Församlingstidning för Svenska k yrkan i Östersund nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingstidning för Svenska k yrkan i Östersund nr 4 2006"

Transkript

1 Församlingstidning för Svenska k yrkan i Östersund nr Kronprinsessan Victoria under sitt besök i Bangladesh. - Vi vill ha lån, inte gåvor, berättade medlemmarna i kvinnogruppen. Läs mer på sid. 4 Foto: Eva Pérez Järnil/IKON.

2 Ljus i mörker Reklamen som jag fick i min hand berättade om allt som jag borde ordna och göra för att det skulle bli en riktig jul. Det handlade om olika mer eller mindre komplicerade maträtter. Allt ordnat i en salig blandning av tomtar, russin och Tvapparater och skor enligt gällande mode. Detta mixades också med olika beskrivningar på jultraditioner vilka beskrevs som något man måste ha. Jag tror att det är viktigt att säga sig att julen inte har några absoluta måsten sådant som skall ske. Däremot har de flesta av oss en del traditioner som känns bra och rimliga att bevara och att föra vidare. Internationella gudstjänster Nu under hösten har vi för första gången i Östersund haft internationella gudstjänster där Svenska kyrkan och katolska kyrkan samarbetat. I våras blev fader George Koorumullumpurayidam katolsk präst i Östersund. Han ringde då studentpräst Rut Törnkvist som bjöd in honom till ett samtal där de började diskutera vad de tillsammans kunde göra för studenterna. - Eftersom vi har en internationell grupp i Marielundskyrkan tog vi kontakt med Roland Haglund som är komminister där, och så var vi tre som spånade tillsammans säger Rut Törnkvist. - Vi kom fram till att den första terminen skulle vi klara att ha tre gudstjänster i Marielundskyrkan. Den första gudstjänsten ägde rum i slutet av september och lockade mellan 40 och 50 besökare, varav många var studenter. Den andra gudstjänsten lockade inte lika många, men det finns en chans kvar i år. Den tredje gudstjänsten äger nämligen rum nu på lördag, den 9/12, kl 18 i Marielundskyrkan och temat är Att bereda väg, To prepare the way. Visst är det härligt med traditionell julmat i lagom mängd. Julen är dock inte beroende av om vi har det precis så som man hade det i många familjer där man hade råd och där det ofta fanns någon vuxen hemma på heltid och som hade tid med ett omfattande julstök. Det är långt mycket viktigare med tid för varandra än dignande julbord och överfulla kakfat. Nog är det roligt att få ge varandra små julgåvor som uttryck för att man hör ihop. Men det finns stor risk att man bildligt talat sätter i halsen om den goda traditionen förvandlas till något som skall ske, något där gåvans ekonomiska värde blir mätare på relationens värde. Det är alldeles tydligt att vi får vara på vår vakt så att inte det ljusa och fina som julen är med alla sina traditioner, förvandlas till en tung börda som man helst vill slippa ifrån. Vi behöver våra traditioner och en och annan julprydnad som skapar samhörighet med tidigare jular och till och med ibland med vår egen barndom och gångna generationer. För många av oss har det blivit så att vi behöver bromsa oss själva, så att denna jul så långt möjligt är blir några dagar utan jäkt, en vila både för kropp och själ. Det ligger något vist i travestin av en känd julpsalm: När juldagsmorgon glimmar jag vill till stallet gå och hämta några pinnar att koka kaffe på. Roland Haglund, Fader George och Rut Törnqvist hjälps åt med de internationella gudstjänsterna. Alla tre prästerna är med vid gudstjänsterna men en har huvudansvaret och håller predikan. Vid den andra gudstjänsten var det Roland Haglund som predikade och han berättar om hur den gudstjänsten var upplagd. - Vi blandade språken, men det mesta - som till exempel predikan - var på engelska. - Textläsningen var blandad med både engelska och svenska, men verkligt blandat blev det under förbönen. Den fanns utskriven på svenska och engelska i agendan, men några av deltagarna översatte var sin del till sitt språk. - Vi fick höra delar av bönen på franska, polska, finska och hindi! Efter varje gudstjänst har man fortsatt samvaron vid en internationell måltid, bland annat har det bjudits på kyckling med indisk kryddning. Alla är naturligtvis välkomna till gudstjänsterna, även om man har svenska som modersmål. Den högtiden och glädjen behöver man dela med andra. Församlingens gudstjänster finns då som en fantastisk chans att få en liten glimt av glädjen att vara tillsammans och ana något av julens under när man sjunger: När juldagsmorgon glimmar jag vill till stallet gå. Guds son i nattens timmar där vilar uppå strå. Guds son i nattens timmar där vilar uppå strå. Vad härligt det är att få sitta vid ett tänt ljus, kanske också en pyntad gran med sitt kaffe och en pepparkaka. En stund när hela ens varelse känner vad julfrid är. I tystnaden växer högtiden och glädjen över att det är jul. ( Sv psalm 121 ) God Jul önskar Östersunds församling alla och envar! 2 Anders Eckerdal, tf Kyrkoherde

3 Viktig dialog med Islam Biskop Tony Guldbrandzén efterfrågade i våras en religionsdialog med Islam. Bland annat av den anledningen ordnade komminister Håkan Nilsson under hösten en serie på tre föreläsningar om Islam. - Det är viktigt att föra en dialog med Islam. Fördomar kommer ofta av att man vet för lite, menar Håkan Nilsson. Håkan gör direkt klart att han inte är någon expert på Islam, men att han har läst på en hel del och kan berätta lite om Islams grunder. Här följer en kort sammanfattning av Håkans föreläsning vid det första tillfället. Muhammed föddes ca 570 e kr, alltså drygt 500 år efter händelserna i Nya testamentet. Han fick uppenbarelser på arabiska. Han skrev ned sina uppenbarelser det som Allah sagt till honom via ängeln Gabriel - och det blev Koranen, Islams heliga skrift. Islam enade araberna i en religion och ett folk och arabiskan blev Islams heliga språk. Islam skiljer inte på politik och religion, de hör ihop och är båda en del av samhället. Gemensam historia Det finns mycket bibliskt material i Koranen. Adam, Moses, Abraham, David och Jesus var enligt Islam profeter och Adam räknas som den förste muslimen (muslimer kallas de som tror på Islam). Islam, Judendom och Kristendom har alltså till viss del en gemen- sam historia. Det arabiska folkets stamfar är Abrahams son Ismael, den son som Abraham fick med sin tjänstekvinna Hagar. En skiljelinje mellan de tre religionerna finns i synen på Jesus och Muhammed. Judendomen och Islam erkänner inte Jesus som Guds son. Kristendomen och Judendomen erkänner inte Muhammed som profet. Arkeolog Ulla Viklund Vid det andra tillfället talade ordföranden i Östersunds muslimska förening, Kholod Mahmood. Hennes syn på Islam presenterade vi redan i nr 2/2006 av Pax som finns att läsa på vår hemsida (klicka på Verksamhet och Pax). Hon tog bland annat upp den viktiga skillnaden mellan Islam som religion och de traditioner som finns inom olika kulturer och länder. Traditionerna kan ibland ta över och bli viktigare än Islam, trots att de inte är förankrade i Koranen. Kholod fick också svara på många frågor under kvällen. Under den tredje kvällen berättade arkeolog Ulla Viklund om Islams framväxt; den geografiska, politiska och religiösa situationen. Islam växte fram i ett område och en tid präglad av en stor mångfald både politiskt, socialt och religiöst med influenser från många olika håll som Egypten, Etiopien, Indien och Central Asien. Här fanns till exempel olika kristna och judiska grupper, zoroastrism - den dominerande religionen hos sassaniderna, gnostiska grupper och polyteism. De erövrade områdena kom att på många sätt bidra, bland annat kulturellt, till islams utveckling Två av anledningarna att islam kunde växa så snabbt och bli en stor religion var de här: Muhammed lyckades ena många av de rivaliserande arabiska stammarna. De kunde sedan relativt lätt erövra de närliggande länderna eftersom såväl det bysantinska riket som sassaniderna (perserna) var försvagade av långa stridigheter. Muslimerna var toleranta mot andra religioner och kulturer och upplevdes kanske inte som ett stort hot. Det fanns ändå ett ekonomiskt skäl att konvertera till Islam eftersom de som inte var muslimer fick betala mer skatt. De tre kvällarna var välbesökta och mycket uppskattade. Förhoppningsvis fick de som kom och lyssnade en större förståelse för vad Islam är. Om du vill läs mer om Islam, gå till eller gör ett besök på biblioteket där böcker om religion finns under bokstaven C. Fakta om Islam Sharia kallas det Islamska rättssystemet, hur religionen ska tillämpas. På många håll har man en modern tillämning av reglerna men i fundamentalistiska kretsar används fortfarande spöstraff. Sunnimuslimerna är den största gruppen inom Islam (90%). Sunni står för Muhammeds sed och sunniterna menar att Islam inte definieras bara av Koranen utan också av vad Muhammed sade och hur han levde. Deras ledare kallas Kalif. Shiamuslimerna är en mer konservativ grupp som anser att Islam är basen för allt, även lagstiftning. De utgör ca 10% av alla muslimer och deras ledare kallas Imam. I Iran, södra Irak och Libanon finns många shiiter. Antalet muslimer är idag ca 1,2 miljarder. De flesta finns i Asien, framför allt i Pakistan, Bangladesh, Indonesien och Malaysia. I arabländerna finns ca 150 miljoner muslimer och i Europa ca 10 miljoner. Som en jämförelse kan nämnas att det finns ca 2 miljarder kristna och ca 900 miljoner hinduer. Håkan Nilsson visar en karta över Islams utbredning. 3 (Källa:

4 Fakta om Lutherhjälpen Lutherhjälpens uppdrag är att avslöja och bekämpa orättvisor att tillsammans med lokala samarbetspartners möjliggöra utvecklingssamarbete. att genom nätverk finnas på plats för katastrofinsatser. att driva opinions- och påverkans arbete. Lutherhjälpens pengar kommer fram. Lutherhjälpens beskyddare kronprinsessan Victoria besöker en kvinnogrupp i Bangladesh. Kvinnorna berättar vad det betytt för dem att låna pengar för att starta egen verksamhet. Foto: Eva Pérez Järnil/IKON. Lutherhjälpen vill mer än bistånd Lutherhjälpen är en del av Svenska kyrkan och arbetar för en rättvis värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Lutherhjälpen stöder fattiga och utsatta människor oavsett religion, nationalitet, hudfärg eller politisk uppfattning. De arbetar med lokala samarbetspartners och kyrkor i ett 40-tal länder. Lutherhjälpen arbetar aktivt med katastrofhjälp via sin internationella samverkanspartner Action by Churches Together (ACT), som har ett nätverk med cirka 200 kyrkor och hjälporganisationer över hela världen. Tack vare ACT kan katastrofhjälp vara på väg redan timmar efter att en katastrof inträffat. Inköp av varor görs i första hand på plats, och de drabbade deltar själva i beslut och i organisationen av t ex flyktingläger allt för att lägga grunden till en långsiktig och hållbar utveckling utan att skapa fortsatt beroende av hjälp utifrån Fredspris sätter fokus på lån till fattiga Nobels fredspris till Muhammad Yunus och Grameen Bank i Bangladesh visar hur små lån kan vara en väg ut ur djup fattigdom. Genom Lutherhjälpen stöder Svenska kyrkan sedan länge mikrokreditprojekt i Bangladesh och andra delar av världen. Grameen Bank startades av Muhammad Yunus i liten skala för 30 år sedan. Framför allt var det då kvinnor som fick lån för att utveckla olika typer av affärsverksamhet. Idag finns banksystemet i över 100 länder och sedan starten har över 4,5 miljarder dollar fördelats till sex miljoner låntagare världen över. - Jag hoppas att fredspriset gör att kunskapen om mikrokrediter ökar, för små lån till fattiga har en stor fördel framför gåvor. Lån leder till utveckling och ökad självkänsla. Dessutom kan samma pengar lånas ut om och om igen, säger Lutherhjälpens direktor Christer Åkesson. Lutherhjäpen stöder sedan länge olika typer av mikrokreditsprojekt i världen. Ett av de mer uppmärksammade är det som drivs av Rangpur Dinajpur Rural Services (RDRS) i Bangladesh. Projektet besöktes förra våren av Lutherhjälpens beskyddarinna kronprinsessan Victoria, som då fick möjlighet att tala med kvinnorna i projektet. - Små lån och näringsrik mat gör stor skillnad. Genom gruppen får kvinnorna också en social samhörighet. Förut var de åsidosatta. Nu är de en del av samhället och är med och påverkar sin situation, sade kronprinsessan efter detta besök. Text: Under 2004 var Lutherhjälpens intäkter 212,3 miljoner kronor, av dessa var 141,4 miljoner kronor gåvor. Lutherhjälpens postgiro kontrolleras av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. Enligt SFI:s definition är Lutherhjäl- pens administrationskostnader 3,6 procent, insamlingskostnaderna är 10,1 procent. Enligt nya SFI-regler från 2004 får kostnaden för insamling och administration uppgå till max 25 procent av totala intäkter. Lutherhjälpen sammanfattar själva sitt arbete så här: Vi tror på att bekämpa fattigdomens orsaker Vi tror på att utveckla hela samhället Vi tror på en hållbar framtid Vi tror på hjälp till självhjälp Vi tror på lån som förändrar Vi tror på långsiktigt katastrofarbete Vi tror på rättvis handel 4

5 Internationella gruppen Sedan några månader finns Internationella gruppen i Östersund. Det är en ideell grupp som arbetar för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella verksamhet. Tidigare fanns det några som arbetade för att samla in pengar till Lutherhjälpen, några som samlade till Svenska kyrkans Mission (SKM)* och någon som samlade till Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)**. På komminister Roland Haglunds initiativ har de nu slagit sig samman och hjälps åt. - Vi är nu åtta stycken som hjälps åt och det är både roligare och mer effektivt, berättar Roland Haglund. - Vi organiserar jobbet men vi är också med och delar ut material och står med insamlingsbössor. Gruppen värvar också folk som hjälper till med att till exempel dela ut material i brevlådorna inför olika insamlingar. I oktober deltog man i insamlingen till Världens barn. När detta nummer av Pax kommer ut har man delat ut material inför SKM:s julinsamling och under våren är det dags att arbeta med Lutherhjälpens fasteinsamling. Ingrid Gustafsson som är med i Internationella gruppen vill gärna betona betydelsen av att hjälpa till. - Det är jätteviktigt att vi som lever i överflöd hjälper de medmänniskor i världen som är sämre lottade. Som kristen har man ett extra ansvar för sina medmänniskor. - En till synes liten insats här hos oss kan göra stor skillnad för dem som behöver hjälp! Är du intresserad av att hjälpa till i insamlingsarbetet? Då är du välkommen att höra av dig till Roland Haglund på tel eller * I Östersund finns också en lokalavdelning av Kvinnor för Mission som samlar in pengar till SKM. De ordnar bland annat försäljningar två gånger per år. ** SKUT är ingen hjälporganisation, men utför ett viktigt arbete som stöd för svenskar ute i världen. Svenska kyrkan tar upp kollekt till SKUT på Alla helgons dag och Påskdagen. Våffelbjudning Lördagen den 9 dec kl bjuder Internationella gruppen på våfflor och kaffe. Vi har försäljning av missionsljus och julkort och samlar in pengar till SKM:s julkampanj. Välkommen till ICA Traktören, mitt emot Gamla kyrkan. Svenska Kyrkans Mission De flesta vet vad Svenska kyrkan är, men mission, vad är det egentligen? Mission är inte så lätt att förklara. Mission på engelska är kanske lättare att förstå. Det har flera betydelser, och kallelse eller uppdrag är de som passar bäst. För Svenska kyrkan handlar mission om befrielse. Om rättvisa och om att stå på de fattigas sida. Mission handlar också om en Gud som stöder de fattigas kamp. Det är det som den kristna etiken handlar om. Visst vill Svenska kyrkans mission (SKM) sprida kunskap om kristendomen, men dagens mission skiljer sig mycket från hur det var förr. SKM samarbetar med sina systerkyrkor i olika länder, men man kommer inte springande med Bibeln i högsta hugg och försöker omvända alla människor. Det handlar mycket om att hjälpa människor och att göra det utan att tvinga någon att bli kristen. I uppdraget för Svenska Kyrkans Mission (SKM) står bland annat att SKM ska stå på de utsattas sida och värna om människans rätt till ett liv i värdighet oavsett nationalitet eller tro. SKM:s julinsamling för 2006 startar första söndagen i advent och avslutas Trettondedag jul. Insamlingsmålet är 25 miljoner kronor. Temat är i år Se människan bakom hiv och aids. SKM har deltagit i arbetet mot hiv/aids sedan mitten av 1980-talet. Det gäller behandling, hemsjukvård och hjälp till föräldralösa barn, men också testning, själavård, påverkansarbete och utbildning av vårdpersonal. 5 Roland Haglund och Ingrid Gustafsson är två av dem som arbetar i den Internationella gruppen. Här packar de material inför SKM:s julinsamling. Faktaruta SKM arbetar genom att samla in medel i Sverige som sedan kanaliseras till projekt i andra länder. SKM skickar inte material, kläder m.m. till de olika länder där man har verksamhet. Det har flera skäl. Det kostar mycket att skicka materialet, ofta kanske mera än att köpa motsvarande material på plats. Genom att köpa material, kläder och dylikt kan man stimulera den inhemska produktionen. SKM bedriver ingen egen verksamhet ute i andra länder. Man inbjuds att ge stöd och delta i de projekt som systerkyrkor och partners själva bedriver. SKM har via sina partners verksamhet i ca 25 länder och ca 45 svenskar är utsända för att arbeta på plats. Drygt 60 miljoner kronor i gåvor kom in till SKM under Julinsamlingen gav totalt 23,7 miljoner kronor. SKM:s administrationskostnader är 4 procent, insamlingskostnaderna är 10 procent. Enligt nya SFI-regler från 2004 får kostnaden för insamling och administration uppgå till max 25 procent av totala intäkter.

6 På kyrkans sjukhus var hon välkommen Dommeti Sridevi födde sitt barn på kyrkans sjukhus i Rajamunderi i södra Indien. Där till skillnad från många andra sjukhus var hon välkommen trots att hon är hivpositiv. En del sjukhus vägrar ta emot hivpositiva, andra vill ha ordentligt betalt för att göra det. Men på ett sjukhus i Rajamunderi var Dommetri Sridevi välkommen. Hon förlöstes med kejsarsnitt av dr Veronica Irene Andappam. Sjukhuset drivs av Indiens förenade evangelisk-lutherska kyrka (UELCI). Dommeti Sridevi är 20 år och ensamstående förälder. Mannen som en äktenskapsförmedlare funnit åt henne, försvann omgående när hon visade sig vara hivpositiv. Det upptäcktes vid en undersökning i samband med graviditeten. Men det finns ytterligare ett bekymmer. Dommeti Sridevi måste vänta i 18 månader efter förlossningen innan hon får veta om också dottern är hivsmittad. Så hur ska det gå för Dommeti Sridevi och hennes dotter? Bara i kyrkan Också Ramlah Selvam är hivpositiv. Han bor i Chennai, som även det ligger i Sydindien. När han stängt dörren om sig berättar han hur han har det. Mina föräldrar och syskon har uteslutit mig och min fru. Ingen vill ha med oss att göra. Familjen har mycket svårt att hitta en bostad, och bor nu i sitt fjärde hyrda rum. Äldsta dottern betalar hyran, för hon har slutat skolan och arbetar. Ramlah Selvam fortsätter: I kyrkans stödgrupp kan jag prata. Bara där. Johnson Ashok Kumar som är präst i Ramlah Selvam stänger dörren om sig när han ska berätta om sin situation. Det är bara i kyrkans stödgrupp han kan prata fritt om den. Foto: Leif Gustavsson/IKON UELCI, säger att ingen vill berätta öppet om sin smitta. Men det finns enstaka undantag. En kvinna i min församling sa efter många om och men att hon är hivpositiv. Hon bad om hjälp. Vi kunde be tillsammans och kyrkorådet beslutade ge barnen skolkläder. Sexarbetarna sprider sjukdomen och det är fattigdomen som är orsaken. UELCI har ett brett arbete mot hiv och aids, som särskilt satsar på att stödja kyrkrelaterade grupper så att kan bekämpa hiv och aids. Därför utbildas anställda inom kyrkas olika verksamheter för att ha kunskap om hiv och aids, och kyrkan producerar också studiematerial för olika grupper. Sjukhus och kliniker erbjuder hivtest, vård och stödsamtal, volontärer arbetar med hemsjukvård och samtalsgrupper bildas. Text: Mer än du tror På de föregående sidorna har vi berättat om Svenska kyrkans internationella engagemang. Även lokalt engagerar vi oss utan- för våra kyrkor och försöker nå olika grupper av människor. Svenska kyrkan i Östersund har en slogan, och det är mer än du tror. Vi har många verksamheter och aktiviteter som inte alla vet om eller tänker på. Här berättar vi kort om några av dem: Gamla kyrkan Gamla kyrkan är öppen under vardagar, för samtal, fika m m. Varje vecka har man flera hundra besö- kare. På fredagskvällarna är kyrkan öppen , man inleder med en mässa kl Kaffe och smörgås finns att få. Även fredagskvällarna samlar för det mesta flera hundra besökare, mest ungdomar. Varje fredag har Gamla kyrkan också en gratis lunchkonsert kl Sjukhuskyrkan Vi har en sjukhuspräst och en sjukhusdiakon på plats i Östersunds sjukhus. Tillsammans med en sjukhuspastor finns de till för patienter, anhöriga och personal. Sjukhusdiakonen arbetar också en dag i veckan vid Solliden. De finns där när du vill ha någon att tala med eller någon som lyssnar. Du kan också kontakta dem när du känner oro och tvivel eller när du vill ha förbön eller fira nattvard. De har tystnadsplikt. De har också beredskap måndag-fredag samt lördagar och helgdagar om du behöver en stunds mänsklig kontakt till exempel i en krissituation. Studentprästen Studentprästen Rut Törnkvist är till för alla som studerar eller arbetar vid Mitthögskolan i Östersund. Till henne kan man vända sig för enskild själavård och bikt, eller för andra personliga samtal. Studentprästen har till uppgift att vara till hands och inspirera på olika sätt, med möjlighet att samtala på flera olika språk. Häktesprästen I Östersund finns sedan sommaren ett nytt häkte med 10 platser som ofta är fullbelagda. Komminister Håkan Nilsson kommer till häktet en halv dag per vecka och det finns verkligen ett behov av hans närvaro. Flera av de häktade är tacksamma för att ha någon att samtala med. Inte minst upplevs det som positivt att tala med en person som inte arbetar inom rättsväsendet eller kriminalvården, och som har tystnadsplikt. Samtalen som Håkan har med de häktade handlar om allt från djupare livsfrågor till vanliga vardagsproblem. Ungdomsverksamheten I samarbete med flera skolor i Östersund arbetar våra församlingspedagoger med en riddarskola. Vi utgår från de ridderliga dygderna; tålamod, vänskap, rättvisa, tjänstvillighet och trofasthet. Barnen får öva praktiskt med lekar och klurigheter, samt reflektera över ordens innebörd. Efter avslutade och godkända uppdrag dubbas barnen till fullvärdiga riddare. Pg Bg

7 Årets julklapp Vuxenkonfirmation 2007 Det finns möjlighet att bli konfirmerad även som vuxen. I februari startar Östersunds församling en konfirmationsgrupp för vuxna som ger möjlighet att bli konfirmerad till sommaren. Även den som vill fräscha upp gamla konfirmationskunskaper är välkommen att delta i undervisningen. Nya medarbetare Diakoniarbetarnas fina cd Sånger för livet finns att köpa på bokborden i våra kyrkor. Den kostar endast 50 kr och innehåller 15 av våra käraste psalmer. ÅRET - ett julspel. Sö 17/12 kl Stora kyrkan Libretto: Linus Ganman. Musik: Bengt Isaksson. Maria Anna Brandt, Josef Bernt Carlsson, Ängeln Henric Hallberg m.fl. solister. Stråkkvartetten Archi Jamt m.fl. instrumentalister, Motettkören, Vox Nova och Ungdomskören. Recitation: Carin Westin. Ljud och ljus: PAAB Dirigent: Bengt Isaksson Entré: 80/50. Portarna öppnas Welcome to next years international services! Välkommen till nästa års internationella gudstjänster! The services will be at 6 pm on Saturdays in Marielundskyrkan, Odensalagatan 54, on February 24th, March 24th and April 28th. Gudstjänsternas äger rum kl 18 i Marielundskyrkan, Odensalagatan 54, den 24 februari, 24 mars och 28 april. Anmälan senast den 15 januari till pastorsexpeditionen tel: Närmare upplysningar går också att få genom komminister Håkan Nilsson tel: Välkommen att höra av Dig! Pilgrimsfärder och pilgrimsmål Det finns idag ett stort intresse att pilgrimsvandra och resa till de klassiska pilgrimsmålen. Under våren kommer komminister Håkan Nilsson att leda några föredrag i Församlingsgården kring kända pilgrimsfärder och pilgrimsmål. 6/2 Till den helige Franciskus stad Assisi. Håkan Nilsson. 20/2 En pilgrimsvandring i den arabiska öknen, Egypten. Kyrkoherde Anders Eckerdal. 27/2 Till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela. Håkan Nilsson. 13/3 På pilgrimsfärd i Kappadokien i Turkiet. Komminister Pähr Karpas. Tid: Tisdagar kl Plats: Solrummet, Församlingsgården, Rådhusgatan 45. Välkommen! Inbjudan till Alpha grundkurs i kristen tro. Varje kväll innehåller måltid, föredrag och samtal. Plats: EFS-kyrkan, Södra Gröngatan 43. Tid: 18:30-21 under tio torsdagskvällar Introduktionsträff: Torsdag 25/1 kl Kursstart: Torsdag 1/2 kl Kostnad: Kursen kostar ingenting. Du betalar bara för maten under kurskvällarna (30:-/kväll) samt mat och logi under ett Alphadygn mitt i kursen. Upplysning och anmälan: Tel , , Bertil Åhman. Vi vill ha in anmälan senast två dagar innan kursstarten för att kunna laga mat så det räcker till alla. Alpha Julfirande i Församlingsgården På julafton blir det traditionellt julfirande i Församlingsgården med mat och underhållning. Firandet är ca 15.00, efter julbönen i Stora kyrkan kl Ansvariga: Arbetslaget i Stora kyrkan. Anmälan senast fredag 15/12 på tel Kyrktaxi beställs senast måndag 18/12, tel Elisabeth Nygårdh Lundhag Arbetar sedan i augusti som kantor i Odensalakyrkan. Hon har tidigare mest arbetat som musiklärare i grundskolan, men även som musikterapeut i särskolan och i demensvården. Tage Öhlund Började i september arbeta som komminister i Odensalakyrkan och är i första hand anställd t o m 31/5. Han har länge arbetat som komminister i Brunflo församling. Dessutom har han varit kyrkoherde i Hällesjö-Håsjö församling och präst i Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) på Teneriffa. Anders Eckerdal Är tf kyrkoherde från och med oktober och fram till dess att en ny kyrkoherde rekryterats. Han är född i Göteborg, men under en lång period arbetade han i Jämtland började han som komminister i Mattmar och blev så småningom kyrkoherde där blev han kyrkoherde på Rödön där han arbetade tills dess han blev kallad till en tjänst som direktor i Linköpings stift Efter att även ha haft en direktorstjänst i Uppsala under två år blev han så domprost i Linköping från 1996 till sin pensionering I juni i år flyttade han tillsammans med sin fru tillbaka till Mattmar där han bor nu. 7

8 Jul och nyår i våra kyrkor Lördag 9 december Gamla kyrkan Sinnesrogudstjänst i adventstid. Eva Jemn, Lennart Berggren Stora kyrkan Luciaafton. Vox Nova, Ungdomskören, Jäntkraft och Tonjägarna sjunger lucia- och julsånger från när och fjärran. Ledare: Else-Marie och Bengt Isaksson. Kollekt Marielundskyrkan Internationell gudstjänst, tema Att bereda väg, To prepare the way. Fader George, Roland Haglund, Rut Törnkvist. Söndag 10 december Stora kyrkan Högmässa. Anders Eckerdal, Bengt Isaksson Marielundskyrkan Familjemässa med dop. Roland Haglund, arbetslaget; Julgröt och stut Lugnvikskyrkan Familjemässa med avslutning för miniorer och juniorer. Hans Wennström, Marie Tängmark, Malin Engdahl. Torsdag 14 december och 15:00 Sjukhuskyrkan Julandakt - vi sjunger julens sånger. Bengt Ljungberg, Ing-Marie Hedenfalk och Paul Bergqvist. Musiker: kl 14 Marie Tängmark, kl 15 Gunhild Scheike. Fredag 15 december Gamla kyrkan Gamla kyrkan-mässa Söndag 17 december Gamla kyrkan Gudstjänst Håkan Nilsson, Else-Marie Isaksson, Pluskören Odensalakyrkan Musikgudstjänst Hela kyrkan sjunger in julen Odensalakören, arbetslaget och kyrkans barngrupper. Servering Marielundskyrkan Vi sjunger de vackraste finska julsångerna. Präst Rut Törnkvist, kantor Marie Tängmark. Kollekt till förmån för SKM:s julinsamling. Efteråt julgröt med skinkstut och pepparkaka Stora kyrkan Året - ett julspel. (Se annons sidan 7) Torsdag 21 december Stora kyrkan Vi sjunger in julen. Singulum, Rosarum, SoulSisters, Änglagospel, Änglakören. Per Stålhandske, piano Manne Franzén, bas Erik Edlund, trummor, Marie Tängmark, dirigent Anders Eckerdal, präst. Julafton 24 december Odensalakyrkan. Julbön med julens sånger. Fam Jerhrlander. Andakt: Tage Öhlund, Elisabeth Nygårdh Lundhag Stora kyrkan Temagudstjänst kring Maria. Gun Sigvardsson, familjen Isaksson, arbetslaget. Därefter julfirande i församlingsgården, föranmälan tel senast fredag 15/12. (Se annons sidan 7) Marielundskyrkan Mariagudstjänst. Hans Wennström, Gunhild Scheike. Sång av Angelika Lindahl Stora kyrkan Julnattsgudstjänst Gun Sigvardsson, Bengt Isaksson, Motettkören. Emma-Lina Isaksson, violin Odensalakyrkan. Julnattsgudstjänst. Tage Öhlund, Elisabeth Nygårdh Lundhag. Solistmedverkan Marielundskyrkan Midnattsmässa, solist Torbjörn Edlund. Roland Haglund, Gunhild Scheike. Juldagen 25 december Gamla kyrkan Julotta Håkan Nilsson, Bengt Isaksson. Martin Isaksson, trumpet, Lugnvikskyrkan Julotta Hans Wennström. Bengt Isaksson, orgel, Martin Isaksson, trumpet. Annandag jul 26 december Stora kyrkan Högmässa med julmusik på orgel Gun Sigvardsson, Bengt Isaksson Björkbacka Julandakt Ing-Marie Hedenfalk, Elisabeth Nygårdh Lundhag Marielundskyrkan Julmusik. Julkören, Gunhild Scheike. Nyårsafton 31 december Stora kyrkan Gudstjänst Håkan Nilsson, Marie Tängmark Gamla kyrkan Midnattsmässa Roland Haglund, Marie Tängmark. Nyårsdagen 1 januari Stora kyrkan Mässa Tage Öhlund, Marie Tängmark. Trettondedagsafton 5 januari Stora kyrkan Musik i kyrkan, Bengt Isaksson med flera serveras kaffe hos arbetslaget i församlingsgården. Trettondedag jul 6 januari Odensalakyrkan Temagudstjänst: Sånger från advent till jul Odensalakören, Tage Öhlund, Elisabeth Nygårdh Lundhag Lugnvikskyrkan Högmässa. Hans Wennström, Marie Tängmark Marielundskyrkan Julgransplundring med inledande andakt, Arbetslaget Stora kyrkan Julens sånger Musikgudstjänst med Motettkören, Gun Sigvardsson, Else-Marie och Bengt Isaksson Söndag 7 januari Stora kyrkan Gudstjänst Gun Sigvardsson, Else-Marie Isaksson. För ändringar och tillägg - se predikoturerna i ÖP & LT Utgivare: Östersunds församling. Utgivning: Som gruppförsändelse fyra gånger per år till alla boende i Östersunds församling. Redaktör: Nils-Erik Olausson. Foto & text där inget annat anges: Nils-Erik Olausson. Ansvarig utgivare: tf kyrkoherde Anders Eckerdal Telefonnummer till redaktionen: Fax: E-post: svenskakyrkan.se Form & layout: Petter Frisell. Rippning och tryck: Daus tryckeri. Distribution: Posten. Papper: Nopacoat Premium Silk, klorfritt.

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår FÖRSAMLINGSBLADET Lidköpings församling Advent Jul Nyår Nr 4 2007 Gåvorna och gåvan Varifrån kommer julklapparna? Barnen frågar när de ser paketen under granen. Tomten var här, blir kanske svaret. Men

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår FÖRSAMLINGSBLADET Lidköpings församling Advent Jul Nyår Nr 4 2008 Kaos eller frid på jorden? Finanskris och lågkonjunktur, arbetslöshet och skattediskussioner. Klimatförändringar med risk för både torka

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling illustration: m rolund Det händer i Lidingö församling december 2010 1:a advent Söndag 28 november ensimmäinen adventtimessu 11.00 bodalin kirkko Tuija Hammare, pappi. Lidingön laulajat. Pauli Grekula,

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Postens gruppförsändelse till hushåll. Kyrknytt. Nr 4 2010. Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat

Postens gruppförsändelse till hushåll. Kyrknytt. Nr 4 2010. Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat Postens gruppförsändelse till hushåll Kyrknytt Nr 4 2010 Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat 1 En stjärna lyser så klart... Höstmörkret smyger sig inpå oss, tidigare för varje dag som går och vi anar

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Nr 02 [04] /2013 2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Kära församlingsmedlemmar i S:t Botvids! Snart närmar sig slutet på ännu ett år i vår församlings

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006

Foto: Kjell Bollnert. Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Foto: Kjell Bollnert Församlingstidning för Svenska kyrkan i Östersund nr 3 2006 Livet och döden Det finns ett ämne som vi inte gärna talar med varandra om och det är döden. Vi är väl medvetna om att livet

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

En introduktion till islam och muslimsk kultur

En introduktion till islam och muslimsk kultur En introduktion till islam och muslimsk kultur Aksaa Islamutbildning för arbetslivet 1 En introduktion till islam och muslimsk kultur Ett tack till Daniel Stridsman som gjorde en första anpassning av textinnehållet,

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic SIDAN 1 Boken handlar om: Det är dags för ramadan. Detta år ska Ayse också få prova på, att fasta. Mamma säger, att Ayse får fasta några timmar varje dag, men hon bestämmer sig för att fasta hela dagarna.

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 2 Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Kort religionshistoria (s. 86)

Kort religionshistoria (s. 86) Kort religionshistoria (s. 86) 1. Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. predika, minnesstenar, husdjuret, växa, tro, religiösa, norra, gräver, reformationen, tillåtna 1. I alla tider

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam Islam Religion A Elev 2 TF2 Minns du? Sida 176 Islam 1, vad är shirk och vilken viktig grundtanke är shirk kopplat till? Shirk är tron på flera gudar, eller att värdesätta något högre än Allah, den är

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Kristendomen och andra livsåskådningar

Kristendomen och andra livsåskådningar Kristendomen och andra livsåskådningar Världens mest kända människa, eller var Han Guds Son? PLANERING AV SO: RELIGION, MOMENT: KRISTENDOMEN OCH ANDRA LIVSÅSKÄDNINGAR Klass: 8D HT 2012 LÄRARE: ROLF JOHNNY

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer