HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014"

Transkript

1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 November 2014 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 28 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24 november kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid till HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Torsdag 6 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Fredag 7 november Sälafton Enigheten 8 Lördag 8 november Röda korset 75 år Hotell Arkipelag 7 Söndag 9 november Söndagsskola Församlingssalen 24 Söndag 9 november Pitchkurs Vikingaborg 6 Söndag 9 november Pitchafton Vikingaborg 6 Måndag 10 november Kura skymning Biblioteket 11 Tisdag 11 november Kvällsfika Enigheten 5 Tisdag 11 november Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal Torsdag 13 november Sammanträde kommunfullmäktige Kommungården 5 Torsdag 13 november Juniorklubben Församlingssalen 24 Torsdag 13 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Söndag 16 november Höstmöte Vargskärsgården 5 Söndag 16 november Obs Söndagsskola Församlingssalen 24 Torsdag 20 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Lördag 22 november Öppet hus Enigheten 7 Tisdag 25 november Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal Torsdag 27 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Torsdag 27 november Juniorklubben Församlingssalen 24 Onsdag 3 december Brandkåren övar Branddepån 8

2 FÖGLÖBLADET 2 NOVEMBER 2014 LÖNERÄKNARE LEDIGT VIKARIAT Med anledning av att vår ordinarie arbetstagare fr.o.m. 1 februari 2015 går på en åtta månader lång arbetsledighet lediganslår FÖGLÖ KOMMUN ett vikariat som löneräknare mm (80 % av heltid) vid kommungården för tiden 15 januari 30 september 2015 så att vikarierande arbetstagare arbetar parallellt med ordinarie löneräknare under drygt två veckor. Arbetsuppgifterna framgår ur arbetsbeskrivningen. 60 % av heltid är avsatt för löneräkning och därtill relaterade uppgifter medan 20 % (en heldag/vecka) i första hand är avsatt till skötsel av kommunens internethemsida. Lön enligt kollektivavtal (inplacering AKTA 01TOI010). Grundlönen för närvarande * 80 % = 1.848,14. Tillkommer ev. avtalsenliga tillägg. Kompetenskrav; lämplig examen på minst institutnivå. Sedvanliga ansökningshandlingar emotses kommunstyrelsen i Föglö tillhanda senast den 17 november 2014 kl under adress; Kommungården, Tingsvägen 3, FÖGLÖ. Ansökan kan också inlämnas per e-post Närmare upplysningar ges av löneräknare Maria Svedmark, tel alt. kommundirektör Niklas Eriksson, tel Föglö den 27 oktober 2014 Kommunstyrelsen Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post Annonspriser: helsida 38,- halvsida 19,- 1/4 sida 9,50 + moms 24%. I Föglö fast bosatta privatpersoner och föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 NOVEMBER 2014 Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: Följande byggnadslov/anmälningar har beviljats; Inger o Tor-Erik Sjöblom, Sund fritidshus Strandkläppen i Björsboda Monica Higson, Mariehamn fritidshus Tallören i Kallsö Harry Sjöblom, Degerby rivningsanmälan Kallebo i Degerby Jano Lass o Toomas Ainas, Degerby bostadshus Del av Sinting i Degerby Tillsatta tjänster/arbetsavtal i oktober; Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal sökande Timlärare för elever med annat modersmål än svenska Jannica Österholm, Solf " "#" " $ %&" "# $# " $$ % & '( #)# )*+,)## -. $/ $$ 0 '( /"")-# $+ -# $$ 1 '2 3/3#- 4 ( 5 #)3+ -$-)#,) TULLKÄLLAREN I DEGERBY ledig att hyra Tullkällaren i Degerby, den s.k. Teckis källare, bjuds härmed ut till intresserade att hyras fr.o.m Lokalen som är 58 m 2 stor har senast och huvudsakligen använts som café, men kan säkert också användas till annat. Månadshyran är prel. 90 /månad kallhyra. Hyresgästen står för inredandet av lokalen. Intresserade kan för visning av lokalen kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, FÖGLÖ senast måndag 24 november 2014 kl Kommunstyrelsen

4 FÖGLÖBLADET 4 NOVEMBER 2014 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN INFORMERAR SNÖPLOGNING Vargskärs distriktet sköts av Daniel Englund GSM Västersockens distrikt sköts av Oy Beavan Ab GSM Östersockens distrikt sköts av Leif Eriksson GSM Sonboda distrikt sköts av Åke Henriksson GSM Degerby distrikt sköts av Oy Beavan Ab GSM ANGÅENDE SNÖPLOGNINGEN AV PRIVATA UTFARTER Utfart som plogas av kommunen skall vara utmärkt med plogkäppar samt fria från fasta hinder, träd och grenar till en höjd av 4 meter. Vändplanen skall även vara utmärkt. 4,0 m Utfarter som inte iordningställts lämnas oplogade. 4,0 m De som vet att de skall tidigt ut på morgonen bör ringa respektive plogare för att denne skall kunna planera plogningen. PLOGKÄPPAR Väg- och trafiknämnden har ett begränsat antal av plogkäppar (20 mm x mm i plast) i lager vilka säljs ut till kommuninnevånare som har kommunal snöplogning. Pris: 3,10 euro/st inkl. moms Kontakta vägmästare/trafiktekniker per telefon för beställning. VÄGOMRÅDE Byggnads- och tekniska nämnden vill påminna om att vägområdet vid kommunalvägar sträcker sig en meter bakom dikets bakslänt. Varken kommunen eller de entreprenörer som sköter vägunderhåll och snöröjning är ansvariga för eventuella skador på häckar, konstruktioner med mera som finns närmare vägen än denna gräns. Tänk också på att trafiksäkerheten påverkas om sikten försämras runt vägområdet

5 FÖGLÖBLADET 5 NOVEMBER 2014 M Ö T E N "##$%&$''#()*+,-."##"$%&'()&* %+&(",)$*-.*$+/)#0)&*123*-4355*6* 1+##7$,8&()$*9:&*0);"$(26$,*"/*6*1"22)2)$* 7<<%",$"*'&)$()$3* "#$%&''&()*+$,)-,.&($/&%-/0&012/3&($,4 5)#//+66%-7$6,),(12*89:;< 51&%)#6.,)%%=&)),(12*89:A0 B//'+(.,),(C&*')C+/=>'',(D E*$12*&($,F)#6G,//'&( " #$ %&'( )#* " +, - Kvällsfika Det är dags för höstens andra träff för företagare, föreningar och andra intresserade. Liksom ifjol provar vi med att ha en av träffarna som en kvällsfika. Hoppas på gott deltagarantal och givande diskussioner. Tisdagen den 11 november kl på Gästhem Enigheten. Prel. program (kan ändras vid behov, endast riktgivande) Annonseringen 2015 (broschyrer, mappar, kalendrar mm) Leader och de möjligheter det ger, Föglödagens upplägg 2015 Skutträffens upplägg 2015 Aktuella projekt och evenemang i kommunen Aktuella fritidsaktiviteter och evenemang i kommunen Information från kommunstyrelsens budgetförslag för 2015 rörande det som rör näringslivet. Av deltagarna på träffen väckta frågor Anmälan senast fredag 7 november antingen per tel (Agneta) eller eller Höstens sista träff är sedan planerad enligt följande; Fredag 12 december (frukostträff). Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar. Observera att företagarträffarna är öppna för alla intresserade, inte enbart företagare och föreningsfolk (vem som nu inte är det?) utan alla intresserade. Välkomna Vi bjuder på smörgås och kvällsfika. Kommunstyrelsen/Niklas

6 FÖGLÖBLADET 6 NOVEMBER 2014 E V E N E M A N G Pitch-afton Kom till Vikingaborg och spela pitch söndagen den 9 november klockan Ni kan komma som ett lag eller enskilt, alla är välkomna Ingen anmälning, det är bara att dyka upp Ungdomsföreningen har försäljning av smörgås, kaffe, läsk, lotteri Varmt välkomna "#$%&'()*+,(*-./,(01(2*3*#" *-(*6* ( ( 5"( %2( &)1( %2.$)6( #( 95"&$3(,-"&$# $( 4.#"( %2$$3( /-( 2$$( ;/#/6&$# N( 12/( )*,&H( &H%3/3( ( O-"&2/(0"(3E&2%%(95"(&H%3/3(&)1(#/$2(3..&(&82.3$(8#$*+($#%#63"2(2..2"(&)1(43"3(9.:,$#6$(,3/("26.2"/3N( 12/(#/$2(&82.3$(&H(1:*,2$N(%E&(/:45";3"2N(&H(%-(42+5E2"(#/$2(,-//3(/H6)/$#/6(12/($:*,3(3$$(%2$( ( ( ( (

7 FÖGLÖBLADET 7 NOVEMBER 2014 Efter 12 År på Enigheten tackar jag för mig Den 22 November kommer det att vara öppet hus på Enigheten som ett stort tack för kunder och medarbetare som gästat oss under åren. Det bjuds på laxsoppa och/eller marinerad biff, dryck (så långt lagret räcker), samt kaffe och tårta. Ett Stort Lycka till önskar vi kommande gästgivare på Enigheten. Gun-Britt Samt Medhjälpare Kurre P.S. Ett stort tack till min familj samt Hembygdsföreningen som stöttat mig under åren.

8 FÖGLÖBLADET 8 NOVEMBER 2014 EvaMaria Mansnerus och Maja Sundblom Välkommen på vernissage torsdag 30 oktober kl Skarpansvägen 27, Mariehamn tel (018)16030 Öppet: tisdag-fredag 11-17, lördag ENIGHETENS SÄLAFTON Fredagen den 7 November Från kl Det blir som vanligt en buffe med olika tillagningar av säl, samt köttgryta för den som inte känner för sälkött, men ändå vill ha en trevlig kväll. Samt dessert o kaffe. Beställ bord så vi vet att maten räcker för alla. Priset är 36 Välkomna Gun-Britt o Kurre Tel BRANDKÅREN INFORMERAR Övning 3 december klockan Provalarm ovanstående dag klockan 17.00

9 FÖGLÖBLADET 9 NOVEMBER 2014 JULSHOPPING HORSE SHOW ELLER LASERDOME LEK OCH TÄVLINGSDAG PÅ BODABORG Lördagen SEPT den 29 november Reser SKUNK till Stockholm: På förmiddagen är det möjligt att julshoppa sen delar sig gruppen i två utifrån intresse. Horse show på Friends Arena Landslagsryttarnas agility, Islandshästshow, olika specialshower bland annat, voltige: Kloster show, Shetland Steeple Chase och julavslutning Lasertag Tre spel. Pris: 40 i priset ingår båtresa, frukost, middag och biljett till antingen Laserdome eller Horseshowen. För dig från 12 år. Anmälan: senast den 29 okt till eller meddela namn, ålder och vilken aktivitet du vill delta i. Lördagen den 10 januari Reser SKUNK till Oxelösund och Bodaborg. En dag för både vuxna och unga från 11 år. På färjan delar vi in i jämna lag som ska jobba tillsammans under dagen. Anmälan snarast, dock senast 1 dec. 50 därefter 80 vuxna+10. I priset ingår båt och bilresa, frukost, lunch och middag samt inträdesbiljett. Meddela namn, ålder. Vuxna med bil kan få km ersättning. Young Voices seminarium Film att marknadsföra skärgården med ett ungdomsperspektiv. 6-8 februari. Frågor: verksamhetsledare Mia Hanström

10 FÖGLÖBLADET 10 NOVEMBER 2014 Traditionellt Julmys på Matsmårs 6 dec kl HEMLIGA JULKLAPPAR GRÖT & SKINKSMÖRGÅS LUSSEBULLAR & KAFFE LOPPISLOTTERI MARKNADS- FÖRSÄLJNING M.M. M.M. Vill du sälja varor - anmäl ditt intresse till Gun-Britt Gullbrandsson tel

11 FÖGLÖBLADET 11 NOVEMBER 2014 "#$%&'()*&*+&#,-('.-/()0 12$)'(340&05 "#$%&'#($'#()*(#+,'-.'/(( 012()324*(56.7(89$'#:;( 6(2$)$.&'(340&056 &785+8*&*+&#,-(9 :$-,',-4);$ 1B7'/(A/(.+0'#(( <C%DD%#(+EF(F%,'8<(( %,(( =+,'(G%#77+#( 78$20%-$<=++0&05-0',=$ '#4'C-+)$D#+(42'&(D8$#''9 E-$.-$&059 F;+(#40)&0,&++-043'&5(.;++ &',-)$&0+G2'-0''(-0H "# "$ "%$# &# "%$# &#' "# "$

12 FÖGLÖBLADET 12 NOVEMBER 2014 " # $ % & " ' ( )) * & & ( + ( * %, * # & + # - " &,., - # ", / ( " ' " * & * ) &. + + ', ' & 0 ' ' ' + ' 1 ' 12 ' - ( ", 3 4 & ) - " ' % 5 )) ( & ( * % )), ( ( * # 0 ) ' & * / & & 2 5 / & & ) + 4 (, + - )) (,8 9:8::29;8:: * 9<8;:2=:8:: / 8 9<8;:2=:8:: ' 8 9:8::29;8:: ' A 8 5

13 FÖGLÖBLADET "#$"%&"' 13 " NOVEMBER ()*+)&+,-"$ 2014 "##$%&'%()*+*$,-+./(*'0, "#$%"&'#()&*#+,+((#)-'$#. /%"-0#'#(*11/2)&,"-"#. "#$%&%'()"*+,+%-.+/-.&%&'"#$)" &)4-$&(&5%)&". 6$#-)4-).3$#+.784)#0.9#-&":&"#);. "#$$"%&%$'#"()#*+$, "#$% &%'()*% +,-(,(#.*/0,-0$(-$%1223 4*)1%'(0156"(#$()*17$%61*77*%189'7#%"62$5-,(1 4$0*%,$7:10%$(5/;%0*%1;<81-%;55#%'51;%)($5 $-".(/0//(112(0/3(45(6/778 "#$%#&"'( " # *+.>+(A=>,B"(BCA((,D)EFG$&,?B##%."-". $ # =7$(*%$)*1"#$%&$'$"#$%&$'($)* "#$+,"-&.)/-$)01234 % & ' ( ( # C6%,#$1D5/*<,*7701B,7B'%($E18"(6,5$510,7718"75;<*(0%$7*(1,14$%,*8$2(3 ())*+,-.&500565)3575)-089:;$#%$-&$)56<)&$0$=.2&"3> " #$ # % % & "' #45(/HI"6/HH7(4554J(/0//8I/177 T*7*?;(Q1O7$()51U*(0%$759'-8'5:16"S*7(1GFV"WXWW N7$%2<*(0%$7*(1FFH 0,,($38$2$7$,(*(Y$853$S 7,()$3R,77?;%5Y$853$S.*(5;22$%8"75(,(#$%:1T,,($1;<81>,()$

14 FÖGLÖBLADET 14 NOVEMBER 2014 JULKLAPPSTIPS FRÅN ÖSTERSOCKENS BYALAG Båtmodeller från Föglö Julla från1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1996 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotebåt från 1800 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2009 Jakten Linnea från 1875 Skala 1:37 Yngve Gustafsson 2011 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotesump från 1800 Skala 1:35 Yngve Gustafsson 2013 Julla från 1912 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2010 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotebåt från 1800 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2009 ÖSTERSOCKNENS BYALAG Östersockens byalag har bordstabletter/underlägg till försäljning. Bordstabletterna finns i sex olika motiv av Aalmogebåtar från Föglö, som är gjorda av Hans Villiers och Yngve Gustavsson. Säljes för 5 st, finns i förpackning med sex st i varje, men säljes också styckes vis. Kontaktpersoner: Göran Yngve TILL SALU FLISÖ HONUNG 500 g. Plastburkar á 7.00 Aurora Boström Tel

15 FÖGLÖBLADET 15 NOVEMBER 2014 Bosch Compress 6000 AW luft/vatten-värmepump Marknadens modernaste luft/vatten-värmepump med unikt hög energibesparing året runt BÄST I TEST Med Compress 6000 AW har vi samlat branschens mest omfattande erfarenhet av värmepumpsteknologi och skapat en helt ny plattform för framtidens luft/vatten-värmepumpar. Läs mer på Renovera, bygga nytt, blästra, måla huset eller garaget? Snickeriarbeten renoverings och reparationsarbeten fönster och dörrtillverkning altanbygge Byggnation nybyggnad renovering tapetsering ombyggnad tillbyggnad KJ bygg Fo-nr Kaspars Tel VV bygg Fo-nr Slavik Tel Sandblästring eller tvätt av blästring med vatten och sand minskar dammet upp till 95 %, fungerar alltså bra i tätbebyggelse av båt plåt och tegeltak fasader betong och tegel stål/plåtkonstruktioner avlägsnande av klotter industritvätt Måleriarbeten inom och utomhus tvätt och sprutmålning av plåt och tegeltak Uthyrning av skylift; Dino 120 byggställningar Vi har byggställningar och skylift höga höjder är inget problem

16 FÖGLÖBLADET 16 NOVEMBER 2014 Rosor till min snälla bror Henrik Mattsson för att han alltid ställer upp för mig i vått och torrt Monica Jansson "#$%&'()#*(+,-./01*/)-$"-0"#$%&'()#*(+,-23-+*455()-670-0/58/)9-- A(<5B-A()<#(I)(<,(#/#JCCCK06,A(<5I76A- - BEHANDLINGAR för ditt VÄLBEFINNANDE Nu ger jag även behandlingar i ORTOBIONOMI. Det är en behandlingsform som påverkar rörelser och funktioner -värk, smärta, inflammationer, i muskler, ligament och leder. Behandlingen utförs genom att man med mjuka rörelser söker ett smärtfritt läge. Det är i det läget som läkningen kan starta, en kommunikation mellan spända muskler och hjärnan uppstår. Behandlingen leder till en omprogrammering av hjärnan från ett felaktigt gammalt rörelsemönster till ett nytt friskt rörelsemönster. Energiflödet kommer igång när spänningar löses upp och ger en positiv effekt på hela kroppen. * AKUPRESSUR * Hawaiiansk LOMI-LOMI massage * Yogisk CHACKRAFLÖDES massage * ÖRONAKUPUNKTUR * KINESISK TUINA behandling * RECONNECTIV HEALING * ZONTERAPI * AKUPRESSURMASSAGE * Kinesisk KOPPNING, GUA SHA * YOGA MASSAGE * Indisk HUVUD och ANSIKTSMASSAGE INGER SUNDBLOM Tel ,

17 FÖGLÖBLADET 17 NOVEMBER 2014 ÖNSKAR KÖPA HUS ELLER TOMT Få ett hälsosamt klimat i ditt hus VENTILATION, AVFUKTNING OCH UPPVÄRMNING MED SOLENERGI Undvik fukt, dålig lukt samt mögel och svamp. SolarVenti-luftsolfångaren är gratis i drift och underhållsfri solen fixar allt Småbarnsfamilj som vill fortsätta bo på Föglö söker hus vid vattnet alternativt strandtomt på Föglö för permanent boende. Anna, Thomas, Aron 11 år och Agnes 0 år Sundblom Westerlund Anna Thomas SV20 - passar upp till 100 m 2 ELINSTALLATIONER Ta vara på solenergin MED HJÄLP AV NAPS NÄTANSLUTNA SYSTEM. VÄRME- PUMPAR NYTT NAMN - SAMMA SERVICE JERKERS FASTIGHETSSERVICE ÄR NU mail: tel: web: Föglövägen 102AX Föglö Åland "# $ % & ' ( )%% ' *+ #" ' ', -. # / 0,

18 FÖGLÖBLADET 18 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening Välkommen på HÖSTMÖTE När? Torsdagen den kl Var? Kommungården i Degerby Jaktförvaltningen medverkar På mötet upptas till diskussion bl.a. följande punkter: 1) Vitsvanshjort Jakten på vitsvanshjort är absolut det största tillskottet i jaktväg i framtiden. Under förutsättning att vi kan vara återhållsamma med uttag från den försiktigt växande vitsvanshjortstammen på Föglö kommer vi att så småningom kunna jaga vitsvanshjort under mer organiserade former. Hur ska jakten organiseras? Är det tillräckligt att inneha jakträtten på området där jakt bedrivs, dvs. är det okej att fälla vitsvanshjort på stugtomter eller ska jakten bedrivas i jaktlag och i så fall vilka, rådjurs-, älgjaktlag eller kommer det att bildas nya klövviltjaktlag? Vem ska ta ansvar för förvaltningen av stammen? Hur stora och vilka områden är bärkraftiga nog för att idka en hållbar jakt? 2) Vildsvin Ska vi ha vildsvin på Åland? Åsikterna går kraftigt isär om man frågar jägarna. Det finns jägare som anser att biotoperna är ypperliga för vildsvin och att jaktformen är intressant. Samtidigt hävdar särskilt jordbrukarna att allvarliga skador på odlingarna blir ofrånkomliga. Kommer trafikolyckorna att få allvarligare följder? Vilken ståndpunkt har jägarna på Föglö? Visste du att vildsvin har påträffats även på Föglö? Vill du veta var? Svaret får du på höstmötet. 3) Lodjur Det är uppenbarligen ingen större ökning av lodjur på Föglö av antalet observationer att döma. Under sommarhalvåret, då det är ljuset dygnet runt, har inga rapporter inkommit. De senaste observationerna har gjorts i Sonboda. Efter att snön kommit är det lättare att med större säkerhet uttala sig om hur läget utvecklats. Landskapsregeringen beskriver arbetet med förvaltningsplanen framskrider. Övriga ärenden på mötet: Styrelsen föreslår även att jaktvårdsföreningen i enlighet med 22, 23 och 25 i jaktlagen går in för samma fredningsområden för sjöfågel som tidigare år. Julklappstips I slutet av november utkommer en boken Vårjakt på Åland. Skriven av jägare till jägare. Passa på att inhandla ditt eget exemplar på mötet. Rabatterat pris ca 30 euro på höstmötet. Boken utges på förlaget PQR.

19 FÖGLÖBLADET 19 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening MÅRDHUNDSFÄLLOR FÖR INLÖSEN Föreningen förmedlar Kanu-fällor (värde 120,-) vidare till intresserade föreningsmedlemmar till ett subventionerat pris á 70 euro, tillsvidare med begränsningen högst en fälla per medlem. Föreningens medlemmar kan lösa in en fälla genom en enkel intressanmälan till någon av styrelsemedlemmarna. Kom ihåg att hantera fällan enligt jaktlagens bestämmelser. En gillrad fälla som inte medför omedelbar död skall tillses dagligen. Fällan skall enligt jaktlagen vara försedd med den ansvarige användarens namn och adress. VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2014, tredje gången gillt - en tävling för medlemmar - ungdomar och vuxna. Reglerna och tävlingsblanketten finner du i föregående nummer av Föglöbladet. Blanketterna inlämnas till föreningens kassör Agneta Raitanen. Kassören nås vardagar på kontorstid på Kommungården. Sista inlämningsdag är den 31 januari (OBS är en fredag om du vill lämna in din blankett till Kommungården) Alla som rekvirerar viltvårdspremier registreras som deltagande i viltvårdstävlingen. Rekvisition av premier kan ske per telefon, e-post eller genom att fylla i en blankett. Vinnare 2012 Gotthard Fyrvall, Jyddö Vinnare 2013 Tom Jansson, Sonboda Vinnare i ungdomsklassen Benjamin Olin, Sonboda. Bland alla inlämnade tävlingsbidrag utlottas en JAHTI JAKTRADIO I ungdomsklassen erhåller pristagaren en Kanu-fälla, värde 120 euro I vuxenklassen vinner man ett presentkort till Sunes Jakt- och Fritid, tillika tävlingens sponsor. Prisutdelningen sker på årsmötet som i regel hålls i mars. I nästa nummer av Föglöbladet visar vi på vikten av att utfodra viltet under vinterhalvåret. Vi visar också på olika modeller av foderautomater som lämpar sig för tillverkning hemmavid. Läs mer om det i decembernumret

20 FÖGLÖBLADET 20 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening Föglö jaktvårdsförenings älgt 12 skott samt lagtävling mellan socknarna MÅRDHUNDSFÄLLOR FÖR INLÖSEN Föreningen Resultat; förmedlar Kanu-fällor (värde 120,-) vidare till intresserade 1. Peter Gustavsson 92 p Lag 1. Sonboda 252 p föreningsmedlemmar 2. Stig Sundblom till ett subventionerat 88 Stig, Alexander pris á o Nikolaj 70 euro, tillsvidare med 3. Alexander Jansson 83 begränsningen 4. högst Nikolaj en Jansson fälla per 81 medlem. Lag 2. Föreningens Östersocken 163 p medlemmar kan lösa in en fälla 5. genom Patrik en Olin enkel intressanmälan 72 Peter o Johan till någon av 6. Johan Gustavsson 71 styrelsemedlemmarna. 7. Bengt Holmström Kom ihåg 65 att hantera Lag 3. Vargskär fällan 115 enligt p jaktlagens 8. Sven-Axel Isaksson 65 Sven-Axel o Petter bestämmelser. 9. En Emil gillrad Sundelin fälla som 63 inte medför omedelbar död skall tillses 10. Rolf Sundblom 54 dagligen. Fällan skall enligt jaktlagen vara försedd med den ansvarige 11. Petter Eskills 50 användarens 12. namn Håkan och Sundelin adress. 49 Frigevär 10 skott KM i skeet skott 1. Petter Eskills 67 p 1. Stig Sundblom 40 p 2. Peter Gustavsson Nikolaj Jansson Nikolaj Jansson Alexander Jansson Benjamin Olin Peter Gustavsson Alexander Jansson Stig Sundblom Patrik Olin Emil Sundelin Håkan Sundelin Johan Gustavsson Rolf Sundblom 18 VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2014, tredje gången gillt - en tävling för medlemmar - ungdomar och vuxna. Reglerna och tävlingsblanketten finner du i föregående nummer av Föglöbladet. Blanketterna inlämnas till föreningens kassör Agneta Raitanen. Kassören nås vardagar på kontorstid på Kommungården. Sista inlämningsdag är den 31 januari (OBS är en fredag om du vill lämna in din blankett till Kommungården) Alla som rekvirerar viltvårdspremier registreras som deltagande i " viltvårdstävlingen. Rekvisition av premier kan ske per telefon, e-post eller # $ %& $ %& '#" & $ genom att fylla i en blankett. #() * +% #(,# % + - # #(), #. $ #$, # - -,, #() Vinnare 2012 Gotthard Fyrvall, Jyddö Vinnare 2013 Tom Jansson, Sonboda Vinnare i ungdomsklassen ' & " Benjamin Olin, Sonboda. '#'# " +,, () $ %& %& # # $. & $ %& # %&, #() Bland alla inlämnade '# " / tävlingsbidrag #( %& utlottas 0 #() # # en JAHTI #() %- JAKTRADIO #$ I $ $, #, #. ' +, # -. ungdomsklassen erhåller pristagaren en Kanu-fälla, värde 120 euro I, -. ' #$ #$$- # " vuxenklassen vinner man ett presentkort till Sunes Jakt- och Fritid, tillika tävlingens sponsor. ' -, #. #$ $ - #(. $ - Prisutdelningen sker på årsmötet som i regel hålls i mars., # - * -. ' $ ). ' #, )- I nästa nummer, av * Föglöbladet %& visar vi &,, på vikten ( " 12032" av att utfodra viltet under vinterhalvåret. # Vi visar #() $ också & på olika - -$$. modeller " av foderautomater som lämpar sig för tillverkning -" -$$ 8 -$ " 9 hemmavid. Läs mer om det i decembernumret / $ ( $ $ #() $. $ # ) &$ " 245:0;4466<<. $ " ) #$8%# #" 9 #$ $ 12"11 ' )& ) $ ' %# - -$ "

21 FÖGLÖBLADET 21 NOVEMBER 2014 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY : NOVEMBER Med reservation för förändringar MENY vecka 45 MÅ 3.11 Korvstroganoff TI 4.11 Fiskfärslimpa ONS 5.11 Currybroilergryta TO 6.11 Päronlura FR 7.11 Fisksoppa LÖ 8.11 Paj m. kassler SÖ 9.11 Köttrullader MENY vecka 46 MÅ Fläsksås TI Stekt sik ONS Broilerbullar, apelsinsås TO Morotslåda mm. FR Köttsoppa LÖ Lax i ugn SÖ Fläsksnitzel MENY vecka 47 MÅ Broilerfrestelse TI Grönsaksbiff ONS Fiskryta TO Rotmos o kokt kött FR Korvsoppa LÖ Fisk på rotsaksbädd SÖ Oxjärpar Smaklig måltid MENY vecka 48 MÅ Maletköttsås, makaroner TI Chilikorv ONS Fläskfärslimpa, kallsås TO Leverlåda FR Snålsoppa LÖ Rökt fisk mm. SÖ Kalops Julmarknad på Östergårds i Sommarö Tomten börjar säkert planera sin rutt inför julen, och vi planerar för fullt för julmarknad på vår gård den 14 december klockan Det finns fortfarande plats för fler försäljare, vill ni vara med och sälja något? Ring någon av oss: Conny Veronica Maria S På efterfrågan serverar vi JULBORD igen på SUNNANBERG Sottunga sön kl och Pris 30,- Anmäl senast till Anita tel eller Siv tel Meddela samtidigt ev.matallergier Välkomna

22 FÖGLÖBLADET 22 NOVEMBER 2014 "#$"%&"' " ()*+)&+,-"$ " # $ " % & % ' () * + ", *) # " % % () - *.)/* 0 *1**2.* 00 3 %% 12 ( 0) * *) % ). # *.)/0// - % : 8 7 : 8 5 % )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) "##$%&#'(##)(* +,)"-."+$./0"-- "#$%%%%%#&'()*($(%% "#$%&'(#)*"+&,%*&-.#$"/&'(#)*"+&00&)%1'%,-%#&234&05466&7&86496#$%&#'()*#+,--./ #/4#'56-5#7&89:.1,-%;#.++%/01 2-'341 5)'1 6)*7$,-2""+"8"' :;0,1 >82003'?%/0B1-/'1821 7#"+,'13+2>,1&3++7#3'$"'1%C%C1 &"'3"0-"1 #D1 6:'1 %D0*,1 73%1 -E>"'1 :##1 *D0*C1 F00"&,0-EA1 &,-%20$30A1 #20*27A1 83++"E&3++A1 &,7>"$A1 53$&3++1 "++"'1 0D*3$1,00,$1 %,01 >3%%"'1 )8"'"071 3%1,41 -"01 >8/++"0C1 G3H30121'3+2*153'%1/'16:8:-%D+"$C.++,1%3H3077:*0,13961I&"6)8,0-"A1>3%1%"-1J G3H301/'182>H*$13961'3+2*$17D182163##,71#D17$3'1:##7+:$020*1J1 ()'16)7$"01*/++"'1-D1,++,1$3'7-,*,'15'C3C%C1KK?L1$C3C%C1KK?KM1%"-1:0-,0$,*15)'1KN?KO1<6)7$+38A17>3+,017$/0*-BC1-0(* +.+1$/0(* 2-&0

23 FÖGLÖBLADET 23 NOVEMBER 2014 Kungörelse Kyrkofullmäktigevalet vid Ålands södra skärgårdsförsamling genomförs som ett s.k. sämjoval, varför inga regelrätta val anordnas Kyrkofullmäktiget vid Ålands södra skärgårdsförsamling får följande sammansättning: Ordinarie medlemmar: Från Sottunga: Jansson, Maj-Britt Ingegerd Pettersson, Britt-Marie Sonia Stenros, Erik Göran Från Kökar: Lundqvist, Diana Linnéa Mattsson, Bengt Göran Pleijel, Anna Gunilla Från Föglö : Boström, Alfons Valdemar Dahlgrén, Eva Ann-Iréne Raitanen, Esa Ensio Johannes Sköld, René Christian Sundblom, Estrid Maria Suppleanter: Från Sottunga: 1) Eriksson, Nils Johan 2) Lindholm, Kerstin Marion 3) Saurén, Solveig Birgitta Från Kökar: 1) Gäddnäs, Kerstin Elisabet 2) Hellström, Johanna Mikaela 3) Lillrank, Johanna Signe Maria Från Föglö: 1) Dahlström, Mirjam Debora 2) Gustavsson, Helena Maria 3) Sundblom, Astrid Ethel 4) Sundblom, Stig Henning 5) Tähtinen, Kim Christian Nikolai För medlemmar i andra församlingar som önskar förhandsrösta, anordnas förhandsval på pastorskansliet i Föglö de tider pastorskansliet är öppet. Medlemmar i andra församlingar som önskar förhandsröstning hemma, kan anhålla om sådan på telefonnumret Anhållan skall göras senast kl Valprotokoll jämte besvärsundervisning finns till påseende på församlingens pastorskansli under kansliets öppethållningstider Föglö den 22 september 2014 Valnämnden vid Ålands södra skärgårdsförsamling René Sköld, ordförande

24 FÖGLÖBLADET 24 NOVEMBER 2014 " " # $ " # $ " # % " # $ % & # ' " % " % & '" $$ % & ($ )* +, ' -. / " ) )0 $$ % & 1 " $ ),,, -. & )2,, ' # & ' ( # "" # ' ( # "" # ' ( # & 3 ' ), +, ),,, : ; ) **& 3 ' )2,, )2,, -. : ; % 1 % < = 8 ' 0, )) )2 +, 5 $ ' $ )+ >??9 ' % " -. ( 1 #"*# & : ' 4 *02 +,--,.'/-,/ $ 3 % C. ), 0 # # " D E ' ) )0 0 34# * 4# 4 # 1 2 D " " % % ' " " ) )0 ' C % $ F = 5/6' 6 # ' ), > )0 / G' H A,,), 7 8# *02 I" ', " A+2 I" E 34 " A,,), ' ), > )0 I" E " " # " B+*A)+A " # 8#" & JJJ G

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER DECEMBER 2014

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER DECEMBER 2014 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 December 2014 Nr 12 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer tisdag 23 december. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 15 december

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 11/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige håller möte 12.11.2014.

Läs mer

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 januari 2015. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER OKTOBER 2014

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER OKTOBER 2014 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 Oktober 2014 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 31 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 27 oktober

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Tomter på Öra strand till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens hemsida www.hammarland.ax. Ansökan om

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik!

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Du är hjärtligt välkommen på agilitytävling i Piteå. Vi håller till på Piteå brukshundklubb under tre tävlingsdagar. Startordningen är agilityklass

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

***********************************

*********************************** WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 27, NUMMER 7 6 Juli 2013 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 8 7.8 17.8 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el. mindre 10,- Avgifter

Läs mer

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland KUNGÖRELSE Riksdagsval 2015 Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015 kl. 9.00-20.00 I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i Kommungården,

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 Samhällsinforma on Kommunkansliet är nu öppet efter sommarstängningen och all personal är på plats igen. Vi välkomnar Jessica Björn som tillträdde som vik. socialchef den 3.8.2015.

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Tisdagen den 17 november 2015 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Tisdagen den 17 november 2015 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 17.11.2015 7 78 Sammanträdestid Tisdagen den 17 november 2015 kl. 15.15 16.12. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordförande Ramona

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare:

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare: Bya Nytt Vintern 2012/2013 Ansvarig utgivare: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: styrelse för 2012 består av: Robert Edskär Lars Högstomm Iris Berg Roland Berg Markus Brander Simon

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund Bjuder in till Scandic Syd Cup 22-23/2-2014 INBJUDAN SK Ägir har härmed nöjet att bjuda in Er till Scandic Syd Cup. Tävlingen avgörs i fyra pass under lördagen och söndagen den 22-23 februari på Storsjöbadet

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2013

Sundsvall Arena Cup 2013 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2013 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2013. Sundsvall Arena Cup riktar sig till hela klubben, grenordning

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Välkommen till Sundsvalls Sim den 17-18 Mars 2012 Sundsvalls Simsällskap inbjuder er förening till Sundsvalls Sim. Tävlingen avgörs i tre

Läs mer

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN VECKA 3 måndag 14.1 Kyckling, ris, salladsbord tisdag 15.1 Havregrynsgröt, sylt, smörgås, ägg, frukt Fisk, potatis onsdag 16.1 Lasagne, salladsbord torsdag 17.1

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2015

Sundsvall Arena Cup 2015 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2015 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2015. Välkomna! 26-27 september 2015 Sporthallsbadet, Sundsvall

Läs mer

Föreningsbladet Program höst en 2017

Föreningsbladet Program höst en 2017 Foto: Rudi Zaloga Föreningsbladet Program hösten 2017 I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du ska få en bra och meningsfull fritid. Detta häfte är ett exempel på vad som finns

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Sundsvalls Sim 2015 VÄLKOMMEN!

Sundsvalls Sim 2015 VÄLKOMMEN! Sundsvalls Sim 2015 VÄLKOMMEN! Välkommen till Sundsvalls Sim 21-22 mars 2015 Sundsvalls Simsällskap inbjuder er förening till Sundsvalls Sim. Tävlingen avgörs i tre pass i Sporthallsbadets 25m-bassäng

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Hemvård och hälsovård Läkardag

Hemvård och hälsovård Läkardag April 2014 Utgiven av Sottunga kommun Nästa nummer av Sottunga Nytt utkommer torsdagen den 7 maj. www.sottunga.ax Stopptid för material är måndagen den 5 maj kl. 18.00 Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Kommunstyrelsen. informerar: Haraldsby byalag. informerar: LEDIGA LÄGENHETER. BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER I SOMMAR (13 juni 14 augusti)

Kommunstyrelsen. informerar: Haraldsby byalag. informerar: LEDIGA LÄGENHETER. BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER I SOMMAR (13 juni 14 augusti) SALTVIK 6 / 2011 INFORMERAR juni Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 10-2010 Tid: Tisdagen den 16 november 2010 kl 19:00 Plats: Ålands Elandelslag OBS! Meddela mig om ni får förhinder så jag kan kalla in ersättare! 1 Mötets öppnande - Mötet öppnades kl

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION. ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016

SAMHÄLLSINFORMATION.  ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016 SAMHÄLLSINFORMATION WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 30 NUMMER 5 25 maj 2016 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE 6 08.06 V 24 7 10.08 V 33 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 99,20 Halvsida 49,60 1/4 sida 24,80 1/8

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2014

Sundsvall Arena Cup 2014 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2014 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2014. Sundsvall Arena Cup riktar sig till hela klubben, grenordning

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 26, NUMMER 1 21 JANUARI 2011. Gard Larpes Tom Berglund Göte Winé Maud Johans Dorita Lindholm

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 26, NUMMER 1 21 JANUARI 2011. Gard Larpes Tom Berglund Göte Winé Maud Johans Dorita Lindholm WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 26, NUMMER 1 21 JANUARI 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 2 16.02 25.02 3 15.03 24.03 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,-

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden.

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson,

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Tisdagen den 17 maj 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Tisdagen den 17 maj 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 17.05.2016 2 13 Sammanträdestid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 15.15 16.03. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Sofia Henriksson

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

TÄVLINGSPLATS : FÖRSTA START : GRENPROGRAM NORDEA REGIONMÄSTERSKAP : Dragonhallen (Noliahallen), Signalvägen, Umeå den 13-14 mars 2010.

TÄVLINGSPLATS : FÖRSTA START : GRENPROGRAM NORDEA REGIONMÄSTERSKAP : Dragonhallen (Noliahallen), Signalvägen, Umeå den 13-14 mars 2010. Den 13-14 mars 2010 har IFK Umeå nöjet att inbjuda till Nordea Regionmästerskap (13-14 år) samt Norrlandsmästerskap i friidrott inomhus (15 år och äldre) TÄVLINGSPLATS : Dragonhallen (Noliahallen), Signalvägen,

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN AKTUELLT I GETA KOMMUN Skördefest Fredagen den 19 september invigs Skördefesten för året på Bolstaholms gård. Det kommer bli en ståtlig tillställning och det sägs att Vildmajoren ska dyka upp under kvällen

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Fritidsaktiviteter. December 2017-Februari 2018

Fritidsaktiviteter. December 2017-Februari 2018 Fritidsaktiviteter December 2017-Februari 2018 Brohaga Gränsgatan Nitvägen Jakobsväg Frostagatan Potatisvägen Hagadal Snälltågsvägen Södra Kaserngatan Rekonditioneringen Mobila stödet Fasta aktiviteter

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

VANDRINGSRESA TILL COMOSJÖN, ITALIEN 25.8-2.9.2011

VANDRINGSRESA TILL COMOSJÖN, ITALIEN 25.8-2.9.2011 SALTVIK 2 / 2011 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

SALTVIK ÖPPET HUS. Välkomna! Sunnanberg vårdhem och. öppet hus lördagen den 13 november kl. 14.00-16.00. Kaffeservering. INFORMERAR november

SALTVIK ÖPPET HUS. Välkomna! Sunnanberg vårdhem och. öppet hus lördagen den 13 november kl. 14.00-16.00. Kaffeservering. INFORMERAR november SALTVIK 11 / 2010 INFORMERAR november Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 PM För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 SK Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar aktiva och ledare varmt välkomna till Lund och årtusendets

Läs mer

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 FORENINGEN VOX MOZART REQUIEM Välkommen till Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 med avslutande konsert i Stora Tuna kyrka i Borlänge den 17 november kl. 18.00 2 Sångarvänner!

Läs mer

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan

Varmt välkomna till Naturkunskap- och geografistugan Spanskastöd Spanskstöd - onsdagar i sal 401 mellan 14.30 och 15.30 Måndagar kl. 15.00-16.00 i sal 505. Alla som vill är välkomna. Hälsningar Boel Nohre Carlsten Mattecentrum på skolan Mattecentrum har

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar ECKERÖ INFO OKTOBER 2015 Samhällsinformation Jag heter Åsa Gustafsson och började den 14 september som tf. kommundirektör här i Eckerö. Jag bor nu i Mariehamn, har två barn. Jag är uppväxt på Åland och

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Januari 2016 Aktuellt Händelsekalender 11.1 Läkardag 19.1 Fullmäktigemöte (Kommunfullmäktige kallas till möte 19.1

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Program/Tider: 09.00 09.15 Samling kaffe & smörgås 09.15 11.00 Dialog/diskussion om Domarkåren, arbetsmiljö, Saker som hänt hittills under säsongen, utvärdering, Enkäter, m.m. 11.00 12.30 Domarbiten

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordförande Ramona

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 23-24/ Pontusbadet Luleå

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 23-24/ Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap bjuder in till HÖSTSIMMET 23-24/9 2017 Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er till Höstsimmet som är en sanktionerad tävling - öppen för alla simmare. TÄVLINGSPLATS

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 november 2015 kl 19.00 i Kommungården

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 november 2015 kl 19.00 i Kommungården Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 november 2015 kl i Kommungården för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistan finns på kommunens hemsida www.lemland.ax en

Läs mer

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Tidpunkt 2017-11-14 klockan 18.00 19.00 Närvarande ledamöter BA Arne Samuelsson Bertil Jönsson Yngva Nolkrantz Kerstin Nydqvist Britt Hallgren Dan Fogelberg

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Maj Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff Nr 9/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Intresserad av vad om händer? För dig som är intresserad av vad som händer i kommunen finns kommunstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. NUMMER 1/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF God fortsättning på det nya året! Årets första pensionärsträff

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer