» Vi vill ha fjärrvärme!«

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Vi vill ha fjärrvärme!«"

Transkript

1 Henning Hansen, BRF Torslanda Centrum:» Vi vill ha fjärrvärme!«effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Dec 2009 TEMA Läs om fjärrvärme på sidorna 5 9 Ballograf: Miljön viktig för Sveriges största penntillverkare Därför köper Astra Zeneca naturgas 3 Trafik och miljö framgångar i Västsverige 14

2 Med ren elektricitet under huven När jag skriver det här står jag precis i begrepp att gå ut och provköra den elbil som vi modifierat själva på Göteborg Energi. En Smart som vi stoppat ett kraftigt batteri och en elmotor i. Går som ett spjut säger kollegerna som redan testat. Nu är det min tur. Men det har hänt flera andra kul saker på sista tiden. Vårt nya upplägg med Gröna Energitjänster har precis fått sin första kund, Ballograf i Västra Frölunda. Dessutom har vi fått en ny storkund när det gäller gas. Att vi i stark konkurrens kunde skriva ett avtal med Astra Zeneca visar att vi har ett bra erbjudande. Med ett annat storföretag, SKF, har vi inlett ett stort samarbete som går ut på att skapa en hållbar industri. Vi på Göteborg Energi ska leverera klimatvänliga energislag som fjärrvärme och biogas samt elektricitet producerad av vindkraftverk. Dessutom ska vi tillsammans med SKF skapa ett forum för utveckling av vindkraft, både som kommersiell industri och spjutspetsforskning. Det här känns mycket lovande, läs mer på sidorna 12 och 13. Till sist vill jag bara berätta att vi fått ett omnämnande för vår fjärrvärme i District Energy Climate Award, vilket är riktigt roligt. Men nu är det dags att avsluta det här, och gå ut till bilen. Ingen bensin, ingen etanol Pure Electro. Trevlig läsning! Anders Dahl Marknadsdirektör, Göteborg Energi Astra Zeneca köper gas från Göteborg Energi och passar på att energieffektivisera AstraZeneca i Mölndal köper numera sitt behov av naturgas från Göteborg Energi. Priset var en viktig faktor, men vi hoppas också på att kunna bygga upp effektivare energisystem genom att samarbeta med Göteborg Energi som är en bred energileverantör, säger Ulf Krüger, ansvarig för AstraZenecas energianvändning i Sverige. Läkemedelsföretaget arbetar hårt för att skapa en bra resursanvändning och en god miljöprofil. Eftersom Göteborg Energi också redan jobbar med de områdena kan det ge oss ett mervärde utöver gasleveranserna, säger Ulf Krüger. Han är också intresserad av att diskutera driftoptimering, nya tekniska lösningar, elbilar och laddstolpar med mera. Naturgasen används för att producera ånga för luftfuktigheten i lokalerna samt för utrustningar såsom autoklaver. Det är viktigt att vi har rätt inomhusmiljö i våra laboratorier för att skapa rätt förutsättningar för vår verksamhet. Astra Zeneca vill effektivisera sin energianvändning, berättar Ulf Krüger. 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 TEMA: Fjärrvärme Stort intresse för energitjänster Anders Nellskog och Per Garelius ingår i det nya teamet som hjälper kunderna till en effektivare energianvändning, miljöförbättringar och lägre produktionskostnader. I oktober var duon på plats på Elmiamässan. Vi arbetar för att se kundbehoven, svara på frågor, informera och lyfta fram möjligheterna hos våra energitjänster, säger Per Garelius. Göteborg Energi har i dag 23 olika energitjänster i form av olika avtal och uppdrag. Exempel på energitjänstavtal är underhållsavtal, tillsynsavtal och klimatavtal. Energitjänstuppdragen kan handla om energideklaration, energianalys, eller IT-tjänster som e-rapport och fastighetsövervakning via internet. Intresset för Göteborg Energis monter var stort. Många ställde frågor, skaffade information och diskuterade olika lösningar. Dialogen med kunderna är viktig. Vi fick också uppskattande kommentarer för vår reklamkampanj Använd bara det du behöver, säger Anders Nellskog. Budskapet Använd bara det du behöver illustrerades fyndigt med den något ovanliga parkbänken. Anders Nellskog och Per Garelius är teamet du vänder dig till för att få veta mer om Göteborg Energis energitjänster. Fjärrvärme till alla Det satsas på fjärrvärme inte bara som uppvärmningsalternativ utan också för att driva hushållsutrustning. Men var är fjärrvärmen utbyggd och i vilka områden planeras investeringar? I detta nummer av Effekt & Miljö kartlägger vi fjärrvärmen i Göteborg och kranskommuner. Läs om fjärrvärme på sidorna 6 till 9 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 TEMA: Fjärrvärme» Vi vill ha fjärrvärme! «Förtroendemannen Henning Hansen vet vad som är bäst för HSB BRF TorslandaCentrum. I dagsläget har bostadsrättsföreningen en egen panna för att tillgodose behovet av värme till de egna 198 lägenheterna och grannföreningens 167, som man säljer till. Under cirka 40 år har det bland annat eldats sopor, tjockolja klass 4 och naturgas i panncentralen. Vi provade värmepumpar i fem sex år men fick en del problem och dålig ekonomi och återgick till naturgas för tio år sedan, säger Henning Hansen. Nu är tanken att fjärrvärme ska ta över om ett till två år. Fjärrvärme är absolut mest ekonomiskt för uppvärmning. En kalkyl som vi arbetat fram tillsammans med Göteborg Energi visar att vi sparar 1,6 MSEK, varav en miljon i vår egen BRF, säger Henning Hansen. Fjärrvärmenätet har nått Amhult. Nu gäller det att Göteborg Energi får med sig så många fastighetsägare som möjligt på vägen mot Torslanda Centrum, så att utbyggnaden snabbt når Hennings förening. Då blir fjärrvärmedrömmen en fördelaktig verklighet. Om värmeproduktionen sker på ett ställe, hos Göteborgs Energi, i stället för hos flera lokala producenter skonas dessutom miljön. Och vi kan bli av med vår skorsten. Fjärrvärme mer än bara uppvärmning Bengt Attebo, försäljningschef på Göteborg Energi, ser flera nya användningsområden för fjärrvärme. Det finns många nya spännande användningsområden för fjärrvärme. Bland annat kan den miljövänliga energin i många fall ersätta högförädlad elenergi. Fjärrvärme är ett alternativ för uppvärmning i stället för el. Den kan också ersätta el till tvätt- och diskmaskiner, torkskåp och i viss mån torktumlare. Vi får en eleffektivisering. I stället för att el värmer kallt vatten används redan uppvärmt fjärrvärmevatten, säger Bengt Attebo, försäljningschef. Detta blir extra effektivt om till exempel nya centrala tvättstugor byggs. En annan effekt av eleffektivisering vid övergång till lågenergilampor är att lampornas elbaserade värme ersätts med fjärrvärme. Fjärrvärme är bekvämt och bättre för miljön än andra energislag, säger Henning Hansen på HSB BRF Torslanda Centrum. Bra för miljön och bra för plånboken, säger Bengt Attebo. Göteborg Energi bör vara med tidigt i byggprojekt där fjärrvärme är inblandat för att slutresultatet ska bli riktigt bra. Kunderna och vi måste ha ett ömsesidigt förtroende. Då kan vi göra gemensamma utvecklingsplaner för att få kostnadseffektivitet. Detta är speciellt viktigt om flera byggherrar är inblandade i samma område, säger Bengt Attebo. För att utvidga kundsamarbetet erbjuder Göteborg Energi också företag och bostadsrättsföreningar med flera att sköta driften av deras fastigheter. Vi gör det i genomsnitt procent energi effektivare än kunden själv i dag, säger Bengt Attebo.» Inte säkert att det blir billigare med konkurrens «Det måste finnas konkurrens i alla led för annars blir fjärrvärmen dyrare för kunderna. Med det argumentet vill en del aktörer få till stånd ett tredjepartstillträde på marknaden, precis som för den avreglerade elmarknaden. Det går absolut, men jag är inte säker på att det blir billigare för kunderna som helhet, säger Lars Larsson, chef fjärrvärme Göteborg Energi. Om fjärrvärmemarknaden avregleras innebär det troligen att: Lars Larsson, chef för fjärrvärme på Göteborg Energi. Fler företag kan producera och sälja energi i berört nät. Fler administratörer/företag ska tjäna pengar på samma sak vilket kan ge högre konsumentpriser. Någon ska våga ta ansvaret för funktionen och säkerställa effekt i nätet. Att fjärrvärmenätet kommer att separeras från produktion och försäljning. Det kommer inte att vara enkelt att optimera hela systemet. Elnätet är större och berör alla i Sverige. Fjärrvärmenäten kan inte kopplas ihop lika enkelt. Därmed blir det endast en fri marknad i respektive lokalt nät, säger Lars Larsson. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7»

5 TEMA: Fjärrvärme» En del hävdar att alla inte får leverera in i systemen. Men Göteborg Energi har skapat en marknadsplats för alla som vill lämna spillvärme. Enda kravet är att de är med och investerar. Sedan delas eventuell vinst. I de förslag som diskuteras för tredjepartstillträde är Göteborgs lösning en variant. Samtidigt står vi för nätet och en effektreserv om inte spillvärmen räcker. Då blir det inte kallt i hemmen, som det hade kunnat bli i Ale i vintras när företagen med spillvärme stod stilla på grund av krisen. Tack vare att vi hade byggt ihop fjärrvärmenätet i Ale med fjärrvärmenätet i Göteborg blev det inte kallt, säger Lars Larsson. Göteborg Energi är inte rädd för en eventuell utveckling mot avreglering. Det finns dock ett antal frågeställningar. Till exempel kan det bli krångligare och dyrare för kunden att köpa om fler ska producera, sälja och distribuera fjärrvärme. Det blir fler avtal som ska tecknas och efterföljas. Då kanske kunderna väljer en helt annan energilösning som inte har lika bra miljöprestanda. Investeringar i fjärrvärmenät är stora med lång återbetalningstid. Är ett företag inte säkert på att få leverera, är det inte säkert att det vågar investera. Då hämmas utbyggnaden. Tekniska innovationerna avstannar. Och dagens system kräver faktiskt en hel del av oss. Vi måste ha bra kvalitet och pris så att kunderna inte lämnar oss. Genom de investeringar som Göteborg Energi har gjort de senaste åren har vi i dag ett pris som ligger cirka tio procent under snittet i landet för fjärrvärme. Göteborg Energi står för kundrelationen och även för systemet, säger Lars Larsson. Här byggs fjärrvärmen ut Göteborgsregionens fjärrvärmenät växer så det knakar. Men var? Hur stora är investeringarna? Vad betyder utbyggnaden för framtiden? Här ger Lars Larsson, chef för fjärrvärme på Göteborg Energi, svaren. Sävenäs I Sävenäs eldar vi idag oförädlat biobränsle, så kallad grot, i en hetvattenpanna. Med en ombyggnad av pannan till en ångpanna kan produktionen kompletteras med en turbin som genererar förnyelsebar el. Detta är ett efterfrågat alternativ från kunderna och ett led i företagets vision mot ett hållbart Göteborg. Investeringen är på 130 MSEK. Torslanda Fjärrvärmeledningen har nått Amhult. Flera anslutningar har gjorts på vägen, bland annat har Sörred Energi som försörjer Volvo personvagnar med värme anslutits. Därmed ges möjligheter att få affären lönsam. Investeringen är på 100 MSEK för industrier och boende. Planen är att fortsätta bygga mot Torslanda Centrum 2010 om det finns tillräckligt antal kunder. Fortsättningsprojektet är på cirka 17 MSEK. Kungälv För ett år sedan togs en fjärrvärmeledning mellan Göteborg Energi och Kungälvs Energi i bruk. Den är i första hand back up så att Kungälv slapp bygga egen ny produktion. Företagen kan nu köpa av varandra. En rolig affär som är fortsättningen på ett regionalt fjärrvärmenät eftersom vi redan har utbyte med Mölndal, Partille och Ale. Investeringen var cirka 30 MSEK. Ale Ledningen till Ale byggdes i två etapper och togs i drift våren Ale Fjärrvärme bestod av flera små nät som Göteborg Energi byggde ihop till ett. En intressant investering då en stor del av värmeproduktionen avvecklades i Ale samtidigt som Kungälv kunde anslutas till Göteborgsnätet. Nu kommer i stort sett all fjärrvärme till Ale från Göteborgsnätet. Investeringen var drygt 100 MSEK. Jonsered Jonsered ska anslutas från Partille. Kostnaden är drygt 40 MSEK. Då avvecklas en gaspanna som gett lokal fjärrvärme. På vägen planeras även anslutning av ett antal bostadsområden. Mölndal Nu finns en ledning mellan Göteborg Energi och Mölndal Energi nära Göteborgsvägen. En till från Högsbo är beslutad och i projekteringsstadiet. Resultatet blir att värmeutbytet kan optimeras ytterligare. Göteborg Energi tar halva kostnaden som är 4 4,5 MSEK. Illustration: Helena Fogelberg 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9 Utbyggd fjärrvärme av Göteborg Energi

6 Grönt ljus för biogasproduktion i Göteborg I september gav Energimyndigheten grönt ljus för biogasproduktion i Göteborg ett steg i rätt riktning för grön gas och gröna jobb inom energisektorn. GoBiGas beviljades 222 MSEK och bidraget ges under förutsättning att EU-kommissionens statsstödsgranskning utfaller positivt. Målet är att producera biogas genom att förgasa biobränslen i en anläggning i Ryaområdet på Hisingen. Produktionen blir cirka 160 GWh/år och i den fullt utbyggda anläggningen 800 GWh/år. Det blir den första storskaliga förgasningsanläggningen i världen för produktion av biogas från biobränslen, säger Åsa Burman, VD och projektchef för GoBiGas. Eftersom delar av tekniken är ny och relativt oprövad deltar Göteborg Energi med egna operatörer på en anläggning i österrikiska Güssing, detta för att få fler drifttimmar och kunna utvärdera tekniken. Laddstolpar för Saxborns hyresgäster Saxborn Fastigheter har tillsammans med Göteborg Energi precis färdigställt en modern parkeringsplats med 25 laddstolpar för framtidens elbilar. Parkeringsplatsen på Björcksgatan i Kålltorp i Göteborg är därmed den hittills största parkeringen i Sverige anpassad för laddning av elfordon. Operativa chefen Fredrik Saxborn tog kontakt med Ulf Östermark på Göteborg Energi för att presentera idén och arbetet kom snabbt i gång. Matning/ servis på 200 ampere drogs fram. Hyresgäster som inte skaffar elbilar kan ha motorvärmare, som också minskar CO2-utsläppen, säger Fredrik Saxborn. En lampa indikerar om stolpen från GARO laddar. Användarna betalar 650 kronor per månad för parkeringsplatsen, plus elförbrukningen, som kommer på hyresavin. Fredrik Saxborn tycker att samarbetet med Göteborg Energi fungerade mycket bra. Det är ett öppet projekt som ger en optimal lösning för framtiden. Göteborg Energi har hög servicenivå och ska ha 24-timmarsjour om det blir fel på stolparna. Miljöhänsyn en självklarhet för Ballograf Tommy Kvist, delägare i Ballograf är stolt över att tillverka den första svanenmärkta pennan. När de gamla oljepannorna hos anrika Ballografi Göteborg sjöng på sista versen blev en anslutning till Göteborg Energis fjärrvärmenät lösningen. Vi tecknade också ett Grön Partner-avtal för att minska CO2- utsläppen och elkostnaden, säger Tommy Kvist, en av två delägare i Ballograf. Oljepannorna förbrukade 100 kubikmeter olja per år. Nu är de ett minne blott och i pannrummet finns ett utrymmesbesparande aggregat och ett rent fjärrvärmeaggregat. Det kändes inte rätt att elda olja, varken som företagare eller privatperson. Vi har alla ett ansvar för miljön, säger Tommy Kvist. Ballograf funderade på andra alternativ för uppvärmning men fjärrvärme låg rätt i tiden. Avtalet på tio år ger pennföretaget anslutning till fjärrvärmenätet, en modern fjärrvärmeanläggning, ombyggnad av sekundärsidan, ett besparingsprogram samt bättre miljö både ute och inne. Ekonomiskt innebär detta i dagsläget en lika stor kostnad per år som med oljeeldning. Men nu startar vi energibesparande åtgärder ihop med Göteborg Energi och vi hoppas att de bär frukt så att exempelvis elförbrukningen minskar, säger Tommy Kvist. Anslutning, teknisk upprustning, miljöfördelar och på sikt lägre kostnad. En vinn-vinn-affär för båda parter. Det är roligt att vara Göteborg Energis första kund med Grön Partner-avtal men vi har också förväntningar, säger Tommy Kvist. Ballograf Sveriges mest kända pennvarumärke. Tillverkar fem miljoner pennor per år. All tillverkning sker i Västra Frölunda i Göteborg. Har världens första Svanenmärkta kulspetspenna. 30 medarbetare. Omsättning 40 MSEK. Fem miljoner pennor tillverkas i Göteborg av Ballograf varje år. Därmed är de Sveriges största penntillverkare. Foton: Jeanette Larsson 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Foton: Jeanette Larsson Anders Hedenstedt, Sören Hermansen, Lena Sommestad, Anders Skälegård som är energiexpert från Sweco, och moderatorn Britt-Marie Mattsson funderade över energimängden i olika saker. Konferens för ett hållbart Göteborg väckte tankar Göteborg Energi höll i november en konferens om framtidens hållbara energisamhälle. Sören Hermansen, en av tre som delade Göteborgspriset för hållbar utveckling, deltog i debatten. Han är känd för sin kamp att få den lilla danska ön Samsö självförsörjande på förnybar energi. Tänk globalt och agera lokalt, var Sörens budskap. Lena Sommestad, VD för Svensk fjärrvärme, menade att det utöver tekniken är viktigt att förstå samhällets mekanismer för att nå lösningar. Hans Eek, pristagare 2003, sade att det är lätt att applicera passivhusteknik på befintliga hus och nybyggen för att minska energi förlusterna. Konsumentforskaren Cecilia Solér var arg. Konsumtionen är gränslös. Vi handlar ihjäl oss! Göteborg Energis VD Anders Hedenstedt ansåg att effekterna av klimatdebatten främst innebär stora förändringar på transportsidan. På frågan om människorna klarar av att lösa klimatfrågan gav alla optimistiska svar. Annki Bergh, Byggelit, och Kerstin Helge gren, Bräcke Diakoni minglade. Sören Hermansen, Bo Normark, Power Circle, och Cecilia Solér samspråkade. Carl Orstadius, VD på SKF Sverige och Anders Hedenstedt, VD på Göteborg Energi, vill med samarbetet minska klimatpåverkan i regionen. SKF vill ha en hållbar industri SKF har startat ett samarbete med Göteborg Energi för att skapa en hållbar industri i Göteborg. Vi vill göra vinst, men på rätt sätt, säger Tom Johnstone, SKF:s koncernchef. SKF:s strategi för en hållbar utveckling kallas SKF Care. Meningen är att företaget ska ha omsorg om affären, medarbetarna, miljön och samhället, alltså en slags grön kapitalism. Under fyra år har SKF minskat elkonsumtionen med 10 GWh i Göteborg samtidigt som produktionen ökat med 25 procent. Genom ett samarbete med Göteborg Energi tas nu nästa steg för att minska klimatpåverkan i regionen. SKF:s energiförbrukning i Göteborg har nått en så låg nivå att vi nu behöver en kunnig samarbetspartner som Göteborg Energi för att komma vidare, säger Carl Orstadius, VD, SKF Sverige AB. Samarbetet rör tre områden: Använda klimatvänliga energislag som fjärrvärme, biogas och vindkraftel för SKF:s produktion. Utveckla drift och underhåll av energiproduktion. Driva forskning och utveckling i Göteborg inom vindkraftsteknologi. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 Första svanenmärkta bilbränslet, laddstolpar för elbilar Henrik Forsgren, till höger i bild, berättar om framtidens bilbränslen. Västsverige når framgång inom trafik och miljö I slutet av oktober visade GöteborgEnergi upp sig för cirka 200 transportexperter från ett EU-toppmöte, som hölls i Göteborg. Under en dag visade vi EU-folket hur långt Västsverige har kommit med infrastrukturen för elbilar, i form av laddstolpar, och att vi har världens första miljö märkta fordons bränsle i form av Fordonsgas, säger Henrik Forsgren, omvärldsanalytiker på Göteborg Energi. De två montrarna från Göteborg Energi ställdes ut på Frihamns piren. Där fanns också ett antal andra intressanta västsvenska aktörer inom miljö- och trafiksäkerhetsutveckling med. Därför passade det bra att genomföra utställningen en dag till, men då för representanter från västsvenskt näringsliv och kommunal verksamhet. Cirka 200 upphandlare, transportfolk, miljöchefer med flera som arbetar med gröna transporter kom på den här bonusdagen, som blev lyckad, säger Henrik Forsgren. Ulf Östermark diskuterar elbilar med Else-Marie Malmek och Niclas Jarhäll. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Gissa profilen! Med hjälp av fem ledtrådar gäller det att hitta rätt person, en karaktär med kopplingar till energi, miljö, Göteborg Energi eller andra associerade ämnen. Rätt svar hittar du på 5 poäng Kvinnlig, svensk journalist och författare som fick Stora journalistpriset Samma år blev hon även utsedd till årets miljöjournalist samt tilldelades grävande journalisters pris Guldspaden.? 4 poäng Debatterar gärna miljöfrågor, framför allt matens ursprung och dess hantering. 3 poäng 2008 var hon sommarvärd i Sveriges Radio. Då pratade hon bland annat om torskens överlevnad. 2 poäng I somras blev hon invald i Europaparlamentet för Miljöpartiet. 1 poäng Hon väckte stor uppmärksamhet med sin bok Tyst hav Jakten på den sista matfisken, som handlade om överutnyttjandet av fiskbestånden i svenska och utländska vatten. Sammanställning: Helena Fogelberg Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i februari. Ansvarig utgivare Anders Dahl, Redaktör Margareta Forsberg, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Anders Ekblad, Peter Olsson, Per Garelius, Michael Andersson, Leif Simonsson, Thomas Drakenfors, Helena Fogelberg. Produktion Newsroom, Tryck Göteborgstryckeriet Mölndal, 2009 Foto framsidan Svante Örnberg Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet.

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Framtiden finns i vindkraften

Framtiden finns i vindkraften Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi April 2009 Framtiden finns i vindkraften 3 10 Nu ska centrala Göteborg kylas 3 Praktiskt och smart med klimatavtal 12 Fjärrvärme och el en perfekt kombination

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Pers idé gjorde hamnen tystare

Pers idé gjorde hamnen tystare Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi November 2008 Pers idé gjorde hamnen tystare Fordonsgas det första svanenmärkta bilbränslet 3 Fjärrvärme allt populärare 12 Smarta lösningar med stora

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Så halverade Liseberg sina energikostnader

Så halverade Liseberg sina energikostnader Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2009 Så halverade Liseberg sina energikostnader 10 13 Miljövänligt boende 4 9 Göteborg driver på för effektivare elanvändning 14 15 Den första april

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2008 Koldioxidfritt samarbete med Volvo. Volvo Lastvagnar i Tuve jobbar miljöklokt. Sidan 3 100 år av utveckling. Göteborg Energi på Miljöbilsmässan.

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014 Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen Panndagarna 6 februari 214 Varberg Energi AB Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

fossilbränslefri kommun

fossilbränslefri kommun Kristianstad fossilbränslefri kommun? Ronneby 2006-03-29 Lennart Erfors & Staffan Branting Teatern, februari 2002 Översvämmas vid + 3 m 200-300 Mkr investeras i skyddsvallar mot Hammarsjön och Helge Å

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Biogasnät på Gotland

Biogasnät på Gotland GOTLANDS BIOGASFÖRENING Biogasnät på Gotland Slutrapport Leaderprojekt 2011-06-30 Slutrapport Leaderprojekt Biogasnät på Gotland Journalnummer: 2009-1619 Stödmottagare Gotlands Biogasförening Alva Gudings

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2006

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2006 Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2006 Från olja till pellets Göteborgs oljehamn bytte energikälla i samarbete med Göteborg Energi Sidan 3 Picasso, en kräsen herre Göteborg Energi säkrar elförsörjningen

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Kraftfulla Öresundsverket

Kraftfulla Öresundsverket Kraftfulla Öresundsverket Ny kraft som lyser upp tillvaron och minskar utsläppen Öresundsregionen expanderar. En expansiv och attraktiv region som växer med fler bostäder och ett ökande företagande, behöver

Läs mer

Klimatmål. Sveriges mål EU 2020. Förnybar energiproduktion. minst 50% Uppnått 2030 Fossilfri fordonsflotta. Förnybar energi till transporter = 10%

Klimatmål. Sveriges mål EU 2020. Förnybar energiproduktion. minst 50% Uppnått 2030 Fossilfri fordonsflotta. Förnybar energi till transporter = 10% Klimatmål 2020 Förnybar energi till transporter = 10% Uppnått 2020 Förnybar energiproduktion minst 50% Uppnått 2030 Fossilfri fordonsflotta 2020 Energieffektivisering + 20% Sveriges mål 2050 Nettobidrag

Läs mer