En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd."

Transkript

1 En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd.

2 2 Undrar ni vad som står i protokollet från det senaste Kommunfullmäktigemötet? Eller vill ni veta hur statistiken ser ut för ungdomsfylla i kommunen? Eller vill ni bara veta vad era lärare tjänar? Det är några exempel på frågor som 15 ungdomsråd från hela landet har ställt sig och velat veta svaret på. I vår kampanj Öppenhetstestet har projektet Yttrandefri besökt, utbildat och öppenhetstestat tillsammans med ungdomsråd just för att ta reda på svar men också se om och hur offentlighetsprincipen faktiskt fungerar i praktiken. Precis som Sveriges ungdomsråd tycker vi det är viktigt att unga har kunskap om sina medborgerliga rättigheter och utnyttjar dem för att påverka samhället till det bättre. Men precis som Svenska Journalistförbundet tycker vi även att det är viktigt att grundläggande demokratiska rättigheter fungerar för att till exempel journalister ska ha möjlighet att granska de myndigheter som vi fördelat makt och ansvar till. Därför startade vi en gemensam satsning, en nationell kampanj och undersökning om ungas tillgång till allmänna handlingar riktat mot ungdomsråd runt om i landet. Vi kallar det Öppenhetstestet och har alltså gått ut på att utvärdera hur bra den svenska offentlighetsprincipen fungerar i verkligheten. Inspirationen kom från de första öppenhetstesterna som gjordes av Svenska Journalistförbundet år 1997 och Våren 2011 gjorde projektet Yttrandefri sitt första öppenhetstest med 40 av Ung Medias medlemmar och journalister, den här gången har vi tagit hjälp av ungdomsråd för att testa öppenheten över hela Sverige, från Sjöbo i söder till Gällivare i norr. Ett öppenhetstest kan göras av vem som helst, när som helst och innebär att någon eller några, med stöd i offentlighetsprincipen, begär ut allmänna handlingar på en myndighet. I vårt test har vi bett testarna att gå till en myndighet i samma stad eller kommun som de själva bor i. De som vi träffat från ungdomsråden vi besökt, eller testarna som vi kallar dem under den här satsningen, har själva bestämt vad för typ av handling de vill begära ut. I den här rapporten kan ni läsa om sammanställningen av det Öppenhetstest som vi genomfört nu senast.

3 1. Geografisk spridning och deltagande 3 I årets Öppenhetstest har vi totalt besökt 16 ungdomsråd, varav 15 stycken deltog i själva testet. Till vänster ser ni hur många test varje ungdomsråd har genomfört. De allra flesta genomförde ett test men Ljungby, som genomförde flest, gjorde hela fem stycken. Vi har även haft två stycken enskilda testare som inte varit anknutna till något ungdomsråd. Båda två bor och har testat i Stockholm, så de har alltså gjort varsitt test individuellt. Totalt sett har 18 tester blivit godkända och sex stycken har blivit underkända. Tre av dessa skulle kunna JO-anmälas enligt Svenska Journalistförbundet, efter att de granskat vad testarna rapporterat.

4 2. Myndigheter och personal 4 De flesta testare har gått till vad de rapporterat som kommunhuset. Fyra av dessa test hade en nämnd eller förvaltning specificerad och de är utförda på Upplevelseförvaltningen (Enköping) och på Barn- & fritidsnämnden (Ljungby & Tranås). När testarna kom till myndigheten fick de flesta hjälp av fler än en person, men de flesta fick verkade få ett första intryck av myndighetens receptionist som antingen hjälpte dem med ärendet eller slussade testarna vidare till personen som berördes av ärendet/kunde hjälpa till. Vad testarna som slussades vidare ofta kände var att det uppstod en förvirring i personalen eller att personen de istället skulle vända sig till inte var där/svarade i telefon på angett nummer. Det ledde i flera fall till att testarna själva kände sig förvirrade och behövde förklara sitt ärende om och om igen. Överlag var det många anställda som inte visste vem testarna borde prata med, vilket de ändå oftast löste genom några telefonsamtal.

5 3. Bemötande och motfrågor 5 Vad som är mest glädjande att se är att så många har skrivit att de uppfattat myndighetspersonalen som hjälpsam, trots att de samtidigt kan ha uppfattats till exempel tveksamma eller förvirrade. Vad som tyvärr är tråkigare läsning är att flera testare beskrivit hur flera anställda har inlett samtalet med en djup suck och/eller haft ett tonläge/kroppsspråk som tydligt visat att de tyckt att det var jobbigt att behöva ta itu med testarnas begäran. Kommentarer som Nu förstör du min kafferast har inte bara fällts en gång, utan fler. Många av de anställda som mött eller hjälpt våra testare har ställt en eller flera frågor om vilka de är, vad de ska ha handlingarna till eller varför de vill ha dem. Dessa frågor är olagliga och alla som vill begära ut allmänna handlingar har all rätt till att vara anonyma, så vida det inte finns någon typ av sekretess på det du vill se. Två testare var tvungna att skriva upp sina namn och syfte med sitt besök i en loggbok/besöksbok, vilket tyvärr inte alls överrensstämmer med den anonymitet som de annars skyddas av genom offentlighetsprincipen. Detta är en företeelse vi hört om fler gånger utanför Öppenhetstestet.

6 4. Allmänna handlingar 6 Vad är en handling? En handling är allt som kan tänkas innehålla information. Alltså allt från sms, e-post, styrelseprotokoll, mötesanteckningar, olika typer av policys, videoupptagningar, brev och mycket mer. Vad som gör att det blir en allmän handling är att den antingen finns på myndigheten (att den är förvarad där), att den inkommit till myndigheten (någon har skickat e-post eller brev) eller att den är upprättad på myndigheten (till exempel ett mötesprotokoll). Ungdomsråden fick själva välja vad de ville begära ut. Antingen kunde de välja något enkelt, så som att be om att få se dagens post. Eller så kunde de välja ut något specifikt, så som ett mötesprotokoll som de visste innehöll något som ungdomsrådet arbetar eller kan arbeta med i sitt kommunala påverkansarbete. Populärast var utan tvekan protokoll av olika slag men kanske främst från kommunfullmäktiges möten. Många begärde även ut just dagens post eller e-post från ett visst datum som en rutinkoll, snarare än att de var intresserade av innehållet.

7 7 5. Resultat Totalt genomfördes 26 test fördelat på 16 ungdomsråd, varav 18 tester ledde till att de fick ut handlingarna. Åtta gånger blev det ett nej med olika anledningar som motiverade varför de inte kunde få ut det de bett om. I ett av resultaten från Ljungby sa en nämndeman som hjälpte dem att det var jobbigt att behöva ta fram handlingarna då kostnaden för just den årskurs, som testarna specificerat, låg i en totalsumma för hela inköpet av datorer. Testarna i Tranås gick hem tomhänta från Polisen på grund av en akut utryckning och personen som skulle hjälpt dem behövde vara någon annanstans. Dock ska det ju alltid finnas någon på myndigheten som kan hjälpa till att ta fram allmänna handlingar. En av våra enskilda testare som begärde ut e-post blev också tomhänt då Stockholms stads chefssekreterare ansåg att bara ett av tolv e-post kunde klassas som allmän handling och hänvisade till helt fel paragraf i tryckfrihetsförordningen. Totalt var det åtta som fick ut sina handlingar i digital form (epost eller på ett USB-minne) medan det var tio som fick det i pappersform.

8 8 6. Tidsåtgång I princip alla som fick ut handlingar fick dem inom en rimlig tid. Det lagen säger är att utlämnandet av allmänna handlingar ska ske skyndsamt eller genast, vilket ju ändå lämnar visst utrymme för tolkning. Om en handling finns i ett arkiv som inte ligger i samma byggnad som testaren befinner sig i och som myndighetspersonalen inte har stenkoll på så är det naturligtvis så att det inte kan förväntas gå på tio minuter. Också beroende på hur stort material testaren begär ut kan det ta längre tid innan de kan lämnas ut för att handlingarna behöver tas fram och sammanställas, vilket då kan ta några arbetsdagar. I det fallet där det tog en arbetsvecka för testarna att få ut de handlingar de bett om förklarade registratorn att de samma vecka öppnat upp kommunarkivet för en gymnasieskola som skulle forska inför sina uppsatser och därför hade de just då en mycket högre arbetsbelastning än vanligt, vilket ju är en rimlig förklaring.

9 7. Reflektion 9 Vid 18 av 26 tillfällen frågade myndighetsanställda antingen varför testarna ville ha de begärda handlingarna, vad testarna skulle ha dem till, vilka testarna var eller vart/om de gick i skolan. Vid två av dessa tillfällen behövde testarna inte svara på nyfikna frågor men däremot tvingades de att skriva upp sig i en besöksbok med namn och syfte med besöket. Alla frågor har i samtliga fall varit obefogade då det inte funnits några sekretessbelagda uppgifter i handlingarna de begärt ut. Gissningsvis frågar personalen vart går ni i skolan? av ren nyfikenhet men vi tror tyvärr inte att samma person hade frågat vart jobbar du? till någon som ser äldre ut, vilket alltså gör att bemötandet blir annorlunda beroende på vilken ålder du ser ut att ha. Personalen som de fått hjälp av har verkat hjälpsamma, men samtidigt förvirrade och tveksamma eller liknande. En receptionist på en myndighet kan naturligtvis inte veta allt, men med tanke på att många har inlett konversationen med en djup suck eller hjälpt dem leta reda på kontaktuppgifter till någon annan och samtidigt ställt flera frågor visar inte på att de är speciellt väl informerade om offentlighetslagstiftningen och vad som gäller på just deras myndighet (vem hen ska kontakta, vart olika dokument finns etc.). Tankar från Svenska Journalistförbundet: - Den allvarligaste bristen är den undermåliga kunskapen om offentlighetslagstiftningen hos dem som sitter i förvaltningarnas receptioner. Det är den första personen de flesta medborgare träffar och möts man då av irritation, suckar eller framför allt okunskap, då ger man lätt upp sina försök att få ta del av handlingar. Det får inte förekomma att man ska behöva legitimera sig eller utsättas för frågor om varför man vill ta del av en handling. Det strider mot lag att ställa sådana frågor generellt. I testen har jag gett några förvaltningar rätt höga betyg trots att det varit trögt i trappuppgången, det vill säga hos receptioner eller liknande. Anledningen är att när de som begärt att få ut handlingen, äntligen fått tag på rätt person har det gått klanderfritt, det vill säga handlingen eller uppgifterna har överlämnats enligt grundlagens intentioner det vill säga snabbt eller relativt snabbt. Men egentligen skulle även dessa förvaltningar bli underkända för man ska inte behöva tjata som medborgare. Det här visar att det är ju vanskligt att sätta betyg, det kan slå lite snett. Ung Medias undersökningar visar att den offentliga förvaltningen måste bli bättre på att utbilda sin personal i offentlighetslagstiftningen och att det ska omfatta all personal på förvaltningarna. Pär Trehörning Ombudsman Journalistförbundet

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer