Motioner och utlåtanden 1 A Bb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden 1 A Bb"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden 1 A Bb

2 Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns under motionerna Ba 1 Ba 4 Motionerna Ha 19 och Hc 2 återfinns under motionerna Ic 7 Ic 8

3

4 Förord I det här häftet finner du förbundsstyrelsens (FS) utlåtanden över de motioner som medlemmar och avdelningar har skickat till Transports kongress. I sedvanlig ordning har styrelsen lagt förslag på hur kongressen bör behandla kraven i motionerna. Förslagen bygger dels på en text som förklarar FS ställningstagande, dels på yrkanden om bifall, besvarande eller avslag. Den förklarande texten kan också innehålla skrivningar där styrelsen binder sig till ett visst agerande om utlåtandet vinner kongressens bifall. Under förberedelserna inför motionsbehandlingen menade dock FS att förbundet bör eftersträva enkelhet och tydlighet i kongressbehandlingen. Det innebär att vi försökt minimera åtaganden i de texter som förklarar FS bifalls-, besvarande-, eller avslagsyrkanden. Kravet på tydlighet har också medfört att FS har minskat antalet besvarandeyrkanden. Styrelsen anser att ett bifallsyrkande ska bygga på att förbundet fullt ut, och utan reservationer och ändringar, ska kunna arbeta för de krav som förs fram i den aktuella motionens att-sats. När inte det är möjligt förordar i allmänhet FS ett avslag. Mellanformen besvarad förekommer däremot mer sällan än vid tidigare kongresser. Därför bör inte ett avslagsyrkande alltid ses som att FS är emot principerna bakom förslagen eller struntar i de problemfält som lyfts fram i motionerna. Avslagsyrkandena kan i stället bygga på att ett snarlikt arbete redan pågår eller att kraven redan har förverkligats. Avslaget kan också bero på att kraven är så preciserade att det låser och begränsar arbetet med att genomföra motionens förslag eller på att förbundsstyrelsen eller förbundsrådet har den stadgeenliga rätten/skyldigheten att fatta beslut i de frågor som motionen lyfter fram. När det gäller avtalsfrågor menar förbundsstyrelsen att förhandlingsdelegationerna måste kunna göra självständiga prioriteringar utifrån den situation som råder när avtalsförhandlingarna pågår. Det innebär att FS kan känna djup sympati inför motioner som ändå bör avslås. Förhoppningen bakom förbundsstyrelsens ställningstagande är att kongressen ska fatta tydliga och lättolkade beslut som den kommande styrelsen kan förverkliga utifrån de villkor som gäller då. Förbundsstyrelsen

5 Motion nr Sid A Politik och fackföreningens roll A 1 Offentlig upphandling 15 A 2 Arbetsmiljön vid upp handling 17 A 3 Det utbredda fusket inom åkerinäringen 18 A 4 Konsekvenser av cabotagetrafik 21 A 5 Reglering av privat arbetsförmedling. 22 A 6 Reglering av privat arbetsförmedling. 23 A 7 Förbjud bemanningsföretag 25 A 8 Arbetsgivares användande av inhyrd arbetskraft och f-skattare 27 A 9 Allmängiltighetsförklaring av kollektivavtal 31 A 10 Återställ rätten till 27 semesterdagar i semesterlagen 34 A 11 Rätt till heltid! 35 A 12 Inför ett bra pensionssystem för LO medlemmar 36 A 13 Pensionsålder. 38 A 14 Allt fler jobbar längre 40 A 15 Pensionsrätt för kamrater med bakgrund från andra länder 42 A 16 Omedelbart utträde ur den Europeiska Unionen 44 A 17 Utträde ur EU. 44 A 18 Svenska Transportarbetareförbundet och EU 46 A 19 Sätt press på bankernas avgifter 50 A 20 Fackföreningsavgiften skall vara avdragsgill 52 A 21 Medlemsavgifter för förbunds- och a-kassemedlemmar 53 A 22 Uppföljning av medlemsförmåner 55 A 23 Återinrättande av arbetslivsinstitut 57 A 24 Förhandlingsutrymmet i avtalsrörelserna är en potemkinkuliss 58 A 25 Förbundets solidaritet med det palestinska folket 61 A 26 Återinför friår 63 A 27 Intensifierad kamp mot rasism och främlingsfientlighet 66 A 28 Uteslutning av aktiva Sverigedemokrater 69 A 29 Byte av logotyp 72 A 30 Inför republik 74 Ba Ekonomifrågor Ba 1 Solidarisk medlemsavgift i Sv Transportarbetareförbundet 75

6 Motion nr Sid Ba 2 Utjämnad medlemsavgift 76 Ba 3 Medlemsavgifter i förbundet 77 Ba 4 Ett förbund en avgift 78 Ha 21 Ett organisationsnummer 78 Ha 22 Förbundets gemensamma ekonomiska enhet. 79 Ba 5 Avgifter för nya medlemmar. 83 Ba 6 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 84 Ba 7 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 85 Ba 8 Avgiftsänkning för nya medlemmar de första sex månaderna 86 Ba 9 Medlemskap för arbetare med tidsbestämda anställningar. 87 Ba 10 Olika avgiftstabeller 88 Ba 11 Elevmedlemskap 91 Ba 12 Elevmedlemskap 92 Ba 13 Elevmedlemskap för gymnasieelev inom transportinriktad utbildning 93 Ba 14 Medlemskap för elever som går på gymnasieutbildning 94 Ba 15 Elevmedlemskap 95 Ba 16 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever. 96 Ba 17 Medlemskap för elever som går på Transportlinjen 97 Ba 18 Ungdomsmedlemskap 98 Ba 19 Avgiftsbefrielse för elevmedlemskap 98 Ba 20 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever 100 Ba 21 Ungdomsmedlemskap 104 Ba 22 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 106 Ba 23 Rea på ungdomsmedlemskap 106 Ba 24 Ungdomsmedlemskap i facket 107 Ba 25 Ungdoms medlemskap i facket 108 Ba 26 Ungdomsmedlemskap i LO 108 Ba 27 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 109 Ba 28 Raset 110 Ba 29 Redovisning av medlemsavgift. 113 Ba 30 Medlemsavgiftsredovisning 114 Ba 31 Avskaffande av avdrag på lön för betalning av medlemsavgiften till förbundet 116 Ba 32 Uteslutning för bristande betalning 121 Ba 33 LO-medlemskort 123 Ba 34 Ändring i 6 i förbundets stadgar 124

7 Motion nr Sid Ba 35 Ökad styrka innebär ökad strejkassa 125 Ba 36 Konfliktfond 125 Ba 37 Angående Svenska Transportarbetareförbundets stugor i Lysekil 127 Ba 38 Stugorna i Lysekil 128 Ba 39 Lysestugorna även som utbildnings och mötesplats 129 Ba 40 Arvoden vid bolagsstyrelseuppdrag 131 Ba 41 Höjd pensionsålder för funktionärerna 133 Ba 42 Nolltolerans 136 Ba 43 Reglering av vid vilka tillfällen, och hur mycket alkohol som får bekostas med förbundets eller avdelningarnas medel. 137 Ba 44 Alkoholfrihet vid all representation 138 Ba 45 Kostnadsfördelning 140 Bb Stadgefrågor Bb 13 Ändrade kongressperioder 143 Bb 14 Inför kongress för Svenska Transportarbetareförbundet vart fjärde år 143 Bb 15 Ändrade kongressperioder och ändrat beräkningsunderlag för val av kongressombud 144 Bb 16 Stadgarna, upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen och förbundets och avdelningarnas valda revisorer 147 Bb 17 Upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen samt förbundets och avdelningarnas valda revisorer 148 Bb 18 Valberedning i förbundet 150 Bb 19 Val av stadgekommitté inför kongress 152 Bb 20 Stadgekommitténs förslag skall finnas färdigt innan motionstiden till kongressen går ut. 153 Bb 21 Ändring av stadgarnas 20 moment Bb 22 Obesvarad inkomstförfrågan 157 Bb 23 Avgiftsklasser 158 Bb 24 Medlemsavgiften 159 Bb 25 Ökat fokus på antirasism 162 Bb 26 Alla människors lika värde 163 Bb 27 Stadgarnas regler för inträde 164 Bb 28 Medlems rätt till enskild förhandlingshjälp 165 Bb 29 Karenstid vid medlems inträde 167 Bb 30 Förhandlingshjälp 168 Bb 31 Avdelningstillhörighet 171 Bb 33 Medlems förpliktelser - stadgarna Bb 34 Tillägg till medlemmars skyldigheter i stadgarna 174

8 Motion nr Sid Bb 35 Valbarhetshinder 176 Bb 36 Regional studieorganisatör 178 Bb 37 Förtydligande av stadgarna gällande ledamöter/revisorer, ordinarie och suppleanter. 180 Bb 38 Sammansättning av avtalsdelegation 182 Bb 39 Införande av uppförandekoden i stadgarna 183 Bb 40 Tillägg till 23 Mom 2. I Svenska Transportarbetareförbundets Stadgar 184 Bb i stadgarna 185 Bb 42 Utträde LO lokalt och regionalt 186 Bb 43 Reprensentantskapsledamöter 188 Bb 45 Stadgeändring 23 moment Bb 48 Stadgeändring 23 moment Bb mom. 4 representantskapet 192 Bb mom. 4 representantskapet 193 Bb 49 Val av studieorganisatör 196 Bb 50 Stadgeändring i 23 Mom.4 Studieorganisatör 197 Bb 51 Val av vice kassör i avdelning 199 Bb 54 Stadgeändring i 23 mom.5 Styrelse 200 Bb 55 Lokalt valberedningsarbete 202 Bb 56 Stadgarnas 23 - inrapportering av verksamhet och ekonomi 203 Bb 57 Revision/redovisning 205 Bb 59 Förtroendevalda revisorer 206 Bb 60 Yrkesrevisor i alla avdelningar 208 Bb 62 Ändring av valbarheten till avdelningsstyrelsen 209 Bb 63 Valbarhet för pensionärer 210 Bb 64 Ålderspensionärer bör kunna inneha vissa förtroendeuppdrag inom förbundet 211 C Internationellt C 1 Internationellt arbete 213 C 2 Internationellt nätverksarbete 215 Dc Arbetsrätt Dc 1 Lokal konflikträtt 217 Dc 2 Flytta strejkrätten till lokal nivå. 217 Dc 3 Anställningsvillkor vid upphandling av entreprenader 220

9 Motion nr Sid Dc 4 Rätten till återanställning 222 Dc 5 Begränsa inhyrning av arbetskraft 222 Dd Avtalsfrågor Dd 1 Lönemodell för våra kollektivavtal 225 Dd 2 Arbetsuppgifter förekommande i flera kollektivavtal 226 Dd 3 Eget kollektivavtal för Terminal/lager 229 Dd 4 Reglera AGB i kollektivavtalen 231 Dd 5 Stimulera lokala lönesystem 233 Dd 6 Definiera arbetsuppgifterna 236 Dd 7 Uppsägning av hängavtalsförbindelser 240 Dd 8 Bemanningsavtalet 242 Dd 9 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 243 Dd 10 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 244 Dd 11 Eget avtal för samhällsbetalda resor 245 Dd 12 Separat färdtjänstavtal 246 Dd 13 Kompetenstillägg 251 Dd 14 Kompetensutveckling måste löna sig 253 Dd 15 Lönepolitisk utveckling 254 Dd 16 Intjänande av semesterdagar åldersbaseras 257 Dd 17 Obekväm arbetstid 258 Dd 18 Obekväm arbetstid 259 Dd 19 Nattarbete 260 Dd 20 Facklig tid 262 Dd 21 Belastning och arbetsmiljö 264 Dd 22 Mindre tvätt 266 Dd 23 Oseriösa företag 267 Dd 24 Ökat medlemsinflytande 270 Eb Arbetstider Eb 1 Inför sex timmars arbetsdag 275

10 Motion nr Sid Ed Arbetsmiljö och yttre miljö Ed 1 Företagshälsovård för alla 277 Ed 2 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 3 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 4 Kodad taxilegitimation 281 Ed 5 Kodad taxilegitimation 282 Ed 6 Taxiförarlegitimationens utformning. 283 Ed 7 Besiktning av timmerkranar 286 Ed 8 Överfallslarm i fordon 289 Ed 9 Överfallslarm i fordon 290 Ed 10 Skjutvapen på arbetsplatser 293 Ee Yttre miljö Ee 1 Rädda Östersjön! 295 Fb Ekonomisk brottslighet Fb 1 Den ekonomiska brottsligheten 299 Fb 2 Fusket inom taxinäringen 301 Fc Trafikpolitik/trafiksäkerhet Fc 1 Alkolås i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 2 Alkolås i fordon i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 3 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 307 Fc 4 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 308 Fc 5 Taxi är kollektivtrafik 311 Fc 6 Utökad kontroll av taxilegitimation 313 Fc 7 Utökad kontroll av taxilegitimation 314 Fc 8 Mobiltelefon ett trafikproblem 315 Ha Organisationsfrågor Ha 1 Studieorganisatörers arbetsförhållanden i avdelningarna 317 Ha 2 Studieorganisatörs tid och tillgång till förbundets medlemsregister 318 Ha 3 Tillgång till arbetsverktyg för avdelningarnas studieorganisatörer 319

11 Motion nr Sid Ha 4 Studieorganisatör 323 Ha 5 Ändring av valförfarandet av regionala skyddsombud 324 Ha 6 Ungdomsansvarig på förbundet 326 Ha 7 Ett starkare Transport i framtiden 327 Ha 8 Regional organisationsansvarig 328 Ha 9 Förbundsfunktionärers placering i Stockholm 331 Ha 10 Personalansvar i förbundet 333 Ha 11 Personalansvarig för förbundsanställd personal 333 Ha 12 Personalvård för förbundsanställda lokalfunktionärer 336 Ha 13 Rehabiliteringsverksamhet för förbundsanställda 337 Ha 14 Årlig redovisning av policy för arbetsmiljöarbetet inom Svenska Transportarbetareförbundet 339 Ha 15 Fortlöpande utbildning för förbundets kontorister, telefonister och verksamhets-assistenter 342 Ha 16 Mentorskap 344 Ha 17 Bildande av nätverk för klubbar och skyddsombud 346 Ha 18 Gemensam telefonväxel 349 Ha 20 Angående avdelnings öppethållande 351 Ha 23 Val- och arbetsordning 353 Ha 24 Nuvarande ersättningsregler för medlemmar vid uppdrag (EFA) 354 Ha 25 EFU - stimulanspeng för medlemmars fackliga arbete/uppdrag 355 Ha 26 Klubbarnas ekonomiska medel 357 Ha 27 Värvningspremie 360 Ha 28 Kollektivavtal funktionärer 362 Hb Gränsdragningsfrågor Hb 1 Industriförbundsprincipen måste gälla fullt ut 365 Hb 2 Översyn av LOs organisationsplan 366 Hb 3 Organiserad i rätt förbund. 367 Hb 4 Organiserad i rätt förbund 368 Hc Övriga organisationsfrågor Hc 1 Layout vid nytryck av stadgarna 371 Hc 3 Angående möjligheten för sektioner och klubbar att komma åt medlemsregister för det egna verksamhetsområdet alternativt regelbundet få ut denna information 372

12 Motion nr Sid Ib Fackliga studier Ib 1 Utbildade medlemmar ger ett starkt förbund 374 Ib 2 Regionala Studiesamordnare/Ombudsmän 375 Ib 3 Behåll förbundets grundläggande utbildningstrappa i egen regi 377 Ib 4 Tvärfackliga medlemsutbildningar 378 Ib 5 Angående utbildningar för uppdrag 381 Ib 6 Angående utbildningar för uppdrag 382 Ib 7 Central studiekommitté 384 Ib 8 Införande av central studiekommitté i Sv Transportarbetareförbundet 384 Ib 9 Central studiekommitté 385 Ib 10 Ideologi 388 Ib 11 Utbildning. 390 Ib 12 Utbildning 390 Ib 13 Utbildning för valda suppleanter i förbundsstyrelsen och förbundsrådet 392 Ib 14 Utbildning av förhandlingsombud 394 Ib 15 Studier och erfarenhetskonferenser samt årlig fortbildning för fackligt förtroendevalda i bolagsstyrelser, European Works Council (EWC), företagsråd eller för de med förhandlingsmandat 396 Ib 16 Avskaffa mötesteknik från Vit och Flit utbildningarna 399 Ic Informationsfrågor Ic 1 Medlemsvärvning 401 Ic 3 Tidningen Transportarbetaren på nätet och i pappersform 401 Ic 6 Förbättra månadsinbetalningsutskicket 402 Ic 2 Opinionsbildning via LO-tidningen. 406 Ic 4 Tidningen Transportarbetare vår egen tidning? 407 Ic 5 Fackföreningsrörelsen måste ha en modern mediastrategi 408 Ic 7 Transport På Direkten 411 Ic 8 Utvärdering av Transport på Direkten 412 Ha 19 TPD även för de centrala ombudsmännen 413 Hc 2 Icke medlemmar i TPD 414 Ic 9 Avtalstexter och förbundets stadgar för medlemmar med läs- och skrivsvårigheter. 417 Ic 10 Framtagande av utbildningsmaterial som ljudböcker 418 Ic 11 Lättlästa kollektivavtal 418 Ic 12 Bättre informations- och utbildningsmaterial 423

13 Motion nr Sid Ic 13 Mångfald i Transport 425 Ic 14 Inrätta en webbshop med profilprodukter knuten till förbundets nya hemsida 427 Ic 15 Schyst lista 428 Ic 16 Svenska Transportarbetarförbundets uppförandekod vid nationella och internationella uppdrag skall göras mer tillgänglig 431 Ic 17 Distribution av Transportarbetaren 432 Ic 18 Distribution av Transportarbetaren 433 Ic 19 Tidningsbuden går en dyster framtid till mötes 433 Ja Välfärds- och försäkringsfrågor Ja 1 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 436 Ja 2 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 437 Ja 3 Tandvård 440 Jb Arbetslöshetsfrågor Jb 1 Förändra a-kassan och regelverket 441 Jb 2 Arbetslöshetskassan 443 Jb 3 En rättvisare A-kassa 446 Jb 4 A-kassan 447 Jb 6 Bättre a-kassa i framtiden 448 Jb 7 A-kassan 449 Jb 5 Ersättning för fackligt arbete skall vara A-kassegrundande 451 Jc Sjukförsäkringsfrågor Jc 1 Avskaffande av karensdag 453 Jf Avtalsförsäkringar Jf 1 Pension 455 Jf 2 Högre pension/bättre ålderdom 455 Jf 3 Inkomstbortfall vid färd till och från arbetet. 457 Jf 4 Avgångsbidrag 459 Jf 5 Omställningsstödet TSL för medlemmar som får sluta sin anställning pga medicinska skäl. 460 Jf 6 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 461 Jf 7 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 462

14 Motion nr Sid Jg Medlemsförsäkringar Jg 1 Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL för våra arbetslösa medlemmar. 464 Jg 2 Inkomstförsäkring 465 Jg 3 Förändring av inkomstförsäkringen 467 Jg 4 Förändring av inkomstförsäkringen 468 Jg 5 Ersättning från inkomstförsäkringen baseras på registrerad inkomst 470 Jg 6 Avskaffa inkomstförsäkringen 471 Jg 7 Inkomstförsäkringen skall inte ingå i medlemsavgiften 472 Jg 8 Inkomstförsäkring kontra Fritidsförsäkring. 473 Jg 9 Inkomstförsäkring 474 Jg 10 Avskaffande av inkomstförsäkringen 475 Jg 11 Inkomstförsäkringen 476 Jg 12 Inkomstförsäkring 477 Jg 13 Fritids- och olycksfallsförsäkring i medlemskapet 483 Jg 14 Utöka försäkringsskyddet för Transports medlemmar 484 Jg 15 Medlemsförsäkringar inom förbundet 484 Jg 16 Medlemsförsäkringar inom förbundet 485 Jg 17 LO:s försäkringspaket 487 Jh Övriga försäkringsfrågor Jh 1 Folksam på provision 490 Jh 2 Folksam på provision 491 Jh 3 Ordningsvakter saknar försäkringsskydd vid fortbildning 493

15 Motioner och utlåtanden

16 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Motion A 1 Offentlig upphandling Avdelning 17 Idag 2012 finns det inga krav i upphandlingarna angående sociala krav för leverantör eller underleverantörer. Det har inte funnits någon allvarlig vilja att ha schysta villkor vid offentlig upphandling. Man har vid varje tillfälle sett till lägsta pris. Men lägsta pris blir inte sällan högsta pris om man får in svart verksamhet. Dels stödjer man brottslighet, dels förlorar samhället skattepengar. I längden blir det dyr verksamhet Samtidigt konkurrerar inte företagen på lika villkor, de företag som är seriösa och vill leverera kvalitet och säkerhet har inte den möjligheten som de företag som inte betalar arbetsgivaravgifter, avtalsenliga löner, skatter m, m. EG-domstolen har skärpt reglerna för vilka sociala villkor en offentlig upphandlare får kräva av företag vid tillfälligt arbete över EU:s gränser. Vita Jobb har anpassats till detta. Företagen ska enligt tillkommande villkor i upphandlingsavtalet tillämpa motsvarande anställningsvillkor i kollektivavtal och svensk arbetsrättslagstiftning enligt den EU-lag som gäller vid tillfälligt arbete över gränserna, Utstationeringslagen. Samma regler gäller både för svenska företag och företag från ett annat EU-land. De svenska upphandlingslagarna tillåter uttryckligen att upphandlaren ställer krav på tillkommande kontraktsvillkor som föreskriver sådana sociala hänsyn.eu-lagstiftningen sätter inte hinder för sociala krav i upphandlingar. Offentlig upphandling i det nya systemet: Samma principer och viktning av kvalitet, pris och andra kriterier gäller som vid dagens system. Den avgörande skillnaden är att företaget som vinner upphandlingen måste skriva på ett kontrakt och därmed förbinda sig att följa detta. 15

17 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Huvudentreprenörerna förbinder sig inte bara att tillämpa kollektivavtalsenliga villkor i det egna bolaget, utan ska också se till att alla underleverantörer gör detsamma. Dessutom är det huvudentreprenörens ansvar att förvissa sig om att alla underleverantörer som anlitas har F-skattebevis och betalar skatter och arbetsgivaravgifter. Vi föreslår att Transport verkar för att förbundet och avdelningarna ska verka aktivt för att upphandlingsmodell Vita Jobb antas i kommunerna. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 1 I motion A 1 föreslås att förbundet och avdelningarna ska verka aktivt för att upphandlingsmodell Vita Jobb antas i kommunerna. Förbundet driver sedan en tid mycket aktivt den linje som motionären förespråkar. I ett första steg har arbetet koncentrerats till Malmö, som har långt framskridna planer på att införa Vita jobb under hösten Företrädare för Transport har också informerat ett antal andra kommuner som visat intresse för upphandlingsmodellen. Förbundet har även motionerat till LOkongressen om projektet. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion A 1 16

18 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Motion A 2 Arbetsmiljön vid upp handling Avdelning 5 I de flesta kommuner är det lägsta pris som gäller vid upphandling. Detta gör att när det är en ny upphandling kan det låga priset göra att arbetsmiljön blir sämre för våra medlemmar. Det kan vara högre arbetsbelastning eller ensamarbete där det skall vara två. Det kan också betyda att det i vissa branscher blir en lönekonkurrens med arbetstagare som t.ex. arbetar under procentlön. När en arbetstagare tvingas arbeta under procentlön kan arbetstagaren inte alls vårda eller ta ansvar för sin arbetsmiljö då han / hon är pressad att få en dagskassa som kan anses vara tillräcklig. Vi föreslår att kongressen beslutar att förbundet ska verka för att det i Lagen om upphandling förs in en paragraf som innebär att en oberoende person utses med ansvar för att kvalitetssäkra arbetsmiljön i samband med upphandlingar. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 2 I motion A 2 föreslås att förbundet ska verka för att det i lagen om upphandling förs in en paragraf som innebär att en oberoende person utses med ansvar för att kvalitetssäkra arbetsmiljön i samband med upphandlingar. 17

19 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Förbundsstyrelsen arbetar ständigt med att förbättra villkoren för våra medlemmar och har med hjälp av upphandlingsmodellen Vita jobb och kvalitetsprojektet Schysta villkor som utformat verktyg för att säkra en trygg arbetsmiljö och kravet på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar. Förbundsstyrelsens arbete med Vita jobb och andra initiativ leder på sikt till det motionären vill uppnå samtidigt som vi behåller rätten att definiera vad som är en god arbetsmiljö. Att införa en kvalitetssäkrande roll vid upphandling skulle kräva väldigt mycket resurser. Det skulle innebära att en stor grupp av tillsynsmän reste runt, eller var stationerade, i Sveriges 290 kommuner och arbetade med kvalitetssäkring. Detta skulle innebära att de dels ansvarade för att upphandlingen går rätt till och dels att det upphandlade företaget sköter sina åtaganden. Ett annat problem med införandet av ett sådant kontrollorgan är att vi riskerar mista tolkningsföreträdet i dessa frågor. Vi vet vad god arbetsmiljö är och vi vet hur ett kollektivavtalsenligt avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare ser ut. Men den oberoende personen kan ha en helt annan definition av begreppet arbetsmiljö eller kollektivavtalsenliga villkor. En sådan instans kan legitimera en sämre arbetsmiljö än den vi eftersträvar och därmed är det fackliga arbetet en bättre väg att gå för att säkra arbetarnas villkor vid upphandlingar. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att avslå motion A 2 Motion A 3 Det utbredda fusket inom åkerinäringen Avdelning 12 18

20 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Svensk åkerinäring är snart inte längre svensk, åtminstone om man ser till dem som sitter bakom ratten. Chaufförer, ofta från de före detta öststaterna, tjänar långt under vad våra kollektivavtal kräver och bor i lastbilen veckor i streck, under miserabla förhållanden. Det är till och med så att vi måste skämmas för hur den utländska arbetskraften behandlas. Samtidigt riskerar seriösa arbetsgivare att konkurreras ut av alla fuskare och att löner och arbetsvillkor pressas nedåt för alla löntagare. Svenska staten går miste om hundratals miljoner i skattebortfall och avgifter när åkerier smiter från att uppfylla sina skyldigheter. En stor bov i sammanhanget är de utländska bemanningsföretag som etablerat sig i näringen och som erbjuder chaufförer till priser som långt underskrider våra avtalsmässiga löner. Ett annat problem är de förare som med F-skattsedel betraktas som egna företagare och inte räknas som anställda. Det krävs politiska beslut för att ändra på förhållandena och de viktigaste frågorna kan sammanställas sålunda: Arbetstagare med endast en uppdragsgivare skall inte få erhålla F-skattsedel Utländska bemanningsföretag måste ha registrerad representant i Sverige som svarar för företaget och kan underteckna kollektivavtal Lägg huvudansvar på det företag som utnyttjar andra företag och entreprenörer så att huvudföretaget är skyldigt att tillse att underleverantörerna har sina papper i ordning Skärp straffsatserna betydligt för de företag som inte följer reglerna. Lägg ansvaret på arbetsgivaren i första hand och inte på chaufförerna som utnyttjas Skärp kontrollen av efterlevnaden längs vägarna och låt polisen prioritera just dessa frågor. Se till att anmälningarna från kon- 19

21 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 trollerna utreds i botten av åklagare som ofta systematiskt lägger ner anmälningarna i brist på resurser. Kräv ett socialt protokoll i EU:s fördrag där det slås fast att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige Vi föreslår att kongressen beslutar att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag att med kraft och i samarbete med andra förbund och organisationer påverka politiker och myndigheter för att ovanstående avarter ska bli omöjliga att utnyttja. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 3 I motion A3 föreslås att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag att med kraft och i samarbete med andra förbund och organisationer påverka politiker och myndigheter för att ovanstående avarter ska bli omöjliga att utnyttja. Motionens krav riktas mot en rad missförhållanden i framförallt åkeribranschen. Bland annat nämns olika former av lönedumpning och missbruket av kedjor av underentreprenörer. Motionen ställer också krav på tydligare sanktioner och ett socialt protokoll i EU:s fördrag. Förbundsstyrelsen arbetar redan mycket aktivt med de problem som motionären lyfter. Detsamma gäller när det kommer till lösningsförslagen. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion A 3 20

22 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Motion A 4 Konsekvenser av cabotagetrafik Avdelning 6 På senare år har det blivit allt vanligare med att utländska åkerier bedriver inrikestransporter i Sverige med utländska fordon och utländska förare. Detta innebär då att konkurrensen för svenska seriösa åkerier snedvrids och därmed kommer svenska chaufförers löner i otakt. Östeuropéerna kommer med skrothögar till ekipage, inga villkor och kör för en mycket billig penning. Östeuropéer har inga krav på yrkeskompetensbevis och erfarenheter på chaufförerna. Har man bara ett lastbilskörkort kan man köra. Man har undermåliga fordon som sedan körs runt i Norden och kör inrikestrafik i väntan på returgods. Vi föreslår att kongressen beslutar att förbundet verkar för hårdare regler inom cabotagetrafiken för sundare konkurrens inom åkerinäringen Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 4 I motion A 4 föreslås att förbundet verkar för hårdare regler inom cabotagetrafiken för sundare konkurrens inom åkerinäringen Under de senaste åren har Transport arbetat hårt med de problemfält som motionen tar upp. Arbetet har bedrivits såväl internationellt som nationellt. Det har inriktats på att påverka lagstiftning och lagtolkning, men också på att driva fram en effektivare myndighetskontroll. 21

23 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Arbetet har i någon mån underlättats av att EU skapat tillämpningsregler som i sin tur underlättar kontroll, men ingenting talar för att problemen med illegal inrikestrafik och gränsöverskridande lönedumpning får en snabb och positiv lösning. Tvärtom uppstår snart ett akut behov av nya insatser där förbundet måste hantera EU-kommissionens planer på att öppna hela EU för en gemensam åkerimarknad och ersätta cabotagereglerna med någon form av social stadga som ska motverka lönedumpning. Det arbetet kommer att ha mycket hög prioritet i Transport under de kommande åren. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion A 4 Motion A 5 Reglering av privat arbetsförmedling. Avdelning 2 Privata arbetsförmedlingar, eller som det i dag kallas Bemanningsföretag, var reglerade fram till 1992 genom 1935 års arbetsförmedlingslag. Enligt 1935 års arbetsförmedlingslag var uthyrning av arbetskraft att anse som straffbar olaga arbetsförmedling och därmed förbjuden. Efter avregleringen1992 legaliserades privata arbetsförmedlare vilka vi idag kallar bemanningsföretag. Anställningstryggheten på hela den svenska arbetsmarknaden har efter avregleringen försämrats. Även om vi i framtiden lyckas organisera de som arbetar i branschen måste vi ställa oss frågan om det är så vi vill att vår framtida arbetsmarknad ska utvecklas. 22

24 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Vi föreslår att kongressen beslutar att kongressen beslutar att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till Motion A 6 Reglering av privat arbetsförmedling. Avdelning 3 Privata arbetsförmedlingar, eller som det i dag kallas Bemanningsföretag, var reglerade fram till 1992 genom 1935 års arbetsförmedlingslag. Enligt 1935 års arbetsförmedlingslag var uthyrning av arbetskraft att anse som straffbar olaga arbetsförmedling och därmed förbjuden. Efter avregleringen1992 legaliserades privata arbetsförmedlare vilka vi idag kallar bemanningsföretag. Anställningstryggheten på hela den svenska arbetsmarknaden har efter avregleringen försämrats. Även om vi i framtiden lyckas organisera de som arbetar i branschen måste vi ställa oss frågan om det är så vi vill att vår framtida arbetsmarknad ska utvecklas. Vi föreslår att kongressen beslutar att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till

25 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna A 5 och A 6 I motion A 5 föreslås att kongressen beslutar att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till I motion A 6 föreslås att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till Arbetsmarknaden är inte densamma som den var innan 1992 och bemanningsföretagen har blivit en del av samhället och samhällsutvecklingen. Kravet på flexibilitet har alltid varit stort bland arbetsgivarna och de har på en mängd sätt sökt varianter för att få kontrollen över antalet anställda vid olika tidpunkter, t.ex. vid produktionstoppar och ekonomiska kriser som raderar efterfrågan. Bemanningsföretagens snabba uppgång beror till stor del på att de kan erbjudan den efterfrågade flexibiliteten. Förbundsstyrelsen ställer sig frågande till om en fullständig återreglering till 1935 år lag om privat arbetsförmedling skulle ge en tryggare och mer stabil arbetsmarknad. Den stora merparten av alla bemanningsföretag har idag kollektivavtal och med det som stöd efterlever vi våra krav på att en bemanningsanställd skall kosta mer att anlita än en anställd samt att antalet bemanningsanställda på en arbetsplats skall vara reglerat. Att förbjuda bemanningsföretag skulle inte per automatik göra arbetsmarknaden tryggare och mindre flexibel. Det är inte bemanningsföretagen som skapat den arbetsmarknad vi ser idag. De är snarare en effekt av den. Det finns fortfarande oseriösa företag som hyr ut personal och det finns oseriösa företag som hyr in personal. Men när kraven 24

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

Motioner och utlåtanden 2 C Ha

Motioner och utlåtanden 2 C Ha Motioner och utlåtanden 2 C Ha Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Anställning DAGORDNINGSPUNKT. nr 64 67

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Anställning DAGORDNINGSPUNKT. nr 64 67 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Anställning DAGORDNINGSPUNKT nr 64 67 Sid 2 Anställning HEM Innehåll Dagordningspunkt 64... 3 Motion nr 98 Angående anställningsformer... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Trygghet

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Kommittémotion V005 Motion till riksdagen 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Ordning och reda. 11 punkter för en bättre arbetsmarknad

Ordning och reda. 11 punkter för en bättre arbetsmarknad Ordning och reda 11 punkter för en bättre arbetsmarknad 1 Handlingsplan för ordning och reda. Det gränslösa Europa har öppnat för en större rörlighet av arbetskraft och företag mellan länderna. Öppna gränser

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 I motion A110 föreslås att ta fram ett ekonomiskt regelverk för att kompensera de klubbar som drabbats av inskränkningar av framförhandlade förmåner och

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 STADGAR Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 Juni 2013. Art nr 978 91 7479 207 2 Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Bods 2013 nnehåll Innehåll 3 1-2 1 Förbundets namn

Läs mer

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning Demokratihandbok Februari 2017 - Version 9 Del 6 Innehållsförteckning 7. Förbundsstyrelsen... 2 8. Kongressen... 6 9. Avtalsrådet... 8 10. Förbundsrådet... 8 11. Valberedning... 9 12. Revision... 9 13.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. A-kassan DAGORDNINGSPUNKT. nr

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. A-kassan DAGORDNINGSPUNKT. nr MOTIONER OCH UTLÅTANDEN A-kassan DAGORDNINGSPUNKT nr 102 107 Sid 2 A-kassan HEM Innehåll Dagordningspunkt 102... 3 Motion nr 20 Angående arbetslöshets- samt inkomstförsäkringens gällande vid ordinarie

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Gemensamt för Göteborg, Malmö och Stockholm är att städerna var för sig har tagit beslut att i samband med upphandling

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer