INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Tillsammans lyfter vi Vetlanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2010. Tillsammans lyfter vi Vetlanda"

Transkript

1 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Tillsammans lyfter vi Vetlanda Nu görs en gemensam satsning som på sikt ska resultera i att Vetlanda kommun blir en ännu mer attraktiv kommun att bo och verka i samt att besöka. Den 19 maj samlades representanter för Fastighetsägarna, Svensk Handel Vetlanda, Vetlanda kommun och Nuvab för att få till ett ännu djupare samarbete för att göra Vetlanda allt mer attraktivt. Detta var ett första möte där diskussionen handlade om hur ett djupare samarbete för att utveckla Vetlanda skall ta form. Syftet med mötet var att skapa en grogrund för ett arbetssätt som över tid skall leda till ökad handel, nya investeringar i fastighetsbeståndet, högre kvalitet samt ett ännu mer attraktivt Vetlanda. Arbetet drivs i projektform av Johanna Donker, som nu är anställd av Nuvab på halvtid. - Vi kommer till en början att genomföra en rad träffar och studiebesök där vi tillsammans ska försöka skapa oss en helhetsbild av vilka behov som finns i vår kommun när det till exempel gäller ökad handel och nya investeringar i fastighetsbeståndet, menar Johanna Donker. Vid den första träffen höll Tomas Kruth, Fastighetsägarna, föreläsningen Offensiv stadsutveckling i teori och praktik där han poängterade vikten av olika framgångsfaktorer och trender för att kunna utveckla en stad i allmänhet och mindre städer i synnerhet. besöka och verka i, avrundade kommunalrådet Gunilla Hjelm träffen den 19 maj. Vad händer nu? - Vi kommer nu att forma Plattform Vetlanda och dess handlingsplan skall bli ett resultat av samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna, Svensk Handel Vetlanda och NUVAB, säger Börje Cronvall, och nästa steg i processen är att vi initialt bildar en processgrupp som tillsammans arbetar fram en utvecklingsplan. I processgruppen ingår representanter för Vetlanda kommun, fastighetsägarna och Svensk Handel Vetlanda. Var och en har ansvar att vara koordinator för sin bransch, organisation, intresseområde etc. Som underlag för denna grupps arbete ligger materialet från informationsmötet den 19 maj som följs upp av en nulägesanalys på de uppmärksammade prioriterade områdena. Att samverka, aktörerna emellan, är enskilt den största framgångsfaktorn för att lyckas utveckla en stads attraktivitet, underströk Tomas Kruth. För att ta fram en handlingsplan och för att kunna förverkliga våra ambitioner fortsatte träffen med grupparbeten där det fokuserades på frågorna vad vill vi åstadkomma och hur skall vi gå till väga? - Vi måste våga göra förändringar för en mer attraktiv plats att bo, Några exempel på dessa områden som lyftes fram av grupperna var att skapa ett centrum som mötesplats för både yngre och äldre, öka tillgängligheten i Vetlanda Handelplats och skapa förutsättningar för etableringar av nöjesutbud, uteserveringar, natursköna och centrala boenden. - Processgruppen kommer nu börja arbeta med att initiera, driva och genomföra prioriterade utvecklingsfrågor på ett konkret och resultatinriktat sätt. Arbetet ska bidra till Vetlandas expansion, avslutar Börje Cronvall. UR INNEHÅLLET: RISKBEDÖMNING MAKEOVER NÄRINGSLIVSGALA HÄLSAN I FOKUS LJUSNANDE EKONOMI

2 Välbesökt frukostmöte om styrelsearbete Den 29 april anordnade Nuvab ett frukostmöte om styrelsearbete, som uppföljning på en tidigare träff som anordnades i samarbete med Swedbank och Styrelseakademin. Målet med träffen var att ytterligare beskriva nyttan av ett effektivt styrelsearbete med extern representation samt att informera om en planerad utbildning i styrelsearbete. Efter en kort presentation av Nuvabs kommande aktiviteter och utbildningar inledde Stefan Hilmersson, Aquajet Systems AB. Stefan Hilmersson inledde med att berätta om det egna företaget, där merparten av produkterna säljs på export. För 4-5 år sedan deltog Stefan i en styrelseutbildning och då väcktes tankarna på att ha en extern representation i företagets styrelse. Det är viktigt att fundera på vilken kompetens som saknas - och att det inte ska vara en kompis som går in i styrelsen. - Det är viktigt att ha en gemensam värdegrund, betonade Peter. Styrelsen kan tillföras både kompetens och ett vidgat kontaktnät. - Då bestämde vi oss för att ta in två externa representanter i vår styrelse. Vi har 4-5 styrelsesammanträden per år och då arbetar vi vanligtvis med ett tema per sammanträde. I styrelsen behandlar vi de mer långsiktiga frågorna. Som vd och ägare måste man vara beredd på att öppna sig när man får frågor från ett annat perspektiv, många gånger obekväma frågor. Men för vår del så har detta enbart varit positivt för företaget. Stefan har nu också valts in i StyrelseAkademins styrelse i länet. Peter Josephson, MP bolagen AB, var nästa föreläsare. Han berättade om styrelsearbete ur tre perspektiv som extern ledamot i KontorsSpecial AB, som vd i MP bolagen samt som styrelseledamot i Elit Vetlanda Speedway AB. - Som vd har jag utökat min kompetens genom att verka som en extern styrelseledamot i ett annat företag, menade Peter. Ytterligare en vinst med att engagera fler i styrelsen kan vara att låta en värdefull anställd bli styrelseledamot. Därigenom knyter man upp den anställde närmare till företaget. Anne Almström, ledamot i StyrelseAkademins styrelse, betonade att det finns fakta som bevisar att företag med en extern styrelserepresentation har en bättre tillväxt och lönsamhet. StyrelseAkademin planerar ett par styrelseutbildningar under hösten. Om det blir tillräckligt antal deltagare från Vetlanda så kan en förläggas hit. Förhoppningen är att en utbildning också kan utgöra starten på ett mer kontinuerligt arbete där man regelbundet kan träffas för diskussioner, föreläsningar m.m. i frågor som rör styrelsearbete. Riskbedömning i praktiken Nuvabs produktionschefsnätverk besökte vid sin senaste träff Sapas fabrik i Sjunnen. Riskbedömning hur hanterar vi det var temat för träffen dit Tomas Svensson, Sensia, var inbjuden som föreläsare. Riskbedömning är en central del i arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. När en olycka inträffar ses ofta individen och den mänskliga faktorn som orsaken, men de grundläggande orsakerna är oftast en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Gruppen fick inledningsvis en föreläsning om riskbedömning, där man också fick ta del av mallar man kan använda sig av för att bedöma risker och göra riskvärderingar. Efter teoripasset gick man ut i produktionslokalerna för att göra riskbedömningar i praktiken - en inte helt lätt uppgift, där man i vissa fall var oense om riskvärderingen. Att övningen var nyttig var deltagarna helt överens om. 2

3 Envis smålänning gör total makeover Augustssons Beslagsindustri är en pigg 64-åring som under våren satsat på ett nytt och fräscht marknadsföringsmaterial och en ny logotype. En offensivare marknadsföring i form av utskick och nyhetsbrev, samt förbättrad hemsida är en del av de aktiviteter som Augustsson har planerat och till stor del redan sjösatt. Genom ständiga förbättringar och investeringar har företaget utvecklats till ett modernt legotillverkande företag som idag kan erbjuda sina kunder en helhetslösning. - Vi måste synas mer och profilera oss, säger Marie Augustsson, och det är viktigt att alla våra befintliga kunder blir medvetna om vad vi kan erbjuda idag. Vi måste bygga och stärka vårt varumärke, säger Marie Augustsson. I första hand är det främst nuvarande och befintliga kunder som kommer att märka av de nya grepp som företaget tar, men självklart finns även ett strategiskt mål i satsningen. - Vi ville få ett modernare utseende berättar Marie. Vi har fått hjälp av Niklas Lindqvist, Kundfokus, och nu är det bara hemsidan kvar som ska få ett lyft. Nyhetsbrevet ska skickas ut 4 ggr per år. Tanken med Nyhetsbrevet är att berätta för kunder vad som händer på företaget, ex. nya investeringar i maskiner och annat som kunden kan ha nytta att veta om. Augustssons Beslagsindustri är certifierad enligt ISO 9001:2008 och arbete pågår just nu med certifiering enligt ISO 14001:2004. Som ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar införs också Lean produktion. Framtidplanerna innefattar även att bygga ett större lager med lagerhotell samt en komplett monteringshall. Sedan ett och ett halvt år tillbaka deltar Marie i projektet Rätt kompetens i rätt tid på rätt plats och har genom de utbildningar och aktiviteter som genomförts inom projektet, blivit Diplomerad Kompetensstrateg. -Vi tar ett helhetsgrepp och att forma framtidens företag med rätt kompetens och även här arbeta strategiskt, är definitivt ett starkt och viktigt konkurrensmedel, avslutar Marie. Augustssons Beslagsindustris nya logotype Ett nytt Marknadsföringsmaterial har tagits fram. Samlingsmonter på Elmia Den 14 april samlades ett antal företag som anmält intresse av att delta i en samlingsmonter på årets Elmia Subcontractor på LP Pressgjuteri i Hultagård för en första gemensam genomgång. Vid informationsträffen, som anordnades av Nuvab, SNAB och SmalandRegion.se, fick de deltagande företagen en första information om planeringen inför mässan. Gruppen kommer att träffas vid ytterligare två tillfällen innan mässan. 3

4 Feststämning på 2010 års NäringslivsGala Den 15 april genomfördes 2010 års Näringslivsgala i Vetlanda med representanter för företag i alla storlekar och från alla branscher. Deltagarna fick njuta av en mycket trevlig helkväll i SAPA-restaurangen. Arrangörer av galan är som vanligt Nuvab, Företagarna, Vetlanda kommun, Svensk Handel Vetlanda, Vetlanda NyföretagarCentrum och Småföretagarna. Under kvällen bjöds gästerna på musikunderhållning med bl.a. Cover Funkers, Anders Axelsson samt Rebecca och Pontus Lundin, intervjuer, stor buffé och mingel. Under kvällen offentliggjordes också namnen på årets Näringslivspristagare. Vinnarna hyllades med välförtjänta priser, diplom, blommor och naturligtvis applådåskor från de närvarande. Vinnare blev: Årets Nyföretagare 2010 Mats Abelsson, Skede Byggservice Genom sin kompetens och breda yrkeserfarenhet har Skede Byggservice skapat ett nytt och framgångsrikt företag. Genom sin företagsfilosofi av noggrannhet, kvalité och med kunden i fokus, har företaget skaffat sig en god renommé som bidrar till rekommendationer från ett växande kundsegment. Årets Företagare 2010 Jesper Starck och Waldemar Maly, Markiscenter i Småland AB År 2004 tog Årets två företagare steget att bli egna företagare. Redan året efter tilldelades man pris som Årets Nyföretagare. Sedan dess har utveckling expanderat i allt högre tempo. Två sanna entreprenörer har utvecklat företaget med bra produkter, bra priser och snabba leveranser. Ägarna har genom en aktiv personalpolitik skapat en framgångsrik och vinnande teamanda i företaget. Omsättningen har fördubblats för varje tvåårsperiod. Idag är man åtta gånger fler anställda och produktionen är mer än tio gånger så hög som vid starten. Företaget har blivit utsett till Gasellföretag och är nu marknadsledande i Norden. Årets butik 2010 Guldcity i Vetlanda AB Att våga och vilja utvecklas i hård konkurrens är något som Årets butik tagit fasta på. Med en tilltalande och genomtänkt marknadsföring syns butiken i många olika sammanhang vilket stärker Vetlanda Handelsplats som helhet. Här möts klassiskt och trend i en inspirerande miljö och Årets butik har visat att de har hjärtat på rätt ställe. 4 Nuvab och Svensk Handel bjöd traditionsenligt på ett sångnummer en kampsång.

5 5

6 Offensiv satsning på Wallby Säteri Expansion och kraftig satsning på marknadsföring är Wallby Säteris svar på den lågkonjunktur som delvis förlamade näringslivet under förra året. När vi besökte Wallby Säteri pågick byggnationen av sex nya dubbelrum för fullt, men nu lär arbetet vara slutfört och Wallby står därmed redo för att bl.a. ta emot en ökande turistström i sommar. - Vi hade krav på fler enkelrum från en större kund, berättar Magnus Nyman. Vi tröttnade på den dåliga konjunkturen och bestämde oss i höstas för att göra en rejäl satsning och redan nu ser vi att det definitivt var rätt. Vi behövde fler enkelrum för våra konferensgäster och behövde fler rum för att ta emot det ökande antalet sommarturister har börjat bra för företaget. Bokningen och omsättningen hittills i år är lika stor som hela förra årets. Det har bl.a. varit många kick-off och konferenser och man har och har haft många offertförfrågningar. - Vi har haft stor glädje av att Plannja flyttat mycket av sin verksamhet till Järnforsen och även Sapa har varit en flitig kund, fortsätter Magnus. Inom kort kommer vi att ha totalt 19 rum och 62 bäddar vilket gör att vi kan ta emot större grupper. Marknadsföring - Under vintern har vi också gjort en rejäl satsning på marknadsföring, berättar Magnus Nyman. Vi har skaffat en ny grafisk profil och en ny hemsida. Mycket av arbetet har fokuserats på att paketera aktiviteter och att bli bokningsbara på nätet. Nu finns vi även med på Facebook och Twitter, vilket är en positiv överraskning för mig. Här kan mina kunder förmedla text och bilder och därmed hjälpa oss i vår marknadsföring. - Vår paketering av aktiviteter har också varit lyckosam. Det är inte stället man säljer utan det är upplevelser. Vårt boende och t.ex. Astrid Lindgrens värld, där gästerna kan boka biljetter via oss, har varit mycket lyckosamt. Vi har redan från mitten av maj långväga gäster som valt att bo här och sedan besöka Astrid Lindgrens värld. - Under maj öppnade vi upp vår restaurang på helgerna och nu från midsommar så har vi öppet varje dag t.o.m. augusti månad, avslutar en mycket nöjd Magnus Nyman. Sammanställning Yrkesbarometer Vetlanda arbetsliv Representerade branscher: Tillverkningsindustri (trä och aluminium), revisionsföretag, skogsföretag, primärvård, logistik och övrigt. Vilka yrken tror du kan bli bristyrken inom 3 år? Listan toppas av: Projektledare CNC-operatörer Verktygsmakare Ingenjörer (både 3 och 5 åriga högskoleutbildningar) Byggnadsplåtslagare Gjuteriarbetare Vilka yrken/funktioner ser du redan idag som bristyrken? Generella hantverksyrken (bl.a. gjuteriarbetare) Snickare/hantverkare Tekniker Lastbilschaufförer Säljtekniker CNC-operatörer Kvalificerade revisorer och redovisare Skogsarbetare som arbetar manuellt Läkare Arbetsmiljöingenjörer Säljare Vilket anställningsbehov har ditt företag idag (närmaste kvartalet) 0-1 person svarar ca 40 % av företagen 2-4 personer svarar ca 60 % Ett företag hade ett förväntat behov av att anställa fler än nio personer (säsongsarbete) Hur tror du att anställningsbehovet kommer att förändras inom ett år? ca 60 % tror att behovet kommer att öka ca 30 % tror på oförändrat behov ca 10 % tror det kommer att minska. 6

7 Pelletsfabriken igång snart med utökad kapacitet Den 6 augusti 2009 brann det i fabriken på Smålandspellets AB i Korsberga. En explosion på taket i cyklonen föranlett av en gnista från en hammarkvarn och därifrån spred sig branden. Tack vare ett snabbt ingripande från Brandvärnet i Korsberga kunde dock branden begränsas, även om elkablarna smälte och maskinerna blev dränkta i vatten och spån. Nu, snart ett år senare, är man uppe i 80 % av den tidigare produktionen, men nu är målsättningen att utöka kapaciteten. - Vi hade trots allt tur, berättar Bengt Sjöholm. Efter bara två veckor var vi igång med produktionen. Då hade vår personal gått igenom samtliga våra maskiner och fått dem att fungera igen. Det var dock ett svårt läge eftersom vi får in så mycket material just under sensommaren och då har den intensivaste produktionsperioden och därmed förtjänstmöjligheter. - Nu byter vi ut både cyklonen och kvarnen och därmed nästan fördubblar vi vår kapacitet. Tack vare den nya kvarnen så kan vi även ta emot mer flis. Det är lättare att få tag i än det kutterspån som vi tidigare huvudsakligen använt för produktion av vår pellets. Idag kör företaget tre skift fem dagar i veckan. Under sommaren, efter nyinstallationen, räknar man periodvis med att gå upp till fem skift. Jonas Holmberg och Bengt Sjöholm vid datorerna som sköter den helautomatiska produktionen av pellets. Jonas Holmberg och Bengt Sjöholm visar upp prov på den pellets företaget producerar. - Det är råvarutillgången som begränsar oss. Vi kan sälja allt vi producerar, fortsätter Bengt. Men i och med igångkörningen av nya kvarnen så kan vi öka vår produktion och även använda oss av alternativa råvaror som inte är möjligt i dagsläget. Framtidshälsan Sverige & LL Coaching: Samlad kompetens inom arbetsmiljö, friskvård, hälso- och rehabiliteringsfrågor Arbetsmiljö, Friskvård, Hälso- & Rehabiliteringsfrågor: Områden som har stor betydelse för individen, arbetsgivare och samhället. Anna-Stina Blomqvist och Lena Letterblad har båda bred och lång erfarenhet av att möta människor i olika arbetsmiljöer och faser i livet. Vad betyder Företagshälsovård för dig? Hur ser ditt företags behov ut vad gäller arbetsmiljöfrågor, hälsofrämjande arbete och rehabilitering o s v. - Jag har jobbat mer än 25 år som företagssköterska och har bland annat arbetat med rådgivning i systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsokontroller, hälsoprofilbedömningar och utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa, berättar Anna-Stina Blomqvist. Sedan 2007 driver jag en mobil företagshälsovård där uppdragen utförs hos kunden. - Även jag har lång erfarenhet inom mitt område, fortsätter Lena Letterblad. Under cirka 20 år har jag arbetat med att möta människor som behöver stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbetslivet. Fokus har bl.a. varit på arbetslivsinriktad rehabilitering och jobbcoachning för arbetslösa, samt seminarier inriktade på hälsa. Sedan 2008 har jag eget företag och arbetar bl.a. med coachning och friskvårdsseminarier och möter kunden på plats enligt överenskommelse. Båda har erfarenheter från att arbeta med friskvårdsseminarier med syftet att bland annat sprida kunskap om vad som påverkar vår hälsa och för att stimulera till hälsosamma val och båda arbetar på konsultbasis, vilket innebär att varje uppdrag skräddarsys och prissätts utifrån tjänstens innehåll. Tillsammans erbjuder de nu ett koncept som riktar sig till arbetsgivare. Programmet innehåller insatser med utgångspunkt från det ansvar arbetsgivaren har i den så kallade Rehabkedjan (kort- och långtidsfrånvaro), motiverande samtal, hälsoprofilbedömningar och friskvårdsseminarier.behovet i det enskilda uppdraget styr innehållet. - Vi samarbetar även med att hjälpa till med att ta fram olika dokument, t.ex. Friskvårdspolicy och policies vid sjukdom/rehabilitering och krissituationer. I vårt nätverk finns kompletterande kompetenser som arbetsmiljöingenjör, sjukgymnast/ergonom, arbetspsykolog och arbetsterapeut som kan rekommenderas vid behov, avslutar Anna-Stina och Lena. 7

8 Hälsan i fokus på Sapa Profiler Hälsan står högt i kurs på Sapa Profiler AB. Här finns en lång lista på aktiviteter som företaget subventionerar helt eller delvis och som de anställda fritt kan välja emellan. - Vi erbjuder ett smörgåsbord av aktiviteter till våra anställda, berättar Kerstin Lundqvist som ansvarar för hälsoarbetet på företaget. Vi vill locka fler att aktivera sig och börja träna. Vi försöker fånga upp så många idéer som möjligt av det våra anställda vill göra. Och vi vill köpa alla aktiviteter från företag i Vetlanda istället för till exempel ha ett eget gym. - Det är mycket viktigt att arbetet med hälsa är förankrat i företagsledningen, betonar Kerstin. Här på Sapa är vårt hälsoarbete väl förankrat hos VD och HR-chefen. Hälsa och säkerhet är prioriterade områden hos oss. Vi har ett personalråd som träffas en gång i månaden och som tar beslut om de olika aktiviteterna. En viktig del i vårt arbete är våra 50 hälsoambassadörer vi har en eller två personer på varje avdelning. De fångar upp idéer från våra anställda och de peppar sina arbetskompisar att vara med på olika friskvårdsaktiviteter. Bureau Veritas utvärderade deltagarna i projektet Rätt kompetens Under vecka 17 besöktes projektdeltagarna i projektet Rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid, av Göran Brohammer, Bureau Veritas. Syftet med hans besök var att utvärdera hur långt projektdeltagarna kommit i sitt arbete med kompetensförsörjningsprocessen (i sitt pilotarbete alt. sin nuvarande arbetsplats) och ge tips och vägledning i det fortsatta arbetet. Onsdagen den 29 april besökte Göran Brohemmer Aquajet Systems AB och Marianne Hilmersson samt Marie Augustsson på Augustssons Beslagsindustri. Resultatet från veckans besök ska följas uppvid nästa projektträff den 4 juni, då Göran kommer på återbesök. Utvärderingen ska ligga till grund till en handlingsplan och vara ett hjälpmedel för deltagarna och företagen, i det fortsatta arbetet att implementera, utveckla och ständigt förbättra sin kompetensförsörjningsprocess. Hög frisknärvaro Det är inte lätt att nå alla anställa med aktiviteter, men Sapa har nått mycket långt. Den senaste mätningen visar att upp emot 70 % av de anställda deltagit i aktiviteter. Det här har i sin tur haft effekt på sjukfrånvaron som minskat kontinuerligt sedan flera år tillbaka. Sapa Profiler mäter också frisknärvaron men tanke att fokuseras på det friska och positiva. Här man tittar man på hur stor andel av de anställda som varit helt utan sjukfrånvaro i två år. Under 2009 låg man på 27 % och målet är att man ska komma upp i 33 %. Steg 1 i Sapas hälsoarbete har varit att motivera till ökad fysisk aktivitet, men man har inte nöjt sig med detta. I steg 2 jobbar man med att motivera till en förbättrad kost. Tillsammans med Eurest, som driver Sapa-restaurangen, har man ett hälsoprojekt med inriktning på hälsosam mat. Det har inneburit att restaurangen nu är en Nyckelhålsrestaurang där man t.ex. kan köpa en nyckelhålsrätt varje dag och där det erbjuds t.ex. fruktdrinkar och sallader. - Det här har inneburit att Livsmedelsverket numera har Sapa som en referens för hur ett företag kan arbeta aktivt med kosten, berättar en mycket nöjd Kerstin Lundqvist. Sapa har nyligen också fått en förlängning på sin hälsodiplomering från Korpen. Det nya diplomet gäller till och med mars 2012 då företagets arbete stäms av på nytt. Av diplomet framgår bl.a. att företaget har Bra mål, väl avvägda och realistiska. Dessa mål, utfallet och uppföljningsarbetet visar att ni har stor vana att arbeta med dessa frågor samt tillvaratar rutinen på ett föredömligt sätt. Nämnas kan också att den hälsoenkät som ligger till grund för Korpens bedömning visar att Sapa stadigt har förbättrat alla delar gällande hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. 8 Marianne Hilmersson i samtal med Göran Brohammer.

9 Säkerheten ska alltid komma först! Den 26 april föreläste Helene Järvinen från WSP Environmental om Personlig säkerhet, på Nuvabs tematräff. På plats fanns också Ulf Skarve, Sapa Profiler AB. Det är ingen som tjänar på att du skadar dig och det är definitivt ingen som tackar dig om du gör det illa på jobbet. Med de orden inledde Helene, denna eftermiddag på Östanå Wärdshus. Så här har vi alltid gjort... en gammal och högst vanlig attityd, men nog så viktigt att tänka igenom. Är det säkert eller kan det göras annorlunda och säkrare. Om människor använder eller INTE använder skyddsutrustning och tar onödiga risker ligger till största del i våra attityder. För att få till en förändring/ förbättring krävs bl.a. att du som chef föregår med gott exempel. Struntar chefen i skyddsutrustning, gör andra det också. Det är också viktigt att chefen påtalar när någon ej använder skyddsutrustning. Varför sker då olyckor på en arbetsplats? - Trött - Ouppmärksamhet - Stress - Attityd - Nonchalans - Okunskap - Monotona rörelser - Koncentration på något annat och missar något runt omkring/bakom eller dylikt - Miljö - trånga, röriga lokaler - Droger o alkohol - Trasig utrustning/maskiner, sladdar - Brister i säkerhetsutrustning eller saknas ej ditsatt eller bortplockat - Slarvar med skyddsutrustning - Prestationskrav Ja, orsakerna kan vara många, men det flesta orsakerna går att anknyta till attityder. På Sapa har man valt att utbilda samtliga anställda i Personlig säkerhet. - På en allvarlig olycka har det ofta skett 3-10 mindre allvarliga olyckor, tillbud och rapporter, berättade Ulf Skarve. Därför är det så otroligt viktigt att man på företaget får igång en bra tillbudsrapportering. Det måste vara ok att göra ett misstag och berätta/rapportera om det. På Sapa är det säkerheten som kommer först i alla lägen. På Sapa finns ett antal aktiviteter och handlingar som tillsammans ska leda företaget fram mot målet Sapa - Nollvision. - Vi har policys, information, skyddsutrustning, utbildning arbete på höjd, personlig säkerhet, truck och andra lyftdon och naturligtvis fokus på tillbudsrapportering och rapporter. På ledningens agenda ligger säkerhetsfrågan högt upp och vi tittar alltid på hur vi hela tiden kan bli bättre, avslutade Ulf Skarve. Till hösten 2010 planerar Nuvab att samordna kurser i ämnet. Har du frågor eller intresse så hör av dig till Désirée på Nuvab. Försommarväder och ljusnande ekonomi Nu är det snart sommar på riktigt. En kort tid av spirande grönska och ljusnande kvällar innan det går över till djupgrönt bladverk och nästan övermäktig växtkraft. På samma sätt skulle man kunna beskriva tillståndet i kommunen och i kommunens näringsliv. En försiktig optimism och planering för en ljusare konjunktur kan snart nog ersättas av arbetskraftsbrist och tillväxt med risk för växtvärk. En klok vän sa att lågkonjunktur var ett tillfälle att förbereda den kommande högkonjunkturen. Så har också skett på många ställen. Företag likväl som kommunen har trimmat sina processer, sett över sin organisation och ökat takten i kvalitetsarbetet för att gå starkare in i framtiden. Lågkonjunkturen drabbade många och en grupp som särskilt fått lida är ungdomarna. Kommunen har beslutat om en satsning för 2010 på 8,5 miljoner kronor för att 70 ungdomar ska kunna få jobb, lön och erfarenhet under 6 månader. Det gläder mig mycket att kommunens företag också satsar stort på praktikplatser för att ge arbetslösa en chans att komma till arbete. Det tjänar alla på. Den arbetssökande som får praktik och företaget som i den kommande högkonjunkturen kan få lättare att rekrytera. Tillsammans rustar vi för högkonjunktur, attraktivitet och tillväxt, tillsammans bygger vi Vetlandas framtid. Gunilla Hjelm Kommunalråd (C), Vetlanda 9

10 Efterfrågan hög på utbildningar... Under våren 2010 har efterfrågan på utbildningar hos Nuvab varit mycket hög. Denna trend är positiv och visar på framtidstro och ett bättre ekonomiskt läge hos våra företag. Fram till semestern kommer lika många personer som under hela 2009 (ca 160 personer) deltagit på utbildningar hos Nuvab! Intresset har bl.a. varit stort på utbildning inom CE-märkning och det nya maskindirektivet samt Excel. Andra kurser som genomförts är truckförarutbildning (A, B och C), Heta Arbeten, Robotteknik, Bättre arbetsmiljö och Ledarskaputveckling. Utbildningskatalogen för hösten 2010 har skickats ut och saknar ni den eller vill ha fler exemplar, hör av er till oss på Nuvab. Här är ett axplock på redan planerade utbildningar: Traversförarutbildning 25 augusti (endagsutb.) Kostnad: 1350 kr exkl. moms och kurslitteratur. (ord. pris 2050 kr) Möjlighet finns fortfarande att anmäla sig till Truckförarutbildning B (30 juni och 1-2 juli) En nyhet denna vår var en halvdagsutbildning inom Telefonkultur och kundbemötande. Kursen hölls den 18 maj och blev snabbt fullbokad. Ny kurs är planerad till den 23 september. Arbetsrätt 7 och 15 september. Kostnad: kr exkl. moms/deltagare för båda dagarna. Ur innehållet: Anställningsavtal, medbestämmandelagen, LAS (anställningsformer, omplacering, svåra uppsägningsfall m.m.). Telefonkultur och kundbemötande 23 september (halvdag) Kunden är den mest betydelsefulla personen i alla företag. Det första intrycket han/hon får av ditt företag är därför oerhört viktigt. Målgrupp: Du som arbetar i växel, reception, ordermottagning eller på andra sätt är företagets ansikte utåt. Halvdag. Kostnad: kr exkl. moms 10

11 Kvalitetsnätverket besökte Scania i Oskarshamn Nästan på årsdagen från kvalitetsnätverkets förra besök i Oskarshamn (SKB, kärnbränslehantering), var det så åter dags att åka till ostkusten. Denna gång för att besöka Scania och få en presentation kring företagets Produktionssystem, SPS. Scanias produktionssystem bygger på tre värderingar: Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri Fyra huvudprinciper: Standardiserat arbetssätt Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Ständiga förbättringar Nätverket fick en kortare presentation av Scania och dess historia. Bland annat berättade Fredrik Fredriksson att namnet Scania betyder Skåne på latin och att det är därifrån den välkända symbolen med Gripen kommer (Skåne läns Vapensköld). Vidare berättade Fredrik att Scania inte visat röda siffror sedan 1934, vilket de naturligtvis är mycket stolta över. Konceptet för deras framgång bygger på ett modulsystem dvs. att de har ett antal (relativt få) olika komponenter (ex. växellådor och balkar) som de sedan kombinerar till flera olika modeller. Modulsystem tillsammans med ett strukturerat och målinriktat arbeta i sitt produktionssystem har skapat ett framgångsrikt företag. Idag har Scania ca anställda i Oskarshamn (hyttillverkning). Vi slogs av att det var en otrolig ordning och reda, ett lugnt tempo och många tavlor som visualiserade deras produktionssystem. Alla delar i produktionen knöts samman och det fanns hela tiden en koppling tillbaka till deras Scania hus som sammanfattar SPS. Fyra prioriteringar: 1. Säkerhet/miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Från 1996 fram till 2006 har frisknärvaron ökat från 91 % till 96 %, de har fördubblat sin produktivitet (samma antal medarbetare) och reklamationerna 2006 var endast 25 % jämfört med antalet Rätt från mig Ständiga förbättringar Prioritering: 1.Säkerheten/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Förbrukningsstyrd produktion Normalläge Standardiserat arbetssätt Standardisering Takt Utjämnat flöde Balanserat flöde Visuellt Realtid Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri L e d a r s k a p Nuvab bildar inköpsnätverk Inköparen har en stor påverkan på företagets lönsamhet. Det är också ett jobb som ställer stora och skiftande krav på inköparens kompetens. Nuvab har därför tagit initiativ till att bilda ett nätverk för inköpare - för erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling. Nätverket träffades den 20 april för en inledande planeringsträff. Det fanns ett antal ämnen som deltagarna var intresserade av att belysa vidare vid gemensamma träffar - både internt och med externa resurser. Nästa träff kommer att hållas hos Sapa Profiler AB den 29 juni. 11

12 Avsändare: GRUPPREKLAM TILL FÖRETAG Man ska akta sig för att ha så många järn i elden att den slocknar. Okänd Älggatan 2, Vetlanda , Nya delägare (medlemmar) i Nuvab SmalandRegion Jenny Almqvist. Företagets verksamhet: Internetportal för näringslivet med fokus på Höglandet. Vänhems Café och Vandrarhem Anna Sognefur Företagets verksamhet: Café, servering, vandrarhem, aktiviteter och äventyrsgolf. Bli delägare i Nuvab du också! Som delägare i Nuvab får du inte räkna med att få någon avkastning på aktierna. Vi återinvesterar allt i näringslivsutveckling aktiviteter, seminarier, kompetensutveckling, marknadsföring Men som ägare är du med och bestämmer inriktningen på vårt arbete, hur vi arbetar bäst för att utveckla vårt näringsliv dina synpunkter blir hörda! Det är billigt att bli delägare i Nuvab. Du betalar 100 kr till Föreningen Nuvab (du blir därmed en av många som gemensamt äger alla aktierna i aktiebolaget). Dessutom betalar du kronor i en anslutningsavgift (om du har max 20 anställda) samt en serviceavgift på 160 kr/anställd och år. Kontakta oss så berättar vi mer om dina förmåner och våra möjligheter! Prinfo Bergs, Vetlanda Utökat samarbete mellan Nuvab och Svensk Handel Vetlanda Nuvab och Svensk Handel Vetlanda har under året utökat sitt samarbete. Tillsammans kommer man bl.a. att arbeta för att utveckla Vetlanda som handels- och mötesplats, se sid 1, och fr. o.m. nu så kommer även Svenska Handels medlemmar att vara delägare/medlemmar i Nuvab. - Samarbetet har alltid varit starkt mellan företag i Vetlanda. Med det utökade samarbetet hoppas vi skapa synergieffekter som hela näringslivet har glädje av, säger Börje Cronvall. Vi är övertygade om att samverkan är det bästa framgångsreceptet för Vetlanda kommun. Det är helheten som avgör vår attraktionskraft. Vi är alltså i högsta grad beroende av varandra oavsett om det gäller tillverkningsindustri, tjänstesektorn eller handeln. Tillsammans formar vi framtidens Vetlanda. - Svensk Handel har de senaste åren haft i uppdrag att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla handeln i Vetlanda, säger Jessica Bohlin, ordförande i Svensk Handel Vetlanda. Detta har gett resultat men vi vill fortsätta fördjupa och intensifiera vårt arbete och genom att bli medlemmar i Nuvab kan vi ta del av dess näringslivsutveckling. Gemensamt har Nuvab och Svensk Handel ordet samverkan som nyckelord. Tillsammans kan vi utveckla Vetlanda och Vetlanda Handelsplats. Nuvabs nya medlemmar Abrahamsons skor Apoteket Lejonet Autoexperten Babyproffsen,Leksakslagret i Vetlanda AB Best Western Vetlanda Stadshotell Björns Bokhandel AB Boken AB Vetlanda Butik M B-Young Centralhotellet i vetlanda AB Centrumgrillen City Herrmode AB Colorama Connys Cykel & Motor AB Djurmagazinet Dressmann AB Däckcenter i Vetlanda AB EM Vetlanda Holsby möbler Erikshjälpen Second Hand Euromaster Expert Nydala Fastighetsbyrån i Vetlanda Flugeby golv Gina Tricot Glitter Golfshopen i Vetlanda AB Golv-city i Vetlanda AB Greppbart Gretas blomsterhandel i Vetlanda AB GuldCity i Vetlanda AB H & M Handelsbanken Hasses Gatukök Heimstaden Hemmakväll HemÅvila i Vetlanda AB Invit JC Butiken Johanssons Mekaniska/Elon Kapp Ahl Karlbergs Bilaffär AB Kicks Konditori Cecil Stadshuset AB Konditori Stjärnan Kontorsspecial AB Lidl Life Lilla butiken men & women Lindahls Urmakeri Lindex Lundahls Lås i Vetlanda AB Länsförsäkringar Markis- & Gardinservice AB Maxi ICA Stormarknad McDonald s MC-Guiden Nordea Nydala racing & nöjescenter AB Nymans Skor AB OKQ8 Optimera Oskars konditori Parelle Cosmetics Peters glas och porslin Qubic Reklam Restaurang Chili Thai SEB Spinneribolaget Statoil Sten Sture Fastighets AB Swedbank Svedboms Guldsmedsaffär Sydost Försäkringar Symanskinsbutiken Synsam Systembolaget Team Sportia Teknik Kompaniet Två Rum Frisör & Massör Vero Moda Vetlanda Bowling Vetlanda Djuraffär Vetlanda Friskvårdscenter Vetlanda Golfklubb Vetlanda Resebyrå/B Q Travel AB Vetlanda Trävaror Witala Bostäder AB Väskan

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2012 Öppet hus på företag UF-MÄSSA I VETLANDA Denna gång i Sapa Arena SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap SID 6 Vindkraftsparken tar

Läs mer

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2014 Stora innovationspriset till Aquajet Vetlandaföretag på Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 5 Från farmor Greta

Läs mer

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2011 NÄRINGSLIVS GALAN Årets pristagare Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 3 Kvillsfors Fönster SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 Fyra superföretag och två gasellföretag i Vetlanda kommun För femte året i rad har Veckans Affärer tagit fram en lista över de svenska

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2014 Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 4 Fördubblad omsätting för Holsby Metall SID 6 Mobil

Läs mer

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2012 näringslivsgala Årets vinnare Kreativa tjänsteföretag SID 4 Värdefullt skrot SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap

Läs mer

UR INNEHÅLLET: NYA UTBILDNINGAR NÄRINGSLIVSTRÄFF VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING

UR INNEHÅLLET: NYA UTBILDNINGAR NÄRINGSLIVSTRÄFF VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 1 2 0 1 0 Nuvab satsar på robot på Njudungsgymnasiet Den ökade robotiseringen och automatiseringen

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 5 2 0 1 0 100 nya medarbetare på Elitfönster Elitfönster i Vetlanda har haft vind i seglen under lång

Läs mer

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 1 2012 ANSIKTSLYFT Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler Det hände 2011 SID 4 Sätter Vetlanda på kartan SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv

Läs mer

En dörr in. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

En dörr in. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid En dörr in Information & Nyheter TILL NÄRINGSLIVET från nuvab nr 2 2009 Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Kompetens = förmågan och viljan att utföra en uppgift, genom att tillämpa kunskap, färdighet

Läs mer

nuvabnytt NYGAMMAL VD QNIV på Öland Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 6 Designtak lyfter till nya höjder

nuvabnytt NYGAMMAL VD QNIV på Öland Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 6 Designtak lyfter till nya höjder nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2012 QNIV på Öland NYGAMMAL VD Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 3 Ny koncernchef för Karlssongruppen SID 6 Designtak

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 5 2012 Qniv i Lyon 100 år i papperets tjänst Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 4 All time high på Uniglas SID 6 Turismstrategi

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2012 LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 3 Full aktivitet på Kvarnstrands SID 4 Större ytor för EvoBus

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet

Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 1 2 0 0 8 Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet Flera företag är övertygande om att ett ökat fokus

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer