HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014"

Transkript

1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 November 2014 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 28 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24 november kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid till HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Torsdag 6 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Fredag 7 november Sälafton Enigheten 8 Lördag 8 november Röda korset 75 år Hotell Arkipelag 7 Söndag 9 november Söndagsskola Församlingssalen 24 Söndag 9 november Pitchkurs Vikingaborg 6 Söndag 9 november Pitchafton Vikingaborg 6 Måndag 10 november Kura skymning Biblioteket 11 Tisdag 11 november Kvällsfika Enigheten 5 Tisdag 11 november Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal Torsdag 13 november Sammanträde kommunfullmäktige Kommungården 5 Torsdag 13 november Juniorklubben Församlingssalen 24 Torsdag 13 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Söndag 16 november Höstmöte Vargskärsgården 5 Söndag 16 november Obs Söndagsskola Församlingssalen 24 Torsdag 20 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Lördag 22 november Öppet hus Enigheten 7 Tisdag 25 november Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal Torsdag 27 november FUIA Bollspelskväll Föglö Grundskola 22 Torsdag 27 november Juniorklubben Församlingssalen 24 Onsdag 3 december Brandkåren övar Branddepån 8

2 FÖGLÖBLADET 2 NOVEMBER 2014 LÖNERÄKNARE LEDIGT VIKARIAT Med anledning av att vår ordinarie arbetstagare fr.o.m. 1 februari 2015 går på en åtta månader lång arbetsledighet lediganslår FÖGLÖ KOMMUN ett vikariat som löneräknare mm (80 % av heltid) vid kommungården för tiden 15 januari 30 september 2015 så att vikarierande arbetstagare arbetar parallellt med ordinarie löneräknare under drygt två veckor. Arbetsuppgifterna framgår ur arbetsbeskrivningen. 60 % av heltid är avsatt för löneräkning och därtill relaterade uppgifter medan 20 % (en heldag/vecka) i första hand är avsatt till skötsel av kommunens internethemsida. Lön enligt kollektivavtal (inplacering AKTA 01TOI010). Grundlönen för närvarande * 80 % = 1.848,14. Tillkommer ev. avtalsenliga tillägg. Kompetenskrav; lämplig examen på minst institutnivå. Sedvanliga ansökningshandlingar emotses kommunstyrelsen i Föglö tillhanda senast den 17 november 2014 kl under adress; Kommungården, Tingsvägen 3, FÖGLÖ. Ansökan kan också inlämnas per e-post Närmare upplysningar ges av löneräknare Maria Svedmark, tel alt. kommundirektör Niklas Eriksson, tel Föglö den 27 oktober 2014 Kommunstyrelsen Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post Annonspriser: helsida 38,- halvsida 19,- 1/4 sida 9,50 + moms 24%. I Föglö fast bosatta privatpersoner och föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 NOVEMBER 2014 Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: Följande byggnadslov/anmälningar har beviljats; Inger o Tor-Erik Sjöblom, Sund fritidshus Strandkläppen i Björsboda Monica Higson, Mariehamn fritidshus Tallören i Kallsö Harry Sjöblom, Degerby rivningsanmälan Kallebo i Degerby Jano Lass o Toomas Ainas, Degerby bostadshus Del av Sinting i Degerby Tillsatta tjänster/arbetsavtal i oktober; Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal sökande Timlärare för elever med annat modersmål än svenska Jannica Österholm, Solf " "#" " $ %&" "# $# " $$ % & '( #)# )*+,)## -. $/ $$ 0 '( /"")-# $+ -# $$ 1 '2 3/3#- 4 ( 5 #)3+ -$-)#,) TULLKÄLLAREN I DEGERBY ledig att hyra Tullkällaren i Degerby, den s.k. Teckis källare, bjuds härmed ut till intresserade att hyras fr.o.m Lokalen som är 58 m 2 stor har senast och huvudsakligen använts som café, men kan säkert också användas till annat. Månadshyran är prel. 90 /månad kallhyra. Hyresgästen står för inredandet av lokalen. Intresserade kan för visning av lokalen kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, FÖGLÖ senast måndag 24 november 2014 kl Kommunstyrelsen

4 FÖGLÖBLADET 4 NOVEMBER 2014 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN INFORMERAR SNÖPLOGNING Vargskärs distriktet sköts av Daniel Englund GSM Västersockens distrikt sköts av Oy Beavan Ab GSM Östersockens distrikt sköts av Leif Eriksson GSM Sonboda distrikt sköts av Åke Henriksson GSM Degerby distrikt sköts av Oy Beavan Ab GSM ANGÅENDE SNÖPLOGNINGEN AV PRIVATA UTFARTER Utfart som plogas av kommunen skall vara utmärkt med plogkäppar samt fria från fasta hinder, träd och grenar till en höjd av 4 meter. Vändplanen skall även vara utmärkt. 4,0 m Utfarter som inte iordningställts lämnas oplogade. 4,0 m De som vet att de skall tidigt ut på morgonen bör ringa respektive plogare för att denne skall kunna planera plogningen. PLOGKÄPPAR Väg- och trafiknämnden har ett begränsat antal av plogkäppar (20 mm x mm i plast) i lager vilka säljs ut till kommuninnevånare som har kommunal snöplogning. Pris: 3,10 euro/st inkl. moms Kontakta vägmästare/trafiktekniker per telefon för beställning. VÄGOMRÅDE Byggnads- och tekniska nämnden vill påminna om att vägområdet vid kommunalvägar sträcker sig en meter bakom dikets bakslänt. Varken kommunen eller de entreprenörer som sköter vägunderhåll och snöröjning är ansvariga för eventuella skador på häckar, konstruktioner med mera som finns närmare vägen än denna gräns. Tänk också på att trafiksäkerheten påverkas om sikten försämras runt vägområdet

5 FÖGLÖBLADET 5 NOVEMBER 2014 M Ö T E N "##$%&$''#()*+,-."##"$%&'()&* %+&(",)$*-.*$+/)#0)&*123*-4355*6* 1+##7$,8&()$*9:&*0);"$(26$,*"/*6*1"22)2)$* 7<<%",$"*'&)$()$3* "#$%&''&()*+$,)-,.&($/&%-/0&012/3&($,4 5)#//+66%-7$6,),(12*89:;< 51&%)#6.,)%%=&)),(12*89:A0 B//'+(.,),(C&*')C+/=>'',(D E*$12*&($,F)#6G,//'&( " #$ %&'( )#* " +, - Kvällsfika Det är dags för höstens andra träff för företagare, föreningar och andra intresserade. Liksom ifjol provar vi med att ha en av träffarna som en kvällsfika. Hoppas på gott deltagarantal och givande diskussioner. Tisdagen den 11 november kl på Gästhem Enigheten. Prel. program (kan ändras vid behov, endast riktgivande) Annonseringen 2015 (broschyrer, mappar, kalendrar mm) Leader och de möjligheter det ger, Föglödagens upplägg 2015 Skutträffens upplägg 2015 Aktuella projekt och evenemang i kommunen Aktuella fritidsaktiviteter och evenemang i kommunen Information från kommunstyrelsens budgetförslag för 2015 rörande det som rör näringslivet. Av deltagarna på träffen väckta frågor Anmälan senast fredag 7 november antingen per tel (Agneta) eller eller Höstens sista träff är sedan planerad enligt följande; Fredag 12 december (frukostträff). Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar. Observera att företagarträffarna är öppna för alla intresserade, inte enbart företagare och föreningsfolk (vem som nu inte är det?) utan alla intresserade. Välkomna Vi bjuder på smörgås och kvällsfika. Kommunstyrelsen/Niklas

6 FÖGLÖBLADET 6 NOVEMBER 2014 E V E N E M A N G Pitch-afton Kom till Vikingaborg och spela pitch söndagen den 9 november klockan Ni kan komma som ett lag eller enskilt, alla är välkomna Ingen anmälning, det är bara att dyka upp Ungdomsföreningen har försäljning av smörgås, kaffe, läsk, lotteri Varmt välkomna "#$%&'()*+,(*-./,(01(2*3*#" *-(*6* ( ( 5"( %2( &)1( %2.$)6( #( 95"&$3(,-"&$# $( 4.#"( %2$$3( /-( 2$$( ;/#/6&$# N( 12/( )*,&H( &H%3/3( ( O-"&2/(0"(3E&2%%(95"(&H%3/3(&)1(#/$2(3..&(&82.3$(8#$*+($#%#63"2(2..2"(&)1(43"3(9.:,$#6$(,3/("26.2"/3N( 12/(#/$2(&82.3$(&H(1:*,2$N(%E&(/:45";3"2N(&H(%-(42+5E2"(#/$2(,-//3(/H6)/$#/6(12/($:*,3(3$$(%2$( ( ( ( (

7 FÖGLÖBLADET 7 NOVEMBER 2014 Efter 12 År på Enigheten tackar jag för mig Den 22 November kommer det att vara öppet hus på Enigheten som ett stort tack för kunder och medarbetare som gästat oss under åren. Det bjuds på laxsoppa och/eller marinerad biff, dryck (så långt lagret räcker), samt kaffe och tårta. Ett Stort Lycka till önskar vi kommande gästgivare på Enigheten. Gun-Britt Samt Medhjälpare Kurre P.S. Ett stort tack till min familj samt Hembygdsföreningen som stöttat mig under åren.

8 FÖGLÖBLADET 8 NOVEMBER 2014 EvaMaria Mansnerus och Maja Sundblom Välkommen på vernissage torsdag 30 oktober kl Skarpansvägen 27, Mariehamn tel (018)16030 Öppet: tisdag-fredag 11-17, lördag ENIGHETENS SÄLAFTON Fredagen den 7 November Från kl Det blir som vanligt en buffe med olika tillagningar av säl, samt köttgryta för den som inte känner för sälkött, men ändå vill ha en trevlig kväll. Samt dessert o kaffe. Beställ bord så vi vet att maten räcker för alla. Priset är 36 Välkomna Gun-Britt o Kurre Tel BRANDKÅREN INFORMERAR Övning 3 december klockan Provalarm ovanstående dag klockan 17.00

9 FÖGLÖBLADET 9 NOVEMBER 2014 JULSHOPPING HORSE SHOW ELLER LASERDOME LEK OCH TÄVLINGSDAG PÅ BODABORG Lördagen SEPT den 29 november Reser SKUNK till Stockholm: På förmiddagen är det möjligt att julshoppa sen delar sig gruppen i två utifrån intresse. Horse show på Friends Arena Landslagsryttarnas agility, Islandshästshow, olika specialshower bland annat, voltige: Kloster show, Shetland Steeple Chase och julavslutning Lasertag Tre spel. Pris: 40 i priset ingår båtresa, frukost, middag och biljett till antingen Laserdome eller Horseshowen. För dig från 12 år. Anmälan: senast den 29 okt till eller meddela namn, ålder och vilken aktivitet du vill delta i. Lördagen den 10 januari Reser SKUNK till Oxelösund och Bodaborg. En dag för både vuxna och unga från 11 år. På färjan delar vi in i jämna lag som ska jobba tillsammans under dagen. Anmälan snarast, dock senast 1 dec. 50 därefter 80 vuxna+10. I priset ingår båt och bilresa, frukost, lunch och middag samt inträdesbiljett. Meddela namn, ålder. Vuxna med bil kan få km ersättning. Young Voices seminarium Film att marknadsföra skärgården med ett ungdomsperspektiv. 6-8 februari. Frågor: verksamhetsledare Mia Hanström

10 FÖGLÖBLADET 10 NOVEMBER 2014 Traditionellt Julmys på Matsmårs 6 dec kl HEMLIGA JULKLAPPAR GRÖT & SKINKSMÖRGÅS LUSSEBULLAR & KAFFE LOPPISLOTTERI MARKNADS- FÖRSÄLJNING M.M. M.M. Vill du sälja varor - anmäl ditt intresse till Gun-Britt Gullbrandsson tel

11 FÖGLÖBLADET 11 NOVEMBER 2014 "#$%&'()*&*+&#,-('.-/()0 12$)'(340&05 "#$%&'#($'#()*(#+,'-.'/(( 012()324*(56.7(89$'#:;( 6(2$)$.&'(340&056 &785+8*&*+&#,-(9 :$-,',-4);$ 1B7'/(A/(.+0'#(( <C%DD%#(+EF(F%,'8<(( %,(( =+,'(G%#77+#( 78$20%-$<=++0&05-0',=$ '#4'C-+)$D#+(42'&(D8$#''9 E-$.-$&059 F;+(#40)&0,&++-043'&5(.;++ &',-)$&0+G2'-0''(-0H "# "$ "%$# &# "%$# &#' "# "$

12 FÖGLÖBLADET 12 NOVEMBER 2014 " # $ % & " ' ( )) * & & ( + ( * %, * # & + # - " &,., - # ", / ( " ' " * & * ) &. + + ', ' & 0 ' ' ' + ' 1 ' 12 ' - ( ", 3 4 & ) - " ' % 5 )) ( & ( * % )), ( ( * # 0 ) ' & * / & & 2 5 / & & ) + 4 (, + - )) (,8 9:8::29;8:: * 9<8;:2=:8:: / 8 9<8;:2=:8:: ' 8 9:8::29;8:: ' A 8 5

13 FÖGLÖBLADET "#$"%&"' 13 " NOVEMBER ()*+)&+,-"$ 2014 "##$%&'%()*+*$,-+./(*'0, "#$%"&'#()&*#+,+((#)-'$#. /%"-0#'#(*11/2)&,"-"#. "#$%&%'()"*+,+%-.+/-.&%&'"#$)" &)4-$&(&5%)&". 6$#-)4-).3$#+.784)#0.9#-&":&"#);. "#$$"%&%$'#"()#*+$, "#$% &%'()*% +,-(,(#.*/0,-0$(-$%1223 4*)1%'(0156"(#$()*17$%61*77*%189'7#%"62$5-,(1 4$0*%,$7:10%$(5/;%0*%1;<81-%;55#%'51;%)($5 $-".(/0//(112(0/3(45(6/778 "#$%#&"'( " # *+.>+(A=>,B"(BCA((,D)EFG$&,?B##%."-". $ # =7$(*%$)*1"#$%&$'$"#$%&$'($)* "#$+,"-&.)/-$)01234 % & ' ( ( # C6%,#$1D5/*<,*7701B,7B'%($E18"(6,5$510,7718"75;<*(0%$7*(1,14$%,*8$2(3 ())*+,-.&500565)3575)-089:;$#%$-&$)56<)&$0$=.2&"3> " #$ # % % & "' #45(/HI"6/HH7(4554J(/0//8I/177 T*7*?;(Q1O7$()51U*(0%$759'-8'5:16"S*7(1GFV"WXWW N7$%2<*(0%$7*(1FFH 0,,($38$2$7$,(*(Y$853$S 7,()$3R,77?;%5Y$853$S.*(5;22$%8"75(,(#$%:1T,,($1;<81>,()$

14 FÖGLÖBLADET 14 NOVEMBER 2014 JULKLAPPSTIPS FRÅN ÖSTERSOCKENS BYALAG Båtmodeller från Föglö Julla från1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1996 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotebåt från 1800 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2009 Jakten Linnea från 1875 Skala 1:37 Yngve Gustafsson 2011 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotesump från 1800 Skala 1:35 Yngve Gustafsson 2013 Julla från 1912 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2010 Roddsump från 1920 Skala 1:10 Hans Villiers 1990 Postrotebåt från 1800 Skala 1:10 Yngve Gustafsson 2009 ÖSTERSOCKNENS BYALAG Östersockens byalag har bordstabletter/underlägg till försäljning. Bordstabletterna finns i sex olika motiv av Aalmogebåtar från Föglö, som är gjorda av Hans Villiers och Yngve Gustavsson. Säljes för 5 st, finns i förpackning med sex st i varje, men säljes också styckes vis. Kontaktpersoner: Göran Yngve TILL SALU FLISÖ HONUNG 500 g. Plastburkar á 7.00 Aurora Boström Tel

15 FÖGLÖBLADET 15 NOVEMBER 2014 Bosch Compress 6000 AW luft/vatten-värmepump Marknadens modernaste luft/vatten-värmepump med unikt hög energibesparing året runt BÄST I TEST Med Compress 6000 AW har vi samlat branschens mest omfattande erfarenhet av värmepumpsteknologi och skapat en helt ny plattform för framtidens luft/vatten-värmepumpar. Läs mer på Renovera, bygga nytt, blästra, måla huset eller garaget? Snickeriarbeten renoverings och reparationsarbeten fönster och dörrtillverkning altanbygge Byggnation nybyggnad renovering tapetsering ombyggnad tillbyggnad KJ bygg Fo-nr Kaspars Tel VV bygg Fo-nr Slavik Tel Sandblästring eller tvätt av blästring med vatten och sand minskar dammet upp till 95 %, fungerar alltså bra i tätbebyggelse av båt plåt och tegeltak fasader betong och tegel stål/plåtkonstruktioner avlägsnande av klotter industritvätt Måleriarbeten inom och utomhus tvätt och sprutmålning av plåt och tegeltak Uthyrning av skylift; Dino 120 byggställningar Vi har byggställningar och skylift höga höjder är inget problem

16 FÖGLÖBLADET 16 NOVEMBER 2014 Rosor till min snälla bror Henrik Mattsson för att han alltid ställer upp för mig i vått och torrt Monica Jansson "#$%&'()#*(+,-./01*/)-$"-0"#$%&'()#*(+,-23-+*455()-670-0/58/)9-- A(<5B-A()<#(I)(<,(#/#JCCCK06,A(<5I76A- - BEHANDLINGAR för ditt VÄLBEFINNANDE Nu ger jag även behandlingar i ORTOBIONOMI. Det är en behandlingsform som påverkar rörelser och funktioner -värk, smärta, inflammationer, i muskler, ligament och leder. Behandlingen utförs genom att man med mjuka rörelser söker ett smärtfritt läge. Det är i det läget som läkningen kan starta, en kommunikation mellan spända muskler och hjärnan uppstår. Behandlingen leder till en omprogrammering av hjärnan från ett felaktigt gammalt rörelsemönster till ett nytt friskt rörelsemönster. Energiflödet kommer igång när spänningar löses upp och ger en positiv effekt på hela kroppen. * AKUPRESSUR * Hawaiiansk LOMI-LOMI massage * Yogisk CHACKRAFLÖDES massage * ÖRONAKUPUNKTUR * KINESISK TUINA behandling * RECONNECTIV HEALING * ZONTERAPI * AKUPRESSURMASSAGE * Kinesisk KOPPNING, GUA SHA * YOGA MASSAGE * Indisk HUVUD och ANSIKTSMASSAGE INGER SUNDBLOM Tel ,

17 FÖGLÖBLADET 17 NOVEMBER 2014 ÖNSKAR KÖPA HUS ELLER TOMT Få ett hälsosamt klimat i ditt hus VENTILATION, AVFUKTNING OCH UPPVÄRMNING MED SOLENERGI Undvik fukt, dålig lukt samt mögel och svamp. SolarVenti-luftsolfångaren är gratis i drift och underhållsfri solen fixar allt Småbarnsfamilj som vill fortsätta bo på Föglö söker hus vid vattnet alternativt strandtomt på Föglö för permanent boende. Anna, Thomas, Aron 11 år och Agnes 0 år Sundblom Westerlund Anna Thomas SV20 - passar upp till 100 m 2 ELINSTALLATIONER Ta vara på solenergin MED HJÄLP AV NAPS NÄTANSLUTNA SYSTEM. VÄRME- PUMPAR NYTT NAMN - SAMMA SERVICE JERKERS FASTIGHETSSERVICE ÄR NU mail: tel: web: Föglövägen 102AX Föglö Åland "# $ % & ' ( )%% ' *+ #" ' ', -. # / 0,

18 FÖGLÖBLADET 18 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening Välkommen på HÖSTMÖTE När? Torsdagen den kl Var? Kommungården i Degerby Jaktförvaltningen medverkar På mötet upptas till diskussion bl.a. följande punkter: 1) Vitsvanshjort Jakten på vitsvanshjort är absolut det största tillskottet i jaktväg i framtiden. Under förutsättning att vi kan vara återhållsamma med uttag från den försiktigt växande vitsvanshjortstammen på Föglö kommer vi att så småningom kunna jaga vitsvanshjort under mer organiserade former. Hur ska jakten organiseras? Är det tillräckligt att inneha jakträtten på området där jakt bedrivs, dvs. är det okej att fälla vitsvanshjort på stugtomter eller ska jakten bedrivas i jaktlag och i så fall vilka, rådjurs-, älgjaktlag eller kommer det att bildas nya klövviltjaktlag? Vem ska ta ansvar för förvaltningen av stammen? Hur stora och vilka områden är bärkraftiga nog för att idka en hållbar jakt? 2) Vildsvin Ska vi ha vildsvin på Åland? Åsikterna går kraftigt isär om man frågar jägarna. Det finns jägare som anser att biotoperna är ypperliga för vildsvin och att jaktformen är intressant. Samtidigt hävdar särskilt jordbrukarna att allvarliga skador på odlingarna blir ofrånkomliga. Kommer trafikolyckorna att få allvarligare följder? Vilken ståndpunkt har jägarna på Föglö? Visste du att vildsvin har påträffats även på Föglö? Vill du veta var? Svaret får du på höstmötet. 3) Lodjur Det är uppenbarligen ingen större ökning av lodjur på Föglö av antalet observationer att döma. Under sommarhalvåret, då det är ljuset dygnet runt, har inga rapporter inkommit. De senaste observationerna har gjorts i Sonboda. Efter att snön kommit är det lättare att med större säkerhet uttala sig om hur läget utvecklats. Landskapsregeringen beskriver arbetet med förvaltningsplanen framskrider. Övriga ärenden på mötet: Styrelsen föreslår även att jaktvårdsföreningen i enlighet med 22, 23 och 25 i jaktlagen går in för samma fredningsområden för sjöfågel som tidigare år. Julklappstips I slutet av november utkommer en boken Vårjakt på Åland. Skriven av jägare till jägare. Passa på att inhandla ditt eget exemplar på mötet. Rabatterat pris ca 30 euro på höstmötet. Boken utges på förlaget PQR.

19 FÖGLÖBLADET 19 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening MÅRDHUNDSFÄLLOR FÖR INLÖSEN Föreningen förmedlar Kanu-fällor (värde 120,-) vidare till intresserade föreningsmedlemmar till ett subventionerat pris á 70 euro, tillsvidare med begränsningen högst en fälla per medlem. Föreningens medlemmar kan lösa in en fälla genom en enkel intressanmälan till någon av styrelsemedlemmarna. Kom ihåg att hantera fällan enligt jaktlagens bestämmelser. En gillrad fälla som inte medför omedelbar död skall tillses dagligen. Fällan skall enligt jaktlagen vara försedd med den ansvarige användarens namn och adress. VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2014, tredje gången gillt - en tävling för medlemmar - ungdomar och vuxna. Reglerna och tävlingsblanketten finner du i föregående nummer av Föglöbladet. Blanketterna inlämnas till föreningens kassör Agneta Raitanen. Kassören nås vardagar på kontorstid på Kommungården. Sista inlämningsdag är den 31 januari (OBS är en fredag om du vill lämna in din blankett till Kommungården) Alla som rekvirerar viltvårdspremier registreras som deltagande i viltvårdstävlingen. Rekvisition av premier kan ske per telefon, e-post eller genom att fylla i en blankett. Vinnare 2012 Gotthard Fyrvall, Jyddö Vinnare 2013 Tom Jansson, Sonboda Vinnare i ungdomsklassen Benjamin Olin, Sonboda. Bland alla inlämnade tävlingsbidrag utlottas en JAHTI JAKTRADIO I ungdomsklassen erhåller pristagaren en Kanu-fälla, värde 120 euro I vuxenklassen vinner man ett presentkort till Sunes Jakt- och Fritid, tillika tävlingens sponsor. Prisutdelningen sker på årsmötet som i regel hålls i mars. I nästa nummer av Föglöbladet visar vi på vikten av att utfodra viltet under vinterhalvåret. Vi visar också på olika modeller av foderautomater som lämpar sig för tillverkning hemmavid. Läs mer om det i decembernumret

20 FÖGLÖBLADET 20 NOVEMBER 2014 Föglö jaktvårdsförening Föglö jaktvårdsförenings älgt 12 skott samt lagtävling mellan socknarna MÅRDHUNDSFÄLLOR FÖR INLÖSEN Föreningen Resultat; förmedlar Kanu-fällor (värde 120,-) vidare till intresserade 1. Peter Gustavsson 92 p Lag 1. Sonboda 252 p föreningsmedlemmar 2. Stig Sundblom till ett subventionerat 88 Stig, Alexander pris á o Nikolaj 70 euro, tillsvidare med 3. Alexander Jansson 83 begränsningen 4. högst Nikolaj en Jansson fälla per 81 medlem. Lag 2. Föreningens Östersocken 163 p medlemmar kan lösa in en fälla 5. genom Patrik en Olin enkel intressanmälan 72 Peter o Johan till någon av 6. Johan Gustavsson 71 styrelsemedlemmarna. 7. Bengt Holmström Kom ihåg 65 att hantera Lag 3. Vargskär fällan 115 enligt p jaktlagens 8. Sven-Axel Isaksson 65 Sven-Axel o Petter bestämmelser. 9. En Emil gillrad Sundelin fälla som 63 inte medför omedelbar död skall tillses 10. Rolf Sundblom 54 dagligen. Fällan skall enligt jaktlagen vara försedd med den ansvarige 11. Petter Eskills 50 användarens 12. namn Håkan och Sundelin adress. 49 Frigevär 10 skott KM i skeet skott 1. Petter Eskills 67 p 1. Stig Sundblom 40 p 2. Peter Gustavsson Nikolaj Jansson Nikolaj Jansson Alexander Jansson Benjamin Olin Peter Gustavsson Alexander Jansson Stig Sundblom Patrik Olin Emil Sundelin Håkan Sundelin Johan Gustavsson Rolf Sundblom 18 VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2014, tredje gången gillt - en tävling för medlemmar - ungdomar och vuxna. Reglerna och tävlingsblanketten finner du i föregående nummer av Föglöbladet. Blanketterna inlämnas till föreningens kassör Agneta Raitanen. Kassören nås vardagar på kontorstid på Kommungården. Sista inlämningsdag är den 31 januari (OBS är en fredag om du vill lämna in din blankett till Kommungården) Alla som rekvirerar viltvårdspremier registreras som deltagande i " viltvårdstävlingen. Rekvisition av premier kan ske per telefon, e-post eller # $ %& $ %& '#" & $ genom att fylla i en blankett. #() * +% #(,# % + - # #(), #. $ #$, # - -,, #() Vinnare 2012 Gotthard Fyrvall, Jyddö Vinnare 2013 Tom Jansson, Sonboda Vinnare i ungdomsklassen ' & " Benjamin Olin, Sonboda. '#'# " +,, () $ %& %& # # $. & $ %& # %&, #() Bland alla inlämnade '# " / tävlingsbidrag #( %& utlottas 0 #() # # en JAHTI #() %- JAKTRADIO #$ I $ $, #, #. ' +, # -. ungdomsklassen erhåller pristagaren en Kanu-fälla, värde 120 euro I, -. ' #$ #$$- # " vuxenklassen vinner man ett presentkort till Sunes Jakt- och Fritid, tillika tävlingens sponsor. ' -, #. #$ $ - #(. $ - Prisutdelningen sker på årsmötet som i regel hålls i mars., # - * -. ' $ ). ' #, )- I nästa nummer, av * Föglöbladet %& visar vi &,, på vikten ( " 12032" av att utfodra viltet under vinterhalvåret. # Vi visar #() $ också & på olika - -$$. modeller " av foderautomater som lämpar sig för tillverkning -" -$$ 8 -$ " 9 hemmavid. Läs mer om det i decembernumret / $ ( $ $ #() $. $ # ) &$ " 245:0;4466<<. $ " ) #$8%# #" 9 #$ $ 12"11 ' )& ) $ ' %# - -$ "

21 FÖGLÖBLADET 21 NOVEMBER 2014 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY : NOVEMBER Med reservation för förändringar MENY vecka 45 MÅ 3.11 Korvstroganoff TI 4.11 Fiskfärslimpa ONS 5.11 Currybroilergryta TO 6.11 Päronlura FR 7.11 Fisksoppa LÖ 8.11 Paj m. kassler SÖ 9.11 Köttrullader MENY vecka 46 MÅ Fläsksås TI Stekt sik ONS Broilerbullar, apelsinsås TO Morotslåda mm. FR Köttsoppa LÖ Lax i ugn SÖ Fläsksnitzel MENY vecka 47 MÅ Broilerfrestelse TI Grönsaksbiff ONS Fiskryta TO Rotmos o kokt kött FR Korvsoppa LÖ Fisk på rotsaksbädd SÖ Oxjärpar Smaklig måltid MENY vecka 48 MÅ Maletköttsås, makaroner TI Chilikorv ONS Fläskfärslimpa, kallsås TO Leverlåda FR Snålsoppa LÖ Rökt fisk mm. SÖ Kalops Julmarknad på Östergårds i Sommarö Tomten börjar säkert planera sin rutt inför julen, och vi planerar för fullt för julmarknad på vår gård den 14 december klockan Det finns fortfarande plats för fler försäljare, vill ni vara med och sälja något? Ring någon av oss: Conny Veronica Maria S På efterfrågan serverar vi JULBORD igen på SUNNANBERG Sottunga sön kl och Pris 30,- Anmäl senast till Anita tel eller Siv tel Meddela samtidigt ev.matallergier Välkomna

22 FÖGLÖBLADET 22 NOVEMBER 2014 "#$"%&"' " ()*+)&+,-"$ " # $ " % & % ' () * + ", *) # " % % () - *.)/* 0 *1**2.* 00 3 %% 12 ( 0) * *) % ). # *.)/0// - % : 8 7 : 8 5 % )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) "##$%&#'(##)(* +,)"-."+$./0"-- "#$%%%%%#&'()*($(%% "#$%&'(#)*"+&,%*&-.#$"/&'(#)*"+&00&)%1'%,-%#&234&05466&7&86496#$%&#'()*#+,--./ #/4#'56-5#7&89:.1,-%;#.++%/01 2-'341 5)'1 6)*7$,-2""+"8"' :;0,1 >82003'?%/0B1-/'1821 7#"+,'13+2>,1&3++7#3'$"'1%C%C1 &"'3"0-"1 #D1 6:'1 %D0*,1 73%1 -E>"'1 :##1 *D0*C1 F00"&,0-EA1 &,-%20$30A1 #20*27A1 83++"E&3++A1 &,7>"$A1 53$&3++1 "++"'1 0D*3$1,00,$1 %,01 >3%%"'1 )8"'"071 3%1,41 -"01 >8/++"0C1 G3H30121'3+2*153'%1/'16:8:-%D+"$C.++,1%3H3077:*0,13961I&"6)8,0-"A1>3%1%"-1J G3H301/'182>H*$13961'3+2*$17D182163##,71#D17$3'1:##7+:$020*1J1 ()'16)7$"01*/++"'1-D1,++,1$3'7-,*,'15'C3C%C1KK?L1$C3C%C1KK?KM1%"-1:0-,0$,*15)'1KN?KO1<6)7$+38A17>3+,017$/0*-BC1-0(* +.+1$/0(* 2-&0

23 FÖGLÖBLADET 23 NOVEMBER 2014 Kungörelse Kyrkofullmäktigevalet vid Ålands södra skärgårdsförsamling genomförs som ett s.k. sämjoval, varför inga regelrätta val anordnas Kyrkofullmäktiget vid Ålands södra skärgårdsförsamling får följande sammansättning: Ordinarie medlemmar: Från Sottunga: Jansson, Maj-Britt Ingegerd Pettersson, Britt-Marie Sonia Stenros, Erik Göran Från Kökar: Lundqvist, Diana Linnéa Mattsson, Bengt Göran Pleijel, Anna Gunilla Från Föglö : Boström, Alfons Valdemar Dahlgrén, Eva Ann-Iréne Raitanen, Esa Ensio Johannes Sköld, René Christian Sundblom, Estrid Maria Suppleanter: Från Sottunga: 1) Eriksson, Nils Johan 2) Lindholm, Kerstin Marion 3) Saurén, Solveig Birgitta Från Kökar: 1) Gäddnäs, Kerstin Elisabet 2) Hellström, Johanna Mikaela 3) Lillrank, Johanna Signe Maria Från Föglö: 1) Dahlström, Mirjam Debora 2) Gustavsson, Helena Maria 3) Sundblom, Astrid Ethel 4) Sundblom, Stig Henning 5) Tähtinen, Kim Christian Nikolai För medlemmar i andra församlingar som önskar förhandsrösta, anordnas förhandsval på pastorskansliet i Föglö de tider pastorskansliet är öppet. Medlemmar i andra församlingar som önskar förhandsröstning hemma, kan anhålla om sådan på telefonnumret Anhållan skall göras senast kl Valprotokoll jämte besvärsundervisning finns till påseende på församlingens pastorskansli under kansliets öppethållningstider Föglö den 22 september 2014 Valnämnden vid Ålands södra skärgårdsförsamling René Sköld, ordförande

24 FÖGLÖBLADET 24 NOVEMBER 2014 " " # $ " # $ " # % " # $ % & # ' " % " % & '" $$ % & ($ )* +, ' -. / " ) )0 $$ % & 1 " $ ),,, -. & )2,, ' # & ' ( # "" # ' ( # "" # ' ( # & 3 ' ), +, ),,, : ; ) **& 3 ' )2,, )2,, -. : ; % 1 % < = 8 ' 0, )) )2 +, 5 $ ' $ )+ >??9 ' % " -. ( 1 #"*# & : ' 4 *02 +,--,.'/-,/ $ 3 % C. ), 0 # # " D E ' ) )0 0 34# * 4# 4 # 1 2 D " " % % ' " " ) )0 ' C % $ F = 5/6' 6 # ' ), > )0 / G' H A,,), 7 8# *02 I" ', " A+2 I" E 34 " A,,), ' ), > )0 I" E " " # " B+*A)+A " # 8#" & JJJ G

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 januari 2015. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund Bjuder in till Scandic Syd Cup 22-23/2-2014 INBJUDAN SK Ägir har härmed nöjet att bjuda in Er till Scandic Syd Cup. Tävlingen avgörs i fyra pass under lördagen och söndagen den 22-23 februari på Storsjöbadet

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff Nr 9/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Intresserad av vad om händer? För dig som är intresserad av vad som händer i kommunen finns kommunstyrelsen,

Läs mer

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM

Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Sundsvalls Sim 2012 VÄLKOMMEN! Sista chansen att kvala till NM Välkommen till Sundsvalls Sim den 17-18 Mars 2012 Sundsvalls Simsällskap inbjuder er förening till Sundsvalls Sim. Tävlingen avgörs i tre

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordf. kl. 16.17.

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 november 2015 kl 19.00 i Kommungården

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 november 2015 kl 19.00 i Kommungården Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 november 2015 kl i Kommungården för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistan finns på kommunens hemsida www.lemland.ax en

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2015

Sundsvall Arena Cup 2015 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2015 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2015. Välkomna! 26-27 september 2015 Sporthallsbadet, Sundsvall

Läs mer

Sundsvall Arena Cup 2013

Sundsvall Arena Cup 2013 Inbjudan till Sundsvall Arena Cup 2013 Sundsvalls Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Sundsvall Arena Cup 2013. Sundsvall Arena Cup riktar sig till hela klubben, grenordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Maj Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap bjuder in till HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er till Höstsimmet som är en sanktionerad tävling - öppen för alla simmare. Eftersom

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 Kostenheten Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck och knäckebröd.

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck.

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. Med reservation för förändringar V. 1 LUNCH V. 1 MIDDAG Må Köttfärssås med makaroner Må Köttkorv

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 02.02.2015 1 Sammanträdestid Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 PM För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 SK Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar aktiva och ledare varmt välkomna till Lund och årtusendets

Läs mer

Anmäl om du vill deltaga till din matematiklärare, senast fredagen 20/9. /Per Ohlén

Anmäl om du vill deltaga till din matematiklärare, senast fredagen 20/9. /Per Ohlén Matematiktävling Tisdagen den 24/9 äger skolornas matematiktävling rum, anordnad av Svenska Matematikersamfundet. Tävlingen är också känd som Matte-SM. Det sker Kl.8.30-13.30 i AULAN. Tävlingen är öppen

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 28 augusti. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24

Läs mer

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer måndagen den 23 december 2013. Stopptid för material till nästa

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015.

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

Österåkerscupen 2010

Österåkerscupen 2010 Österåkers Trampolin Förening PM1 Österåkerscupen 2010 Deltävling 3 i Svenska Cupen Datum Den 18/9 2010 Plats Arrangör Tävlingsledare Information Åkersberga Sporthall, Hackstavägen 43, 184 35 Åkersberga

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Protokoll fört vid rallysektionens styrelsemöte 2007-03-13. 1. Mötets öppnande. Ordföranden Lars Gustavsson öppnade möte och hälsade alla välkomna.

Protokoll fört vid rallysektionens styrelsemöte 2007-03-13. 1. Mötets öppnande. Ordföranden Lars Gustavsson öppnade möte och hälsade alla välkomna. 2007-03-14 1 1 (5) Protokoll fört vid rallysektionens styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande: Lars Gustafsson Andreas Norström Johan Eriksson Robert Danielsson Hans Lejman Rune Eriksson Kerstin Lönn. Ej närvarande

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. NUMMER 10/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 10 oktober kl. 13.00 på Kapellhagen. Nu spelar

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014.

KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014. KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014. Njut en vecka i vårt otroligt vackra Nerja, Södra Spanien! Passar både dig som vill resa med familjen, och dig som reser själv eller annat sällskap.

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Inbjudan JSM/RM. 9-11 september 2011. Välkomna till Kronobergshed Alvesta Skytteförening

Inbjudan JSM/RM. 9-11 september 2011. Välkomna till Kronobergshed Alvesta Skytteförening Inbjudan JSM/RM 9-11 september 2011 Välkomna till Kronobergshed Alvesta Skytteförening Välkommen till oss! Först av allt, låt oss hälsa dig varmt välkommen till Alvesta kommun och Kronobergsheds skyttebana!

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer