December Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold."

Transkript

1 December 2000 Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Det höga vattenståndet i Dalslands kanal har blivit mycket omtalat. Här Upperudsälven vid Långbron, Dals Långed 17 nov Tungt lastade j ärnvägsvagnar står på spåret så att inte järnvägsbron skati åka iväg. Foto MA.

2 Föreningens funktionärer och adresser: Föreningens adress: Gränsbygdens Släktforskare, Box 12, ED. Ordf. Roland Olsson, G. Edsbräckeväg 11,66832 ED, Vice ordf. Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20, ED, Kassör Evert Svensson, Gillanda 20,66893 ED, Kassör i Norge, Egil Johansen, Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, tel, Ledamöter: Rosa Borg, Fressland, Mo, BULLAREN, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare), Gunnar Lindqvist, Ramberg, Rölanda, ED, Rose-Marie Woldberg, Haga, Laxarby, BENGTSFORS, Suppleanter: Kjell-Ingvar Pettersen, Hagastuvei 34, N-1734 HAFSLUNDS0Y , mobil: Eivind Fohlin, Skoleveien 16B, N-2065 Raelingen Valberedning: Bo Rask, Lasse Åberg-Pettersen, Maja Eriksson Redaktion: Monika Åhlund, Taxvikens K vam 23, DALS LÅNGED, tel o fax Roland Olsson, , Bo Rask , Tom Birkelund Klubbmästare: Ingegerd Strutz, Kronoparksvägen ED, Det svenska postgirot: Gränsbygdens Släktforskare, Det norska postgirot: Gränsbygdens Slektsforskere, Medlemsavgift: loo:-/år Adressen till vår hemsida är: Har Ni synpunkter på sidans utformning och framtida användning så sänd gärna ett mail: 2

3 Ordföranden har ordet Hösten har kommit och när Du, bästa medlem, nu läser dessa rader, så är vi väl mitt uppe i juletid. Styrelse och flera andra inom "skrået" har undet det gångna året haft en arbetssam tid, vi har ju alldeles nyligen klarat av den stora "Konferens 2000" och alla förberedelserna krävde många sammanträden och mycken planering. Men allt gick i stort som vi hoppats, mycket beroende på deltagarnas fina inställning och positiva uppträdande. De organisations- och planeringsmissar vi inom "ledningsgruppen" åstadkom ber vi härmed om ursäkt för! Under och efter konferensen upptäckte vi saker och ting, som borde ha skötts annorlunda, men vi var ju, som vi tidigare tryckt på, nybörjare som stororganisatörer. Vi har lärt oss för framtiden och har sparat allt väsentligt i en speciell "Konferenspärm", som blir bra att ha till hands om det nu blir någon liknande tillställning om något år. Jag vill här ta tillfället i akt och tacka Er alla, som kom till Ed och gjorde sammankomsten till vad den blev!! Vi har efteråt fått enbart ros. Deltagare uppskattade internetuppkopplingen, det stora utbudet mikrokort från bl.a. Melleruds Arkiv, tillgången på läsapparater och läshjälp, supe, sång och lotteripriser. "Jeg er megettakknemelig og imponert" skriver en norrman, och "My pleasure to be there, gentlemen" skreven norsk/amerikansk/svensk! Flera garvade organisatörer har bara haft gott att säga om det hela. God Jul och Gott Nytt Är till Er alla! Roland 3

4 Föredragshållare på konferensen Ovan till vänster ser vi Gunnel Kvarnström, Ed. Till höger Rigmor Remers Hansen från Norges Krigsbarnforbund och här intill ser vi Roger HalmsTad, svensk - norsk - amerikanen som numera är svens ' medborgare, bosatt i Enköpin o Alla medverkade \Oid -on e rensen. Foto: Roland 01 4

5 Utställare Trollhättebygdens Släktforskare var med. Här Anna-Lisa Berglund. Foto: Roland Olsson Här var det gott om kontakter. Björn Lippold, Skövde (Soldatregister) och Barbro Maijgren, Hallands Släktforskare. Foto: Roland Olsson 5

6 Inne hos DIS-Väst här ovan, möttes man av.stig Rahm, Uddevalla. Nedan ser vi Sture Pettersson från Bohusläns Soldatregister, Uddevalla. Foto: Roland Olsson 6

7 Hos Mellerudsforskarna var det bara glada miner. Ingrid Mathiasson närmast. Nedan ser vi personalen i receptionen, Evert Svensson, Bengt Svensson och Rosa Borg. Foto: Roland Olsson. 7

8 Här ovan var soldatforskare från Västergötland i farten. Nils-Olof Olofsson, Viskafors till vänster. inslaget av norrmän var stort. Monika Åhlund t.h. nedan hjälper en norsk dam medforskning. Foto: Roland Olsson 8

9 Här ovan ser vi att det gick att släktforska i vestibulen också! Men vad i Herrans namn står det här? Maja Eriksson nedan hjälper till att tyda et! svårläst namn. Foto : Roland Olsson. 9

10 Försäljare Till vänster representanter för Västgöta Genealogiska förening, Reino och Birgitta Löfgren från Lekåsa, som hade ett digert bokbord. Nedan ser vi en leende Sven Brask, Amål. Han representerade Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. och sålde bl.a. Förbundets årsbok, Hembygden, som kommit ut sedan Foto: Roland Olsson 10

11 Lars Örtemarkfrån Dalslands Antikvariat vänder ryggen åt kameran och är i engagerad diskussion med Göte Larsson, Ed. Nedan är det ordföranden Gränsbygdens, Roland Olsson som ser belåten utframför sitt eget bokbord. 11

12 Ett trevligt inslag i allforskning, halmsläjdfrån Laxarby. Foto: R. Olsson. Extraforeställning: "Soldat Modig ", hälsar och tackar. Bo Malmberg, t. v. arkivfäreståndare i Enkäping. Foto: Roland Olsson. 12

13 Om Märta Simonsdotters barnamord och rymning 1711 Protokollet från detta ting i Rabbalshede har ej gått att hitta i Hovrättsarkivet utan bara det från extratinget om rymningen samt Hovrättens handläggning av saken. Dessa avskrifter är något avkortade. Göta Hovrätts dom Anno 1711 d. 24 okt. förehades och resolverades följande kriminalsak från Bohuslän. Närvarande: Hr Presidenten Välb. Nils Lilliecrantz, Hrr. CL. BR. NS. JE. MH. Tingsrätten i Qville här. Ransakning och dom ang. Qvinspersonen Märta Simonsdotter uti platsen Dryp i Qville sno vilken självvilligen bekänt det hon näst!. år då hon på Kråkerud uti Skredsvik sno tjänat, om hösten där haft köttsligt beblandelse med en soldat från Dalsland Lars i Ryr, Ryrs socken, som efter dess kamraters berättelse skall vara gift. Märta hade blivit havande varefter hon näst!. d. 19 juni, som var 2:a stora böndagen, medan dess fader var vid kyrkan och styvmodern med sina barn uti marken med boskapen, skall födelsestunden kommit på henne. Hon hade gått utom stugan och på en liten plan med en gärdesgård vid pass 20 famnar från stugan fött barnet som var levande och fullkomligt med hår och naglar. Med handen lagd på dess mun och näsa hade hon det förkvävt så att det strax dödde. Barnet hade hon sedan burit in i stugan, där ingen varit och därefter bort i en bergkulle i marken och det vid föräldrarnas hemkomst ej uppenbarat förr än 2:a dagen då styvmodern blivit varse efterbörden på det av Märta födda barnet. Styvmodern berättade detta för sin man vilken omsider genom hotande och lockande kommit Märta att bekänna var hon barnet gömt och det hemburit. Därefter hade fadern detta berättat för Kyrkoherden vilken givit Cronobetjänten därom kundskap så att hon blivit gripen. Märta berättade att medan hon var havande, har hon såväl för styvmodern som andra, vilka frågat henne därom nekat sig vara havande och alltså detta hemligen och tyst hållit. Sedan hon först förnam sig vara med barn hade hon 13

14 alltid haft uppsåt och tanke att bringa fostret om livet. Länsman ' Börje Persson, Nm. Jakob i Dofveland och de flera som barnen besiktigat har betygat att de grant kunnat skönja det varit av daga tagit emedan huvudet och ansiktet var blått, eller svartblått, allt ned till axlarna. Men på den övriga delen av kroppen var det likt ett annat barn. Tingsrätten har förut dömt Märta Simonsdotter i anledning av Guds lag l:a Mosebok 9 vers 5, 6 och 2:a Mosebok 22 vers 14. Så och 2:a Cap. Högmålsb. LL samt Kungl. M:s Plakat om Barnamord av år 1684 att halshuggas och på bålet brännas, dock sådant Kungl. Rättens prövande ödmjukligen underställt. Resolutio. Såsom av ransakningen befinnes, det Märta Simonsdotter sedan hon låtit sig med barn råda, hon för ingen uppenbarat utan ständigt nekat både för sin styvmoder och flera vilka därom frågat henne. I enslighet har hon fött barnet som varit levande och det avlivat samt burit till skogs. För den skull prövar Kungl. Rätten skäligt att Tingsrättens dom i detta mål gilla och stadfästa. I följe härav skall för begånget barnamord hon sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel halshuggas och på bålet brännas. Datum Bogesund d. 24 okt N. Lilliecrantz H. Stiernklo B. Rosensparre Nickolai Silfverskiöld Joh. Ekstedt M. Hedh. Brev har avgått till Hr. Gen. Maj. m.m. Hamilton d. 14 dec Extra ting i Rabbalshede 1712 Anno 1712 d. 26 nov. blev uti Qville här. å Tingstad Gästgivaregård Rabbalshede Ext. Ord. Ting hållet efter Högl. Kungl. Göta Hovrätts brev till Hans Ex. Högvälb. Baron Gen. och Guv. Hr. Carl Gustaf Mörner av d. 11 nov. nästförleden. Hans Ex. brev och nådiga befallning av den 19 okt. till mig undertecknad att anställa däröver en noga rannsakning. Anledningen är vad som varit orsaken att nästförledne år barnamörderskan Märta Simonsdotter som här uti Qville här. blev dömd ifrån livet är sedermera härifrån ofängslad bortförd söder ut i landet, varigenom hon är kommen på flykten. Var härvid tillstädes Cronans Bef.man över Norrvikens Fögderi Välbetr. Jonas Eriksson jämte Qville här. trov. Nämndemän som voro: 14

15 Erik Jonsson i Bottna, Bryngel Persson i Solhem, Jakob Olsson i Dofveland, Hans Olsson i Ytterby, Lars Larsson isolberg. Nu upplästes Hans Ex. Högv. Hr. Gen. och Guv. nådiga brev av d. 11 nov. som berättar huruledes Göta Hovrätts brev ankommit med berättning att ifrån Torpe härads tingsrätt en ransakning och dom inkommen är över Bonden Joen Håkansson i Leekevahl och dess hustru Gunnur Hansdotter. Hos dessa hade Barnamörderskan Märta Simonsdotter uti Dryp som nästförledet år blev här uti häradet ifrån livet dömder kommit på flykten. Hon skall ofängslad vara förd här ifrån bönderna emellan dit. Varför Kungl. Rätten finner nödigt att ransakas bör igenom vilkens förvållande en slik grov missdåderska var kommen att föras landet omkring ofängslad. Högv. Kungl. Rätten begär därför att här uti häradet där berörde missdåderska är dömd och först avförd av mig undertecknad måtte behörigen ransakas och förrättningen forderligast till Hovrätten insändas. För den skull företogs nu Ex. Ord. Ting om samma ärende och framkallades först Skjutsrättaren Torsten Christensson i Qville hos vilken hon suttit fängslad sedan domen över henne avsades. Han tillfrågades av vem hon härifrån fördes, om hon var fängslad eller intet och vem som henne mottog när hon här utur häradet kom? Torsten och 2:ne andra berättade att när berörde barnamörderska nästförledne år här uti Rabbalshede var för mordet ifrån livet dömder fördes hon uti handklovar härifrån till hans hus uti Qville by att bevakas till dess hennes dom skulle från Hovrätten komma och där under vakt fängsligt hölls. Då strax när hon till hans hus kom lät han Torsten slå på hennes bägge ben en stark höftefäster? Var med han slog henne fast i väggen och medan hon där satt fängslad på sådant sätt var dage1ig och ständelig hos henne behörig vakt. Där blev hon sittandes från midsommartiden, då tingsrättens dom avsades, till den tid fienden föll in som var d. 11 aug. Då kom Bef.man Jonas Eriksson d. 12 och reste söderföre undan fienden och vid hans förbiresa befallde han Länsm. Börje Pedersson att berörde barnamörderska skulle föras under säkert förvar söderut till nästa skjutsrättare. Hon skulle sedan föras vidare till Bohus Slott att där förvaras tills hennes dom kommer. Detta efterkom han Torsten p~ Länsm. order när han dagen därefter förnam att fienden kommit närmare. För den skull tog han Torsten med sig 15

16 sina grannar Tolle Hindriksson och Lars Larsson i Qville och förde denna barnamörderska bort till Knudstorp? i Svarteborg sno där Skjutsrättaren Sören bodde: Svarteborg hörer under Häradshövding Petter Kalls juridiktion. Dock likväl före än han henne bortförde lät Länsm. Börje Pedersson henne med ett tough Irepl binda, eftersom de i hastigheten inga handklovar hade, vid bägge armbågarna och bak om ryggen, så att hon inte på en halv alns när nådde med händerna tillsammans. Således bunden fördes hon av dessa 3 karlar till Knutstorp och levererades där som berättat är till Skjutsrättaren Sören. Emedan de ännu dröjde där i Knutstorp, vilket inte var mer än en timmes tid, drog Sören bort med samma synderska, bunden som hon blivit i Qville till nästa omskifte, där om hade de intet vidare att berätta. Repet varmed berörde synderska var bunden tillhörde Länsman Börje Pedersson, detta lovade Sören att återskaffa vilket dock ännu inte skedt. Att detta är sant betygade med dem som berörde kvinnas person härifrån bortförde Länsman Börje Pedersson och Nm. Jakob Olsson i Dofveland på däras ed. Den senare såg när de foro förbi hans gård. Detta är vad härifrån bevittnas kan och finner tingsrätten icke annat än bemälte barnamörderska härifrån väl förvarad och under behörig och säker vakt kommit och ingalunda ofångslad utur detta häradet blivit förd. Vad längre neder Ilängre söder ut i Bohusläni passerat med henne därom haver tingsrätten här uti Qville härad ingen kundskap kunnat inhämta. Actum anno, loco at tempere ut Supra. Gudmundus Nordhbergh (Det blev alltså mycket bråttom med denna förflyttning och någon sorts förpassning eller fraktsedel har inte förekommit utan bara ett muntligt meddelande som upprepades eller förändrades vid varje vaktombyte. Nog skulle det varit intressant att veta hur det hade låtit om de kommit fram till Bohus. Om rymningen skedde på Lekvall i Hjärtum är det inte helt omöjligt att Märta Simonsdotter kunnat få kontakt och hjälp av de Norska Trupperna som var i trakterna av Uddevalla några dagar efter rymningen. ) 20 juli 2000 Nils Hansson 16

17 Hembygdskänsla Visst kan det till synes vara enkelt att med några få ord ange, vad hembygdskänsla är. Tänker jag lite närmare efter vad detta begrepp kan innebära, finner jag snart att det inte är så enkelt. Slår jag i ett lexikon kan det visa sig att hembygdskänsla beskrivs som en "emotionell upplevelse av längre varaktighet". En måhända tillfredsställande vetenskaplig förklaring, men för mig likväl en intetsägande definition. Redan begreppet hembygd har för olika människor olika innebörd. För den ena är det kanske den plats, till vilken hennes tidigaste och positivaste barndomsminnen är knutna. För den andra är det kanske den plats, vid vilken hon som barn eller längre fram i livet känt sig särskilt fäst genom personliga band. För den som framlevt sitt liv på samma plats är begreppets innebörd självklar. De, som ofta t1yttat från plats till plats utan tillfälle att någonstans riktigt slå rot, vet väl rent förståndsmässigt men inte känslomässigt, vad som menas med hembygd. Hembygdskänslan är säkert liksom människan själv en produkt av arv och miljö. Frågan är då om inte miljön och då särskilt uppväxtmiljön spelar den största rollen för hembygdskänslans utveckling. Den, som haft förmånen att växa upp på landet, har utan tvivel härvidlag de bättre miljöbetingelserna. Det ligger en mycket djup sanning i Heidenstams ord: "den, som lyss som liten slarv till skogens dån, får bättre arv än den som vid en gatafods". Den som inte tillbragt sin barndomstid på landsbygden, kan inte senare i livet med samma känsla och inlevelse följa naturens rytm och årstidernas växlande. Den, som inte haft tillfälle att uppleva detta är på sitt sätt fattig, även om han enligt taxeringskalendern är förmögen. Skönhetsvärden kan inte förvärvas med pengar, men de kan med känslans rätt fritt inmutas. De värden jag här talar om är de naturliga, enkla och vackra och som innehåller mer stämningsvärde än en hel konstsalong behängd med modem konst. Detta förbises alltför ofta i detta reklamens tidevarv, då konfektionssjälarna blir allt t1er och personligheterna allt färre.. Trots de bästa yttre förutsättningar kan ingen äkta hembygdskänsla utvecklas, om den personliga resonansen saknas. Det är nödvändigt att i tillvaron kunna se något mer äri rent materiella värden. En viss personlig 17

18 Varje öga ser sin egen syn, varje öra lyssnar till en egen sång. l hembygdskänslan ingår ofta tanken på hembygdens kyrka, även om man inte är religiöst lagd. mognad är också en nödvändighet för hembygdskänslans utveckling. Ungdomen med sin längtan ut mot livets hägrande äventyr har inte ro till den eftertanke, som hembygdskänslan kräver för sin växt. Säkert är det nödvändigt med ett visst avstånd inte bara i tiden utan även i rummet. Måhända blir hembygden kärare, då den icke längre finns inom nära räckhåll och kanske allra kärast då den blivit "detfärlorade paradiset". Lennart Paulsson God Jul Gott Nytt år tillönskas alla läsare av Gräns Posten 18

19 På uppdrag i 5kien och 5kotfoss Telemark.. I Denna historia började med att det kom telefonsamtal från Uddevalla, angående möjligheten att leta fram någon, som i Norge skulle kunna tala något om emigrationen dit. Jag hänvisade åt visst håll, varefter det hela blev tyst - tills man återkom från annat håll och förklarade, att det var en SVENSK kåsör man önskade sig och att denna skulle redogöra för varför, när, var och hur dalslänningar och bohuslänningar drog iväg till Norge. Ja, de var till och med så fräcka, att de direkt siktade in sig på mej, de trodde väl att jag, som ordf. i Gränsbygdens Släktforskare kunde allt inom ämnet...! Det var Föreningen Norden, som låg bakom och de planerade en sammankomst i Skotfoss, nära Skien i Telemarks fylke. Dagen bestämdes till den 2 november kl. 19. Thor 0vrum i Skien, för övrigt en av våra medlemmar i det området och ordförande i lokalföreningen inom Föreningen Norden, var den som sedan skrev och gav vidare information om träffen. Det ordnades fri resa med SandefjordsfåIjan, liksom fritt logi hos den glade och hjälpsamme Thor och hustru Kerstin. Det blev till att "läsa på" och samla in material, som kunde intressera, utan att det fördenskull kunde komma att bli långrandigt eller sövande. Material hämtade jag ur hembygds litteratur och egna noteringar rörande min farfar, morfar och morfars mor, som varit i och vandrat till broderlandet. Min hustru, Stina, hade även sin morfar med i berättelserna, det var Henrik Andreasson från Sanne socken. Han och hans broder hade under många år vistats i SarPsborgs- och Fredrikstadsdistriktet som murare m.m. Min egen morfar var från 1898 till omkring 1906 med om att bygga upp Oslo! Farfar var sågverksarbetare i Tistedalen från 1884 och några år framåt, innan han återvände till Ärtemark och gifte sig 1892 med sin tremännings dotter. Överresan med färjan BOHUS från Strömstad gick bra, trots att det strax innan förekommit inställda turer och tack vare ett sjösjukepiller i förebyggande syfte redan på morgonen! Vid ankomsten till Skien, en timmes bilfärd från Sandefjord, var det till 19

20 att söka upp Thor på hans arbetsplats, Skien Videregående Skole, där han som rektor basar över cirka 700 elever. Vi mottogs å det hjärtligaste, han tog på stående fot ut tre timmars innestående övertidskompensation och körde oss sedan runt i omgivningarna för att vi skulle hinna bese staden innan skymningen föll. Därefter bar det av hem till familjens villa, i nordöstra utkanten av staden, där vi bjöds på en god och lugnande middag, varefter vi fick tillfålle till både tupplur och ombyte inför kvällens strapatser. På väg till möteslokalen hämtades en äldre man upp, så vi fick ytterligare tillfålle att studera det ringlande gatunätet i Skien! Till mötet skulle även intresserade från såväl hembygds- som släktforskarförening komma, förutom alltså medlemmar från Föreningen Norden. När salen fyllts var det inemot 100 personer, som nog alla väntade spänt på vad svensken kunde ha att berätta. Men det hela begynte med några övriga programpunkter, som lottförsäljning och kaffe m.m. Som jag ofta är både intresserad och pratglad över olika ämnen, så tog mitt lilla kåseri en hel timma i anspråk. Jag lyfte fram förhållandena i både Bohuslän och Dalsland för den aktuella tiden. Olika källor har angett, att det främst var lokalpressen, emigrationsagenter, nödåren, kommunikationerna och, för den manliga befolkningen, värnplikten, som främst orsakade den stora utflyttningen från landskapen. Under kvällen var lokalpressen där och det togs bilder på ett antal svenskättlingar tillsammans med "svensken". Efteråt var det flera personer som kom fram och pratade om sina förfåder med rötter i Sverige, de ville ha både råd, hjälp och kontakt med mej. De kommer säkerligen att skriva för att la hjälp och de är alla varmt välkomna, jag skall ge den hjälp som jag förmår och kanske i enskilda fall lämna spörsmålen vidare till andra personer i andra regioner De svenskättade var: Morten Barlaug (Svahn), Gerd Barlaug (Svahn), Sonja L0berg (Ekman), Sissel Aadna (Johansson), Alice SandelI Hansen, Amb0rg Sandell Henriksen, Liv Marie Pettersen (Hemmingsson), Jan Hedlund, Kari Pedersen (Hedlund) och Jorunn Knutsen (Johansson). Alla dessa kom med på fårgbilden i tidningen VARDEN den 3/11... Bland de programpunkter som förekom under kvällen, var "ett spel" med gammal svensk musik på band, som beledsagades av upplästa kommentarer från ett manuskript. 20

21

22 Det låg flera personer bak denna trevliga föreställning och jag fick ett halvt löfte från en av damerna om att vi i Gränsbygdens skall ra en utskrift av texten och förhoppningsvis rar vi då också även kopia av ljudbandet. Det hela torde vara något som vi i framtiden kan framföra vid något av våra möten. Slutligen kan jag rapportera, att hemresan gick fint. Vindhastigheten var på torsdagen cirka 6-10 sekundmeter, sjögången acceptabel, utsikten strålande och maten god. Roland Olsson Familien Carlsson fra Tanum utkast til en slektsbok Dette er mermest et utkast til en slektsbok for etterkommere etter Carl Gustav Petterson og Anna Olsdatter fra Tanum i Sverige. Den bygger på et utkast skrevet til en slektsreise Telemark til Tanum i F or noen av familiegrenene har vi ratt nye opplysninger til slektsstevnet i Heddal 21. april 1996, andre har av ulike grunner ikke svart. Det bet yr at oversikten blir noe haltende, men dersom de som leser dette har opplysninger, kan de skrive til undertegnede. Da kan jeg i alle fall ajourfere opplysningene på en diskett - til bruk ved eventuelle senere samlinger. Skriftet er blitt til i en meget trave l periode; jeg ber derfor om unnskyldning for de mange feil dere sikkert vii finne. Men en slik oversikt er i alle fall bedre enn ingen for slektsinteresserte. Vennlig hilsen Thor0vrum Frogner ring 86 N-3715 Skien Etterkommere aven bohuslänslekt som slo seg ned i Telemark ca 1870 Hvorfor vet jeg ikke, men i min fars slekt synes det å ha vcert sterre 22

23 interesse for retterottene som går tilbake til Tanum, enn for andre deler av slekten. De gamle var seg i alle fall sitt svenske opp hav bevisst, og de var stolte av det. Mange har undret seg over hvorfor de dro til Norge - ogjeg har hort flere forklaringer i min barndom. Nå vet vi at det var en masseutvandring fra Vest-Sverige sist i forrige århundre og at emnet er blitt gjenstand for vitenskapelig forskning. For de fleste av oss er dette ikke snakk om vitenskap, men om rotter vi foler vi har i nabo landet. Vi som har besokt traktene våre forfedre bodde i, vet at de kom fra et vakkert landskap ut mot vestkysten av Sverige. Takket vrere god hjelp fra svenske forbindelser, isrer Gunvor Aune i Goteborg, Ingemar Lantz i Sannes, Tanum og Rosa Borg i Bullaren, Tanum, vet vi nå en god del om våre forfedre. Om solide bondeslekter fra Tanum, om mollere og klokkere i Fässberg ved Goteborg og om innslag av mer kunstnerblod gjennom en "pappermakare och konstgesell". Vi har bare maktet å folge etterslekten til 3 av de familiene som kom til Heddal. Olav Carlsen på Notodden har samlet opplysninger om etterkommerne til Johan Paul Carlsen, fam. Sagafoss, Notodden, har gjort det samme for etterkommerne til Johan Adolf Carl sen - og Leif Jorgensen, Skien og Arne Aspheim, Melum for slekten etter Olle Carlsson (Oluf Carlsen). Vi som har arbeidet med dette, fant snart ut at vi hadde gitt oss ut på en kjempejobb. Skulle det bli perfekt, ville vi neppe vrere i stand til å fullfore det. På denne bakgrunnen fant vi å måtte slå av på kravene - for at familiene i alle fall skulle få et grunnlag å arbeide videre på. De som har rettelser, tilfoyelser - eller helt nye opplysninger å komme med, bes sende dem till undertegnede. Srerlig er jeg interessert i opplysninger om slektens forste tid i Norge - og i kopier av gamle brev. Dere vii snart se at oversikten er utarbeidet etter 3 ulike systemer. Utgangspunktet er de familiene som kom til Norge ca I tabellform folger vi deres forfedre i Sverige. I neste avdeling folger vi etterslekten til tre av disse familiene. Til slutt finner dere en håndskrevet oversikt over de to nrermeste generasjonene etter Johannes Johansson Häll og Cecilia Andersdtr. Den angir slektskapsforholdet til nålevende personer i Sverige. 23

24 Ifolge opplysninger fra Gunvor Aune bodde familien den siste tiden i Sverige på plassen Trulsemyren under Håkeby. I mai 1868 dro disse til Hitterdal i Norge: inh. torp. Carl G. Pettersson, s. Johan Pål, s. Olle og d. Amanda. Det synes som om de har va:rt tilbake en tur sommeren etter. Mot slutten av mai 1870 dro resten av familien i Trulsemyren til "Hitterdal": Johan Adolf med hustru Agneta Hansdatter og smådotrene Mathilda Josefina og Augusta Bernhardina. En oversikt over barna til Carl Gustav Petterson og Anna Olsdotter Carl Gustav Pettersson, f. 20/ istromstad, d på Lillemoen, g.m. Anna Olsdotter, f , Halvorsrod, dode i Sverige for familien flyttet til Norge. Iflg. "husforhersl. i Tanum bodde familien fram til 1860 på torpet BruksbackenlTorbal. I 1860 flyttet hele familien til Knam. Her ble de i 6 år til de i 1866 flyttet til torpet Trulsemyren under Håkeby. I 1870 utvandret hele familien til Heddal, Norge. Johan Adolf, f l836 g.m. Agneta Hansdtr. f. 17.1O.l836, d Han bodde som ung 4 år på Hvittenvall ( ). I 1864 ser vi at han reiste fra Torbal. Stor etterslekt; bor isa:r i Heddal I Notodden. Se foran. Olle, f l839, d. i 1903 i Norge g.m. Josephine Johannesdtr f , Knam, Sverige, d. i Han bodde som ung på Mjolkerod. I Norge var han gårdbruker flere steder, bl.a. i Heddal, Sandsva:r, Bo og Melum. Amanda, f Hun bodde som ung istromstad, g.m. Pytte på Kongsberg Flere barn: Gustav, Anna og Hulda. Etterslekt bl.a. på Kongsberg. Johanna Stina, f l847, d

25 Etterkommere etter Johan Paul Carlsen, f , Torbal/Brobacken i Tanum, Sverige, d0d i Heddal Landhandler, Heddal G.m. Tone Gunleksdr, Lillemoen, Villand, f , d A. Hans Gustav f. 12.l0.1884, d B. Anna f. 29.0l.1891, d l971 C. Carl f , d D. Johan f , d Etterkommere etter A. Hans Gustav Borgny, f g.m. Marius 0verland, 2 barn: Ragnhild f. 1945, Ole Bj0rn f. 1953, g.m. Hilde Persen, 2 barn: Jan Erik f. 1977, Geir f Johanne f. 1924, g.m. Ole Paulsen, l barn: Odd Ivar, f Randi f. 193 l Anne f. 1O.09.l895, d l980, g.m. Marius Tomte Halvor f l897, d l966 Johannes f , d , g.m. Anna Roland Ingebj0rg f Margit f g.m. Ole Aasdalen Jon f , g.m. Emma Kasin, 2 barn: Thor f

26 Ove, f. 1951, g.m. Anne Nykås, 3 barn: Rita f. 1974, Eva f. 1976, Nina f B. Augusta Bernhardina f , g.m. Jon Sagafoss, 2 barn: Anna f , d , g.m. Anton Engebretsen, 3 barn: Judith, f. 1922, g.m. Holene, 1 barn: Torfinn Johan f , d , g.m. Margit Nikolaisen, 1 barn: Vigdis, f. 1917, g.m.alfmadsen, 1 barn: Kirsten Hans Wilhelm, f , d , g.m. Louise Simonsen, l barn: Mary f. 1922, d. 1968, g.m. Olav Slåtta, 3 barn: Amt Helge, f. 1945, g.m. Ruth, barn: Lillian f Ole Bjern f. 1946, g.m. Anne, 3 barn. Tore f. 1948, g.m. Solbjerg C. Carl Carl sen D. Anna Carlsen, g.m. (brevvekslet med fam. på Notodden noen år etter 1945) Wilhelm Quiel, 3 barn: Helen Adolf og en senn til E. Hans Magnus Carlsen, f , d , g.m. Anne Haugen, f , d , 5 barn: Anna f , d Margit f , g.m. Trygve Harry Valeur Erichsen f , d , 2 barn: (f. Kragem, d. Odda) Gerd Erichsen f l925, Notodden, g.m. 26

27 Bjarne Hystad, f , bor på Stord, 3 barn: Trygve Hystad f l951 på Stord, bor på Odda, g.m. Solveig RivedaI, f. 09.ll.1953, d , 2 ~arn: Eirik Hystad f Grete Hystad, f Jan Erik Hystad f , g.m. Ragnhild Vikane, f , bor på Stord, 3 barn: Cathrine Hystad f Thomas Hystad f Andreas Hystad f Bjarne Hystad f bor på Kongsberg, g.m. Anne Dahl, f l965, 2 barn: Anita Hystad f Berit Hystad f. 2l.0l.1994 Reidun Erichsen f l92'7, Fredrikstad, bor på Odda, g.m. 0yulv Schaathun f , Odda, 2 barn: Anne-Marie Schaathun, f , hor på Odda, g.m. Geir Nerheim Andersen, f , 2 barn: 0rjan S. Andersen, f Kjersti S. Andersen, f Hans-Ole Schaathun, f , bor på Odda, l barn: Lars Tjernand Odland, f. 23.l Else Erichsen, f l931, Odda, g.m. Einar Odland, f ,3 barn: Grete Odland f , bor i Hafsfjord, l barn: Mari Odland, f Marit Odland f , bor i Sagvåg, g.m. Ola Linga, f , 2 barn: 27

28 Berit Linga, f Anne Linga, f Jan Einar Odland f , bor i Odda, g.m. Merete Jonseth, f ,2 barn: Katrine Odland, f Stine Odland f Anlaug f , d. 1975, g.m. Gunnar Na:ss f. 1901, d. 1985, l barn: Anne-Live Na:ss, f. 1934, g.m. Johs S. Synnes f. 1933, 3 barn: Gunnar Synnes f. 1959, g.m. Bente Jacobsen, f. 1958, 3 barn: Ingvild Synnes f Ragnhild Synnes f Kristin Synnes f Marit Synnes f. 1963, g.m. Ole Lindseth f Hilde Synnes f. 1966, g.m. Per-Erik Dmnen, f. 1966, l barn: Erlend Dmnen f Johan Adolf f , bodde i Arendal, g.m. Gunda Irgemo f , Lunde i Telemark, 2 barn: Bj0rg-Irene Carlsen f , Haugsjåsund, g.m. Peter Felle, 2 barn: Sigrun f Anne-Gunn f Hans Carlsen, f , Haugsjåsund, g.m. Signe Hermansen f , Trom0Y, 2 barn: Rune Carlsen f

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001 Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001 Obs: Alla son namn är inte med. Namn med gammalstavning har oftast normaliserats. Barn får sökas under sina föräldrar eftersom bara föräldrarna är registrerade.

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo 1 Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo Släktforskningen har inte kommit längre bak i tiden uppgifter saknas. Lars Eriksson Bonde i Olerum 1.sta generationen Bonde 1736-1800

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro.

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro. Norrbo 1. En gård på gränsen mot Hedesunda socken. I början på 1800:talet, brukades gården av landbonden Nils Olsson f 1784 och Stina Olsdotter f 1782, hade tre söner och två döttrar, flyttade till Sälja

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare.

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. 1 Eriksdal, Kasen Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10 Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. Min morfar, Erik Gustaf Eriksson, finns med i husförhörslängden

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 0:1 Birgitta Linnea Karberg (1). Född 1949-04-18 i Björklinge (C). (Far 1:2, s 1, Mor 1:3, s 1) Generation I 1:2 f Edvard Emanuel Eriksson (4). Född 1902-05-18 i Tjäderbo, Björklinge (C). Död 1965-07-18

Läs mer

Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken

Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken 1 (14) Innehåll Axel Otto Brostedt...4 Anders (Wiberg) /Jernberg (Ersson)...5 Samuel Jernberg (Samuelsson)...6 Gustaf Adolf Kruse...7 Karl Anders

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns?

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? Kerstin Död av ålderdom Nilsson Lars 1668-1758-08- Bonde från

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

HARALD LARSSONS ANOR

HARALD LARSSONS ANOR HARALD LARSSONS ANOR Generation I 1:1 Proband Harald Larsson, f. 1888-01-21 i Landskrona, d. 1975-11-19 i Stockholm (Hässelby). Möbel- och inredningsarkitekt. Gift 1920-05- 21 Mary Charlotta Hållenius,

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Brannudden torp nr 51

Brannudden torp nr 51 Brannudden torp nr 51 Torp under Hammarby 1821-1825 Drang Pehr Grail Maja Cajsa Ersdotter Peter Pehrsson f 1795.07 05 ikila f 1796.04.21 ibettna f 1801.07.18 i Bjorkvik drunkn i Bysjon 11/11924 standigt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Arvika Kedjan Final A-Final

Arvika Kedjan Final A-Final Arvika Kedjan 2012 2012-07-14 Final A-Final 1 Anders Brolund Arvika Skyttegille (VÄ) 233 143 376 (30) 2 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 234 142 376 (27) 3 Donald Johansson Ale Skf (BD) 229 141 370 4 Jane

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken 1 (12) Innehåll Olof Fröjd (Olsson)...2 Erik Jöransson...3 Bengt Moberg...4 Gustaf Moberg...5 Lars Moberg...6 Per (Peter) Moberg...7 Erik Modig...8

Läs mer

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Börje Duvell (Kr),

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Anfäder Carl Edvin Olsson

Anfäder Carl Edvin Olsson Anfäder Carl Edvin Olsson Carl Edvin Olsson. Stenhuggare. Född 1882-12-12 Väjern, Bohuslän. Död 1952-01-04 Vasa, Göteborg 1). TBC Far: I:1 Olof Kristiansson. Mor: I:2 Sofia Hansdotter. Carl Edvin Olsson

Läs mer

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 1 Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 Laga skifte infördes i Sverige 1827 med förordning om hur uppdelning av jorden skulle ske. Redan då frågade lantmätaren Sennebybönderna, om man ville

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Enegården Bonden Anders Jönsson Hustru Agneta Gummesdotter Gamla fadern Gumme Svensson

Läs mer