Den maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form"

Transkript

1 Dokumentation från ledarskapsdagarna på Hjortviken Konferens maj 2011

2 Framtidsverkstad som grund Den maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form av en Framtidsverkstad på Hjortviken. Framtidsverkstaden leddes av Ann Ekdahl, utvecklingsledare i Stenungsunds kommun, och Malin Larsson, projektledare för Framtidens ledare på GR. Troed Troedson, framtidsanalytiker, var inbjuden att hålla en föreläsning för deltagarna om ledarskap och kompetensutveckling. Chefer, gruppledare och verksamhetsutvecklare från samtliga kommuner deltog i workshopen, och resultatet kommer att ligga som grund till GRo:s ledarskapsprogram som ska starta till hösten. En framtidsverkstad är en metod som bygger på deltagarnas delaktighet och vilja att vara med och påverka. Det är en arbetsform med en tydlig inramning för att skapa både frihet och trygghet, och deltagarna får möjlighet att utveckla idéer och arbeta på nya sätt tillsammans. Det började med en kritikdel, där deltagarna fick dela med sig av kritik och sådant som inte fungerar i organsiationen, med fokus på ledarskap och verksamhetsutveckling. Detta kom fram: Svårt att få med sig medarbetare Budgetstyrda Långa processer innan start För stora grupper medarbetare Tiden är pressad För homogena grupper som har funnit en trygghet i sig själva Informella ledare Så här har vi alltid gjort För spretiga grupper Saknas tid och forum Saknas mod Olika perspektiv För demokratiska Hur får ledaren till sig goda idéer? Ligger efter Mycket ensamarbete Ökade myndighetskrav Rädsla att missuppfattas av gruppen Olika myndighetskrav Mandat saknas Gammal ideologi i tillsynsmyndigheten Svårt med kontinuitet Organisationsförändringar Många olika arbetsuppgifter Oklara mandat i chefslinjen Tid för uppföljning saknas Saknar strategier för uppföljning Svårt med prioriteringen, vad är viktigast För få specialister För många specialister Mycket hänsynstagande till medarbetare, brukare och anhöriga Bredden på uppdraget Språksvårigheter Komplexitet när det gäller information och kommunikation Okunskap Falsk acceptans, medarbetare som motarbetar Vilka är vi här för? Svårigheter att fokusera Mötet med anhöriga, kollision Inte uppdaterad på lagstiftningen Lagstiftningen hindrar utvecklingen När ska man få tid att prata ihop sig, medarbetare och chefer? Högt ställda krav Tillgänglighet Nåbar hela tiden Medarbetarna har höga förväntningar Olika tolkningar på det som sägs Vissa är så lättkränkta Klagas på mycket, arbetstiderna till exempel Missnöje Vi är nöjda med det vi redan har 2 Samhällelig syn på våra medarbetare, de beskrivs som stackare Dåligt betalt Man blir en slasktratt Lätta att skylla på, mellanchefer speciellt Svårt att delegera Tyst kunskap, vart tar den vägen Otydliga uppdragsbeskrivningar Vi ser de som hörs och är svåra, men de som inte syns så mycket? För mycket individfokus på de som syns Brister i att lyssna på olika arbetskompetenser i olika grupper Dålig närhet till medarbetarna Att inte alltid kunna välja de bästa medarbetarna i en rekryteringsprocess Konkurrens mellan kompetenser För lättillgänglig verksamhet Ovana vid att strukturera och dokumentera Otydliga rutiner Överdokumenterar Ingår i en organisation som inte blir lyssnad på Låg status Politiker bromsar Uselt chefsledarskap Den röda tråden är inte med hela vägen

3 Ann Ekdahl, utvecklingsledare i Stenungsunds kommun, och Malin Larsson, projektledare för Framtidens ledare på GR. Nicholas Singleton, Maja Sabelsjö och Theresa Larsen från GRo. Nästa steg i framtidsverkstaden var att visionera. Allt är möjligt, hur ser det då ut våren 2012? Färre enheter Mer flexibilitet Reflekterar kring den egna insatsen Brukarna ska säga att de får precis det de behöver Har sett över bemanning Mer resurser Mer tid Färre medarbetare Medarbetarnas drömjobb Administrativt stöd Bättre teknik Mer tydlighet i rättigheter och skyldigheter Tar in nya kompetenser Större engagemang Makten till brukarna Större och bättre lokaler Bättre fokus, varför är jag på jobbet? Bättre kompetensutveckling för medarbetarna Har forum för att ta tillvara på kompetensen och behålla den Värderingarna sitter i verksamheten Bara medarbetare som vill jobba här Tillgodoser allas önskemål Mer kunskap, erfarenhetsutbyte Mer kunskap om grupprocesser Möjliggör karriärmöjligheter Obegränsade resurser för individen Bra mat Tar tillvara på personalens kreativitet Låter anhöriga vara mer delaktiga när brukarna vill Tid för samsyn Dialog och respekt för det som sägs Prestigelöshet i organisationen Testar nya vägar Får lov att misslyckas Bra handledning Regelbunden årsplan Har verktyg att ta fram årsplaner Omvärldsbevakning Tydlig uppdragsbeskrivning Tydliga förväntningar Gruppledare Ges tid att stötta varandra i jobbet, lära av varandra i chefsrollen Får välja arbetstid fritt, robotinsatser kanske? Vill åka utomlands, ta hem idéer Lär av kommunerna runt omkring Utbyte med privata verksamheter 3 Kollegiegranskning för ledare Mer kunskap i arbetsrätt, ledarskap och ekonomi Behöver alla kunna det här med ekonomi? Möjlighet till integrerat ledarskap Jobbar i ledarpar Tar in konsulter som komplement Tar ut brukarna mer Har fler djur Jobbar mer med marknadsföring Lyssnar på personalen Självgående team Får folk att stanna Medarbetarna ska vara stolta över yrket Vi är stolta som chefer Lagar mat från grunden, ekologiskt Har personal som vill ha förändring och som har engagemang Kunskap att kunna motivera medarbetarna Snickeriverksamhet finns Att personalen står upp för sin profession Redskap för kreativa möten Tydliga mål Mycket mer individuellt boende

4 Efter poängsättning av deltagarna bildades teman utifrån de populäraste visionerna, som deltagarna fick grupparbeta kring. Temat skulle presenteras som en utopi för de andra. Värderingarna sitter i verksamheten vi har en humanistisk samsyn som alla i organisationen delar, och som verksamheten står för. Kunskapsutveckling vi har bra nätverk, handledning och coachning samt kunskap om hur vi kan nå ut med detta. Det ska sprida sig som ett stjärnregn över medarbetarna. Chefsuppdraget vi har möjligheternas arbetsplats. Det ska finnas kunskap om metoder för att utveckla verksamheten. Vi inspireras av varandra, även internationellt. Resurser om vi har färre medarbetare kan vi lättare coacha och stötta, och vår egen utveckling får vara synlig och närvarande. Om vi inte är synliga så har vi gruppledare istället, det kan vara en karriärmöjlighet att gå till gruppledarrollen. Framtidens skolrestaurang den är ekologisk med närproducerad mat. Kundfokus är viktigt, det ska finnas mat för alla. Det ska vara en upplevelse varje dag att komma till vår restaurang. Nästa steg var att fundera på vilket stöd jag behöver som chef för att förverkliga mina visioner, vilken kompetens behöver vi för att kunna leda för verksamhetsutveckling? Lära sig hur man påverkar andra i sitt arbete med grupper, kroppsspråket är jätteviktigt Coachande förhållningssätt teamcoachning och stöd i att hålla coachande samtal, lära sig motivera och engagera För att kunna lyfta blicken måste vi bli bättre på att strukturera upp vårt arbete, med mötesstrukturer till exempel Kollegial granskning skugga varandra, få feedback på ledarskapet Få handledning i grupp och som enskild chef Min roll som chef i grupprocesser, hur kan jag få gruppen att ha en rak kommunikation Delat eller gemensamt ledarskap låter spännande, vill ha mer kunskap om det Bli mer effektiv på att hantera det administrativa Bli bättre på att ta till sig ny teknik, både som ledare och för brukarna Bemötande vill ha redskapen att lära ut till medarbetarna, både bemötande till gäster och till de man jobbar med Kunna hantera konflikter och svåra samtal, få en medvetenhet och en ökad förståelse för det Hur kan vi motivera våra medarbetare till att vilja utvecklas? 4

5 Sista steget i framtidsverkstaden var att bli mer konkret och göra handlingsplaner av de teman som kom upp under dagarna, och som man enades om. 1. Leda effektiva team, som delades upp i: Personlig utveckling Vad vill vi göra? Lära känna sig själv. Hur? UGL, UL, Human Element, beteendeanalyser och skuggning för eget lärande. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo, samt genom varandra. När? Hösten 2011 och framåt. Grupprocesser Vad vill vi göra? Lära mer om grupprocesser. Hur? UGL, situationsanpassat ledarskap, konflikthantering, svåra samtal, teamcoach-utbildning, skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och lära av varandra, litteraturlista och studiecirklar. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. Coachning Vad vill vi göra? Implementera det coachande förhållningssättet i organisationen. Hur? Utbildning i coachning i olika former, coachpartner, erfarenhetsutbyte via plattformen och instruktioner/lathund på plattformen. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. Går att använda plattformen mycket. När? Hösten 2011 och framåt. Feedback Vad vill vi göra? Bli bättre på att ge och ta feedback. Hur? Granskning i vardagsarbetet, personlig coach/mentor och nätverk både inom och över kommungränser. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. Kommunikation Vad vill vi göra? Bli bättre på att kommunicera och ta svåra samtal. Hur? Grundläggande kommunikationsutbildning, utbildning i olika feedback-metoder, utbildning i retorik, svåra samtal och seminarium kring medarbetarsamtal. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. 5

6 2. Måltid, som delades upp i: Engagemang Vad vill vi göra? Utveckla vårt ledarskap. Hur? Utbilda ledare för att kunna motivera/engagera våra medarbetare. Vem? Vi ledare. När? Så fort som möjligt! Medarbetare Vad vill vi göra? Få kunskap och trygghet i att hantera konflikter och svåra samtal. Ha bättre insikt i det mänskliga psyket. Hur? Utbildning, coachning och föreläsningar. Vem? Initialt vi ledare. När? Så fort som möjligt! Bemötande Vad vill vi göra? Vi vill få alla att ge alla ett bra bemötande, och hitta bra strukturer för det som lever kvar efter GRo. Hur? Utbildningsinsatser. Vem? Alla, men även kontinuerlig uppföljning till ledare. När? Beroende på utformning, utbildningar ska helst ligga på studiedagar, lov och stängningsdagar. 3. Teknik Vad vill vi göra? Tekniskt ligga i framkant, dels för att bli effektivare men också för att attrahera arbetskraft. Hur? Tre delar: den tekniska biten, omvärldsorientering genom teknikutvecklande projekt till exempel och framtidsforskning om digital teknik, miljöteknik, kommunikationsteknik och tekniska hjälpmedel. Vem? Samtliga. När? Igår! 4. Struktur Vad vill vi göra? Få bättre struktur för planering, beslut och uppföljning. Hur? PEP eller liknande, årshjul/verksamhetsplaner, mötesstruktur, mötesteknik och mer kunskap om grupprocesser Vem? Chefen har huvudansvar. När? Det är ett konstant arbete, gärna god framförhållning på utbildningsinsatser. 5. Alternativa ledarpar Vad vill vi göra? Jobba i ledarpar. Det kan leda till tydligare, effektivare och bättre kvalitet i ledarskapet. Viktigt att alla arbetsuppgifter blir lika väl utförda. Hur? En extern person inventerar arbetsuppgifter, kompetens och intressen hos kandidater till ledarparet. Det kan leda till fördjupning av kunskapsområden. Men det krävs en tydlig struktur av uppdelningen. En coach kan vägleda ledarparet. Vem? Ledningsgruppen eller andra kompetenta medarbetare. När? Inventering till hösten, och start till årsskiftet. 6

7 SMARTa mål omsätter kunskap till praktik Theresa Larsen, projektledare för GRo, presenterade hur GRo-deltagarna ska jobba med SMARTa mål. SMART är en akronym och står för att målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. För att det man lär sig i GRo-projektet ska ge avtryck på arbetsplatsen är tanken att man ska sätta upp minst ett så kalllat SMART mål kopplat till varje GRo-aktivitet. Målen kan antingen formuleras som något du själv ska göra, eller något som några personer eller hela arbetsgruppen ska uppnå. Syftet med att ställa upp SMARTa mål i GRo-projektet är i första hand att stötta deltagande verksamheter att omsätta deltagares kunskaper i praktiken. Genom att deltagarna skickar in sina SMARTa mål till GRo:s projektteam kan vi dessutom följa upp och utvärdera de lärandeaktiviteter som genomförs, säger Theresa. Man fyller i sina SMARTa mål på under fliken Aktiviteter. Snart kommer det finnas som ett elektroniskt formulär som man fyller i på liknande sätt som när man anmäler sig till en aktivitet. Formuläret kommer gå att spara ner, och skriva ut. Det finns ett instruktionsblad på för mer information om SMARTa mål. Föreläsning med Troed Troedson Vi fokuserar på helt fel saker när det gäller ledarskap, som hur många olika chefsnivåer vi ska ha i en organisation till exempel. Hade det gjort någon skillnad så hade vi vetat det nu, säger Troed Troedsson. Troed är framtidsanalytiker och driver sedan drygt tio år tillbaka företaget Paradigmmäklarna. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Han beskrev paradigmskiftet från hur man såg på kompetens förr, till hur det är nu. Ett av de mest kända paradigmskiftena är när den geocentriska världsbilden byttes ut mot den heliocentriska. Vi tror att vi har fattat världen, men det har vi inte. Det är bara en bild som en dag kan ersättas av en annan bild. Och det är brytpunkten däremellan som är spännande, menar Troed. Vissa hävdar att nu kan det inte hända så mycket mer med utvecklingen, nu har den planat ut. Vilken fantastisk tur att just jag fick vara med om när utvecklingen stannade av! Men jag tror inte det är så, jag tror vi står inför ett trappsteg nu, fortsätter han. Troed beskriver kompetens före 1850 som det samma som kroppsarbete. Det var ont om energi, och musklerna var den främsta resursen. Men sen gick vi från ont om energi till gott om energi, och kroppsarbetarna blev värdelösa. Bra ledarskap då var att inse att man skulle ha så många patent som möjligt, för energi skulle alla snart ha hur mycket som helst. En dag kommer personer i framtiden bestämma att det de gör är värdefullt och det som vi gjorde var värdelöst. Världen väntar inte, den kör på. I offentlig sektor håller vi på att bli omkörda av världen, säger han. Det som händer nu är att kompetens inte är så mycket värt när alla har det. SAAB har inte blivit sämre, det är alla andra som har blivit så mycket bättre, fortsätter han. Troed ifrågasätter varför vi jagar ungdomar som piratkopierar, och tycker att det vore bättre om vi fundera- 7

8 system och räknar med att man ska välja dem många gånger, säger han. de på hur man driver en verksamhet i en värld där alla kan allt. Muskler ersattes av hjärna som nu ersätts av kommunikation. Energisamhället, kunskapssamhället och nu förståelsesamhället. Om vi tror att vi har ett informationsövertag, då är det klart att vi känner att vi måste få ut vår information. Men så är det inte längre. Det viktiga är att lära sig att tolka, och att kunna få in information från marknaden till oss, menar Troed. Han tar upp Facebook som exempel på det första verktyget i världen som visar hur detta skulle kunna gå till. Många tror att det bara är ett av alla verktyg som människor behöver för att uttrycka sig. Men så är det inte. Det är inget sätt att informera världen, det är ett verktyg som låter mig få veta vad folk tycker om saker. Människor som är väldigt olika mig, det är inte som att prata med sina grannar, säger Troed. Men hur blir vi bra på att kommunicera ut när vi i hundra år har tränats i att informera ut? Man måste vara kortsiktig i denna världen. Ta till exempel Ryanair, som betraktar varje resa som en ny affär, då måste man tävla. SAS gör inte så, de har ett bonus- Ledarskap nu handlar om värderingar, menar Troed. Det gäller att ha något annat än kvalitet, alla kan göra saker av bra kvalitet. Vi har kommit till vägs ände i kommunerna, vi kan inte göra fler policydokument och utvärderingar. Vi måste ha en värderingsgrund. Och om du inte tycker det vi tycker så kan du inte jobba här. Ledarskap handlar om hur vi hanterar det. Hur ser jag till att min organisation har de värderingar som jag vill att vi ska ha, frågar han. Han berättade om när han fick sin nya HTC-telefon. Han läste manualen och då stod hans dotter redan och gps-navigerade. Utan att läsa i någon manual. Jag betedde mig som kommunala skolor när det kommer en friskola! Frågade, hur visste du det, ja det borde ju vara så sa hon. Hur kan det böra vara så när det inte har funnits förut? Men hon har följt med i ett sammanhang, sett Swedbanks nya gränssnitt, hängt med i Facebooks uppdateringar och har en intuitiv förståelse för sådana saker, berättar Troed. Förståelse betyder empati. Det betyder inte att kunna hjälpa människor när de har det svårt. Empati betyder att kunna tänka sig in i hur andra tänker. Vad de vill ha. Då får man produkter som ser ut som dom borde. Man måste sluta fundera på vad man själv tycker och försöka ta reda på vad andra har bestämt sig för att tycka, då blir man orimligt kompetent, avslutar han. 8

9 Tankar om dagarna från Malin Larsson som ska sätta ihop ledarskapsprogrammet vi ägnat första halva dagen kring, kritiken, lämnar vi hädan. Det är en oerhörd kraft i att tömmas och dräneras på allt motstånd och det som vi vet inte fungerar i vår verksamhet. Efter det här steget var det fritt fram att skapa det innehåll till eventuella ledarprogram som faktiskt ger dem den kompetens som behövs för att leda verksamhetsutveckling. Steg två handlade om visioner och gruppen fick likt kritikdelen ohämmat ge förslag på alla möjligheter som finns för att Som medverkande arrangör skapade jag mig en uppfattning av dagarna som helhet, gruppens engagemang och av resultatet. Det har varit två oerhört spännande och intressanta dagar framförallt utifrån det oerhörda och sällan sinande engagemang i frågan. Temat ledarskap berör och alla har tankar, reflektioner och idéer i ämnet. För att ha möjlighet att skapa ett ledarspår inom ramen för GRo:s uppdrag är det av grundläggande vikt att ta reda på förväntningar och behov från dem som det faktiskt berör. Det var i enighet kring detta som tankarna kring internatdagarna väcktes för att ha en kickstart kring frågan vilken kompetens behöver ni för att kunna leda för verksamhetsutveckling?. Samtliga kommuner behöver vara delaktiga i frågan kring vilka behov deras verksamheter har. Ett tema var väckt och metoden som valdes för dagarna var framtidsverkstad. Framtidsverkstad är en metod som på ett spännande och stimulerande sätt hjälper en grupp att avgöra hur de vill skapa sin framtid. Metoden syftar till att alla medverkande ska hitta en gemensam plattform där man kan plocka fram och förverkliga sina idéer tillsammans. Den är demokratisk, kreativ och engagerande. Framtidsverkstad bygger på att alla deltagande har möjlighet att göra sina tankar och idéer till en del av helheten. Temat för de två dagarna var som jag skrev ovan, vilken kompetens behöver vi för att kunna leda för verksamhetsutveckling?. Innehållet skapas i tre steg. Det första handlar egentligen om att frigöra sig från all kritik som deltagarna har i ämnet och sammanhanget. Att låta deltagarna hänge sig åt allt som inte fungerar i deras vardag, på arbetsplatsen och i ledarskapet allt det som skapar motstånd och minskar möjligheter till en kreativ atmosfär. Och nu började det att hända grejer i gruppen! Det var ett oerhört engagemang och det var inte svårt för deltagarna att ge tips på saker som är kass på arbetsplatsen. Allt var tillåtet och uppmuntrades att komma fram. Väggarna fylldes med deltagarnas tankar och reflektioner. När allt var uttömt så visste också deltagarna att det som 9 understödja temat vilken kompetens behöver vi för att kunna leda verksamhetsutveckling. Nu fanns det inga hinder alls, ingen budget, ramar, organisationsstrukturer allt var möjligt! Och engagemanget började återigen bubbla i gruppen och väggarna fylldes med förslag som gav gruppen framtida visioner om vad som behövs med lust och energi som drivkraft. Och nog fanns det mycket energi i gruppen vi höll på med arbete fram till kvart i sju och ända in i målsnöret arbetades det oerhört intensivt. Jag var oerhört imponerad över det icke sinande engage-

10 manget trots långa dagar och sena timmen. Den sista delen knyter ihop kritiken och visionerna och ska mynna ut i konkreta handlingsplaner. Detta skedde utifrån deltagarnas intresse och gruppindelningen likaså. När samtliga redovisat sina bidrag och planerna är färdigdiskuterade, stängs verkstaden. Trots att det fanns en upplevd distinktion mellan vad de olika grupperna faktiskt behövde i ledarskapsväg, så utkristalliserade sig en gemensam syn kring behoven som blev en gemensam plattform för nästintill alla deltagare och kommuner. Jag har arbetat med att utveckla ledarskap och utbildningar inom ramen för GR sedan 2002 och min upplevelse av dessa år är att det viktigaste för att kunna hantera ledarskapet, är framför allt att ha möjligheten att förstå de mellanmänskliga relationerna. Vad är det som gör att vi fungerar med vissa människor, men svårare med andra? Vad är det som motiverar människor till att arbeta? Vad händer i konflikter mellan medarbetare och människor? Hur kan jag hålla ett svårt samtal, utan att själv tappa tråden i mötet med en människa som är i affekt? Vad skapar effektiva team och hur behöver jag anpassa mitt ledarskap till detta? En fråga som ofta berör är skillnaden mellan att vara chef och ledare. Eller, är det någon skillnad? Och hur kommer det sig att vi gör en distinktion begreppen emellan? Jag har själv arbetat med ledarskap under mina år på GR. Inte chefskap. Säger jag. Andra säger förmodligen annorlunda. Men jag försöker att vara tydlig i de utbildningar som jag är med och håller i och samordnar. Att vara chef, innebär inte självklart att du är ledare. Att vara chef innebär dock att du har ett formellt uppdrag och är ansvarig för medarbetare, har medarbetarsamtal, sätter lön, har ekonomiskt ansvar och arbetsmiljöansvar med mera. Ledarskap förknippas med ett förhållningssätt, mot dig själv och dina medarbetare. Ett ledarskap förtjänar du, kan jag ofta höra folk säga på mina utbildningar. För visst kan du bli av med ett ledarskap, du avsätts av dina medarbetare om du inte leder rätt? Förtroendet får sig därmed en knäck och ledarskapet ifrågasätts. Det formella uppdraget består, men ledarskapet är ifrågasatt Upplevt dåligt ledarskap ökar inte bara sjukfrånvaron på jobbet utan även risken för dålig hälsa bland medarbetarna senare i livet. Ju längre tid man haft en sämre chef, desto större blir risken att exempelvis drabbas av hjärtinfarkt inom en tioårsperiod, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Resultat ovan visar på ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt, inte bara under tiden de arbetar tillsammans med chefen i fråga utan även senare i livet. Så ledarskap berör och är viktigt. Om man relaterar till forskningen ovan, så är det livsviktigt. Ledaren är viktig, ofta mycket viktigare än han/hon och andra tror. Ledaren är en förebild och det är hans/hennes agerande som skapar kulturen i organisationen. Som ledare har du ansvar inte bara för dig själv, utan även för andra. Du måste vara medveten om din makt som ledare och hantera den på ett moget sätt. Att utveckla ett moget ledarskap kräver vilja, mod, medvetenhet och tid för reflektion. Verktygen för detta finns inom oss och ibland oss som människor. Det krävs dock ett medvetande från ledningen och en vilja till engagemang som genomsyrar hela verksamheten och kommunerna. En lärande organisation är i ständig förändring där vi tror på att = 3. Vad har gruppen gemensamt bidragit med utifrån de två internatdagarna på Hjortviken. Nu fortsätter vi med gemensamma krafter med hur. Spännande jag ser fram emot fortsatt arbete med grupperna! 10

11 Deltagarlista Andreas Bryngelsson, Ale Anette Nilsson, Partille Angelica Bron, Lerum Ann Damberg Ström, Kungälv Ann Ekdahl, Stenungsund Anna Lind, Härryda Caroline Ericsson, Kungälv Caroline Johansson, Partille Catarina Jutendahl, Stenungsund Cecilia Johansson, Härryda Elisabeth Orrö, Partille Helena Gidgård, Ale Ingrid Corneliuson, Kungälv Jenny Turunen, Partille Johanna Wallin, Lerum Karin Lisander. Härryda Katarina Palm, Lerum Kristina Borg, Kungälv Linda Rosendahl, Stenungsund Magnus Marberg, Härryda Maja Sabelsjö, GRo Malin Larsson, GR Marie Broden, Lerum Michael Mårtenson, Lerum Nicholas Singleton, GRo Petra Öberg, Kungälv Roland Mattsson, Partille Sofia Wirdmo, Ale Theresa Larsen, GRo Text, foto och layout: Maja Sabelsjö, GRo. Läs mer om GRo på 11

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Lathund för ledare Innehåll Cirklar i GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Stödberättigade kostnader Cirkelledaren är kontaktperson

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Framtidens Ledare Framtidens Ledare SYFTE Marknadsföra regionen som en attraktiv arbetsplats Skapa en gemensam arbetsmarknad och stimulera ökar rörlighet Öka nätverksskapande Ta vara på kompetens hos nuvarande

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer