Journalistikens grunder Kompendium baserat på djupintervjuer och litteraturstudier kring journalistik och dess grunder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Journalistikens grunder Kompendium baserat på djupintervjuer och litteraturstudier kring journalistik och dess grunder."

Transkript

1 Journalistikens grunder Kompendium baserat på djupintervjuer och litteraturstudier kring journalistik och dess grunder Umeå Universitet Isabell Elfving 0

2 Innehåll 1. Journalistikens grunder s Karaktärsdrag och egenskaper hos en journalist s Journalistiska riktlinjer s Journalistiska metoden s.2 2. Intervjua och intervjuteknik s.2 3. Tv journalistik s Dramaturgi s.4 4. Mediemönster och medievanor s.5 5. Skrivande journalistik och tidningsbegrepp s.6 6. Källor s.7

3 1 Journalistikens grunder För att få grundläggande kunskaper om journalistik behöver man först och främst förstå begreppet journalistik och dess innebörd. Journalist är inte en skyddad titel till skillnad från exempelvis läkare och advokater, och det är inte enbart en reporter som går under namnet utan det inkluderar såväl fotografer som redigerare. Yrken som exempelvis informatörer är nära besläktat med journalister men skillnaden dem emellan är journalistens självständighet (Häger 2009, 14). Idag har yrket en hög status och kräver akademisk utbildning, men för hundra år sedan såg förutsättningarna annorlunda ut, då arbetets status var väldigt låg. Under talet när tv och radio gjorde revolution som yrket förändrades statusmässigt. Att arbeta som journalist innebär att man samlar in fakta ofta kring nutida händelser, så kallade nyheter. Men även att man bearbetar sitt innehåll och sedan sprider det via medier såsom tv, radio, internet och tidningar. Att skriva journalistik är inte enkom för underhållning utan även för att förmedla kunskap (Häger 2009, 23) vilket innebär att man ger människor den information de behöver för att vara fria och självbestämmande. Journalistik ett väldigt brett begrepp. Men för mig är det att granska makten, att förklara, förenkla och förmedla. (Ljung Inger, programledare och reporter på Go kväll, 2013) 1.1 Karaktärsdrag och egenskaper hos en journalist Att arbeta som journalist är ett fartfyllt och föränderligt arbete men inte ett yrke för alla. För att trivas med sin roll kräver yrket följande av yrkesutövaren (Häger 2009, 16-21). Ständig nyhetstörst. Förståelse över vad är det som sker, vad som är aktuellt just nu och var har redan berättats. Men samtidigt krävs stort tålamod då de största nyheterna sällan uppdagas över en natt. Vara ett steg före och komma med egna idéer, försöka vara först på plats och först med nyheterna. Journalist yrket lämnar man sällan på kontoret utan kan ses som en livsstil. Initiativtagande och inte känna rädsla för att smutsa ner sig. Våga åka ut till platser och prata med människor. Alla nyheter har inte lyckligt slut, utan man måste såväl kunna reda ut obehagliga historier, och kanske främst ställa otäcka frågor. Noggrannhet och goda språk/skriv kunskaper. Att kunna skriva korrekta texter inom en tidsram. Ivrig på att upptäcka och utveckla, samt att brinna för att lära och lära ut. Engagemang och objektivitet i balans. Förmedla vad som händer är journalistens roll, det är inte dess uppgift att döma och fånga bovar. För att bli en bra journalist behöver du vara mångsidig - för att vara så konkurrenskraftig som möjligt bör du klara av flera olika yrkesroller. Vara en bra lyssnare - för att kunna ställa bra följdfrågor till dina intervjupersoner och sist men inte minst. Otroligt nyfiken - för att vilja ta reda på vad som har hänt! (Karlsson Marilén, programledare och projektledare på Tv4 nyheterna Umeå, 2013) Nyfikenhet, framåtanda, vilja att avslöja och förklara. Underlättar också om man är social och vill ta kontakt med folk. Det är inget jobb för blyga typer. (Wiechel Karin, arbetsledare Västerbottensnytt SVT, 2013) 1

4 1.2 Journalistiska riktlinjer Utöver ovanstående egenskaper och kunskaper så beskrivs även ett antal riktlinjer som bör fullföljas i arbetet med journalistik (Häger 2009, 23-24). Journalistikens främsta löfte är sanningen Lojaliteten ligger först till medborgaren Dess innersta natur är att verifiera Yrkestagaren måste vara oberoende och obunden av dem de övervakar Vara en självständig undersökare av makten Måste sörja för en plats för diskussion och för allmän kritik Vad som är viktigt måste framställas intressant och relevant Nyheter måste hållas objektiva och mångsidiga, samt ge dem rimliga proportioner Journalisten är skyldig att agera utifrån sitt personliga samvete Medmänniskor har såväl rättigheter som förpliktelser vad gäller nyheter 1.3 Journalistiska metoden För att arbeta fram en attraktiv nyhet eller ett reportage finns en journalistisk metod som stöd (Häger 2009, 123). Den beskriver arbetsflödet i en kronologisk ordning för att underlätta arbetet, och poängterar vikten av ett grundligt research arbete. 1. Finn en sakkunnig och opartisk person som kan ge bakgrund och beskriva problematiken. 2. Vad finns redan skrivet? Hur kan jag tillföra något? 3. Sök efter originaldokument och eventuella tillhörande uppdateringar. 4. Boka möte och intervjua de inblandade personerna. 5. Intervjua den ansvarige i fallet. 2 Intervjua och intervjuteknik Hur skriver man bra frågor? Det är en fråga som varje journalist måste kunna svara på, då dess arbete i stort omfång går ut på att hålla intervjuer. En grundregel är att aldrig ställa frågor som kan besvaras med ett ja eller nej, utan alltid använda sig utav öppna frågor. Berättelser och förklaringar är vad journalisten eftersöker och med öppna frågor ger man den intervjuade personer utrymme, medan journalisten kan lyssna och formulera följdfrågor med hjälp av nyckelorden vad, hur och varför (Häger 2009, 183). Exempel: När du blev befordrad till VD, hur var känslan? Otrolig värme och glädje överröste min kropp, men samtidigt lite tvivel.. Tvivel säger du, varför tror du denna känsla kom? Tvivlade på min egen kunskap och kompetens Vad tror du är orsaken till det? 2

5 Utöver att hålla sina frågor öppna bör man i största mån undvika dubbelfrågor. Med detta menas frågor som innehåller två frågor. Då ger man utrymme för den intervjuade att svara på den enklaste frågan. Exempel: Hur känns det att få silver när du var en sekund från guldet, är du inte alls glad? Jo jag är glad Man bör som journalist också undvika laddade ord samt undvika överdrifter då detta kan stöta den intervjuade personen. Exempel: Det måste vara en enorm besvikelse att din far ljög? Nej, inte enorm och han ljög inte... Andra goda tips inför en intervju är att planera sin intervju i kronologisk ordning då det är det självklara sättet för någon att berätta ett händelseförlopp. Man ska hålla sina frågor korta och konkreta och fokus skall ligga på vad man vill få ut av intervjun. Två avslutande frågor som varje journalist behöver är frågan Hur då och tystnad. Frågan hur då kan ställas i de flesta sammanhang och tystnad kan vara vad som krävs för att få ut det sista ur en fråga. Vi människor ogillar tystnad och blir lätt obekväma när det uppstår tystnader mellan obekanta människor, och detta kan du som journalist dra nytta utav (Häger 2009, 185). För en god intervju ska du vara väl förberedd och försök ställa frågor som ger ett så brett och uttömmande svar som möjligt. Visa att du är intresserad av vad den du intervjuar har att berätta och ta god tid på dig. Kom i håg att du gör intervjun för de som ska läsa, höra eller se den. Inte för dig själv! (Edlund Roland, Redaktör Västerbottens Kuriren, 2013) Att utföra sin intervju i direktsändning kräver ytterligare kunskaper. Dels bör man innan intervjun informera den intervjuade vilka ämnen som kommer tas upp så båda parter har tid att förbereda sig på bästa sätt. Innan en intervju i direktsändning bör alla frågor utanför intervjun vara besvarade som exempel vart ska jag hålla blicken och vad är tidsramen?. Men viktigast som journalist i direktsändning är att ha en klar bild av vad man vill få ut av intervjun, vilka är huvudfrågorna samt att försöka få en lugn och harmonisk miljö med den intervjuade (Gratte 2007, 64). När jag är på en intervjuplats som sker i direktsändning så försöker jag alltid lugna ner "offret om jag märker att hon eller han är nervös. jag försöker att utstråla att det inte är någon "big deal", då brukar dem ge väldigt bra och raka svar. Detta gäller såklart folk som inte intervjuas så ofta, dem som är vana att bli intervjuade hinner man knappt säga hej till innan dem sagt exakt det man vill få svar på och försvinner där ifrån. (Oldstam Roberth, Medieproducent 2013) Läs på läs på läs på. Förbered dig så mycket det bara går. Är det en intervju som ska sändas direkt, öva med en redaktör innan, försök sätta dig in i vad personen kommer att säga och öva dig på att ställa relevanta. följdfrågor. Lyssna och var lugn, känn dig trygg i att du vet vart du vill komma med intervjun. Låt dig inte skrämmas av maktspråk. I vissa fall är det bra att prata 3

6 mycket med intervjupersonen innan, men det kan också vara väldigt bra att träffas först när det är dags. Det beror på läget, och det ingår också i förberedelserna att veta vilket som är bäst. (Ljung Inger, programledare och reporter på Go kväll, 2013) 3 Tv journalistik När man besitter kunskapen om journalistik och dess innebörd så finns det en rad olika kanaler att producera sitt material på. Vill man producera sitt material i tidningar, på internet eller arbeta inom radio och tv? Arbetet i sig ser olika ut beroende på vart och hur du väljer att presentera ditt innehåll. Att arbete inom tv kräver sin journalist, en skrivande journalist berättar sin historia via ord, markerar vad den själv tycker är viktigt via en ingress och lämnar visualiseringen till läsaren. En tv journalist ska inte bara berätta en historia, utan även ge tittaren bilderna till (Gratte 2007, 7-8). Men framför allt är den stora skillnaden mellan skrivande journalistik och tv journalistik uppbyggnaden. När man skriver en text vill man direkt fånga läsaren och bygger ofta upp sin text med att inleda med det viktigaste för att sedan låta texten smalna av mot slutet. I tv journalistik vill du fånga tittaren, men samtidigt spara så mycket information till slutet för att inte tappa tittare. En konst för en tv journalist är att låta bilderna tala. Man behöver inte berätta allt som sker för det ser tittarna. Tv är inte det bästa mediet vad gäller förmedla fakta då ögat dominerar örat (Gratte 2007, 16). Med detta menas att tv journalistiks vinnande koncept är att förmedla känslor via bilderna. Får tittaren sina känslor berörda ökar även hur mycket den minns från vad som sagts, och ibland behövs heller inga ord. Väldigt gripande bilder beskriver mer än hundra ord. Att grunda sitt arbete på känslor och förmedla budskap genom det utförs i tre steg när det gäller tv arbete. Först behöver man fascinera tittaren och ge dem en upplevelse. När man fångat tittarens intresse ska man försöka få tittaren att förstå, således att informera. För att slutligen knyta igen säcken och identifiera och få tittaren att känna sig delaktig (Gratte 2007, 21). Får du samtliga tre delar med i ditt inslag så har du lyckats med din produktion. Att arbeta som tv journalist idag är inte desamma som för tio år sedan. Kraven är betydligt större idag på bred kunskap och fler kompetenser en just bara tv journalistik. En videoreporter idag kan exempelvis stå för både redigering och filmning. Det ställs större krav på den enskilda journalisten att göra fler moment än tidigare. En del reportrar på TV både filmar och klipper sitt material själva, de ska också skriva texter till webben utöver att spela in ett TV-inslag. (Lindfors Maria, journalist på Plus Svt, 2013) 3.1 Dramaturgi Att planera och utföra ett bra tv inslag handlar om dramaturgi, hur man väljer att bygga upp sin historia. Hur ska man låta sitt material samspela vad bland annat gäller intervjuer, bilder, fakta, ljud och effekter är frågor man bör besvara (Gratte 2007, 37). Ett inslags uppbyggnad ska följa en röd tråd och kan beskrivas med den dramaturgiska kurvan som innefattar följande hållpunkter: 1. Påa: Vad programledaren säger innan start. Ska locka tittare. 2. Anslag: Det första tittaren möts av bör vara en bild på reportern och gärna med ett dramatiskt utlåtande för att fånga tittaren. 3. Fördjupning: Gör en presentation av ämnet. 4

7 4. Point of no return: Tittaren ska i detta läge vara så intresserad att det inte finns några alternativ till att sluta följa programmet. 5. Information: När du fängslat tittaren kan den tyngre informationen presenteras. 6. Konfliktupptrappning: Höj spänningen! 7. Klimax: Höjdpunkten av historien. 8. Avtoning: Låt historien få sitt slut. 9. Summering: Summera vad som precis berättats för att skapa en helhet. 10. Ava: Programledarens ansvar efter ett inslag, en ytterligare avtoning eller summering. Följer du ovanstående punkter kan du under arbetets gång ställa dig frågan, vart är jag i kurvan? Vad bör komma här näst? Hur går jag vidare? Har jag glömt någon viktig punkt? 4 Mediemönster och medievanor Att arbeta med tv innebär att arbeta i en föränderlig värld. Hur människor använder medier idag till skillnad från hundra år sedan är en revolutionerande förändring. Det senaste årtiondet har en mycket stor förändring skett, nämligen internet skedde mer än hälften av all mediekonsumtion på internet (Gratte 2007, 28) vilket gjort att tv journalistiken har förändrats markant. Blir något tråkigt på tv byter vi kanal, således har vi idag betydligt snabbare klipp och bilder än tidigare. Det har tillkommit fler kanaler där journalistisk kan publiceras, såsom webb och det går mycket snabbare att publicera exempelvis en nyhet. Läsarna får viktig information i tidigt skede. Det är en positiv förändring, en negativ förändring är att färre människor än tidigare vill betala för bra journalistik och det har tvingat många mediaföretag att spara pengar med risk att journalistiken inte kan hålla samma kvalitet som tidigare. (Edlund Roland, redaktör Västerbottens Kuriren, 2013) Hur framtiden ser ut vet vi inte, men att världen digitaliseras är ett faktum. Idag finns tv inte bara analogt utan även digitalt, och på internet och på mobiltelefoner. Jag har bara varit i mediebranschen i 1 år men jag ser ju bara under mitt år hur det området som jag jobbar med (webbteve) växer explosivt för varje dag. Jag har inte sett någon negativ trend än så länge, de är grymt att det är så lätt att skapa saker idag. Du kan starta en webbserie på Youtube med din mobil imorgon om du vill. (Oldstam Roberth, Medieproducent 2013) Idag är tv inte heller bara envägskommunikation, i och med att tv nu sänds över internet så har det öppnat för en tvåvägskommunikation, tittaren kan ofta direkt ställa frågor och kommentera ett inslag eller program (Gratte 2007, 93). Dagstidningar är idag mer skrivna som kvällstidningar med mer bilder och komprimerade artiklar och tv reportage består idag av betydligt kortare klipp i snabbare tempo, denna utveckling tycks komma från att mediemarknaden ökat så kraftigt och alla medier försöker utöka sin publik (Nygren 2013, 187). Innehållet i journalistiken har delvis förändrats sedan jag började jobba på 90-talet. Ibland betonar man mer än tidigare att det vi gör ska vara underhållande. Konkurrensen om publiken har ökat, i takt med att det har blivit fler Tv-kanaler, webbsidor, radiokanaler etc. Det har lett till att olika medier sneglar mer på varandra för att se vad som "fungerar". Vad drar läsare/tittare/lyssnare? En risk är att utbudet kan bli mindre varierat, det vill säga alla gör liknande saker. En fördel skulle kunna vara att vi tvingas bli snabbare på att hitta nya lösningar och idéer, eftersom vi vill bräcka konkurrenterna! (Lindfors Maria, journalist på Plus Svt, 2013) 5

8 Journalistiken idag är mer stressad än den var för 10 år sedan, man ska som enskild journalist göra allt mer, finnas på fler plattformar. Jobbar du på tidning så kanske du ändå ska sända radio eller TV via tidningens hemsida, samma sak om du jobbar med nyheter på TV, då ska du ändå skriva webbtexter som lika gärna skulle kunna platsa i en tidning. Det är numera mindre tid för grävande och undersökande journalistik (om man inte jobbar på en stor tidning eller ett stort TV- eller radioprogram) och allt mer tid läggs på att så fort som möjligt få ut det man har. Det är väl ganska negativt. Det positiva är nog att vi har allt fler hjälpmedel som får saker att gå snabbare, och att vi måste kunna fler saker - vilket leder till att vi inte måste stanna på ett och samma ställe hela livet. (Ljung Inger, programledare och reporter på Go kväll, 2013) 4 Skrivande journalistik och tidningsbegrepp Som journalist finns det ett antal begrepp man bör ha förståelse för, speciellt när du ska utforma ditt material. En text är indelad i Rubrik, ingress, brödtext och bildtext. Det är inte alltid författaren av en text som sätter rubriken, utan det har varit redigerarens uppgift men att författaren kommit med rubrikförslag. Idag är det allt vanligare att författaren av texten även skriver rubriken. Rubriken är det första läsaren möter och den bör inkludera det viktigaste i texten men även väcka intresse och göra så att läsaren direkt begriper innehållet. När man skriver en rubrik bör man undvika att överdriva eller använda laddade ord samt frågetecken och utropstecken (Häger 2009, 50). Efter rubriken skrivs en ingress och även den bör vara innehållsrik och fånga läsaren. Ingressen bör även svara på frågorna vem, var, när, hur och varför. Den bör även vara skriven på ett sådant sätt att läsaren fastnar i texten och vill läsa mera, att man utelämnar viktiga detaljer men att man sammanfattat kärnan i historien (Häger 2009, 56). En ingress kan skrivas på många olika vis beroende i viket sammanhang de skrivs och vad som ska berättas. Konfliktingress: En konflikt har övertaget av ingressen Punktingress: Ingress skriven i punkt form Faktaingress: Bygd och baserad på fakta Porträttingress: Presenterar karaktärsdrag som skapar intresse Sinnesladdad ingress: Ingress som bygger på sinnen. Läsaren känner, ser, hör, luktar och smakar på det som berättas. Kommenterande ingress: Bygger på vad journalisten tycker Sammanfattande ingress: Sammanfattar information från flera artiklar och skrifter. Historisk ingress: Skriven ur ett historiskt perspektiv. Känsloladdad ingress: Bygger på att påverka läsaren emotionellt, och fånga dess känslor. Efter ingressen kommer brödtexten och där pressenteras allt framtaget material i en löpande text. 6

9 Källor Edlund Roland, redaktör Västerbottens Kuriren, Intervju 11 oktober. Gratte Anders. Tv-dramaturgi i det lilla formatet: så arbetar en tv-journalist Studentliteratur. Häger Björn. En grundbok i journalistik Norstedts. Karlsson Marilén, programledare och projektledare på Tv4 nyheterna Umeå, Intervju 13 oktober. Lindfors Maria, journalist på Plus Svt, Intervju 10 oktober. Ljung Inger, programledare och reporter på Go kväll, Intervju 8 oktober. Nygren Gunnar och Wadbring Ingela. På väg mot medievärlden Studentliteratur. Oldstam Roberth, Medieproducent Intervju 12 november. Wiechel Karin, arbetsledare Västerbottensnytt SVT, Intervju 10 oktober 7

TV-DRAMATURGI Del 1. Mål med moment. Dramaturgi. Nyhetsprogram. Kunskapen om dramaturgi, är nyckeln till ett bra tv-inslag

TV-DRAMATURGI Del 1. Mål med moment. Dramaturgi. Nyhetsprogram. Kunskapen om dramaturgi, är nyckeln till ett bra tv-inslag TV-DRAMATURGI Del 1 Kunskapen om dramaturgi, är nyckeln till ett bra tv-inslag Mål med moment Få grundläggande kunskap inom grunderna i tv-produktion Få förståelse för hur en tv-journalist bör arbeta Få

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Stoppa pressarna. - Om tidningen och nyhetsartikeln. I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: Dagstidningen

Stoppa pressarna. - Om tidningen och nyhetsartikeln. I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: Dagstidningen Stoppa pressarna - Om tidningen och nyhetsartikeln I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: - läsa och analysera texter för olika syften Du läser en typisk nyhetsartikel som är uppbyggd med

Läs mer

Uppdrag undersökning

Uppdrag undersökning Uppdrag undersökning Beskrivning av projektet Uppdrag undersökning är ett arbete där eleven utifrån eget intresse får välja ett ämne och göra en frågeställning. Sedan ska man ta reda på hur det ligger

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Genrer del 5 Reportage

Genrer del 5 Reportage Genrer del 5 Reportage 1, Bäckaskolan 7-10 sär, Gnosjö www.lektion.se Reportage - reporter Reportage är ett franskt ord som betyder bära tillbaka (ne.se). En reporter använder alla sina sinnen när han/hon

Läs mer

Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland Prisma Västra Götaland En digital arena för människor, berättelser och platser med historia. Workshop: Att utveckla och förädla Prisma Västra Götaland Filippa Bohlin & Johan Lindblom, Västarvet Citat Vår

Läs mer

Journalistik. Mediernas mekanismer Ht 2010

Journalistik. Mediernas mekanismer Ht 2010 Journalistik Mediernas mekanismer Ht 2010 Journalistik? Vad är det för dig? Vad skiljer journalistik från andra skrivna och berättade former? Def. enl. NE: journalistik, benämning på såväl insamling, urval,

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

En journalist använder alla sina sinnen för att på ett så sant och trovärdigt sätt som möjligt visa lyssnarna vad hon eller han upplever på plats:

En journalist använder alla sina sinnen för att på ett så sant och trovärdigt sätt som möjligt visa lyssnarna vad hon eller han upplever på plats: Radioreportaget är en journalistiskt berättande och informerande genre som presenteras muntligt. Ett radioreportage kan handla om en eller flera personer, en händelse, en plats eller en situation. Sid

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Att skriva säljande texter Malmö 2 december. www.ljk.se

Att skriva säljande texter Malmö 2 december. www.ljk.se Att skriva säljande texter Malmö 2 december www.ljk.se Sändare Mottagare Shannon & Weaver Indirekt koppling tex via försäljningsstatistik Direkt koppling tex via marknadsundersökningar Behov/Syfte Effekt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Pedagogisk planering tidningstexter. Syfte

Pedagogisk planering tidningstexter. Syfte Pedagogisk planering tidningstexter Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla

Läs mer

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben 2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC Fredrik Larsson Reformklubben PROGRAM 15.00-17.00 u 15.00-15.30 Föreläsning Mediatrender, nyhetsvärdering, kontakter med media, mediehantering budskap och sälja in nyheter.

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Intervjutips. Vad äter du helst? Korv eller hamburgare? "Det finns bara en stjärna i en intervju - och det är inte du!" John Sawatsky, journalist

Intervjutips. Vad äter du helst? Korv eller hamburgare? Det finns bara en stjärna i en intervju - och det är inte du! John Sawatsky, journalist Intervjutips "Det finns bara en stjärna i en intervju - och det är inte du!" John Sawatsky, journalist Det första man bör göra som journalist är att förbereda sig. Det handlar om att ta reda på så mycket

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn Lärarhandledning för Svenska som andraspråk Av-nummer: 21222tv1-5 av Carolina Ahnhem De fem första programmen i serien Mediedjungeln handlar om hur man gör TV, radio, nyhetsprogram, såpor och hur man skriver

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA Annina Jansson socialarbetare, arbetshandledare janssonannina@gmail.com Vad handlar det om? Professionella samtal Kommunikation på olika sätt Samtalsmetodik Konstruktiva

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Varför ska vi ha kontakt med medier? Genom att medverka i medier kan Vårdförbundet sprida kunskap och påverka opinionen. Press, radio, tv och sociala medier

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Lpp för Svenska som andraspråk år 6 9 Hofors kommun, Petreskolan År6 Ht studieteknik 1 Vt sagor År 7 Ht Studieteknik 2 Vt Boken om mig själv År 8 Ht Studieteknik 3 Vt År 9 Ht Vt Deckare Studieteknik 4,

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016

HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016 HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016 Att tänka efter före Film är det överlägset starkaste mediet och fungerar effektivt i samband med nyheter, information, utbildning och intervjuer.

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kommunikation Kommunikation mellan människor? Vad är kommunikation? Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kommunikation Kommunikation mellan människor? Vad är kommunikation? Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 1 Kommunikation Kommunikation mellan människor? Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 2 Vad är kommunikation? Överallt där vi möts kommunicerar vi öppna eller dolda budskap. Det går helt enkelt

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar,

Läs mer

Svenska 8B v.11-13. Syfte:

Svenska 8B v.11-13. Syfte: Svenska 8B v.11-13 Syfte: att formulera sig och kommunicera i tal och skrift att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften att anpassa språket efter olika syften, mottagare och

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Att skriva en artikel. som blir läst

Att skriva en artikel. som blir läst Att skriva en artikel som blir läst Artikeln ska berätta på ett enkelt och begripligt sätt vad som hänt. Den utgår från frågorna vem vad var när hur varför Den fokuserar på det viktigaste och väljer ett

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Kommuniceramer än ord

Kommuniceramer än ord Kommuniceramer än ord 1 2 Kommuniceramer än ord Pratglad eller traggig Skillnaden kan vara hårfin när samma meddelande upprepas. När man väljer att kommunicera så är det oftast hur man pratar med varandra

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

i N S P I R A T I O N e N

i N S P I R A T I O N e N i N S P I R A T I O N e N Nytt projekt stimulerar unga blivande journalister att vilja lära sig mer. HJÄRUP Eleverna på Hjärupslundsskolan har startat ett nytt projekt. Under ett par veckor kommer de att

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Storytelling som verktyg

Storytelling som verktyg Storytelling som verktyg i offentlig kommunikation 6 november 2014 PUBLIC STORYTELLING FINNS DET? OM DITT BUDSKAP NU ÄR VÄLDIGT SERIÖST och du som avsändare är en myndighet? kan du alls använda storytelling?

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

För fyra år sedan föddes idén hos Jönköpings kommunpolitiker att invånarna ska sortera sina sopor på sin tomt med egna sopkärl.

För fyra år sedan föddes idén hos Jönköpings kommunpolitiker att invånarna ska sortera sina sopor på sin tomt med egna sopkärl. Nyhetsartikeln är en informerande text där en journalist beskriver något som har hänt. Nyhetsartiklar kan man läsa i både pappersoch webbtidningar. De har till uppgift att på ett objektivt och sakligt

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Inledning Du har tidigare fått uppgifter i medieundervisningen där du fått öva på att berätta något för en bestämd målgrupp eller att ditt

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Nobelpriset i fysik 2014

Nobelpriset i fysik 2014 Pressrelease (eller pressmeddelande) är en informerande text som företag och organisationer använder sig av för att nå ut med ny information till media, i hopp om att de i sin tur ska skriva eller rapportera

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Litterära arrangemang en publikfriare?

Litterära arrangemang en publikfriare? Litterära arrangemang en publikfriare? Om synen på publik, andra arrangörer och framtiden hos litterära arrangörer i Göteborg. Susanna Martelin KV08 2010-05-19 1 Bakgrund och syfte Göteborg är en relativt

Läs mer

FORSKNING OM JOURNALISTIK I

FORSKNING OM JOURNALISTIK I FORSKNING OM JOURNALISTIK I JOURNALISTIK I TEORI OCH PRAKTIK JESPER STRÖMBÄCK 2016-01-26 http://www.jesperstromback.org/ JOURNALISTIK SOM FORSKNINGSOMRÅDE Journalistikens ideal vad utmärker den goda journalistiken?

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet. 1/5 BESLUT 2012-03-19 Dnr: 11/02936 SAKEN Sydnytt, SVT1, 2011-09-21, kl. 19.15, inslag om gatutidningen Aluma; fråga om saklighet och opartiskhet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare.

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Ansökan bloggare Sidan 1 av 9 Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Vad är en blogg? En blogg är en samling blogginlägg som berättar/kåserar under ett gemensamt

Läs mer

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande på Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Kay Pollak, filmregissör, känd för bland annat "Så som i himmelen",

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär:

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär: Den slovenske filosofen Slavoj Zizek brukar säga att de flesta konspirationsteorier är sanna sånär som på det där med konspirationen. Få fenomen omfattas av så många konspirationsteorier som media. Det

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Genom journalistiken och reportagekursen vill vi på Jakobsbergs folkhögskola vara med och arbeta mot dessa mål.

Genom journalistiken och reportagekursen vill vi på Jakobsbergs folkhögskola vara med och arbeta mot dessa mål. 2015-2016 Kursplan - Reportage Bakgrund i samhället Några av folkbildningens mål är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation, skapa engagemang för samhällsutveckling samt att bredda

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer