GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB 1933 70 2003 ÅR"

Transkript

1 GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB ÅR

2 PROLOG vid Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubbs 70 års jubileum Detta är talet om kvinnors kamp om kvinnors långa strid för medborgarrätt, för människorätt och de offer som bragtes därvid. Om kampen för rätten att medkämpar bli i arbetets stora armé av det folk som vill lycka åt alla, ej blott några få och som därför är framtidens tolk. Vi sökt riva de murar som fördomar byggt mellan människor av olika kön, vi vill skapa åt släkten ett samhälle tryggt och med lika och rättvis lön. I gemenskap den striden vi vill föra ut ty blott i gemenskap kvinna och man kan vinna tillsammans, kan föra slut vad ingen grupp eller enskild kan. Rik eller fattig där går ingen gräns som svider i skinnet på fattigfolks rygg men man eller kvinna också känns för dem som inte är karl och trygg vid de förmåner könet gett. Det bränns när man talar om människorätt men bara menar den halv. Vi är inte framme än men en bit har vi gått och en del har vi nått och vidare går vår strid. Vid en halvsekelsdag som i dag då i Morgonbris våra segel svälla i sjuttio runda år, må vi stanna ett tag och erinra oss vad striden gällt mången tår som fällts, månget ord som gnällts men främst om viljan till redliga tag, om offer och tro utan gräns vårt tal skall gälla i dag.

3 Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubb 70 år, Ordf Sigrid Larsson 1933 Anna Pettersson Linnéa Larsson Maria Carlsson Den 16 mars 1933 anordnade Gislaveds Socialdemokratiska Arbetarkommun ett möte i IOGT-lokalen. Ordf var landstingsman Fritz Källgren. Som talare medverkade riksdagsledamot Annie Wallentheim. Elva kvinnor var närvarande och de kom överens om att bilda Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubb. En styrelse tillsattes och som ordf valdes Sigrid (Lantz) Larsson. Övriga styrelseledamöter var Anna Jonasson, Anna Pettersson, Astrid Sandberg, Ingrid (Carlsson) Normén, Ines Johansson, Vendla (Sanell) Haraldsson, Linnéa (Lindholm) Larsson. Klubben beslöt att inträdesavgiften skulle vara 1 krona per medlem och år eller 25 öre i månaden. I brist på lokal skulle möte hållas i medlemmarnas hem en gång i månaden. Klubben fick vid starten ekonomiskt stöd av arbetarkommunen. Programkommitté valdes samt kommissionär för Morgonbris. Medlemsantalet börjar sakta öka. Arbetarkommunen debatterar om dubbelarbete på ortens industrier och gör ett uttalande. Av ekonomiska skäl bör man ej hindra gift kvinna inneha förvärvsarbete. Kvinnoklubben underströk arbetarkommunens uttalande. Fru Birgit Magnusdotter Hedström talar vid ett agitationsmöte anordnat av kvinnoklubben och ungdomsklubben. Lokalfrågan löses, IOGT-lokalen hyres för 37 kronor om året. Ombud väljes att representera distriktskonferensen. Studiecirkel i Aktuell Politik. En fredsdag anordnas den 18 maj tillsammans med Vita Bandet. I samband med denna inbjuder Internationella Kvinnoförbundet till allmänt deltagande. Vykort till förmån för ödemarksarbetare såldes. Medlemmar broderar först arbetarkommunens fana och senare klubbens egen vilken inviges vid klubbens 5-årsjubileum 12 mars Högtidstalare var Martha Johansson, Huskvarna. 1

4 I skrivelse från förbundet påpekades att föreningarna bör tillsätta en kristidsnämnd. Två medlemmar valdes Sonja Claar och Lilly Flink. Förbundet ber också om hjälp till neutralitetsvakten. Två kamrater valdes att för ändamålet inköpa garn till vantar och sockor samt material till öronskydd. Ordf Maria Carlsson Jenny Eberstein Klubben gör en insamling till en tvättambulans till Finland. Förbundet ber om hjälp med rent linne eller bomullstyg för att användas på beredskapssjukhusen och hjälpplatserna. Kvinnoklubben lämnar förslag till skolstyrelsen angående barnbespisning i skolorna. Föreningen Världssamling och Fred ber om hjälp och får 5 kronor. Inbjudande till föräldramöte angående Unga Örnars bildande. Klubben tecknar två andelar i Ädelfors folkhögskola samt bidrar med 500 kronor till inredning av ett rum i Ädelfors semesterhem. Norge får bidrag till babyutstyrslar. Klubben betalar 30 kronor i månaden till ett finskt fadderbarn. Två klubbister ledamöter i kommunfullmäktige, en i hälsovårdsnämnden samt en i civilförsvarsnämnden. Europahjälpen tackar för de gåvor som de fått mottaga från klubben. Från de fadderbarn som underhållits under krigsåren kom en hälsning och ett tack. Ordf Astrid Forsberg Alva Söderström Margit Hansson På lista till Ernst Wigfors 70-årsdag tecknas 50 kronor. Kvinnoklubben uttalar sig för att stödja A-pressen. Till döva barn görs en insamling vilken inbringade 26 kronor. Auktion anordnades där handarbeten som medlemmarna själva tillverkat säljs. Behållningen går till föreningsverksamheten. Harry Norin håller föredrag om folkpensioneringen från dess början

5 Kvinnoklubben håller tillsammans med FCO och Arbetarkommunen ett politsikt möte där Kvinnoförbundets ordf Inga Thorsson är gäst och håller tal. Alva Söderström väljes till kontaktkvinna i arbetarkommunens valberedningsnämnd. Daghemsfrågan är aktuell och klubben samt Fackliga Centralorganisationens kvinnokomitté tillställer 15 olika fackförbund och föreningar en förfrågan om deras intresse för daghem. Kvinnoklubben är som gäster inbjudna att deltaga vid invigningen av Unga Örnars sommarhem Abborrakull. Aina Erlander var talare och öppnade hemmet. I samband med Kvinnoförbundets distriktskonferens firas klubbens 25-årsjubileum den mars. Annie Wallentheim gästtalar. Ordf Margit Hansson Maja Johansson väljes som klubbens representant i ABF:s styrelse. Barndaghemskomitteén diskuterar byggandet av barndaghem i kommunen. 30-årsjubileum firas på marsmötet. Daghemsfrågan löses provisoriskt genom att köpingen övertar Gummifabrikens daghem och öppnar för helgdag. Eivor Svensson väljes som ombud till kongressen. Kommunfullmäktige i Gislaved väljer Margit Hansson till nämdeman. Smålands Folkblads redaktör Erik Ståhl talar vid pensionärsmötet. Nämndkvinnodagen representeras av Mildred Adamsson. Program: Samhällets skyldighet att hjälpa och skola utvecklingsstörda. Samhället har mer och mer börjat intressera sig. Elna Nilsson, LO redogör för kvinnors rätt på arbetsmarknaden. Kretskonferens hålles i Gislaved. Margit Hansson meddelar från kommunfullmäktige där efter en livlig debatt fullmäktige enades om att bygga ett daghem på Gyllenfors och ett i Gislaved. Riksdagsman Tage Johansson informerar om det kommande riksdagsvalet. Klubbens medlemsantal är nu uppe i 166. Riksdagsman Karl Rask, Bredaryd, redogjorde för Strängs skattereform. Klubbens sedvanliga höstmässa inbringade ett bra tillskott i kassan. 3

6 Grötfest på 40-talet. Fr. v. Lilly Flink, Ingrid Normén, Astrid Pettersson, Linnéa Larsson, Anna Pettersson, Astrid Sandberg, Anna Jonasson, Sonja Claar. Övre raden: Selma Pettersson, Alva Söderström, Mildred Sjöblom, Inga Salomonsson, Sigrid Larsson, Maria Carlsson, Maria Johansson. 4

7 T.v. Anna Nilsson med klubbens fana. T.h. Maja Johansson med S-föreningens fana. Båda broderade av klubbister. 1:a majdemonstrationerna gick alltid till Folkets Park. Här medverkar Kvinnoklubbens sångkör. Året var Foto: Bertil Berglund. 5

8 Mystisk resa I förgrunden. Lilly Åqvist, Evy Andersson, Tora Jansson, Ingeborg Olsson, Eva Andersson, Signe Åqvist, Elsa Persson, Aurora Blomqvist. Auktionsutropare Margit Hansson vid höstmässa I förgrunden: Gun Andersson, Karin Lind, Astrid Håkansson, Claire Olsson, Maj Kvick, Anna Ahlstrand. 6

9 Ordf Margit Hansson Ivan Johansson redogör för kommunens förvärv av mark för kommande byggnation. Han visade också ritningar på barnstugan och den nya hemgården. En insamling görs i Rädda Barnens regi till förmån för Vietnam. Margit Hansson representerar klubben på Förbundskongressen den 3-6 september. 40-årsjubileum. Inbjudna är S-föreningen, Broderskapsgruppen, SSU, Konsums representanter samt pressen. Rosa Berglund väljes till ordf i Arbetarkommunen. Kommunsammanläggning. Gislaved får borgerligt styre. Ombud för klubbens olycksfallsförsäkring blev Evy Andersson. Margit Hansson ombud till förbundskongressen. Valet blir en besvikelse. Borgerlig regering. Ett nytt mandat erövras i fullmäktige. Förre finansminister Gunnar Sträng gästtalar på Kvinnoklubbens pensionärssamkväm. Ett remissvar om löntagarfonder och kapitalbildning har insänts till LO och SAP. Ivan Johansson avgår som kommunalråd och efterträds av Agne Sahlin. Internationella Barnaåret uppmärksammas mars anordnar klubben klädinsamling till förmån för Södra Afrika. Brantingfonden får 50 kronor. Margit Hansson väljs på nytt till ledamot i internationella utskottet. Medlemsavgift till Ädelfors beviljas. Marianne Andersson blir klubbens 200:de medlem. Evy Andersson väljs till kongressombud. Gunnar Sjökvist talar över ämnet: Multinationella företag i Sydafrika. ABF visar film. En appell om Fred, Frihet och Överlevnad undertecknas och sänds till Partistyrelsen. Marianne Andersson blir ordförande i S-föreningen. Kvinnoklubben är ett kollektivt ansluten till Begravningsföreningen Fonus. Kretskonferensen förlagd till Gislaved. Agne Sahlin informerar om bebyggelsen på Henja. Ordf Evy Andersson Evy Andersson väljs till ordförande efter avgående Margit Hansson som varit ordförande i 24 år. En insamling görs till Internationella solidaritetsfonden i Chile. Kvinnoklubben insänder en skrivelse till den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen med förslag på att den nya skolan på Henja bör få namnet Gyllenforsskolan. Rosa Berglund håller föredrag. Ämne: Skola och Arbetsliv. Morgonbris firar 75-årsjubileum. 7

10 Uno Sandgren från Amnesty International informerar om deras verksamhet i ord och bilder. Gertrud Lund representerar klubben vid Fonus årsmöte. Den årligen återkommande mystiska resan fick som vanligt god uppslutning. Det viktiga valarbetet börjar med utåtriktade aktiviteter. Fabriks avdelning 28 och Metallls avdelning inbjuder till pensionärsmöte i Gisleparken. Förre riksdagsledamoten Nancy Eriksson valtalar. Mötet var välbesökt. Vid 1 maj demonstrationen talade Anita Gradin, SSKF. Efter talet anordnade kvinnoklubben servering och Arbetarkommunen tillsammans med LO-sektionen underhållning i Folkets hus. Olof Palme talar i Gisleparken. Kvällen före valet anordnas fackeltåg. Talare Birgitta Dahl. Valet gick bra för Socialdemokraterna. Olof Palme blev åter statsminister. Kvinnoklubben har sedan den startade varit representerade i olika kommunala nämnder och styrelser. För närvarande 1983 har klubben: 1 representant i kommunstyrelsen 1 representant i socialnämnden 1 representant i skolstyrelsen 1 representant i kulturnämnden 1 representant i försäkringsnämnden 1 mandat i kyrkofullmäktige 3 mandat i kommunfullmäktige Karin Sjöström är nämndeman. Förändringarna i Gislaveds kommun, Sverige och hela övriga världen har gått med svindlande fart de 10 senaste åren. Kommunistregimerna i Östeuropa och Berlinmuren har fallit. Oroshärdar har blossat upp mellan folkslagen. Nöd och elände är vad nyhetsmedierna förmedlar dagligen. Om Sverige skall antas som medlem i EG är en stor fråga idag. Valet 1991 förlorade vi. Borgerlig regering gör vad den kan för att rasera välfärden. Arbetslöshet och bankkriser är följdverkningar. Gislaveds kommun som haft borgerlig majoritet sen kommunsammanslagningen 1974, skall drivas som företag. Omorganisation för dyra pengar har genomdrivits. Privatisering är ledstjärnan. Kvinnoklubben har haft många politiska frågor att ta ställning till. För att kunna ta ställning krävs kunskap, vilken man skaffar sig genom informatörer från styrelser och nämnder, landsting och riksdagsmän, kurser, konferenser och inte minst genom studiecirklar. 8

11 Kvinnoklubben har också bedrivit humanitär verksamhet, nationellt t ex stött Länkarna, Mariajouren och Cancerforskningen och internationellt som t ex, UNICEF, Nicaragua, Polen, Etiopien, AFRO-art och ANC. Kvinnoklubben har representerats förutom i Arbetarkommunen, i FONUS, Folkets Hus, ABF och Värnamo/ Gislaveds teaterförening. Nära kontakter har hållits med S-föreningar och närliggande kvinnoklubbar. Kulturen ligger kvinnoklubben varmt om hjärtat. Evert Taube, Birger Sjöberg, Tage Danielsson, Karl Konas Vallqvist är några av diktarna som funnits på programmet. Konstutställningar har besökts och andra kuturinslag har också förekommit. Sången är levande i Kvinnoklubben Skrivs insändare angående neddragning inom socialnämnden, där barnomsorgen är hotad. Interpellation av Marianne Andersson till socialnämndens ordf ang. kön i barnomsorgen och enkät om verkliga behovet. Upprop: Ja till kärnvapenfri zon i Norden, Nej till fler förstörelsevapen och supermakternas intrång. Intresse för kvinnojour undersöks. Konsumentombud krävs. Diskussion ang. privatisering av offentlig sektor. Svar sänds till Partistyrelsen. Nya lokaler i Folkets Hus. Uppmaningen från Kvinnoklubben att placera ut bänkar utmed elljusspåret hörsammas. Protestlista mot våldspornografi undertecknas. Valarbete med bl.a. torgmöte. Statsminister Olof Palme nedskjuten. Förstämning råder länge. Miljöprogrammmet diskuteras och Irene Eriksson utses som miljöansvarig. Kretsorganisationen läggs ned. Margit Hansson, Tora Jansson och Elsa Haraldsson avtackas för mångårigt arbete. Marianne Andersson kommer in i riksdagen. Aktivitetsvecka med anledning av partiets 100-årsjubileum. Förbundets 70-årsjubileum firas, bland annat görs en utställning. Sju klubbister deltar i City-milen. Valår. Marianne Andersson avgår och Martin Nilsson från SSU i Gislaved ersätter henne. Förbundsordf. Margareta Winberg gästar Gislaved en heldag. ÄDEL-reformens införande diskuteras. Martin Nilsson informerar om det svåra ekonomiska läget i vårt land. Införande av karensdagar i sjukförsäkringen. Sänkt sjukförsäkring. Hög arbetslöshet. Resultatet av 1 års borgerligt styre. 11 medlemmar skrevs in. 9

12 1993 Året startar med information om invandringen i Gislaveds kommun. Främlingsfientligheten ligger på lur och fakta om invandrarna är viktig. Rykten måste bekämpas. Kvinnoklubben har medlemmar. Vår ordförande har under 10-årsperioden varit Evy Andersson. Möten som hålles en gång per månad är välbesökta och stämningen god. Allvarliga frågor har varvats med lättare inslag som Luciafirande, mystiska resor m.m. I en tid då kvinnor pressas allt hårdare behöver vi alltmer varandras stöd. Vi hoppas på fortsatt uppslutning till vår Kvinnoklubb och våra värderingar. 10

13 Thage G Pettersson på besök. Kerstin Göthberg, Elsa Haraldsson, Mona Carlberg, Astra Holmström och Vivian Eriksson Resultat av sycirkel. Kerstin Eriksson Förbundsordf. Inger Segelström på valturne. Evy överlämnar minnessak

14 Ytterligare 10 år har lagts till Kvinnoklubbens historia. Mycket av det som tidigare tilldrog i Kvinnoklubben fortsätter och en del av det vi under åren har kämpat för har genomförts. Partiet har förklarat sig feministiskt och i stort sett är det 50% -ig kvinnlig representation i riksdag, landsting och kommuner. Nu diskuteras bättre kvinnlig representation även i bolagsstyrelserna. Barnomsorgen fungerar ganska bra men det krävs ständig bevakning. Jämställdheten har förbättrats men haltar och måste i alla sammanhang erövras på nytt och på nytt. Vi fick under perioden tillbaka en socialdemokratisk regering som hade till uppgift att städa upp efter den borgerliga regeringen. Det blev mycket nedskärningar i den offentliga sektorn och hög arbetslöshet. Göran Persson som största delen av perioden var statsminister redde upp situationen och mot slutet av perioden har läget stabiliserats. Men man fick betala ett högt pris. Personal inom vård och omsorg fick en mycket tung arbetsbörda och sviterna ser vi idag med utbränd vårdpersonal. Nu diskuteras mycket utbrändheten som griper omkring inte bara i offentlig sektor. Arbetstider och arbetsmiljö, rehabilitering m.m. kommer nu att tas på riktigt allvar. IT-tekniken gjorde sitt intåg på allvar under perioden. IT-företag växte upp och börsnoterades och aktiekurserna steg mycket. I slutet av perioden sprack IT-bubblan och många småsparare förlorade sina sparade pengar. Den 11 september 2000 flög 2 flygplan in i World Trade Centers båda tvillingtorn i New York samt 1 kraschade i Washington. Terroristorganisationen Al Qaida står bakom attentatet enl. USA. Ingenting blir sig likt efter detta. Flera mindre attentat har sedan utförts. Hela världen är på vakt mot terrorister. USA beskyller Irak för inblandning i terroristdåden och hotar att invadera Irak den närmaste tiden. Medlemsskapet i EU är nu ett faktum och nu diskuteras anslutning till EMU och övergång från svenska kronan till euron. I vår kommun och i vårt landsting är vi fortfarande största partiet och styr fortfarande med något annat parti. Vårt arbete i Kvinnoklubben påverkas givetvis av omvärlden. Dels vad som händer på Riksplanet i Sverige, dels i Europa och även i den övriga världen. Allt går dessutom väldigt fort. Kvinnoklubben har en stor uppgift att fylla. Dels bevaka de segrar vi har nått och jobba vidare med våra hjärtefrågor, dels försöka påverka opinionen i andra länder i demokratisk riktning kronor skänkes till Mariajouren. Inga-Lill Hjelm Andersson, nej till EU informerar. I förstamajtåget uppträder kvinnoklubbens medlemmar med röda halsdukar. Valår och en viktig lokal fråga är en ändring av kommunens organisation. Köp- och säljmetoden måste bort. Vinnare i valet blev s, mp och v. S tillsammans med mp fick för första gången sedan kommunsammanslagningen 1974 majoritet. Temakvällar för kvinnor om nämndernas arbete. Astrid Toll, Vetlanda besöker oss och talar om kvinnors liv och hälsa. Skiss till nytt pensionssystem diskuteras. Internationella kvinnodagen firas. Ekonomiskt stöd till Rumänien barnhemspojkar. 12

15 Tellusprojektet för arbetslösa kör igång. Upprop om kortare arbetstid stödes. Offentligt möte anordnas på internationella kvinnodagen. Birgit Andnor är gästtalare. Första gången man uttalat satsar på vård och omsorg i riksbudgeten. Vi stöder ekonomiskt kvinnor i Vietnamn, gatubarnsprojekt i Lusaka och Drop in Centre i Zambia. Traditionellt sommarmöte tillsammans med Gnosjö. I år förlagt till Store Mosse och Svänö. Thage G Pettersson gästade oss på pensionärsmöte. Viktigaste frågorna i valet var vård, omsorg, arbetslöshet och bostäder. S och c fick förtoendet att leda Gislaveds kommun. Ingebert Magnusson informerar om tandvårdsreformen. Kvinnodistriktets årskonferens förlagd till Gislaved. Deltog i kulturnämndens projekt dagboksvecka. Kvinnoförbundets projekt La luna har stötts. Kvinnoförbundet initierade om provval om EMU. Klubbens resultat blev 85% nej och 15% ja. Kvinnoförtrycket i Pakistan resulterade i en namninsamling som sedan sändes till Pakistans regering. Studicirkel i lapptäcksteknik startas. Lapptäcket skall sedan lottas ut. Studier i välfärdsfrågor. Distriksordf. Doris Johansson avgår och ersättes av Desiree Lindholm. Marianne Andersson redogör för kulturen i Gislaved. Mycket aktiviteter som musikcafeer och utställningar på Borgen. Diskuteras utbyggnad av Gislaveds Bibliotek. Förstämning råder i klubben, Continental varslar ca 800 personer om nedläggning av däckfabriken i Gislaved. Uttalar stöd för höjning av taket i a-kassan. Desiree Lindholm besökte oss och berättade om vården. Hon varnade för moderaternas privatiseringsiver. Beträffande arbetstider är uppfattningen den att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Förbundsordf. Inger Segelström gästade oss under valarbetet. Industribesök ingick. Valet gick bra och S tog tillbaka ett tappat mandat. För att vitalisera klubbens verksamhet inbjöds alla socialdemokratiska kvinnor i Gislaveds Arbetarkommun för att diskutera klubbens fortsatta verksamhet. Efter många turer fick s och c åter majoritet i kommunfullmäktige. Det borgar för att vi kan fortsätta att genomföra en hel del av vår politik. Kvinnorna är idag väl representerade och i stort sett har man nått till varannan damernas. Fullmäktige ordförande är Marie Johansson och kulturnämndens ordförande är Marianne Andersson. Ordförande i S-kvinnor i Gislaved har varit Evy Andersson. 13

16 ANTECKNINGAR 14

17 ANTECKNINGAR 15

18 ANTECKNINGAR 16

19 En kvinnokamp En kvinnokamp så särskilt stor den fördes av dem som var maka och mor den var hemmen, barnen, mat på ett bord den kampen var handling, ej tomma ord. Trots detta måste hon föra en strid att bli erkänd som fullvärdig, fri individ. Betänk en sak som är helt klar att det finns mycke ogjort kvar. Einar Larsson

20 Historiken sammanställd av: Anna Ahlstrand Ingegerd Johansson, Karin Sjöström och Rosa Berglund Evy Andersson och Rosa Berglund ARKTRYCK AB - GISLAVED

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000 Lysekils Arbetarekommun Minnesskrift Femte avdelningen 1980-2000 Förord Lysekils Arbetarekommun har fyllt hundra år. Arbetarekommunen har till sitt 80-års jubileum kompletterat tidigare historiker och

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År ÖRNSKÖLDSVIKS ARBETAREKOMMUN Box 307 891 27 Örnsköldsvik Besöksadress Nygatan 5 Tel: 0660 88 770 E-post: socialdemokraterna@ornskolddsvik.com Hemsida: www.ornskoldsvik.sap.se Socialdemokraternas Medlemstidning

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!«

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!« Internationella Kvinnodagen 8 mars S-kvinnor på partikongressen Hyr Lisas hus Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång: 109 Nummer 1 2013. 40 kr. Nya partiprogrammet framgång för S-kvinnor: REPRODUKTIONEN

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag Sju tips till dig som ska värva Bästa sättet att värva medlemmar? Vi har sju goda råd på vägen... Skånska Kenneth ny facklig ledare LO-distriktets ordförande Kenneth Björkman har valts till partidistriktets

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel 1913 2013 hundra år av facklig kamp i Malmö Vårt första sekel 1913 2013 1 Innehåll Författare Roger Johansson (red), Anton Flink, John-Erik

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Om konsekvent arbetarrörelsepolitik: Att gräva där man står exemplet Västervik

Om konsekvent arbetarrörelsepolitik: Att gräva där man står exemplet Västervik 1 Artikeln är publicerad i Socialistisk Debatt (Malmö) nr 2/2007. Marcus Jansson, Johannes Regell, Sahra Ahmed Om konsekvent arbetarrörelsepolitik: Att gräva där man står exemplet Västervik År 2003, under

Läs mer

Hundra år av skillnad

Hundra år av skillnad Hundra år av skillnad Handels avdelning 24 Göteborg 1912-2012 innehåll Hundra år av skillnad Ordförande har ordet/ 100 år av kamp, lycka och framgång...4 Handels idag/ Fyra hinder för yrkets utveckling...7

Läs mer

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån Vi vill visa en annan väg! Un d e r s n a r t en mandatperiod har det nya arbetarpartiet moderaterna styrt landet. För att locka väljare har deras taktik och retorik varit att man vill bevara vårt jämlika

Läs mer