TALARLISTA RAOUL WALLENBERG 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALARLISTA RAOUL WALLENBERG 2012"

Transkript

1 TALARLISTA RAOUL WALLENBERG 2012 FALLET WALLENBERG - FORSKARE OCH EXPERTER BERGER SUSANNE, FORSKARE OCH JOURNALIST Her articles about the Wallenberg case and related issues have appeared in various Swedish and international publications. In 2009, together with historian Vadim Birstein, she presented new information in the Swedish news magazine 'Fokus'. Their findings underscore that unless such access is granted, no final conclusions about Wallenberg's fate after July 23, 1947 can be drawn. Her current research addresses the wider political and economic aspects of Wallenberg s humanitarian mission to Budapest, as well as their associated effects on the investigation of his disappearance. She also examines the Wallenberg case as part of the complex history of the Cold War and the reasons that have stood in the way of a solution for the last sixty-seven years. Possible topics: Raoul Wallenberg's disappearance in the Soviet Union - what we know and what we still need to know Why does the Wallenberg case remain unsolved? Before, during and after Budapest - a comprehensive review of the Raoul Wallenberg case Ten facts you did not know about the Raoul Wallenberg case The reasons behind Swedish passivity in the Raoul Wallenberg case. Språk: Proficient in German and English. Basic communication skills in Swedish, Spanish, French and Russian CARLBERG INGRID, JOURNALIST, FÖRFATTARE, HEDERSDOKTOR UPPSALA UNIVERSITET. Har sedan 2009 forskat i Raoul Wallenbergs uppväxt, hans tidiga yrkesår, hans verksamhet i Budapest och spelet om hans öde. Hennes biografi om Raoul Wallenberg, "Det står ett rum här och väntar på dig", utkommer våren 2012 på Norstedts förlag. Vem var Raoul Wallenberg?

2 Vari bestod Raoul Wallenbergs bragd i Budapest? Vad avgjorde Raoul Wallenbergs öde?. Språk: svenska, engelska och franska CARLBÄCK HELENE, HISTORIKER MED RYSSLAND SOM SPECIALITET, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Vad hände med RW efter Budapest och hur har den frågan har behandlats av sovjetiska myndigheter. 'Raoul Wallenberg och perestrojka', dvs hur frågan kom upp i den ryska offentligheten på 1990-talet och om när arkiven öppnades. Språk: svenska, engelska och ryska HESSÉRUS MATTIAS, DOKTORAND OCH JOURNALIST Doktorand i historia vid Uppsala universitet, med inriktning mot medier, och redaktör vid Axess Magasin. "The story that stayed alive - Raoul Wallenberg in the press " Språk: svenska och engelska JACOBSSON YVONNE, CHEF FÖR JUDISKA MUSEET I STOCKHOLM Yvonne producerade den första större utställningen om Raoul Wallenberg i Sverige: Raoul Wallenberg one man can make a difference, som visades på Judiska Museet i Stockholm 2004, Kulturen i Lund 2005, turné genom Svenska Institutet till Kiev, Lviv, Budapest, Bukarest, Banja Luka, Moskva och St. Petersburg. One man can make a difference På vilket sätt Raoul Wallenberg skilde sig från andra hjältar. Språk: svenska och engelska JANGFELDT BENGT, DOCENT OCH FÖRFATTARE Utkommer våren 2012 med Raoul Wallenberg: En biografi. Har talat om RW på svenska ambassaden i Budapest och finska ambassaden i Stockholm. Raoul Wallenberg: fostrad till världsmedborgare Föredraget fokuserar på RW:s tid i Budapest men skildrar också hans uppfostran och ställning inom familjen Wallenberg en bakgrund som är nödvändig om man vill förstå bevekelsegrunderna för hans enastående gärning. RW studerade och

3 arbetade i USA, Israel (Palestina) och Sydafrika och fostrades till världsmedborgare och till självständigt tänkande. Föredraget (och boken) bygger till stora delar på tidigare outnyttjat arkivmaterial. Språk: Svenska, engelska, ryska, franska, tyska och italienska. KOVÁCS GELLERT, GYMNASIELÄRARE Gellert har forskat kring Raoul Wallenbergs uppdrag i Ungern Som ungersktalande har han kunnat ta del av arkivdokument som ger en ny dimension till bilden av Wallenberg. Förutom det humanitära uppdraget träder omfattande kontakter med det antinazistiska motståndet fram, något som gör att man kan tala om "dubbla uppdrag. Gellert har hållit föredrag om Wallenberg på armémuseum i Stockholm, samt rundturer i hans fotspår i Budapest för ledamöter från Riksdagen och personal från Sveriges Ambassad. Raoul Wallenberg bortom myterna - en autentisk redogörelse av hans tid i Ungern, utifrån flera års forskning i ungerska arkiv. Raoul Wallenberg - nätverkaren och projektledaren som jobbade i en platt, icke-hierarkisk organisation. En "modern" ledare 40 år innan begreppet lanserades. Raoul Wallenberg - de hittills okända kontakterna med antinazistiska rörelser och allierad underrättelsetjänst. Språk: svenska, engelska, ungerska LEVINE PAUL, LEKTOR I HISTORIA, FÖRFATTARE Dr. Paul A. Levine is Associate Professor (Docent) of Holocaust history at Uppsala University. His most recent publication is "Raoul Wallenberg in Budapest; Myth, History and Holocaust" (London 2010), and has been translated into Swedish, "Raoul Wallenberg i Budapest; Människan, Myten och Förintelsen" (Lund, 2011). Levine has published extensively in both scholarly journals and popular media on Wallenberg, Sweden and the Holocaust, Swedish neutrality during WWII, and Holocaust pedagogy. For now almost 20 years, Levine has lectured widely in Europe and North America on Wallenberg and Sweden's response to the Holocaust. Språk: Levine can lecture on the above themes in Swedish in Sweden, and English everywhere else. MAGNUSSON HANS, AMBASSADÖR Jag har på UD i Stockholm och på ambassaden Moskva varit involverad i Raoul Wallenberg-ärendet i över 15 år, bl.a. som svensk ordförande i den svensk-ryska arbetsgruppen

4 Arbetet med att försöka få fram uppgifter och dokumentation om Raoul Wallenbergs öde i Ryssland - något som utmynnade i en rapport Språk: Svenska och engelska MATZ JOHAN, FD FD (2001, Statskunskap), lektor och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet. F.d. huvudsekreterare för utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg (Eliassonkommissionen, SOU 2003:18). Den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenber USA och Wallenbergärendet Wallenbergs fångenskap i Sovjetunionen och den sovjetiska handläggningen av ärendet. Språk: svenska, engelska OLANDER BENGT ARTIST OCH FÖREDRAGSHÅLLARE Ben Olander gör levande föreläsningar om Raoul Wallenberg för ungdomar och vuxna i tal, musik och bildspel. 100% av gaget efter skatt finansierar skolungdomars studieresor till Auschwitz. Hoppets ljusa strimma där Raoul Wallenbergs förhållningssätt och gärning används som verktyg för dagens sociala problemstruktur i kampen mot det som ryms mellan mobbing och folkmord. Raoul Wallenberg: Vem är han? Vad gjorde han - och varför? som är en rak historisk beskrivning av Raoul Wallenbergs gärning riktad till ungdomar såväl som till vuxna. RYDEBERG GÖRAN, FIL DR I HISTORIA Arkivchef vid Stockholms universitet,,f d arkivchef vid UD och Wallenberghandläggare samt forskare inom bl.a. svensk och internationell nedrustningspolitik efter andra världskriget. Raoul Wallenbergs verksamhet , personliga öde och det internationella eftersökningsarbetet. De internationella politiska implikationerna samt underrättelseaspekter på Wallenbergs agerande i ett längre tidsperspektiv. Kan dessutom detaljerat eller överskådligt redogöra för hans och Sveriges roll i ett internationellt sammanhang fr o m andra världskrigets slutskede. Språk: Svenska och engelska. Även insatser på tyska och franska kan genomföras.

5 SCHULT TANJA, DR Forskare vid Stockholms universitet, och författare till "A Hero's Many Faces. Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments" (Palgrave Macmillan 2009, nyupplaga 2012). Har forskat kring hjälten Raoul Wallenberg och hur han presenteras inför eftervärlden i konst och populärkulturen. Hon var curator för den multimedia utställningen RaoulWallenbergBilder som visades 2008 i Stockholm. Svenska, Engelska och Tyska. Är i NOTTINGHAM, England, juni, och i Ottawa, april om det sammanfaller med någon annans önskningar. SESSLER GEORG, FORSKARE, FÖRFATTARE OCH FOTOGRAF Fil.kand i konsthistoria, UD stipendiat, arbetar med en bok om Raoul Wallenberg, forskar i ungerska och svenska arkiv. Skrivit en självbiografisk roman "Jag lever fast jag är född en judisk familj i Budapest ". Bonniers. Raoul Wallenberg, spion eller hjälte? Raoul Wallenberg ungersk antisemitismen och judarnas guldålder. Hur den lilla familjen överlevde och undgick förintelsen? Vad gjorde Raoul Wallenberg annorlunda? Språk: svenska, ungerska och engelska. WAHLBÄCK KRISTER, AMBASSADÖR ZANDER ULF, HISTORIKER OCH FÖRFATTARE Min Wallenbergkompetens gäller först och främst Wallenberg som konstnärlig symbol, framför allt i film och tv men även som monument och minnesmärke. Jag har även ägnat mig åt Wallenberg som hjälte och gjort jämförelser mellan hans sentida status och Folke Bernadottes respektive Oskar Schindlers. Boken Förintelsens röda nejlika. Raoul Wallenberg som historiekulturell symbol ges ut i januari ÅSELIUS GUNNAR, PROFESSOR Professor i historia, särskilt militärhistoria, vid Försvarshögskolan, f d ledamot av UD:s rådgivande expertgrupp rörande forskning kring Raoul Wallenberg. Varför det blev som det blev: Den utrikespolitiska kontexten i andra världskrigets slutskede, hur Sverige i skuggan av kalla kriget hanterade Wallenbergfrågan och vilken roll Wallenberggestalten kommit att spela för svensk självförståelse. Språk: föreläser helst på engelska/svenska. Talar ryska, franska o tyska hyfsat.

6

7 ÖVERLEVANDE KONTA KTA WA LLE NBE RG F Ö RENI NG AR P Å DE O LI K A PLA TSE RN A FÖR YTTE RL IGA RE KO NT AK T ME D Ö VERLEVANDE. HÉDI FRIED Född i Norra Transylvanien (dåvarande Ungern), och efter Auschwitz, fyra arbetsläger och befriades i Bergen Belsen, varifrån jag fördes till Sverige med Röda Kors transporterna. Här har jag utbildat mig till psykolog och pedagog, arbetade med överlevande och deras barn, skrev böcker, numera mest med spridningen av kunskaperna om Förintelsen, både i landet och utomlands. Språk: svenska, rumänska, ungerska, engelska, tyska. KATE WACZ Katalina Wacz, eller Kate, är född och uppvuxen i en judisk familj i Budapest. Som liten brukade hon leka i Szent István-parken där det idag står ett monument över Raoul Wallenberg. När Kates far dog vände sig hennes mamma till den svenska legationen i Budapest för att få skydd. Hennes bror Gustav fick då jobb som Wallenbergs budbärare samtidigt som mamman och Kate fick svenska skyddspass. På så sätt kunde de överleva kriget. I början av 1950-talet kom Kate till Sverige där hon träffade sin man Nick. Har tidigare talat vid Raoul Wallenberg dagen i Lidingö 2010, deltagit i New York, Washington och Jerusalem i samband med Visa for Life utställningens invigningar, och talat i Budapest och Berlin. Språk: tyska, engelska, ungerska och svenska BILDEN AV RAOUL WALLEBERG (I KONST, FILM OCH MUSIK) H UR SKAP AS BILDE N AV RAO UL WA LLE NBERG? H UR FÅR MAN TAG I MÄN NIS KA N O CH MY TEN RAO UL WA LLE NBE RG? H UR ÖVE RFÖRS BERÄTTE L SE R? I DÉ E R: KONTA KTA N U LE VA NDE KONST NÄ RE R SO M GESTA LT AT MO N U ME N T/MI NNE SMÄRKEN AV RAOUL WAL LE NB E RG I RE SPEKTI VE LA N D DÄ R UTS TÄ LL NI NGE N VI SAS.

8 HJÄLTEMOD, CIVILKURAGE, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER AHLANDER DAG SEBASTIAN, F D AMBASSADÖR OCH FÖRFATTARE. Som generalkonsul i New York var jag med om att inviga monumentetutanför FN. Jag har också hållit flera föredrag om Raoul Wallenberg, både i Sverige och Amerika. Som författaren till ungdomsboken "Raoul Wallenberg, hjälten som försvann" har jag hållit många föredrag i skolorna på det temat. BELFRAGE ANNA, RAOUL WALLENBERG ACADEMY Anna Belfrage has worked in some thirty countries during twelve years as Vice President for Up with People. In Sweden, previous to joining Kreab Gavin Anderson as Senior Advisor, she was the Svenska Dagbladet Executive Club President; Positive Sweden President and Marketing Director for American Express. Anna serves on a number of boards and is the Chairman of the Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders, among others. One man can make a difference och betydelsen av positiva förebilder. Språk: Svenska och engelska BJURWALD LISA, JOURNALIST, FÖRELÄSARE OCH FÖRFATTARE (MEDIEVÄRLDEN, FOKUS, TIDIGARE EXPO, DN, SVD) Specialiserad på högerextrema och främlingsfientliga partier och rörelser i Europa. Har skrivit reportageböckerna Europas skam. Rasister på frammarsch (Skandinavien 2011, Tyskland 2012) och God dag kampsyster! Kvinnorna i extremhögern (2009). Föreläste vid invigningen av Judiska museets Raoul Wallenberg-utställning i Sankt Petersburg Har varit Milena Jesenská Journalism Fellow i Wien Svensk vinnare av Europaparlamentets journalistpris 2010 (presskategorin). Europas skam: Rasister på frammarsch Extremhögern på Internet Modern antisemitism Kvinnor i extremhögern Språk: svenska, engelska DEMIRBAG STEN DILSA, FÖRFATTARE OCH FRILANSJOURNALIST

9 Anlitad som debattör kring frågor om integration, hedersmord, kvinnors rättigheter. Författare till bl.a. böckerna Handbok mot våld, Fosterland och Till frihetens försvar: En kritik av den normativa mångkulturalismen Norstedt. EL-SABINI SAMIR, ORDFÖRANDE SECO Ordförande för SECO (450 elevkårer anslutna, enskilda elever, 50 anställda, 30 miljoner i omsättning) också juriststuderande. Har tidigare gått Raoul Wallenberg Academy och de senaste åren vart med och organiserat ledarskapsprogrammet. värdebaserat ledarskap och människan och makten Språk: svenska eller engelska. TOMAS HAMMARBERG, EUROPARÅDETS KOMMISSIONÄR FÖR DET MÄSNIKLIGA RÄTTIGHETERNA Bakgrund som Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna; FNsändebud i Kambodja, MR-ambassadör samt generalsekreterare för Amnesty International, Rädda Barnen och Olof Palmes Internationella Center. Utkom nyligen med boken "Retoriken och verkligheten - mänskliga rättigheter i Europa". Mänskliga rättigheter. PALMER BRIAN, SOCIALANTROPOLOG Brian Palmer är gästlektor vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet, och var tidigare innehavare av gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne, Göteborgs universitet fick han pris som Harvarduniversitetets bästa lärare. Han har skrivit doktorsavhandlingen Wolves at the Door: Existential Solidarity in a Globalizing Sweden, varit medförfattare till boken George W. Reinfeldt: konsten att göra en politisk extreme makeover, och varit redaktör för Global Values 101, en bok baserad på hans Harvardkurser. Brian Palmer var sommarpratare i Sveriges Radio Civilkurage - att överleva som idealist i en hård värld (Civic Courage: Surviving as an Idealist in an Unforgiving World). Brian Palmer bygger ofta sina föreläsningar kring biografiska berättelser, skräddarsydda för det specifika sammanhanget. Kontakta honom för vidare diskussion kring temata. Språk: engelska, svenska SIAVOSH DERAKHTI, UNGA MUSLIMER MOT ANTISEMITIDM Grundare av Unga muslimer mot antisemitism, student vid Malmö högskola - mångfaldsstudier (IMER).

10 Jag åker runt till skolor och andra myndigheter, organisationer för att föreläsa om rasism, antisemitism, islamofobi, främlingsfientlighet, antiziganism m.m. Förintelsen kommer att uppstå igen om ingen förstår vad människans lika värdighet betyder, vem är next att få uppleva det mest brutala en människa kan få vara med om? Språk: svenska, engelska SZYBER CAROLINE, JURIST OCH STATSVETARE Riksdagsledamot för Kristdemokraterna sitter i justitieutskottet och EU-nämnden. Språk: Svenska och engelska WERNSTEDT MICHAEL, JURIST Michael wernstedt är jur. Kand. Från lunds universitet och arbetar på baker & mckenzie advokatbyrå i stockholm. Systerbarnbarn till Raoul Wallenberg och sitter i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders. Medlem i svenska och ungerska nationalkommitterna för Raoul Wallenberg Han är en flitigt anlitad talare om Raoul Wallenberg och har hållit föredrag i USA, England, Ryssland, Ungern och Sverige. Möjliga föreläsningteman: Hur kan Raoul Wallenbergs person och gärning fungera som inspirationskälla på 2000-talet? Språk: Svenska och engelska ÅSBRINK ELISABETH, JOURNALIST OCH FÖRFATTARE. Tilldelades Augustpriset i fackboksklassen 2011 för Och i Wienerwald står träden kvar, om den judiske flyktingpojken som räddades till Sverige genom svenska judemissionärer och blev vän med Ingvar Kamprad. Elisabeth Åsbrink är anställd på Sveriges Television där hon arbetar med Uppdrag Granskning. Hon debuterade som författare med boken Smärtpunkten Lars Norén, pjäsen Sju tre och modern i Malexander, och är en efterfrågad föreläsare. Om boken Och i Wienerwald står träden kvar Sverige och synen på judarna under 2:a världskriget Ingvar Kamprad - grundare av IKEA - och hans engagemang i nazismen och fascismen i Sverige Hur skriver man om förintelsen? Och vem har rätt till den? Språk: svenska, engelska

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

PRESSKIT RAOUL WALLENBERG DAG 2014

PRESSKIT RAOUL WALLENBERG DAG 2014 PRESSKIT RAOUL WALLENBERG DAG 2014 Den 27 augusti, Raoul Wallenbergs dag, är en nationell dag för medmänsklighet och alla människors lika värde. En dag då vi firar modet att göra skillnad, står upp mot

Läs mer

100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18. Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet 2014-08-26

100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18. Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet 2014-08-26 RAW-dagen och pris pressklipp 2014-08-25---09-10 129 artiklar Nyhetsklipp 100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18 Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet

Läs mer

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här Utbildningar hösten 2015 Din upptäcktsvärld börjar här 2 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016 Välkommen till Katedralskolan! Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfarenheter. På

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

MED FOLKMORD I FOKUS. Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen. av Klas-Göran Karlsson

MED FOLKMORD I FOKUS. Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen. av Klas-Göran Karlsson MED FOLKMORD I FOKUS Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen av Klas-Göran Karlsson SKRIFTSERIE # 6:2008 »The Holocaust is the same; it cannot change. But the world in which we live, whether

Läs mer

Diamonds are a boy s best friend

Diamonds are a boy s best friend PHOTO: ERIC SATTEN Diamonds are a boy s best friend Efva Attling PEEK-A-BOO Stockholm New York Gothenburg Malmö Helsinki Oslo efvaattling.com Leve Brudparet. Säg ja under Stockholm Pride! Mellan 7 och

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från enseminarieserie 1 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från en seminarieserie 2002 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Frivilligorganisationernas

Läs mer

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006 För Sweor av Sweor Swedish Women s Educational Association International, Inc. International Forum 1/2006 Tina Nordström Årets Svenska Kvinna 2006 Wool warms you up in cold weather and cools you down when

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

Swedish Women s Educational Association International, Inc. International

Swedish Women s Educational Association International, Inc. International Swedish Women s Educational Association International, Inc. International Forum Nr 1/2005 Bestinshow. Form, function, achievement; these are the Swedish ingredients that make for an award winning bed.

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS!

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 Förra årets konferens blev en succé med rekordnöjda deltagare tack vare utbytet mellan professionerna inom GRC. Vi erbjuder därför

Läs mer

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR.

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR. LEO OLOFSSON JONAS FRANKKI INGRID TERNERT CALLE FALKSTEN ANNA JOHANSSON PETRA ANDERSSON 28/11-07/12 BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN 2002 VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER

Läs mer

Den romska spegeln. Den första Raoul Wallenbersdagen har gått av stapeln. En delegation från Romané Bučá på besök i Helsingfors.

Den romska spegeln. Den första Raoul Wallenbersdagen har gått av stapeln. En delegation från Romané Bučá på besök i Helsingfors. É Romani Glinda Den romska spegeln juli augusti Pris 90 kronor Nr 4 2013 Den första Raoul Wallenbersdagen har gått av stapeln En delegation från Romané Bučá på besök i Helsingfors Chefredaktören har ordet

Läs mer

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00

Öppet hus. 4 dec & 3 feb kl 18.00 Öppet hus 4 dec & 3 feb kl 18.00 Student 2018 vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens vå r v ision Vår skola utmärks av öppenhet, respekt och förtroende Lärandet uppfattas som meningsfullt Kompetens,

Läs mer

antisemitism MARS 2015 nyhetsbrev

antisemitism MARS 2015 nyhetsbrev MARS 2015 nyhetsbrev En primär måltavla De två terrorattackerna mot judiska mål i Paris och Köpenhamn har beseglat i blod vad många visste: att en inte är en maskeraddräkt från det förflutna utan en levande

Läs mer

Från hästrygg till tandtroll. Kampen om studentbostad hårdnar. Tema: Breddad rekrytering i Sverige och England. Forskning Bildning

Från hästrygg till tandtroll. Kampen om studentbostad hårdnar. Tema: Breddad rekrytering i Sverige och England. Forskning Bildning Forskning Bildning Utbildning Praktik & Teori 03:2008 En tidskrift från Malmö högskola Från hästrygg till tandtroll Kampen om studentbostad hårdnar Tema: Breddad rekrytering i Sverige och England Redaktör:

Läs mer

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 1 Banque Carnegie Luxembourg Vision och tradition Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende privat bank med få kunder per portföljförvaltare.

Läs mer

Lärarhandledning. Bitte Bamberg-Thalén

Lärarhandledning. Bitte Bamberg-Thalén Bitte Bamberg-Thalén På spaning efter godhet är en nordisk vandringsutställning producerad av Bitte Bamberg-Thalén och Olof Collin i samarbete med Ålands museum. Utställningen har fått ekonomiskt stöd

Läs mer

Rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Rasism och främlingsfientlighet i Sverige Rasism och främlingsfientlighet i Sverige Rasism och främlingsfientlighet i Sverige Antisemitism och islamofobi 2005 Integrationsverkets rapportserie 2006:02 Integrationsverket, 2006 ISSN 1404-5370 Integrationsverket

Läs mer

2. Övrig litteratur inom området samtida antisemitism, sammanställt av fil. Dr. Henrik Bachner

2. Övrig litteratur inom området samtida antisemitism, sammanställt av fil. Dr. Henrik Bachner 1 1. Regeringsuppdraget 2. Övrig litteratur inom området samtida antisemitism, sammanställt av fil. Dr. Henrik Bachner 3.1. Exempel på projekt med syfte att motverka antisemitism förmedlade av organisationer

Läs mer

SOCIAL IMPACT REPORT 2012

SOCIAL IMPACT REPORT 2012 SOCIAL IMPACT REPORT 2012 Alla barn har rätt till ett språk 70 miljoner människor i världen är döva, 20 miljoner är barn. 80 % av dessa kan inte läsa och skriva. Genom att dokumentera och tillgängliggöra

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

80 år för öppenhet och frihet

80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet Copyright Moderata Ungdomsförbundet Redaktör: Erik Bengtzboe Formgivning: Hellsten Kommunikation AB Illustration: Emy Eriksson / Hellsten Kommunikation

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten Nr 1 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet USA i Mellanöstern: aggression eller frihetskamp? J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm

Läs mer

EUROPA HEM- VÄNDAR- GRUPPEN ÅRSMÖTE SEMINARIUM OM HUR SKA DET GÅ? UTLANDSSKOLOR. Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG

EUROPA HEM- VÄNDAR- GRUPPEN ÅRSMÖTE SEMINARIUM OM HUR SKA DET GÅ? UTLANDSSKOLOR. Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 03 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE ÅRSMÖTE Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG UTLANDSSKOLOR HEM- VÄNDAR- GRUPPEN Vem bryr sig när du flyttar hem till Sverige? SEMINARIUM

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Arbetarhistoria2012:1 [141]

Arbetarhistoria2012:1 [141] Arbetarhistoria2012:1 [141] ARBETARHISTORIA 2012:1 [141] OMSLAGET: Annicka Baum, 23 år, arbetade på IKEA i Uppsala och blev 1988 LO:s miljonte kvinna. Hon firades på konferensen»kvinnor Anamma» i Borlänge.

Läs mer