Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin.

2 Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista: 1. Årsmötets öppnande Utdelning av hederspriser 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet. På grundval av den röstlängd som SDF-styrelsen upprättat. 3 Fastställande av föredragningslista för mötet. 4 Fråga om mötets behöriga utlysande 5 Val av ordförande för mötet 6 Val av sekreterare för mötet 7 Val av 2 justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll. 8 Behandling av verksamhets-och förvaltningsberättelse. A SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/ / B SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/ / C SDF-revisorernas berättelse för tiden 1/ / Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning 10 Val av ordförande i SDF tillika ordförande i SDF-styrelsen på ett (1) år. 11 Val av fyra (4) ledamöter i SDF-styrelsen på två (2) år 12 Val av en (1) ledamot på ett (1) år fyllnadsval 13 Val av två (2) ersättare till styrelsen på ett (1) år 14 Val av två (2) revisorer på ett (1) år 15 Val av två (2) personliga ersättare till revisorerna på (1) år 16 Val av valberedning en (1) ordförande och tre (3) ledamöter på ett (1) år 17 Val av ombud till Svenska Bangolfförbundets årsmöte den mars 2010 i Sundsvall. 18 Val av ombud till DF-möten 19 Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av årsavgiften för 2010 till SDF 20 Motioner 21 Frågor SDF-styrelsen hänskjutit till årsmötet för beslut 22 Övriga frågor enligt RF 26 (ej beslutsmässiga) 23 Årsmötets avslutning 1

3 Utmärkelser och hederspriser Ungdomsledare 2009 Ledare 2009 Tränare 2009 Eldsjäl 2009 Årets ungdom Flicka Årets ungdom Pojke Årets junior Dam Årets junior Herr Årets spelare Dam Årets spelare Herr Årets domare Christer Mellqvist, Hårdton IK För bra ledaregenskaper vid träningar och tävlingar. Göran Quicklund, Strömstad BGK Med 2 decennier som klubbens ordförande och 10 år som lagledare har han under en lång tid varit en viktig kugge i klubbens verksamhet. Göran är en betydelsefull drivkraft och en stor tillgång för klubben. Ingen utdelning. Göran Quicklund, Strömstad BGK Göran har under många år lagt ner mycket tid och arbete för Strömstads BGK. Han jobbar mycket i det tysta men gör ett stort jobb och ställer alltid upp för klubben. Ingen utdelning Robin Heidengård, Hårdton IK För dubbla USM-guld + bra spel i Hårdtons 1:lag. Ingen utdelning Oskar Kjellberg, Askim BGK För landslagsspel. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK Hon är en av distriktets absolut bästa oldgirls och har under året vunnit 4 SM-guld, 2st på SM-oldtimers. 2st på Kombi- SM. Hon har även spelat i landslaget och har även där fått mycket beröm för sitt spel och uppträdande. Torgny Kjällström Kungälvs BGK Han har varit en mycket jämn och stabil spelare, med mycket positiv inställning, han är även en person som är mycket omtyckt av sina medspelare samt klubbkamrater. Han lyckades placera sig bra på Kombi-SM, trots att han höll på att missa starten så gick det väldigt bra, dettta kan han tacka sina raska ben som tog honom till banan i tid. Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK Han är en mycket lugn och stabil Domare, det vill mycket till att personen ifråga skall bli irriterad och stressad. Han är väldigt rättvis och hans motto är att följ regelboken så får man inga problem. Han har haft ett antal uppdrag internationellt som han har sköt mycket bra. 2

4 Årets Klubb: Gullbergsbro BGK Denna klubb har under året fyllt 60år, har även under året tagit 5 SM-guld samt Guld i 8 manna DM & mixed DM. För USM-Guld (filt+eb): För SM-Guld oldt. (vet) För SM-Guld oldt. (oldg) För SM-Guld oldt 3-manna För SM-Guld 5-manna För SM-Guld Kombi (oldg) För SM-Guld 3-manna Robin Heidengård, Hårdton IK Bengt Paulsson, Göteborg BGK Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK Gullbergsbro BGK. Torgny Lagerkvist, Reine Niord, Roger Niord. Gullbergsbro BGK Bernice Thors, Torgny Lagerkvist, Reine Niord, Roger Niord, Linda Lundberg, Tomas Sennerby. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK Gullbergsbro BGK. Linda Lundberg, Elin Ström, Bernice Thors. 3

5 Medlemsstatistik 31 december 2009 och röstlängd Förening Totalt 7-20 år Röster Askim BGK BGK Laxen BGK Munken Borås MGK Falkenberg BGK Gullbergsbro BGK Göteborg BGK Hårdton IK Kungälv BGK MGK Warberg Strömstad BGK Trollhättan BGK Tuve Tigers BGK Uddevalla BGK Totalt 14 föreningar med rösträtt Medlemsstatistik År Antal År Antal Årets medlemsstatistik erhållen från Svenska Bangolfförbundet och är avstämning per

6 Styrelsens berättelse för tiden 1/1-31/ Styrelsen för Västsvenska Bangolfförbundet (VSBGF) har under verksamhetsåret 2009 bedrivit verksamhet som följer med följande sammansättning. Ordförande Torgny Lagerkvist Göteborg BGK Vice ordförande Kjell Henriksson Kungälv BGK Kassör Hans Bilén Uddevalla BGK Sekreterare Bengt Paulsson Göteborg BGK Vice sekreterare Roland Hansson Hårdton IK Ledamot Jenny Erlandsson BGK Laxen Ledamot Said Morell Askim BGK Ledamot Ralf Olofsson Göteborg BGK Ledamot Hans-Erik Hansson Strömstad BGK Ersättare Håkan Erlandsson BGK Laxen Ersättare Thomas Nicklasson Göteborg BGK Verkställande utskottet (VU) Torgny Lagerkvist Göteborg BGK Bengt Paulsson Göteborg BGK Hans Bilén Uddevalla BGK Revisorer Per Olsson VSIF Ingemar Keismar Skoghall BGK Rune Johansson Borås MGK Revisorsersättare Ralf Englund för IK Göteborg BGK Jens Bergström för RJ Tuve Tigers BGK Valberedningen Hans Bergström s.k. Uddevalla BGK Linda Lundberg Gullbergsbro BGK Bert Svensson Tuve Tigers BGK Linda Carlsson Göteborg BGK Ungdomskommittén Roland Hansson s.k. Hårdton IK Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK Johan Hagström Uddevalla BGK Anders Bäckström Kungälv BGK Tävlingskommitté Torgny Lagerkvist s.k.. Göteborg BGK Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK Lena Alne Göteborg BGK Johan Hagström Uddevalla BGK Eva Johansson Göteborg BGK Damkommittén Jenny Erlandsson s.k. BGK Laxen Malin Hagström Uddevalla BGK Linda Carlsson Göteborg BGK Lena Alne Kungälv BGK Ulla Forsman Askim BGK 5

7 Disciplinkommittén Torgny Lagerkvist s.k. Göteborg BGK Said Morell Askim BGK Bengt Paulsson Göteborg BGK Utbildningskommittén Ralf Olofsson Göteborg BGK Domaransvarig (SBGF) Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK Banbesiktigare (SBGF) Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK IT-ansvarig (webbmaster) Bengt Paulsson Göteborg BGK Lotteriansvarig Hans Bilén Uddevalla BGK Personalansvarig Hans Bilén Uddevalla BGK Anslutning Medlemskap Årsmötet Möten Konferenser Representation Utbildning 14 klubbar var anslutna till Västsvenska Bangolfförbundet Medlemsantalet den 31/12 var 1776 Västsvenska Bangolfförbundet är anslutet till Svenska Bangolförbundet och därigenom även till Riksidrottsförbundet (RF). VSBGF är dessutom ansluten till Västsvenska Idrottsförbundet, Västergötlands idrottsförbund och Hallands idrottsförbund samt deras SISU. Årsmötet ägde rum den 7 mars 2009 i folkets Hus Lilla Edet. 9 klubbar med 15 röster hade befullmäktiga ombud på mötet. Mötesordförande var Ralf Olofsson VSBGF. VSBGF: s styrelse har haft 6 protokollförda möte samt en planeringskonferens tillsammans med kommittéerna den 26 september, plats Stena Line på havet i en båt. Årets distriktskonferens och rundabordskonferens ägde rum i Kristinedals idrottscenter Göteborg den 1 november med18 deltagare från VSBGF och Västsvenska klubbar. Torgny Lagerkvist representerade VSBGF vid Svenska Bangolfförbundets årsmöte i Hässleholm. Hans Bilén representerade VSBGF vid Västsvenska Idrottsförbundets och SISU:s årsmöte i Göteborg och Ralf Olofsson vid Västergötlands idrottsförbunds och SISU:s årsmöte i Vara. 2 träffar med domare och tävlingsledare, en i Göteborg och en i Hårdton. 6

8 Andra uppdrag Kjell Henriksson Said Morell Hans Bergström Hans Bilén Staffan Lundblad Bengt Svensson Staffan Lundblad Björn Dinau Ledamot i Svenska BGF: s internationella kommitté Styrelseordförande i WMF (Internationella förbundet). Valberedningen i Svenska BGF och dess ordförande Kassör i Svenska BGF Ledamot i Svenska BGF: s VU Kassör i WMF (Internationella förbundet). Ledamot i Svenska BGF: s internationella kommitté Ledamot i Ungdom/Juniorkommittén. Ledamot i Svenska BGF: s Mediakommitté. Ledamot i Svenska BGF: s internationella kommitté. Revisor i Svenska BGF Ledamot i Svenska BGF: s kommitté för teknisk utveckling. Generalsekreterare i Svenska BGF Ledamot WMF Legal Committé Föreläsare Domar och tävlingsledarkurser. Ledamot i Svenska BGF: s Mediakommitté. Chefredaktör Bangolf 7

9 Tävlingskommittén Under 2009 har TK jobbat vidare med olika idéer för att få våra tävlingar att bli mer attraktiva och locka fler spelare. Vi försöker alltid utgå från alla spelares bästa men det kan ju tänkas att en enskild spelares intresse inte alltid tas till vara vid en enskild tävling. Idéer, tankar, frågor etc. tas alltid emot med varm hand. Vår e-postadress står öppen dygnet runt. Inomhusserien bestod 08/09 av 14 lag med 8 lag i division 1 och 6 lag i division 2. Den pågående serien 08/09 innehåller återigen 14 lag enligt samma fördelning, och så var också fallet 07/08. Med andra ord har antalet varken ökat eller minskat på 4 år. Ska vi tolka detta som en stabil trend? Segrande lag 08/09 blev förövrigt Kungälv BGK lag 1. Det anordnades två individuella DM utomhus (Betong & filt) och ett lag-dm utomhus (filt) under Antalet startande på dessa DM var 31 st. på Betong och 98 st. på filt, samt 6 lag på lag-dm. Inför 2010 är återigen 2 st. DM inplanerade (betong & filt). Mixed-DM gick av stapeln i februari med hela 13 deltagande par. Denna gång var spelplatsen Hårdton EB och segrade gjorde Linda Lundberg och Lars Josefsson efter mycket bra spel. Nästa års Mixed-DM är återigen inplanerat i februari, med förhoppningsvis lika många par. Reservlagsserien byte detta år namn till Utvecklingsserien spelades återigen med 3-mannalag men blev inte riktigt som vi tänkt oss i TK. Västsvenska Touren 2009 bestod återigen av 8 deltävlingar. Dessa lockade mellan 49 och 81 deltagare. Finalspelet genomfördes på Göteborgs banor och spelades på samma sätt som året innan. Klassegrarna var Staffan Sundström, Lennart Jonsson och Roger Niord. WWW Tävlingen 2009 lockade många spelare och var mycket uppskattad. Tävlingen spelades på två olika dagar och underlag. Startande blev 34st i två klasser Cheyenne, Apache, och ungdom, segrare Anders Bäckström, Eirik Seljelid, Robin Heidengård. TK har under året haft ett antal möten och har i övrigt hållit kontakten via e-post och telefon. Medlemmar i TK var i början av året Tony Eksell och Staffan Lundblad. Torgny Lagerkvist. Lena Alne, under året lämnade Tony Eksell gänget och ersattes av Johan Hagström, vi fick även tillökning i gänget av Eva Johansson. TK / Torgny Lagerkvist Resultat redovisas på annan plats. 8

10 Damkommitténs årsberättelse började med ett läger i Borås januari. På lägret fick damerna pröva på olika träningsmoment där de fick öva på att sikta och avväga och med hjälp av Eva Jonsson fick vi träna oss på att skruva. På lägret hade vi också olika lagtävlingar och en frågesport mars var det dags för Tjejfemman som gick av stapeln i Vinslöv. Dit skickades två lag. Västsvenska Blå och Västsvenska Gul. Det blev både toppen och botten. I det vinnande laget som var Västsvenska Blå spelade: Bernice Thors, Gullbergsbro BGK Lagledare: Magnus Söhrström, BGK Laxen Malin Hagström, Uddevalla BGK Jenny Erlandsson, BGK Laxen Marie Israelsson, Kungälv BGK Susann Johansen, BGK Laxen Harrieth Nornes, Göteborg BGK Västsvenska Gul kämpade tappert men lyckades inte knipa några poäng I Västsvenska Gul spelade: Katrin Berntsson, Uddevalla BGK Lagledare: Thomas Nicklasson, Kungälv BGK Ulla Forsman, Askim BGK Marie Johansen, BGK Laxen Maria Benedek, Askim BGK Lena Alne, Kungälv BGK Linda Carlsson, Göteborg BGK Den 28 juni var det för första gången dags för 3-manna lags tävling för damer på Askims EB. Fem lag gjorde upp om segern. Trollfisken, C70, Pantrarna, Göta Älv och Kung Bore Segrade gjorde Trollfisken bestående av Jenny Erlandsson, Susann Johansen och Monica Hanner Efter 3-mannalags tävlingen i Askim valde Malin Hagström att lämna damkommittén och Ulla Forsman tog hennes plats. 15 november bjöd västsvenskas damkommitté in alla damer i distriktet till höstträff i Alelyckan Träffen handlade mycket om Tjejfemman 2010 och om upplägget inför inomhussäsongen. Damerna delades sedan in i två grupper och tränade tillsammans ett varv och träffen avslutades med en liten tävling. Under 2010 händer det mycket! Det är planerat ett tjejläger i Alelyckan i februari där vi ska träna oss inför tjejfemman som spelas i Alelyckan i mars. Till sommaren är det planerat att åter igen anordna 3- mannalag damtävling. Sen på hösten 2010 så spelas mix-sm i Alelyckan och där hoppas vi få se många av distriktets damer. Tack för det gångna året! Damkommittén Lena Alne, Göteborg BGK, Jenny Erlandsson, BGK Laxen Ulla Forsman, Askim BGK, Linda Carlsson, Göteborg BGK 9

11 Ungdomsverksamheten I 2009 års berättelse finns glädjande nog en hel del att framhålla. Den sedvanliga 5-manna juniortävlingen avverkades i år i Olofström på EB. Lennart Jonsson åkte ner med ett glatt gäng för att försvara guldet från förra året, och trots att laget enbart utgjordes av fem spelare lyckades man bärga hem silvret på de svårspelade banorna. Under sommaren pågick som vanligt bangolfskolor hos flera klubbar i distriktet. Även i seriespelet fanns några unga deltagare, i bland annat Hårdton som ställde upp med ett rent ungdomslag som firade stora framgångar. U-SM arrangerades i år av Uppsala och det var kombispel som gällde. I klassen B spelade Robin Heidengård ganska överlägset hem guldet på båda underlagen. I A-klassen gjorde Markus Nilsson en godkänd insats på båda underlagen. I oktober anordnades ett tvådagarsläger i Vänersborg, med cirka 20 deltagare. Lägret var mycket lyckat och ett uppskattat inslag var när juniorlandslagsmannen Oskar Kjellberg bjöds in och gav ungdomarna värdefulla tips. I november spelades 5-manna ungdom för distriktslag i Jönköping, Västsvenskas gäng kom på fjärde plats, efter att först fått bronspengen men som efter prisutdelningen togs tillbaka. Sekretariatet hade räknat fel. Det är viktigt att påpeka att sådana fadäser inte får förekomma, särskilt inte när det gäller ungdomar! Västsvenskas lag bestod av spelare från klubbarna Gullbergsbro, Kungälv, Trollhättan och Hårdton. Vid svenska cupen i Vänersborg ställde hemmaklubben upp med ett ungdomslag, och som alla vet gick det riktigt bra för det unga laget mot världstjärnorna. Under hösten och vintern har Hårdtons tisdagsträningar pågått. En ny medlem har värvats till kommittén, Anders Bäckström från Kungälv. Han tar över efter Johan Hagström från Uddevalla, som har flyttat. Roland Hansson Ungdomskommittén Webbmaster Allt går sin gilla gång med resultatgivning och diverse tävlingsinbjudningar. I december har distriktet fått tillgång till Distriktet on-line, jag arbetar med den för att vi så småningom kan övergå till den. Bengt Paulsson Webmaster VU Inga ärenden behandlade under Torgny / Hans / Bengt // VU 10

12 Västsvenska Bangolfförbundet Bokslut för perioden 1 januari - 31 december 2009 Ingående balans per 1 januari 2009 Debet Kredit Tillgångar: Skulder: Kassakonto 4 374,00 Leverantörsskulder 0,00 Plusgirokonto ,27 Förskott 400,00 Bankmedel ,83 Kundfordringar ,00 Interimsposter 1 757,00 Eget kapital: Varulager 6 319,00 Insatskapital ,00 Redovisningsmedel ,00 Balanserade resultat ,10 Inventarier 3 600,00 Summa tillgångar ,10 Summa skulder o E K ,10 Resultaträkning för Kostnader: Inkomster: Tävlingsverksamhet ,00 Administrationsbidrag ,00 Domarkostnader ,00 Medlemsavgifter ,00 Ungdomsverksamhet ,50 Klubbavgifter 6 500,00 Konf- o kursverksamhet ,50 Hemsidan, annonser 5 000,00 Damverksamhet ,00 Tävlingsverksamhet ,00 Mötes- o resekostnader ,00 Ungdomsverksamhet 0,00 Hyror banor och lokaler ,00 Konf- och kursverksamhet ,00 Kontorsomkostnader ,00 Damverksamhet 2 800,00 Avskrivningar 3 600,00 Övriga intäkter 1 000,00 Övriga kostnader 0,00 Räntor 4 002,01 Bankkostnader 1 700,00 årets underskott 5 046,99 Summa kostnader ,00 Summa intäkter ,00 Utgående balansräkning per 31 december 2009 Tillgångar: Skulder: Kassakonto -58,50 Leverantörsskulder ,00 Plusgirokonto ,77 Förskott 0,00 Bankmedel ,84 Övriga korta skulder 0,00 Kundfordringar ,00 Interimsposter 0,00 Eget kapital: Varulager 3 703, ,00 Redovisningsmedel 3 812,00 Balanserade resultat ,10 Inventarier 0,00 Redovisat resultat ,99 Summa tillgångar ,11 Summa skulder o E K ,11 Göteborg i februari 2010 Hans Bilén, kassör 11

13 Västsvenska Bangolfförbundet Budgetutfall för verksamhetsåret Årsbudget Utfall Differens Kostnader: Rekryteringskampanj Kontorskostnader Hyror, banor och lokaler Tävlingsverksamhet Domarkostnader Mötes- och resekostnader Konf. och kursverksamhet Ungdomsverksamhet Damverksamhet Avskrivningar Övriga kostnader Periodens reserv 0 0 Summa kostnader Intäkter: Administrationsbidrag Klubbavgifter Medlemsavgifter Hemsidan annonser Tävlingsverksamhet Konf. och kursverksamhet Ungdomsverksamhet Damverksamhet Övrigt Ränteintäkter Summa intäkter Periodens resultat Göteborg i februari 2010 Hans Bilén, kassör 12

14 Kassörens kommentarer Årets bokslut utvisar ett mindre underskott. Detta beror främst på att vi har gjort nyinvesteringar i form av laptop, digitalkamera, bredband mm. Vi har även gjort två uppsättningar lagtröjor till damlagen. Det har varit en mindre omfattning på tävlingsverksamheten i år och det påverkar omsättningen, men inte kostnadstäckningen. Administrationsbidragen har minskat med drygt kronor i år vilket inte var beräknat. Beroende på att vi fortfarande har ett reservkapital kan vi fortfarande ha systemet med att ni betalar avgifterna till distriktet i efterhand. Det kan ju vara lite knapert på våren när anläggningarna är stängda. För övrigt hänvisar jag till siffrorna i bokslutet, budgetutfallet och budgeten på annan plats i denna verksamhetsberättelse. Hans Bilén Distriktskassör 13

15 Slutord. Styrelsen förelägger härmed till klubbarna och dess representanter, verksamhetsberättelse samt redovisning för den ekonomiska förvaltningen under verksamhetsåret Styrelsen och dess kommittéer har under året arbetat hårt med att öka aktiviteterna inom distriktet. Under kommande år måste vi alla hjälpas åt att marknadsföra vår sport, som passar både ung som gammal. Särskilt viktigt är det att få många nya ungdomar som medlemmar i våra klubbar för det är dom som är våran framtid. Till sist vill styrelsen rikta ett stort TACK till alla kommittéledamöter och till klubbarna för det arbete som gjorts för våra gemensamma intressen under året. Med dessa ord om det gångna året avslutar vi verksamheten för år 2009 och ställer våra platser till årsmötets förfogande. Göteborg, januari 2010 Ordförande: Torgny Lagerkvist Kassör: Hans Bilén Sekreterare: Bengt Paulsson Ledamot: Said Morell Ledamot: Kjell Henriksson Ledamot: Ralf Olofsson Ledamot: Roland Hansson Ledamot: Hans Erik Hansson Ledamot: Jenny Erlandsson Suppleant: Thomas Nicklasson Suppleant: Håkan Erlandsson 14

16 Västsvenska Bangolfförbundet Revisorerna Revisionsberättelse Till årsmötet för Västsvenska Bangolfförbundet, Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Västsvenska Bangolfförbundet för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Borås och Göteborg i februari 2010 Rune Johansson Västsvenska Bangolfförbundets revisor Ingemar Keismar Västsvenska Bangolfförbundets revisor 15

17 Västsvenska Bangolfförbundet Utkast till Budget för verksamhetsåret Kostnader: Intäkter: Rekryteringskampanj 0 Administrationsbidrag Kanslikostnader Klubbavgifter Hyror, banor och lokaler Medlemsavgifter Tävlingsverksamhet Hemsidan, annonser Domarkostnader Tävlingsverksamhet Mötes- och resekostnader Konf. och kursverksamhet Konf. och kursverksamhet Ungdomsverksamhet 0 Ungdomsverksamhet Damverksamhet Damverksamhet Övrigt Avskrivningar 0 Övriga kostnader Budgeterat underskott Summa kostnader Summa intäkter Budgeten baserad på 14 klubbar och 385 medlemmar som betalar avgift och lite mindre administrationsbidrag. Styrelsens förslag till medlemavgifter för 2010 och 2011 Föreningsavgift 500 kronor per förening samt en rörlig avgift på 100 kronor för varje licensierad vuxen/junior medlem i klubben per 31 december 2009 och

18 Västsvenska bangolfförbundet Valberedningens förslag till årsmötet 2010 Valberedningen har nu jobbat igenom de nomineringar och förslag som inkommit och har nu ett färdigt förslag till styrelse i VsBGF. Ordförande: Torgny Lagerkvist Göteborg Omval 1 år Ordinarie ledamöter: Hans Bilén Uddevalla Omval 2 år Roland Hansson Hårdton Omval 2 år Kjell Henriksson Kungälv Omval 2 år Jenny Erlandsson Laxen Omval 2 år Said Morell Askim 1 år kvar Bengt Paulsson Göteborg 1 år kvar Ralf Olofsson Göteborg 1 år kvar Hans-Erik Hansson Strömstad 1 år kvar Suppleanter: Catarina Thorén Gullbergsbro Nyval 1 år Thomas Nicklasson Göteborg Omval 1 år Revisorer: Ingemar Keismar Skoghall Omval 1 år Rune Johansson Borås Omval 1 år Ralf Englund Göteborg Omval 1 år Jens Bergström Tuve Omval 1 år Valberedningen tackar för förtroendet och ställer sina platser till förfogande. Alla kan dock tänka sig fortsatt jobb. Linda Carlsson Linda Lundberg Hans Bergström Bert Svensson 17

19 Resultatbörs Internationella mästerskap EM Oldtimers i Portugal (herrar) 14. Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK 3. Lag Em Oldtimers i Portugal (damer) 3. Bernice Thors, Gullbergsbro 9. Linda Lundberg, Gullbergsbro 3. Lag Junior VM i Ungern Herrjuniorer 20. Oskar Kjellberg, Askim BGK 2. Lag U-23 i Österrike 6. Jenny Erlandsson, BGK Laxen 7. Lag NM Tammerfors (herrar) 5. Edvin Jurmu, Gullbergsbro BGK (damer) 1. Bernice Thors, Gullbergsbro BGK 1. Lag Europacupen (damer) 5. Gullbergsbro BGK Linda Lundberg Bernice Thors Elin Ström Kombi-SM i Kungälv Herrar 8. Torgny Kjellström, Kungälv BGK 9. Hans Olofsson, Kungälv BGK 11. Johan Ahlander, Kungälv BGK 14. Marcus Brodd, Askim BGK 14. Henrik Arvidsson, Kungälv BGK 18. Daniel Zetterfors, Uddevalla BGK 20. Örjan Johansson, Tuve Tigers BGK 20. Björn Dinau, Kungälv BGK 26. Andreas Frejborn, BGK Laxen 28. Anders Bäckström, Trollhättan BGK 28. Carl-Johan Spetz, Kungälv BGK 33. Simon Ivarsson, BGK Laxen 36. Gunnar Lindqvist, Uddevalla BGK 36. Hans-Erik Hansson, Strömstad BGK 39. Johan Hagström, Uddevalla BGK 41. Jason Weaver, Askim BGK 45. Björn Pehrson, Göteborg BGK 54. Gunnar Bengtsson, Askim BGK 55. Henrik Johansson, BGK Laxen 57. Andreas Hansen, Kungälv BGK 58. Mikael Karlsson, Trollhättan BGK 59. Gert Järnsveden, BGK Laxen 60. Pierre Lundin, BGK Laxen Damer 5. Malin Hagström, Uddevalla BGK 9. Elin Ström, Gullbergsbro BGK 12. Jenny Erlandsson, BGK Laxen 15. Linda Carlsson, Göteborg BGK 18. Katrin Berntsson, Uddevalla BGK 19. Anna Andersson, Tuve Tigers BGK Oldtimers herrar 3. Lennart Gustavsson, Gullbergsbro BGK 13. Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK 18. Lorentz Neverland, Tuve Tigers BGK 22. Mats Eisenschmidt, Tuve Tigers BGK 24. Håkan Erlandsson, BGK Laxen 26. Christer Andersson, Tuve Tigers BGK 29. Bert-Olof Larsson, Trollhättan BGK 32. Ralf Englund, Göteborg BGK Oldtimers damer 1. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK 3. Bernice Thors, Gullbergsbro BGK 8. Lena Alne, Kungälv BGK 10. Monica Hanner, Trollhättan BGK Herrjuniorer 6. David Gustavsson, Askim BGK 7. Eirik Seljelid, Kungälv BGK 9. Magnus Carlsson, Askim BGK 14. Anton Wikensten, Askim BGK 16. Oskar Kjellberg, Askim BGK 18. Martin Svensson, Tuve Tigers BGK 23. Markus Nilsson, Hårdton IK 26. Albin Åkesson, Trollhättan BGK SM Oldt. På filt i Gullbergsbro Oldboys 5. Tomas Sennerby, Gullbergsbro BGK 6. Lennart Jonsson, Tuve Tigers BGK 7. Torgny Lagerkvist, Gullbergsbro BGK 7. Peter Williamsson, Göteborg BGK 9. Bengt Lund, Strömstad BGK 9. Roger Niord, Gullbergsbro BGK 13. Reine Niord, Gullbergsbro BGK 14. Lorentz Neverland, Tuve Tigers BGK 15. Lars-Olof Johansson, Göteborg BGK 16. Jan Söderlind, Göteborg BGK 21. Thomas Matsson, Trollhättan BGK 26. Anders Schack, Gullbergsbro BGK 26. Bengt Svensson, Tuve Tigers BGK 30. Christer Karlsson, Strömstad BGK 30. Mats Eisenschmidt, Tuve Tigers BGK 37. Stig-Arne Westlund, Gullbergsbro BGK 38. Dan Gustafsson, Kungälv BGK 39. Staffan Sundström, Tuve Tigers BGK 40. Ralf Englund, Göteborg BGK 18

20 41. Frank Andersson, Strömstad BGK 43. Dan Nielsen, Göteborg BGK 45. Öivind Johansen, Gullbergsbro BGK Oldgirls 1. Linda Lundberg, Gullbergsbro BGK 2. Bernice Thors, Gullbergsbro BGK 9. Eva Johansson, Göteborg BGK 11. Kerstin Ingemarsson, Kungälv BGK Herrveteraner 1. Bengt Paulsson, Göteborg BGK 4. Edvin Jurmu, Tuve Tigers BGK 7. Gunnar Karlsson, Tuve Tigers BGK 11. Wimar Eliasson, Tuve Tigers BGK 14. Jan Hulboj, Tuve Tigers BGK 22. Ralf Olofsson, Göteborg BGK 22. Ingvar Schüler, Tuve Tigers BGK 28. Jan-Olof Björlin, Gullbergsbro BGK 34. Roy Amberntsson, Gullbergsbro BGK 37. Leif Öhrling, Tuve Tigers BGK 45. Lennart Öst, Borås MGK 48. Elmar Larsson, Gullbergsbro BGK 54. Sven-Erik Ekenberg, Tuve Tigers BGK 61. Willy Andresen, Kungälv BGK 61. Ludvig Nornes, Göteborg BGK 61. Ted Olofsson, Kungälv BGK Damveteraner 3. Lena Nävbro, Tuve Tigers BGK 4. Junis Karlsson, Tuve Tigers BGK 6. Ulla Forsman, Askim BGK 7. Harrieth Nornes, Göteborg BGK 12. Ingrid Martiensen, Strömstad BGK 13. Monica Paulsson, Göteborg BGK 3-mannalag 1. Gullbergsbro BGK 1 2. Göteborg BGK 5. Tuve Tigers BGK 1 8. Gullbergsbro BGK Tuve Tigers BGK Tuve Tigers BGK Tuve Tigers BGK Strömstad BGK 5-manna 1. Gullbergsbro BGK 2. Tuve Tigers BGK 1 5. Göteborg BGK 1 8. Tuve Tigers BGK Göteborg BGK 2 Mixed-DM (EB) V-borg 1. L Lundberg/L Josefsson Gullbergsbro 2. J Erlandsson/S Ivarsson BGK Laxen 3. G Mellqvist/C Mellqvist Trollhättan Seriespel Elitserien Uppsala BGK BGK Jönköping Tantogården BGK Skoghall BGK Södertälje BGK Kungälv BGK Gullbergsbro BGK Örebro BGK Div. 1 Södra Sjövikens IF BGK Linjen BGK Jönköping Åstorps BGK Tuve Tigers BGK Skoghalls BGK Gullbergsbro BGK Malmö BGK Div. 2 Södra B Växjö BGK Askim BGK Nässjö BGK BGK Laxen Myresjö BGK Kungälv BGK Div. 3 Södra D Uddevalla BGK Göteborg BGK Tuve Tigers BGK Strömstad BGK Trollhättan BGK Borås MGK Askim BGK Utvecklingsserien Tuve Tigers Gul Hårdton IK Trollhättan BGK BGK Laxen Tuve Tigers Svart Göteborg BGK Kungälv BGK Hårdton IK

21 Inomhus Div. 1 Kungälv BGK Tuve Tigers BGK Gullbergsbro BGK Uddevalla BGK Kungälv BGK Gullbergsbro BGK Askim BGK Göteborg BGK Div. 2 Tuve Tigers BGK BGK Laxen Trollhättan BGK Hårdton IK Göteborg BGK BGK Laxen DM I Vargön Pojkar C 1. Ludvig Ahnberg Uddevalla BGK Pojkar B 1. Robin Heidengård Hårdton IK 2. Markus Rödin Uddevalla BGK Pojkar A 1. Markus Nilsson Hårdton IK Herrar Veteran 1. Bengt Paulsson Göteborg BGK 2. Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 3. Ralf Olofsson Göteborg BGK Oldboys 1. Jan Söderlind Göteborg BGK 2. Bengt Lund Strömstad BGK 3. Kenth Björk Gullbergsbro BGK Damer Veteran 1. Junis Karlsson Tuve Tigers BGK 2. Harrieth Nornes Göteborg BGK 3. Ingrid Martiensen Strömstad BGK Oldgirls 1. Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2. Gunela Mellqvist Hårdton IK IK 3. Lillemor Heidengård Hårdton IK Damer Senior 1. Malin Hagström Uddevalla BGK 2. Linda Carlsson Göteborg BGK 3. Jenny Erlandsson BGK Laxen Herrar Junior 1. Mattias Mellqvist Hårdton IK Herrar Senior 1. Andreas Frejborn BGK Laxen 2. Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 3. Marcus Brodd Askim BGK 3-mannalag (oldt) 1. Göteborg BGK 2 2. Hårton IK 3. Göteborg BGK 1 3-mannalag (övr) 1. Hårdton IK 2. BGK Laxen 3. Strömstad BGK DM 8-Manna 1. Gullbergsbro BGK 2. Hårdton IK 3. Tuve Tigers BGK Västsv. Touren, final Göteborg Klass C 1. Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 2. Patrik Wärn Hansson Trollhättan BGK 3. Linda Carlsson Göteborg BGK 4. Peter Lundmark Borås MGK Klass B 1. Anders Bäckström Trollhättan BGK 2. Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 3. Björn Pehrson Göteborg BGK 4. Jan Söderlind Göteborg BGK Klass A 1. Roger Niord Gullbergsbro BGK 2. Linus Sundström Jönköping BGK 3. Martin Lundell Gullbergsbro BGK 4. Sandra Weaver Jönköping BGK Svenska Cupen 3. Kungälv BGK Olofström Mixed-SM Vinslöv Oldtimers 4. B Thors, Gullb.bro / K Björk, Gullb.bro 15. M Hanner, Trollhättan / B-O Larsson, Trollhättan 16. A-C Jacobsson, Sjöviken / M Eisenschmidt, Tuve 17. L Alne, Göteborg / T Nicklasson, Göteborg 22. I Martiensen, Strömstad / T Matsson, Strömstad 30. H Nornes, Göteborg / L Nornes, Göteborg Öppen klass 8. J Erlandsson, Laxen / M Lundell, Gullbergsbro 10. S Johansen, Laxen / M Söhrström, Laxen 13. K Berntsson, Uddevalla / D Zetterfors, Uddevalla 13. M Johansen, Laxen / A Bäckström, Trollhättan 19. L Carlsson, Göteborg / R Englund, Göteborg Betong-DM Askim PB 1. Anton Josefsson Gullbergsbro BGK Herrar Veteran 1. Stig Larsson Borås MGK 2. Said Morell Askim BGK 3. Uno Hansson Askim BGK 20

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

Blekinge Skyttesportförbund

Blekinge Skyttesportförbund Blekinge Skyttesportförbund Verksamhetsberättelse 2013 Styrelse, sektioner, grenledare, ombud Ordförande Håkan Sigurdsson V.ordförande, ledamot Pär Karlsson Ordf. Utb.sektionen Förbundssekreterare, ledamot

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer