Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Lärarförbundets lokala avdelning i Kungälv lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Antal medlemmar 973 Vid årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande Peter Hvass 2014 Ledamöter Pia Olsson Marcus Larsson Stefan Roxelius Karin Olsson Magnus Kvist 2014 Catarina Stenrosen 2014 Kristofer Bratt Rosita Olsson Supplenter Jimmy Ewen Anna Tiden Revisorer Gunilla Eklund 2014 (sammankallande) Monica Kindblad 2014 Revisorssuppleant Elisabeth Hedlund 2014 Valberedning Ulrika Andersson 2014 (Sammankallande) Linda Åshamre 2014 Sanna Aksoy 2014 Arbetsplatsombud/ Skyddsombud Styrelsemöten Medlemsmöten Avdelningen har 62 ombud på de kommunala arbetsplatserna och tre inom privat verksamhet. Styrelsen har under året haft 21 protokollförda möten. Styrelsen sammanträder tisdagar jämna veckor kl Den 11 mars hölls årsmötet på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. 64 medlemmar deltog vid mötet. Årsmötet besöktes av Göteborgs lokalavdelnings ordförande Elisabeth Mossberg som berättade om arbetsmiljöarbetet i Göteborg under det gånga året. Elisabeth satt sedan ordförande under årsmötet. För att fira Internationella Världslärardagen bjöd den lokala avdelningen på en uppskattad after work på Älvmagasinets vincafe 2 oktober. Detta var tredje året i rad denna aktivitet genomfördes och kan därmed rubriceras som en tradition. Ett hundratal medlemmar hade hörsammat inbjudan och kunde förutom trevlig samvaro ta del av en föreläsning av Moa Ireqvist som berättade om

2 projektet Kibera- att få pojkar i Nairobis slum att gå i skolan. Medlemmarna har en stående inbjudan till våra olika klubbmöten. Det återstår för oss att få medlemmar och inte bara ombud att delta vid dessa möten. Expedition Skrivelser Information Förhandlingsorganisation Expeditionen ligger i Skomakaren på Triogatan 5. Alla ledamöter i styrelsen har facklig tid förlagd på expeditionen som är bemannad 4 dagar eller 30 timmar en normal vecka under terminstid. Under 2014 registrerades runt 250 samtal i vår telefondagbok. Utöver dessa kommer ett stort antal samtal till ledamöternas arbetsplatser och mobiltelefoner. Ett växande antal kontakter med medlemmar kommer numer via kontaktformuläret på vår websida och direkt till vår förbundsmejl. Under året har ett 15-tal skrivelser skickats. De har handlat om arbetsmiljö, budget, lönerevision, samverkansprocessen, omorganisationer m.m. Styrelsen har också under verksamhetsåret skrivit ett antal insändare i lokalpressen inför valet. Merparten fokuserade på de alltmer aktuella arbetsmiljöfrågor. Våra arbetsplatsombud är vår främsta informationskanal ut till medlemmarna. Medlemsmöten, ombudsmöten, klubbmöten och arbetsplatsbesök är viktiga kanaler för informationsspridning. Vår webbplats lararforbundet.se/kungalv är numer den viktigaste digitala kontaktytan mot medlemmar. Lokalavdelningen finns också på Facebook och Twitter. Vi har också underåret gjort ett antal personliga utskick till medlemmar i form av informationsbrev och enkäter. Central samverkan/kommunstyrelsen: Peter Hvass Samverkansgruppen med Sektor Skola: Peter Hvass, Catarina Stenrosen. Efter CS:s föräldraledighet: Kristofer Bratt. Samverkan på verksamhetsnivå: Förskola: Karin Olsson, Pia Olsson. Grundskola: Peter Hvass, Jimmy Ewen Gymnasiet: Kristofer Bratt, Peter Hvass Kultur och samhällsservice: Kristofer Bratt Löneförhandlare: Kommunala avtalsområdet: Peter Hvass Jimmy Ewen Stefan Roxelius Skolledare: Peter Hvass Peter Schmidinger Löneförhandlare enskilda verksamheter: Marcus Larsson Peter Hvass

3 Övrig representation Underorganisationer Gymnasiet/ Vuxenutbildningen/ Kulturskolan Under året har Lärarförbundet representerats i ett antal andra samverkansgrupper, då olika styrelsemedlemmar varit aktiva. I den lokala avdelningen finns fem underorganisationer. Gymnasiet/Vuxenutbildningen/Kulturskolan bildar en klubb, vi har också en Grundskoleklubb och en Förskoleklubb. I avdelningen finns också en pensionärsförening och Lärarförbundet skolledarna. Klubbmöten hålls inför samverkan för att lyfta aktuella frågor till rätt nivå. Vid terminsavslutningarna har Klubbarna haft ett avslutande after work.. Gymnasieklubben har träffats under året och bl.a arbetat fram former för kommande möten. Samtal har förts om hur gymnasiet är organisert och på vilket sett ombudsmen har utrymme att utföra sina uppdrag samt medverka i samverkansgrupper. Löneprocess och lönesättning är ett återkommande samtalsämne och med kommande stora förändringar på gymnasiet med minst fyr a nya rektorer ser vi att behovet av dialog och bevakning av detta kvarstår. Vi har även sett ett behov at t låta medlemmar som jobbar på gymnasiet träffas. Planen är att bjuda in medlemmar till en facklig f ika/träff på våren Grundskoleklubben/ Förskoleklubben Under 2014 var Karin Olsson och Catarina Stenrosen ansvariga för klubbverksamheten. Vi hade gemensamma klubbmöte under hela året. Under våren hade vi två klubbmöten på expeditionen, det tredje mötet avslutade vi med förtäring den 20 maj på Café Nyfiken. Under hösten hade vi också tre klubbmöte. På våra klubbmöten har vi lyft aktuella frågor som rört arbetsbelastning, arbetsmiljö, löner, arbetskläder och mycket, mycket annat. Pensionärsklubben Lokalavdelningens pensionärsförening har 146 medlemmar. Bland pensionärernas aktiviteter under 2014 noterar vi: 23/4 Besök på Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn. 17/9 Regional pensionärskonferens i Skövde. 15/10 Bokbytardag. 19/12 Julbord på Mimers källare. Aktiviteterna genomfördes under föreningens nya ledare Sirkka-Lisa Lindholm och Monica Herrlin.

4 Skolledarna Enskilda verksamheter Arbetsmiljö Skolledarföreningen har under året representerats av Monica Kindblad och Peter Schmidinger. Föreningen har deltagit vid rekryteringar av skolledare, löneförhandlingar för skolledarna, samverkansarbetet i samverkan skola och har en stående inbjudan att delta vid lokalavdelningens styrelsemöten. Lärarförbundet i Kungälv har under 2014 fortsätt att prioritera det fackliga arbetet inom privat verksamhet, bland annat genom delfinansiering av ett eget regionalt skyddsombud. Vi märker av ett ökat intresse att diskutera fackliga frågor från såväl medlemmar som arbetsgivare vilket ökar kraven på oss som lokalavdelning att ha en styrelse med god kännedom om de olika avtalsområden som reglerar fristående skolor och förskolor. Under 2014 har fokus att diskutera lön och löneskillnader mellan de olika avtalen med medlemmar samt lyfta de frågor om psykosocial arbetsmiljö vi arbetat med på det kommunala planet även inom fristående verksamheter. Vi har gjort arbetsplatsbesök hos några av kommunens större privata arbetsgivare och diskuterat arbetsmiljö och arbetsbelastning med såväl medlemmar som huvudmän. Vi har även genomfört löneförhandlingar för kyrkans medlemmar som resulterat i högre löneförhöjningar än vad det centrala avtalet anger. Huvudskyddsombudsgruppen i styrelsen ansvarar för arbetsmiljöfrågorna. Gruppen har bestått av Magnus Kvist sammankallande, Catarina Stenrosen, Karin Olsson och Marcus Larsson. Under året har Kristofer Bratt tillkommit. Under 2014 hade vi 13 protokollförda ordinarie möten. Härutöver ett stort antal planerade och spontana möten. Dessa möten föranleddes av arbetet med pedagogers och skolledares arbetsmiljö, dvs den anmälan vi gjorde tillsammans med LR till arbetsmiljöverket. Detta arbete har tagit en stor del av tiden för både HSO-gruppen och styrelsen. Vi har även arbetat med andra ärenden där arbetsmiljöverket varit involverade. Individuella medlemsärenden hanteras varje vecka med olika utgångspunkter. Den årliga skyddsombudsutbildningen med 39 deltagare, nytt rekord, hölls 11 mars samma dag som årsmötet senare på kvällen. Fokus låg på arbetsbelastning, tillbudsanmälningar och anmälan till

5 AV. Vi hade besök av Elisabet Mossberg från Göteborgs Lokala avdelning som talade om vikten av ombudens medverkan i arbetsmiljöarbetet. Även 2014 hade ombudsutbildningen i november ett stort block med arbetsmiljö. Kort sagt ett hektiskt år. Studier Kulturskolekonferens 15 januari: Sanna Aksoy. Lärarkvällar-Bli stark i rollen som förstelärare och lektor 22 januari: Ellika Lindström Malmgård Nätverksträff för kassörer 30 januari: Pia Olsson Nätverksträff för fritidspedagoger 28 februari: Catarina Skyddsombudsutbildningen 11 mars: Monica Hallberg, Lena Gustafsson, Pia Olsson, Erika Henriksson, Carin Centerlund, Malin Asservik, Kristofer Bratt, Gunilla Eklund, Birgitta Ekman, Maria Ekman, Elisabeth Hedlund, Pernilla Jalvin, Gunnel Johansson, Malin Saetre, Maria Severinsson, Stefan Roxelius, Johan Hulthén, Lena Svensson, Magdalena Therén, Victoria Tång, Fredrik Waern, Britt-Inger Henriksson, Maria Skog, Sanna Aksoy, Catarina Stenrosen, Karin Olsson, Cecilia Åhman, Christina Centerlund, Brirgitta Larsson, Lena Skärström, Marcus Larsson, Joel Rudman, Helene Almgren, Anette Axelsson, Magnus Kvist, Jenny Alexandersson, Ewa Engdahl, Jimmy Ewen och Helena Adamik Lärarlegitimation 21 mars: Catarina Stenrosen Pensionärsombudsträff 26 mars: Sirka Liisa Lindholm och Monica Herrlin Lokautbildning 26 mars: Kristofer Bratt.. Privat nätverksträff 8 april: Kristofer Bratt och Helena Adamik. Pensionärsombudsträff 16 april: Sirkka-Liisa Lindholm och Monica Herrlin.. Lärarmöten-Konsten att vara ny lärare 23 maj: Matilda Hansson.. Skolledares förutsättningar 27 maj: Peter Schmidinger Ny i styrelsen 3 juni: Jimmy Ewen och Stefan Roxelius. Lärarmötet relationer: Matilda Hansson. Studieorganisatörsutbildning 16 september: Kristofer Bratt Lärarmöten-Bygg relationer som stärker 17 september: Åsa Ekelind. Pensionärskonferens 17 september: Siirka-Liisa Lindholm, Astrid Larsson och Monica Herrlin. Mötesplats chef 24 september: Monica Kindblad. Pensionärskonferens september: Sirkka-Liisa Lindholm, Monica Herrlin. Medlemsaktivitet- Så möter du barn och ungdomar med ADHD/ADD 10 oktober: Linda Andersson. Konferens för rektorer och förskolechefer inom privat verksamhet 15 oktober: Katarina Eklund. Stafettpinnen oktober: Kristofer Bratt, Karin Olsson, Marcus Larsson och Peter Hvass (endast dag1). Lärarkvällar- Ett nytt lärarskap i digitala fotspår 21 oktober:

6 Therse Borg Ordförandekonferens 22 oktober: Peter Hvass. Min trygghet för skolledare oktober: Malin Peterson och Monica Kindblad Rikskonferens för fritidspedagoger 4 november: Catarina Stenrosen. Kongressen video konferens 9 november: Peter Hvass Ombudsutbildning för nya ombud 17 november: John Martinsson, Sebastian Artiles, Camilla Berntsson, Lena Dackehed, Maria Blennkvist, Cecilia Åhman, Marcus Kristensen, Carin Jansson, Isabella Mikaels, Bengt Torstensson, Fredrik Lydén, Maria Ekman. Ombudsutbildning november: Maria Blennkvist, Jimmy Ewen, Lena Dackehed, Sebastian Artiles, Monica Hallberg, Camilla Berntsson, Gunilla Eklund, Pia Olsson, Rosita Olsson, Lena Svensson, Lena Dackehed, Karin Olsson, Gunell Johansson, Magnus Kvist, Pernilla Jalvin, Carin Jansson, Elisabeth Hedlund, Magdalena Therén, Fredrik Wearn, Heléne Almgren, Christina Centerlund, Lena Gustafsson, Malin Asservik, Anna-Karin Ek, Ewa Engdahl, Birgitta Ekman, Ros-Marie Niklasson, Stefan Roxelius, Maria Severinsson, Lena Skärström, Viktoria Tång, Maria Ekman, Mattias Leisky, Gunilla Dynebrink, Carina Lindén, Peter Hvass, Marcus Larsson, Marcus Kristensen, Lena Svensson, John Martinsson, Kristofer Bratt, Stefan Roxelius, Maria Ekman, Erika Karlsson-Henriksson, Birgitta Larsson, Isabella Mikaels, Bengt Torstenborg, Cecilia Åhman, Fredrik Lydén. Skolledarkvällar-Arbetsmiljö för skolledare-ansvar för andra, ansvar för dig själv 21 november: Peter Häyrien. Slutord Det har varit ett verksamhetsår fyllt av intensivt arbete. Vår nya organisation med nio styrelseledamöter och två suppleanter fylldes valdes utan luckor vid årsmötet. Under året skedde sedan förändringar då Anna Tiden sökte och fick arbete i en annan kommun. Catarina Stenrosen nedkom med ett flickebarn i december och Jimmy Ewen adjungerades in som styrelsemedlem som en följd av detta. Vi gläds alla med Catta och hoppas på en snar återkomst i vår styrelse. Grunden för styrelsearbete har som alltid varit strävan att ha en god medlemsservice. En viktig del i detta är att vi fokuserar på att vara nåbara och ge snabb återkoppling då medlemmar hör av sig. Medlemsservicen rör alla aspekter av våra medlemmars anställning. Under året har vi noterat att en allt större del av vår medlemsservice rör medlemmars arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljö. Styrelsens arbete under det senaste året har av denna och andra

7 orsaker haft en skarp fokusering på arbetsmiljö. I början av året inledde vi ett brett upplagt arbete med målet att tydliggöra pedagogers och skolledares allt mer ökande arbetsbelastning och få arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar. Processen har varit lärorik arbetskrävande och genomgått ett antal faser. Resultatet av vårt arbete har blivit en ökad medvetenhet om arbetsmiljö bland medlemmar, politiker och förvaltning. I dagsläget inväntar vi arbetsmiljöverkets bedömning av sektor skolas och Kungälvs kommuns arbetsmiljöarbete. Under året har lärarförbundet intensifierat opinionsarbetet. Vi har genomfört frukostmöten med de politiska partierna inför valet Vi har skrivit ett antal insändare i lokalpressen och dessutom svarat på ett antal. I samband med de olika turerna i arbetsmiljöarbetet har vi figurerat i ett antal inslag i TV och press. Lärarförbundet i Kungälv kontaktas numer allt oftare av medier för att ge vår syn på aktuella frågor och förändringar som rör våra verksamheter. Delar av vår information och utbildning läggs ut på Youtube. Där har också kreativa delar av styrelsen musicerat till välkända toner med egen text! Detta tilltag har till dags dato renderat mer än visningar. Samverkansarbetet har under året förändrats. Efter att vi länge påpekat att kvalitén och kunskapen om vårt samverkansavtal behöver förbättras genomfördes en utbildningssatsning då alla lokala samverkansgrupper fick ta del av en mycket uppskattad heldagsutbildning under Henrik Karelds ledning. Utbildningen fick så bra utvärdering så att den kommer genomföras inom kommunens övriga sektorer under Nu återstår att se om enhetschefer och ombud ges förutsättningar att göra samverkan till en viktig del av vardagen. Under året anställdes en ny Skolchef, Maria Andersson. Maria axlar manteln efter Lisa Strandberg Werlenius som under lång tid varit ledande inom sektor skolas verksamheter. Rekrytering av ny HR-chef är också avslutad. Mona Axelsson tillträder posten under våren 15. Lärarförbundets lokalavdelning i Kungälv ar sedan länge arbetat med inriktningen att bästa rekryteringsarbetet utgörs av en bra och nära medlemsservice. Detta kommer också fortsatt vårt främsta rekryteringsverktyg. Vårt opinionsarbete och många arbetsplatsbesök är andra uttryck för vår strävan att öka medlemstalen. Lönerevisionen 2014 bjöd på både glädjande och nedslående inslag. Glädjande var att vi för första gången kunde konstatera att processen innehöll alla de delar som beskrivs i centrala avtal för att revisionen ska bli tydlig. Tydligheten visade att enhetschefers och medarbetares kunskap om löneprocessen behöver förbättras.

8 Innebörden och kunskapen om individuell och differentierad lönesättning är långtifrån tillräcklig varken för medararbetare eller chefer. Utifrån arbetsvärderingen gjordes en nödvändig satsning på förskollärare i förskolan. Förskollärare tog därmed ytterligare ett litet steg mot att bli rätt lönesatta utifrån arbetsvärderingen. Löneutfallet var för övrigt återigen i bottenregionen av regionens kommuner. Kommunens vilja att uppvärdera lärares löner är tyvärr fortfarande läpparnas bekännelse. Lokalavdelningen har under året genomfört ett antal interna utbildningar. Vi genomförde en utbildning för nya ombud. Vi har under året fått nya arbetsplatsombud på flera enheter där vi tidigare inte haft ombud. Utbildningen uppskattades av de nya ombuden. Vi genomförde också våra traditionella utbildningar för ombud under hösten samt utbildningen av våra skyddsombud under våren genomfördes lärarförbundets kongress. Peter Hvass deltog som representant för Valkretsen och kunde efter kongressen rapportera om stora och spännande beslut för att förändra och förbättra förbundet. Ny verksamhetsinriktning, ny förbundsstyrelse, ny inre organisation är delar av kongressens beslut. Nya utmaningar såväl som spännande och viktigt arbete ligger framför förbundet centralt, regionalt och lokalt. Under kommande år ska ett nytt avtal förhandlas, arbetsmiljöarbetet ska fortsätta, medlemstalen öka, lokala avtal ses över och Lärarförbundets röst i debatten ska höras mer och tydligare. Lärarförbundet behövs mer än någonsin. Styrelsen tackar alla medlemmar för visat förtroende under det gångna året. Kungälv Peter Hvass Catarina Stenrosen Stefan Roxelius Magnus Kvist Marcus Larsson. Rosita Olsson Pia Olsson Kristofer Bratt Karin Olsson Jimmy Ewen

9

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80. Du Vi behöver inte berätta för dig

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen:

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen: Finns det positiva exempel jag kan lära utav? LÄRARFACKLIGT NR 10 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2014 Nobeldagen: Vi hyllar lärare och kunskap På Nobeldagen hyllar vi alla lärare genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari 2013-20 februari 2014 1 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer