör samman med varandra och med Livet självt. På egen hand är vi förlorade. Jesus ber inte att vi ska växa in i livet för att anpassa oss till makten. Jesus vet att växt inte handlar om bestraffning, korrigering eller expansion. Han vet att växten i livet handlar om att vara bunden och därför fri att våga mista och att våga slå ut i blom, vetskap om att vi hör ihop med någon, så som grenen hör ihop med trädet och så som roten är beroende av den varma myllan. När Jesus ber att vi skall bli bevarade för det onda, så ber han att vi ska växa i den Guds kärleks mylla som låter oss utvecklas till sådana som vi är. I Guds hand och i varandras händer kan förändringen vara möjlig. Många är det i vårt samhälle som hör att de är en börda, ett problem eller att de är misslyckade. Andligt liv är, enligt teologen Henri Nouwen, att gradvis lära sig lyssna till en stilla röst från djupet som säger någonting annat. Du är min älskade och dig har jag utvalt. Att vara utvald betyder i vår värld att andra tänker: Vi är inte utvalda. Men i det gudomliga mysteriet betyder inte utvald att någon annan är utesluten. Tvärtom, ju mer vi upptäcker vår egen utvaldhet, desto mer ökar insikten att alla människor är lika dyrbara, lika utvalda. Henri Nouwen skriver att de människor han levde tillsammans med inte lider lika mycket av sina handikapp, som av känslan av att inte vara önskad. En handikappad kvinna sa: Henri kan du välsigna mig? Han gick fram till henne och gjorde korstecknet i hennes panna. Det funkar inte sa hon. Man jag gav dig välsignelsen, sa Henri. Nej, jag vill bli välsignad sa hon. Senare vid en gudstjänst gick kvinnan fram till honom och sa: Jag vill bli välsignad. Hon la sitt huvud mot hans bröst och spontant slog han armarna om henne, såg in i hennes ögon och sa: Du är välsignad, du vet hur mycket vi älskar dig. Du vet hur viktig du är. Du vet vilken god människa du är. Då såg han hur energin återvände till henne och hur en depressiv känsla släppte. Sedan gick den ene efter den andre fram till Henri Nouwen och fick en kram. Många människor skulle sluta jaga andra bekräftelser om de fick höra: Du är välsignad, du är en bra människa. Gud älskar dig. Vi älskar dig. Du gör skillnad. Sören Carlsvärd tf missonsföreståndare Foto: Mikael Lindholm årsbok

5 Sändaren. är tidningen för baptister och andra sedan Sändaren är en kristen nyhetstidning. Sändaren kommer varje vecka och har tydlig förankring i en folkrörelsetradition av tro, frihet och gemenskap. Den utmanar snävhet och utanförskap och har en öppen och reflekterande syn på kristen tro. 6 svenska baptistsamfundet

6 Missionsstyrelsens redogörelse Under 2011 har Missionsstyrelsen och Baptistsamfundets expedition arbetet utifrån tre övergripande mål: församlingsväxt inom och utom Sverige, ett nytt, gemensamt kyrkosamfund med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan och att skapa en hållbar organisation med ekonomi och verksamhet i balans. Nytt, gemensamt kyrkosamfund I slutet av 2010 lades ett omarbetat förslag fram till Teologisk grund och stadgar för Gemensam Framtid, som svarade på mycket av den kritik som kommit efter den tidigare remissen. Styrelsen för GF-föreningen kallade till bildarmöte i Filadelfiakyrkan, Stockholm, den 4 juni i samband med de tre bildarsamfundens egna konferenser i staden. Dagen före bildarmötet behandlade Baptistsamfundets allmänna konferens förslaget om att bilda ett nytt, gemensamt kyrkosamfund, på grundval av föreliggande förslag till Teologisk grund och stadgar. Efter en livfull och respektfull debatt beslutade konferensen att säga ja till att fullfölja avsiktsförklaringen från 2009 och bilda ett nytt trossamfund med röstsiffrorna 201 för, 17 emot och åtta nedlagda röster. Vid Gemensam Framtids bildarmöte valdes en kyrkostyrelse. Sanna Boij, Rotebrokyrkan, Andreas Möller, Karlstad baptistförsamling och Lars Dalesjö, Slottshagskyrkan, Helsingborg valdes in som ledamöter. Ann-Sofie Lasell, Gävle baptistförsamling, valdes till styrelsens ordförande. Bildarmötet beslutade också att använda Gemensam Framtid som kyrkans arbetsnamn fram till senast Kyrkoledning utsågs senare av Kyrkostyrelsen. Den har utgjorts av styrelsens ordförande, Ann-Sofie Lasell, processledare Lasse Svensson och Anders Marklund, samt bildarsamfundens ledare i en utvidgad kyrkoledning. Vid sidan om kyrkoledningen och kyrkostyrelsen har ett övergångsråd varit verksamt. Det Incheckning vi konferensbyrån på Baptistsamfundets allmänna konferens i Rissnekyrkan i juni Andreas Möller, Sanna Boij, Lars Dalesjö, styrelseledamöter och Ann-Sofie Lasell, ordförande i Gemensam Framtids kyrkostyrelse. har bestått av bildarsamfundens och Gemensam Framtids ordförande och samfundsledare, med uppgiften att överföra verksamhet och därmed också tydliggöra vad som behöver avvecklas. Flera grupper har arbetat för att lägga grunden till ett gemensamt kyrkosamfund. Vi har ansvarat Foto: Kim D Bergman årsbok

7 Trevlig samvaro på årskonferensen under torsdagens grillkväll utanför Rissnekyrkan. för baptistisk representation genom att överlåta tjänstetid till Gemensam Framtid. För ytterligare redovisning av detta hänvisar vi till Gemensam Framtids verksamhetsberättelse. Baptistsamfundets missionsstyrelse och expedition har arbetat för att förverkliga målet genom baptistisk representation i kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid, övergångsråd samt kyrkoledning. Konferensen Avstamp Årets allmänna konferens ägde rum i Stockholm med Rissnekyrkan, Sundbyberg och Norrmalmskyrkan, Stockholm som värdar. Konferensen gästades av ordföranden för Baptisternas Världsallians (BWA), John Upton, som bland annat gavs möjlighet att tala vid Gemensam Framtids bildarmöte. Förutom förhandlingarna och den centrala frågan om att fullfölja avsiktsförklaringen från 2009, hölls seminarier, gudstjänster och bibelstudium, festkväll och grillning på kyrkbacken i Rissnekyrkan samt en historisk exposé över Baptistsamfundet i Norrmalmskyrkan. Vid söndagens förmiddagsgudstjänst ordinerades Linda Axelsson, Anna Bengtsson, Hellen Tolf-Dahl, Sven-Gösta Holst och Anders Silverdal till pastorer. Simon Minshull, Brittiska Baptistsamfundet och Chang Peng Tang, Burma, välkomnades som pastorer i Svenska Baptistsamfundet. Konferensen Avstamp, som också inkluderade det historiska bildarmötet den 4 juni samt gemensamt gudstjänstliv med Metodiskyrkan och Missionskyrkans konferenser, blev en sammanfattning av den rikedom vi upplevt inom samfundsgemen- Här är ditt liv på konferensens fredagsskväll i Norrmalmskyrkan med Per Westblom som programledare och gästen Baptistsamfundet i form av Stefan Albinsson. Foto: Kim D Bergman Foto: Rebecka Hellquist 8 svenska baptistsamfundet

