STTF bjuder in till årsmöte och konferens 7-9 juni 2013 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Kom och inspireras, möt kollegor och gör din röst hörd!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STTF bjuder in till årsmöte och konferens 7-9 juni 2013 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Kom och inspireras, möt kollegor och gör din röst hörd!"

Transkript

1 STTF bjuder in till årsmöte och konferens 7-9 juni 2013 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Kom och inspireras, möt kollegor och gör din röst hörd! Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013 Websändning av årsmötet Kan man websända ett årsmöte? Jajemen. Sensus Studieförbund websänder i sitt projekt Flexlär 2013 STTFs årsmöte Läs mer om hur det går till här. Sida 1 Möt föreläsarna Läs mer om konferensens föreläsare och deras ämnesområden. Sida 2 Välkommen till årsmöteskonferensen! Praktisk information och vägbeskrivning till årsmöteshelgen. Allt du behöver veta inför konferensen. Glöm inte att ta med Tolktrycket. Årsmöteshandlingar finns ej utskrivna på plats. Sida 3 STTF + Sensus = Sant Vad kan STTF vinna på att samarbeta med ett studieförbund? Sida 4 Vårt första nyhetsbrev Föreningens första nyhetsbrev! Vad mer gör STTF för att förbättra vårt medlemsarbete och föreningens kommunikation utåt? Tolktrycket, hemsida, sociala medier och lokalt arbete bl.a. Sida 5 Aktuellt Häng med i vad som är aktuellt inom tolkvärlden under tiden framöver!mo0 Sida 5 Websändning av årsmötet Hur kan vi få bättre kontakt med medlemmarna i landet? Hur kan vi möjliggöra för tolkar att delta i aktiviteter trots att de inte kunnat ta sig till den plats i Sverige där aktiviteten arrangeras? Hur ska vi, med våra begränsade resurser, kunna erbjuda medlemmarna valuta för medlemsavgiften? STTF är en förening med medlemmar utspridda i hela långa Sveriges land. Alla har inte samma möjlighet att fysiskt delta i alla konferenser och möten som erbjuds. Föreningen har alltid brottats med hur man ska kunna vara en förening för alla, oavsett var i landet man bor. Vi är en liten förening, som till största delen drivs av styrelsen som också den är utspridd i Sverige. Idag finns tekniken som möjliggör delaktighet för flera! Sensus projekt Sensus arbetar just nu med ett projekt via Folkbildningsrådet, Flexlär 2013, där de utvecklar ett verktyg för dem som vill arbeta med distanslösningar. Projektet syftar till att hitta användarvänlig teknik som Sensus medlemsorganisationer kan använda för att bättre nå ut till medlemmar ute i landet. Sensus Studeförbund arbetar med projektet Flexlär 2013 via medel från Folkbildningsrådet. I projektet vill man hitta vägar för att sända folkbildning ut i landet. En del i projektet innebär att en medlemsorganisation ska prova tekniken praktiskt under ett av sina evenemang. STTF såg självklart sin chans! Två av medarbetarna på Sensus Teckenspråk och Tillgänglighet, Niklas Wanjura och Elin Edman, kommer anlända till Kungälv redan på fredagen innan årsmötet för att sätta upp tekniken och se till att allt fungerar. Som en del i projektet ingår också en genomgång av tekniken med en eller flera av medlemsorganisationens medlemmar. Från oss är det jag, IT- och kommunikationsansvarig Märta Bergström, som får en liten kurs av Niklas på Teckenspråk och Tillgänglighets kontor på Fridhemsplan i Stockholm, en vecka innan sjäva årsmötet. Tanken är sedan att medlemsorganisationen själv, med visst stöd från Sensus, ska kunna hantera tekniken och genomföra distanssändningar till medlemmarna i landet. Stora möjligheter för STTF Tekniken att kunna websända aktiviteter erbjuder självklart STTF stora möjligheter för framtiden. Att ha en stabil, användarvänlig teknisk lösning som alla lätt kan använda sig av kommer underlätta föreningens arbete med medlemsvård otroligt mycket. Att slippa resa långa, tidskrävande resor för att delta på föreningens aktiviteter är för den enskilde medlemmen mycket värt i det tidsoptimerade samhälle vi lever i idag. Vi hoppas att detta ska få goda resultat för föreningen! Märta Bergström Websändningen av årsmötet sänds Lördag den 8 juni Sändningen hittar du via föreningens hemsida Nyhetsbrev 1, STTF 1

2 S TYRELSENYTT Även om våren verkar ha tagit en lång semester så har styrelsen arbetat på hårt sedan styrelsemötet i januari i Gnesta. Fokus har i huvudsak legat på att planera vår medverkan under Almedalsveckan i sommar samt på årsmötet. Vi har en årsmötesgrupp i Göteborg som har kämpat på riktigt bra för att kunna ge er ett så bra program, men även styrelsen har varit indirekt engagerade i årsmötesarbetet. Många av de saker och frågor vi arbetar med vill vi redovisa på årsmötet så att ni ska se att vi verkligen åstadkommer mycket! När vi avslutade vårt senaste styrelsemöte hade vi arbetat ett intensivt dygn med en något decimerad styrka. Vi hann bl.a. skriva färdigt årsmöteshandlingarna, gå igenom kravspecifikationen för vår nya hemsida, börja formulera en miljöpolicy samt ytterligare strukturera upp arbetet för att på bästa sätt effektivisera den lilla ideella tid vi alla har att lägga på STTF. Faktum är att det är ett av våra huvudmål i år: att strukturera upp samt effektivisera. Vi vill förhindra att varje styrelse måste uppfinna hjulet igen, varje år. Det tar tid och flyttar fokus från de frågor som är viktiga för oss tolkar och för föreningen. Vi tittar därför bl.a. på hur vi kan använda olika internetbaserade arbetsplattformar, vi kartlägger det bästa sättet att nå ut till våra medlemmar, vi skapar struktur i gammalt material för att enklare kunna använda oss av det och vi diskuterar kring vilka frågor som faktiskt bör ligga på vårt bord och vilka som inte hör hemma där. Vi har blivit ett väl sammansvetsat gäng där ingen drar sig för att föra fram och argumentera för sin åsikt, men där vi även kan ändra åsikt när vi blir övertygade av de andra. Alla ledamöter utom Tina har valt att sitta kvar efter årsmötet. Att förlora Tinas stora kunskap och långa erfarenhet i styrelsen är väldigt tråkigt men vi är fullt övertygade om att vem som än väljs in i hennes ställe kommer att fylla platsen med bravur. Vi ser det dock som positivt att vi är en relativt intakt grupp som kan fortsätta det arbete vi redan har påbörjat och vi hoppas kunna välkomna den nya ledamoten på bästa sätt. Evelina Alenäs, sekreterare Maya Rohdell Vi måste förstå för att kunna tolka - får vi den chansen idag? Maya Rohdell är teckenspråkstolk och arbetar med tolkning, utbildning och översättning. Välkommen till ett tankeväckande och interaktivt föredrag om vårt tolkarbete förr och nu. Jag är auktoriserad tolk, översättare, utbildare, coach och coda. I ca 25 års tid har jag arbetat som tolk inom olika fält och i ca 20 år har jag utbildat och fortbildat tolkar. Självklart har denna resa väckt många tankar och funderingar hos mig. Parallellt med arbetet har jag också pluggat, allt från allmän språkvetenskap, högre tolkutbildning till översättningsteori m.m. Genom att tillägna mig ny kunskap har jag också förstått vårt flyktiga, mångfacetterade och mycket komplexa tolkarbete på ett djupare sätt och en del av denna insikt vill jag gärna dela med mig av i mitt föredrag på STTFs årsmöte. Jag kommer att beröra frågor som: Hur ser vi på tolkning idag och hur har vi sett på tolkarbetet tidigare? Vad kan och behöver vi göra, både organisatoriskt och på individnivå för att arbeta mer effektivt och leverera högre kvalitet i vårt tolkarbete? Ingeborg Skaten Hva innebærer det, at et yrke får status som en profesjon? Har det noen betydning for DEG som yrkesutøver? Ingeborg Skaten är teckenspråkstolk i grunden och arbetar idag med tolkutbildning och forskning som lektor på högskolan i Bergen. Hon välkomnar er alla till en föreläsning och workshop. Hvem er jeg? Mange års erfaring som tolk, og som medlem av døvesamfunnet, preger min identitet. Gjennom intressepolitisk arbeid har jeg fulgt utviklingen av tolkeyrket mot en profesjon, både fra tolkeorganisasjonen og fra døveorganisasjonen sitt ståsted. Jeg har en cand.polit-grad fra Universitetet i Bergen, med hovedfag i sosiologi. I min fagkrets har jeg blant annet arbeids- og organisasjonspsykologi og mediekunnskap. Hva skal jeg snakke om? I min innledning på deres årsmøte vil jeg presentere dere for noen tanker om tolking som profesjon - hva innebærer det, at et yrke får status som en profesjon? Hvem er det som avgjør om det er en profesjon eller ikke? Har det noen betydning for DEG som yrkesutøver? Hvorfor? Fordi det angår deg og dine kollegers arbeidssituasjon, fordi det har betydning for brukerne av tolketjenesten - fordi det handler om viktige veivalg, som må gjøres av noen. Skal disse noen være dere, - eller skal det øverlates til andre å bestemme? Som medlemmer i foreningen for tegnspråktolker, har dere allerede tatt et viktig valg: å organisere dere. Organisering av medlemmer, utgjør en viktig grunnstein i hvilken som helst profesjon, i følge profesjonssosiologi - så også for tolkeprofesjonen vil jeg hevde. Hvordan profesjonen skal utvikles i Sverige, kan ikke jeg fortelle dere - men jeg kan gi dere noen tanker å ta med, noen redskap å jobbe med. Og så ser jeg fram til en engasjert debatt og god dialog med dere, svenske kolleger! Tommy Lyxell Att vara medskapare av teckenspråk. Tommy Lyxell är teckenspråkstolk och språkvårdare på Språkrådet. Han bjuder in er till en föreläsning kring kombinationen av språkvård och teckenspråk och möjligheten för er att vara medskapare av teckenspråk. Språket är tolkens viktigaste verktyg, men att teckenspråkstolkar är medskapare av det svenska teckenspråket diskuteras inte så ofta. I stället ses det svenska teckenspråket som dövas språk. Men vad gör tolkar när svenska ord och facktermer ska översättas till det svenska teckenspråket när det saknas motsvarande fasta tecken? Vad vet vi om teckenbildning? Diskussioner kring teckenbildning behöver ges större utrymme i tolkarnas vardag. Moa Wahlquist Välkomna till en föreläsning om Ushers syndrom och det senaste inom dövblindområdet. Moa Wahlquist är socialpedagog och doktorand vid institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet. Jag har under många år arbetat som fältassistent, kurator och personlig assistent innan jag började som doktorand vid Institutet för Handikappvetenskap Jag är uppvuxen med teckenspråk och har under mina yrkesverksamma år i stort sett alltid haft teckenspråket närvarande. I samarbete mellan bl.a. Audiologiskt Forskningscentrum vid Örebro Universitetssjukhus och Institutet för handikappvetenskap vid Örebro Universitet drivs ett projekt som handlar om psykosocial hälsa hos personer med Usher syndrom. Projektet har tillgång till det som troligtvis är världens största nationella databas över personer som har Usher syndrom. Med utgångspunkt i den samt i två frågeformulär som 2008 skickades ut till personer med Usher syndrom typ II och III kommer jag att presentera de resultat som har framkommit om den ökade risken för fysisk och psykisk ohälsa hos dessa personer. 2 Nyhetsbrev 1, STTF

3 Välkommen till STTF:s årsmöteskonferens i Kungälv! P RAKTISK INFORMATION: Registrering sker på fredag kl 18-20, lördag eller om man enbart är anmäld till årsmötet. Frukost serveras från klockan 8.00 både lördag och söndag. Lakan och handdukar finns på rummen. Fredag och lördag kväll finns det vin och öl att köpa. Ta med senaste numret av Tolktrycket för tillgång till årsmöteshandlingarna. Vi kommer även att visa dem på storbild under årsmötet men inga handlingar kommer att finnas utskrivna. Gratis parkering finns på skolområdet. V ÄGBESKRIVNING Med bil: Nordiska folkhögskolan i Kungälv ligger 20 km norr om Göteborg på E6:an mot Oslo. Kör in i centrala Kungälv fram till stora rondellen i centrum. I rondellen sväng in på Fontinvägen (uppförsbacke). När vägen delar sig sväng höger och fortsätt rakt fram mellan bostadshusen - efter ca 500 m ser ni skylten Nordiska folkhögskolan. Med buss: GrönExpress från hållplats Nordstan i Göteborg till Kungälv. Vid ankomst till busstationen i Kungälvs centrum är det lämpligt att ta en taxi (Pk trafiken ) om ni har mycket bagage. Det är också möjligt att stiga av vid Eriksdal (taxegräns) och sedan promenera till Nordiska - över bron och förbi fästningen fram till hotell Fars Hatt. Man kan också åka fram till hållplats Fars Hatt. Sväng in vägen mellan hotellet och kyrkan. Härifrån följer ni skyltarna. Med flyg: Från både Landvetters flygplats och Cityflygplatsen (Säve) tar ni flygbussen till Nils Ericssonplatsen i Göteborg. Här tar ni Grön Expressbuss till Kungälv (se ovan). Nyhetsbrev 1, STTF 3

4 STTF + Sensus = Sant Avsikten med detta avtal om samarbete mellan Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) och Sensus är att skapa förutsättningar för ett konstruktivt och framåtskridande samarbete som utvecklar och stärker båda parter. Avsikten är även att utveckla utbildningar, projekt och aktiviteter som ger såväl STTF som organisation och enskilda medlemmar möjligheter att utvecklas. Samarbetsavtal STTF/ Sensus I och med websändningen av årsmötet (sid 1) lanseras samarbetet mellan STTF och studieförbundet Sensus. Vi i styrelsen har länge känt att vi vill erbjuda medlemmarna något mer för sitt medlemskap. Som enskild medlem märker man inte av allt arbete som sker i föreningen och det är viktigt för oss att kunna erbjuda någonting konkret till medlemmarna, något en enskild medlem känner att han/hon har praktisk nytta av i sin vardag. Då är ett studieförbund en bra kontakt att ha. Vi har valt att samarbeta med Sensus för att det är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor, en profil som kändes rätt för STTF. Tolkar i Väst och Tolkar i Stockholm har vid några tillfällen genomfört kulturarrangemang och studiecirklar via Sensus, med goda resultat. Det här är börjat på något bra! Styrelsen STTF Sensus är ett religiöst och partipolitiskt obundet studieförbund som arbetar med mångfald, livsfrågor, globala frågor och delaktighet. I studieförbundet finns en bred kompetens inom kultur, religion, mänskliga rättigheter och framför allt utbildning inom styrelsearbete och valberedning. Vi skräddarsyr denna utbildning efter era behov. Och självklart till ett internpris för er som samarbetspartner. Vi har mångårig erfarenhet inom fondansökning och guidar er gärna i fonddjungeln. Vi ser också fram emot att samarbeta i olika projekt tillsammans, även där är fondansökning en jättebra väg att möjliggöra och finansiera olika Studiecirklar, fortbildning, websändningar, distanskurser är bara några av sakerna samarbetet kommer erbjuda föreningens medlemmar. projekt, eller kanske för att kunna anlita spännande föreläsare. Vi har spetskompetens inom områdena funktionsnedsättning och teckenspråk. Vi har ett stort kontaktnät som sträcker sig genom hela Sverige, och som ni gärna får använda vid behov av t ex föreläsare eller ledare för olika kurser och/eller konferenser. Eller så gör vi en fortbildningskurs ihop. Vi äger Sigtuna folkhögskola som lämpar sig ypperligt för konferens eller kick-off. Direktbuss från Arlanda stannar precis utanför skolan. Se oss som en konsult som hjälper er med administrativa göromål vid våra samarbeten, någon att bolla idéer med, en resursbank. Vi har en stor bredd på våra samarbetspartners, allt ifrån Amnesty och fredsagenterna till polisförbundet och Kungliga Operan. Kanske hittar ni ett samarbete med någon av våra andra samarbetspartners. Sensus finns i åtta regioner som sträcker sig från Norra Norrland till Skåne i söder. Vi tror att Sensus kan erbjuda STTF ett samarbete som kan växa och utvecklas till något fruktbart för båda parter. Elin Edman, Sensus 4 Nyhetsbrev 1, STTF

5 Aktuellt Det händer mycket i tolkvärlden och du vill väl hänga med! Glöm inte att redan nu pricka in följande händelser i kalendern så att du inte missar att anmäla dig. För mer info, kontakta STTF eller din närmsta lokala sektion. 7-9 juni 2013 STTFs årsmöteskonferens på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Sen anmälan accepteras till årsmötet på lördagen. 8 juni 2013 Websändning av STTFs årsmöte från Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Websändningen sker i För mer info, se 17 juni 2013 Kom och grilla i Rålis med Tolkar i Stockholm! Vi möts för att fira att sommaren är här. Ta med grill, mat och dryck. Anmälan krävs ej. Vid regn flyttar vi till Marriott Courtyard vid Fridhemsplan. 5-7 juli 2013 EFSLI summer school i Köpenhamn. Interpreting with service users with minimal language skills: make your sign language more visual. efsli.org augusti 2013 STTF styrelsemöte. Är det något du vill att vi ska ta upp? Maila styrelsen på 12 september 2013 EFSLI deaf interpreters working seminar, Ljubljana, Slovenien. efsli.org september 2013 EFSLI AGM. Technology vs interpreter: support or replacement? Årsmöteskonferens för det europeiska tolkförbundet i Ljubljana, Slovenien. För mer info, se september 2013 Dövas Dag i Sundsvall. 18 september 2013 Websänd föreläsning i Föreläsare med efterföljande diskussioner lokalt. Websänds i flera städer. Oktober 2013 Att tolka till personer med funktionsnedsättning. Studiecirkel på två tillfällen i November 2013 STTF styrelsemöte. Är det något du vill att vi ska ta upp? Maila styrelsen på 13 november 2013 Websänd föreläsning i Föreläsare med efterföljande diskussioner lokalt. Websänds i flera städer. 5 december 2013 Glöggkväll. Kom och mingla med kollegor, ät pepparkakor och drick massor av glögg. Januari 2014 STTF inbjuder till Inspirationsdag i samarbete med Sensus. Boka helgerna redan nu. Trevliga möten, inspirerande teman och avkopplande kväll utlovas. Håll utkik efter info på OBS. Vissa datum är i detta nyhetsbrev ännu preliminära. Vårt första nyhetsbrev! Tadaa! Jag är stolt över att kunna presentera STTFs första nyhetsbrev! Under det senaste året har styrelsen spånat på idéer och arbetat fram strategier för hur vi kan förbättra vårt medlemsarbete och vår kommunikation utåt. Eftersom Tolktrycket endast ges ut med 4-5 nr per år är det lätt hänt att nyheterna i tidningen känns gamla. Eftersom det inte är alla som är aktiva i sociala medier går det heller inte att förlita sig på dem som informationskanal. Därför har vi nu ett nyhetsbrev som vi tänker ska komma ut mellan varje Tolktrycket, kanske till och med lite oftare! Nu hoppas vi på att vi ska ha många spännande nyheter att fylla nyhetsbreven med! Självklart kommer vi fortsätta, och utöka, vårt användande av sociala medier. Vi har precis skaffat ett Twitter-konto och kommer under månaderna framöver lansera en officiell Facebook-sida och göra den nuvarande gruppen öppen endast för föreningens medlemmar. Arbete har också påbörjats med att ta fram en ny hemsida. Den kommer att ha flera nya funktioner och förhoppningsvis kännas mer levande än nuvarande hemsida. Ett av mina personliga hjärteområden är det lokala arbetet. Vad är en förening utan sina medlemmar? Om vi ska vara en stark förening med en självklar position i samhället, som känns aktuell, behöver vi engagerade medlemmar. Men för att få engagerade medlemmar måste vi först visa att vi är en förening att räkna med. Att det lönar sig att vara en del av STTF. Att det som tolk är en självklarhet att vara medlem i STTF. Och ett sätt att komma närmre medlemmarna är självklart att finnas just där medlemmarna finns, lokalt. Många utmaningar, men tänk vad tråkigt livet skulle vara utan dem. Nu ser vi fram emot årsmöteskonferensen till helgen! Hoppas vi ses! Styrelse Camilla Eurenius Ordförande Gwen Birgell Viceordförande Tina Karlsson Kassör Evelina Alenäs Sekreterare Märta Bergström IT- kommunikation Anetthe Åsén Ledamot Ivar Wästhed Ledamot Ansvarig för nyhetsbrev: Märta Bergström Om du har någonting du vill få med i nästa nyhetsbrev, tips eller idéer, eller kommentarer på föregående nyhetsbrev, skicka in dem till Bli medlem Skicka ett e-post till med ditt namn, din adress och din e-post-adress. Glöm inte att berätta vilken typ av medlemskap du söker! Avgiften betalas in på: bankgiro Aktiv: 350:- Stödjande: 200:- Organisation: 600:- Prenumeration: 350:- Märta Bergström, IT- kommunikationsansvarig Nyhetsbrev 1, STTF 5

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt 1 FLAXKUSEN Medlemsblad för Arbetarteater Pegasus Nr 1/2015 redaktör: Helge Torsein heltors@gavle.to Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt Medlem i Pegasus? Alla

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Häfte 1. Välkomnande och information

Häfte 1. Välkomnande och information Häfte 1 Välkomnande och information Innehållsförteckning Häfte 1: Välkomnande och information Brev till ombuden bilaga 1 Program bilaga 2 Praktisk information bilaga 3 Information om dialog- och förslagsforum

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Äntligen är det dags!

Äntligen är det dags! Äntligen är det dags! Ingen har väl missat att SFÖ fyller 25 år i år? Det ska vi fira med en oförglömlig jubileumskonferens! Det fullspäckade programmet bjuder på intressanta, lärorika och utvecklande

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Strikeforce SAN JOSE

Strikeforce SAN JOSE SAN JOSE Strikeforce torsdag Flyg Stockholm San Francisco Våra värdar väntar med transfer som tar sällskapet till hotellet. Incheckning på Clift Hotel o Ett av stadens främsta och coolaste hotell. Hotellet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kalendarium vintern/våren 2010

Kalendarium vintern/våren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2010 årgång 11 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året har börjat bra! Och att ni inte har behövt vara ute och frysa för mycket i vargavintern vi haft. I din

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Datum: 8-11 oktober Pris 10.500 kr / person (inluderar allt utom flyg) Välkommen att följa med till Valpolicella. Det är nu

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj.

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. TALENT OPEN 2015 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. Vi hoppas på en lika trevlig vårhelg som förra året. I år kommer Talent Open ligga tidigare i maj vilket gör det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

Guide för studiebesök i Bryssel

Guide för studiebesök i Bryssel Guide för studiebesök i Bryssel Småland-Blekinges Brysselkontor 2014 Småland Blekinge Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel, Belgien +32 (0) 025 015 360 Innehåll 1. EXEMPEL PÅ TIDSRAM... 3 2. INFÖR RESAN...

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer