INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Tillsammans lyfter vi Vetlanda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2010. Tillsammans lyfter vi Vetlanda"

Transkript

1 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Tillsammans lyfter vi Vetlanda Nu görs en gemensam satsning som på sikt ska resultera i att Vetlanda kommun blir en ännu mer attraktiv kommun att bo och verka i samt att besöka. Den 19 maj samlades representanter för Fastighetsägarna, Svensk Handel Vetlanda, Vetlanda kommun och Nuvab för att få till ett ännu djupare samarbete för att göra Vetlanda allt mer attraktivt. Detta var ett första möte där diskussionen handlade om hur ett djupare samarbete för att utveckla Vetlanda skall ta form. Syftet med mötet var att skapa en grogrund för ett arbetssätt som över tid skall leda till ökad handel, nya investeringar i fastighetsbeståndet, högre kvalitet samt ett ännu mer attraktivt Vetlanda. Arbetet drivs i projektform av Johanna Donker, som nu är anställd av Nuvab på halvtid. - Vi kommer till en början att genomföra en rad träffar och studiebesök där vi tillsammans ska försöka skapa oss en helhetsbild av vilka behov som finns i vår kommun när det till exempel gäller ökad handel och nya investeringar i fastighetsbeståndet, menar Johanna Donker. Vid den första träffen höll Tomas Kruth, Fastighetsägarna, föreläsningen Offensiv stadsutveckling i teori och praktik där han poängterade vikten av olika framgångsfaktorer och trender för att kunna utveckla en stad i allmänhet och mindre städer i synnerhet. besöka och verka i, avrundade kommunalrådet Gunilla Hjelm träffen den 19 maj. Vad händer nu? - Vi kommer nu att forma Plattform Vetlanda och dess handlingsplan skall bli ett resultat av samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna, Svensk Handel Vetlanda och NUVAB, säger Börje Cronvall, och nästa steg i processen är att vi initialt bildar en processgrupp som tillsammans arbetar fram en utvecklingsplan. I processgruppen ingår representanter för Vetlanda kommun, fastighetsägarna och Svensk Handel Vetlanda. Var och en har ansvar att vara koordinator för sin bransch, organisation, intresseområde etc. Som underlag för denna grupps arbete ligger materialet från informationsmötet den 19 maj som följs upp av en nulägesanalys på de uppmärksammade prioriterade områdena. Att samverka, aktörerna emellan, är enskilt den största framgångsfaktorn för att lyckas utveckla en stads attraktivitet, underströk Tomas Kruth. För att ta fram en handlingsplan och för att kunna förverkliga våra ambitioner fortsatte träffen med grupparbeten där det fokuserades på frågorna vad vill vi åstadkomma och hur skall vi gå till väga? - Vi måste våga göra förändringar för en mer attraktiv plats att bo, Några exempel på dessa områden som lyftes fram av grupperna var att skapa ett centrum som mötesplats för både yngre och äldre, öka tillgängligheten i Vetlanda Handelplats och skapa förutsättningar för etableringar av nöjesutbud, uteserveringar, natursköna och centrala boenden. - Processgruppen kommer nu börja arbeta med att initiera, driva och genomföra prioriterade utvecklingsfrågor på ett konkret och resultatinriktat sätt. Arbetet ska bidra till Vetlandas expansion, avslutar Börje Cronvall. UR INNEHÅLLET: RISKBEDÖMNING MAKEOVER NÄRINGSLIVSGALA HÄLSAN I FOKUS LJUSNANDE EKONOMI

2 Välbesökt frukostmöte om styrelsearbete Den 29 april anordnade Nuvab ett frukostmöte om styrelsearbete, som uppföljning på en tidigare träff som anordnades i samarbete med Swedbank och Styrelseakademin. Målet med träffen var att ytterligare beskriva nyttan av ett effektivt styrelsearbete med extern representation samt att informera om en planerad utbildning i styrelsearbete. Efter en kort presentation av Nuvabs kommande aktiviteter och utbildningar inledde Stefan Hilmersson, Aquajet Systems AB. Stefan Hilmersson inledde med att berätta om det egna företaget, där merparten av produkterna säljs på export. För 4-5 år sedan deltog Stefan i en styrelseutbildning och då väcktes tankarna på att ha en extern representation i företagets styrelse. Det är viktigt att fundera på vilken kompetens som saknas - och att det inte ska vara en kompis som går in i styrelsen. - Det är viktigt att ha en gemensam värdegrund, betonade Peter. Styrelsen kan tillföras både kompetens och ett vidgat kontaktnät. - Då bestämde vi oss för att ta in två externa representanter i vår styrelse. Vi har 4-5 styrelsesammanträden per år och då arbetar vi vanligtvis med ett tema per sammanträde. I styrelsen behandlar vi de mer långsiktiga frågorna. Som vd och ägare måste man vara beredd på att öppna sig när man får frågor från ett annat perspektiv, många gånger obekväma frågor. Men för vår del så har detta enbart varit positivt för företaget. Stefan har nu också valts in i StyrelseAkademins styrelse i länet. Peter Josephson, MP bolagen AB, var nästa föreläsare. Han berättade om styrelsearbete ur tre perspektiv som extern ledamot i KontorsSpecial AB, som vd i MP bolagen samt som styrelseledamot i Elit Vetlanda Speedway AB. - Som vd har jag utökat min kompetens genom att verka som en extern styrelseledamot i ett annat företag, menade Peter. Ytterligare en vinst med att engagera fler i styrelsen kan vara att låta en värdefull anställd bli styrelseledamot. Därigenom knyter man upp den anställde närmare till företaget. Anne Almström, ledamot i StyrelseAkademins styrelse, betonade att det finns fakta som bevisar att företag med en extern styrelserepresentation har en bättre tillväxt och lönsamhet. StyrelseAkademin planerar ett par styrelseutbildningar under hösten. Om det blir tillräckligt antal deltagare från Vetlanda så kan en förläggas hit. Förhoppningen är att en utbildning också kan utgöra starten på ett mer kontinuerligt arbete där man regelbundet kan träffas för diskussioner, föreläsningar m.m. i frågor som rör styrelsearbete. Riskbedömning i praktiken Nuvabs produktionschefsnätverk besökte vid sin senaste träff Sapas fabrik i Sjunnen. Riskbedömning hur hanterar vi det var temat för träffen dit Tomas Svensson, Sensia, var inbjuden som föreläsare. Riskbedömning är en central del i arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. När en olycka inträffar ses ofta individen och den mänskliga faktorn som orsaken, men de grundläggande orsakerna är oftast en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Gruppen fick inledningsvis en föreläsning om riskbedömning, där man också fick ta del av mallar man kan använda sig av för att bedöma risker och göra riskvärderingar. Efter teoripasset gick man ut i produktionslokalerna för att göra riskbedömningar i praktiken - en inte helt lätt uppgift, där man i vissa fall var oense om riskvärderingen. Att övningen var nyttig var deltagarna helt överens om. 2

3 Envis smålänning gör total makeover Augustssons Beslagsindustri är en pigg 64-åring som under våren satsat på ett nytt och fräscht marknadsföringsmaterial och en ny logotype. En offensivare marknadsföring i form av utskick och nyhetsbrev, samt förbättrad hemsida är en del av de aktiviteter som Augustsson har planerat och till stor del redan sjösatt. Genom ständiga förbättringar och investeringar har företaget utvecklats till ett modernt legotillverkande företag som idag kan erbjuda sina kunder en helhetslösning. - Vi måste synas mer och profilera oss, säger Marie Augustsson, och det är viktigt att alla våra befintliga kunder blir medvetna om vad vi kan erbjuda idag. Vi måste bygga och stärka vårt varumärke, säger Marie Augustsson. I första hand är det främst nuvarande och befintliga kunder som kommer att märka av de nya grepp som företaget tar, men självklart finns även ett strategiskt mål i satsningen. - Vi ville få ett modernare utseende berättar Marie. Vi har fått hjälp av Niklas Lindqvist, Kundfokus, och nu är det bara hemsidan kvar som ska få ett lyft. Nyhetsbrevet ska skickas ut 4 ggr per år. Tanken med Nyhetsbrevet är att berätta för kunder vad som händer på företaget, ex. nya investeringar i maskiner och annat som kunden kan ha nytta att veta om. Augustssons Beslagsindustri är certifierad enligt ISO 9001:2008 och arbete pågår just nu med certifiering enligt ISO 14001:2004. Som ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar införs också Lean produktion. Framtidplanerna innefattar även att bygga ett större lager med lagerhotell samt en komplett monteringshall. Sedan ett och ett halvt år tillbaka deltar Marie i projektet Rätt kompetens i rätt tid på rätt plats och har genom de utbildningar och aktiviteter som genomförts inom projektet, blivit Diplomerad Kompetensstrateg. -Vi tar ett helhetsgrepp och att forma framtidens företag med rätt kompetens och även här arbeta strategiskt, är definitivt ett starkt och viktigt konkurrensmedel, avslutar Marie. Augustssons Beslagsindustris nya logotype Ett nytt Marknadsföringsmaterial har tagits fram. Samlingsmonter på Elmia Den 14 april samlades ett antal företag som anmält intresse av att delta i en samlingsmonter på årets Elmia Subcontractor på LP Pressgjuteri i Hultagård för en första gemensam genomgång. Vid informationsträffen, som anordnades av Nuvab, SNAB och SmalandRegion.se, fick de deltagande företagen en första information om planeringen inför mässan. Gruppen kommer att träffas vid ytterligare två tillfällen innan mässan. 3

4 Feststämning på 2010 års NäringslivsGala Den 15 april genomfördes 2010 års Näringslivsgala i Vetlanda med representanter för företag i alla storlekar och från alla branscher. Deltagarna fick njuta av en mycket trevlig helkväll i SAPA-restaurangen. Arrangörer av galan är som vanligt Nuvab, Företagarna, Vetlanda kommun, Svensk Handel Vetlanda, Vetlanda NyföretagarCentrum och Småföretagarna. Under kvällen bjöds gästerna på musikunderhållning med bl.a. Cover Funkers, Anders Axelsson samt Rebecca och Pontus Lundin, intervjuer, stor buffé och mingel. Under kvällen offentliggjordes också namnen på årets Näringslivspristagare. Vinnarna hyllades med välförtjänta priser, diplom, blommor och naturligtvis applådåskor från de närvarande. Vinnare blev: Årets Nyföretagare 2010 Mats Abelsson, Skede Byggservice Genom sin kompetens och breda yrkeserfarenhet har Skede Byggservice skapat ett nytt och framgångsrikt företag. Genom sin företagsfilosofi av noggrannhet, kvalité och med kunden i fokus, har företaget skaffat sig en god renommé som bidrar till rekommendationer från ett växande kundsegment. Årets Företagare 2010 Jesper Starck och Waldemar Maly, Markiscenter i Småland AB År 2004 tog Årets två företagare steget att bli egna företagare. Redan året efter tilldelades man pris som Årets Nyföretagare. Sedan dess har utveckling expanderat i allt högre tempo. Två sanna entreprenörer har utvecklat företaget med bra produkter, bra priser och snabba leveranser. Ägarna har genom en aktiv personalpolitik skapat en framgångsrik och vinnande teamanda i företaget. Omsättningen har fördubblats för varje tvåårsperiod. Idag är man åtta gånger fler anställda och produktionen är mer än tio gånger så hög som vid starten. Företaget har blivit utsett till Gasellföretag och är nu marknadsledande i Norden. Årets butik 2010 Guldcity i Vetlanda AB Att våga och vilja utvecklas i hård konkurrens är något som Årets butik tagit fasta på. Med en tilltalande och genomtänkt marknadsföring syns butiken i många olika sammanhang vilket stärker Vetlanda Handelsplats som helhet. Här möts klassiskt och trend i en inspirerande miljö och Årets butik har visat att de har hjärtat på rätt ställe. 4 Nuvab och Svensk Handel bjöd traditionsenligt på ett sångnummer en kampsång.

5 5

6 Offensiv satsning på Wallby Säteri Expansion och kraftig satsning på marknadsföring är Wallby Säteris svar på den lågkonjunktur som delvis förlamade näringslivet under förra året. När vi besökte Wallby Säteri pågick byggnationen av sex nya dubbelrum för fullt, men nu lär arbetet vara slutfört och Wallby står därmed redo för att bl.a. ta emot en ökande turistström i sommar. - Vi hade krav på fler enkelrum från en större kund, berättar Magnus Nyman. Vi tröttnade på den dåliga konjunkturen och bestämde oss i höstas för att göra en rejäl satsning och redan nu ser vi att det definitivt var rätt. Vi behövde fler enkelrum för våra konferensgäster och behövde fler rum för att ta emot det ökande antalet sommarturister har börjat bra för företaget. Bokningen och omsättningen hittills i år är lika stor som hela förra årets. Det har bl.a. varit många kick-off och konferenser och man har och har haft många offertförfrågningar. - Vi har haft stor glädje av att Plannja flyttat mycket av sin verksamhet till Järnforsen och även Sapa har varit en flitig kund, fortsätter Magnus. Inom kort kommer vi att ha totalt 19 rum och 62 bäddar vilket gör att vi kan ta emot större grupper. Marknadsföring - Under vintern har vi också gjort en rejäl satsning på marknadsföring, berättar Magnus Nyman. Vi har skaffat en ny grafisk profil och en ny hemsida. Mycket av arbetet har fokuserats på att paketera aktiviteter och att bli bokningsbara på nätet. Nu finns vi även med på Facebook och Twitter, vilket är en positiv överraskning för mig. Här kan mina kunder förmedla text och bilder och därmed hjälpa oss i vår marknadsföring. - Vår paketering av aktiviteter har också varit lyckosam. Det är inte stället man säljer utan det är upplevelser. Vårt boende och t.ex. Astrid Lindgrens värld, där gästerna kan boka biljetter via oss, har varit mycket lyckosamt. Vi har redan från mitten av maj långväga gäster som valt att bo här och sedan besöka Astrid Lindgrens värld. - Under maj öppnade vi upp vår restaurang på helgerna och nu från midsommar så har vi öppet varje dag t.o.m. augusti månad, avslutar en mycket nöjd Magnus Nyman. Sammanställning Yrkesbarometer Vetlanda arbetsliv Representerade branscher: Tillverkningsindustri (trä och aluminium), revisionsföretag, skogsföretag, primärvård, logistik och övrigt. Vilka yrken tror du kan bli bristyrken inom 3 år? Listan toppas av: Projektledare CNC-operatörer Verktygsmakare Ingenjörer (både 3 och 5 åriga högskoleutbildningar) Byggnadsplåtslagare Gjuteriarbetare Vilka yrken/funktioner ser du redan idag som bristyrken? Generella hantverksyrken (bl.a. gjuteriarbetare) Snickare/hantverkare Tekniker Lastbilschaufförer Säljtekniker CNC-operatörer Kvalificerade revisorer och redovisare Skogsarbetare som arbetar manuellt Läkare Arbetsmiljöingenjörer Säljare Vilket anställningsbehov har ditt företag idag (närmaste kvartalet) 0-1 person svarar ca 40 % av företagen 2-4 personer svarar ca 60 % Ett företag hade ett förväntat behov av att anställa fler än nio personer (säsongsarbete) Hur tror du att anställningsbehovet kommer att förändras inom ett år? ca 60 % tror att behovet kommer att öka ca 30 % tror på oförändrat behov ca 10 % tror det kommer att minska. 6

7 Pelletsfabriken igång snart med utökad kapacitet Den 6 augusti 2009 brann det i fabriken på Smålandspellets AB i Korsberga. En explosion på taket i cyklonen föranlett av en gnista från en hammarkvarn och därifrån spred sig branden. Tack vare ett snabbt ingripande från Brandvärnet i Korsberga kunde dock branden begränsas, även om elkablarna smälte och maskinerna blev dränkta i vatten och spån. Nu, snart ett år senare, är man uppe i 80 % av den tidigare produktionen, men nu är målsättningen att utöka kapaciteten. - Vi hade trots allt tur, berättar Bengt Sjöholm. Efter bara två veckor var vi igång med produktionen. Då hade vår personal gått igenom samtliga våra maskiner och fått dem att fungera igen. Det var dock ett svårt läge eftersom vi får in så mycket material just under sensommaren och då har den intensivaste produktionsperioden och därmed förtjänstmöjligheter. - Nu byter vi ut både cyklonen och kvarnen och därmed nästan fördubblar vi vår kapacitet. Tack vare den nya kvarnen så kan vi även ta emot mer flis. Det är lättare att få tag i än det kutterspån som vi tidigare huvudsakligen använt för produktion av vår pellets. Idag kör företaget tre skift fem dagar i veckan. Under sommaren, efter nyinstallationen, räknar man periodvis med att gå upp till fem skift. Jonas Holmberg och Bengt Sjöholm vid datorerna som sköter den helautomatiska produktionen av pellets. Jonas Holmberg och Bengt Sjöholm visar upp prov på den pellets företaget producerar. - Det är råvarutillgången som begränsar oss. Vi kan sälja allt vi producerar, fortsätter Bengt. Men i och med igångkörningen av nya kvarnen så kan vi öka vår produktion och även använda oss av alternativa råvaror som inte är möjligt i dagsläget. Framtidshälsan Sverige & LL Coaching: Samlad kompetens inom arbetsmiljö, friskvård, hälso- och rehabiliteringsfrågor Arbetsmiljö, Friskvård, Hälso- & Rehabiliteringsfrågor: Områden som har stor betydelse för individen, arbetsgivare och samhället. Anna-Stina Blomqvist och Lena Letterblad har båda bred och lång erfarenhet av att möta människor i olika arbetsmiljöer och faser i livet. Vad betyder Företagshälsovård för dig? Hur ser ditt företags behov ut vad gäller arbetsmiljöfrågor, hälsofrämjande arbete och rehabilitering o s v. - Jag har jobbat mer än 25 år som företagssköterska och har bland annat arbetat med rådgivning i systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsokontroller, hälsoprofilbedömningar och utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa, berättar Anna-Stina Blomqvist. Sedan 2007 driver jag en mobil företagshälsovård där uppdragen utförs hos kunden. - Även jag har lång erfarenhet inom mitt område, fortsätter Lena Letterblad. Under cirka 20 år har jag arbetat med att möta människor som behöver stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbetslivet. Fokus har bl.a. varit på arbetslivsinriktad rehabilitering och jobbcoachning för arbetslösa, samt seminarier inriktade på hälsa. Sedan 2008 har jag eget företag och arbetar bl.a. med coachning och friskvårdsseminarier och möter kunden på plats enligt överenskommelse. Båda har erfarenheter från att arbeta med friskvårdsseminarier med syftet att bland annat sprida kunskap om vad som påverkar vår hälsa och för att stimulera till hälsosamma val och båda arbetar på konsultbasis, vilket innebär att varje uppdrag skräddarsys och prissätts utifrån tjänstens innehåll. Tillsammans erbjuder de nu ett koncept som riktar sig till arbetsgivare. Programmet innehåller insatser med utgångspunkt från det ansvar arbetsgivaren har i den så kallade Rehabkedjan (kort- och långtidsfrånvaro), motiverande samtal, hälsoprofilbedömningar och friskvårdsseminarier.behovet i det enskilda uppdraget styr innehållet. - Vi samarbetar även med att hjälpa till med att ta fram olika dokument, t.ex. Friskvårdspolicy och policies vid sjukdom/rehabilitering och krissituationer. I vårt nätverk finns kompletterande kompetenser som arbetsmiljöingenjör, sjukgymnast/ergonom, arbetspsykolog och arbetsterapeut som kan rekommenderas vid behov, avslutar Anna-Stina och Lena. 7

8 Hälsan i fokus på Sapa Profiler Hälsan står högt i kurs på Sapa Profiler AB. Här finns en lång lista på aktiviteter som företaget subventionerar helt eller delvis och som de anställda fritt kan välja emellan. - Vi erbjuder ett smörgåsbord av aktiviteter till våra anställda, berättar Kerstin Lundqvist som ansvarar för hälsoarbetet på företaget. Vi vill locka fler att aktivera sig och börja träna. Vi försöker fånga upp så många idéer som möjligt av det våra anställda vill göra. Och vi vill köpa alla aktiviteter från företag i Vetlanda istället för till exempel ha ett eget gym. - Det är mycket viktigt att arbetet med hälsa är förankrat i företagsledningen, betonar Kerstin. Här på Sapa är vårt hälsoarbete väl förankrat hos VD och HR-chefen. Hälsa och säkerhet är prioriterade områden hos oss. Vi har ett personalråd som träffas en gång i månaden och som tar beslut om de olika aktiviteterna. En viktig del i vårt arbete är våra 50 hälsoambassadörer vi har en eller två personer på varje avdelning. De fångar upp idéer från våra anställda och de peppar sina arbetskompisar att vara med på olika friskvårdsaktiviteter. Bureau Veritas utvärderade deltagarna i projektet Rätt kompetens Under vecka 17 besöktes projektdeltagarna i projektet Rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid, av Göran Brohammer, Bureau Veritas. Syftet med hans besök var att utvärdera hur långt projektdeltagarna kommit i sitt arbete med kompetensförsörjningsprocessen (i sitt pilotarbete alt. sin nuvarande arbetsplats) och ge tips och vägledning i det fortsatta arbetet. Onsdagen den 29 april besökte Göran Brohemmer Aquajet Systems AB och Marianne Hilmersson samt Marie Augustsson på Augustssons Beslagsindustri. Resultatet från veckans besök ska följas uppvid nästa projektträff den 4 juni, då Göran kommer på återbesök. Utvärderingen ska ligga till grund till en handlingsplan och vara ett hjälpmedel för deltagarna och företagen, i det fortsatta arbetet att implementera, utveckla och ständigt förbättra sin kompetensförsörjningsprocess. Hög frisknärvaro Det är inte lätt att nå alla anställa med aktiviteter, men Sapa har nått mycket långt. Den senaste mätningen visar att upp emot 70 % av de anställda deltagit i aktiviteter. Det här har i sin tur haft effekt på sjukfrånvaron som minskat kontinuerligt sedan flera år tillbaka. Sapa Profiler mäter också frisknärvaron men tanke att fokuseras på det friska och positiva. Här man tittar man på hur stor andel av de anställda som varit helt utan sjukfrånvaro i två år. Under 2009 låg man på 27 % och målet är att man ska komma upp i 33 %. Steg 1 i Sapas hälsoarbete har varit att motivera till ökad fysisk aktivitet, men man har inte nöjt sig med detta. I steg 2 jobbar man med att motivera till en förbättrad kost. Tillsammans med Eurest, som driver Sapa-restaurangen, har man ett hälsoprojekt med inriktning på hälsosam mat. Det har inneburit att restaurangen nu är en Nyckelhålsrestaurang där man t.ex. kan köpa en nyckelhålsrätt varje dag och där det erbjuds t.ex. fruktdrinkar och sallader. - Det här har inneburit att Livsmedelsverket numera har Sapa som en referens för hur ett företag kan arbeta aktivt med kosten, berättar en mycket nöjd Kerstin Lundqvist. Sapa har nyligen också fått en förlängning på sin hälsodiplomering från Korpen. Det nya diplomet gäller till och med mars 2012 då företagets arbete stäms av på nytt. Av diplomet framgår bl.a. att företaget har Bra mål, väl avvägda och realistiska. Dessa mål, utfallet och uppföljningsarbetet visar att ni har stor vana att arbeta med dessa frågor samt tillvaratar rutinen på ett föredömligt sätt. Nämnas kan också att den hälsoenkät som ligger till grund för Korpens bedömning visar att Sapa stadigt har förbättrat alla delar gällande hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. 8 Marianne Hilmersson i samtal med Göran Brohammer.

9 Säkerheten ska alltid komma först! Den 26 april föreläste Helene Järvinen från WSP Environmental om Personlig säkerhet, på Nuvabs tematräff. På plats fanns också Ulf Skarve, Sapa Profiler AB. Det är ingen som tjänar på att du skadar dig och det är definitivt ingen som tackar dig om du gör det illa på jobbet. Med de orden inledde Helene, denna eftermiddag på Östanå Wärdshus. Så här har vi alltid gjort... en gammal och högst vanlig attityd, men nog så viktigt att tänka igenom. Är det säkert eller kan det göras annorlunda och säkrare. Om människor använder eller INTE använder skyddsutrustning och tar onödiga risker ligger till största del i våra attityder. För att få till en förändring/ förbättring krävs bl.a. att du som chef föregår med gott exempel. Struntar chefen i skyddsutrustning, gör andra det också. Det är också viktigt att chefen påtalar när någon ej använder skyddsutrustning. Varför sker då olyckor på en arbetsplats? - Trött - Ouppmärksamhet - Stress - Attityd - Nonchalans - Okunskap - Monotona rörelser - Koncentration på något annat och missar något runt omkring/bakom eller dylikt - Miljö - trånga, röriga lokaler - Droger o alkohol - Trasig utrustning/maskiner, sladdar - Brister i säkerhetsutrustning eller saknas ej ditsatt eller bortplockat - Slarvar med skyddsutrustning - Prestationskrav Ja, orsakerna kan vara många, men det flesta orsakerna går att anknyta till attityder. På Sapa har man valt att utbilda samtliga anställda i Personlig säkerhet. - På en allvarlig olycka har det ofta skett 3-10 mindre allvarliga olyckor, tillbud och rapporter, berättade Ulf Skarve. Därför är det så otroligt viktigt att man på företaget får igång en bra tillbudsrapportering. Det måste vara ok att göra ett misstag och berätta/rapportera om det. På Sapa är det säkerheten som kommer först i alla lägen. På Sapa finns ett antal aktiviteter och handlingar som tillsammans ska leda företaget fram mot målet Sapa - Nollvision. - Vi har policys, information, skyddsutrustning, utbildning arbete på höjd, personlig säkerhet, truck och andra lyftdon och naturligtvis fokus på tillbudsrapportering och rapporter. På ledningens agenda ligger säkerhetsfrågan högt upp och vi tittar alltid på hur vi hela tiden kan bli bättre, avslutade Ulf Skarve. Till hösten 2010 planerar Nuvab att samordna kurser i ämnet. Har du frågor eller intresse så hör av dig till Désirée på Nuvab. Försommarväder och ljusnande ekonomi Nu är det snart sommar på riktigt. En kort tid av spirande grönska och ljusnande kvällar innan det går över till djupgrönt bladverk och nästan övermäktig växtkraft. På samma sätt skulle man kunna beskriva tillståndet i kommunen och i kommunens näringsliv. En försiktig optimism och planering för en ljusare konjunktur kan snart nog ersättas av arbetskraftsbrist och tillväxt med risk för växtvärk. En klok vän sa att lågkonjunktur var ett tillfälle att förbereda den kommande högkonjunkturen. Så har också skett på många ställen. Företag likväl som kommunen har trimmat sina processer, sett över sin organisation och ökat takten i kvalitetsarbetet för att gå starkare in i framtiden. Lågkonjunkturen drabbade många och en grupp som särskilt fått lida är ungdomarna. Kommunen har beslutat om en satsning för 2010 på 8,5 miljoner kronor för att 70 ungdomar ska kunna få jobb, lön och erfarenhet under 6 månader. Det gläder mig mycket att kommunens företag också satsar stort på praktikplatser för att ge arbetslösa en chans att komma till arbete. Det tjänar alla på. Den arbetssökande som får praktik och företaget som i den kommande högkonjunkturen kan få lättare att rekrytera. Tillsammans rustar vi för högkonjunktur, attraktivitet och tillväxt, tillsammans bygger vi Vetlandas framtid. Gunilla Hjelm Kommunalråd (C), Vetlanda 9

10 Efterfrågan hög på utbildningar... Under våren 2010 har efterfrågan på utbildningar hos Nuvab varit mycket hög. Denna trend är positiv och visar på framtidstro och ett bättre ekonomiskt läge hos våra företag. Fram till semestern kommer lika många personer som under hela 2009 (ca 160 personer) deltagit på utbildningar hos Nuvab! Intresset har bl.a. varit stort på utbildning inom CE-märkning och det nya maskindirektivet samt Excel. Andra kurser som genomförts är truckförarutbildning (A, B och C), Heta Arbeten, Robotteknik, Bättre arbetsmiljö och Ledarskaputveckling. Utbildningskatalogen för hösten 2010 har skickats ut och saknar ni den eller vill ha fler exemplar, hör av er till oss på Nuvab. Här är ett axplock på redan planerade utbildningar: Traversförarutbildning 25 augusti (endagsutb.) Kostnad: 1350 kr exkl. moms och kurslitteratur. (ord. pris 2050 kr) Möjlighet finns fortfarande att anmäla sig till Truckförarutbildning B (30 juni och 1-2 juli) En nyhet denna vår var en halvdagsutbildning inom Telefonkultur och kundbemötande. Kursen hölls den 18 maj och blev snabbt fullbokad. Ny kurs är planerad till den 23 september. Arbetsrätt 7 och 15 september. Kostnad: kr exkl. moms/deltagare för båda dagarna. Ur innehållet: Anställningsavtal, medbestämmandelagen, LAS (anställningsformer, omplacering, svåra uppsägningsfall m.m.). Telefonkultur och kundbemötande 23 september (halvdag) Kunden är den mest betydelsefulla personen i alla företag. Det första intrycket han/hon får av ditt företag är därför oerhört viktigt. Målgrupp: Du som arbetar i växel, reception, ordermottagning eller på andra sätt är företagets ansikte utåt. Halvdag. Kostnad: kr exkl. moms 10

11 Kvalitetsnätverket besökte Scania i Oskarshamn Nästan på årsdagen från kvalitetsnätverkets förra besök i Oskarshamn (SKB, kärnbränslehantering), var det så åter dags att åka till ostkusten. Denna gång för att besöka Scania och få en presentation kring företagets Produktionssystem, SPS. Scanias produktionssystem bygger på tre värderingar: Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri Fyra huvudprinciper: Standardiserat arbetssätt Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Ständiga förbättringar Nätverket fick en kortare presentation av Scania och dess historia. Bland annat berättade Fredrik Fredriksson att namnet Scania betyder Skåne på latin och att det är därifrån den välkända symbolen med Gripen kommer (Skåne läns Vapensköld). Vidare berättade Fredrik att Scania inte visat röda siffror sedan 1934, vilket de naturligtvis är mycket stolta över. Konceptet för deras framgång bygger på ett modulsystem dvs. att de har ett antal (relativt få) olika komponenter (ex. växellådor och balkar) som de sedan kombinerar till flera olika modeller. Modulsystem tillsammans med ett strukturerat och målinriktat arbeta i sitt produktionssystem har skapat ett framgångsrikt företag. Idag har Scania ca anställda i Oskarshamn (hyttillverkning). Vi slogs av att det var en otrolig ordning och reda, ett lugnt tempo och många tavlor som visualiserade deras produktionssystem. Alla delar i produktionen knöts samman och det fanns hela tiden en koppling tillbaka till deras Scania hus som sammanfattar SPS. Fyra prioriteringar: 1. Säkerhet/miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Från 1996 fram till 2006 har frisknärvaron ökat från 91 % till 96 %, de har fördubblat sin produktivitet (samma antal medarbetare) och reklamationerna 2006 var endast 25 % jämfört med antalet Rätt från mig Ständiga förbättringar Prioritering: 1.Säkerheten/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Förbrukningsstyrd produktion Normalläge Standardiserat arbetssätt Standardisering Takt Utjämnat flöde Balanserat flöde Visuellt Realtid Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri L e d a r s k a p Nuvab bildar inköpsnätverk Inköparen har en stor påverkan på företagets lönsamhet. Det är också ett jobb som ställer stora och skiftande krav på inköparens kompetens. Nuvab har därför tagit initiativ till att bilda ett nätverk för inköpare - för erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling. Nätverket träffades den 20 april för en inledande planeringsträff. Det fanns ett antal ämnen som deltagarna var intresserade av att belysa vidare vid gemensamma träffar - både internt och med externa resurser. Nästa träff kommer att hållas hos Sapa Profiler AB den 29 juni. 11

12 Avsändare: GRUPPREKLAM TILL FÖRETAG Man ska akta sig för att ha så många järn i elden att den slocknar. Okänd Älggatan 2, Vetlanda , Nya delägare (medlemmar) i Nuvab SmalandRegion Jenny Almqvist. Företagets verksamhet: Internetportal för näringslivet med fokus på Höglandet. Vänhems Café och Vandrarhem Anna Sognefur Företagets verksamhet: Café, servering, vandrarhem, aktiviteter och äventyrsgolf. Bli delägare i Nuvab du också! Som delägare i Nuvab får du inte räkna med att få någon avkastning på aktierna. Vi återinvesterar allt i näringslivsutveckling aktiviteter, seminarier, kompetensutveckling, marknadsföring Men som ägare är du med och bestämmer inriktningen på vårt arbete, hur vi arbetar bäst för att utveckla vårt näringsliv dina synpunkter blir hörda! Det är billigt att bli delägare i Nuvab. Du betalar 100 kr till Föreningen Nuvab (du blir därmed en av många som gemensamt äger alla aktierna i aktiebolaget). Dessutom betalar du kronor i en anslutningsavgift (om du har max 20 anställda) samt en serviceavgift på 160 kr/anställd och år. Kontakta oss så berättar vi mer om dina förmåner och våra möjligheter! Prinfo Bergs, Vetlanda Utökat samarbete mellan Nuvab och Svensk Handel Vetlanda Nuvab och Svensk Handel Vetlanda har under året utökat sitt samarbete. Tillsammans kommer man bl.a. att arbeta för att utveckla Vetlanda som handels- och mötesplats, se sid 1, och fr. o.m. nu så kommer även Svenska Handels medlemmar att vara delägare/medlemmar i Nuvab. - Samarbetet har alltid varit starkt mellan företag i Vetlanda. Med det utökade samarbetet hoppas vi skapa synergieffekter som hela näringslivet har glädje av, säger Börje Cronvall. Vi är övertygade om att samverkan är det bästa framgångsreceptet för Vetlanda kommun. Det är helheten som avgör vår attraktionskraft. Vi är alltså i högsta grad beroende av varandra oavsett om det gäller tillverkningsindustri, tjänstesektorn eller handeln. Tillsammans formar vi framtidens Vetlanda. - Svensk Handel har de senaste åren haft i uppdrag att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla handeln i Vetlanda, säger Jessica Bohlin, ordförande i Svensk Handel Vetlanda. Detta har gett resultat men vi vill fortsätta fördjupa och intensifiera vårt arbete och genom att bli medlemmar i Nuvab kan vi ta del av dess näringslivsutveckling. Gemensamt har Nuvab och Svensk Handel ordet samverkan som nyckelord. Tillsammans kan vi utveckla Vetlanda och Vetlanda Handelsplats. Nuvabs nya medlemmar Abrahamsons skor Apoteket Lejonet Autoexperten Babyproffsen,Leksakslagret i Vetlanda AB Best Western Vetlanda Stadshotell Björns Bokhandel AB Boken AB Vetlanda Butik M B-Young Centralhotellet i vetlanda AB Centrumgrillen City Herrmode AB Colorama Connys Cykel & Motor AB Djurmagazinet Dressmann AB Däckcenter i Vetlanda AB EM Vetlanda Holsby möbler Erikshjälpen Second Hand Euromaster Expert Nydala Fastighetsbyrån i Vetlanda Flugeby golv Gina Tricot Glitter Golfshopen i Vetlanda AB Golv-city i Vetlanda AB Greppbart Gretas blomsterhandel i Vetlanda AB GuldCity i Vetlanda AB H & M Handelsbanken Hasses Gatukök Heimstaden Hemmakväll HemÅvila i Vetlanda AB Invit JC Butiken Johanssons Mekaniska/Elon Kapp Ahl Karlbergs Bilaffär AB Kicks Konditori Cecil Stadshuset AB Konditori Stjärnan Kontorsspecial AB Lidl Life Lilla butiken men & women Lindahls Urmakeri Lindex Lundahls Lås i Vetlanda AB Länsförsäkringar Markis- & Gardinservice AB Maxi ICA Stormarknad McDonald s MC-Guiden Nordea Nydala racing & nöjescenter AB Nymans Skor AB OKQ8 Optimera Oskars konditori Parelle Cosmetics Peters glas och porslin Qubic Reklam Restaurang Chili Thai SEB Spinneribolaget Statoil Sten Sture Fastighets AB Swedbank Svedboms Guldsmedsaffär Sydost Försäkringar Symanskinsbutiken Synsam Systembolaget Team Sportia Teknik Kompaniet Två Rum Frisör & Massör Vero Moda Vetlanda Bowling Vetlanda Djuraffär Vetlanda Friskvårdscenter Vetlanda Golfklubb Vetlanda Resebyrå/B Q Travel AB Vetlanda Trävaror Witala Bostäder AB Väskan

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Deltagande: Anders Nilsson Anna van Elverdinge Benny Svensson Stellan Svensson Christina Moths Mikael Nimmersjö Dan Ljungström Franky van Elverdinge Fredrik

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Winbergs Hälsa Friskare Du

Winbergs Hälsa Friskare Du Hälsoutbud Winbergs Hälsa Friskare Du Innehåll Varför satsa på hälsa? sid. 4 Hälsointervention sid. 5 Föreläsningar sid. 7 Kurser i hälsosam matlagning sid. 8 Gym sid. 11 Hälsokonsultation sid. 12 Gruppträning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5...

http://evt.mdlnk.se/show.aspx?accountid=9bb9b75a-6a4a-4188-b7f5... 1 av 5 2015-04-20 14:42 Företagsplats Väsby 2 2015 Visa som webbsida» Vill ditt företag göra en insats för Väsbys ungdomar i sommar samtidigt som ert företag får hjälp med olika arbetsuppgifter som hantverksarbete

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen!

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen! Välkommen till Fasaddagen! Program Fasaddagen 2015 Förmiddagen 10.15 Hur ser det ut för byggindustrin? Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier 10.55 Nyheter i SSF 200:5 Jörgen Häll, Glascentrum 11.30

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer