Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008"

Transkript

1 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 13 oktober Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen. Mellan sammanträdena har telefonsamtal och mail utväxlats. Beslut om anslag Årsmötet beslutade anslå kronor till jubileumsboken och kronor till skolsamlingarna Förvaltning av Sällskapets medel under år 2008 Liksom tidigare år har Carnegie Kapitalförvaltning haft diskretionär fullmakt att förvalta Sällskapets kapital. Depåavgiften är 1 %. Sällskapets bokföring sköts av revisor Anders Forsman. I Penningplaceringsgruppen har ingått Bengt Holmén (sammankallande), Gunnar Hejde, Eva Runhammar och Kurt Ögren. Gruppen har samrått med företrädare för Carnegie Kapitalförvaltning fem gånger. Dessutom har gruppen vid två tillfällen fått informationer av firma Confidentor angående strukturerade produkter. Utöver detta har gruppen haft interna överläggningar. Bengt Holmén har även haft kontakt med firma Acta, SE-banken och Handelsbanken angående förvaltningen av Sällskapets medel. Penningplaceringsgruppen har valt att avvakta statens försäljning av Carnegie. Under Bengt Holméns sjukdom har Gunnar Hejde gått in som kassaförvaltare. Kursutvecklingen under 2008 har varit extremt dålig. Nedgången för svenska aktier blev cirka 42 %. Sällskapets svenska aktier har sjunkit med cirka 38 % och de utländska med nära 35 %. Sällskapets fondportfölj har klarat sig bättre - minus cirka 16 %. Utdelningar och räntor var lägre än under Bruttoutdelningen 2008 uppgick till kronor medan skuldräntorna var kronor varför nettoinkomsten blev kronor. Från detta avgår depåavgiften. Skolsamlingsgruppens verksamhet under år 2008 Skolsamlingsgruppen består som tidigare av Margaretha Sahlin, sammankallande, Folke Eriksson, Siv Bengtsson, Bertil Johansson, och Rolf Kristensson. Pernilla Karlsson på Stadsmuseet har varit adjungerad som sekreterare. Under året har gruppen haft sju arbetssammanträden, som alla gällt den jubileumsskrift som Sällskapet beslutat om inför Skolmuseets hundraårsjubileum I detta arbete har gruppen kallat sig bokgruppen och förstärkts med Gun-

2 2 nar Hejde. Sigrid Falk Björkman har varit adjungerad tillmötena. Bertil Johansson har inte deltagit i bokgruppens arbete. Under 2008 har följande hänt med Skolsamlingarna på Stadsmuseet: Arbetet med att tillgängliggöra skolsamlingarna i museets databaser har fortsatt under året. I bibliotekskatalogen finns sammanlagt titlar ur skolsamlingarna, varav cirka är läroböcker. I föremålskatalogen, Carlotta, återfinns cirka poster från skolsamlingarna, av vilka gäller läroböcker. (Det finns av tekniska skäl fler poster än registrerade föremål). I magasinet har planschsamlingens tillgänglighet förbättrats avsevärt tack vare omflyttning och registrering av museiassistent Lars Magnusson. Ytterligare en förbättring har också varit att ett arkivskåp tillhörande skolsamlingarna har överförts till arkivrum intill museibiblioteket och därmed gjorts åtkomligt för faktarumspersonalen. Här finns bland annat personhistoriskt material. Detta, liksom ytterligare arkivmaterial och skrifter av olika slag, har utnyttjats inför jubileumsskriften. Vidare har ett antal föremål tagits fram ur magasinet för internt och externt bruk; så har till exempel läroböcker och visst arkivmaterial lånats in till Faktarummet för studier. En genomgång och framtagning av föremål har också gjorts inför ett planerat bildverk om museets samlingar. I museets utställningar har föremål ur skolsamlingarna visats i såväl Barnens museum, Folk i Rörelse/1800-talets Göteborg som Vikingar (kopia av skolplansch). Föremål har även visats i den tillfälliga utställningen Hem och hemlöshet. Vid Sällskapets höstmöte måndagen den 13 oktober presenterades arbetet med jubileumsboken av Pernilla Karlsson Margaretha Sahlin. Medel till jubileumsskriften inför skolmuseets hundraårsjubileum Sällskapet har reserverat totalt kronor till jubileumsboken. Utdelningarna under år 2009 kommer troligen att minska med ungefär 20 %. Sällskapets hemsida GR Utbildning har som tidigare haft i uppdrag att arbeta med Sällskapets hemsidor. GR har marknadsfört hemsidan till olika personer och grupperingar inom Göteborgsregionen. Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till drygt 550 skolor, lärare, elever och skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet, allmänheten etc. bland annat genom det nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut av GR Utbildning. Den nya tekniken ger oss i dag utökade möjligheter att sprida kvalitativ information om skolan, förskolan, Skolmuseet osv. Undervisningen kan nu, via informationstekniken, flytta direkt in i klassrummet. Eleverna och lärarna kan via hemsidorna ta del av och studera texter och bilder av bland annat Skolmuseets objekt. Vi är bara i början av en spännande utveckling. Skolsamlingarnas hemsida har renodlats till att främst berätta om skolmuseets och samlingarnas historia och innehåll. Här finns bland annat ett stort antal bilder på skolplanscher och lä-

3 3 roböcker. Direkt från bilderna finns länkar till fakta i museets föremålskatalog, Carlotta. Hemsidan har dessutom löpande uppdaterats med information om aktiviteter, utställningar, lästips mm. Detta arbete har utförts av GR Utbildning baserat på text- och bildmaterial från redaktionsrådet. Här presenteras fakta om Sällskapets historik, verksamhet och stadgar, liksom information om böcker tryckta med bidrag från Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift samt boktips på böcker i Stadsmuseets skolsamlingar och Göteborgs skolmuseum. Redaktionsrådet har under 2008 bestått av: Anny Rousing Andersson, Gunnar Hejde, Pernilla Karlsson och Margaretha Landström. Samverkan mellan Sällskapet och GR Utbildning Av tradition har Sällskapet vid sidan av den historiska inriktningen, också haft som uppgift att informera om aktuell skoldebatt, pedagogisk utveckling och nya hjälpmedel i undervisningen. Efter hand kom den historiska delen att helt dominera Sällskapets verksamhet, kanske på grund av att informationen fann andra och då effektivare vägar. Går man tillbaka i Sällskapets historia deltog man aktivt i skoldebatten. I dag är situationen en annan. Utbudet av information är så stort att det är nödvändigt att sovra i mängden av nyheter och välja ut det som bedöms som mest värdefullt. Göteborgsregionens satsningar på information, utbildning, läromedelsutställningar och hjälpmedel har under en lång följd av år varit viktiga för skolans och förskolans personal och bidragit till att fånga upp intressanta och goda idéer inom skolans och förskolans område. Denna verksamhet påminner om de uppgifter som Sällskapet och Skolmuseet tidigare hade. Samverkan mellan GR Utbildning (Pedagogiskt centrum och Läromedel) och Skolmuseet har funnits under ett antal år. Kopplingen dåtid, nutid och framtid är intressant ur olika utgångspunkter. Genom denna samverkan finns nu stora möjligheter för Sällskapet att delta i skoldebatten. GR Utbildnings (Pedagogiskt Centrum och Läromedel) verksamhet omfattar bland annat kurser, utbildningar, förlags- och läromedelsmässor. Genom denna verksamhet når man cirka lärare, skolledare och elever varje år. Vid Läromedels permanenta läromedelsutställning finns också skoldatatek, som besöks av lärare, elever och föräldrar. Här finns information om program samt kompensatoriska hjälpmedel att låna. Utlåningen av video och DVD ökar ständigt.

4 Sällskapet för 1 (1) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Intäkter, kronor Utdelning aktier :88 Räntor :10 Depåavgift :00 Delsumma avkastning :78 Vinst/förlust försäljning värdepapper, netto, se bilaga och 3 Aktier :68 Summa inkomster :46 Årets underskott :00 Kostnader, kronor Bidrag :00 Kurtage :51 Övriga kostnader :32 Nedskrivning av inköpta aktier :63 Summa kostnader :46

5 Sällskapet för 1 (2) Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Balansräkning Tillgångar, kronor Aktier / fonder spec, se bilaga :99 Summa tillgångar :12 Skulder och eget kapital, kronor D. Carnegie AB Depå nr :54 Div skulder :00 Summa skulder :54 Ingående kapital :45 Årets underskott :00 Summa eget kapital :45 Summa skulder och eget kapital :99

6 Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit Antal Inköpta värdepapper MTG B, kurs 418: : Nordea, kurs 104: : Swedbank, kurs 173: : Alfa Laval, kurs 338: : Scania B, kurs 128: : Carnegie Worldwide, kurs 422: : Carnegie sv kort räntefond 118: : Nordea, kurs 86: : Teliasonera, kurs 47: : SCA B, kurs 98: : Teliasonera, kurs 46: : Investor B, kurs 130: : Volvo B, kurs 88: : SEB A, kurs 152: :20 4 Getinge TR B, kurs 2:34 9:00 19 Getinge BTA, kurs 120: : Swedbank, kurs 171: : Astrazeneca, kurs 222: : SHB A, kurs 171: : Nordea, kurs 102: : Volvo B, kurs 94: : ABB,kurs 161: : Astrazeneca, kurs 241: : ABB,kurs 162: : SEB A, kurs 147: : SSAB, kurs 208: : Scania B, kurs 127: : SKF B, kurs 111: : Volvo B, kurs 96: : Assa B, kurs 44: : Scania B, kurs 90: :32

7 Sällskapet för Folkundervisningens 2 Befrämjande i Göteborgs stit Securitas B, kurs 80: : Getinge B, kurs 142: : Tele 2 B, kurs 102: : Nordea, kurs 85: : Ericsson B, kurs 48: : SHB B, kurs 149: :00 36 Tripep, kurs 0:50 18:00 4 Getinge TRB, kurs 2:05 8: Swedbank, kurs 48: :00 56 Getinge BTA, kurs 83: :00 Summa inköpta värdepapper :47 Inköpta produkter RBS SMTN 5803 lån 184 Nominellt belopp :00 Överkurs :00 Kurtage 3 300:00 Totalt belopp :00 Royal Bank Scottland AI certifikat á :00 Kurtage 6 000:00 Totalt belopp :00

8 Sällskapet för Bilaga 1(1) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift ÅRSREDOVISNING Specifikation värdepapper per Bokfört värde Antal kronor 75% av aktier Marknadskurs marknadsvärdet ABB : :00 Alfa Laval International : :00 Assa B : :50 Astrazeneca : :50 Atlas Copco A : :75 Carnegie Global Healthcare : :52 Carnegie Global H. / :10 440:33 Carnegie Worldwide Class 5B : :05 Din Bostad Sverige 8 20:60 123:60 Electa B : :50 Ericsson B : :00 Getinge B : :50 Getinge BTA 56 91: :50 Hennes & Mauritz B : :50 Intrium Justitia : :50 Investor B : :00 Loomis B : :00 MTG B : :75 Lundin Mining 500 7: :00 Nokia SDB : :50 Nordea SEK : :00 Sandvik : :00 Scania B : :50 SEB A : :25 Securitas B : :50 SHB A : :88 Skanska B : :88

9 Sällskapet för Bilaga 1(2) Folkundervisningens befrämjande I Göteborgs Stift SSAB : :00 Swedbank A : :00 Swedbank PR : :00 Tele2 B : :00 Telesonera : :50 Tripep 36 0:55 14:85 Tripep BTA 36 0:35 9:45 Volvo B : :00 Summa :49 Köpta produkter till nominellt värde Bear Stears AIO :00 JP Morgan lån 24, :00 JP Morgan lån 28, :00 RBS AIO :00 RBS SMTN 5803 lån :00 UBS AG Jersey AI :00 Köpta produkter till 75% av marknadsvärdet Royal Bank Scottland AIO :50 Totalt köpta produkter :50 Summa värdepapper :99

10 BILAGA 2 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda värdepapper 2008 Aktier Specifikation Värde Antal 100 Autoliv, , kurs 308: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 4 621, Teliasonera, , kurs 58: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 5 100, Volvo, serie B, , kurs 84: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 1 572, Teliasonera, , kurs 57: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 975, Odin Offshore fond, kurs 277: ,00 Bokfört värde* ,06 Överskott , Nobia, serie B, , kurs 43: ,00 Bokfört värde* ,50 Överskott 82,50

11 300 SEB, serie A, , kurs 135, ,50 Bokfört värde* ,50 Överskott 3 552, SHB, serie A, , kurs 169: ,80 Bokfört värde* ,00 Överskott 5 736, Astrazeneca, , kurs 247: ,90 Bokfört värde* ,50 Överskott 5 915, Kinnevik,serie B, , kurs 114: ,10 Bokfört värde* ,00 Överskott 1 322, Scania, serie B, , kurs 129: ,30 Bokfört värde* ,00 Överskott 8 403,30 Aktier Specifikation Värde Antal 300 Assa, serie B, , kurs 106: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 2 858, SSAB, serie A , kurs 169: ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 400, Nordea, , kurs 95: ,00 Bokfört värde* ,96 Överskott ,04

12 150 SSAB, serie A , kurs 175: ,30 Bokfört värde* ,00 Överskott 6 588, SEB, serie A, , kurs 165: ,00 Bokfört värde* ,82 Överskott 9 057, Alfa Laval, , kurs 365: ,00 Bokfört värde* ,33 Överskott 7 015, Carnegie Räntefond, , kurs 118: ,00 Bokfört värde ,00 Överskott 206, SHB, serie A, , kurs 167: ,00 Bokfört värde* ,20 848, Teliasonera, , kurs 52: ,00 Bokfört värde* ,48 Överskott 3 175, Sandvik, , kurs 105: ,00 Bokfört värde* ,25 Överskott ,75 96 JM SR, ,kurs 4:70 451,20 Bokfört värde* - Överskott 451,20 96 JM, ,kurs 103: ,20 Bokfört värde* 9 540,00 Överskott 415,20

13 2 200 Niscayah Group B, ,kurs 15: ,00 Bokfört värde* , ,00 Aktier Specifikation Värde Antal 100 Lindab, , kurs 142: Scania IL, serie B, , kurs 7:50 50 Millicom SDB, , kurs 706: Hexagon,serie B, , kurs 113: Trelleborg,serie B, , kurs 93:88 20 Hexpol, serie B, , kurs 51: Nordea, , kurs 89: ,00 Bokfört värde* ,75 Överskott 3 184, ,00 Bokfört värde* - Överskott 1 500, ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 7 287, ,00 Bokfört värde* ,00 Överskott 2 431, ,00 Bokfört värde* , , ,68 Bokfört värde* - Överskott 1 039, ,80 Bokfört värde* ,70 Överskott 925,10

14 400 Kinnevik, serie B, , kurs 97: SCA, serie B, , kurs 78: Husqvarna, serie B, , kurs 49: Swedbank, serie A, , kurs 97: Volvo, serie B, , kurs 52: SKF, serie B, , kurs 79: ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* , , ,50 Bokfört värde* , , ,60 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* , , ,40 Bokfört värde* , ,60 Aktier Specifikation Värde Antal 400 Meda, serie A, , kurs 49: Hennes & Mauritz, serie B, , kurs 288: ,00 Bokfört värde* , , ,00 Bokfört värde* ,50 662,50

15 Summa sålda aktier ,28 Bokfört värde ,60 Överskott/nettovinst ,68 * Bokfört värde beräknat på 75% av marknadsvärdet samt inköpsvärdet för den del som avser 2008.

16 BILAGA 3 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs Stift Sålda produkter 2008 Antal Specifikation Värde CSFBI Lån 137, , , kurs 89, ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exl ) Bokfört värde* , , Kommuninv best of baskets , , kurs 94, ,00 Inköpsvärde inkl kurtage, (exk ) Bokfört värde* , ,00 Summa sålda produkter ,00 Bokfört värde ,00 Underskott/nettoförlust ,00

17

18 Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande i Göteborgs stift Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2009 Medel för framtagning och tryckning av jubileumsskrift I juni 2009 är det hundra år sedan Göteborgs Skolmuseum öppnades. Detta vill Skolsamlingsgruppen uppmärksamma, i första hand med en jubileumsskrift, som speglar skolutvecklingen i Göteborg från dess första början med växelundervisning och bildandet 1824 av Sällskapet för Växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift fram till dagens skola. Vi vill med skriften belysa Sällskapets, Skolmuseets, Göteborgs skolförening och dess förgrundsgestalters historia. Därutöver avser vi också lyfta fram företeelser speciella för Göteborg, skolbyggnader, pedagoger och verksamheter. Bokens huvudsyfte är att ge en inblick i verksamheter, personer och händelser i stadens skolvärld under en händelserik tid för både den allmänna undervisningen i Göteborg och i Sverige i sin helhet. Boken är tänkt att vända sig både till allmänhet och till forskare. Den har stort intresse för alla som varit knutna till Göteborgs skolor men även för aktiva lärare. Vi vill också att den ska ingå i blivande lärares kurslitteratur i pedagogikens historia eftersom det i Göteborg under 1900-talets första hälft bedrevs unik försöksverksamhet med arbetsskolemetodik. Göteborgs skolor var under en lång tid ett pedagogiskt kraftcentrum i landet. Språkmässigt kommer boken att ligga på en populärvetenskaplig nivå. Den kommer att vara illustrerad med både äldre och moderna bilder. I projektgruppen ingår Margaretha Sahlin, Folke Eriksson, Rolf Kristensson, Gunnar Hejde, Siv Bengtsson och Pernilla Karlsson. Ytterligare ett antal personer medverkar som författare i boken. Vid årsmötena 2007 och 2008 beslutade Sällskapet reservera en summa till utgivning av jubileumsboken. Skolsamlingsgruppen anhåller att Sällskapet beviljar att hela anslaget 2009 för skolsamlingarna 2/3 av årets fondmedel går till framställningen av jubileumsskriften. Om ytterligare medel finns tillgängliga önskar vi att dessa också reserveras för skriften. Göteborg den 30 mars 2009 För Skolsamlingsgruppen Margaretha Sahlin

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober 2009. Styrelsen har sammanträtt vid fyra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Protokoll Sällskapets styrelsemöte

Protokoll Sällskapets styrelsemöte Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Göteborg 2004-04-03 Protokoll Sällskapets styrelsemöte Datum: Måndagen den 23 februari år 2004. Tid: Klockan 17.00-19.00 Plats: Biskopens

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

- Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån

- Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån - Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån SIP Nordic AB : PARTNER TILL RBS BÖRSHANDLADE MINI FUTURES OCH OPEN END CERTIFIKAT Stop loss-nivåer OMX Mini Futures OMX-nivå 1055 Hitta rätt produkt Vinnarbyrån

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 1999 till kr 180 (141) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

Årsredovisning 2011-2012

Årsredovisning 2011-2012 ! 1(5) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(5) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2012-08-30 Fondstyrelsen Årsredovisning 2011-2012 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Årsredovisning. Understödsfonden. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Understödsfonden. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 SÖDRA AVDELNINGEN AV 2014-73 Årsredovisning för Understödsfonden 846002-5 12$ Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisningen är sammanställd av: Tommy Nilsson, företagsekonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 27 583 661 22.56% Utländska Aktier 20 880 964 29 267 793

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor: 2007-08-24 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2000 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2000 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 24 629 745 21.94% Utländska Aktier 24 227 964 27 573 810

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013 »»»» MAJ 2014»» VD-ERSÄTTNINGAR i de 36 största svenska börsföretagen 2013 Innehåll Förord...3 Sammanfattning... 4 1 VD-ersättning och VD-kostnad...5 1.1 Nivå, förändring och komponenter...5 1.2 Ersättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013 CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT Fonder Årsberättelse 2013 1 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2013 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST TRYCK

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer