GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB 1933 70 2003 ÅR"

Transkript

1 GISLAVEDS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB ÅR

2 PROLOG vid Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubbs 70 års jubileum Detta är talet om kvinnors kamp om kvinnors långa strid för medborgarrätt, för människorätt och de offer som bragtes därvid. Om kampen för rätten att medkämpar bli i arbetets stora armé av det folk som vill lycka åt alla, ej blott några få och som därför är framtidens tolk. Vi sökt riva de murar som fördomar byggt mellan människor av olika kön, vi vill skapa åt släkten ett samhälle tryggt och med lika och rättvis lön. I gemenskap den striden vi vill föra ut ty blott i gemenskap kvinna och man kan vinna tillsammans, kan föra slut vad ingen grupp eller enskild kan. Rik eller fattig där går ingen gräns som svider i skinnet på fattigfolks rygg men man eller kvinna också känns för dem som inte är karl och trygg vid de förmåner könet gett. Det bränns när man talar om människorätt men bara menar den halv. Vi är inte framme än men en bit har vi gått och en del har vi nått och vidare går vår strid. Vid en halvsekelsdag som i dag då i Morgonbris våra segel svälla i sjuttio runda år, må vi stanna ett tag och erinra oss vad striden gällt mången tår som fällts, månget ord som gnällts men främst om viljan till redliga tag, om offer och tro utan gräns vårt tal skall gälla i dag.

3 Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubb 70 år, Ordf Sigrid Larsson 1933 Anna Pettersson Linnéa Larsson Maria Carlsson Den 16 mars 1933 anordnade Gislaveds Socialdemokratiska Arbetarkommun ett möte i IOGT-lokalen. Ordf var landstingsman Fritz Källgren. Som talare medverkade riksdagsledamot Annie Wallentheim. Elva kvinnor var närvarande och de kom överens om att bilda Gislaveds Socialdemokratiska Kvinnoklubb. En styrelse tillsattes och som ordf valdes Sigrid (Lantz) Larsson. Övriga styrelseledamöter var Anna Jonasson, Anna Pettersson, Astrid Sandberg, Ingrid (Carlsson) Normén, Ines Johansson, Vendla (Sanell) Haraldsson, Linnéa (Lindholm) Larsson. Klubben beslöt att inträdesavgiften skulle vara 1 krona per medlem och år eller 25 öre i månaden. I brist på lokal skulle möte hållas i medlemmarnas hem en gång i månaden. Klubben fick vid starten ekonomiskt stöd av arbetarkommunen. Programkommitté valdes samt kommissionär för Morgonbris. Medlemsantalet börjar sakta öka. Arbetarkommunen debatterar om dubbelarbete på ortens industrier och gör ett uttalande. Av ekonomiska skäl bör man ej hindra gift kvinna inneha förvärvsarbete. Kvinnoklubben underströk arbetarkommunens uttalande. Fru Birgit Magnusdotter Hedström talar vid ett agitationsmöte anordnat av kvinnoklubben och ungdomsklubben. Lokalfrågan löses, IOGT-lokalen hyres för 37 kronor om året. Ombud väljes att representera distriktskonferensen. Studiecirkel i Aktuell Politik. En fredsdag anordnas den 18 maj tillsammans med Vita Bandet. I samband med denna inbjuder Internationella Kvinnoförbundet till allmänt deltagande. Vykort till förmån för ödemarksarbetare såldes. Medlemmar broderar först arbetarkommunens fana och senare klubbens egen vilken inviges vid klubbens 5-årsjubileum 12 mars Högtidstalare var Martha Johansson, Huskvarna. 1

4 I skrivelse från förbundet påpekades att föreningarna bör tillsätta en kristidsnämnd. Två medlemmar valdes Sonja Claar och Lilly Flink. Förbundet ber också om hjälp till neutralitetsvakten. Två kamrater valdes att för ändamålet inköpa garn till vantar och sockor samt material till öronskydd. Ordf Maria Carlsson Jenny Eberstein Klubben gör en insamling till en tvättambulans till Finland. Förbundet ber om hjälp med rent linne eller bomullstyg för att användas på beredskapssjukhusen och hjälpplatserna. Kvinnoklubben lämnar förslag till skolstyrelsen angående barnbespisning i skolorna. Föreningen Världssamling och Fred ber om hjälp och får 5 kronor. Inbjudande till föräldramöte angående Unga Örnars bildande. Klubben tecknar två andelar i Ädelfors folkhögskola samt bidrar med 500 kronor till inredning av ett rum i Ädelfors semesterhem. Norge får bidrag till babyutstyrslar. Klubben betalar 30 kronor i månaden till ett finskt fadderbarn. Två klubbister ledamöter i kommunfullmäktige, en i hälsovårdsnämnden samt en i civilförsvarsnämnden. Europahjälpen tackar för de gåvor som de fått mottaga från klubben. Från de fadderbarn som underhållits under krigsåren kom en hälsning och ett tack. Ordf Astrid Forsberg Alva Söderström Margit Hansson På lista till Ernst Wigfors 70-årsdag tecknas 50 kronor. Kvinnoklubben uttalar sig för att stödja A-pressen. Till döva barn görs en insamling vilken inbringade 26 kronor. Auktion anordnades där handarbeten som medlemmarna själva tillverkat säljs. Behållningen går till föreningsverksamheten. Harry Norin håller föredrag om folkpensioneringen från dess början

5 Kvinnoklubben håller tillsammans med FCO och Arbetarkommunen ett politsikt möte där Kvinnoförbundets ordf Inga Thorsson är gäst och håller tal. Alva Söderström väljes till kontaktkvinna i arbetarkommunens valberedningsnämnd. Daghemsfrågan är aktuell och klubben samt Fackliga Centralorganisationens kvinnokomitté tillställer 15 olika fackförbund och föreningar en förfrågan om deras intresse för daghem. Kvinnoklubben är som gäster inbjudna att deltaga vid invigningen av Unga Örnars sommarhem Abborrakull. Aina Erlander var talare och öppnade hemmet. I samband med Kvinnoförbundets distriktskonferens firas klubbens 25-årsjubileum den mars. Annie Wallentheim gästtalar. Ordf Margit Hansson Maja Johansson väljes som klubbens representant i ABF:s styrelse. Barndaghemskomitteén diskuterar byggandet av barndaghem i kommunen. 30-årsjubileum firas på marsmötet. Daghemsfrågan löses provisoriskt genom att köpingen övertar Gummifabrikens daghem och öppnar för helgdag. Eivor Svensson väljes som ombud till kongressen. Kommunfullmäktige i Gislaved väljer Margit Hansson till nämdeman. Smålands Folkblads redaktör Erik Ståhl talar vid pensionärsmötet. Nämndkvinnodagen representeras av Mildred Adamsson. Program: Samhällets skyldighet att hjälpa och skola utvecklingsstörda. Samhället har mer och mer börjat intressera sig. Elna Nilsson, LO redogör för kvinnors rätt på arbetsmarknaden. Kretskonferens hålles i Gislaved. Margit Hansson meddelar från kommunfullmäktige där efter en livlig debatt fullmäktige enades om att bygga ett daghem på Gyllenfors och ett i Gislaved. Riksdagsman Tage Johansson informerar om det kommande riksdagsvalet. Klubbens medlemsantal är nu uppe i 166. Riksdagsman Karl Rask, Bredaryd, redogjorde för Strängs skattereform. Klubbens sedvanliga höstmässa inbringade ett bra tillskott i kassan. 3

6 Grötfest på 40-talet. Fr. v. Lilly Flink, Ingrid Normén, Astrid Pettersson, Linnéa Larsson, Anna Pettersson, Astrid Sandberg, Anna Jonasson, Sonja Claar. Övre raden: Selma Pettersson, Alva Söderström, Mildred Sjöblom, Inga Salomonsson, Sigrid Larsson, Maria Carlsson, Maria Johansson. 4

7 T.v. Anna Nilsson med klubbens fana. T.h. Maja Johansson med S-föreningens fana. Båda broderade av klubbister. 1:a majdemonstrationerna gick alltid till Folkets Park. Här medverkar Kvinnoklubbens sångkör. Året var Foto: Bertil Berglund. 5

8 Mystisk resa I förgrunden. Lilly Åqvist, Evy Andersson, Tora Jansson, Ingeborg Olsson, Eva Andersson, Signe Åqvist, Elsa Persson, Aurora Blomqvist. Auktionsutropare Margit Hansson vid höstmässa I förgrunden: Gun Andersson, Karin Lind, Astrid Håkansson, Claire Olsson, Maj Kvick, Anna Ahlstrand. 6

9 Ordf Margit Hansson Ivan Johansson redogör för kommunens förvärv av mark för kommande byggnation. Han visade också ritningar på barnstugan och den nya hemgården. En insamling görs i Rädda Barnens regi till förmån för Vietnam. Margit Hansson representerar klubben på Förbundskongressen den 3-6 september. 40-årsjubileum. Inbjudna är S-föreningen, Broderskapsgruppen, SSU, Konsums representanter samt pressen. Rosa Berglund väljes till ordf i Arbetarkommunen. Kommunsammanläggning. Gislaved får borgerligt styre. Ombud för klubbens olycksfallsförsäkring blev Evy Andersson. Margit Hansson ombud till förbundskongressen. Valet blir en besvikelse. Borgerlig regering. Ett nytt mandat erövras i fullmäktige. Förre finansminister Gunnar Sträng gästtalar på Kvinnoklubbens pensionärssamkväm. Ett remissvar om löntagarfonder och kapitalbildning har insänts till LO och SAP. Ivan Johansson avgår som kommunalråd och efterträds av Agne Sahlin. Internationella Barnaåret uppmärksammas mars anordnar klubben klädinsamling till förmån för Södra Afrika. Brantingfonden får 50 kronor. Margit Hansson väljs på nytt till ledamot i internationella utskottet. Medlemsavgift till Ädelfors beviljas. Marianne Andersson blir klubbens 200:de medlem. Evy Andersson väljs till kongressombud. Gunnar Sjökvist talar över ämnet: Multinationella företag i Sydafrika. ABF visar film. En appell om Fred, Frihet och Överlevnad undertecknas och sänds till Partistyrelsen. Marianne Andersson blir ordförande i S-föreningen. Kvinnoklubben är ett kollektivt ansluten till Begravningsföreningen Fonus. Kretskonferensen förlagd till Gislaved. Agne Sahlin informerar om bebyggelsen på Henja. Ordf Evy Andersson Evy Andersson väljs till ordförande efter avgående Margit Hansson som varit ordförande i 24 år. En insamling görs till Internationella solidaritetsfonden i Chile. Kvinnoklubben insänder en skrivelse till den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen med förslag på att den nya skolan på Henja bör få namnet Gyllenforsskolan. Rosa Berglund håller föredrag. Ämne: Skola och Arbetsliv. Morgonbris firar 75-årsjubileum. 7

10 Uno Sandgren från Amnesty International informerar om deras verksamhet i ord och bilder. Gertrud Lund representerar klubben vid Fonus årsmöte. Den årligen återkommande mystiska resan fick som vanligt god uppslutning. Det viktiga valarbetet börjar med utåtriktade aktiviteter. Fabriks avdelning 28 och Metallls avdelning inbjuder till pensionärsmöte i Gisleparken. Förre riksdagsledamoten Nancy Eriksson valtalar. Mötet var välbesökt. Vid 1 maj demonstrationen talade Anita Gradin, SSKF. Efter talet anordnade kvinnoklubben servering och Arbetarkommunen tillsammans med LO-sektionen underhållning i Folkets hus. Olof Palme talar i Gisleparken. Kvällen före valet anordnas fackeltåg. Talare Birgitta Dahl. Valet gick bra för Socialdemokraterna. Olof Palme blev åter statsminister. Kvinnoklubben har sedan den startade varit representerade i olika kommunala nämnder och styrelser. För närvarande 1983 har klubben: 1 representant i kommunstyrelsen 1 representant i socialnämnden 1 representant i skolstyrelsen 1 representant i kulturnämnden 1 representant i försäkringsnämnden 1 mandat i kyrkofullmäktige 3 mandat i kommunfullmäktige Karin Sjöström är nämndeman. Förändringarna i Gislaveds kommun, Sverige och hela övriga världen har gått med svindlande fart de 10 senaste åren. Kommunistregimerna i Östeuropa och Berlinmuren har fallit. Oroshärdar har blossat upp mellan folkslagen. Nöd och elände är vad nyhetsmedierna förmedlar dagligen. Om Sverige skall antas som medlem i EG är en stor fråga idag. Valet 1991 förlorade vi. Borgerlig regering gör vad den kan för att rasera välfärden. Arbetslöshet och bankkriser är följdverkningar. Gislaveds kommun som haft borgerlig majoritet sen kommunsammanslagningen 1974, skall drivas som företag. Omorganisation för dyra pengar har genomdrivits. Privatisering är ledstjärnan. Kvinnoklubben har haft många politiska frågor att ta ställning till. För att kunna ta ställning krävs kunskap, vilken man skaffar sig genom informatörer från styrelser och nämnder, landsting och riksdagsmän, kurser, konferenser och inte minst genom studiecirklar. 8

11 Kvinnoklubben har också bedrivit humanitär verksamhet, nationellt t ex stött Länkarna, Mariajouren och Cancerforskningen och internationellt som t ex, UNICEF, Nicaragua, Polen, Etiopien, AFRO-art och ANC. Kvinnoklubben har representerats förutom i Arbetarkommunen, i FONUS, Folkets Hus, ABF och Värnamo/ Gislaveds teaterförening. Nära kontakter har hållits med S-föreningar och närliggande kvinnoklubbar. Kulturen ligger kvinnoklubben varmt om hjärtat. Evert Taube, Birger Sjöberg, Tage Danielsson, Karl Konas Vallqvist är några av diktarna som funnits på programmet. Konstutställningar har besökts och andra kuturinslag har också förekommit. Sången är levande i Kvinnoklubben Skrivs insändare angående neddragning inom socialnämnden, där barnomsorgen är hotad. Interpellation av Marianne Andersson till socialnämndens ordf ang. kön i barnomsorgen och enkät om verkliga behovet. Upprop: Ja till kärnvapenfri zon i Norden, Nej till fler förstörelsevapen och supermakternas intrång. Intresse för kvinnojour undersöks. Konsumentombud krävs. Diskussion ang. privatisering av offentlig sektor. Svar sänds till Partistyrelsen. Nya lokaler i Folkets Hus. Uppmaningen från Kvinnoklubben att placera ut bänkar utmed elljusspåret hörsammas. Protestlista mot våldspornografi undertecknas. Valarbete med bl.a. torgmöte. Statsminister Olof Palme nedskjuten. Förstämning råder länge. Miljöprogrammmet diskuteras och Irene Eriksson utses som miljöansvarig. Kretsorganisationen läggs ned. Margit Hansson, Tora Jansson och Elsa Haraldsson avtackas för mångårigt arbete. Marianne Andersson kommer in i riksdagen. Aktivitetsvecka med anledning av partiets 100-årsjubileum. Förbundets 70-årsjubileum firas, bland annat görs en utställning. Sju klubbister deltar i City-milen. Valår. Marianne Andersson avgår och Martin Nilsson från SSU i Gislaved ersätter henne. Förbundsordf. Margareta Winberg gästar Gislaved en heldag. ÄDEL-reformens införande diskuteras. Martin Nilsson informerar om det svåra ekonomiska läget i vårt land. Införande av karensdagar i sjukförsäkringen. Sänkt sjukförsäkring. Hög arbetslöshet. Resultatet av 1 års borgerligt styre. 11 medlemmar skrevs in. 9

12 1993 Året startar med information om invandringen i Gislaveds kommun. Främlingsfientligheten ligger på lur och fakta om invandrarna är viktig. Rykten måste bekämpas. Kvinnoklubben har medlemmar. Vår ordförande har under 10-årsperioden varit Evy Andersson. Möten som hålles en gång per månad är välbesökta och stämningen god. Allvarliga frågor har varvats med lättare inslag som Luciafirande, mystiska resor m.m. I en tid då kvinnor pressas allt hårdare behöver vi alltmer varandras stöd. Vi hoppas på fortsatt uppslutning till vår Kvinnoklubb och våra värderingar. 10

13 Thage G Pettersson på besök. Kerstin Göthberg, Elsa Haraldsson, Mona Carlberg, Astra Holmström och Vivian Eriksson Resultat av sycirkel. Kerstin Eriksson Förbundsordf. Inger Segelström på valturne. Evy överlämnar minnessak

14 Ytterligare 10 år har lagts till Kvinnoklubbens historia. Mycket av det som tidigare tilldrog i Kvinnoklubben fortsätter och en del av det vi under åren har kämpat för har genomförts. Partiet har förklarat sig feministiskt och i stort sett är det 50% -ig kvinnlig representation i riksdag, landsting och kommuner. Nu diskuteras bättre kvinnlig representation även i bolagsstyrelserna. Barnomsorgen fungerar ganska bra men det krävs ständig bevakning. Jämställdheten har förbättrats men haltar och måste i alla sammanhang erövras på nytt och på nytt. Vi fick under perioden tillbaka en socialdemokratisk regering som hade till uppgift att städa upp efter den borgerliga regeringen. Det blev mycket nedskärningar i den offentliga sektorn och hög arbetslöshet. Göran Persson som största delen av perioden var statsminister redde upp situationen och mot slutet av perioden har läget stabiliserats. Men man fick betala ett högt pris. Personal inom vård och omsorg fick en mycket tung arbetsbörda och sviterna ser vi idag med utbränd vårdpersonal. Nu diskuteras mycket utbrändheten som griper omkring inte bara i offentlig sektor. Arbetstider och arbetsmiljö, rehabilitering m.m. kommer nu att tas på riktigt allvar. IT-tekniken gjorde sitt intåg på allvar under perioden. IT-företag växte upp och börsnoterades och aktiekurserna steg mycket. I slutet av perioden sprack IT-bubblan och många småsparare förlorade sina sparade pengar. Den 11 september 2000 flög 2 flygplan in i World Trade Centers båda tvillingtorn i New York samt 1 kraschade i Washington. Terroristorganisationen Al Qaida står bakom attentatet enl. USA. Ingenting blir sig likt efter detta. Flera mindre attentat har sedan utförts. Hela världen är på vakt mot terrorister. USA beskyller Irak för inblandning i terroristdåden och hotar att invadera Irak den närmaste tiden. Medlemsskapet i EU är nu ett faktum och nu diskuteras anslutning till EMU och övergång från svenska kronan till euron. I vår kommun och i vårt landsting är vi fortfarande största partiet och styr fortfarande med något annat parti. Vårt arbete i Kvinnoklubben påverkas givetvis av omvärlden. Dels vad som händer på Riksplanet i Sverige, dels i Europa och även i den övriga världen. Allt går dessutom väldigt fort. Kvinnoklubben har en stor uppgift att fylla. Dels bevaka de segrar vi har nått och jobba vidare med våra hjärtefrågor, dels försöka påverka opinionen i andra länder i demokratisk riktning kronor skänkes till Mariajouren. Inga-Lill Hjelm Andersson, nej till EU informerar. I förstamajtåget uppträder kvinnoklubbens medlemmar med röda halsdukar. Valår och en viktig lokal fråga är en ändring av kommunens organisation. Köp- och säljmetoden måste bort. Vinnare i valet blev s, mp och v. S tillsammans med mp fick för första gången sedan kommunsammanslagningen 1974 majoritet. Temakvällar för kvinnor om nämndernas arbete. Astrid Toll, Vetlanda besöker oss och talar om kvinnors liv och hälsa. Skiss till nytt pensionssystem diskuteras. Internationella kvinnodagen firas. Ekonomiskt stöd till Rumänien barnhemspojkar. 12

15 Tellusprojektet för arbetslösa kör igång. Upprop om kortare arbetstid stödes. Offentligt möte anordnas på internationella kvinnodagen. Birgit Andnor är gästtalare. Första gången man uttalat satsar på vård och omsorg i riksbudgeten. Vi stöder ekonomiskt kvinnor i Vietnamn, gatubarnsprojekt i Lusaka och Drop in Centre i Zambia. Traditionellt sommarmöte tillsammans med Gnosjö. I år förlagt till Store Mosse och Svänö. Thage G Pettersson gästade oss på pensionärsmöte. Viktigaste frågorna i valet var vård, omsorg, arbetslöshet och bostäder. S och c fick förtoendet att leda Gislaveds kommun. Ingebert Magnusson informerar om tandvårdsreformen. Kvinnodistriktets årskonferens förlagd till Gislaved. Deltog i kulturnämndens projekt dagboksvecka. Kvinnoförbundets projekt La luna har stötts. Kvinnoförbundet initierade om provval om EMU. Klubbens resultat blev 85% nej och 15% ja. Kvinnoförtrycket i Pakistan resulterade i en namninsamling som sedan sändes till Pakistans regering. Studicirkel i lapptäcksteknik startas. Lapptäcket skall sedan lottas ut. Studier i välfärdsfrågor. Distriksordf. Doris Johansson avgår och ersättes av Desiree Lindholm. Marianne Andersson redogör för kulturen i Gislaved. Mycket aktiviteter som musikcafeer och utställningar på Borgen. Diskuteras utbyggnad av Gislaveds Bibliotek. Förstämning råder i klubben, Continental varslar ca 800 personer om nedläggning av däckfabriken i Gislaved. Uttalar stöd för höjning av taket i a-kassan. Desiree Lindholm besökte oss och berättade om vården. Hon varnade för moderaternas privatiseringsiver. Beträffande arbetstider är uppfattningen den att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Förbundsordf. Inger Segelström gästade oss under valarbetet. Industribesök ingick. Valet gick bra och S tog tillbaka ett tappat mandat. För att vitalisera klubbens verksamhet inbjöds alla socialdemokratiska kvinnor i Gislaveds Arbetarkommun för att diskutera klubbens fortsatta verksamhet. Efter många turer fick s och c åter majoritet i kommunfullmäktige. Det borgar för att vi kan fortsätta att genomföra en hel del av vår politik. Kvinnorna är idag väl representerade och i stort sett har man nått till varannan damernas. Fullmäktige ordförande är Marie Johansson och kulturnämndens ordförande är Marianne Andersson. Ordförande i S-kvinnor i Gislaved har varit Evy Andersson. 13

16 ANTECKNINGAR 14

17 ANTECKNINGAR 15

18 ANTECKNINGAR 16

19 En kvinnokamp En kvinnokamp så särskilt stor den fördes av dem som var maka och mor den var hemmen, barnen, mat på ett bord den kampen var handling, ej tomma ord. Trots detta måste hon föra en strid att bli erkänd som fullvärdig, fri individ. Betänk en sak som är helt klar att det finns mycke ogjort kvar. Einar Larsson

20 Historiken sammanställd av: Anna Ahlstrand Ingegerd Johansson, Karin Sjöström och Rosa Berglund Evy Andersson och Rosa Berglund ARKTRYCK AB - GISLAVED

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar.

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. 1990 Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. Föreningarnas reseverksamhet var 357 resdagar. 351 studiecirklar hade genomförts. 1991

Läs mer

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret Gislaveds Arbetarekommuns etthundrade VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret 2007 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun tisdagen den 26 mars 2008 på Gislaveds Gymnasium.

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014 Ett gott år för S-kvinnor i Malmö!

Verksamhetsberättelse för 2014 Ett gott år för S-kvinnor i Malmö! Verksamhetsberättelse för 2014 Ett gott år för S-kvinnor i Malmö! S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. S-kvinnors vision är ett jämställt och jämlikt

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ Jubileumsskrift Det är lätt att tappa bort sina rötter. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Precis som äppelträd bär de frukt år efter år. Det

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009 Själevads 1 (6) Själevads 2 (6) Dagordning för årsmöte måndag 9 februari 2009 18:30 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen 3 Godkännande av kallelse 4 Parentation 5 Val av Presidium: A. Ordförande

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Styrelsemöten Under året har vi haft ett antal styrelsemöten, där vi planerat verksamheten.

Styrelsemöten Under året har vi haft ett antal styrelsemöten, där vi planerat verksamheten. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelsens sammansättning Styrelsen har under året bestått av: Christina Wahrolin ordförande Monica Gundahl vice ordförande Ingela Agneblad kassör Anita Svensson Nilsson studieorganisatör

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

S-kvinnor i Söderköping

S-kvinnor i Söderköping S-kvinnor i Söderköping kallar till Tisdagen 23 februari 2010 Kl 18.30 SAP-lokalen Alviksgatan 4 Sedvanliga årsmötesförhandlingar Kaffe, smörgåstårta, kaffe och kaka Varmt Välkommen! Styrelsen S-kvinnor

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 4

Vänstersidan av tavlan, rad 4 Vänstersidan av tavlan, rad 4 4.1 SSU Nordv kretsen 15 år. (S.R.89) 4.2 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 1919 1937. (S.R.91) 3 4.3 SSU Malmö 20 år 1917 17/7 1937. (S.R.89) 4.4 1917-1942 22-25

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Södra borg lokalavdelning februari 2017 (Sida 1 av 5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016 Den 31 december 2016 hade föreningen 62 huvudmedlemmar och 25 familjemedlemmar/ stödjande = 87 Den 31 december 2015

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om 65. Börge Skarstedl Sid. 1.,51 min; Sid.2., 57 min; Intervjuare: Karl Salomonsson; 1977-10-24; Nr. 50. 66. Karl Einar Levanden, S. Hunnetorpsv. 38 C, Helsingborg; Nr. 54; Sid' I Spanska inbördeskagget;

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

GÅ MED I EN S-FÖRENING

GÅ MED I EN S-FÖRENING GÅ MED I EN S-FÖRENING Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I NORRKÖPING Engagera dig i en S-förening Den här foldern innehåller en förteckning över de aktiva Socialdemokratiska föreningarna i Norrköping.

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket.

Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket. Nålmärken från Arbetarrörelsen samlingen tillhör Minnesbiblioteket. (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer SAP Tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1 S kongress 1972, 26:e kongressen. (S.R.149)

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister Riksdagens protokoll 1994/95:5 Torsdagen den Protokoll 1994/95:5 Kl. 14.00 14.17 1 Prövning av förslaget om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att till statsminister

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress.

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress. 2 (7) a) Arvode 2017 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Extern revisor Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Rösträtten. Gå och rösta är budskapet i valpropagandan från socialdemokraterna 1928. Foto: AB Foto. Eskilstuna stadsmuseum.

Rösträtten. Gå och rösta är budskapet i valpropagandan från socialdemokraterna 1928. Foto: AB Foto. Eskilstuna stadsmuseum. Rösträtten När Sveriges riksdag i maj 1919 fattade beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor var det en viktig milstolpe för den svenska demokratin. Beslutet innebar att en stor andel av landets

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 INFORMATION Den 8 till 12 april har Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. Denna genomförs på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Folke Gustavsson Sven Larsson Karl-Erik Johansson Bertil Berg Folke Gustavsson

Folke Gustavsson Sven Larsson Karl-Erik Johansson Bertil Berg Folke Gustavsson 1941 Göte Wallberg Olof Nilsson Holger Wånger Einar Dahlberg Edvard Hartzå Kamratfest i Folkets Hus 10 Årsjubileum den 15/ 3 med en enkel fest för medlemmar. Ej något A-lag i fotboll (brist på spelare)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (7) 2014-07-18 MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 13 maj 2014, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

Ks 214 Dnr 9010/367 102. Val av ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet. Kommunstyrelsens beslut

Ks 214 Dnr 9010/367 102. Val av ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet. Kommunstyrelsens beslut Ks 214 Dnr 9010/367 102 Val av ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet Kommunfullmäktige beslöt 2010-04-21 26 att godkänna ny politisk organisation. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Vänortskommittén Hedegärde plan 0, kl.17:00-19:15. Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Göte Olsson (C)

Vänortskommittén Hedegärde plan 0, kl.17:00-19:15. Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Göte Olsson (C) Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Hedegärde plan 0, kl.17:00-19:15 Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Göte Olsson (C) Jaana Järvitalo

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum:

Lokala Diarienummer: Datum: Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Öster Protokoll 201 s-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015 kl. 10.00-12.00 ÖREBRO Plats Dojan, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordi11a1ie Urban Boström,

Läs mer