100 år. hurra! Barnsjukhuset. vi har hjälpt tals barn i hundra år. AKUTEN vintern är lika med högsäsong

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 år. hurra! Barnsjukhuset. vi har hjälpt 100 000-tals barn i hundra år. AKUTEN vintern är lika med högsäsong"

Transkript

1 E N J U B I L E U M S S K R I F T F R Å N s ö d ersjuk h uset Sachsska Barnsjukhuset 100 år AKUTEN vintern är lika med högsäsong historia från ammor till hänglås Rädda liv övning ger färdighet reportage LIVSLÅNGT SJUKHUSBESÖK hurra! vi har hjälpt tals barn i hundra år sachssska barnsjukhuset 100 år 1

2 HUNDRA ÅR AV BÄSTA MÖJLIGA HÄLSA NÄR SACHSSKA BARNSJUKHUSET planerades hade man ambitionen att skapa sin tids bästa spädbarnssjukhus. Ledamöter i en kommitté gjorde studiebesök på olika barnsjukhus i Europa och lät sig inspireras. De tankar, kunskaper och erfarenheter man tog del av tillämpades sedan då verksamheten startade i de vackra och charmiga husen ovan Årstaviken. Invigningen skedde 5 mars, Det visade sig gå bra både för patienter och för verksamheten. Det går bra idag också. Sjukvården har utvecklats och förändrats, men patienterna och deras familjer har hela tiden varit mcket nöjda. j j j men hur ska vi planera för framtiden? Om några år startar Na Karolinska sjukhuset och det innebär stora förändringar på kort och lång sikt. Även i framtiden ska Sachsska ha en självklar och framträdande roll i barnsjukvården. Även i framtiden ska barn och ungdomar med olika diagnoser och komplexa problem komma till oss. Även i framtiden ska vi ha specialistteam med olika rkesprofessioner som har specialkunskaper i den mångfald av sjukdomar och åkommor som präglar barnsjukvården. Även i framtiden ska Sachsska vara det mest uppskattade barnsjukhuset. medicinsk kvalitet, god omvårdnad samt välutvecklat samarbete med andra vårdgivare. j j j hur ska vi åstadkomma det? Jo, vi ska forska och undervisa, vi ska utveckla verksamheten genom ständigt lärande, vi ska ha en öppen och ömsesidig dialog, vi ska visa respekt för patienterna och varandra och vi ska ta ansvar för hela verksamheten. Gör vi så finns stora möjligheter att Sachsska Barnsjukhuset finns också år 2111! vi kan hålla fast vid det mål som har varit vår ledstjärna genom alla år: bästa möjliga hälsa till barn och ungdomar. j j j DET GÅR NATURLIGTVIS inte att planera för 100 år. Men vi kan hålla fast vid det mål som har varit vår ledstjärna genom alla år: bästa möjliga hälsa till barn och ungdomar. Vi kan nå vårt mål genom att behålla de grundvärderingar som burit oss fram under åren: alltid ge högkvalitativ sjukvård med professionellt bemötande, hög PER SANDSTEDT Verksamhetschef för Sachsska Barnsjukhuset Sachsska Barnsjukhuset 100 år är utgiven 15 februari Upplaga: 4000 exemplar. Produktion: Södersjukhusets informationsavdelning. Ansvarig utgivare: Helen Hellströmer, informationschef, SÖS. Redaktör: Jacob Sundberg. Skribenter: Sofia Sjöman Waas, Camilla Hedquist. Foto: Fotogruppen, SÖS. Grafisk form: Omslagspojken heter Love, är 7,5 år och har varit patient på Sachsska Barnsjukhuset några gånger. Så här tcker han om att gå till doktorn: "Det är ganska jobbigt när man måste ta sprutor men det är kul på lekterapin". 2 s a c h s s s k a b a r n s j u k h u s e t å r

3 EN DAG PÅ AKUTEN Text JaCob sundberg foto fotogruppen Det är högt tempo när larmet går. De allra minsta patienterna är helt nfödda. Vintern är högsäsong för barnakuten, med många förklningar. Samspelet mellan personalen är viktigt för arbetet. JOURPASS PÅ AKUTEN Varje dag är olik den förra. Allvarliga förklningar varvas med svårare tillstånd. föräldrarna lugnande besked, berättar Helena Thulin, ST-läkare. Ibland kan man känna sig stressad när det finns fler patienter än platser. Helena Thulin har jobbat på Sachsska Barnsjukhuset sedan 2006, och tcker trots allt att det är stimulansen och glädjen i arbetet som väger absolut tngst. På morgonen är det oftast lugnt. Då hinner man gå igenom en morgonrapport för att höra vad som hänt under natten. Sedan fller patienterna på under dagen. Ibland kan man ha fra, fem patienter samtidigt, i väntan på prover, säger hon. Varje år söker drgt barn till akutmottagningen, vilket om man slår ut det innebär nästan 70 barn per dag. Men riktigt så enkelt är det inte. Vintern är nämligen högsäsong för barnakuten, vilket betder närmare hundra patienter varje dag. Det är mcket RS-infektioner, det vill säga kraftiga förklningar, på vintern. Och så en hel del magsjuka där vi ibland måste lägga in patienten och ge dropp. Den kliniska bilden avgör om vi ska lägga in barnet eller inte. Procentuellt lägger vi in färre än man gör på vuxenakuten. Kanske Ofta kan man ge är det för att man inte tar chansen med barn föräldrar åker in och får en professionell bedömning, och det ska man göra. Men det innebär att vi kan ge många lugnande besked och goda råd. INTE ALLA PATIENTER är av det lättare slaget. Varje månad kommer det in cirka nio akuta ambulanshelena Thulin larm, det vill säga patienter som är riktigt illa däran. Och det finns förstås en ganska bred skala av patientens tillstånd, från livshotande till mcket lindriga smtom. Akut sjuka barn går naturligtvis alltid före. Ibland kan man nästan känna sig otillräcklig när en patient får vänta. Varje patient måste ju få ta sin tid. Och kommer det ett larm så måste man springa. specialitet ingen dag är den andra lik, säger hon till skillnad från vuxenvården är barnsjukvård speciell på det sättet att det ofta finns med personer som tar hand om patienten. Det ger jobbet en pedagogisk dimension, att man måste förklara sjukdomen för hela familjen som följer med, det är ju föräldrarna som måste se till att barnet får i sig medicinen. Det ger stimulans att få möta en massa olika människor i olika situationer. BARNAKUTEN l Barnakuten är en barnmedicinsk akutmottagning för barn och ungdobarnakuten mar mellan 0 och 18 år. l Varje år söker drgt barn till akutmottagningen. l Eftersom Södersjukhuset är ett å andra sidan är det just dessa tempoväxlingar som gör arbetet stimulerande. Det är en enorm variation och ett brett spann på våra patienter som ju är mellan noll och arton år. Det är roligt och utmanande att det är en så bred medicinsk utbildningssjukhus finns det på akuten förutom ordinarie personal även medicine kandidater, läkare under fortbildning och sjuksköter skestuderande. sachssska barnsjukhuset 100 år 3

4 HISTORIA T e x t S O F I A S J Ö M A N W A A S f o t o f o t o g r u p p e n Sachsska från början VÄLGÖRENHET LADE GRUNDEN FÖR BARNSJUKHUSET Vad har det exklusiva varuhuset NK att göra med Sachsska Barnsjukhuset? Den gemensamma nämnaren stavas Simon och Mathilda Sachs, makarna som framgångsrikt drev en av Stockholms exklusivaste presentbutiker i senare delen av 1800-talet. Men Stockholm vid förra sekelskiftet var allt annat än galans och societetsmänniskor. huvudstaden är oerhört smutsig, trångbodd och har hög barnadödlighet vid tiden kring förra sekelskiftet. Omkring 15 procent av barnen dör innan de hinner flla fem år. Simon och Mathilda Sachs har själva förlorat sin förstfödde i späd ålder, men de två barnen Josef och Alice klarar sig från svåra barnsjukdomar lämnar Simon Sachs över familjeföreget till sonen Josef Sachs. Han lckas mcket väl och 1902 grundar han Nordiska Kompaniet tillsammans med en kompanjon. Familjen Sachs är mcket kultiverade med intressen för både musik, litteratur och sociala frågor och de engagerar sig tidigt i välgörenhet. Mathilda Sachs sitter bland annat i strelsen för Eugeniahemmet, en förening startad av Prinsessan Eugenie ( ) som vårdar fattiga, obotligt sjuka och vanföra barn. familjens gode vän, den kände barnläkaren Arthur Fürstenberg kontaktas för att diskutera olika donationsmöjligheter. Doktor Fürstenberg beskriver ett skriande behov av ett spädbarnssjukhus och Simon Sachs bestämmer sig för att skänka Simon Sachs Mathilda Sachs kronor till grundandet av Stockholms första spädbarnssjukhus. Kort efter mötet, i januari 1907, avlider Simon Sachs, men donationen genomförs ändå genom barnen Josef Sachs och han sster Alice Thiel, som även skjuter till extra pengar vid bggstarten. Stockholms stad tar tacksamt emot donationen och upplåter kvadratmeter mark intill Rackarberget i Årstalunden för bgget av Barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs minne. den 8 mars 1911 tar sjukhuset emot den allra första patienten och det dröjer inte länge förrän sjukhuset är fullbelagt. Totalt rmmer det 54 barn och fra medföljande mödrar och det kommande året skrivs 180 barn in, de flesta under ett års ålder. Vanliga åkommor är magsjukdomar, undernäring, bristsjukdomar och infektionssjukdomar. Harald Ernberg är sjukhusets förste överläkare och stannar fram till sin pension I en artikel i Läkartidningen 1913 beskriver han två väsentliga faktorer för ett tillfredsställande resultat i behandlingen av de små barnen, nämligen tillräcklig tillgång till bröstmjölk, dvs ammor samt tillräcklig sköterskepersonal. Harald Ernberg är alltså modern i den mening att han betonar amningens betdelse för barnets utveckling. Men personalstrkan är med dagens mått liten. Två översköterskor, fra sköterskebiträden, sex heltidsanställda ammor och tio sköterskeelever ska gemensamt sköta om barnen och mödrarna, samt arbeta i mjölkköket och på isoleringsavdelningen. simon SACHS skänker kronor till grundandet av ett spädbarnssjukhus före sachsska Barnsjukhusets tillkomst finns inget sjukhus för spädbarn i Stockholm. De strande var länge, med tanke på den höga infektionsrisken, skeptiska till att sammanföra små barn på gemensamma inrättningar. Och det fanns fog för tvivlet. På vissa barnsjukhus och hittebarnhus utomlands kunde dödligheten överstiga 50 procent. Under verksamhetens första år är dödligheten 17,7 procent, inräknat de barn som är inkomna i hopplöst, eller nästan hopplöst stadium. Det viktigaste som hänt barnsjukvården var att överläkare Ernberg fick bukt med hospitalismen, dvs vårdrelaterade infektioner, genom att sätta hänglås på från invigning till jubileum Sachsska Barnsjukhuset invigs. BCG-vaccin mot tuberkulos införs (BCG= Bacillus Calmette-Guérin). Riksdagen tar beslut om att införa barnavårdscentraler. Alexander Fleming får tillsammans med Ernst Boris Chain och Howard Walter Flore nobelpris för upptäckten av penicillin. 4 s a c h s s s k a b a r n s j u k h u s e t å r

5 Docent Ingvar Alm, dåvarande verksamhetschef på Sachsska Barnsjukhuset undersöker en liten gosse. Uppgift om sjuksköterskans och barnets namn saknas. dörrarna för att förhindra besökare, säger Johan Gentz, som var verksamhetschef på Sachsska Barnsjukhuset åren Barnen isoleras även ifrån varandra genom glasliknande bås på salarna. Det var inte av elakhet eller brist på omtanke utan på grund av infektionsrisken som föräldrar och sskon inte fick besöka sina barn på den tiden. Men det var lika viktigt att ta bort hänglåsen, för då kunde vi bota och göra dem själsligt hela, säger Johan Gentz. de första 20 åren är sjukhuset enkom för spädbarn, men på 1930-talet börjar man ta emot barn upp till skolåldern. Däremot är det vid starten inte tänkbart att behandla barn med medfött handikapp. Dessa barn placerades vanligen på institutioner, även så kallade idiothem. Verksamheten utvidgas successivt och under 1940-talets slut bgger man till flera paviljonger invigs den na grannen Södersjukhuset och några år senare, 1950, blir Sachsska Barnsjukhuset Södersjukhusets barnmedicinska klinik, vilket det är än idag. År 2000 flttar hela barnverksamheten in i Södersjukhusets östra flgel, delvis för att klara nföddhetsvården. Den gamla bggnaden renoveras och får så småningom na hresgäster Barn och ungdomspskiatrin i Stockholms län. Värme, omsorg och bröstmjölk var viktigt för barnens tillfrisknande. I mitten av 70-talet understiger spädbarnsdödligheten 1 procent i Sverige Poliovaccin ation påbörjas efter stora polioepidemier. FN:s konvention om barnets rättigheter antas av FN:s generalförsamling Sverige inför, som första land i världen, ett förbud mot alla former av våld och kränkande behandling av barn. Sachsska Barnsjukhuset firar 100 år. Spädbarnsdödligheten beräknas bli mellan 0,2-0,3 procent Under 90-talet kommer vaccin mot den fruktade HIB-meningiten ut. (Hemophilus Influenzae tp B) sachssska barnsjukhuset 100 år 5

6 mottagningar T e x t c a mi l l a h e d q u i s t f o t o f o t o g r u p p e n När man är på väg in i vuxenlivet är det viktigt att få träffa personal med kunskap om ungdomars särskilda behov. Ungdomsenheten fungerar, genom sin kombination av olika specialister, också som en specialistenhet när det gäller att hjälpa ungdomar med smtom som visar sig ha en pskosomatisk bakgrund. KROPPEN OCH SJÄLEN Ungdomsenheten bemöter unga med respekt och specialistkunskaper På Ungdomsenheten arbetar olika specialister tillsammans för att hjälpa ungdomar som exempelvis söker vård för kroniska sjukdomar, gnekologiska besvär eller som vill göra abort. på Ungdomsenheten har kunskap om ungdomars fsiologiska, pskologiska och sociala behov och förstår att det är skillnad på en 14-, 16- och en 18-åring. Miljön är anpassad till ungdomarna och här riskerar man inte att trampa på några legobitar. Ungdomarna ska känna att de blir be- ALLA SOM JOBBAR mötta med respekt och att vi tar hänsn till deras behov av integritet. Vi brukar säga att vi erbjuder outh friendl services. Och sexualiteten, som är viktig för ungdomar, finns alltid med i medvetandet på mottagningen. Det är inte alls självklart inom barnsjukvården, säger Vilhelm Masreliez, överläkare. HIT FÅR UNGDOMAR mellan 13 och 20 år komma på remiss (men flickor som vill göra abort behöver ingen remiss). De möts av specialister inom medicin, gnekologi och pskiatri på en och samma plats. Personalen arbetar i team läkare, pskiater, barnmorska, sjuksköterska och kurator och träffar ungdomarna tillsammans. Det är kroppsliga problem som är inträdesbiljetten till Ungdomsenheten. Men ibland beror de kroppsliga smtomen på att man inte mår bra i själen, till exempel att man har en depression eller panikångest, och det kan ta lite tid att komma fram till det, säger Eva-Britt Andersson, ungdomspskiater. Du som vill veta mer kan gå in på www. sodersjukhuset.se och söka efter Ungdomsenheten. SACHSSKA även utanför södermalm sachsska Barnsjukhuset finns inte bara på Sachsska Barnsjukhuset. Eller rättare sagt, Sachsska Barnsjukhuset har flera mottagningar som ligger utanför sjukhusområdet i Handen, Farsta, Nacka och på Södermalm. per västberg, barnläkare och enhetschef, har jobbat i två år på Farsta barnmottagning. 6 sachssska barnsjukhuset 100 år Vi finns till för hela södra Stockholms stad, södra gröna linjen där det bor ungefär barn, säger han. Till Barnmottagningen i Farsta kommer barn i alla åldrar och med många olika problem. De kommer på remisser från sjukhusen, vårdcentraler, barnavårdscentraler eller från skolhälsovården. Många föräldrar ringer själva och önskar tider. Mer än hälften av patienterna är allergiska barn och barn med astma. att till exempel kunna hjälpa en dåligt behandlad astmatiker så att de kan leka som andra barn och delta i sina fritidsaktiviteter känns tillfredställande. Så länge man sköter sitt jobb bra, är det väldigt belönande, man får oer- hört snabb respons på det man gör, säger Per Västberg. På mottagningen arbetar ett dussin personer som tar emot cirka 4500 patienter varje år. Det är ett meningsfullt arbete och Farsta Barnmottagning har mcket trevlig personal. Man har aldrig långtråkigt, avslutar Per Västberg. jacob sundberg

7 Patientenkät viktig kvalitetsindikator I februari skickas en skriftlig enkät till slumpvis utvalda patienter (och föräldrar) som nligen har vårdats på våra mottagningar eller avdelningar. Undersökningen ingår i den nationella patientenkäten. Kostråd för gravida Livsmedelsverket har öppnat en sida på Facebook, Kostråd för gravida och ammande ett forum dem som vill fråga och få svar från experter och även kommentera och diskutera med andra i samma situation. SACHSSKA BARN- SJUKHUSET FÅR NY CHEF Eva Berggren Broström blir n verksamhetschef på Sachsska Barnsjukhuset efter Per Sandstedt som går i pension. Eva Berggren Broström har chefserfarenhet från Astrid Lindgrens Barnsjukhus. c e p s ÖVNING för det oväntade Hur ska man träna för det oväntade? Den frågan ställde sig överläkare Anders Dahlström för nästan femton år sedan. Resultatet heter CEPS, och har spridit sig till mer än hälften av Sveriges förlossningssjukhus. BARNLÄKARE ÄR INTE AUTOMATISKT goda teamledare eller kommunikatörer, konstaterade Anders Dahlström. Året var 1998, och överläkaren visste att det fanns ett behov att träna det team som finns runt ett nfött barn med akuta sjukdomstillstånd. Det var så idén till Center for Education in Pediatric Simulator föddes. Vi var ett multiprofessionellt lärarteam bestående av barnläkaren, barnsjuksköterskan (Monica Vestman), narkosläkaren (Anne Kierkegaard), förlossningsläkaren (Giesela Wegnelius) och förlossningsbarnmorskan. Det var det här teamet som skapade en utbildning för sina kollegor. Grunden var att vi skapade verkliga situationer. Den viktigaste skillnaden var att patienten var en docka allt runtomkring var så verkligt som möjligt, säger han. inom flget tränar man regelbundet i simulator sedan många år, eftersom man funnit att brister i kommunikation var den största orsaken till olckor. Idag är kommunikationen i cockpit en god förebild för teamarbete i akutsjukvård. Vår kurs har förbättrats och utvecklats. Både vår simuleringsförmåga, vår kunskap i vuxet lärande och hur man återkopplar till dem som övar. Återkoppling med hjälp av filmen är ett av de viktigaste momenten i lärandet, säger Anders Dahlström. Ceps har fått stort genomslag utomlands. Här tränas norsk personal i akut omhändertagande av nfödda. i en verklig situation, kan det ibland Vara så att man går in och frågar vem som har kepsen och alla vet vad man menar HELA ÖVNINGEN FILMAS för att deltagarna sedan ska kunna se hur de själva agerar, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Konceptet har blivit så populärt utanför sjukhusets väggar, att fler än hälften av Sveriges förlossningssjukhus håller utbildning baserad på CEPS. Teamarbete och kommunikation står i centrum för kursen, och den som är ledare för teamet har på sig just det en keps. Metoden har blivit så spridd att kepsen blivit en allmänt känd metafor för ledarskap. I en verklig situation kan det ibland vara så att man går in och frågar vem som har kepsen och alla vet vad man menar. PÅ SÖDERSJUKHUSET HÅLLER Anders Dahlström, Anne Kierkegaard och medarbetare instruktörsutbildningar, så att simuleringar ska kunna hållas av lokala medarbetare på sjukhus runtom i landet. CEPS har dessutom utvidgats till att omfatta simulering inte bara kring ett nfött barn, utan också kring äldre barn och även gravida kvinnor. Och övningarna måste hållas kontinuerligt. Varje individ ska gå kursen och träna minst var tredje år för att hålla kunskaperna vid liv, avslutar Anders Dahlström. JACOB SUNDBERG s a c h s s s k a b a r n s j u k h u s e t å r 7

8 reportage T e x t C A M I L L A H E D Q U I S T f o t o f o t o g r u p p e n När livet stannar och allt välts på ända RASMUS HAR VARIT PATIENT PÅ SACHSSKA I HELA SITT LIV När ett barn drabbas av en kronisk sjukdom drabbas hela familjen. Här berättar Claes Gestrin, pappa till Rasmus, om hur det var för dem att få ett sjukt barn och om sina många möten med vården. rasmus gestrin har varit patient på Sachsska Barnsjukhuset sedan han var ett och ett halvt år. Idag är han 23. Var tredje vecka kommer han hit med någon anhörig för att få blodtransfusion. Han lider av den ovanliga blodsjukdomen Diamond Blackfan Anemia (DBA), som gör att hans kropp inte kan producera de röda blodkroppar han behöver. Sjukdomen upptäcktes när han var sju veckor. Hans föräldrar, Lena-Maria och Claes Gestrin, tckte att Rasmus var blek och inte tog ögonkontakt som han skulle. Sköterskan på barnavårdscentralen bokade tid hos läkaren där. Rasmus förbereds för eftermiddagens blodtransfusion. ska Barnsjukhuset. Under två dagar fick Rasmus vara med om många smärtsamma undersökningar bland annat för att utesluta leukemi och andra cancerformer. Då trodde man inte att spädbarn kände smärta, så till exempel togs ett benmärgsprov på honom utan bedövning. Rasmus skrek väldigt mcket, och när sjuksstern frågade efter srgas började vi bli panikslagna och frågade läkaren: "Klarar han det här?". Jag tror det svarade läkaren, berättar Claes Gestrin. När man har varit i vårdsvängen ett tag lär man sig en del. Nu tillåter vi inte att någon undersöker Rasmus utan att vi har förberett honom. I början var man så oerfaren och sårbar. Andra dagen på sjukhuset togs ett hemoglobinvärde (blodvärde) på den bleke Rasmus. Det var skrämmande lågt, 47 mot normala cirka 200 hos bebisar. DET ÄR EN ENORM TRYGG- HET ATT HA EN AVDELNING, EN TILLHÖRIGHET, NÄR MAN HAR ETT BARN MED EN SÅ KNEPIG SJUKDOM vi såg genast på läkarens ansiktsuttrck att det var något som var allvarligt fel med Rasmus. Han skickade oss direkt till Sachsnär sachsska barnsjukhuset stängde för sommaren fick familjen åka vidare till Huddinge sjukhus. Där konstaterades att Rasmus led av DBA. Tillvaron vältes på ända för den nblivna familjen. Istället för att åka runt och visa upp sin nföding avlöste veckorna på sjukhuset varandra. Jag minns att jag gick upp på sjukhusets parkering för att titta till bilen. Där stod den, med windsurfingbrädan på taket. Vi skulle ha åkt på semester till Öland samma dag som vi träffade BVC-läkaren, säger Claes Gestrin. De skickades vidare till Karolinska sjukhusets barnonkolog, där en överläkare behandlade en flicka med samma sjukdom. Men vi visste fortfarande inte hur sjukdomen skulle utvecklas eller behandlas. Läkaren ordinerade kortison, som inte fungerade så bra och hade en rad biverkningar. Överläkaren var av den gamla stammen som inte direkt förespråkade utbte mellan föräldrar till sjuka barn. Efter mcket tjat fick familjen Gestrin emellertid träffa flickan, som nu var vuxen. Det var naturligtvis betdelsefullt att kunna fråga henne hur hon upplevt sjukdomen. Lena-Maria lckades också få ut listor på kliniker som behandlande barn med DBA, sedan satte hon igång att ringa runt. Det var startskottet för den föräldraförening som hon bildade för föräldrar till barn med DBA. Vi fick då kontakt med många som trodde de var ensamma i Sverige med sjukdomen. när rasmus var ett och ett halvt år kom han till Sachsska Barnsjukhuset och läkaren 8 s a c h s s s k a b a r n s j u k h u s e t å r

9 Var tredje vecka besöker Rasmus Gestrin Sachsska Barnsjukhuset för att få blodtransfusion. Här är han tillsammans med mamma Lena-Maria Gestrin. Göran Elinder, som föreslog att de skulle gå över till blodtransfusioner för att slippa biverkningarna av kortisonet. Vi passade inte in på Karolinskas onkologavdelning och rent geografiskt hörde vi hit. Då visste vi inte att det var bättre här. Att Rasmus fortfarande får sin behandling på barnsjukhuset, trots sina 23 år, beror på att han utvecklingsmässigt är som ett barn. Förutom blodsjukdomen har Rasmus också ett förståndshandikapp med autistiska drag och epilepsi. Han kom inte heller in i puberteten av sig själv utan fick börja ta könshormon för ett drgt år sedan. Vi är här lite på övertid. Men vi ser gärna att Rasmus får vara kvar eftersom kontinuiteten ger honom den trgghet han så väl behöver. Det är en enorm trgghet att ha en avdelning, en tillhörighet, när man har ett barn med en så knepig sjukdom. Dessutom är han som ett barn i sitt sätt att vara och personalen känner Rasmus. Vi har gått här så länge att jag nästan känner srrorna här bättre än min egen sster, säger Claes Gestrin. Rasmus själv ser fram emot dagarna när han ska få blod, trots att det tar några timmar i anspråk. Tiden fördriver han med att äta lunch, se på film eller gå till lekterapin, som har varit viktig genom åren. Blodtransfusionerna gör dock att han får för mcket järn som kan lagras i och skada kroppens organ. Därför behöver han en medicin som binder järnet. med Rasmus för en utomstående ter sig harmoniskt har resan hit varit tuff. Den enda kritik vi kan komma ihåg att vi haft mot personalen på avdelningen är att man då, för 20 år sedan, var alltför försiktig med att tala om att vi kunde få stöd av pskolog och kurator. Vi fick hjälp så småningom. Ibland tror jag att jag och ÄVEN OM LIVET Lena-Maria inte har fått saker för att vi verkar så kapabla, starka, men sånt kan man inte se på utsidan. Under sina 23 år har Rasmus fått cirka 400 blodtransfusioner, han har många blodgivare att tacka för sitt liv. DIAMOND BLACKFAN ANEMIA Diamond Blackfan Anemia är en ovanlig sjukdom. I Sverige föds ett till två barn om året med sjukdomen. Sjukdomen innebär att nbildningen av röda blodkroppar är nedsatt. Resultatet blir lågt hemoglobin, blodvärde, (Hb). Den kan också ge vissa missbildningar. DBA orsakas av en skada i ett arvsanlag. (Källa: Socialstrelsen) sachssska barnsjukhuset 100 år 9

10 FORSKNING T e x t S O F I A S J Ö M A N W A A S f o t o f o t o g r u p p e n risk FÖR TIDIGT FÖDDA Allt fler överlever tack vare avancerad mödravård uppföljning extra viktig Samtidigt som fler för tidigt födda överlever får samhället successivt en n grupp individer med högre risk att drabbas av folksjukdomar i vuxen ålder, bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes. För år sedan överlevde få barn en extremt för tidig födsel. Idag överlever 70 procent av dessa barn och det innebär att vi kan räkna med en allt större andel människor i vuxen ålder med en sjukdomshistoria som grundlagts i nföddhetsperioden, säger barnläkaren Anna-Karin Edstedt Bonam. Barnläkaren Anna-Karin Edstedt Bonam vill att fler ska vara medvetna om att tidigt födda är en riskgrupp som vuxna. HON ARBETAR TILL VARDAGS på Barnhjärtmottagningen och forskar om kommande hälsorisker hos extremt för tidigt födda. Har man outvecklade organ sedan födseln får man tuff resa, även om det går bra i slutändan. Livsstilen kan påverka hälsan på kort och lång sikt och det kan vara extra viktigt att motionera samt undvika tobak och onttig mat om man är extremt för tidigt född. ANNA-KARIN EDSTEDT BONAMY efterlser en ökad medvetenhet i sjukvården, bland annat hos allmänläkarna, om att dessa barn utgör en potentiell riskgrupp som vuxna. Idag följer vi upp barnen tills de är tre, SIGNIFIKANT FÖR ALLERGIER är att kroppen bildar allergiantikroppar mot ämnet och att huden och slemhinnorna påverkas. Anaflaxi är det vi fruktar mest. Det är när flera organsseller max fem år gamla. Med tanke på hur lite som är känt om följderna av extremt för tidig födelse, så skulle jag verkligen önska att samhället satsade på en strukturerad uppföljning högre upp i åldrarna. Det kan till exempel handla om att mäta blodtrcket när barnen ändå är hos doktorn. Starten i livet har betdelse hela livet! för tidigt födda I Sverige föds omkring barn per år, varav 6 procent föds för tidigt, dvs. mer än 3 veckor före förväntat datum. Cirka 0,3-0,4 procent av barnen föds extremt för tidigt. viktigt att fastställa allergi födoämnesallergier är vanliga hos barn. Enda behandlingen är att undvika födoämnet helt. Cirka 3 4 procent av späd- och småbarnen i västvärlden är allergiska mot något födoämne, varav ägg och mjölk är vanligast. Smtomen kan variera, från klåda i näsa, mun och svalg till nässelutslag, astma, kräkningar och diarréer, berättar Caroline Nilsson, barnläkare vid Barnallergimottagningen. Oavsett allergi är den enda behandlingen att undvika födoämnet helt. tem i kroppen reagerar i kombination med andningssvårigheter eller blodtrcksfall. Misstänker du att barnet är allergiskt ska du alltid kontakta en barnläkare. Inget barn är för litet att bli testat. vi gör även födoämnesprovokationer på barn och ungdomar. Då får vi veta om och hur de reagerar på ämnet. För ungdomar som kanske inte har råkat ut för någon reaktion sedan de var små är det mcket värdefullt. Det är mcket bättre att de provar jordnötter hos oss än på krogen. med åldern växer ofta mjölkoch äggallergierna bort, men andra kan tillkomma, exempelvis mot nötter, frukt, grönsaker och så björkpollen! Ett av proteinerna i hasselnöten påminner om det som finns i björkpollen. Därför kan det uppstå en korsreaktion när vi testar för nötallergi. 10 s a c h s s s k a b a r n s j u k h u s e t å r

11 L E K T E R A P I N Det är viktigt att barn fortsätter uppleva skratt och bus även om de är sjuka, tcker Karolin Andrén och Anja Bülow LEKER BORT RÄDSLAN xbox 360 OCH PINGIS är kanske inte det första man associerar med sjukhusvård, så man kan förstå att Anja Bülow och Karolin Andrén uppfattas lite grann som sjukvårdens good gus. Lekterapins lokaler är nämligen som ett smärre nöjesfält för barn, dock alltjämt med en hemlik känsla. Genom att komma hit blir det lättare för barnen att hantera den situation de befinner sig i. Vi fokuserar på det friska och lekfulla i barnet och därför är det inte ovanligt att vi får en annan bild av barnen än vad man har på avdelningen, säger Anja Bülow, lekterapeut. TILLSAMMANs har Karolin Andrén och Anja Bülow dörren öppen för alla barn och ungdomar som vistas på barnsjukhuset. Många barn behöver hjälp med att bearbeta sina sjukvårdsupplevelser och även få lekförberedelse inför kommande undersökningar och/eller behandlingar. Med hjälp av en förberedelsedocka kan vi genom information och lek visa hur det går till när man till exempel sätter en infart. Många barn är rädda och fantasin kan vara mcket värre än verkligheten, säger Karolin Andrén, lekterapeut. barnen som kommer till lekterapin är i åldrarna 0 till 18 år, så spektrat av leksaker och material är brett, liksom lekterapeuternas kunnande, vilket de delar med sig av till vårdpersonalen. Som pedagoger i sjukvården är det viktigt att vara med och förmedla barnens perspektiv. Barn har ett stort lekbehov och det är viktigt att få fortsätta uppleva skratt och bus även om man är sjuk. Upplevelserna är individuella och som lekterapeut utgår vi ifrån varje familjs situation, avslutar Anja Bülow. jacob sundberg BB SÖS på Facebook Under senvintern öppnar BB SÖS en sida på Facebook för att kunna informera om och föra dialog med blivande föräldrar om förlossningsverksamheten på Södersjukhuset Det hände också 1911: l Den svenske konsert- och operasångaren Jussi Björling föds i Borlänge l Biltillverkaren Scania AB bildas l Da Vinci-målningen Mona-Lisa stjäls från museet Louvren i Paris l Den norske polarforskaren Roald Amundsen och hans expedition når Sdpolen l Nobelpriset i kemi tilldelas den franska kemisten Marie Curie l Drckestillverkaren Herrljunga Cider grundas av frikrkopastor Oskar Svenberg l Den svenske riksskalden Gustaf Fröding avlider DETTA HÄNDER PÅ SACHSSKA JUBILEUMSDAGEN 11 MARS l Kul för barn om kroppen l Historisk utställning l Lunchkonsert l Föredrag om vanliga sjukdomar Hela programmet finns på: TACK TILL VÅRA SPONSORER: FRÅGA 3: VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA PÅ SACHSSKA BARNSJUKHUSET? Marie-Louise Amatiello, barnsjuksköterska Att jobba med barn förstås. Barn har en helt annan tillfriskningsnivå och det finns andra resurser än i vuxenvården. Jens Bekkebråten, ST-läkare Framförallt att det är trevlig stämning och så ligger sjukhuset fint till rent geografiskt väldigt bra läge. Jonas Dbring, kontorsassistent/enhetsledare Det är både kul att jobba med barn och med roliga kollegor. Dessutom är arbetet mcket omväxlande. s a c h s s s k a b a r n s j u k h u s e t å r 11

allt för forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen

allt för forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen Dokument: risk för akut brist på barnonkologer EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN Nr 5.11 forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen Ellen full av liv

Läs mer

BARN&CANCER. Lunchrast i sjukhusskolan. Med rätt stöd klarar Pontus skolan Nya föräldrapenningen en besvikelse

BARN&CANCER. Lunchrast i sjukhusskolan. Med rätt stöd klarar Pontus skolan Nya föräldrapenningen en besvikelse BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 1 2006 >>> När Jesper Lombrant inte orkar gå ner till skolsalen på barnsjukhuset i Uppsala, kommer läraren upp till rummet i stället. Lunchrast i

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

God sjukvård för ett ovanligt barn

God sjukvård för ett ovanligt barn God sjukvård för ett ovanligt barn 2(40) 3(40) Förord Svårt sjuk igen. Med tjutande däck parkerar vi bilen utanför akuten. Ut med elrullstolen. Vår starka oro och vanmakt försvinner som i ett trollslag

Läs mer

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Stort tack till följande företag som genom generösa bidrag gjort denna bok möjlig att producera: c2 brand implementation ab för prepress

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik Nummer 4 2012 Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik TEMA: Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer innehåll nr 4 2012 9 Ledaren 4 Redaktören

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

BARN&CANCER. Cassandra i farten. Fettsyra hämmar neuroblastom Tant Ivonny på barnens sida. Vem vill inte vara med i tv? Sidan 17

BARN&CANCER. Cassandra i farten. Fettsyra hämmar neuroblastom Tant Ivonny på barnens sida. Vem vill inte vara med i tv? Sidan 17 BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 4 2006 >>> Cassandra i farten Fettsyra hämmar neuroblastom Tant Ivonny på barnens sida Cassandra Kuylenstierna gillar fart. Att åka motorcykel med

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Topp till tå. Stolt och öppen i Karlskrona 17. Smart, säkert, smarrigt. I stället för fylla. Gemenskap

Topp till tå. Stolt och öppen i Karlskrona 17. Smart, säkert, smarrigt. I stället för fylla. Gemenskap Topp till tå Din guide om hälsa från Landstinget Blekinge JUNI 2014 Smart, säkert, 14 smarrigt Välj rätt till picknickkorgen. I stället för fylla Tonårsföräldrar i samtal om ungdomar och alkohol. 8 Gemenskap

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011 bkn_111_4_cover.qxd:bkn 7/18/11 9:47 PM Page 1 nr.4/2011 Tema Akutpediatrik Utbildning på kliniska träningscentra i Sverige Hur undviks läkemedelsmisstag på barnakuten? Deltagarrekord på Barnveckan IFC_sanofipasteur_annonsA4_F.qxd:Layout

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Rätt stöd gav Claes lugn

Rätt stöd gav Claes lugn Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 2 2011 TEMA: ADHD, AUTISM, ASPERGERS Rätt stöd gav Claes lugn + FORSKNING Behandling på internet + HÄLSOCOACHERNA Råd om frukost + HALLÅ DÄR Göran Gunnarsson

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer