Practical Business Modeling with RUP/UML

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Practical Business Modeling with RUP/UML"

Transkript

1 RAIN Practical Business Modeling with RUP/UML Sten cobson Frontwalker AB

2 Kund Kod RUP/UML Världsstandard Ett språk från Kund till Kod Verksamhets- OCH systemutveckling Strategi Kundnytta Affärsprocesser - IT - Organisation Skarvlöshet och spårbarhet: Affär IT Org

3 Användbarhet/Konkurrenskraft = KUNDNYTTA! Extern Effekt Effektivitet/Interncost =AFFÄRSNYTTA! Intern Effektivitet Betjänad Kund Använder företaget Varumärke Strategi Företaget Affärsprocess A Affärsprocess B Affärsprocess C

4 Konkurrenter Användbarhet = Kundnytta! Subjektivt värde Renault Affärsprocess A Affärsprocess B Affärsprocess C Betjänad Kund Väljer bästa företaget - Bransch - Segment - Kategori/Grupp VOLVO Affärsprocess A Affärsprocess B Affärsprocess C VI Själva Affärsprocess A Affärsprocess B Affärsprocess C

5 Tillämpning Kartläggning (Nuläge): Rationalisera befintliga affärsprocesser Ett första steg mot utveckling av nya processer För att få fram beslutsunderlag Utveckling (Nyläge): Öka konkurrenskraft i befintliga processer Utveckling av nya/bättre stödsystem (IT) Processautomater, e-handel Organisationsutveckling, processorganisation Nya processer, helt ny affär

6 LF Liv AB Marknad IT Ekonomi & Control Förs. Service HR <<managedby>> SI / Organization <<managedby>> <<managedby>> Arbetsgång Affär Nu Handläggare Affär sen (Ny) Krav Krav VD Säljchef Service chef Customer contacts unit Engineering unit Administration unit Production unit Development unit Organisation System (it)

7 Effekthemtagning Använd metoden som verktyg för att säkerställa effekthemtagningen! Affär: Nytta/VAD Affär: Realisera/HUR Teknik/Org: Krav Teknik/Org: Utveckla aktiviteter Effekten? Affär: testa Nyttan (VAD:et) Affär: Drifta & testa (HUR:et) Teknik/Org: Systemtest aktiviteter aktiviteter --- Teknik/Org: testa - nivå1

8 Verksamhetsmodellering med RUP/UML - Kort beskrivning av själva metoden

9 Verksamhetsmodellering med RUP / UML eller; Processkartläggning eller; Affärsutveckling Eller; Business Modeling = Metoden (kokboken) Gör si sen så Modell x RUP = Rational Software s Ensidiga försök att erövra världen (acceptans genom dominans, leder ev till defacto-standard status) UML är en branschgemensam defactostandard som ägs och drivs genom OMG (Object management group). Initierades av Rational Software, men ägs EJ av Rational idag. RUP släpps nu i höst i en ny specversion, V 2.0

10 Vad behöver vi veta? - Vilka perspektiv? Processöversikter (Helhet) Betjänade Kunder Externa partners Process Karta Realisering (per process) Roller, Objekt och Aktiviteter Arbetsflöde - HUR (Simbanor) Samverkansdiagram Strategi Mål Kundnytta (per process) Arbetsflöde VAD Organisation & Objekt Org. Kartor Affärsobjekt: - Strukturer - Attribut, Relationer

11 Kunden har intention att låna till husköp/husbyte Få reda på villkor/krav/omvänd lånekalkyl mm (ej löfte) Tillräckligt informerad? Kunden har intention att låna till husköp/husbyte Få lånelöfte/offert Allmän info Stopp: Avslag Få reda på villkor/krav/omvänd Kund nöjd? lånekalkyl mm (ej löfte) Bli hänvisad till Sales för att bli ny kund Bli hänvisad till Sales för att få hjälp med +Tjänster Tillräckligt Beslut att låna hos informerad? Kunden har intention FSPA/Aktia? att låna till husköp/husbyte Få lånelöfte/offert Löfte Förhandla fram slutgiltig Stopp: Avslag överenskomm./offert Banken Allmän ninfo öjd? Start Banken Allmän ninfo öjd? Tillräckligt informerad? Löfte Start Avslag? Få reda på villkor/krav/omvänd Kund nöjd? lånekalkyl mm (ej löfte) Bli hänvisad till Sales för att bli ny kund Låna direkt till husköp Erhålla lån Sälja hus Ny kund? Bli hänvisad till Sales för att bli ny kund Löfte Start Få lånelöfte/offert Förhandla fram slutgiltig Stopp: Avslag överenskomm./offert Banken n öjd? +Tjänster? Hjälp med köpebrev? Få hjälp med köpebrev Bli hänvisad till Sales för att få hjälp med +Tjänster Få handpenning utbetald Få hjälp med alla transaktioner < VAR> Sälja hus Få hjälp att saluföra hus Låna direkt till husköp Hälp med handpenning? Få avräkning/slutdokument Avslag? Kund nöjd? Låna Stopp: direkt till kunden husköp avböjer eller banken ger avslag. Beslut att låna hos FSPA/Aktia? Ny kund? Sälja hus Få hjälp att saluföra hus Förhandla fram slutgiltig överenskomm./offert Hälp med handpenning? Stopp: lån klart, kunden nöjd. Bli hänvisad till Sales Få för handpenning att få hjälp med +Tjänster utbetald Erhålla lån +Tjänster? Hjälp med köpebrev? Få hjälp med köpebrev Få hjälp att värdera h us Få hjälp med alla transaktioner < VAR> Få avräkning/slutdokument Stopp: Få kunden hjälp att avböjer värd era h u s Erhålla lån Få hjälp med köpebrev Beslut att låna h os FSPA/Aktia? Avslag? Ny kund? Få handpenning utbetald +Tjänster? Hjälp med köpebrev? Stopp: kunden avböjer Få hjälp att värd era h u s Hälp med handpenning? Stopp: lån klart, kunden nöjd. Få hjälp med alla transaktioner < VAR> Få avräkning/slutdokument Få hjälp att saluföra hus Stopp: kunden avböjer eller banken ger avslag. Stopp: lån klart, kunden nöjd. Stopp: kunden avböjer Stopp: kunden avböjer eller banken ger avslag. l Resultatet Externt Kundnytta - VAD Processöversikt (extern vy) Internt Realisering - HUR Processöversikt (intern vy) Strategi Låneprocesser Pantägare (säljare) Säljarens bank Beslutsunderlag Pantbrev Aktiebrev Lånekalkyl Ku ndin fo/ profil Lånelöfte Kundönsk emå l S.A. Extern skötsamhetsrapport Objekt personinfo företagsinfo Ledning & Styrning Låna Inskrivningsmyndighet (Tingsrätt) Offert Löfte Kreditpolicy UC Rapport Kund Ar b etsg i va r e Låneprocessen Ärende UC Sv a r j a/nej pröv ning Banktjänsteman Telefonbank Publik Internet/Internetbanken Uppföljning Låna Fastighets Data UC (S.A.) Roller Beslutspart Valvskontrollant/Gran skningsanvarig Annan tjänsteman Scannare BRF : Customer: Sales Person : Ins.C : Authority Start Consider buying product Describe needs Propose product configuration Consider [OK] Offer product with accessories [Not OK] Consider accessories etc. [OK] Consider offer Execute order Conclude [Not OK] d Insure Aktivitets -diagram med simbanor Receive contract Delivery date reached Pay product Test product Register owne Receive product Deliver product Kundnytta (per process) Arbetsflöde simbanor (per process) Samverkansdiagram (per process)

12 Exempel: Processöversikt Omvärldsbild Utbildning & Arbetsmarknad Utbildning & Arbetsmarknad Anvisare Tolkförmedling Skola UA_Erbjud introduktionsinsatser Företag/Arbetsgiv are Elev UA_Erbjud arbete/sysselsättning Hjälpmedelscentralen UA_Erbjud gymnasieutbildning CSN Initierare Indiv id ASK UA_Erbjud v uxenutbildning UA_Erbjud insatser för arbetslösa SFI Annan kommun Fackförening Extern uppdragsgiv are

13 Exempel: Kundnytta (vad) Kundnytta - Erbjud insatser för arbetslösa Uppdragsgivarna är: - Försäkringskassan - Komvux/Kunskapslyftet - Socialtjänsten - Arbetsförmedlingen - AF/Rehab Ta emot anvisning/ansökan från uppdragsgivare Registrera kundakt i systemet och samla info Utvärdera och följ upp Matcha behov/önskemål mot tillgängliga platser Gör handlingsplan Gör intervju OK? Följ upp och revidera plan Ne j Ge OK för fortsättning OK? Återremittera till uppdragsgivare Erbjud en plats Individen på plats och planen körs OK, till arbete ej OK, annan åtgärd Individen arbetar Ge hjälp att söka arbeta Rekommendera andra åtgärder

14 Exempel: Realisering (hur) : Individ : Socialsekreterare : Socialassistent : Soc nämnd : Indiv id : Socialsekreterare : Socialassistent : Soc nämnd SOC_Erbjud familjerättshjälp - Arbetsflöde samtycke till fortsatt adoptionsförfarande, Steg 2 Meddela att förslag på ba rn finns Ta emot anmälan om fortsatt adoptionsförfarande Regi strera Utred sökande Ta emo t bes lu t om fortsa tt adoptionsförfarande Ok Samtycke till fortsatt adoptionsförfarande? Av registrera Accepterar avslag Vill avslå Förslag till att fortsatt adoptionsförfarande ska avslås Via nämndsekreterare Ta beslut om avslag Ta emot beslut om avslag Via nämndsekreterare Via nämndsekreterare Spara akten Av registrera

15 Exempel: Realisering (hur) : Kundinfo/profil : Kundönskemål : Kreditpolicy : Kund : Banktjänsteman : UC : Beslutskollega : UC-info

16 Resultaten - modellöversikt VAD Aktörsöversikt Klassdiagram Processöversikt Anv.falls-diagram Kundnytta Kundnytto Kundnytto -diagram -diagram Aktivitetsdiagram HUR Samverkansdiagram Samverkansdiagram Objektdiagram Realiseringar Arbetsflöden Simbanediagram Simbanediagram Akt.-diagram m simbanor - Strategi/Vision - Direktiv Verks.-objekt Klassdiagram VO VO - - Entiteter Entiteter Roller/Org.enheter Klassdiagram VO VO - - Roller Roller

17 Resultaten Dokumentation i ROSE/SoDA olpbjãççéää pça^jê~ééçêíéê +.mdl MS/Word MS/Word

18 Övergången: från Verksamhetsmodell till IT-krav (Systemmodell-skelett)

19 Krav enligt RUP Alla krav har sitt ursprung i affärens behov F från affärsmodellen URPS från strategier, Mål och allmänna Affärskrav Functionality Feature Set Capabili ties Generality Security Usability Human Factors Aesthetics Consistency Documentation Reliability F U R P S? Frequency/Severity Frequency/Severity of Failure Recoverability Predictability Accuracy MTBF Performance Supportability Speed Efficiency Resource Usage Testability Extensibility Adaptability Maintainability Compatibility Throughput Response Time Configurability Serviceability Installability Localizability Robustness

20 : Passagerare : Incheckning : Resebyrå : Bagagenisse Övergången, första steget: e-affär Roll blir systemaktör e-kund blir systemaktör Aktiviteter blir användningsfall Auto(e)-roll blir användningsfall Betjänad Kund Affärsprocess IT-stöd Systemaktör Ber om att få checka in Ta emot resedokument oc h gå ombord Ta emot bi lj ett och frå ga om bagage finns Biljett ej ok Verifiera bokning Bil jett ok Fråga om speciella önskemål finns samt ta emot bagage Dokument färdiga Ordna resedokumenten och ge till passageraren Hjälp till att ordna biljetten Vbf bagage Ta emot och hantera bagage Medarbetare/Roll -Aktivitet 1 -Aktivitet 2 - e-affär IT-stöd Anv.fall och delsystem Anv.falls - Design

21 Övergången, forts.: Affärslogik Aktör Användningsfall Anv.falls design Teknik-beroende implementation -EJB -.net -WebSphere Komponenter Klasser - va -C# - Vage

22 Övergången, affärsobjekt Affärsobjekt blir analysobjekt Analysklasser blir design eller klasser beroende på vald teknik Design: Paket/Delsystem Affärsobjekt Analysklass Teknik-oberoende Teknik-beroende -EJB -.net -WebSphere Klasser - va -C# -Vage

23 System av System Mobil Kanal Säljstöd CRM Avisering Planering Appl-Server MW Utbetalning DW Systemet Xtra-net Intranet Produkt 1 Produkt 2

24 System av System Anv 1 A B C Systemet Anv 1 Mobil Kanal Säljstöd A CRM AVisering Planering A Appl-Server MW Utetalning DW Intranet Xtra-net A A Produkt 1 Produkt 2

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~ SISU DELPROGRAM 1995-1996 maj 1995 SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING ~ SISU 10 I!lr~ Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning,

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Anna Georgsson 16 augusti 2010 Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Handledare: Jürgen Börstler Examinator: Jonny Pettersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt Fakulteten för Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt To design and evaluate a component-based

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad Ny produkt: Formpipe Long-term archive ordning och reda ger ökad effektivitet årsredovisning 2010 Intro Kort om FormPipe Software FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content

Läs mer