Den maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form"

Transkript

1 Dokumentation från ledarskapsdagarna på Hjortviken Konferens maj 2011

2 Framtidsverkstad som grund Den maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form av en Framtidsverkstad på Hjortviken. Framtidsverkstaden leddes av Ann Ekdahl, utvecklingsledare i Stenungsunds kommun, och Malin Larsson, projektledare för Framtidens ledare på GR. Troed Troedson, framtidsanalytiker, var inbjuden att hålla en föreläsning för deltagarna om ledarskap och kompetensutveckling. Chefer, gruppledare och verksamhetsutvecklare från samtliga kommuner deltog i workshopen, och resultatet kommer att ligga som grund till GRo:s ledarskapsprogram som ska starta till hösten. En framtidsverkstad är en metod som bygger på deltagarnas delaktighet och vilja att vara med och påverka. Det är en arbetsform med en tydlig inramning för att skapa både frihet och trygghet, och deltagarna får möjlighet att utveckla idéer och arbeta på nya sätt tillsammans. Det började med en kritikdel, där deltagarna fick dela med sig av kritik och sådant som inte fungerar i organsiationen, med fokus på ledarskap och verksamhetsutveckling. Detta kom fram: Svårt att få med sig medarbetare Budgetstyrda Långa processer innan start För stora grupper medarbetare Tiden är pressad För homogena grupper som har funnit en trygghet i sig själva Informella ledare Så här har vi alltid gjort För spretiga grupper Saknas tid och forum Saknas mod Olika perspektiv För demokratiska Hur får ledaren till sig goda idéer? Ligger efter Mycket ensamarbete Ökade myndighetskrav Rädsla att missuppfattas av gruppen Olika myndighetskrav Mandat saknas Gammal ideologi i tillsynsmyndigheten Svårt med kontinuitet Organisationsförändringar Många olika arbetsuppgifter Oklara mandat i chefslinjen Tid för uppföljning saknas Saknar strategier för uppföljning Svårt med prioriteringen, vad är viktigast För få specialister För många specialister Mycket hänsynstagande till medarbetare, brukare och anhöriga Bredden på uppdraget Språksvårigheter Komplexitet när det gäller information och kommunikation Okunskap Falsk acceptans, medarbetare som motarbetar Vilka är vi här för? Svårigheter att fokusera Mötet med anhöriga, kollision Inte uppdaterad på lagstiftningen Lagstiftningen hindrar utvecklingen När ska man få tid att prata ihop sig, medarbetare och chefer? Högt ställda krav Tillgänglighet Nåbar hela tiden Medarbetarna har höga förväntningar Olika tolkningar på det som sägs Vissa är så lättkränkta Klagas på mycket, arbetstiderna till exempel Missnöje Vi är nöjda med det vi redan har 2 Samhällelig syn på våra medarbetare, de beskrivs som stackare Dåligt betalt Man blir en slasktratt Lätta att skylla på, mellanchefer speciellt Svårt att delegera Tyst kunskap, vart tar den vägen Otydliga uppdragsbeskrivningar Vi ser de som hörs och är svåra, men de som inte syns så mycket? För mycket individfokus på de som syns Brister i att lyssna på olika arbetskompetenser i olika grupper Dålig närhet till medarbetarna Att inte alltid kunna välja de bästa medarbetarna i en rekryteringsprocess Konkurrens mellan kompetenser För lättillgänglig verksamhet Ovana vid att strukturera och dokumentera Otydliga rutiner Överdokumenterar Ingår i en organisation som inte blir lyssnad på Låg status Politiker bromsar Uselt chefsledarskap Den röda tråden är inte med hela vägen

3 Ann Ekdahl, utvecklingsledare i Stenungsunds kommun, och Malin Larsson, projektledare för Framtidens ledare på GR. Nicholas Singleton, Maja Sabelsjö och Theresa Larsen från GRo. Nästa steg i framtidsverkstaden var att visionera. Allt är möjligt, hur ser det då ut våren 2012? Färre enheter Mer flexibilitet Reflekterar kring den egna insatsen Brukarna ska säga att de får precis det de behöver Har sett över bemanning Mer resurser Mer tid Färre medarbetare Medarbetarnas drömjobb Administrativt stöd Bättre teknik Mer tydlighet i rättigheter och skyldigheter Tar in nya kompetenser Större engagemang Makten till brukarna Större och bättre lokaler Bättre fokus, varför är jag på jobbet? Bättre kompetensutveckling för medarbetarna Har forum för att ta tillvara på kompetensen och behålla den Värderingarna sitter i verksamheten Bara medarbetare som vill jobba här Tillgodoser allas önskemål Mer kunskap, erfarenhetsutbyte Mer kunskap om grupprocesser Möjliggör karriärmöjligheter Obegränsade resurser för individen Bra mat Tar tillvara på personalens kreativitet Låter anhöriga vara mer delaktiga när brukarna vill Tid för samsyn Dialog och respekt för det som sägs Prestigelöshet i organisationen Testar nya vägar Får lov att misslyckas Bra handledning Regelbunden årsplan Har verktyg att ta fram årsplaner Omvärldsbevakning Tydlig uppdragsbeskrivning Tydliga förväntningar Gruppledare Ges tid att stötta varandra i jobbet, lära av varandra i chefsrollen Får välja arbetstid fritt, robotinsatser kanske? Vill åka utomlands, ta hem idéer Lär av kommunerna runt omkring Utbyte med privata verksamheter 3 Kollegiegranskning för ledare Mer kunskap i arbetsrätt, ledarskap och ekonomi Behöver alla kunna det här med ekonomi? Möjlighet till integrerat ledarskap Jobbar i ledarpar Tar in konsulter som komplement Tar ut brukarna mer Har fler djur Jobbar mer med marknadsföring Lyssnar på personalen Självgående team Får folk att stanna Medarbetarna ska vara stolta över yrket Vi är stolta som chefer Lagar mat från grunden, ekologiskt Har personal som vill ha förändring och som har engagemang Kunskap att kunna motivera medarbetarna Snickeriverksamhet finns Att personalen står upp för sin profession Redskap för kreativa möten Tydliga mål Mycket mer individuellt boende

4 Efter poängsättning av deltagarna bildades teman utifrån de populäraste visionerna, som deltagarna fick grupparbeta kring. Temat skulle presenteras som en utopi för de andra. Värderingarna sitter i verksamheten vi har en humanistisk samsyn som alla i organisationen delar, och som verksamheten står för. Kunskapsutveckling vi har bra nätverk, handledning och coachning samt kunskap om hur vi kan nå ut med detta. Det ska sprida sig som ett stjärnregn över medarbetarna. Chefsuppdraget vi har möjligheternas arbetsplats. Det ska finnas kunskap om metoder för att utveckla verksamheten. Vi inspireras av varandra, även internationellt. Resurser om vi har färre medarbetare kan vi lättare coacha och stötta, och vår egen utveckling får vara synlig och närvarande. Om vi inte är synliga så har vi gruppledare istället, det kan vara en karriärmöjlighet att gå till gruppledarrollen. Framtidens skolrestaurang den är ekologisk med närproducerad mat. Kundfokus är viktigt, det ska finnas mat för alla. Det ska vara en upplevelse varje dag att komma till vår restaurang. Nästa steg var att fundera på vilket stöd jag behöver som chef för att förverkliga mina visioner, vilken kompetens behöver vi för att kunna leda för verksamhetsutveckling? Lära sig hur man påverkar andra i sitt arbete med grupper, kroppsspråket är jätteviktigt Coachande förhållningssätt teamcoachning och stöd i att hålla coachande samtal, lära sig motivera och engagera För att kunna lyfta blicken måste vi bli bättre på att strukturera upp vårt arbete, med mötesstrukturer till exempel Kollegial granskning skugga varandra, få feedback på ledarskapet Få handledning i grupp och som enskild chef Min roll som chef i grupprocesser, hur kan jag få gruppen att ha en rak kommunikation Delat eller gemensamt ledarskap låter spännande, vill ha mer kunskap om det Bli mer effektiv på att hantera det administrativa Bli bättre på att ta till sig ny teknik, både som ledare och för brukarna Bemötande vill ha redskapen att lära ut till medarbetarna, både bemötande till gäster och till de man jobbar med Kunna hantera konflikter och svåra samtal, få en medvetenhet och en ökad förståelse för det Hur kan vi motivera våra medarbetare till att vilja utvecklas? 4

5 Sista steget i framtidsverkstaden var att bli mer konkret och göra handlingsplaner av de teman som kom upp under dagarna, och som man enades om. 1. Leda effektiva team, som delades upp i: Personlig utveckling Vad vill vi göra? Lära känna sig själv. Hur? UGL, UL, Human Element, beteendeanalyser och skuggning för eget lärande. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo, samt genom varandra. När? Hösten 2011 och framåt. Grupprocesser Vad vill vi göra? Lära mer om grupprocesser. Hur? UGL, situationsanpassat ledarskap, konflikthantering, svåra samtal, teamcoach-utbildning, skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och lära av varandra, litteraturlista och studiecirklar. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. Coachning Vad vill vi göra? Implementera det coachande förhållningssättet i organisationen. Hur? Utbildning i coachning i olika former, coachpartner, erfarenhetsutbyte via plattformen och instruktioner/lathund på plattformen. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. Går att använda plattformen mycket. När? Hösten 2011 och framåt. Feedback Vad vill vi göra? Bli bättre på att ge och ta feedback. Hur? Granskning i vardagsarbetet, personlig coach/mentor och nätverk både inom och över kommungränser. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. Kommunikation Vad vill vi göra? Bli bättre på att kommunicera och ta svåra samtal. Hur? Grundläggande kommunikationsutbildning, utbildning i olika feedback-metoder, utbildning i retorik, svåra samtal och seminarium kring medarbetarsamtal. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. 5

6 2. Måltid, som delades upp i: Engagemang Vad vill vi göra? Utveckla vårt ledarskap. Hur? Utbilda ledare för att kunna motivera/engagera våra medarbetare. Vem? Vi ledare. När? Så fort som möjligt! Medarbetare Vad vill vi göra? Få kunskap och trygghet i att hantera konflikter och svåra samtal. Ha bättre insikt i det mänskliga psyket. Hur? Utbildning, coachning och föreläsningar. Vem? Initialt vi ledare. När? Så fort som möjligt! Bemötande Vad vill vi göra? Vi vill få alla att ge alla ett bra bemötande, och hitta bra strukturer för det som lever kvar efter GRo. Hur? Utbildningsinsatser. Vem? Alla, men även kontinuerlig uppföljning till ledare. När? Beroende på utformning, utbildningar ska helst ligga på studiedagar, lov och stängningsdagar. 3. Teknik Vad vill vi göra? Tekniskt ligga i framkant, dels för att bli effektivare men också för att attrahera arbetskraft. Hur? Tre delar: den tekniska biten, omvärldsorientering genom teknikutvecklande projekt till exempel och framtidsforskning om digital teknik, miljöteknik, kommunikationsteknik och tekniska hjälpmedel. Vem? Samtliga. När? Igår! 4. Struktur Vad vill vi göra? Få bättre struktur för planering, beslut och uppföljning. Hur? PEP eller liknande, årshjul/verksamhetsplaner, mötesstruktur, mötesteknik och mer kunskap om grupprocesser Vem? Chefen har huvudansvar. När? Det är ett konstant arbete, gärna god framförhållning på utbildningsinsatser. 5. Alternativa ledarpar Vad vill vi göra? Jobba i ledarpar. Det kan leda till tydligare, effektivare och bättre kvalitet i ledarskapet. Viktigt att alla arbetsuppgifter blir lika väl utförda. Hur? En extern person inventerar arbetsuppgifter, kompetens och intressen hos kandidater till ledarparet. Det kan leda till fördjupning av kunskapsområden. Men det krävs en tydlig struktur av uppdelningen. En coach kan vägleda ledarparet. Vem? Ledningsgruppen eller andra kompetenta medarbetare. När? Inventering till hösten, och start till årsskiftet. 6

7 SMARTa mål omsätter kunskap till praktik Theresa Larsen, projektledare för GRo, presenterade hur GRo-deltagarna ska jobba med SMARTa mål. SMART är en akronym och står för att målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. För att det man lär sig i GRo-projektet ska ge avtryck på arbetsplatsen är tanken att man ska sätta upp minst ett så kalllat SMART mål kopplat till varje GRo-aktivitet. Målen kan antingen formuleras som något du själv ska göra, eller något som några personer eller hela arbetsgruppen ska uppnå. Syftet med att ställa upp SMARTa mål i GRo-projektet är i första hand att stötta deltagande verksamheter att omsätta deltagares kunskaper i praktiken. Genom att deltagarna skickar in sina SMARTa mål till GRo:s projektteam kan vi dessutom följa upp och utvärdera de lärandeaktiviteter som genomförs, säger Theresa. Man fyller i sina SMARTa mål på under fliken Aktiviteter. Snart kommer det finnas som ett elektroniskt formulär som man fyller i på liknande sätt som när man anmäler sig till en aktivitet. Formuläret kommer gå att spara ner, och skriva ut. Det finns ett instruktionsblad på för mer information om SMARTa mål. Föreläsning med Troed Troedson Vi fokuserar på helt fel saker när det gäller ledarskap, som hur många olika chefsnivåer vi ska ha i en organisation till exempel. Hade det gjort någon skillnad så hade vi vetat det nu, säger Troed Troedsson. Troed är framtidsanalytiker och driver sedan drygt tio år tillbaka företaget Paradigmmäklarna. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Han beskrev paradigmskiftet från hur man såg på kompetens förr, till hur det är nu. Ett av de mest kända paradigmskiftena är när den geocentriska världsbilden byttes ut mot den heliocentriska. Vi tror att vi har fattat världen, men det har vi inte. Det är bara en bild som en dag kan ersättas av en annan bild. Och det är brytpunkten däremellan som är spännande, menar Troed. Vissa hävdar att nu kan det inte hända så mycket mer med utvecklingen, nu har den planat ut. Vilken fantastisk tur att just jag fick vara med om när utvecklingen stannade av! Men jag tror inte det är så, jag tror vi står inför ett trappsteg nu, fortsätter han. Troed beskriver kompetens före 1850 som det samma som kroppsarbete. Det var ont om energi, och musklerna var den främsta resursen. Men sen gick vi från ont om energi till gott om energi, och kroppsarbetarna blev värdelösa. Bra ledarskap då var att inse att man skulle ha så många patent som möjligt, för energi skulle alla snart ha hur mycket som helst. En dag kommer personer i framtiden bestämma att det de gör är värdefullt och det som vi gjorde var värdelöst. Världen väntar inte, den kör på. I offentlig sektor håller vi på att bli omkörda av världen, säger han. Det som händer nu är att kompetens inte är så mycket värt när alla har det. SAAB har inte blivit sämre, det är alla andra som har blivit så mycket bättre, fortsätter han. Troed ifrågasätter varför vi jagar ungdomar som piratkopierar, och tycker att det vore bättre om vi fundera- 7

8 system och räknar med att man ska välja dem många gånger, säger han. de på hur man driver en verksamhet i en värld där alla kan allt. Muskler ersattes av hjärna som nu ersätts av kommunikation. Energisamhället, kunskapssamhället och nu förståelsesamhället. Om vi tror att vi har ett informationsövertag, då är det klart att vi känner att vi måste få ut vår information. Men så är det inte längre. Det viktiga är att lära sig att tolka, och att kunna få in information från marknaden till oss, menar Troed. Han tar upp Facebook som exempel på det första verktyget i världen som visar hur detta skulle kunna gå till. Många tror att det bara är ett av alla verktyg som människor behöver för att uttrycka sig. Men så är det inte. Det är inget sätt att informera världen, det är ett verktyg som låter mig få veta vad folk tycker om saker. Människor som är väldigt olika mig, det är inte som att prata med sina grannar, säger Troed. Men hur blir vi bra på att kommunicera ut när vi i hundra år har tränats i att informera ut? Man måste vara kortsiktig i denna världen. Ta till exempel Ryanair, som betraktar varje resa som en ny affär, då måste man tävla. SAS gör inte så, de har ett bonus- Ledarskap nu handlar om värderingar, menar Troed. Det gäller att ha något annat än kvalitet, alla kan göra saker av bra kvalitet. Vi har kommit till vägs ände i kommunerna, vi kan inte göra fler policydokument och utvärderingar. Vi måste ha en värderingsgrund. Och om du inte tycker det vi tycker så kan du inte jobba här. Ledarskap handlar om hur vi hanterar det. Hur ser jag till att min organisation har de värderingar som jag vill att vi ska ha, frågar han. Han berättade om när han fick sin nya HTC-telefon. Han läste manualen och då stod hans dotter redan och gps-navigerade. Utan att läsa i någon manual. Jag betedde mig som kommunala skolor när det kommer en friskola! Frågade, hur visste du det, ja det borde ju vara så sa hon. Hur kan det böra vara så när det inte har funnits förut? Men hon har följt med i ett sammanhang, sett Swedbanks nya gränssnitt, hängt med i Facebooks uppdateringar och har en intuitiv förståelse för sådana saker, berättar Troed. Förståelse betyder empati. Det betyder inte att kunna hjälpa människor när de har det svårt. Empati betyder att kunna tänka sig in i hur andra tänker. Vad de vill ha. Då får man produkter som ser ut som dom borde. Man måste sluta fundera på vad man själv tycker och försöka ta reda på vad andra har bestämt sig för att tycka, då blir man orimligt kompetent, avslutar han. 8

9 Tankar om dagarna från Malin Larsson som ska sätta ihop ledarskapsprogrammet vi ägnat första halva dagen kring, kritiken, lämnar vi hädan. Det är en oerhörd kraft i att tömmas och dräneras på allt motstånd och det som vi vet inte fungerar i vår verksamhet. Efter det här steget var det fritt fram att skapa det innehåll till eventuella ledarprogram som faktiskt ger dem den kompetens som behövs för att leda verksamhetsutveckling. Steg två handlade om visioner och gruppen fick likt kritikdelen ohämmat ge förslag på alla möjligheter som finns för att Som medverkande arrangör skapade jag mig en uppfattning av dagarna som helhet, gruppens engagemang och av resultatet. Det har varit två oerhört spännande och intressanta dagar framförallt utifrån det oerhörda och sällan sinande engagemang i frågan. Temat ledarskap berör och alla har tankar, reflektioner och idéer i ämnet. För att ha möjlighet att skapa ett ledarspår inom ramen för GRo:s uppdrag är det av grundläggande vikt att ta reda på förväntningar och behov från dem som det faktiskt berör. Det var i enighet kring detta som tankarna kring internatdagarna väcktes för att ha en kickstart kring frågan vilken kompetens behöver ni för att kunna leda för verksamhetsutveckling?. Samtliga kommuner behöver vara delaktiga i frågan kring vilka behov deras verksamheter har. Ett tema var väckt och metoden som valdes för dagarna var framtidsverkstad. Framtidsverkstad är en metod som på ett spännande och stimulerande sätt hjälper en grupp att avgöra hur de vill skapa sin framtid. Metoden syftar till att alla medverkande ska hitta en gemensam plattform där man kan plocka fram och förverkliga sina idéer tillsammans. Den är demokratisk, kreativ och engagerande. Framtidsverkstad bygger på att alla deltagande har möjlighet att göra sina tankar och idéer till en del av helheten. Temat för de två dagarna var som jag skrev ovan, vilken kompetens behöver vi för att kunna leda för verksamhetsutveckling?. Innehållet skapas i tre steg. Det första handlar egentligen om att frigöra sig från all kritik som deltagarna har i ämnet och sammanhanget. Att låta deltagarna hänge sig åt allt som inte fungerar i deras vardag, på arbetsplatsen och i ledarskapet allt det som skapar motstånd och minskar möjligheter till en kreativ atmosfär. Och nu började det att hända grejer i gruppen! Det var ett oerhört engagemang och det var inte svårt för deltagarna att ge tips på saker som är kass på arbetsplatsen. Allt var tillåtet och uppmuntrades att komma fram. Väggarna fylldes med deltagarnas tankar och reflektioner. När allt var uttömt så visste också deltagarna att det som 9 understödja temat vilken kompetens behöver vi för att kunna leda verksamhetsutveckling. Nu fanns det inga hinder alls, ingen budget, ramar, organisationsstrukturer allt var möjligt! Och engagemanget började återigen bubbla i gruppen och väggarna fylldes med förslag som gav gruppen framtida visioner om vad som behövs med lust och energi som drivkraft. Och nog fanns det mycket energi i gruppen vi höll på med arbete fram till kvart i sju och ända in i målsnöret arbetades det oerhört intensivt. Jag var oerhört imponerad över det icke sinande engage-

10 manget trots långa dagar och sena timmen. Den sista delen knyter ihop kritiken och visionerna och ska mynna ut i konkreta handlingsplaner. Detta skedde utifrån deltagarnas intresse och gruppindelningen likaså. När samtliga redovisat sina bidrag och planerna är färdigdiskuterade, stängs verkstaden. Trots att det fanns en upplevd distinktion mellan vad de olika grupperna faktiskt behövde i ledarskapsväg, så utkristalliserade sig en gemensam syn kring behoven som blev en gemensam plattform för nästintill alla deltagare och kommuner. Jag har arbetat med att utveckla ledarskap och utbildningar inom ramen för GR sedan 2002 och min upplevelse av dessa år är att det viktigaste för att kunna hantera ledarskapet, är framför allt att ha möjligheten att förstå de mellanmänskliga relationerna. Vad är det som gör att vi fungerar med vissa människor, men svårare med andra? Vad är det som motiverar människor till att arbeta? Vad händer i konflikter mellan medarbetare och människor? Hur kan jag hålla ett svårt samtal, utan att själv tappa tråden i mötet med en människa som är i affekt? Vad skapar effektiva team och hur behöver jag anpassa mitt ledarskap till detta? En fråga som ofta berör är skillnaden mellan att vara chef och ledare. Eller, är det någon skillnad? Och hur kommer det sig att vi gör en distinktion begreppen emellan? Jag har själv arbetat med ledarskap under mina år på GR. Inte chefskap. Säger jag. Andra säger förmodligen annorlunda. Men jag försöker att vara tydlig i de utbildningar som jag är med och håller i och samordnar. Att vara chef, innebär inte självklart att du är ledare. Att vara chef innebär dock att du har ett formellt uppdrag och är ansvarig för medarbetare, har medarbetarsamtal, sätter lön, har ekonomiskt ansvar och arbetsmiljöansvar med mera. Ledarskap förknippas med ett förhållningssätt, mot dig själv och dina medarbetare. Ett ledarskap förtjänar du, kan jag ofta höra folk säga på mina utbildningar. För visst kan du bli av med ett ledarskap, du avsätts av dina medarbetare om du inte leder rätt? Förtroendet får sig därmed en knäck och ledarskapet ifrågasätts. Det formella uppdraget består, men ledarskapet är ifrågasatt Upplevt dåligt ledarskap ökar inte bara sjukfrånvaron på jobbet utan även risken för dålig hälsa bland medarbetarna senare i livet. Ju längre tid man haft en sämre chef, desto större blir risken att exempelvis drabbas av hjärtinfarkt inom en tioårsperiod, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Resultat ovan visar på ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt, inte bara under tiden de arbetar tillsammans med chefen i fråga utan även senare i livet. Så ledarskap berör och är viktigt. Om man relaterar till forskningen ovan, så är det livsviktigt. Ledaren är viktig, ofta mycket viktigare än han/hon och andra tror. Ledaren är en förebild och det är hans/hennes agerande som skapar kulturen i organisationen. Som ledare har du ansvar inte bara för dig själv, utan även för andra. Du måste vara medveten om din makt som ledare och hantera den på ett moget sätt. Att utveckla ett moget ledarskap kräver vilja, mod, medvetenhet och tid för reflektion. Verktygen för detta finns inom oss och ibland oss som människor. Det krävs dock ett medvetande från ledningen och en vilja till engagemang som genomsyrar hela verksamheten och kommunerna. En lärande organisation är i ständig förändring där vi tror på att = 3. Vad har gruppen gemensamt bidragit med utifrån de två internatdagarna på Hjortviken. Nu fortsätter vi med gemensamma krafter med hur. Spännande jag ser fram emot fortsatt arbete med grupperna! 10

11 Deltagarlista Andreas Bryngelsson, Ale Anette Nilsson, Partille Angelica Bron, Lerum Ann Damberg Ström, Kungälv Ann Ekdahl, Stenungsund Anna Lind, Härryda Caroline Ericsson, Kungälv Caroline Johansson, Partille Catarina Jutendahl, Stenungsund Cecilia Johansson, Härryda Elisabeth Orrö, Partille Helena Gidgård, Ale Ingrid Corneliuson, Kungälv Jenny Turunen, Partille Johanna Wallin, Lerum Karin Lisander. Härryda Katarina Palm, Lerum Kristina Borg, Kungälv Linda Rosendahl, Stenungsund Magnus Marberg, Härryda Maja Sabelsjö, GRo Malin Larsson, GR Marie Broden, Lerum Michael Mårtenson, Lerum Nicholas Singleton, GRo Petra Öberg, Kungälv Roland Mattsson, Partille Sofia Wirdmo, Ale Theresa Larsen, GRo Text, foto och layout: Maja Sabelsjö, GRo. Läs mer om GRo på 11

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN?

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? Therese Nilsson Marielle Wallenius Examensarbete 10 poäng Programmet för personaloch

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer