Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Lärarförbundets lokala avdelning i Kungälv lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Antal medlemmar 973 Vid årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande Peter Hvass 2014 Ledamöter Pia Olsson Marcus Larsson Stefan Roxelius Karin Olsson Magnus Kvist 2014 Catarina Stenrosen 2014 Kristofer Bratt Rosita Olsson Supplenter Jimmy Ewen Anna Tiden Revisorer Gunilla Eklund 2014 (sammankallande) Monica Kindblad 2014 Revisorssuppleant Elisabeth Hedlund 2014 Valberedning Ulrika Andersson 2014 (Sammankallande) Linda Åshamre 2014 Sanna Aksoy 2014 Arbetsplatsombud/ Skyddsombud Styrelsemöten Medlemsmöten Avdelningen har 62 ombud på de kommunala arbetsplatserna och tre inom privat verksamhet. Styrelsen har under året haft 21 protokollförda möten. Styrelsen sammanträder tisdagar jämna veckor kl Den 11 mars hölls årsmötet på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. 64 medlemmar deltog vid mötet. Årsmötet besöktes av Göteborgs lokalavdelnings ordförande Elisabeth Mossberg som berättade om arbetsmiljöarbetet i Göteborg under det gånga året. Elisabeth satt sedan ordförande under årsmötet. För att fira Internationella Världslärardagen bjöd den lokala avdelningen på en uppskattad after work på Älvmagasinets vincafe 2 oktober. Detta var tredje året i rad denna aktivitet genomfördes och kan därmed rubriceras som en tradition. Ett hundratal medlemmar hade hörsammat inbjudan och kunde förutom trevlig samvaro ta del av en föreläsning av Moa Ireqvist som berättade om

2 projektet Kibera- att få pojkar i Nairobis slum att gå i skolan. Medlemmarna har en stående inbjudan till våra olika klubbmöten. Det återstår för oss att få medlemmar och inte bara ombud att delta vid dessa möten. Expedition Skrivelser Information Förhandlingsorganisation Expeditionen ligger i Skomakaren på Triogatan 5. Alla ledamöter i styrelsen har facklig tid förlagd på expeditionen som är bemannad 4 dagar eller 30 timmar en normal vecka under terminstid. Under 2014 registrerades runt 250 samtal i vår telefondagbok. Utöver dessa kommer ett stort antal samtal till ledamöternas arbetsplatser och mobiltelefoner. Ett växande antal kontakter med medlemmar kommer numer via kontaktformuläret på vår websida och direkt till vår förbundsmejl. Under året har ett 15-tal skrivelser skickats. De har handlat om arbetsmiljö, budget, lönerevision, samverkansprocessen, omorganisationer m.m. Styrelsen har också under verksamhetsåret skrivit ett antal insändare i lokalpressen inför valet. Merparten fokuserade på de alltmer aktuella arbetsmiljöfrågor. Våra arbetsplatsombud är vår främsta informationskanal ut till medlemmarna. Medlemsmöten, ombudsmöten, klubbmöten och arbetsplatsbesök är viktiga kanaler för informationsspridning. Vår webbplats lararforbundet.se/kungalv är numer den viktigaste digitala kontaktytan mot medlemmar. Lokalavdelningen finns också på Facebook och Twitter. Vi har också underåret gjort ett antal personliga utskick till medlemmar i form av informationsbrev och enkäter. Central samverkan/kommunstyrelsen: Peter Hvass Samverkansgruppen med Sektor Skola: Peter Hvass, Catarina Stenrosen. Efter CS:s föräldraledighet: Kristofer Bratt. Samverkan på verksamhetsnivå: Förskola: Karin Olsson, Pia Olsson. Grundskola: Peter Hvass, Jimmy Ewen Gymnasiet: Kristofer Bratt, Peter Hvass Kultur och samhällsservice: Kristofer Bratt Löneförhandlare: Kommunala avtalsområdet: Peter Hvass Jimmy Ewen Stefan Roxelius Skolledare: Peter Hvass Peter Schmidinger Löneförhandlare enskilda verksamheter: Marcus Larsson Peter Hvass

3 Övrig representation Underorganisationer Gymnasiet/ Vuxenutbildningen/ Kulturskolan Under året har Lärarförbundet representerats i ett antal andra samverkansgrupper, då olika styrelsemedlemmar varit aktiva. I den lokala avdelningen finns fem underorganisationer. Gymnasiet/Vuxenutbildningen/Kulturskolan bildar en klubb, vi har också en Grundskoleklubb och en Förskoleklubb. I avdelningen finns också en pensionärsförening och Lärarförbundet skolledarna. Klubbmöten hålls inför samverkan för att lyfta aktuella frågor till rätt nivå. Vid terminsavslutningarna har Klubbarna haft ett avslutande after work.. Gymnasieklubben har träffats under året och bl.a arbetat fram former för kommande möten. Samtal har förts om hur gymnasiet är organisert och på vilket sett ombudsmen har utrymme att utföra sina uppdrag samt medverka i samverkansgrupper. Löneprocess och lönesättning är ett återkommande samtalsämne och med kommande stora förändringar på gymnasiet med minst fyr a nya rektorer ser vi att behovet av dialog och bevakning av detta kvarstår. Vi har även sett ett behov at t låta medlemmar som jobbar på gymnasiet träffas. Planen är att bjuda in medlemmar till en facklig f ika/träff på våren Grundskoleklubben/ Förskoleklubben Under 2014 var Karin Olsson och Catarina Stenrosen ansvariga för klubbverksamheten. Vi hade gemensamma klubbmöte under hela året. Under våren hade vi två klubbmöten på expeditionen, det tredje mötet avslutade vi med förtäring den 20 maj på Café Nyfiken. Under hösten hade vi också tre klubbmöte. På våra klubbmöten har vi lyft aktuella frågor som rört arbetsbelastning, arbetsmiljö, löner, arbetskläder och mycket, mycket annat. Pensionärsklubben Lokalavdelningens pensionärsförening har 146 medlemmar. Bland pensionärernas aktiviteter under 2014 noterar vi: 23/4 Besök på Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn. 17/9 Regional pensionärskonferens i Skövde. 15/10 Bokbytardag. 19/12 Julbord på Mimers källare. Aktiviteterna genomfördes under föreningens nya ledare Sirkka-Lisa Lindholm och Monica Herrlin.

4 Skolledarna Enskilda verksamheter Arbetsmiljö Skolledarföreningen har under året representerats av Monica Kindblad och Peter Schmidinger. Föreningen har deltagit vid rekryteringar av skolledare, löneförhandlingar för skolledarna, samverkansarbetet i samverkan skola och har en stående inbjudan att delta vid lokalavdelningens styrelsemöten. Lärarförbundet i Kungälv har under 2014 fortsätt att prioritera det fackliga arbetet inom privat verksamhet, bland annat genom delfinansiering av ett eget regionalt skyddsombud. Vi märker av ett ökat intresse att diskutera fackliga frågor från såväl medlemmar som arbetsgivare vilket ökar kraven på oss som lokalavdelning att ha en styrelse med god kännedom om de olika avtalsområden som reglerar fristående skolor och förskolor. Under 2014 har fokus att diskutera lön och löneskillnader mellan de olika avtalen med medlemmar samt lyfta de frågor om psykosocial arbetsmiljö vi arbetat med på det kommunala planet även inom fristående verksamheter. Vi har gjort arbetsplatsbesök hos några av kommunens större privata arbetsgivare och diskuterat arbetsmiljö och arbetsbelastning med såväl medlemmar som huvudmän. Vi har även genomfört löneförhandlingar för kyrkans medlemmar som resulterat i högre löneförhöjningar än vad det centrala avtalet anger. Huvudskyddsombudsgruppen i styrelsen ansvarar för arbetsmiljöfrågorna. Gruppen har bestått av Magnus Kvist sammankallande, Catarina Stenrosen, Karin Olsson och Marcus Larsson. Under året har Kristofer Bratt tillkommit. Under 2014 hade vi 13 protokollförda ordinarie möten. Härutöver ett stort antal planerade och spontana möten. Dessa möten föranleddes av arbetet med pedagogers och skolledares arbetsmiljö, dvs den anmälan vi gjorde tillsammans med LR till arbetsmiljöverket. Detta arbete har tagit en stor del av tiden för både HSO-gruppen och styrelsen. Vi har även arbetat med andra ärenden där arbetsmiljöverket varit involverade. Individuella medlemsärenden hanteras varje vecka med olika utgångspunkter. Den årliga skyddsombudsutbildningen med 39 deltagare, nytt rekord, hölls 11 mars samma dag som årsmötet senare på kvällen. Fokus låg på arbetsbelastning, tillbudsanmälningar och anmälan till

5 AV. Vi hade besök av Elisabet Mossberg från Göteborgs Lokala avdelning som talade om vikten av ombudens medverkan i arbetsmiljöarbetet. Även 2014 hade ombudsutbildningen i november ett stort block med arbetsmiljö. Kort sagt ett hektiskt år. Studier Kulturskolekonferens 15 januari: Sanna Aksoy. Lärarkvällar-Bli stark i rollen som förstelärare och lektor 22 januari: Ellika Lindström Malmgård Nätverksträff för kassörer 30 januari: Pia Olsson Nätverksträff för fritidspedagoger 28 februari: Catarina Skyddsombudsutbildningen 11 mars: Monica Hallberg, Lena Gustafsson, Pia Olsson, Erika Henriksson, Carin Centerlund, Malin Asservik, Kristofer Bratt, Gunilla Eklund, Birgitta Ekman, Maria Ekman, Elisabeth Hedlund, Pernilla Jalvin, Gunnel Johansson, Malin Saetre, Maria Severinsson, Stefan Roxelius, Johan Hulthén, Lena Svensson, Magdalena Therén, Victoria Tång, Fredrik Waern, Britt-Inger Henriksson, Maria Skog, Sanna Aksoy, Catarina Stenrosen, Karin Olsson, Cecilia Åhman, Christina Centerlund, Brirgitta Larsson, Lena Skärström, Marcus Larsson, Joel Rudman, Helene Almgren, Anette Axelsson, Magnus Kvist, Jenny Alexandersson, Ewa Engdahl, Jimmy Ewen och Helena Adamik Lärarlegitimation 21 mars: Catarina Stenrosen Pensionärsombudsträff 26 mars: Sirka Liisa Lindholm och Monica Herrlin Lokautbildning 26 mars: Kristofer Bratt.. Privat nätverksträff 8 april: Kristofer Bratt och Helena Adamik. Pensionärsombudsträff 16 april: Sirkka-Liisa Lindholm och Monica Herrlin.. Lärarmöten-Konsten att vara ny lärare 23 maj: Matilda Hansson.. Skolledares förutsättningar 27 maj: Peter Schmidinger Ny i styrelsen 3 juni: Jimmy Ewen och Stefan Roxelius. Lärarmötet relationer: Matilda Hansson. Studieorganisatörsutbildning 16 september: Kristofer Bratt Lärarmöten-Bygg relationer som stärker 17 september: Åsa Ekelind. Pensionärskonferens 17 september: Siirka-Liisa Lindholm, Astrid Larsson och Monica Herrlin. Mötesplats chef 24 september: Monica Kindblad. Pensionärskonferens september: Sirkka-Liisa Lindholm, Monica Herrlin. Medlemsaktivitet- Så möter du barn och ungdomar med ADHD/ADD 10 oktober: Linda Andersson. Konferens för rektorer och förskolechefer inom privat verksamhet 15 oktober: Katarina Eklund. Stafettpinnen oktober: Kristofer Bratt, Karin Olsson, Marcus Larsson och Peter Hvass (endast dag1). Lärarkvällar- Ett nytt lärarskap i digitala fotspår 21 oktober:

6 Therse Borg Ordförandekonferens 22 oktober: Peter Hvass. Min trygghet för skolledare oktober: Malin Peterson och Monica Kindblad Rikskonferens för fritidspedagoger 4 november: Catarina Stenrosen. Kongressen video konferens 9 november: Peter Hvass Ombudsutbildning för nya ombud 17 november: John Martinsson, Sebastian Artiles, Camilla Berntsson, Lena Dackehed, Maria Blennkvist, Cecilia Åhman, Marcus Kristensen, Carin Jansson, Isabella Mikaels, Bengt Torstensson, Fredrik Lydén, Maria Ekman. Ombudsutbildning november: Maria Blennkvist, Jimmy Ewen, Lena Dackehed, Sebastian Artiles, Monica Hallberg, Camilla Berntsson, Gunilla Eklund, Pia Olsson, Rosita Olsson, Lena Svensson, Lena Dackehed, Karin Olsson, Gunell Johansson, Magnus Kvist, Pernilla Jalvin, Carin Jansson, Elisabeth Hedlund, Magdalena Therén, Fredrik Wearn, Heléne Almgren, Christina Centerlund, Lena Gustafsson, Malin Asservik, Anna-Karin Ek, Ewa Engdahl, Birgitta Ekman, Ros-Marie Niklasson, Stefan Roxelius, Maria Severinsson, Lena Skärström, Viktoria Tång, Maria Ekman, Mattias Leisky, Gunilla Dynebrink, Carina Lindén, Peter Hvass, Marcus Larsson, Marcus Kristensen, Lena Svensson, John Martinsson, Kristofer Bratt, Stefan Roxelius, Maria Ekman, Erika Karlsson-Henriksson, Birgitta Larsson, Isabella Mikaels, Bengt Torstenborg, Cecilia Åhman, Fredrik Lydén. Skolledarkvällar-Arbetsmiljö för skolledare-ansvar för andra, ansvar för dig själv 21 november: Peter Häyrien. Slutord Det har varit ett verksamhetsår fyllt av intensivt arbete. Vår nya organisation med nio styrelseledamöter och två suppleanter fylldes valdes utan luckor vid årsmötet. Under året skedde sedan förändringar då Anna Tiden sökte och fick arbete i en annan kommun. Catarina Stenrosen nedkom med ett flickebarn i december och Jimmy Ewen adjungerades in som styrelsemedlem som en följd av detta. Vi gläds alla med Catta och hoppas på en snar återkomst i vår styrelse. Grunden för styrelsearbete har som alltid varit strävan att ha en god medlemsservice. En viktig del i detta är att vi fokuserar på att vara nåbara och ge snabb återkoppling då medlemmar hör av sig. Medlemsservicen rör alla aspekter av våra medlemmars anställning. Under året har vi noterat att en allt större del av vår medlemsservice rör medlemmars arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljö. Styrelsens arbete under det senaste året har av denna och andra

7 orsaker haft en skarp fokusering på arbetsmiljö. I början av året inledde vi ett brett upplagt arbete med målet att tydliggöra pedagogers och skolledares allt mer ökande arbetsbelastning och få arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar. Processen har varit lärorik arbetskrävande och genomgått ett antal faser. Resultatet av vårt arbete har blivit en ökad medvetenhet om arbetsmiljö bland medlemmar, politiker och förvaltning. I dagsläget inväntar vi arbetsmiljöverkets bedömning av sektor skolas och Kungälvs kommuns arbetsmiljöarbete. Under året har lärarförbundet intensifierat opinionsarbetet. Vi har genomfört frukostmöten med de politiska partierna inför valet Vi har skrivit ett antal insändare i lokalpressen och dessutom svarat på ett antal. I samband med de olika turerna i arbetsmiljöarbetet har vi figurerat i ett antal inslag i TV och press. Lärarförbundet i Kungälv kontaktas numer allt oftare av medier för att ge vår syn på aktuella frågor och förändringar som rör våra verksamheter. Delar av vår information och utbildning läggs ut på Youtube. Där har också kreativa delar av styrelsen musicerat till välkända toner med egen text! Detta tilltag har till dags dato renderat mer än visningar. Samverkansarbetet har under året förändrats. Efter att vi länge påpekat att kvalitén och kunskapen om vårt samverkansavtal behöver förbättras genomfördes en utbildningssatsning då alla lokala samverkansgrupper fick ta del av en mycket uppskattad heldagsutbildning under Henrik Karelds ledning. Utbildningen fick så bra utvärdering så att den kommer genomföras inom kommunens övriga sektorer under Nu återstår att se om enhetschefer och ombud ges förutsättningar att göra samverkan till en viktig del av vardagen. Under året anställdes en ny Skolchef, Maria Andersson. Maria axlar manteln efter Lisa Strandberg Werlenius som under lång tid varit ledande inom sektor skolas verksamheter. Rekrytering av ny HR-chef är också avslutad. Mona Axelsson tillträder posten under våren 15. Lärarförbundets lokalavdelning i Kungälv ar sedan länge arbetat med inriktningen att bästa rekryteringsarbetet utgörs av en bra och nära medlemsservice. Detta kommer också fortsatt vårt främsta rekryteringsverktyg. Vårt opinionsarbete och många arbetsplatsbesök är andra uttryck för vår strävan att öka medlemstalen. Lönerevisionen 2014 bjöd på både glädjande och nedslående inslag. Glädjande var att vi för första gången kunde konstatera att processen innehöll alla de delar som beskrivs i centrala avtal för att revisionen ska bli tydlig. Tydligheten visade att enhetschefers och medarbetares kunskap om löneprocessen behöver förbättras.

8 Innebörden och kunskapen om individuell och differentierad lönesättning är långtifrån tillräcklig varken för medararbetare eller chefer. Utifrån arbetsvärderingen gjordes en nödvändig satsning på förskollärare i förskolan. Förskollärare tog därmed ytterligare ett litet steg mot att bli rätt lönesatta utifrån arbetsvärderingen. Löneutfallet var för övrigt återigen i bottenregionen av regionens kommuner. Kommunens vilja att uppvärdera lärares löner är tyvärr fortfarande läpparnas bekännelse. Lokalavdelningen har under året genomfört ett antal interna utbildningar. Vi genomförde en utbildning för nya ombud. Vi har under året fått nya arbetsplatsombud på flera enheter där vi tidigare inte haft ombud. Utbildningen uppskattades av de nya ombuden. Vi genomförde också våra traditionella utbildningar för ombud under hösten samt utbildningen av våra skyddsombud under våren genomfördes lärarförbundets kongress. Peter Hvass deltog som representant för Valkretsen och kunde efter kongressen rapportera om stora och spännande beslut för att förändra och förbättra förbundet. Ny verksamhetsinriktning, ny förbundsstyrelse, ny inre organisation är delar av kongressens beslut. Nya utmaningar såväl som spännande och viktigt arbete ligger framför förbundet centralt, regionalt och lokalt. Under kommande år ska ett nytt avtal förhandlas, arbetsmiljöarbetet ska fortsätta, medlemstalen öka, lokala avtal ses över och Lärarförbundets röst i debatten ska höras mer och tydligare. Lärarförbundet behövs mer än någonsin. Styrelsen tackar alla medlemmar för visat förtroende under det gångna året. Kungälv Peter Hvass Catarina Stenrosen Stefan Roxelius Magnus Kvist Marcus Larsson. Rosita Olsson Pia Olsson Kristofer Bratt Karin Olsson Jimmy Ewen

9

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra Förutsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Lärarförbundets avdelning på Gotland avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2015. Avdelningsstyrelsen 2015 (ledamöternas uppdrag och ansvarsområden inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm

Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm Dagordning 1 Årsmötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5 Val av protokolljusterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Dagordningar Lokalavdelningens årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ Mailadress: vision@soderhamn.se Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ INLEDNING Året 2012 har som tidigare år varit ett ganska intensivt år, både lokalt och centralt. Det har varit en hel del enskilda förhandlingar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011. Årsberättelse 2011 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016 Inom Tillväxtverket Verksamhetsberättelse för år 2016 Årsmöte Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 17 februari 2016. Vid mötet deltog 28 medlemmar i Arjeplog, Luleå, Östersund, Örebro,

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Lärarförbundets lokalavdelning i Mölndal avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Medlemsutveckling 31 december 2013 hade vi 1182 medlemmar och den 31 december

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FACKFÖRBUNDET ST- INOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 214-33 VERKSAMHETSÅRET 2010 Förtroendevalda Styrelsen Peter Gustafsson, ordförande (CTS/TS) Mira Markovinovic, sekreterare, (GF) Eva

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Reumatikerföreningen Norrköping

Reumatikerföreningen Norrköping Reumatikerföreningen Norrköping Verksamhetsberättelse 2015 1 Styrelsen för Reumatikerföreningen Norrköping lämnar härmed följande berättelse. Styrelsen har från årsmötet den 19 februari bestått av: Ordförande

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING FORSHAGA S13

LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING FORSHAGA S13 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING FORSHAGA S13 Verksamhetsberättelse 2015 Lärarförbundets avdelningsstyrelse i Forshaga S13 avger följande verksamhetsberättelse för 2015. Lärarförbundet bedriver en omfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Högre lärarlöner höjer yrkets status HÖK 12 och lönerevision 2015 Lönerevisionen genomfördes på UBF i mars. Protokoll skrevs 31/3 och ny lön kunde utbetalas i april. Det vi hade

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Unionen Göteborgs regionstyrelse

Unionen Göteborgs regionstyrelse Unionen Göteborgs regionstyrelse Regionstyrelsens uppdrag är att leda Unionen Göteborgs verksamhet och är under tiden mellan regionrådsmötena avdelningens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen ansvarar

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Anna Agrell 1:a vice ordförande Maria Thorén Örnberg

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision Göteborg Västerklubben 2014 Västerklubben bildades den 28 maj 1998. Klubben organiserar medlemmar i stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30, undervisningshuset sal G 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare Gunnel Trygg.

2. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare Gunnel Trygg. FUB Kungälv Blad 1 Protokoll Art: Årsmöte Plats: 2015-03-09 Plats: Närvarande: Nordiska Folkhögskolan, Kungälv Enligt lista 1. Mötets öppnande Bengt Andersson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Sid 1 (5)

Sid 1 (5) 2016-11-17 Sid 1 (5) Risk- och konsekvensanalys förändrad skolorganisation 161114Inriktning skolorganisation i grundskolan utifrån tidigare beslut om central högstadieskola. Datum: 2016-11-09 och 2016-11-14

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 8-2011 Fört vid möte i 2011-03-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Sandra Karlsson Susanne Larsson Forman fr

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (6) 2013-02-25 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Måndag 25 februari 2013, klockan 08:15-10:00. Plats Närvarande Guldsmeden plan 4, Biblioteket. För arbetsgivarparten Ingela

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Vision avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(7) Kirunaavdelning

Vision avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(7) Kirunaavdelning Vision avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(7) Plats och tid: Parlatoriet 15.00 ande: Frånvarande: Anne-Sofie Koivisto Berith Fredriksson Johan Ruokamo Marcela Lagerwall (på facklig utb) Carina Pejok Susanne

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer