Historien om Jumkils IF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien om Jumkils IF"

Transkript

1 Historien om Jumkils IF

2 2 Jumkils Idrottsförenings historia

3 Innehåll Innehåll...3 FÖRORD...5 Jumkils IF har sina rötter 1937 i JUF...7 Jumkils IF blir egen förening Åren växte strukturen fram...10 Jumkil Åkerby IF Ubbyplanen rustades upp...12 Perioden gick verksamheten på sparlåga...14 Nystart Ullerängen invigdes Besiktning av Ullerängen...20 DM på skidor 1962 i Jumkil...20 Serieseger i fotboll Bingo startade Isbana i Blackstalund...22 Trettioårsjubileum talet var händelserika år i JIFs historia...25 Fotbollens träningsläger på 70-talet var minnesrika tillställningar berättar Anders Blackne...27 Skidsektionen hade varierande vintrar...29 Pingisen fick en smygande omstart...30 Ungdomssektionen blomstrade...30 Damsektionen gjorde berömvärda insatser...31 Fyrtioårsjubileum Övrigt blandat från 1970-talet talet var framförallt skidornas och pingisens årtionde...35 Bordtennisen nådde stora framgångar...36 Skidor och friidrott...38 Elljus på spåret Ungdomssektion...42 Femtioårsjubileum Övrigt under 80-talet...44 Superstartävlingar talet...48 Klubbstugan ett stort lyft för Jumkils IF...48 Vidareutveckling av idrottsverksamheten i Jumkil...49 Bordtennisen fortsatte i god stil en bra bit in på 90-talet...51 Skidor...51 En annorlunda sport i början av 90-talet...52 Fotbollens mellanår fortsatte in på 90-talet

4 Barn- och ungdomsverksamhet blir en ny sektion Motorsektion startade Midsommarstången knäcktes Sextioårsjubileum Smått o gott i slutet av 90-talet och början av nya millenniet Några reflexioner Ordföranden i Jumkils IF genom åren Sekreterare Hedersmedlemmar i Jumkils IF Bragdnålar utdelade i Jumkils IF En tidigare variant av Jumkils IF:s logo Karta Förteckning över personer som omnämns i texten

5 FÖRORD Jumkils Idrottsförening JIF växte fram efter mitten av 1930-talet inom Jordbrukareungdomens Förbund JUF, ur behov som framförallt ungdomarna i bygden kände. Det var kring fotbollen som det stora intresset kretsade. Det gällde bara att få till en fotbollsplan. Orienteringsverksamheten var ett tag på stark framväxt men länkades över till IF Thor under JIF s besvärliga år på 50- talet. Ett annat hinder var orienteringsförbudet En viktig milstolpe i JIFs historia är fotbollsplanen på Ullerängen, som blev klar år 1960 och invigdes år Under 1970-talet växte verksamheten starkt och medlemsantalet var 1975 uppe i 340 personer. Sjuttiotalet blev händelserika år i föreningens historia. Herrfotbollen rönte framgångar i början av 70-talet medan damfotbollen slog igenom i slutet av 70-talet. Då började också ungdomsfotbollen att slå igenom. Ungdomsverksamheten blomstrade under 70-talet, liksom Damsektionens verksamhet talet var framförallt skidornas och bordtennisens årtionde. Förutom skidframgångar, särskilt bland ungdomarna, satsade föreningen på elljus till motionsspåret, som samtidigt förlängdes till 3 km. Skidsektionens verksamhet har påverkats starkt av snötillgången. Men intresset för skidor har alltid varit brett talet kännetecknas framförallt av en kraftfull satsning på barnverksamhet. En motorsektion startade också sin verksamhet på 90-talet. En annan viktig händelse var när Klubbstugan kom på plats på Ullerängen Inriktningen har genom åren breddats och omfattat orientering, fotboll, skidor, bordtennis, barn- och ungdomsverksamhet samt motor. Det har också diskuterats en hästsektion men frågan har bordlagts tills vidare. Verksamheten har gått upp och ner men också utvecklats och breddats genom årtiondena. Ett exempel på detta är hämtat ur en träningsbok från Idrottsutövandet bland ungdomen inom Jumkil, har så att säga växlat, vid olika perioder, under årens lopp. Från att ha varit en livaktig idrottsorganisation, med förlig idrottslig vind i seglen, har den efter några år fört en tynande tillvaro för att helt upphöra med kontakten med ortens ungdomar. För att rätta till detta missförhållande, å på nytt väcka liv i Jumkils IF tog Folke Lundin initiativet till ett möte på det förberedande stadiet, för att utröna hur stort intresset kunde vara. Intresset visade sig vara av sådan omfattning, att återupplivandet av idrottsföreningens data kan räknas från den 7 februari Det ovan anförda får stå som en inledning till denna Bok för tävlingsprotokoll över medlemmarnas deltagande i företrädesvis orientering, skidåkning, bordtennis, 5

6 fotboll (Citat från Birger Karlssons Bok över tävlingsprotokoll för Jumkils IF. Boken finns på Folkrörelsearkivet). Verksamheten har med andra ord böljat upp och ner men i en oregelbunden rytm, stimulerad av kraften från eldsjälar, som gett sitt för föreningen under en period. Sedan har det dröjt några år innan en ny eldsjäl ryckt upp verksamheten ånyo. Denna historiska belysning är ett sammandrag av Jumkils IFs historia från 1930-talets mitt fram till och med år Initiativet till minnesskriften togs av Folke Lundin, som ägnade mycket tid till efterforskning bland annat på Folkrörelsearkivet i Uppsala. Bertil Carlssons nedteckningar inför 30-årsjubiléet och Folke Lundins underlag från Folkrörelsearkivet samt hans nedteckningar inför 50- respektive 60-årsjubiléet har varit värdefullt underlag för denna skrift. Minnesskriften har författats av Svante Rowa, som gått igenom tillgängligt underlag i form av verksamhetsberättelser och protokoll. Detaljer har fyllts på efterhand som skriften vuxit fram. Fotografier med aktiva idrottsutövare har valts ut dels för att lätta upp texten och dels för att bilder fyller en igenkännandets funktion. Ett särskilt tack riktas till Svante Rowa för förtjänstfullt arbete med framtagandet av skriften och till styrelsen samt Roland Andersson, och Anders Blackne, vilka lämnat värdefulla kompletteringar. Jumkil år 2003 Johan Lindström Ordförande 6

7 Jumkils IF har sina rötter 1937 i JUF I slutet av 1930-talet fanns en anda på landsbygden i Uppland då idrottsrörelsen började slå igenom. I tidsandans tecken startade Jumkils IF sin verksamhet år 1938 i dåvarande Jumkils kommun 1. Avsaknaden av idrottsverksamhet hade gjort sig påmind vid samma tid i bygden i såväl Åkerlänna, Skuttunge och Vänge som i Jumkil. På alla ställen runt omkring startades idrottsföreningar. Idottsföreningen i Jumkil föregicks av JUF (Jordbrukare Ungdomens Förbund), som var livaktig och erbjöd aktiviteter, såsom växtodlingstävlingar för ungdomen i Jumkil 2. År 1934 började man dock uppleva svårigheter att rekrytera ungdomar till JUFs verksamhet. Arbetarna vid Ullbolsta såg ville inte komma till JUF och dess verksamheter. Man uppfattade JUF som en politisk förening som inte stämde överens med arbetarnas politiska åsikter. Då mognade tankarna på att starta en opolitisk idrottsförening. Under åren började också idrottsverksamheten att formas i Jumkils kommun, till en början i JUF s regi. Man sparkade fotboll och åkte skidor. JUF blev på så vis moderföreningen till idrottsföreningen. Det var allmänt i socknarna att ungdomarna började ta för sig och ordna idrottsaktiviteter. Skidåkningen lockade många deltagare. Skidtävlingarna hölls vid Jumkils skola och Blackstalundsskolan. Magister Nygren var mån om att ungdomen hade något att göra på sin fritid. Söndagen den 11 juli 1937 hade ett antal intresserade ungdomar samlats till ett möte vid Ubby i Jumkil för att diskutera frågan om bildandet av en idrottsförening inom J.U.F. Man beslutade att välja en ordförande att leda mötet och en sekreterare. De valda blevo Emanuel Pettersson och Erik Redin, så vidtog en stunds diskussion och man beslutade bilda Jumkils J.U.Fs. Bolloch Idrottsförening. (Citat ur protokoll fört vid bildandet av Jumkils J.U.Fs Boll och Idrottsförening). Göte Lundin blev föreningens förste kassör. I styrelsen ingick också Sperling Janson och Alvar Mattsson. Utöver styrelsen fanns ytterligare eldsjälar och tillskyndare till idrottsföreningen nämligen Arne Lindgren, Bertil Carlsson, Ivar Mattsson, Harry Fredlund och Folke Lundin. Bondgubbarna i JUF började bli till åren komna men var välvilligt inställda till den nya skapelsen. Egentligen tyckte gubbarna att ungdomarna fick arbeta så det räckte utan att hålla på med sådana extra övningar. 1 Jumkil var egen kommun fram till 1952 då en sammanslagning skedde med Bälinge kommun. 2 De mest aktiva i JUF var Tekla och Bror Ferm, Ubby, Ester och Alex Karlsson, Ubby, Linnea och David Carlsson, Förarslätt, Oskar Eriksson, Skulla, Ivar Eriksson, Ullbolsta samt Vera och Ebbe Karlsson, Kjättslinge. 7

8 Något ekonomiskt stöd fick inte idrottsföreningen från JUF. De höll hårt i slantarna. Däremot fick idrottsföreningen hålla till i Brostugan, som JUF hade köpt av Jumkils kommun för 1700 kr. Brostugan var inte så stor som samlingslokal men den var efter dåtidens mått tillfyllest. I Jumkilsåns dalgång vid Näsbron ligger än i dag en stuga, Brostugan. Under tidigt 1900-tal fungerade den som fattigstuga åt bostadslösa. JUF köpte stugan av kommunen som samlingsplats och för ungdomsverksamhet. Gösta Jansson, Sandslättarn, spelade grammofonmusik till danserna. Så här såg det ut i början av 1960-talet. 8

9 Jumkils IF blir egen förening 1938 Fotboll var det som hägrade mest för ungdomarna men det fanns inga fotbollsskor och kläder och ingen fotbollsplan. Det var mycket som skulle ordnas och inga pengar hade föreningen. Sperling Jansson och Enar Lindström fick i uppdrag av styrelsen att ordna mark till plan. Till en början blev det på en slåttervall på Vallhofs gård. Arrendatorn Isak Wiktorsson var snäll och hjälpsam för ungdomens bästa. Därefter flyttades fotbollsspelandet till Ubby på Ferms betesmark. Bror Ferm var mån om ungdomen i Jumkil. Det var mycket arbete med att få bort de allra värsta ojämnheter och stenar från beteshagen. Sperling och Enar fick också ordna med fotbollskläder till det första fotbollslaget. Pengar saknades. En vecka innan den första fotbollsmatchen fick idrottsföreningen hyra Kjettslinge festplats av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF). Festen inbringade mycket pengar, en behållning på ca.455 kr (intäkter 1496,14 kr kostnader 1040,56 kr). Det var en berömvärd insats av styrelsen och dessa medel möjliggjorde genomförandet av det första evenemanget i Jumkils fotbollshistoria. Första fotbollsmatcherna spelades i Jumkil den 7 augusti Tre lag spelade samma dag. A-laget mötte Bälinge IF (0 4), B-laget mötte Hinden (1 3) och pojklaget mötte Vänge (1 1). Det var förhållandevis bra resultat för ingen kunde något om fotboll. Fotbollen var en kraftsport, som spelades med stålhätta på skorna. Den 5 september 1937 beslutade styrelsen att anta nytt namn, Jumkils Idrottsförening (JIF) och därmed förberedde man sig på att lämna JUF. Den tidigare valda styrelsen för JUFs Boll- och Idrottsförening fungerade som interimsstyrelse fram till årsmötet. Första årsmötet hölls den 29 januari 1938 i Brostugan. Frågan om att gå ur JUF och bilda tidigare påbörjade Jumkils Idrottsförening kom upp. Beslutet var enhälligt att gå ur JUF. Från och med detta datum blev Jumkils IF en egen förening. Harry Fredlund valdes till Jumkils IF s ordförande av årsmötet. Erik Redin blev sekreterare och Göte Lundin kassör. Åren var Göte Lundin ordförande i JIF. Verksamheten startade i blygsam omfattning. Det var inte så lätt att bedriva idrottsverksamhet med knappa resurser. De närmaste åren förde föreningen en förhållandevis lugn tillvaro. Skidåkning gick bra att ordna. Deltagandet var bra på tävlingarna. 9

10 Åren växte strukturen fram Vid den här tiden började inkallelserna till det militära att göra sig påminda. Och många ungdomar flyttade in till Uppsala. Det blev inte så många pojkar kvar hemma, vilket påverkade idrottsaktiviteterna. Däremot var nyårsvakandet i Brostugan ett omtyckt firande bland ungdomen. Ett samgående med Åkerbyungdomen aktualiserades. Göte Lundin fick i uppdrag att sondera möjligheterna. Våren 1941 beslutade styrelsen ändå att gå in i seriesystemet inom Upplands Fotbollförbund. Föreningen kom till en början med i Lagundaserien. Den 24 april beslutades att begära inträde i Riksidrottsförbundet samt i Fotbollförbundet. Och den 30 november 1941 beslutade JIF att ansöka om medlemskap i Svenska Skidförbundet. Kunskaperna inom fotbollen kom med tiden men det var ett bra tillskott när det kom in någon spelare som hade talang för fotbollslir. Ett sådant exempel var Gusten Karlsson från Dalkarlsbo Handel. De övriga spelarna hade mycket att lära sig av honom. Första fotbollslaget i bild år 1940 vid Ubby. Stående, från vänster: (kedjan): Folke Lundin, Gösta Karlsson, Bengt Hallerström, Göte Lundin och Gösta Eriksson. Knästående: Gösta Ferm, Arne Lindgren och Erik Redin. Sittande: Lennart Karlsson, Norrbo, Harry Fredlund, Björnome och Ivar Mattsson. 10

11 1941 års fotbollslag vid Ubby. Stående, från vänster: Folke Lundin, Ingvar Sundén, Bengt Hallerström, Sune Lundin, Gusten Karlsson. Knästående: Ivar Mattsson, Olle Säv, Sven Andersson. Sittande: Göte Lundin, Helge Björkman, Olle Eriksson. 11

12 Jumkil Åkerby IF Den 5 januari 1942 hölls årsmöte i Åkerby Godtemplarlokal. En gemensam förening med Åkerby bildades. Föreningen döptes om till Jumkil Åkerby IF år 1942 och gick under det namnet i tre år. Till föreningens ordförande valdes Sven Andersson, Trillbo, kallad Lill-Sven. Vintern 1943 var det dåligt med snö så skidåkningen blev lidande. På orienteringssidan var JIF på stark frammarsch års KM arrangerades i Trillbo och Västerskulla. En nattorientering ingick också. Segrade gjorde Åke Falkenström. Åke har bevarat ett diplom undertecknat av ordförande Sven Andersson och Alvar Mattsson. Den 31 maj 1942 beslutade föreningen att rusta upp dansbanan i Kjettslinge med bland annat ett varv bräder. Och den 11 maj 1943 beslutade idrottsföreningen att köpa festplatsen av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF) för 25 kronor. Fotbollsplanen dög inte som matchplan och kasserades som sådan år 1943 efter skriftlig anmärkning från Uppsala Östra BK Vaksala. Någon bevattning fanns inte och stenar stod upp. Och inte fanns det heller tvättmöjligheter. De flesta kom omklädda till matcherna. Annars fick man byta om i skydd av någon tät enbuske. Befrielse från arrendeavgiften medgavs. Inkallelserna under 1943 gjorde också att det blev allt färre ungdomar kvar i bygden. Antalet spelare minskade härigenom. En amatörteater SnålAlfreds nya piga uppfördes under året till mycken uppskattning och gästspelade bland annat i Vänge godtemplarlokal. Antalet betalande medlemmar var totalt 62, varav 11 kvinnor. Ubbyplanen rustades upp Den 13 oktober 1943 tillsattes en kommitté för upprustning av fotbollsplan. Kommittén bestod av Folke Lundin, Karl-Åke Viktorsson, Gustav Vahlén och hans bror Albin Vahlén genomfördes en upprustning av fotbollsplanen på Ubby. Med ett bidrag på kr av tipsmedel från Riksidrottsförbundet uppfördes omklädningsrum på Ubby. Med det omfattande upprustningsarbetet var föreningen utan fotbollsplan ända fram till hösten En reservplan ordnades vid Vallhovsmyren, ovanför Vallhovs gård. Samarbetet med Åkerby var inledningsvis positivt men Jumkil fick dra det tunga lasset. Samarbetet blev med tiden sämre och den 26 mars 1944 beslutade föreningen att lämna samarbetet med Åkerby. Orienteringen rönte tilltagande intresse vid sidan om det starka fotbollsintresset. På skidor ordnade man träning och bland annat KM. Bengt Hallerström tog hem vandringspriset på milen. Medlemsantalet var år 1944 totalt 50, varav 6 kvinnor.. 12

13 1944 års fotbollslag på Vallhovsmyren. Stående, från vänster: Göte Lundin, Sune Lundin, Bengt Hallerström, Helge Björkman och Martin Ericsson. Knästående: Karl-Åke Wiktorsson, Åke Falkenström, Sven Andersson. Sittande: Tore Lundin, Ener Nilsson, Folke Lundin. Den 6 januari 1945 valdes Folke Lundin till ordförande efter att Sven Andersson avsagt sig ordförandeskapet. Vid styrelsemöte den 4 februari 1945 föreslog Göte Lundin att verksamheten vid Kjettslinge skulle upphöra. Publikunderlaget var för lågt och det var svårt att få fler medlemmar att engagera sig i verksamheten Sommaren 1945 stod fotbollsplan i härlig grönska och den 22 juli invigdes planen av fotbollsdomare Sten Lind. Jumkils IF mötte i invigningsmatchen Uppsala Almtuna IF. Folke och Göte Lundin samt Sven Andersson fick utmärkelser av Upplands Fotbollförbund för föreningens bildande och för förtjänstfulla insatser med fotbollsplan och omklädningsrum. Medlemsantalet var nu 46, varav 6 kvinnor. På grund av hälsporreinflammation blev Folke Lundin tvungen att minska sitt engagemang i idrottsföreningen och så småningom helt avstå från engagemanget under några år. Sven Andersson tog åter över ordförandeskapet. 13

14 Perioden gick verksamheten på sparlåga Helge Eriksson från Romsbo, efterträdde Sven Andersson på ordförandeposten. En period av minskade aktiviteter följde under flera år. Beredskapstiden och ont om jobb gjorde att yngre krafter flyttade från bygden framför allt till Uppsala. Eldsjälarna hade också börjat tröttna. Det var svårt att åter få fart på verksamheten. Ekonomiskt blev det också svårt när man inte längre hade festplatsen vid Kjettslinge som drog in pengar. Amatörteatern var dock igång och uppförde teatern Snålmagnus proväktenskap till stor belåtenhet var det dåligt med snö, så skidåkningen hade inte så lätt att hålla igång. Medlemsantalet var totalt 47, varav 5 kvinnor. Mot slutet av 1940-talet gick verksamheten ner alltmer. Några spelare gick över till andra föreningar. Våren 1948 började samarbetet inom föreningen att gnissla ordentligt. Fotbollen fungerade inte. Ungdomarna hade svårt att arbeta tillsammans. Flera blev ovänner. Ledningen orkade inte hålla ordning. I kassan fanns cirka kr. Dessa pengar minskade dock snabbt och ingen gjorde något för att fylla på. Fotbollen lades ner Det gick inte att få ihop ett lag. Ledare saknades. Det var synd för nu var fotbollsplan nyrustad och i fint skick. Folke Lundin fick i uppdrag av styrelsen att förhandla om planhyran med Bror Ferm. Han förstod den uppkomna situationen och medgav befrielse från hyran. Därmed var man också av med fotbollsplanen. År 1946 kom dock orienteringssporten igång igen inom JIF. Det var ett nytt sätt för bygdens människor att sporta. Några mera djupgående kunskaper hade man dock inte i orientering. Därför anordnade Folke Lundin kurser i orientering. Åke Falkenström medverkade också i orienteringskurserna. Kunskapsuppbyggnaden var viktig inom nya sporter för att nå framgångar. Som mest var det 18 stycken aktiva orienterare i JIF. Några nådde fina framgångar, som lantbrukaren Åke Falkenström. Åke s första tävling på nationell nivå var UIF s vårorientering den 9 maj 1943 vid Kärven i Knutby. Då var det inte så enkelt som det är idag att ta sig till tävlingen. För att ta sig till Knutby fick Åke ta tåget från Uppsala Östra station, på den smalspåriga järnvägen, med byte vid Faringe station (Sjöängen) och därifrån vidare till startplatsen. Kartan var i skala 1: En annan tävling den 13 augusti 1944 åkte Åke cykel från Jumkil till Järlåsa på lördag, låg i tält över natten, och genomförde tävlingen på söndag. Då blev det en andra placering. Han gick över till IF Thor och deltog i flera SM och Tiomilatävlingar. Kopparkavlen 1952 i Falun vann Åke s lag före Forssa. Det är det roligaste minnet från orienteringen säger Åke, då Forssas segertippade lag, som låg före under hela tävlingen blev omsprungna på sista sträckan av Åke. 14

15 Tillsammans med Tore Jonsson, flygtekniker på F 16 och Karl-Olov Pettersson, lantbrukare från Börje, erövrade de SM guld i budkavle den 25 september 1956 i Malingsbo. Den berömvärda insatsen refererades i UNT av Martin Örner men också av DN s utsände Axman. Föreningen behövde ha en lokal för sina möten. År 1947 hyrde man en liten stuga i Skinnarbo. Den var dock alltför liten, så man fick hyra baracken i Blackstalund av hemvärnet. Den var betydligt rymligare. Åke Falkenström, Katrineberg 15

16 Nystart 1957 Jumkils Idrottsförenings historia Svårigheterna med att få folk att ställa upp för idrottsföreningen hade gjort att den blivit mer eller mindre vilande under flera år. En viss avsaknad av idrottsverksamhet kunde dock skönjas. Och utvecklingen gick så sakta åt rätt håll. Efter en tid växte tankar fram på att ta upp verksamheten igen. Nu var man återigen nollställd, utan fotbollsplan men kanske också nollställd i relationerna med varandra. Helge Karlsson, Ubby kom en kväll (1957) till Folke Lundin och undrade om inte han ville medverka till att få igång idrottsverksamheten igen. Folke ställde upp, väl medveten om vilket arbete som skulle komma att krävas. Men det visade sig att det fanns en stor efterfrågan på idrottsaktiviteter. Alla visste vilken stor betydelse idrotten har för ungdomarnas uppväxt. Skogen fanns att tillgå för orientering och intresset för orientering växte. Folke och Gösta Eriksson i Skulla lade banor bland annat för Västupplandsmästerskapen. Tävlingarna hölls vid Trillbo. Nu hade både gammal och ung roligt igen. Så kändes det under flera år. Några orienterare blev riktigt duktiga, bland annat Leif Eriksson Nässelbo, Kent Edberg, Lars-Erik Karlsson Ängeby (EPA-Kalle), Rolf Carlsson Förarslätt och bröderna Nilsson Hasselbacken. JIF deltog med orienterare i bland annat Fyrisfejden, UIFs vårorientering i Edsbro. Folke Lundin kom 6:a i Edsbro. Alla tyckte att det var kul. Den 27 april 1957 beviljade Sveriges Riksidrottsförbund Jumkils IF medlemskap i förbundet, alltså 16 år efter att begäran inlämnats. Även fotbollen började så smått åter komma igång. En fotbollsplan fanns, söder om nuvarande Ullerängen, men med en stor sten i mitten av plan. På vintern gällde skidor med märkesåkningar; ungdomsmärken, damernas milmärke, seniorer 30 km. Det var alltid många deltagare. Sekreteraren Bertil Carlsson skrev i årsberättelsen för år 1957 att efter nästan 10 års uppehåll har verksamheten åter kommit igång och nu är föreningen på stark frammarsch. Den 16 februari 1958 genomfördes KM på skidor vid Blackstalund med 63 startande. Våren 1958 (27 april) deltog 14 personer från Jumkil i vårorientering i Tierp. Det bestående minnet från den orienteringen var att det var blött i skogen. Under 1958 stabiliserades ekonomin och organisationen. Skidor, bordtennis och orientering var de starka grenarna. Inom bordtennisen ägnade många, bland andra, Bengt Pettersson, Bondebo mycket tid för sporten. 16

17 Ullerängen invigdes 1961 Även om inriktningen efter nystarten blev orientering och skidor hade man inte släppt fotbollen helt utan man tyckte att det måste gå att ordna en fotbollsplan. År 1957 fick Bertil Carlsson, Folke Lundin och Helge Karlsson i uppdrag att se ut några lämpliga platser. Därefter tog man kontakt med dåvarande Bälinge kommun. En ingenjör från Riksidrottsförbundet tittade på flera alternativ. Ett alternativ var att få till en plan i anslutning till nuvarande skolan. Bälinge kommun kontaktades och ställde sig positiva till förslaget men det var alldeles för trångt för att få plats med en fotbollsplan vid skolan. Då vände man blickarna till de stora markägarna. Man ville ha idrottsplatsen mitt i Jumkil. Ullbolsta s marker låg centralt i Jumkil. Folke och Arne Lindgren besökte Nils och Ebba Douhan för att höra om det skulle gå att få ta i anspråk Stångfallshagen som idrottsplats. Stångfallshagen bestod av betesmark som inte längre användes då de slutat med mjölkkor. Stångfallshagen tillhörde Ulleråkers Häradsallmänning och förvaltades av Hushallningssällskapet. Sällskapet hade tidigare låtit röja marken och sätta upp stängsel för betesdrift. Det gick så småningom att arrendera betesmarken. Ulleråkers Häradsallmännings styrelse anförde vid möte den 15 februari 1958 att allmänningen ej har lagligt uttagen väg förbi Ullbolsta såg, och ansåg sig inte kunna tillstyrka begäran. Styrelsen uppdrog åt ordförande Bror Ferm att undersöka saken och inkomma med svar. Ett 25 årigt avtal upprättades den 20 augusti mellan Ulleråkers Häradsallmänning och Jumkils IF om upplåtelse av Stångfallshagen ( kvm). Den årliga arrendeavgiften var 100 kr. Jumkils IF betalade arrende för marken till Allmänningen under första året. Därefter skrev JIF till Allmänningen och bad om befrielse från arrendeavgiften. Befrielse medgavs tills vidare enligt beslut av Allmänningsstyrelsen den 16 oktober En starkt bidragande orsak till avgiftsbefrielsen var Ferms arbete som ordförande i styrelsen. Allmänningsstyrelsen har senare försökt att återföra arrendeavgift. En del trassel har förevarit i kontakterna med Allmänningsstyrelsen under 70-talet. Bland annat under ordförande Börje Ljungkvists tid träffade han och Folke Lundin den 20 oktober 1977 ordföranden Rune Jergeby i Almby, Läby. Han ville se ett skrivet kontrakt. Börje och Folke redogjorde för hur överlåtelsen av arrendet hade gått till och därmed var det inget oklart längre. Nu när en ny fotbollsplan skulle anläggas så skulle det ske enligt konstens alla regler. Matjorden schaktades bort och marken dränerades varefter matjorden ånyo påfördes. Det var viktigt att det blev plant. Klas Bonin hjälpte till med avvägningen och Stams Åkeri i Uppsala genomförde schaktningsarbetena i september Göte Hjärner plöjde plan den 24 november. Sedan fick planen ligga över vintern för att sätta sig. På våren 1959 var det dags för stenplockning och finputsning. Kurt Karlsson, Henry Karlsson (tillika 17

18 kassör) och Birger Karlsson lade ner många timmars arbete på plan. Bertil Carlsson svarade för byggandet av omklädningsrummen. Omklädningsrummen på Ullerängen byggdes under ledning av Bertil Carlsson. Taket lades på den 26 november års fotbollslag på Ullerängen. Stående, från vänster: Evald Pettersson, Helge Karlsson, Olle Lundevall, Hans Albrektson, Alvar Lager och Tage Östlund. Knästående: Jan Jansson, Kurt Karlsson, Bertil Olsson, Erik Johansson, Karl-Axel Eriksson 18

19 Arne Lindgren skänkte målställningarna i järn. Georg Bodare, faktor vid Ullbolsta såg, ordnade panelvirke till byggnaderna. Det var många fler som hjälpte till med arbetena. Det var stora ideella insatser som lades ner för etableringen av en ny idrottsplats. Penningbidragen var små. Riksidrottsförbundet bidrog med kr och Bälinge kommun med kr till Jumkils IF. Den 15 augusti 1959 såddes gräsplan. Inför invigningen hade man börjat fundera på vad idrottsplatsen skulle heta. Man ville gärna ha in förslag från medlemmarna. Harry Boströms förslag Ullerängen, antogs med utdelning av blommor. Invigningen skedde den 30 juli 1961 kl 18. Cirka 500 personer deltog. Folke Lundin hälsade välkommen och en representant för Upplands Idrottsförbund höll tal. Folke Lundin fick diplom från Sveriges Riksidrottsförbund För intresserat arbete för svensk idrott och värdefulla insatser vid tillkomsten av Jumkils Idrottsförenings idrottsplats. Anläggandet av Ullerängens Idrottsplats var utan tvekan den största arbetsinsatsen i JIF s historia. Efter invigningen mötte Jumkils nya fotbollslag IF Vesta. En minnesrik kväll då alla stortrivdes. Fotbollslaget kom sedan med i seriespel. Fotbollen fick en skjuts framåt genom anläggningen på Ullerängen. Ekonomin var också hyfsad. Parallellt med de omfattande och intensiva arbetsinsatserna på idrottsplatsen på Ullerängen hade skidor stor verksamhet under vinterperioden och orientering under barmarkssäsongen. JIF arrangerade 1959 Västupplandsmästerskapen i orientering vid Trillbo och fick mycket beröm för banor och arrangemanget i sin helhet. Även bordtennisen hade mycket aktiviteter igång med bland annat seriespel. Skidor hade ett mycket aktivt år 1960 med bland annat flitigt deltagande i DM-tävlingar och Gunillasvängen för de yngsta. Även bordtennisen var igång med 15 tal aktiva spelare. Orienteringen upplevde däremot 1960 som ett mellanår. År 1960 vann JIF Sport-60-proven (prov för skidlöparmärket) i kommunen före Bälinge IF. Jumkils IF hade med andra ord fler åkare än Bälinge IF. År 1961 var intresset för pingis stort och man spelade i Uppsalaserien Division 5. Bengt Pettersson och Hans Albrektsson nådde stora framgångar i bordtennis. Ishockey hade man också försökt sig på men många tyckte att det var att splittra aktiviteterna för mycket var en snöfattig vinter till men för skidsporten. Medlemsantalet var dock lågt med endast 34 medlemmar, varav en kvinna. 19

20 Besiktning av Ullerängen Den 9 augusti 1961 gjorde Riksidrottsförbundets Idrottsplatskommitté besiktning av Ullerängens Idrottsplats. Av protokollet framgår bland annat följande noteringar: Gräsmattan var gles och visade tecken på tuvbildning. Detta måste snarast justeras. På glesare och tuviga partier påföres ett tunt lager med matjord, helst sandmylla samt hjälpsås med lämplig fröblandning.. Tvätt- och duschrummet låg ca 10 meter från omklädningsrummet och var byggt som ett rum med tre väggar och utan tak. Duschen var konstruerad så att ett stort träfat var placerat ovanför byggnaden, till vilken vatten pumpades med handkraft. Från fatet ledde en slang ner till duschsilen. DM på skidor 1962 i Jumkil DM 50 km på skidor skulle köras på en milbana på uppdrag av Upplands Skidförbund. Flera kritiska röster höjdes, som ville varna för att man nog nu hade tagit vatten över huvudet. Det här har vi inte resurser till att klara av menade några. Skidsäsongen var kort detta år. Förberedelserna började redan under hösten 1961 med spårets dragning. Den 29 december mättes banan av Birger Karlsson och Folke Lundin. DM genomfördes (mot alla odds) den 25 februari 1962 med start och målgång vid Jumkils skola. Banan gick i skogarna omkring. Tävligen samlade 45 deltagare. Jumkils IF fick mycket beröm för arrangemanget och prisbordet. Resultatlistan från tävlingen visade att Strömbergs IF belade de fyra första platserna med Tage Eriksson som segrare. Fotbollen var i stadig tillväxt med A- och B-lag samt ett pojklag. Intresset för orientering avtog troligen orsakad av orienteringsförbud, som infördes på grund av gulsot under stor del av säsongen. Medlemsantalet var nu 40 personer men inga kvinnor, vilket bekymrade styrelsen märktes åter en stagnation och tillbakagång i verksamheten. Enligt årsberättelsen har en viss slentriankänsla insmugit sig i föreningen, en låtgåanda kan noteras. Sammanhållningen var svag och disciplinen dålig. Endast ett styrelsemöte och ett föreningsmöte förutom årsmötet hölls det året. Orienteringen var helt nere på grund av fortsatt orienteringsförbud på våren. Det enda som gick framåt var pojklaget i fotboll med Göte Hjärner som lagledare. Pojklaget deltog med ett sju-mannalag i Västupplandsalliansen. Ett friluftsbad skulle ordnas vid Tegelbruket Munkbacken i Jumkil. JIF tog på sig arbete med att ordna badet. I konkurrens med Bälinge som fick kommunala pengar för att anlägga och sköta om badet ordnade idrottsföreningen ett bad vid Munkbacken i Jumkilsån. Mycket tid och egna pengar 20

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh Del 1 Den 29 Maj 1951 bestämdes att Vilske Kleva Bollklubb skulle startas. Samtidigt tog man ett beslut att snacka sig samman med IK Wilske om att få tillgång till idrottsplatsen i Vilske-Kleva. Till ordförande

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Skogsbygdens Idrottsförening Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Skogsbygdens Idrottsförening Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap Skogsbygdens Idrottsförening Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap Skogsbygdens IF:s A-lag 1966 Bakre raden från vänster: Allan Andersson, Åke Holmberg, Lasse Lindgren, Lars-Olof Erberg, Åke

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Östhammars sportklubb

Östhammars sportklubb Östhammars sportklubb Det finns ett stort intresse för tennis i Östhammars kommun! Tennis ÖSK tennis har två utebanor med grusunderlag samt en bana inomhus med ett underlag som heter bergoplattan. Ungdomsträningen

Läs mer

Lägerhyddan

Lägerhyddan Skillingaryds Militärmuseum tema 2008: Lägerhyddan 1903 2008 Sammanställd 4 6/ 7 2008 av Per Bunnstad Lägerhyddan till höger, en byggnad där många haft mycket roligt. Förlag: Skillingaryds Bok- & Pappershandel

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Björsäters SK 2001. Lars Öhrling Sören Kuisma Jan Carlsson Ann Svensson

Björsäters SK 2001. Lars Öhrling Sören Kuisma Jan Carlsson Ann Svensson 2001 Håkan Schultz Bo Rönnmark Cathrine Larsson Yvonne Kuisma Lars Öhrling Sören Kuisma Jan Carlsson Ann Svensson Lennart Bergström Kjell Carlsson Renovering av kiosktak En hel del kostnader med avloppsproblem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Agne Olsson Jan Magnusson

Agne Olsson Jan Magnusson 1981 Agne Olsson Uppsättning av två flaggstänger - hann inte göras under jubileumsåret Bertil Ahlström ansvarig arbetsledare för toalettbygget Undersöktes om att sy en BSK-flagga Vattengropen som vattnet

Läs mer

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator Kallelsen godkännes. Mötet förklaras öppnat. Per Törnhult och Anders Eriksson hälsar

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Historisk kavalkad över

Historisk kavalkad över Historisk kavalkad över f.d. IF SAAB Presentation 2005-02-06 på klubbmöte (av Martin och Ingela Hedlund) Material samlat från SBTFs hemsida, SAAB arkiv, Uno Forsgren,och L-G Olsson. Hur det började Sällskapsspelet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Verksamhetsberättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelse Ordförande, Ledamot Richard Brännström Anläggningssektionen (1 år) Vice ordförande, Ledamot Hans Bark marknad/ekonomi (1 år) Sekreterare

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.1 2011 Vintern går mot sitt slut och solen börjar värma gott. Ett nytt orienterings år har börjat. I lördags var jag på vårens första orienterings aktivitet i Uppsala. Skogsflickorna hade

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Föreningens tillkomst och de första åren.

Föreningens tillkomst och de första åren. Ahlafors IF 100 år del 1. Föreningens tillkomst och de första åren. Ahlafors fabriker byggdes 1856, och utgjorde under drygt ett sekel det tongivande för samhället. Vid en brand 1905 ödelades större delen

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Martin Landås Katarina Finn Stig Nilsson Karin Spets Seppo Reijonen Lars Säfström Anders Smevold Conny Venngren

Läs mer

Om torpinventeringen i Orkesta socken

Om torpinventeringen i Orkesta socken Om torpinventeringen i Orkesta socken På 1970-talet påbörjades en torpinventering i Orkesta socken. Arbetsgruppen bestod av Åke Weiser, Larsåke Falk, Gustaf Åkerblom och Carl Olof Kjellin. På bilden ovan

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte 2001-11-19 på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl. 19.00 1. REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE MYNDIGHET Ordförande Mats Holmberg hänvisade till Upplands

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes.

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes. Protokoll fört vid Årsmöte med Arboga GK:s Veteransektion 2012-02-24 i Bibliotekets hörsal. Närvarande: 35 medlemmar. 1. Mötets öppnande Ordf. Rolf Nordquist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Sverigevandraren Tommy Nilsson kåserade och visade fina bilder

Sverigevandraren Tommy Nilsson kåserade och visade fina bilder BLIS höstmöte 2014 Sverigevandraren Tommy Nilsson kåserade och visade fina bilder BLIS ordföranden Stig Hallberg inledde kvällen med att hälsa alla välkomna. Ett 30-tal medlemmar var på plats vid föreningens

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Idrottsmuseet invigt i Ronneby

Idrottsmuseet invigt i Ronneby BLIS Höstmöte 2015 Idrottsmuseet invigt i Ronneby Floyds hörna invigdes vid BLIS höstmöte 2015 på Ronneby Brunn. I samband med Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps Höstmöte invigde Blekinge Idrottsförbunds

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion.

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion. 1971 Erik Dahlberg Bertil Wallberg 40-Årsjubileum i Folkets Hus 17 april Hitta en ny lämplig plats för klubbens prissamling som nu var i kommunalkontoret Rolf Ståhl tilldelades årets idrottsprestation

Läs mer

1930-talet. Äntligen Invigning 8 September 1933

1930-talet. Äntligen Invigning 8 September 1933 2012 1922 90 År 1 Kafé Rosenhill 1 Åby Idrottsförening stiftad den 22 oktober 1922 har till uppgift att genom övandet av idrott höja intresset för den samme och utbilda goda idrottsmän samnt verka för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 2: 1973-1975 Bowlingen blir en folksport I februari 1973 inviger GI:s Göran Engström den nya bowlinghallen i Kopparsvik, Visby Bowlinghall. Rosens ordförande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Madelene Brandin Ordförande i Burseryds IF sedan 2007 BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Burseryds IF Föreningen är känd för det ideella engagemanget. Den så kallade BIF-känslan! Tillbakablick Det

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-09-03

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-09-03 Fördelning: Handläggare Liza Stolt 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-09-03 Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Bill Svensson Sune Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

Han fick Värmlands Bandyförbunds förtjänsttecken i guld. Klubbens versmakare och revyförfattare. Hugo Blom, SM-guld 1938 som målvakt.

Han fick Värmlands Bandyförbunds förtjänsttecken i guld. Klubbens versmakare och revyförfattare. Hugo Blom, SM-guld 1938 som målvakt. (Källor - Boken om bandy(1946) och Rekord Magasinet) Nils "Nisse Vitt" Andersson, blekare, 1907 SM-guld 1936, 1938 och 1941. Vänsterytter vid alla tre tillfällena. Vann DM nio gånger åren 1937-1947. Stor

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.2 2011 Oj vad tiden går fort. Nu är det sommar och vårsäsongen bara svischade förbi. Många tävlingar har det blivit bl.a DM-sprint som gick i Rimbo. Tävlingen avgjordes en vardag kväll

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINGBO IDROTTSFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINGBO IDROTTSFÖRENING FÖR LINGBO IDROTTSFÖRENING 2015 Lingbo idrottsförenings styrelse bestod under 2015 av Ordförande Linda Åberg, Sekreterare Sofie Lindroth, kassör Henrik Astner samt ledamöterna Göran Stenberg, Jonas Eriksson,

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Årsmöte hölls den 23 maj 2007 Styrelse under året har varit: Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Louise Grapne (tillträdde Maj 2007) Kassör: Marie

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare

Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare mina doc: Gossis Idrottsminnen Rolf Lindelöf Februari 2011 Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare Startade tidigt Skolungdomens årliga friidrottstävlingar på Stockholms Stadion

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli.

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 1 Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 2. Interimsstyrelsen fick. följande sammansättning: Ordförande, Göran Engström,

Läs mer

Bergens Idrottsförening

Bergens Idrottsförening Bergens Idrottsförening Verksamhetsberättelse 2015 BERGENS IF Årsmöte 2015 Lokal: Träffpunkten Skaulo (PRO) Datum/tid: Onsdag 16/3 2016, 18.00 DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 INNEHÅLL: - INLEDNING - PRESENTATION LEDARSTAB - HUVUDTRÄNAREN HAR ORDET - SPELARTRUPP - JUNIOR- & SENIORFOTBOLL - TRÄNINGAR FRAM TILL

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

MARS. Vid pressarna: Frida Björk, Beatrice Thorstenson VASALOPPET!

MARS. Vid pressarna: Frida Björk, Beatrice Thorstenson VASALOPPET! MARS 2008 Vid pressarna: Frida Björk, Beatrice Thorstenson VASALOPPET! Äntligen är det dags. I dessa breddgrader kan det verka helt otroligt att det kommer att kunna genomföras, men enligt Vasaloppets

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Tänk till 18. Tänk till 19. Tänk till 20. Tänk till 17

Tänk till 18. Tänk till 19. Tänk till 20. Tänk till 17 Tänk till 17 Hon höll hårt i penseln. Det blåste så förtvivlat idag. Hon ville så gärna avsluta det fönster hon höll på med men här ute på slätten kunde det verkligen blåsa. Träden böjde sig för vinden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

75 år, 6 januari 1940 6 januari 2015

75 år, 6 januari 1940 6 januari 2015 75 år, 6 januari 1940 6 januari 2015 Klubben bildades av fem idrottsintresserade pojkar, som en ren kvartersklubb. I medlemsvillkoren ingick avhållsamhet från alkohol och svordomar, samt att man bodde

Läs mer

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö Min mormor Maria Kangas föddes 1872 i byn Lajkola i Finland. Min morfar Johan Erik Kangas var två år yngre och

Läs mer

SALEBY IF 70 år 1943-2013

SALEBY IF 70 år 1943-2013 SALEBY IF 70 år 1943-2013 Jubileumsfest 30 november 2013 Saleby Bygdegård Saleby IF:s seriesegrande damlag 1985: Stående från vänster: Roger Gustafsson, Malin Nilsson, Camilla Rosén, Ingegerd Olofsson,

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer