Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingen ska lämnas ensam i en katastrof"

Transkript

1 Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012

2 Omslagsbilden: Filippinerna, Mindanao. Compostela Town. Pojken på bilden är en av sex miljoner människor som drabbades till följd av supertyfonen Bopha i december Frivilliga från Röda Korset evakuerade strandsatta människor under katastrofen. När vindarna och skyfallen avtagit distribuerade vi även mat och andra förnödenheter. Foto: Patrick Fuller/Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012 Projektledare och redaktör Erik Olsson Arbetsgrupp Jonas Björnberg, Eva Rundgren-Forsberg, Joacim Gustafson, Eva Larsson, Libbe Mancini, Anna Mattson och Johanna Vikström Projektledare formgivning Ingrid Båvsjö, JG Communication AD Kajsa Dahlberg, JG Communication Formgivare Carola Pilarz och Pontus Wikholm, JG Communication Illustratör Daniel Gineman Korrektur Leif Eriksson Repro Turbin, Stockholm Tryck Ljungbergs Tryckeri, Klippan. Tryckt på miljövänligt papper Upplaga ex. maj Artikeltexter och foton i årsberättelsen är bland annat hämtade ur Röda Korsets tidning Henry samt från Ett flertal av texterna är nerkortade versioner. Allt texter och foton i årsberättelsen 2012 är producerade av Röda Korset utom på de ställen där annat anges. Citera oss gärna men ange källan. Du hittar årsberättelsen i pdf-format på: Svenska Röda Korset, Box 17563, Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 54 Telefon: PRINTING COMPANY 2 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2012

3 Världens största mänskliga skyddsnät öda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vårt uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår, vem som än drabbas. Rödakorsrörelsen finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp ute i världen och hemma i Sverige. Vi delar ut mat, ger sjukvård, förebygger och har beredskap för katastrofer samt bidrar med medmänsklig värme. På plats över hela världen Genom vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa på ett sätt som ingen annan organisation kan. Vi finns på plats i 188 länder och kan arbeta förebyggande för att katastrofer inte ska inträffa. Vi finns där redan från början om katastrofen ändå sker. Och vi stannar kvar efteråt långt efter att andra gett sig av och medierna tystnat. Genom tiderna har vi räddat liv och förbättrat förhållandena för många miljoner människor. Röda Korset har fått ett unikt uppdrag i den internationella humanitära rätten att hjälpa människor i konflikter. Vi kan tack vare detta och vår neutralitet och opartiskhet ta oss in i konfliktområden där ingen annan hjälporganisation tillåts verka. Röda Korset utbildar också soldater och andra i krigets lagar och kämpar för att se till att de efterlevs.... och i hela Sverige Här hemma i Sverige arbetar frivilliga rödakorsare som tillhör lokala rödakorskretsar runtom i landet med att hjälpa människor som drabbats av personliga katastrofer och kriser. Det kan till exempel vara människor som flytt undan krig och förföljelse, människor som lider av ensamhet eller som behöver vår hjälp på andra sätt. Det lokala arbetet skiljer sig från plats till plats eftersom det alltid utgår från de specifika behov som råder på varje ort. Vi tar på oss ansvaret att synliggöra de humanitära behov som finns lokalt och antingen möta dem med verksamhet eller påvisa behoven för lokala myndigheter, beslutsfattare eller andra organisationer. Vi tror på medmänsklighet i kampen för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Att förstå, hjälpa och visa omtanke om utsatta människor är det som förenar oss alla inom Röda Korset. Innehåll 6 världen 8 MELLANÖSTERN: Syrien & Palestina 10 AFRIKA: Västafrika & Sydsudan 12 AFRIKA: Afrikas horn, Kenya & Uganda 14 AFRIKA: Demokratiska Republiken Kongo & Malawi 16 ASIEN: Filippinerna & Nordkorea 18 ASIEN: Afghanistan/AMERIKA: Kuba & Haiti 20 Sverige 22 Välkommen till Sverige 24 För migranters rättigheter 26 Vård efter krig och katastrofer 28 Mötesplatser som integrerar 30 För en hållbar värld 32 Beredda före katastrofen 34 Det röda korset, mer än en logga 36 Så använder vi pengarna 38 Årsredovisning 40 Förvaltningsberättelse 50 Resultaträkning 51 Balansräkning 52 Kassaflödesanalys 53 Nyckeltal Redovisnings- och värderingsprinciper 57 Noter 65 Revisionsberättelse 66 SVENSKA RÖDA KORSETS styrning 68 Svenska Röda Korsets styrning 75 Styrelsens rapport om intern kontroll 78 Styrelse 79 Ledningsgrupp 80 Så kan du engagera dig 83 röda korset på nätet migranters Svenska Röda Korset

4 Hjälp till Syrien 4 Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korset 2012

5 Generalsekreteraren och ordföranden har ordet Vi är med människor före, under och efter katastrofen annen är skjuten i huvudet. Hamza och hans kollegor lyfter in den skadade 18-åringen i ambulansen och påbörjar hjärt- och lungräddning. I ilfart kör de till ett sjukhus i Damaskus som fortfarande erbjuder specialistsjukvård. Innan arbetsdagen den 17 december är avslutad har Hamza och hans team av frivilliga från Syriska Röda Halvmånen kört ytterligare nio sårade till sjukhus. Rädsla, smärta och en kamp för överlevnad är sedan två år tillbaka vardag för miljontals syrier. I början av 2013 beräknades hela fyra miljoner människor, motsvarande nära halva Sveriges befolkning, vara i akut behov av humanitär hjälp. Tack vare rödakorsrörelsens handlingskraftiga medmänniskor i Syrien, lyckades vi under 2012 bistå hela två miljoner krigsdrabbade med rent vatten, mat, tält, madrasser eller hygienpaket. Och sjukvård. För historien om hur rödakorsrörelsen idag kan hjälpa skadade i Syrien med just hälso- och sjukvård tog sin början redan för tio år sedan. Då inleddes ett annat krig i regionen USA:s invasion av Irak. Den konflikten ledde till att över en miljon irakier flydde till just Syrien. De humanitära konsekvenserna blev på bara några få år enorma. Flyktingarna hade bland annat svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård inledde därför rödakorsrörelsen i Syrien en landsomfattande satsning med kliniker som erbjöd hälso- och sjukvård till irakiska flyktingar, men även till utsatta grupper inom den syriska befolkningen. Svenska Röda Korset var mycket aktiva i detta arbete. Idag har många irakier åter flytt. Denna gång från stridigheterna i Syrien till ett relativt sett lugnare Irak. Men i Syrien råder allt annat än lugn. Många människor skadas i striderna och den sjukvård som staten kan erbjuda är på många håll slagen i spillror. Rödakorsrörelsens kliniker står dock kvar och kan erbjuda hälso- och sjukvård till tiotusentals människor varje år. e flesta syrier som flytt undan striderna har gjort det inom landet, närmare bestämt två miljoner människor. En rännil lyckades under 2012 fly till Sverige. Under året sökte drygt syrier asyl här. Ett drygt hundratal hamnade på Migrationsverkets asylboende vid Grytans skjutfält, mitt i den jämtländska skogen. Även här finns Röda Korset på plats. I en vardag präglad av väntan på ett besked om asyl är de frivilliga rödakorsarnas regelbundna besök ett välkommet avbrott. De bjuder på fika och har ordnat med pingisbord. Tisdagar är vigda åt språkcafé och på lördagar brukar rödakorsarna ibland hyra skidor och ha med sig. Det blir många glada skratt och möten som förenar över gränserna. Röda Korset är vår enda kontakt med det svenska samhället och de hjälper oss att bryta vår isolering, konstaterar Abu Hassan, som flytt från Damaskus. Även flyktingar från andra länder som sökt skydd i Sverige delar varje år liknande historier med oss och våra kollegor. De är alla levande bevis för att Röda Korset är ett finmaskigt humanitärt nätverk som är på plats före, under och efter själva kriget eller katastrofen. Det är unikt bland humanitära hjälporganisationer. Och det är något som vi är oerhört stolta över att företräda. Det är också ett arbetssätt som vi är måna om att förvalta och vidareutveckla. Under 2012 intensifierade vi därför det förändringsarbete av Svenska Röda Korset som inleddes Genom att fokusera på de verksamheter som gör störst skillnad för utsatta människor har både Röda Korsets insatser och ekonomi förbättrats. Detta arbete har medfört att tjänstemannaorganisationen effektiviserats ytterligare. Bland annat centraliserades stödet till de lokala rödakorskretsarna under året. Det bidrog i sin tur till att Svenska Röda Korset för första gången på länge har en ekonomi i balans. Det är i sig inget självändamål för Röda Korset. Men det är en förutsättning för att Hamza och hans kollegor även på sikt ska kunna fortsätta evakuera och ta hand om skadade i inbördeskrigets Syrien. Eva von Oelreich, ordförande Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Foto: Magnus Bergström Svenska Röda Korset

6

7 Världen Röda Korset arbetar med både akut katastrofhjälp och förebyggande insatser. Vi i rödakorsrörelsen består av miljontals handlingskraftiga medmänniskor som finns på plats före, under och efter naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människan samt i krig och väpnade konflikter. På följande sidor speglas ett urval av de internationella insatser som Svenska Röda Korset bidrog till med pengar eller personal under Mellanöstern 8 Afrika 10 Afrika 12 Afrika 14 Asien 16 Amerika 18 Damaskus, syrien En viktig uppgift under 2012 var att evakuera sjuka och sårade med ambulans från platser där strider drog fram. Ett 40-tal ambulanser används i insatsen, varav två stycken finansierats av Svenska Röda Korset. Foto: Ibrahim Malla/Syriska Röda Halvmånen 7

8 Mellanöstern Syrien Vi hjälpte två miljoner människor Rödakorsrörelsen bistod under 2012 hela två miljoner människor i Syrien. Vi var en av få humanitära aktörer som nådde ut med hjälp till alla delar av landet trots inbördeskriget. Oroligheterna som inleddes 2011 har tagit människors liv. Fyra miljoner människor är i akut behov av hjälp. Över två miljoner av dessa är internflyktingar. Handlingskraftiga frivilliga från Syriens Röda Halvmåne möjliggjorde att vi kunde bistå två miljoner människor med mat, tält, filtar, kuddar, madrasser och hygienpaket. En viktig uppgift för oss var även att evakuera sjuka och sårade med ambulans från platser drabbade av strider. Rödakorsrörelsen har levererat ett 40-tal ambulanser till insatsen, varav två stycken genom Svenska Röda Korsets insamling. Vi driver sedan tidigare kliniker över hela landet som erbjuder grundläggande hälsovård för internflyktingar och andra utsatta grupper. Under 2012 fick tiotusentals patienter vård här. Under hösten bidrog vi till att rena vatten som säkerställde att tio miljoner människor, nära halva Syriens befolkning, kunde släcka törsten. Vi lagade dessutom vatten- och sanitetanordningar i byggnader där över människor tillfälligt tagit sin tillflykt. Vi distribuerade även vatten via lastbilar till över internflyktingar i ytterområdena i Damaskus, Homs och Deir Ezzor. I medierna ställdes under 2012 frågor om hjälpen verkligen nådde alla delar av befolkningen. Svenska Röda Korset har tillsammans med övriga rödakorsrörelsen svarat upp mot denna kritik och kan intyga att vi gör allt vi kan för att hjälpen ska nå fram till samtliga områden i Syrien. Vår systerförening, Syriska Röda Halvmånen, fortsatte under året att arbeta i en säkerhetsmässigt extremt svår situation. Sedan konflikten började har flera medarbetare dödats och många skadats när de försökt hjälpa dem som drabbats. Där man i andra konflikter kan se tydliga skiljelinjer mellan vilka områden som kontrolleras av endera parten är verkligheten i Syrien betydligt mer flytande och komplex. Närmare en miljon människor har också flytt ut ur Syrien, främst till grannländerna Turkiet, Jordanien, Libanon och Irak. Även här fanns rödakorsrörelsen på plats för att bistå flyktingar med humanitära insatser. Under 2012 har dessutom tre delegater utsända av Svenska Röda Korset arbetat på plats i regionen för att stödja insatserna. syrien idag: Fyra miljoner människor beräknas vara i akut behov av hjälp. Uppdrag: Att snabbt nå ut med humanitär hjälp till de människor som drabbats till följd av inbördeskriget. exempel på Resultat 2012: Under 2012 fick två miljoner människor hjälp med mat, tält, filtar, kuddar, madrasser samt hygienpaket. Palestina Ockuperades situation måste förbättras Ett nytt krig i Gaza ledde till att 160 personer dödades och personer skadades. Vår ambulansservice gick i skytteltrafik till sjukhuset. Den stora humanitära utmaningen i Palestina är den snart femtio år långa ockupationen och dess humanitära konsekvenser för civilbefolkningen som lever på ett stadigt krympande landutrymme. Palestiniernas rörelsefrihet begränsas dagligen av både administrativa och fysiska hinder vilka försvårar befolkningens möjlighet att ta del av exempelvis hälso- och sjukvård. I november drabbades Gazaborna av sitt andra krig på fem år. 160 personer dödades, människor skadades och hem förstördes. Rödakorsrörelsens insatser inleddes omedelbart och under de åtta dygnen striderna pågick körde våra ambulanser i skytteltrafik med skadade till sjukhus. En av ockupationens konsekvenser är att många människor får svårare att ta sig till hälso- och sjukvårdsinrättningar. Vi arbetade därför aktivt med att underlätta för människor att ta sig till sjukvårdsinrättningar. Vi arbetade också med att identifiera lokala hälsoproblem och sprida kunskaper om hälsofrågor. Vi genomförde riktade insatser västbanken, palestina människor i Palestina lever med funktionsnedsättning. Under 2012 förbättrade vi livskvaliteten för barn och ungdomar med särskilda behov. Nisreen Jaradat, socialarbetare i Palestinas Röda Halvmåne, och hennes ballonglek har gjort att Mones Shalaldeh nu kan gå på toaletten och äta själv. för ensamförsörjande kvinnor och änkor samt mödrar som fått sitt första barn. En svensk hjälparbetare deltog i arbetet för fjärde året i rad. Under 2012 arbetade dessutom en svensk delegat för Internationella rödakorskommittén med att besöka palestinska fångar i israeliska fängelser och häkten. Palestina idag: Ockupationen försvårar för människor att få livsviktig hälso- och sjukvård. Foto: Elin Andersson/Svenska Röda Korset Uppdrag: Människor i ockuperade områden ska få en bättre hälsosituation, inte minst ska kvinnors hälsa och levnadssituation förbättras. exempel på Resultat 2012: Svenska Röda Korset och Palestinas Röda Halvmåne fördjupade sitt samarbete under året. Ett pilotarbete har inletts vad gäller ungdomshälsa och sexualundervisning liksom stöd till Röda Halvmånen i landet för att utveckla ledarskapet. 8 Världen Svenska Röda Korset 2012

9 Foto: Elina Erlandsson/Svenska Röda Korset Jag står inte ut med att se mitt folk lida Måndag 17 December Hamza, en student på 22 år och frivillig i Syriens Röda Halvmåne, får ett akut uppdrag att hjälpa sårade och skadade i lägret Yarmouk i Damaskus. åldsamheterna har gjort att sjukhusen i lägret är överfulla och inte kan ta emot fler sårade. Hamza får istället under dagen köra människor ut ur lägret för att ge dem vård på andra platser. Min första patient var en 18-årig man som blivit skjuten i huvudet. Vi stabiliserade honom så gott det gick och bestämde sedan att vi skulle köra honom till Mushtahid-sjukhuset där de har specialistsjukvård. På vägen dit utförde vi hjärt-lungräddning och försökte se till att hans tillstånd inte försämrades ytterligare, berättar Hamza. Under dagen kör han och hans frivilligteam ytterligare nio sårade till närliggande sjukhus. I takt med att sjukhusen blir alltmer belastade av att ta emot sårade tar Röda Halvmånens central reda på vilka sjukhus som har möjlighet att ta emot patienter. Teamets arbete försvåras också av att vägarna fylls av människor som flyr från striderna. Hälsoministeriets ambulanser kan inte komma in i stridszonerna men människor litar på vårt emblem och vet att vi är en neutral organisation och bara är där för att hämta sårade, så de skjuter inte på oss. Vi tar inte ställning i allt det politiska vi är bara där för att hjälpa de skadade. När Hamza går av sitt skift vid åtta på kvällen så är han helt slut. Men efter högt fötroende Människor litar på vårt emblem och vet att vi är en neutral organisation så de skjuter inte på oss, säger Hamza, en av Röda Halvmånens frivilliga ambulansförare. varje skift så måste alla tillbaka till Röda Halvmånens center och förbereda ambulansen för nästa team. Det innebär att tvätta bort allt blod och fylla på med medicinskt material till nattskiftet. När jag började jobba som frivillig för Syriens Röda Halvmåne för sju år sedan så gjorde jag det för att det var kul, som en hobby. Nu är det annorlunda. Skälet till att jag fortfarande gör detta är att jag först och främst är syrier och jag står inte ut med att se mitt folk lida. Text: Röda Korset Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 9

10 Afrika Niger Kamp mot svår undernäring på kort och lång sikt En ny period av torka slog hårt mot den hungrande befolkningen i Niger. Även under 2012 var Röda Korset på plats för att lindra konsekvenserna av katastrofen och bidra till att invånarna bättre kan tackla nästa period av torka själva. Niger stod inför svåra utmaningar En långvarig torka, väpnade konflikter i Libyen och i Mali som spillde över landets gränser samt en svag hälso- och sjukvård gjorde en redan fattig och utsatt befolkning i Niger ännu mer sårbar. Många utsatta människor drabbades av akut undernäring och Röda Korset vädjade om stöd från omvärlden i en så kallad katastrofappell. Tack vare generöst stöd från bland annat lokala rödakorskretsar i Sverige kunde vi hjälpa tusentals undernärda barn. På våra hälsooch sjukvårdscenter fick de chans att äta sig mätta och de fick vård för sjukdomar orsakade av undernäring. Dessutom byggde vi upp tio nya så kallade spannmålsbörser. Dessa drivs av lokala kommittéer som köper in spannmål när priserna är låga och sedan säljer detsamma med förtjänst när priserna ökar. Vi delade även ut utsäde och verktyg till särskilt utsatta personer lagom till att regnperioden började. Röda Korset grävde också brunnar i flera områden och ordnade med foder åt boskap. Foto: Danska Röda Korset dosso, niger Mammor kommer till byn Dosso för att väga och mäta sina barn. De barn som är undernärda får näringsrik gröt. niger idag: Långvarig torka ledde till att fler människor drabbades av undernäring. Uppdrag: Att bistå människor, inklusive flyktingar från Mali, i de mest utsatta byarna med bland annat mat samt hälso- och sjukvård. exempel på Resultat 2012: I början av 2013 hade människor med bristande tillgång till mat och långa avstånd till lokala marknader fått livsmedel. Sydsudan frivilliga redo i nyfödd rödakorsförening Sydsudan fick en egen rödakorsförening i samband med landets självständighet För att kunna hjälpa utsatta människor på bästa sätt fokuserade Svenska Röda Korset under 2012 på att utveckla rödakorsföreningen i landet. Nu finns frivilliga spridda över hela Sydsudan. Decennier av väpnad konflikt har lett till att Sydsudan är ett av världens mest fattiga länder. Barnadödligheten är drygt tio procent och på många håll får människor gå i dagar för att få grundläggande vård. För ett nytt land med en ung regering och svaga samhällsfunktioner är problemen enorma. Rödakorsföreningen i landet utvecklas snabbt, men behöver fortfarande mycket stöd för att bygga upp frivilligarbetet och utbilda förtroendevalda. Antalet medlemmar i Sydsudans Röda Kors fortsatte växa och många frivilliga involverade sig under året runtom i landet. Förhållandet till grannen Sudan var fortsatt spänt. Interna konflikter härjade även i stora delar av Foto: Jesper Klemedsson sydsudan Lado Steven är frivillig i Sydsudans Röda Kors. Han jobbar med hälso-, vatten- och sanitetsinsatser. landet, då motsättningarna mellan olika folkgrupper var stora. Under december eskalerade våldet i staden Wau och sjukvårdspersonal tvingades fly ut ur staden. Rödakorsare stannade dock kvar och gav första hjälpen till människor som skottskadats. Tre svenska hjälparbetare har under året arbetet i landet med att stötta den nybildade föreningen i allt från föreningsfrågor till kunskaper inom vatten och sanitet. Svenska Röda Korset bidrog under 2012 även till att bybarnmorskor fick vidareutbildning inom mödrahälsovård för att kunna hjälpa gravida kvinnor som inte har möjlighet att ta sig till sjukhus för att föda. Ett hälso- och vattenprojekt avslutades i förtid på grund av problem med korruption. Ledningen på plats visade i samband med detta handlingskraft och hanterade problemen på ett bra sätt. sydsudan idag: Väpnad konflikt i delar av landet, hög barnadödlighet och dålig tillgång till både rent vatten samt hälso- och sjukvård. Uppdrag: Att stödja den nationella rödakorsföreningen i landet så att den kan bistå behövande i landet. exempel på Resultat 2012: aktiva frivilliga rödakorsare har rekryterats på enbart 18 månader. 10 Världen Svenska Röda Korset 2012

11 Foto: Maude Fröberg/Svenska Röda Korset Mot alla odds i torkans Mauretanien räddad från svältdöd Röda Korset stöder arbetet på sjukhuset i Kaedi. Hit kommer undernärda barn. Josse, tio månader, har till mamma Vatimetous glädje återhämtat sig. Även andra länder än Niger drabbades av svår torka Maude Fröberg, pressekreterare, Svenska Röda Korset, besökte i juli det torkdrabbade Mauretanien. fter ett år av svår torka faller äntligen regnen i Mauretanien. Dessvärre med översvämningar som följd. Detta samtidigt som utsäde måste i jorden för att garantera en skörd i oktober, men vattnet gör vägarna i det oländiga ökenlandskapet ofarbara. Människor kämpar mot alla odds, säger Charlotta Wannholm, katastrofsamordnare på Svenska Röda Korset, som i somras besökte landets södra region. I spåren av torkan lider människor av matbrist. Värst utsatta är barn upp till två år. Därför bistår Röda Korset med energirik mat och mödra- och barnhälsovård. Parallellt krävs tillgång till rent vatten, vilket vi tillgodoser genom vattenreningstabletter och tankbilar. Men avstånden är långa och logistiken en daglig utmaning, förklarar Charlotta Wannholm. Matbristen kan emellertid inte bara bekämpas med akutinsatser. Livsmedelsförsörjningen måste tryggas på lång sikt, säger Charlotta Wannholm och pekar på insatser för att stödja jordbruket i form av utsäde, verktyg och djurfoder. Omvärlden kan inte vänta på bilder av döende barn. Ju förr vi agerar, desto mindre mänskligt lidande. Text: Maude Fröberg/Svenska Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 3/2012 Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 11

12 Afrika Kenya Rent vatten minskade koleraspridning Röda Korset bistod under 2012 nära halva befolkningen i världens största flyktingläger med humanitär hjälp. Situationen för de över flyktingarna i Dadaab är fortfarande svår. På grund av fortsatta stridigheter och en längre tids torka i Somalia sökte sig personer under 2012 till de olika flyktinglägren i Dadaab. Hälften av dessa var barn under 12 år. Förutom en allt värre säkerhetssituation för utländska organisationer att verka i lägren, utbröt kolera och mässlingsepidemier och antalet fall av undernärda barn var fortsatt hög. Tack vare det förtroende vår systerförening Kenyas Röda Kors har genom sin lokala närvaro ombads Röda Korset ta över och driva ett av flyktinglägren i Dadaab. Mot slutet av 2012 hade vi bistått flyktingar med humanitär hjälp och deras situation har på många sätt förbättrats. Den svåra humanitära och politiska situationen i Somalia hindrar människor från att lämna flyktinglägren och återvända hem. kenya idag: Situationen för de människor som bor i flyktingläger i Dadaab är fortsatt svår. Uppdrag: Bistå Foto: Andrei Engstrand-Neacsu/Svenska Röda Korset dadaab, kenya Undernäringen bland barn i Dadaab halverades under året. flyktingar med mat, rent vatten, presenningar, myggnät, köksutrustning, tvål, hälsovård, latriner samt kunskap i hygien- och hälsofrågor. exempel på Resultat 2012: Undernäringen minskade från 38 procent i oktober 2011 till knappt 15 procent ett år senare. Somalia Hälsokliniker minskade barnadödlighet Trots ett svårt säkerhetsläge och utbredd torka lyckades vi bistå hundratusentals människor med mat, rent vatten och hälsovård. Somalia är sedan länge drabbat av interna konflikter, torka på grund av uteblivna regn och stigande matpriser. I början av 2012 var omkring fyra miljoner människor över hälften av Somalias befolkning i alarmerande behov av mat och vatten. De allt hårdare levnadsförhållandena i söder gjorde att människor flydde norrut och att våra insatser där utökades. Närmare personer fick hälsovård tack vare att Röda Halvmånens mobila hälsovårdskliniker nått ut till befolkningsgrupper som inte har möjlighet att ta sig till fasta kliniker. På så sätt har barna dödligheten minskat och barns hälsa förbättrats. Dessutom har arbetet bidragit till att öka medvetenheten om hälsa och hygien. somalia idag: Väpnad konflikt i kombination med torka på grund av uteblivna regn och stigande matpriser. Uppdrag: Lindra de humanitära konsekvenserna av konflikten och torkan. exempel på Resultat 2012: barn under fem år och nyblivna mödrar har fått mattillskott för att undvika undernäring medan personer har fått tillgång till rent dricksvatten. Uganda Det handlar inte om bekvämlighet det handlar om överlevnad En stor del av Röda Korsets insatser i Uganda handlade om att förbättra tillgången på rent vatten och fun gerande sanitära förhållanden. Inte för att befolkningen skulle få ett bekvämare liv, det handlade helt enkelt om människors överlevnad. Medellivslängden i Uganda är en av de lägsta i världen. Orsaken till detta är fattigdom. Vägen till utveckling är lång i ett land sargat av konflikter och decennier av krig och konflikter i och kring Uganda. Få hushåll har indraget vatten. Stadsbefolkningen hämtar vatten vid privata eller allmänna vattenkranar medan de som bor på landsbygden hämtar sitt vatten från pölar, dammar, floder och sjöar. En dryg tredjedel av de ugandiska hushållen på landsbygden har mer än två kilometer till närmaste vattenkälla. Med bara några få regnuppsamlare, enkla lösningar för att tvätta händer efter toalettbesök Foto: Malin Barnö/Svenska Röda Korset Jinga, UGANDA Rent vatten innebär att färre barn dör av uttorkning till följd av diarréer. liksom utbildning i säker hantering av vatten underlättas livet markant. Inte bara för att hygienen förbättras och sjukdomar minskar utan för att fler människor kan ägna sin tid åt att studera eller åt att arbeta för att trygga försörjningen. uganda idag: 65 procent lever på mindre än 15 kronor om dagen. Få människor på landsbygden har tillgång till rent vatten. Uppdrag: Stärka motståndskraften i utsatta lokalsamhällen. Ökad tillgång till rent vatten och sanitet för människor. exempel på Resultat 2012: Vi har förenat olika delar av det förebyggande arbetet såsom hälsoinsatser, vatten och sanitet, förebyggande hiv-insatser och frivilligutveckling för att på bästa sätt öka motståndskraften i lokalsamhället. 12 Världen Svenska Röda Korset 2012

13 Med den nya handpumpen kommer det rena vattnet vattnet som gjort barnen friskare och frigjort tid för flickorna att gå i skolan. Rent vatten i byns nya brunn har också gett mer tid till att producera mat för att äta och sälja på marknaden. Vi släckte törst i Etiopien den 60 meter djupa, borrade brunnen finns det friska, rena, vattnet. Det har gett de invånarna i byn Arrugura och deras djur nya livsmöjligheter. Brunnen, som borrats med hjälp av pengar från Ramlösa, ligger 50 meter utanför byn och utnyttjas flitigt. Nu slipper dessutom kvinnorna och flickorna gå långa sträckor för att hämta vatten. Tidigare hämtade de vatten i flodfåror som delar av året enbart genomströmmas av rännilar. Vattnet i flodfårorna är dessutom smutsigt och lämpar sig inte för att dricka eller ens laga mat med. Nu kan den tiden istället ägnas åt annat, exempelvis småföretagande. Vattnet i brunnen är rent, och överskottet som rinner över i separata vattenhoar används till djuren som då kan producera mer mjölk att göra smör av, som sedan säljs på marknaden. Detta ger en viktig inkomst till familjen, säger Jesper Fridolf, Svenska Röda Korsets landrepresentant i Etiopien. I en annan landsända, i Bensishangul Gumuz, har underhållet av många brunnar varit eftersatt. Men tack vare pengarna från Ramlösa har Röda Korset renoverat 14 brunnar och ska fram till 2016 renovera ytterligare 36 brunnar. Även här är det kvinnor och barn som Belånad kossa skiljer liv från död etiopien. I delar av norra Etiopien rådde matbrist under Röda Korset minskade människors utsatthet genom att kvinnor fick låna pengar till för månliga villkor. Pengarna användes för att köpa mjölkkor, vanliga kor eller getter. På detta enkla sätt kunde många familjer börja sälja mjölk och smör, inkomster som gav bättre möjligheter att överleva. Arkivbild: Joacim Gustafson/Svenska Röda Korset Vatten för utveckling Rent vatten i brunnen ger flickorna i Arrugura mer tid till skolarbete och att leka. Foto: Jesper Fridolf/Svenska Röda Korset har mest nytta av brunnarna, eftersom flickorna nu har fått mer tid till att leka och att gå i skolan, säger Jesper Fridolf. Varje brunn ger vatten till cirka 300 människor. Målet är att sammanlagt ordna rent vatten åt personer. Byborna säger också att det rena vattnet fört med sig att färre barn blir sjuka i diarrésjukdomar som tidigare var ett stort problem och bidrog till den höga barnadödligheten i de här områdena. För att brunnarna ska fortsätta leverera rent vatten så har byborna bildat vattenkommittéer där de under fyra år får utbildning och stöd i att ta hand om sin brunn. Text: Inga-Lill Hagberg Desbois/ Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 1/2013 Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 13

14 Afrika DR Kongo Handlingsplan för starkare rödakorsförening De humanitära behoven i Demokratiska Republiken Kongo är enorma. Rödakorsföreningen i landet måste därför bli starkare. Under 2012 stödde Svenska Röda Korset den omfattande förändringsprocess som föreningen genomgår. Den humanitära krisen i landet är en av världens mest utdragna och komplexa. Under 2012 drabbades provinserna Norra och Södra Kivu, Province Orientale och Equateur återigen svårt av stridigheter. Hundratusentals människor tvingades på flykt med växande humanitära behov som följd. Oroligheterna och administrativa hinder försvårade möjligheterna för Röda Korset att utföra sitt humanitära uppdrag. I de områden som inte drabbades av väpnad konflikt handlade de viktigaste humanitära frågorna om en osäker livsmedelsförsörjning och epidemier av polio, mässling och kolera. Svenska Röda Korset har stöttat Röda Korset i Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo) sedan På grund av svagt ledarskap och undermålig finansiell hantering stoppade Svenska Röda Korset under 2012 tillfälligt sitt stöd till landet och arbetetade istället vidare med den handlingsplan som togs fram 2011 för att ta tag i utmaningarna. Bland annat har en tydligare uppdelning i ansvaret mellan styrelse och generalsekreterare genomförts, personal har utbildats och nya rutiner finns för att spåra och förebygga korruption. Svenska Röda Korsets hjälp syftar till att föreningen framöver ska kunna leverera ett effektivt och ändamålsenligt stöd till sin befolkning. Foto: T. Glass/Int. rödakorskommittén goma, demokratiska republiken kongo Stridigheter i och runt Goma i november drev tusentals människor på flykt. Röda Korset kunde trots läget operera skadade (som den skottskadade pojken på fotot) samt ge dem vatten, mat och andra förnödenheter. Många barn kom ifrån sina familjer. Röda Korset hade i mitten av december registrerat 300 barn som letade efter sin familj och återförenat 30 barn med sina anhöriga. DR kongo idag: En av världens mest utdragna humanitära kriser med stora behov som följd. Uppdrag: Stärka DR Kongos rödakorsförening för att de i sin tur ska ge bättre stöd till landets utsatta befolkning. exempel på Resultat 2012: En handlingsplan är framtagen för att Röda Korset i DR Kongo ska kunna lägga grunden för ett effektivt hjälparbete i landet. Malawi Med fokus på barn och unga Mat och utsäde i samband med en torkkatastrof, stöd till barn som förlorat sina föräldrar i aids och tjejgrupper som peppar till högre utbildning var några av Röda Korsets insatser under Lauji village, Malawi Röda Korset arbetade under året med att öka medvetenheten om jämställdhet bland unga. Malawi är ett av Afrikas mindre länder, men samtidigt ett av de mest tätbefolkade. 15 procent av barnen i Malawi är undernärda, en nivå som stiger dramatiskt de gånger befolkningen drabbas av översvämningar eller torka. Under senare delen av 2012 drabbades Malawi av en torkkatastrof där över 1,5 miljoner människor riskerade svält. Röda Korset ordnade med mat, vattenanläggningar, konstgödning, jordbruksredskap och utsäde. I Malawi förlorar tusentals barn varje år sina föräldrar när dessa dör i aids. Röda Korset stöttade på olika sätt de familjer som tar sig an barnen. Det handlade om matutdelning, men även hjälp med att starta upp mindre näringsverksamheter. Äldre barn fick bidrag till skolavgifter, skoluniform och läromedel. Röda Korsets arbetade även vidare med att ge flickor ett större självförtroende genom så kallade tjejgrupper, något som bidrog till att färre flickor slutade skolan i förtid. Detta får två viktiga följder: Unga kvinnor hinner bli äldre innan de föder sitt första barn vilket ökar överlevnadschansen för mamman och barnet. Kvinnor föder färre barn vilket innebär att de barn som föds får mer mat. Foto: Benoit Matsha-Carpentier/Int. rödakors- & rödahalvmånefed. Vi arbetade under året med att i dialog med unga män öka medvetenheten om jämställdhet. malawi idag: Många unga kvinnor föder barn och få kvinnor går vidare till högre utbildning. Uppdrag: Att stärka flickors ställning i samhället och höja snittåldern för kvinnors första födsel. exempel på Resultat 2012: Fler kvinnor går vidare till högre utbildning och föder barn senare i livet. 14 Världen Svenska Röda Korset 2012

15 Vi lärde soldater krigets lagar Utbildningen i första hjälpen och krigets lagar uppskattas så mycket att befälhavaren ber Röda Korset komma tillbaka för ett längre utbildningspass för officerarna. Foto: Int. rödakorskommittén En hjälparbetares dagbok Demokratiska Republiken Kongo, maj mrådet vi befinner oss i kontrolleras av en väpnad grupp som Röda Korset haft mycket begränsad kontakt med och där mottagandet vi fått inte alltid varit särskilt vänligt. Vi har nu kommit överens om en utbildning i första hjälpen och krigets lagar ett perfekt inledande steg i vår dialog. Förberedelserna innan vi åker iväg handlar bland annat om att ta med middagsmat till oss själva och deltagarna. Till detta köper vi två getter som bräkandes stuvas in i en av våra bilar tillsammans med kål, bananer och säckar med majs mjöl. Trots garantier är vi lite nervösa när vi närmar oss då vi inte har helt koll på hur mottagandet kommer att se ut. Vi passerar den sista checkpointen med regeringstrupper och ser redan oppositionssoldaterna på andra sidan dalgången. De svarar på våra hälsningar och vi kan lugnt fortsätta. Några av killarna ser ut att vara i de lägre tonåren och de ber oss om cigaretter när vi passerar. Kursen blir en succé. Femton deltagare övar för att ta hand om krigsskador. De lägger förband, tränar hjärtkompressioner och bär varandra på provisoriska bårar. Nödvändig träning, eftersom det är vanligt med situationer där de måste vandra upp till en dag för att transportera en skadad till närmaste sjukinrättning eller väg för evakuering. Under andra dagen, när även befälhavaren är på plats, kör vi vårt pass om humanitär rätt. Han ber oss att komma tillbaka och hålla en längre utbildning i humanitär rätt för gruppens officerare vilket känns oerhört positivt. Vi vänder hemåt mycket nöjda efter första steget mot en fördjupad dialog. Sara Fridlund, hjälparbetare för Röda Korset i Demokratiska Republiken Kongo Artikeln är hämtad ur Henry 3/2012 Tjejgruppen banade väg till universitetet malawi. Om man med att gå hela vägen menar att inte bli gravid vid tolv års ålder, slippa bli hiv-smittad, slutföra gymnasiet och bli antagen till ett av landets bästa universitet då är det precis vad Vanessa Betcha, 17 år, har gjort. Med ekonomiskt stöd från Röda Korset och med det moraliska stödet från Röda Korsets tjejgrupper fick hon förra året sitt avgångsbetyg från gymnasiet; det åtråvärda Malawi School Certificate of Education som öppnar dörren till högre studier. Det gör både henne och de andra deltagarna i tjejgrupperna Vanessa Betcha på de tre gymnasieskolorna i distriktet Mwanza unika, för innan tjejgrupperna startade där 2009 var det bara pojkar som lyckades med det. Förra året gick fyra fl ickor från Mwanza vidare till universitet. I tjejgrupperna påminner vi varandra gång på gång att vi är lika mycket värda som killarna. Det är det som är den stora skillnaden; att jag tänker att jag är värd att satsa på, säger Vanessa. Idag läser hon till agronom ett framtidsyrke i ett land vars ekonomi är helt beroende av vad marken ger. Text: Kaj Svensson Artikeln är hämtad ur Henry 4/2012 Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 15

16 Asien Filippinerna Supertyfon stoppade inte Röda Korset Vi var snabba med nödhjälp till Filippinerna efter att supertyfonen Bopha drabbade landet i slutet av På grund av sitt geografiska läge utsätts landet för återkommande cykloner, översvämningar, jordbävningar och jordskred. En ineffektiv statsförvaltning och dåliga bostäder gör en svår situation ännu svårare. Tyfonen Bopha skapade förödelse på öarna Mindanao och Palawan människor miste livet, närmare skadades och hela sex miljoner människor drabbades i katastrofen. Broar, vägar och el ledningar kollapsade, över bostäder skadades eller förstördes och tusentals människor förlorade sin försörjning när kokosoch bananodlingar spolades bort. Frivilliga från Röda Korset fanns på plats under katastrofen och de evakuerade strandsatta människor, förstärkte sjukvården samt gav psykosocialt stöd till drabbade. Frivilliga rödakorsare distribuerade även förnödenheter och identifierade i och med detta vilka bostäder som behövde repareras. De kartlade sedan lokala leverantörer med kapacitet att leverera material för att reparera bostäder. mindanao, filippinerna Rödakorsare evakuerade bybor undan översvämningarna som följde i tyfonens spår. Foto: Patrick Fuller/Int. rödakorsoch rödahalvmånefederationen Foto: Röda Korset filippinerna idag: I december 2012 drabbades sex miljoner människor av supertyfonen Bopha. Uppdrag: Att under 18 månader bistå människor med nödhjälp, rent vatten och tak över huvudet. exempel på Resultat 2012: Mat delades ut till människor och rent vatten distribuerades till människor. Nordkorea Förebyggande arbete räddade liv Vårt arbete med katastrofberedskap gav utdelning under 2012 i samband med att landet drabbades av svåra översvämningar. Utmaningarna i Nordkorea var många och spände från ekonomiska svårigheter och matbrist till undermålig hälsovård. För att tackla den sistnämnda problematiken bistod Röda Korset hälsokliniker i landet. Dessa kliniker förser årligen cirka åtta miljoner människor med medicin. Vi satsade hårt på beredskap inför katastrofer. Över människor utbildades i att upprätta evakueringsplaner, att snabbt larma inför en annalkande katastrof och att evakuera människor. Ytterligare en beredskapsåtgärd är de sju katastroflager med förnödenheter för familjer som finns i landet. En serie svåra översvämningar i flera delar av landet ledde under året till att drygt 230 människor omkom, personer tvingades på flykt, hus förstördes och fler än hus översvämmades. Antalet dödsfall var betydligt färre i de områden där årets utbildning i katastrofberedskap och ampo-ri, nordkorea Översvämningarna slog hårt mot vägnät och bostäder. tidigare utbildningar av samma slag ägt rum. I samband med översvämningarna genomförde Röda Korsets frivilliga både räddnings- och evakueringsinsatser i sju olika provinser. Vi bistod även översvämningsdrabbade familjer med presenningar, filtar, hygienpaket samt andra förnödenheter. Foto: Röda Korset nordkorea idag: Matbrist och otillräcklig hälsovård samt årligen återkommande katastrofer. Uppdrag: Bistå Röda Korset i Nordkorea att vara förberedda för att snabbt agera vid katastrofer. exempel på Resultat 2012: I samband med översvämningar levererade Röda Korsets mindre reningsverk vatten till personer i de drabbade områdena. 16 Världen Svenska Röda Korset 2012

17 Skyddad från tyfonen. Pappa sa till mig att fly med mitt barn, men jag tvekade eftersom min make inte var hemma, säger Mary Chris Limbwasan. Hon lyckades dock ta skydd på ett evakueringscenter. Där fick hon mat och mediciner av Röda Korset. Foto: Karl Ebol Utan Röda Korsets stöd skulle vi inte överleva I början av december 2012 slår tyfonen Bopha till mot ön Mindanao i Filippinerna. Det är den värsta katastrofen som drabbat landet det senaste året och sammanlagt berörs drygt sex miljoner människor. Över människor dör i katastrofen. öda Korset arbetar ihärdigt redan från katastrofens första dag och fortsätter aktivt under de kommande veckorna och månaderna med att möta de behov som finns i samhällen i det drabbade området. Att förse människor med tillfälliga boenden och tak över huvudet är alltjämt prioriterat särskilt för de familjer som fortfarande bor i evakueringscenter. Tyfonen var mycket stark. Jag såg kokospalmer falla och flodvattnet stiga och komma allt närmare vårt hus. Min pappa sa till mig att fly med mitt barn, men jag tvekade eftersom min make inte var hemma. Jag var rädd för att bege mig av själv med mitt barn, säger Mary Chris Limbwasan, en av alla de människor som nu behöver ett nytt hem. Jag bar mitt barn hårt intill mig. Vinden nästan blåste omkull oss och översvämningen höll på att svepa med oss. Lyckligtvis drogs vi in i säkerhet. Om ingen hjälpt oss skulle vinden och vattnet definitivt ha tagit oss båda, säger hon. Tack och lov kom Mary Chris fram säkert till ett evakueringscenter som Röda Korset ansvarar för. Hon har bott där med sin man och sin 18 månader gamla dotter Nicole sedan dess. Vi får en hel del mat från Röda Korset, som ris och konserver liksom gratis hälsokontroller, mediciner och vitaminer. Det hjälper mycket. Utan Röda Korset stöd skulle vi inte överleva. Att arbeta med katastrofinsatser handlar också om att förbereda drabbade människor inför framtiden. Mary Chris berättar om hur rödakorsarna lärt henne hur man avläser tecken före en katastrof. När signalnivå tre råder är det dags att evakuera. En mamma som jag bör alltid vara beredd på att lämna huset redan så tidigt som på signalnivå ett för barnets säkerhet, säger Mary Chris. Översättning: Joacim Gustafson/Röda Korset Artikeln är hämtad från Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 17

18 Asien Afghanistan Mödravård med livet som insats Tack vare våra kring resande hälsoteam fick över människor vård i avlägsna delar av landet, människor som drabbats av allt från vanliga sjukdomar till naturkatastrofer. Arbetet bedrivs mitt i en väpnad konflikt, inte sällan riskerar de frivilliga och anställda sina egna liv. Befolkningen i Afghanistan har levt i krig i tre decennier vilket bidragit till följande dystra statistik: Extrem fattigdom och mödradödlighet som är bland den högsta i världen. Ett av sex barn dör före fem års ålder. Tre av fem barn är kroniskt undernärda. Landet drabbas årligen av återkommande naturkatastrofer som exempelvis jordbävningar, jordskred, extrema vintrar, översvämningar och framför allt torka. Vi vet av erfarenhet att det mest effektiva sättet att bistå människor i en katastrofsituation är att arbeta förebyggande och därmed bidra till att lokalsamhället blir mindre sårbart. Därför satsade vi även under 2012 på förebyggande arbete. Vår personal reste ut till byar och utbildade frivilliga i första hjälpen och grundläggande hälsokunskap, inte minst mödravård före, under och efter graviditeter liksom vård av barn var viktiga delar av det förebyggande hälsoarbetet. Ett vatten- och sanitetsprojekt i två nordliga provinser har minskat vattenburna sjukdomar och andra hälsoproblem. Detta arbete har vi nu utökat till en tredje provins i östra Afghanistan. I maj drabbades provinsen Sar-e-Pol i norra Afghanistan av översvämningar. Vi bidrog till att: katastrof familjer fick akut hjälp, familjer inhystes i tillfälliga bostäder, familjer fick hygienpaket och myggnät. I samband med översvämningarna delade vi även ut vattenreningstabletter. Våra frivilliga fortsatte även under 2012 att förmedla budskapet att vi är en oberoende och opartisk huma- Foto: Maud Amrén/Svenska Röda Korset Khulmdistriktet, afghanistan Våra vatten- och sanitetsprojekt har drastiskt minskat vattenburna sjukdomar och andra hälsoproblem. nitär hjälporganisation. På så vis hade vi goda möjligheter att hjälpa människor i de områden som andra organisationer inte släpps in i på grund av den väpnade konflikten. afghanistan idag: Tillgången till hälso- och sjukvård är bland de lägsta i världen. Uppdrag: Stärka motståndskraft mot sjukdomar och andra hälsorisker. exempel på Resultat 2012: Över människor som drabbats av allt från vanliga sjukdomar till naturkatastrofer fick vård i avlägsna delar av landet tack vare våra kringresande hälsoteam. Amerika Kuba och Haiti Sandy ställde Röda Korsets beredskap på prov Orkanen Sandy slog hårt mot stora delar av Karibien i oktober Röda Korset var på plats i bland annat Kuba och Haiti där vi hjälpte tusentals behövande med att få tak över huvudet, köksutrustning, filtar och rent vatten. Sandy tog en annan väg än de karibiska orkanerna normalt sett tar och drabbade främst Santiago de Cuba med knappt en halv miljon invånare. Närmare hus skadades och orkanen rammade landet bara veckor före årets skörd av sockerrör. Skördar på tusentals hektar åkermark gick förlorade. Kuba har ett fungerande varningssystem och landet är erkänt för sin goda katastrofberedskap frivilliga rödakorsarbetare, varav många själva drabbades, hjälpte till att evakuera över människor. Även i Haiti förlorade människor hus och hem. Omkring en miljon Foto: Juliet Kerr Cité Soleil, haiti Röda Korset delade ut hygienpaket och andra förnödenheter. människor berördes, orkanen förorsakade översvämningar och cirka hus skadades eller förstördes. Dessutom blev vattenförsörjningen illa åtgången. När orkanen slog till skulle man just till att skörda och stora delar av skörden förstördes. Även många fiskare fick redskap och båtar förstörda. Röda Korset delade ut köksutrustning, verktyg, presenningar och hygienartiklar och försåg drabbade med tak över huvudet. Utdelningsarbetet sköttes av frivilliga rödakorsare som också informerade drabbade om hygien samt hur man renar vatten med reningstabletter. KUBA OCH haiti idag: Orkanen Sandy drabbade miljontals människor i Kuba och Haiti liksom andra delar av Karibien. Uppdrag: Kuba: Hjälp till människor under ett års tid. Haiti: Hjälp till människor under nio månader. exempel på Resultat 2012: Under sista delen av 2012 hann vi dela ut köksutrustning, filtar, vattenreningstabletter, hygienpaket och myggnät till tio tusentals människor. 18 Världen Svenska Röda Korset 2012

19 rekryterar framtidens rödakorsare Kajsa Fasth bidrar i sitt arbete till att Haitis Röda Kors står starkare inför framtida katastrofer. Foto: Irene Stanley/ Internationella rödakorsoch rödahalvmånefederationen Det ligger inte för oss att ge upp Få katastrofer i modern tid har chockat världen så som den kraftiga jordbävningen i Haiti den 12 januari Drygt människor omkom och två miljoner blev hemlösa när huvudstaden Port-au-Prince närapå ödelades. oppet är haitierna själva, säger Svenska Röda Korsets Kajsa Fasth som är delegat i Haiti och ansvarar för stödet till Haitis Röda Kors. Trots ytterst svåra villkor och med upprepade faror fortsätter människor att hjälpa varandra och göra vad som är möjligt i en svår situation. Enorma utmaningar kvarstår så här drygt tre år efteråt, inte minst när det gäller bättre bostäder och möjligheter att försörja sig. En prioritering för Röda Korset är alltjämt att säkerställa att människor har drägliga bostäder. I dag har antalet som bor i tältläger minskat från 1,5 miljoner människor till cirka Livet i tältlägren gör människor ännu mer sårbara, bland annat ökar risken för att drabbas av sjukdomar. Hittills har koleraepidemin, som härjat sedan 2010, skördat människoliv. Omkring människor har smittats och sjukdomen blossar ständigt upp på nya platser. En orsak är bristen på rent vatten års siffror pekar dock på en positiv utveckling med färre smittade. Varje gång det regnar eller stormar så svämmar brunnarna över och dricksvattnet förorenas. Bristande sanitet försämrar situationen ytterligare och bidrar till att kolera och andra sjudomar sprids. Därför har tillgång till rent dricksvatten varit en prioritering för Röda Korset under hela hjälpinsatsen, säger Kajsa Fasth. Varje dag ser jag en förändring till det bättre i människors vardag, och det är här återuppbyggnaden äger rum. Det ligger inte för oss att ge upp. Text: Maude Fröberg/Svenska Röda Korset Artikeln är hämtad från Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 19

20 Andrum från krigsminnen De frivilliga rödakorsarna i Östersund besöker regelbundet asylboendet i Grytan. Under vintern packar de bilarna med längdskidor och pjäxor.

21 Sverige Många människor som flyr till Sverige bär med sig spår och minnen av krig och katastrofer. Därför prioriterarde vi under 2012 arbetet med att bistå migranter och flyktingar. Under året vårdade vi tortyröverlevare, välkomnade nyanlända svenskar och påbörjade insatser i flera storstäders förortsområden. Vi nådde även framgångar i vårt påverkansarbete när det gäller människors rätt att leva tillsammans med sin familj och i kampen för papperslösas rätt till sjukvård. På följande sidor hittar du ett urval av vårt arbete i Sverige. Välkommen till Sverige 22 För migranters rättigheter 24 Vård efter krig och katastrofer 26 Mötesplatser som integrerar 28 För en hållbar värld 30 Beredda före katastrofen 32 Det röda korset, mer än en logga 34 Foto: Martin von Krogh 21

22 Välkommen till Sverige Vi hjälpte flyktingar till ett nytt liv i Sverige Röda Korsets styrelse beslutade under 2012 att prioritera arbetet med migranter. Under 2012 intensifierades framförallt vårt stöd till nyanlända, exempelvis de människor som flytt hit från inbördeskriget i Syrien. Under 2012 sökte många syrier och människor från andra länder skydd i Sverige. Lokala rödakorskretsar kraftsamlade runtom i landet för att välkomna och underlätta för de nyanlända. Vi startade bland annat mötesplatser på Migrationsverkets asylboenden där nyanlända fick möjlighet att träna svenska och barnen fick leka. De lokala rödakorskretsarna utökade arbetet med att sinsemellan sprida goda erfarenheter från dessa verksamheter, inte minst genom det migrationsnätverk som startades på Facebook Ytterligare ett exempel på att Röda Korset tillvaratog erfarenheter från mötet med migranter på lokal nivå var skriften Vad ser vi?. I skriften lyfter vi fram önskemål om fler mötesplatser där asylsökande och nyanlända kan träffa redan bosatta, för att exempelvis lära sig svenska och komma in i samhället snabbare. Röda Korset slog bland annat fast att det krävs en ökad lokal samverkan kring etableringsinsatser, att landstinget bör bli en mer aktiv aktör och utreda rehabiliterande insatser som en del av nyanländas etableringsplaner. Vi ansåg också att svenskundervisningen för asylsökande som på senare tid dragits in bör återinföras. Rådgivning till asylsökande Röda Korset erbjuder sedan länge stöd och rådgivning till människor som söker asyl i Sverige. Ibland leder vårt arbete fram till ett besked om uppehållstillstånd. Vid flertalet tillfällen har vi förhindrat utvisning av personer som riskerat tortyr och andra kränkningar som till exempel hedersrelaterat våld. Under året prioriterade vi bland annat tortyr- och anknytningsärenden, särskilt de som kan vara prejudicerande och därmed påverka regelverket i en riktning som gynnar andra människor i utsatta situationer. Resultat, asylrådgivning 2012 Vi gav råd och stöd i asylprocessen i 386 fall *. Fler asylsökande 2012 Närmare medmänniskor sökte asyl (29 648). Största andelen kom från Syrien, följt av Somalia och Afghanistan. Drygt av dessa var ensamkommande barn. Stöd till kvinnor i asylprocessen Under 2012 uppmärksammade Röda Korset brister i ärenden där kvinnor som sökt asyl tillsammans med familjen inte fick sina asylskäl utredda individuellt. Det handlade framförallt om bedömningar av könsrelaterat våld och våld i nära relationer. Vissa asylsökande kvinnor kommer inte till tals under asylprocessen eller vågar inte lyfta dessa frågor när den som misshandlat sitter intill. Vi följde upp drygt 100 familjer som återvänt till Kosovo och Serbien, ofta efter en snabb asylprocedur i Sverige. Vi konstaterade att de kvinnor som utsatts för våld i nära relationer inte har ett långsiktigt myndighetsskydd i Kosovo och Serbien, utan de tvingas fortsätta leva under hot och rädsla för nya övergrepp. Under 2012 belyste vi även den omfattande diskriminering som många romer från Balkan berättar om, en diskriminering som kan vara skäl för att få skydd i Sverige. Trots detta får de allra flesta i denna grupp avslag på sina asylansökningar. Svenskan är en nyckel till det nya landet Röda Korset fortsatte under 2012 att bedriva läxhjälp och språkträning även på andra platser än asylboenden. Runtom i Sverige står denna verksamhet öppen för alla som vill delta. Syftet är att barn och vuxna ska komma vidare med studier och språkinlärning. Språkträningen bidrar även till att fler människor får träffa personer som kan berätta om en ny kultur och dess samhällssystem. Resultat, Mentor till mentor 2012 Röda Korset fortsatte också att skapa nya nätverk för nyanlända. Genom Mentor till Mentor-programmet ger vi två människor en etablerad och en som står utanför arbetsmarknaden en unik möjlighet att mötas. Dessa personer utbyter sedan erfarenheter, kunskap och nätverk. För den nyanlände kan det leda till ökade chanser att få ett jobb. * Ett fall kan handla om en individ eller hel familj. Utöver detta har råd och stöd även getts under vår telefontid och via mejlkontakt, både avseende råd kring asyl samt familjeåterförening. Arkivbild. Foto: Natassia Fry/Svenska Röda Korset Rödakorsare välkomnar nyanlända på olika sätt. Det kan handla om att ge råd i asylprocessen eller sociala aktiviteter där nyanlända får en chans att knyta kontakter med människor som redan är etablerade i Sverige. sverige i dag: Många nyanlända upplever att det är svårt att hitta vägar in i det svenska samhället. Uppdrag: Bidra till att nyanlända snabbare lär sig svenska och skapar sociala nätverk. Resultat 2012: (20 000) deltagare i läxhjälp och träna svenska. Verksamheten har expanderat kraftigt under Sverige Svenska Röda Korset 2012

23 öppet hus Under besöken på boendena för asylsökande bjuder de frivilliga från Röda Korset på fika, och ordnar olika aktiviteter som skidåkning, julklappsutdelning och trolleriföreställning. På väg in i det nya landet Foto: Martin von Krogh Syriernas lidanden kan kännas fjärran från den svenska vardagen. Men för de frivilliga rödakorsarna i Östersund i Jämtland har krigets Syrien kommit nära. De besöker regelbundet ett drygt hundratal asylsökande syrier. rene fregelin leder de frivilliga röda korsarnas regelbundna besök på tre boenden för asylsökande i Östersunds kommun. Hon har varit rödakorsare så länge att hon knappt minns när hon började. Nu ansvarar hon för att samordna arbetet mellan frivilligorganisationer och lokala myndigheter i arbetet med asylsökande. I samarbetet deltar bland andra Svenska Kyrkan, islamiska föreningen, Majblomman och även Lions är på gång. Det är lördag och vinter utanför bilfönstret när jag åker med på ett av besöken. Det är fortfarande 45 minuter kvar tills Öppet hus egentligen drar igång men barnen frågar redan ivrigt efter skidor. Några testade nämligen på skidåkning förra lördagen och vill gärna åka igen. Den ena frivilliga efter den andra dyker upp. Man kokar tevatten, dukar upp och placerar ut leksaker och färgkritor på borden. Den frivillige som kanske har det stressigaste jobbet för dagen är Kristina Kojan. Hon ansvarar nämligen för de 19 paren med hyrskidor och hon är omringad av barn som vill åka skidor. Vi vill försöka bekräfta människan. Göra så att de blir sedda. Jag lägger fokus vid barnen. Det ligger mig nära om hjärtat, förklarar Kristina. Två unga föräldrar från Aleppo i Syrien, mamma Maria, 28, och pappa Edward, 30, tar det säkra före det osäkra och drar sin femåriga dotter Sara runt området genom att hålla ett fast grepp om hennes stavar. Den lilla flickans ansikte lyser av förtjusning. Familjen har bara varit i Sverige ett par veckor och i Jämtland ett par dagar. Hemma i Syrien hade båda två bra jobb, han drev familjerestaurangen och hon arbetade på ett bokcafé. Men de fick nog av kriget och beslutade sig för att fly, framförallt för Saras skull. Det är mest Maria som pratar. Man ser att hon tycker det är svårt att prata om resan. Hela tiden söker hon sin mans blick som om hon vill veta att han samtycker. När jag frågar om hur resan gick till och hur mycket de betalade ler hon urskuldande, utan att svara. Hon vill inte tala om sina upplevelser, utan säger bara att de såg allt och avslutar med en lång och talande tystnad och vänder bort blicken och tittar på sin dotter. Edward förklarar att de nu vill lära sig svenska, så att de kan börja arbeta. De har kommit hit för att börja ett nytt liv och hoppas att deras respektive familjer ska få möjlighet att följa efter så småningom. Den fuktiga kylan börjar tränga igenom kläderna. Det är dags att söka skydd inomhus. Inne i Röda Korsets stuga råder en febril aktivitet. Ett sorl av skratt och röster som pratar engelska, arabiska, kurdiska, armeniska och tigrinska hörs över hela lokalen. Det är just detta som är tanken med öppet hus att bryta isoleringen och monotonin i de asylsökandes liv. Fotnot: Samtliga flyktingars namn är fingerade. Text: Urban Hamid Texten är hämtar ur Henry 2/2013. Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 23

24 För migranters rättigheter Vårt påverkansarbete bidrog till att familjer får leva tillsammans * Siffran avser antal beviljade resebidrag. Därutöver medverkade vi till återföreningar med hjälp av praktiskt/ juridiskt stöd, men där resan bekostades på annat sätt (till exempel i fallet med Hawa Boone och hennes döttrar, läs mer på sidan 25). Vårt påverkansarbete inom famlijeåterförening rönte framgång under Vi granskade även rättssäkerheten i Migrationsverkets förvar och fortsatte arbeta för en gemensam asyllagstiftning inom EU. Restoring Family Links (RFL) är samlingsbegreppet för efterforskning av försvunna anhöriga, familjeåterförening av splittrade familjer och förmedling av rödakorsmeddelanden, korta öppna meddelanden när annan kommunikation inte fungerar. Under de senaste åren har rätten till familjeåterförening beskurits. Många barn har hindrats från att återförenas med sina anhöriga eftersom det bland annat har ställts höga beviskrav på identitetshandlingar. Vi har de senaste åren uppmärksammat frågan i media och även drivit åtskilliga familjeåterföreningsfall. I januari 2012 infördes äntligen en bevislättnad för identitetskrav i vissa fall när barnfamiljer styrker släktskap med dna-test. Vi var juridiskt ombud i det familjeåterföreningsfall som slutligen ledde fram till förändringen. Sedan dess har många barnfamiljer kunnat återförenas. Trots detta såg vi under 2012 fortsatta brister på området. Dessa presenterade vi i rapporten Vägen till familjeåterförening nulägesrapport från arbetet med att återförena splittrade flyktingfamiljer. En slutsats var att kraven på samstämmighet i utredningar för att få göra dna-analys är orimligt höga samt att andra byråkratiska hinder ökar risken för godtyckliga beslut. Rapporten uppmärksammades i medier och gav bränsle till den debatt som vi fortsätter driva för att värna att rätten till familjeåterförening efterlevs i praktiken. Resultat, familjeåterförening 2012 Vi hjälpte 883 (696) personer att efterforska saknade anhöriga. Vi bidrog till att 835 (518) personer återförenades med sina Efterforskning, återförening och asyl (antal ärenden/år) Antal familjer *. Totalt återförenades under 2012 cirka (3 000) personer med sina anhöriga som tidigare fått skydd i Sverige eller uppehållstillstånd på humanitära grunder. Rapport blottlade brister i förvarsbeslut En del av de personer som inte får uppehållstillstånd och ska utvisas placeras på Migrationsverkets förvar runt om i landet. Varje vecka besöker våra frivilliggrupper intagna på de svenska förvaren och erbjudet sitt medmänskliga stöd. Under 2012 presenterade vi rapporten Förvar under lupp En studie av rättsäkerheten för asylsökande. Rapporten studerade förvars- och placeringsbeslut samt domar med fokus på hur grunderna för beslut om förvar motiveras. I rapporten konstaterade vi att lagstiftarens avsikt på flera sätt inte avspeglar sig i hur regelverket tillämpas. Det handlar bland annat om att svenska myndigheter för sällan motiverar de olägenheter som tvångsåtgärder medför för en människa som sätts i förvar står i proportion till vad samhället kan vinna i form av smidigare avvisningar och utvisningar. Resultat, besök på förvar 2012 Vi gjorde 135 (132) besök fördelade på samtliga fem förvar i Sverige. Information och psykosocialt stöd till människor som återvände Under 2012 fortsatte även vårt stöd till personer som beslutat sig för att återvända till sitt hemland efter ett avslag på asylansökan i Sverige. Vi gav råd inför återvändandet, men även vid hemkomsten till vissa länder där vi erbjöd stöd i återintegrationen, sjukvård samt psykosocialt stöd. Resultat, återvändande 2012 Vi gav i 192 fall enskilda individer År och familjer stöd för att återvända till sitt hemland (Svenska Röda Korset har ett särskilt samarbete med rödakors- och rödahalvmåneföreningarna i Irak, Kosovo, Makedonien, Ryssland, Serbien och Tjeckien). Vi kämpade för en gemensam asyllagstiftning inom EU Svenska Röda Korset har länge kritiserat att det inte finns någon enhetlig och gemensam asyllagstiftning samt praxis inom EU. För att stärka tillträdet och rätten till internationellt skydd fortsatte vi under 2012 arbetet att tillsammans med andra europeiska rödakorsföreningar arbeta fram en gemensam ståndpunkt i frågan. Detta för att ytterligare sätta kraft bakom kravet på en gemensam europeisk asylpolitik. Nya e-kurser fundament för handlingskraftiga medmänniskor Röda Korset har som mål att sprida kunskap om hur det är att leva på flykt. För oss är det ett sätt att bekämpa fördomar och sprida förståelse för flyktingars och migranters levnadsvillkor. Ett led i detta arbete är att utveckla internetbaserade e-kurser som gör det enkelt att snabbt kunna påbörja sitt frivilliguppdrag utan att behöva invänta en fysisk utbildning. Frivilligarbetet blir också mer effektivt när fler som ska starta en verksamhet har samma bakgrundskunskap. Under 2012 lanserade Röda Korset fyra nya e-kurser inom migrationsområdet. Nya e-kurser 2012 Människor på flykt Efterforskning Familjeåterförening Återvändande. sverige i dag: Migranter som placeras i förvar berövas frihet på bristfälligt motiverade grunder. Tillämpningen av den nya bevislättnaden (med dna-test) för migranter som vill återförenas med familjemedlem mar har brister. Uppdrag: Att de frihetsberövade får en human och värdig behandling. Att alla flyktingfamiljer ska få leva tillsammans. exempel på Resultat 2012: Vi publicerade en studie om rättssäkerheten i svenska förvar, Förvar under lupp. Vi publicerade en kartläggning av våra familjeåterföreningsfall, Vägen till familjeåterförening. Vi hjälpte även 883 personer att efterforska saknade anhöriga samt återförenade 835 personer med sina familjer. 24 Sverige Svenska Röda Korset 2012

25 vill försörja sina barn Hawa Boone (i mitten av bilden) kan nu fullt ut koncentrera sig på att plugga klart till undersköterska. Foto: Ulrica Zwenger Äntligen tillsammans! I sex år kämpade somaliska Hawa Boone för att få sina två äldsta döttrar till Sverige. Avslag följde på avslag. Men plötsligt kom ett glädjebesked. et mesta är sig likt i lägenheten i Östhammar. Ändå är allt så annorlunda. Våningssängen i sovrummet skvallrar om det fantastiska som har hänt. Sedan snart två månader tillbaka bor här en hel familj. Det enda som betyder något är att vi är tillsammans i trygghet, säger Hawa. När Röda Korsets tidning Henry träffade henne 2011 grät hon av sorg, längtan och uppgivenhet flydde Hawa Boone från krigets Somalia med sina två yngsta barn, Aesha och Abdi, idag nio och tretton år. Meningen var att de äldsta döttrarna skulle komma efter. Men de fastnade i Somalias grannland Etiopien. Som så många andra somalier med familj i Sverige nekades de uppehållstillstånd eftersom de saknade giltiga pass. Med hjälp från Röda Korset kämpade Hawa för att återförena familjen. I januari förra året kom så beskedet om att dna skulle ersätta passkravet som bevis för släktskap, efter en dom i Migrationsöverdomstolen. Den 28 december landade sextonåriga Ayan och fjortonåriga Hodan på Arlanda. Hawa väntade med en väska proppfull med vinterkläder. Jag kramade dem och tänkte att nu ska jag aldrig mer lämna mina barn. Hawa säger själv att hon är en ny människa. De koncentrationssvårigheter, magsmärtor och sömnproblem hon tidigare led av är som bortblåsta. Nu kan jag sova hur mycket som helst, säger hon och skrattar. Ayan och Hodan vågade inte tro på beskedet förrän allt var helt färdigt med nya pass och uppehållstillstånd. Vi trodde att det var hopplöst, berättar Ayan. Att komma till Sverige beskriver de båda flickorna som en stor glädje. Men det var kallt! De ler försiktigt och ser med kärlek på småsyskonen. Den yngsta, Aesha, viker inte från deras sida. I början av februari började de skolan. Skolgången i Addis Abeba var mycket begränsad och allt de har missat under de sex åren är en stor sorg. Jag älskar att gå i skolan, säger Ayan. Hawa är snart färdig med sina studier till undersköterska. Nu vill jag försörja mina barn. Text: Anna Dahlqvist Texten är hämtad ur Henry 2/2013. Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 25

26 Vård efter krig och katastrofer Vi förmedlade vård till papperslösa Trots framsteg i vårt påverkansarbete under 2012 har papperslösa fortfarande inte rätt till vård på samma villkor som andra människor i Sverige. Vårt arbete med att själva förmedla vård till papperslösa fortsatte därför under året. Människor som lever i Sverige utan uppehållstillstånd kallas ofta för papperslösa. De kan exempelvis ha fått avslag på sin asylansökan men ändå valt att stanna i Sverige eller så har de inte sökt asyl överhuvudtaget. Ett har de alla gemensamt: de saknar tillgång till vård utifrån behov och på samma villkor som befolkningen i övrigt. Landstingen har nämligen enbart skyldighet att erbjuda akut vård till papperslösa. Papperslösa blir dessutom, enligt nuvarande lagstiftning, betalningsansvariga för hela vård- och behandlingskostnaden. Vi anser att alla människor är lika mycket värda och har samma rätt till bästa uppnåeliga hälsa i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Men eftersom regeringen inte lever upp till detta åtagande driver vi själva vårdförmedlingar för papperslösa i Stockholm och i Göteborg*. På dessa platser förmedlar våra anställda sjuksköterskor kontakt med de delar av den ordinarie sjukvården som trots allt tar emot papperslösa på i bästa fall samma villkor som andra patienter. De ger även råd och stöd om egenvård. Ibland är det inte möjligt för papperslösa att få hjälp inom den offentliga vården. I de fallen kan våra frivilliga medarbetare med medicinsk kompetens ge vård. Under 2012 deklarerade regeringen och Miljöpartiet att papperslösa ska få rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som inte kan anstå. I vårt remissvar uttryckte vi oro över att begreppet vård som inte kan anstå riskerar att definieras olika beroende på vilken anställd inom vården eller vilket landsting som tolkar. Men vi såg även fördelar med propositionen. Exempelvis kommer barn som vistas i Sverige utan tillstånd att erbjudas vård på samma villkor som andra barn. Dessutom innebär förslaget ett tillägg till smittskyddslagen som ger kostnadsfri vård och behandling för smittsamma sjukdomar på samma villkor som för befolkningen i övrigt. resultat, Vård till pappers lösa 2012 Under 2012 förmedlade vi vård till (1 354) patienter. *I Göteborg drivs vårdförmedlingen i samarbete med Rosengrenska Stiftelsen. sverige i dag: Papperslösa har inte rätt till vård på samma villkor som andra människor. Uppdrag: Påverka beslutsfattare så att papperslösa får vård på samma villkor som andra människor. exempel på Resultat 2012: Under 2012 deklarerade regeringen och Miljöpartiet att papperslösa ska få rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som inte kan anstå. Vi vårdade krigs- och tortyrskadade Många människor som kommer till Sverige lider av sviterna efter tortyr. Samtidigt är de resurser som samhället bidrar med begränsade. Ett ljus i mörkret är våra behandlingscenter för krigsoch tortyrskadade. På våra behandlingscenter i Stockholm, Malmö, Skövde, Uppsala och Skellefteå hjälper vi människor som lider av trauman efter krig och tortyr. Här återfår människor sin psykiska och fysiska hälsa. De flesta av patienterna kommer från Afghanistan, Somalia och Irak. Behandlingsarbetet sker antingen individuellt eller i grupp och behandlingstiden är i genomsnitt ett år. Den individuella behandlingen består av samtalsterapi hos psykolog eller samtalsterapeut, oftast i kombination med behandling hos sjukgymnast, samt viss medicinsk behandling och utredning av centrets läkare. Behandling leder till goda resultat och med tiden kan många patienter åter leva ett relativt symptomfritt liv. Resultat, behandling av tortyrskadade (1 439) patienter behandlades vid Röda Korsets center för krigs- och tortyrskadade. helhetssyn på tortyrskadade På Röda Korsets behandlingscenter ger vi traumatiserade människor psykisk och fysisk behandling, däribland sjukgymnastik. Tortyrlag nu! Under 2012 fortsatte Röda Korset att driva frågan om att tortyr brott ska kriminaliseras i svensk lagstiftning, bland annat i möten med representanter för regeringen och riksdagen. Många enskilda politiker håller med oss men ännu har vi inte lyckats övertyga regeringen eller riksdagen om att en sådan lag skulle göra en viktig skillnad, inte minst för de tusentals människor som flytt till Sverige och lever med tortyrens konsekvenser. Foto: Anders Hanson Migrationsverket lovade bättre utredning av tortyrskador Europa-domstolen för mänskliga rättigheter slog för flera år sedan fast att det krävs en regelrätt tortyrutredning i asylprocessen om det finns tecken på att en person blivit torterad. Svenska myndigheter har varit sena med tillämpningen av beslutet men under 2012 beslutade Migrationsverket att ta ett större ansvar. Detta ökade vår förhoppning om att torterade ska få ett bättre bemötande framöver. 26 Sverige Svenska Röda Korset 2012

27 vård efter behov Anna O Sullivan och hennes kollegor på Röda Korsets två vårdförmedlingar för papperslösa tog 2012 emot och förmedlade vård till patienter. Foto: Magnus Bergström En hjälparbetares dagbok... Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa, Stockholm, oktober dag träffade jag en fyrtioårig kvinna från Nordafrika. Hon är papperslös och bor med sin familj i Sverige sedan ett och ett halvt år tillbaka. Förra gången vi sågs var hon tvungen att åka ambulans in till sjukhuset. Hennes blodsocker var alldeles för högt, hon skakade, hade högt blodtryck, hög puls och var rädd. Nu hjälpte jag henne med en blodsockerapparat så att hon kan testa sitt blodsocker. En av våra frivilliga läkare har träffat kvinnan tidigare och skrev då ut ett recept, så det följde jag upp. Här blev det svårt, eftersom hon är analfabet, inte pratar svenska eller förstår siffror. Lyckligtvis hade en god vän till henne följt med. Kvinnan hade också tagit med sig sin son. Jag tänkte för mig själv: Går han i skolan? Det var ingen idé att fråga eftersom jag ändå inte kan hjälpa till med den biten. Men i januari startar vi juridisk och social stödverksamhet för papperslösa, så förhoppningsvis kan vi hjälpa till med det då. Precis när vi blev klara med blodsockerapparaten kom en jätteglad ung man från Bangladesh, han var asylsökande igen, vilken lycka! Telefonen ringde. Det var en vårdcentral som hävdade att de inte alls hade avvisat en av våra patienter då han inte kunde betala för sitt besök, fullpris kronor. Ännu en spontan besökare dök upp. Hon talade bara mongoliska, men en vän i telefonen förklarade på knapphändig svenska att kvinnan ville göra en abort. En skolsköterska i en förort till Stockholm ringde angående en papperslös elev med ögonbesvär. Hur kan hon hjälpa honom? Så fortsätter dagen, veckan, månaden, året... Jag drömmer om den 1 juli 2013, tänk vad enkelt det blir när alla papperslösa får laglig rätt till vård. Ja i alla fall vård som inte kan anstå, vad nu det är... Anna O Sullivan, sjuksköterska, Röda Korset Texten är hämtad ur Henry 4/2012. Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 27

28 Mötesplatser som integrerar Vi skapade nya mötesplatser i förorten Flera områden kring våra storstäder präglas av utanförskap och segregation. Under 2012 utökade vi våra insatser för att minska utanförskapet i dessa områden. Idag kan man se en tydlig gräns mellan grupper som inkluderas i samhället och de som exkluderas. I många förorter upplever en del invånare att man inte känner sig som en del av det svenska samhället. Många invånare saknar även ingångar till framförallt arbetsmarknaden. Under 2012 genomfördes en förstudie för att ta reda på hur vi skulle kunna främja engagemang, frivillighet och delaktighet i de förorter där Röda Korset inte är etablerade. I ett nästa steg inledde vi samarbeten med bland annat Arbetsförmedlingen, fastighetsbolag och det lokala föreningslivet i Lindängen (Malmö) och Norra Biskopsgården (Göteborg). I Göteborg fortsatte vi att driva vår besöksverksamhet för papperslösa som ett komplement till vårdmottagningens verksamhet. Dessutom startade vi ett språkkafé för papperslösa i Skärholmen (Stockholm). I Södertälje öppnade Röda Foto: Magnus Bergström özz nüjen uppmanade röda korset Özz Nüjen, komiker, växte upp i Stockholmsförorten Rinkeby. I september numret av Röda Korsets tidning Henry tog han med läsarna på en rundvandring i sin hembygd och passade då på att rikta följande uppmaning till Röda Korset: Som organisation kan ni underlätta möten mellan olika delar av samhället genom att skapa naturliga mötesplatser. Korset en mottagning som erbjuder samhällsinformation. Där kan personer som har svårt att förstå svenska få hjälp med samhällsfrågor som rör vård, bostad och utbildning. Mottagningen erbjuder även rådgivning kring efterforskning och familjeåterförening. Under året startade vi även en verksamhet tillsammans med kvinnor i Stockholmsförorterna Skärholmen, Vårberg och Vårby Gård. Kvinnor från Marocko, Tunisien, Iran, Irak, Etiopien, Finland och Sverige träffades för att träna svenska och datorkunskap samt laga mat tillsammans. För att samhället bättre ska ta tillvara de resurser som finns planerar vi framöver att utveckla metoder för socialt företagande, idéskola för unga och nya mötesplatser. sverige i dag: Röda korsets verksamheter är för få i storstädernas förortsområden. Uppdrag: Röda Korset vill etablera sig i storstädernas förortsområden, framförallt med hjälp av dess invånare. exempel på Resultat 2012: Röda Korset öppnade fem nya mötesplatser i områden där vi tidigare inte haft verksamhet. Vi spred medmänsklighet EN TRYGG HAND Ingrid Bjurenborg är en av de 1460 rödakorsvärdar som under 2012 fanns på plats på sjukhus runtom i Sverige. Rödakorsvärdarna hjälper patienter och besökare till mottagningar och avdelningar. Ofta räcker det att man håller någon i handen för att de ska bli trygga och lugna, säger Ingrid Bjurenborg, rödakorsvärd på Södersjukhuset i Stockholm. Röda Korsets sociala arbete fortsatte under 2012 att stärka människors relationer. Därmed bidrog vi även till att förbättra tusentals människor hälsa och livskvalitet. Forskning visar att gemenskap och sociala relationer har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande utifrån egna förutsättningar och att ingå i ett socialt sammanhang är viktigt hela livet. Röda Korsets frivilliga besökare, anhörigstödjare, häktesbesökare och rödakorsvärdar på sjukhus runtom i hela Sverige fyller därför en mycket viktig funktion. Genom att ge av sin tid så skapar rödakorsare förutsättningar för sociala relationer och meningsfulla aktiviteter. Foto: José Figueroa sverige i dag: Många äldre upplever att de har färre sociala relationer än tidigare. Uppdrag: Stärka människors sociala relationer för att bidra till hälsa och livskvalitet. exempel på Resultat 2012: Våra frivilliga gjorde besök hos äldre människor i hem och på äldreboenden. Vi besvarade samtal i telefonjouren anhörigvårdare fick stöd i sin uppgift personer som sitter i häkten eller på anstalter fick besök. 28 Sverige Svenska Röda Korset 2012

29 på plats i miljonprogrammen Anja Sommer och Hamdi Aliyare möts över matteböckerna när Röda Korset arrangerar läxhjälp i Norra Biskopsgården. Foto: Kristin Lidell Ekvation som förenar Det var i höstas Anja Sommer började undra om det inte fanns mer meningsfulla sätt att använda tiden hon tillbringade hemma i soffan eller på kafé. Idag är hon en av de frivilliga som hjälper unga i Biskopsgården med läxläsning. orsdagskvällen är iskall. En efter en hastar ungdomarna in i värmen. Hejar på varandra och plockar upp sina böcker. Anja Sommer är en av dagens tre frivilliga läxhjälpare från Röda Korset. Först tänkte jag bara att det var jag som skulle lära barnen. Men det är väldigt allmänbildande att vara här, jag lär mig massor. Ena veckan är det algblomning med en mellanstadieelev, veckan därpå derivata med en tjej som går på gymnasiet, säger Anja. När 18-åriga Hamdi Aliyare slår upp matteböckerna innebär det en rejäl utmaning för Anja Sommer, trots att hon till vardags är redovisningsansvarig på Göteborgsoperan och har järnkoll på siffror. Hamdi Aliyare går sista året på Natur vetenskapliga programmet på ett internationellt gymnasium inne i stan. Hon siktar på att läsa vidare till biomedicinsk analytiker. Att Hamdi kommer hit, trots att det är svårt att hitta läxhjälpare på hennes nivå, handlar inte som för en del andra ungdomar i Norra Biskopsgården om att hon har fem småsyskon därhemma. Jag tycker om när det är många människor omkring mig. Så fort jag sätter på hörlurarna kan jag koncentrera mig oavsett var jag är. Vad jag lyssnar på? Musik eller uppläsningar av Koranen, vad som helst. Till Röda Korsets läxläsning hos Neutral Ungdom kommer hon istället för att det är roligt att plugga omgiven av kompisar. Andra argument från läxläsare denna kväll är att min styvpappa är visserligen bra på matte men han kan bara förklara på somaliska och här kan jag få hjälp på svenska. Eller att det är roligt att träffa andra som vill mycket. Närmaste bibliotek ligger ett par hållplatser bort med spårvagnen och de yngre eleverna tycker det känns tryggare att kunna vara kvar i bostadsområdet på kvällarna. Dessutom stänger biblioteket redan klockan 17 medan läxhjälpen pågår klockan till Just på torsdagar får läxläsningen lite extra draghjälp, direkt efteråt är det nämligen tjejkväll i lokalen. Då kollar vi på film och fikar och det är bara tjejer som får vara här, säger Hamdi Aliyare. Text: Marit Larsdotter fakta Föreningen Neutral Ungdom är aktiv i Norra Biskopsgården i Göteborg. Deras syfte är att förbättra sammanhållningen i området, minska kriminaliteten och inte minst medverka till att fler unga läser vidare på gymnasiet. Hösten 2012 inledde Neutral Ungdom ett samarbete med Röda Korset som två kvällar i veckan har frivillga på plats för att hjälpa till med läxläsning. En dag vänder sig särskilt till grundskolans elever, den andra fokuserar på gymnasister. Till läxhjälpen brukar det komma ett tiotal barn och unga vid varje tillfälle. Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 29

30 För en hållbar värld Redesign som säljer Röda Korset strävar efter att begagnade kläder ska tas om hand på ett mer miljövänligt sätt. Aktuell forskning inom textilåtervinning bidrog till att vi under 2012 antog en ny klädpolicy. Röda Korset antog en ny klädpolicy Fokus i den ligger på att alla inlämnande textilier till Mötesplats Kupan i möjligaste mån ska återanvändas eller återvinnas. Det innebär i första hand att kläder och textilier säljs i våra Second hand-butiker. De kläder som inte säljs ska i så stor utsträckning som möjligt återvinnas och helst utgöra råvara för nytillverkade kläder. Detta gynnar en hållbar utveckling och bidrar till att spara på jordens resurser vilket i förlängningen minskar antalet klimatrelaterade katastrofer. Röda Korset har tidigare avslutat sitt internationella klädbistånd. Beslutet byggde på Röda Korsets internationella inriktning där klädbistånd inte ingår då det inte är ett effektivt bistånd, bland annat på grund av miljöskäl. Detta innebar samtidigt en stor förändring för de tusentals frivilliga som är aktiva i sy- och sömnadsgrupper. Många av dessa har under 2012 ställt om sitt arbete till att förädla samt redesigna textilier. Artiklar som sedan säljs i våra second hand-butiker runtom i landet. Allt till förmån för Röda Korsets arbete. Köp en jeansjacka på Mötesplats Kupan så både sparar du miljön och bidrar till att katastrofdrabbade exempelvis får rent vatten. Foto: Röda Korset Vår ambition är att sälja alla våra klädgåvor i våra Mötesplats Kupanbutiker. Lyckas vi inte med det så redesignar vi dem. Foto: Erik Olsson/Svenska Röda Korset sverige i dag: Klädbistånd är dåligt för både miljön och de mottagande ländernas ekonomi. Uppdrag: Ställa om från klädbistånd som går utomlands till återbruk i Sverige. exempel på Resultat 2012: Fler frivilliga återbrukade skänkta textilier. Nya ledstjärnor för Mötesplats Kupan 2012 startade Röda Korset två Mötesplats Kupan med vitt skilda idéer. En second hand-outlet i Stockholmsförorten Skärholmen och en konceptbutik med vintagesortiment i Stockholms innerstad. Till outlet-butiken i Skärholmen skickar Mötesplats Kupan-butiker runtom i Stockholmsområdet sina osålda kläder. I outleten får kläderna en sista chans att säljas innan de skickas till återvinning. Här säljs kläder, väskor, textilier och skor billigt. Konceptbutiken på Hornsgatan samarbetar med flera hotell, krogar och resturanger som skänker kvarglömda kläder till Röda Korset. Modellen för de nya butikerna är framtagen med hopp om att inspirera ansvariga för andra Mötesplats Kupan runtom i landet, framförallt i större städer. Allt för att vi som organisation framöver än mer effektivt ska omvandla skänkta kläder och gåvor till pengar som kommer våra verksamheter och därmed utsatta människor till gagn. Resultat, mötesplats kupan 2012: Röda Korsets 281 Mötesplats Kupan utgör även grundstommen för organisationens sociala verksamheter. Här sker varje dag tusentals möten. I de flesta av våra Mötesplatser kan man lämna in och köpa begagnade kläder, prylar och möbler. Under 2012 sålde Röda Korset skänkta kläder och andra gåvor Mötesplats Kupan (antal besök/vecka) Antal till ett värde av 154 miljoner kronor. Pengarna används i Röda Korsets verksamheter i Sverige och utomlands personer valde att ge av sin tid som frivillig på våra Mötesplatser, en ökning med 750 personer jämfört med personer som arbetstränade, alternativt gjorde samhällstjänst, arbetade också på Mötesplatserna under För många av dessa människor utgör Röda Korset en bro tillbaka in i samhället med hjälp av erfarna handledare År 30 Sverige Svenska Röda Korset 2012

31 meriterade designers Nadia är utbildad vid Central Saint Martins college i London och Andreas på Beckmans designskola, båda driver egna inredningsföretag. Nadia har haft två utställningar på Kulturhuset som handlat om hållbarhet och klimatförändringar. En god design Foto: José Figueroa Hur kan yrkeskunskaper inom design och ett intresse för hållbar utveckling omsättas i ett frivilliguppdrag för Röda Korset? Henrys reporter besökte en byggarbetsplats intill en tungt trafikerad gata i Stockholm för att hitta svar på frågan. öda korsets second handbutik på Hornsgatan 56 är en lastzon. Det kanske låter brutalt och skitigt men inte alls. Det här ska inom kort bli en snygg och fräsch hamn, en port till världen för den som enbart tänkt köpa sig en t-shirt. Två designers står bakom den nya inredningstanken; Nadia Tolstoy och Andreas Hegert har låtit sin erfarenhet liksom sitt intresse för hållbarhet och rättvisa utgöra riktlinjer. Vi vill att man ska förstå sambandet, att det man handlar här går till någon behövande i en annan del av världen, säger Nadia Tolstoy medan hon slätar ut säckar som ska bli förhängen till omklädningsrummen. Röda Korset använde tidigare säckarna för att skicka kläder till katastrofområden. På säckväven syns symbolerna för mansoch kvinnoplagg samt för sommar- och vinterkläder. Som draperier är de både intressanta och udda, en klassiskt praktisk design framstår plötsligt som helt moderiktig i sitt nya sammanhang. Vår ideologi är att jobba med miljövänliga material, återvinning och lågenergi. Den här gången läste de i en tidning att organisationen sökte designhjälp för två nya butiker. Utmaningen kom lägligt. De hade båda tillfälliga hål mellan sina ordinarie uppdrag. Hela inredningstanken ska vara lätt att kopiera för andra rödakorskretsar som vill göra om sina butiker. I taket har de gamla gipsskivorna klätts i puffiga dukar som för tankarna till ett tältläger. Butikschefen Erika Olofsson klättrar på en hög stege och monterar de sista delarna av takpusslet. Två frivilliga hantlangar från golvet. Budgeten för inredningen är högst begränsad, så de frivilliga som har hjälpt till har spelat en avgörande roll. Det är nytt för oss att jobba med frivilliga. Saker tar längre tid, men öppnar också nya möjligheter. Vi skulle till exempel inte ha kunnat genomföra det här med taket utan dem, det skulle bli för dyrt att betala någon per timme för ett sådant jobb, säger Nadia Tolstoy. Det är inte enbart rödakorsengagerade som har ställt upp med sin tid, även leverantörer av material har gått ned i pris, bjudit på frakt och varit allmänt beredvilliga. Känslan i butiken ska vara lite mer exklusiv, hit kommer utvalda plagg som har skänkts från innekrogar i Stockholm och från andra delar av Sverige. Nadia och Andreas talar mycket om storytelling. Alltså att skapa en berättelse, där kunden är en del av sammanhanget. På sätt och vis är de redan själva en del av berättelsen, eftersom de efterskänker större delen av sitt arvode till Röda Korset. Vi letade aktivt efter ett sätt att ge något tillbaka, vi vill gärna lägga upp vårt arbete så här. Att vi mellan välbetalda uppdrag kan driva mer ideella projekt, säger Nadia Tolstoy. Det är roligt att trolla med en begränsad budget och det känns att man deltar i något som har ett högre syfte, säger Andreas. Det är det vi vill förmedla till kunderna också; att man kan köpa en snygg tröja till ett vettigt pris och dessutom göra en god gärning. Det ska kännas bra att handla här, säger Nadia. Text: Josefin Olevik Texten är hämtad ur Henry 3/2012. Fotnot: Second hand-butiken på Hornsgatan 56 i Stockholm invigdes i början av juni Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 31

32 Beredda före katastrofen Första hjälpen räddar liv Röda Korset räddar liv och ger hopp. Våra utbildningar i första hjälpen och hjärtlungräddning är ett konkret sätt att omsätta denna ambition i handling. Röda Korsets arbete riktar sig alltid mot de grupper i samhället där behoven och utsattheten är som störst. Under 2012 prioriterade vi därför om våra Första hjälpen-utbildningar till att i första hand rikta sig mot privatpersoner och ideella föreningar. Röda Korsets arbete med att, i egen regi, sälja Första hjälpen-utbildningar till företag och arbetsplatser avvecklades. Vi har dock inlett arbetet med att ta fram en modell för att certifiera instruktörer som i egen regi kommer att kunna utbilda exempelvis personalgrupper i första hjälpen. Som en konsekvens av att Röda Korset ska finnas där behoven är som störst inleddes under 2012 även en avveckling av verksamheten med att utbilda hemvärnssjukvårdare. Resultat, FÖRSTA HJÄLPEN frivilliga förstahjälpare var under året på plats i samband Foto: Hans Reuterskiöld/Svenska Röda Korset Röda Korset utbildar människor i Första hjälpen och har även egna Första hjälpen-grupper på plats vid festivaler och andra arrangemang. med 950 uppdrag, exempelvis konserter, idrottstävlingar och andra evenemang. Förortsbor för tryggare storstäder Röda Korsets Första hjälpengrupper fortsatte under 2012 att vara ett tryggt inslag på konserter, idrottstävlingar och andra evenemang. Framöver är vår ambition att nya frivilliggrupper även ska finnas på plats i storstädernas förorter. Dagens Första hjälpen-gruppverksamhet utformades 1986 för att möta dåtidens behov av sjukvårdsberedskap vid offentliga evenemang. Under 2012 undersökte vi vilka behov av våra Första hjälpen-grupper som finns i dagens samhälle. Slutsatsen blev att nuvarande Första hjälpen-grupper fortfarande fyller en viktig funktion och därför ska fortsätta sin verksamhet vid offentliga evenemang. Undersökningen visade även att arrangörer som samverkar med Röda Korset, men även myndigheter, vill att Första hjälpen-grupperna syns mer ute i vardagssamhället. Vår ambition är att starta nya frivilliggrupper runt storstäderna i syfte att skapa trygghet i områden, exempelvis genom nattvandring. Genom att bredda basen för rekrytering av frivilliga i storstädernas förorter är förhoppingen att språkkunskaperna bland våra frivilliga ska breddas och att verksamheten ska bidra till en ökad integration i samhället. sverige i dag: Röda korsets verksamheter är etablerade i för få förorter kring storstäderna. Uppdrag: Fler Första hjälpen-grupper ska synas på gator och torg, särskilt i storstädernas förortsområden. exempel PÅ Resultat 2012: Förstudie slutförd. Handlingskraftigt nät vävt av frivillighet Våra lokala rödakorskretsar fortsatte under året att upprätta planer för hur vi ska bistå landets kommuner vid större olyckor och katastrofer. Sverige är tämligen förskonat från större olyckor och katastrofer. När de väl inträffar så rycker räddningstjänst och ambulanspersonal ut för att bistå de människor som drabbas. Röda Korsets funktion vid större olyckor och katastrofer handlar om att ge medmänskligt stöd till lätt skadade, anhöriga och andra behövande. Våra lokala rödakorskretsar kan även öppna upp sina Mötesplats Kupan för att erbjuda mat, dryck och vid akuta behov kläder. RESULTAT, LOKAL BEREDSKAP 2012 Röda Korsets kretsar har planer för hur man ska agera vid större olyckor och katastrofer, samt hur samverkan med kommunen ska fungera, i 150 av landets kommuner (150). Frivilliga rycker ut innan katastrofdrabbade landar Efter tsunamikatastrofen 2004 stod det klart för de ansvariga vid landets större flygplatser att de inte hade kapacitet att hantera både stora strömmar av drabbade resenärer och deras oroliga anhöriga. Röda Korset har därför fått uppdraget att rekrytera, utbilda och fortbilda krisstödjare, ansvariga för avlastningssamtal samt gruppledare till flygplatserna Arlanda och Bromma i Stockholm samt till Malmö Airport. Under året avslutades vårt uppdrag avseende krisstödjare vid Landvetter flygplats i Göteborg. Anledningen var att omkringliggande kommuner tog på sig rollen att säkerställa framtida behov av krisstödjare. Resultat, KRISSTÖD 2012 Under 2012 ny- och repetitionsutbildades 455 personer som krisstödjare. 32 Sverige Svenska Röda Korset 2012

33 Alex mår bra av att hjälpa räddar liv Man har faktiskt hjälpt till att rädda liv, och det betyder jättemycket, säger Alexander Bishop. Glädjen över att hjälpa andra driver Alexander Bishops engagemang. Han kan helt enkelt inte sluta. tt stenkast från Fyrisån ligger Träffpunkten, Röda Korsets högborg i Uppsala. Här samsas Beredskapskretsens Första hjälpengrupp med läxläsning och svenskundervisning. Det är här vi hänger på tisdagskvällar helt enkelt, säger Alexander Bishop, förstahjälpare och uppdragsledare. Somliga hänger mer än andra. Alexander Bishop uppskattar att han lägger ner motsvarande cirka 50 hela arbetsdagar per år på utbildningar i Första hjälpen och uppdrag som förstahjälpare på festivaler och idrottsevenemang. En del slutar ju eller går vidare, men för mig har det bara blivit mer och mer och mer. Jag kan inte sluta. Jag kör på. Han fortsätter: Jag vet att jag gör en insats, det får mig att må bra att hjälpa människor, och det är väl inte det sämsta. Röda Korsets nattvandringar blev dörren in Men efter ett år övergick han till första hjälpen och fastnade ordentligt. Ger man Röda Korset lillfingret så tar de hela handen, skojar han. Även om förstahjälparna måste hålla uppmärksamheten på annat än scenen, är konserter uppskattade uppdrag. Han har bland annat arbetat på Hultsfredsfestivalen under nio år. Andra uppdrag ligger närmare. Jag fick jobba på konsert med mina barndomsidoler Europe i somras uppe vid Furuviksparken. Han säger att han mentalt förbereder sig på det värsta när han åker ut. Vid två eller tre tillfällen på uppdrag har han gjort hjärtlungräddning på personer med andningsstopp. Vid idrottsevenemang är det andra typer av skador. Det kan handla om stukningar, benbrott, eller nickdueller där folk slår ihop huvudena. Men Alexander Bishop försäkrar att han även har gott om andra intressen: läsa, film, tv-serier och gå på krogen. Han hinner dessutom sova närmare åtta timmar per dygn. En förklaring är skiftjobbet som undersköterska på akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning på Akademiska Foto: Jöran Lindeberg sjukhuset, där långa pass ger mycket ledig tid emellan. I sitt yrke hjälper han förstås också folk, men tydligen är det något extra som lockar med Röda Korset. Man får hjälpa människor, men man träffar ju också en fruktansvärd massa roliga människor. Det ger så otroligt mycket. Text: Jöran Lindeberg Artikeln är hämtad ur Henry 1/2013 Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 33

34 Det röda korset, mer än en logga Vi värnar sjukvården i krig Sjukvården i väpnade konflikter har ett särskilt skydd under den internationella humanitära rätten (krigets lagar) och ska alltid respekteras. Under 2012 fortsatte Röda Korset dokumentera hur både sjukvårdspersonal och anläggningar utsätts för våld i väpnade konflikter. dationer som ska genomföras i fält. Under 2012 lyckades Röda Korset på ett internationellt plan synliggöra omfattningen och allvaret av problemet och mobilisera hälso- och sjukvårdsaktörer, inklusive stater. Slutresultaten av kampanjen kommer att presenteras vid den 32:a internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen Väpnat våld mot både sjukhus, fordon, vårdpersonal och sjuka minskar hälso- och sjukvårdens kapacitet i väpnade konflikter i exempelvis Syrien, Libyen, Afghanistan, Demokratiska Republiken Kongo och Somalia. Länder där vi ser att behovet av vård har ökat inledde rödakorsrörelsen en global kampanj för att höja säkerheten i vården, Health Care in Danger (Sjukvård i skottlinjen). Kampanjen drivs i samverkan med flera stater och andra berörda sjukvårdsaktörer. Våldshandlingar och hot mot sjukvårdspersonal och Foto: Internationella rödakorskommittén Hebron. En ambulans från Palestinas Röda Halvmåne blockeras vid vägspärr. sjukvårdsanläggningar dokumenteras för att visa mönster och identifiera ansvariga. Målet är att förändra beteenden och rutiner, hos både väpnade styrkor och sjukvårdpersonal. Under 2012 bjöd Svenska Röda Korset in myndigheter, organisationer och departement till dialog om hur vi kan förbättra säkerheten för sjukvårdare i krig. Vår förhoppning är att arbetet ska leda till rekommen- Världen idag: Väpnade konflikter drabbar sjukvården. Uppdrag: Röda Korset ska se till att den humanitära rätten respekteras. EXEMEPL PÅ RESULTAT 2012: Svenska Röda Korset har fört en dialog med myndigheter, organisationer, regeringskansliet samt väpnade styrkor om hur vi kan förbättra säkerheten för sjukvårdare i krig. Vi har synliggjort problemets omfattning och mobiliserat hälso- och sjukvårdsaktörer i Sverige och andra länder. Det röda korset skyddades av frivilliga I väpnade konflikter skyddas sårade och sjukvården av de så kallade skyddsemblemen, det röda korset, den röda halvmånen eller den röda kristallen. Röda Korsets frivilliga ingriper när någon av skyddsemblemen används felaktigt. Den svenska staten äger skyddsemblemen och de får enbart användas under krig. Några sjukhus och ambulanser, liksom militär sjukvårdsmateriel, har i beredskapssyfte fått regeringens tillstånd att märkas med det röda korset. Svenska Röda Korset får också använda det röda korset i fredstid men då tillsammans med namnet Röda Korset i vår logga. Skyddet av och respekten för det röda korset och de andra skyddsemblemen är avgörande för att upprätthålla den internationella humanitära rätten (krigets lagar). All felaktig användning, även i fredstid, exempelvis i reklamsammanhang, försvagar skyddseffekten och försvårar därmed den humanitära hjälpen i väpnade konflikter. För att stärka skyddet av emblemen rekryterades under 2012 sju frivilliga personer som emblemhandläggare. De startade upp sin verksamhet och kunde snart se ett mönster att den felaktiga användningen av det röda korset oftast handlar om okunskap, vilket gör det förebyggande arbetet viktigt. Sverige idag: Det röda korset används ofta felaktigt. Uppdrag: Påtala felaktig användning av det röda korset. EXEMEPL PÅ resultat 2012: Emblemgruppen hanterade 200 ärenden och stoppade 140 fall av felaktig användning. Krigets lagar i skolan Respekten för folkrätten tar sitt avstamp i klassrummet. Inom skolområdet fortsatte vi arbetet med att sprida information kring humanitära värderingar, Röda Korsets arbete samt krigets lagar. Ytterligare 27 klasser har börjat använda materialet När kriget drabbar (40 skolor köpte in materialet 2011). Vår skolsajt fortsatte att vara populär. Antalet besökare ökade och många valde att göra sitt skolarbete om just Röda Korset. Vi utbildade även (6 100) personer i de mänskliga rättigheterna, grundläggande rödakorskunskap och om människor på flykt. 34 Sverige Svenska Röda Korset 2012

35 Polisen märkte om... Nu rättar Polisen till felet i landets polisbilar. Foto: Polisen emblemmissbruk i kubik I krig är det förbjudet att angripa personer eller ting som bär det röda korset. Felaktig användning, även i fredstid, försvagar skyddseffekten. polisen märkte fel Röda Korsets emblemgrupp uppmärksammade Polisen på att de märkt sjukvårdslådor i sina polisbilar med röda kors... Foto: Polisen Foto: Erik Olsson/Svenska Röda Korset Polisen missbrukade det röda korset Emblemgruppen ingriper mot felaktigt användande av det röda korset. Nu har polisen fått märka om sjukvårdslådorna i bilar. februari förra året damp ett brev ned hos Rikspolisstyrelsen. Det var Röda Korsets emblemgrupp som fått tips om att Polisen hade ett rött kors på den hurtslåda i bilarnas bagageutrymme där sjukvårdsväskan förvaras. Många skulle säkert se det som en bagatellfråga, men det är ju faktiskt så att emblemet är skyddat enligt svensk och internationell lag, säger Per Rickander, teknikspecialist på Polisen. Ett byte till ett vitt kors på grön botten pågår nu i 4000 polisbilar. Åsa Älander I väpnade konflikter är det förbjudet att angripa personer eller ting som bär det röda korset, halvmånen eller kristallen. Foto: Lasse Sundberg Felaktig användning, även i fredstid, försvagar skyddseffekten. Emblemgruppen drog igång i februari förra året. Åsa Älander är en av de frivilliga handläggarna. Mitt intryck är att folk reagerar med förvåning i första hand. Många har ingen aning och tackar för informationen. I de allra flesta fall har problemet snabbt rättats till. Hittills har Emblemgruppen agerat i 130 ärenden, varav 20 fortfarande är olösta. Text: Jöran Lindeberg Artikeln är hämtad ur Henry 1/2013 Svenska Röda Korset 2012 Verksamhetsberättelse 35

36 Så använder vi pengarna I denna bild kan du följa hur intäkter och kostnader fördelas inom hela Svenska Röda Korset*. Dels får vi intäkter via nationella aktiviteter, dels via Svenska Röda Korsets lokalföreningar (kretsar). Till detta kommer även en beräkning av vad de frivilligas insats i tid motsvarar i pengar. Därefter redovisar vi hur resurserna fördelas på internationellt respektive nationellt arbete upp delat på olika verksamhetsområden. Vi redovisar även hur mycket av inkomna medel som används för insamling, administration och kostnader för medlemsrekrytering och medlemsvård. * Dock ej anknutna stiftelsen Rödakorshemmet och övriga anknutna stiftelser. Kapital Svenska Röda Korsets styrelse Avsättning till Årets eget kapital avkastning Övrigt Sålda utbildningar Centrala bidrag (Sida/EU/myndigheter) Medel 11Mkr 5 Mkr 67 Mkr 25 Mkr 292 Mkr 156 Mkr Insamling Centralt 210 Mkr 508 Mkr Övriga verksamhetskostnader (motsvarar cirka 14 % av totala intäkter) 1) Insamling 48 Mkr Administration 17 Mkr Medlemskostnader 8 Mkr Omstruktureringskostnad 18 Mkr 91 Mkr Nationellt Styrelsen med 254 2) anställda Användning Ändamål internationellt 309 Mkr 3) Ändamål nationellt 199 Mkr Röda Korsets internationella arbete Svenska Röda Korset kanaliserar oftast pengar till internationella insatser via Internationella rödakors- och rödahalvmåne-- federationen samt i vissa fall Internationella rödakorskommittén. Det blir dock allt vanligare att stöd ges bilateralt, det vill säga från Svenska Röda Korset direkt till en systerförening i ett annat land. Akuta katastrofer: 116 Mkr; 38 % Resiliens: 106 Mkr; 34 % Föreningsutveckling: 54 Mkr; 17 % 1) Enligt Svensk insamlingskontroll (på sidan 56 kan du läsa om hur detta nyckeltal räknas fram). 2) Medeltal anställda ) Beloppet inkluderar verksamhetsanknutna stödkostnader för internationellt arbete. 36 Så använder vi pengarna Svenska Röda Korset 2012

37 Internationell verksamhet, ändamålsrelaterade kostnader (koncern) TKR Nationell verksamhet, ändamålsrelaterade verksamhetskostnader (koncern) TKR År År Svenska Röda Korsets lokalföreningar Medlemsavgifter 26 Mkr Insamling Lokalt 22 Mkr -22 Mkr 1) Försäljning av skänkta varor 153 Mkr -32 Mkr 1) Kursintäkter och övriga verksamhetsintäkter 30 Mkr 64 Mkr Lokala bidrag från främst kommun och landsting 54Mkr 14 Mkr 32Mkr 12 Mkr Kapitalavkastning 3 Mkr Lokalt medlemmar lokala kretsar aktiva frivilliga. Värdet av frivilligas arbete 772 Mkr. 211 Mkr 19 Mkr Insamling Administration Medlemskostnader Ändamål nationellt 410 Mkr Baserat på studier av omfattningen av frivilligas insatser kan man anta att frivilliga i genomsnitt arbetar 140 timmar per år. Vid en värdering av varje timma till 175 kronor* uppgår det ekonomiska värdet för frivilliga insatser årligen inom Svenska Röda Korset till 772 Mkr. (*Den värderade timkostnad som EU-programmet LEADER, EU:s stödprogram för landsbygdsutveckling, använder sig av för personer över 18 år.) Röda Korsets nationella arbete Frivilligt engagemang och resursmobilisering: 197 Mkr; 48 % 2) Hälsa och social delaktighet: 81Mkr; 20 % Migration: 36 Mkr; 9 % Föreningsutveckling: 21 Mkr; 5 % Kommunikation: 16 Mkr; 4 % 1) Del som skickats vidare till centrala aktiviteter. 2) Ändamålskostnaderna för Mötesplats Kupan/Second hand (179,9 Mkr 2012) bokförs från och med 2012 under Frivilligt engagemang och resursmobilisering. Tidigare bokfördes dessa kostnader under Hälsa och social trygghet. Uppgifterna som rör Röda Korset lokalt baseras på inrapporterade finansiella uppgifter från cirka 89 procent av landets lokala rödakorskretsar. Alla belopp är i miljoner kronor (Mkr). Svenska Röda Korset 2012 Så använder vi pengarna 37

38 38 Möten skapar stabila inkomster Långsiktiga och stabila intäkter är viktiga för att Röda Korset ska kunna bedriva kvalitativt hjälp arbete. Under 2012 satsade vi därför stort på att öka antalet månadsgivare. Röda Korsets face to face-värvare var en avgörande pusselbit i detta arbete.

39 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 40 Resultaträkning 50 Balansräkning 51 Kassaflödesanalys 52 Nyckeltal Redovisnings- och värderingsprinciper 54 Noter 57 Revisionsberättelse 65 Svenska Röda Korsets centralstyrelses årsredovisning 2012 org.nr Foto: Hans Reuterskiöld/ Svenska Röda Korset 39

40 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Röda Korsets centralstyrelse (organisationsnummer ; i efterföljande text används termen Svenska Röda Korsets styrelse) avger härmed årsredovisning för år I denna redovisning ingår inte egna juridiska personer som Svenska Röda Korsets lokalföreningar (kretsar), anknutna stiftelsen Rödakorshemmet och övriga anknutna stiftelser, då dessa upprättar egen årsredovisning. Fokus på katastrofer och resultat Den främsta katastroforganisationen i Sverige Svenska Röda Korset grundades 1865 och har sitt säte i Stockholm. Svenska Röda Korset är idag den största ideella humanitära organisationen i Sverige. Svenska Röda Korset är organiserad via kretsar runt om i landet och har kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Dessutom finns behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Stockholm (egen stiftelse), Skövde, Malmö, Uppsala och Skellefteå. Svenska Röda Korsets arbete utförs av frivilligarbetare och förtroendevalda samt av 254 anställda (medeltal). Svenska Röda Korset är en del av Internationella rödakorsoch rödahalvmånerörelsen som idag består av 188 nationella föreningar. Verksamhet bedrivs av Svenska Röda Korset såväl nationellt som internationellt. För att det internationella stödet ska kunna samordnas på bästa sätt kanaliseras Svenska Röda Korsets internationella insatser via Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Det internationella arbetet utförs även i nära samarbete med systerföreningar i andra länder. Svenska Röda Korset har ett omfattande samarbete med Internationella rödakorskommittén som har till uppgift att verka i händelse av väpnade konflikter. Under året deltog 52 delegater i 64 utlandsuppdrag för Svenska Röda Korset, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen samt Internationella rödakorskommittén. Göra mer, göra det bättre, nå fler Svenska Röda Korsets Riksstämma 2011 fattade beslut om en ny verksamhetsinriktning för 2012 till 2015 Göra mer, göra det bättre, nå fler. Verksamhetsinriktningen tar avstamp i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens långsiktiga strategidokument Strategi 2020, som anger tre strategiska riktningar för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen: Rädda liv, säkra försörjningsmöjligheter och stärka återhämtning efter katastrofer och kriser Möjliggöra ett hälsosamt och tryggt liv Främja socialt deltagande och en kultur av icke-våld och fred Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning anger därför tre huvudsakliga verksamhetsområden inom vilka Svenska Röda Korset bedriver verksamheter lokalt, nationellt och internationellt: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Vidare anger verksamhetsinriktningen hur verksamheten ska bedrivas: Frivilligt engagemang och resursmobilisering Föreningsutveckling Kommunikation Rödakors- och rödahalvmånerörelsen Internationella rödakorskommittén Nationella föreningar Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen högsta beslutande organ hålls vart fjärde år Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen STATER som ratificerat Genèvekonventionerna 40 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

41 Under 2012 fokuserade Svenska Röda Korset tydligare på vårt humanitära uppdrag att bistå de människor som drabbas av katastrofer och kriser både ute i världen och här hemma i Sverige. Vår vision är att alltid finnas på plats före, under och efter katastrofer och kriser, allt för att uppfylla löftet om att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Väsentliga händelser under året Inbördeskrig i Syrien Våldsamheterna i Syrien eskalerade under Flyktingströmmar både inom och ut ur landet ökade i omfattning. Fyra miljoner människor i Syrien bedömdes i slutet av året vara i akut behov av hjälp. Rödakorsrörelsen är en av få humanitära aktörer på plats i hela landet och lyckades under året bistå två miljoner människor. Svenska Röda Korset gav under 2012 stöd till rödakorsrörelsens insatser på flera sätt. Svenska Röda Korset bidrog med medel till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens appeller för det humanitära arbetet både i Syrien och till stöd för de människor som tagit sin tillflykt till grannländerna. Behovet av att evakuera skadade och sårade var fortsatt stort. Svenska Röda Korset kunde med hjälp av insamlade medel bidra till att Syriska Röda Halvmånen fick ytterligare två ambulanser för att använda i sitt viktiga arbete. Under året ställde Svenska Röda Korset dessutom tre delegater till rödakorsrörelsens förfogande för att stödja arbetet i Syrien och i grannländerna. Torka och matkris i Västafrika Torkan slog under 2012 återigen hårt mot flera länder i Västafrika. Skördar förstördes och många utsatta människor drabbades av akut undernäring. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vädjade om stöd från omvärlden i ett flertal appeller. Svenska Röda Korset svarade snabbt på katastrofappellerna för Niger och Mauretanien. Vård till papperslösa i Sverige Under 2012 deklarerade regeringen och Miljöpartiet att papperslösa ska få rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som inte kan anstå. Röda Korset har under flera års tid verkat för att få till stånd en förändring i linje med detta besked. I vårt remissvar uttryckte vi dock oro över att begreppet vård som inte kan anstå riskerar att definieras olika beroende på vilken vårdpersonal eller vilket landsting som kommer att tolka lagstiftningen. Bevislättnad inom familjeåterförening Under de senaste åren har rätten till familjeåterförening beskurits eftersom det bland annat har ställts höga beviskrav på identitetshandlingar. Under 2012 infördes en bevislättnad för identitetskrav i vissa fall när barnfamiljer styrker släktskap med dna-test. Svenska Röda Korset var juridiskt ombud i det familjeåterföreningsfall som slutligen ledde fram till förändringen. Bevislättnaden är resultatet av ett långvarigt arbete där vi även drivit andra familjeåterföreningsfall samt uppmärksammat frågan i medierna. Fokus på humanitärt uppdrag gav ekonomi i balans För att bättre möta katastrof- och krisdrabbade människors behov genomförde Svenska Röda Korset under 2012 en fokusering av verksamheterna. Detta arbete har i stor utsträckning även bidragit till att årets finansiella resultat visar på ett positivt utfall om 11,5 ( 26,6) Mkr. Viktiga händelser efter årets slut Mötesplats för papperslösa öppnades Papperslösa är en mycket utsatt grupp i det svenska samhället. Svenska Röda Korset förmedlar sedan 2006 vård till papperslösa. I januari 2013 utvidgade Svenska Röda Korset verksamheten. Då öppnade en mötesplats för papperslösa i Stockholm. Där kan besökarna få både juridisk hjälp och psykosocialt stöd. Mötesplatsen inbjuder även till social samvaro och lek för barnen. Teleoperatörers affärsmodell drabbade sms-insamlingar En viktig insamlingskanal för Svenska Röda Korset är smsgåvor införde de stora teleoperatörerna i Sverige en ny affärsmodell (WyWallet) för betalning via sms. Denna modell har gjort det svårare för allmänheten att ge en gåva via sms och har därmed försämrat möjligheten för Svenska Röda Korset att samla in sms-gåvor. I vår julkampanj annonserade vi efter nya givare och förtydligade bilden av Röda Korset som katastroforganisation. Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

42 Människor som vill hjälpa, påverka och förändra är helt avgörande för att vi ska kunna samla in pengar och omsätta dem till värdefulla insatser världen över. Allt du kan läsa om i denna årsredovisning är möjligt tack vare det förtroende Röda Korset har och det stöd vi «får från medlemmar och frivilliga såväl som givare och allmänhet i Sverige. Intäkter Svenska Röda Korsets planerade intäkter (egna insamlingar) ökade under Men eftersom antalet stora katastrofer under året var förhållandevis få till antalet minskade de totala intäkterna med 5,5 procent och uppgick till 611,4 (646,8) miljoner kronor (Mkr). Av totala intäkter uppgick verksamhetsintäkterna till 544,1 (576,6) Mkr och resultat från finansiella investeringar till 67,3 (70,2) Mkr. Externa bidrag Externa bidrag fortsätter att vara en viktig intäktskälla för Svenska Röda Korsets verksamhet. Externa bidrag uppgick under året till 291,5 (331,3) Mkr, det vill säga en minskning med 12,0 procent. De minskade bidragen beror främst på lägre bidrag från Sida med 32,5 Mkr samt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med 2,8 Mkr. Lägre bidrag från Sida är framförallt hänförligt till att få större katastrofer inträffade under Insamlingar Intäkterna från egna insamlade medel under året ökade med 16,1 Mkr och uppgick till 209,7 (193,6) Mkr. Privatpersoner bidrar framförallt via insamlingar i den egna kretsen, via månadsgivande och testamente, men även genom givarbrev, sms-gåvor och gåvor via Kretsarna är fortsatt viktiga för en stark närvaro i hela landet. Dels för den sociala verksamheten men även för att samla in medel. En allt större andel av kretsarnas insamlade medel kommer från försäljning av second hand-varor från drygt 270 stycken Mötesplats Kupan och Second hand-butiker runt om i Sverige. Under året har en ny metod, kallad door to door, påbörjats för att värva nya månadsgivare (läs mer på sidan 43). Medarbetare har framgångsrikt värvat månadsgivare via dörrknackning. Arbetet med att värva månadsgivare på gator och torg, via så kallad face to face, har intensifierats. Under 2012 bidrog PostkodLotteriet med 33,0 Mkr vilket gör lotteriet till det enskilt största samarbetet. Tack vare detta samarbete ges även Svenska Röda Korset möjligheter att synliggöra sina verksamheter på ett bra sätt. På grund av ändrade rutiner för utbetalning av medel från PostkodLotteriet betalades inga pengar ut från lotteriet under PostkodLotteriet får sina intäkter från allmänheten och dessa medel redovisas som intäkter från allmänheten. Samarbetet med Ica där kunder kan skänka sin returpant till förmån för Röda Korset fortsatte att öka. Designern Efva Attling fortsatte att bidra genom att sälja populära smycken till förmån för Röda Korset. Även samarbetet med Ramlösa inom ramen för ett vattenprojekt i Etiopien visade sig lyckosamt. Medial bevakning är oftast en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt insamlingsarbete. Få naturkatastrofer fick något större medialt genomslag under 2012, vilket gjorde det till en utmaning för Röda Korset att samla in pengar. Under året uppmärksammade Röda Korset i en insamlingskampanj den stora hungerkatastrof som bredde ut sig i Västafrika. Röda Korsets arbete för att återförena familjer lyftes i en annan kampanj under året. I samband med julen lanserade Röda Korset kampanjen Är du med människa i tv. Kampanjen fick ett mycket bra mottagande, inte minst i sociala medier, och genererade många nya givare till Röda Korset. Under året har Röda Korset satsat på att skapa långsiktig och stabil tillväxt. Främst genom insatser för att öka antalet månadsgivare men även genom att fokusera på arbetet med att öka bidragen via testamenten. Medlemsavgifter I likhet med många andra medlemsorganisationer har medlemsantalet fortsatt att minska under året. Till följd av minskat antal medlemmar, samt förändrad fördelning mellan lokalföreningarna och den centrala organisationen, har intäkterna från medlemsavgifter minskat med 25 procent till 13,7 (18,2) Mkr. Från och med 2012 så fördelas medlemsavgiften lika mellan Svenska Röda Korsets lokalföreningar och Svenska Röda Korsets styrelse (i enlighet med Riksstämmans beslut 2011). Tidigare år erhöll Svenska Röda Korsets lokalföreningar 40 procent och Svenska Röda Korsets styrelse 60 procent. Kurser och annan försäljning Intäkter från kurser och annan försäljning uppgick till 26,0 (27,6) Mkr. Kursintäkter kommer främst från utbildningar inom Första hjälpen och krisstöd. Under året har dessa intäkter minskat. Detta beror på en medveten prioritering då Svenska Röda Korset styrt om sin utbildning inom Första hjälpen. Tidigare låg tyngdpunkten på försäljning av Första hjälpen-kurser riktade mot företag och arbetsplatser. Andra aktörer erbjuder dock denna typ av kurser. Från och med 2012 fokuserar Svenska Röda Korset därför resurserna på att utbilda privatpersoner och ideella föreningar. totala intäkter 2012 Intäkter från insamlingar Totala intäkter 2012: 611,4 Mkr; 100 % Externa bidrag: 291,5 Mkr; 47,7 % Insamlade medel: 209,7 Mkr; 34,3 % Finansiella investeringar: 67,3 Mkr; 11,0 % Kursintäkter och annan föräljning: 26,0 Mkr; 4,3 % Medlemsavgifter: 13,7 Mkr; 2,2 % Övrigt: 3,2 Mkr; 0,5 % Intäkter insamlingar 2012: 209,7 Mkr; 100 % Allmänheten inklusive Postkod- Lotteriet: 87,1 Mkr; 41,6 % Insamlade medel från Röda Korsets lokalföreningar: 53,9 Mkr; 25,7 % Arv och donationer: 42,2 Mkr; 20,1 % Radiohjälpen inklusive Världens Barn: 13,0 Mkr; 6,2 % Företag: 10,1 Mkr; 4,8 % Övriga externa fonder, stiftelser och andra organisationer: 3,4 Mkr; 1,6 % 42 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

43 umeå: ny månadsgivare Emilia Hillman plingade på och därefter gick det snabbt för Anders Wittenström att bli månadsgivare. Foto: Johan Gunséus Knack på dörr skapar långsiktiga intäkter Svenska Röda Korset satsade under 2012 stort på att skapa långsiktiga och förutsägbara intäkter till hjälparbetet genom att värva fler månadsgivare. Våra face to face-värvare mötte människor ute på gator och torg och de så kallade door to door-värvarna knackade dörr. Hallå där Anders Wittenström i Umeå, en av dem som Röda Korset har hälsat på Hur upplevde du att Röda Korset kom och knackade på hemma hos dig? Det är en fin anledning att plinga på dörren. Det är ju inte någon som säljer dammsugare och det är bättre än om någon försäljare ringer via telefon. Det blir personligt på ett annat sätt. Varför valde du att stödja Röda Korset? Jag tyckte det var vettigt i och med att Röda Korset finns i alla länder och att ni hjälper alla människor, inte någon speciell grupp. På så sätt har ni heller inte problem att arbeta i länder som kan vara kontroversiella. Varför just som månadsgivare? Jag tycker att det är smidigt. När man väl skrivit upp sig kommer pengarna iväg, så det inte enbart blir vid någon insamlingsgala. Man har också koll på hur mycket man ger eftersom man kan bestämma sitt eget månadsbelopp. Hallå där Emilia Hillman, en av Röda Korsets mest framgångsrika door to door-värvare under 2012 Du har tidigare jobbat med face to face-värvning, vad är skillnaden mot att värva door to door? Door to door är superroligt. Det blir en annan typ av samtal där man får en djupare kontakt med den som öppnar dörren. Jag trodde att det skulle vara jobbigt att gå hem till någon, men många tar sig tid att lyssna. Kan du dela med dig av några värvningsknep? Jag presenterar mig själv och frågar om personen som öppnar vill vara med och förebygga en katastrof? Jag berättar att vi är världens största humanitära nätverk som finns på plats i 188 länder och att vi arbetar före, under och efter katastrofer. Sedan brukar jag nämna hur vi arbetar i en aktuell katastrof eller konflikt, exempelvis Syrien. Därefter frågar jag vad den som öppnar tycker är viktigt och lyssna in det och bekräfta att Röda Korset jobbar med det om det nu går. Hur är det att jobba för Röda Korset? Vi är ett himla bra team i Umeå och man känner att man gör något värdefullt. Dessutom får man mycket kunskap om vad som händer i världen. Vilka är fördelarna med just denna metod? Månadsgivare resulterar i en mer kontinuerlig intäkt jämfört med pengar som går ner i en bössa. Många känner sig också säkrare med att skriva på en blankett hemma, och fler har koll på sitt bankkontonummer än om man värvar på gator och torg. Text: Erik Olsson/Svenska Röda Korset Värvare stärker det lokala rödakorsarbetet En av de positiva effekterna av att Röda Korsets värvare syns på gator och torg är att fler människor söker sig till våra lokaler. Det handlar om personer som är intresserade av att engagera sig i frivilligarbete eller som kommer för att besöka Mötesplats Kupan, konstaterar Daniel Norman, verksamhetschef, Röda Korsets Umeåkrets. Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

44 Kostnader Svenska Röda Korsets kostnader omfattar ändamålskostnader (kostnader för de olika verksamhetsområdena) och kostnader kopplade till insamling, medlemshantering samt administration. Under 2012 har Svenska Röda Korset även haft engångskostnader för omstrukturering av tjänstemannaorganisationen. Svenska Röda Korsets kostnader minskade under 2012 med 10,9 procent till 599,9 (673,4) Mkr. Svenska Röda Korsets fokusering av verksamheten samt att 2012 har präglats av färre katastrofer och därmed färre katastrofinsatser är huvudförklaringen till de lägre kostnaderna. Fokusering av verksamheten, effektivare samarbetsformer samt målet att ha en ekonomi i balans är viktiga delar i de senaste årens förändringsarbete. Ändamålskostnaderna uppgår till 508,3 Mkr jämfört med 2011 års kostnader på 593,6 Mkr, vilket är en minskning med 14,4 procent. Kostnaderna för insamling, medlemmar och administration har minskat från 79,8 Mkr 2011 till 73,0 Mkr 2012, det vill säga en minskning med 8,5 procent. Svensk Insamlingskontrolls vägledande nyckeltal, som mäter andelen kostnader för insamling, medlemmar och administration genom totala intäkter, uppgick under 2012 till 14 procent (för mer detaljerad beräkning se redovisnings- och värderingsprinciper). 14 procent är betydligt lägre än de 25 procent som Svensk Insamlingskontroll tillåter. Ändamålskostnader Årets ändamålskostnader om 508,3 Mkr (593,6 Mkr) är fördelat på dels nationell verksamhet 224,5 Mkr (229,2 Mkr) dels internationell verksamhet 283,8 Mkr (364,4 Mkr). Svenska Röda Korsets internationella verksamhet bidrar till att rödakorsrörelsen ger ett effektivt, relevant och efterfrågat stöd till människor som drabbas av humanitära kriser, katastrofer och konflikter, påvisar resultat samt gör Svenska Röda Korset till en aktiv och synlig aktör i internationella humanitära frågor. Den nationella verksamheten skapar förutsättningar för att Svenska Röda Korset blir en relevant, proaktiv och synlig aktör inom katastrof- och krisstöd. Svenska Röda Korset ska stödja, utveckla och genomföra verksamhet där behoven är som störst, med särskilt utvecklingsfokus i socioekonomiskt utsatta områden och på insatser som minskar utsatthet till följd av katastrof och konflikt. Kostnader kopplade till verksamheten benämns som ändamålskostnader. Verksamhetsområdena har förändrats från och med 2012 års verksamhetsinriktning och fördelar sig på följande områden. Dessa verksamhetsområden omfattar såväl nationell som internationell verksamhet. 1. Konflikt och katastrof 2. Migration 3. Hälsa och social delaktighet 4. Frivilligt engagemang och resursmobilisering Svenska Röda Korsets fokusländer Röda Korset fortsatte under 2012 att fokusera sitt internationella arbete på ett urval av länder. På sikt är vårt mål att etablera ett långsiktigt samarbete med rödakors- och rödahalvmåneföreningar i 14 länder. I denna illustration ser du hur långt vi har kommit i detta arbete. 44 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

45 5. Föreningsutveckling 6. Kommunikation Konflikt och katastrof I verksamhetsområdets internationella arbete ingår lokal motståndskraft och återhämtningsförmåga (även kallad resiliens), föreningsutveckling, akuta katastrofer och konflikter. Kostnaderna för den internationella verksamheten har under året minskat med 22,1 procent och uppgick till 283,8 (364,4) Mkr. De minskade kostnaderna beror på att världen inte drabbades av någon naturkatastrof som i stor omfattning uppmärksammades medialt under Däremot drabbades flera länder av mindre katastrofer varav många knappt fick någon medial uppmärksamhet. Detta resulterade i att Internationella rödakorsoch rödahalvmånefederationen vid årets slut hade lanserat hela 44 katastrofappeller, varav Svenska Röda Korset svarade på 27. Detta kan jämföras med 2011 då 28 appeller lanserades varav Svenska Röda Korset svarade på 25. Eftersom antalet katastrofappeller för mindre katastrofer ökade i antal behövde Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen mer medel till sin katastroffond, DREF (Disaster Response Emergency Fund). Svenska Röda Korset ökade därför under året stödet till fonden. Totalt användes 105,8 (135,8) Mkr för katastrofinsatser Att Svenska Röda Korset under 2012 svarade på relativt sett färre appeller är en del i en medveten fokusering. Hit hör även en stegvis ökad involvering och fördjupad uppföljning i fler av de katastrofinsatser Svenska Röda Korset engagerar sig i. Exempel på sådan involvering från Svenska Röda Korsets sida under 2012 handlade framförallt om insatserna i Syrien, Västafrika/Sahelområdet (framförallt Niger och Mauretanien) samt Afrikas horn. Svenska Röda Korsets arbete för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan hos utsatta människor fortsatte under året med insatser inom olika områden såsom exempelvis lokalbaserad katastrofberedskap, hälsa samt vatten och sanitet. Innehållet i arbetet varierade beroende på behovsanalysen i respektive kontext och land. Svenska Röda Korset har under året fortsatt sin fokusering enligt Svenska Röda Korsets internationella inriktning med fokus på 14 länder (se illustration, sidan 44). Dessa har valts med utgångspunkt i de omfattande humanitära behov som finns i de respektive länderna. En partnerskapdialog som syftar till ett fördjupat samarbete med rödakors- och rödahalvmåneföreningarna i dessa länder har startat och under 2012 genomfördes fem dialogmöten. Rödakors- och rödahalvmåneföreningarna i de respektive länderna mottog modellen väl och uttryckte uppskattning över att Svenska Röda Korset söker närmare samarbete. Modellen uppmanar till en öppen dialog och föreningarna uppskattar att samarbetet ses som en jämbördig relation. Verktyget är dessutom ett bra instrument för att lyfta och diskutera känsliga frågor som korruption och Svenska Röda Korsets relation till staten. Många av de rödakors- och rödahalvmåneföreningar som Svenska Röda Korset har valt att föra en partnerskapsdialog med verkar i samhällen präglade av utbredd korruption. Det är då viktigt att ha diskuterat igenom hur Svenska Röda Korset kan bidra till det förebyggande arbetet och hur Svenska Röda Korset förväntar sig att de nationella föreningarna i de olika fokusländerna agerar om korruptionsmisstankar uppdagas. Förutom de 14 långsiktiga länderna har Svenska Röda Korset under året också arbetat med den fortsatta utfasningen av våra samarbeten i Namibia och Malawi, samt bidragit till återuppbyggnadsarbetet på Haiti. Därutöver samarbetade Svenska Röda Korset med Internationella rödakorskommittén kring insatser i Afghanistan, Sudan och Etiopien. Totalt användes 151 Mkr för långsiktig internationell programverksamhet. I verksamhetsområdets nationella arbete ingår nationell beredskap, hemvärnssjukvård, Första hjälpen, humanitära värderingar och Röda Korset i skolan. Kostnaderna för den nationella verksamheten minskade med 28,5 procent till 49,2 (68,8) Mkr. Förändringen är ett resultat av Svenska Röda Korsets fokuseringsarbete och är främst kopplad till att uppdraget avseende utbildning inom hemvärnssjukvården för Försvarsmakten minskade i omfattning. Som ett resultat av fokuseringsarbetet har även anställdas stöd till sociala verksamheter effektiviserats vilket har bidragit till kostnadsminskningen. Utbildningsverksamheten inom Första hjälpen och medmänskligt stöd fokuserades om under året och har nu ett tydligare utsatthetsperspektiv, samtidigt som försäljning av Första hjälpen-kurser till företag och arbetsplatser avvecklades. Även detta arbete har bidragit till kostnadsminskningen. Svenska Röda Korset har genom processen bibehållit en god relation med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som gett en extra tilldelning för utbildningsverksamheten gentemot allmänheten. Under 2012 utvecklade vi vår lokala beredskap på flera plan. Fokus låg på att bistå kretsar i arbetet med att rekrytera fler frivilliga och därigenom stärka Svenska Röda Korsets kapacitet att både arbeta förebyggande samt att agera under och efter olika former av kriser. Ett intensivt arbete har bland annat skett med rekrytering och förberedelser för start av en utökad telefonjour i Göteborg. Migration Kostnaderna för verksamhetsområdet uppgick totalt till 34,6 (31,9) Mkr och avser främst Svenska Röda Korsets verksamheter inom migrationsområdet i Sverige. Under 2012 har fokus fortsatt legat på att tydliggöra Svenska Röda Korsets stödjande roll till myndigheter. Dialog har förts med berörda ministrar, departement och myndigheter. Svenska Röda Korset har också deltagit aktivt i olika fora som rör mottagande, asylfrågor, tortyr, etablering och integration. Efterfrågan på Svenska Röda Korsets tjänster har ökat i takt med att antalet asylsökande har stigit. Totalt behandlade Svenska Röda Korset ärenden under 2012 inom juridisk rådgivning, efterforskning, familjeåterförening samt reintegrationsstöd. Hälsa och social delaktighet Kostnader för området uppgick under året till 57,7 (60,9) Mkr. Kretsarna har under flera år erhållit ett omfattande stöd från Svenska Röda Korsets anställda och har numera generellt en hög kapacitet att själva utföra sociala insatser. Under 2012 minskade därför anställdas stöd till kretsarna i omfattning vilket är den främsta orsaken till kostnadsminskningen. I verksamhetsområdet ingår behandlingscenter för tortyrskadade, vård för papperslösa samt verksamhetsutveckling i storstäders förortsområden. Under 2012 förstärkte Svenska Röda Korset sitt fokus på att bättre bistå samhällets mest utsatta. Trots en omfattande avveckling av stöd från tjänstemannaorganisationen till kretsarnas arbete så utökade Svenska Röda Korset sitt arbete i svenska storstäders förortsområden. Den organisationsförändring som genomfördes under året innebar att en särskild enhet inrättades inom organisationen med ansvar för utveckling och projekt med fokus på storstäders förortsområden. Enheten arbetar i nära samarbete med både kretsar och andra delar inom tjänstemannaorganisationen. Enhetens arbete har bidragit till att kretsverksamhet inom bland annat språkverkstad, läxhjälp och kvinnogrupper har startats inom flera förortsområden i Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

46 Röda Korset till din tjänst Röda Korset vill snabbt och enkelt ge engagerande information och kunskap om sin verksamhet. Under 2012 inrättade vi en kundtjänst, Infoservice. Den ger både rödakorsare och allmänheten svar på det mesta som rör organisationen. I september 2012 fick Svenska Röda Korset en ny organisation och många av de anställda som arbetat med direkt stöd till rödakorskretsar avvecklades. För att i så hög utsträckning som möjligt upprätthålla servicen gentemot landets rödakorskretsar öppnade Infoservice. Infoservice består av tio medarbetare som dagligen svarar på frågor om Röda Korset. Målsättningen är att ge snabb och god service till rödakorsare men även till givare, skolor och allmänhet. Foto: Karin Tengby/Svenska Röda Korset snabba svar Vår kundtjänst, Infoservice, har nöjda användare. Resultat 2012 Nio av tio nöjda med bemötandet (september till december 2012) Infoservice besvarade ärenden via telefon och e-post 89 procent var nöjda med snabbhet, innehåll och bemötande i svaret Stockholm (Skärholmen/Bredäng, Södertälje), Göteborg (Norra Biskopsgården) och Malmö (Lindängen). Utbildningsverksamheten inom Första hjälpen har fokuserats på områden där behoven är särskilt stora. Med liknande fokusering har en förstudie kring Första hjälpen-grupper i storstäders förortsområden genomförts. Ett arbete som beräknas att implementeras under Svenska Röda Korsets verksamhet för torterade och krigstraumatiserade migranter samt vårdmottagning för papperslösa har under året haft fortsatt hög belastning. De vårdförmedlingar för papperslösa som Svenska Röda Korset driver i Stockholm och Göteborg har bistått (1 354) patienter och genomfört (5 828) konsultationer. Svenska Röda Korsets behandlingscenter för tortyrskadade har under 2012 genomfört (13 009) behandlingstimmar. Frivilligt engagemang och resursmobilisering Årets kostnader uppgår till 16,4 (15,7) Mkr. Kostnadsökningen hänförs främst till att Svenska Röda Korset under 2012 investerade 2,8 Mkr i att öppna två nya second hand-butiker i Stockholm. Dessa är tänkta att fungera som inspirerande exempel för de Second handbutiker som kretsarna själva driver runtom i landet. För att effektivisera och möta kretsarnas förändrade behov av tjänstemannastöd centraliserades denna verksamhet under året (se artikel Röda Korset till din tjänst ovan). Svenska Röda Korset strävar efter att vara ett naturligt val för människor som vill engagera sig ideellt inom det humanitära området. Det är av betydelse för Svenska Röda Korset att det finns ett tillräckligt stort antal människor som vill vara frivilliga och som vill ge pengar så att Svenska Röda Korset kan bedriva prioriterad verksamhet. Vid utgången av 2012 hade Svenska Röda Korset ( ) medlemmar med en medelålder om 66 (66) år. 74 (74) procent av medlemmarna är kvinnor och 26 (26) procent män. Under året ökade antalet frivilligarbetare till (31 000). Vid årets slut fanns (1 074) kretsar. Den främsta orsaken till att antalet kretsar minskar är att kretsar på mindre orter väljer att slå sig samman för att få en bättre fungerande verksamhet. Föreningsutveckling De totala kostnaderna för föreningsutveckling i Sverige uppgick till 21,0 (23,5) Mkr. Kostnaderna för föreningsutveckling och föreningsstöd internationellt redovisas som en del av det internationella arbetet under verksamhetsområde Konflikt och katastrof. Svenska Röda Korsets internationella arbete med föreningsutveckling bidrar till att nationella föreningar bättre ska kunna organisera och leda frivilliga på lokal nivå. Det internationella arbetet sker i nära samarbete med systerföreningar i andra länder. Nationellt är målet att stärka både de enskilda kretsarnas och Svenska Röda Korsets förmåga att arbeta för minskad utsatthet. Den genomförda omstruktureringen har lett till effektivisering och ett förändrat tjänstemannastöd till kretsarna. Inom området ligger även det bidrag som ges till Röda Korsets Ungdomsförbund på 10,0 Mkr. Ungdomsförbundet är en separat juridisk person som bedriver verksamhet inom flera olika verksamhetsområden. Mer information om ungdomsförbundets verksamhet ges i förbundets egen årsredovisning. Inom området ingår även arbetet med Globalt engagemang och det direkta kunskapsutbyte som kretsar i Sverige har med kretsar i andra länder. De centrala kostnaderna för detta arbete uppgick till 1,9 (3,0) Mkr. Kommunikation Svenska Röda Korset har ett unikt mandat att tillsammans med den svenska staten ansvara för att sprida kunskap om den internationella humanitära rätten. Svenska Röda Korset arbetar ständigt för att den internationella humanitära rätten ska omsättas i praktiken och respekteras fullt ut i väpnade konflikter. Under året har Svenska Röda Korsets långsiktiga påverkansarbete gett önskat resultat. Några konkreta exempel är lättnaden i ID-krav för familjeåterförening samt den lagändring som innebär att papperslösa från och med juli 2013 kommer att få tillgång till vård på samma villkor som asylsökande, en ändring som Svenska Röda Korset väsentligt har bidragit till. Framgången bygger bland annat på att frågan har drivits i flera års tid och att påverkansarbetet baseras på erfarenheter från Svenska Röda Korsets olika verksamheter. Svenska Röda Korset fortsatte även att bedriva påverkansarbe- 46 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

47 te inom prioriterade områden såsom asylfrågor, tortyr, mottagande och integration, bland annat genom flera seminarier på MRdagarna och andra liknande forum nationellt och internationellt. Svenska Röda Korset har även under året intensifierat dialogen med berörda regeringsdepartement och myndigheter, bland annat kring frågan om kriminalisering av tortyr i svensk lag. Svenska Röda Korset synliggjorde under året även humanitära behov runtom i världen samt uppmärksammade rödakorsrörelsens hjälpinsatser i medierna. Det handlade framförallt om inbördeskriget i Syrien, den väpnade konflikten i Gaza, matkrisen i Västafrika, tyfonen Bopha i Filippinerna samt orkanen Sandy som drabbade bland annat Kuba och Haiti. Trots en unik historia och en hög kännedom hos människor runt om i världen och här hemma så har allmänheten i Sverige en otydlig bild av vad Svenska Röda Korset står för. Under året påbörjades ett arbete för att öka kännedomen om vår verksamhet hos allmänheten. Svenska Röda Korset hade vid årsskiftet drygt följare på Facebook. Insamling Kostnaderna för insamlingar uppgick till 48,2 (43,2) Mkr. De ökade kostnaderna beror främst på att nya insamlingskampanjer har utvecklats samt att satsningar genomförts för att värva nya givare. Det handlar främst om rekrytering av månadsgivare genom så kallad face to face, ett arbete som säkerställer att Svenska Röda Korset har långsiktiga och förutsägbara intäkter. Administration De totala kostnaderna för administration har minskat med 40,0 procent till 16,9 (28,2) Mkr. Minskningen beror på ett minskat administrativt stöd och att 2011 års stämma ingick i föregående års belopp. Medlem Under året har Svenska Röda Korset jobbat aktivt med medlemsutveckling. En kampanj genomfördes under början av året för att återvärva tidigare medlemmar. Vi har också genomfört en rad lokala möten och utbildningar för att diskutera medlemskapet och driva vikten av att värva och behålla medlemmar. Under året infördes medlemskap utan kretstillhörighet som ett komplement för de medlemmar som inte vill vara medlemmar i en krets. Cirka personer valde denna typ av medlemskap. Under året nyrekryterades (10 074) medlemmar. Andelen som förnyade sitt medlemskap var 86 (80) procent. Kostnaderna uppgick under året till 7,8 (8,3) Mkr. Kostnaderna är framförallt förknippade med värvning av nya medlemmar, avisering av medlemsavgifter samt kostnader kopplade till Röda Korsets tidning Henry. En tidning där medlemmar och andra läsare kan ta del av Svenska Röda Korsets stöd- och påverkansarbete. Tidningen har höga läsarbetyg. Omstrukturering Under året fattade styrelsen beslut om en tydligare prioritering av verksamheten samt effektiviseringar som inneburit att antalet anställda minskat. I bokslutet för 2012 har kostnaderna för dessa förändringar bokförts och uppgår till 18,6 Mkr. Kostnaderna är framförallt förknippade med avveckling av personal och lokaler. Resultat från finansiella investeringar Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 67,3 (70,2) Mkr. Resultatet består av realisationsvinster på 65,5 (77,7) Mkr, utdelningar 0,1 (9,1) Mkr, nedskrivning på 0,0 (16,5) Mkr av innehavet i portföljen samt räntor 1,7 ( 0,1) Mkr. Finansiell förvaltning Utvecklingen på finansmarknaden har varit positiv under året. Vid utgången av år 2012 uppgick det totala förvaltade kapitalets marknadsvärde till 1 000,1 (920,2) Mkr. Under 2012 gav de finansiella placeringarna en sammanlagd realiserad avkastning på 67,3 (70,2) Mkr. Marknadsvärdet översteg vid utgången av år 2012 det bokförda värdet med 13,5 Mkr. Den totala avkastningen på det förvaltade kapitalet uppgick under året till 6,6 ( 16,5) procent. Per årsskiftet 2012 utgjordes 29,6 (36,9) procent av marknadsvärdet av aktieplaceringar och 70,4 (63,1) procent av räntebärande placeringar. Svenska Röda Korset eftersträvar en långsiktigt god avkastning på kapitalet, med ett balanserat risktagande, under iakttagande av den placeringspolicy som beslutats av styrelsen. I syfte att uppnå riskspridning ska kapitalet vara väl diversifierat gällande såväl slag av finansiella tillgångar som emittenter. För Svenska Röda Korset är det av stor betydelse att uppnå en jämn och förutsägbar utdelning av medel från finansiella investeringar. Den långsiktiga utdelningen ska vara på en sådan nivå att kapitalets reala värde kan hållas intakt över tiden. I ett längre perspektiv är målet att kapitalets värde ska motsvara två års omsättning. Under 2012 fattade styrelsen beslut om att under året övergå från förvaltning i egen regi till diskretionär förvaltning (extern förvaltning). Förändringen syftar till att åstadkomma en långsiktig god utveckling som håller över tiden och som har möjlighet att ge en bättre avkastning på kapitalet för att bedriva verksamhet. Svenska Röda Korsets innehav i aktieförvaltningen och penningförvaltningen har avvecklats och medlen har överförts i direkt innehav, vilket framgår av not 19. Transaktionerna har resulterat i en realisationsvinst om 65,9 Mkr, vilket inte redovisats som en reell försäljning. Vid avvecklingen 9 oktober 2012 skedde en värdring till marknadsvärde, vilket utgör anskaffningsvärde för de nya innehaven. Syfte med placeringspolicyn Förvaltningen styrs av en placeringspolicy. Syftet med denna är att ange regler och riktlinjer för den totala förvaltningen avseende Investeringsstrategi Organisation och ansvarsfördelning Riskuppföljning och kontroll Rapportering och uppföljning av resultat Policyn ska fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer i den externa förvaltningen och inom Svenska Röda Korset. Placeringspolicyn innehåller mål och principer för finansiellt risktagande. Den innehåller också etiska placeringsregler med restriktioner avseende vapen, mänskliga rättigheter, alkohol, tobak och produktion av pornografi. Innehaven granskas utifrån de etiska reglerna regelbundet av ett externt värderingsföretag. Värdepappersinnehav (marknadsvärde) Räntebärande värdepapper: 704,1 Mkr; 70,3 % Utländska aktier och värdepapper: 204,4 Mkr; 20,5 % Svenska aktier och värdepapper: 91,6 Mkr; 9,2 % Värdepappersinnehav: 1 000,1 Mkr; 100 % Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

48 Disposition av årets resultat Resultatet av årets verksamhet och Svenska Röda Korsets ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultatoch balansräkningar jämte noter och redovisningsprinciper. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII:s) styrande riktlinjer för årsredovisning. Årets ekonomiska resultat före dispositioner uppvisar ett överskott om 11,5 ( 26,6) Mkr. Av under året inkomna medel från arv, ändamålsmärkta insamlingar, reavinster och intäkter som ej är ändamålsbestämda har 9,1 Mkr reserverats för användning under kommande år. Under året har 28,1 Mkr använts av under tidigare år reserverade ändamålsmärkta medel från givare. Kvarvarande överskott på 30,5 Mkr förs till eget kapital. Vägledning avseende sparande i insamlingsorganisationer Vissa år redovisas ett överskott och en följdfråga är då naturligtvis varför inte medlen har använts till verksamhet. En vanlig förklaring är att erhållna intäkter inte matchar verksamhet samma år. Det kan exempelvis handla om att en katastrof inträffar i slutet av året och att insamlingsaktiviteter som startas omedelbart ger intäkter innan årsskiftet. Men verksamheten, som motsvarar de erhållna medlen, genomförs i detta fall både innan och efter årsskiftet. I normalfallet ska givarens medel så snart som möjligt användas till ändamålet. Dock måste organisationen ha ett minimibelopp för att på ett trovärdigt sätt kunna säkerställa organisationens långsiktiga åtaganden, stabilitet och överlevnad. Enligt FRII:s definition är sparande av det egna kapitalet (exklusive beständiga donationsfonder) jämfört med verksamhetskostnaderna för året. Enligt FRII är det nedre riktmärket för sparande att det egna kapitalet motsvarar minst ett års verksamhetskostnader. Svenska Röda Korsets eget kapital exklusive beständiga donationsfonder för 2012 motsvarar cirka två års verksamhetskostnader. Fördelning av årets reslutat Tusen kronor (Tkr) Årets resultat enligt resultaträkningen Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits under året men som inte utnyttjats under året Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år samt fria avsättningar enligt styrelsebeslut Kvarstående belopp för året Så här fördelar sig Röda Korsets egna kapital utgående balans 2012 utgående balans 2011 Eget kapital: 970,1 Mkr, 100,0 % Grundkapital: 305,1 Mkr; 31,5 % Beständiga donationsfonder: 269,3 Mkr; 27,8 % Värderegleringsfond: 203,7 Mkr; 21,0 % Av givaren ändamålsbestämda medel: 125,0 Mkr; 12,9 % Balanserat kapital: 55,9 Mkr; 5,7 % Av styrelsen ändamålsbestämda medel: 11,1 Mkr; 1,1 % Eget kapital: 958,6 Mkr, 100,0 % Grundkapital: 305,1 Mkr; 31,8 % Beständiga donationsfonder: 269,3 Mkr; 28,1 % Värderegleringsfond: 161,7 Mkr; 16,9 % Av givaren ändamålsbestämda medel: 143,7 Mkr; 15,0 % Balanserat kapital: 56,4 Mkr; 5,9 % Av styrelsen ändamålsbestämda medel: 22,4 Mkr; 2,3 % 48 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

49 Fokuserad verksamhet och ekonomi i balans Genom att prioritera de verksamheter som gör störst skillnad för utsatta människor har både Röda Korsets arbete och ekonomi förbättrats under de senaste tre åren. Samtidigt har allmänhetens förtroende för organisationen ökat. Utgångspunkten för Svenska Röda Korsets arbete är att ha en god förståelse för förändringar i omvärlden och utifrån dessa agera proaktivt. Vårt uppdrag handlar om att identifiera och möta de mest angelägna humanitära behoven i samhället. För att inom ramen för vårt humanitära mandat än bättre matcha dessa behov med det arbete vi utför inleddes 2010 ett omfattande förändringsarbete. Detta arbete fortsatte under 2011 och intensifierades under Målet var en tydligare prioritering bland och styrning av vilka verksamheter som Svenska Röda Korset ska bedriva. Dessutom behövde samarbetsformerna inom organisationen effektiviseras. Ytterligare en målsättning som sattes upp var att Svenska Röda Korset skulle nå en budget i balans. Sedan 2010 har Svenska Röda Korset fokuserat sina insatser på att bättre bistå människor som drabbas av katastrofer, väpnade konflikter och kriser. En större tonvikt har även lagts vid att Röda Korset ska vara på plats före, under och efter katastrofer och kriser. Detta gäller även i Sverige då många migranter och flyktingar här bär med sig svåra minnen och fysiska skador från krishärdar och väpnade konflikter. Röda Korset genomför även omfattande insatser som syftar till att hjälpa nyanlända till ett bättre liv i Sverige. Svenska Röda Korsets ambition på det internationella planet är att arbeta långsiktigt tillsammans med 14 rödakors- och rödahalvmåneföreningar i andra länder. Svenska Röda Korset svarar också på katastrofappeller oavsett var i världen katastrofen inträffar. Inom den nationella verksamheten har några verksamheter avvecklats eftersom de ligger utanför kärnan i Svenska Röda Korsets humanitära uppdrag. Det handlar exempelvis om Röda Korsets fyra byråer mot diskriminering och försäljning av Första hjälpen-kurser till arbetsplatser och företag. Beslut har även tagits att avveckla utbildningsverksamheten inom hemvärnssjukvård under Stödet från tjänstemannaorganisationen till kretsarna har minskat inom det sociala området. Bakgrunden är att kretsarna själva i stor utsträckning redan har en god kapacitet att driva sina verksamheter. Detta har i sin tur frigjort resurser som innebär att Svenska Röda Korset nu kan satsa mer på att etablera insatser i storstäders förortsområden. Sett över en längre tidsperiod har Svenska Röda Korsets arbete till viss del finansierats med uttag från det egna kapitalet. För att vara en långsiktig och stabil förening, samt för att följa FRII:s rekommendationer på ett eget kapital motsvarande minst ett års verksamhetskostnader fattade styrelsen 2010 beslut om att ekonomin ska vara i balans. I detta fall innebär det att Svenska Röda Korsets årliga kostnader ska vara i linje med årets intäkter. Svenska Röda Korset har under 2010 till 2012 minskat verksamhetskostnaderna från 851,5 Mkr till 599,9 Mkr. Under perioden har dessutom verksamhetsresultatet förbättrats från en förlust om 138,2 Mkr till en förlust om 55,8 Mkr. Engångskostnader för omstruktureringsperioden härrör framförallt från avveckling av personal och kontorslokaler. Samtliga kostnader för förändringen har belastat 2010, 2011 och 2012 års resultat. Under 2010 belastade 50,9 Mkr resultatet och under 2012 var motsvarande belopp 18,6 Mkr. I samband med 2012 års bokslut är Svenska Röda Korsets ekonomi i balans med ett positivt resultat om 11,5 Mkr. De förändringar som genomfördes under 2012 når full effekt under 2013 vilket borgar för att Svenska Röda Korset har lagt en robust grundplåt för kommande år. Medelantal anställda inom tjänstemannaorganisationen har minskat med 45 procent från 466 medarbetare 2010 till 254 medarbetare Av dessa 254 medarbetare nyanställdes ett 40-tal under 2012 vilket bidragit till att Svenska Röda Korset har förnyat kompetensen inom många arbetsområden. Antalet tjänstemannakontor runtom i landet var 33 stycken Sedan 2012 tjänstgör samtliga nationellt anställda medarbetare på kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm respektive Umeå, på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm samt på fyra behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Malmö, Skellefteå, Skövde och Uppsala. En undersökning genomförd av TNS/Sifo visade i april 2011 att 44 procent av svenska befolkningen ansåg att Röda Korsets anseende var positivt. Motsvarande andel av de tillfrågade i december 2012 var 60 procent. Förtroendet stiger med andra ord vilket även avspeglar sig i att antalet månadsgivare blev fler under Sammantaget gör detta att Svenska Röda Korset ser på framtiden med tillförsikt. Foto: Lola Akinmade mer verksamhet i förorter Ett resultat av Röda Korsets förändringsarbete är att vi nu kan satsa mer resurser på att etablera verksamheter i storstäders förortsområden. Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

50 Resultaträkning (Tkr) Not Verksamhetsintäkter Externa bidrag Insamlade medel Kursintäkter och annan försäljning Medlemsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Försäljning av skänkta varor Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Konflikt och katastrof Hälsa och social delaktighet Migration Föreningsutveckling Frivilligt engagemang och resursmobilisering Kommunikation Summa ändamålskostnader Insamling Administration Medlem Omstrukturering Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat 16 Årets resultat enligt resultaträkningen Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits under året men som inte utnyttjats under året Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år samt fria avsättningar enligt styrelsebeslut Kvarstående belopp för året Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

51 Balansräkning (Tkr) Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Aktier i dotterbolag Övriga aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager av handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Grundkapital Beständiga donationsfonder Reserverade, av givaren, ändamålsbestämda medel Reserverade, av styrelsen, ändamålsbestämda medel Värderegleringsfond Balanserat kapital Kvarstående belopp för året Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till Sida och andra myndigheter samt Arvsfonden Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

52 Kassaflödesanalys (Tkr) Not Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten* Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Kassaflödet visar de transaktioner som innebär in- eller utbetalningar. Årets kassaflöde visar ett positivt kassaflöde om 210 Mkr. * 2012 övergick den finansiella förvaltningen från egen regi till diskretionär förvaltning, vilket inte redovisas som en reell försäljning. Vid avvecklingen den 9 oktober 2012 skedde en värdering till marknadsvärde, vilket utgör anskaffningsvärde för de nya innehaven. 52 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

53 Nyckeltal Konventionella nyckeltal Resultat (Tkr) Totala intäkter (Tkr) Eget kapital (Tkr) Balansomslutning (Tkr) Soliditet (%) Medeltal anställda Verksamhetsrelaterade nyckeltal Medlemmar Månadsgivare Antal utbildade 1) Besök Mötesplats Kupan (per vecka) Deltagare läxhjälp och träna svenska 2) Besök hos äldre Ärenden efterforskning, återvändande och asyl Antal patientkontakter Vård för papperslösa Tortyr- och krigsskadade patienter i behandling Svensk Insamlingskontroll (%) Insamlade medel/verksamhetsintäkter 3) Bidrag från Sida/verksamhetsintäkter 4) Övriga intäkter/verksamhetsintäkter 5) Insamlings-, administration- och medlemskostnader/totala intäkter 6) FRII Totalt eget kapital/ totala verksamhetskostnader 7) 1,2 1,0 0,8 1,0 1,0 1,2 Ändamålsmärkta medel/ totalt eget kapital (%) 8) ) Innefattar utbildning i Första hjälpen, Kris- och medmänskligt stöd, Rödakorskunskap, humanitär rätt, mänskliga rättigheter med mera. 2) Avser totalt antal deltagare vid samtliga tillfällen under året, varav vissa är återkommande (antalet unika deltagare är således lägre). 3) Visar hur stor andel av verksamhetsintäkterna som kommer från givare (allmänhet, kretsar, arv, företag med mera). 4) Visar hur stor andel av verksamhetsintäkerna som kommer från Sida. 5) Visar hur stor andel av verksamhetsintäkterna som kommer från externa bidrag förutom Sida samt från medlemsavgifter och övriga intäkter. 6) Visar andel insamlings-, administrations- och medlemskostnader i förhållande till totala intäkter (för definition se avsnittet om Redovisnings- och värderingsprinciper). 7) Betalningsberedskap; visar hur länge egna kapitalet räcker. T ex siffran på 1,0 för 2009 anger att Röda Korset med samma verksamhetskostnader som 2009 och utan intäkter kan fortsätta verksamheten i 1,0 år. 8) Visar hur stor andel av eget kapital som är öronmärkt, det vill säga att givaren har meddelat till vilket ändamål de vill att pengarna ska användas. Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

54 Redovisnings- och värderingsprinciper Svenska Röda Korsets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII:s) Styrande riktlinje för årsredovisning, om inte annat anges nedan. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll års resultaträkning omfattade arbetsområdena Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och humanitära värderingar, Akut katastrofhjälp, Kris och katastrofberedskap, Hälsa och social trygghet och Föreningsutveckling. Under 2012 har en förändring skett från arbetsområden till verksamhetsområden års resultaträkning omfattar följande verksamhetsområden; Konflikt och katastrof, Hälsa och social delaktighet, Migration, Föreningsutveckling och Frivilligt engagemang och resursmobilisering års jämförelsesiffror har räknats om utifrån de nya verksamhetsområdena. Övriga tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Verksamhetsintäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Gåvor från i första hand privatpersoner redovisas normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålls. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, med undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Se även Donerade tillgångar. Värdet av skänkta kläder och liknande intäktsförs först vid utleverans om varorna används i biståndsverksamhet (och värderas då till 5 kr/kg) eller vid kontant betalning vid försäljning. Försäljning av varor och tjänster intäktsförs vid kontant betalning i butik eller vid fakturering. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för eventuell gåvoskatt och de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Gåvor i form av pro bono-tjänster intäktsredovisas inte. Merparten av våra intäkter från givare och medlemmar har influtit via våra följande 90-konton: bg , bg , bg , pg , pg , pg och pg Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Röda Korset. Insamlade medel I insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, stiftelser, samfund och fonder samt sponsring. Till insamlade medel räknas också testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter och värdet av skänkta varor som använts i biståndsverksamheten. Även medel från Radiohjälpen och PostkodLotteriet är klassificerade som insamlade medel. Försäljning av skänkta varor Försäljning av skänkta varor avser försäljningsintäkten vid försäljning av gåvor i form av kläder, möbler, husgeråd och dylikt vid försäljning i butik. Externa bidrag Som bidrag räknas likvida medel från en bidragsgivare som är ett så kallat offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Offentligrättsliga organ omfattar bidragsgivare som Sida, EU, Arvsfonden, övriga statliga myndigheter och institutioner samt kommuner och landsting. Ett bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget utbetalas. Om bidraget är till för att täcka en kostnad sker intäktsredovisning så att den ställs mot den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det i hög grad av sannolikhet kan antas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader omfattar ändamåls-, insamlings-, medlems-, administrations- och omstruktureringskostnader. Gemensamma kostnader såsom kostnader för personalstöd, IT, redovisning, central fastighetsförvaltning, kontorsservice och inköpsfunktion fördelas mellan ändamåls- och administrationskostnader enligt fördelningsnyckel. Redovisning av förpliktelser En förpliktelse bokförs i resultaträkningen när organisationen har åtagit sig att utföra en åtgärd eller liknande som bedöms vara juridiskt bindande gentemot tredje man. I samband med bokslut periodiseras kostnaderna över åtagandetiden. De medel som ställs till förfogande för Svenska Röda Korsets verksamhet är ofta förknippade med restriktioner av olika slag. Det kan gälla insamlade medel för särskilda ändamål eller beslut av styrelsen om framtida disposition av tillgängliga medel, men där det inte föreligger en juridiskt bindande förpliktelse gentemot tredje man. Sådana medel redovisas som av givare ändamålsbestämda medel respektive av styrelsen ändamålsbestämda medel under Eget kapital. Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Svenska Röda Korsets uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår kostnad för personal som är anställd för att möjliggöra genomförande av de verksamheter, inom och utom Sverige, som fast- 54 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

55 ställts av styrelsen, samt omkostnader av administrativ art som är en direkt följd av de åtaganden som organisationen iklätt sig för att uppfylla ändamålen. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildning och upplysande verksamhet som avser det uppdrag Svenska Röda Korset har. Insamlingskostnader Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor från privatpersoner och företag. Här ingår till exempel kostnader för trycksaker, porto, annonser, varumärkesbyggande, profilering samt kostnad för personal som arbetar med planering och genomförande av insamlingsverksamhet. Medlemskostnader Medlemskostnader avser kostnader för Svenska Röda Korsets nuvarande och potentiella medlemmar. Bland kostnaderna ingår medlemsvård, medlemstidning, medlemsavisering, värvning av nya medlemmar samt kostnader för medlemssystem. Administrationskostnader Administrationskostnader omfattar revision samt kostnader förknippade med stadgar och legala krav, till exempel styrelse, medlemsregister, riksstämma, upprättande av årsredovisning, samt central ledning och planering. Här ingår även den del av kostnaderna för personalstöd, IT, redovisning, fastighetsförvaltning, kontorsservice och inköpsfunktion, som inte fördelats på ändamålskostnader. Donerade tillgångar Tillgångar som donerats till Svenska Röda Korset, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, värderas till verkligt värde vid gåvotillfället och bokförs som omsättningstillgång om syftet är att tillgången ska avyttras snarast möjligt och som anläggningstillgång om avsikten är att behålla tillgången i minst ett år. Intäkten redovisas i posten Insamlade medel. I den mån det uppkommer en realisations vinst/-förlust vid avyttringen redovisas denna också i posten Insamlade medel om den avyttras kort efter att gåvan erhållits, till exempel ärvda fastigheter som säljs inom kort. Beträffande skänkta kläder och liknande, se Intäktsredovisning. Värdepapper Svenska Röda Korsets värdepappersportföljer klassificeras som anläggningstillgångar, då syftet med innehavet är långsiktigt. Värdepapper är värderade till anskaffningsvärde inkl. avgifter som courtage och dylikt. Nedskrivning görs om marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och nedgången bedöms vara bestående. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Lager av handelsvaror Handelsvaror som är avsedda för försäljning värderas, med tilllämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Varor som är avsedda för biståndsverksamhet, till exempel utrustning för vattenrening, värderas till noll, då någon intäkt inte kommer att erhållas. Skänkta varor i form av kläder och liknande tas inte upp till något lagervärde. Se även Intäktsredovisning. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad avskrivning och eventuell ackumulerad nedskrivning. Immateriella tillgångar har normalt en begränsad nyttjandeperiod och avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till mellan 2 och 3 år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden om nyttjandetiden överstiger tre år och anskaffningsvärdet överstiger 20 Tkr. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader som klassificeras som hyreshus Byggnader som klassificeras som industrifastighet Fastighetsinventarier Arbetsmaskiner Datorer och datorutrustning Övriga inventarier 50 år 25 år 9 år 10 år 3 år 5 år Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga att den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassaoch banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Årets resultat och Eget kapital Att Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening utan vinstsyfte och externa ägare gör att begrepp som resultat och eget kapital har en annan innebörd än i andra juridiska former, exempelvis aktiebolag. Eget kapital definieras som de medel som tillställts organisationen för uppfyllande av dess syften och som på balansdagen inte utbetalats och där det inte föreligger en sådan juridiskt bindande förpliktelse som klassificeras som skuld eller avsättning. Eftersom det finns restriktioner för användande av olika medel görs följande uppdelning: Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

56 Beständiga donationsmedel: Kapital som bundits av givaren där endast avkastningen kan användas. Av givaren ändamålsbestämda medel: Kapitalet kan användas men endast till ändamål som givaren angett. Dessa medel utnyttjas normalt under påföljande verksamhetsår. Här ingår insamlingar där särskilt ändamål angivits. Av styrelsen ändamålsbestämda medel: Kapital som tillställts organisationen utan förbehåll från givaren, men där Röda Korsets styrelse fattat beslut om hur pengarna ska användas. Värderegleringsfond: Utgörs i huvudsak av realisationsvinster vid försäljning av värdepapper och fastigheter med syfte att vara en buffert för värdeförändringar på placeringstillgångar. Om fondkapitalet bedöms vara högre än vad som är erforderligt som värdesäkring kan styrelsen fatta beslut om avsättning till visst ändamål. Balanserat kapital: Ej förbrukade medel som tillställts organisationen utan restriktioner enligt ovan. Kapitalet kan disponeras av styrelsen, men endast användas i enlighet med organisationens stadgar och för uppfyllande av organisationens syften. Årets resultat, enligt resultaträkningen (före fördelning), utgör skillnaden mellan kostnader och erhållna medel under året. Som framgår av definitionen av eget kapital sker också ett planerat uttag från, och avsättning till, olika poster inom det egna kapitalet och i den budget som styrelsen fastställer för varje verksamhetsår ingår alltid en planerad disposition av det egna kapitalet. Koncernredovisning Koncernredovisning har inte upprättats på grund av dotterbolagets ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild, i enlighet med ÅRL, kap 7 5. Beräkningsmodell för Svensk insamlingskontrolls nyckeltal Svensk insamlingskontroll har ett nyckeltal för att mäta att insamlings-, medlems- och administrationskostnaderna ej överstiger 25 procent av totala intäkter. Formeln för beräkningen som Svensk insamlingskontroll tagit fram är: Insamlingskostnad exklusive försäljningskostnad plus administrationskostnad samt medlemskostnad dividerat med summan av totala verksamhetsintäkter minskad med försäljningskostnad plus ränteintäkter och aktieutdelning minus räntekostnader. Insamlingskostnad, not 10, uppgår till Tkr, exklusive direkta försäljningskostnader på Tkr blir det Tkr. Administrationskostnad, not 11, på Tkr samt den del av omstruktureringskostnaderna som avser administrativ personal, not 13, på Tkr samt medlemskostnad, not 12, på Tkr ska läggas till vilket ger Tkr. Denna summa ska divideras med totala intäkter Tkr efter att de minskats med direkta försäljningskostnader 1180 Tkr samt med tillägg av ränteintäkter, not 15 (724 Tkr Tkr) minskad med förvaltningskostnad 62 Tkr. 56 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

57 Noter Tkr = tusen kronor Mkr = miljoner kronor Externa bidrag Exempel på verksamhet som de externa bidragen finansierar är: Internationell föreningsutveckling samt internationellt hälsostöd (Sida), Första hjälpen-utbildningar samt nationell beredskap (Myndigheten för samhällsskydd), Svenska Röda Korsets Center för krigsskadade och torterade samt Folkhögskolan (Landsting), Utbildning av hemvärnssjukvårdare inom Svenska Röda Korsets totalförsvarsåtagande (Försvarsmakten), Folkhögskolan (Folkbildningsrådet), Internationellt katastrofstöd samt Svenska Röda Korsets Center för krigsskadade och torterade (EU) (Tkr) Sida * Landsting Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Folkbildningsrådet Försvarsmakten EU Migrationsverket Övriga statliga myndigheter Utrikesdepartementet Arvsfonden Kommuner Ungdomsstyrelsen Arbetsförmedlingen Övriga bidrag Summa externa bidrag * Under året har 247,0 Mkr erhållits från Sida varav 18,3 Mkr har reserverats till Dessa avser Sidas RRM-medel (Rapid Response Mechanismmedel, det vill säga Sidamedel som kan betalas ut snabbt i samband med katastrofer) Insamlade medel (Tkr) Allmänheten inklusive PostkodLotteriet * Röda Korsets lokalföreningar (endast centralt insamlade medel) Arv och donationer Radiohjälpen inklusive Världens Barn Företag Övriga externa fonder, stiftelser och andra organisationer Summa insamlade medel * I 2012 års belopp ingår medel från Postkodlotteriet med 33,0 Mkr. Under 2011 ändrade Postkodlotteriet sin rutin för utbetalning av medel varför inga intäkter ingick i beloppet för Medlemsavgifter (Tkr) Resultatposten avser den del (50 procent) av medlemsavgifterna som tillfaller Svenska Röda Korsets styrelse. Resterande 50 procent av avgiften vidareförmedlas till Svenska Röda Korsets lokalföreningar (kretsar).* * Fördelningen ändrad från tidigare 60/40 enligt Riksstämmans beslut Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

58 4. verksamhetsområde Konflikt och katastrof (Tkr) Konflikt och katastrof nationellt Nationell beredskap Första hjälpen Hemvärnssjukvård Humanitära värderingar Summa Konflikt och katastrof nationellt Konflikt och katastrof internationellt Akuta katastrofer Resiliens Föreningsutveckling Konflikt Summa Konflikt och katastrof internationellt Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Verksamhetsområde Hälsa och social delaktighet (Tkr) Center för tortyrskadade Folkhögskola Vård för papperslösa Storstad Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Verksamhetsområde Migration (Tkr) Migration och integration Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Verksamhetsområde Föreningsutveckling (Tkr) Verksamhetsstöd Röda Korsets ungdomsförbund Föreningsutveckling Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

59 8. Verksamhetsområde Frivilligt engagemang och resursmobilisering (Tkr) Mötesplats Kupan Lärandeverksamhet/second hand Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Verksamhetsområde Kommunikation (Tkr) Extern och intern information, opinionsbildning/upplysning Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Insamlingskostnader och försäljning (Tkr) Direkta insamlingskostnader Direkta försäljningskostnader Kostnader för medlems- och givarsystem (givardel) Övriga insamlingskostnader på regionkontoren 0 3 Verksamhetsanknutna stödkostnader Summa kostnader Administrations- och stödkostnader (Tkr) Totala kostnader för lokaler, IT, HR, redovisning, medlemsadministration, fastighetsförvaltning, kontorsservice, inköpsfunktion, EU-samordnare, controllerstöd samt chef Ekonomi & stöd * varav fördelade verksamhetsanknutna stödkostnader varav administrationskostnad Övriga administrationskostnader Central ledning ** Styrelserelaterade kostnader *** Riksstämma Övriga, för organisationen gemensamma kostnader inklusive revision **** Summa administrationskostnader * Under 2012 har kostnaderna ökat eftersom samtliga lokalkostnader 2012 belastar organisationen centralt interndebiterades dessa kostnader ut på respektive kostnadsställe och verksamhet i organisationen. ** Kostnader för generalsekreterare och administratör samt övriga kostnader förknippade med ledningsgruppen. *** Kostnader för styrelse, valberedning, ordförandens arvode, regionråd, regionalt forum med mera. **** Ökningen jämfört med 2011 härrör till kostnader kopplade till organisationens förändringsarbete. Dessutom har fler projekt inom organisationen genomförts under 2012 jämfört med föregående år vilket har medfört ökade kostnader för revision. Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

60 12. Medlemskostnader (Tkr) Kostnader för medlemstidning, medlemsvärvning och medlemsavisering Kostnader för medlems- och givarsystem (medlemsdel) Verksamhetsanknutna stödkostnader Omstruktureringskostnad (Tkr) Omstruktureringskostnad * * Kostnaderna fördelar sig mellan avveckling av lokaler och avveckling av personal med Tkr respektive Tkr. 14. Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr) Löner, arvoden och andra ersättningar Ordförande Övriga styrelseledamöter Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (inkl pensionskostnader) * Varav Lagstadgade sociala kostnader för styrelsen och generalsekreteraren Pensionskostnader generalsekreterare Pensionskostnader, övriga anställda Styrelseledamöter Kvinnor 6 6 Män 6 6 Medeltal anställda ** 254 *** 319 Kvinnor Män Chefer Kvinnor Män * Pensionsavsättningar utgår ej till ordförande och styrelseledamöter. ** I antalet anställda ingår arvoderade Rödakorslärare, däremot ingår inte övriga uppdragstagare som arvoderats. Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en normal årsarbetstid på timmar/år. *** I samband med förändringsarbetet 2012 satte Svenska Röda Korsets styrelse ett medeltal om 210 anställda som mål. Under 2012 bestämde dock Svenska Röda Korset att använda egen personal som face to face-värvare vilket medfört ett högre antal anställda än det ursprungliga målet. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda * 3,4 2,9 varav långtidssjukfrånvaro ** 55,8 % 65,7 % Sjukfrånvaro för män 1,7 1,4 Sjukfrånvaro för kvinnor 4,3 3,6 Anställda 29 år 1,4 0,8 Anställda år 2,6 2,6 Anställda 50 år 4,2 3,2 * Sjukfrånvaron för samtliga anställda blir omräknat till heltidstjänster 9 personer för 2012 och 10 personer för ** Andelen långtidssjukskrivna blir omräknat till heltidstjänster 5 personer för 2012 och 6 personer för Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

61 15. Resultat från finansiella investeringar (Tkr) Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivning av värdepapper Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella investeringar Eget kapital (Tkr) Grundkapital Beständiga donationsfonder Av givaren ändamålsbestämda medel Av styrelsen ändamålsbestämda medel Värderegleringsfond Balanserat kapital Summa Eget kapital Ingående balans Omklassificering * Reserveringar Utnyttjande Kvarstående belopp för året Utgående balans * Omklassificering av prioriterad verksamhetsreserv Byggnader och mark (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Inventarier (Tkr) Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

62 19. Långfristiga värdepappersinnehav * (Tkr) Långfristig Långfristig Ingående bokfört värde Förvärv Försäljningar ** Nedskrivning av värdepapper Utgående bokfört värde Bokfört värde och marknadsvärde uppdelat på aktieplaceringar resp räntebärande placeringar Bokfört värde Bokfört värde Aktieplaceringar CS Aktieportfölj Andel i Svenska Röda Korsets aktieförvaltning SEB Etisk Global Indexfond SEB Swedish Ethical Beta Fund Räntebärande placeringar Obligationer och penningmarknadsinstrument Andel i Svenska Röda Korsets penningförvaltning SEB Obligationsfond SEB Penningmarknadsfond Barclays Bank Decennium Obl II Barclays Bank SGP Världs Obl Barclays SGP Decennium Obl Forsyth Diversity Fund AL Arbitrage Sidepocket S Nedskrivning av värdepapper Summa värdepappersinnehav Övervärde (marknadsvärde bokfört värde) Marknadsvärde Marknadsvärde Förteckning över CS aktieportfölj 31 december 2012 Innehav Bokfört värde Marknadsvärde Värdepapper Biosensor Appl Sweden AB Cellavision A Theducation AB Isogenica Limited Ed Sangart Inc Sangart Inc Pref C Volvo AB serie A Lindab International AB Gettinge AB serie B Värdepapper Aktieplaceringar Obligationer och penningmarknadsinstrument Räntebärande placeringar Summa värdepappersinnehav * Styrelsen placerar medel i form av aktier och penningrelaterade värdepapper. Sammanstättningen av styrelsens kapitaltillgångar bestäms av styrelsens utifrån en portföljallokeringsmodell, varvid en optimering görs med avseende på förväntad avkastning och risk. Dessa medelsplaceringar utgör därmed, ur styrelsens synvinkel, en enhet. På denna grund utför styrelsen en portföljvärdering av innehaven. ** Avser främst realiserad värdeäkning vid övergång från intern till extern finansiell förvaltning. 62 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

63 20. Aktier i dotterbolag (Tkr) Röda Korsets Hotell och Konferens AB * organisationsnummer Styrelsesäte: Stockholm. Kapitalandel 100 % * Bolaget är från och med 2001 vilande. Verksamheten övertogs av Svenska Röda Korset per 31 december Eget kapital i bolaget är 156 Tkr. Resultat 0 Tkr Övriga aktier och andelar (Tkr) Andelar i bostadsrättsföreningar som erhållits via arv Ingående bokfört värde Försäljningar 225 Utgående bokfört värde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Tkr) Upplupna ränteintäkter Övriga poster Förutbetalda hyror och leasingavgifter Likvida medel (Tkr) Kassa och bank * Svenska Röda Korset har en outyttjad checkräkningskredit på 30 Mkr. * Under hösten avslutades konsortierna Röda Korsets Aktie- och Penningförvaltning. Berörda kretsar har i oktober fått ett erbjudande att ta ställning till. Kretsen kunde välja att antingen lösa in sina andelar och få pengarna utbetalda eller att ansluta sig till det nya erbjudande som Röda Korset förhandlat fram. Merparten av kretsarna har i början av 2013 fått dessa pengar utbetalda eller anslutit sig till det nya alternativet. I balansposten likvida medel och övriga skulder ingår dessa kretsars medel Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr) Upplupna internationella kostnader Semesterlöner och upplupna löner Upplupna sociala kostnader Övriga poster * * I 2012 års belopp ingår en reservering för omstruktureringskostnader om Tkr. Svenska Röda Korset 2012 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr

64 25. Ansvarsförbindelser (Tkr) Borgensförbindelser Kassaflödesanalys justeringspost (Tkr) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet avser främst förvaltningskostnader för vår finansförvaltning Styrelsens underskrifter Styrelsen föreslår Riksstämman att fastställa resultat- och balansräkningarna. Stockholm den 19 april 2013 Eva von Oelreich Ordförande Margareta Albinsson Vice ordförande Elin Andersson Abdullahi Aress Oscar Fredriksson Bo Hermansson Vice ordförande Ewa Jonsson Gunnar Köhlin Elisabet Perttu Ineke Prang Denny Vågerö Dan Öwerström Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 april 2013 Håkan Jarmar Förtroendevald revisor Gunnar Ståhl Förtroendevald revisor Tomas Lönnström Auktoriserad revisor Ernst & Young 64 Årsredovisning 2012 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Svenska Röda Korset 2012

65 Revisionsberättelse Till Riksstämman i Svenska Röda Korsets centralstyrelse, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Röda Korsets centralstyrelse för år Föreningens årsredovisning ingår i detta dokument på sidorna Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Röda Korsets centralstyrelse för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 19 april 2013 Håkan Jarmar Förtroendevald revisor Gunnar Ståhl Förtroendevald revisor Tomas Lönnström Auktoriserad revisor Ernst & Young Svenska Röda Korset 2012 Revisionsberättelse 65

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012 Omslagsbilden: Filippinerna, Mindanao. Compostela Town. Pojken på bilden är en av sex miljoner människor som drabbades till

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Katastroffadder Katastroffadder Plans arbete Projektexempel

Katastroffadder Katastroffadder Plans arbete Projektexempel Katastroffadder 2014 Katastroffadder Plans arbete Projektexempel Katastroffadder Tack för ditt stöd som Katastroffadder! Tyfoner, översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer drabbar varje

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Effektrapport från Svenska Röda Korset för 2013 Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda Korset, 2012) Vad vill

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur

Läs mer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer Högstadium> Geografi > Översvämningar David Chancellor Minória Manuel står på en åker som var översvämmad för ett par veckor sedan. Nu har vattennivån sjunkit, men ställvis är vattnet fortfarande knähögt

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Vatten- och sanitet i Nordkorea (14410)

Vatten- och sanitet i Nordkorea (14410) Ri Man Son, 80 år, har fått rinnande vatten med hjälp av Röda Korset. Tidigare fick hon och hennes familj på 6 personer hämta vatten med hink, i snitt 24 gånger om dagen. Foto: Nina Paulsen/Röda Korset

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien. Smyrna Second Hand Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016 uppgick till 1,607,831 SEK. Av dessa medel har 1,103

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag?

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? :Hittad text: När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 22014 HUMANITÄRT BISTÅND SIGNALERAR MEDMÄNSKLIGHET På ett par månader har tidningsrubriker och nyhetsteman förändrats på ett oroväckande sätt. Krig har man alltid kunnat

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Lärarhandledning med Tips och Idéer till Teater SOJAs föreställning Flyktfåglar

Lärarhandledning med Tips och Idéer till Teater SOJAs föreställning Flyktfåglar Lärarhandledning med Tips och Idéer till Teater SOJAs föreställning Flyktfåglar Producerad med stöd av Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, Statens Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Läs mer

Humanitet utan. gränser

Humanitet utan. gränser Humanitet utan gränser SVENSKA RÖDA KORSET 2014 Innehåll Humanitet utan gränser 8 Vi är på plats 10 Mångfald en styrka 14 Vi är världens främsta katastroforganisation 16 Vi arbetar för en hållbar framtid

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Brist på rent vatten

Brist på rent vatten Namn: Porntipa Loré Ämne: Geografi 1 Bedömningsuppgift: Hållbar utveckling Brist på rent vatten 1. Inledning Jag har valt att i denna uppsats fördjupa mig i ämnet: Brist på rent vatten. I Sverige har vi

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer,

Läs mer

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 PRESS INFO En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 För varje köpt LED-lampa i IKEA varuhusen världen över under februari och mars 2015, skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna bidrar till

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

MW Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015

MW Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015 MW 2015-12-04 Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015 Om Stockholms stift även 2015 vill ge motsvarande 1 % av kyrkoavgiften till internationell diakoni

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

SOS BARNBYAR UKRAINA

SOS BARNBYAR UKRAINA SOS BARNBYAR UKRAINA OM UKRAINA Ukraina är den största och mest befolkade nya republiken efter Sovjetunionens fall 1991, med 45 miljoner invånare. Officiellt lever en stor del av invånarna under fattigdomsstrecket

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Katastrofriskreducering Hälsa, vatten och sanitet (WatSan) Ökade Försörjningsmöjligheter Kapacitetsutveckling

Katastrofriskreducering Hälsa, vatten och sanitet (WatSan) Ökade Försörjningsmöjligheter Kapacitetsutveckling 2 Återkommande naturkatastrofer som översvämningar, jordskred och torka, kombinerat med strukturella utvecklingsutmaningar bidrar till ökade sårbarheter bland befolkningen i Etiopien. Framförallt torka

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Katastroffonden Halvårsrapport 2014

Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Photo: Heidi Anicete/Save the Children Barn i Gaza 2014. Foto: Jozef Nateel/Rädda Barnen Tack för ert fantastiska stöd! Centralafrikanska republiken. Foto Mark Kaye/Rädda

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Föreningen Förintelsens Överlevanden

Föreningen Förintelsens Överlevanden Samarbetspartners Föreningen Förintelsens Överlevanden Förintelsen (Shoah) förblir ett av de mest monstruösa brotten i människans moderna historia. Det ankommer på vår generation att hedra minnet av de

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Rättslig kommentar. angående. situationen i Irak. Lifos analys 1 (5) 2014-08-15. Rättslig styrning

Rättslig kommentar. angående. situationen i Irak. Lifos analys 1 (5) 2014-08-15. Rättslig styrning Adm162101027 1 (5) 2014-08-15 Rättslig styrning Rättslig kommentar angående situationen i Irak Lifos analys Säkerhetsläget ISIS, som numera går under förkortningen IS (Islamiska staten), fortsätter att

Läs mer

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER ÅRETS 2016 FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER påminner barn i utsatta miljöer om att de är vanliga barn och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är Clowner utan gränsers

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Mellanöstern, krigen och flykten Monzer el-sabini. Under kvällen insamlade medel, 565 kr, går till sjukvårdsprojekt i Libanon, vilket Emmaus Björkå

Mellanöstern, krigen och flykten Monzer el-sabini. Under kvällen insamlade medel, 565 kr, går till sjukvårdsprojekt i Libanon, vilket Emmaus Björkå 1 Mellanöstern, krigen och flykten Monzer el-sabini. Under kvällen insamlade medel, 565 kr, går till sjukvårdsprojekt i Libanon, vilket Emmaus Björkå stöder. Mötesplats Göteborg, den 2 febr. -16. Arr.

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 12013 Finland nytt hemland Tack till Röda Korsets volontärer och givare för mitt nya liv, säger Nedzad, som flydde undan striderna i Balkan. För 20 år sedan tillbringade

Läs mer

Strategisk inriktning 2016 2019

Strategisk inriktning 2016 2019 Strategisk inriktning 2016 2019 1 Vilka vi är...6 2 Trender och utmaningar...8 3 VAD vi gör 2016 2019...14 4 HUR vi arbetar 2016 2019...20 5 Hållbar utveckling...26 Handlingskraft och samverkan i ett Röda

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga 2017-10-11 Det här är Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga. Dokumentet beskriver SRK:s ståndpunkt i en av flera

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Innehåll Generalsekreteraren och ordföranden har ordet 3 Världen 4 Afrikas horn 6 Övriga Afrika 8 Nordafrika och Mellanöstern 10 Asien 12 Amerika 15 Sverige 16 Frivillighet

Läs mer

Global Grant Lifidzi ett samarbete mellan Rotary och FFBB

Global Grant Lifidzi ett samarbete mellan Rotary och FFBB ett samarbete mellan Rotary och FFBB Jordbruks- och sanitetsprojekt för ökad växtproduktion och förbättrade sanitära förhållanden i Lifidzi, Angoniadistriktet, Teteprovinsen i norra Mocambique. Lifidzi

Läs mer

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR SKJUT INTE! I skyddande bruk används det röda korset på vit botten utan någon förklarande text. Man får inte angripa byggnader eller fordon

Läs mer

ALLTID PÅ PLATS HUMANITET I VARDAGEN

ALLTID PÅ PLATS HUMANITET I VARDAGEN ALLTID PÅ PLATS HUMANITET I VARDAGEN Verksamhetsberättelse 2016 INNEHÅLL Röda Korsets volontärer ger ovärderligt stöd Vi finns på plats 8 Partners för framtiden 10 Medmänskligt hjälparbete i vardagen Vi

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Nyanländas hälsa. Nyanländas hälsa. Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017

Nyanländas hälsa. Nyanländas hälsa. Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017 Nyanländas hälsa Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017 Nyanländas hälsa Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Länsstyrelsernas uppdrag integration Verka för kapacitet och beredskap för mottagandet av nyanlända.

Läs mer

Nyanlända och specialistpsykiatri

Nyanlända och specialistpsykiatri Grundintroduktion: Nyanlända och specialistpsykiatri Kortfattad fakta introduktion och tips om var du hittar fördjupande information kring nyanländas situation, transkulturell psykiatri, information på

Läs mer