STTF bjuder in till årsmöte och konferens 7-9 juni 2013 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Kom och inspireras, möt kollegor och gör din röst hörd!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STTF bjuder in till årsmöte och konferens 7-9 juni 2013 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Kom och inspireras, möt kollegor och gör din röst hörd!"

Transkript

1 STTF bjuder in till årsmöte och konferens 7-9 juni 2013 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Kom och inspireras, möt kollegor och gör din röst hörd! Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013 Websändning av årsmötet Kan man websända ett årsmöte? Jajemen. Sensus Studieförbund websänder i sitt projekt Flexlär 2013 STTFs årsmöte Läs mer om hur det går till här. Sida 1 Möt föreläsarna Läs mer om konferensens föreläsare och deras ämnesområden. Sida 2 Välkommen till årsmöteskonferensen! Praktisk information och vägbeskrivning till årsmöteshelgen. Allt du behöver veta inför konferensen. Glöm inte att ta med Tolktrycket. Årsmöteshandlingar finns ej utskrivna på plats. Sida 3 STTF + Sensus = Sant Vad kan STTF vinna på att samarbeta med ett studieförbund? Sida 4 Vårt första nyhetsbrev Föreningens första nyhetsbrev! Vad mer gör STTF för att förbättra vårt medlemsarbete och föreningens kommunikation utåt? Tolktrycket, hemsida, sociala medier och lokalt arbete bl.a. Sida 5 Aktuellt Häng med i vad som är aktuellt inom tolkvärlden under tiden framöver!mo0 Sida 5 Websändning av årsmötet Hur kan vi få bättre kontakt med medlemmarna i landet? Hur kan vi möjliggöra för tolkar att delta i aktiviteter trots att de inte kunnat ta sig till den plats i Sverige där aktiviteten arrangeras? Hur ska vi, med våra begränsade resurser, kunna erbjuda medlemmarna valuta för medlemsavgiften? STTF är en förening med medlemmar utspridda i hela långa Sveriges land. Alla har inte samma möjlighet att fysiskt delta i alla konferenser och möten som erbjuds. Föreningen har alltid brottats med hur man ska kunna vara en förening för alla, oavsett var i landet man bor. Vi är en liten förening, som till största delen drivs av styrelsen som också den är utspridd i Sverige. Idag finns tekniken som möjliggör delaktighet för flera! Sensus projekt Sensus arbetar just nu med ett projekt via Folkbildningsrådet, Flexlär 2013, där de utvecklar ett verktyg för dem som vill arbeta med distanslösningar. Projektet syftar till att hitta användarvänlig teknik som Sensus medlemsorganisationer kan använda för att bättre nå ut till medlemmar ute i landet. Sensus Studeförbund arbetar med projektet Flexlär 2013 via medel från Folkbildningsrådet. I projektet vill man hitta vägar för att sända folkbildning ut i landet. En del i projektet innebär att en medlemsorganisation ska prova tekniken praktiskt under ett av sina evenemang. STTF såg självklart sin chans! Två av medarbetarna på Sensus Teckenspråk och Tillgänglighet, Niklas Wanjura och Elin Edman, kommer anlända till Kungälv redan på fredagen innan årsmötet för att sätta upp tekniken och se till att allt fungerar. Som en del i projektet ingår också en genomgång av tekniken med en eller flera av medlemsorganisationens medlemmar. Från oss är det jag, IT- och kommunikationsansvarig Märta Bergström, som får en liten kurs av Niklas på Teckenspråk och Tillgänglighets kontor på Fridhemsplan i Stockholm, en vecka innan sjäva årsmötet. Tanken är sedan att medlemsorganisationen själv, med visst stöd från Sensus, ska kunna hantera tekniken och genomföra distanssändningar till medlemmarna i landet. Stora möjligheter för STTF Tekniken att kunna websända aktiviteter erbjuder självklart STTF stora möjligheter för framtiden. Att ha en stabil, användarvänlig teknisk lösning som alla lätt kan använda sig av kommer underlätta föreningens arbete med medlemsvård otroligt mycket. Att slippa resa långa, tidskrävande resor för att delta på föreningens aktiviteter är för den enskilde medlemmen mycket värt i det tidsoptimerade samhälle vi lever i idag. Vi hoppas att detta ska få goda resultat för föreningen! Märta Bergström Websändningen av årsmötet sänds Lördag den 8 juni Sändningen hittar du via föreningens hemsida Nyhetsbrev 1, STTF 1

2 S TYRELSENYTT Även om våren verkar ha tagit en lång semester så har styrelsen arbetat på hårt sedan styrelsemötet i januari i Gnesta. Fokus har i huvudsak legat på att planera vår medverkan under Almedalsveckan i sommar samt på årsmötet. Vi har en årsmötesgrupp i Göteborg som har kämpat på riktigt bra för att kunna ge er ett så bra program, men även styrelsen har varit indirekt engagerade i årsmötesarbetet. Många av de saker och frågor vi arbetar med vill vi redovisa på årsmötet så att ni ska se att vi verkligen åstadkommer mycket! När vi avslutade vårt senaste styrelsemöte hade vi arbetat ett intensivt dygn med en något decimerad styrka. Vi hann bl.a. skriva färdigt årsmöteshandlingarna, gå igenom kravspecifikationen för vår nya hemsida, börja formulera en miljöpolicy samt ytterligare strukturera upp arbetet för att på bästa sätt effektivisera den lilla ideella tid vi alla har att lägga på STTF. Faktum är att det är ett av våra huvudmål i år: att strukturera upp samt effektivisera. Vi vill förhindra att varje styrelse måste uppfinna hjulet igen, varje år. Det tar tid och flyttar fokus från de frågor som är viktiga för oss tolkar och för föreningen. Vi tittar därför bl.a. på hur vi kan använda olika internetbaserade arbetsplattformar, vi kartlägger det bästa sättet att nå ut till våra medlemmar, vi skapar struktur i gammalt material för att enklare kunna använda oss av det och vi diskuterar kring vilka frågor som faktiskt bör ligga på vårt bord och vilka som inte hör hemma där. Vi har blivit ett väl sammansvetsat gäng där ingen drar sig för att föra fram och argumentera för sin åsikt, men där vi även kan ändra åsikt när vi blir övertygade av de andra. Alla ledamöter utom Tina har valt att sitta kvar efter årsmötet. Att förlora Tinas stora kunskap och långa erfarenhet i styrelsen är väldigt tråkigt men vi är fullt övertygade om att vem som än väljs in i hennes ställe kommer att fylla platsen med bravur. Vi ser det dock som positivt att vi är en relativt intakt grupp som kan fortsätta det arbete vi redan har påbörjat och vi hoppas kunna välkomna den nya ledamoten på bästa sätt. Evelina Alenäs, sekreterare Maya Rohdell Vi måste förstå för att kunna tolka - får vi den chansen idag? Maya Rohdell är teckenspråkstolk och arbetar med tolkning, utbildning och översättning. Välkommen till ett tankeväckande och interaktivt föredrag om vårt tolkarbete förr och nu. Jag är auktoriserad tolk, översättare, utbildare, coach och coda. I ca 25 års tid har jag arbetat som tolk inom olika fält och i ca 20 år har jag utbildat och fortbildat tolkar. Självklart har denna resa väckt många tankar och funderingar hos mig. Parallellt med arbetet har jag också pluggat, allt från allmän språkvetenskap, högre tolkutbildning till översättningsteori m.m. Genom att tillägna mig ny kunskap har jag också förstått vårt flyktiga, mångfacetterade och mycket komplexa tolkarbete på ett djupare sätt och en del av denna insikt vill jag gärna dela med mig av i mitt föredrag på STTFs årsmöte. Jag kommer att beröra frågor som: Hur ser vi på tolkning idag och hur har vi sett på tolkarbetet tidigare? Vad kan och behöver vi göra, både organisatoriskt och på individnivå för att arbeta mer effektivt och leverera högre kvalitet i vårt tolkarbete? Ingeborg Skaten Hva innebærer det, at et yrke får status som en profesjon? Har det noen betydning for DEG som yrkesutøver? Ingeborg Skaten är teckenspråkstolk i grunden och arbetar idag med tolkutbildning och forskning som lektor på högskolan i Bergen. Hon välkomnar er alla till en föreläsning och workshop. Hvem er jeg? Mange års erfaring som tolk, og som medlem av døvesamfunnet, preger min identitet. Gjennom intressepolitisk arbeid har jeg fulgt utviklingen av tolkeyrket mot en profesjon, både fra tolkeorganisasjonen og fra døveorganisasjonen sitt ståsted. Jeg har en cand.polit-grad fra Universitetet i Bergen, med hovedfag i sosiologi. I min fagkrets har jeg blant annet arbeids- og organisasjonspsykologi og mediekunnskap. Hva skal jeg snakke om? I min innledning på deres årsmøte vil jeg presentere dere for noen tanker om tolking som profesjon - hva innebærer det, at et yrke får status som en profesjon? Hvem er det som avgjør om det er en profesjon eller ikke? Har det noen betydning for DEG som yrkesutøver? Hvorfor? Fordi det angår deg og dine kollegers arbeidssituasjon, fordi det har betydning for brukerne av tolketjenesten - fordi det handler om viktige veivalg, som må gjøres av noen. Skal disse noen være dere, - eller skal det øverlates til andre å bestemme? Som medlemmer i foreningen for tegnspråktolker, har dere allerede tatt et viktig valg: å organisere dere. Organisering av medlemmer, utgjør en viktig grunnstein i hvilken som helst profesjon, i følge profesjonssosiologi - så også for tolkeprofesjonen vil jeg hevde. Hvordan profesjonen skal utvikles i Sverige, kan ikke jeg fortelle dere - men jeg kan gi dere noen tanker å ta med, noen redskap å jobbe med. Og så ser jeg fram til en engasjert debatt og god dialog med dere, svenske kolleger! Tommy Lyxell Att vara medskapare av teckenspråk. Tommy Lyxell är teckenspråkstolk och språkvårdare på Språkrådet. Han bjuder in er till en föreläsning kring kombinationen av språkvård och teckenspråk och möjligheten för er att vara medskapare av teckenspråk. Språket är tolkens viktigaste verktyg, men att teckenspråkstolkar är medskapare av det svenska teckenspråket diskuteras inte så ofta. I stället ses det svenska teckenspråket som dövas språk. Men vad gör tolkar när svenska ord och facktermer ska översättas till det svenska teckenspråket när det saknas motsvarande fasta tecken? Vad vet vi om teckenbildning? Diskussioner kring teckenbildning behöver ges större utrymme i tolkarnas vardag. Moa Wahlquist Välkomna till en föreläsning om Ushers syndrom och det senaste inom dövblindområdet. Moa Wahlquist är socialpedagog och doktorand vid institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet. Jag har under många år arbetat som fältassistent, kurator och personlig assistent innan jag började som doktorand vid Institutet för Handikappvetenskap Jag är uppvuxen med teckenspråk och har under mina yrkesverksamma år i stort sett alltid haft teckenspråket närvarande. I samarbete mellan bl.a. Audiologiskt Forskningscentrum vid Örebro Universitetssjukhus och Institutet för handikappvetenskap vid Örebro Universitet drivs ett projekt som handlar om psykosocial hälsa hos personer med Usher syndrom. Projektet har tillgång till det som troligtvis är världens största nationella databas över personer som har Usher syndrom. Med utgångspunkt i den samt i två frågeformulär som 2008 skickades ut till personer med Usher syndrom typ II och III kommer jag att presentera de resultat som har framkommit om den ökade risken för fysisk och psykisk ohälsa hos dessa personer. 2 Nyhetsbrev 1, STTF

3 Välkommen till STTF:s årsmöteskonferens i Kungälv! P RAKTISK INFORMATION: Registrering sker på fredag kl 18-20, lördag eller om man enbart är anmäld till årsmötet. Frukost serveras från klockan 8.00 både lördag och söndag. Lakan och handdukar finns på rummen. Fredag och lördag kväll finns det vin och öl att köpa. Ta med senaste numret av Tolktrycket för tillgång till årsmöteshandlingarna. Vi kommer även att visa dem på storbild under årsmötet men inga handlingar kommer att finnas utskrivna. Gratis parkering finns på skolområdet. V ÄGBESKRIVNING Med bil: Nordiska folkhögskolan i Kungälv ligger 20 km norr om Göteborg på E6:an mot Oslo. Kör in i centrala Kungälv fram till stora rondellen i centrum. I rondellen sväng in på Fontinvägen (uppförsbacke). När vägen delar sig sväng höger och fortsätt rakt fram mellan bostadshusen - efter ca 500 m ser ni skylten Nordiska folkhögskolan. Med buss: GrönExpress från hållplats Nordstan i Göteborg till Kungälv. Vid ankomst till busstationen i Kungälvs centrum är det lämpligt att ta en taxi (Pk trafiken ) om ni har mycket bagage. Det är också möjligt att stiga av vid Eriksdal (taxegräns) och sedan promenera till Nordiska - över bron och förbi fästningen fram till hotell Fars Hatt. Man kan också åka fram till hållplats Fars Hatt. Sväng in vägen mellan hotellet och kyrkan. Härifrån följer ni skyltarna. Med flyg: Från både Landvetters flygplats och Cityflygplatsen (Säve) tar ni flygbussen till Nils Ericssonplatsen i Göteborg. Här tar ni Grön Expressbuss till Kungälv (se ovan). Nyhetsbrev 1, STTF 3

4 STTF + Sensus = Sant Avsikten med detta avtal om samarbete mellan Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) och Sensus är att skapa förutsättningar för ett konstruktivt och framåtskridande samarbete som utvecklar och stärker båda parter. Avsikten är även att utveckla utbildningar, projekt och aktiviteter som ger såväl STTF som organisation och enskilda medlemmar möjligheter att utvecklas. Samarbetsavtal STTF/ Sensus I och med websändningen av årsmötet (sid 1) lanseras samarbetet mellan STTF och studieförbundet Sensus. Vi i styrelsen har länge känt att vi vill erbjuda medlemmarna något mer för sitt medlemskap. Som enskild medlem märker man inte av allt arbete som sker i föreningen och det är viktigt för oss att kunna erbjuda någonting konkret till medlemmarna, något en enskild medlem känner att han/hon har praktisk nytta av i sin vardag. Då är ett studieförbund en bra kontakt att ha. Vi har valt att samarbeta med Sensus för att det är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor, en profil som kändes rätt för STTF. Tolkar i Väst och Tolkar i Stockholm har vid några tillfällen genomfört kulturarrangemang och studiecirklar via Sensus, med goda resultat. Det här är börjat på något bra! Styrelsen STTF Sensus är ett religiöst och partipolitiskt obundet studieförbund som arbetar med mångfald, livsfrågor, globala frågor och delaktighet. I studieförbundet finns en bred kompetens inom kultur, religion, mänskliga rättigheter och framför allt utbildning inom styrelsearbete och valberedning. Vi skräddarsyr denna utbildning efter era behov. Och självklart till ett internpris för er som samarbetspartner. Vi har mångårig erfarenhet inom fondansökning och guidar er gärna i fonddjungeln. Vi ser också fram emot att samarbeta i olika projekt tillsammans, även där är fondansökning en jättebra väg att möjliggöra och finansiera olika Studiecirklar, fortbildning, websändningar, distanskurser är bara några av sakerna samarbetet kommer erbjuda föreningens medlemmar. projekt, eller kanske för att kunna anlita spännande föreläsare. Vi har spetskompetens inom områdena funktionsnedsättning och teckenspråk. Vi har ett stort kontaktnät som sträcker sig genom hela Sverige, och som ni gärna får använda vid behov av t ex föreläsare eller ledare för olika kurser och/eller konferenser. Eller så gör vi en fortbildningskurs ihop. Vi äger Sigtuna folkhögskola som lämpar sig ypperligt för konferens eller kick-off. Direktbuss från Arlanda stannar precis utanför skolan. Se oss som en konsult som hjälper er med administrativa göromål vid våra samarbeten, någon att bolla idéer med, en resursbank. Vi har en stor bredd på våra samarbetspartners, allt ifrån Amnesty och fredsagenterna till polisförbundet och Kungliga Operan. Kanske hittar ni ett samarbete med någon av våra andra samarbetspartners. Sensus finns i åtta regioner som sträcker sig från Norra Norrland till Skåne i söder. Vi tror att Sensus kan erbjuda STTF ett samarbete som kan växa och utvecklas till något fruktbart för båda parter. Elin Edman, Sensus 4 Nyhetsbrev 1, STTF

5 Aktuellt Det händer mycket i tolkvärlden och du vill väl hänga med! Glöm inte att redan nu pricka in följande händelser i kalendern så att du inte missar att anmäla dig. För mer info, kontakta STTF eller din närmsta lokala sektion. 7-9 juni 2013 STTFs årsmöteskonferens på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Sen anmälan accepteras till årsmötet på lördagen. 8 juni 2013 Websändning av STTFs årsmöte från Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Websändningen sker i För mer info, se 17 juni 2013 Kom och grilla i Rålis med Tolkar i Stockholm! Vi möts för att fira att sommaren är här. Ta med grill, mat och dryck. Anmälan krävs ej. Vid regn flyttar vi till Marriott Courtyard vid Fridhemsplan. 5-7 juli 2013 EFSLI summer school i Köpenhamn. Interpreting with service users with minimal language skills: make your sign language more visual. efsli.org augusti 2013 STTF styrelsemöte. Är det något du vill att vi ska ta upp? Maila styrelsen på 12 september 2013 EFSLI deaf interpreters working seminar, Ljubljana, Slovenien. efsli.org september 2013 EFSLI AGM. Technology vs interpreter: support or replacement? Årsmöteskonferens för det europeiska tolkförbundet i Ljubljana, Slovenien. För mer info, se september 2013 Dövas Dag i Sundsvall. 18 september 2013 Websänd föreläsning i Föreläsare med efterföljande diskussioner lokalt. Websänds i flera städer. Oktober 2013 Att tolka till personer med funktionsnedsättning. Studiecirkel på två tillfällen i November 2013 STTF styrelsemöte. Är det något du vill att vi ska ta upp? Maila styrelsen på 13 november 2013 Websänd föreläsning i Föreläsare med efterföljande diskussioner lokalt. Websänds i flera städer. 5 december 2013 Glöggkväll. Kom och mingla med kollegor, ät pepparkakor och drick massor av glögg. Januari 2014 STTF inbjuder till Inspirationsdag i samarbete med Sensus. Boka helgerna redan nu. Trevliga möten, inspirerande teman och avkopplande kväll utlovas. Håll utkik efter info på OBS. Vissa datum är i detta nyhetsbrev ännu preliminära. Vårt första nyhetsbrev! Tadaa! Jag är stolt över att kunna presentera STTFs första nyhetsbrev! Under det senaste året har styrelsen spånat på idéer och arbetat fram strategier för hur vi kan förbättra vårt medlemsarbete och vår kommunikation utåt. Eftersom Tolktrycket endast ges ut med 4-5 nr per år är det lätt hänt att nyheterna i tidningen känns gamla. Eftersom det inte är alla som är aktiva i sociala medier går det heller inte att förlita sig på dem som informationskanal. Därför har vi nu ett nyhetsbrev som vi tänker ska komma ut mellan varje Tolktrycket, kanske till och med lite oftare! Nu hoppas vi på att vi ska ha många spännande nyheter att fylla nyhetsbreven med! Självklart kommer vi fortsätta, och utöka, vårt användande av sociala medier. Vi har precis skaffat ett Twitter-konto och kommer under månaderna framöver lansera en officiell Facebook-sida och göra den nuvarande gruppen öppen endast för föreningens medlemmar. Arbete har också påbörjats med att ta fram en ny hemsida. Den kommer att ha flera nya funktioner och förhoppningsvis kännas mer levande än nuvarande hemsida. Ett av mina personliga hjärteområden är det lokala arbetet. Vad är en förening utan sina medlemmar? Om vi ska vara en stark förening med en självklar position i samhället, som känns aktuell, behöver vi engagerade medlemmar. Men för att få engagerade medlemmar måste vi först visa att vi är en förening att räkna med. Att det lönar sig att vara en del av STTF. Att det som tolk är en självklarhet att vara medlem i STTF. Och ett sätt att komma närmre medlemmarna är självklart att finnas just där medlemmarna finns, lokalt. Många utmaningar, men tänk vad tråkigt livet skulle vara utan dem. Nu ser vi fram emot årsmöteskonferensen till helgen! Hoppas vi ses! Styrelse Camilla Eurenius Ordförande Gwen Birgell Viceordförande Tina Karlsson Kassör Evelina Alenäs Sekreterare Märta Bergström IT- kommunikation Anetthe Åsén Ledamot Ivar Wästhed Ledamot Ansvarig för nyhetsbrev: Märta Bergström Om du har någonting du vill få med i nästa nyhetsbrev, tips eller idéer, eller kommentarer på föregående nyhetsbrev, skicka in dem till Bli medlem Skicka ett e-post till med ditt namn, din adress och din e-post-adress. Glöm inte att berätta vilken typ av medlemskap du söker! Avgiften betalas in på: bankgiro Aktiv: 350:- Stödjande: 200:- Organisation: 600:- Prenumeration: 350:- Märta Bergström, IT- kommunikationsansvarig Nyhetsbrev 1, STTF 5

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING NR 1, 2006 08-NYTT SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING Nygammal distriktstidning ser dagens ljus Kallelse till årsmötet Vikingalajv, konvent, Knutpunkt och mycket mer ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu är det upp

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått.

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått. Rettvisan Julnumret 2013 Rapport från Maastricht ALICE dagbok från Ridläger 2013 Till MINNE av REBECCA Rapport från MÄTTINGE Musik och kommunikation ASSISTANS Kalendarium 2014 Ordförande har ordet December

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier?

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Februari 2011 Nr 1 - Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? 2 Innehåll Kongress 2011: Styrelsevalet......

Läs mer