PRESS LINGEN FÖRSAM. om relationen till media i med- och motvind. Svenska Missionskyrkan Kommunikationsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESS LINGEN FÖRSAM. om relationen till media i med- och motvind. Svenska Missionskyrkan Kommunikationsavdelningen"

Transkript

1 PRESS PÅ FÖRSAM LINGEN om relationen till media i med- och motvind Svenska Missionskyrkan Kommunikationsavdelningen

2 Uppmärksamhet på gott och ont Kyrkor och församlingar står inte högst upp på bevakningslistan på nyhetsredaktionerna. Om det inte gäller sensationer, förstås. Händelserna i Knutby har fyllt spaltkilometrar, och ekonomiska oegentligheter eller sexuella övergrepp i samband med en kristen församling kan höja temperaturen hos vilken lokalredaktör som helst. För att inte bli överkörd av envetna journalister när/om något händer är det bra att vara förberedd. Om detta handlar detta häfte. Men det skadar inte att ha en bra relation till media även till vardags. Därför inleds häftet med några råd för hur man kan bearbeta media. Michael Anderson, april 2009 Innehåll Uppmärksamhet på gott och ont...2 När vi vill ha uppmärksamhet...3 Hitta det som sticker ut...3 Hur fungerar journalister?...3 Att bli intervjuad...3 Olika vägar till media...5 Insändare/debattartiklar...6 När vi inte vill ha uppmärksamhet...7 Exemplet Bylunda frikyrkoförsamling...7 Medias etiska regler...8 Bloggosfären...9 Bloggen en potentiell bomb...9 Hatkampanj P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d

3 När vi vill ha uppmärksamhet Media kan vara svårflirtade, utom när det vädras skandal eller sensation. Hälsan tiger still och den märks inte i tidningen. Hur får man journalisterna intresserade? Det gäller att hitta de nyheter man har men inte visste att man hade. Titta där satt ju en nyhet! Hitta det som sticker ut Att väcka intresset hos lokala media är lättare än storstads- och riksmedia. Genom den lokala förankringen har kyrkan på orten ett försprång. Läsarna känner igen sig, kan relatera till kyrkan, även om man aldrig varit inne i den. Det gör det lättare att intressera journalisten. Men det gäller att hitta något som kan vara en nyhet. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Har kyrkan anställt en ny ungdomsledare? Tipsa om att det kan vara läge för en intervju/ett personporträtt! Ska syföreningen ordna basar för första gången på 30 år? Skriv ett pressmeddelande! Byter kyrkans café till rättvisemärkt kaffe? Kanske kan någon som är insatt i frågan skriva ett debattinlägg om rättvisefrågor globalt och lokalt, och se till att nämna kyrkan och caféet vid namn. Människor är alltid intressanta. Vill man väcka intresset för det sociala arbetet är det bra om någon som blivit hjälpt av det kan träda fram och berätta. Nya ansikten i bygden kan också vara värt en artikel meddela om församlingen får en ny pastor eller ungdomsledare. Kanske finns någon i församlingen som har ett intressant levnadsöde. Passa på och föreslå en intervju, kanske under sommaren när nyhetstrycket är lägre. Hur fungerar journalister? En tidningsredaktion leds av en chefredaktör, men oftast står en redaktionschef eller redaktionssekreterare för den dagliga nyhetsbevakningen. Det är oftast dem man tar kontakt med. Det kan finnas ett par journalister specialiserade på sport, kommunpolitik och ekonomi, men de flesta är allmänjournalister. Få tidningar utanför samfundspressen har journalister som kan något om kyrkor och samfund. Så räkna med att ni kan mer än journalisten om de frågorna. Att arbeta som journalist är idag oftast förenat med tidspress. Det finns sällan tid att gå på djupet i en fråga, istället ringer journalisten den det gäller eller någon med fackkunskaper, som kan förklara. Att bli intervjuad De flesta av oss hamnar knappast i strålkastarljuset i tv-soffan. Kanske inte ens blir intervjuade av lokalreportern. Men om det blir tillfälle skadar det inte att vara förberedd. När journalisten ringer När tidningen har tagit initiativet innebär det både en chans och en risk. Kan det finnas en risk att han/hon vill snärja dig i en besvärlig fråga? Är du osäker, så be att få ringa upp om en liten stund, kanske minuter. Det ger dig tid att samla tankarna och kanske kolla med en kollega. Men var noga med att verkligen ringa upp P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d 3

4 utan dröjsmål. Anteckna namn och telefon med en gång, så du inte glömmer det. Samtidigt är det en chans att synas. Men det är bra om man har något nytt eller intressant att komma med. Tänk på att det som inte känns nytt eller spännande för dig kanske är det för journalisten och läsarna. Och tvärtom... Om det finns någon annan du tycker journalisten bör tala med, så hänvisa vidare. Exempelvis om ämnet förutsätter sakkunskaper. Slå gärna en signal till vederbörande och förvarna. Avspisa inte journalisten, om du inte är pressad av andra uppgifter. Men förklara i så fall varför, och erbjud en annan tid eller eventuellt någon annan person att tala med. När du sitter i intervju Om en intervju är bokad, så rör det sig ofta kring något speciellt ämne, även om det har karaktären av personporträtt. Räkna med att journalisten kan ha något i bakfickan. Försök att tänka igenom eventuella känsliga frågor innan intervjun. Fundera också igenom vilka du vill rikta dig till och vilka frågor du vill ha med. Målgruppen är inte journalisten det är läsarna. Och vilka läsarna är, beror förstås på vad det är för en tidning. I lokalpressen är det folket på orten. Ett bra tillfälle för en nyanställd pastor eller ungdomsledare att bjussa på sig själv. Försök smyga in dina ämnen om det ges möjlighet. Det kan bli ett tacksamt bete för den journalist som är lite osäker på hur han/hon ska lotsa intervjun vidare. Men undvik för den skull inte att ge svar på frågorna. Känsliga ärenden Om intervjun gäller en mer känslig händelse och det är något du inte kan svara på, försök om möjligt förklara varför. Men här ligger en fallgrop. Säger du att det här är så känsligt så det kan vi inte tala om, eller bara verkar vilja lägga locket på, kanske med frasen inga kommentarer, riskerar det att väcka mer nyfikenhet. Försök istället styra in på andra frågor. Hoppsan vad sade jag nu? Efter intervjun När intervjun är över, en eventuell bandspelare är avstängd och noteringsblocket nedstoppat i väskan, är det lätt att försäga sig. Var gärna informell, men tänk på vad du säger. En van journalist snappar upp minsta lilla försägning när du slappnar av och inte är på din vakt. Off the record Det förekommer att journalisten eller den intervjuade tar initiativet att samtala off the record, dvs att det som sägs inte ska publiceras. Men ta det med en nypa salt. Journalisten kan uppfatta det som grönt att publicera, kanske bara inte i direkt citat. Och det du säger är ju sagt, kunskapen finns kvar hos journalisten. Var istället öppen med det du kan säga, så behöver det inte råda någon oklarhet. Läsa texten? Det du har sagt i intervjun, det har du sagt. Du kan inte komma och be att få ändra dig i efterhand. Kräv inte heller att få läsa texten. Du kan ändå inte ändra i journalistens text eller kommentar. Om det känns motiverat, kan du be att få läsa citat, dvs det du själv sagt, men gör inga ändringar om det inte är direkta felaktigheter. Och formulera det inte som ett krav, hellre som ett erbjudande att rätta eventuella missuppfattningar. Några enkla saker att ha i ryggmärgen: Var inte blyg. Se intervjuaren i ögonen. Spänn av. Kan ni le tillsammans åt någon formulering eller ett litet missförstånd är mycket vunnet. Det är mycket möjligt att du kan mer än journalisten. Om du för ett resonemang kring frågan, kolla gärna att journalisten hänger med, fråga om han/hon känner till P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d

5 exempelvis vad som föregått ett visst beslut. Ibland kan det vara motiverat att komplettera med annat material, i pappersform eller med e-post. Använd inte internjargong. Förklara förkortningar. Nämner du en samarbetsorganisation eller liknande, så försök få med några förtydligande ord om vilka de är och/eller deras roll. Utan att bli för mångordig. Exempel: Säg inte: Vi är inte bara en missionsförsamling, vi hör även till SB och EFK. Säg istället: Vår församling är ansluten till både Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan. Alltså tre samfund. Olika vägar till media Hur tar man kontakt med lokaltidningens redaktion? Och när? Och i vilken form? Pressmeddelanden Tidningarna får ganska mycket pressmeddelanden. De flesta hamnar förmodligen i papperskorgen (den verkliga eller virtuella), men kan ibland leda till en notis, även om redaktionen inte bedömer det tillräckligt intressant eller prioriterat att jobba med själva. Men då bör de vara välformulerade. Så här skriver du ett pressmeddelande: Var tydlig med avsändaren, och skriv ut att det är ett pressmeddelande. Använd gärna en logotyp om ni skickar i pappersorm eller fax. Skriv inte för långt, och tänk i notisform redan när du skriver pressmeddelandet. Sätt en klatschig rubrik, och börja texten med det intressanta. Texten bör hålla en neutral ton, men ta gärna med ett uttalande från någon inblandad, som kan vara mer värderande. Använd inte internspråk, och se upp så det inte låter som en reklamtext då hamnar det direkt i papperskorgen. Glöm inte lämna med kontaktuppgifter på slutet. Det mesta kommer via e-post. men du kan också faxa det eller skicka på post. Ett papper är lite svårare att tappa bort. Å andra sidan är det bekvämare för redaktionen att ha texten i digital form. Skicka inte ut pressmeddelanden för ofta. Det ska handla om något som är lite extra. Och ta bara upp en sak, inte flera olika. Personliga kontakter Det tar lite tid att arbeta upp personliga kontakter, och det är en balansgång mellan att verka tjatig och att underhålla kontakten, men när det fungerar är det ovärderligt. Den journalist som fått bra information eller ett bra uttalande ( pratminus ) en gång, återkommer ofta nästa gång han/hon ska skriva i ett liknande ämne. Det kan vara bra att vara den som är experten i ett ämne (journalister gillar experter...). Och har man en gång blivit tillfrågad om något som rör samfund eller livsåskådningar kan det ligga nära till hands att vara den som vet nästa gång det behövs. Särskilt om man kan uttrycka sig på ett sätt som fungerar i media. Underhåll kontakten, tipsa om nyheter då och då utan att vara påstridig. Det kommer inte att bli resultat varje gång. Men tröttna inte, och var tillgänglig. Var gärna personlig i tonen, men lämna inte uppgifter off the record. Det finns helt enkelt inte, om du inte känner journalisten väldigt väl. Ibland kan det vara läge att tänka lokalt när det gäller nyheter av riksintresse. Om riksmedia har tagit upp något kring kyrka/frikyrka etc kan det vara intressant för lokaltidningen att skriva om hur det fungerar på den egna orten. Agera snabbt. En artikel i riksmedia (tidning eller tv/radio) ena dagen kan bli en bra lokal uppföljning nästa. P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d

6 Insändare/debattartiklar Skriv debattartiklar i aktuella ämnen. Följ med i debatten. Kanske finns någon i församlingen som är insatt och engagerad i ett speciellt område. Kan det vara något för församlingen att ta upp kanske agera för att rädda ett skogsområde från ett motorvägsbygge? Det kan ibland väcka intresse om en församling eller dess företrädare höjer sin röst i ett område man inte självklart förväntar sig. Om församlingen engagerar sig för eller emot ett vägbygge, till exempel. Ska en debattartikel undertecknas med församlingens namn, måste förstås församlingen stå bakom den. Annars kanske man kan smyga in församlingsnamnet i en privat insändare; I den församling jag tillhör, Ängskyrkan, har vi sedan länge haft rättvisemärkt kaffe i vårt café... Det är bra om man kan anknyta till ett aktuellt ämne, som en rapport som redovisats eller en nyhetshändelse av större intresse. Men det måste vara aktuellt. Har det gått några dagar tappar det genast i aktualitet eller så hinner någon annan före. Och då minskar chansen att få in en debattartikel. Ännu bättre är om man kan ligga före. Ska en representant för Humanisterna prata ateism på ortens bibliotek försök skriva en debattartikel ett par dagar innan, om det känns motiverat. Skriv kort! Skriv inte för långt. En kortare debattartikel har större chans att komma in. Skriv begripligt och rakt på sak. Undvik ett internt språk. Formulera inledningen så att man genast begriper vad det handlar om. Var beredd på att artikeln kan strykas ned det görs ofta från slutet. Ha en tydlig avsändare, det kan vara (namn), medlem(mar) i XX församling, eller styrelsen för XX församling etc. Skicka debattartikeln med en gång! Risken är att intresset svalnar snabbt eller att någon annan hinner före och att debattredaktören anser att kvoten är fylld. Ta vara på angrepp Om församlingen, eller kristenheten i allmänhet, angrips i en debattartikel, ta tillfället i akt att svara. Ring gärna upp debattredaktören på tidningen och säg att ni vill svara på ett inlägg. Och skicka det direkt efter. Håll svaret sakligt och rikta in det på ett par punkter. Försök tillföra något nytt och ge positiva exempel eller idéer. Att bara gå i svaromål på punkt efter punkt ger inte något bra intryck. Undvik personangrepp. Tajming När ska man skicka ett pressmeddelande, eller kontakta redaktionen? Det bästa är om man gör det under lågtrafik. En söndag kan vara en bra dag. Tidningen måste fyllas till måndagen, men under helgen händer inte så mycket på nyhetsfronten. Måndag-tisdag är också bra dagar. Undvik eftermiddagar, då det mesta redan är fastlagt och skrivandet i full gång. Det är i så fall bättre att vänta till nästa morgon. På samma sätt kan sommaren vara en bra tid för pressmeddelanden och debattinlägg. Det råder sommartorka på redaktionerna. Dessutom är de ofta bemannade av ambitiösa men oerfarna sommarvikarier, som gärna hugger på vad som serveras. Ett exempel på skickligt utnyttjande av tre faktorer; att det är sommar, att man serverar en lokal vinkel och att journalister gillar statistik: IOGT-NTO sände under sommaren 2005 ut pressmeddelanden om alkoholens kostnader för samhället, och hade tagit fram siffror kommun- och länsvis. Det ledde till mer än 260 artiklar och andra medieinslag. P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d

7 När vi inte vill ha uppmärksamhet Ibland vill man undvika att bli omnämnd i media. Det visar sig att kassören smitit med pengarna eller att en ungdomsledare utsatt en tonåring för sexuella övergrepp. Och nu ringer en journalist på ortens tidning. vad gör man? Exemplet Bylunda frikyrkoförsamling En vårdag samlades revisorer, församlingsråd och styrelse i Bylunda Frikyrkoförsamling, sedan man i samband med årsmötet fått indikationer på att allt inte stod rätt till med det ekonomiska. Församlingens ordförande hade gått igenom räkenskaperna med ortens bankkontor, och misstankarna kunde bekräftas. Församlingen borde haft god ekonomi efter försäljning av fastigheter, men medel hade försvunnit. Det kunde spåras till kassören, och omfattningen visade sig vara större än man först trott. Det rörde sig om betydligt över en miljon i förskingrade medel. Styrelsen beslutade sig för att polisanmäla händelsen, och ordförande och kassör följdes åt till polisen. Samfundets missionsföreståndare informerades, och dagen efter polisanmälan kallades medlemmarna i församlingen till ett extramöte, där man samtalade kring det inträffade. Medialt hände inledningsvis ingenting. Samfundets informationssekreterare tog kontakt med församlingens ordförande, som tog fram ett pressmeddelande att ha till hands om eller snarare när saken skulle bli känd. Det fanns mer eller mindre uttalat att man inte skulle tala så högt om det skedda utanför församlingen. Tids nog skulle det nog bli känt ändå. Det tog en vecka innan pressen fick reda på förskingringen. När lokaltidningen började skriva, blev snart saken känd, och flera journalister hörde av sig. Samfundspress, lokalradio och Tidningarnas Telegrambyrå, TT, tog upp saken. Ett TT-telegram publicerades i en lång rad tidningar. Öppenhet lönar sig i längden Saklighet och öppenhet När saken väl blivit känd, lades också en text ut på församlingens websida, med bakgrund till händelsen. Pressmeddelandet och texten på webben hölls i en saklig ton. En kort redogörelse för de faktiska omständigheterna. En förklaring att man beslutat två saker; att lämna över till rättslig prövning och att skilja på sak och person. Och vad händelsen innebär för församlingen. Samt kontaktuppgifter (telefon, mobil och e-postadress) till församlingens ordförande. I pressmeddelandet fanns också några hänvisningar till bibelord och tankar utifrån dessa, men den delen begränsades. Bylunda Frikyrkoförsamling och dess ordförande skötte saken närmast exemplariskt. Man hade också tur. Ordföranden var kommunpolitiker, med viss vana av att hantera media, och det tog några dagar innan saken kom ut man fick lite tid att hinna förbereda sig för det oundvikliga mediaintresset. Även om händelsen fick uppmärksamhet, målades det inte direkt upp som någon skandal. Det som skrevs var i stort sett sakligt. Det finns andra exempel, där exempelvis motsättningar mellan de inblandade, försök att tysta ned saken eller hänvisningar till för utomstående obegripliga religiösa aspekter riskerat att förvärra. P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d 7

8 Man bör naturligtvis inte ta det första steget för att göra en negativ sak känd, men när det väl kommit ut måste öppenhet råda. Minneslista Några punkter att hålla i minnet vid liknande händelser: Var beredd att agera snabbt! Informera församlingen på ett tidigt stadium, helst genom att träffas personligen. Informera samfundet med en gång. Ta gärna hjälp av någon som har mediavana. Samfundens kommunikations/informationsavdelningar kan bidra med goda råd. Skriv ett pressmeddelande att ha till hands. Utse någon som ska stå för mediakontakter, och se till att alla frågor hamnar hos honom/henne. Se till att eventuella grannförsamlingar vet detta. Och att den ansvarige går att nå. Var öppen och saklig. Ljug aldrig! Svara på frågor, men ta inte upp ovidkommande saker. Lämna inte ut människor. Om det handlar om övergrepp behöver inte media få veta vilka som utsatts. Var varsam med uppgifter som kan identifiera personer. Vädja inte till känslor eller hänsyn. Tidningarna lär skriva ändå. Räkna med att det du säger kan hamna i tryck. Lämna inga uppgifter off the record. Är det något som bör hållas hemligt, är det ofta en bättre strategi att vara så öppen som möjligt med andra saker. Tystnad väcker snarare nyfikenhet. Finns det en möjlighet att hitta något positivt i det negativa? Kanske några ord om förlåtelse kan ge en positiv bild. Om det är ärligt menat och finns fog för, naturligtvis. Vad den första lokaltidningen skriver är viktigt. Är det av allmänt intresse, är det ofta det som hamnar hos TT och därmed hos media över hela landet. (Bylunda Frikyrkoförsamling finns, men heter något annat i verkligheten.) Medias etiska regler Media har etiska spelregler som exempelvis innebär att man inte ska publicera namn så länge en misstänkt inte är åtalad eller dömd, och att man ska ta hänsyn till brottsoffer. Men det är inte alltid de reglerna följs. Om du anser att media har brutit mot sina etiska regler eller god sed, kan du ta kontakt med Pressombudsmannen, Box , Stockholm. Telefon: , fax: , e-post: web: P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d

9 Bloggosfären Yttrandefrihet på internet: Alla får säga vad de vill och ingen behöver läsa det. Så har någon beskrivit det. Internet är en vildvuxen anslagstavla med andra spelregler än i vanliga media. Bloggen en potentiell bomb I och med ett växande antal bloggar har vi fått ett nytt forum där nyheter och framförallt åsikter sprider sig snabbt. Det är också en sfär som inte följer den klassiska nyhetsförmedlingens skrivna och oskrivna regler. Man säger ibland att bloggare skriver för andra bloggare. Det stämmer säkert i hög grad. En åsikt får snabbt kommentarer, medhåll eller mothugg, men det är ofta en ganska begränsad skara tyckare som är aktiva. Bloggarna är dock tillgängliga för var och en med en dator och internetanslutning, så det potentiella genomslaget är stort. Yttrandefrihet på internet: Alla får säga vad de vill och ingen behöver läsa det. Bloggarna tog vid där Aftonbladet slutade När man i en missionsförsamling efter ett uppmärksammat våldtäktsfall i september 2008 hade förbön för de inblandade, slogs det upp stort i Aftonbladet under rubriken Kyrkan ber för våldtäktsmannen. Artikeln togs inte upp av andra media i någon större utsträckning, något som annars är vanligt när de stora drakarna drar på. Kanske för att artiklen var så hårdvinklad att den tappade i trovärdighet. Ett exempel: Under en bild av Missionskyrkans skylt, tagen i dramatiskt kvällsljus, inleddes bildtexten med Försvarar övergreppet i fetstil. Läsaren förleds att tro att kyrkan försvarar våldtäkten, men det var fadern till den man som dömts för övergreppet som uttalade sig. Från aftonbladet.se i september (Artiklarna publicerades också i papperstidningen.) P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d 9

10 Hatkampanj Artikeln fick dock ett visst genomslag i bloggar. Det kan finns skäl att bry sig om vad som sägs den vägen. Även om det är en begränsad och ganska vildvuxen del av mediavärlden, så rullar kommentarerna snabbt på. Under ett par veckor skrevs en hel del om kristna i allmänhet och Missionskyrkan i synnerhet med utgångspunkt i Aftonbladets artikel. Endast i ett par inlägg anades en skepsis till vad Aftonbladet skriver. I övrigt rullar känslorna på. Några rubriker på bloggar: Missionskyrkan en sex-sekt?! Tycker att våldtäkt av barn är ok! Kristna förespråkar våldtäkter Stanken är förtärande, men jag kan inte lokalisera den Vad döljs innanför kyrkornas väggar...? Xxx byn som Gud glömde (Namnet borttaget av hänsyn till församlingen) Reaktionerna är starka och i de flesta fall flätar man ihop våldtäkten i sig med Missionskyrkan, och i några fall med allmänt förakt för kristen tro i allmänhet; Kära vänner! Här får vi ännu fler anledningar att hata Missionskyrkan... Bort med kristendomen. Världen måste räddas från denna våldtäktsidkande religion. Av detta kan man dra några slutsatser: Kvällspressen är ibland just så sensationssökande och hårdvinklad som den sägs vara. För den bloggare som bär på en aversion mot kristen tro och kyrkor ger en artikel i pressen snabbt bränsle till mer eller mindre hatiska inlägg. Hur motar man då detta? När det gäller artiklar som Aftonbladets kan man gott skriva och klaga. Om många gör det när skriverierna går överstyr borde det göra intryck. Det gäller än mer lokalpress, som är känsligare för reaktioner. Men håll en saklig ton, visa på motsägelser i det som skrivits och argumentera utan att gå till känslosamheter. När det gäller bloggarna är det värre. Många bloggar har öppet för kommentarer, och det kan naturligtvis vara ett sätt att försöka nyansera. Men risken är att det snarare leder till nya kommentarer och så har hela saken fått nytt bränsle och kan hålla på ett par varv till. P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d 10

11 Lästips PR-handboken (Westander & C:o) PR-byrån Westander & C:o har gett ut en handbok i hur man får uppmärksamhet. Den är mest tänkt för större organisationer som vill bearbeta media, men innehåller en hel del intressant och läsvärt för alla sammanhang. Den kan hämtas gratis som pdf från Westanders webplats. Församlingens medieguide Rickard Bonnevier (Verbum förlag) En praktisk handbok speciellt för församlingar som vill arbeta för goda massmediakontakter. Rickard Bonnevier, som är informatör i Lunds domkyrkoförsamling, ger konkreta råd om hur församlingen kan bygga upp ett mediearbete, hur man skriver notiser och pressmeddelanden, hur man kan agera då en journalist ringer och hur man kan göra när det har blivit fel i en artikel eller ett inslag. Boken ger också exempel från församlingar som varit medialt intressanta. Möt media handbok om media, nyheter och storytelling Louise Hamilton (Vulkan förlag) En handbok i media, nyheter och storytelling. Författaren och journalisten Louise Hamilton skriver om nyhetsvärderingens grunder och hur man orienterar sig i dagens vildvuxna medialandskap. Hon drar också en parallell med fenomenet storytelling och pekar på likheter mellan nyheter och de stora dramatiska berättelserna. Testa din mediala medvetenhet Företaget Medial Kommunikation har (i skrivande stund) ett lärorikt test på sin hemsida gör gärna det, även om det är i första hand är tänkt för säljande företag. P r e s s på församlingen - Om relat i o n e n till media i med- och mot v i n d 11

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Kontak t med media Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Paul Ronge Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna?

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? Uppdaterad i maj 2011 Massmedier och NyföretagarCentrum Mångfald av medier Ingångar till medier Kontaktvägar till medier Personlig kontakt viktigast Pressmeddelande

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA Sexualpolitiska frågor Metoder för påverkan RFSL i media Bilagor förteckning 7-1 7-2 7-4 7-6 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är uppdaterat september 2010. Kapitel

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Medieralationer Medierelationer

Medieralationer Medierelationer Medieralationer Medierelationer INNEHÅLL Syfte, målgrupp och budskap...5 MEDIERELATIONER...5 Förberedelse...7 Hur här?...7 Ta dig tid och vinn tid...7 Budskapet...7 Intervjun...8 Efter intervjun...10

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK 1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. 2. Kryssfråga (5 poäng) Vad är sociala medier? 1. Personliga inlägg på bloggar. 2. När flera

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014

Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014 Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014 Forskare har ofta rollen som antingen förmedlare eller expert i media. Mycket ovanligare är att forskare är granskningsobjekt, åtminstone i svenska

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Nyheter Nu kan Nyheter24 berätta om en ny sluten Facebook-grupp som skriver rasistiska och sexistiska inlägg, sprider hat, hänger ut feminister och

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Dataintrång hos Dataföreningen. Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008

Dataintrång hos Dataföreningen. Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008 Dataintrång hos Dataföreningen Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008 Dataföreningen i Sverige Dataföreningens verksamhet omfattar drygt 26 000 medlemmar, fördelade på

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Religioner och andra livsåskådningar

Religioner och andra livsåskådningar Ritualer, levnadsregler och heliga platser Världsreligionerna Kristendom,, islam, judendom, hinduism och buddhism Fornskandinavisk och äldre samisk religion Religion och livsåskådning Religion åk 4-6 -

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

A thread in the web. Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap

A thread in the web. Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap A thread in the web De sociala medierna har de senaste åren revolutionerat all mediekonsumtion. Facebook och Twitter har blivit maktfaktorer och gett politiska rörelser ny kraft. Företagen har också insett

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer