Den maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form"

Transkript

1 Dokumentation från ledarskapsdagarna på Hjortviken Konferens maj 2011

2 Framtidsverkstad som grund Den maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form av en Framtidsverkstad på Hjortviken. Framtidsverkstaden leddes av Ann Ekdahl, utvecklingsledare i Stenungsunds kommun, och Malin Larsson, projektledare för Framtidens ledare på GR. Troed Troedson, framtidsanalytiker, var inbjuden att hålla en föreläsning för deltagarna om ledarskap och kompetensutveckling. Chefer, gruppledare och verksamhetsutvecklare från samtliga kommuner deltog i workshopen, och resultatet kommer att ligga som grund till GRo:s ledarskapsprogram som ska starta till hösten. En framtidsverkstad är en metod som bygger på deltagarnas delaktighet och vilja att vara med och påverka. Det är en arbetsform med en tydlig inramning för att skapa både frihet och trygghet, och deltagarna får möjlighet att utveckla idéer och arbeta på nya sätt tillsammans. Det började med en kritikdel, där deltagarna fick dela med sig av kritik och sådant som inte fungerar i organsiationen, med fokus på ledarskap och verksamhetsutveckling. Detta kom fram: Svårt att få med sig medarbetare Budgetstyrda Långa processer innan start För stora grupper medarbetare Tiden är pressad För homogena grupper som har funnit en trygghet i sig själva Informella ledare Så här har vi alltid gjort För spretiga grupper Saknas tid och forum Saknas mod Olika perspektiv För demokratiska Hur får ledaren till sig goda idéer? Ligger efter Mycket ensamarbete Ökade myndighetskrav Rädsla att missuppfattas av gruppen Olika myndighetskrav Mandat saknas Gammal ideologi i tillsynsmyndigheten Svårt med kontinuitet Organisationsförändringar Många olika arbetsuppgifter Oklara mandat i chefslinjen Tid för uppföljning saknas Saknar strategier för uppföljning Svårt med prioriteringen, vad är viktigast För få specialister För många specialister Mycket hänsynstagande till medarbetare, brukare och anhöriga Bredden på uppdraget Språksvårigheter Komplexitet när det gäller information och kommunikation Okunskap Falsk acceptans, medarbetare som motarbetar Vilka är vi här för? Svårigheter att fokusera Mötet med anhöriga, kollision Inte uppdaterad på lagstiftningen Lagstiftningen hindrar utvecklingen När ska man få tid att prata ihop sig, medarbetare och chefer? Högt ställda krav Tillgänglighet Nåbar hela tiden Medarbetarna har höga förväntningar Olika tolkningar på det som sägs Vissa är så lättkränkta Klagas på mycket, arbetstiderna till exempel Missnöje Vi är nöjda med det vi redan har 2 Samhällelig syn på våra medarbetare, de beskrivs som stackare Dåligt betalt Man blir en slasktratt Lätta att skylla på, mellanchefer speciellt Svårt att delegera Tyst kunskap, vart tar den vägen Otydliga uppdragsbeskrivningar Vi ser de som hörs och är svåra, men de som inte syns så mycket? För mycket individfokus på de som syns Brister i att lyssna på olika arbetskompetenser i olika grupper Dålig närhet till medarbetarna Att inte alltid kunna välja de bästa medarbetarna i en rekryteringsprocess Konkurrens mellan kompetenser För lättillgänglig verksamhet Ovana vid att strukturera och dokumentera Otydliga rutiner Överdokumenterar Ingår i en organisation som inte blir lyssnad på Låg status Politiker bromsar Uselt chefsledarskap Den röda tråden är inte med hela vägen

3 Ann Ekdahl, utvecklingsledare i Stenungsunds kommun, och Malin Larsson, projektledare för Framtidens ledare på GR. Nicholas Singleton, Maja Sabelsjö och Theresa Larsen från GRo. Nästa steg i framtidsverkstaden var att visionera. Allt är möjligt, hur ser det då ut våren 2012? Färre enheter Mer flexibilitet Reflekterar kring den egna insatsen Brukarna ska säga att de får precis det de behöver Har sett över bemanning Mer resurser Mer tid Färre medarbetare Medarbetarnas drömjobb Administrativt stöd Bättre teknik Mer tydlighet i rättigheter och skyldigheter Tar in nya kompetenser Större engagemang Makten till brukarna Större och bättre lokaler Bättre fokus, varför är jag på jobbet? Bättre kompetensutveckling för medarbetarna Har forum för att ta tillvara på kompetensen och behålla den Värderingarna sitter i verksamheten Bara medarbetare som vill jobba här Tillgodoser allas önskemål Mer kunskap, erfarenhetsutbyte Mer kunskap om grupprocesser Möjliggör karriärmöjligheter Obegränsade resurser för individen Bra mat Tar tillvara på personalens kreativitet Låter anhöriga vara mer delaktiga när brukarna vill Tid för samsyn Dialog och respekt för det som sägs Prestigelöshet i organisationen Testar nya vägar Får lov att misslyckas Bra handledning Regelbunden årsplan Har verktyg att ta fram årsplaner Omvärldsbevakning Tydlig uppdragsbeskrivning Tydliga förväntningar Gruppledare Ges tid att stötta varandra i jobbet, lära av varandra i chefsrollen Får välja arbetstid fritt, robotinsatser kanske? Vill åka utomlands, ta hem idéer Lär av kommunerna runt omkring Utbyte med privata verksamheter 3 Kollegiegranskning för ledare Mer kunskap i arbetsrätt, ledarskap och ekonomi Behöver alla kunna det här med ekonomi? Möjlighet till integrerat ledarskap Jobbar i ledarpar Tar in konsulter som komplement Tar ut brukarna mer Har fler djur Jobbar mer med marknadsföring Lyssnar på personalen Självgående team Får folk att stanna Medarbetarna ska vara stolta över yrket Vi är stolta som chefer Lagar mat från grunden, ekologiskt Har personal som vill ha förändring och som har engagemang Kunskap att kunna motivera medarbetarna Snickeriverksamhet finns Att personalen står upp för sin profession Redskap för kreativa möten Tydliga mål Mycket mer individuellt boende

4 Efter poängsättning av deltagarna bildades teman utifrån de populäraste visionerna, som deltagarna fick grupparbeta kring. Temat skulle presenteras som en utopi för de andra. Värderingarna sitter i verksamheten vi har en humanistisk samsyn som alla i organisationen delar, och som verksamheten står för. Kunskapsutveckling vi har bra nätverk, handledning och coachning samt kunskap om hur vi kan nå ut med detta. Det ska sprida sig som ett stjärnregn över medarbetarna. Chefsuppdraget vi har möjligheternas arbetsplats. Det ska finnas kunskap om metoder för att utveckla verksamheten. Vi inspireras av varandra, även internationellt. Resurser om vi har färre medarbetare kan vi lättare coacha och stötta, och vår egen utveckling får vara synlig och närvarande. Om vi inte är synliga så har vi gruppledare istället, det kan vara en karriärmöjlighet att gå till gruppledarrollen. Framtidens skolrestaurang den är ekologisk med närproducerad mat. Kundfokus är viktigt, det ska finnas mat för alla. Det ska vara en upplevelse varje dag att komma till vår restaurang. Nästa steg var att fundera på vilket stöd jag behöver som chef för att förverkliga mina visioner, vilken kompetens behöver vi för att kunna leda för verksamhetsutveckling? Lära sig hur man påverkar andra i sitt arbete med grupper, kroppsspråket är jätteviktigt Coachande förhållningssätt teamcoachning och stöd i att hålla coachande samtal, lära sig motivera och engagera För att kunna lyfta blicken måste vi bli bättre på att strukturera upp vårt arbete, med mötesstrukturer till exempel Kollegial granskning skugga varandra, få feedback på ledarskapet Få handledning i grupp och som enskild chef Min roll som chef i grupprocesser, hur kan jag få gruppen att ha en rak kommunikation Delat eller gemensamt ledarskap låter spännande, vill ha mer kunskap om det Bli mer effektiv på att hantera det administrativa Bli bättre på att ta till sig ny teknik, både som ledare och för brukarna Bemötande vill ha redskapen att lära ut till medarbetarna, både bemötande till gäster och till de man jobbar med Kunna hantera konflikter och svåra samtal, få en medvetenhet och en ökad förståelse för det Hur kan vi motivera våra medarbetare till att vilja utvecklas? 4

5 Sista steget i framtidsverkstaden var att bli mer konkret och göra handlingsplaner av de teman som kom upp under dagarna, och som man enades om. 1. Leda effektiva team, som delades upp i: Personlig utveckling Vad vill vi göra? Lära känna sig själv. Hur? UGL, UL, Human Element, beteendeanalyser och skuggning för eget lärande. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo, samt genom varandra. När? Hösten 2011 och framåt. Grupprocesser Vad vill vi göra? Lära mer om grupprocesser. Hur? UGL, situationsanpassat ledarskap, konflikthantering, svåra samtal, teamcoach-utbildning, skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och lära av varandra, litteraturlista och studiecirklar. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. Coachning Vad vill vi göra? Implementera det coachande förhållningssättet i organisationen. Hur? Utbildning i coachning i olika former, coachpartner, erfarenhetsutbyte via plattformen och instruktioner/lathund på plattformen. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. Går att använda plattformen mycket. När? Hösten 2011 och framåt. Feedback Vad vill vi göra? Bli bättre på att ge och ta feedback. Hur? Granskning i vardagsarbetet, personlig coach/mentor och nätverk både inom och över kommungränser. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. Kommunikation Vad vill vi göra? Bli bättre på att kommunicera och ta svåra samtal. Hur? Grundläggande kommunikationsutbildning, utbildning i olika feedback-metoder, utbildning i retorik, svåra samtal och seminarium kring medarbetarsamtal. Vem? Utbildningsanordnare via GR och GRo samt chefer/ledare i GRo-kommunerna. När? Hösten 2011 och framåt. 5

6 2. Måltid, som delades upp i: Engagemang Vad vill vi göra? Utveckla vårt ledarskap. Hur? Utbilda ledare för att kunna motivera/engagera våra medarbetare. Vem? Vi ledare. När? Så fort som möjligt! Medarbetare Vad vill vi göra? Få kunskap och trygghet i att hantera konflikter och svåra samtal. Ha bättre insikt i det mänskliga psyket. Hur? Utbildning, coachning och föreläsningar. Vem? Initialt vi ledare. När? Så fort som möjligt! Bemötande Vad vill vi göra? Vi vill få alla att ge alla ett bra bemötande, och hitta bra strukturer för det som lever kvar efter GRo. Hur? Utbildningsinsatser. Vem? Alla, men även kontinuerlig uppföljning till ledare. När? Beroende på utformning, utbildningar ska helst ligga på studiedagar, lov och stängningsdagar. 3. Teknik Vad vill vi göra? Tekniskt ligga i framkant, dels för att bli effektivare men också för att attrahera arbetskraft. Hur? Tre delar: den tekniska biten, omvärldsorientering genom teknikutvecklande projekt till exempel och framtidsforskning om digital teknik, miljöteknik, kommunikationsteknik och tekniska hjälpmedel. Vem? Samtliga. När? Igår! 4. Struktur Vad vill vi göra? Få bättre struktur för planering, beslut och uppföljning. Hur? PEP eller liknande, årshjul/verksamhetsplaner, mötesstruktur, mötesteknik och mer kunskap om grupprocesser Vem? Chefen har huvudansvar. När? Det är ett konstant arbete, gärna god framförhållning på utbildningsinsatser. 5. Alternativa ledarpar Vad vill vi göra? Jobba i ledarpar. Det kan leda till tydligare, effektivare och bättre kvalitet i ledarskapet. Viktigt att alla arbetsuppgifter blir lika väl utförda. Hur? En extern person inventerar arbetsuppgifter, kompetens och intressen hos kandidater till ledarparet. Det kan leda till fördjupning av kunskapsområden. Men det krävs en tydlig struktur av uppdelningen. En coach kan vägleda ledarparet. Vem? Ledningsgruppen eller andra kompetenta medarbetare. När? Inventering till hösten, och start till årsskiftet. 6

7 SMARTa mål omsätter kunskap till praktik Theresa Larsen, projektledare för GRo, presenterade hur GRo-deltagarna ska jobba med SMARTa mål. SMART är en akronym och står för att målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. För att det man lär sig i GRo-projektet ska ge avtryck på arbetsplatsen är tanken att man ska sätta upp minst ett så kalllat SMART mål kopplat till varje GRo-aktivitet. Målen kan antingen formuleras som något du själv ska göra, eller något som några personer eller hela arbetsgruppen ska uppnå. Syftet med att ställa upp SMARTa mål i GRo-projektet är i första hand att stötta deltagande verksamheter att omsätta deltagares kunskaper i praktiken. Genom att deltagarna skickar in sina SMARTa mål till GRo:s projektteam kan vi dessutom följa upp och utvärdera de lärandeaktiviteter som genomförs, säger Theresa. Man fyller i sina SMARTa mål på under fliken Aktiviteter. Snart kommer det finnas som ett elektroniskt formulär som man fyller i på liknande sätt som när man anmäler sig till en aktivitet. Formuläret kommer gå att spara ner, och skriva ut. Det finns ett instruktionsblad på för mer information om SMARTa mål. Föreläsning med Troed Troedson Vi fokuserar på helt fel saker när det gäller ledarskap, som hur många olika chefsnivåer vi ska ha i en organisation till exempel. Hade det gjort någon skillnad så hade vi vetat det nu, säger Troed Troedsson. Troed är framtidsanalytiker och driver sedan drygt tio år tillbaka företaget Paradigmmäklarna. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Han beskrev paradigmskiftet från hur man såg på kompetens förr, till hur det är nu. Ett av de mest kända paradigmskiftena är när den geocentriska världsbilden byttes ut mot den heliocentriska. Vi tror att vi har fattat världen, men det har vi inte. Det är bara en bild som en dag kan ersättas av en annan bild. Och det är brytpunkten däremellan som är spännande, menar Troed. Vissa hävdar att nu kan det inte hända så mycket mer med utvecklingen, nu har den planat ut. Vilken fantastisk tur att just jag fick vara med om när utvecklingen stannade av! Men jag tror inte det är så, jag tror vi står inför ett trappsteg nu, fortsätter han. Troed beskriver kompetens före 1850 som det samma som kroppsarbete. Det var ont om energi, och musklerna var den främsta resursen. Men sen gick vi från ont om energi till gott om energi, och kroppsarbetarna blev värdelösa. Bra ledarskap då var att inse att man skulle ha så många patent som möjligt, för energi skulle alla snart ha hur mycket som helst. En dag kommer personer i framtiden bestämma att det de gör är värdefullt och det som vi gjorde var värdelöst. Världen väntar inte, den kör på. I offentlig sektor håller vi på att bli omkörda av världen, säger han. Det som händer nu är att kompetens inte är så mycket värt när alla har det. SAAB har inte blivit sämre, det är alla andra som har blivit så mycket bättre, fortsätter han. Troed ifrågasätter varför vi jagar ungdomar som piratkopierar, och tycker att det vore bättre om vi fundera- 7

8 system och räknar med att man ska välja dem många gånger, säger han. de på hur man driver en verksamhet i en värld där alla kan allt. Muskler ersattes av hjärna som nu ersätts av kommunikation. Energisamhället, kunskapssamhället och nu förståelsesamhället. Om vi tror att vi har ett informationsövertag, då är det klart att vi känner att vi måste få ut vår information. Men så är det inte längre. Det viktiga är att lära sig att tolka, och att kunna få in information från marknaden till oss, menar Troed. Han tar upp Facebook som exempel på det första verktyget i världen som visar hur detta skulle kunna gå till. Många tror att det bara är ett av alla verktyg som människor behöver för att uttrycka sig. Men så är det inte. Det är inget sätt att informera världen, det är ett verktyg som låter mig få veta vad folk tycker om saker. Människor som är väldigt olika mig, det är inte som att prata med sina grannar, säger Troed. Men hur blir vi bra på att kommunicera ut när vi i hundra år har tränats i att informera ut? Man måste vara kortsiktig i denna världen. Ta till exempel Ryanair, som betraktar varje resa som en ny affär, då måste man tävla. SAS gör inte så, de har ett bonus- Ledarskap nu handlar om värderingar, menar Troed. Det gäller att ha något annat än kvalitet, alla kan göra saker av bra kvalitet. Vi har kommit till vägs ände i kommunerna, vi kan inte göra fler policydokument och utvärderingar. Vi måste ha en värderingsgrund. Och om du inte tycker det vi tycker så kan du inte jobba här. Ledarskap handlar om hur vi hanterar det. Hur ser jag till att min organisation har de värderingar som jag vill att vi ska ha, frågar han. Han berättade om när han fick sin nya HTC-telefon. Han läste manualen och då stod hans dotter redan och gps-navigerade. Utan att läsa i någon manual. Jag betedde mig som kommunala skolor när det kommer en friskola! Frågade, hur visste du det, ja det borde ju vara så sa hon. Hur kan det böra vara så när det inte har funnits förut? Men hon har följt med i ett sammanhang, sett Swedbanks nya gränssnitt, hängt med i Facebooks uppdateringar och har en intuitiv förståelse för sådana saker, berättar Troed. Förståelse betyder empati. Det betyder inte att kunna hjälpa människor när de har det svårt. Empati betyder att kunna tänka sig in i hur andra tänker. Vad de vill ha. Då får man produkter som ser ut som dom borde. Man måste sluta fundera på vad man själv tycker och försöka ta reda på vad andra har bestämt sig för att tycka, då blir man orimligt kompetent, avslutar han. 8

9 Tankar om dagarna från Malin Larsson som ska sätta ihop ledarskapsprogrammet vi ägnat första halva dagen kring, kritiken, lämnar vi hädan. Det är en oerhörd kraft i att tömmas och dräneras på allt motstånd och det som vi vet inte fungerar i vår verksamhet. Efter det här steget var det fritt fram att skapa det innehåll till eventuella ledarprogram som faktiskt ger dem den kompetens som behövs för att leda verksamhetsutveckling. Steg två handlade om visioner och gruppen fick likt kritikdelen ohämmat ge förslag på alla möjligheter som finns för att Som medverkande arrangör skapade jag mig en uppfattning av dagarna som helhet, gruppens engagemang och av resultatet. Det har varit två oerhört spännande och intressanta dagar framförallt utifrån det oerhörda och sällan sinande engagemang i frågan. Temat ledarskap berör och alla har tankar, reflektioner och idéer i ämnet. För att ha möjlighet att skapa ett ledarspår inom ramen för GRo:s uppdrag är det av grundläggande vikt att ta reda på förväntningar och behov från dem som det faktiskt berör. Det var i enighet kring detta som tankarna kring internatdagarna väcktes för att ha en kickstart kring frågan vilken kompetens behöver ni för att kunna leda för verksamhetsutveckling?. Samtliga kommuner behöver vara delaktiga i frågan kring vilka behov deras verksamheter har. Ett tema var väckt och metoden som valdes för dagarna var framtidsverkstad. Framtidsverkstad är en metod som på ett spännande och stimulerande sätt hjälper en grupp att avgöra hur de vill skapa sin framtid. Metoden syftar till att alla medverkande ska hitta en gemensam plattform där man kan plocka fram och förverkliga sina idéer tillsammans. Den är demokratisk, kreativ och engagerande. Framtidsverkstad bygger på att alla deltagande har möjlighet att göra sina tankar och idéer till en del av helheten. Temat för de två dagarna var som jag skrev ovan, vilken kompetens behöver vi för att kunna leda för verksamhetsutveckling?. Innehållet skapas i tre steg. Det första handlar egentligen om att frigöra sig från all kritik som deltagarna har i ämnet och sammanhanget. Att låta deltagarna hänge sig åt allt som inte fungerar i deras vardag, på arbetsplatsen och i ledarskapet allt det som skapar motstånd och minskar möjligheter till en kreativ atmosfär. Och nu började det att hända grejer i gruppen! Det var ett oerhört engagemang och det var inte svårt för deltagarna att ge tips på saker som är kass på arbetsplatsen. Allt var tillåtet och uppmuntrades att komma fram. Väggarna fylldes med deltagarnas tankar och reflektioner. När allt var uttömt så visste också deltagarna att det som 9 understödja temat vilken kompetens behöver vi för att kunna leda verksamhetsutveckling. Nu fanns det inga hinder alls, ingen budget, ramar, organisationsstrukturer allt var möjligt! Och engagemanget började återigen bubbla i gruppen och väggarna fylldes med förslag som gav gruppen framtida visioner om vad som behövs med lust och energi som drivkraft. Och nog fanns det mycket energi i gruppen vi höll på med arbete fram till kvart i sju och ända in i målsnöret arbetades det oerhört intensivt. Jag var oerhört imponerad över det icke sinande engage-

10 manget trots långa dagar och sena timmen. Den sista delen knyter ihop kritiken och visionerna och ska mynna ut i konkreta handlingsplaner. Detta skedde utifrån deltagarnas intresse och gruppindelningen likaså. När samtliga redovisat sina bidrag och planerna är färdigdiskuterade, stängs verkstaden. Trots att det fanns en upplevd distinktion mellan vad de olika grupperna faktiskt behövde i ledarskapsväg, så utkristalliserade sig en gemensam syn kring behoven som blev en gemensam plattform för nästintill alla deltagare och kommuner. Jag har arbetat med att utveckla ledarskap och utbildningar inom ramen för GR sedan 2002 och min upplevelse av dessa år är att det viktigaste för att kunna hantera ledarskapet, är framför allt att ha möjligheten att förstå de mellanmänskliga relationerna. Vad är det som gör att vi fungerar med vissa människor, men svårare med andra? Vad är det som motiverar människor till att arbeta? Vad händer i konflikter mellan medarbetare och människor? Hur kan jag hålla ett svårt samtal, utan att själv tappa tråden i mötet med en människa som är i affekt? Vad skapar effektiva team och hur behöver jag anpassa mitt ledarskap till detta? En fråga som ofta berör är skillnaden mellan att vara chef och ledare. Eller, är det någon skillnad? Och hur kommer det sig att vi gör en distinktion begreppen emellan? Jag har själv arbetat med ledarskap under mina år på GR. Inte chefskap. Säger jag. Andra säger förmodligen annorlunda. Men jag försöker att vara tydlig i de utbildningar som jag är med och håller i och samordnar. Att vara chef, innebär inte självklart att du är ledare. Att vara chef innebär dock att du har ett formellt uppdrag och är ansvarig för medarbetare, har medarbetarsamtal, sätter lön, har ekonomiskt ansvar och arbetsmiljöansvar med mera. Ledarskap förknippas med ett förhållningssätt, mot dig själv och dina medarbetare. Ett ledarskap förtjänar du, kan jag ofta höra folk säga på mina utbildningar. För visst kan du bli av med ett ledarskap, du avsätts av dina medarbetare om du inte leder rätt? Förtroendet får sig därmed en knäck och ledarskapet ifrågasätts. Det formella uppdraget består, men ledarskapet är ifrågasatt Upplevt dåligt ledarskap ökar inte bara sjukfrånvaron på jobbet utan även risken för dålig hälsa bland medarbetarna senare i livet. Ju längre tid man haft en sämre chef, desto större blir risken att exempelvis drabbas av hjärtinfarkt inom en tioårsperiod, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Resultat ovan visar på ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt, inte bara under tiden de arbetar tillsammans med chefen i fråga utan även senare i livet. Så ledarskap berör och är viktigt. Om man relaterar till forskningen ovan, så är det livsviktigt. Ledaren är viktig, ofta mycket viktigare än han/hon och andra tror. Ledaren är en förebild och det är hans/hennes agerande som skapar kulturen i organisationen. Som ledare har du ansvar inte bara för dig själv, utan även för andra. Du måste vara medveten om din makt som ledare och hantera den på ett moget sätt. Att utveckla ett moget ledarskap kräver vilja, mod, medvetenhet och tid för reflektion. Verktygen för detta finns inom oss och ibland oss som människor. Det krävs dock ett medvetande från ledningen och en vilja till engagemang som genomsyrar hela verksamheten och kommunerna. En lärande organisation är i ständig förändring där vi tror på att = 3. Vad har gruppen gemensamt bidragit med utifrån de två internatdagarna på Hjortviken. Nu fortsätter vi med gemensamma krafter med hur. Spännande jag ser fram emot fortsatt arbete med grupperna! 10

11 Deltagarlista Andreas Bryngelsson, Ale Anette Nilsson, Partille Angelica Bron, Lerum Ann Damberg Ström, Kungälv Ann Ekdahl, Stenungsund Anna Lind, Härryda Caroline Ericsson, Kungälv Caroline Johansson, Partille Catarina Jutendahl, Stenungsund Cecilia Johansson, Härryda Elisabeth Orrö, Partille Helena Gidgård, Ale Ingrid Corneliuson, Kungälv Jenny Turunen, Partille Johanna Wallin, Lerum Karin Lisander. Härryda Katarina Palm, Lerum Kristina Borg, Kungälv Linda Rosendahl, Stenungsund Magnus Marberg, Härryda Maja Sabelsjö, GRo Malin Larsson, GR Marie Broden, Lerum Michael Mårtenson, Lerum Nicholas Singleton, GRo Petra Öberg, Kungälv Roland Mattsson, Partille Sofia Wirdmo, Ale Theresa Larsen, GRo Text, foto och layout: Maja Sabelsjö, GRo. Läs mer om GRo på 11

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt a mål i GRo Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? 3 Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling 4 SMARTa mål 5 Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt 8 SMARTa mål-formuläret 9 Spara och skriv

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

GRo-projektet ORGANISATORISKT LÄRANDE I GÖTEBORGSREGIONEN. Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum.

GRo-projektet ORGANISATORISKT LÄRANDE I GÖTEBORGSREGIONEN. Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum. Dokumentation från Analysdag i GRo-projektet med funktionshinderverksamheten i Lerums kommun den 4 februari 20 GRo-projektet Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum. D en fjärde februari

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Workshop i GRo-projektet

Workshop i GRo-projektet Dokumentation från Workshop i GRo-projektet på Stenungsbaden konferens 8 9 dec 2010 1 Gemensam start i GRo-projektet Den 8-9 december 2010 hade GRo-projektet en gemensam workshop på Stenungsbaden konferens.

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten

Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten theresa.larsen@grkom.se Lärande sker inte bara genom utbildning! Lärande är en kontinuerligt pågående process som kan vara avsiktligt planerad,

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Söderköpings kommun. Vår värdegrund som ledstjärna i vardagen

Söderköpings kommun. Vår värdegrund som ledstjärna i vardagen N E K O B I V Vi-boken du håller i beskriver vår värdegrund och innehåller tolkningar från de medarbetare som hittills varit involverade i processen. I boken finns även plats för egna reflektioner. Susanne

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Språksams slutkonferens Karin Mattsson Språket i Fokus 110322

Språksams slutkonferens Karin Mattsson Språket i Fokus 110322 Språksams slutkonferens Karin Mattsson Språket i Fokus 110322 Språket i Fokus verksamhet handlar huvudsakligen om att stödja medarbetare att utveckla effektivare kommunikation över språk- och kulturgränser

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer