GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB 1933 70 2003 ÅR"

Transkript

1 GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB ÅR

2 PROLOG vid Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubbs 70 års jubileum Detta är talet om kvinnors kamp om kvinnors långa strid för medborgarrätt, för människorätt och de offer som bragtes därvid. Om kampen för rätten att medkämpar bli i arbetets stora armé av det folk som vill lycka åt alla, ej blott några få och som därför är framtidens tolk. Vi sökt riva de murar som fördomar byggt mellan människor av olika kön, vi vill skapa åt släkten ett samhälle tryggt och med lika och rättvis lön. I gemenskap den striden vi vill föra ut ty blott i gemenskap kvinna och man kan vinna tillsammans, kan föra slut vad ingen grupp eller enskild kan. Rik eller fattig där går ingen gräns som svider i skinnet på fattigfolks rygg men man eller kvinna också känns för dem som inte är karl och trygg vid de förmåner könet gett. Det bränns när man talar om människorätt men bara menar den halv. Vi är inte framme än men en bit har vi gått och en del har vi nått och vidare går vår strid. Vid en halvsekelsdag som i dag då i Morgonbris våra segel svälla i sjuttio runda år, må vi stanna ett tag och erinra oss vad striden gällt mången tår som fällts, månget ord som gnällts men främst om viljan till redliga tag, om offer och tro utan gräns vårt tal skall gälla i dag.

3 Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubb 70 år, Ordf Sigrid Larsson 1933 Anna Pettersson Linnéa Larsson Maria Carlsson Den 16 mars 1933 anordnade Gislaveds Socialdemokratiska Arbetarkommun ett möte i IOGT-lokalen. Ordf var landstingsman Fritz Källgren. Som talare medverkade riksdagsledamot Annie Wallentheim. Elva kvinnor var närvarande och de kom överens om att bilda Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubb. En styrelse tillsattes och som ordf valdes Sigrid (Lantz) Larsson. Övriga styrelseledamöter var Anna Jonasson, Anna Pettersson, Astrid Sandberg, Ingrid (Carlsson) Normén, Ines Johansson, Vendla (Sanell) Haraldsson, Linnéa (Lindholm) Larsson. Klubben beslöt att inträdesavgiften skulle vara 1 krona per medlem och år eller 25 öre i månaden. I brist på lokal skulle möte hållas i medlemmarnas hem en gång i månaden. Klubben fick vid starten ekonomiskt stöd av arbetarkommunen. Programkommitté valdes samt kommissionär för Morgonbris. Medlemsantalet börjar sakta öka. Arbetarkommunen debatterar om dubbelarbete på ortens industrier och gör ett uttalande. Av ekonomiska skäl bör man ej hindra gift kvinna inneha förvärvsarbete. Kvinnoklubben underströk arbetarkommunens uttalande. Fru Birgit Magnusdotter Hedström talar vid ett agitationsmöte anordnat av kvinnoklubben och ungdomsklubben. Lokalfrågan löses, IOGT-lokalen hyres för 37 kronor om året. Ombud väljes att representera distriktskonferensen. Studiecirkel i Aktuell Politik. En fredsdag anordnas den 18 maj tillsammans med Vita Bandet. I samband med denna inbjuder Internationella Kvinnoförbundet till allmänt deltagande. Vykort till förmån för ödemarksarbetare såldes. Medlemmar broderar först arbetarkommunens fana och senare klubbens egen vilken inviges vid klubbens 5-årsjubileum 12 mars Högtidstalare var Martha Johansson, Huskvarna. 1

4 I skrivelse från förbundet påpekades att föreningarna bör tillsätta en kristidsnämnd. Två medlemmar valdes Sonja Claar och Lilly Flink. Förbundet ber också om hjälp till neutralitetsvakten. Två kamrater valdes att för ändamålet inköpa garn till vantar och sockor samt material till öronskydd. Ordf Maria Carlsson Jenny Eberstein Klubben gör en insamling till en tvättambulans till Finland. Förbundet ber om hjälp med rent linne eller bomullstyg för att användas på beredskapssjukhusen och hjälpplatserna. Kvinnoklubben lämnar förslag till skolstyrelsen angående barnbespisning i skolorna. Föreningen Världssamling och Fred ber om hjälp och får 5 kronor. Inbjudande till föräldramöte angående Unga Örnars bildande. Klubben tecknar två andelar i Ädelfors folkhögskola samt bidrar med 500 kronor till inredning av ett rum i Ädelfors semesterhem. Norge får bidrag till babyutstyrslar. Klubben betalar 30 kronor i månaden till ett finskt fadderbarn. Två klubbister ledamöter i kommunfullmäktige, en i hälsovårdsnämnden samt en i civilförsvarsnämnden. Europahjälpen tackar för de gåvor som de fått mottaga från klubben. Från de fadderbarn som underhållits under krigsåren kom en hälsning och ett tack. Ordf Astrid Forsberg Alva Söderström Margit Hansson På lista till Ernst Wigfors 70-årsdag tecknas 50 kronor. Kvinnoklubben uttalar sig för att stödja A-pressen. Till döva barn görs en insamling vilken inbringade 26 kronor. Auktion anordnades där handarbeten som medlemmarna själva tillverkat säljs. Behållningen går till föreningsverksamheten. Harry Norin håller föredrag om folkpensioneringen från dess början

5 Kvinnoklubben håller tillsammans med FCO och Arbetarkommunen ett politsikt möte där Kvinnoförbundets ordf Inga Thorsson är gäst och håller tal. Alva Söderström väljes till kontaktkvinna i arbetarkommunens valberedningsnämnd. Daghemsfrågan är aktuell och klubben samt Fackliga Centralorganisationens kvinnokomitté tillställer 15 olika fackförbund och föreningar en förfrågan om deras intresse för daghem. Kvinnoklubben är som gäster inbjudna att deltaga vid invigningen av Unga Örnars sommarhem Abborrakull. Aina Erlander var talare och öppnade hemmet. I samband med Kvinnoförbundets distriktskonferens firas klubbens 25-årsjubileum den mars. Annie Wallentheim gästtalar. Ordf Margit Hansson Maja Johansson väljes som klubbens representant i ABF:s styrelse. Barndaghemskomitteén diskuterar byggandet av barndaghem i kommunen. 30-årsjubileum firas på marsmötet. Daghemsfrågan löses provisoriskt genom att köpingen övertar Gummifabrikens daghem och öppnar för helgdag. Eivor Svensson väljes som ombud till kongressen. Kommunfullmäktige i Gislaved väljer Margit Hansson till nämdeman. Smålands Folkblads redaktör Erik Ståhl talar vid pensionärsmötet. Nämndkvinnodagen representeras av Mildred Adamsson. Program: Samhällets skyldighet att hjälpa och skola utvecklingsstörda. Samhället har mer och mer börjat intressera sig. Elna Nilsson, LO redogör för kvinnors rätt på arbetsmarknaden. Kretskonferens hålles i Gislaved. Margit Hansson meddelar från kommunfullmäktige där efter en livlig debatt fullmäktige enades om att bygga ett daghem på Gyllenfors och ett i Gislaved. Riksdagsman Tage Johansson informerar om det kommande riksdagsvalet. Klubbens medlemsantal är nu uppe i 166. Riksdagsman Karl Rask, Bredaryd, redogjorde för Strängs skattereform. Klubbens sedvanliga höstmässa inbringade ett bra tillskott i kassan. 3

6 Grötfest på 40-talet. Fr. v. Lilly Flink, Ingrid Normén, Astrid Pettersson, Linnéa Larsson, Anna Pettersson, Astrid Sandberg, Anna Jonasson, Sonja Claar. Övre raden: Selma Pettersson, Alva Söderström, Mildred Sjöblom, Inga Salomonsson, Sigrid Larsson, Maria Carlsson, Maria Johansson. 4

7 T.v. Anna Nilsson med klubbens fana. T.h. Maja Johansson med S-föreningens fana. Båda broderade av klubbister. 1:a majdemonstrationerna gick alltid till Folkets Park. Här medverkar Kvinnoklubbens sångkör. Året var Foto: Bertil Berglund. 5

8 Mystisk resa I förgrunden. Lilly Åqvist, Evy Andersson, Tora Jansson, Ingeborg Olsson, Eva Andersson, Signe Åqvist, Elsa Persson, Aurora Blomqvist. Auktionsutropare Margit Hansson vid höstmässa I förgrunden: Gun Andersson, Karin Lind, Astrid Håkansson, Claire Olsson, Maj Kvick, Anna Ahlstrand. 6

9 Ordf Margit Hansson Ivan Johansson redogör för kommunens förvärv av mark för kommande byggnation. Han visade också ritningar på barnstugan och den nya hemgården. En insamling görs i Rädda Barnens regi till förmån för Vietnam. Margit Hansson representerar klubben på Förbundskongressen den 3-6 september. 40-årsjubileum. Inbjudna är S-föreningen, Broderskapsgruppen, SSU, Konsums representanter samt pressen. Rosa Berglund väljes till ordf i Arbetarkommunen. Kommunsammanläggning. Gislaved får borgerligt styre. Ombud för klubbens olycksfallsförsäkring blev Evy Andersson. Margit Hansson ombud till förbundskongressen. Valet blir en besvikelse. Borgerlig regering. Ett nytt mandat erövras i fullmäktige. Förre finansminister Gunnar Sträng gästtalar på Kvinnoklubbens pensionärssamkväm. Ett remissvar om löntagarfonder och kapitalbildning har insänts till LO och SAP. Ivan Johansson avgår som kommunalråd och efterträds av Agne Sahlin. Internationella Barnaåret uppmärksammas mars anordnar klubben klädinsamling till förmån för Södra Afrika. Brantingfonden får 50 kronor. Margit Hansson väljs på nytt till ledamot i internationella utskottet. Medlemsavgift till Ädelfors beviljas. Marianne Andersson blir klubbens 200:de medlem. Evy Andersson väljs till kongressombud. Gunnar Sjökvist talar över ämnet: Multinationella företag i Sydafrika. ABF visar film. En appell om Fred, Frihet och Överlevnad undertecknas och sänds till Partistyrelsen. Marianne Andersson blir ordförande i S-föreningen. Kvinnoklubben är ett kollektivt ansluten till Begravningsföreningen Fonus. Kretskonferensen förlagd till Gislaved. Agne Sahlin informerar om bebyggelsen på Henja. Ordf Evy Andersson Evy Andersson väljs till ordförande efter avgående Margit Hansson som varit ordförande i 24 år. En insamling görs till Internationella solidaritetsfonden i Chile. Kvinnoklubben insänder en skrivelse till den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen med förslag på att den nya skolan på Henja bör få namnet Gyllenforsskolan. Rosa Berglund håller föredrag. Ämne: Skola och Arbetsliv. Morgonbris firar 75-årsjubileum. 7

10 Uno Sandgren från Amnesty International informerar om deras verksamhet i ord och bilder. Gertrud Lund representerar klubben vid Fonus årsmöte. Den årligen återkommande mystiska resan fick som vanligt god uppslutning. Det viktiga valarbetet börjar med utåtriktade aktiviteter. Fabriks avdelning 28 och Metallls avdelning inbjuder till pensionärsmöte i Gisleparken. Förre riksdagsledamoten Nancy Eriksson valtalar. Mötet var välbesökt. Vid 1 maj demonstrationen talade Anita Gradin, SSKF. Efter talet anordnade kvinnoklubben servering och Arbetarkommunen tillsammans med LO-sektionen underhållning i Folkets hus. Olof Palme talar i Gisleparken. Kvällen före valet anordnas fackeltåg. Talare Birgitta Dahl. Valet gick bra för Socialdemokraterna. Olof Palme blev åter statsminister. Kvinnoklubben har sedan den startade varit representerade i olika kommunala nämnder och styrelser. För närvarande 1983 har klubben: 1 representant i kommunstyrelsen 1 representant i socialnämnden 1 representant i skolstyrelsen 1 representant i kulturnämnden 1 representant i försäkringsnämnden 1 mandat i kyrkofullmäktige 3 mandat i kommunfullmäktige Karin Sjöström är nämndeman. Förändringarna i Gislaveds kommun, Sverige och hela övriga världen har gått med svindlande fart de 10 senaste åren. Kommunistregimerna i Östeuropa och Berlinmuren har fallit. Oroshärdar har blossat upp mellan folkslagen. Nöd och elände är vad nyhetsmedierna förmedlar dagligen. Om Sverige skall antas som medlem i EG är en stor fråga idag. Valet 1991 förlorade vi. Borgerlig regering gör vad den kan för att rasera välfärden. Arbetslöshet och bankkriser är följdverkningar. Gislaveds kommun som haft borgerlig majoritet sen kommunsammanslagningen 1974, skall drivas som företag. Omorganisation för dyra pengar har genomdrivits. Privatisering är ledstjärnan. Kvinnoklubben har haft många politiska frågor att ta ställning till. För att kunna ta ställning krävs kunskap, vilken man skaffar sig genom informatörer från styrelser och nämnder, landsting och riksdagsmän, kurser, konferenser och inte minst genom studiecirklar. 8

11 Kvinnoklubben har också bedrivit humanitär verksamhet, nationellt t ex stött Länkarna, Mariajouren och Cancerforskningen och internationellt som t ex, UNICEF, Nicaragua, Polen, Etiopien, AFRO-art och ANC. Kvinnoklubben har representerats förutom i Arbetarkommunen, i FONUS, Folkets Hus, ABF och Värnamo/ Gislaveds teaterförening. Nära kontakter har hållits med S-föreningar och närliggande kvinnoklubbar. Kulturen ligger kvinnoklubben varmt om hjärtat. Evert Taube, Birger Sjöberg, Tage Danielsson, Karl Konas Vallqvist är några av diktarna som funnits på programmet. Konstutställningar har besökts och andra kuturinslag har också förekommit. Sången är levande i Kvinnoklubben Skrivs insändare angående neddragning inom socialnämnden, där barnomsorgen är hotad. Interpellation av Marianne Andersson till socialnämndens ordf ang. kön i barnomsorgen och enkät om verkliga behovet. Upprop: Ja till kärnvapenfri zon i Norden, Nej till fler förstörelsevapen och supermakternas intrång. Intresse för kvinnojour undersöks. Konsumentombud krävs. Diskussion ang. privatisering av offentlig sektor. Svar sänds till Partistyrelsen. Nya lokaler i Folkets Hus. Uppmaningen från Kvinnoklubben att placera ut bänkar utmed elljusspåret hörsammas. Protestlista mot våldspornografi undertecknas. Valarbete med bl.a. torgmöte. Statsminister Olof Palme nedskjuten. Förstämning råder länge. Miljöprogrammmet diskuteras och Irene Eriksson utses som miljöansvarig. Kretsorganisationen läggs ned. Margit Hansson, Tora Jansson och Elsa Haraldsson avtackas för mångårigt arbete. Marianne Andersson kommer in i riksdagen. Aktivitetsvecka med anledning av partiets 100-årsjubileum. Förbundets 70-årsjubileum firas, bland annat görs en utställning. Sju klubbister deltar i City-milen. Valår. Marianne Andersson avgår och Martin Nilsson från SSU i Gislaved ersätter henne. Förbundsordf. Margareta Winberg gästar Gislaved en heldag. ÄDEL-reformens införande diskuteras. Martin Nilsson informerar om det svåra ekonomiska läget i vårt land. Införande av karensdagar i sjukförsäkringen. Sänkt sjukförsäkring. Hög arbetslöshet. Resultatet av 1 års borgerligt styre. 11 medlemmar skrevs in. 9

12 1993 Året startar med information om invandringen i Gislaveds kommun. Främlingsfientligheten ligger på lur och fakta om invandrarna är viktig. Rykten måste bekämpas. Kvinnoklubben har medlemmar. Vår ordförande har under 10-årsperioden varit Evy Andersson. Möten som hålles en gång per månad är välbesökta och stämningen god. Allvarliga frågor har varvats med lättare inslag som Luciafirande, mystiska resor m.m. I en tid då kvinnor pressas allt hårdare behöver vi alltmer varandras stöd. Vi hoppas på fortsatt uppslutning till vår Kvinnoklubb och våra värderingar. 10

13 Thage G Pettersson på besök. Kerstin Göthberg, Elsa Haraldsson, Mona Carlberg, Astra Holmström och Vivian Eriksson Resultat av sycirkel. Kerstin Eriksson Förbundsordf. Inger Segelström på valturne. Evy överlämnar minnessak

14 Ytterligare 10 år har lagts till Kvinnoklubbens historia. Mycket av det som tidigare tilldrog i Kvinnoklubben fortsätter och en del av det vi under åren har kämpat för har genomförts. Partiet har förklarat sig feministiskt och i stort sett är det 50% -ig kvinnlig representation i riksdag, landsting och kommuner. Nu diskuteras bättre kvinnlig representation även i bolagsstyrelserna. Barnomsorgen fungerar ganska bra men det krävs ständig bevakning. Jämställdheten har förbättrats men haltar och måste i alla sammanhang erövras på nytt och på nytt. Vi fick under perioden tillbaka en socialdemokratisk regering som hade till uppgift att städa upp efter den borgerliga regeringen. Det blev mycket nedskärningar i den offentliga sektorn och hög arbetslöshet. Göran Persson som största delen av perioden var statsminister redde upp situationen och mot slutet av perioden har läget stabiliserats. Men man fick betala ett högt pris. Personal inom vård och omsorg fick en mycket tung arbetsbörda och sviterna ser vi idag med utbränd vårdpersonal. Nu diskuteras mycket utbrändheten som griper omkring inte bara i offentlig sektor. Arbetstider och arbetsmiljö, rehabilitering m.m. kommer nu att tas på riktigt allvar. IT-tekniken gjorde sitt intåg på allvar under perioden. IT-företag växte upp och börsnoterades och aktiekurserna steg mycket. I slutet av perioden sprack IT-bubblan och många småsparare förlorade sina sparade pengar. Den 11 september 2000 flög 2 flygplan in i World Trade Centers båda tvillingtorn i New York samt 1 kraschade i Washington. Terroristorganisationen Al Qaida står bakom attentatet enl. USA. Ingenting blir sig likt efter detta. Flera mindre attentat har sedan utförts. Hela världen är på vakt mot terrorister. USA beskyller Irak för inblandning i terroristdåden och hotar att invadera Irak den närmaste tiden. Medlemsskapet i EU är nu ett faktum och nu diskuteras anslutning till EMU och övergång från svenska kronan till euron. I vår kommun och i vårt landsting är vi fortfarande största partiet och styr fortfarande med något annat parti. Vårt arbete i Kvinnoklubben påverkas givetvis av omvärlden. Dels vad som händer på Riksplanet i Sverige, dels i Europa och även i den övriga världen. Allt går dessutom väldigt fort. Kvinnoklubben har en stor uppgift att fylla. Dels bevaka de segrar vi har nått och jobba vidare med våra hjärtefrågor, dels försöka påverka opinionen i andra länder i demokratisk riktning kronor skänkes till Mariajouren. Inga-Lill Hjelm Andersson, nej till EU informerar. I förstamajtåget uppträder kvinnoklubbens medlemmar med röda halsdukar. Valår och en viktig lokal fråga är en ändring av kommunens organisation. Köp- och säljmetoden måste bort. Vinnare i valet blev s, mp och v. S tillsammans med mp fick för första gången sedan kommunsammanslagningen 1974 majoritet. Temakvällar för kvinnor om nämndernas arbete. Astrid Toll, Vetlanda besöker oss och talar om kvinnors liv och hälsa. Skiss till nytt pensionssystem diskuteras. Internationella kvinnodagen firas. Ekonomiskt stöd till Rumänien barnhemspojkar. 12

15 Tellusprojektet för arbetslösa kör igång. Upprop om kortare arbetstid stödes. Offentligt möte anordnas på internationella kvinnodagen. Birgit Andnor är gästtalare. Första gången man uttalat satsar på vård och omsorg i riksbudgeten. Vi stöder ekonomiskt kvinnor i Vietnamn, gatubarnsprojekt i Lusaka och Drop in Centre i Zambia. Traditionellt sommarmöte tillsammans med Gnosjö. I år förlagt till Store Mosse och Svänö. Thage G Pettersson gästade oss på pensionärsmöte. Viktigaste frågorna i valet var vård, omsorg, arbetslöshet och bostäder. S och c fick förtoendet att leda Gislaveds kommun. Ingebert Magnusson informerar om tandvårdsreformen. Kvinnodistriktets årskonferens förlagd till Gislaved. Deltog i kulturnämndens projekt dagboksvecka. Kvinnoförbundets projekt La luna har stötts. Kvinnoförbundet initierade om provval om EMU. Klubbens resultat blev 85% nej och 15% ja. Kvinnoförtrycket i Pakistan resulterade i en namninsamling som sedan sändes till Pakistans regering. Studicirkel i lapptäcksteknik startas. Lapptäcket skall sedan lottas ut. Studier i välfärdsfrågor. Distriksordf. Doris Johansson avgår och ersättes av Desiree Lindholm. Marianne Andersson redogör för kulturen i Gislaved. Mycket aktiviteter som musikcafeer och utställningar på Borgen. Diskuteras utbyggnad av Gislaveds Bibliotek. Förstämning råder i klubben, Continental varslar ca 800 personer om nedläggning av däckfabriken i Gislaved. Uttalar stöd för höjning av taket i a-kassan. Desiree Lindholm besökte oss och berättade om vården. Hon varnade för moderaternas privatiseringsiver. Beträffande arbetstider är uppfattningen den att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Förbundsordf. Inger Segelström gästade oss under valarbetet. Industribesök ingick. Valet gick bra och S tog tillbaka ett tappat mandat. För att vitalisera klubbens verksamhet inbjöds alla socialdemokratiska kvinnor i Gislaveds Arbetarkommun för att diskutera klubbens fortsatta verksamhet. Efter många turer fick s och c åter majoritet i kommunfullmäktige. Det borgar för att vi kan fortsätta att genomföra en hel del av vår politik. Kvinnorna är idag väl representerade och i stort sett har man nått till varannan damernas. Fullmäktige ordförande är Marie Johansson och kulturnämndens ordförande är Marianne Andersson. Ordförande i S-kvinnor i Gislaved har varit Evy Andersson. 13

16 ANTECKNINGAR 14

17 ANTECKNINGAR 15

18 ANTECKNINGAR 16

19 En kvinnokamp En kvinnokamp så särskilt stor den fördes av dem som var maka och mor den var hemmen, barnen, mat på ett bord den kampen var handling, ej tomma ord. Trots detta måste hon föra en strid att bli erkänd som fullvärdig, fri individ. Betänk en sak som är helt klar att det finns mycke ogjort kvar. Einar Larsson

20 Historiken sammanställd av: Anna Ahlstrand Ingegerd Johansson, Karin Sjöström och Rosa Berglund Evy Andersson och Rosa Berglund ARKTRYCK AB - GISLAVED

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition

UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition Ur ARAB:s vykortssamling ARAB har många gånger medverkat till att lyfta fram kvinnorna i arkivet/biblioteket i

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo Socialdemokraterna i Jönköpings län Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 2 (7) Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas ordinarie

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Invandrarrådet 2009-05-18 1(8) Plats och tid: Bosniska föreningen i Värnamo kl 18.30-20.35 Beslutande: Övriga närvarande: Arnold Carlzon (kd) Arne Ekegren (m) Ibrahim Candemir (kd) Raymond Pettersson (c)

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007 Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Rapportens syfte Syftet med föreliggande redogörelse är att redovisa slutsatserna av de diskussioner som den svenska delegationen

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer