Medmänsklighet förändrar världen VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medmänsklighet förändrar världen VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Medmänsklighet förändrar världen VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2011

2 SVERIGE SÖDRA AFRIKA SYDASIEN CENTRALAMERIKA EUROPA OCH MELLANÖSTERN INSAMLING OCh KOMMUNIKATION IM FAIR TRADE ÅRSREDOVISNING 2011 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REDOVISNINGSPRINCIPER OCh NOTER REVISIONSBERÄTTELSE 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ett mötesrikt år En verksamhetsberättelse och en årsredovisning har så många delar. Det handlar så klart om ekonomi. Om att visa att vi använt resurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Det handlar om att visa vad vi använt pengarna till och på vilket sätt vi lyckats med vårt uppdrag att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. I grunden handlar det om engagemang och om alla dem som ger av sin tid och av sina resurser. Det är i mötet människor emellan närheten uppstår. Och det är där IM vill finnas. Vårt namn skapar ibland svårigheter. Är vi verkligen så individuella i våra insatser att vi kan stå för det? Jag skulle vilja säga att vi är det. Vi vill se varje människa som en helhet med olika behov i olika tider. Och det är i mötet som vi förstår var vi kan göra nytta. I mötet där vi både ger och får har varit ett mötesrikt år. Och det som sticker ut mest är självklart mötet med Dalai lama. Efter långa, roliga, spännande, omfattande och krävande förberedelser gästade han IM för fjärde gången Dalai lama, Tibets andlige ledare. IMs vän. Klart att det präglade året som gick. När Dalai lama, utklädd till en enkel soldat, lämnar Tibet i mars 1959 lämnar han inte bara sitt land utan också förhoppningen att samregera med den kinesiska regimen. Han ser sig tvingad att fly från sitt land och hundratusen tibetaner följer honom över Himalayas berg till Indien. De har bara med sig så mycket som går att bära under den krävande vandringen och kommer till sitt nya hemland med nästan ingenting. Därför skickar Dalai lama en vädjan till världens länder om hjälp. En av de första organisationerna som svarar är IM. Sen dess har IM samarbetat med Tibets exilregering i Dharamsala och med Dalai lama. Ett samarbete som fortfarande pågår med program inom utbildning, hälsa, försörjning och miljö. Ett arbete som vi är stolta över. Det engagemang som visades för tibetanerna då finns lika levande i IM idag. Samtliga medverkanden i de publika evenemangen under Dalai lamas besök bjöd på sin tid och sitt engagemang och överskottet 1,1 miljoner kronor går direkt till IMs arbete tillsammans med exiltibetanerna i Indien och Nepal. I verksamhetsberättelsen kan du läsa om vad som hänt under året. Du finner många exempel på möten med människor som inneburit förändring och utveckling. Vi behöver alla varandra och det är genom att se helheten i varje människa som vi frigör de individuella resurserna. Det är glädjande att konstatera att vi har en hög andel insamlande medel. Att vi lyckats med det innebär att vi har ert förtroende. Vi är också tacksamma för engagemanget hos drygt volontärer runt om i Sverige. Genom att till exempel stå i någon av våra butiker eller engagera sig i aktiviteter för integration skapas möten som också ger oss den ekonomiska bas vi behöver för vår verksamhet. Insamlade medel från givare av olika slag och allt volontärengagemang utgör grunden för att vi ska kunna bedriva den omfattande verksamhet och skapa de möten som ger människor mod och livskraft. Jag är stolt över att få arbeta för en organisation som värnar om respekten för varje människa och ser möjligheten att tillsammans stå upp för allas rättigheter. Jag önskar dig trevlig läsning! Bo Paulsson IMs generalsekreterare IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 SVERIGE SVERIGE aktiva volontärer VOLONTÄRERNA UTVECKLAR IM IMs arbete i Sverige bärs upp av många frivilliga krafter. Under 2011 inledde IM ett arbete för att göra volontärernas uppdrag tydligare. IM satsade även på att utarbeta nya insamlingsmetoder, med fokus på insamling via volontärer. I maj 2011 deltog IM i Operation Dagsverke och svenska elever samlade in över fyra miljoner kronor till skolprojekt i Indien och Nepal. IMs nya strategiska plattform slår fast att det är viktigt med långsiktighet när det gäller att utbilda IMs volontärer. Under 2011 påbörjades arbetet med att göra volontärernas uppdrag tydligare. Det ledde bland annat till att ombudens roll sågs över, numera benämns de antingen Fair Trade-ambassadör eller kontaktperson. IMs kursutbud minskade och utbildningarna blev mer målinriktade. Tre teman IM Fair Trade, IM i världen och Ny i Sverige är hörnstenarna i det nya utbildningskonceptet. Utlandsvolontär blev utlandspraktikant Fram till 2010 erbjöd IM årligen, med ekonomiskt stöd från Sida, utlandsvolontärplatser. Men på grund av en omarbetning av Sidas praktikantbidrag valde IM att inte söka medel för 2011, utan att själv sköta finansieringen. Detta innebar att kostnaden för IM blev högre och att målgruppen smalnades av till studenter som har möjlighet att finansiera en större del av kostnaden än volontärerna tidigare gjort. Under 2011 hade IM sju utlandspraktikanter. IM prövar det nya sättet även under 2012, för att sedan utvärdera. Framgångsrikt Dagsverke SECO, Sveriges Elevers Centralorganisation, genomför varje år Operation Dagsverke och 2011 valdes IM ut att vara samarbetspartner och mottagare av de pengar som grundskoleelever samlade in. Elever från 206 skolor över hela landet skramlade in 4,2 miljoner kronor till skolprojekt i Indien och Nepal. IMs volontärer och tidigare utlandspraktikanter var mycket värdefulla i arbetet med att rekrytera skolor och som föreläsare. 240 elever och 60 lärare fick även träffa Dalai lama när han gästade Lund. Erfarenheterna från Operation Dagsverke visade på vikten av att låta insamling, volontärer och utlandspraktikanter samverka för ett framgångsrikt resultat. Projekt för integration IM Sverige samarbetar kontinuerligt med andra aktörer och fick under 2011 ekonomiskt stöd från bland annat flera kommuner, Allmänna Arvsfonden, Europeiska Flyktingfonden, Ungdomsstyrelsen och Svenska kyrkan. IM fortsatte sitt engagemang i integrations- och flyktingfrågor, bland annat genom stödgruppsverksamheterna Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS), som riktar sig till asylsökande respektive nyanlända barn och ungdomar. Det treåriga BIV/BIS-projekt i Göteborg som finansierats av Europeiska flyktingfonden avslutades vid halvårsskiftet. Medfinansiären Göteborgs kommun beslutade att från och med hösten bevilja medel så att verksamheten kunde fortsätta. Från 2012 till 2014 skjuter kommunen till en miljon kronor om året. 4 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

5 SVERIGE I Landskrona startade under våren projektet Connecting LA, som syftar till att få in barn och ungdomar i föreningslivet. Inom projektet har bland annat en tjejgrupp startats för att stärka tjejers självkänsla och jobba med jämställdhet inleddes en studie för att se hur den psykiska hälsan bland asylsökande kvinnor påverkats av att de deltagit i verksamheten Kvinnor i Väntan (KIV), som är ett samarbete mellan IM och Flyktinghälsan i Malmö. Nya insamlingsmetoder Våren 2011 satsade IM på att anställa en volontärsamordnare i Stockholm, som under ett år specifikt skulle arbeta med att utveckla nya insamlingsmetoder, med fokus på insamling via volontärer. I uppdraget ingick även att öka rekryteringen av volontärer i Stockholm, Uppsala, Nyköping och Västerås. Redan vid årsskiftet hade antalet volontärer ökat och flera nya insamlingsmetoder prövats. Fokus på volontärer Eftersom IM Stockholm verkar i ett sammanhang med stor konkurrens har mycket arbete lagts på att marknadsföra IM. I detta profileringsarbete ingår även att göra befintliga volontärer medvetna om att det är just IM de arbetar för. I både Göteborg och Stockholm fortsatte IM under året att lägga mycket tid på att introducera och ta emot alla nya intresserade volontärer. Genom volontärsamtal där den intresserade får information om IM och hur mycket tid olika uppdrag tar hoppas de båda lokalkontoren att andelen som stannar kvar i verksamheterna ökar. Under året startade Globalen, ett samarbete mellan IM Skåne, Röda korset, Rädda barnen och Malmö Museer kring hållbar utveckling. Utredning om Vrigstad IM Vrigstadhemmet fungerar som pensionat och är IMs kurs- och konferensgård. Här tar IM också emot grupper som får information om organisationens arbete och historia. Vid sidan av detta fortsatte IM Vrigstad att arrangera Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete med flera kommuner i Jönköpings län. IM Vrigstad ingår även i ett nätverk som arbetar med nya svenskar i Sävsjö kommun. Under 2011 gjordes en utredning om Vrigstadhemmets framtid och resultatet av den presenteras vid årsmötet i maj SNABBFAKTA SVERIGE Invånarantal: 9,4 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 99 procent Förväntad livslängd: 81 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 116 Internetanvändare per 100 invånare: 90 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 SÖDRA AFRIKA MALAWI 24 radioprogram som informerar om flickors rätt till utbildning har sänts på fyra stationer ZIMBABWE 25 inkomstgenererande grupper har stöttats FLICKORS OCH KVINNORS RÄTT I FOKUS Malawi är ett av de tätast befolkade länderna i Afrika, i synnerhet den södra delen av landet. Fattigdom, undernäring och hiv/aidsepidemin har under de senaste decennierna gjort att dödstalen ökat. Men höga födelsetal gör att den naturliga befolkningstillväxten ändå är snabb. Malawi är ett av världens fattigaste länder. 40 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom, det vill säga på högst 1,25 dollar om dagen. Här arbetar IM sen 2006 och i dag ligger fokus helt och hållet på flickors och kvinnors rättigheter. Efter några år av svårigheter hade IM 2011 ett stabilt program med fyra samarbetspartners i Malawi. Creccom som arbetar med flickors rätt till utbildning, WLSA som fokuserar på utbildning för vuxna kvinnor och Pakachere som genom radiosändningar arbetar med att förändra attityderna till flickors rätt till utbildning. IM har också samarbetat med Muscco som förmedlar mikrokrediter till kvinnor på landsbygden. Samtliga partners utom WLSA är nya för året. Avtalet mellan WLSA och IM har avslutats eftersom IM enligt den strategiska plattformen inte ska arbeta med utbildning för vuxna. INGEN JÄMLIKHET Anledningen till att IM valt att arbeta med flickor och kvinnor är att deras rättigheter ständigt kränks i Malawi. Från lagstiftningsnivå till hushållet och lokalsamhället. I princip existerar ingen jämlikhet mellan könen och kvinnan måste be en man om tillstånd för allt, till exempel för att få besöka läkaren. För att fattigdomsbekämpningen ska lyckas måste kvinnorna ryckas med och få större makt över sina liv. Den stora fattigdomen i landet leder till att flickor tvingas gifta sig tidigt och det leder i sin tur till att de måste lämna skolan, om de ens börjat. Tillsammans med partnerorganisationerna arbetar IM med utbildning, sexuell hälsa och försörjning. Arbetet med försörjning sker tillsammans med Muscco som förmedlar mikrokrediter och ger utbildning i eget företagande. För att få låna pengar måste kvinnorna starta en grupp, som för att få låna pengar först måste spara ihop en viss summa. Det blir sen gruppen som går in som säkerhet för de enskilda lånen. Utlåningen har fungerat bra men all planerad utbildning har inte genomförts. RÄTT TILL UTBILDNING Det har också varit problem under utbildningsdagarna eftersom kvinnorna har med sig sina spädbarn. Det innebär att de med jämna mellanrum lämnar lokalen för att amma och ta hand om sina barn, vilket gör att de missar delar av utbildningen. Här krävs nya tankar och idéer för att kvinnorna ska kunna kombinera utbildning och eget företagande med att vara föräldrar. Under 2011 har arbetet lett till att drygt kvinnor kunnat starta eget företag med målet att skapa en egen försörjning. VIKTIGA FÖREBILDER Under 2011 har IMs partner Pakachere sänt sammanlagt 24 radioprogram hos fyra olika radiostationer. Syftet med programmen är att skapa attitydförändringar kring flickors rätt till utbildning. Det är ännu för tidigt att se resultatet av arbetet men innan sändningarna startade gjordes en attitydundersökning och tanken är att man om tre år ska göra en ny undersökning i samma målgrupp för att kunna mäta förändringen. Creccoms insatser för att få fler flickor att nå gymnasieskolan har nått cirka elever i 26 skolor. Bland annat har man startat speciella klasser för unga mödrar för att de ska kunna fortsätta sin utbildning trots att de blivit föräldrar. Under 2012 kommer Creccom också att arbeta med sexuell hälsa. För att nå framgång kommer man att involvera män som förebilder för andra män när det gäller kvinnors rätt till sin kropp och sin sexualitet. I och med 2012 kommer Malawi och Zimbabwe att bilda en region. IM har anställt en regionchef som inleder sitt arbete IM har kontor i Lilongwe. Där arbetar regionchefen, en ekonom, två handläggare, en chaufför/kontorsassistent och en städerska. 6 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

7 SNABBFAKTA ZIMBABWE Invånarantal: 12,6 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 91,4 procent, (kvinnor 88,8 procent, män 94,4 procent) Förväntad livslängd: 45 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 61,5 Andelen hivsmittade: 20 procent SNABBFAKTA MALAWI Invånarantal: 15 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 72,8 procent, (kvinnor 65,8 procent, män 80,2 procent) Förväntad livslängd: 54 år Internetanvändare per 100 invånare: 2 Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 20 Andel kvinnor i parlamentet: 20 procent ZIMBABWE Politisk och ekonomisk kris har orsakat ett socialt haveri i landet som tidigare kallades Afrikas kornbod. Fattigdomen ökar och medellivslängden är så låg som 45 år. IM har arbetat i Zimbabwe sedan I dag arbetar IM med hälsa, utbildning och försörjning. Allt arbete sker i provinsen Manicaland. IM har under flera år arbetat med att utbilda och stödja lokala kommittéer och det har gett resultat. Under 2011 har två av kommittéerna skapat egna organisationer och blir framöver lokala samarbetspartners till IM. Det blir nu de som tar över ansvaret för utvecklingsarbetet i det egna distriktet. Att det bildats lokala organisationer är ett sätt för IM att lämna över ansvaret och ett stort kliv framåt för hållbarhet och långsiktighet. DELAT ANSVAR Under 2012 fortsätter arbetet för att fler kommittéer ska bilda egna lokala organisationer. Under 2011 har IM också verkat för att kvotera in män i hälsokommittéerna. Det är ett steg i ambitionen att skapa förebilder för yngre män för att balansera ansvaret för hem och omvårdnad som traditionellt ligger på kvinnorna. Det är meningen att männen ska ingå i den grupp med hälsovolontärer som cyklar runt och hjälper personer med hiv/aids. IM har också arbetat med inkomstgenererande projekt riktade till kvinnogrupper som driver egna företag. Vinsten för företagen har ökat markant under 2011 vilket gynnar både dem själva, kvinnogruppen samt de föräldralösa barn som får sina skolavgifter betalda av gruppen. ÖPPENHET Det har under lång tid varit extremt instabilt i Zimbabwe och den politiska oron är den stora utmaningen och fortfarande märks den kunskapsflykt som skedde under åren 2000 till IM har hittills haft bra relationer med lokala makthavare och med polismyndigheten. IMs linje är att vara transparent med all verksamhet och polisen är ofta på plats vid allmänna samlingar och sammankomster. En av anledningarna till att arbetet kan fortsätta är att IM arbetar med grundläggande rättigheter och påverkansarbete på lokal nivå, inte på regeringsnivå. Hur det kommer att bli när det planerade valet närmar sig kan ingen veta. Läget är instabilt och att öka påverkansarbetet lokalt kommer att bli en utmaning framöver. På IMs kontor i Mutare arbetar en platschef, en ekonom, en sekreterare, fem handläggare, tre handläggarassistenter, en chaufför och en städare/assistent. IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 SYDASIEN TIBET NEPAL personer har undersökts för grå starr har fått synen tillbaka INDIEN personer har fått studievägledning och hjälp med framtida yrkesval TIBETANER I EXIL STÖRSTA MÅLGRUPPEN En välsignad handbok mot skolaga, en nyöppnad ögonklinik och ett revolutionerande sophanteringssystem är några av de konkreta resultaten av IMs treåriga programarbete i Indien, Nepal och Tibet. Drygt människor i Sydasien har på olika sätt fått ta del av stödet från IM. Under 2011 avslutades det treåriga programmet som omfattat allt IMs arbete i Sydasien. Programmets mål har varit hållbar utveckling genom stöd till utbildning, hälsa, försörjning och rättvis handel. Tibetfödde Wangchuk Gyalpo, IMs regionchef för södra Asien, har lett programarbetet tillsammans med femton olika partners, lokala organisationer som i sin tur samarbetar med bland annat myndigheter och icke-statliga organisationer. IMs uppgift är att följa upp det planerade arbetet på fältet, stärka svaga samarbetspartners och verka för ökat samarbete mellan organisationerna. Under programperioden har IM arbetat med att stärka partnerorganisationerna i övergången till att arbeta ur ett rättighetsbaserat perspektiv som utgår från jämställdhet, öppenhet och ansvar. I Tibet har det arbetet inte varit möjligt vilket innebär att IM från och med 2012 inte kommer att ha några partners i Tibet. Ständigt bevakad region I Indien, som har en av världens snabbast växande ekonomier, blir samtidigt klyftan mellan rikedom och fattigdom allt djupare. Protesterna mot den ojämna resursfördelningen och den otidsenliga feodala kulturen blir allt tydligare. Nepal är ett av världens fattigaste länder och bara en femtedel av landets yta är odlingsbar. Kvinnans ställning är svag och bristen på jämlikhet leder till att flickor får sämre tillgång till utbildning och sjukvård än män. Tibetaner i exil är den största målgruppen för IMs verksamhet i Sydasien. Den tibetanska exilregeringen, som tidigare leddes av Dalai lama, har sitt säte i den nordindiska staden Dharamsala, trettio mil från den tibetanska gränsen. Den arbetar för de cirka exiltibetaner som bor i olika delar av Asien. Hälso-, utbildnings- och socialdepartementen ingår i IMs nätverk av samarbetspartners och man arbetar för att kunna behålla sitt språk, sin kultur och religion. Dalai lama välsignade boken Sedan 2006 har IM drivit SPARKE-projektet (Supporting Positive Alternatives for Raising Kindness in Education) på indiska, nepalesiska och tibetanska skolor. Syftet är att förbjuda skolaga och att tankarna har fångat även rektorer och lärare beror mycket på IMs fadderprogram kom boken The Sparke Way Developing a Childcentric Approach to Positive Discipline ut. Det är en lärarhandledning, skriven av den indiske psykologen Aparna Massey och den svenska läraren Jenny Neldemo. När Dalai lama var i Stockholm i april 2011 välsignade han boken. Den ska nu översättas från engelska till hindi, nepalesiska och tibetanska. I Spitdalen, i norra Indien nära den tibetanska gränsen, har etniska tibetaner en egen skola tack vare IM. När den invigdes för sjutton år sedan var det med 75 elever i lågstadieklasser. I dag har skolan drygt 500 elever, från lågstadiet till gymnasiet. Under programperioden har också alltfler indiska barn med funktionshinder kunnat börja i den vanliga skolan tack vare Kiran, en av organisationerna i programmet. Kiran arbetar för att statliga 8 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

9 SYDASIEN skolor ska bli tillgängliga för barn med funktionshinder. Ofta är det bara små förändringar som behövs till exempel att flytta datorsalen till markplanet så att även rörelsehindrade barn kan lära sig att använda datorer. Effektiva starroperationer Sedan flera år är Tilganga Institute of Ophthalmology en av IMs partners i Nepal. Det är en ögonklinik som specialiserat sig på att behandla grå starr, en vanlig sjukdom i Himalaya var IM med och etablerade en liknande ögonklinik i området Mustang i Nepal och som behandlat några tusen patienter med grå starr. Några av de tibetanska bosättningarna i södra Indien med sammanlagt invånare har deltagit i ett unikt sophanteringsprojekt som har stärkt kunskaperna om miljö och långsiktig hållbarhet. Som en del av projektet har det införts ett totalförbud mot plastpåsar. Samarbetet med MESH, Maximising Employment to Serve the Handicapped, en paraplyorganisation för drygt femtio lokala hantverksgrupper i Indien, har fortsatt under Siktet är inställt på att öka kunskaperna om rättvis handel och IM har sett till att drygt 200 hantverkare fått lära sig vikten av bland annat hög produktkvalitet och goda arbetsvillkor. Under 2011 genomfördes en fjorton dagars medlemsresa till Nepal med 20 betalande deltagare. Wangchuk Gyalpo har varit IMs regionchef i Sydasien i 35 år. Nu har han gått i pension och lämnat över kontoret i Rajpur i Västbengalen till Sofia Olsson, före detta styrelseledamot i IM. SNABBFAKTA INDIEN Invånarantal: 1,2 miljarder Läs- och skrivkunnighet: 62,8 procent, (kvinnor 50,8 procent, män 75,2 procent) Förväntad livslängd: 64 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 61,5 Internetanvändare per 100 invånare: 8 Andel kvinnor i parlamentet: 10,7 procent SNABBFAKTA NEPAL Invånarantal: 29,8 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 57,9 procent, (kvinnor 45,4 procent, män 71,7 procent) Förväntad livslängd: 67 år Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 31 Internetanvändare per 100 invånare: 8 Andel kvinnor i parlamentet: 33,2 procent IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 CENTRALAMERIKA GUATEMALA 90 procent av kvinnorna som födde barn i San Miguel fick komma på kontroll inom 40 dagar 90 % EL SALVADOR En modell för stöd till flickor som utsatts för sexuellt våld överlämandes till hälsoministeriet NATURFENOMEN GÖR JOBBET SVÅRT Guatemala och El Salvador är länder med stora ekonomiska klyftor. I Guatemala tjänar den rikaste tiondelen hälften av de sammanlagda inkomsterna i landet, medan 60 procent av befolkningen lever i fattigdom. Värst drabbade är ursprungsbefolkningen på landsbygden. Här har IM arbetat sedan I dag ligger fokus på hälsa, utbildning och försörjning. Guatemala är tätbefolkat. Folkmängden ökar snabbare än genomsnittet i Latinamerika och befolkningen är ung; drygt fyra av tio invånare är under 15 år. Skolväsendet präglas av brist på pengar och stora ojämlikheter. Flickor och barn från ursprungsbefolkningen har genomgående sämre tillgång till utbildning än genomsnittet av befolkningen. Mer än var fjärde guatemalan kan varken läsa eller skriva; bland mayakvinnorna är fler än hälften analfabeter. El Salvador är Centralamerikas minsta och mest tätbefolkade land. Under senare år har det vuxit fram en medelklass men andelen fattiga ligger ändå på 40 procent av befolkningen. IM arbetar i landet sen 1989 och i dag handlar arbetet mest om hälsa och kvinnors rättigheter. SEXUELLA ÖVERGREPP Under 2011 har IM med samarbetspartnern IMU i El Salvador arbetat med en modell för att möta och stödja flickor som utsatts för sexuella övergrepp. Arbetet har skett både på grupp- och på individnivå. Som ett exempel har polismyndigheten varit involverad för att lära sig hur man bemöter flickor som utsatts för sexuella övergrepp. I modellen finns också en plan med lokala krisgrupper i landsortsbyarna som direkt kan starta arbetet när något hänt. Projektet har uppnått hållbarhet på bynivå och en ökad förståelse hos myndigheterna. Projektet avslutades under året med en ceremoni där IMU överlämnade modellen till myndigheterna i El Salvador med syftet att myndigheterna ska ta över ansvaret för arbetet. MACHOSAMHÄLLE IM har också tillsammans med tre lokala partners drivit ett informationsprojekt kring hiv/aids. Projektet har gett goda resultat när det gäller kunskap om och attityder kring hiv och aids och dem som drabbas. Bland annat har man arrangerat olika träffar där könsroller, machosamhället, attityder och kunskap kring sjukdomen diskuterats. Verksamheten går in i en ny fas under 2012 med fokus på påverkansarbete gentemot myndigheter. Eftersom regionen, där även El Salvador ingår, ofta drabbas av naturfenomen driver IM också ett riskhanteringsprojekt för att minimera skadorna vid till exempel häftiga regnoväder och jordskred. 10 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

11 SNABBFAKTA EL SALVADOR Invånarantal: 6,2 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 84 procent, (kvinnor 81,4 procent, män 87,1 procent) Förväntad livslängd: 71 år Internetanvändare per 100 invånare: 16 Andel kvinnor i parlamentet: 19 procent SNABBFAKTA GUATEMALA Invånarantal: 14,3 miljoner Läs- och skrivkunnighet: 73,8 procent, (kvinnor 68,7 procent, män 79,5 procent) Förväntad livslängd: 71 år Internetanvändare per 100 invånare: 10 Mobiltelefonabonnemang per 100 invånare: 125 KATASTROFBEREDSKAP Projektet syftar till att partnerorganisationerna ska få beredskap för kommande katastrofer och för att påverkan på verksamheterna ska bli så liten som möjligt. Utan den beredskapen riskerar resultaten i fattigdomsbekämpningen att påverkas negativt. I planen ligger att det i landsortsbyarna ska finnas ansvariga för olika funktioner i akuta situationer och det har köpts in lampor, filtar och madrasser. Riskhanteringsprojektet har fallit väl ut. IMs regionkontor består dessutom av två handläggare, en handläggare/ekonom, en ekonomiassistent, en chaufför/alltiallo och en städare. Utmaningarna för arbetet i Centralamerika är de många och svåra naturfenomen som drabbar regionen, samt den påverkan som det innebär att leva i ett samhälle präglat av våld. Guatemala är sen några år tillbaka transitland för en stor del av narkotikan från Sydamerika. NY CHEF Under det gångna året fick regionen ny chef. Micael Fagerberg, tidigare chef för all IMs internationella verksamhet, flyttade till Panajachel i maj. IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 ,6 4,2 SVERIGE helt nya givare valde att skänka en gåva till IM under bara december månad fick IM in minnesgåvor till ett värde av kronor. Under 2011 skänkte 38 personer testamentesgåvor till IM, sammanlagt 19 miljoner kronor. miljoner kronor skänktes som gåvor till IM. miljoner kronor samlades in till IM under Operation Dagsverke gästade Dalai lama IM. 70 % av IMs intäkter kom från egen insamling. 40 barn med funktionsnedsätt har fått undervisning i statliga skolor i Rum 90 % av kvinnorna som födde barn i San Miguel fick komma på kontroll inom 40 dagar. PALESTINA föräldrar är registrerade i ett nätverk i Palestina för att hävda sina barns rättigheter skolagvifter såldes till flickors utbildni EL SALVADOR 1 manual för psykosocialt stöd till flickor som har utsatts för sexuellt våld överlämnades till El Salvadors hälsoministerium. 25 grupper Zimbabwe har sålt va getter sålde julkampanj för att hjälpa f till e

13 23 miljoner kronor kom in till IM via IMs Faddrar och Medmänniskor som varje månad skänker en gåva via autogiro. MOLDAVIEN 26 skolor erbjuder undervisning för barn med funktionsnedsättningar (jämfört med 6 skolor 2008). 775 barn med funktionsnedsättningar har fått rehabilitering av våra partners (jämfört med 115 barn 2008). 512 specialistlärare har utbildats för att ge relevant undervisning till barn med funktionsnedsättningar. ningar änien. 19 barn i Moldavien med funktionsnedsättningar har lämnat institutioner och återförenats med sina familjer. NEPAL patienter genomgick ögonkontroll på Community Eye Centre i Mustang. 6 unga vuxna med funktionsnedsättningar i Jordanien har fått jobb ( ). 9 under julen ng i Malawi kvinnor i 72 byar i Indien har lärt sig läsa och skriva på stamspråket Oriya med hjälp av IMs partner TEED Trust. INDIEN & NEPAL 153 lärare har deltagit i projektet mot skolaga. INDIEN 592 stamfamiljer har kunnat kräva sin rätt till land med hjälp av IMs partner TEED Trust. 436 kvinnogrupper har sparat en miljon kronor till en gemensam verksamhetskassa. ZIMBABWE för försörjning i ror för $ s under 2011 års öräldralösa barn n bättre framtid. JORDANIEN 10 speciallärarlöner i IM-stödda projekt finansieras av utbildningsministeriet. 225 barn med funktionsnedsättningar har individuella träningsplaner som följs upp regelbundet av specialister. = 25 skolor = 200 getter = 50 vuxna = 25 kvinnogrupper = 25 barn

14 EUROPA OCH MELLANÖSTERN RUMÄNIEN Två statliga skolor inkluderar barn med funktionsnedsättningar MOLDAVIEN 26 skolor erbjuder undervisning för barn med funktionsnedsättningar PALESTINA 147 föräldrar till barn med funktionsnedsättningar är aktiva i nätverk för att hävda sina barns rättigheter LIBANON JORDANIEN 16 unga vuxna med funktionsnedsättningar har fått jobb MED SIKTET INSTÄLLT PÅ FÖRÄNDRING Ny region! Ökat regionalt samarbete, regionmöte i Amman, hållbarhetsfokus, omfattande förändringar av verksamheten och Voices föräldranätverket som hörs. Regionen som i IMs värld heter Europa/Mellanöstern består av verksamheter i Moldavien, Rumänien, Palestina, Libanon och Jordanien. Gemensamt för regionen är att arbetet fokuserar på rätten till utbildning och arbete för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Här har det skett stora förändringar under FRÅN SERVICE TILL RBA I Palestina har verksamheten på Jasminecentret upphört och skolverksamheten i Abu dees har lagts ner. Barnen från Jasminecentret har tagits om hand av lokala organisationer och några har flyttat till IMs dagliga verksamhet. Syftet med förändringarna är att flytta fokus till att arbeta ur ett rättighetsbaserat perspektiv med påverkansarbete och kommunikation. IMs nya roll kommer mycket mer att handla om att stärka civilsamhället i Palestina. Ett exempel på det är föräldranätverket Voices som efter att ha funnits i två år nu har mer än medlemmar. PÅTRYCKNINGAR Nätverket reagerade under året när utbildningsministeriet i Palestina inte uppfyllde sin del i ett avtal om att starta 22 nya integrerade klasser för barn med funktionsnedsättningar. Avtalet sa att ministeriet skulle finansiera de 22 lärartjänsterna men när det kom till kritan anställdes bara tio. Ministeriet har nu efter påtryckningar från Voices lovat att leva upp till avtalet under IM i Palestina kommer fortsättningsvis att arbeta med att nå många fler, att arbeta för att förändra strukturer och nå dem som sitter på makten. Arbetet ska bland annat ske med hjälp av self-advocacy, som är en metod vars mål är att människor med funktionsnedsättningar ska föra sin egen talan. SAMLING I RAMALLAH IMs kontor i Jerusalem har flyttats och personalen landchef, programkoordinatörer, ekonom, chaufför/allt-i-allo och administrativ assistent sitter nu samlad på kontoret i Ramallah. IM har sammanlagt 38 anställda i Palestina. I Jordanien har allt fokus under det gångna året legat på att skapa hållbarhet. All verksamhet ska ha lämnats över till lokala myndigheter och samarbetspartners vid utgången av Mycket kraft har gått åt till kontakter med myndigheter för att få dem att ta mer ansvar och för att stödja dem med kompetensutveckling. Som ett exempel på det har det under 2011 planerats för en påverkanskampanj för rätt till utbildning för barn med funktionsnedsättningar. Kampanjen ska genomföras under Kampanjen kommer att synas både i Jordanien och Palestina. I Amman har IM 25 anställda varav sex arbetar på kontoret. FATTIGAST I EUROPA Moldavien är det fattigaste landet i Europa, sett till inkomst per invånare. Här har IM både landkontor och regionkontor. Liksom för de övriga länderna i regionen så betydde utgången av 2011 att de treåriga programmen som pågått sen 2009 avslutats. Ett tydligt resultat av arbetet är att det vid utgången av 2011 fanns integrerade klasser i 26 skolor. När programmen startade hade sex skolor utbildning för barn med funktionsnedsättningar. KAPACITETSUTVECKLING I Moldavien arbetar IM med åtta partnerorganisationer. De har under 2011 fått hjälp med att ta fram egna strategiska planer för sina verksamheter. Det innebär på sikt att de blir mer tydliga i sina 14 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen HUVUDSTAD New Delhi BEFOLKNING 1,3 miljarder (2015) SPRÅK Grundlagen erkänner officiellt

Läs mer

IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Organisationsnummer 845 000-0768 Vad vill er organisation uppnå? IM vill skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i. En

Läs mer

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

IMs effektrapport 2014

IMs effektrapport 2014 IMs effektrapport 2014 till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Organisationsnummer 845 000-0768 Vad vill er organisation uppnå? IM vill skapa rättvis och medmänsklig värld att växa i. En värld

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen

EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE Studiematerial om kvinnors rättigheter och de globala målen HUVUDSTAD Chisinau BEFOLKNING 3,5 miljoner (2015) SPRÅK Moldaviska är officiellt språk,

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IMs EFFEKTRAPPORT 2015 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IM, Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner Juridisk form: ideell förening Organisationsnummer: 845 000-0768 IM är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Effektrapport 2016 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Effektrapport 2016 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd p.1(12) Effektrapport 2016 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IM, Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner Juridisk form: ideell förening Organisationsnummer: 845 000-0768 IM är

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Effektrapport 2017 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Effektrapport 2017 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd p.1(14) Effektrapport 2017 FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd IM, Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner Juridisk form: ideell förening Organisationsnummer: 845 000-0768 IM bekämpar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Medlemsresa till Guatemala och El Salvador. IM i världen, steg 2 10-12 februari, Vrigstad Sista anmälningsdag 24 januari

Medlemsresa till Guatemala och El Salvador. IM i världen, steg 2 10-12 februari, Vrigstad Sista anmälningsdag 24 januari Nr5 november 2011 JULEN NÄRMAR SIG - vi behöver din hjälp! Årets viktigaste tid för insamling närmar sig med stormsteg. Många av er gör stora insatser varje år inför julen och det är mycket värdefullt

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Fair Trade Grund del 2

Fair Trade Grund del 2 Fair Trade Grund del 2 Del 2: Producenterna i centrum Fattigdom, handel och utveckling Gör rörelsen Fair Trade någon skillnad? Producenterna och deras varor Handel med producenter i syd För en mer hållbar

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016-2017 Detta är styrelsens förslag till verksamhetsplan för Lyssnare Utan Gränser för nya styrelsens mandatperiod fram till nästa årsmötet, alltså till och med april 2017. Planen baseras

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Erikshjälpens effektrapport 2016

Erikshjälpens effektrapport 2016 Erikshjälpens effektrapport 2016 En resultatrapport i enlighet med FRII kvalitetskod Namn Erikshjälpen, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn och hjälpverksamhet Organisationsnummer 827500-4789 Juridisk

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Nilsson Daniel Datum 2016-03-04 Diarienummer KSN-2016-0556 Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers

Läs mer

Fryshusets Volontärpolicy

Fryshusets Volontärpolicy Fryshusets Volontärpolicy Fastställd av ledningsgruppen den 2 juni 2010 Volontärpolicy Volontär verksamheten på Fryshuset drivs i enlighet med Fryshusets vision, värdegrund och policydokument. I denna

Läs mer