Konferens med GR-nätverket Skol-IT-ansvariga 2-3 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens med GR-nätverket Skol-IT-ansvariga 2-3 september"

Transkript

1 Konferens med GR-nätverket Skol-IT-ansvariga 2-3 september Lerum Johan Nyström, ordförande Ale Per-Erik Lundahl, ordförande Alingsås Monica Esborn Ulf Hörstam Göteborg Ylva Bergstedt Sven Wiren Stefan Olsa Härryda Crister Carlsson Kungsbacka Eva Jungmark Kungälv Magnus Kvist Lilla Edet Björn Elmby Mölndal Anders Karlsson Partille Ing-Marie Holmgren Stenungsund Per-Erik Blom Marie Spets Tjörn Jan-Anders Andersson Öckerö Sven Brengesjö RS Monica Sandorf GR Lars Björn Gäst Mikael Iselow, Myndigheten för skolutveckling 1. Inledning Alla hälsades välkomna och fick en presentation av konferensplats och konferensinnehåll. En målsättning för mötet var att åstadkomma något som blir synligt och realiserat även utanför konferenstillfället. 2. IT-politiska strategigruppen Kort citat från Dagens Eko om kommande rapport från IT-politiska strategigruppen. Många kommuner kommer att tvingas satsa betydligt mer pengar på datorer och it-relaterade verksamheter i skolorna. Utredninge kommer att föreslå att regeringen ställer betydligt tydligare krav på hur IT skall användas i skolan Den rapport som strategi-gruppen kommer att presentera skall att studeras med stort intresse av nätveket skol-it-ansvariga. Kommentar: Kanske är det en överraskning för politiker på flera nivåer att IT i skolan alls inte kan ses som likvärdig i landets skolor och kommuner. 3. Fortbildning IT-pedagoger Dagens huvudtema fortbildning av IT-pedagoger Gruppen diskuterade i vad mån en klok strategi för fortbildning skulle vara att satsa på de lokala IT-pedagogerna ( en benämning med många lokala variationer: ITguide, IT-ansvarig, IT-pedagog, IT-kommunikatör ) Man bör i GR-regionen söka vägar att nå denna nyckelgrupp för erfarenhetsutbyte, fortbildning och inspiration. Här gjordes en inventering i form av en kort redovisning om dagsläget i var kommun. Som sammanfattning kan uttryckas: Flera av GR-kommunerna visar prov på goda lösningar för kontinuerlig fortbildning inom område IT som verktyg i lärandet. I några kommuner har man ännu inte funnit en bästa form för denna viktiga del av skolutvecklingsarbetet.

2 Det påpekades att skolutveckling givetvis sker på skolan, varför en satsning på de lokala IT-pedagogerna bör vara en strategisk och kostnadseffektiv väg att nå ut med mycken fortbildning med måttliga resurser. Flera av kommunerna har ny eller reviderad IT-plan på gång, vilket också manar till samverkan. Se exempelvis Kungsbackas plan som syns på webben, och skall gälla till år Inom Vux-området syns regional samverkan i nya former, vilket kommer att passa väl med IT som verktyg, se GR-projekt Reflex 4. Förslag Här följer punkter med visioner, idéer och förslag från den gruppövning som genomfördes med stor entusiasm: - Uppdrag att vara IT-pedagog skall innefatta ett tydligt mandat från såväl rektor som från kollegor. - Ge kollegor och chefer bilden att satsning på skolans IT-pedagoger är kostnadseffektiv. - Satsa på att synliggöra denna viktiga grupp. - Etablera möten där IT-pedagoger från en kommun möter motsvarande från andra. - Utforma ett regionalt kursutbud riktat just till denna grupp. I ett sådant kunde en utveckling av begreppet framtidens Klassrum passa utomordentligt bra. - Ställ krav på IT-pedagoger att deltaga i några av de regionala satsningar som sker via Myndigheten för skolutveckling, GR eller andra aktörer, Se exempelvis det erbjudande som RS, Monica Sandorf erbjuder denna höst. - Ställ krav på att IT-pedagog är väl orienterad i det fortbildningsmöjligheter som erbjuds också för sin arbetskamrater, givetvis även webbkurser ex MM-byrån - Erbjud utbildning i att lära och samtala med sina kollegor. - Sök samverkan med IT-universitetet där utbildningar kunde utformas till att vara nära skolans vardag ex i form av 5p och göra detta i samverkan med kommun där tjänster kan sökas med dessa utb som merit/krav. - Påvisa begreppet likvärdighet inom området, vet exempelvis föräldrar om hur olika dagens skolor är inom detta område? - Lärare skall ges insikt i hur IT kan rationalisera och förenkla vardagsarbetet. - Ställa krav på den som får arbeta med en så kallad Kinnarpsmodell så att den tekniska utrustningen också medför ett annat arbetssätt. - Utbilda i informationssökning och utnyttja då resursen skolbibliotek. - Argumentera för att en Kinnarps-klassrum kostar men och innebär besparingar vad gäller annan klassrumsutrustning. - Uppmuntra till överspridning av erfarenheter och fortbildning mellan GRkommunerna -Regiongemensamma insatser där lärarstuderande i sin VFU får till uppgift att använda och jämföra de virtuella lärplattformar som nu gäller. -Regiongemensamma kurser/utb som belyser tillgänglighet/sekretess/etik/pul -Hur bäst annonsera</informera IT-pedagoger vad som bjuds gemensam webbmaillista-nyhetsbrev? Kan gruppen formulera en gemensam strategi vad gäller fortbildning av ITpedagoger? 5. Synliggör Hur bäst synliggöra behovet av fortsatta IT-satsningar och fortbildning i flera riktningar och nivåer: - Staten regionala och kommunala skolpolitiker Utbildningschefer - Fackförbund, lärare och skolledare - Skall man påvisa dagens situation med stora olikheter, kommuner/skolor? - Lämpligt kan vara att ge några riktigt goda exempel på hur IT-satsningar och däri fortbildning kan se ut.

3 - Är det klokt att visa på hur man från vissa skolor använder skolans e-postadress medan andra enbart använder Hotmail? - Vill vi åter pröva tanken att etablera en regional karta, vilka arbetslag som är bra på vad, och som är villiga att dela med sig av vunna erfarenheter. - Slipa argument som att en satsning enl förslag utgör prov på pedagogisk lönsamhet - Skolledaren är alltid en nyckelperson. - Kan Skol-IT-ansvariga nå utbildningscheferna genom att inbjuda någon av dem att medverka i nätverket ( Lars B skall undersöka om Björn Ringholm, nu ordförande i referensgruppen för GR-RS, vilken upphör till nyår, på något vis kan engageras till skol-it-ansvariga ) - Skall gruppen utforma skrivning till departementet och därigenom ge uttryck för oro med tanka på den nedrustning av gemensamma IT-resurser som nu syns. I en sådan skrivning skall tydligt synas att vi har stor nytta av resurser som RS, MMbyrå, skoldatanät mm. - Gruppen skall söka tidig info vad gäller IT-politiska strategigruppen, och det resultatet av deras arbete. 6. IT i förskolan Var kommunrepresentant redogjorde för lokala IT-satsningar i förskolan, här följer några citat : - Bjuder till ett pedagogiskt cafe för förskollärare med samtal om IT. - Alla har e-post, vilken knappast används. - Grundläggande IT-kompetens är en förutsättning. - projekt med genus-perspektiv arbetslag mycket intresserade, får disponera digital kamera. - Flera förskole-arbetslag med i LustIT, stort intresse, här krävs att man skall vara med i Kunskapsnätet, vilket är bra, men en tröskel. - Förskolepersonal dokumenterar med IT. - Föräldrar ibland tveksamma skall datorn verkligen finnas i förskolan? - Digital portfolie på väg att användas i allt större grad - Samtliga förskolor har dator, digitalkamera och uppkoppling Detta bör vara ett ämne för ett kommande skol-it-möte GR bör in bjuda till erfarenhetsutbyte gälland IT i förskolan ( Lars B i samråd med Sven Wiren ) 7. RS-rapport Monica Sandorf redogjorde för RS-uppdraget och höstens fyra huvuduppgifter: - Uppföljningsbesök, i mänga kommuner är dessa klara i andra har kontaktvägar saknats. Myndigheten arbetar nu med att samla ihop bilder från landets kommuner, för att sammanställa en rapport en nationell översikt - Nätverk för handledare, en förening kalld HIT med drygt 30 betalande medlemmar, en förening som ses som en nationell förebild - IT för skolledare vilken sker såväl on line som på plats. Ale kommun har valt att anmäla alla skolledare. Denna satsning kommer att fortsätta med de kommuner som nu är igång trots att RS-resursen utgår. - aktiviteter, bland annat SVIT04 på IT-universitetet 2 nov, ett arr av och med Datorn i Utbildningen därutöver nämndes ytterligare några av alla de aktiviteter som äger rum under hösten. God information om RS-aktiviteter återfinns på webben, under adress: 8. PIM Mikael Iselow redogjorde för arbetet med en form av certifiering av skol-itkunskap vilken riktas unikt till pedagoger och deras IT-kunskaper inom skolområdet.

4 En liten del av detta PIM-arbete visades och rönte mycket stor uppskattning. Gruppen såg detta som ett mycket efterlängtat redskap i att stimulera, värdera och inspirera lärares arbete med IT. Då Mikael beskrev Myndighetens tveksamhet och skrala budget, gavs vid sittande bord förslaget att GR-gruppen finansierar arbetet och säljer vidare till landets kommuner. Förslaget bedömdes som realistiskt och Mikael uppmanades att fortsätta arbetet med att utveckla PIM och att övertyga Myndigheten, detta med vetskap om nämnda finansiella reservplan. 9. Virtuella lärmiljöer Var kommunrepresentant redogjorde för dagsläget vad gäller virtuell lärmiljö Här lösryckta citat: - stort intresse, rektorer presenterar nyheter i virtuellt personalrum - säkerhetsfrågor fått för stort utrymme, PUL-strul - användandet ökar, många över mognadströskel - rektor viktig - på gy körs nu med stora elevgrupper- annars många personalgrupper - projekt Reflex, knepigt att samverka med olika plattformar - tydligt stöd från ledningen - brist på kraftfulla beslut från ledningen 10. Eventuell framtida studieresa Diskuterades möjligheter till gemensam studieresa med ambition att möta utvecklingsprojekt som kan inspirera och genomföras också i GR-kommuner. Innehåll och riktning på ett en sådan resa förarbetas av några i gruppen under hösten, se punkt Arbetsfördelning för hösten: - Arbete med Sekretessmaterial, ev ett PUL-möte Monica och Ulf, Alingsås, - Workshop-platser arrangerade av LustIT Ylva, Göteborg - VFU-konton för att nyttja portaler Magnus, Kungälv - Webbpublicering Mamboserver.com Ulf, Alingsås - Johan, Lerum - Förskola och IT erfarenhetsutbyte Sven, Göteborg Monica, RS Lars GR - Skolbibliotek och IT Jan-Anders, Tjörn - Uppdragsutbildning GU Monica, RS - Utbildningschef till skol-it Lars, GR - Nordstedts juridik skolledarportal, Ing-Marie, Partille - PIM; Mikael, Myndigheten - Förslag skrivning departement - Johan, Lerum Per-Erik, Ale Lars GR - Plan studieresa Per-Erik, Ale Johan, Lerum - Att handleda vuxna, önskad fortbildning -? - ITpS-rapport Monica, RS - Svit04, 2 nov var kommun sänder minst två repr alla 12. Nästa möte 4 okt kl 9-12 Microsoft presenterar sin skolsatsning kl Återkoppling Marstrandsdagarna övriga frågor Vid pennan Lars Björn

5

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

framsteget 8 - ett hopp!

framsteget 8 - ett hopp! Helvetesgapet var ett skolbiblioteksprojekt och ett uppdrag från Skolverket som Regionbibliotek Västra Götaland fick tillsammans med GR Utbildning och Göteborgs Universitet. Projektet startade hösten 2000

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Utredning MediaCenter

Utredning MediaCenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2014-12-04 Sida 152 (166) 98 Utredning MediaCenter Under Förbundsfullmäktiges sammanträde 2015-04-24, 10, under rubriken Kommunernas avgifter år 2015 lämnade

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket

Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer