HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014"

Transkript

1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 November 2014 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 28 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24 november kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid till HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Torsdag 6 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Fredag 7 november Sälafton Enigheten 8 Lördag 8 november Röda korset 75 år Hotell Arkipelag 7 Söndag 9 november Söndagsskola Församlingssalen 24 Söndag 9 november Pitchkurs Vikingaborg 6 Söndag 9 november Pitchafton Vikingaborg 6 Måndag 10 november Kura skymning Biblioteket 11 Tisdag 11 november Kvällsfika Enigheten 5 Tisdag 11 november Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal Torsdag 13 november Sammanträde kommunfullmäktige Kommungården 5 Torsdag 13 november Juniorklubben Församlingssalen 24 Torsdag 13 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Söndag 16 november Höstmöte Vargskärsgården 5 Söndag 16 november Obs Söndagsskola Församlingssalen 24 Torsdag 20 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Lördag 22 november Öppet hus Enigheten 7 Tisdag 25 november Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal Torsdag 27 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Torsdag 27 november Juniorklubben Församlingssalen 24 Onsdag 3 december Brandkåren övar Branddepån 8

2 FÖGLÖBLADET 2 NOVEMBER 2014 LÖNERÄKNARE LEDIGT VIKARIAT Med anledning av att vår ordinarie arbetstagare fr.o.m. 1 februari 2015 går på en åtta månader lång arbetsledighet lediganslår FÖGLÖ KOMMUN ett vikariat som löneräknare mm (80 % av heltid) vid kommungården för tiden 15 januari 30 september 2015 så att vikarierande arbetstagare arbetar parallellt med ordinarie löneräknare under drygt två veckor. Arbetsuppgifterna framgår ur arbetsbeskrivningen. 60 % av heltid är avsatt för löneräkning och därtill relaterade uppgifter medan 20 % (en heldag/vecka) i första hand är avsatt till skötsel av kommunens internethemsida. Lön enligt kollektivavtal (inplacering AKTA 01TOI010). Grundlönen för närvarande * 80 % = 1.848,14. Tillkommer ev. avtalsenliga tillägg. Kompetenskrav; lämplig examen på minst institutnivå. Sedvanliga ansökningshandlingar emotses kommunstyrelsen i Föglö tillhanda senast den 17 november 2014 kl under adress; Kommungården, Tingsvägen 3, FÖGLÖ. Ansökan kan också inlämnas per e-post Närmare upplysningar ges av löneräknare Maria Svedmark, tel alt. kommundirektör Niklas Eriksson, tel Föglö den 27 oktober 2014 Kommunstyrelsen Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post Annonspriser: helsida 38,- halvsida 19,- 1/4 sida 9,50 + moms 24%. I Föglö fast bosatta privatpersoner och föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 NOVEMBER 2014 Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: Följande byggnadslov/anmälningar har beviljats; Inger o Tor-Erik Sjöblom, Sund fritidshus Strandkläppen i Björsboda Monica Higson, Mariehamn fritidshus Tallören i Kallsö Harry Sjöblom, Degerby rivningsanmälan Kallebo i Degerby Jano Lass o Toomas Ainas, Degerby bostadshus Del av Sinting i Degerby Tillsatta tjänster/arbetsavtal i oktober; Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal sökande Timlärare för elever med annat modersmål än svenska Jannica Österholm, Solf " "#" " $ %&" "# $# " $$ % & '( #)# )*+,)## -. $/ $$ 0 '( /"")-# $+ -# $$ 1 '2 3/3#- 4 ( 5 #)3+ -$-)#,) TULLKÄLLAREN I DEGERBY ledig att hyra Tullkällaren i Degerby, den s.k. Teckis källare, bjuds härmed ut till intresserade att hyras fr.o.m Lokalen som är 58 m 2 stor har senast och huvudsakligen använts som café, men kan säkert också användas till annat. Månadshyran är prel. 90 /månad kallhyra. Hyresgästen står för inredandet av lokalen. Intresserade kan för visning av lokalen kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, FÖGLÖ senast måndag 24 november 2014 kl Kommunstyrelsen

4 FÖGLÖBLADET 4 NOVEMBER 2014 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN INFORMERAR SNÖPLOGNING Vargskärs distriktet sköts av Daniel Englund GSM Västersockens distrikt sköts av Oy Beavan Ab GSM Östersockens distrikt sköts av Leif Eriksson GSM Sonboda distrikt sköts av Åke Henriksson GSM Degerby distrikt sköts av Oy Beavan Ab GSM ANGÅENDE SNÖPLOGNINGEN AV PRIVATA UTFARTER Utfart som plogas av kommunen skall vara utmärkt med plogkäppar samt fria från fasta hinder, träd och grenar till en höjd av 4 meter. Vändplanen skall även vara utmärkt. 4,0 m Utfarter som inte iordningställts lämnas oplogade. 4,0 m De som vet att de skall tidigt ut på morgonen bör ringa respektive plogare för att denne skall kunna planera plogningen. PLOGKÄPPAR Väg- och trafiknämnden har ett begränsat antal av plogkäppar (20 mm x mm i plast) i lager vilka säljs ut till kommuninnevånare som har kommunal snöplogning. Pris: 3,10 euro/st inkl. moms Kontakta vägmästare/trafiktekniker per telefon för beställning. VÄGOMRÅDE Byggnads- och tekniska nämnden vill påminna om att vägområdet vid kommunalvägar sträcker sig en meter bakom dikets bakslänt. Varken kommunen eller de entreprenörer som sköter vägunderhåll och snöröjning är ansvariga för eventuella skador på häckar, konstruktioner med mera som finns närmare vägen än denna gräns. Tänk också på att trafiksäkerheten påverkas om sikten försämras runt vägområdet

5 FÖGLÖBLADET 5 NOVEMBER 2014 M Ö T E N "##$%&$''#()*+,-."##"$%&'()&* %+&(",)$*-.*$+/)#0)&*123*-4355*6* 1+##7$,8&()$*9:&*0);"$(26$,*"/*6*1"22)2)$* 7<<%",$"*'&)$()$3* "#$%&''&()*+$,)-,.&($/&%-/0&012/3&($,4 5)#//+66%-7$6,),(12*89:;< 51&%)#6.,)%%=&)),(12*89:A0 B//'+(.,),(C&*')C+/=>'',(D E*$12*&($,F)#6G,//'&( " #$ %&'( )#* " +, - Kvällsfika Det är dags för höstens andra träff för företagare, föreningar och andra intresserade. Liksom ifjol provar vi med att ha en av träffarna som en kvällsfika. Hoppas på gott deltagarantal och givande diskussioner. Tisdagen den 11 november kl på Gästhem Enigheten. Prel. program (kan ändras vid behov, endast riktgivande) Annonseringen 2015 (broschyrer, mappar, kalendrar mm) Leader och de möjligheter det ger, Föglödagens upplägg 2015 Skutträffens upplägg 2015 Aktuella projekt och evenemang i kommunen Aktuella fritidsaktiviteter och evenemang i kommunen Information från kommunstyrelsens budgetförslag för 2015 rörande det som rör näringslivet. Av deltagarna på träffen väckta frågor Anmälan senast fredag 7 november antingen per tel (Agneta) eller eller Höstens sista träff är sedan planerad enligt följande; Fredag 12 december (frukostträff). Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar. Observera att företagarträffarna är öppna för alla intresserade, inte enbart företagare och föreningsfolk (vem som nu inte är det?) utan alla intresserade. Välkomna Vi bjuder på smörgås och kvällsfika. Kommunstyrelsen/Niklas

6 FÖGLÖBLADET 6 NOVEMBER 2014 E V E N E M A N G Pitch-afton Kom till Vikingaborg och spela pitch söndagen den 9 november klockan Ni kan komma som ett lag eller enskilt, alla är välkomna Ingen anmälning, det är bara att dyka upp Ungdomsföreningen har försäljning av smörgås, kaffe, läsk, lotteri Varmt välkomna "#$%&'()*+,(*-./,(01(2*3*#" *-(*6* ( ( 5"( %2( &)1( %2.$)6( #( 95"&$3(,-"&$# $( 4.#"( %2$$3( /-( 2$$( ;/#/6&$# N( 12/( )*,&H( &H%3/3( ( O-"&2/(0"(3E&2%%(95"(&H%3/3(&)1(#/$2(3..&(&82.3$(8#$*+($#%#63"2(2..2"(&)1(43"3(9.:,$#6$(,3/("26.2"/3N( 12/(#/$2(&82.3$(&H(1:*,2$N(%E&(/:45";3"2N(&H(%-(42+5E2"(#/$2(,-//3(/H6)/$#/6(12/($:*,3(3$$(%2$( ( ( ( (

7 FÖGLÖBLADET 7 NOVEMBER 2014 Efter 12 År på Enigheten tackar jag för mig Den 22 November kommer det att vara öppet hus på Enigheten som ett stort tack för kunder och medarbetare som gästat oss under åren. Det bjuds på laxsoppa och/eller marinerad biff, dryck (så långt lagret räcker), samt kaffe och tårta. Ett Stort Lycka till önskar vi kommande gästgivare på Enigheten. Gun-Britt Samt Medhjälpare Kurre P.S. Ett stort tack till min familj samt Hembygdsföreningen som stöttat mig under åren.

8 FÖGLÖBLADET 8 NOVEMBER 2014 EvaMaria Mansnerus och Maja Sundblom Välkommen på vernissage torsdag 30 oktober kl Skarpansvägen 27, Mariehamn tel (018)16030 Öppet: tisdag-fredag 11-17, lördag ENIGHETENS SÄLAFTON Fredagen den 7 November Från kl Det blir som vanligt en buffe med olika tillagningar av säl, samt köttgryta för den som inte känner för sälkött, men ändå vill ha en trevlig kväll. Samt dessert o kaffe. Beställ bord så vi vet att maten räcker för alla. Priset är 36 Välkomna Gun-Britt o Kurre Tel BRANDKÅREN INFORMERAR Övning 3 december klockan Provalarm ovanstående dag klockan 17.00

9 FÖGLÖBLADET 9 NOVEMBER 2014 JULSHOPPING HORSE SHOW ELLER LASERDOME LEK OCH TÄVLINGSDAG PÅ BODABORG Lördagen SEPT den 29 november Reser SKUNK till Stockholm: På förmiddagen är det möjligt att julshoppa sen delar sig gruppen i två utifrån intresse. Horse show på Friends Arena Landslagsryttarnas agility, Islandshästshow, olika specialshower bland annat, voltige: Kloster show, Shetland Steeple Chase och julavslutning Lasertag Tre spel. Pris: 40 i priset ingår båtresa, frukost, middag och biljett till antingen Laserdome eller Horseshowen. För dig från 12 år. Anmälan: senast den 29 okt till eller meddela namn, ålder och vilken aktivitet du vill delta i. Lördagen den 10 januari Reser SKUNK till Oxelösund och Bodaborg. En dag för både vuxna och unga från 11 år. På färjan delar vi in i jämna lag som ska jobba tillsammans under dagen. Anmälan snarast, dock senast 1 dec. 50 därefter 80 vuxna+10. I priset ingår båt och bilresa, frukost, lunch och middag samt inträdesbiljett. Meddela namn, ålder. Vuxna med bil kan få km ersättning. Young Voices seminarium Film att marknadsföra skärgården med ett ungdomsperspektiv. 6-8 februari. Frågor: verksamhetsledare Mia Hanström

10 FÖGLÖBLADET 10 NOVEMBER 2014 Traditionellt Julmys på Matsmårs 6 dec kl HEMLIGA JULKLAPPAR GRÖT & SKINKSMÖRGÅS LUSSEBULLAR & KAFFE LOPPISLOTTERI MARKNADS- FÖRSÄLJNING M.M. M.M. Vill du sälja varor - anmäl ditt intresse till Gun-Britt Gullbrandsson tel

11 FÖGLÖBLADET 11 NOVEMBER 2014 "#$%&'()*&*+&#,-('.-/()0 12$)'(340&05 "#$%&'#($'#()*(#+,'-.'/(( 012()324*(56.7(89$'#:;( 6(2$)$.&'(340&056 &785+8*&*+&#,-(9 :$-,',-4);$ 1B7'/(A/(.+0'#(( <C%DD%#(+EF(F%,'8<(( %,(( =+,'(G%#77+#( 78$20%-$<=++0&05-0',=$ '#4'C-+)$D#+(42'&(D8$#''9 E-$.-$&059 F;+(#40)&0,&++-043'&5(.;++ &',-)$&0+G2'-0''(-0H "# "$ "%$# &# "%$# &#' "# "$

12 FÖGLÖBLADET 12 NOVEMBER 2014 " # $ % & " ' ( )) * & & ( + ( * %, * # & + # - " &,., - # ", / ( " ' " * & * ) &. + + ', ' & 0 ' ' ' + ' 1 ' 12 ' - ( ", 3 4 & ) - " ' % 5 )) ( & ( * % )), ( ( * # 0 ) ' & * / & & 2 5 / & & ) + 4 (, + - )) (,8 9:8::29;8:: * 9<8;:2=:8:: / 8 9<8;:2=:8:: ' 8 9:8::29;8:: ' A 8 5

13 FÖGLÖBLADET "#$"%&"' 13 " NOVEMBER ()*+)&+,-"$ 2014 "##$%&'%()*+*$,-+./(*'0, "#$%"&'#()&*#+,+((#)-'$#. /%"-0#'#(*11/2)&,"-"#. "#$%&%'()"*+,+%-.+/-.&%&'"#$)" &)4-$&(&5%)&". 6$#-)4-).3$#+.784)#0.9#-&":&"#);. "#$$"%&%$'#"()#*+$, "#$% &%'()*% +,-(,(#.*/0,-0$(-$%1223 4*)1%'(0156"(#$()*17$%61*77*%189'7#%"62$5-,(1 4$0*%,$7:10%$(5/;%0*%1;<81-%;55#%'51;%)($5 $-".(/0//(112(0/3(45(6/778 "#$%#&"'( " # *+.>+(A=>,B"(BCA((,D)EFG$&,?B##%."-". $ # =7$(*%$)*1"#$%&$'$"#$%&$'($)* "#$+,"-&.)/-$)01234 % & ' ( ( # C6%,#$1D5/*<,*7701B,7B'%($E18"(6,5$510,7718"75;<*(0%$7*(1,14$%,*8$2(3 ())*+,-.&500565)3575)-089:;$#%$-&$)56<)&$0$=.2&"3> " #$ # % % & "' #45(/HI"6/HH7(4554J(/0//8I/177 T*7*?;(Q1O7$()51U*(0%$759'-8'5:16"S*7(1GFV"WXWW N7$%2<*(0%$7*(1FFH 0,,($38$2$7$,(*(Y$853$S 7,()$3R,77?;%5Y$853$S.*(5;22$%8"75(,(#$%:1T,,($1;<81>,()$

14 FÖGLÖBLADET 14 NOVEMBER 2014 JULKLAPPSTIPS FRÅN ÖSTERSOCKENS BYALAG Båtmodeller från Föglö Julla från1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1996 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotebåt från 1800 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2009 Jakten Linnea från 1875 Skala 1:37 Yngve Gustafsson 2011 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotesump från 1800 Skala 1:35 Yngve Gustafsson 2013 Julla från 1912 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2010 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotebåt från 1800 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2009 ÖSTERSOCKNENS BYALAG Östersockens byalag har bordstabletter/underlägg till försäljning. Bordstabletterna finns i sex olika motiv av Aalmogebåtar från Föglö, som är gjorda av Hans Villiers och Yngve Gustavsson. Säljes för 5 st, finns i förpackning med sex st i varje, men säljes också styckes vis. Kontaktpersoner: Göran Yngve TILL SALU FLISÖ HONUNG 500 g. Plastburkar á 7.00 Aurora Boström Tel

15 FÖGLÖBLADET 15 NOVEMBER 2014 Bosch Compress 6000 AW luft/vatten-värmepump Marknadens modernaste luft/vatten-värmepump med unikt hög energibesparing året runt BÄST I TEST Med Compress 6000 AW har vi samlat branschens mest omfattande erfarenhet av värmepumpsteknologi och skapat en helt ny plattform för framtidens luft/vatten-värmepumpar. Läs mer på Renovera, bygga nytt, blästra, måla huset eller garaget? Snickeriarbeten renoverings och reparationsarbeten fönster och dörrtillverkning altanbygge Byggnation nybyggnad renovering tapetsering ombyggnad tillbyggnad KJ bygg Fo-nr Kaspars Tel VV bygg Fo-nr Slavik Tel Sandblästring eller tvätt av blästring med vatten och sand minskar dammet upp till 95 %, fungerar alltså bra i tätbebyggelse av båt plåt och tegeltak fasader betong och tegel stål/plåtkonstruktioner avlägsnande av klotter industritvätt Måleriarbeten inom och utomhus tvätt och sprutmålning av plåt och tegeltak Uthyrning av skylift; Dino 120 byggställningar Vi har byggställningar och skylift höga höjder är inget problem

16 FÖGLÖBLADET 16 NOVEMBER 2014 Rosor till min snälla bror Henrik Mattsson för att han alltid ställer upp för mig i vått och torrt Monica Jansson "#$%&'()#*(+,-./01*/)-$"-0"#$%&'()#*(+,-23-+*455()-670-0/58/)9-- A(<5B-A()<#(I)(<,(#/#JCCCK06,A(<5I76A- - BEHANDLINGAR för ditt VÄLBEFINNANDE Nu ger jag även behandlingar i ORTOBIONOMI. Det är en behandlingsform som påverkar rörelser och funktioner -värk, smärta, inflammationer, i muskler, ligament och leder. Behandlingen utförs genom att man med mjuka rörelser söker ett smärtfritt läge. Det är i det läget som läkningen kan starta, en kommunikation mellan spända muskler och hjärnan uppstår. Behandlingen leder till en omprogrammering av hjärnan från ett felaktigt gammalt rörelsemönster till ett nytt friskt rörelsemönster. Energiflödet kommer igång när spänningar löses upp och ger en positiv effekt på hela kroppen. * AKUPRESSUR * Hawaiiansk LOMI-LOMI massage * Yogisk CHACKRAFLÖDES massage * ÖRONAKUPUNKTUR * KINESISK TUINA behandling * RECONNECTIV HEALING * ZONTERAPI * AKUPRESSURMASSAGE * Kinesisk KOPPNING, GUA SHA * YOGA MASSAGE * Indisk HUVUD och ANSIKTSMASSAGE INGER SUNDBLOM Tel ,

17 FÖGLÖBLADET 17 NOVEMBER 2014 ÖNSKAR KÖPA HUS ELLER TOMT Få ett hälsosamt klimat i ditt hus VENTILATION, AVFUKTNING OCH UPPVÄRMNING MED SOLENERGI Undvik fukt, dålig lukt samt mögel och svamp. SolarVenti-luftsolfångaren är gratis i drift och underhållsfri solen fixar allt Småbarnsfamilj som vill fortsätta bo på Föglö söker hus vid vattnet alternativt strandtomt på Föglö för permanent boende. Anna, Thomas, Aron 11 år och Agnes 0 år Sundblom Westerlund Anna Thomas SV20 - passar upp till 100 m 2 ELINSTALLATIONER Ta vara på solenergin MED HJÄLP AV NAPS NÄTANSLUTNA SYSTEM. VÄRME- PUMPAR NYTT NAMN - SAMMA SERVICE JERKERS FASTIGHETSSERVICE ÄR NU mail: tel: web: Föglövägen 102AX Föglö Åland "# $ % & ' ( )%% ' *+ #" ' ', -. # / 0,

18 FÖGLÖBLADET 18 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening Välkommen på HÖSTMÖTE När? Torsdagen den kl Var? Kommungården i Degerby Jaktförvaltningen medverkar På mötet upptas till diskussion bl.a. följande punkter: 1) Vitsvanshjort Jakten på vitsvanshjort är absolut det största tillskottet i jaktväg i framtiden. Under förutsättning att vi kan vara återhållsamma med uttag från den försiktigt växande vitsvanshjortstammen på Föglö kommer vi att så småningom kunna jaga vitsvanshjort under mer organiserade former. Hur ska jakten organiseras? Är det tillräckligt att inneha jakträtten på området där jakt bedrivs, dvs. är det okej att fälla vitsvanshjort på stugtomter eller ska jakten bedrivas i jaktlag och i så fall vilka, rådjurs-, älgjaktlag eller kommer det att bildas nya klövviltjaktlag? Vem ska ta ansvar för förvaltningen av stammen? Hur stora och vilka områden är bärkraftiga nog för att idka en hållbar jakt? 2) Vildsvin Ska vi ha vildsvin på Åland? Åsikterna går kraftigt isär om man frågar jägarna. Det finns jägare som anser att biotoperna är ypperliga för vildsvin och att jaktformen är intressant. Samtidigt hävdar särskilt jordbrukarna att allvarliga skador på odlingarna blir ofrånkomliga. Kommer trafikolyckorna att få allvarligare följder? Vilken ståndpunkt har jägarna på Föglö? Visste du att vildsvin har påträffats även på Föglö? Vill du veta var? Svaret får du på höstmötet. 3) Lodjur Det är uppenbarligen ingen större ökning av lodjur på Föglö av antalet observationer att döma. Under sommarhalvåret, då det är ljuset dygnet runt, har inga rapporter inkommit. De senaste observationerna har gjorts i Sonboda. Efter att snön kommit är det lättare att med större säkerhet uttala sig om hur läget utvecklats. Landskapsregeringen beskriver arbetet med förvaltningsplanen framskrider. Övriga ärenden på mötet: Styrelsen föreslår även att jaktvårdsföreningen i enlighet med 22, 23 och 25 i jaktlagen går in för samma fredningsområden för sjöfågel som tidigare år. Julklappstips I slutet av november utkommer en boken Vårjakt på Åland. Skriven av jägare till jägare. Passa på att inhandla ditt eget exemplar på mötet. Rabatterat pris ca 30 euro på höstmötet. Boken utges på förlaget PQR.

19 FÖGLÖBLADET 19 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening MÅRDHUNDSFÄLLOR FÖR INLÖSEN Föreningen förmedlar Kanu-fällor (värde 120,-) vidare till intresserade föreningsmedlemmar till ett subventionerat pris á 70 euro, tillsvidare med begränsningen högst en fälla per medlem. Föreningens medlemmar kan lösa in en fälla genom en enkel intressanmälan till någon av styrelsemedlemmarna. Kom ihåg att hantera fällan enligt jaktlagens bestämmelser. En gillrad fälla som inte medför omedelbar död skall tillses dagligen. Fällan skall enligt jaktlagen vara försedd med den ansvarige användarens namn och adress. VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2014, tredje gången gillt - en tävling för medlemmar - ungdomar och vuxna. Reglerna och tävlingsblanketten finner du i föregående nummer av Föglöbladet. Blanketterna inlämnas till föreningens kassör Agneta Raitanen. Kassören nås vardagar på kontorstid på Kommungården. Sista inlämningsdag är den 31 januari (OBS är en fredag om du vill lämna in din blankett till Kommungården) Alla som rekvirerar viltvårdspremier registreras som deltagande i viltvårdstävlingen. Rekvisition av premier kan ske per telefon, e-post eller genom att fylla i en blankett. Vinnare 2012 Gotthard Fyrvall, Jyddö Vinnare 2013 Tom Jansson, Sonboda Vinnare i ungdomsklassen Benjamin Olin, Sonboda. Bland alla inlämnade tävlingsbidrag utlottas en JAHTI JAKTRADIO I ungdomsklassen erhåller pristagaren en Kanu-fälla, värde 120 euro I vuxenklassen vinner man ett presentkort till Sunes Jakt- och Fritid, tillika tävlingens sponsor. Prisutdelningen sker på årsmötet som i regel hålls i mars. I nästa nummer av Föglöbladet visar vi på vikten av att utfodra viltet under vinterhalvåret. Vi visar också på olika modeller av foderautomater som lämpar sig för tillverkning hemmavid. Läs mer om det i decembernumret

20 FÖGLÖBLADET 20 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening Föglö jaktvårdsförenings älgt 12 skott samt lagtävling mellan socknarna MÅRDHUNDSFÄLLOR FÖR INLÖSEN Föreningen Resultat; förmedlar Kanu-fällor (värde 120,-) vidare till intresserade 1. Peter Gustavsson 92 p Lag 1. Sonboda 252 p föreningsmedlemmar 2. Stig Sundblom till ett subventionerat 88 Stig, Alexander pris á o Nikolaj 70 euro, tillsvidare med 3. Alexander Jansson 83 begränsningen 4. högst Nikolaj en Jansson fälla per 81 medlem. Lag 2. Föreningens Östersocken 163 p medlemmar kan lösa in en fälla 5. genom Patrik en Olin enkel intressanmälan 72 Peter o Johan till någon av 6. Johan Gustavsson 71 styrelsemedlemmarna. 7. Bengt Holmström Kom ihåg 65 att hantera Lag 3. Vargskär fällan 115 enligt p jaktlagens 8. Sven-Axel Isaksson 65 Sven-Axel o Petter bestämmelser. 9. En Emil gillrad Sundelin fälla som 63 inte medför omedelbar död skall tillses 10. Rolf Sundblom 54 dagligen. Fällan skall enligt jaktlagen vara försedd med den ansvarige 11. Petter Eskills 50 användarens 12. namn Håkan och Sundelin adress. 49 Frigevär 10 skott KM i skeet skott 1. Petter Eskills 67 p 1. Stig Sundblom 40 p 2. Peter Gustavsson Nikolaj Jansson Nikolaj Jansson Alexander Jansson Benjamin Olin Peter Gustavsson Alexander Jansson Stig Sundblom Patrik Olin Emil Sundelin Håkan Sundelin Johan Gustavsson Rolf Sundblom 18 VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2014, tredje gången gillt - en tävling för medlemmar - ungdomar och vuxna. Reglerna och tävlingsblanketten finner du i föregående nummer av Föglöbladet. Blanketterna inlämnas till föreningens kassör Agneta Raitanen. Kassören nås vardagar på kontorstid på Kommungården. Sista inlämningsdag är den 31 januari (OBS är en fredag om du vill lämna in din blankett till Kommungården) Alla som rekvirerar viltvårdspremier registreras som deltagande i " viltvårdstävlingen. Rekvisition av premier kan ske per telefon, e-post eller # $ %& $ %& '#" & $ genom att fylla i en blankett. #() * +% #(,# % + - # #(), #. $ #$, # - -,, #() Vinnare 2012 Gotthard Fyrvall, Jyddö Vinnare 2013 Tom Jansson, Sonboda Vinnare i ungdomsklassen ' & " Benjamin Olin, Sonboda. '#'# " +,, () $ %& %& # # $. & $ %& # %&, #() Bland alla inlämnade '# " / tävlingsbidrag #( %& utlottas 0 #() # # en JAHTI #() %- JAKTRADIO #$ I $ $, #, #. ' +, # -. ungdomsklassen erhåller pristagaren en Kanu-fälla, värde 120 euro I, -. ' #$ #$$- # " vuxenklassen vinner man ett presentkort till Sunes Jakt- och Fritid, tillika tävlingens sponsor. ' -, #. #$ $ - #(. $ - Prisutdelningen sker på årsmötet som i regel hålls i mars., # - * -. ' $ ). ' #, )- I nästa nummer, av * Föglöbladet %& visar vi &,, på vikten ( " 12032" av att utfodra viltet under vinterhalvåret. # Vi visar #() $ också & på olika - -$$. modeller " av foderautomater som lämpar sig för tillverkning -" -$$ 8 -$ " 9 hemmavid. Läs mer om det i decembernumret / $ ( $ $ #() $. $ # ) &$ " 245:0;4466<<. $ " ) #$8%# #" 9 #$ $ 12"11 ' )& ) $ ' %# - -$ "

21 FÖGLÖBLADET 21 NOVEMBER 2014 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY : NOVEMBER Med reservation för förändringar MENY vecka 45 MÅ 3.11 Korvstroganoff TI 4.11 Fiskfärslimpa ONS 5.11 Currybroilergryta TO 6.11 Päronlura FR 7.11 Fisksoppa LÖ 8.11 Paj m. kassler SÖ 9.11 Köttrullader MENY vecka 46 MÅ Fläsksås TI Stekt sik ONS Broilerbullar, apelsinsås TO Morotslåda mm. FR Köttsoppa LÖ Lax i ugn SÖ Fläsksnitzel MENY vecka 47 MÅ Broilerfrestelse TI Grönsaksbiff ONS Fiskryta TO Rotmos o kokt kött FR Korvsoppa LÖ Fisk på rotsaksbädd SÖ Oxjärpar Smaklig måltid MENY vecka 48 MÅ Maletköttsås, makaroner TI Chilikorv ONS Fläskfärslimpa, kallsås TO Leverlåda FR Snålsoppa LÖ Rökt fisk mm. SÖ Kalops Julmarknad på Östergårds i Sommarö Tomten börjar säkert planera sin rutt inför julen, och vi planerar för fullt för julmarknad på vår gård den 14 december klockan Det finns fortfarande plats för fler försäljare, vill ni vara med och sälja något? Ring någon av oss: Conny Veronica Maria S På efterfrågan serverar vi JULBORD igen på SUNNANBERG Sottunga sön kl och Pris 30,- Anmäl senast till Anita tel eller Siv tel Meddela samtidigt ev.matallergier Välkomna

22 FÖGLÖBLADET 22 NOVEMBER 2014 "#$"%&"' " ()*+)&+,-"$ " # $ " % & % ' () * + ", *) # " % % () - *.)/* 0 *1**2.* 00 3 %% 12 ( 0) * *) % ). # *.)/0// - % : 8 7 : 8 5 % )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) "##$%&#'(##)(* +,)"-."+$./0"-- "#$%%%%%#&'()*($(%% "#$%&'(#)*"+&,%*&-.#$"/&'(#)*"+&00&)%1'%,-%#&234&05466&7&86496#$%&#'()*#+,--./ #/4#'56-5#7&89:.1,-%;#.++%/01 2-'341 5)'1 6)*7$,-2""+"8"' :;0,1 >82003'?%/0B1-/'1821 7#"+,'13+2>,1&3++7#3'$"'1%C%C1 &"'3"0-"1 #D1 6:'1 %D0*,1 73%1 -E>"'1 :##1 *D0*C1 F00"&,0-EA1 &,-%20$30A1 #20*27A1 83++"E&3++A1 &,7>"$A1 53$&3++1 "++"'1 0D*3$1,00,$1 %,01 >3%%"'1 )8"'"071 3%1,41 -"01 >8/++"0C1 G3H30121'3+2*153'%1/'16:8:-%D+"$C.++,1%3H3077:*0,13961I&"6)8,0-"A1>3%1%"-1J G3H301/'182>H*$13961'3+2*$17D182163##,71#D17$3'1:##7+:$020*1J1 ()'16)7$"01*/++"'1-D1,++,1$3'7-,*,'15'C3C%C1KK?L1$C3C%C1KK?KM1%"-1:0-,0$,*15)'1KN?KO1<6)7$+38A17>3+,017$/0*-BC1-0(* +.+1$/0(* 2-&0

23 FÖGLÖBLADET 23 NOVEMBER 2014 Kungörelse Kyrkofullmäktigevalet vid Ålands södra skärgårdsförsamling genomförs som ett s.k. sämjoval, varför inga regelrätta val anordnas Kyrkofullmäktiget vid Ålands södra skärgårdsförsamling får följande sammansättning: Ordinarie medlemmar: Från Sottunga: Jansson, Maj-Britt Ingegerd Pettersson, Britt-Marie Sonia Stenros, Erik Göran Från Kökar: Lundqvist, Diana Linnéa Mattsson, Bengt Göran Pleijel, Anna Gunilla Från Föglö : Boström, Alfons Valdemar Dahlgrén, Eva Ann-Iréne Raitanen, Esa Ensio Johannes Sköld, René Christian Sundblom, Estrid Maria Suppleanter: Från Sottunga: 1) Eriksson, Nils Johan 2) Lindholm, Kerstin Marion 3) Saurén, Solveig Birgitta Från Kökar: 1) Gäddnäs, Kerstin Elisabet 2) Hellström, Johanna Mikaela 3) Lillrank, Johanna Signe Maria Från Föglö: 1) Dahlström, Mirjam Debora 2) Gustavsson, Helena Maria 3) Sundblom, Astrid Ethel 4) Sundblom, Stig Henning 5) Tähtinen, Kim Christian Nikolai För medlemmar i andra församlingar som önskar förhandsrösta, anordnas förhandsval på pastorskansliet i Föglö de tider pastorskansliet är öppet. Medlemmar i andra församlingar som önskar förhandsröstning hemma, kan anhålla om sådan på telefonnumret Anhållan skall göras senast kl Valprotokoll jämte besvärsundervisning finns till påseende på församlingens pastorskansli under kansliets öppethållningstider Föglö den 22 september 2014 Valnämnden vid Ålands södra skärgårdsförsamling René Sköld, ordförande

24 FÖGLÖBLADET 24 NOVEMBER 2014 " " # $ " # $ " # % " # $ % & # ' " % " % & '" $$ % & ($ )* +, ' -. / " ) )0 $$ % & 1 " $ ),,, -. & )2,, ' # & ' ( # "" # ' ( # "" # ' ( # & 3 ' ), +, ),,, : ; ) **& 3 ' )2,, )2,, -. : ; % 1 % < = 8 ' 0, )) )2 +, 5 $ ' $ )+ >??9 ' % " -. ( 1 #"*# & : ' 4 *02 +,--,.'/-,/ $ 3 % C. ), 0 # # " D E ' ) )0 0 34# * 4# 4 # 1 2 D " " % % ' " " ) )0 ' C % $ F = 5/6' 6 # ' ), > )0 / G' H A,,), 7 8# *02 I" ', " A+2 I" E 34 " A,,), ' ), > )0 I" E " " # " B+*A)+A " # 8#" & JJJ G

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER 2014 Lediga platser i lekparken Sidan 2 Trafiken till Källbo skola och biblioteket Trafiklösningen

Läs mer

Kommunfullmäktige i Sund. Kansliet håller stängt. Annonsavgifter

Kommunfullmäktige i Sund. Kansliet håller stängt. Annonsavgifter WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 26, NUMMER 10 3 NOVEMBER 2012 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 11 21.11 01.12 1 19.12 05.01 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014 Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014 KUNGÖRELSE Europaparlamentsval förrättas söndagen den 25 maj 2014 kl 09.00 20.00 i följande

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014 Luciakonsert med Finströms Lucia i Finströms kyrka lördag 13 december kl 17.00 och 19.00.

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Finströms kommun söker sommarjobbare Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar 15-17 år

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 2 05.02 15.02 3 05.03 15.03 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

Tips för sommaren i Finström

Tips för sommaren i Finström Sommar SAMHÄLLSINFORMATION ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM Tips för sommaren i Finström Foto: Lovisa Hagberg KUL-tur i Finström på onsdagar i juli Sidan 5! Information från församlingen Sidorna

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

BO I ASKERSUND DET BYGGS IGEN I ASKERSUND! ASKERSUNDS NYA KOMMUNCHEF OMBYGGNAD AV TORGET I ASKERSUND ÅRETS FÖRETAGARE SIDAN 3 SIDAN 4 SIDAN 5

BO I ASKERSUND DET BYGGS IGEN I ASKERSUND! ASKERSUNDS NYA KOMMUNCHEF OMBYGGNAD AV TORGET I ASKERSUND ÅRETS FÖRETAGARE SIDAN 3 SIDAN 4 SIDAN 5 DET BYGGS IGEN I ASKERSUND! ASKERSUNDS NYA KOMMUNCHEF OMBYGGNAD AV TORGET I ASKERSUND ÅRETS FÖRETAGARE Efter flera år med mycket liten aktivitet har byggandet nu satt fart och bostads- och fritidshus växer

Läs mer

Ett informationsblad från Geta kommun 10.2007

Ett informationsblad från Geta kommun 10.2007 MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN VECKA 46 måndag tisdag HG= onsdag torsdag fredag VECKA 47 måndag tisdag onsdag HG= torsdag fredag VECKA 48 måndag tisdag onsdag torsdag fredag HG= 12.11 Rökt fisk,

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2015 Vårens nya böcker Sidan 4 Stödpersoner sökes Sidan 5 Sidan 2 Sidan 4 Ansökan om barnomsorg

Läs mer

Det bästa med att bo på landet

Det bästa med att bo på landet Nr 1 2014 Årg 16 Utg. av Överlida Byalag www.overlida.se och Mjöbäcks byalag www.mjobacksbyalag.se Det bästa med att bo på landet är alla underbara djur som omger en och finns överallt, framför allt alla

Läs mer

GODBY. Profiler från förr ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM

GODBY. Profiler från förr ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM Sommar SAMHÄLLSINFORMATION ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM Här kan du fira midsommar Sidan 6 BAMBÖLE BADSTRAND Foto: Lovisa Hagberg

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec

KONTAKTEN. Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik. Internationella Reumatikerdagen 12 okt. Storföreläsning 25 nov. Arbetsmarknadsdebatt 3 dec REUMATIKER KONTAKTEN Nr 4, Årgång 35, 2013 Storföreläsning 8 okt om farmakogenetik Internationella Reumatikerdagen 12 okt Storföreläsning 25 nov om sambandet mellan reumatism och hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 Årgång 7 Nr 8 November 2004 PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer