Innehåll. Till alla svenska skolor. Söderströms

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Till alla svenska skolor. Söderströms"

Transkript

1 Läromedel från 2008

2

3 Innehåll Till alla svenska skolor Ett förlag som ger ut läromedel står ständigt inför nya utmaningar. Sällan hinner en serie bli helt klar innan den kräver bearbetningar, tillägg eller revideringar. I vissa fall påbörjar man arbetet med en helt nytt projekt medan man lägger sista handen vid det föregående. Det betyder att vi ständigt har arbete på gång i ett stort antal ämnen, med planering av kommande projekt och med arbete i manuskriptstadiet och i layoutskedet. Ett förlags främsta resurser är dess författare, översättare, andra medarbetare och dess redaktörer. Trots att Svenskfinland är litet och det ibland är svårt att hitta författare så har vi haft glädjen att årligen kunna rekrytera nya goda författare och kunna fortsätta samarbetet med de tidigare. För att kunna möta framtidens krav har vi utökat vår läromedelsavdelning så att den på tre år har fördubblats från tre till sex personer. Under år 2007 utgavs ett åttiotal titlar av vilka närmare hälften var helt nya eller omarbetade läromedel. För grundskolans lägre klasser fortsatte arbetet med våra serier i modersmålet, Läseboken och Litteraturboken. Vidare började vi arbeta med en nytt läromedel i miljö- och naturkunskap och fortsatte utgivningen med nya titlar i serierna Den stora berättelsen och Swing. I Söderströms satsning i matematik för de högre stadierna, På tal om tal, blev den fjärde och avslutande elevboken klar. Vidare färdigställdes läromedlet i tyska, Studio Deutsch och i serien Top Ten utkom den nya, omarbetade elevboken för åk 7. Dessutom utkom första delen i ett hörförståelsematerial i finska och en länge efterlängtad bok i samhällslära, Ungdom och samhälle. I gymnasiet fick många serier nya titlar medan andra blev helt klara. Under 2008 kommer Söderströms att starta nya serier i bland annat engelska och tyska. Den nya ämnesrealen har medfört önskemål om olika slag av repetitionsböcker. Vi har redan utgivit en allmän guide inför studenskrivingarna, Ämnesrealen, och planerar repetitionsböcker i kemi, biologi och religion. Under år 2007 beslöts att Söderströms skall göra en storsatsning på utgivning av e-läromedel och en produktionsenhet med egen personal grundades. Flera stora projekt är reda på gång, bl.a. första delen i serien Poks! i nybörjarfinska. Vid sidan av en elevbok för varje årskurs kommer den att bestå av ett integrerat digitalt material. I samarbete med förlaget Liber i Sverige erbjuder vi dessutom multimediaarkivet Espresso för grundskolans lägre stadier. Söderströms egna läromedel finns på katalogens sidor i lila. Importböcker finns på vit botten. Katalogen speglar situationen vid årsskiftet Förändringar i utgivningen kan ske, följ därför med informationen på vår webbplats, Besök våra utställningar Söderströms har två permanenta läromedelsutställningar. I Helsingfors finns vi på Georgsgatan 29A (en trappa upp) och i Vasa hos Gros, Hovrättsesplanaden 9. Vi kommer även att besöka skolor och ordna utställningar på olika håll i Svenskfinland. Vi ser gärna att lärarna kontaktar oss på förlaget i frågor som berör läromedel men när det gäller beställningar ber vi er kontakta er bokhandel. Katalogen innehåller inte beställningslistor. De levereras separat. De angivna priserna är ca-priser inkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisförhöjningar. Söderströms Georgsgatan 29 A PB 870, Helsingfors Fax Beställningar Förlagssystem Finland Ab Finländarvägen Esbo Order Fax Lager fi Läromedelsavdelningen Kenneth Nykvist läromedelschef, redaktör för humanistiska ämnen Laila Bjurström redaktör för matematik, naturvetenskaper, filosofi Carita Olander kundservice Monica Örnmark redaktör för grundskolans lägre stadier Siv Fogelholm redaktör för humanistiska ämnen Jonna Brander informatör Förskola, skolstart Modersmål och litteratur 3 7 Espresso 5 Finska 17 Engelska 19 Matematik 21 Miljö- och naturkunskap 23 Biologi 24 Geografi 25 Fysik och kemi 26 Historia Religion Konstämnen 28 Musik 28 Modersmål och litteratur 30 Finska 33 Engelska 34 Tyska 34 Franska 34 Matematik 35 Fysik och kemi 36 Biologi 36 Geografi 37 Hälsokunskap 37 Historia 38 Samhällslära 38 Huslig ekonomi 39 Elevhandledning 39 Sexualundervisning 39 Modersmål och litteratur 41 Finska 42 Engelska 43 Tyska, franska 44 Matematik 45 Fysik 45 Kemi 46 Hälsokunskap 46 Biologi Geografi Lagkunskap 48 Historia Samhällslära Ekonomi 48 Religion Filosofi Psykologi 50 Modersmål 53 Finska 53 Engelska 53 Tyska 53 Franska 54 Italienska 54 Spanska 54 Nordstedts lexikon Titelregister Förskolan, grundskolan åk 1 6 Grundskolan åk 7 9 Gymnasiet Övrigt Omslag: Helena Kajander och Maria Appelberg Tryck: tt-urex

4 Åk 1 6 Förskola Förskolan och grundskolan åk 1 6 sidorna

5 Förskola, skolstart Häggblom, Hartikainen Tänk och räkna Förskoleboken Tänk och räkna Förskoleboken fångar upp barnets tankar om matematik och stimulerar till medvetna matematiska aktiviteter. Boken innehåller mångsidiga övningar som förbereder barnet för skolarbetet. Koncentration och samarbete är grundläggande för all inlärning. I barnets egen bok dokumenteras tankar och lösningar, vilket underlättar uppföljningen av barnets utveckling. Med boken följer bildkort, talkort och prickkort. Lärarhandledningen till Förskoleboken innehåller ett rikt urval av aktivteter som förbereder och vidareutvecklar de matematiska inslagen. En uppsjö av kopieringsunderlag ingår också. Tänk och räkna Förskoleboken 11,10 Lärarhandledning 53,60 Häggblom, Hartikainen Tänk och räkna Hemma Tänk och räkna Hemma stimule- rar barnets intresse för matematik. Boken innehåller aktiviteter för tidigt lärande med stöd i språket och kommunikationen. Det är viktigt att en vuxen samtalar med barnet kring bokens uppgifter och ställer frågor som jälper barnet att tala om hur det änker. Boken bjuder på spel, övingar som tränar antalsuppgifter amt form- och mönsterövningar. änk och räkna Hemma 8,90 Fridlund-Lintinen Djur från A till Ö Djur från A till Ö är ett finlandssvenskt material för förskolan. I Faktaboken finns enkla texter om litet ovanliga djur. Varje djur presenteras på ett uppslag, vackert som en tavla. Djuren tas upp i bokstavsordning. I Lärarens idé- och faktabok får läraren mer information om djuren och detaljerade förslag till temaarbete. I idé- och faktaboken beskrivs rörelselekar och andra aktiviteter som tränar såväl alla sinnen som fin- och grovmotorik. Dessutom finns många förslag till samtal som utvecklar barnen verbalt och tränar koncentrationen. För varje djur ges tips om sång och musik. Arbetet med alla temaområden är upplagt så att det går att integrera också synskadade barn i elevgruppen. Elevens Arbetsbok följer samma teman som textboken. Den tränar de färdigheter som behövs vid läs- och skrivinlärningen. Boken bjuder också på enkla matematiska övningar. Djur från A till Ö: Faktabok 12,00 Arbetsbok 11,00 Lärarens idé- och faktabok 50,00 Förskolan, grundskolan åk 1 6 Rydja Språklust Språklust är en handledning i språkstimulans för förskolelärare. Här finns tio veckoprogram med förslag på sånger, lekar och ramsor för varje dag. Programmet passar alltid ihop med det aktuella momentet i språkträningen. Boken är rikt illustrerad och flera av bilderna är avsedda att klippas ut för att användas i de olika övningarna. I enlighet med titeln ligger tonvikten på ett lustfyllt arbetssätt. Språklust 56,20 3

6 Förskola, skolstart Trulle Trulle tränar språklig medvetenhet. Träningen ger 6- och 7-åringarna en lekfull och trygg start på läs- och skrivutvecklingen. Trulle är uppfinnare och har ständigt någon idé på gång. En av hans uppfinningar är språkstegen. Den har fem stegpinnar. Barnen klättrar tillsammans med Trulle på språkstegen, och övar rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Trulle Storbildsbok 49,60 Trulles arbetsbok 11,60 Trulledocka 26,30 Trulsadocka 26,30 Trulle Lärarbok 74,80 Trulles ABC 18,00 Trulletrallar, sångbok 28,00 Trulletrallar, CD 29,40 Trulles årstidsböcker 30,90 Trulles uppfinningar 30,90 Trulles fester 30,90 Skriv med Trulle 9,80 Full rulle med Trulle, nivå 1 13,60 Full rulle med Trulle, nivå 2 13,60 Trulle Tips och metoder 82,40 Trullesagor 39,30 Trulles väggalmanack 42,20 Trulles månadskort 16,30 Trulles bokstavsplascher 69,80 Fylking, Wirmark, Wieslander, Wieslander Språk- och mattelekar med Mamma Mu Låt Mamma Mu och Kråkan guida barnen in i språkets och matematikens värld. Med lust och lek kan du som förskolepedagog med detta material förbereda barnen för en riktigt bra skolstart. Min bok I (arbetsbok) 6,00 Min bok II (arbetsbok) 6,00 Lärarhandledning med kopieringsunderlag 60,80 Storbilder, 6st. 53,60 CD 26,70 Mamma Mu, docka 16,40 Palmer Läsgåvan Molly och Måns på äventyr Boken är en arbetsbok uppbyggd kring sju teman. Molly och Måns reser till olika platser. Arbetsbok 8,50 Lärarbok 49,30 Molly och Måns på nya äventyr Boken innehåller sex kapitel som alla bygger på var sitt tema. Lärarhandledning ingår. Arbetsbok 10,30 Andersson m.fl. Matematikboken Från början Matematikboksserien börjar för 6-åringarna med Matematikboken Från början. (För resten av serien se s. 22). Boken tar på ett lekfullt sätt upp de första matematiska begreppen, talen 1 10, geometri, dubbelt, hälften m.m. Tillsammans med trollen Rolle och Rutan löser eleverna olika problem. De får också möjlighet att prata matematik och reflektera. Från början 9,70 Kul och klurigt F 6,30 Sifferboken 13,40 Lärarbok 41,20 Danielsson Min skolbok Här finns läs-, skriv- och räkneförberedande övningar. Barnen kan klara av de flesta övningar på egen hand. 12,20 Engstrand, Falk Andersson, Lindgren Förstugan Här finns läsförberedande- och finmotoriska övningar samt bokstavs- och sifferövningar. Förstugan 6,00 Filipin Barnens arbetsmaterial Barnens arbetsmaterial är en mapp med ett A4- blad för vart och ett av sju teman samt arbetsuppgifter och hemuppgifter. Barnens arbetsmaterial 11,90 Handdockan Filipin 34,40 Temaboken 7,60 Årstidsboken 5,50 Michelson, Michelson Filipins småböcker Filipin och formerna Filipin och bokstäverna Filipin och siffrorna Filipin och tiden Säljs i 5-pack à 23,60 Erik, Thyberger Filipins språklekar Sex arbetsböcker som ger barnen ökad språklig medvetenhet. Lyssnarboken 4,80 Rimboken 6,20 Ordboken 6,20 Stavelseboken 6,20 Första ljudboken 6,20 Michelson, Michelson, Klintwall Lärarens resursbok Boken ger idéer, konkreta arbetsuppgifter, lekbeskrivningar och korta faktatexter för läraren. Lärarens resursbok 100,40 Stora temabilder 77,80 Lundhäll m.fl. Lill-Knut Lill-Knut A B C I Lill-Knut A B C presenteras varje bokstav på ett uppslag och arbetsgången illustreras tydligt. Lill-Knut I Lill-Knut får man lära sig talen 0 10 genom att rita, måla, skriva tal och räkna. Alla siffror presenteras på samma sätt för att skapa sammanhållning och igenkännande. Lill-Knut A B C 8,50 Lill-Knut ,80 4

7 E-läromedel åk F 6 Espresso F 6 Espresso är ett flexibelt och lättanvänt multimediaarkiv och ett kreativt verktyg som kan användas i alla ämnen oavsett pedagogik. I Espresso finns tusentals filmklipp, bilder, övningar, faktatexter, lärobjekt och spel. Materialet är åldersanpassat och det uppdateras varje vecka. Espresso gör det enkelt för läraren att effektivt integrera IKT i sin undervisning. Lärvägar kan förbredas och sparas så att de passar enskilda elever, grupper eller klassrumsundervisning. Lärarrummet Forum Ursprungligen kommer Espresso från Storbritannien där det används av mer än hälften av alla skolor. Söderströms säljer Espresso på svenska, men användarna får samtidigt tillgång till materialet också på engelska. Espresso är en onlinetjänst som utan installation kan användas på en vanlig dator. Licenssystemet är enkelt och användarna i skolan kommer åt Espresso utan inloggning med koder. Om du vill veta mer om hur din skola kan använda Espresso kan du vända dig till förlaget. Espresso 11,50 per användare och år Nyhetsbrev Förskolan, grundskolan åk 1 6 En omfattande lärarhandledning som förser dig med såväl innehållsbeskrivningar som lektionsplaneringar och visar på vilka mål i kursplanerna som materialet är avsett att stödja. Lärarrummet är lösenordsskyddat. Här berättar vanliga lärare i filmklipp hur de använder Liber espresso i sin undervisning. Du får möjlighet att utbyta idéer och lektionsplaneringar med andra lärare. Håller dig informerad om vilket nytt material som tillkommit i de uppdateringar som sker varje vecka. Kanalguiden Kanalguiden Välj en nivå Nyckelpiga, Bi eller Trollslända (motsvarar Förskoleklass, år 1 3 och år 4 6) och sedan ett ämnesområde. Du kan nu jobba med färdiga moduler eller med ett brett utbud av aktuella nyheter och interaktiva resurser i form av film, övningar, lärspel och faktatexter. Ämnesmoduler Ämnesmoduler Varje modul innehåller delmoduler och därunder filmklipp, interaktiva övningar, lärspel, faktatexter och bilder. Alla moduler är utformade för att stödja kursplanernas olika mål. Nyheter Nyheter Varje vecka kommer nyheter, baserade på TV och tidningar, som är utvalda för att främja inlärning och skapa aktualitet i undervisningen. Nyheterna arkiveras sedan under respektive ämnesmodul. Verktygen Verktygen Verktygen använder du när du arbetar med Liber espresso. Sökfunktionen hjälper dig att hitta resurser till ett visst nyckelord. Med Vägvisaren kan du skapa dina egna lektioner eller presentationer. Med Anteckningsblocket kan du göra egna anteckningar om Espressos innehåll. Video Interaktiva övningar Lärspel Video Interaktiva övningar Lärspel Kärnfulla filmklipp som vanligtvis är mellan en och två minuter. Filmklippen kan pausas, startas om och spelas tillbaka när som helst. Filmklippen kan visas på helskärm och är ideala både för helklassgenomgångar och individuellt arbete. Liber espresso innehåller ett brett spektra av interaktiva övningar som på ett färgstarkt och kreativt sätt främjar inlärning. Lärspel och experiment är ett perfekt verktyg för individualisering. 5

8 åk 1 6 Modersmål och litteratur Ducander-Ekholm, Kurman Läseboken Serien Läseboken bjuder på inspirerande texter. I de första böckerna kombineras ljudmetoden och helhetsmetoden. Materialet kan anpassas så att det stimulerar alla elever och väcker läsglädjen. Varje bok innehåller en ordlista med förklaringar. Dessutom ingår diktamensskrivningar och övningar i läsförståelse och ordkunskap. Bokstäverna tas upp i samma ordning som i Texta alfabetet t (se s. 8). Med individualisering stimulerar böckerna alla elever till läsglädje. I arbetsböckerna fördjupas och utökas de uppgifter som ingår i läseboken. Här tränas läsfärdighet, skrivrutiner och ordkunskap. En del av de uppgifter som finns i läseboken återfinns också i arbetsboken. Läsförståelsekort, läsförståelsetest, ordtest, rättstavningsrutor samt övningar för muntlig framställning finns i Lärarboken. Serien kompletteras av Ljudboken som i enlighet med namnet baserar sig på ljudmetoden. Ljudboken är tänkt för elever som behöver extra stöd i läsinlärningen. Den kan användas parallellt med Läseboken 1 i vanlig klassrumsundervisning. I Läseboken 3, som är ny för i år, fortsätter berättelserna om Allan och Linn och deras vardag, en vardag där finlandssvenska barn kan känna igen sig. I Läseboken 3 har faktatexter får mera utrymme. Samtidigt är antalet texter färre för att ge klassen tid att fritt välja annan litteratur också. I boken ingår läsförståelseuppgifter, diktamensskrivningar och en ordlista. I lärarboken finns ytterligare övningar. Läseboken 1 a 11,90 Läseboken 1 a Arbetsbok 9,60 Läseboken 1 a Lärarboken 42,40 Läseboken 1 b 11,90 Läseboken 1 b Arbetsbok 9,60 Läseboken 1 b Lärarboken 42,40 Ljudboken 11,30 Läseboken 2 a 11,60 Läseboken 2 a Arbetsbok 9,60 Läseboken 2 a Lärarboken 42,40 Läseboken 2 b 11,60 Läseboken 2 b Arbetsbok 9,30 Läseboken 2 b Lärarboken 42,40 Läseboken 3 10,50 Läseboken 3 Lärarboken 45,00 Ny! Under arbete Läseboken 4 och arbetsboken till Läseboken 3 utkommer under våren. Heilä-Ylikallio, Østern, Rantala, Kaihovirta-Rosvik Litteraturboken Den finlandssvenska serien Litteraturboken strävar efter att svara mot behovet av material för litteraturundervisningen i åk 1 till 6. Läromedlet består av litteraturböcker för eleverna och utförliga lärarhandledningar. Litteraturböckerna innehåller kvalitetstexter som erbjuder oanade möjligheter till eftertanke och textbearbetning genom andra konstformer, vidare läsning samt skrivning. Mera information om Litteraturboken-serien hittar du på Ny! Poetens penna åk 1 2 Litteraturboken Poetens penna är en kodknäckarbok utan pekpinnar. Ordens glädje och musik finns i språkets poesi! Lärarhandledningen till Poetens penna är väl strukturerad och rik på förslag till tolkningsuppgifter, bildarbete, musik, drama, fortsatt läsning, film, skrivning, dialog och lek. Poetens penna 16,50 Tjugotre poetiska landskap, lärhandledning 50,00 Valters fotspår åk 2 3 Litteraturboken Valters fotspår byg- ger på grundantagandet att eleverna utvecklar sin tolkande läsning genom arbete med litterära texter, den här gången av Zacharias Topelius. Lärarhandledningen till Valters fotspår get ett gediget underlag för arbete med funktionellt läsande och skrivande samt tolkningsarbete genom lek, samtal, bild, text på text, drama och andra konstformer. Valters fotspår Sjutton stigar att trampa upp, lärarhandledning 50,00 Huvudet kallt åk 3 4 Litteraturboken Huvudet kallt lyfter fram barnet som rebell. I samtliga texter har barn och deras klokhet en nyckelposition. Huvudet kallt hjälper barnet att utvecklas som läsare. De får kommunicera, tolka och bruka olika slags texter samt iaktta och beskriva språk, kultur och litteratur. Lärarhandledningen Åtta riktmärken ger läraren redskap för en meningsfull litteraturundervisning. Huvudet kallt Åtta riktmärken, lärarhandledning 50,00 Under arbete Trolltrumman med lärarmaterial för åk 4 5 är under arbete. Den här gången är temat folksagor och myter, från Eddan och Kalevala till Star Wars. Våra sagor bär på livsvisdom och mänsklig erfarenhet, och genom dem kan eleverna utforska grundläggande teman som rätt och fel, löften och svek, kamp för det goda. 6

9 Modersmål och litteratur åk 1 6 Kul att veta åk 1 2 Visste du att en råtta gnisslar tänder när den mår bra? Eller att människan hade husdjur redan på stenåldern? Vill du veta hur många VM-medaljer Jani Sievinen har, vad Jukola-kavlen är eller något om innebandy? Svaren finns i Kul att veta, en serie arbetshäften med läsförståelse och ordkunskap för nyfikna barn i de lägre klasserna. Några av häftena är omarbetade för våra finlandssvenska barn efter en svensk förlaga. Kul att veta om husdjur 7,60 Kul att veta om olika sporter 7,60 Kul att veta om bollsporter 7,60 Kul att veta om fordon, tåg och flyg 7,60 Kul att veta om rovdjur 7,60 Förskolan, grundskolan åk 1 6 Bokstavskort Hartikainen Texta alfabetet I Texta alfabetett följer skrivövning- arna modellalfabetet i Grunderna för grundskolans läroplan Bokstäverna är indelade i sex grupper, så att de första grupperna har bokstäver som är lätta att ljuda ihop. Eleverna skriver först sina bokstäver i rutor som gör att bokstavsformen och ordbilden blir den rätta. Bokstavskort, som eleverna kan klippa, ut finns i samband med varje bokstavsgrupp. 7,80 Hartikainen Bunden handskrift Bokstäverna i den här boken följer modellalfabetet som Liisa Uusitalo och Toivo Heiskanen har utarbetat och som ingår i Grunderna för grundskolans läroplan Bokstäverna övas i grupper enligt form och skrivsätt. Övningarna visar hur bokstäverna binds ihop och en lutningslinje tvärs över sidan visar stilens lutning. 7,80 Hartikainen Skriv mera Bunden handskrift Skrivhäftet bjuder på mer övning i att skriva bunden handskrift. Bokstavskort Bokstavskort med de nya textbokstäverna för nybörjarläsarna. På kortets gula sida finns versalen och på den vita sidan gemenen. Vokalerna är röda och konsonanterna blå. Korten är laminerade och säljs i askar med 70 kort. Kortstorlek 50 x 88 mm. 20,80 Bokstavsplanscher Bokstavsplanscherna har A4-format och kan hängas på väggen i klassrummet. På baksidan finns kortets bokstav för spårning, både den textade och den bundna. 7,60 54,60 Bokstavsplansch 7

10 åk 1 6 Modersmål och litteratur Basläromedel, andra förlag Alvåker, Boglind Maskot åk 4 6 Maskot är ett heltäckande läromedel i modersmålet. Serien består av följande delar: Grundböcker: Aktiviteter 1 3 Eleverna får skriva, tala, lyssna och lära i meningsfulla sammanhang. Texter: Texter och tema 1 2 Inspirerande texter grupperade i teman med tillhörande arbetsuppgifter och idéer för vidare arbete individuellt och i grupp. Språkhäften: Självklart 1 3 Häften för individuellt språkarbete där eleverna själva planerar och utvärderar sitt arbete. Innehåller övningar i bl.a. ordkunskap, stavning och språkriktighet på olika nivåer. Aktiviteter 1 19,60 Aktiviteter 1 LH 81,40 Aktiviteter 2 19,60 Aktiviteter 2 LH 81,40 Aktiviteter 3 19,60 Aktiviteter 3 LH 81,40 Texter och teman 1 32,60 Texter och teman 2 32,60 Texter och teman LH 82,40 Självklart 1 10,20 Självklart 1, Facit (5-pack) 31,90 Självklart 3 10,20 Självklart 3 Facit (5-pack) 31,90 Självklart 2 10,20 Självklart 2 Facit (5-pack) 31,90 Grammatik 15,50 Stilling, Strömsten Studio Svenska åk 4 9 Studio Svenska är ett modernt och heltäckande basläromedel i svenska för skolår 4 9. (För 7 9 se s. 30). Böckerna har en enkel struktur där de väl avgränsade momenten återkommer varje skolår. Här finns plats för reflektion Vad lär vi oss och varför? Diagnosmaterialet möjliggör individualisering och uppföljning av varje elev. Bergsvik m.fl. Akrobat Tolv steg i svenska åk 4 6 Här är serien som ger eleverna möjlighet att bli riktiga språkakrobater. Akrobat ger rätt svårig- hetsnivå och rätt utmaning för varje elev. Läromedlet består av sex teman: Läsa, Tala, Skriva finns i Höst-böckerna och Litteratur, Språk, Grammatik i Vårböckerna. Varje tema består av 12 steg. Med hjälp av stegen blir progressionen naturlig. Alla blir duktiga på sin nivå. Grundbok A Höst och Vår 15,90 st. Grundbok B Höst och Vår 15,90 st. Grundbok C Höst 15,90 Öva mer A Höst och Vår 7,80 st. Öva mer B Höst och Vår 7,80 st. Öva mer C Höst och Vår 7,80 st. Lindh, Söderberg Lingva åk 4 6 Läroböckerna Lingva har en löpande berättelse genom tre årskurser. Läroboken innehåller Lingvaberättelsen samt avsnitten Konsten att skriva, Konsten att läsa och Konsten att tala. Mellan berättelsens kapitel finns arbetsuppgifter med anknytning till det lästa. I Arbetsböckerna finns grundläggande övningar i rättstavning, grammatik och språkriktighet. Eleverna kan lätt arbeta med böckerna på egen hand. Lärarhandledningen är gemensam för åk 4 6. Den innehåller bl.a. tester, diagnoser och extramaterial till lärobok och arbetsbok. Lingvas läroböcker och arbetsböcker kan användas oberoende av varandra. Åk 4 Lärobok 19,10 Arbetsbok 12,10 Åk 5 Lärobok 19,10 Arbetsbok 12,10 Åk 6 Lärobok 19,10 Arbetsbok 12,10 Lärarhandledning 92,30 Grundbok åk 4 19,30 Studiebok åk 4 10,10 Diagnoshäfte åk 4 5,00 Grundbok åk 5 19,30 Studiebok åk 5 10,10 Diagnoshäfte åk 5 5,00 Grundbok åk 6 21,50 Studiebok åk 6 10,40 Diagnoshäfte åk 6 5,80 Diagnos Lärarhäfte åk 6 32,40 Låtar att läsa åk ,70 Låtar att läsa CD 37,60 Sjöstrand, Westermark Boken om svenska åk 4 6 Boken om svenska tar upp studieteknik, ordkunskap, språklära och stavning. Mellan de olika momenten arbetar eleverna med friskrivning utifrån ett givet tema. Boken om Svenska 1 11,50 Boken om Svenska 1, Facit (3-pack)16,70 Boken om Svenska 2 11,50 Boken om Svenska 2, Facit (3-pack)16,70 Boken om Svenska 3 11,50 Boken om Svenska 3, Facit (3-pack)16,70 Weiner Ahlström Språkbiten åk 1 4 Språkbiten är ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både skriv- och läsmomenten. Språkljuden kopplas samman till färdiga ljudpaket. Språkbiten består av en lärarhandledning, en pärm med kopieringsunderlag och två arbetsböcker Bygga ord 1 och Bygga ord 2. Språkbiten lärarhandledning 38,90 Språkbiten kopieringspärm 166,10 Bygga ord 1, 5-pack 33,70 Bygga ord 2, 5-pack 33,70 8

11 Modersmål och litteratur åk 1 6 Ordböcker Svensk skolordlista Klassikern Svensk skolordlista byg- ger på Svenska Akademiens ordlista och är en inofficiell norm när det gäller stavning och böjning av svenska ord. Ordlistan har utarbetats av Svenska språknämnden i samarbete med Svenska Akademien. Svensk skolordlista 24,00 Svenskt språkbruk Svenskt språkbrukk är en ny och modern ordbok över konstruktioner och fraser i svenskan. Heter det vara aktsam om eller vara aktsam med? Kan man säga billigt pris likaväl som lågt pris? När kan man ta till uttrycket alla sätt är bra utom de dåliga, och hur uppfattas det av andra? Svenskt språkbruk 65,00 Norstedts första svenska ordbok I den här skolupplagan av Nordstedts första svenska ordbok fi nns ord och fraser. Ordboken är anpassad för barn och orden förklaras på ett resonerande sätt, inte bara med synonymer. Vissa ord, som banjo, enslig, igloo och paddla, är illustrerade. Till boken finns ett övningshäfte med hjälp av vilket eleven lär sig hur en ordbok fungerar. Till Norstedts första svenska ordbok hör en arbetsbok i A4-format med en väl strukturerad inlärningsgång och långsam svårighetsstegring. Eleverna skriver i boken. Nordstedts första svenska ordbok, skolupplaga 27,00 Övningshäfte 5,00 Arbetsbok 9,30 Förskolan, grundskolan åk 1 6 Tematiskt arbete Kajanus, Koli (red) Nån som platsar Antologi med skönlitterära texter av fi nlandssvenska författare för barn i åldern 7 13 år. Medverkande är bl.a. Marianne Backlén, Märta Tikkanen, Birgitta Boucht, Susanne Ringell, Claes Andersson, Christina Andersson, Marita Lindquist, Thomas Brunell och Malin Kivelä. Texterna är avsedda som diskussionsunderlag. De tar upp etiska frågor, gruppdynamik, familjeproblematik, ensamhet, otrygghet och kärlek. En lärarhandledning till antologin är under arbete. Nån som platsar 15,00 Lindqvist Från lillajul till tjugondag knut Traditioner och pyssel från hela världen Från lillajul till tjugondag knut gör nedräkningen i klassrummet roligare med lekar, bakverk och pyssel, och tiden efter jul till ett långsamt farväl. För varje dag presenteras dessutom en finlandssvensk julsed, alternativt en jul- eller nyårstradition från ett annat hörn av världen. Från lillajul till tjugondag knut 5,00 9

12 åk 1 6 Modersmål och litteratur Skrivträning Hammarqvist Ord och bild åk F-3 Bilden är ett starkt stöd i början av elevernas läs- och skrivträning. I Ord och bild övar eleverna med hjälp av instruktiva och tydliga bilder att läsa och skriva enkla ord och meningar. Bilderna hjälper även till att utvidga ordförrådet. Ord och bild 1 10,10 Ord och bild 2 10,10 Ord och bild 3 10,10 Ord och bild 4 8,00 Widmark Otto Bob Språkförståelse F-3 Språkförståelse är ett material där språkliga moment bearbetas utifrån en skönlitterär text.varje häfte innehåller en spännande och rolig berättelse som följs av övningar. Eleven får träna en och ett, vokaler och konsonanter, motsatser och synonymer, sammansatta ord, ordklasser, svårstavade ord och skiljetecken. Språkförståelse A 6,40 Språkförståelse B 6,40 Språkförståelse C 9,10 Språkförståelse D 9,10 Ny! Frennberg Nya Öva lite mera åk 1 6 Den här bokserien utvecklar och stärker elevernas grundläggande färdigheter i svenska. Den är enkelt och pedagogiskt upplagd med roliga och varierande uppgifter i stavning, ordkunskap och språklära. Böckerna kan även användas för repetition i högre årskurser. Nya Öva lite mera 1 8,40 Diagnostiska prov 1 29,90 Nya Öva lite mera 2 8,40 Diagnostiska prov 2 29,90 Nya Öva lite mera 3 8,40 Diagnostiska prov 3 29,90 Malmborg Lilla läxan 1 3 åk 1 3 De tre läxböckerna i serien Lilla läxan inbjuder till samtal om barnets egen värld. Böckerna stärker kontakten mellan skolan och hemmet.varje bok är avsedd att räcka ett läsår. Lilla läxan 1 7,70 Lilla läxan 2 7,70 Lilla läxan 3 7,70 Lindell Lilla Svenskan F 3 Lilla Svenskan är en fristående skriv- och språklära i fyra delar som passar i åldersintegrerade klasser. Apelsinboken behandlar alfabetet, vokalerna och konsonanterna, ändelser, enkla ord och meningar. Blåbärsboken tar upp konsonantmöten, dubbelteckning, ck, stavning av vissa ord, substantiv och verb, punkt och frågetecken. I Citronboken får eleverna öva ng-ljudet, adjektiv, ord med ch, x och c, j- ljudet, utropstecken samt ordval, ordspråk och uttryck. Druvboken lär ut j-ljudet, ordningstal och synonymer. per bok 7,40 Jakobson, Marand Ordstugan åk 1 3 Välkommen in i Ordstugan, där eleverna får fantisera och leka med språket. De arbetar själva eller parvis och har i alla böckerna roligt med korsord, omkastade ord, gåtor och rebusar. Svalan 7,90 Lärkan 7,90 Tärnan 7,90 Palmbäck, Stavenow Skrivstugan åk 1 3 Skrivstugan är fylld med kluriga och roliga uppgifter som ger eleverna skrivträning och bygger upp deras ordförråd och begreppsförståelse. Häftena kan användas både i grupp, vid enskilt arbete och som läxböcker. Musen 7,90 Grodan 7,90 Igelkotten 7,90 Ekorren 7,90 10

13 Modersmål och litteratur åk 1 6 Tio ord i veckan åk 2 5 Tio ord i veckan är ett strukturerat läromedel i stavning. Det består av häften som innehåller 30 stavningsmoment var, lagom många för ett skolår. Varje moment är uppbyggt på samma sätt; eleverna läser en text och ur den plockas tio ord som tränas. Därefter följer ett antal övningar. Eleverna kan arbeta självständigt. Tio ord i veckan A 9,40 Tio ord i veckan B 9,40 Tio ord i veckan C 9,40 Tio ord i veckan D 9,40 Billström, Karlsson Ordsamlaren F-5 Barn älskar att samla! Det är utgångspunkten i alla fyra arbetsböckerna i serien Ordsamlaren. Ordsamlaren berikar och utvecklar elevernas språk. Serien passar både för individuellt arbete och/ eller lärarorganiserat arbete. Ord som hör ihop 5,20 Ordlistan 5,20 Synonymer 7,20 Ny! Hydén m.fl. Lilla skrivarskolan åk 1 2 En vackert illustrerad arbetsbok med uppgifter som inspirerar barnen att skriva texter i olika genrer, t.ex. vykort, tackbrev, dagbok, annons, meddelande och inbjudan. Lilla skrivarskolan 7,20 Lärarens bok 18,00 Hydén, Klepp Gröna skrivarskolan åk 3 4 Här får eleven lära sig hur olika genrer är uppbyggda och prova på att skriva egna texter av olika slag. Ledordet är skrivglädje! Elevboken innehåller 14 kapitel som bland annat tar upp hur man skriver brev, plakat, dikter, sagor, serier eller instruktioner. Varje genre bearbetas genom fyra moment; Diskutera, Exempel på..., Skriv själv och Ord. Gröna skrivarskolan 7,90 Lärarhandledning 25,50 Ny! Förskolan, grundskolan åk 1 6 Herolf m.fl. Språkmästaren åk 2 3 Med Språkmästaren får eleverna träna: alfabetet, alfabetisk ordning, rimord, sammansatta ord och motsatsord stor eller liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken obestämd och bestämd artikel, singular och plural, adjektiv och verb vokaler som låter olika, dubbla konsonanter Språkmästaren A Elevhäfte 9,50 Språkmästaren A, Lärarens bok med cd och facit 81,70 Språkmästaren A CD-rom 78,30 Språkmästaren A CD-rom 2-pack 133,00 Hultgren, Nygren Lek med ord åk 1 3 Kan man limma ord? Ja, i Lek med ord går det utmärkt. Serien inspi- rerar till lek med språket, utökar ordförrådet och ger kunskaper om hur vårt språk fungerar. Rim och lim 7,70 Härs och tvärs 7,70 Knep och knåp 7,70 Tyck och tänk 7,70 Språkmästaren B Elevhäfte 9,50 Språkmästaren B Lärarens bok med CD och facit 86,50 Språkmästaren B CD-rom 78,30 Hydén m.fl. Skrivarskolan åk 4 7 Ingress vad är det? Hur skriver man ett reportage? Vad ska en rapport innehålla? Vad är det för skillnad mellan referat och recension.med Skrivarskolan övar sig eleverna i att skriva olika slags texter. Skrivarskolan 10,50 Kopieringsunderlag 26,30 Fires, Hydén Lilla författarskolan åk 1 6 I Lilla författarskolan får eleverna träna sig i konsten att skriva en spännande berättelse. Här ingår en bildkortslåda med 200 motiv i olika kategorier, handboken Spännande berättelser, Mina noveller där eleverna skriver rent sina bästa historier, en mapp som hjälper eleverna hålla reda på skrividéer och utkast och lärarhandledningen med konkreta tips. Bildkortslåda 65,60 Spännande berättelser 10,90 Mina noveller 7,10 Mapp 5-pack 30,60 Lärarhandledning 26,20 11

14 åk 1 6 Modersmål och litteratur Läsförståelse Lundhäll m.fl. Knut, Lage och deras vänner åk 1 3 En serie böcker i läsförståelse. Serien är svårighetsgraderad och inleds med Kaninen Knut som kan användas av en läskunnig elev redan vid skolstarten. Kaninen Knut Lammet Lage Musen Maja Igelkotten Igor Bävern Berit Räven Rut Grisen Greta Hästen Helge per ex. 6,90 Facit för var del per ex 13,10 Hultgren Läs rätt åk F-3 Läs rätt är en femdelad systematiskt uppbyggd serie i rättläsning och läsförståelse. I det första häftet övas lästeknik av en- och tvåstaviga ord, i huvudsak med ljudenlig stavning och med bildstöd. Svårighetsgraden och textmängden ökar successivt i de fem häftena för att så småningom testa allt mindre av ren avkodning och allt mer av läsförståelse och slutledningsförmåga. Läs rätt 5,70 per del Ny! Höjer, Widmark Läs och förstå Läsresan åk 1 3 Läsförståelseserien består av ett antal läsresor. Varje häfte innehåller 5 6 texter följda av omväxlande uppgifter. Läsresan går till Indien 5,60 Läsresan går till Vilda Västern 5,60 Läsresan går till Afrika 5,60 Läsresan går till Grönland 5,60 Läsresan går till Kina 5,60 Läsresan går till Främre Orienten 5,60 Läs och förstå sagor åk 2 5 I varje häfte finns 5 6 sagor från olika länder. Till varje saga finns läsförståelseuppgifter. Häftena har en något stegrad svårighetsgrad. Kloka djur och tokiga 6,80 Kloka barn och en toker 6,80 Tokiga vuxna och en klok 6,80 Mystiska varelser 6,80 Tro det om du vill 6,80 Klokt och modigt sagt och gjort 6,80 Facit med sagofakta till alla häften 8,80 Läs och förstå åk 4 6 Varje häfte innehåller tre texter kring ett tema. Språket passar för olika åldrar. Varje text följs av läsförståelseuppgifter och språkutvecklande uppgifter, framför allt ordkunskap. Passar bra i åldersintegrerade klasser. Läs och förstå 1 Det ska vi fira 5,40 Gott eller äckligt? 5,40 Personligheter från förr 5,40 Personligheter idag 5,40 Spöken och annat dödligt 5,40 Stora och små djur 5,40 Facit gemensamt för alla häften (3-pack) 14,50 Läs och förstå 2 Vikingaskatten i kaninhålet 5,40 Mordet på operan 5,40 Storgäddan och tolvtaggaren 5,40 Dragkedjor och datamöss 5,40 Tigrar och tivolin 5,40 Bullar och bågar 5,40 Facit gemensam för alla häften (3-pack) 16,50 Läs och förstå om Europa åk 6 Häften på en något svårare nivå. Titanics undergång 6,80 Vampyrer och helgon 6,80 Hjältar och hjältinnor 6,80 Mannen i isen 6,80 Tatuering och frisering 6,80 Viljan att vinna 6,80 Facit gemensamt för alla häften (3-pack) 16,50 I beställningslistan se åk 7 9 Hydén m.fl. Silorema åk F-1 En inbjudande Big Book, ABC-boken, och en tydlig och luftig arbetsbok, Silorema, utgör stommen i detta fräscha och färgglada läromedel. Silorema tar hänsyn till att barn har kommit olika långt i sin läsutveckling och att de lär sig på olika sätt. ABC-boken i Big Book-format ger alla barn en gemensam läsupplevelse och utgångspunkt för olika språkutvecklande aktiviteter. Arbetsboken Silorema tillåter alla barn att i lugn och ro lära känna bokstavstecken och bokstavsljud. De åtta första bokstäverna är just s i l o r e m a därav bokens titel. Lärarhandledningen följer arbetsboken sida för sida med metodiska förslag, från introduktion till dokumentation av varje bokstav. Här fi nns dessutom förslag till olika språkutvecklande aktiviteter utifrån ABC-boken, och till uppgifter för självständigt arbete. Silorema Arbetsbok 7,60 Silorema ABC-boken Big Book 32,90 Silorema lärarhandledning 22,20 Envall m.fl. Läs och klura åk 2 5 Fristående arbetsböcker i svenska, där eleven självständigt tränar olika lässtrategier, skrivning och studieteknik. Texterna handlar om vitt skilda ämnen som djur, författare, film, uppfinningar, instruktioner m. m. Uppgifterna kräver att eleverna använder sig av hela texten och bilderna och uppövar sin förmåga att se samband och dra slutsatser. Böckerna är illustrerade med både teckningar och foton, övervägande delen i färg. Läs och klura del 1 7,20 Läs och klura del 2 7,20 Läs och klura del 3 8,00 12

15 Modersmål och litteratur åk 1 6 Läsförståelse Läsförståelse A åk 3 Läsförståelse B åk 4 Läsförståelse C åk 5 Läsförståelse D åk 6 I Läsförståelse tränas barnet till att bli en aktiv läsare en som kan läsa mellan raderna och dra rimliga slutsatser av vad det läser. Barnen möter olika genrer, t ex fabler, dikter, berättelser, instruktioner, inbjudningar, reklamtexter, pjäser etc. I varje bok finns 22 texter, både faktatexter och skönlitterära texter. Varje uppslag är ett kapitel. På vänstersidan finns rubrik, fundera-fråga och lästexten. På högersida finns uppgifterna i tre eller fyra nivåer. Svaren måste sökas i texten. Nilsson m.fl. Skåpet åk 1 3 Skåpet 1 och 2 är arbetsböcker i svenska. Varje bokstav tränas dels i ett regelbundet schema, dels i varierande läs- och skrivuppgifter. Skåpet 3, för barn som kan läsa, följer samma bokstavsordning som de föregående delarna. Boken kan också användas år 2, som repetition och för utökad ordkunskap. Läsförståelse A 10,50 Läsförståelse A Lärarens bok 19,70 Läsförståelse B 10,50 Läsförståelse B Lärarens bok 19,70 Läsförståelse C 10,50 Läsförståelse C Lärarens bok 19,70 Läsförståelse D 10,50 Läsförståelse D Lärarens bok 19,70 Danielsson Konstigt Läskigt åk 4 6 Att mumsa i sig fem armbandsur på en timme det är Konstigt! Att hitta en vampyr med håriga handflator och sammanvuxna ögonbryn det är Läskigt! Eleven läser texterna och svarar på frågor i boken. Konstigt! 7,50 Läskigt! 7,50 Jakobson Snick, Snack, Snäcka En serie med tre häften där barnen tränar att läsa och förstå vad de läser. Häftena innehåller bildgåtor, korsord, rim och andra ordlekar. Häftena kan börja användas genast efter läsinlärningen. Häfte per del 7,80 Facit 12,90 Danielsson Uggleboken 1 6 Uggleböckerna är lätta arbetsböcker för den allra första lästräningen. De är systematiskt uppbyggda med långsamt stegrad svårighetsgrad. Uggleboken per bok 9,90 Förskolan, grundskolan åk 1 6 Skåpet 1 8,30 Skåpet 2 8,30 Skåpet 3 8,30 Sagor åk 4 6 Serien utgörs av fyra arbetshäften där eleverna tränar läsförståelse samt ord, begrepp och form. Varje häfte innehåller tre sagor. Sagorna är uppdelade i fyra eller fem avsnitt. Efter varje läsavsnitt finns läsförståelsefrågor och språkövningar. Materialet kan med fördel användas till språksvaga elever eller elever med svenska som andraspråk. Svenska folksagor 8,50 Tusen och en natt 8,50 Afrikanska dilemmasagor 8,50 Ryska sagor 8,50 Ny! Nilsson Läs, måla, skriv åk 1 5 Här får barnen läsa korta intressanta faktatexter om djur av olika slag. Genom att färglägga bilderna av djuren och svara på en eller två innehållsfrågor till varje text får de också visa att de har förstått vad de läst. Kul, kul och åter kul! säger en elev som prövat Läs, måla, skriv. Dinosaurier, 3- pack 16,90 Farliga djur, 3-pack 16,90 Ovanliga husdjur, 3-pack 16,90 Lennartsson m.fl. Himmel och Pannkaka åk 1 4 Himmel och Pannkaka är en serie på tio häften med en naturlig progression. Barnen får träna och tilllämpa sin läsförståelse med hjälp av korsord, rebusar, problem m.m. Varje häfte behandlar ett tema. Till varje häfte finns facit. per häfte 8,30 per facit 15,10 13

16 åk 1 6 Modersmål och litteratur Friläsning Turtschaninoff De ännu icke valda Damen var i alla fall otroligt stark. Det var inte lätt för Emmi att hålla tag i henne för hon var inte riktigt solid, det kändes lite som att försöka hålla fast en mycket stadig gelé. Eller en manet. Men Emmi vägrade släppa taget, trots att Martin klängde sig fast vid hennes andra arm. Emmi kände hur hon lättade, hennes fötter skrapade mot fönsterbrädet, de svävade över trädgården! Hon kände det som om hon slets itu, för Martin dinglade fortfarande i hennes vänstra arm. Släpp! skrek Emmi åt Martin. Det gör ont! Släpp själv, ropade han tillbaka. Har du inte sett hur högt vi är! Klassisk sago-/fantasyhistoria, lite som en finlandssvensk C.S. Lewis, om styvsyskonen Emmi och Martin som av misstag hamnar i en karnevalistisk sagovärld. Där regerar de sentida arvtagarna till den grekiska mytologins muser. Deras jobb är att i inspirationsögonblicket placera lämpliga sagoväsen i författares berättelser. En fartfylld och humoristisk kapitelbok med aktuell nyfamiljsproblematik för barn i åldern 7 11 år. De ännu icke valda 17,90 Ödman Snälla, vilda barn Om barnen i Astrid Lindgrens böcker Med anledning av att Astrid Lindgren i år skulle ha fyllt 100 år ger Söderströms ut en nyskriven essäsamling om hennes mest älskade sagofigurer. Genom Lindgrens böcker rinner en ström av upprorisk kulturkritik. Det tar Charlotta Ödman upp i sina essäer. Här finns Pippi Långstrump som ett alldeles vanligt barn, Mio på drift i depressionens landskap, den självgoda Karlsson på taket som en bild för de vuxnas inbilskhet och frågan om vem som egentligen bråkar på Bråkmakargatan. Ödman skriver engagerat och polemiskt om böckerna och solidariserar sig liksom Astrid Lindgren med barnet boken kan läsas med behållning både av dem som är intresserade av ett av Nordens största barnboksförfattarskap och dem som funderar på frågor kring barnuppfostran, barns psykologiska utveckling och föräldraskap. Snälla, vilda barn 17,00 Sundström, Bondestam Min bror Lev Min bror Lev skildrar med stark inlevelse ett barns värld. Storebror Lev kan allt: bygga ett observatorium, charma tanterna på butikstrappan, bära en stjärna under armen. Han är stark som lejon eller björnar. Mikaela Sundström skriver känsligt och innerligt om tillhörighet, övergivenhet, kärlek och barns sega styrka. Här berättas lika mycket mellan raderna som på dem, med lika mycket humor som allvar. Linda Bondestams färgstarka bilder sveper en kappa av värme kring det ensamma barnet i den oändliga rymden. Detta är Mikaela Sundströms och Linda Bondestams andra gemensamma bilderbok, efter Linnéa och änglarna. Min bror Lev 18,90 Lindeberg, Bondestam I en grop i Kalahari Det här är min mamma. Vi behöver en grop i öknen medan farligheterna tassar förbi utanför. Men en dag ligger det främmande djur i vår grop: Vi är Honungsgrävlingar; Mellivora Capensis. Jag heter Burah och det här är min morsa. Vi äter ödlor, spindlar och tio meter långa ormar, vill ni smaka? Vilda honungsgrävlingar, ökenrävar och grisslingar befolkar Minna Lindebergs och Linda Bondestams fräcka och otämjda bilderbok. Här finns milda och vilda morsor som inte kan bete sig, lekar som ökenboll och trassel, ett rymdskepp som heter Nordon och sprakande aggressivitet som övergår i vänskap. Kanske det rentav är morsorna som lär sig mest folkvett. Linda Bondestams bilder är fyllda av färg, anarkistisk humor och lustiga kryp. Minna Lindeberg beskriver i rappt talspråk, med vild fantasi och poetisk konkretion en situation som är ytterst bekant både för barn och föräldrar: hur överleva på sandlådskanten bland fräcka typer som leker på ett helt annat sätt än man är van med. Hur korkad får man vara och vem tror du att du är?! I en grop i Kalahari 17,90 14

17 Modersmål och litteratur åk 1 6 Sandin Utvandrarserien Tänk dig att vara barn i 1800-talets Sverige. Du är fattig och hungrig och framtiden ser inte mycket bättre ut. Den enda utvägen är att fl ytta långt bort, till Amerika. Ni säljer allt ni äger, tar farväl för alltid av dem ni känner och börjar den långa, farliga resan till Amerika. Så börjar Joan Sandins utvandrarserie som består av tre böcker. Den långa resan till Amerika 10,90 Den långa resan västerut 10,90 Hemma i det nya landet 10,90 Jensen m.fl. Kalla kårar åk 1 3 Gillar du när det kryper kalla kårar längs ryggraden? Läs då om oväntade besök, mystiska sms, varulvar och om vikarien som kanske är en vampyr... Kalla kårar 7,50 Den gröna röken 7,50 En hemsk mardröm 7,50 Varulven ylar 7,50 Ge blod! 7,50 Den öppna graven 7,50 Kalla kårar-paket 38,60 Bross Det var en gång En läsebok med sagor, legender och fabler. Boken är inte årskursbunden, den börjar med texter för barn som just lärt sig läsa och ökar sedan i svårighetsgrad. Läsebok 21,40 Arbetshäfte 9,70 Förskolan, grundskolan åk 1 6 Söderberg F&F åk 2 4 Fredde och Frida är tvillingar. De är nio år och är som barn är mest, pigga, nyfikna, kanske bara lite extra uppmärksamma på vad som händer i deras omgivning. Och där händer det saker! Möt Fredde och Frida i fyra spännande vardagsäventyr. F&F Fredde och Frida Branden 8,50 Inbrottet 8,50 Innebandycupen 8,50 Varuhusmysteriet 8,50 Fredde & Frida, paket 1 27,70 Lättlästa klassiker av H.C. Andersen Med sina härliga klassiker har den berömde danske sagoberättaren fängslat både stora och små över hela världen. De här lättlästa versionerna passar utmärkt för nybörjarläsare. Flickan med svavelstickorna 6,00 Den ståndaktige tennsoldaten 7,40 Det är riktigt sant 6,00 Dummerjöns 7,40 Kejsarens nya kläder 7,40 Prinsessan på ärten 7,40 Vad far gör är alltid det rätta 6,00 Svinaherden 7,40 H.C. Andersen-paket 1 21,30 H.C. Andersen-paket 2 22,80 Ribbing, Lepp Godisgrisar och blixtlås Hur ser det egentligen ut när man tar orden på orden?! Om man tänker efter vad det egentligen är vi säger, så finns det onekligen en hel del skojiga bilder. Ta till exempel den gubben går inte och strumpan har korvat sig... I Godisgrisar och blixtlås illustre- ras många sådana roliga uttryck, men också helt vanliga ord som vi hittar hemma, på människokroppen eller uppe i luften. Godisgrisar och blixtlås 14,00 Ottesen Drakherren åk 5 9 Dian blir utvald till drakens årliga offer, men ödet räddar honom ur drakens klor. I stället dras han in i kampen för att rädda Terra undan tyrannnen Nagir. Det här är en riktig fantasyserie fylld av monster, magi, krigare och strider. Men det handlar också om mod, ansvar och kärlek. Den danska författaren Josefine Ottesen fick barnbibliotekariernas kulturpris 2004 för sin lättlästa serie om Drakherren. Drakherren Paket 1 (del 1 3) 30,40 Paket 2 (del 4 7) 30,40 Paket 3 (del 8 11) 30,40 Samtliga paket 77,30 Hultgren Klubben En klassisk ungdomsboksserie av deckarkaraktär som lockar dina elever att läsa mer tillsammans. Klubben och de mystiska signalerna 13,90 cd-skiva Klubben och de mystiska signalerna 49,00 Klubben och lillkillen som försvann 13,90 cd-skiva Klubben och lillkillen som försvann 50,50 Första klubboken, Arbetsbok 10,40 Första klubboken Facit, 3-pack 17,50 Klubben och ravinens hemlighet 13,90 CD-skiva Klubben och ravinens hemlighet 50,50 Klubben och mysteriet i ödehuset 13,90 CD-skiva Klubben och mysteriet i ödehuset 50,50 Andra klubboken, Arbetsbok 10,40 Andra klubboken Facit, 3-pack 17,50 Klubben och spåren i askan 13,90 Klubben och spåren i askan CD 50,50 Klubben och skuggan i fönstret13,80 Klubben och skuggan i fönstret CD 50,50 Tredje klubboken Arbetsbok 10,40 Tredje klubboken Facit 3-pack 17,50 Deckarklubben 7,90 Klubben och de mystiska breven Cd 50,50 15

18 åk 1 6 Modersmål och litteratur Skrivböcker och läxböcker Läxboken åk 1 3 Läxboken innehåller 30 läxuppgifter inom olika ämnesområden. Uppgifterna bygger inte på bestämda förkunskaper utan uppmuntrar eleven till att söka kunskap. Vid redovisningarna upptäcker barnen att en uppgift kan lösas på många olika sätt, vilket kan inspirera till att våga pröva nya vägar nästa gång. Följande ämnesområden ingår i Läxboken: Natur, Året, Samhälle, Jag och andra. Adastra Läxboken Blå 8,30 Adastra Läxboken Grön 8,30 Adastra Läxboken Gul 8,30 Min planeringskalender Min planeringskalender är tänkt att användas som en samlad planeringsbok och dagbok för elever, lärare och föräldrar. Den lär eleven att strukturera, planera och utvärdera veckans skolarbete, men också att komma ihåg läxor och fritidsaktiviteter. Syftet är att skapa: en tidsuppfattning hos eleven en dialog mellan föräldrar och lärare om elevens skolvecka ett underlag för utvecklingssamtal. Min läxbok 1 3 Det här är en helt ny serie läxböcker för de yngre åldrarna. Böckerna innehåller en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi, kreativitet och färdighetsträning! Alla läxor är rikt illustrerade. Min Läxbok består av 28 läxor (varje läxa är ett uppslag) som alla följer en tydlig struktur. Detta gör att läxan lämpar sig väl att dela upp på olika tillfällen. Min Läxbok 1 8,30 Min Läxbok 2 8,30 Min läxbok 3 8,30 Projektböcker F-gy Projektböckerna har många användningsområden. De har olika kombinationer, vad gäller storlek, linjering och blanka sidor, för att passa alla åldrar. Här kan eleverna skriva och illustrera sina berättelser, föra dagbok, redovisa sina arbeten i färdig form m.m. Projektböckerna är paginerade, har en tom innehållsförteckning som eleven fyller i själv och plastficka längst bak. Samtliga är spiralbundna och har kraftigt papper, rundade hörn och plastad pärm. Planeringskalender Röd åk 2 6 9,10 Planeringskalender Blå åk 2 3 (innehåller Kluringar ) 9,10 Planeringskalender Grön åk 3 4 (innehåller lite svårare Kluringar ) 9,10 Projektbok gul 4,20 Projektbok röd 4,20 Projektbok grön 4,20 Projektbok orange 4,20 Projektbok lila 4,20 Projektbok blå 4,20 Projektbok A4 mörkblå 6,00 Projektbok A4 vinröd 6,00 Ny! Min skoldagbok F-6 Skoldagboken hjälper eleven att: formulera realistiska mål planera och se veckans struktur refl ektera över, och utvärdera, veckans arbete se sin personliga utveckling och sina framsteg Skoldagboken är dessutom en ovärderlig länk mellan skolan och hemmet och ger ett utmärkt underlag vid utvecklingssamtalet. Elevens individuella utvecklingsplan, IUP, kan med fördel förvaras i skoldagbokens plastficka. Min skoldagbok grön (f) 9,00 Min skoldagbok röd (åk 1) 9,00 Min skoldagbok Lilla röd (åk 1) 9,00 Min skoldagbok gul (åk 2) 9,00 Min skoldagbok Lilla gul (åk 2) 9,00 Min skoldagbok blå (åk 3) 9,00 Min skoldagbok Lilla blå (åk 3) 9,00 Skoldagboken turkos (åk 4) 9,00 Skoldagboken lila (åk 5) 9,00 Skoldagboken orange (åk 6) 9,00 Ny! Loggboken Loggboken har generöst med utrymme för både planering, reflektion, dokumentation och utvärdering. Loggbokens öppna struktur ger eleven möjlighet att samla idéer, tankar, frågor, skisser m.m. Varje vecka har två veckouppslag. Det ena ger en daterad översikt över veckan och lämpar sig för planering, anteckningar m.m. Det andra har en blank och en linjerad sida lämplig för tankekartor, dokumentation och utvärdering. Här finns också plats för tankar och kommentarer från lärare och föräldrar. För varje vecka finns ett ordspråk som följs av en tankeväckande fråga. Loggboken 16,00 Ny! 16

19 Finska åk 1 6 Poks! Pidetään hauskaa opitaan suomea! En mångsidig lektion inspirerar både läraren och eleverna. Upplägget skall vara enkelt och lektionen får inte innehålla för mycket nytt. Eleverna ska få känslan att de kan, att de vågar försöka och att de lär sig! Det har varit ledstjärnan då läromedlet Poks! för nybörjarfinskan skapats. Poks! 1 för åk 3 är tänkt för elever som inte har några förkunskaper i finska. Till läromedlet hör så väl tryckt material som material på webben. Poks! kommer att byggas ut ända till åk 6. Elevboken Elevbokens serierutor med prat- och tankebubblor i stället för längre texter gör den inledande undervisningen tydlig och lättfattlig. I boken ingår också strukturer, lättfattligt uppställda i rutor, och övningar på dem. I början av boken har man konsekvent gått in för att välja ord som är så lika de svenska motsvarigheterna som möjligt. Utvärderingshäfte Till Poks! 1 hör utvärderingshäftet... osaa suomea. På pärmen skriver eleverna sitt namn och och häftet får sin fullständiga titel (Emil osaa suomea). Efter ett visst undervisningsavsnitt kan eleverna själva lätt kolla att de verkligen lärt sig det viktiga. När skolåret är slut får varje elev ett diplom som bevis på sina kunskaper. Poks! 1 ELISE KURTÉN PÄIVI TUOMOLA Söderströms Ny! Förskolan, grundskolan åk 1 6 Webbmaterial På webben finns två huvudtyper av material: dels interaktiva övningar och dels material att skriva ut och kopiera. Interaktiva övningar Kuuntele Alla stycken i boken finns inlästa så att eleverna kan lyssna till texten och samtidigt se bokens bild på skärmen. Sanat Efter varje stycke finns ett ordförhör. Interaktiva övningar där fel korrigeras omedelbart skapar variation. Spel De flesta stycken har ytterligare någon typ av interaktiv övning vanligen i form av ett spel där eleven kan tävla med sig själv eller med en kompis Material att kopiera Harjoittele lisää Till varje stycke finns arbetsuppgifter som läraren kan skriva ut och kopiera. Arbetsuppgifterna på nätet följer textbokens innehåll och kompletterar elevboken. Strukturerna övas, förstärks och repeteras. Lisää luettavaa På webben finns det texter som är tänkta för de elever som redan kan lite finska. De har en direkt koppling till bokens texter och är försedda med arbetsuppgifter som tar fasta på textförståelse. Lärarhandledning På webben hittar du också lärarhandledningen till hela Poks! 1. Här finns tips om hur du gör undervisningen mångsidig och hur det blir roligt för eleverna att lära sig finska. Här finns mycken hjälp att hämta när det gäller att lära ut strukturer och träna dem. Dessutom ingår kopieringsunderlag. Poks! 1 Elevbok 16,00 Poks! på nätet, ett års abonemang 5,00 per elev Poks! Lärarmaterial på nätet, ett års abonemang 40,00 per skola... osaa suomea 3,00 Läs mer om Poks på 17

20 åk 1 6 Finska Andelin, Kurtén,Tuomola MoFilus 1 4 Mofilus är modersmålsinriktad fin- ska för åk 3 6. I böckerna ingår så väl arbetsuppgifter som texter, både skönlitterära texter och faktatexter. Övningsuppgifterna utökar ordförrådet och tränar sådana strukturer som mofi -eleverna ofta är osäkra på. Böckerna är uppdelade i temaområden och ger mycket utrymme för lärarens och elevernas egna intressen och infallsvinklar. Opettajan kirja är nästan identis- ka med elevens böcker men innehåller också enkla didaktiska och metodiska råd samt tips om lekar och spel. De hörförståelseuppgifter som hänvisas till i elevens bok finns i Opettajan kirja och dessutom, i mån av möjlighet, facit till arbetsuppgifterna. Kurtén, Ehrman, Molander Näppärästi Spännande CD-ROM-spel varvas med drill och fria övningar, allt invävt i ett roligt äventyr. Innehållet är strukturerat så att eleverna kan använda cd-skivan individuellt men läraren kan också styra sina elever till vissa bestämda övningar. På CD-romen finns ett rikligt antal övningar för alla nivåer av förkunskaper i finska. Näppärästi riktar sig främst till barn mellan 9 och 13 år. Näppärästi är inte beroende av Söderströms andra läromedel i finska men den som använder Moi!- serien kan känna igen sig i ordval och illustrationer. Näppärästi för PC och Mac 1-pack 92,90 5-pack 325,00 10-pack 570,00 MoFilus 1 Kieliseikkailu 18,50 Mofilus 1 Opettajan kirja 57,90 Mofilus 2 Kieliretki 19,10 Mofilus 2 Opettajan kirja 57,90 Mofilus 3 Hyppää kyytiin 19,10 Mofilus 3 Opettajan kirja 57,90 Mofilus 4 Jatkaa matkaa 18,50 Mofilus 4 Opettajan kirja 56,20 Molander, Kurtén, Ehrman Moi! Moi! är avsedd för elever som börjar med finska i åk 3. Texterna är på två nivåer, en för elever utan förkunskaper och en för dem som redan kan lite finska. Med arbetsböckernas hjälp blir strukturerna rediga. Böjningsscheman och översikter underlättar inlärningen. Dessutom finns en uppsjö av uppgifter med orddrill, översättning, textförståelse, fritt berättande m.m. Facit finns i Lärarens bok. Nu finns en CD-skiva med texterna i Moi! 1. På skivan finns också en del helt nya texter. I anslutning till CD-skivans texter kommer ett häfte med hörförståelseuppgifter. Häftet kan laddas ner gratis på Lärarens bok innehåller elevens bok med kommentarer och korta anvisningar, tips om hur texterna kan utvecklas vidare och instruktioner till övningar, lekar och spel. Moi-Musik är en cd-skriva med barnmusik på finska, allt från rock till visor. Låtarna är kända inspelningar och sångtexterna finns samlade i ett häfte så att barnen kan sjunga med. Ensimmäinen sanakirja Första ordboken är en finsk-svensk, svensk-finsk ordbok med 2000 viktiga ord ur det centrala ordförrådet. Orden är enkelt uppställda och tema är utformat på ett lättfattligt sätt. I ett skilt avsnitt finns namnen på våra allra vanligaste växter och djur. Ordboken kan också användas helt fristående från Moi-serien. Moi-grammatik för lärare är ett häfte på 22 sidor som sammanfattar den grammatik som tas upp i Moi! 1 4. Dessutom innehåller häftet tips om hur man gör inlärningen lättare. Några kopieringsunderlag med drillövningar ingår också. Moi! 1 Tekstikirja 15,30 Työkirja 10,70 Facit Lärarbok 54,50 CD 82,40 Moi! 2 Tekstikirja 14,80 Työkirja 11,60 Facit Lärarbok 52,20 Moi! 3 Tekstikirja 14,80 Työkirja 11,60 Facit Lärarbok 54,70 Moi! 4 Tekstikirja 14,30 Työkirja 11,40 Facit Lärarbok 55,30 Moi! Musik Moi! Musik, cd-skiva 40,60 Moi! Musik Sånghäfte (5- pack) 13,10 Moi! 1 4 Ensimmäinen sanakirja-första ordboken 10,30 Moi-grammatik för lärare 16,50 18

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. F -6 2013 Välkommen till vår värld. Plötsligt pirrar känslan av en ny termin i magen. Morgontrötta blickar möter sin första skoldag. Andra har tappat räkningen på hur många gånger de har sagt god morgon

Läs mer

Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR ÅK 4 6 Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Vad är viktigt för dig? Att få mer tid för lärande Att få tillgång till bra lärarstöd Att ha verktyg för att bedöma elevernas kunskaper och förmågor Att kunna

Läs mer

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR SFI & SVA FÖRSKOLAN Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Det är ett bra sätt för dig att hålla dig uppdaterad om nyutkomna material, få inbjudan till

Läs mer

1 l ä r u m l ä r o m e d e l 2 0 1 3

1 l ä r u m l ä r o m e d e l 2 0 1 3 1 lärum läromedel 2013 2 axplock det Svarta fåret s. 8 serien Snicksnacksnoken s.12 bråk från början s.15 Lös ett problem i veckan s.16 Lärarhandboken lättläst IT s.19 Jag i samhället s.19 KSS Diktamen

Läs mer

2013 Läromedel för. Gy&Vux

2013 Läromedel för. Gy&Vux 2013 Läromedel för Gy&Vux Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar.

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. 2012 Läromedel för Gy &Vux Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vi gör läromedel vi själva

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

En läsande klass. Träna läsförståelse

En läsande klass. Träna läsförståelse En läsande klass Träna läsförståelse Malin Gonzalez Malin Hugander Malin Jonsson Elisabeth Pettersson Marie Trapp Martin Widmark Insamlingsstiftelsen En läsande klass INNEHÅLLSFÖRTECKNING Martin Widmark

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT. Från idéer till nätverk. Slutrapport för projektet Språknät

Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT. Från idéer till nätverk. Slutrapport för projektet Språknät Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT Från idéer till nätverk Slutrapport för projektet Språknät Innehåll FÖRORD...1 Bakgrund...2 Projektet Språknät...2 Verksamhetsstrukturen 3 Medarbetare 4 Kommuner och

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT nr. 1 Våren 2011 Han har gett dyslexin ett ansikte Under skoltiden blev Benny Björkman betraktad som dum och lat. Först som vuxen fick han diagnosen grav dyslexi. Då fick han också den professionella hjälp

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Att tänka på vid val av appar

Att tänka på vid val av appar Vad är det för APP? Hur många appar finns det egentligen? Hur många som helst! I den här foldern har vi sammanställt ett antal som vi tycker är bra så att du slipper leta och prova dig fram. I en pedagogisk

Läs mer

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasium och vuxenutbildning 2010 Störst utbud av språktitlar Upptäck vår utgivning inom språk den mest omfattande på marknaden Prisbelönta läromedel inom psykologi Kungliga Vetenskapsakademiens Nationalkommitté

Läs mer

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10 poäng Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer