Verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin.

2 Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista: 1. Årsmötets öppnande Utdelning av hederspriser 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet. På grundval av den röstlängd som SDF-styrelsen upprättat. 3 Fastställande av föredragningslista för mötet. 4 Fråga om mötets behöriga utlysande 5 Val av ordförande för mötet 6 Val av sekreterare för mötet 7 Val av 2 justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll. 8 Behandling av verksamhets-och förvaltningsberättelse. A SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/ / B SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/ / C SDF-revisorernas berättelse för tiden 1/ / Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning 10 Val av ordförande i SDF tillika ordförande i SDF-styrelsen på ett (1) år. 11 Val av fyra (4) ledamöter i SDF-styrelsen på två (2) år 12 Val av en (1) ledamot på ett (1) år fyllnadsval 13 Val av två (2) ersättare till styrelsen på ett (1) år 14 Val av två (2) revisorer på ett (1) år 15 Val av två (2) personliga ersättare till revisorerna på (1) år 16 Val av valberedning en (1) ordförande och tre (3) ledamöter på ett (1) år 17 Val av ombud till Svenska Bangolfförbundets årsmöte den mars 2010 i Sundsvall. 18 Val av ombud till DF-möten 19 Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av årsavgiften för 2010 till SDF 20 Motioner 21 Frågor SDF-styrelsen hänskjutit till årsmötet för beslut 22 Övriga frågor enligt RF 26 (ej beslutsmässiga) 23 Årsmötets avslutning 1

3 Utmärkelser och hederspriser Ungdomsledare 2009 Ledare 2009 Tränare 2009 Eldsjäl 2009 Årets ungdom Flicka Årets ungdom Pojke Årets junior Dam Årets junior Herr Årets spelare Dam Årets spelare Herr Årets domare Christer Mellqvist, Hårdton IK För bra ledaregenskaper vid träningar och tävlingar. Göran Quicklund, Strömstad BGK Med 2 decennier som klubbens ordförande och 10 år som lagledare har han under en lång tid varit en viktig kugge i klubbens verksamhet. Göran är en betydelsefull drivkraft och en stor tillgång för klubben. Ingen utdelning. Göran Quicklund, Strömstad BGK Göran har under många år lagt ner mycket tid och arbete för Strömstads BGK. Han jobbar mycket i det tysta men gör ett stort jobb och ställer alltid upp för klubben. Ingen utdelning Robin Heidengård, Hårdton IK För dubbla USM-guld + bra spel i Hårdtons 1:lag. Ingen utdelning Oskar Kjellberg, Askim BGK För landslagsspel. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK Hon är en av distriktets absolut bästa oldgirls och har under året vunnit 4 SM-guld, 2st på SM-oldtimers. 2st på Kombi- SM. Hon har även spelat i landslaget och har även där fått mycket beröm för sitt spel och uppträdande. Torgny Kjällström Kungälvs BGK Han har varit en mycket jämn och stabil spelare, med mycket positiv inställning, han är även en person som är mycket omtyckt av sina medspelare samt klubbkamrater. Han lyckades placera sig bra på Kombi-SM, trots att han höll på att missa starten så gick det väldigt bra, dettta kan han tacka sina raska ben som tog honom till banan i tid. Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK Han är en mycket lugn och stabil Domare, det vill mycket till att personen ifråga skall bli irriterad och stressad. Han är väldigt rättvis och hans motto är att följ regelboken så får man inga problem. Han har haft ett antal uppdrag internationellt som han har sköt mycket bra. 2

4 Årets Klubb: Gullbergsbro BGK Denna klubb har under året fyllt 60år, har även under året tagit 5 SM-guld samt Guld i 8 manna DM & mixed DM. För USM-Guld (filt+eb): För SM-Guld oldt. (vet) För SM-Guld oldt. (oldg) För SM-Guld oldt 3-manna För SM-Guld 5-manna För SM-Guld Kombi (oldg) För SM-Guld 3-manna Robin Heidengård, Hårdton IK Bengt Paulsson, Göteborg BGK Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK Gullbergsbro BGK. Torgny Lagerkvist, Reine Niord, Roger Niord. Gullbergsbro BGK Bernice Thors, Torgny Lagerkvist, Reine Niord, Roger Niord, Linda Lundberg, Tomas Sennerby. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK Gullbergsbro BGK. Linda Lundberg, Elin Ström, Bernice Thors. 3

5 Medlemsstatistik 31 december 2009 och röstlängd Förening Totalt 7-20 år Röster Askim BGK BGK Laxen BGK Munken Borås MGK Falkenberg BGK Gullbergsbro BGK Göteborg BGK Hårdton IK Kungälv BGK MGK Warberg Strömstad BGK Trollhättan BGK Tuve Tigers BGK Uddevalla BGK Totalt 14 föreningar med rösträtt Medlemsstatistik År Antal År Antal Årets medlemsstatistik erhållen från Svenska Bangolfförbundet och är avstämning per

6 Styrelsens berättelse för tiden 1/1-31/ Styrelsen för Västsvenska Bangolfförbundet (VSBGF) har under verksamhetsåret 2009 bedrivit verksamhet som följer med följande sammansättning. Ordförande Torgny Lagerkvist Göteborg BGK Vice ordförande Kjell Henriksson Kungälv BGK Kassör Hans Bilén Uddevalla BGK Sekreterare Bengt Paulsson Göteborg BGK Vice sekreterare Roland Hansson Hårdton IK Ledamot Jenny Erlandsson BGK Laxen Ledamot Said Morell Askim BGK Ledamot Ralf Olofsson Göteborg BGK Ledamot Hans-Erik Hansson Strömstad BGK Ersättare Håkan Erlandsson BGK Laxen Ersättare Thomas Nicklasson Göteborg BGK Verkställande utskottet (VU) Torgny Lagerkvist Göteborg BGK Bengt Paulsson Göteborg BGK Hans Bilén Uddevalla BGK Revisorer Per Olsson VSIF Ingemar Keismar Skoghall BGK Rune Johansson Borås MGK Revisorsersättare Ralf Englund för IK Göteborg BGK Jens Bergström för RJ Tuve Tigers BGK Valberedningen Hans Bergström s.k. Uddevalla BGK Linda Lundberg Gullbergsbro BGK Bert Svensson Tuve Tigers BGK Linda Carlsson Göteborg BGK Ungdomskommittén Roland Hansson s.k. Hårdton IK Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK Johan Hagström Uddevalla BGK Anders Bäckström Kungälv BGK Tävlingskommitté Torgny Lagerkvist s.k.. Göteborg BGK Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK Lena Alne Göteborg BGK Johan Hagström Uddevalla BGK Eva Johansson Göteborg BGK Damkommittén Jenny Erlandsson s.k. BGK Laxen Malin Hagström Uddevalla BGK Linda Carlsson Göteborg BGK Lena Alne Kungälv BGK Ulla Forsman Askim BGK 5

7 Disciplinkommittén Torgny Lagerkvist s.k. Göteborg BGK Said Morell Askim BGK Bengt Paulsson Göteborg BGK Utbildningskommittén Ralf Olofsson Göteborg BGK Domaransvarig (SBGF) Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK Banbesiktigare (SBGF) Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK IT-ansvarig (webbmaster) Bengt Paulsson Göteborg BGK Lotteriansvarig Hans Bilén Uddevalla BGK Personalansvarig Hans Bilén Uddevalla BGK Anslutning Medlemskap Årsmötet Möten Konferenser Representation Utbildning 14 klubbar var anslutna till Västsvenska Bangolfförbundet Medlemsantalet den 31/12 var 1776 Västsvenska Bangolfförbundet är anslutet till Svenska Bangolförbundet och därigenom även till Riksidrottsförbundet (RF). VSBGF är dessutom ansluten till Västsvenska Idrottsförbundet, Västergötlands idrottsförbund och Hallands idrottsförbund samt deras SISU. Årsmötet ägde rum den 7 mars 2009 i folkets Hus Lilla Edet. 9 klubbar med 15 röster hade befullmäktiga ombud på mötet. Mötesordförande var Ralf Olofsson VSBGF. VSBGF: s styrelse har haft 6 protokollförda möte samt en planeringskonferens tillsammans med kommittéerna den 26 september, plats Stena Line på havet i en båt. Årets distriktskonferens och rundabordskonferens ägde rum i Kristinedals idrottscenter Göteborg den 1 november med18 deltagare från VSBGF och Västsvenska klubbar. Torgny Lagerkvist representerade VSBGF vid Svenska Bangolfförbundets årsmöte i Hässleholm. Hans Bilén representerade VSBGF vid Västsvenska Idrottsförbundets och SISU:s årsmöte i Göteborg och Ralf Olofsson vid Västergötlands idrottsförbunds och SISU:s årsmöte i Vara. 2 träffar med domare och tävlingsledare, en i Göteborg och en i Hårdton. 6

8 Andra uppdrag Kjell Henriksson Said Morell Hans Bergström Hans Bilén Staffan Lundblad Bengt Svensson Staffan Lundblad Björn Dinau Ledamot i Svenska BGF: s internationella kommitté Styrelseordförande i WMF (Internationella förbundet). Valberedningen i Svenska BGF och dess ordförande Kassör i Svenska BGF Ledamot i Svenska BGF: s VU Kassör i WMF (Internationella förbundet). Ledamot i Svenska BGF: s internationella kommitté Ledamot i Ungdom/Juniorkommittén. Ledamot i Svenska BGF: s Mediakommitté. Ledamot i Svenska BGF: s internationella kommitté. Revisor i Svenska BGF Ledamot i Svenska BGF: s kommitté för teknisk utveckling. Generalsekreterare i Svenska BGF Ledamot WMF Legal Committé Föreläsare Domar och tävlingsledarkurser. Ledamot i Svenska BGF: s Mediakommitté. Chefredaktör Bangolf 7

9 Tävlingskommittén Under 2009 har TK jobbat vidare med olika idéer för att få våra tävlingar att bli mer attraktiva och locka fler spelare. Vi försöker alltid utgå från alla spelares bästa men det kan ju tänkas att en enskild spelares intresse inte alltid tas till vara vid en enskild tävling. Idéer, tankar, frågor etc. tas alltid emot med varm hand. Vår e-postadress står öppen dygnet runt. Inomhusserien bestod 08/09 av 14 lag med 8 lag i division 1 och 6 lag i division 2. Den pågående serien 08/09 innehåller återigen 14 lag enligt samma fördelning, och så var också fallet 07/08. Med andra ord har antalet varken ökat eller minskat på 4 år. Ska vi tolka detta som en stabil trend? Segrande lag 08/09 blev förövrigt Kungälv BGK lag 1. Det anordnades två individuella DM utomhus (Betong & filt) och ett lag-dm utomhus (filt) under Antalet startande på dessa DM var 31 st. på Betong och 98 st. på filt, samt 6 lag på lag-dm. Inför 2010 är återigen 2 st. DM inplanerade (betong & filt). Mixed-DM gick av stapeln i februari med hela 13 deltagande par. Denna gång var spelplatsen Hårdton EB och segrade gjorde Linda Lundberg och Lars Josefsson efter mycket bra spel. Nästa års Mixed-DM är återigen inplanerat i februari, med förhoppningsvis lika många par. Reservlagsserien byte detta år namn till Utvecklingsserien spelades återigen med 3-mannalag men blev inte riktigt som vi tänkt oss i TK. Västsvenska Touren 2009 bestod återigen av 8 deltävlingar. Dessa lockade mellan 49 och 81 deltagare. Finalspelet genomfördes på Göteborgs banor och spelades på samma sätt som året innan. Klassegrarna var Staffan Sundström, Lennart Jonsson och Roger Niord. WWW Tävlingen 2009 lockade många spelare och var mycket uppskattad. Tävlingen spelades på två olika dagar och underlag. Startande blev 34st i två klasser Cheyenne, Apache, och ungdom, segrare Anders Bäckström, Eirik Seljelid, Robin Heidengård. TK har under året haft ett antal möten och har i övrigt hållit kontakten via e-post och telefon. Medlemmar i TK var i början av året Tony Eksell och Staffan Lundblad. Torgny Lagerkvist. Lena Alne, under året lämnade Tony Eksell gänget och ersattes av Johan Hagström, vi fick även tillökning i gänget av Eva Johansson. TK / Torgny Lagerkvist Resultat redovisas på annan plats. 8

10 Damkommitténs årsberättelse började med ett läger i Borås januari. På lägret fick damerna pröva på olika träningsmoment där de fick öva på att sikta och avväga och med hjälp av Eva Jonsson fick vi träna oss på att skruva. På lägret hade vi också olika lagtävlingar och en frågesport mars var det dags för Tjejfemman som gick av stapeln i Vinslöv. Dit skickades två lag. Västsvenska Blå och Västsvenska Gul. Det blev både toppen och botten. I det vinnande laget som var Västsvenska Blå spelade: Bernice Thors, Gullbergsbro BGK Lagledare: Magnus Söhrström, BGK Laxen Malin Hagström, Uddevalla BGK Jenny Erlandsson, BGK Laxen Marie Israelsson, Kungälv BGK Susann Johansen, BGK Laxen Harrieth Nornes, Göteborg BGK Västsvenska Gul kämpade tappert men lyckades inte knipa några poäng I Västsvenska Gul spelade: Katrin Berntsson, Uddevalla BGK Lagledare: Thomas Nicklasson, Kungälv BGK Ulla Forsman, Askim BGK Marie Johansen, BGK Laxen Maria Benedek, Askim BGK Lena Alne, Kungälv BGK Linda Carlsson, Göteborg BGK Den 28 juni var det för första gången dags för 3-manna lags tävling för damer på Askims EB. Fem lag gjorde upp om segern. Trollfisken, C70, Pantrarna, Göta Älv och Kung Bore Segrade gjorde Trollfisken bestående av Jenny Erlandsson, Susann Johansen och Monica Hanner Efter 3-mannalags tävlingen i Askim valde Malin Hagström att lämna damkommittén och Ulla Forsman tog hennes plats. 15 november bjöd västsvenskas damkommitté in alla damer i distriktet till höstträff i Alelyckan Träffen handlade mycket om Tjejfemman 2010 och om upplägget inför inomhussäsongen. Damerna delades sedan in i två grupper och tränade tillsammans ett varv och träffen avslutades med en liten tävling. Under 2010 händer det mycket! Det är planerat ett tjejläger i Alelyckan i februari där vi ska träna oss inför tjejfemman som spelas i Alelyckan i mars. Till sommaren är det planerat att åter igen anordna 3- mannalag damtävling. Sen på hösten 2010 så spelas mix-sm i Alelyckan och där hoppas vi få se många av distriktets damer. Tack för det gångna året! Damkommittén Lena Alne, Göteborg BGK, Jenny Erlandsson, BGK Laxen Ulla Forsman, Askim BGK, Linda Carlsson, Göteborg BGK 9

11 Ungdomsverksamheten I 2009 års berättelse finns glädjande nog en hel del att framhålla. Den sedvanliga 5-manna juniortävlingen avverkades i år i Olofström på EB. Lennart Jonsson åkte ner med ett glatt gäng för att försvara guldet från förra året, och trots att laget enbart utgjordes av fem spelare lyckades man bärga hem silvret på de svårspelade banorna. Under sommaren pågick som vanligt bangolfskolor hos flera klubbar i distriktet. Även i seriespelet fanns några unga deltagare, i bland annat Hårdton som ställde upp med ett rent ungdomslag som firade stora framgångar. U-SM arrangerades i år av Uppsala och det var kombispel som gällde. I klassen B spelade Robin Heidengård ganska överlägset hem guldet på båda underlagen. I A-klassen gjorde Markus Nilsson en godkänd insats på båda underlagen. I oktober anordnades ett tvådagarsläger i Vänersborg, med cirka 20 deltagare. Lägret var mycket lyckat och ett uppskattat inslag var när juniorlandslagsmannen Oskar Kjellberg bjöds in och gav ungdomarna värdefulla tips. I november spelades 5-manna ungdom för distriktslag i Jönköping, Västsvenskas gäng kom på fjärde plats, efter att först fått bronspengen men som efter prisutdelningen togs tillbaka. Sekretariatet hade räknat fel. Det är viktigt att påpeka att sådana fadäser inte får förekomma, särskilt inte när det gäller ungdomar! Västsvenskas lag bestod av spelare från klubbarna Gullbergsbro, Kungälv, Trollhättan och Hårdton. Vid svenska cupen i Vänersborg ställde hemmaklubben upp med ett ungdomslag, och som alla vet gick det riktigt bra för det unga laget mot världstjärnorna. Under hösten och vintern har Hårdtons tisdagsträningar pågått. En ny medlem har värvats till kommittén, Anders Bäckström från Kungälv. Han tar över efter Johan Hagström från Uddevalla, som har flyttat. Roland Hansson Ungdomskommittén Webbmaster Allt går sin gilla gång med resultatgivning och diverse tävlingsinbjudningar. I december har distriktet fått tillgång till Distriktet on-line, jag arbetar med den för att vi så småningom kan övergå till den. Bengt Paulsson Webmaster VU Inga ärenden behandlade under Torgny / Hans / Bengt // VU 10

12 Västsvenska Bangolfförbundet Bokslut för perioden 1 januari - 31 december 2009 Ingående balans per 1 januari 2009 Debet Kredit Tillgångar: Skulder: Kassakonto 4 374,00 Leverantörsskulder 0,00 Plusgirokonto ,27 Förskott 400,00 Bankmedel ,83 Kundfordringar ,00 Interimsposter 1 757,00 Eget kapital: Varulager 6 319,00 Insatskapital ,00 Redovisningsmedel ,00 Balanserade resultat ,10 Inventarier 3 600,00 Summa tillgångar ,10 Summa skulder o E K ,10 Resultaträkning för Kostnader: Inkomster: Tävlingsverksamhet ,00 Administrationsbidrag ,00 Domarkostnader ,00 Medlemsavgifter ,00 Ungdomsverksamhet ,50 Klubbavgifter 6 500,00 Konf- o kursverksamhet ,50 Hemsidan, annonser 5 000,00 Damverksamhet ,00 Tävlingsverksamhet ,00 Mötes- o resekostnader ,00 Ungdomsverksamhet 0,00 Hyror banor och lokaler ,00 Konf- och kursverksamhet ,00 Kontorsomkostnader ,00 Damverksamhet 2 800,00 Avskrivningar 3 600,00 Övriga intäkter 1 000,00 Övriga kostnader 0,00 Räntor 4 002,01 Bankkostnader 1 700,00 årets underskott 5 046,99 Summa kostnader ,00 Summa intäkter ,00 Utgående balansräkning per 31 december 2009 Tillgångar: Skulder: Kassakonto -58,50 Leverantörsskulder ,00 Plusgirokonto ,77 Förskott 0,00 Bankmedel ,84 Övriga korta skulder 0,00 Kundfordringar ,00 Interimsposter 0,00 Eget kapital: Varulager 3 703, ,00 Redovisningsmedel 3 812,00 Balanserade resultat ,10 Inventarier 0,00 Redovisat resultat ,99 Summa tillgångar ,11 Summa skulder o E K ,11 Göteborg i februari 2010 Hans Bilén, kassör 11

13 Västsvenska Bangolfförbundet Budgetutfall för verksamhetsåret Årsbudget Utfall Differens Kostnader: Rekryteringskampanj Kontorskostnader Hyror, banor och lokaler Tävlingsverksamhet Domarkostnader Mötes- och resekostnader Konf. och kursverksamhet Ungdomsverksamhet Damverksamhet Avskrivningar Övriga kostnader Periodens reserv 0 0 Summa kostnader Intäkter: Administrationsbidrag Klubbavgifter Medlemsavgifter Hemsidan annonser Tävlingsverksamhet Konf. och kursverksamhet Ungdomsverksamhet Damverksamhet Övrigt Ränteintäkter Summa intäkter Periodens resultat Göteborg i februari 2010 Hans Bilén, kassör 12

14 Kassörens kommentarer Årets bokslut utvisar ett mindre underskott. Detta beror främst på att vi har gjort nyinvesteringar i form av laptop, digitalkamera, bredband mm. Vi har även gjort två uppsättningar lagtröjor till damlagen. Det har varit en mindre omfattning på tävlingsverksamheten i år och det påverkar omsättningen, men inte kostnadstäckningen. Administrationsbidragen har minskat med drygt kronor i år vilket inte var beräknat. Beroende på att vi fortfarande har ett reservkapital kan vi fortfarande ha systemet med att ni betalar avgifterna till distriktet i efterhand. Det kan ju vara lite knapert på våren när anläggningarna är stängda. För övrigt hänvisar jag till siffrorna i bokslutet, budgetutfallet och budgeten på annan plats i denna verksamhetsberättelse. Hans Bilén Distriktskassör 13

15 Slutord. Styrelsen förelägger härmed till klubbarna och dess representanter, verksamhetsberättelse samt redovisning för den ekonomiska förvaltningen under verksamhetsåret Styrelsen och dess kommittéer har under året arbetat hårt med att öka aktiviteterna inom distriktet. Under kommande år måste vi alla hjälpas åt att marknadsföra vår sport, som passar både ung som gammal. Särskilt viktigt är det att få många nya ungdomar som medlemmar i våra klubbar för det är dom som är våran framtid. Till sist vill styrelsen rikta ett stort TACK till alla kommittéledamöter och till klubbarna för det arbete som gjorts för våra gemensamma intressen under året. Med dessa ord om det gångna året avslutar vi verksamheten för år 2009 och ställer våra platser till årsmötets förfogande. Göteborg, januari 2010 Ordförande: Torgny Lagerkvist Kassör: Hans Bilén Sekreterare: Bengt Paulsson Ledamot: Said Morell Ledamot: Kjell Henriksson Ledamot: Ralf Olofsson Ledamot: Roland Hansson Ledamot: Hans Erik Hansson Ledamot: Jenny Erlandsson Suppleant: Thomas Nicklasson Suppleant: Håkan Erlandsson 14

16 Västsvenska Bangolfförbundet Revisorerna Revisionsberättelse Till årsmötet för Västsvenska Bangolfförbundet, Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Västsvenska Bangolfförbundet för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Borås och Göteborg i februari 2010 Rune Johansson Västsvenska Bangolfförbundets revisor Ingemar Keismar Västsvenska Bangolfförbundets revisor 15

17 Västsvenska Bangolfförbundet Utkast till Budget för verksamhetsåret Kostnader: Intäkter: Rekryteringskampanj 0 Administrationsbidrag Kanslikostnader Klubbavgifter Hyror, banor och lokaler Medlemsavgifter Tävlingsverksamhet Hemsidan, annonser Domarkostnader Tävlingsverksamhet Mötes- och resekostnader Konf. och kursverksamhet Konf. och kursverksamhet Ungdomsverksamhet 0 Ungdomsverksamhet Damverksamhet Damverksamhet Övrigt Avskrivningar 0 Övriga kostnader Budgeterat underskott Summa kostnader Summa intäkter Budgeten baserad på 14 klubbar och 385 medlemmar som betalar avgift och lite mindre administrationsbidrag. Styrelsens förslag till medlemavgifter för 2010 och 2011 Föreningsavgift 500 kronor per förening samt en rörlig avgift på 100 kronor för varje licensierad vuxen/junior medlem i klubben per 31 december 2009 och

18 Västsvenska bangolfförbundet Valberedningens förslag till årsmötet 2010 Valberedningen har nu jobbat igenom de nomineringar och förslag som inkommit och har nu ett färdigt förslag till styrelse i VsBGF. Ordförande: Torgny Lagerkvist Göteborg Omval 1 år Ordinarie ledamöter: Hans Bilén Uddevalla Omval 2 år Roland Hansson Hårdton Omval 2 år Kjell Henriksson Kungälv Omval 2 år Jenny Erlandsson Laxen Omval 2 år Said Morell Askim 1 år kvar Bengt Paulsson Göteborg 1 år kvar Ralf Olofsson Göteborg 1 år kvar Hans-Erik Hansson Strömstad 1 år kvar Suppleanter: Catarina Thorén Gullbergsbro Nyval 1 år Thomas Nicklasson Göteborg Omval 1 år Revisorer: Ingemar Keismar Skoghall Omval 1 år Rune Johansson Borås Omval 1 år Ralf Englund Göteborg Omval 1 år Jens Bergström Tuve Omval 1 år Valberedningen tackar för förtroendet och ställer sina platser till förfogande. Alla kan dock tänka sig fortsatt jobb. Linda Carlsson Linda Lundberg Hans Bergström Bert Svensson 17

19 Resultatbörs Internationella mästerskap EM Oldtimers i Portugal (herrar) 14. Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK 3. Lag Em Oldtimers i Portugal (damer) 3. Bernice Thors, Gullbergsbro 9. Linda Lundberg, Gullbergsbro 3. Lag Junior VM i Ungern Herrjuniorer 20. Oskar Kjellberg, Askim BGK 2. Lag U-23 i Österrike 6. Jenny Erlandsson, BGK Laxen 7. Lag NM Tammerfors (herrar) 5. Edvin Jurmu, Gullbergsbro BGK (damer) 1. Bernice Thors, Gullbergsbro BGK 1. Lag Europacupen (damer) 5. Gullbergsbro BGK Linda Lundberg Bernice Thors Elin Ström Kombi-SM i Kungälv Herrar 8. Torgny Kjellström, Kungälv BGK 9. Hans Olofsson, Kungälv BGK 11. Johan Ahlander, Kungälv BGK 14. Marcus Brodd, Askim BGK 14. Henrik Arvidsson, Kungälv BGK 18. Daniel Zetterfors, Uddevalla BGK 20. Örjan Johansson, Tuve Tigers BGK 20. Björn Dinau, Kungälv BGK 26. Andreas Frejborn, BGK Laxen 28. Anders Bäckström, Trollhättan BGK 28. Carl-Johan Spetz, Kungälv BGK 33. Simon Ivarsson, BGK Laxen 36. Gunnar Lindqvist, Uddevalla BGK 36. Hans-Erik Hansson, Strömstad BGK 39. Johan Hagström, Uddevalla BGK 41. Jason Weaver, Askim BGK 45. Björn Pehrson, Göteborg BGK 54. Gunnar Bengtsson, Askim BGK 55. Henrik Johansson, BGK Laxen 57. Andreas Hansen, Kungälv BGK 58. Mikael Karlsson, Trollhättan BGK 59. Gert Järnsveden, BGK Laxen 60. Pierre Lundin, BGK Laxen Damer 5. Malin Hagström, Uddevalla BGK 9. Elin Ström, Gullbergsbro BGK 12. Jenny Erlandsson, BGK Laxen 15. Linda Carlsson, Göteborg BGK 18. Katrin Berntsson, Uddevalla BGK 19. Anna Andersson, Tuve Tigers BGK Oldtimers herrar 3. Lennart Gustavsson, Gullbergsbro BGK 13. Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK 18. Lorentz Neverland, Tuve Tigers BGK 22. Mats Eisenschmidt, Tuve Tigers BGK 24. Håkan Erlandsson, BGK Laxen 26. Christer Andersson, Tuve Tigers BGK 29. Bert-Olof Larsson, Trollhättan BGK 32. Ralf Englund, Göteborg BGK Oldtimers damer 1. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK 3. Bernice Thors, Gullbergsbro BGK 8. Lena Alne, Kungälv BGK 10. Monica Hanner, Trollhättan BGK Herrjuniorer 6. David Gustavsson, Askim BGK 7. Eirik Seljelid, Kungälv BGK 9. Magnus Carlsson, Askim BGK 14. Anton Wikensten, Askim BGK 16. Oskar Kjellberg, Askim BGK 18. Martin Svensson, Tuve Tigers BGK 23. Markus Nilsson, Hårdton IK 26. Albin Åkesson, Trollhättan BGK SM Oldt. På filt i Gullbergsbro Oldboys 5. Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK 6. Lennart Jonsson, Tuve Tigers BGK 7. Torgny Lagerkvist, Gullbergsbro BGK 7. Peter Williamsson, Göteborg BGK 9. Bengt Lund, Strömstad BGK 9. Roger Niord, Gullbergsbro BGK 13. Reine Niord, Gullbergsbro BGK 14. Lorentz Neverland, Tuve Tigers BGK 15. Lars-Olof Johansson, Göteborg BGK 16. Jan Söderlind, Göteborg BGK 21. Thomas Matsson, Trollhättan BGK 26. Anders Schack, Gullbergsbro BGK 26. Bengt Svensson, Tuve Tigers BGK 30. Christer Karlsson, Strömstad BGK 30. Mats Eisenschmidt, Tuve Tigers BGK 37. Stig-Arne Westlund, Gullbergsbro BGK 38. Dan Gustafsson, Kungälv BGK 39. Staffan Sundström, Tuve Tigers BGK 40. Ralf Englund, Göteborg BGK 18

20 41. Frank Andersson, Strömstad BGK 43. Dan Nielsen, Göteborg BGK 45. Öivind Johansen, Gullbergsbro BGK Oldgirls 1. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK 2. Bernice Thors, Gullbergsbro BGK 9. Eva Johansson, Göteborg BGK 11. Kerstin Ingemarsson, Kungälv BGK Herrveteraner 1. Bengt Paulsson, Göteborg BGK 4. Edvin Jurmu, Tuve Tigers BGK 7. Gunnar Karlsson, Tuve Tigers BGK 11. Wimar Eliasson, Tuve Tigers BGK 14. Jan Hulboj, Tuve Tigers BGK 22. Ralf Olofsson, Göteborg BGK 22. Ingvar Schüler, Tuve Tigers BGK 28. Jan-Olof Björlin, Gullbergsbro BGK 34. Roy Amberntsson, Gullbergsbro BGK 37. Leif Öhrling, Tuve Tigers BGK 45. Lennart Öst, Borås MGK 48. Elmar Larsson, Gullbergsbro BGK 54. Sven-Erik Ekenberg, Tuve Tigers BGK 61. Willy Andresen, Kungälv BGK 61. Ludvig Nornes, Göteborg BGK 61. Ted Olofsson, Kungälv BGK Damveteraner 3. Lena Nävbro, Tuve Tigers BGK 4. Junis Karlsson, Tuve Tigers BGK 6. Ulla Forsman, Askim BGK 7. Harrieth Nornes, Göteborg BGK 12. Ingrid Martiensen, Strömstad BGK 13. Monica Paulsson, Göteborg BGK 3-mannalag 1. Gullbergsbro BGK 1 2. Göteborg BGK 5. Tuve Tigers BGK 1 8. Gullbergsbro BGK Tuve Tigers BGK Tuve Tigers BGK Tuve Tigers BGK Strömstad BGK 5-manna 1. Gullbergsbro BGK 2. Tuve Tigers BGK 1 5. Göteborg BGK 1 8. Tuve Tigers BGK Göteborg BGK 2 Mixed-DM (EB) V-borg 1. L Lundberg/L Josefsson Gullbergsbro 2. J Erlandsson/S Ivarsson BGK Laxen 3. G Mellqvist/C Mellqvist Trollhättan Seriespel Elitserien Uppsala BGK BGK Jönköping Tantogården BGK Skoghall BGK Södertälje BGK Kungälv BGK Gullbergsbro BGK Örebro BGK Div. 1 Södra Sjövikens IF BGK Linjen BGK Jönköping Åstorps BGK Tuve Tigers BGK Skoghalls BGK Gullbergsbro BGK Malmö BGK Div. 2 Södra B Växjö BGK Askim BGK Nässjö BGK BGK Laxen Myresjö BGK Kungälv BGK Div. 3 Södra D Uddevalla BGK Göteborg BGK Tuve Tigers BGK Strömstad BGK Trollhättan BGK Borås MGK Askim BGK Utvecklingsserien Tuve Tigers Gul Hårdton IK Trollhättan BGK BGK Laxen Tuve Tigers Svart Göteborg BGK Kungälv BGK Hårdton IK

21 Inomhus Div. 1 Kungälv BGK Tuve Tigers BGK Gullbergsbro BGK Uddevalla BGK Kungälv BGK Gullbergsbro BGK Askim BGK Göteborg BGK Div. 2 Tuve Tigers BGK BGK Laxen Trollhättan BGK Hårdton IK Göteborg BGK BGK Laxen DM I Vargön Pojkar C 1. Ludvig Ahnberg Uddevalla BGK Pojkar B 1. Robin Heidengård Hårdton IK 2. Markus Rödin Uddevalla BGK Pojkar A 1. Markus Nilsson Hårdton IK Herrar Veteran 1. Bengt Paulsson Göteborg BGK 2. Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 3. Ralf Olofsson Göteborg BGK Oldboys 1. Jan Söderlind Göteborg BGK 2. Bengt Lund Strömstad BGK 3. Kenth Björk Gullbergsbro BGK Damer Veteran 1. Junis Karlsson Tuve Tigers BGK 2. Harrieth Nornes Göteborg BGK 3. Ingrid Martiensen Strömstad BGK Oldgirls 1. Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2. Gunela Mellqvist Hårdton IK IK 3. Lillemor Heidengård Hårdton IK Damer Senior 1. Malin Hagström Uddevalla BGK 2. Linda Carlsson Göteborg BGK 3. Jenny Erlandsson BGK Laxen Herrar Junior 1. Mattias Mellqvist Hårdton IK Herrar Senior 1. Andreas Frejborn BGK Laxen 2. Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 3. Marcus Brodd Askim BGK 3-mannalag (oldt) 1. Göteborg BGK 2 2. Hårton IK 3. Göteborg BGK 1 3-mannalag (övr) 1. Hårdton IK 2. BGK Laxen 3. Strömstad BGK DM 8-Manna 1. Gullbergsbro BGK 2. Hårdton IK 3. Tuve Tigers BGK Västsv. Touren, final Göteborg Klass C 1. Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 2. Patrik Wärn Hansson Trollhättan BGK 3. Linda Carlsson Göteborg BGK 4. Peter Lundmark Borås MGK Klass B 1. Anders Bäckström Trollhättan BGK 2. Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 3. Björn Pehrson Göteborg BGK 4. Jan Söderlind Göteborg BGK Klass A 1. Roger Niord Gullbergsbro BGK 2. Linus Sundström Jönköping BGK 3. Martin Lundell Gullbergsbro BGK 4. Sandra Weaver Jönköping BGK Svenska Cupen 3. Kungälv BGK Olofström Mixed-SM Vinslöv Oldtimers 4. B Thors, Gullb.bro / K Björk, Gullb.bro 15. M Hanner, Trollhättan / B-O Larsson, Trollhättan 16. A-C Jacobsson, Sjöviken / M Eisenschmidt, Tuve 17. L Alne, Göteborg / T Nicklasson, Göteborg 22. I Martiensen, Strömstad / T Matsson, Strömstad 30. H Nornes, Göteborg / L Nornes, Göteborg Öppen klass 8. J Erlandsson, Laxen / M Lundell, Gullbergsbro 10. S Johansen, Laxen / M Söhrström, Laxen 13. K Berntsson, Uddevalla / D Zetterfors, Uddevalla 13. M Johansen, Laxen / A Bäckström, Trollhättan 19. L Carlsson, Göteborg / R Englund, Göteborg Betong-DM Askim PB 1. Anton Josefsson Gullbergsbro BGK Herrar Veteran 1. Stig Larsson Borås MGK 2. Said Morell Askim BGK 3. Uno Hansson Askim BGK 20

Västsvenska Touren 13 Filt DM Kungälv 20/8-2006

Västsvenska Touren 13 Filt DM Kungälv 20/8-2006 Västsvenska Touren 13 Filt DM Kungälv 20/8-2006 Flickor A 1 Marie Johansen Lövgärdet 48 58 = 106 53,0 Pojkar C 1 Robin Heidengård Hårdton 44 41 = 85 42,5 2 Anton Josefsson Gullbergsbro 76 62 = 138 69,0

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Protokoll fört vid Västsvenska bangolförbundets årsmöte den 12 mars 2016 Kl 11,00 Plats: Askimhallen, Klangfärgsgatan 3 Frölunda. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande

Läs mer

Resultat Borås Nat

Resultat Borås Nat Klass C Resultat Borås Nat 2009-04-26 1 104 Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 35 + 37 = 72 + 37 = 109 36,33 2 105 Mattias Nyberg BGK Jönköping 32 + 36 = 68 + 41 = 109 36,33 3 113 Eva Lundgren Borås MGK

Läs mer

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S:a Snitt

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S:a Snitt Elitserien, BGK Jönköping Elitserien den 18 juni 2011 Spelplats: BGK Jönköping EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S:a Snitt Rak lista 1 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 19 21 20 20 18 20 118 19,7 2 Anders

Läs mer

Resultatlista DM, Västsvenska Filt DM Individuellt den 18 augusti 2012 Spelplats: Borås MGK Boråsparken Filt

Resultatlista DM, Västsvenska Filt DM Individuellt den 18 augusti 2012 Spelplats: Borås MGK Boråsparken Filt Resultatlista DM Individuellt den 18 augusti 2012 Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Totalt Snitt 1 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 29 28 30 87 29,0 2 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 32 31 34 97 32,3 3 Marcus Larinen

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S:a Snitt

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S:a Snitt Elitserien, Tyresö BGK Elitserien den 15 maj 2010 Spelplats: Tyresö BGK Filt Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S:a Snitt Rak lista 1 Anders Olsson Uppsala BGK 29 26 24 23 28 29 24 183 26,1 1 Anders

Läs mer

Resultatlista Elitserien, Tantogårdens BGK Elitserien den 6 september 2008 Spelplats: Tantogårdens BGK Filt

Resultatlista Elitserien, Tantogårdens BGK Elitserien den 6 september 2008 Spelplats: Tantogårdens BGK Filt Elitserien, Tantogårdens BGK Elitserien den 6 september 2008 Spelplats: Tantogårdens BGK Filt Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S:a Snitt Raklista 1 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK - - - - - - 32 32

Läs mer

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S:a Snitt

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S:a Snitt Elitserien, Tantogårdens BGK Elitserien den 23 juli 2011 Spelplats: Tantogårdens BGK Betong Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S:a Snitt Rak lista 1 Anders Olsson Uppsala BGK 28 27 24 26 - - - 105 26,3

Läs mer

Raklista. Raklista DM, VSBGF Göteborgs BGK. 1 av 10. DM Individuellt den 16 augusti 2014 Spelplats: Göteborg BGK Filt

Raklista. Raklista DM, VSBGF Göteborgs BGK. 1 av 10. DM Individuellt den 16 augusti 2014 Spelplats: Göteborg BGK Filt 1 av 10 Raklista Raklista 1 Reine Gullbergsbro BGK 30 39 30 99 33,0 2 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 30 37 0 107 35,7 Roger Gullbergsbro BGK 36 3 37 107 35,7 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 3 39 35 108

Läs mer

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S:a Snitt

Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S:a Snitt Elitserien, Gullbergsbro BGK Spelplats: Gullbergsbro BGK EB 20-21/5-06 Raklista 1 Peter Nordin Sundsvalls BGK 23 21 21 22 23 110 22,0 2 Tim Hansson Tantogårdens BGK 20 22 25 23 22 112 22,4 2 Carl-Johan

Läs mer

Elitserien och div 1

Elitserien och div 1 Officiell ranking (CGP) Augusti Svenska Bangolfförbundet Följande rankinglistor är genererade från HCP-online (www.hcponline.se) per den 10:e augusti 2012 För att komma med på rankingen krävs följande:

Läs mer

Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007

Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007 Västsvenska Bangolfförbundet Protokoll nr 2-2007 1(2) Protokoll nr 2 för verksamhetsåret 2007 Fört vid Västsvenska Bangolfförbundets styrelsemöte den 5 maj 2007. Lokal: Kvarnkullen, Kungälv 11:00 14:00.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 15 mars 2014 Kl. 12,00 Lokal: Kvibergs Vandrarhem, Göteborg Föredragningslista: 1. Årsmötets öppnande Utdelning av hederspriser

Läs mer

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong Officiell ranking (CGP) Augusti Svenska Bangolfförbundet Följande rankinglistor är genererade från HCP-online (www.hcponline.se) per den 10:e augusti 2014 För att komma med på rankingen krävs följande:

Läs mer

Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2006

Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2006 Västsvenska Bangolfförbundet Protokoll nr 6-2006 1(1) Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2006 Fört vid Västsvenska Bangolfförbundets styrelsemöte den 2 december 2006. Lokal: Hårdton IK, Vänersborg Tid:

Läs mer

Svenska Bangolfförbundet

Svenska Bangolfförbundet Plats: Ibis Hotell, Sundsvall 1. Mötet öppnat. Förbundsordförande Stig Pettersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2009 års årsmöte för öppnat. 2. Utdelning av priser och utmärkelser. Utdelning

Läs mer

Resultatlista DM Västsvenska BGF, 26 augusti 2000 Spelplats: Göteborgs BGK

Resultatlista DM Västsvenska BGF, 26 augusti 2000 Spelplats: Göteborgs BGK Resultatlista DM Västsvenska BGF, 26 augusti 2000 Spelplats: Göteborgs BGK Herrveteraner 1 Wimar Eliasson Gullbergsbro 41 38 79 2 Kent Johansson Kungälv 43 40 83 3 Ellif Sjöberg Uddevalla 48 39 87 4 S-E

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Officiell ranking (CGP) November Svenska Bangolfförbundet

Officiell ranking (CGP) November Svenska Bangolfförbundet Officiell ranking (CGP) November Svenska Bangolfförbundet Följande rankinglistor är genererade från HCP-online (www.hcponline.se) per den 10:e november 2016 För att komma med på rankingen krävs följande:

Läs mer

Kallelse till extra förbundsmöte. Måndagen den 4 juli, 2016 Kl Renströmmen Konferens Drottninggatan 1 Norrköping

Kallelse till extra förbundsmöte. Måndagen den 4 juli, 2016 Kl Renströmmen Konferens Drottninggatan 1 Norrköping Kallelse till extra förbundsmöte Måndagen den 4 juli, 2016 Kl. 19.00 Renströmmen Konferens Drottninggatan 1 Norrköping Föredragningslista vid extra förbundsmöte 2016-07-04 1. Extra förbundsmötets öppnande.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Plac St.nr. Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Totalt 36 5 Anders Wiklund Uppsala BGK 40 31 35 35,3 9 106 37 45 Marcus Persson Skoghalls BGK 40 37 29

Plac St.nr. Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Totalt 36 5 Anders Wiklund Uppsala BGK 40 31 35 35,3 9 106 37 45 Marcus Persson Skoghalls BGK 40 37 29 Resultat Plac Nr Namn Klubb V1 V2 V3 Tot Snitt Diff 1 Uppsala BGK 5 Anders Wiklund Uppsala BGK 40 31 35 106 35,3 10 Karin Wiklund Uppsala BGK 30 34 34 98 32,7 24 Jens Näslund Uppsala BGK 34 40 31 105 35,0

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2005

Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2005 Västsvenska Bangolfförbundet Protokoll nr 6-2005 1(2) Protokoll nr 6 för verksamhetsåret 2005 Fört vid Västsvenska Bangolfförbundets styrelsemöte den 3 december 2005. Lokal: Kviberg 11:00 14:05. Närvarande:

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Svenska Bangolfförbundet

Svenska Bangolfförbundet Plats: Hotell Kusten, Göteborg 1. Mötet öppnat. Förbundets ordförande Hans Bergström hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2006 års årsmöte för öppnat. 2. Utdelning av priser och utmärkelser. Hans

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Tuve Tigers BGK. Årsberättelse Tuve-Cupen populär som vanligt

Tuve Tigers BGK. Årsberättelse Tuve-Cupen populär som vanligt Tuve Tigers BGK Årsberättelse 2015 Tuve-Cupen populär som vanligt Innehåll: Styrelsens berättelse sid. 3 Möten/Antal medlemmar.sid. 4 Rapport från UK/ Vi uppvaktar sid. 5 Ungdomskommitté/Slutord.. sid.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse... 3

Verksamhetsberättelse... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 3 Tävlingskommitté... 3 Bankommitté... 3 Ungdomskommitté... 3 Kioskkommitté... 3 Uttagningskommitté... 3 Antal medlemmar...

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare Svenska Pokerförbundets årsmöte 2015 02 28 1. Mötets öppnande - Sittande/nuvarande ordförande Lina Olofsson presenterar sig och hälsar alla välkomna till Scandic Parks möteslokal och årsmötet för Svenska

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer