December Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold."

Transkript

1 December 2000 Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Det höga vattenståndet i Dalslands kanal har blivit mycket omtalat. Här Upperudsälven vid Långbron, Dals Långed 17 nov Tungt lastade j ärnvägsvagnar står på spåret så att inte järnvägsbron skati åka iväg. Foto MA.

2 Föreningens funktionärer och adresser: Föreningens adress: Gränsbygdens Släktforskare, Box 12, ED. Ordf. Roland Olsson, G. Edsbräckeväg 11,66832 ED, Vice ordf. Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20, ED, Kassör Evert Svensson, Gillanda 20,66893 ED, Kassör i Norge, Egil Johansen, Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, tel, Ledamöter: Rosa Borg, Fressland, Mo, BULLAREN, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare), Gunnar Lindqvist, Ramberg, Rölanda, ED, Rose-Marie Woldberg, Haga, Laxarby, BENGTSFORS, Suppleanter: Kjell-Ingvar Pettersen, Hagastuvei 34, N-1734 HAFSLUNDS0Y , mobil: Eivind Fohlin, Skoleveien 16B, N-2065 Raelingen Valberedning: Bo Rask, Lasse Åberg-Pettersen, Maja Eriksson Redaktion: Monika Åhlund, Taxvikens K vam 23, DALS LÅNGED, tel o fax Roland Olsson, , Bo Rask , Tom Birkelund Klubbmästare: Ingegerd Strutz, Kronoparksvägen ED, Det svenska postgirot: Gränsbygdens Släktforskare, Det norska postgirot: Gränsbygdens Slektsforskere, Medlemsavgift: loo:-/år Adressen till vår hemsida är: Har Ni synpunkter på sidans utformning och framtida användning så sänd gärna ett mail: 2

3 Ordföranden har ordet Hösten har kommit och när Du, bästa medlem, nu läser dessa rader, så är vi väl mitt uppe i juletid. Styrelse och flera andra inom "skrået" har undet det gångna året haft en arbetssam tid, vi har ju alldeles nyligen klarat av den stora "Konferens 2000" och alla förberedelserna krävde många sammanträden och mycken planering. Men allt gick i stort som vi hoppats, mycket beroende på deltagarnas fina inställning och positiva uppträdande. De organisations- och planeringsmissar vi inom "ledningsgruppen" åstadkom ber vi härmed om ursäkt för! Under och efter konferensen upptäckte vi saker och ting, som borde ha skötts annorlunda, men vi var ju, som vi tidigare tryckt på, nybörjare som stororganisatörer. Vi har lärt oss för framtiden och har sparat allt väsentligt i en speciell "Konferenspärm", som blir bra att ha till hands om det nu blir någon liknande tillställning om något år. Jag vill här ta tillfället i akt och tacka Er alla, som kom till Ed och gjorde sammankomsten till vad den blev!! Vi har efteråt fått enbart ros. Deltagare uppskattade internetuppkopplingen, det stora utbudet mikrokort från bl.a. Melleruds Arkiv, tillgången på läsapparater och läshjälp, supe, sång och lotteripriser. "Jeg er megettakknemelig og imponert" skriver en norrman, och "My pleasure to be there, gentlemen" skreven norsk/amerikansk/svensk! Flera garvade organisatörer har bara haft gott att säga om det hela. God Jul och Gott Nytt Är till Er alla! Roland 3

4 Föredragshållare på konferensen Ovan till vänster ser vi Gunnel Kvarnström, Ed. Till höger Rigmor Remers Hansen från Norges Krigsbarnforbund och här intill ser vi Roger HalmsTad, svensk - norsk - amerikanen som numera är svens ' medborgare, bosatt i Enköpin o Alla medverkade \Oid -on e rensen. Foto: Roland 01 4

5 Utställare Trollhättebygdens Släktforskare var med. Här Anna-Lisa Berglund. Foto: Roland Olsson Här var det gott om kontakter. Björn Lippold, Skövde (Soldatregister) och Barbro Maijgren, Hallands Släktforskare. Foto: Roland Olsson 5

6 Inne hos DIS-Väst här ovan, möttes man av.stig Rahm, Uddevalla. Nedan ser vi Sture Pettersson från Bohusläns Soldatregister, Uddevalla. Foto: Roland Olsson 6

7 Hos Mellerudsforskarna var det bara glada miner. Ingrid Mathiasson närmast. Nedan ser vi personalen i receptionen, Evert Svensson, Bengt Svensson och Rosa Borg. Foto: Roland Olsson. 7

8 Här ovan var soldatforskare från Västergötland i farten. Nils-Olof Olofsson, Viskafors till vänster. inslaget av norrmän var stort. Monika Åhlund t.h. nedan hjälper en norsk dam medforskning. Foto: Roland Olsson 8

9 Här ovan ser vi att det gick att släktforska i vestibulen också! Men vad i Herrans namn står det här? Maja Eriksson nedan hjälper till att tyda et! svårläst namn. Foto : Roland Olsson. 9

10 Försäljare Till vänster representanter för Västgöta Genealogiska förening, Reino och Birgitta Löfgren från Lekåsa, som hade ett digert bokbord. Nedan ser vi en leende Sven Brask, Amål. Han representerade Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. och sålde bl.a. Förbundets årsbok, Hembygden, som kommit ut sedan Foto: Roland Olsson 10

11 Lars Örtemarkfrån Dalslands Antikvariat vänder ryggen åt kameran och är i engagerad diskussion med Göte Larsson, Ed. Nedan är det ordföranden Gränsbygdens, Roland Olsson som ser belåten utframför sitt eget bokbord. 11

12 Ett trevligt inslag i allforskning, halmsläjdfrån Laxarby. Foto: R. Olsson. Extraforeställning: "Soldat Modig ", hälsar och tackar. Bo Malmberg, t. v. arkivfäreståndare i Enkäping. Foto: Roland Olsson. 12

13 Om Märta Simonsdotters barnamord och rymning 1711 Protokollet från detta ting i Rabbalshede har ej gått att hitta i Hovrättsarkivet utan bara det från extratinget om rymningen samt Hovrättens handläggning av saken. Dessa avskrifter är något avkortade. Göta Hovrätts dom Anno 1711 d. 24 okt. förehades och resolverades följande kriminalsak från Bohuslän. Närvarande: Hr Presidenten Välb. Nils Lilliecrantz, Hrr. CL. BR. NS. JE. MH. Tingsrätten i Qville här. Ransakning och dom ang. Qvinspersonen Märta Simonsdotter uti platsen Dryp i Qville sno vilken självvilligen bekänt det hon näst!. år då hon på Kråkerud uti Skredsvik sno tjänat, om hösten där haft köttsligt beblandelse med en soldat från Dalsland Lars i Ryr, Ryrs socken, som efter dess kamraters berättelse skall vara gift. Märta hade blivit havande varefter hon näst!. d. 19 juni, som var 2:a stora böndagen, medan dess fader var vid kyrkan och styvmodern med sina barn uti marken med boskapen, skall födelsestunden kommit på henne. Hon hade gått utom stugan och på en liten plan med en gärdesgård vid pass 20 famnar från stugan fött barnet som var levande och fullkomligt med hår och naglar. Med handen lagd på dess mun och näsa hade hon det förkvävt så att det strax dödde. Barnet hade hon sedan burit in i stugan, där ingen varit och därefter bort i en bergkulle i marken och det vid föräldrarnas hemkomst ej uppenbarat förr än 2:a dagen då styvmodern blivit varse efterbörden på det av Märta födda barnet. Styvmodern berättade detta för sin man vilken omsider genom hotande och lockande kommit Märta att bekänna var hon barnet gömt och det hemburit. Därefter hade fadern detta berättat för Kyrkoherden vilken givit Cronobetjänten därom kundskap så att hon blivit gripen. Märta berättade att medan hon var havande, har hon såväl för styvmodern som andra, vilka frågat henne därom nekat sig vara havande och alltså detta hemligen och tyst hållit. Sedan hon först förnam sig vara med barn hade hon 13

14 alltid haft uppsåt och tanke att bringa fostret om livet. Länsman ' Börje Persson, Nm. Jakob i Dofveland och de flera som barnen besiktigat har betygat att de grant kunnat skönja det varit av daga tagit emedan huvudet och ansiktet var blått, eller svartblått, allt ned till axlarna. Men på den övriga delen av kroppen var det likt ett annat barn. Tingsrätten har förut dömt Märta Simonsdotter i anledning av Guds lag l:a Mosebok 9 vers 5, 6 och 2:a Mosebok 22 vers 14. Så och 2:a Cap. Högmålsb. LL samt Kungl. M:s Plakat om Barnamord av år 1684 att halshuggas och på bålet brännas, dock sådant Kungl. Rättens prövande ödmjukligen underställt. Resolutio. Såsom av ransakningen befinnes, det Märta Simonsdotter sedan hon låtit sig med barn råda, hon för ingen uppenbarat utan ständigt nekat både för sin styvmoder och flera vilka därom frågat henne. I enslighet har hon fött barnet som varit levande och det avlivat samt burit till skogs. För den skull prövar Kungl. Rätten skäligt att Tingsrättens dom i detta mål gilla och stadfästa. I följe härav skall för begånget barnamord hon sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel halshuggas och på bålet brännas. Datum Bogesund d. 24 okt N. Lilliecrantz H. Stiernklo B. Rosensparre Nickolai Silfverskiöld Joh. Ekstedt M. Hedh. Brev har avgått till Hr. Gen. Maj. m.m. Hamilton d. 14 dec Extra ting i Rabbalshede 1712 Anno 1712 d. 26 nov. blev uti Qville här. å Tingstad Gästgivaregård Rabbalshede Ext. Ord. Ting hållet efter Högl. Kungl. Göta Hovrätts brev till Hans Ex. Högvälb. Baron Gen. och Guv. Hr. Carl Gustaf Mörner av d. 11 nov. nästförleden. Hans Ex. brev och nådiga befallning av den 19 okt. till mig undertecknad att anställa däröver en noga rannsakning. Anledningen är vad som varit orsaken att nästförledne år barnamörderskan Märta Simonsdotter som här uti Qville här. blev dömd ifrån livet är sedermera härifrån ofängslad bortförd söder ut i landet, varigenom hon är kommen på flykten. Var härvid tillstädes Cronans Bef.man över Norrvikens Fögderi Välbetr. Jonas Eriksson jämte Qville här. trov. Nämndemän som voro: 14

15 Erik Jonsson i Bottna, Bryngel Persson i Solhem, Jakob Olsson i Dofveland, Hans Olsson i Ytterby, Lars Larsson isolberg. Nu upplästes Hans Ex. Högv. Hr. Gen. och Guv. nådiga brev av d. 11 nov. som berättar huruledes Göta Hovrätts brev ankommit med berättning att ifrån Torpe härads tingsrätt en ransakning och dom inkommen är över Bonden Joen Håkansson i Leekevahl och dess hustru Gunnur Hansdotter. Hos dessa hade Barnamörderskan Märta Simonsdotter uti Dryp som nästförledet år blev här uti häradet ifrån livet dömder kommit på flykten. Hon skall ofängslad vara förd här ifrån bönderna emellan dit. Varför Kungl. Rätten finner nödigt att ransakas bör igenom vilkens förvållande en slik grov missdåderska var kommen att föras landet omkring ofängslad. Högv. Kungl. Rätten begär därför att här uti häradet där berörde missdåderska är dömd och först avförd av mig undertecknad måtte behörigen ransakas och förrättningen forderligast till Hovrätten insändas. För den skull företogs nu Ex. Ord. Ting om samma ärende och framkallades först Skjutsrättaren Torsten Christensson i Qville hos vilken hon suttit fängslad sedan domen över henne avsades. Han tillfrågades av vem hon härifrån fördes, om hon var fängslad eller intet och vem som henne mottog när hon här utur häradet kom? Torsten och 2:ne andra berättade att när berörde barnamörderska nästförledne år här uti Rabbalshede var för mordet ifrån livet dömder fördes hon uti handklovar härifrån till hans hus uti Qville by att bevakas till dess hennes dom skulle från Hovrätten komma och där under vakt fängsligt hölls. Då strax när hon till hans hus kom lät han Torsten slå på hennes bägge ben en stark höftefäster? Var med han slog henne fast i väggen och medan hon där satt fängslad på sådant sätt var dage1ig och ständelig hos henne behörig vakt. Där blev hon sittandes från midsommartiden, då tingsrättens dom avsades, till den tid fienden föll in som var d. 11 aug. Då kom Bef.man Jonas Eriksson d. 12 och reste söderföre undan fienden och vid hans förbiresa befallde han Länsm. Börje Pedersson att berörde barnamörderska skulle föras under säkert förvar söderut till nästa skjutsrättare. Hon skulle sedan föras vidare till Bohus Slott att där förvaras tills hennes dom kommer. Detta efterkom han Torsten p~ Länsm. order när han dagen därefter förnam att fienden kommit närmare. För den skull tog han Torsten med sig 15

16 sina grannar Tolle Hindriksson och Lars Larsson i Qville och förde denna barnamörderska bort till Knudstorp? i Svarteborg sno där Skjutsrättaren Sören bodde: Svarteborg hörer under Häradshövding Petter Kalls juridiktion. Dock likväl före än han henne bortförde lät Länsm. Börje Pedersson henne med ett tough Irepl binda, eftersom de i hastigheten inga handklovar hade, vid bägge armbågarna och bak om ryggen, så att hon inte på en halv alns när nådde med händerna tillsammans. Således bunden fördes hon av dessa 3 karlar till Knutstorp och levererades där som berättat är till Skjutsrättaren Sören. Emedan de ännu dröjde där i Knutstorp, vilket inte var mer än en timmes tid, drog Sören bort med samma synderska, bunden som hon blivit i Qville till nästa omskifte, där om hade de intet vidare att berätta. Repet varmed berörde synderska var bunden tillhörde Länsman Börje Pedersson, detta lovade Sören att återskaffa vilket dock ännu inte skedt. Att detta är sant betygade med dem som berörde kvinnas person härifrån bortförde Länsman Börje Pedersson och Nm. Jakob Olsson i Dofveland på däras ed. Den senare såg när de foro förbi hans gård. Detta är vad härifrån bevittnas kan och finner tingsrätten icke annat än bemälte barnamörderska härifrån väl förvarad och under behörig och säker vakt kommit och ingalunda ofångslad utur detta häradet blivit förd. Vad längre neder Ilängre söder ut i Bohusläni passerat med henne därom haver tingsrätten här uti Qville härad ingen kundskap kunnat inhämta. Actum anno, loco at tempere ut Supra. Gudmundus Nordhbergh (Det blev alltså mycket bråttom med denna förflyttning och någon sorts förpassning eller fraktsedel har inte förekommit utan bara ett muntligt meddelande som upprepades eller förändrades vid varje vaktombyte. Nog skulle det varit intressant att veta hur det hade låtit om de kommit fram till Bohus. Om rymningen skedde på Lekvall i Hjärtum är det inte helt omöjligt att Märta Simonsdotter kunnat få kontakt och hjälp av de Norska Trupperna som var i trakterna av Uddevalla några dagar efter rymningen. ) 20 juli 2000 Nils Hansson 16

17 Hembygdskänsla Visst kan det till synes vara enkelt att med några få ord ange, vad hembygdskänsla är. Tänker jag lite närmare efter vad detta begrepp kan innebära, finner jag snart att det inte är så enkelt. Slår jag i ett lexikon kan det visa sig att hembygdskänsla beskrivs som en "emotionell upplevelse av längre varaktighet". En måhända tillfredsställande vetenskaplig förklaring, men för mig likväl en intetsägande definition. Redan begreppet hembygd har för olika människor olika innebörd. För den ena är det kanske den plats, till vilken hennes tidigaste och positivaste barndomsminnen är knutna. För den andra är det kanske den plats, vid vilken hon som barn eller längre fram i livet känt sig särskilt fäst genom personliga band. För den som framlevt sitt liv på samma plats är begreppets innebörd självklar. De, som ofta t1yttat från plats till plats utan tillfälle att någonstans riktigt slå rot, vet väl rent förståndsmässigt men inte känslomässigt, vad som menas med hembygd. Hembygdskänslan är säkert liksom människan själv en produkt av arv och miljö. Frågan är då om inte miljön och då särskilt uppväxtmiljön spelar den största rollen för hembygdskänslans utveckling. Den, som haft förmånen att växa upp på landet, har utan tvivel härvidlag de bättre miljöbetingelserna. Det ligger en mycket djup sanning i Heidenstams ord: "den, som lyss som liten slarv till skogens dån, får bättre arv än den som vid en gatafods". Den som inte tillbragt sin barndomstid på landsbygden, kan inte senare i livet med samma känsla och inlevelse följa naturens rytm och årstidernas växlande. Den, som inte haft tillfälle att uppleva detta är på sitt sätt fattig, även om han enligt taxeringskalendern är förmögen. Skönhetsvärden kan inte förvärvas med pengar, men de kan med känslans rätt fritt inmutas. De värden jag här talar om är de naturliga, enkla och vackra och som innehåller mer stämningsvärde än en hel konstsalong behängd med modem konst. Detta förbises alltför ofta i detta reklamens tidevarv, då konfektionssjälarna blir allt t1er och personligheterna allt färre.. Trots de bästa yttre förutsättningar kan ingen äkta hembygdskänsla utvecklas, om den personliga resonansen saknas. Det är nödvändigt att i tillvaron kunna se något mer äri rent materiella värden. En viss personlig 17

18 Varje öga ser sin egen syn, varje öra lyssnar till en egen sång. l hembygdskänslan ingår ofta tanken på hembygdens kyrka, även om man inte är religiöst lagd. mognad är också en nödvändighet för hembygdskänslans utveckling. Ungdomen med sin längtan ut mot livets hägrande äventyr har inte ro till den eftertanke, som hembygdskänslan kräver för sin växt. Säkert är det nödvändigt med ett visst avstånd inte bara i tiden utan även i rummet. Måhända blir hembygden kärare, då den icke längre finns inom nära räckhåll och kanske allra kärast då den blivit "detfärlorade paradiset". Lennart Paulsson God Jul Gott Nytt år tillönskas alla läsare av Gräns Posten 18

19 På uppdrag i 5kien och 5kotfoss Telemark.. I Denna historia började med att det kom telefonsamtal från Uddevalla, angående möjligheten att leta fram någon, som i Norge skulle kunna tala något om emigrationen dit. Jag hänvisade åt visst håll, varefter det hela blev tyst - tills man återkom från annat håll och förklarade, att det var en SVENSK kåsör man önskade sig och att denna skulle redogöra för varför, när, var och hur dalslänningar och bohuslänningar drog iväg till Norge. Ja, de var till och med så fräcka, att de direkt siktade in sig på mej, de trodde väl att jag, som ordf. i Gränsbygdens Släktforskare kunde allt inom ämnet...! Det var Föreningen Norden, som låg bakom och de planerade en sammankomst i Skotfoss, nära Skien i Telemarks fylke. Dagen bestämdes till den 2 november kl. 19. Thor 0vrum i Skien, för övrigt en av våra medlemmar i det området och ordförande i lokalföreningen inom Föreningen Norden, var den som sedan skrev och gav vidare information om träffen. Det ordnades fri resa med SandefjordsfåIjan, liksom fritt logi hos den glade och hjälpsamme Thor och hustru Kerstin. Det blev till att "läsa på" och samla in material, som kunde intressera, utan att det fördenskull kunde komma att bli långrandigt eller sövande. Material hämtade jag ur hembygds litteratur och egna noteringar rörande min farfar, morfar och morfars mor, som varit i och vandrat till broderlandet. Min hustru, Stina, hade även sin morfar med i berättelserna, det var Henrik Andreasson från Sanne socken. Han och hans broder hade under många år vistats i SarPsborgs- och Fredrikstadsdistriktet som murare m.m. Min egen morfar var från 1898 till omkring 1906 med om att bygga upp Oslo! Farfar var sågverksarbetare i Tistedalen från 1884 och några år framåt, innan han återvände till Ärtemark och gifte sig 1892 med sin tremännings dotter. Överresan med färjan BOHUS från Strömstad gick bra, trots att det strax innan förekommit inställda turer och tack vare ett sjösjukepiller i förebyggande syfte redan på morgonen! Vid ankomsten till Skien, en timmes bilfärd från Sandefjord, var det till 19

20 att söka upp Thor på hans arbetsplats, Skien Videregående Skole, där han som rektor basar över cirka 700 elever. Vi mottogs å det hjärtligaste, han tog på stående fot ut tre timmars innestående övertidskompensation och körde oss sedan runt i omgivningarna för att vi skulle hinna bese staden innan skymningen föll. Därefter bar det av hem till familjens villa, i nordöstra utkanten av staden, där vi bjöds på en god och lugnande middag, varefter vi fick tillfålle till både tupplur och ombyte inför kvällens strapatser. På väg till möteslokalen hämtades en äldre man upp, så vi fick ytterligare tillfålle att studera det ringlande gatunätet i Skien! Till mötet skulle även intresserade från såväl hembygds- som släktforskarförening komma, förutom alltså medlemmar från Föreningen Norden. När salen fyllts var det inemot 100 personer, som nog alla väntade spänt på vad svensken kunde ha att berätta. Men det hela begynte med några övriga programpunkter, som lottförsäljning och kaffe m.m. Som jag ofta är både intresserad och pratglad över olika ämnen, så tog mitt lilla kåseri en hel timma i anspråk. Jag lyfte fram förhållandena i både Bohuslän och Dalsland för den aktuella tiden. Olika källor har angett, att det främst var lokalpressen, emigrationsagenter, nödåren, kommunikationerna och, för den manliga befolkningen, värnplikten, som främst orsakade den stora utflyttningen från landskapen. Under kvällen var lokalpressen där och det togs bilder på ett antal svenskättlingar tillsammans med "svensken". Efteråt var det flera personer som kom fram och pratade om sina förfåder med rötter i Sverige, de ville ha både råd, hjälp och kontakt med mej. De kommer säkerligen att skriva för att la hjälp och de är alla varmt välkomna, jag skall ge den hjälp som jag förmår och kanske i enskilda fall lämna spörsmålen vidare till andra personer i andra regioner De svenskättade var: Morten Barlaug (Svahn), Gerd Barlaug (Svahn), Sonja L0berg (Ekman), Sissel Aadna (Johansson), Alice SandelI Hansen, Amb0rg Sandell Henriksen, Liv Marie Pettersen (Hemmingsson), Jan Hedlund, Kari Pedersen (Hedlund) och Jorunn Knutsen (Johansson). Alla dessa kom med på fårgbilden i tidningen VARDEN den 3/11... Bland de programpunkter som förekom under kvällen, var "ett spel" med gammal svensk musik på band, som beledsagades av upplästa kommentarer från ett manuskript. 20

21

22 Det låg flera personer bak denna trevliga föreställning och jag fick ett halvt löfte från en av damerna om att vi i Gränsbygdens skall ra en utskrift av texten och förhoppningsvis rar vi då också även kopia av ljudbandet. Det hela torde vara något som vi i framtiden kan framföra vid något av våra möten. Slutligen kan jag rapportera, att hemresan gick fint. Vindhastigheten var på torsdagen cirka 6-10 sekundmeter, sjögången acceptabel, utsikten strålande och maten god. Roland Olsson Familien Carlsson fra Tanum utkast til en slektsbok Dette er mermest et utkast til en slektsbok for etterkommere etter Carl Gustav Petterson og Anna Olsdatter fra Tanum i Sverige. Den bygger på et utkast skrevet til en slektsreise Telemark til Tanum i F or noen av familiegrenene har vi ratt nye opplysninger til slektsstevnet i Heddal 21. april 1996, andre har av ulike grunner ikke svart. Det bet yr at oversikten blir noe haltende, men dersom de som leser dette har opplysninger, kan de skrive til undertegnede. Da kan jeg i alle fall ajourfere opplysningene på en diskett - til bruk ved eventuelle senere samlinger. Skriftet er blitt til i en meget trave l periode; jeg ber derfor om unnskyldning for de mange feil dere sikkert vii finne. Men en slik oversikt er i alle fall bedre enn ingen for slektsinteresserte. Vennlig hilsen Thor0vrum Frogner ring 86 N-3715 Skien Etterkommere aven bohuslänslekt som slo seg ned i Telemark ca 1870 Hvorfor vet jeg ikke, men i min fars slekt synes det å ha vcert sterre 22

23 interesse for retterottene som går tilbake til Tanum, enn for andre deler av slekten. De gamle var seg i alle fall sitt svenske opp hav bevisst, og de var stolte av det. Mange har undret seg over hvorfor de dro til Norge - ogjeg har hort flere forklaringer i min barndom. Nå vet vi at det var en masseutvandring fra Vest-Sverige sist i forrige århundre og at emnet er blitt gjenstand for vitenskapelig forskning. For de fleste av oss er dette ikke snakk om vitenskap, men om rotter vi foler vi har i nabo landet. Vi som har besokt traktene våre forfedre bodde i, vet at de kom fra et vakkert landskap ut mot vestkysten av Sverige. Takket vrere god hjelp fra svenske forbindelser, isrer Gunvor Aune i Goteborg, Ingemar Lantz i Sannes, Tanum og Rosa Borg i Bullaren, Tanum, vet vi nå en god del om våre forfedre. Om solide bondeslekter fra Tanum, om mollere og klokkere i Fässberg ved Goteborg og om innslag av mer kunstnerblod gjennom en "pappermakare och konstgesell". Vi har bare maktet å folge etterslekten til 3 av de familiene som kom til Heddal. Olav Carlsen på Notodden har samlet opplysninger om etterkommerne til Johan Paul Carlsen, fam. Sagafoss, Notodden, har gjort det samme for etterkommerne til Johan Adolf Carl sen - og Leif Jorgensen, Skien og Arne Aspheim, Melum for slekten etter Olle Carlsson (Oluf Carlsen). Vi som har arbeidet med dette, fant snart ut at vi hadde gitt oss ut på en kjempejobb. Skulle det bli perfekt, ville vi neppe vrere i stand til å fullfore det. På denne bakgrunnen fant vi å måtte slå av på kravene - for at familiene i alle fall skulle få et grunnlag å arbeide videre på. De som har rettelser, tilfoyelser - eller helt nye opplysninger å komme med, bes sende dem till undertegnede. Srerlig er jeg interessert i opplysninger om slektens forste tid i Norge - og i kopier av gamle brev. Dere vii snart se at oversikten er utarbeidet etter 3 ulike systemer. Utgangspunktet er de familiene som kom til Norge ca I tabellform folger vi deres forfedre i Sverige. I neste avdeling folger vi etterslekten til tre av disse familiene. Til slutt finner dere en håndskrevet oversikt over de to nrermeste generasjonene etter Johannes Johansson Häll og Cecilia Andersdtr. Den angir slektskapsforholdet til nålevende personer i Sverige. 23

24 Ifolge opplysninger fra Gunvor Aune bodde familien den siste tiden i Sverige på plassen Trulsemyren under Håkeby. I mai 1868 dro disse til Hitterdal i Norge: inh. torp. Carl G. Pettersson, s. Johan Pål, s. Olle og d. Amanda. Det synes som om de har va:rt tilbake en tur sommeren etter. Mot slutten av mai 1870 dro resten av familien i Trulsemyren til "Hitterdal": Johan Adolf med hustru Agneta Hansdatter og smådotrene Mathilda Josefina og Augusta Bernhardina. En oversikt over barna til Carl Gustav Petterson og Anna Olsdotter Carl Gustav Pettersson, f. 20/ istromstad, d på Lillemoen, g.m. Anna Olsdotter, f , Halvorsrod, dode i Sverige for familien flyttet til Norge. Iflg. "husforhersl. i Tanum bodde familien fram til 1860 på torpet BruksbackenlTorbal. I 1860 flyttet hele familien til Knam. Her ble de i 6 år til de i 1866 flyttet til torpet Trulsemyren under Håkeby. I 1870 utvandret hele familien til Heddal, Norge. Johan Adolf, f l836 g.m. Agneta Hansdtr. f. 17.1O.l836, d Han bodde som ung 4 år på Hvittenvall ( ). I 1864 ser vi at han reiste fra Torbal. Stor etterslekt; bor isa:r i Heddal I Notodden. Se foran. Olle, f l839, d. i 1903 i Norge g.m. Josephine Johannesdtr f , Knam, Sverige, d. i Han bodde som ung på Mjolkerod. I Norge var han gårdbruker flere steder, bl.a. i Heddal, Sandsva:r, Bo og Melum. Amanda, f Hun bodde som ung istromstad, g.m. Pytte på Kongsberg Flere barn: Gustav, Anna og Hulda. Etterslekt bl.a. på Kongsberg. Johanna Stina, f l847, d

25 Etterkommere etter Johan Paul Carlsen, f , Torbal/Brobacken i Tanum, Sverige, d0d i Heddal Landhandler, Heddal G.m. Tone Gunleksdr, Lillemoen, Villand, f , d A. Hans Gustav f. 12.l0.1884, d B. Anna f. 29.0l.1891, d l971 C. Carl f , d D. Johan f , d Etterkommere etter A. Hans Gustav Borgny, f g.m. Marius 0verland, 2 barn: Ragnhild f. 1945, Ole Bj0rn f. 1953, g.m. Hilde Persen, 2 barn: Jan Erik f. 1977, Geir f Johanne f. 1924, g.m. Ole Paulsen, l barn: Odd Ivar, f Randi f. 193 l Anne f. 1O.09.l895, d l980, g.m. Marius Tomte Halvor f l897, d l966 Johannes f , d , g.m. Anna Roland Ingebj0rg f Margit f g.m. Ole Aasdalen Jon f , g.m. Emma Kasin, 2 barn: Thor f

26 Ove, f. 1951, g.m. Anne Nykås, 3 barn: Rita f. 1974, Eva f. 1976, Nina f B. Augusta Bernhardina f , g.m. Jon Sagafoss, 2 barn: Anna f , d , g.m. Anton Engebretsen, 3 barn: Judith, f. 1922, g.m. Holene, 1 barn: Torfinn Johan f , d , g.m. Margit Nikolaisen, 1 barn: Vigdis, f. 1917, g.m.alfmadsen, 1 barn: Kirsten Hans Wilhelm, f , d , g.m. Louise Simonsen, l barn: Mary f. 1922, d. 1968, g.m. Olav Slåtta, 3 barn: Amt Helge, f. 1945, g.m. Ruth, barn: Lillian f Ole Bjern f. 1946, g.m. Anne, 3 barn. Tore f. 1948, g.m. Solbjerg C. Carl Carl sen D. Anna Carlsen, g.m. (brevvekslet med fam. på Notodden noen år etter 1945) Wilhelm Quiel, 3 barn: Helen Adolf og en senn til E. Hans Magnus Carlsen, f , d , g.m. Anne Haugen, f , d , 5 barn: Anna f , d Margit f , g.m. Trygve Harry Valeur Erichsen f , d , 2 barn: (f. Kragem, d. Odda) Gerd Erichsen f l925, Notodden, g.m. 26

27 Bjarne Hystad, f , bor på Stord, 3 barn: Trygve Hystad f l951 på Stord, bor på Odda, g.m. Solveig RivedaI, f. 09.ll.1953, d , 2 ~arn: Eirik Hystad f Grete Hystad, f Jan Erik Hystad f , g.m. Ragnhild Vikane, f , bor på Stord, 3 barn: Cathrine Hystad f Thomas Hystad f Andreas Hystad f Bjarne Hystad f bor på Kongsberg, g.m. Anne Dahl, f l965, 2 barn: Anita Hystad f Berit Hystad f. 2l.0l.1994 Reidun Erichsen f l92'7, Fredrikstad, bor på Odda, g.m. 0yulv Schaathun f , Odda, 2 barn: Anne-Marie Schaathun, f , hor på Odda, g.m. Geir Nerheim Andersen, f , 2 barn: 0rjan S. Andersen, f Kjersti S. Andersen, f Hans-Ole Schaathun, f , bor på Odda, l barn: Lars Tjernand Odland, f. 23.l Else Erichsen, f l931, Odda, g.m. Einar Odland, f ,3 barn: Grete Odland f , bor i Hafsfjord, l barn: Mari Odland, f Marit Odland f , bor i Sagvåg, g.m. Ola Linga, f , 2 barn: 27

28 Berit Linga, f Anne Linga, f Jan Einar Odland f , bor i Odda, g.m. Merete Jonseth, f ,2 barn: Katrine Odland, f Stine Odland f Anlaug f , d. 1975, g.m. Gunnar Na:ss f. 1901, d. 1985, l barn: Anne-Live Na:ss, f. 1934, g.m. Johs S. Synnes f. 1933, 3 barn: Gunnar Synnes f. 1959, g.m. Bente Jacobsen, f. 1958, 3 barn: Ingvild Synnes f Ragnhild Synnes f Kristin Synnes f Marit Synnes f. 1963, g.m. Ole Lindseth f Hilde Synnes f. 1966, g.m. Per-Erik Dmnen, f. 1966, l barn: Erlend Dmnen f Johan Adolf f , bodde i Arendal, g.m. Gunda Irgemo f , Lunde i Telemark, 2 barn: Bj0rg-Irene Carlsen f , Haugsjåsund, g.m. Peter Felle, 2 barn: Sigrun f Anne-Gunn f Hans Carlsen, f , Haugsjåsund, g.m. Signe Hermansen f , Trom0Y, 2 barn: Rune Carlsen f

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT ESKEKÄRR-TOMASBOLSSLÄKTENS PÅ DAL SLÄKTFÖRENING Grundad 1948 Meddelande nr 33 December 2012 Ansvarig utgivare och redaktör: Anders Klevmarken www.et-slaktforening.se Ordförandens ruta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ansökningar i kö för stöd till bredband

Ansökningar i kö för stöd till bredband 1(7) Ansökningar i kö stöd till bredband Placering Ansökningsdatum Förening Kommun 1 2011-11-11 Skredsviks Fiber ek.. Uddevalla 2 2011-11-18 Norra Bullarens fiber ek.. Tanum 3 2011-11-18 Bredband i Marsstrand

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Kära konferensdeltagare!

Kära konferensdeltagare! Kära konferensdeltagare! Under tre års tid har Sverige Amerika Centret varit engagerat i ett svensknorskt projekt kallat Gränsvandring. Tanken har varit att kartlägga migrationsrörelser över gränsen mellan

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer