» Vi vill ha fjärrvärme!«

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Vi vill ha fjärrvärme!«"

Transkript

1 Henning Hansen, BRF Torslanda Centrum:» Vi vill ha fjärrvärme!«effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Dec 2009 TEMA Läs om fjärrvärme på sidorna 5 9 Ballograf: Miljön viktig för Sveriges största penntillverkare Därför köper Astra Zeneca naturgas 3 Trafik och miljö framgångar i Västsverige 14

2 Med ren elektricitet under huven När jag skriver det här står jag precis i begrepp att gå ut och provköra den elbil som vi modifierat själva på Göteborg Energi. En Smart som vi stoppat ett kraftigt batteri och en elmotor i. Går som ett spjut säger kollegerna som redan testat. Nu är det min tur. Men det har hänt flera andra kul saker på sista tiden. Vårt nya upplägg med Gröna Energitjänster har precis fått sin första kund, Ballograf i Västra Frölunda. Dessutom har vi fått en ny storkund när det gäller gas. Att vi i stark konkurrens kunde skriva ett avtal med Astra Zeneca visar att vi har ett bra erbjudande. Med ett annat storföretag, SKF, har vi inlett ett stort samarbete som går ut på att skapa en hållbar industri. Vi på Göteborg Energi ska leverera klimatvänliga energislag som fjärrvärme och biogas samt elektricitet producerad av vindkraftverk. Dessutom ska vi tillsammans med SKF skapa ett forum för utveckling av vindkraft, både som kommersiell industri och spjutspetsforskning. Det här känns mycket lovande, läs mer på sidorna 12 och 13. Till sist vill jag bara berätta att vi fått ett omnämnande för vår fjärrvärme i District Energy Climate Award, vilket är riktigt roligt. Men nu är det dags att avsluta det här, och gå ut till bilen. Ingen bensin, ingen etanol Pure Electro. Trevlig läsning! Anders Dahl Marknadsdirektör, Göteborg Energi Astra Zeneca köper gas från Göteborg Energi och passar på att energieffektivisera AstraZeneca i Mölndal köper numera sitt behov av naturgas från Göteborg Energi. Priset var en viktig faktor, men vi hoppas också på att kunna bygga upp effektivare energisystem genom att samarbeta med Göteborg Energi som är en bred energileverantör, säger Ulf Krüger, ansvarig för AstraZenecas energianvändning i Sverige. Läkemedelsföretaget arbetar hårt för att skapa en bra resursanvändning och en god miljöprofil. Eftersom Göteborg Energi också redan jobbar med de områdena kan det ge oss ett mervärde utöver gasleveranserna, säger Ulf Krüger. Han är också intresserad av att diskutera driftoptimering, nya tekniska lösningar, elbilar och laddstolpar med mera. Naturgasen används för att producera ånga för luftfuktigheten i lokalerna samt för utrustningar såsom autoklaver. Det är viktigt att vi har rätt inomhusmiljö i våra laboratorier för att skapa rätt förutsättningar för vår verksamhet. Astra Zeneca vill effektivisera sin energianvändning, berättar Ulf Krüger. 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 TEMA: Fjärrvärme Stort intresse för energitjänster Anders Nellskog och Per Garelius ingår i det nya teamet som hjälper kunderna till en effektivare energianvändning, miljöförbättringar och lägre produktionskostnader. I oktober var duon på plats på Elmiamässan. Vi arbetar för att se kundbehoven, svara på frågor, informera och lyfta fram möjligheterna hos våra energitjänster, säger Per Garelius. Göteborg Energi har i dag 23 olika energitjänster i form av olika avtal och uppdrag. Exempel på energitjänstavtal är underhållsavtal, tillsynsavtal och klimatavtal. Energitjänstuppdragen kan handla om energideklaration, energianalys, eller IT-tjänster som e-rapport och fastighetsövervakning via internet. Intresset för Göteborg Energis monter var stort. Många ställde frågor, skaffade information och diskuterade olika lösningar. Dialogen med kunderna är viktig. Vi fick också uppskattande kommentarer för vår reklamkampanj Använd bara det du behöver, säger Anders Nellskog. Budskapet Använd bara det du behöver illustrerades fyndigt med den något ovanliga parkbänken. Anders Nellskog och Per Garelius är teamet du vänder dig till för att få veta mer om Göteborg Energis energitjänster. Fjärrvärme till alla Det satsas på fjärrvärme inte bara som uppvärmningsalternativ utan också för att driva hushållsutrustning. Men var är fjärrvärmen utbyggd och i vilka områden planeras investeringar? I detta nummer av Effekt & Miljö kartlägger vi fjärrvärmen i Göteborg och kranskommuner. Läs om fjärrvärme på sidorna 6 till 9 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 TEMA: Fjärrvärme» Vi vill ha fjärrvärme! «Förtroendemannen Henning Hansen vet vad som är bäst för HSB BRF TorslandaCentrum. I dagsläget har bostadsrättsföreningen en egen panna för att tillgodose behovet av värme till de egna 198 lägenheterna och grannföreningens 167, som man säljer till. Under cirka 40 år har det bland annat eldats sopor, tjockolja klass 4 och naturgas i panncentralen. Vi provade värmepumpar i fem sex år men fick en del problem och dålig ekonomi och återgick till naturgas för tio år sedan, säger Henning Hansen. Nu är tanken att fjärrvärme ska ta över om ett till två år. Fjärrvärme är absolut mest ekonomiskt för uppvärmning. En kalkyl som vi arbetat fram tillsammans med Göteborg Energi visar att vi sparar 1,6 MSEK, varav en miljon i vår egen BRF, säger Henning Hansen. Fjärrvärmenätet har nått Amhult. Nu gäller det att Göteborg Energi får med sig så många fastighetsägare som möjligt på vägen mot Torslanda Centrum, så att utbyggnaden snabbt når Hennings förening. Då blir fjärrvärmedrömmen en fördelaktig verklighet. Om värmeproduktionen sker på ett ställe, hos Göteborgs Energi, i stället för hos flera lokala producenter skonas dessutom miljön. Och vi kan bli av med vår skorsten. Fjärrvärme mer än bara uppvärmning Bengt Attebo, försäljningschef på Göteborg Energi, ser flera nya användningsområden för fjärrvärme. Det finns många nya spännande användningsområden för fjärrvärme. Bland annat kan den miljövänliga energin i många fall ersätta högförädlad elenergi. Fjärrvärme är ett alternativ för uppvärmning i stället för el. Den kan också ersätta el till tvätt- och diskmaskiner, torkskåp och i viss mån torktumlare. Vi får en eleffektivisering. I stället för att el värmer kallt vatten används redan uppvärmt fjärrvärmevatten, säger Bengt Attebo, försäljningschef. Detta blir extra effektivt om till exempel nya centrala tvättstugor byggs. En annan effekt av eleffektivisering vid övergång till lågenergilampor är att lampornas elbaserade värme ersätts med fjärrvärme. Fjärrvärme är bekvämt och bättre för miljön än andra energislag, säger Henning Hansen på HSB BRF Torslanda Centrum. Bra för miljön och bra för plånboken, säger Bengt Attebo. Göteborg Energi bör vara med tidigt i byggprojekt där fjärrvärme är inblandat för att slutresultatet ska bli riktigt bra. Kunderna och vi måste ha ett ömsesidigt förtroende. Då kan vi göra gemensamma utvecklingsplaner för att få kostnadseffektivitet. Detta är speciellt viktigt om flera byggherrar är inblandade i samma område, säger Bengt Attebo. För att utvidga kundsamarbetet erbjuder Göteborg Energi också företag och bostadsrättsföreningar med flera att sköta driften av deras fastigheter. Vi gör det i genomsnitt procent energi effektivare än kunden själv i dag, säger Bengt Attebo.» Inte säkert att det blir billigare med konkurrens «Det måste finnas konkurrens i alla led för annars blir fjärrvärmen dyrare för kunderna. Med det argumentet vill en del aktörer få till stånd ett tredjepartstillträde på marknaden, precis som för den avreglerade elmarknaden. Det går absolut, men jag är inte säker på att det blir billigare för kunderna som helhet, säger Lars Larsson, chef fjärrvärme Göteborg Energi. Om fjärrvärmemarknaden avregleras innebär det troligen att: Lars Larsson, chef för fjärrvärme på Göteborg Energi. Fler företag kan producera och sälja energi i berört nät. Fler administratörer/företag ska tjäna pengar på samma sak vilket kan ge högre konsumentpriser. Någon ska våga ta ansvaret för funktionen och säkerställa effekt i nätet. Att fjärrvärmenätet kommer att separeras från produktion och försäljning. Det kommer inte att vara enkelt att optimera hela systemet. Elnätet är större och berör alla i Sverige. Fjärrvärmenäten kan inte kopplas ihop lika enkelt. Därmed blir det endast en fri marknad i respektive lokalt nät, säger Lars Larsson. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7»

5 TEMA: Fjärrvärme» En del hävdar att alla inte får leverera in i systemen. Men Göteborg Energi har skapat en marknadsplats för alla som vill lämna spillvärme. Enda kravet är att de är med och investerar. Sedan delas eventuell vinst. I de förslag som diskuteras för tredjepartstillträde är Göteborgs lösning en variant. Samtidigt står vi för nätet och en effektreserv om inte spillvärmen räcker. Då blir det inte kallt i hemmen, som det hade kunnat bli i Ale i vintras när företagen med spillvärme stod stilla på grund av krisen. Tack vare att vi hade byggt ihop fjärrvärmenätet i Ale med fjärrvärmenätet i Göteborg blev det inte kallt, säger Lars Larsson. Göteborg Energi är inte rädd för en eventuell utveckling mot avreglering. Det finns dock ett antal frågeställningar. Till exempel kan det bli krångligare och dyrare för kunden att köpa om fler ska producera, sälja och distribuera fjärrvärme. Det blir fler avtal som ska tecknas och efterföljas. Då kanske kunderna väljer en helt annan energilösning som inte har lika bra miljöprestanda. Investeringar i fjärrvärmenät är stora med lång återbetalningstid. Är ett företag inte säkert på att få leverera, är det inte säkert att det vågar investera. Då hämmas utbyggnaden. Tekniska innovationerna avstannar. Och dagens system kräver faktiskt en hel del av oss. Vi måste ha bra kvalitet och pris så att kunderna inte lämnar oss. Genom de investeringar som Göteborg Energi har gjort de senaste åren har vi i dag ett pris som ligger cirka tio procent under snittet i landet för fjärrvärme. Göteborg Energi står för kundrelationen och även för systemet, säger Lars Larsson. Här byggs fjärrvärmen ut Göteborgsregionens fjärrvärmenät växer så det knakar. Men var? Hur stora är investeringarna? Vad betyder utbyggnaden för framtiden? Här ger Lars Larsson, chef för fjärrvärme på Göteborg Energi, svaren. Sävenäs I Sävenäs eldar vi idag oförädlat biobränsle, så kallad grot, i en hetvattenpanna. Med en ombyggnad av pannan till en ångpanna kan produktionen kompletteras med en turbin som genererar förnyelsebar el. Detta är ett efterfrågat alternativ från kunderna och ett led i företagets vision mot ett hållbart Göteborg. Investeringen är på 130 MSEK. Torslanda Fjärrvärmeledningen har nått Amhult. Flera anslutningar har gjorts på vägen, bland annat har Sörred Energi som försörjer Volvo personvagnar med värme anslutits. Därmed ges möjligheter att få affären lönsam. Investeringen är på 100 MSEK för industrier och boende. Planen är att fortsätta bygga mot Torslanda Centrum 2010 om det finns tillräckligt antal kunder. Fortsättningsprojektet är på cirka 17 MSEK. Kungälv För ett år sedan togs en fjärrvärmeledning mellan Göteborg Energi och Kungälvs Energi i bruk. Den är i första hand back up så att Kungälv slapp bygga egen ny produktion. Företagen kan nu köpa av varandra. En rolig affär som är fortsättningen på ett regionalt fjärrvärmenät eftersom vi redan har utbyte med Mölndal, Partille och Ale. Investeringen var cirka 30 MSEK. Ale Ledningen till Ale byggdes i två etapper och togs i drift våren Ale Fjärrvärme bestod av flera små nät som Göteborg Energi byggde ihop till ett. En intressant investering då en stor del av värmeproduktionen avvecklades i Ale samtidigt som Kungälv kunde anslutas till Göteborgsnätet. Nu kommer i stort sett all fjärrvärme till Ale från Göteborgsnätet. Investeringen var drygt 100 MSEK. Jonsered Jonsered ska anslutas från Partille. Kostnaden är drygt 40 MSEK. Då avvecklas en gaspanna som gett lokal fjärrvärme. På vägen planeras även anslutning av ett antal bostadsområden. Mölndal Nu finns en ledning mellan Göteborg Energi och Mölndal Energi nära Göteborgsvägen. En till från Högsbo är beslutad och i projekteringsstadiet. Resultatet blir att värmeutbytet kan optimeras ytterligare. Göteborg Energi tar halva kostnaden som är 4 4,5 MSEK. Illustration: Helena Fogelberg 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9 Utbyggd fjärrvärme av Göteborg Energi

6 Grönt ljus för biogasproduktion i Göteborg I september gav Energimyndigheten grönt ljus för biogasproduktion i Göteborg ett steg i rätt riktning för grön gas och gröna jobb inom energisektorn. GoBiGas beviljades 222 MSEK och bidraget ges under förutsättning att EU-kommissionens statsstödsgranskning utfaller positivt. Målet är att producera biogas genom att förgasa biobränslen i en anläggning i Ryaområdet på Hisingen. Produktionen blir cirka 160 GWh/år och i den fullt utbyggda anläggningen 800 GWh/år. Det blir den första storskaliga förgasningsanläggningen i världen för produktion av biogas från biobränslen, säger Åsa Burman, VD och projektchef för GoBiGas. Eftersom delar av tekniken är ny och relativt oprövad deltar Göteborg Energi med egna operatörer på en anläggning i österrikiska Güssing, detta för att få fler drifttimmar och kunna utvärdera tekniken. Laddstolpar för Saxborns hyresgäster Saxborn Fastigheter har tillsammans med Göteborg Energi precis färdigställt en modern parkeringsplats med 25 laddstolpar för framtidens elbilar. Parkeringsplatsen på Björcksgatan i Kålltorp i Göteborg är därmed den hittills största parkeringen i Sverige anpassad för laddning av elfordon. Operativa chefen Fredrik Saxborn tog kontakt med Ulf Östermark på Göteborg Energi för att presentera idén och arbetet kom snabbt i gång. Matning/ servis på 200 ampere drogs fram. Hyresgäster som inte skaffar elbilar kan ha motorvärmare, som också minskar CO2-utsläppen, säger Fredrik Saxborn. En lampa indikerar om stolpen från GARO laddar. Användarna betalar 650 kronor per månad för parkeringsplatsen, plus elförbrukningen, som kommer på hyresavin. Fredrik Saxborn tycker att samarbetet med Göteborg Energi fungerade mycket bra. Det är ett öppet projekt som ger en optimal lösning för framtiden. Göteborg Energi har hög servicenivå och ska ha 24-timmarsjour om det blir fel på stolparna. Miljöhänsyn en självklarhet för Ballograf Tommy Kvist, delägare i Ballograf är stolt över att tillverka den första svanenmärkta pennan. När de gamla oljepannorna hos anrika Ballografi Göteborg sjöng på sista versen blev en anslutning till Göteborg Energis fjärrvärmenät lösningen. Vi tecknade också ett Grön Partner-avtal för att minska CO2- utsläppen och elkostnaden, säger Tommy Kvist, en av två delägare i Ballograf. Oljepannorna förbrukade 100 kubikmeter olja per år. Nu är de ett minne blott och i pannrummet finns ett utrymmesbesparande aggregat och ett rent fjärrvärmeaggregat. Det kändes inte rätt att elda olja, varken som företagare eller privatperson. Vi har alla ett ansvar för miljön, säger Tommy Kvist. Ballograf funderade på andra alternativ för uppvärmning men fjärrvärme låg rätt i tiden. Avtalet på tio år ger pennföretaget anslutning till fjärrvärmenätet, en modern fjärrvärmeanläggning, ombyggnad av sekundärsidan, ett besparingsprogram samt bättre miljö både ute och inne. Ekonomiskt innebär detta i dagsläget en lika stor kostnad per år som med oljeeldning. Men nu startar vi energibesparande åtgärder ihop med Göteborg Energi och vi hoppas att de bär frukt så att exempelvis elförbrukningen minskar, säger Tommy Kvist. Anslutning, teknisk upprustning, miljöfördelar och på sikt lägre kostnad. En vinn-vinn-affär för båda parter. Det är roligt att vara Göteborg Energis första kund med Grön Partner-avtal men vi har också förväntningar, säger Tommy Kvist. Ballograf Sveriges mest kända pennvarumärke. Tillverkar fem miljoner pennor per år. All tillverkning sker i Västra Frölunda i Göteborg. Har världens första Svanenmärkta kulspetspenna. 30 medarbetare. Omsättning 40 MSEK. Fem miljoner pennor tillverkas i Göteborg av Ballograf varje år. Därmed är de Sveriges största penntillverkare. Foton: Jeanette Larsson 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Foton: Jeanette Larsson Anders Hedenstedt, Sören Hermansen, Lena Sommestad, Anders Skälegård som är energiexpert från Sweco, och moderatorn Britt-Marie Mattsson funderade över energimängden i olika saker. Konferens för ett hållbart Göteborg väckte tankar Göteborg Energi höll i november en konferens om framtidens hållbara energisamhälle. Sören Hermansen, en av tre som delade Göteborgspriset för hållbar utveckling, deltog i debatten. Han är känd för sin kamp att få den lilla danska ön Samsö självförsörjande på förnybar energi. Tänk globalt och agera lokalt, var Sörens budskap. Lena Sommestad, VD för Svensk fjärrvärme, menade att det utöver tekniken är viktigt att förstå samhällets mekanismer för att nå lösningar. Hans Eek, pristagare 2003, sade att det är lätt att applicera passivhusteknik på befintliga hus och nybyggen för att minska energi förlusterna. Konsumentforskaren Cecilia Solér var arg. Konsumtionen är gränslös. Vi handlar ihjäl oss! Göteborg Energis VD Anders Hedenstedt ansåg att effekterna av klimatdebatten främst innebär stora förändringar på transportsidan. På frågan om människorna klarar av att lösa klimatfrågan gav alla optimistiska svar. Annki Bergh, Byggelit, och Kerstin Helge gren, Bräcke Diakoni minglade. Sören Hermansen, Bo Normark, Power Circle, och Cecilia Solér samspråkade. Carl Orstadius, VD på SKF Sverige och Anders Hedenstedt, VD på Göteborg Energi, vill med samarbetet minska klimatpåverkan i regionen. SKF vill ha en hållbar industri SKF har startat ett samarbete med Göteborg Energi för att skapa en hållbar industri i Göteborg. Vi vill göra vinst, men på rätt sätt, säger Tom Johnstone, SKF:s koncernchef. SKF:s strategi för en hållbar utveckling kallas SKF Care. Meningen är att företaget ska ha omsorg om affären, medarbetarna, miljön och samhället, alltså en slags grön kapitalism. Under fyra år har SKF minskat elkonsumtionen med 10 GWh i Göteborg samtidigt som produktionen ökat med 25 procent. Genom ett samarbete med Göteborg Energi tas nu nästa steg för att minska klimatpåverkan i regionen. SKF:s energiförbrukning i Göteborg har nått en så låg nivå att vi nu behöver en kunnig samarbetspartner som Göteborg Energi för att komma vidare, säger Carl Orstadius, VD, SKF Sverige AB. Samarbetet rör tre områden: Använda klimatvänliga energislag som fjärrvärme, biogas och vindkraftel för SKF:s produktion. Utveckla drift och underhåll av energiproduktion. Driva forskning och utveckling i Göteborg inom vindkraftsteknologi. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 Första svanenmärkta bilbränslet, laddstolpar för elbilar Henrik Forsgren, till höger i bild, berättar om framtidens bilbränslen. Västsverige når framgång inom trafik och miljö I slutet av oktober visade GöteborgEnergi upp sig för cirka 200 transportexperter från ett EU-toppmöte, som hölls i Göteborg. Under en dag visade vi EU-folket hur långt Västsverige har kommit med infrastrukturen för elbilar, i form av laddstolpar, och att vi har världens första miljö märkta fordons bränsle i form av Fordonsgas, säger Henrik Forsgren, omvärldsanalytiker på Göteborg Energi. De två montrarna från Göteborg Energi ställdes ut på Frihamns piren. Där fanns också ett antal andra intressanta västsvenska aktörer inom miljö- och trafiksäkerhetsutveckling med. Därför passade det bra att genomföra utställningen en dag till, men då för representanter från västsvenskt näringsliv och kommunal verksamhet. Cirka 200 upphandlare, transportfolk, miljöchefer med flera som arbetar med gröna transporter kom på den här bonusdagen, som blev lyckad, säger Henrik Forsgren. Ulf Östermark diskuterar elbilar med Else-Marie Malmek och Niclas Jarhäll. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Gissa profilen! Med hjälp av fem ledtrådar gäller det att hitta rätt person, en karaktär med kopplingar till energi, miljö, Göteborg Energi eller andra associerade ämnen. Rätt svar hittar du på 5 poäng Kvinnlig, svensk journalist och författare som fick Stora journalistpriset Samma år blev hon även utsedd till årets miljöjournalist samt tilldelades grävande journalisters pris Guldspaden.? 4 poäng Debatterar gärna miljöfrågor, framför allt matens ursprung och dess hantering. 3 poäng 2008 var hon sommarvärd i Sveriges Radio. Då pratade hon bland annat om torskens överlevnad. 2 poäng I somras blev hon invald i Europaparlamentet för Miljöpartiet. 1 poäng Hon väckte stor uppmärksamhet med sin bok Tyst hav Jakten på den sista matfisken, som handlade om överutnyttjandet av fiskbestånden i svenska och utländska vatten. Sammanställning: Helena Fogelberg Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i februari. Ansvarig utgivare Anders Dahl, Redaktör Margareta Forsberg, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Anders Ekblad, Peter Olsson, Per Garelius, Michael Andersson, Leif Simonsson, Thomas Drakenfors, Helena Fogelberg. Produktion Newsroom, Tryck Göteborgstryckeriet Mölndal, 2009 Foto framsidan Svante Örnberg Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet.

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Så halverade Liseberg sina energikostnader

Så halverade Liseberg sina energikostnader Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2009 Så halverade Liseberg sina energikostnader 10 13 Miljövänligt boende 4 9 Göteborg driver på för effektivare elanvändning 14 15 Den första april

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA

Läs mer

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17 EFFEKT NR.01 2015 & MILJÖ EN TIDNING FRÅN LISTAN Fem miljösteg för företag Sid 12 I FRAMKANT Den klimatsmarta ön Sid 13 Smart val! EFFEKTEN De sparar in 230 ton koldioxid VI GBG Briljant lyft för gångtunnel

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2012 Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9 Morrongänget utsåg första elbilstestaren Sid 6-7 PROJEKTET SOM SKA GÖRA ELTANKANDET ENKELT 4 5 ECOPILOT

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA SVENSK GEOENERGI? E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 2 2 0 0 9 RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014.

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014 Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster Sid 8 9 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS ENERGI 12 13 TRE KILOMETER

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

till avgasröret! Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 VEM ÄR PER LANGER 22

till avgasröret! Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 VEM ÄR PER LANGER 22 Fortum 3 2009 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 besök på ett grönt kontor 16 VEM ÄR PER LANGER 22 Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 ADJÖ till avgasröret! LEDARE

Läs mer