8 Foto: Hans Carnbo Flyttlasset gick i juli för Baptistsamfundets expedition till Ekumeniska Centret i Alvik, Bromma. skapen och den förväntan som finns inför framtiden, som också, naturligtvis innebär ett stänk av saknad och oro. En hållbar organisation Under sommaren flyttade Baptistsamfundets expedition tillsammans med Ekumeniska Centret från Sundbyberg till Gustavslundsvägen 18 i Bromma, vilket betyder att Baptistsamfundet återförenats med ungdomsförbundet equmenia och har haft möjlighet att följa Gemensam Framtids framväxt på nära håll. Arbetet med en hållbar organisation är ett mål som delvis kan sägas vara uppnått med funktionella lokaler och en mer stabil ekonomi, dock inte när det gäller personalens arbetsbörda som under året har varit mycket stor. EBF och BWA Svenska Baptistsamfundet har under året varit representerat i flera av nätverken inom Europeiska Baptistfederationen (EBF) och Baptisternas Världsallians (BWA). Christer Daelander finns med i kommissionen för religionsfrihet under avdelningen för Freedom and Justice och är även med i den rådgivande kommittén till direktorn för avdelningen. årsbok 2012 Doris Bernhardson finns med i kommissionen för social rättvisa och miljö, där hon är vice ordförande, och sitter också med i den rådgivande kommittén. Sven-Gunnar Lidén är ordförande i EBF:s anti-trafficking-arbetsgrupp. Karin Wiborn har deltagit i nomineringskommitté och rådsmöte i EBF. Gunnel Andreasson är ledamot i EBF:s arbetsgrupp för teologi och utbildning. Elisabet Ravelojaona är medlem i ett nätverk för kvinnliga ledare i EBF. I september möttes EBF:s rådsmöte i Nasaret. Christer Daelander, Barbro Daelander, Ann-Sofie Lasell och Karin Wiborn representerade Svenska Baptistsamfundet och gavs tillfälle att berätta om Gemensam Framtid. Vid BWA:s rådsmöte i Kuala Lumpur, Malaysia, representerades Baptistsamfundet av Christer Daelander, Per Westblom och Lars Dalesjö. Det internationella baptistnätverket är en rikedom vi bidrar med in i Gemensam Framtid. Sammanträden Missionsstyrelsen (MS) har sammanträtt sex gånger under året, varav vid ett tillfälle (mars) delvis gemensamt med styrelserna för Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och 9

9 Gemensam Framtid. Församlingsärenden har varit ofta förekommande vid missionsstyrelsens sammanträden. Dels genom assisterande missionssekreterare Mikael Lindholms uppdrag att hjälpa församlingar med stadgar, dels genom ett antal församlingar som beslutat avsluta verksamheten eller dubbelanslutna församlingar som valt att lämna Baptistsamfundet i samband med bildandet av Gemensam Framtid. Missionsstyrelsen har enligt Svenska Baptistsamfundets stadgar till uppgift att leda Svenska Baptistsamfundets arbete, förbereda de ärenden som skall förekomma vid allmänna konferensen, verkställa allmänna konferensens beslut, tillsätta och entlediga befattningshavare samt att föra samfundets talan och förvalta dess egendom. ( 11) MS har efter bästa förmåga arbetat för att fullgöra detta uppdrag, vilket under året inkluderat förberedelse att i sinom tid överföra all missionsverksamhet, inklusive alla församlingar, till Gemensam Framtid, respektive avveckla den verksamhet som inte längre ska bedrivas. Presidiet har bestått av MS ordförande Lars Dalesjö/Sören Carlsvärd, vice ordförandena Oskar Permvall och Ann-Marie Thedéen samt missionsföreståndare Karin Wiborn. Ekumenikutskottet har bestått av presidiet. Vid allmänna konferensen avtackades Lars Dalesjö som Baptistsamfundets ordförande och efterträddes av Sören Carlsvärd. Missionsföreståndare Karin Wiborn lämnade sin tjänst vid Baptistsamfundet i samband med årsskiftet för att tillträda som generalsekreterare vid Sveriges Kristna Råd. Missionsstyrelsen beslutade då att tillförordna Sören Carlsvärd till missionsföreståndare till och med 30 juni Lars Dalesjö, missionsstyrelsens ordförande , lämnar över klubban till Sören Carlsvärd. Personalvården Personalvården är gemensam för Svenska Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan. Personalvården arbetar med själavård, samtal, enskild handledning och grupphandledning. Under 2011 har några av medarbetarna dragit sig tillbaka efter lång och trogen tjänst, vi tackar Lilian Bard och Sören Alnehill för deras insatser under många år. Två nya medarbetare har kommit till i vår lista över personalvårdare och resurspersoner: Ulrika Ernvik och Ingemar Rundström. Vi har ny ordförande i personalvårdens ledningsgrupp och personalvårdsgruppen, vi hälsar Gerd Hjalmarsson välkommen och tackar Ingemar Fhager för de år som han varit ordförande. Under året har vi utökat handledningsgrupperna i vårt avlånga land. Fyra nya grupper är igång i Sundsvall, i Göteborgsområdet, i Örebrotrakten och i Norrköpingstrakten. Vi utbildar också åtta nya handledare under en tvåårsperiod, vilket känns väldigt roligt och vitalt. I övrigt jobbar vi på som tidigare år med både enstaka krissamtal och längre terapier med våra medarbetare i samfunden. Vår ekumeniska satsning på att utöka våra samarbeten med andra samfund som t.ex. Missionskyrkan, Frälsningsarmen och Pingst har slagit väl ut. Förutom att vi kan erbjuda samtal över samfundsgränserna har vi anordnat några temadagar med rubriken konflikthantering som alla som arbetar med människor har nytta av att lära sig mer om. Elisabeth Morgonro Samordnare i personalvården för SB och EFK Foto: Rebecka Hellquist 10 svenska baptistsamfundet

10 Sverige Personal och utskott Sverigearbetet har under 2010 letts av missionssekreterare Per Westblom. Övriga anställda vid Sverigeavdelningen har varit: Tomas Arvidson, missionssekreterare med särskild inriktning på NFU i Sverige, Mattias Neve, missionssekreterare med inriktning på pionjärarbete (föräldraledig under hösten), Peringe Pihlström, missionssekreterare med inriktning på pionjärarbete, Noomi Tönnäng, kursledare för Brobygge och administrativ samordnare för Brommadialogen, Cahtrine Nygren, samordnare av det nationella NFUarbetet (våren), Jenny Bergh, samordnare av det nationella NFU-arbetet (hösten), samt Mikael Lindholm, assisterande missionssekreterare, som har arbetat med utvärdering av pionjär- och församlingsutvecklingsarbete, migrantförsamlingar och församlingsstadgar. Alla tjänsterna utom Pers är på deltid och varierar mellan 25 och 50 %. Cahtrine och Jenny har varit anställda av Baptistsamfundet men tjänsten som de haft relaterar helt till NFU i Sverige, för vilken Baptistsamfundet är nationell partner. Sverigeutskottet har liksom tidigare år utgjort en referensgrupp av icke samfundsanställda till det nationella arbetet. Den har bestått av Magnus Fredricson (ordförande och ledamot våren) Magnus Franzén (ordförande, hösten), Hans Dahlgren, Mikael Ericson och Linda Axelsson. Två centrala frågor för utskottet har varit Gemensam Framtid (GF) och inte minst dess organisation, samt pionjärarbete. Vid utskottets tre möten har man haft besök av Ann-Sofie Lasell/GF, Noomi Tönnäng, Karin Wiborn och Peringe Pihlström. När det gäller GF har utskottet framlagt förslag om vikten av att i den nya kyrkan välja råd och grupper av de modeller som Sverigeutskottet och Brommadialogens arbetsgrupp utgör. Pionjärt arbete Med pionjärt arbete avser vi verksamhet som bryter ny mark. Det kan ske genom att en församling planteras, startas om från grunden eller genom att ett arbete påbörjas som är präglat av ett radikalt nytänkande när det gäller att gestalta evangelium och församling i världen. I varje tid gäller det som Jesus säger om sin församling: låt den stå kvar, jag ska vattna, gräva och göda, så att det bär frukt. Under många år har vårt samfund sett det pionjära som en viktig prioritering och vi har därför stöttat och hjälpt våra pionjärförsamlingar att växa och utvecklas. Den missionella utmaningen är stor för den kristna församlingen i Sverige idag. Vårt samhälle har genomgått en så radikal förändring att vi måste tala om behovet av att plantera nya typer av församlingar för ett nytt Sverige. Det operativa ansvaret för omstart och nystart av församlingar har under 2011 legat på Mattias Neve och Peringe Pihlström. Under hösten, när Mattias varit föräldraledig, har Peringe vikarierat också på Mattias del. Arbetet har framför allt bestått i ekonomiskt stöd och handledning samt hjälp att söka pionjärpastor. Pionjärhandledning kräver särskild kompetens och högre intensitet än Foto: Rebecka Hellquist Peringe Pihlström och Mattias Neve har haft ansvar för pionjärarbetet under De har representerat SB i det ekumeniska Församlingsgrundande nätverket. Foto: Michael Anderson årsbok

11 Foto: Olle Jonasson Brommadialogens höstmöte i oktober hade temat En sång till modet om hopp, helande och handlingskraft och gästades av sångerskan Irma Schultz Keller. Hon ackompanjerades av Stefan Jämtbäck. vanlig församlingshandledning. Nystart handlar om församlingsplantering medan omstart innebär att en befintlig församling börjar om från början, med nya strukturer och mål. Vi har under året fortsatt att söka efter medarbetare med förmåga att överbrygga gapet i vår tid och vår kultur och göra det kristna evangeliet relevant för nutidens svenskar. Bristen på arbetare har varit ett böneämne genom århundraden sedan Jesus pekade ut att fälten är mogna för skörd. Bed skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd. Den bristen är påtaglig idag också, så bönen får inte upphöra. Svenska Baptistsamfundet kan inte starta nya församlingar och församlingar som vill genomföra en omstart har svårt att göra detta utan rätt medarbetare. När de stiger fram och ställer sig till förfogande har vi på olika sätt stöttat dem genom kurser och nätverksträffar, handledare och finansiellt stöd. Även under det gångna året har vi inbjudit våra medarbetare till samlingar där vi kunnat dela utmaningarna vi står inför på de platser där vi är verksamma. Omstartsförsamlingar under 2011 har varit Oskarhamn, Målilla, Vallersvik, Ekeby och Bålsta. Haparanda och Hunnebostrand har under året avslutats som pionjärprojekt. De nystartade församlingar/projekt som fortsatt verka under 2011 är Kvarterskyrkan i Karlskrona, nätverksförsamling i Kista, Barkarö (Västerås), Oskarshamns vietnamesiska, Christ Disciple Center och Andrum Söder (båda Stockholm). Genom Mattias Neve och Peringe Pihlström har Baptistsamfundet även varit representerat i det så kallade Församlingsgrundande nätverket, där pionjärrepresentanter från flera samfund överlägger och delar erfarenheter. Nätverket anordnade i jan 2011 en konferens med den australiensiske församlingsplanteraren Michael Frost. Under året har arbetet med formandet av Gemensam Framtid även djupgående påverkat vårt pionjära arbete. Våra nätverksträffar har ändrats, och vi har eftersträvat att göra dem gemensamma. På central nivå har vi försökt att formulera en strategi för GF:s första tio år. Vi har ställt oss frågor som: Vilka konsekvenser skulle det få om vi inriktade oss på att starta hundra församlingar under de närmaste tio åren? Vilka resurser behövs? Var finns de arbetare Gud önskar kalla för uppdra- 12 svenska baptistsamfundet

12 Foto: Olle Jonasson Peter Örn var inbjuden talare vid Brommadialogens och Brobygges höstmöte i Bromma. Här i samspråk med Harry Månsus. gets genomförande? Hur kommer det att påverka vår ekonomi och hur många medarbetare kommer den nya kyrkan att behöva? Vi är glada över att ungdomsorganisationen equmenia har visat sig starkt engagerat för församlingsplantering och ett missionellt nytänkande. Det är en grundförutsättning för framtiden och vi vill göra allt vi kan för att stödja detta. Brobygge och Brommadialogen Också under 2011 har två terminer av BroByggeutbildningen hållits i Örebro med ca 15 deltagare/ termin. Noomi Tönnäng har varit kursföreståndare, assisterad av Eva Samuelsson. De har fått glädjas åt att följa kursdeltagarnas inre processer där växt och mognad varit viktiga kännetecken. BroBygge har haft sitt hem i Betaniakyrkan och det har blivit många goda möten mellan församling och kursdeltagare. Utbildningen har fyra olika och fristående terminer samt två röda trådar - andlig fördjupning och dialogiskt förhållningssätt. Deltagarna rekryteras ifrån tolvstegsrörelsen, alternativ andlighet, kyrkan och bland sökare. Under våren samordnade Per Westblom arbetet i Brommadialogen. Fr.o.m. hösten har Noomi årsbok 2012 Tönnäng ca 10 % samordningsansvar inom ramen för sin BroByggetjänst. Arbetet utförs framför allt genom Brommadialogens arbetsgrupp bestående av Karin Olofsdotter (ordförande) Ingemar Back, Olle Jonasson, Stefan Jämtbäck, Charlotte Persson och Noomi Tönnäng. Gruppen har mötts till två dygnslånga sammanträden under året. I anslutning till Brommadialogens olika arrangemang finns också särskilda arbetsgrupper som utför ett omfattande arbete både före och under de olika mötesplatser som erbjuds. År 2011 inleddes med nätverkssamling för dialogmiljöer på Betel folkhögskola i Bromma med ett 20-tal deltagare. Förmiddagen ägnades åt delning och erfarenhetsutbyte från olika dialogmiljöer. Under eftermiddagen, då ytterligare deltagare slöt upp, hölls ett seminarium med fokus på sinnesrogudstjänsternas innehåll och utveckling under åren. Dagen avslutades med sinnesrogudstjänst, där Lars-Åke Lundberg med flera medverkade. Midsommardialog på Sjövik samlade i år ca 100 deltagare. Temat var En kraft större än vår egen. Mötet med tolvstegsandligheten är centralt och tolvstegsmöten återkommer regelbundet 13

13 Foto: Rebecka Hellquist Ordinationsgudstjänst i Norrmalmskyrkan sista dagen under Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. F v: Karin Wiborn, Anna Bengtsson, Helen Tolf Dahl, Sven-Gösta Holst, Linda Axelsson, Anders Silfverdal, Simon Minshull, Chang Peng Thang och Per Westblom. under helgen tillsammans med workshops, föreläsningar, gudstjänster, meditationer och midsommarfirande. I oktober hölls höstmöte på Betel folkhögskola i Bromma med BroByggedeltagare som bas och sammanlagt 60 deltagare. Temat En sång till modet om hopp, helande och handlingskraft synliggjordes genom medverkan av bl.a. Peter Örn och Irma Schultz Keller. Höstmötet innehöll även workshops och reflektionsgrupper. Brommadialogens år avslutades med Nyårsdialog på Björkögården Väddö. Tanken om en Nyårsdialog växte fram under midsommar, då det visade sig finnas ett behov av en sådan. 18 deltagare var en god start för Nyårsdialog. Helgen blev både härligt nyårsfirande, dialog och andlig fördjupning. Församlingsutveckling Svenska Baptistsamfundet är en sammanslutning av församlingar och det grundläggande och avgörande för allt annat arbete är att dessa gemenskaper växer och utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Baptistsamfundet har sedan många år tillbaka använt Naturlig församlingsutveckling (NFU) som ett betydelsefullt redskap. NFU är inget enhetligt koncept. En av huvudtankarna är handledarskapet där varje församling får hjälp utifrån att starta och leva i en utvecklingsprocess. Utgångspunkten är NFU:s enkätundersökning som hjälper församlingen att se inom vilket område man ska börja arbeta. I och med 2011 avslutades NFU-projektet Fler friska församlingar (FFF) där drygt 20 församlingar från Baptistsamfundet har deltagit (av totalt 60). Under perioden har dessa församlingar närvarat vid tre regionala konferenser, fått handledning och genomfört en NFUundersökning. Liksom 2010 ersatte de nämnda konferenserna under 2011 de nätverkssamlingar för församlingsutveckling som vi brukar anordna. Utvärderingarna av konferenserna har varit genomgående positiva. Under hösten togs beslut om att genomföra en ny satsning, denna gång med namnet Fler friskare församlingar ( ). Även andra församlingar inom Baptistsamfundet, som inte har deltagit i FFF, har fortsatt eller påbörjat församlingsutvecklingsarbete med hjälp 14 svenska baptistsamfundet

14 Foto: Rebecka Hellquist Jenny Bergh efterträdde Cahtrine Nygren som NFU-samordnare fr o m hösten Tomas Arvidson är missionssekreterare med ansvar för församlingsutveckling. av NFU och handledare. Vår bön och förhoppning är förstås att alla församlingar har frågan om hur man kan utvecklas och växa som gemenskap ständigt och högt på sin agenda. Handledare (både pionjära och församlingsutvecklande) har inbjudits till två olika samlingar under året. Dels till den gemensamma handledarutbildningen på Lidingö i slutet av januari, som anordnas av NFU, dels till en gemensam utvärdering för Missionskyrkan, Baptistsamfundet och equmenia av utvecklings- och handledararbetet i våra respektive sammanhang. Den senare hölls under ett dygn i september och samlade ett 25-tal deltagare. Baptistsamfundets, equmenias och Missionskyrkans olika distrikt hade inför mötet fått skriva en rapport om hur arbetet med handledarskap samt församlings- och föreningsutveckling hade fungerat. Dygnet resulterade i 11 teser som gruppen skickade vidare till Gemensam Framtid. Baptistsamfundet har även under 2011 varit så kallad nationell partner för NFU i Sverige. Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) utgör den ekumeniska plattform som arbetet drivs utifrån. Baptistsamfundet skrev en motion till FSR:s årsstämma 2011 om att Församlingsutveckling med NFU skulle bli en permanent verksamhet inom FSR. Motionen avslogs genom omröstning. För det operativa nationella NFU-arbetet har en ledningsgrupp samt de anställda Cahtrine Nygren (våren), Jenny Bergh (hösten) och Tomas Arvidson ansvarat. Finansieringen till det gemensamma NFU-arbetet kommer dels från deltagaravgifter och försäljningsintäkter, dels från samfundsbidrag. Foto: Rebecka Hellquist Församlingsråd och pastorsutbildning Församlingsrådet har under året bestått av Anders Fläckman (ordförande), Mats Carlsson (SKTF), Ingemar Rundström (SBP), Ann-Christine Lindholm (Missionsstyrelsen) samt tjänstemännen Karin Wiborn och Per Westblom. Rådets uppgift är att bistå församlingar och medarbetare vid tillsättning av tjänster och olika former av problemlösning. Rådet ansvarar också för antagande av diakon- och pastorskandidater samt vägledning fram till ordination. Under året har följande personer sökt och blivit antagna som pastorskandidater: Arne Josefsson, Nicholas Odada och Emelie Ljung. Vid konferensen i Stockholm ordinerades på förslag från församlingsrådet Sven-Gösta Holst (Nacka), Anna Bengtsson (Skåre), Linda Axelsson (Helsingborg) och Anders Silfverdal (Oviken) till pastorstjänst. Vid samma tillfälle upptogs också två personer som pastorer i Baptistsamfundet: Chang Peng Thang, med pastorsordination från Indien och med inriktning på att arbeta med Burmeser i Sverige, samt Simon Minshull, som tidigare varit pastor i brittiska baptistsamfundet. När det gäller pastorskandidater utgör Teologiska högskolan Stockholm (THS) en viktig partner. Per Westblom har under året ansvarat för kontakten med pastorskandidaterna på THS i Baptistsamfundets teologgrupp. I och med höstterminen 2011 fullbordades samarbetet med Missionskyrkans teologgrupp genom att de två grupperna blev en enda med all verksamhet gemensam. Verksamheten består av gemenskapshelger vår (Graninge) och höst (Alingsås), retreater på vårvintern samt fyra kvällssamlingar varje termin då teman som inte tas upp i den övriga utbildningen behandlas. Den gemensamma teologgruppen hade under 2011 ca 35 medlemmar. I mars arrangerades de årliga kallelsedagarna på Betel folkhögskola och Teologiska högskolan Stockholm i samverkan med Missionskyrkan, Metodistkyrkan och equmenia, samt Missionskyrkans och Baptistsamfundets pastorskandidater. Sammanställt av Per Westblom, nationell missionssekreterare årsbok

15 Opinion och mänskliga rättigheter Tillbakablick Baptiströrelsen i världen började i en situation av ofrihet och brott mot mänskliga rättigheter. År 1609 bildades den första baptistförsamlingen av ett tjugotal britter som flytt förtrycket i England till Amsterdam där de hade frihet att samlas och bilda en församling. En av grundarna var Thomas Helwys som efter ett par år flyttade tillbaka till England. Där skrev han 1612 A Short Declaration of the Mistery of Inequity, där han förespråkade religionsfrihet för alla För kristna, judar, turkar och vad de än må vara. Han adresserade skriften till Kung James och förespråkade dessutom en åtskillnad mellan kungen och kyrkan. Kungen kan bestämma över sina undersåtars världsliga ve och väl men deras religion berör bara dem och deras Gud och där skall inte kungen ha bestämmande menade Helwys. Thomas Helwys sattes i fängelse där han dog efter några år. Sedan dess har arbetet för religionsfrihet och mänskliga rättigheter varit ett signum för baptisterna ända fram till vår tid. Kända profiler är Martin Luther King, som kämpade för medborgerliga rättigheter för de svarta i USA, och Jimmy Carter, som framför allt efter sin presidenttid nu utför ett storartat arbete för mänskliga rättigheter i allmänhet och religionsfrihet i synnerhet. Arbetet för religionsfrihet och mänskliga rättigheter har även kännetecknat Svenska Baptistsamfundet (SB). Under Sovjettiden hade SB kontakter med de förtryckta och ofria baptisterna i Sovjet. Arbetet i Kongo syftar till att ge de fattigaste mänskliga levnadsförhållanden och missionssamarbetet i Thailand inriktades på den mest eftersatta folkgruppen inom systerkyrkan TKBC pwokarenerna som var fattigare än andra och dessutom ofta saknade medborgerliga rättigheter. År 2003 framförde SB en motion till Europabaptistfederationen (EBF) om att starta ett arbete mot människohandel (trafficking). Sedan dess har arbetet utvecklats på ett imponerande sätt inom EBF och i Sverige under baptistpastorn Sven-Gunnar Lidéns ledning. År 2007 gjorde Christer Daelander en analys av religionsfrihetssituationen över hela EBF:s område som täcker Europa och Mellanöstern. Sedan hösten 2008 har Christer samordnat religionsfrihetsarbetet i EBF på 20 % tjänst. Arbetet har inneburit delegationsresor, medverkan i nätverk, seminarier, forum och träningsveckor. Enligt tidigare verksamhetsplaner är utskottet för Opinion och mänskliga rättigheters (OPMR) uppdrag att stärka Svenska Baptistsamfundet (SB) i uppgiften att vara en profetisk röst för rättfärdighet och finnas med i frontlinjen i kampen för mänskliga rättigheter. (ur SB:s vision) Det innebär att utskottet ska: möjligt i samverkan med andra rörelser. rättigheter-området nationellt och internationellt. samlingar inom detta område. OPMR har under året bestått av Karin Wiborn, Maria Bäcklund och Sven-Gunnar Lidén, samt Jon Bergeå som blivit tillfrågad att vara med. Med tanke på beslut om att Svenska Baptistsamfundet är i en process att ingå i Gemensam Framtid, har OPMR inte utvecklat sitt arbete under året. Fokus har legat på att genomföra arbetet inom de prioriterade områdena, samt ge information till och från församlingar. För närvarande prioriterade frågor är antitrafficking, religionsfrihet, Mellanöstern, ickevåld, Martin Luther King, migrationsfrågor med särskilt fokus på kvotflyktingar från Burma, och därmed också situationen i Burma, Kyrka för rättvisemärkt, Globala veckan. Mellanöstern Det sargade land som en gång vår frälsare levde i utmanar hela världen till frågor om konflikt, fred och försoning. Under året har vi fortsatt att stödja och utse representanter till styrelsen för det ekumeniska följeslagarprogrammet i Sverige (SEAPPI), som skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper såväl palestinier som israeler. Ekumeniska följeslagarprogrammet är ett internationellt projekt som drivs av kyrkornas Världsråd. Den svenska delen finansieras av SIDA och organiseras inom Sveriges 16 svenska baptistsamfundet

16 Foto: Rebecka Hellquist Martin Luther King-priset 2011 gick till Annika Spalde, diakon och fredsaktivist från Mjölby. Ordförande Kim D Bergman överlämnade diplomet i Salemkyrkan i januari. Kristna Råd. Ann-Sofi Lasell, Gävle baptistförsamling, var under början av året ute som följeslagare. Ett antal baptister har vid det här laget levt som följeslagare och gjort en insats för försoning och världsfred. Jonas Thorängen har varit styrelseledamot i SEAPPI. På grund av att han påbörjar en tjänst inom det arbetet utsågs Sven-Gunnar Lidén till att ersätta honom som SB:s styrelseledamot. Icke våld Martin Luther King Martin Luther King-priset 2011 gick till Annika Spalde, diakon och fredsaktivist från Mjölby. Annika har deltagit i fredsaktioner och suttit i fängelse för sin övertygelse att vapen är det största hotet mot vår framtida existens. Hon har kalllats Sveriges mest aktiva diakon och har gjort mycket för sin nästa, såväl djur som människa. Annikas arbete präglas av aktivt ickevåld i samma anda som Martin Luther King. Priset delades ut i samband med en välbesökt ceremoni i Salemkyrkan på Folkungagatan i Stockholm. I detta arbete har Maria Bäcklund och Kim Bergman varit engagerade för SB:s räkning. Vi vill uttrycka vår glädje över ett fördjupat samarbete med Kristna årsbok 2012 Fredsrörelsen, det är helt klart våra två organisationer som är de tydliga aktörerna i arbetet. Ett viktigt möte hölls den 10 februari då Martin Luther King-kommittén förstärktes med Martin Smedjeback och Annika Damirjian, som var med när arbetet startade. Under året har vi drivit frågan om ett samarbete med ickevåldsfonden, vilket till vår glädje beslutades på Sveriges Kristna Råds styrelsemöte i december. Svenska Baptistsamfundet har i frågor om fred och ickevåld ett nära samarbete med och stort utbyte av Kristna fredsrörelsen, där Sven-Gunnar Lidén är medlem i styrelsen, bland annat genom församlingar för fred. Den 12 november medverkade Karin Wiborn i en debatt under en medlemsdag i Kristna fredsrörelsen kring bibelns syn på fred. Migrationsfrågor och Burma Flera församlingar inom och utom vårt samfund tar emot kvotflyktingar från Burma. Det är en positiv utmaning för församlingar, som helt plötsligt ser kraftig medlemstillväxt. Burma är ett av världens mest behövande länder när det gäller demokratisk utveckling och arbete för mänskliga rättigheter. 17

17 Genom personliga vänner och kontaktnät vill vi leva nära vårt systersamfund i Burma. I maj gästades vi av en grupp studenter och församlingsarbetare som gjorde studiebesök i landet och hade lektioner på Teologiska högskolan Stockholm. De fick lära sig hur kyrkor i vår del av världen arbetar och tänker. OPMR höll lektion kring vårt arbete mot människohandel och hur vårt nätverk fungerar. Ytterligare ett sätt vi uppmärksammar Burma på är genom att lyfta fram Global Day of Prayer for Burma i en förhoppning att innesluta detta land och våra systrar och bröder där i våra församlingars böner en söndag i mars. Sedan i somras finns en pastor anställd i Ljusdals baptistförsamling, Chang Peng Thang, i ett projekt där vi, EFK och Chin-nätverket bidrar ekonomiskt. Mycket av det övriga opinionsarbetet för flyktingpolitik hanteras genom Sveriges Kristna Råd. Människohandel Arbetet mot människohandel har fortsatt under Sven-Gunnar Lidén har representerat SB i EBF:s anti-trafficking-arbetsgrupp och fungerat som dess ordförande under året. Han omvaldes till ordförande under året. Ett sammanträde anordnades i Green Lake, USA maj, i anslutning till en stor internationell konferens där EBF var ansvariga för några olika seminarier. En konferens hölls i S:t Petersburg som en mötesplats för ryssar och de i vårt nätverk som hade ett speciellt intresse att stödja och arbeta inom Ryssland den augusti på Teologiska universitetet. Det svenska nätverket av representanter från olika Baptistförsamlingar har inte haft någon träff, men eftersom Södermalms Baptistförsamling varit involverat i ett EU projekt har församlingar i Stockholm, Kungsör och Umeå haft besök av en utställning kring människohandel, och i samband med Sjöviks folkhögskola - miljö med möjligheter tel Musiklinje - välj mellan inriktningarna Folkmusik, Jazz, Körledning, Vokalensemble, Pop&rock Friluftsliv-Hantverk-Ledarskap - kunskap om natur och friluftsliv. Långfärder, kanotbygge, ledarskap mm Textilhantverk med keramik och bild - vävning, stickning, tovning, sömnad, materiallära mm Svenska kyrkans grundkurs - Halvtid, delvis distans. Timringsutbildning - Yrkeshögskoleutbildning 400 poäng Vi har även långkurser för funktionsnedsatta och behörighetsgivande kurser Foto: Rebecka Hellquist juni Midsommardialog juni Palestina-Israel seminarium Boka in ditt församlingsläger, din konferens eller kurs i naturskön miljö Chang Peng Thang, avskildes på konferensen för att kunna arbeta i Ljusdals baptistförsamling som har ett stort nätverk av exilburmeser. 18 svenska baptistsamfundet

18 Foto: SB:s arkiv Sven-Gunnar Lidén representerade SB i EBF:s arbetsgrupp om anti-trafficking. Christer Daelander arbetar med religionsfrihet för både EBF och BWA. denna anordnat skolundervisning, föredrag m.m. Sven-Gunnar sitter också med i Evangeliska Alliansens Europeiska nätverk mot människohandel, som representant för Sverige, som anordnat en konferens i Stockholm i februari i Salemkyrkan, Folkungagatan. Dessutom har en bok tagits fram på svenska om människohandel som riktar sig särskilt till ungdomar, vilken har spridits till församlingsanställda. Religionsfrihet I mars 2011 medverkade Christer Daelander i European Religious Liberty Forum i Istanbul för EBF:s räkning. Fokus låg på Azerbajdzjan, Vitryssland och Turkiet och en advokat från Azerbajdzjan redogjorde för förändringarna i religionslagen som allt mer begränsar religionsfriheten. Experter redogjorde för hur man kan påverka EU och andra europeiska organ att fatta beslut som främjar religionsfriheten. I september ledde Christer en tremannadelegation från EBF och Världsbaptistalliansen (BWA) till Uzbekistan där myndigheterna regelbundet bryter mot religionsfriheten. Till exempel har polisen gjort en räd i en baptistförsamling i Tasjkent och beslagtagit biblar, kristna böcker och tidskrifter. Dessutom bötfälldes församlingen och flera av ledarna. I Uzbekistan träffade delegationen baptisterna, ledaren för pingströrelsen, bibelsällskapet och den ortodoxa metropoliten för att lära känna situationen. De fick även möta Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) personal och Ukrainas ambassadör, samt Foto: Lennart Gustafson chefsexperten i den statliga kommittén för religionsfrågor. Från och med hösten 2011 är Christer med i Svenska Missionsrådets kärngrupp i det svenska nätverket för religionsfrihet. SMR gör, genom Kathering Cash, en storartad insats för att få svenska och andra myndigheter i Europa att engagera sig för religionsfrihet. Katherine har tillsammans med Göran Gunner utsetts till svenska regeringens representanter i OSSE:s expertpanel för religionsfrihet. Under 2011 utsågs Christer till BWA:s representant i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där BWA har observatörsstatus. Denna position innebär att BWA har rätt att skicka in rapporter till rådet om situationen i de länder man så önskar. I slutet av september var Christer i Genève för detta uppdrag och som förstagångsbesökare försökte lära sig systemet och få så många kontakter som möjligt. Under denna vecka träffade Christer även Kyrkornas Världsråds samordnare för mänskliga rättigheter. Detta möte ledde till att Christer inbjöds att medverka i en konsultation om religionsfrihet som KV anordnade i Istanbul i november. Här möttes jurister, kristna ledare och aktivister från 23 länder och gav rapporter om situationer i 27 olika länder. Även denna vecka gav många värdefulla kontakter. I slutet av året har Christer varit engagerad i att ta reda på mer om religionsfrihetssituationen för baptisterna i Jordanien. Orsaken är att det framkommit rapporter om att de traditionella kyrkorna blockerat möjligheten för baptisterna att få registrering. När Christer träffade Katolska Kyrkans religionsfrihetsexpert på en konferens i Stockholm önskade han mer detaljer kring detta för att kunna få med detta i sin rapport. Christer Daelander och Sven-Gunnar Lidén Sjukhuskyrkan Ordet pionjär är ett ord som ofta kopplats samman med Svenska Baptistsamfundet. Tankarna går till Frillesås; till dopet av troende som ägde rum år 1848 och till församlingsbildningen som följde i Borekullastugan. Händelserna där var banbrytande för hela frikyrkligheten i Sverige. Samtidigt lyftes frågorna som rörde religionsfrihet, tanke- och yttrandefrihet och med viss stolthet har det noterats att församlingen som bildades i årsbok

19 Borekullastugan 1848 var en pionjär när det gäller kvinnors lika rätt till att påverka och vara med och rösta. Lika känt är det kanske inte att Svenska Baptistsamfundet, tillsammans med dåvarande Örebro missionen, också var en pionjär när det gäller frikyrkornas arbete inom Sjukhuskyrkan! Länge var det Svenska kyrkans präster som ansvarade för den andliga vården i sjukvården blev det möjligt för de fria trossamfunden att också verka på sjukhusen, men resurserna fattades för att bli en aktiv part togs dock ett historiskt beslut av Svenska Baptistsamfundet och Örebromissionen (ett av samfunden som senare kom att bilda Evangeliska Frikyrkan.) Ett samråd hade ägt rum mellan de två samfunden. Dåvarande inre missionens sekreterare Nils Kahlrot var en av de drivande i processen. Ett beslut fattades om att tillsammans ansvara för en 75 % sjukhuspastorstjänst på Lunds lasarett. Lilian Bard Nilsson gick in i tjänsten och blev därmed landets första frikyrkliga sjukhuspastor. Två år senare tillkom statliga bidrag till tjänsterna i Sjukhuskyrkan för de fria trossamfunden. I och med detta etablerades sjukhuspastorstjänster på många håll i landet. Sjukhuspastorn är de lokala församlingarnas medarbetare på sjukhuset som finns i närområdet. Närvaron av pastorer, präster och diakoner är av stor betydelse för patienter, deras närstående och för personalen. Situationerna som sjukhuspastorerna kallas in i är av stor variation. En betydande del av arbetstiden ägnas åt enskilda själavårdande samtal, men det kan också handla om utbildningsinsatser, avlastningssamtal med personalgrupper, stöd i krissituationer, medverkan i sjukhusens etiska råd, medverkan vid avskedstaganden samt i gudstjänster, nattvardsfiranden m.m. På de flesta sjukhus är det endast Sjukhuskyrkans personal som har beredskap under kvällar och helger, vilket innebär många inkallelser till stöd för enskilda och familjer när livets ställts på ända och det oväntade och svåra drabbat. Tillsammans har frikyrkorna cirka 45 pastorer och diakoner som står i dessa tjänster. Det är medarbetare med stor erfarenhet och kompetens som gör ett mycket uppskattat arbete just i dessa situationer. De statliga bidragen för tjänsterna har legat stilla på samma nivå i närmare 15 år, vilket inneburit att församlingarna fått bära allt större ansvar för tjänsterna. Det har även inneburit att tjänsterna på Nils Kahlrot drev, under 70-talet, frågan om SB:s engagemang inom andlig vård i sjukvården. Nils fyllde nyligen 95 år. många håll minskat i omfattning under senare tid. År 2011 lade ansvarig minister förslag på en ökning av bidragen till trossamfunden. Den ökningen kom också den andliga vården i sjukvården till del. När detta förslag offentliggjordes nämndes Sjukhuskyrkan särskilt, med en notering från statens sida om det viktiga arbete som utförs både i förhållande patienter och personal. Det utökade bidraget har på flera håll gett församlingar råg i ryggen att ge förnyad kraft till arbetet inom Sjukhuskyrkan. Svenska Baptistsamfundet var en pionjär för den frikyrkliga delen av Sjukhuskyrkan. Det har återspeglats genom åren om man ser till andelen medarbetare i relation till storleken på samfund. Baptistsamfundet har hela tiden haft en stor grupp medarbetare i tjänst som sjukhuspastorer. År 2011 hade följande pastorer tjänst i Sjukhuskyrkan: Inga-Lena Fredrixon i Falun/Säter, Birgitta Grossby i Sundsvall, Håkan Persson i Eskilstuna, Jonas Pramwall i Karlskrona, Eva Reithner i Mora, Ingemar Rundström i Uppsala, Roger Samuelsson i Örebro och Anders Silfverdal i Östersund. Nu går arbetet vidare i Sjukhuskyrkan för Svenska Baptistsamfundet genom ett nytt sammanhang. Utmaningarna är många! Mycket har hänt i vårt samhälle sedan 1970-talet och sjukvården har genomgått stora förändringar. Tillsammans med övriga frikyrkor och med en mycket god stab av medarbetare, får arbetet föras vidare och utvecklas utifrån den grund som Baptistsamfundet var med och lade en gång. Gunnel Andréasson Konsulent för andlig vård i hälso- och sjukvården på Sveriges Frikyrkosamråd 20 svenska baptistsamfundet

20 Nämnden för Andlig Vård (NAV) Att arbeta som pastor inom kriminalvården innebär att vara omgiven av ett ständigt pågående säkerhetstänkande, och som en följd av det en mängd regler och förordningar. Ramverket måste sitta i ryggmärgen för att man ska vara trygg i sitt uppdrag inom den andliga vården. Det genomgående vittnesbördet från pastorer, diakoner och präster, är att man älskar sitt arbete. En människa som har dömts till fängelse, oavsett varför, är fortfarande en människa som är älskad av Gud. Jesus sa: Jag var i fängelse och ni besökte mig. Han kommer inte dit på besök, han är där hela tiden, och det är ofta påtagligt i NAV-arbetet som består av enskilda samtal, gudstjänster och samtalsgrupper med mera. Sverige får återkommande kritik från FN:s konvention mot tortyr pga. av mycket långa häktningstider med restriktioner som innebär att en person under flera månader, ibland upp till ett år, inte har kontakt med andra än kriminalvårdspersonal, advokat och NAV-medarbetare. Isoleringen kan bryta ner den intagne och ångesten blir ofta stor. NAV-medarbetaren blir för många den trygga punkten som en lyssnande besökare med absolut tystnadsplikt. Alla som arbetar i NAV får genomgå en grundkurs, och erbjuds därefter fördjupningskurser. Så även 2011, då båda kurserna genomfördes hos Birgittasystrarna i Vadstena. Deltagarna i fördjupningskursen fick chansen att besöka klostret på Skänningeanstalten. Det är en fortsättning av klostret på Kumla, för intagna som genomfört en 30-dagarsretreat och vill leva i klosterkommunitet som en del av utslussningen till samhället efter avtjänat straff. Som NAV-medarbetare är man medlem i SiK (Själavårdare i Kriminalvården) och i oktober var det dags för SiK-konferens med föredrag, gruppsamtal och årsmöte. Gästande talare var Berit Okkenhaug från Modum Bad i Norge. Ämnet var skam, något som många intagna kämpar med. De internationella kontakterna är viktiga. Över hela världen sitter människor från främmande länder frihetsberövade. Genom det internationella nätverket International Prison Chaplains Association (IPCA) kan fängelsesjälavårdare hjälpa till att få kontakter i hemlandet när det blir dags för frigivning. Det innebär också möjligheter att årsbok 2012 besöka fängelser i andra länder, vilket är mycket lärorikt eftersom förhållandena kan vara oerhört skiftande. IPCA finns på flera nivåer. Våren 2011 inbjöd Norge till en nordisk konferens i Bergen. Under hela 2011 har också förberedelser pågått för nästa Europakonferens, som går av stapeln i Transsylvanien i Rumänien juni Nästa världskonferens blir down under, i Australien, Doris Bernhardson är Europarepresentant och vice president i världsstyrelsen samt representant för världsstyrelsen i Europastyrelsen. Kyrkornas besöksgrupper är uppskattade av både intagna och personal. Det är viktigt att de intagna får träffa vanliga människor för att i någon mån motverka institutionaliseringen, och för att få en glimt från livet i samhället. Deras uppdrag är inte att evangelisera, utan att umgås, oftast genom att fika och prata tillsammans. Ibland kan det vara särskilda program, med sång och musik eller tematräffar. Deltagarna i besöksgrupperna kollas i polisregistret och får säkerhetsgenomgång för respektive anstalt/häkte innan de får börja sitt uppdrag. Dessutom anordnar SKR:s NAV-konsulenter rikstäckande konferenser med utbildning för besökarna, senast i december 2011 på Lidingö folkhögskola. SB-pastorer i NAV-tjänst är Christopher Gammeddehewa, Saltvik, Ann-Christine Lindholm, Visby, Benny Nilsson, Umeå, Lennarth Nilsson Helsingborg, Anders Norlander, Vänersborg och Doris Bernhardson, Salberga. Ann-Christine, Lennarth och Doris finns även med som retreatledare på Kumlaklostret. Under 2011 avslutade Elisabeth Morgonro sin tjänst på Kronobergshäktet och Anders Caringer sin tjänst på Salberga. NAV-medarbetare på Sveriges Kristna Råd var under 2011 konsulenterna Margareta Säfwenberg och Susanne Rodmar, assistent Gunnel Näsfors och vikarierande assistent Inger Carnbo. Doris Bernhardson Universitetskyrkan i Stockholm De lokala medarbetarna i Universitetskyrkan skulle kunna beskrivas som moderna missionsarbetare i vårt samhälle, som är en av de mest sekulariserade regionerna i världen. Kanske är just detta den största utmaningen för våra samfund och kyrkor att våga låta sig beröras och utmanas 21

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2010

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2010 Svenska Baptistsamfundets årsbok 2010 INNEHÅLL Inledning... 3 Missionsstyrelsens redogörelse... 5 Sverige... 11 Internationellt... 23 Utbildning... 39 Kommunikation och insamling... 43 SBUF & equmenia...

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20 Sammanträdesprotokoll 17-29 Plats: Missionskyrkan i Linköping Närvarande: Lars Dalesjö, deltog i 17-21, 23, 28.2 Ann-Sofie Lasell, ordförande Per Rydwik, vice ordförande Gunilla Andersson, deltog i 17-18.5,

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik.

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Ann-Sofie Lasell, deltog i 36.1, 37.1, 39.1-46, 48 Karin Kopparmalms, deltog i 36.2, 37.3,

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Gemensam Information. Gemensam framtid informerar. Fel i stadgeändringsförslaget. Nr 2 2012

Gemensam Information. Gemensam framtid informerar. Fel i stadgeändringsförslaget. Nr 2 2012 Nr 2 2012 Gemensam Information Gemensam framtid informerar Våren är här! Varje år lika härlig med ljuset, värmen och det spirande, nya, fräscha i naturen. Vi vill också vara nya, fräscha och spirande i

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012)

Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Nyhetsbrev SKR:s program Kyrka-Skola Juni 2012 (Nr 1/2012) Innehåll 1. SKR:s programråd för kyrka-skola 2. Föreläsningserbjudanen! 3. Kyrkornas globala vecka 4. Skolforum i Skövde 5. En liten sammanfattning

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-02-22 Tid: 13.00-14.40 82. Mötet öppnades med bön

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer