Medmänsklighet förändrar världen VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medmänsklighet förändrar världen VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Medmänsklighet förändrar världen VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2011

2 SVERIGE SÖDRA AFRIKA SYDASIEN CENTRALAMERIKA EUROPA OCH MELLANÖSTERN INSAMLING OCh KOMMUNIKATION IM FAIR TRADE ÅRSREDOVISNING 2011 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REDOVISNINGSPRINCIPER OCh NOTER REVISIONSBERÄTTELSE 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ett mötesrikt år En verksamhetsberättelse och en årsredovisning har så många delar. Det handlar så klart om ekonomi. Om att visa att vi använt resurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Det handlar om att visa vad vi använt pengarna till och på vilket sätt vi lyckats med vårt uppdrag att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. I grunden handlar det om engagemang och om alla dem som ger av sin tid och av sina resurser. Det är i mötet människor emellan närheten uppstår. Och det är där IM vill finnas. Vårt namn skapar ibland svårigheter. Är vi verkligen så individuella i våra insatser att vi kan stå för det? Jag skulle vilja säga att vi är det. Vi vill se varje människa som en helhet med olika behov i olika tider. Och det är i mötet som vi förstår var vi kan göra nytta. I mötet där vi både ger och får har varit ett mötesrikt år. Och det som sticker ut mest är självklart mötet med Dalai lama. Efter långa, roliga, spännande, omfattande och krävande förberedelser gästade han IM för fjärde gången Dalai lama, Tibets andlige ledare. IMs vän. Klart att det präglade året som gick. När Dalai lama, utklädd till en enkel soldat, lämnar Tibet i mars 1959 lämnar han inte bara sitt land utan också förhoppningen att samregera med den kinesiska regimen. Han ser sig tvingad att fly från sitt land och hundratusen tibetaner följer honom över Himalayas berg till Indien. De har bara med sig så mycket som går att bära under den krävande vandringen och kommer till sitt nya hemland med nästan ingenting. Därför skickar Dalai lama en vädjan till världens länder om hjälp. En av de första organisationerna som svarar är IM. Sen dess har IM samarbetat med Tibets exilregering i Dharamsala och med Dalai lama. Ett samarbete som fortfarande pågår med program inom utbildning, hälsa, försörjning och miljö. Ett arbete som vi är stolta över. Det engagemang som visades för tibetanerna då finns lika levande i IM idag. Samtliga medverkanden i de publika evenemangen under Dalai lamas besök bjöd på sin tid och sitt engagemang och överskottet 1,1 miljoner kronor går direkt till IMs arbete tillsammans med exiltibetanerna i Indien och Nepal. I verksamhetsberättelsen kan du läsa om vad som hänt under året. Du finner många exempel på möten med människor som inneburit förändring och utveckling. Vi behöver alla varandra och det är genom att se helheten i varje människa som vi frigör de individuella resurserna. Det är glädjande att konstatera att vi har en hög andel insamlande medel. Att vi lyckats med det innebär att vi har ert förtroende. Vi är också tacksamma för engagemanget hos drygt volontärer runt om i Sverige. Genom att till exempel stå i någon av våra butiker eller engagera sig i aktiviteter för integration skapas möten som också ger oss den ekonomiska bas vi behöver för vår verksamhet. Insamlade medel från givare av olika slag och allt volontärengagemang utgör grunden för att vi ska kunna bedriva den omfattande verksamhet och skapa de möten som ger människor mod och livskraft. Jag är stolt över att få arbeta för en organisation som värnar om respekten för varje människa och ser möjligheten att tillsammans stå upp för allas rättigheter. Jag önskar dig trevlig läsning! Bo Paulsson IMs generalsekreterare IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 SVERIGE SVERIGE aktiva volontärer VOLONTÄRERNA UTVECKLAR IM IMs arbete i Sverige bärs upp av många frivilliga krafter. Under 2011 inledde IM ett arbete för att göra volontärernas uppdrag tydligare. IM satsade även på att utarbeta nya insamlingsmetoder, med fokus på insamling via volontärer. I maj 2011 deltog IM i Operation Dagsverke och svenska elever samlade in över fyra miljoner kronor till skolprojekt i Indien och Nepal. IMs nya strategiska plattform slår fast att det är viktigt med långsiktighet när det gäller att utbilda IMs volontärer. Under 2011 påbörjades arbetet med att göra volontärernas uppdrag tydligare. Det ledde bland annat till att ombudens roll sågs över, numera benämns de antingen Fair Trade-ambassadör eller kontaktperson. IMs kursutbud minskade och utbildningarna blev mer målinriktade. Tre teman IM Fair Trade, IM i världen och Ny i Sverige är hörnstenarna i det nya utbildningskonceptet. Utlandsvolontär blev utlandspraktikant Fram till 2010 erbjöd IM årligen, med ekonomiskt stöd från Sida, utlandsvolontärplatser. Men på grund av en omarbetning av Sidas praktikantbidrag valde IM att inte söka medel för 2011, utan att själv sköta finansieringen. Detta innebar att kostnaden för IM blev högre och att målgruppen smalnades av till studenter som har möjlighet att finansiera en större del av kostnaden än volontärerna tidigare gjort. Under 2011 hade IM sju utlandspraktikanter. IM prövar det nya sättet även under 2012, för att sedan utvärdera. Framgångsrikt Dagsverke SECO, Sveriges Elevers Centralorganisation, genomför varje år Operation Dagsverke och 2011 valdes IM ut att vara samarbetspartner och mottagare av de pengar som grundskoleelever samlade in. Elever från 206 skolor över hela landet skramlade in 4,2 miljoner kronor till skolprojekt i Indien och Nepal. IMs volontärer och tidigare utlandspraktikanter var mycket värdefulla i arbetet med att rekrytera skolor och som föreläsare. 240 elever och 60 lärare fick även träffa Dalai lama när han gästade Lund. Erfarenheterna från Operation Dagsverke visade på vikten av att låta insamling, volontärer och utlandspraktikanter samverka för ett framgångsrikt resultat. Projekt för integration IM Sverige samarbetar kontinuerligt med andra aktörer och fick under 2011 ekonomiskt stöd från bland annat flera kommuner, Allmänna Arvsfonden, Europeiska Flyktingfonden, Ungdomsstyrelsen och Svenska kyrkan. IM fortsatte sitt engagemang i integrations- och flyktingfrågor, bland annat genom stödgruppsverksamheterna Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS), som riktar sig till asylsökande respektive nyanlända barn och ungdomar. Det treåriga BIV/BIS-projekt i Göteborg som finansierats av Europeiska flyktingfonden avslutades vid halvårsskiftet. Medfinansiären Göteborgs kommun beslutade att från och med hösten bevilja medel så att verksamheten kunde fortsätta. Från 2012 till 2014 skjuter kommunen till en miljon kronor om året. 4 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

5 SVERIGE I Landskrona startade under våren projektet Connecting LA, som syftar till att få in barn och ungdomar i föreningslivet. Inom projektet har bland annat en tjejgrupp startats för att stärka tjejers självkänsla och jobba med jämställdhet inleddes en studie för att se hur den psykiska hälsan bland asylsökande kvinnor påverkats av att de deltagit i verksamheten Kvinnor i Väntan (KIV), som är ett samarbete mellan IM och Flyktinghälsan i Malmö. Nya insamlingsmetoder Våren 2011 satsade IM på att anställa en volontärsamordnare i Stockholm, som under ett år specifikt skulle arbeta med att utveckla nya insamlingsmetoder, med fokus på insamling via volontärer. I uppdraget ingick även att öka rekryteringen av volontärer i Stockholm, Uppsala, Nyköping och Västerås. Redan vid årsskiftet hade antalet volontärer ökat och flera nya insamlingsmetoder prövats. Fokus på volontärer Eftersom IM Stockholm verkar i ett sammanhang med stor konkurrens har mycket arbete lagts på att marknadsföra IM. I detta profileringsarbete ingår även att göra befintliga volontärer medvetna om att det är just IM de arbetar för. I både Göteborg och Stockholm fortsatte IM under året att lägga mycket tid på att introducera och ta emot alla nya intresserade volontärer. Genom volontärsamtal där den intresserade får information om IM och hur mycket tid olika uppdrag tar hoppas de båda lokalkontoren att andelen som stannar kvar i verksamheterna ökar. Under året startade Globalen, ett samarbete mellan IM Skåne, Röda korset, Rädda barnen och Malmö Museer kring hållbar utveckling. Utredning om Vrigstad IM Vrigstadhemmet fungerar som pensionat och är IMs kurs- och konferensgård. Här tar IM också emot grupper som får information om organisationens arbete och historia. Vid sidan av detta fortsatte IM Vrigstad att arrangera Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete med flera kommuner i Jönköpings län. IM Vrigstad ingår även i ett nätverk som arbetar med nya svenskar i Sävsjö kommun. Under 2011 gjordes en utredning om Vrigstadhemmets framtid och resultatet av den presenteras vid årsmötet i maj SNABBFAKTA SVERIGE Invånarantal: 9,4 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 99 procent Förväntad livslängd: 81 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 116 Internetanvändare per 100 invånare: 90 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 SÖDRA AFRIKA MALAWI 24 radioprogram som informerar om flickors rätt till utbildning har sänts på fyra stationer ZIMBABWE 25 inkomstgenererande grupper har stöttats FLICKORS OCH KVINNORS RÄTT I FOKUS Malawi är ett av de tätast befolkade länderna i Afrika, i synnerhet den södra delen av landet. Fattigdom, undernäring och hiv/aidsepidemin har under de senaste decennierna gjort att dödstalen ökat. Men höga födelsetal gör att den naturliga befolkningstillväxten ändå är snabb. Malawi är ett av världens fattigaste länder. 40 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom, det vill säga på högst 1,25 dollar om dagen. Här arbetar IM sen 2006 och i dag ligger fokus helt och hållet på flickors och kvinnors rättigheter. Efter några år av svårigheter hade IM 2011 ett stabilt program med fyra samarbetspartners i Malawi. Creccom som arbetar med flickors rätt till utbildning, WLSA som fokuserar på utbildning för vuxna kvinnor och Pakachere som genom radiosändningar arbetar med att förändra attityderna till flickors rätt till utbildning. IM har också samarbetat med Muscco som förmedlar mikrokrediter till kvinnor på landsbygden. Samtliga partners utom WLSA är nya för året. Avtalet mellan WLSA och IM har avslutats eftersom IM enligt den strategiska plattformen inte ska arbeta med utbildning för vuxna. INGEN JÄMLIKHET Anledningen till att IM valt att arbeta med flickor och kvinnor är att deras rättigheter ständigt kränks i Malawi. Från lagstiftningsnivå till hushållet och lokalsamhället. I princip existerar ingen jämlikhet mellan könen och kvinnan måste be en man om tillstånd för allt, till exempel för att få besöka läkaren. För att fattigdomsbekämpningen ska lyckas måste kvinnorna ryckas med och få större makt över sina liv. Den stora fattigdomen i landet leder till att flickor tvingas gifta sig tidigt och det leder i sin tur till att de måste lämna skolan, om de ens börjat. Tillsammans med partnerorganisationerna arbetar IM med utbildning, sexuell hälsa och försörjning. Arbetet med försörjning sker tillsammans med Muscco som förmedlar mikrokrediter och ger utbildning i eget företagande. För att få låna pengar måste kvinnorna starta en grupp, som för att få låna pengar först måste spara ihop en viss summa. Det blir sen gruppen som går in som säkerhet för de enskilda lånen. Utlåningen har fungerat bra men all planerad utbildning har inte genomförts. RÄTT TILL UTBILDNING Det har också varit problem under utbildningsdagarna eftersom kvinnorna har med sig sina spädbarn. Det innebär att de med jämna mellanrum lämnar lokalen för att amma och ta hand om sina barn, vilket gör att de missar delar av utbildningen. Här krävs nya tankar och idéer för att kvinnorna ska kunna kombinera utbildning och eget företagande med att vara föräldrar. Under 2011 har arbetet lett till att drygt kvinnor kunnat starta eget företag med målet att skapa en egen försörjning. VIKTIGA FÖREBILDER Under 2011 har IMs partner Pakachere sänt sammanlagt 24 radioprogram hos fyra olika radiostationer. Syftet med programmen är att skapa attitydförändringar kring flickors rätt till utbildning. Det är ännu för tidigt att se resultatet av arbetet men innan sändningarna startade gjordes en attitydundersökning och tanken är att man om tre år ska göra en ny undersökning i samma målgrupp för att kunna mäta förändringen. Creccoms insatser för att få fler flickor att nå gymnasieskolan har nått cirka elever i 26 skolor. Bland annat har man startat speciella klasser för unga mödrar för att de ska kunna fortsätta sin utbildning trots att de blivit föräldrar. Under 2012 kommer Creccom också att arbeta med sexuell hälsa. För att nå framgång kommer man att involvera män som förebilder för andra män när det gäller kvinnors rätt till sin kropp och sin sexualitet. I och med 2012 kommer Malawi och Zimbabwe att bilda en region. IM har anställt en regionchef som inleder sitt arbete IM har kontor i Lilongwe. Där arbetar regionchefen, en ekonom, två handläggare, en chaufför/kontorsassistent och en städerska. 6 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

7 SNABBFAKTA ZIMBABWE Invånarantal: 12,6 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 91,4 procent, (kvinnor 88,8 procent, män 94,4 procent) Förväntad livslängd: 45 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 61,5 Andelen hivsmittade: 20 procent SNABBFAKTA MALAWI Invånarantal: 15 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 72,8 procent, (kvinnor 65,8 procent, män 80,2 procent) Förväntad livslängd: 54 år Internetanvändare per 100 invånare: 2 Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 20 Andel kvinnor i parlamentet: 20 procent ZIMBABWE Politisk och ekonomisk kris har orsakat ett socialt haveri i landet som tidigare kallades Afrikas kornbod. Fattigdomen ökar och medellivslängden är så låg som 45 år. IM har arbetat i Zimbabwe sedan I dag arbetar IM med hälsa, utbildning och försörjning. Allt arbete sker i provinsen Manicaland. IM har under flera år arbetat med att utbilda och stödja lokala kommittéer och det har gett resultat. Under 2011 har två av kommittéerna skapat egna organisationer och blir framöver lokala samarbetspartners till IM. Det blir nu de som tar över ansvaret för utvecklingsarbetet i det egna distriktet. Att det bildats lokala organisationer är ett sätt för IM att lämna över ansvaret och ett stort kliv framåt för hållbarhet och långsiktighet. DELAT ANSVAR Under 2012 fortsätter arbetet för att fler kommittéer ska bilda egna lokala organisationer. Under 2011 har IM också verkat för att kvotera in män i hälsokommittéerna. Det är ett steg i ambitionen att skapa förebilder för yngre män för att balansera ansvaret för hem och omvårdnad som traditionellt ligger på kvinnorna. Det är meningen att männen ska ingå i den grupp med hälsovolontärer som cyklar runt och hjälper personer med hiv/aids. IM har också arbetat med inkomstgenererande projekt riktade till kvinnogrupper som driver egna företag. Vinsten för företagen har ökat markant under 2011 vilket gynnar både dem själva, kvinnogruppen samt de föräldralösa barn som får sina skolavgifter betalda av gruppen. ÖPPENHET Det har under lång tid varit extremt instabilt i Zimbabwe och den politiska oron är den stora utmaningen och fortfarande märks den kunskapsflykt som skedde under åren 2000 till IM har hittills haft bra relationer med lokala makthavare och med polismyndigheten. IMs linje är att vara transparent med all verksamhet och polisen är ofta på plats vid allmänna samlingar och sammankomster. En av anledningarna till att arbetet kan fortsätta är att IM arbetar med grundläggande rättigheter och påverkansarbete på lokal nivå, inte på regeringsnivå. Hur det kommer att bli när det planerade valet närmar sig kan ingen veta. Läget är instabilt och att öka påverkansarbetet lokalt kommer att bli en utmaning framöver. På IMs kontor i Mutare arbetar en platschef, en ekonom, en sekreterare, fem handläggare, tre handläggarassistenter, en chaufför och en städare/assistent. IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 SYDASIEN TIBET NEPAL personer har undersökts för grå starr har fått synen tillbaka INDIEN personer har fått studievägledning och hjälp med framtida yrkesval TIBETANER I EXIL STÖRSTA MÅLGRUPPEN En välsignad handbok mot skolaga, en nyöppnad ögonklinik och ett revolutionerande sophanteringssystem är några av de konkreta resultaten av IMs treåriga programarbete i Indien, Nepal och Tibet. Drygt människor i Sydasien har på olika sätt fått ta del av stödet från IM. Under 2011 avslutades det treåriga programmet som omfattat allt IMs arbete i Sydasien. Programmets mål har varit hållbar utveckling genom stöd till utbildning, hälsa, försörjning och rättvis handel. Tibetfödde Wangchuk Gyalpo, IMs regionchef för södra Asien, har lett programarbetet tillsammans med femton olika partners, lokala organisationer som i sin tur samarbetar med bland annat myndigheter och icke-statliga organisationer. IMs uppgift är att följa upp det planerade arbetet på fältet, stärka svaga samarbetspartners och verka för ökat samarbete mellan organisationerna. Under programperioden har IM arbetat med att stärka partnerorganisationerna i övergången till att arbeta ur ett rättighetsbaserat perspektiv som utgår från jämställdhet, öppenhet och ansvar. I Tibet har det arbetet inte varit möjligt vilket innebär att IM från och med 2012 inte kommer att ha några partners i Tibet. Ständigt bevakad region I Indien, som har en av världens snabbast växande ekonomier, blir samtidigt klyftan mellan rikedom och fattigdom allt djupare. Protesterna mot den ojämna resursfördelningen och den otidsenliga feodala kulturen blir allt tydligare. Nepal är ett av världens fattigaste länder och bara en femtedel av landets yta är odlingsbar. Kvinnans ställning är svag och bristen på jämlikhet leder till att flickor får sämre tillgång till utbildning och sjukvård än män. Tibetaner i exil är den största målgruppen för IMs verksamhet i Sydasien. Den tibetanska exilregeringen, som tidigare leddes av Dalai lama, har sitt säte i den nordindiska staden Dharamsala, trettio mil från den tibetanska gränsen. Den arbetar för de cirka exiltibetaner som bor i olika delar av Asien. Hälso-, utbildnings- och socialdepartementen ingår i IMs nätverk av samarbetspartners och man arbetar för att kunna behålla sitt språk, sin kultur och religion. Dalai lama välsignade boken Sedan 2006 har IM drivit SPARKE-projektet (Supporting Positive Alternatives for Raising Kindness in Education) på indiska, nepalesiska och tibetanska skolor. Syftet är att förbjuda skolaga och att tankarna har fångat även rektorer och lärare beror mycket på IMs fadderprogram kom boken The Sparke Way Developing a Childcentric Approach to Positive Discipline ut. Det är en lärarhandledning, skriven av den indiske psykologen Aparna Massey och den svenska läraren Jenny Neldemo. När Dalai lama var i Stockholm i april 2011 välsignade han boken. Den ska nu översättas från engelska till hindi, nepalesiska och tibetanska. I Spitdalen, i norra Indien nära den tibetanska gränsen, har etniska tibetaner en egen skola tack vare IM. När den invigdes för sjutton år sedan var det med 75 elever i lågstadieklasser. I dag har skolan drygt 500 elever, från lågstadiet till gymnasiet. Under programperioden har också alltfler indiska barn med funktionshinder kunnat börja i den vanliga skolan tack vare Kiran, en av organisationerna i programmet. Kiran arbetar för att statliga 8 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

9 SYDASIEN skolor ska bli tillgängliga för barn med funktionshinder. Ofta är det bara små förändringar som behövs till exempel att flytta datorsalen till markplanet så att även rörelsehindrade barn kan lära sig att använda datorer. Effektiva starroperationer Sedan flera år är Tilganga Institute of Ophthalmology en av IMs partners i Nepal. Det är en ögonklinik som specialiserat sig på att behandla grå starr, en vanlig sjukdom i Himalaya var IM med och etablerade en liknande ögonklinik i området Mustang i Nepal och som behandlat några tusen patienter med grå starr. Några av de tibetanska bosättningarna i södra Indien med sammanlagt invånare har deltagit i ett unikt sophanteringsprojekt som har stärkt kunskaperna om miljö och långsiktig hållbarhet. Som en del av projektet har det införts ett totalförbud mot plastpåsar. Samarbetet med MESH, Maximising Employment to Serve the Handicapped, en paraplyorganisation för drygt femtio lokala hantverksgrupper i Indien, har fortsatt under Siktet är inställt på att öka kunskaperna om rättvis handel och IM har sett till att drygt 200 hantverkare fått lära sig vikten av bland annat hög produktkvalitet och goda arbetsvillkor. Under 2011 genomfördes en fjorton dagars medlemsresa till Nepal med 20 betalande deltagare. Wangchuk Gyalpo har varit IMs regionchef i Sydasien i 35 år. Nu har han gått i pension och lämnat över kontoret i Rajpur i Västbengalen till Sofia Olsson, före detta styrelseledamot i IM. SNABBFAKTA INDIEN Invånarantal: 1,2 miljarder Läs- och skrivkunnighet: 62,8 procent, (kvinnor 50,8 procent, män 75,2 procent) Förväntad livslängd: 64 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 61,5 Internetanvändare per 100 invånare: 8 Andel kvinnor i parlamentet: 10,7 procent SNABBFAKTA NEPAL Invånarantal: 29,8 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 57,9 procent, (kvinnor 45,4 procent, män 71,7 procent) Förväntad livslängd: 67 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 31 Internetanvändare per 100 invånare: 8 Andel kvinnor i parlamentet: 33,2 procent IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 CENTRALAMERIKA GUATEMALA 90 procent av kvinnorna som födde barn i San Miguel fick komma på kontroll inom 40 dagar 90 % EL SALVADOR En modell för stöd till flickor som utsatts för sexuellt våld överlämandes till hälsoministeriet NATURFENOMEN GÖR JOBBET SVÅRT Guatemala och El Salvador är länder med stora ekonomiska klyftor. I Guatemala tjänar den rikaste tiondelen hälften av de sammanlagda inkomsterna i landet, medan 60 procent av befolkningen lever i fattigdom. Värst drabbade är ursprungsbefolkningen på landsbygden. Här har IM arbetat sedan I dag ligger fokus på hälsa, utbildning och försörjning. Guatemala är tätbefolkat. Folkmängden ökar snabbare än genomsnittet i Latinamerika och befolkningen är ung; drygt fyra av tio invånare är under 15 år. Skolväsendet präglas av brist på pengar och stora ojämlikheter. Flickor och barn från ursprungsbefolkningen har genomgående sämre tillgång till utbildning än genomsnittet av befolkningen. Mer än var fjärde guatemalan kan varken läsa eller skriva; bland mayakvinnorna är fler än hälften analfabeter. El Salvador är Centralamerikas minsta och mest tätbefolkade land. Under senare år har det vuxit fram en medelklass men andelen fattiga ligger ändå på 40 procent av befolkningen. IM arbetar i landet sen 1989 och i dag handlar arbetet mest om hälsa och kvinnors rättigheter. SEXUELLA ÖVERGREPP Under 2011 har IM med samarbetspartnern IMU i El Salvador arbetat med en modell för att möta och stödja flickor som utsatts för sexuella övergrepp. Arbetet har skett både på grupp- och på individnivå. Som ett exempel har polismyndigheten varit involverad för att lära sig hur man bemöter flickor som utsatts för sexuella övergrepp. I modellen finns också en plan med lokala krisgrupper i landsortsbyarna som direkt kan starta arbetet när något hänt. Projektet har uppnått hållbarhet på bynivå och en ökad förståelse hos myndigheterna. Projektet avslutades under året med en ceremoni där IMU överlämnade modellen till myndigheterna i El Salvador med syftet att myndigheterna ska ta över ansvaret för arbetet. MACHOSAMHÄLLE IM har också tillsammans med tre lokala partners drivit ett informationsprojekt kring hiv/aids. Projektet har gett goda resultat när det gäller kunskap om och attityder kring hiv och aids och dem som drabbas. Bland annat har man arrangerat olika träffar där könsroller, machosamhället, attityder och kunskap kring sjukdomen diskuterats. Verksamheten går in i en ny fas under 2012 med fokus på påverkansarbete gentemot myndigheter. Eftersom regionen, där även El Salvador ingår, ofta drabbas av naturfenomen driver IM också ett riskhanteringsprojekt för att minimera skadorna vid till exempel häftiga regnoväder och jordskred. 10 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

11 SNABBFAKTA EL SALVADOR Invånarantal: 6,2 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 84 procent, (kvinnor 81,4 procent, män 87,1 procent) Förväntad livslängd: 71 år Internetanvändare per 100 invånare: 16 Andel kvinnor i parlamentet: 19 procent SNABBFAKTA GUATEMALA Invånarantal: 14,3 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 73,8 procent, (kvinnor 68,7 procent, män 79,5 procent) Förväntad livslängd: 71 år Internetanvändare per 100 invånare: 10 Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 125 KATASTROFBEREDSKAP Projektet syftar till att partnerorganisationerna ska få beredskap för kommande katastrofer och för att påverkan på verksamheterna ska bli så liten som möjligt. Utan den beredskapen riskerar resultaten i fattigdomsbekämpningen att påverkas negativt. I planen ligger att det i landsortsbyarna ska finnas ansvariga för olika funktioner i akuta situationer och det har köpts in lampor, filtar och madrasser. Riskhanteringsprojektet har fallit väl ut. IMs regionkontor består dessutom av två handläggare, en handläggare/ekonom, en ekonomiassistent, en chaufför/alltiallo och en städare. Utmaningarna för arbetet i Centralamerika är de många och svåra naturfenomen som drabbar regionen, samt den påverkan som det innebär att leva i ett samhälle präglat av våld. Guatemala är sen några år tillbaka transitland för en stor del av narkotikan från Sydamerika. NY CHEF Under det gångna året fick regionen ny chef. Micael Fagerberg, tidigare chef för all IMs internationella verksamhet, flyttade till Panajachel i maj. IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 ,6 4,2 SVERIGE helt nya givare valde att skänka en gåva till IM under bara december månad fick IM in minnesgåvor till ett värde av kronor. Under 2011 skänkte 38 personer testamentesgåvor till IM, sammanlagt 19 miljoner kronor. miljoner kronor skänktes som gåvor till IM. miljoner kronor samlades in till IM under Operation Dagsverke gästade Dalai lama IM. 70 % av IMs intäkter kom från egen insamling. 40 barn med funktionsnedsätt har fått undervisning i statliga skolor i Rum 90 % av kvinnorna som födde barn i San Miguel fick komma på kontroll inom 40 dagar. PALESTINA föräldrar är registrerade i ett nätverk i Palestina för att hävda sina barns rättigheter skolagvifter såldes till flickors utbildni EL SALVADOR 1 manual för psykosocialt stöd till flickor som har utsatts för sexuellt våld överlämnades till El Salvadors hälsoministerium. 25 grupper Zimbabwe har sålt va getter sålde julkampanj för att hjälpa f till e

13 23 miljoner kronor kom in till IM via IMs Faddrar och Medmänniskor som varje månad skänker en gåva via autogiro. MOLDAVIEN 26 skolor erbjuder undervisning för barn med funktionsnedsättningar (jämfört med 6 skolor 2008). 775 barn med funktionsnedsättningar har fått rehabilitering av våra partners (jämfört med 115 barn 2008). 512 specialistlärare har utbildats för att ge relevant undervisning till barn med funktionsnedsättningar. ningar änien. 19 barn i Moldavien med funktionsnedsättningar har lämnat institutioner och återförenats med sina familjer. NEPAL patienter genomgick ögonkontroll på Community Eye Centre i Mustang. 6 unga vuxna med funktionsnedsättningar i Jordanien har fått jobb ( ). 9 under julen ng i Malawi kvinnor i 72 byar i Indien har lärt sig läsa och skriva på stamspråket Oriya med hjälp av IMs partner TEED Trust. INDIEN & NEPAL 153 lärare har deltagit i projektet mot skolaga. INDIEN 592 stamfamiljer har kunnat kräva sin rätt till land med hjälp av IMs partner TEED Trust. 436 kvinnogrupper har sparat en miljon kronor till en gemensam verksamhetskassa. ZIMBABWE för försörjning i ror för $ s under 2011 års öräldralösa barn n bättre framtid. JORDANIEN 10 speciallärarlöner i IM-stödda projekt finansieras av utbildningsministeriet. 225 barn med funktionsnedsättningar har individuella träningsplaner som följs upp regelbundet av specialister. = 25 skolor = 200 getter = 50 vuxna = 25 kvinnogrupper = 25 barn

14 EUROPA OCH MELLANÖSTERN RUMÄNIEN Två statliga skolor inkluderar barn med funktionsnedsättningar MOLDAVIEN 26 skolor erbjuder undervisning för barn med funktionsnedsättningar PALESTINA 147 föräldrar till barn med funktionsnedsättningar är aktiva i nätverk för att hävda sina barns rättigheter LIBANON JORDANIEN 16 unga vuxna med funktionsnedsättningar har fått jobb MED SIKTET INSTÄLLT PÅ FÖRÄNDRING Ny region! Ökat regionalt samarbete, regionmöte i Amman, hållbarhetsfokus, omfattande förändringar av verksamheten och Voices föräldranätverket som hörs. Regionen som i IMs värld heter Europa/Mellanöstern består av verksamheter i Moldavien, Rumänien, Palestina, Libanon och Jordanien. Gemensamt för regionen är att arbetet fokuserar på rätten till utbildning och arbete för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Här har det skett stora förändringar under FRÅN SERVICE TILL RBA I Palestina har verksamheten på Jasminecentret upphört och skolverksamheten i Abu dees har lagts ner. Barnen från Jasminecentret har tagits om hand av lokala organisationer och några har flyttat till IMs dagliga verksamhet. Syftet med förändringarna är att flytta fokus till att arbeta ur ett rättighetsbaserat perspektiv med påverkansarbete och kommunikation. IMs nya roll kommer mycket mer att handla om att stärka civilsamhället i Palestina. Ett exempel på det är föräldranätverket Voices som efter att ha funnits i två år nu har mer än medlemmar. PÅTRYCKNINGAR Nätverket reagerade under året när utbildningsministeriet i Palestina inte uppfyllde sin del i ett avtal om att starta 22 nya integrerade klasser för barn med funktionsnedsättningar. Avtalet sa att ministeriet skulle finansiera de 22 lärartjänsterna men när det kom till kritan anställdes bara tio. Ministeriet har nu efter påtryckningar från Voices lovat att leva upp till avtalet under IM i Palestina kommer fortsättningsvis att arbeta med att nå många fler, att arbeta för att förändra strukturer och nå dem som sitter på makten. Arbetet ska bland annat ske med hjälp av self-advocacy, som är en metod vars mål är att människor med funktionsnedsättningar ska föra sin egen talan. SAMLING I RAMALLAH IMs kontor i Jerusalem har flyttats och personalen landchef, programkoordinatörer, ekonom, chaufför/allt-i-allo och administrativ assistent sitter nu samlad på kontoret i Ramallah. IM har sammanlagt 38 anställda i Palestina. I Jordanien har allt fokus under det gångna året legat på att skapa hållbarhet. All verksamhet ska ha lämnats över till lokala myndigheter och samarbetspartners vid utgången av Mycket kraft har gått åt till kontakter med myndigheter för att få dem att ta mer ansvar och för att stödja dem med kompetensutveckling. Som ett exempel på det har det under 2011 planerats för en påverkanskampanj för rätt till utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Kampanjen ska genomföras under Kampanjen kommer att synas både i Jordanien och Palestina. I Amman har IM 25 anställda varav sex arbetar på kontoret. FATTIGAST I EUROPA Moldavien är det fattigaste landet i Europa, sett till inkomst per invånare. Här har IM både landkontor och regionkontor. Liksom för de övriga länderna i regionen så betydde utgången av 2011 att de treåriga programmen som pågått sen 2009 avslutats. Ett tydligt resultat av arbetet är att det vid utgången av 2011 fanns integrerade klasser i 26 skolor. När programmen startade hade sex skolor utbildning för barn med funktionsnedsättningar. KAPACITETSUTVECKLING I Moldavien arbetar IM med åtta partnerorganisationer. De har under 2011 fått hjälp med att ta fram egna strategiska planer för sina verksamheter. Det innebär på sikt att de blir mer tydliga i sina 14 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 4 HÄLSA 8 UTBILDNING 12 FÖRSÖRJNING 16 CIVILSAMHÄLLET 20 SVERIGE 24 IM FAIR TRADE 26 INSAMLING OCh KOMMUNIKATION 28 ÅRSREDOVISNING 2013 31 EKONOMISK

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Samarbete för rättvisa

Samarbete för rättvisa Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Sida 3. Ett stort språng 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika 7. Verksamheten

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer