Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008"

Transkript

1 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 13 oktober Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen. Mellan sammanträdena har telefonsamtal och mail utväxlats. Beslut om anslag Årsmötet beslutade anslå kronor till jubileumsboken och kronor till skolsamlingarna Förvaltning av Sällskapets medel under år 2008 Liksom tidigare år har Carnegie Kapitalförvaltning haft diskretionär fullmakt att förvalta Sällskapets kapital. Depåavgiften är 1 %. Sällskapets bokföring sköts av revisor Anders Forsman. I Penningplaceringsgruppen har ingått Bengt Holmén (sammankallande), Gunnar Hejde, Eva Runhammar och Kurt Ögren. Gruppen har samrått med företrädare för Carnegie Kapitalförvaltning fem gånger. Dessutom har gruppen vid två tillfällen fått informationer av firma Confidentor angående strukturerade produkter. Utöver detta har gruppen haft interna överläggningar. Bengt Holmén har även haft kontakt med firma Acta, SE-banken och Handelsbanken angående förvaltningen av Sällskapets medel. Penningplaceringsgruppen har valt att avvakta statens försäljning av Carnegie. Under Bengt Holméns sjukdom har Gunnar Hejde gått in som kassaförvaltare. Kursutvecklingen under 2008 har varit extremt dålig. Nedgången för svenska aktier blev cirka 42 %. Sällskapets svenska aktier har sjunkit med cirka 38 % och de utländska med nära 35 %. Sällskapets fondportfölj har klarat sig bättre - minus cirka 16 %. Utdelningar och räntor var lägre än under Bruttoutdelningen 2008 uppgick till kronor medan skuldräntorna var kronor varför nettoinkomsten blev kronor. Från detta avgår depåavgiften. Skolsamlingsgruppens verksamhet under år 2008 Skolsamlingsgruppen består som tidigare av Margaretha Sahlin, sammankallande, Folke Eriksson, Siv Bengtsson, Bertil Johansson, och Rolf Kristensson. Pernilla Karlsson på Stadsmuseet har varit adjungerad som sekreterare. Under året har gruppen haft sju arbetssammanträden, som alla gällt den jubileumsskrift som Sällskapet beslutat om inför Skolmuseets hundraårsjubileum I detta arbete har gruppen kallat sig bokgruppen och förstärkts med Gun-

2 2 nar Hejde. Sigrid Falk Björkman har varit adjungerad tillmötena. Bertil Johansson har inte deltagit i bokgruppens arbete. Under 2008 har följande hänt med Skolsamlingarna på Stadsmuseet: Arbetet med att tillgängliggöra skolsamlingarna i museets databaser har fortsatt under året. I bibliotekskatalogen finns sammanlagt titlar ur skolsamlingarna, varav cirka är läroböcker. I föremålskatalogen, Carlotta, återfinns cirka poster från skolsamlingarna, av vilka gäller läroböcker. (Det finns av tekniska skäl fler poster än registrerade föremål). I magasinet har planschsamlingens tillgänglighet förbättrats avsevärt tack vare omflyttning och registrering av museiassistent Lars Magnusson. Ytterligare en förbättring har också varit att ett arkivskåp tillhörande skolsamlingarna har överförts till arkivrum intill museibiblioteket och därmed gjorts åtkomligt för faktarumspersonalen. Här finns bland annat personhistoriskt material. Detta, liksom ytterligare arkivmaterial och skrifter av olika slag, har utnyttjats inför jubileumsskriften. Vidare har ett antal föremål tagits fram ur magasinet för internt och externt bruk; så har till exempel läroböcker och visst arkivmaterial lånats in till Faktarummet för studier. En genomgång och framtagning av föremål har också gjorts inför ett planerat bildverk om museets samlingar. I museets utställningar har föremål ur skolsamlingarna visats i såväl Barnens museum, Folk i Rörelse/1800-talets Göteborg som Vikingar (kopia av skolplansch). Föremål har även visats i den tillfälliga utställningen Hem och hemlöshet. Vid Sällskapets höstmöte måndagen den 13 oktober presenterades arbetet med jubileumsboken av Pernilla Karlsson Margaretha Sahlin. Medel till jubileumsskriften inför skolmuseets hundraårsjubileum Sällskapet har reserverat totalt kronor till jubileumsboken. Utdelningarna under år 2009 kommer troligen att minska med ungefär 20 %. Sällskapets hemsida GR Utbildning har som tidigare haft i uppdrag att arbeta med Sällskapets hemsidor. GR har marknadsfört hemsidan till olika personer och grupperingar inom Göteborgsregionen. Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till drygt 550 skolor, lärare, elever och skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet, allmänheten etc. bland annat genom det nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut av GR Utbildning. Den nya tekniken ger oss i dag utökade möjligheter att sprida kvalitativ information om skolan, förskolan, Skolmuseet osv. Undervisningen kan nu, via informationstekniken, flytta direkt in i klassrummet. Eleverna och lärarna kan via hemsidorna ta del av och studera texter och bilder av bland annat Skolmuseets objekt. Vi är bara i början av en spännande utveckling. Skolsamlingarnas hemsida har renodlats till att främst berätta om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll. Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och lä-

3 3 roböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta. Hemsidan har dessutom löpande uppdaterats med information om aktiviteter, utställningar, lästips mm. Detta arbete har utförts av GR Utbildning baserat på text- och bildmaterial från redaktionsrådet. Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift samt boktips på böcker i Stadsmuseets skolsamlingar och Göteborgs skolmuseum. Redaktionsrådet har under 2008 bestått av: Anny Rousing Andersson, Gunnar Hejde, Pernilla Karlsson och Margaretha Landström. Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning Av tradition har Sällskapet vid sidan av den historiska inriktningen, också haft som uppgift att informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen. Efter hand kom den historiska delen att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på grund av att informationen fann andra och då effektivare vägar. Går man tillbaka i Sällskapets historia deltog man aktivt i skoldebatten. I dag är situationen en annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att sovra i mängden av nyheter och välja ut det som bedöms som mest värdefullt. Göteborgsregionens satsningar på information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång följd av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer inom skolans och förskolans område. Denna verksamhet påminner om de uppgifter som Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade. Samverkan mellan GR Utbildning (Pedagogiskt centrum och Läromedel) och Skolmuseet har funnits under ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant ur olika utgångspunkter. Genom denna samverkan finns nu stora möjligheter för Sällskapet att delta i skoldebatten. GR Utbildnings (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) verksamhet omfattar bland annat kurser, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. Genom denna verksamhet når man cirka lärare, skolledare och elever varje år. Vid Läromedels permanenta läromedelsutställning finns också skoldatatek, som besöks av lärare, elever och föräldrar. Här finns information om program samt kompensatoriska hjälpmedel att låna. Utlåningen av video och DVD ökar ständigt.

4 Sällskapet för 1 (1) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Intäkter, kronor Utdelning aktier :88 Räntor :10 Depåavgift :00 Delsumma avkastning :78 Vinst/förlust försäljning värdepapper, netto, se bilaga och 3 Aktier :68 Summa inkomster :46 Årets underskott :00 Kostnader, kronor Bidrag :00 Kurtage :51 Övriga kostnader :32 Nedskrivning av inköpta aktier :63 Summa kostnader :46

5 Sällskapet för 1 (2) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Balansräkning Tillgångar, kronor Aktier / fonder spec, se bilaga :99 Summa tillgångar :12 Skulder och eget kapital, kronor D. Carnegie AB Depå nr :54 Div skulder :00 Summa skulder :54 Ingående kapital :45 Årets underskott :00 Summa eget kapital :45 Summa skulder och eget kapital :99

6 Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit Antal Inköpta värdepapper MTG B, kurs 418: : Nordea, kurs 104: : Swedbank, kurs 173: : Alfa Laval, kurs 338: : Scania B, kurs 128: : Carnegie Worldwide, kurs 422: : Carnegie sv kort räntefond 118: : Nordea, kurs 86: : Teliasonera, kurs 47: : SCA B, kurs 98: : Teliasonera, kurs 46: : Investor B, kurs 130: : Volvo B, kurs 88: : SEB A, kurs 152: :20 4 Getinge TR B, kurs 2:34 9:00 19 Getinge BTA, kurs 120: : Swedbank, kurs 171: : Astrazeneca, kurs 222: : SHB A, kurs 171: : Nordea, kurs 102: : Volvo B, kurs 94: : ABB,kurs 161: : Astrazeneca, kurs 241: : ABB,kurs 162: : SEB A, kurs 147: : SSAB, kurs 208: : Scania B, kurs 127: : SKF B, kurs 111: : Volvo B, kurs 96: : Assa B, kurs 44: : Scania B, kurs 90: :32

7 Sällskapet för Folkundervisningens 2 Befrämjande i Göteborgs stit Securitas B, kurs 80: : Getinge B, kurs 142: : Tele 2 B, kurs 102: : Nordea, kurs 85: : Ericsson B, kurs 48: : SHB B, kurs 149: :00 36 Tripep, kurs 0:50 18:00 4 Getinge TRB, kurs 2:05 8: Swedbank, kurs 48: :00 56 Getinge BTA, kurs 83: :00 Summa inköpta värdepapper :47 Inköpta produkter RBS SMTN 5803 lån 184 Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 3 300:00 Totalt belopp :00 Royal Bank Scottland AI certifikat á :00 Kurtage 6 000:00 Totalt belopp :00

8 Sällskapet för Bilaga 1(1) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Specifikation värdepapper per Bokfört värde Antal kronor 75% av aktier Marknadskurs marknadsvärdet ABB : :00 Alfa Laval International : :00 Assa B : :50 Astrazeneca : :50 Atlas Copco A : :75 Carnegie Global Healthcare : :52 Carnegie Global H. / :10 440:33 Carnegie Worldwide Class 5B : :05 Din Bostad Sverige 8 20:60 123:60 Electa B : :50 Ericsson B : :00 Getinge B : :50 Getinge BTA 56 91: :50 Hennes & Mauritz B : :50 Intrium Justitia : :50 Investor B : :00 Loomis B : :00 MTG B : :75 Lundin Mining 500 7: :00 Nokia SDB : :50 Nordea SEK : :00 Sandvik : :00 Scania B : :50 SEB A : :25 Securitas B : :50 SHB A : :88 Skanska B : :88

9 Sällskapet för Bilaga 1(2) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift SSAB : :00 Swedbank A : :00 Swedbank PR : :00 Tele2 B : :00 Telesonera : :50 Tripep 36 0:55 14:85 Tripep BTA 36 0:35 9:45 Volvo B : :00 Summa :49 Köpta produkter till nominellt värde Bear Stears AIO :00 JP Morgan lån 24, :00 JP Morgan lån 28, :00 RBS AIO :00 RBS SMTN 5803 lån :00 UBS AG Jersey AI :00 Köpta produkter till 75% av marknadsvärdet Royal Bank Scottland AIO :50 Totalt köpta produkter :50 Summa värdepapper :99

10 BILAGA 2 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda värdepapper 2008 Aktier Specifikation Värde Antal 100 Autoliv, , kurs 308: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 4 621, Teliasonera, , kurs 58: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 5 100, Volvo, serie B, , kurs 84: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 1 572, Teliasonera, , kurs 57: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 975, Odin Offshore fond, kurs 277: ,00 Bokfört värde* ,06 Överskott , Nobia, serie B, , kurs 43: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 82,50

11 300 SEB, serie A, , kurs 135, ,50 Bokfört värde* ,50 Överskott 3 552, SHB, serie A, , kurs 169: ,80 Bokfört värde* ,00 Överskott 5 736, Astrazeneca, , kurs 247: ,90 Bokfört värde* ,50 Överskott 5 915, Kinnevik,serie B, , kurs 114: ,10 Bokfört värde* ,00 Överskott 1 322, Scania, serie B, , kurs 129: ,30 Bokfört värde* ,00 Överskott 8 403,30 Aktier Specifikation Värde Antal 300 Assa, serie B, , kurs 106: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 2 858, SSAB, serie A , kurs 169: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 400, Nordea, , kurs 95: ,00 Bokfört värde* ,96 Överskott ,04

12 150 SSAB, serie A , kurs 175: ,30 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 588, SEB, serie A, , kurs 165: ,00 Bokfört värde* ,82 Överskott 9 057, Alfa Laval, , kurs 365: ,00 Bokfört värde* ,33 Överskott 7 015, Carnegie Räntefond, , kurs 118: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 206, SHB, serie A, , kurs 167: ,00 Bokfört värde* ,20 848, Teliasonera, , kurs 52: ,00 Bokfört värde* ,48 Överskott 3 175, Sandvik, , kurs 105: ,00 Bokfört värde* ,25 Överskott ,75 96 JM SR, ,kurs 4:70 451,20 Bokfört värde* - Överskott 451,20 96 JM, ,kurs 103: ,20 Bokfört värde* 9 540,00 Överskott 415,20

13 2 200 Niscayah Group B, ,kurs 15: ,00 Bokfört värde* , ,00 Aktier Specifikation Värde Antal 100 Lindab, , kurs 142: Scania IL, serie B, , kurs 7:50 50 Millicom SDB, , kurs 706: Hexagon,serie B, , kurs 113: Trelleborg,serie B, , kurs 93:88 20 Hexpol, serie B, , kurs 51: Nordea, , kurs 89: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 3 184, ,00 Bokfört värde* - Överskott 1 500, ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 287, ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 431, ,00 Bokfört värde* , , ,68 Bokfört värde* - Överskott 1 039, ,80 Bokfört värde* ,70 Överskott 925,10

14 400 Kinnevik, serie B, , kurs 97: SCA, serie B, , kurs 78: Husqvarna, serie B, , kurs 49: Swedbank, serie A, , kurs 97: Volvo, serie B, , kurs 52: SKF, serie B, , kurs 79: ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* , , ,50 Bokfört värde* , , ,60 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* , , ,40 Bokfört värde* , ,60 Aktier Specifikation Värde Antal 400 Meda, serie A, , kurs 49: Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 288: ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* ,50 662,50

15 Summa sålda aktier ,28 Bokfört värde ,60 Överskott/nettovinst ,68 * Bokfört värde beräknat på 75% av marknadsvärdet samt inköpsvärdet för den del som avser 2008.

16 BILAGA 3 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda produkter 2008 Antal Specifikation Värde CSFBI Lån 137, , , kurs 89, ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , Kommuninv best of baskets , , kurs 94, ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exk ) Bokfört värde* , ,00 Summa sålda produkter ,00 Bokfört värde ,00 Underskott/nettoförlust ,00

17

18 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs stift Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2009 Medel för framtagning och tryckning av jubileumsskrift I juni 2009 är det hundra år sedan Göteborgs Skolmuseum öppnades. Detta vill Skolsamlingsgruppen uppmärksamma, i första hand med en jubileumsskrift, som speglar skolutvecklingen i Göteborg från dess första början med växelundervisning och bildandet 1824 av Sällskapet för Växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift fram till dagens skola. Vi vill med skriften belysa Sällskapets, Skolmuseets, Göteborgs skolförening och dess förgrundsgestalters historia. Därutöver avser vi också lyfta fram företeelser speciella för Göteborg, skolbyggnader, pedagoger och verksamheter. Bokens huvudsyfte är att ge en inblick i verksamheter, personer och händelser i stadens skolvärld under en händelserik tid för både den allmänna undervisningen i Göteborg och i Sverige i sin helhet. Boken är tänkt att vända sig både till allmänhet och till forskare. Den har stort intresse för alla som varit knutna till Göteborgs skolor men även för aktiva lärare. Vi vill också att den ska ingå i blivande lärares kurslitteratur i pedagogikens historia eftersom det i Göteborg under 1900-talets första hälft bedrevs unik försöksverksamhet med arbetsskolemetodik. Göteborgs skolor var under en lång tid ett pedagogiskt kraftcentrum i landet. Språkmässigt kommer boken att ligga på en populärvetenskaplig nivå. Den kommer att vara illustrerad med både äldre och moderna bilder. I projektgruppen ingår Margaretha Sahlin, Folke Eriksson, Rolf Kristensson, Gunnar Hejde, Siv Bengtsson och Pernilla Karlsson. Ytterligare ett antal personer medverkar som författare i boken. Vid årsmötena 2007 och 2008 beslutade Sällskapet reservera en summa till utgivning av jubileumsboken. Skolsamlingsgruppen anhåller att Sällskapet beviljar att hela anslaget 2009 för skolsamlingarna 2/3 av årets fondmedel går till framställningen av jubileumsskriften. Om ytterligare medel finns tillgängliga önskar vi att dessa också reserveras för skriften. Göteborg den 30 mars 2009 För Skolsamlingsgruppen Margaretha Sahlin

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober 2009. Styrelsen har sammanträtt vid fyra

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416. Centrum för lättläst. Resultatredovisning

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416. Centrum för lättläst. Resultatredovisning Centrum för lättläst Resultatredovisning 2007 2007 2007 2007 Innehåll: Om lättläst 4 Mål, återrapportering och uppdrag för budgetåret 2007 5 Centrum för lättläst stiftelsens ändamål 8 2007 i korthet 9

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

framsteget 8 - ett hopp!

framsteget 8 - ett hopp! Helvetesgapet var ett skolbiblioteksprojekt och ett uppdrag från Skolverket som Regionbibliotek Västra Götaland fick tillsammans med GR Utbildning och Göteborgs Universitet. Projektet startade hösten 2000

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer